Universitatea ``Stefan cel Mare`` Suceava Profil: Inginerie alimentara Specializare: Controlul si expertiza produselor alimentare

IMPLEMENTAREA PLANULUI HACCP IN INDUSTRIA CARNII

Indrumator : Asist.univ.drd.ing. A. Psibilischi

Studenti : Cerlinca Ancuta Ignatescu Monica Nastiuc Mihaela Pintilei Adelina Popescu Raluca

INTRODUCERE
Dintre toate produsele de origine animală, ce constituie alimente pentru om, carnea se situează pe primul plan, atât datorită conţinutului ridicat de substanţe nutritive (proteine, grăsimi, vitamine, săruri minerale) cât şi digestibilităţii ridicate şi de asemenea pretabilităţii acesteia şi a preparatelor din carne la conservare. Teoretic, s-ar putea consuma carnea de la aproape toate speciile de mamifere, păsări şi peşti, mai ales în condiţiile existenţei actuale a "foamei de proteine", ce bântuie o mare parte a planetei noastre. Totuşi, criteriile de apreciere a comestibilităţii cărnii diferitelor specii de animale sunt adesea subordonate unor considerente mai mult sau mai puţin obiective, dar şi unor elemente de tradiţie, obiceiuri locale şi chiar religioase.
Datorită utilajelor moderne, tehnologiilor noi şi îmbunătăţite, industria cărnii a cunoscut o dezvoltare deosebită, fapt ce asigură realizarea unor produse de calitate superioară.

Această bază materială modernă este folosită în vederea perfecţionării continue a proceselor tehnologice, îmbunătăţirii gamei de sortimente, economisirii de energie. În condiţiile globalizării comerţului cu produse alimentare de origine animală, controlul sanitar veterinar devine o necesitate.
Salubritatea alimentelor de origine animală impune ca operaţiunile de prelucrare, conservare, transport şi desfacere să se desfăşoare în cele mai severe condiţii igienice.

Graţie

asigurării

şi

respectării

normelor

sanitare

veterinare,

consumatorul este asigurat atât de faptul că produsele nu-i dăunează sănătăţii, fiind libere de orice noxă fizică, chimică şi biologică, cât şi de calitatea nutritivă a acestora.

1. 1. GENERALITĂŢI. MATERIA PRIMA
Prin carne, în sensul larg al cuvântului, se înţelege orice parte comestibilă a unui reprezentant pluricelular, iar în sens restrâns se înţelege musculatura scheletică împreună cu ţesuturile la care aceasta aderă. Noţiunea de carne macră semnifică musculatura fără grăsime şi fără oase (9, 10,33,38,43,45). Musculatura organismelor este de trei tipuri: striată, netedă şi cardiacă. în organismul animalelor, musculatura netedă si cea cardiacă se află în cantităţi mici, deci este evident că prin carne se înţelege musculatura striată (scheletică) împreună cu ţesuturile la care aderă, adică : pielea, grăsimea, cartilajele, oasele, vasele sanguine, nervii, vasele limfatice şi limfoganglionii (36, 38, 43, 45).

1.2. STRUCTURA HISTOLOGICĂ A CĂRNII
Sub aspect histologic, carnea este compusă din ţesuturile : epitelial, nervos, sanguin, conjunctiv şi muscular. Ţesutul epitelial este reprezentat de epiteliul pavimentos stratificat cheratinizat, ce constituie epidermul şi de endoteliul vascular din structura vaselor sanguine şi limfatice. Ţesutul nervos este reprezentat de axonii mielinici şi cei amielinici.
Ţesutul sanguin este format din plasma sanguină şi din elementele figurate sanguine, fiind în cantitate variabilă în carne, în funcţie de modul cum au fost sângerate animalele (1,

17, 30,33). Ţesutul conjunctiv, component major al cărnii, este reprezentat de : ţesutul conjunctiv lax, ţesutul conjunctiv reticular, ţesutul adipos, ţesuturile conjunctive fibroase, ţesutul cartilaginos şi ţesutul osos.

.1........00 ... săruri minerale................Rolurile acestui ţesut sunt: de legătură (ţesutul conjunctiv lax).. substanţe extractive azotate şi neazotate.......................... în sarcoplasmă se găsesc miofibrilele groase de miozină şi cele subţiri de actină.. vitamine.. Ţesutul muscular este componentul de bază al cărnii şi este reprezentat de musculatura striată somatică............ Rabdocitul este o celulă cilindrică. de apărare (ţesutul reticular).......20 ............... lipide....20 . enzime şi hormoni....... 3....10......... La exteriorul sarcolemei se dispune o membrană conjunctivă (endomisium)... carnea este formată din apă... proteinele aparţin ţesutului muscular (reprezintă ... 45)... de depozit (de grăsimi. a cărei unitate morfostructurală o constituie fibra musculară striată sau rabdocitul..........................proteine.. de săruri minerale) (17.. de susţinere (ţesutul cartilaginos..25.substanţă uscată....75.................................... 18.. 31)..... Aceştia sunt acoperiţi la exterior de ţesut conjunctiv numit epimisium.......... Fasciculele musculare sunt reunite de un ţesut conjunctiv numit perimisium şi formează muşchii....apă..3..........substanţe extractive neazotate... 37)...00 ............ 33.................0....0 0 din care: ....1......oligoelemente.. ţesutul osos)....1.. COMPOZIŢIA CHIMICĂ A CĂRNII Sub aspect chimic... În funcţie de ţesut....... glucide. care leagă între ele mai multe fibre musculare formând fascicule musculare. care se insera pe os (17........................... vitamine etc.... 18..... Acestea dau aspectul striat prin alternanţa lor în lungul miofibrilei (17. cu membrană (sarcolemă) şi citoplasmă (sarcoplasmă)...18...00 lipide. 18.substanţe minerale...... Fibrele musculare se continuă cu fibre conjunctive de colagen (tendoane sau aponevroze).. Valorile medii (în %) ale componentelor chimice ale cărnii animalelor adulte sunt: ......... 1.......... 30......substanţe extractive azotate.50 ..........

90% din proteinele din carne) şi ţesutului conjunctiv (5. muchie). mioalbumina. 30. . mioglobina. elastina. reticulina. În cadrul primei categorii sunt incluse proteinele : sarcolemice (colagenul. sarcoplasmice (miogenul. miostromina.37). 17.

ADP. triozo. baze purinice. Mg.9. anserină). actina.36. 31.şi hexozofosfaţi.43). CI. E. participând la structura tendoanelor. Ca. nucleotide (AMP. insolubilă în apă rece. influenţând textura cărnii. Aceste substanţe sunt solubile şi la rece trec în extractul apos din carne (1. steride. acid lactic. Substanţele minerale au rol important în fiziologia fibrei musculare şi suferă modificări după sacrificarea animalului. Zn. Carnea este o sursă bogată în vitamine. tripeptide (glutation). In cantităţi mai mici se găsesc şi vitaminele A. valină etc). grăsimi neutre) şi lipide ale ţesutului adipos (trigliceride. Este o proteină digestibilă.43). Co. ligamentelor. pigmenţi şi vitamine liposolubile) (1. rezistentă la fierbere şi insolubilă în apă (30.globulina X). uree. actomiozina. creatinină. zaharuri simple. S. ATP). P.38). oseina şi condrina. miofibrilare (miozina. Proteinele ţesutului conjunctiv sunt: colagenul. Fe. acid uric. Cu. Reticulina formează fibrele fine din endomisiul muşchilor. este o proteină nedigestibilă. iar prin fierbere prelungită în apă se transformă în gelatină şi clei. Substanţele extractive azotate sunt reprezentate de: aminoacizi liberi (alanină. C. 33). În cadrul lipidelor sunt incluse lipidele ţesutului muscular (fosfolipide. cartilagiilor şi oaselor. fosfocreatină. K. tratamentele termice distrug vitaminele (1. inozitol. Congelarea şi decongelarea cărnii. Elastina intră în componenţa ligamentelor. acid fumărie şi acid formic. . creatină. 38. Al. este o proteină nedigestibilă. dipeptide (carnitină. 24). cu valoare biologică scăzută. fosfatide. mai ales în cele ce aparţin complexului B. 30. contractina) şi nucleoproteinele rabdocitului (nucleoproteide. Substanţele extractive neazotate sunt reprezentate de : glicogen. acid piruvic. proteine acide şi proteine remanente). Principalele săruri minerale sunt cele de : Na. tropomiozina. elastina. Mn. reticulina. Colagenul este principala proteină a ţesuturilor conjunctive. amoniac. Aceste substanţe au o importanţă deosebită în derularea proceselor biochimice specifice proceselor de instalare a rigidităţii musculare şi de maturare a cărnii (24. pielii.

.

pH-ul . carne roşie.carne albă. congelare) (24.are culoare ce variază de la roşu deschis la roşu intens. la iepuri de casă şi la tineretul animalelor de măcelărie până la vârsta înţărcării. În funcţie de nuanţele de culoare şi de factorii enumeraţi. 43). activitate fizică depusă de animal. la acestea adăugându-se culoarea ţesutului conjunctiv şi a celui adipos. la galinacee. alimentaţia. modul de prelucrare primară. vârsta (tineretul are carnea mai aromată).In acest tip de carne este cuprinsă carnea unor specii de peşti. tipul muşchiului. Această carne conţine multă apă şi puţină grăsime. 30. modul de hrănire. 1. este uşor digestibilă şi se mai numeşte carne dietetică. carnea se poate împărţi în : . Culoarea cărnii variază în funcţie de : specie. modul de transport.1. sexul (masculii necastraţi au carnea cu gust neplăcut). Se întâlneşte la majoritatea speciilor de peşti. 2. starea de îngrăşare. 4. ce intră în structura muşchilor.are culoarea roşu-închis. rasa (rasele de carne au carnea mai gustoasă).4. GUSTUL CĂRNII Gustul cărnii este specific şi este influenţat de cantitatea de grăsime şi de calitatea acesteia.4. vârstă. metoda de conservare (refrigerare. rasă. starea de sănătate. CULOAREA CĂRNII Culoarea cărnii este dată de culoarea de fond a fibrelor musculare (alb-cenuşiu). carnea palmipedelor şi cea a animalelor de măcelărie.are o culoare alb-cenuşie până la roz-pal. sex. în acest tip se încadrează carnea de vânat şi carnea animalelor incomplet sângerate (33. Factorii care fac să varieze gustul cărnii sunt: specia. came neagră. de culoarea mioglobinei şi hemoglobinei. de substanţele extractive azotate şi neazotate şi de sărurile minerale. 32). tipul de muşchi.CARACTERELE ORGANOLEPTICE ALE CĂRNII 1. 1. starea de sănătate.

conţinutul în sulf şi în amoniac (cantităţile mai mari alterează gustul). tratamentele medicamentoase (anumite medicamente imprimă gusturi neplăcute cărnii) (24.cărnii. 30. tratamentul termic. . durata de păstrare. 33.43).

Concret. prin apăsarea cu degetul pe suprafaţa acesteia şi păstrarea formei bucăţii după secţionare. grosier . aspect ce trebuie avut în vedere în cadrul acţiunilor de igienizare a acestor incinte. Consistenţa cărnii depinde de: specie. 33. Mirosul se accentuează pozitiv pe măsură ce carnea se maturează. stare de îngrăşare. - Nivelul şi calitatea alimentaţiei influenţează destul de mult aspectul bobului de carne . este influenţat de aceiaşi factori (22. Este caracteristic animalelor tinere . Carnea absoarbe şi reţine diferite mirosuri străine din încăperile de sacrificare şi păstrare. 4.defineşte carnea cu fibre musculare cu sarcolema groasă şi endomisiul abundent.defineşte carnea cu fibre musculare subţiri. 43). Astfel. cu sarcolema subţire şi endomisiul dezvoltat. Aceasta depinde de fineţea fibrelor musculare şi de raportul dintre ţesutul muscular. în mod normal. CONSISTENŢA CĂRNII Consistenţa cărnii este exprimată prin rezistenţa opusă de carne la deformare.1. 3. ţesutul conjunctiv şi cel adipos. cu sarcolema şi endomisiul slab dezvoltate. bobul de carne poate fi: fin . 1. Carnea cu consistenţă tare se pretează pentru obţinerea preparatelor uscate cu durată mare de conservare. masculilor şi vânatului. fermă (elastică) şi tare. sex. Este caracteristic animalelor adulte (femelelor) şi tineretului de peste şase luni. Mirosul. Din punct de vedere al consistenţei. consistenţa cărnii se poate aprecia prin aspectul bobului de carne (forma şi suprafaţa pe secţiune transversală a fibrelor musculare). ca şi gustul. carnea poate fi: moale. plin . vârstă. 4. maturare. Este caracteristic animalelor bătrâne. animalelor de muncă. MIROSUL CĂRNII Mirosul cărnii este caracteristic pentru carnea fiecărei specii şi este mai uşor sesizabil la carnea caldă. carnea are o consistenţă fermă. 4. prospeţime.defineşte carnea cu fibre musculare bogate în sarcoplasmă.

. 32). 24.şi consistenţa cărnii (16.

30. 4. 24. infiltraţii seroase pe secţiune (16. rasă. de: specie. 4. acceptabil . . 5.carnea după refrigerare este încă umedă. ASPECTUL CĂRNII Aspectul cărnii. perselarea intervine în faza de finisare a îngrăşării. de cantitatea şi de calitatea ţesutului conjunctiv şi adipos. sunt prezente urme de lovituri pe piele sau ţesutul conjunctiv subcutatnat.carnea proaspătă are suprafaţa uşor uscată. lipicioasă. FRĂGEZIMEA CĂRNII Frăgezimea cărnii este dată de fineţea şi densitatea fibrelor musculare. carne lipsită de perselare (24. 1. Marmorarea se realizează în prima parte a perioadei de îngrăşare.suprafaţa cărnii are un strat de mucus abundent de culoare verde. 2. 6. apreciat prin inspecţie. Marmorarea şi perselarea depind de factori ca: rasa. sexul. 7. regiunea anatomică. La rasele specializate. MARMORAREA ŞI PERSELAREA CĂRNII Depunerea de grăsime pe suprafaţa muşchiului şi între spaţiile intermusculare determină marmorarea cărnii. Rasele de taurine neameliorate produc. 32). în general. sex. vârstă. culoarea grăsimii şi a tendoanelor este modificată. care depind. neplăcut . la rândul lor. Depunerea grăsimii în interiorul muşchiului. perselarea se realizează în paralel cu marmorarea.1.32). tipul de muşchi. 4. poate fi: plăcut . vârsta. Perselarea poate fi fină şi obişnuită şi se produce către finalul perioadei de îngrăşare. Frăgezimea cărnii a fost definită şi înţeleasă ca fiind rezistenţa pe care aceasta o depune la tăiere şi la masticare. stare de îngrăşare. iar carnea decongelată are suprafaţa umedă. iar carnea tranşată are suprafaţa umedă. în timp ce la rasele mixte. starea de îngrăşare. cea congelată prezintă pe suprafaţă cristale fine de gheaţă. în ţesutul conjunctiv interfîbrilar determină fenomenul de perselare a cărnii.

căci fineţea fibrelor musculare şi proporţia de ţesut conjunctiv şi cea de apă sunt mai mari la animalul tânăr în comparaţie cu adultul. frăgezimea cărnii este mai accentuată decât la animalele mature. la animalele tinere şi îngrăşate. .Astfel.

cartilaje şi oase) (24. de prospeţimea cărnii (carnea este mai fragedă imediat după sacrificare şi în timpul maturării). 1. 33). structura şi mărimea fibrelor musculare. Carnea cea mai suculentă este cea de porcine. Nivelul suculenţei cărnii este determinat şi influenţat într-o măsură deosebit de mare de conţinutul în apă şi grăsime a cărnii. urmează carnea de ovine şi de taurine. tineretul are o carne mai suculentă decât animalele mature. 4.Frăgezimea este influenţată şi de activitatea fizică a animalului în timpul vieţii (animalele crescute în sistem intensiv. influenţează şi textura cărnii. ţesut adipos. cartilaje. ţesut conjunctiv lax. Textura cărnii este determinată de dimensiunea. ţesut conjunctiv fibrilar. legate au carnea mai fragedă). 9. Vârsta joacă un rol important în definirea gradului de exprimare a suculentei cărnii. 4. de prezenţa sau absenţa structurilor mai puţin apreciate de consumator (tendoane. SUCULENŢA CĂRNII Reprezintă proprietatea cărnii de a elibera sucul de carne la începutul masticaţiei. de marmorare şi perselare. 33) . 32). densitatea. 1. ligamente. la fel ca şi preparatele hormonale şi enzimatice ( 24. injectarea cu saramură şi iradierea moderată ale cărnii cresc frăgezimea acesteia) (24. TEXTURA CĂRNII Textura cărnii defineşte raportul dintre componentele structurale ale cărnii (muşchi. Perselarea şi marmorarea cărnii accentuează suculenta. oase) şi modul lor de distribuţie în regiunea respectivă. 8. Factorii ce influenţează suculenta şi frăgezimea. de cantitatea şi consistenţa ţesutului conjunctiv. de modul de conservare (congelarea rapidă. deoarece carnea lui este mai bogată în apă.

cârnaţi cruzi. slănină afumată. preparatele din carne se clasifică astfel: preparate din carne crude: carne tocată. pastă de carne pentru mici. specialităţi afumate: muşchi Montana. preparate afumate: cârnaţi afumaţi. specialităţi pasteurizate şi afumate: muşchi ţigănesc. TEHNOLOGIA PRODUCERII PREPARATELOR DIN CARNE După materiile prime folosite. . şuncă. preparate afumate la cald şi pasteurizate: kaiser. tratamentul termic şi forma de prezentare. mărunţirea componentelor ce formează compoziţia. tobe. specialităţi pasteurizate: ruladă. costiţă afumată. preparate cu structură heterogenă: salamuri şi cârnaţi. preparate din carne pasteurizate: caltaboşi. crenvurşti.2. prospături: parizer. muşchi file condimentat. drob.

TEHNOLOGIA PRODUCERII PREPARATELOR ÎN MEMBRANĂ DIAGRAMA DE FLUX PENTRU PRODUSELE FIERTE SI AFUMATE RECEPTIE MATERII AUXILIARE PC 2 TRANSFER MATERII AUXILIARE IN DEPOZIT FABRICATIE RECEPTIE MATERII PRIME PC1 DEPOZITARE MATERII AUXILIARE CANTARIRE/DOZARE MATERII AUXILIARE PE SARJE PCC 1 DEPOZITARE MATERII PRIME PC 3 .

TRANSFER SI DEZAMBALARE MATERII PRIME RECEPTIE MATERIALE AUXILIAREPCC2 DESE URI PLAS TIC – ELI MIN ARE DEPOZITARE MATERIALE AUXILIARE CANTARIRE / DOZARE MATERII PRIME / PE SARJE TRANSFERMATERIALE AUXILIARE IN DEPOZIT FABRICATIE PREGAT IRE BRAT PREGATIRE MEMBRANE PENTRU UMPLERE (INMUIERE) M A L A X A R E RUMEGU S PREGATIRE SROT TOMBEROANE SALA IGIENIZARE APA POTABILA /GHEATA UMPLERE IN MEMBRANE TRATAMENT TERMIC PCC 2 RACIRE / STATIONARE IN DEPOZIT TAMPON PC4 DEPOZITARE PRODUSE FINITE PC5 STELAJE – SALA IGIENIZARE AMBALARE/ ETICHETARE PC 6 DESEURI PLASTIC .ELIMINARE LIVRARE PC 7 NAVETE PLASTIC – IGIENIZARE Schema nr. 1 .

cu până la 6% ţesut conjunctiv. ţinându-se cont şi de sortimentul ce se va fabrica. desprinzându-se integral carnea de pe oase. 25.Se cantaresc separat carnurile pentru bradt si pentru srot.cu până la 20% ţesut conjunctiv. .<10% grăsime intramusculară. carnea se separă pe calităţi în funcţie de regiunea anatomică de unde a provenit şi de cantitatea de grăsime: carne grasă . calitatea a II-a . Dezosarea se execută pe fiecare porţiune anatomică tranşată.TRANŞAREA-DEZOSAREA-ALEGEREA Materiile prime utilizate sunt urmatoarele: -carne vita cal.I si II -CPL -slanina tablii sau slanina lucru NOTA:Materiile prime utilizate sunt in stare congelata sau refrigerata. prin intermediul rastelelor speciale. cheaguri de sânge). Acestea se efectueaza prin cantarirea fiecarui sortiment de materie prima in parte ( se realizeaza pe cantarele din sala de fabricatie). in vagoneti separati. Alegerea cărnii este operaţia prin care se îndepărtează grăsimea şi ţesuturile cu valoare alimentară redusă numite flaxuri (tendoane. Tranşarea este operaţia de secţionare a carcasei în porţiuni anatomice mari. in sala de fabricatie. conform retetei de fabricatie/ fiecare sortiment. Formarea sarjelor se efectueaza conform retetelor aprobate pentru fiecare sortiment in parte. cordoane neuro-vasculare.1 .50% grăsime intramusculară. ţesut conjunctiv.23). Ea poate fi manuală sau semimecanizată. Materiile prime se transfera din depozitele de congelare. Tranşarea se face pe specii şi pe categorii comerciale. în vederea dezosării şi alegerii pe calităţi. Carnea de bovine este aleasă pe trei calităţi: calitatea I. După ales rezultă carne de diferite calităţi (1. carne semigrasă . 19. calitatea a IlI-a cu peste 20% ţesut conjunctiv. Aceste operaţii se execută în spaţii în care temperatura aerului este de 10°C şi în condiţii stricte de igienă (24. grandurilor si carucioarelor.30-35% grăsime intramusculară. La suine. 41). carne slabă .

.

care are mai mult colagen. apoi este supus maturării la 4°C. fie la Wolf. polifosfaţi şi azotiţi. fie la maşina specială de tocat slănină. cea din regiunea gâtului de la celelalte animale şi carnea de mânzat. Se amestecă şrotul de porc sau de vită de calitate corespunzătoare (I. Pentru asigurarea caracteristicilor optime ale pastei. Bradtul obţinut se depozitează pentru maturare în tăvi de aluminiu în strat de 15 cm. slănina moale şi condimentele. Particularităţile specifice bradtului. de capacitatea cărnii de a lega apa (1. corespunzătoare sortimentului respectiv. III) cu bradt de calitatea cerută de sortiment. slănina tare. După sărare. Bradtul este substanţa de legătură a compoziţiei mezelurilor. Slănina se toacă. vâscozitatea şi adezivitatea. 35. ce se obţine prin tocarea mecanică. la 2-4°C. până la 48 de ore. Carnea poate fi caldă. care se prepară din carne de vită şi de porc tocată la maşina Wolf cu site mari. până la 48 de ore (6. La pregătirea compoziţiei se folosesc: bradtul. II. zvântată. OBŢINEREA SEMIFABRICATELOR PENTRU MEZELURI (BRADT ŞI SROT) Materiile auxiliare utilizate sunt urmatoarele: sare alimntara condimente naturale ( mixuri de condimente si adjuvanti) adjuvanti proteina vegetala din soia conservanti (pe suport de sare) coloranti naturali NOTA:Materiile auxiliare sunt cantarite in conformitate cu retetele aprobate / fiecare sortiment. fină a cărnii. de umiditatea pastei.2.PREGĂTIREA COMPOZIŢIEI Compoziţia fiecărui preparat este specifică. şrotul se aşează în tăvi. la prelucrarea mecanică a cărnii se adaugă apă răcită. 35. cu ajutorul utilajelor de tocat fin (cuttere). după o prealabilă mărunţire la Wolf prin sita cu ochiuri de 3 mm. vor fi determinate de compoziţia şi gradul de mărunţire ale cărnii. 3 . 36). NaCl. Şrotul este tocătura mare din mezeluri. 23. refrigerată sau congelată. Pentru bradt se preferă carnea de taur. slănina tocată şi condimentele măcinate. Amestecul se omogenizează la . şrotul. 36).

malaxor sau la cutter. .

salamurile si carnatii se insira pe betele carucioarelor astfel incat batoanele sa nu se atinga intre ele si siragurile sa nu se suprapuna. identificati cu eticheta. cu umiditatea . NOTA: Vagonetii se cantaresc pentru a determina pierderea la tocare a materiilor prime.aşezarea batoanelor pe stelaje speciale în spaţii reci. 24. cele mari se pot întări prin legături şi pe corp (1. schimbul. 4. Fazele tratamentului termic sunt: . 5 . pentru carnati sunt indicate carucioarele mici. Materiile prime astfel tocate se introduc in cutter. Fiecare carucior va fi inscriptionat cu eticheta pe care sunt mentionate: sortimentul . Umplerea salamurilor se efectueaza in membrane cu calibrul de 45-60 mm si batoanele se clipseaza prin intermediul instalatiei Poyclip ce regleaza si intinderea acestora.Materiile prime (carnea) se toaca grosier. Se cuterizeaza pana la obtinerea granulatiei dorite.zvântarea .PRELUCRAREA TERMICĂ . 35). si apoi la volf prin site cuprinse cu ochiuri cuprinse intre 3-8 m. Batoanele rezultate se leagă la ambele capete. (prin dispozitivul de tocare carnuri congelate). Pentru salamuri se pot utiliza carucioare mari. si se depoziteaza in vagoneti separati. Dupa umplere. Umplerea carnatilor se realizeaza in membranele naturale cu calibre de :19-32 mm . in functie de sortiment. ce duce la expulzarea grăsimii în timpul tratamentelor termice.Echipamentele se regleaza pentru efectuarea umplerii corecte si pe teava spritei se ataseaza membrana ce va fi umpluta conform retetei de fabricatie. unde se adauga conform retetei / sortiment materiile auxiliare.în celulele de fierbere şi de afumare sau în instalaţii separate. Umplerea membranelor se face cu grijă. iar rasucirea se efectueaza manual. 6.UMPLEREA MEMBRANELOR Compoziţia este introdusă cu ajutorul maşinii de umplere cu paleţi şi vacuum (şpriţ) în membrane. pentru a nu se forma goluri de aer. clipsarea la ambele capete si prinderea slingului necesar agatarii batoanelor pe betele carucioarelor.AFUMAREA ŞI PASTEURIZAREA Afumarea şi pasteurizarea se pot realiza în aceeaşi instalaţie. cu 2-3 randuri de bete . ochiuri de apă sau să se producă baterea compoziţiei. cu 4-5 randuri de bete. Vagonetii se descarca automat in cuva spritei . data fabricatiei.

timp de 2-6 ore. .relativă scăzută (85%).

pentru a realiza în interiorul batonului temperatura de 45-60°C.Zvantare Faza 2. la o temperatură mai mică de 37°C. dotate cu instalatii frigorifice care permit mentinerea unei temperaturi constante si pot fi reglate in functie de cantitatea introdusa. 41).imersia batoanelor în bazine cu apă caldă de 72-74°C. fiecare baton cu eticheta aferenta sortimentului iar la cererea clientilor. menţinute timp de 10 minute. acestea sunt cantarite si transferate in depozitul de produs finit. Ulterior. 7.Fierbere Faza 4-Afumare Temperatura: 500 C -60 0 C Temperatura: 50-0 C 70 0 C Temperatura: 700 C -75 0 C Temperatura: 45-500 C Umiditate la minim:30-40% Umiditate la jumatate :50-70% Umiditate la maxim :80-90% Umiditate la maxim 30-40% NOTA:temperatura in centrul geometric:70 0 C . etichetarea se poate efectua si cu etichete tip bizerba / fiecare sortiment. .- afumarea caldă (hiţuirea). 33. în urma proceselor de afumare şi de pasteurizare se obţine culoarea roşie plăcută a mezelurilor. Racirea produselor se realizeaza in cca.DEPOZITAREA SORTIMENTELOR Depozitarea produselor se realizeaza in spatii frigorifice. Pasteurizarea este eficientă. se îmbunătăţeşte aroma şi se împiedică oxidarea grăsimilor.previne înmulţirea florei reziduale după pasteurizare şi evită încreţirea membranelor. iar semiafumatele sunt supuse afumării la rece de 35-40°C.RACIREA SORTIMENTELOR Racirea sortimentelor finite se face in depozite tampon. - - răcirea . pana la temperatura de + 6 0C. dotate cu instalatii frigorifice care permit mentinerea unei temperaturi constante si pot fi reglate in functie de cantitatea introdusa. când în interiorul batonului se ating 70°C. pasteurizarea . Temperatura fumului cald este de 75-85°C. salamurile se eticheteaza astfel. timp de 2 minute 6. 8. Carucioarele sunt transferate in celule si fazele tratamentului termic sunt urmatoarele: Tabel nr. Prospăturile vor fi depozitate.Afumare Faza 3.se aplică prospăturilor şi semiafumate lor.ETICHETAREA / AMBALAREA SORTIMENTELOR Produsele finite din depozit.1 Faza 1. Răcirea se face. prin duşarea cu apă rece a batoanelor timp de 30 de minute. 12 ore. timp de 20-120 de minute. în funcţie de sortiment (23.

.

Mijloacele de transport cu care se efectueaza livrarea trebuie sa fie igienizate. avizul de expeditie si declaratie de conformitate si se transporta paletul cu navetele in care se afla produsele la rampa de livrare. curate .Transportul se realizeaza prin intermediul transpaletelor hidraulice. ambalarea se realizeaza in navete de plastic. lotizate / comenzi.Se intocmeste nota de cantar.Pentru produsele care se livreaza vrac. Produsele finite sunt cantarite. curate si izolate termic pentru a asigura mentinerea temperaturii necesare pastrarii calitatilor organoleptice. fizico-chimice si microbiologice ale sortimentelor . 9. tapetate cu hartie alba.LIVRAREA SORTIMENTELOR Livrarea sortimentelor se realizeaza pe baza comenilor primite.

.

4 se arată că „unităţile din sectorul alimentar trebuie sa identifice activităţile care sunt determinate în securitatea alimentară şi trebuie să garanteze că procedurile de securitate corespunzătoare sunt stabilite. depozitarea. cu scopul de a oferi consumatorilor produse igienice(5. cât şi faţă de eventualii investitori. cu agenţi patogeni. producţia şi livrarea. În acest sens a fost elaborată metoda de analiză a pericolelor care pot apărea în cursul procesului de obţinere a alimentelor. a credibilităţii pe pieţele internaţionale. Aceasta constă în realizarea unor concepte aplicabile în procesul de obţinere a alimentelor. Sistemul HACCP se bazează în primul rând pe un sistem de acţiuni preventive. Fiecare dintre aceste procese ale sistemului este evaluat din perspectiva probabilităţii de eşec. Prin HG 1198/2002 se preconizează la articolul 3 că „prepararea. bacterieni sau virali. Creşterea încrederii clienţilor şi salariaţilor în companie.. comercializarea şi punerea la dispoziţia consumatorilor a produselor alimentare trebuie să se desfăşoare în condiţii igienice”(29).3.30). Prelungirea perioadei de valabilitate a produselor. presupunând evitarea contaminării de orice tip.6). analiză care implică minimalizarea sau eliminarea acestor pericole. care ar putea duce la îmbolnăviri sau răniri ale consumatorilor(1).3). buna practică igienică şi buna practică de producţie(16). recepţia. . rezultatul procesului este „sigur” pentru consum sau utilizare.2. substanţe chimice. marcarea. Deoarece calitatea produselor alimentare are urmări directe asupra sănătăţii consumatorilor. distribuţia. etc. pe tot parcursul lanţului alimentar trebuie respectate buna practică agricolă. corpuri străine. depozitarea. menţinute şi revizuite pe baza principiilor utilizate în sistemul de analiza pericolelor şi punctelor critice de control. abreviat HACCP”(26. toxine. Implementarea sistemului HACCP contribuie la: Garantarea calităţii igienice a produselor (siguranţa alimentară). în cadrul unor proiecte de cercetare în vederea obţinerii de produse alimentare sigure destinate astronauţilor americani(1. în capacitatea acesteia de a realiza exclusiv produse de calitate în mod constant. premisa sistemului HACCP fiind simplă dacă fiecare etapă a unui proces este dusă la îndeplinire corect în condiţii controlate. fabricarea. La Art. transportul. prelucrarea. Reducerea rebuturilor şi reclamaţiilor clienţilor. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTULUI Sistemul HACCP a fost pus la punct în anul 1959 de o companie americană Pillsbury. în acest sistem fiind incluse aprovizionarea. implementate. Îmbunătăţirea imaginii firmei.

trasabilitatea reprezintă capacitatea de a urmări istoricul. Conform ISO 22005:2007. aplicaţia sau locaţia unui articol prin intermediul informaţiilor înregistrate.În concluzie scopul implementării sistemului HACCP are la bază obţinerea unor produse conforme care sa-I ofere consumatorului garanţia calităţii care se realizează prin monitorizări repetate şi trasabilitate. Pentru 3 .

1. Evaluarea pericolelor se efectuează în două etape: evaluarea tipului de produs în funcţie de pericolele asociate acestuia. vânzării şi pregătirii culinare care să transforme procesul într-unul periculos pentru consum.respectarea reț etelor de fabricaţie înscrise în STAS-ul de fabricaţie. a substanţelor chimice sau a corpurilor străine care ar putea afecta sănătatea consumatorilor. care constituie obiectul aplicaţiei. trasabilitatea face o legătură între materiile prime.funcţionarea sistemului HACCP (lotizări. b) Includerea produsului într-o anumită categorie de periculozitate care se face pe cunoaşterea următoarelor detalii: dacă produsul conţine sau nu ingrediente sensibile. Din funcţiile menţionate derivă cele şapte principii ale HACCP care sunt: Principiul 1. ceea ce este util pentru aprecierea periculozităţii produselor şi ingredientelor.  Supravegherea execuţiei. dacă produsului i se mai aplică tratamente termice după ambalare sau dacă necesită pregătire culinară. monitorizări. . precum şi a ingredientelor din care acest produs este fabricat.etichetarea corespunzătoare a produselor.  Verificarea eficacităţii sistemului (evaluarea performanţelor). Efectuarea analizei pericolelor. Scopurile analizei sunt: a) Identificarea pericolului prezenţei microorganismelor patogene. dacă există pericolul unei manipulări corespunzătoare transportului.de natură fizică (contaminanţi fizici). prelucrarea. evaluarea pericolului în funcţie de gradul de severitate (gravitate).respectarea fluxului tehnologic privind lotizarea de la recepţia materiei prime pana la obţinerea produsului finit. a paraziţilor. livrate de unitate. Pericolele pot fi: . Principiul 2. . dacă procesul tehnologic conţine sau nu o etapă la care este posibilă distrugerea eficientă a microorganismelor periculoase sau a celorlalte pericole identificate. trasabilitate). Determinarea punctelor critice pentru controlul unor pericole .respectarea proceselor tehnologice. dacă există un pericol sever de contaminare a produsului după fabricarea acestuia.2 Funcţiile şi principiile HACCP Funcţiile fundamentale ale metodei HACCP sunt următoarele:  Analiza pericolelor.de natură chimică (contaminanţi naturali şi chimici accidentali).produsele alimentare.de natură biologică. . . c) Încadrarea pericolului într-o anumită categorie de severitate.cantităţile de produse luate in studiu.  Identificarea punctelor critice de control. . În cadrul acestui principiu se face o analiză sistematică a produsului alimentar. . originea lor. . distribuţia şi locaţia lor după comercializare. Obiectivele urmărite sunt: .

Un punct critic de control este definit ca orice punct sau procedură dintr-un sistem specializat în fabricarea produselor alimentare în care pierderea controlului poate avea drept consecinţă amplificarea pericolului.identificate (PCC – uri). .

asigurându-se astfel inocuitatea produsului finit. Principiul 4. Pentru un punct critic de control pot exista una sau mai multe limite critice. trebuie inclusă şi documentaţia referitoare la PCC (limitele critice şi rezultatele monitorizării).Principiul 3. fizice. dacă aparatul de măsură funcţionează corect prin etalonare cu un aparat de referinţă. Planul HACCP trebuie să existe ca document la locul în care acesta va fi aplicat. Principiul 7. Îndeplinirea sistemului HACCP este legată de stabilirea în prealabil a regulilor de bună practică privind: construcţia. deviaţiile apărute şi măsurile corective aplicate. Stabilirea de măsuri corective care trebuie sa fie aplicate atunci când sistemul de monitorizare indică faptul că a apărut o deviaţie faţă de limitele critice stabilite (atunci când un PCC este în afara controlului). Stabilirea de metode. curăţenia şi dezinfecţia.18. viscozimetru.) să fixeze domeniul de măsură. să stabilească frecventa de măsurare. 1. proceduri. să înregistreze valorile măsurate. Verificarea constă din metode. Stabilirea unui sistem eficient de păstrare a documentaţiei descriptive (planul HACCP). etc. teste specifice pentru funcţionarea sistemului HACCP. termometru simplu sau cu înregistrare.17. destinate să: ateste conformitatea (dacă sistemul HACCP funcţionează conform planului HACCP). Monitorizarea reprezintă testarea/verificarea organizată a PCC . .15. Pe lângă acest plan. combaterea dăunătorilor. Limita critică este stabilită ca toleranţă admisă pentru un anumit parametru al punctului critic de control. personalul.urilor şi a limitelor critice. materiile prime şi auxiliare folosite. amplasarea utilajelor. trasabilitatea produsului. dar şi de organismele de control. La monitorizare.3 Etapele de aplicare ale sistemului HACCP Cele şapte principii ale metodei HACCP pot fi aplicate prin parcurgerea unei secvenţe logice care include 14 etape: . procesul tehnologic.19).urilor).14. Stabilirea limitelor critice care trebuie respectate pentru a ţine sub control fiecare punct critic de control identificat. Metodele de verificare pot fi microbiologice. Principiul 5. Acţiunile corective aplicate trebuie să elimine pericolele existente sau care pot apare prin devierea de la planul HACCP. Stabilirea unui sistem de monitorizare care să permită asigurarea controlului efectiv al punctelor critice de control (PCC . Verificările pot fi făcute de producător.eficacitatea sistemului HACCP (dacă planul HACCP garantează securitatea produsului alimentar). proceduri. Principiul 6. chimice şi senzoriale.13. operatorul trebuie: să poziţioneze aparatura de măsură (pH-metru. teste utilizate pentru a stabili dacă sistemul HACCP existent respectă planul HACCP. a documentaţiei funcţionale (proceduri şi înregistrări operaţionale referitoare la planul HACCP) care constituie documentaţia sistemului HACCP. transportul(12. inclusiv apa. să verifice la anumite intervale.

Etapa 1: Definirea termenilor de referinţă; Etapa a 2-a: Selectarea echipei HACCP;

Etapa a 3-a: Descrierea produsului; Etapa a 4-a: Construirea diagramei de flux; Etapa a 6-a: Verificarea pe teren a diagramei de flux; Etapa a 7-a: Listarea tuturor pericolelor asociate fiecărei etape şi listarea tuturor măsurilor care vor ţine sub control pericolele; Etapa a 8-a: Aplicarea unui arbore decizional pentru fiecare etapă a procesului în vederea identificării punctelor critice de control; Etapa a 9-a: Stabilirea limitelor critice pentru fiecare punct de control; Etapa a 10-a: Stabilirea unui sistem de monitorizare pentru fiecare punct critic de control; Etapa a 11-a: Stabilirea unui plan de acţiuni corective; Etapa a 12-a: Stabilirea unui sistem de stocare a înregistrărilor şi documentaţiei; Etapa a 13-a: Verificarea modului de funcţionare a sistemului HACCP; Etapa a 14-a: Revizuirea planului HACCP. 1.3.1. Etapa 1 – Definirea termenelor de referinţă Acţiunea corectivă – măsură ce trebuie luată atunci când indicii care evidenţiază o tendinţă de pierdere a controlului în punctele critice de control (când apare o deviaţie)CCP Acţiune preventivă – acţiune necesară pentru eliminarea pericolelor sau reducerea lor la nivel acceptabil; Arbore decizional pentru identificarea CCP- o succesiune de întrebări la care se va răspunde pentru a identifica dacă un punct de control este critic sau nu; Arbore decizional pentru identificarea pericolelor - o succesiune de întrebări la cere se va răspunde pentru a decide dacă un pericol de orice natură poate reprezenta un pericol real in procesul de manipulare sau prelucrare a unui produs alimentar; Auditul planului HACCP - o examinare sistematică şi independentă ce are drept scop determinarea faptului că activităţile incluse in planul HACCP se desfăşoară corespunzător şi ating obiectivele propuse; Auditul sistemului HACCP (audit pentru conformitate) - o examinare sistematică şi independentă ce are drept scop determinarea faptului că planul HACCP a fost implementat corespunzător, iar sistemul HACCP existent funcţionează conform prescripţiilor; Control – conducerea unei operaţii,proces sau procedură,astfel încât să se atingă un anumit nivel al performanţelor dorite; Controlul calităţii –ţinerea sub control a calităţii, realizară prin aplicarea a unor măsuri preventive(şi nu doar prin efectuarea de teste, verificări si analize de laborator, conform accepţiunii clasice a termenului); Criteriu – o cerinţă pe care se poate baza o hotărâre sau o decizie; Defect critic - un defect ce poate avea consecinţe grave asupra sănătăţii

consumatorilor; Deviaţie (abatere) – o abatere de la limitele critice într-un punct critic de control; Diagramă de flux - o succesiune detailată a etapelor existente in orice proces de manipulare,prelucrare sau fabricare a unui produs alimentar;

Echipa HACCP – grupul de persoane care realizează studiul HACCP, formată din persoane care, de obicei reprezintă o gamă diversă de domenii de activitate,relevante pentru studiul respectiv; HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analiza pericolelor prin Puncte Critice de Control) – reprezintă o metodă de abordare sistematică a asigurării inocuităţii alimentelor, bazată pe identificarea,evaluarea şi ţinerea sub control a tuturor pericolelor ce ar putea interveni în procesul de fabricare,manipulare si distribuţie a acestora; Ingredient / produs sensibil – orice ingredient sau produs care este asociat unui pericol recunoscut, microbiologic sau de altă natură; Limită critică – valoare prescrisa a unui parametru al produsului sau al procesului intr-un punct critic de control, a cărei depăşire / nerespectare ar pune in pericol sănătatea sau viaţa consumatorului; Măsura preventivă - acea acţiune sau activitate care este necesară pentru eliminarea pericolelor sau reducerea lor până la un nivel acceptabil; Monitorizare – verificarea prin teste, măsurători sau analize a faptului că procedurile de prelucrare sau manipulare in fiecare punct critic de control respectă criteriile stabilite; Monitorizare continua – înregistrarea neîntreruptă a datelor din proces (de exemplu înregistrarea temperaturii pe o termogramă cu ajutorul unui termometru cu înregistrare); Nivel obiectiv - valoarea unui parametru, într-un anumit punct critic de control, a cărei atingere permite menţinerea sub control a pericolelor identificate; Nivel limită – un criteriu mai strict decât limita critică, utilizat de un operator pentru a reduce pericolul apariţiei unei deviaţii; Pericol – o cauză de natură biologică,chimică sau fizică ce poate face ca alimentul sa fie nesigur pentru consum; Plan HACCP- un document scris care detaliază procedurile ce trebuie urmate,in conformitate cu principiile HACCP; Preocupare – nivelul de preocupare este o expresie a gravităţii ieşirii de sub control a unui punct critic de control. In mod obişnuit nivelurile de preocupare sunt următoarele: - preocupare ridicată: lipsa controlului poate pune in pericol viaţa consumatorului; - preocupare medie: o ameninţare la adresa sănătăţii consumatorului care trebuie controlată; - preocupare scăzută: ameninţare scăzută la adresa sănătăţii consumatorului, dar este recomandată prezenţa controlului; - fără motiv de preocupare: lipsa oricărei ameninţări la adresa sănătăţii sau vieţii consumatorului; Punct Critic de Control( CCP) (Critical Control Point) – un punct, o operaţie sau o faza tehnologică la care se poate aplica controlul si poate fi prevenit, eliminat sau redus, la un nivel acceptabil de pericol (de natură biologică, fizică, chimică), al siguranţei alimentare;

2

Punct de control (P.C.) – orice punct, o operaţie, sau fază tehnologică la care pot fi controlaţi factorii de natură biologică, fizică sau chimică, dar în care pierderea controlului nu conduce la periclitarea sănătăţii sau vieţii consumatorului. Revizia planului HACCP – o verificare periodică, bine documentată a activităţii incluse în planul HACCP, efectuată de echipa HACCP, în scopul modificării planului HACCP, atunci când este necesar; Risc – reprezintă un pericol manifestat care afectează sănătatea sau viaţa consumatorului celui care consumă produsul neconform. Siguranţa (inocuitatea) alimentelor – încadrarea caracteristicilor acestora conform prescripţiilor igienico-sanitare, în vederea înlăturării factorilor microbiologici, chimici, biologici, etc. Severitate – gravitatea unui pericol pentru sănătatea consumatorilor; Sistemul HACCP: - rezultatul aplicării principiilor HACCP Toleranţă – intervalul din jurul unui nivel obiectiv în care este permisă variaţia unui anumit parametru Verificarea HACCP – utilizarea unei metode, procedeu şi teste suplimentare şi/sau trecerii în revistă a înregistrărilor monitorizării, realizate pentru a determina dacă sistemul HACCP este aplicat, dacă funcţionează conform planului şi dacă monitorizarea este realizată efectiv şi eficace. Verificare instantanee: - teste suplimentare, realizate aleatoriu. 1.3.2. Etapa a 2-a Selectarea echipei HACCP Echipa HACCP ar trebui să fie multidisciplinară constituită din persoane cu experienţă în domenii variate d activitate. Membrii echipei pot fi din conducere, medici veterinari, biologi, specialişti în controlul/asigurarea calităţii, în sanitaţie, întreţinere a utilajelor şi a aparatelor, tehnolog cu cunoştinţe detaliate despre procesul de producţie care să schiţeze diagrama de flux, etc. 1.3.3. Etapa a 3-a Descrierea produsului Sunt necesare materiale de descriere a materiilor prime care intră în procesul de fabricaţie, precum şi unele elemente relevante pentru evaluarea pericolelor. De aceea se au în vedere următoarele aspecte:  Caracteristici chimice,biologice şi fizice  Origine;  Condiţii de ambalare şi depozitare;  Pregătirea înainte de utilizare. Descrierea produsului va fi suficient de detaliată pentru ca echipa HACCP să identifice pericolele care ameninţă inocuitatea produsului sau a consumatorului. Compoziţia produsului. Pentru evaluarea pericolelor ce pot apărea în timpul prelucrării, transportului, depozitării şi consumul alimentului, este importantă cunoaşterea reţetei de fabricaţie (materiile prime şi ingredientele utilizate). Modul de obţinere. Se va evalua posibilitatea contaminării produsului în timpul prelucrării tehnologice sau depozitării; posibilitate ca microorganismele periculoase sau substanţele toxice să fie inactivate în timpul tratamentelor termice; posibilitatea contaminării produsului cu microorganisme sau toxine după aplicarea tratamentului termic; existenţa unor baze ştiinţifice ale eficacităţii tratamentelor termice; efectele

ambalajului utilizat asupra .

va fi menţinut fierbinte sau la temperatura camerei. etapa în care are loc reprelucrarea şi reciclarea. sunt necesare următoarele specificaţii:  produsul să fie păstrat fierbinte. Etapa a 7-a – Analiza pericolelor Pericolul este definit ca fiind orice element de natură biologică. etc.evaluarea pericolelor. posibilitatea ca acesta sa fie consumat de grupuri de populaţie care sunt susceptibile la îmbolnăvire.identificarea pericolelor. Etapa a 4-a – Identificarea intenţiilor de utilizare Echipa trebuie sa ia in considerare si sa identifice pentru fiecare produs.  produsul poate sau nu să fie păstrat după reîncălzire. decât populaţia obiș nuită. în funcţie de modul de conducere a procesului. persoanele cu deficienţe imunitare. 1.6. Reuşita acestei etape depinde de experienţa şi performanţele manageriale din întreprindere. 1. Aceste diagrame vor include: succesiunea tuturor etapelor procesului de producţie. etapa în care materiile prime şi auxiliare intră in flux.4. Verificarea diagramei de flux este indicat să fie efectuată de toată echipa HACCP. Procedeul de analiză a pericolelor cuprinde două etape: . pregătirea şi dacă este cazul caracteristici de servire al produsului.5. congelat sau la temperatura camerei. La analiza pericolelor se are în vedere o serie de aspecte. Diagramele de flux trebuie să fie suficient de clare şi detaliate pentru a identifica pericolelor potenţiale. . deprinderile de lucru ale personalului. precum: .3. 1. condiţiile de distribuţie. Etapa a 6-a – Verificarea pe teren a diagramei de flux Verificarea diagramei de flux se face la faţa locului.3. proiectare. La efectuarea unei analize de risc.3. trebuie diferenţiate aspectele legate de siguranţă de cele privitoare la calitate. In aceste condiţii.3. copiii. refrigerat. cum sunt persoanele vârstnice. Etapa a 5-a – Construirea diagramei de flux Se vor elabora diagrame de flux pentru toate produsele sau grupele de produse acoperite de domeniul de aplicare a sistemului HACCP. Se va descrie modul de utilizare al produsului de către consumatorul final cu privire la depozitarea. transport sau depozitare. construire şi exploatare a fabricii şi utilajelor. întrucât pot apărea diferenţe chiar de la un schimb de lucru la altul.  regimul temperatură . modul de amplasare.supravieţuirii şi/sau dezvoltării microorganismelor. care sunt mult mai expuse riscurilor alimentare. Ambalarea are ca scop protecţia fizică a produsului şi realizarea unei bariere împotriva contaminării microbiologice sau chimice. modul de desfăşurare a procesului tehnologic propriu-zis. produsele secundare şi deşeurile.timp aplicat înainte de consum. fizică sau chimică ce poate constitui o ameninţare la adresa sănătăţii consumatorului.  produsul nu va fi manipulat sau expus la pericole de contaminare de altă natură.7. 1. etapa în care sunt îndepărtate produsele intermediare. De asemenea ambalajul nu trebuie să reprezinte el însuşi o sursă de contaminare a produsului ambalat. timpul afectat fiecărei etape de prelucrare.

fiecare etapă a procesului tehnologic.- ingredientele şi materiile prime. .

substanţe chimice adăugate).să fie clare şi specifice. . Pot exista puncte de control acolo unde se poate exercita o acţiune de control. .să se bazeze pe parametri determinaţi ştiinţific. chimică sau fizică care trebuie controlat la un punct critic de control.8.9. Pericole fizice (orice particulă sau corp fizic care nu se găseşte în mod normal într-un aliment şi care poate provoca rănirea consumatorului).- depozitarea şi distribuţia produsului.Includerea unei etape de opărire. 2). . cu scopul de a aprecia dacă un punct critic de control este sub control. Se finalizează printr-o înregistrare exactă. Atunci când pericolul poate fi prevenit.Riscuri biologice (organisme şi toxine care pot determina apariţia unor infecţii sau intoxicaţii ale organismului uman).3.să fie validate. acesta este considerat un punct critic de control – CCP.310. sau poate fi prevenit ori eliminat. Etapa a 9-a Stabilirea limitelor critice în punctele critice de control Trebuie stabilite limitele critice pentru fiecare punct critic de control.Utilizarea unor substanţe cu efect bactericid. . . pentru a preveni. Membrii echipei HACCP trebuie să stabilească dacă într-o anumită etapă. de la obţinerea materiilor prime şi până la depozitarea şi distribuţia produsului finit. care să poată fi utilizată în verificările viitoare. elimina sau reduce la un nivel acceptabil incidenţa unui pericol alimentar. .Pericole chimice (substanţe chimice naturale. eliminat sau redus la un nivel acceptabil. scade. 3). Limitele critice stabilite trebuie să respecte unele condiţii precum: . Constituirea bazei de stabilire a punctelor critice de control. . Etapa a 8-a Determinarea punctelor critice de control Determinarea punctelor critice de control necesită o analiză exigentă din punctul de vedere al pericolelor identificate la nivelul tuturor etapelor procesului tehnologic. 1. Identificarea pericolelor şi măsurilor de control. 1. precum valori limită care pot fi atinse. Posibilitatea identificării modificărilor necesare în cadrul procesului tehnologic. Principalele măsuri de reducere a unui pericol alimentar pot fi: . pericolul creşte. în urma unor acţiuni de control efective la nivelul acelei etape. Prin analiza pericolelor şi identificarea măsurilor corective se ating trei obiective: 1).Etapa a 10-a Monitorizarea punctelor critice de control Monitorizarea este reprezentată de desfăşurarea unei succesiuni planificate de observaţii şi măsurători. Unui produs alimentar îi pot fi asociate trei categorii de pericole: . 1.Folosirea unui sistem de vapori în vid. prepararea şi utilizarea finală de către consumator. Limita critică este valoarea maximă sau minimă a unui pericol de natură biologică.să fie cuantificabile.3. Fiecare punct critic trebuie să aibă una sau mai multe limite critice pentru a stabili dacă punctul critic de control este sau nu sub control.

.

19. aprecierea senzorială. .18. trebuie creat un sistem de înregistrare a amendamentelor (modificărilor necesare). testări chimice. măsurători fizice.înlăturarea sau corectarea cauzelor care au generat neconformitatea. HACCP este un sistem preventiv de control referitor la asigurarea calităţii produselor alimentare.9. Atunci când există un număr mare de amendamente sau se schimbă ceva în fluxul tehnologic de obţinere. distribuţiei şi serviciilor din alimentaţia publică.respectarea reglementărilor.stocarea înregistrărilor acţiunilor corective aplicate. 1. ţinând cont de indicaţiile ghidului ISO 15161( 8.13. 1. . trasabilitatea.- Există cinci modalităţi principale de monitorizare a unui punct critic de control: observarea vizuală.14.urmărirea fluxului produsului. Registrele sunt întocmite din mai multe motive: .identificarea produselor neconforme.23.14. . Etapa a 12-a – Stabilirea unui sistem de stocare a înregistrărilor şi documentaţiei Registrele de monitorizare trebuie identificate şi datate. . Sistemul de asigurare a calităţii produselor alimentare HACCP poate fi implementat de sine stătător într-o firmă sau pe structura unui sistem de management al calităţii ISO 9001:2000.13 Etapa a 13-a Verificarea funcţionării sistemului HACCP Funcţionarea programului HACCP se poate verifica urmărind punctele indicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în lucrarea „Proceduri de verificare: auditul HACCP.27. Existenţa acestor înregistrări oferă produsului şi procesului o caracteristică foarte importantă. .trecerea în revistă a procedurilor şi proceselor.15. Etapa a 14-a – Revizuirea planului HACCP Revizuirea planului HACCP este necesară periodic.3.22.311.Etapa a 11-a – Măsuri colective care se aplică la depăşirea limitelor critice Acţiunile corective implică patru caracteristici: .” 1.3.evidenţa siguranţei produsului: . Principiile HACCP pot fi aplicate tuturor sectoarelor producătoare de alimente şi băuturi.24.3.17. . Evaluarea HACCP. iar înregistrările trebuie însoţite de semnătura sau iniț ialele persoanei responsabile cu monitorizarea. 1.12.12. analize microbiologice.utilizarea rezultatelor monitorizării pentru ajustarea unor parametri în scopul menţinerii procesului sub control. De asemenea.32).31. trebuie avută în vedere reîntocmirea programului HACCP. atât pentru produsele deja existente cât şi pentru produsele noi.

.

B grade C Limita critica: +/-1 grad C .reinstruire operatori Fumaristi (Inspectori siguranta alimentara) Ing. biologice şi măsurile de prevenire a contaminării preparatelor luate in studiu Tabel nr.6. AC. Tinta: +40C Tolera nta:+/0. Masurare temperatur e materie prima (termometr u sonda) B +/.revizie la sistemul de frig . -Bulletin de verificare metrologica . rezultatulu i livreaza sortimentul. -Fisei de actiuni corrective. Conform : -Fisa monitorizare termometre . A C -reinstruire operatori de -Fisei de actiuni corrective. chimice.tehnolog la fiecare lot .2 ori / zi Se verifica temperatu ra cărnii la recepţie -Inspector siguranta alimentara Conform : -Fisa monitorizare parametri temperaturii de recepţie a materiei prime .P. AC -reinstruire operatori Tinta: 72 grade C.C. Tratament 0.1.(termometr C -lotul se resterilizeaza. AC. verificarea temperaturii in centrul geometric al Tolera produsului nta: +/.2 0 C C – lotul se va transporta in alt depozit frigorific. Analiza riscurilor fizice.C.13 R I PCC S /PC C LIMIT E CRITI CE MASURI DE CONTROL CORECTII/ ACTIUNI PROCEDURI MONITORIZARE INREGISTRARI /DOCUMENTE Responsabil CORECTIVE frecventa Metoda HA. se efectueaza obligatoriu examen microbiologic Dupa primirea fiecare lot de fabricatie din ziua respectiva ..5 termic PCC2 u). pana la remediere defectiunii de temperatura din depozitul curent.5 0C Limita critica: Depozit are materii prime: carne refriger ata PCC1 Masurare temperatur e depozit.

antibiotice şi hormoni .agent de răcire 3.corpuri străine .microorganisme 3 2 3 2 3 .Analiza şi evaluarea riscurilor Etapa Pericol(e) Acţiuni preventive/măs uri de control Tip 1.GMP . Alegere (Tranşare) Biologic . Recep ţie Biologic .instruire personal .certificat sanitarveterinar .instruire personal .instruire personal .monitorizare . Depozitare .GMP.buletine de analiză .fire de păr 2.GMP.selectare furnizori . GHP Chimic .instruire personal .micotoxine .mentenanţă echipament . GHP .reziduuri de pesticide Fizic .GMP.microorganisme patogene CR ( clasa de risc ) 3 .monitorizare parametri de mediu .selectare furnizori .certificat sanitarveterinar .insecte Biologic . GHP .selectare furnizori .microorganisme patogene Chimic .

Tocare .reziduuri detergenţi Fizic .instruire personal 2 .insecte .control vizual .instruire personal . GMP Chimic . GMP .GHP.microorganisme patogene (personal) Chimic .reziduuri detergenţi Fizic .patogene parametri de mediu .teste sanitaţie .instruire personal .GHP .control vizual .GHP .obiecte personal .instruire personal .microorganisme patogene 2 Chimic .teste sanitaţie .monitorizare temperatură .aşchii de lemn Biologic .instruire personal .GMP .instruire personal 3 .fragmente ambalaj . Dozare aditivi Biologic .GMP .insecte .fragmente ambalaj 5.teste alcalinitate 1 .Malaxare Biologic 1 .GHP .aditivi în exces 2 3 Fizic .instruire personal .instruire personal .GMP .obiecte personal 4.GHP.GMP .verificare metrologică .GHP 3 .control dăunători 3 .insecte 6.teste pH .instruire personal .control dăunători .

GHP. GMP .instruire personal .reziduuri detergenţi Fizic .insecte .instruire personal . GMP . GMP .insecte .GHP .microorganisme patogene 3 2 2 3 2 2 3 2 2 .respectare parametri proces .respectare parametri proces .GMP.obiecte personal 9. Răcire Biologic .GHP .microorganisme patogene Chimic .GMP .instruire personal .respectare parametri proces .instruire personal .teste alcalinitate . Maturare Biologic .reziduuri detergenţi Fizic .microorganisme patogene Chimic .instruire personal .control dăunători .GHP.monitozare proces .GMP .instruire personal .GHP.garnituri cauciuc .instruire personal ..reziduuri detergenţi Fizic . GHP .control vizual .GHP .instruire personal .teste alcalinitate .mentenanţă echipament .corpuri străine 7.microorganisme patogene Chimic .teste alcalinitate .obiecte personal 8.control dăunători . Umplere Biologic .instruire personal .

igienă mijloace de transport . Depozitare Biologic . oaie. amestec de sărare B) şi schema: tehnologică cu elementele de control pe faze (tabelul ).insecte .GMP .control dăunători Fizic . condimente.instruire personal .monitorizare parametri de mediu . GMP .mentenanţă echipament .insecte . GHP . Dacă se au în vedere componentele acestor preparate (carne vită.GMP.instruire personal .instruire personal Analiza punctelor critice de control în vederea aplicării planului HACCP .praf 1 11. porc. organe. Livrare Biologic . punctele critice luate în considerare sunt cele corespunzătoare fazelor procesului .control vizual .GHP.agent de răcire 2 .temperatura mijloacelor de transport .praf 10.microorganisme patogene Chimic .agent de răcire 1 3 .control dăunători 2 Fizic . GMP .instruire personal .microorganisme patogene 3 .GHP.GHP.Chimic . GMP .mentenanţă echipament .GMP .instruire personal .

felul membranelor ( naturale. semisintetice şi sintetice ) .igiena spaţiilor de depozitare .umezeala relativă a spaţiilor de recepţie şi depozitare .igiena spaţiilor de depozitare Pregătirea semifabricatelor ( bradt.tehnologic.starea lor ( sărată. calitatea) . şrot.controlul temperaturii în sălile de fabricaţie şi depozit .igiena echipamentelor .temperatura din centrul termic al produsului . organe) Tabel nr.igiena spaţiilor de recepţie şi depozitare Recepţia materiilor auxiliare Recepţia membranelor Puritatea materiilor auxiliare ( chimică.igiena echipamentelor .pasteurizarea . microbiologică ) .temperatura cărnii .temperatura din zona de lucru .manipularea produsului . Schema tehnologică cu elementele de control pe faze privind implementarea sistemului HACCP Faza tehnologică Recepţia materiilor prime ( cărnuri. slănină) Pregătirea compoziţiei Umplerea .starea cărnii ( termică.temperatura spaţiilor de recepţie şi depozitare . uscată) . 10 Elemente de control al calităţii .manipularea membranelor Afumarea caldă .

tipul de ambalaj . distruse de rozătoare) .să aibă ambalajele integre ( să nu fie rupte. . să fie etichetate şi cu elemente de trasabilitate . umezeala relativă a temperatura acestuia.temperatura din mijlocul de transport Livrare Recepţionarea şi depozitarea materiilor prime reprezintă primul punct de control deoarece: Materiile prime sunt recepţionate în stare congelată si refrigerate iar recepţia acestora se face formală. Nu se admite depozitarea materiilor prime refrigerate cu ambalaje.temperatura de răcire . carnea să aibă temperatura de maximum + 4°C în centrul termic. cărnurile pot proveni din surse diferite.să fie transportată în condiţii igienice (optic curat mijlocul auto care efectuează transportul) să corespundă specificaţiilor tehnice transmise (proprietăţi organoleptice. . aerului din depozit să fie corelată cu spaţiile de recepţie şi depozitare să fie foarte bine igienizate. manipulările cărnii pot contribui la creşterea încărcăturii microbiologice. plombe metalice. cantitativă şi calitativă.temperatura produsului . temperatura maxim ( -18 0C). sticla. etc.durata de răcire . stări termice - - diferite şi încărcătura microbiologică diferită.Răcirea produselor şi depozitarea . să nu conţină corpuri străine (resturi de aşchii de lemn. Pentru materiile prime refrigerate este obligatorie dezambalarea si depozitarea materiilor prime în recipiente din plastic sau inox. iar manipulările reduse la minim. deci pot avea calităţi diferite. . Condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească la recepţia materiilor prime sunt stabilite şi sunt aplicate conform enumerării de mai jos: . să fie marcate cu marcă de sănătate.umezeala relativă din depozit Ambalarea . Din motivele enunţate se impun următoarele: - temperatura de depozitare (t aer ) să fie ~ 1°C. teste de prospeţime) să fie însoţită de documente corespunzătoare.temperatura camerei . Ambalajele vor fi evacuate din holul de recepţie şi redirecţionate către spaţiul special amenajat.să corespundă stării termice (congelate. ).

.

cantitatea şi data recepţiei. chimic al tuturor ingredientelor. inspectorul de siguranţă alimentară efectuează zilnic.După ce sunt introduse în spaţiile de depozitare ale fabricii de preparate din carne. Calitatea acestor aditivi trebuie să fie asigurată printr-o scrisoare de garanţie din partea furnizorului. Înregistrările privind recepţia corectă a materiilor prime. etc. care să includă şi un certificat de analiză şi instrucţiuni de utilizare.) reprezintă mai mult un punct chimic de control. Introducerea sortimentelor în fluxul tehnologic se realizează obligatoriu conform principiului: primul intrat-primul ieşit. Inspectorul de siguranţă alimentară verifică de doua ori pe zi temperatura materiilor prime şi a spaţiilor de depozitare şi înregistrează datele obţinute în fisa de monitorizare temperaturi depozit. Trebuiesc totuşi efectuate analize periodice ale aditivilor ca măsură suplimentară de analiză.). Recepţionarea materiilor auxiliare (condimente. iniţiind acţiunea corectivă în cazul apariţiei unui defect. sare. Depozitele pentru materia primă sunt dotate cu termometre specifice spaţiilor frigorifice încât temperatura din depozit să poată fi monitorizată. controlul vizual al sortimentelor recepţionate. Recepţionarea membranelor este un punct de control atât senzorial. igienizare. fabricile trebuie să se bazeze pe furnizor şi pentru ca aceştia să le livreze numai aditivi de calitate. verificarea funcţionării acestora este efectuata de către responsabilul cu funcţia metrologică din cadrul fabricii conform programelor specifice. polifosfaţi etc. Etichetele de identificare conţin următoarele date: denumirea sortimentului. de monitorizare a temperaturilor şi aspectele privind igiena spaţiilor de depozitare sunt notate în fişele enumerate mai jos : Fisa monitorizare recepţie materii prime: f1 (ILSUP-01/2008/0) Fisa monitorizare temperaturi depozite: f2 (IL-SUP-01/2008/0) Registru produs neconform. Având însă în vedere că practic nu . Este interzisă efectuarea altor operaţii (evacuare deşeuri. evacuare cărnuri tranşate. evacuare oase. chimic cât şi biologic. pe culoarul de acces al materiilor prime. Acest control interesează în principal membranele naturale care pot fi . este posibil să se efectueze controlul. gestionarul materiei prime întocmeşte etichetele de identificare pentru fiecare lot de materie primă recepţionat.. în timpul efectuării recepţiei materiilor prime. În depozitele de congelare ale fabricii de preparate din carne.

biologică (în principal microbiologică). temperatura < 10°C în depozite) precum şl pregătirea lor igienică înainte . La păstrarea acestor membrane se impune respectarea condiţiilor de conservare (concentraţia sării.sărate sau uscate şi care pot prezenta diferite defecte de natură fizică. chimică.

rozătoare etc.1. dezinfectare. minim două cuţite / muncitor. Se utilizează pentru tranşare. Obligatoriu. Personalul operativ este instruit şi respectă regulile de bună practica şi igienă specifice tranşării. Operaţiile efectuate sunt supravegheate de Inspectorul de siguranţă alimentară şi Şeful Fabricii de preparate din carne. Sterilizarea cuţitelor trebuie să se facă din jumătate în jumătate de ora sau ori de câte ori este necesar. Personalul operativ este instruit şi respectă regulile de buna practică şi igienă specifice decongelării cărnii. .de folosire (desărare.) Decongelarea se efectuează în aer. Temperatura în sala de tranşare trebuie sa fie maxim (+100C ). Datele cu privire la sortimente. Din depozitul de congelare al fabricii de preparate din carne piesele anatomice distincte sunt transportate în sala de tranşare.2 ore). curăţaţi şi igienizaţi. bine închise şi igienizate. la temperatura sălii de tranşare. în timpul lucrului. piesele sunt supuse procesului de tranşare propriu-zis. Operaţiile de tranşare. lotul supus decongelării sunt înregistrate şi monitorizate de inspectorul siguranţă alimentară în fişa de monitorizare decongelare . În cazul membranelor naturale uscate interesează eventualele defecte din timpul depozitării. în cazul membranelor semisintetice şi sintetice. la pauza de masă se sterilizează cuţitele. defecte produse de insecte. etc. Fiecare piesă / calup este verificata vizual de către personalul operativ pentru a identifica orice tip de neconformitate (impurificări.tranşare. dezosării şi alegerii cărnii. Piesele se tranşează pe mese special amenajate. deratizate etc. Obligatoriu. dezosare şi alegere a cărnii sunt efectuate de personalul operativ al Secţiei tranşare. Temperatura în sala de tranşare trebuie să fie maxim (+10 0C). Calupurile şi /sau piesele distincte sunt dezambalate şi introduse în suporţi de inox. După scurgere şi zvântare în aer rece (cca. prezenta corpuri străine. din inox cu blaturi. data decongelării. spălare). iar secţia este dotată cu sterilizatoare pentru cuţite (temperatura apei în sterilizator trebuie sa fie >82 0 C). controlul se impune mai mult sub aspectul proprietăţilor senzoriale întrucât aceste membrane sunt achiziţionate în ambalaje curate. la pauza de masă operatorii igienizează benzile de lucru şi întorc blaturile. ceea ce impune păstrarea lor în depozite perfect dezinsectizate. în carnea supusă decongelării rapide sa fie cuprinsa în intervalul ( – 50C÷ 00C). Decongelarea se realizează astfel încât în decursul a 24 ore temperatura la os. fiecare punct de lucru având desemnat unul sau mai mulţi muncitori (conform poziţionării la banda de tranşare). de către personalul operativ . Piesele sunt transferate de personalul operativ pe mesele de tranşare şi supuse operaţiei de tranşare propriu-zisă.

de trei ori /zi şi efectuează controlul cărnii tranşate. Inspectorul de siguranţă alimentară măsoară şi înregistrează temperatura salii de tranşare şi a cărnii tranşate. Datele obţinute le înregistrează în fisa de monitorizare decongelare . prin examen vizual (1% din cantitatea totală de carne tranşată).temperatura cărnii dezosate trebuie sa fie maxim (+6 0C). timpul de staţionare în sala de tranşare a cărnii dezosate: maxim 45 minute. .tranşare.

Înregistrările se înscriu în fişele de mai jos : Fişa monitorizare decongelare tranşare: f1 (IL-sup03/ 2008 / 0) Fişa monitorizare temperaturi sterilizatoare: f2 (IL-sup-03/ 2008 / 0) Registru produs neconform. În cazul apariţiei unei neconformităţi. Fiecare tomberon / pubelă cu cărnuri tranşate este marcat cu etichetă tip care conţine următoarele date: nr. lot materie primă. Pentru a păstra încărcarea microbiologică la un anumit nivel este necesar: - să se respecte temperatura de depozitare a semifabricatelor şi durata de maturare. Pregătirea compoziţiei este un alt punct de control de natură microbiologică la care trebuie să ţinem seama de următoarele: . inspectorul siguranţă alimentară iniţializează acţiunea corectivă direcţionând produsele. aditivii contribuie la creşterea încărcării microbiologice. Verificarea înregistrărilor efectuate de inspectorul de calitate este realizata de către responsabilul calitate o data pe zi. fie spre recondiţionare fie spre confiscare şi ulterior. greutatea la plin. ulterior. alte elemente). La acest punct de control trebuie să avem în vedere că: materiile prime suferă manipulări şi mărunţiri care poate să conducă la creşterea încărcăturii microbiologice. Rezultatele obţinute se înscriu în fişele de monitorizare la rubrica: Verificare. Inspectorul de siguranţă alimentară controlează temperatura apei din sterilizatoare. să se lucreze cu utilaje bine igienizate şi să se păstreze igiena atât în spaţiile de fabricaţie cât şi de depozitare. de trei ori pe schimb şi înregistrează datele obţinute în Fisa monitorizare sterilizatoare. care sunt utile pentru alcătuirea trasabilităţii.Carnea tranşata şi subprodusele de abator rezultate sunt aşezate în pubele marcate corespunzător. Pubelele încărcate cu oase sunt descărcate în aria speciala pentru acest produs. data procesării. tara la gol. data decongelării. Acţiunile corective sunt înregistrate în fisa de acţiune corectivă şi sunt verificate de către responsabilul siguranţa alimentară. cu aceeaşi frecventă şi. Pregătirea semifabricatelor reprezintă un punct de control microbiologic. sortiment. distrugere. Manipularea în toate etapele procesului se face astfel încât să prevină contaminarea materiei prime şi distrugerea elementelor de identificare a produselor (etichete. Pubelele încărcate cu carnea tranşata şi / sau subproduse nu staţionează mai mult de 45 minute în sala de tranşare şi sunt transportate în depozitul de refrigerare. sunt igienizate în spălătoria fabricii de preparate din carne.

cu grad de încărcare microbiologică diferită..sunt combinate diferite tipuri de carne şi slănină pentru fiecare şarjă de preparate. .

pentru garantarea distrugerii agenţilor patogeni şi a tuturor formelor vegetative care produc alterarea. în special cele naturale.- are loc o contaminare suplimentară a compoziţiei datorită manipulării şi a contactului cărnii cu echipamentul de amestecare.6 °C în zona de lucru. tratamentul termic va conferi .. Limita critică este de 69. Cunoscând faptul că produsul nu a fost fabricat în condiţii de creştere excesivă a microorganismelor sau că nu s-a facilitat producerea de toxine de către aceste microorganisme. Umplerea compoziţiei în membrane este următorul punct de control microbiologic cu mare potenţial de contaminare suplimentară. trebuie controlat dacă membranele au fost manipulate într-un mod care a prevenit sau a minimalizat contaminarea cu microorganisme şi dacă au fost dezinfectate (cele naturale).. reprezintă cea mai importantă fază tehnologică ce îndeplineşte cerinţele unui punct critic de control. membranele. . Pentru a preîntâmpina contaminarea suplimentară trebuie să se aibă în vedere următoarele: manipularea limitată a produsului de către operatori. echipamentul trebuie controlat dacă a fost curăţat şi igienizat corespunzător. Tratamentul termic. este necesar ca temperatura de depozitare să fie-1°C/+1°C. Pentru a minimaliza contaminarea microbiologică este necesar ca: să se minimalizeze manipularea. au un potenţial ridicat de contaminare în timpul depozitării dinaintea utilizării. să se asigure temperatura de 5.. iar durata depozitării < 12 h. Dacă compoziţia este menţinută peste noapte.70 °C în centrul termic pentru o durată de ~10min.. Controlul microbiologic la tratament termic este de o importanţă vitală pentru fabricarea produsului în condiţii sigure.5. să se asigure curăţenia echipamentelor. să se respecte tehnologia de fabricaţie. în cursul acestei etape trebuie să se aibă în vedere următoarele: compoziţia este manipulată şi introdusă în membrane prin intermediul maşinilor de umplut care sunt dificil de igienizat.

.produsului proprietăţile de siguranţă ale consumului.

Fumăriştii au obligaţia de a respecta timpii programaţi în respectivele instrucţiuni tehnologice. Fiecare fumărist pe schimb monitorizează şi înregistrează temperaturile afişate şi înregistrate în centrul geometric al produselor în fişa de monitorizare tratament termic. Inspectorul de siguranţă alimentară verifică cel puţin doua produse şi întreaga activitate a fumăriştilor pe schimb şi înregistrează datele obţinute în rubrica: verificare a fişei de monitorizare tratament termic. În timpul depozitării trebuie respectată o anumită umezeală relativă în depozitele respective. Mentenanţa celulelor de afumare trebuie efectuată conform programului anual şi ori de cate ori este necesar. După încărcare cărucioarele sunt transferate în celulele de fierbere –afumare şi fazele tratamentului termic sunt diferite pentru fiecare sortiment (grupe de produse) . un punct de control de natură microbiologică deoarece: este necesar să se scadă temperatura produselor cât mai rapid posibil pentru a inhiba dezvoltarea microorganismelor care au rezistat tratamentului termic. În cazul apariţiei unei neconformităţi fumăriştii procedează conform fisei de acţiune corectiva. Cel puţin o data pe lună. În instrucţiunile tehnologice sunt descrise toate grupele de produse fabricate în cadrul fabricii de preparate şi tratamentele termice specifice. între 10 şi 12°C pentru semiafumate. După realizarea tratamentului termic. Termometrele utilizate pentru maturatori trebuie să fie verificate metrologic. cărucioarele cu produse sunt transportate la duşare (pentru sortimentele tip prospături). Răcirea produselor şi depozitarea lor reprezintă. celulele de afumare trebuie igienizate conform instrucţiunii de lucru. timp de 2 minute. trebuie să se respecte . Temperatura în centrul geometric al produsului trebuie sa fie de minim +70 0C.Tratamentul termic se efectuează în celulele de fierbere-afumare cu programator care reglează alternativ temperatura. umiditatea şi măsoară temperatura în centrul geometric al produsului precum şi în cazane de fierbere prevăzute cu manta de fierbere. anual si cel puţin o data pe luna în interiorul societăţii. fie in depozitele de răcire. De asemenea. Depozitarea ulterioară a produselor este în funcţie de felul lor: între 2 şi 5°C pentru prospături. Înregistrările se trec în Fisa monitorizare tratament termic: f1 (ILSUP-05/ 2008/1) iar acţiune corectivă se face doar în cazul în care parametrii depăţesc limitele stabilite în sistemul HACCP. Răcirea produselor trebuie să se facă la < 4°C pentru prospături şi la mai puţin de 12°C pentru semiafumate. de asemenea.

strictă a spaţiilor de depozitare precum şi să se limiteze durata de depozitare pentru ca microorganismele să nu ajungă la niveluri periculoase de contaminare.o igienă. .

primul ieşit. Este interzisă aşezarea navetelor direct pe pardoseală sau tracţionarea lor. ingrediente. Eticheta conţine următoarele date (inscripţionate lizibil şi vizibil): numele sortimentului. condiţii de păstrare. vacuumate: bucăţi întregi sau porţionate. După încărcarea navetei cu produse se aplică şi la suprafaţă o altă coală de hârtie albă.) în timpul efectuării transferului produselor din carne. monitorizare etichetare produs finit cu sortimentele care au fost etichetate şi sunt pregătite pentru livrare. producătorul. toate produsele sunt cântărite în prezenţa gestionarului de produs finit nominalizat. Manipularea lor se realizează pe paleţi prin utilizarea transpaletelor sau prin utilizarea unor . cu data inscripţionata manual pe fişa de monitorizare etichetare . Produsele pot fi transferate: vrac. Pentru protejarea produselor din carne şi pentru o manipulare ulterioara. etichetarea. Etichetarea batoanelor se efectuează semiautomat la maşina de etichetat iar cârnaţii / cremwurştii se efectuează manual. Temperatura în spaţiul de depozitare este monitorizata de inspectorul de sigurantă alimentară şi valorile măsurate se înregistrează în fişa monitorizare depozitare produs finit.. igienica. etc. sub supravegherea gestionarului la produs finit. Sortimentele de salamuri şi carnaţi livrate vrac se ambalează direct în navete de plastic. Operatorul / operatorii care efectuează etichetarea completează fişa de monitorizare etichetare produs finit prin aplicarea fiecărei etichete /sortiment livrat. standardul de firmă. Navetele se aşează obligatoriu. bloc. igienizate. specifică fiecărui sortiment. Este interzisă efectuarea altei operaţii (evacuare deşeuri. greutatea (pentru produsele calibrate) şi ştampila sanitar-veterinară. pentru efectuarea acestei operaţiuni. de către personalul operativ desemnat. confruntă etichetele existente în fişa de către personalul operativ desemnat. de Inspectorul de siguranţă alimentară verifică modul de inscripţionare al termenului de valabilitate si. Transportul se realizează pe cărucioare (pentru vracuri) sau în lăzi (pentru piesele ce urmează a fi vacuumate). prin aplicarea etichetei banderola pe etichetă autocolantă pe suprafaţa acestora. Timpul maxim de staţionare în depozitele de produs finit pentru produsele din carne. Temperatura spaţiilor de depozitare produse finite trebuie sa fie de maxim +6 0C. ambalarea produselor din carne Produsele finite sunt transferate din depozitele de răcire în depozitele de staţionare ale fabricii. menţiunea: a se consuma de preferinţa înainte de: ……. Inspectorul de siguranţă alimentară iniţiază acţiunea corectivă în cazul depistării inscripţionării greşite si anunţa responsabilul siguranţa alimentară. Livrarea din depozitele de produs finit se efectuează conform principiului: primul intrat. cod de bare (daca este necesar). pe fundul fiecărei navete se introduce o coala de hârtie alba. Etichetarea se realizează pe cărucioarele de staţionare ale produselor. pe europaleţi (din plastic sau lemn).Depozitarea.. vrac este de maxim 5 zile. Înainte de transfer. direct pe pardoseală. aprovizionare cu ambalaje. ca dovadă a inscripţionării corecte.

piese porţionate şi sortimente feliate. desemnat instruit pentru realizarea acestei operaţiuni. 3. Vacumarea produselor din carne Sortimentele sunt transferate din depozitele de răcire direct în sala de vacumare. Produsele pot fi vacumate astfel: piese întregi (bucăţi mari).cărucioare platformă speciale.6. Pentru vacumare se utilizează pungi PA/PE şi pungi . Operaţia de vacumare se efectuează de personal special.

În sala de vacumare. < 10 12°C pentru semiafumate). în cazul pungilor termocontractabile introducerea în tancul de retracţie.. trebuie sa fie o temperatură de maxim +10 0C. Pentru piesele porţionate se efectuează următoarele operaţiuni: porţionarea în bucăţi de aceeaşi greutate. vacumarea propriu-zisă (prin introducerea piesei porţionate în maşina de vacumare) şi ulterior. Pentru sortimentele feliate se efectuează următoarele operaţiuni: felierea la un feliator manual. Înregistrările se fac în fişa monitorizare depozite produs finit: f1 (ILSUP-07/2008/1).termocontractabile. temperatura camerei de ambalare care trebuie să fie tot în funcţie de felul produselor (< 4°C pentru prospături. Porţionarea se realizează de către operatori. introducerea piesei în pungă. felierea la un feliator manual. pe mese special amenajate.. introducerea piesei în pungă. Verificarea efectuării vacumării corespunzător se realizează prin: verificarea transparentei lipiturii şi verificarea cantităţilor de vacumate este realizată de inspectorul de siguranţă alimentară. fasonarea ( daca este necesar). fişa monitorizare vacumare: f2 (IL-SUP-07/2008/1) şi fişa monitorizare etichetare produs finit: f3 (IL-SUP-07/2008/1). cu cuţite igienizate. în cazul pungilor termocontractabile introducerea în tancul de retracţie. introducerea feliilor în pungă cu ajutorul unei spatule de inox şi vacumarea propriu-zisă (prin introducerea sortimentului în maşina de vacumare). Parametrii stabiliţi (temperatura < 4°C pentru prospături şi < 10. verificarea bucăţii şi fasonarea (daca este necesar). Pentru piesele întregi se efectuează următoarele operaţiuni :verificarea bucăţii şi fasonarea (daca este necesar). În toate fazele operatorii trebuie să respecte regulile de bună practică. Etichetarea produselor vacuumate se efectuează manual. Livrarea reprezintă ultimul punct de control microbiologic.12 °C pentru . prin aplicarea etichetei autocolante (eticheta comercială) specifică fiecărui sortiment şi apoi trecerea prin cantar şi aplicarea etichetei bizerba . vacumarea propriu-zisă (prin introducerea piesei în maşina de vacumare) şi ulterior. Datele de vacumare sunt menţionate în tabelul care este afişat în sala de vacumare. igiena navetelor în care se ambalează produsele. Acestea trebuie să fie igienizate şi la ambalarea produselor să fie căptuşite cu hârtie de ambalaj sau folie plastică.Eticheta bizerba se aplică pe spatele pungilor vacuumate.. Ambalarea produselor reprezintă alt punct de control microbiologic şi aici trebuie să avem în vedere: temperatura produselor (în funcţie de felul lor). Temperatura produselor trebuie să fie de maxim: +6 0C Inspectorul de siguranţa alimentară monitorizează si înregistrează temperatura sălii din 2 in 2 ore in Fisa de monitorizare vacumare precum şi temperatura produselor din carne.

semiafumate) au ca obiectiv inhibarea creşterii microorganismelor. . O atenţie deosebită trebuie acordată igienei mijloacelor de transport şi temperaturii din mijlocul de transport care trebuie să fie aceleaşi ca şi în încăperile de livrare.

Salmonella se intilnesste destul de rar la vitele adulte şi la oi în Marea Britanie şi la miei în Noua Zeelanda. care a fost asociată cu consumul de produse insufficient tratate termic. Aceasta toxina determină o îmbolnăvire grava cunoscuta sub numele de colita hemoragica. Inspecţia ante-mortem nu poate garanta ca animalele aduse la tăiere sunt lipsite de bacterii patogene. păr sau pe utilaje. ambele producand frecvent toxiinfecţii alimentare. Bacillus cereus. sunt foarte importante practicile igienice . carnea este o importantă sursa de Salmonella (în ultimii ani o incidenta din ce în ce mai mare o are Salmonella typhimurium) şi Clostridium perfringens. Vibrio. De aceea. Majoritatea microorganismelor patogene gastrointestinală. unde aceasta problemă nu există.coli producătoare de verotoxina. O preocupare recenta. Restrictiile şi controalele impuse pentru Trichinelle spiralis în carnea de porc în Europa şi America de Nord nu se aplică în Australia. Aeromonas. foarte serioasa. în timp ce în SUA şi Austria s-a constatat ocazional un grad ridicat de Yersinia enterocolitica în carnea de porc este o problemă în tarile cu climat rece. Campylobacter jejuni şi Listeria monocytogenes se pot gasi de asemenea pe carcase. Alţi germeni patogeni asociaţi cărnii sunt: Staphylococcus fac parte din aureus. Frecventa şi amploarea contaminarii cu paraziţi şi bacterii care produc inbolnaviri de origine alimentara variaza mult de le o specie la alta şi de la o tara la alta. flora Clostridium botulinum. Multe dintre ele se gasesc pe piele. Yersenia enterocolitica.ANALIZA RISCURILOR ŞI A PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL În urma prezentarii de mai sus am stabilit riscurilor care apar în abatorizarea porcinelor: Riscurile biologice În afără de paraziţi (care sunt controlati eficient în sistemul de abatorizare). o constituie prezenţa tulpinii Escherichia coli şi a altor tulpini de E. dar nu s-a stabilit cu precizie ca prezenţa lor în carne crudă ar produce îmbolnăviri. De exemplu.

pietricele. lubrifianti). hormoni) şi substanţe chimice din abatorizare (substanţe folosite la spălare şi dezinfectarea instalaţiilor. aschii de oase. De asemenea. se impune perfectionarea şi implementarea unor masuri de eliminare a bacteriilor din genul Salmonelle din hrana animalelor. În cazul recepţionării animalelor de diferite provenienţe în timpul transportului sau adăpostirii. care pot fi răspândite ulterior prin intermediul furajelor sau al apei contaminate. particule de vopsea decojita. Mentinerea sub control a acestui risc depinde de bunele practice de creştere a animalelor şi de eficienta supravegherii sanitar-veterinare a starii de sanatate a animalelor. Animalele care provin din sursa nesigura pot fi sursa de enterobacterii patogene. antibiotice. fertilizanti. Riscuri chimice Sunt reprezentate de reziduuri de substanţe folosite în agricultura şi zootehnie (pesticide. a spaţiilor de fabricţie şi de depozitare. În urma analizelor de mai sus s-au stabilit următoarele punctele critice de control. care reduce contaminarea încrucişată şi dezvoltarea bacteriilor. Riscuri fizice Provin de la operaţiile tehnologice şi sunt reprezentate de: metale.de tăiere. aschii de lemn. de identificarea bolilor acestora. prin manipulare necorespunzatoare şi proasta evacuare a deşeurilor. Stresul provocat de transport poate duce la recrudescenta unori infectii latente cu Salmonella. părul animalelor. de pe piele. sticla. O tăiere necorespunzatoare poate conduce la o incarcatura microbiană de 105-106 germeni/cm2. etc. Gradul de igiena şi eficienta masurilor aplicate la tăierea animalelor se pot aprecia după încărcarea microbiană totala a carcaselor la capatul liniei de tăiere. se poate produce o contaminare încrucişată (de la animalele purtatoare la cele lipsite de germeni patogeni). dar animalele se pot infecta şi de la mijloacele de transport sau . după cum urmează: Animalul viu – principala sursă de contaminare a carcaselor este microflora din tractusul gastrointestinal.

Programele de igienizare trebuie să fie cât se poate de precise. opărirea. tranşarea şi dezosarea sunt considerate puncte critice de control. 3. instrumentelor de tăiere. dar sunt esentiale verificarile regulate. sângerarea. Adapostirea timp indelungat a animalelor în hangare poate conduce la stresarea animalului şi favorizeaza contaminarea încrucişată. Substantele chimice utilizate se agricultori şi crescatorii de animale trebuie folosite foarte correct pentru a evita acumularea acestor substanţe în carne în concentratii necorespunzatoare. Riscurile chimice pot fi controlate cel mai bine prin educarea personalului implicat în creşterea animalelor şi prin efectuarea de teste pentru determinarea acestor subtante. Metodele de curatirea carcaselor trebuie specificate precis şi se monitorizeaza intermitent sau chiar continuu. Sunt necesare operatii de curăţire şi dezinfectare a vehiculelor. Unele operatii ar putea fi relative usor monitorizate. concentratia şi tipul substaţelor chimice folosite. 2. Contaminarea de la fecale în timpul transportului poate fi redusă dacă se hranesc animalele cu 3-6 ore inaintea transportului. dublate uneori de teste mai obiective. descrierea procedurilor şi frecventa. În cazul sistemelor . în timp ce evitarea contactului mainilor lucratorilor cu carcasa este dificil de monitorizat. Inspecţia vizuala desi nu da indicatii asupra gradului de contaminare microbiologica este importantă şi necesară pentru identificarea carcaselor murdare şi deci puternic contaminate. De aceea. O monitorizare continua nu este realizabila din punct de vedere practic. O modalitate care ar putea fi utilizată este formarea unei echipe pentru a detalia procedurile ce trebuie aplicate şi cerinţele impuse. cu detalii privind: temperatura apei. răcirea. Operatiunile de tăiere sunt dificil de monitorizat. maşinilor şi suprafeţelor de lucru. Tăierea porcinelor-după cum s-a prezentat mai sus modul de tratare a porcinelor diferă de cel al vacilor şi al oilor. Monitorizarea poate fi realizata prin inspecţii vizuale la anumite intervale de timp.de la tarcurile contaminate. MONITORIZAREA PUNCTELOR CRITICE 1. viteza de curgere.

Viteza aerului şi umiditatea relativă ar trebui masurate în mod regulat în condiţiile reale de lucru şi în mai multe puncte din spaţiu frigorific. presiunea şi viteza acesteia. Tehnicile moderne de monitorizare a temperaturii permit verificarea continua a temperaturii suprafeţei şi în profunzime. distanta ideala fiind de minimum 6cm. Deoarece contaminarea nu este uniforma este foarte dificil să se obtina probe representative. 4. Este însă un mijloc util de verificare a eficacitatii planului HACCP şi este posibil ca rezultatele testelor microbiologice să evidenţieze riscuri sau puncte critice de control neaşteptate. Testarea microbiologica este în general lenta şi scumpa. Analiza microbiologica are un grad mare de specificitate şi deci trebuie să se cunoasca dinainte ce microorganism urmează să fie identificat. care au fost omise în timpul analizei riscurilor.automate pot fi monitorizate temperature apei. Analiza microbiologica are o semnificatie limitata în monitorizarea punctelor critice. Unii specialişti consideră că prezenţa bacteriilor din genurile Salmonella şi Clostridium perfringens este mai mult o rezultanta a prezenţei lor în animalul viu decât a lipsei de igiena în abator. trebuie verificat visual să nu se atinga carcasele. Când refrigeratoarele sunt pline. 5. . Răcirea poate fi usor monitorizata prin masurarea continua a temperaturii aerului. deoarece este lenta şi nu permite aplicarea în timp util a unor masuri corrective.

.

PREPARATELE LUATE ÎN STUDIU Tabel nr.intrebarii (din arborele de decizie) Clasa de risc Q1 Q2 Q3 DA NU NU DA NU NU DA NU NU DA NU NU DA NU NU DA NU NU DA NU DA DA PCC / PC PC 1 ETAPA DIN PROCES 1 Receptie materie prima 2 3 Receptie materii auxiliare Receptie Materiale auxiliare Depozitare materiale 4 auxiliare Q4 DA DA DA DA DA DA DA - PC 2 PC 2 - PC 3 6 Depozitare materii auxiliare Transfer si dezambalare - 7 matrie prima - - . 11 RIS C B F C B F C B F C B F C 5 Depozitare materii prime B F C B F C B F C Transfer materii si materilae 8 auxiliare in depozite C Cantarire/ dozare materii 9 prime / sarje C Cantarire/ dozare materii 10 auxiliare / sarje C Pregatire membrane pentru umplere C 11 13 Tocare materii prime Malaxare compozitie (doar pentru carnati/salamuri) B F C B F C B B F 3 NU NU DA NU B F 2 DA NU DA NU PCC 1 B F B F Nr.

14 15 Umplerea in membrane Tratament termic F C B F 4 - DA - DA - - - PCC 2 .

Buletin de verificare .ambalare produs 19 finit B F C B F C PC 5 PC 6 20 23 Livrare produs finit Reutilizare produs finit B F C B F C PC 7 PC 8 MONITORIZARE PUNCTE CRITICE DE CONTROL Tabel nr. -viza metrologica anuala obligatorie Responsabil metrolog Fisa monitorizare termometre .Dusare produs finit 16 (doar pentru prospaturi) C B F C 3 3 3 3 3 2 3 DA DA DA DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NU DA NU NU NU NU NU NU DA - - Racire / Stationare produs 17 finit in depozit tampon B F C PC 4 18 Depozitare produs finit Etichetare. Inspector siguranta alimentara Conform Fisei de actiune corectiva timp de 2 minut e PCC 2 C. -verificarea termometre lor celulelor si sondelor spion -1 data / luna .7 2 0 LIMITE CE PROCEDURI DE MONITORIZARE CUM -cantarire -fiecare sarja FRECVENTA CINE Inspector siguranta alimentara MASURI CORECTIVE -verificarea temperaturii la receptia Conform Fisei de actiune corectiva Tratamentul termic temperatur a in centrul geometric al produsului -masurarea temperaturii -fiecare lot de fabricatie din ziua respectiva . 12 ETAPE PROCES CRITICE / PCC Depozitare materii prime: materiei carne prime refrigerata PCC1 -temperatura in centrul geometric al produsului : min.

metrologica. .

.

Examene microbiologice. Determinarea substanţelor proteice totale". Examen organoleptic. Reguli pentru verificarea calităţii". D.83 " Preparate din carne. Determinarea conţinutului de clorură de sodiu conform STAS 9065/5 . C.73 "Carne şi preparate din carne. Determinarea conţinutului de nitriţi".73 "Carne şi preparate din carne.1. Examenul organoleptic al preparatelor din carne urmăreşte aprecierea . Determinarea conţinutului de nitriţi conform STAS 9065/74 "Carne şi preparate din carne. În vederea efectuării acestui control se recoltează probe conform prevederilor înscrise în Programul strategic (59).73 "Carne şi preparate din carne. B. Metode de analiză Determinarea proprietăţilor organoleptice şi verificarea dimensiunilor conform STAS 11061 . conform STAS 9065/3. Analiza punctelor critice de control în vederea aplicării planului HACCP Verificarea calităţii preparatelor din carne luate în analiză se face conform prevederilor STAS 3103 . METODE DE CONTROL A CALITATII PRODUSULUI FINIT ANALIZA CALITATIVĂ A PREPARATELOR DIN CARNE Analiza calitativă are în vedere aprecierea stării de prospeţime. A. Determinarea conţinutului de substanţe proteice totale conform STAS 9065/4. Determinarea conţinutului de apă". a stării igienice şi a calităţii preparatelor din carne. Analiza senzorială şi verificarea dimensiunilor" Determinarea conţinutului de apă. Aprecierea stării de prospeţime se realizează prin: A. Determinarea conţinutului de grăsimi conform STAS 9065/2 . Determinarea conţinutului de substanţe grase".88 "Preparate din carne.81 "Carne şi preparate din carne. Analize bacteriologice". Examene fizico-chimice.4. Determinarea proprietăţilor bacteriologice conform STAS 2356/82 "Carne şi preparate din carne. Determinarea conţinutului de clorura de sodiu".

aspectul. culoarea membranei. aspectul pe secţiune. 22.următoarelor elemente: aspectul exterior. forma şi culoarea compoziţiei. 38). consistenţa. mirosul şi gustul (2. Caracterele organoleptice normale ale prospăturilor sunt: .

fără nici un fel de modificări (amar. mirosul: plăcut. compoziţia este uniform repartizată. aromat. acoperită la unele sortimente de un depozit alb. Organoleptic. nelipicioasă. netedă.depresiuni pronunţate. suculentă la prospături şi semiafumate şi relativ tare la preparatele crude. putrid. fără ridicături şi /-. salamurile semiafumate proaspete se prezintă astfel: aspectul exterior: suprafaţa curată. rânced. - elastică. Nu sunt admise goluri de aer. La exterior. potrivit de sărat şi condimentat. dar relativ elastică. suprafaţa membranei poate prezenta un depozit albicios. de culoare cărămizie. cu aromă de condimente şi fum. membrana integră. gustul: plăcut. insule de grăsime sau lichide şi nici cheaguri de sânge. gustul: plăcut. 36. fără pete sau mucegaiuri. fără deteriorări. caracteristic produsului (24. dar elastică. aderentă la compoziţie.aspectul exterior: membrana uscată. aspectul pe secţiune: caracteristic fiecărui sortiment. . nedeteriorat. forma: caracteristică sortimentului. la unele sortimente culoarea compoziţiei contrastează cu bucăţile de slănină de culoare albă. consistenţa este uniformă. aromat. neaderentă la compoziţie. Caracterele organoleptice ale salamurilor de durată: . mirosul: caracteristic produsului. 41).- aspectul exterior: învelişul este continuu. cu suprafaţa curată. aspectul secţiunii: masa compoziţiei este perfect legată şi uniformă. pulverulent. acru) (23. fără mirosuri străine. plăcut. consistenţa: este semitare. cu aspect mozaicat. fără denivelări. fiecărui sortiment. consistenţa: tare. 25. de culoare cărămizie (la cele în membrane naturale). dat de dezvoltarea unor mucegaiuri de bună natură. curată. - forma : caracteristică acumulări de gaze sau de grăsime. bine legată şi fără goluri de aer. mat şi uniform repartizat. netedă. - forma este caracteristică fiecărui sortiment. 37). fără zone de nefilantă la rupere şi specifică sortimentului înmuiere.

- aspectul pe secţiune: compoziţia este lucioasă. grăsimea de culoare albă şi bine legată de compoziţie. plăcut şi aromat (23. fără insule de grăsime topită sau goluri de aer. 37. plăcut şi aromat. roşie-rubinie. 42). - mirosul: specific. uniformă. gustul: caracteristic. Mezelurile relativ proaspete prezintă următoarele caractere organoleptice: .

aspectul pe secţiune: la periferie se observă o zonă cenuşiuverzuie. 41). uneori zone cenuşii-verzui în centru. Pentru stabilirea prospeţimii se determină NH3 slab adiţionat.- aspectul exterior: membrana este umedă. gustul: nu se percepe aroma specifică (2. aspectul pe secţiune: la periferie se observă un inel cenuşiu. se identifică NH3 din extractul apos. Pentru controlul calităţii se determină procentul de apă. - mirosul: slab de mucegai. iar compoziţia care delimitează golurile are culoare verzuie. iar slănina are culoare gălbuie sau verde. 28. Examenele fizico-chimice au ca scop asigurarea calităţii şi prospeţimii produselor (2. mult diminuată. consistenţa: modificată. se stabileşte cantitatea de nitriţi (NaNO) adăugaţi şi alţi indicatori. de sare. 41). a H2S şi a aldehidelor. 39). desprinsă de compoziţie şi se rupe uşor. afânată. în unele locuri grăsimea este de culoare galbenă. cu colonii de mucegai. acrişor sau stătut. Limita maximă admisă de nitriţi este de 7 mg%. Cantitatea maximă admisă de clorură de sodiu este de 3g NaCl% la prospături şi la salamurile semiafiimate şi 6g NaCl% la salamurile de durată. nu se rupe. Examenele microbiologice au ca scop stabilirea stării de igienă pe parcursul fluxului tehnologic şi starea de igienă a produselor finite. 37. 31. de proteine şi de alte substanţe adăugate (permise şi nepermise). de acru sau de rânced (24. 40). B. C. iar în centrul compoziţiei se păstrează culoarea roz. La salamurile de durată. lipicioasă. Examenele microbiologice se execută periodic sau ori de câte ori . de putrefacţie. fiind un element definitoriu al calităţii generale a acestora (12. Gradul de contaminare a mezelurilor influenţează durata de conservare. consistenţa: mai puţin fermă la periferie. cu mult mucus şi cu o peliculă de mucegai. Caracterele organoleptice ale mezelurilor alterate: aspectul exterior: membrana este umedă. 36. se detaşează uşor. NH3 liber. de grăsimi. pe secţiune se observă nişte goluri denumite "felinare". mirosul şi gustul: neplăcute.

42).situaţia le impune (în cazul preparatelor presupuse alterate. 9.este planul redactat corespunzător ? .P.C.C. PRINCIPALII PARAMETRII URMĂRIŢI LA MONITORIZĂREA PLANULUI H.conţine planul toate elementele necesare (plan propriu-zis. când examenul organoleptic nu este concludent). proceduri. N = nesatisfăcător SPECIFICAŢIE B S Plan HACCP .: B = bine. schiţe) ? .se aplică practic planul HACCP ? N OBSERVAŢII CO NT RO LUL EVA LUĂ RII ŞI ST ABI LIRII RIS CUR ILO RDE CON TAM NNA RE CON TRO LUL PRO CED Există în unitate un program de evaluare şi stabilire a riscurilor de contaminare implementat sau în curs de implementare ? Sunt evidenţiate toate riscurile posibile care ar putea duce la contaminarea produsului ? Sunt stabilite măsurile de prevenire care trebuiesc aplicate pentru a împiedica contaminarea alimentelor? Sunt responsabilizate persoanele (prin Decizie) pentru efectuarea înregistrărilor şi observaţiilor în cadrul planului HACCP ? Sunt listate procedurile de monitorizare şi frecvenţa acestora pentru fiecare PCC în aşa fel să se asigure menţinerea parametrilor în limitele critice ? . 10.A. Examenele microbiologice se referă la determinarea microflorei saprofite şi/sau microflorei patogene (7. S = satisfăcător.

cu măsurile corective şi semnătura celui care face observaţia ? B = bine. S = satisfăcător. sunt nominalizate persoanele responsabile cu observarea procedurilor de monitorizare ? Există în planul HACCP proceduri de recoltare a probelor pentru verificarea activităţii ? Sunt verificate şi calibrate instrumentele de monitorizare conform planului HACCP ? Sunt evidenţiate abaterile de la proceduri în registre.URIL OR DE MONI TORI ZAR E Sunt procedurile de monitorizare aplicate aşa cum sunt descrise în planul HACCP ? Sunt procedurile de monitorizare executate în mod continuu ? Sunt procedurile de monitorizare aplicate cu frecvenţa descrisă în programul HACCP ? Conţine planul HACCP proceduri la calibrarea instrumentelor folosite în procesul de monitorizare ? CON TRO LUL PRO CED URI LOR DE VER IFIC ARE CON TRO LUL PRO CED URI LOR DE ÎNR EGI STR ARE Există în planul HACCP proceduri pentru verificarea directă a activităţii de monitorizare şi acţiuni corective. N = nesatisfăcător SPECIFICAŢIE B S Există sisteme de înregistrare şi documente prin care sunt monitorizate punctele critice de control ? N OBSERVAŢII .

Sunt aceste registre sau înregistrări grafice verificate periodic ? Sunt aceste înregistrări completate la zi de către persoana nominalizată şi responsabilă ? Sunt aceste înregistrări conforme cu prevederile din planul HACCP ? CON TRO LUL SUP ORT ULUI TEH NIC OŞTII NŢIF IC ÎN CAZ UL DEVI AŢII LOR Se poate identifica cu ajutorul procedurilor din planul HACCP cauza care a produs deviaţia ? Există o documentaţie suficientă şi actualizată care să stea la baza deciziilor în cazul apariţiei unor contaminări ? Există proceduri specifice pentru fiecare deviaţie care ar putea duce la contaminarea sau degradarea produsului ? Există suport ştiinţific şi tehnic pentru limitele critice stabilite ? .

CO NT RO LUL PR OC ED URI LO R PRI VIN D ACŢ IUN ILE CO REC TIV E Elimină acţiunea corectivă în mod eficient cauza care a dus la apariţia unei deviaţii ? Asigură acţiunea corectivă stabilită prin procedură menţinerea punctului critic sub control ? Există proceduri aplicate care să prevină reapariţia deviaţiei ? Asigură aplicarea acţiunii corective obţinerea unui produs care să poată ajunge la consumatori ? Există documente care să ateste efectuarea instruirilor cu personalul privind planul HACCP şi implementarea acestuia ? ANALIZA RISCULUI – ABATORIZAREA PORCINELOR .

ce măsuri ar putea fi aplicate Punct pentru a Critic de preveni.Nu Fizic – Nu materiale străine ca şi ace rupte Proceduri sanitare de prevenirea contaminării Toţi producătorii participă la programul de certificare a porcinelor şi înregistrează analizele de reziduuri.Nu Chimic .ambalaje Biologic . Control elimina sau a reduce un risc la un nivel acceptabil Recepţia – Biologic – porcine vii Salmonell Chimic reziduuri Nu .Etapa procesului Riscul siguranţei alimentelor În mod normal ar putea avea loc? Baza Dacă da în coloana 3. menţionând că în ultimii 2 ani s-a depăşit limite admisă Porcinele sunt achiziţionate din loturi care au proceduri de certificare a calităţii pentru a preveni ca materiale străine ca şi ace rupte să rămână în animal Recepţie. depozitare .Nu Scrisori de garanţie de la furnizori .

Fizic materiale străine – Nu Se demonstrează prin înregistrări în timp că nu a avut loc o astfel de contaminare Înjunghiere Sângerare Fierbere / Biologic – Nu / Chimic – Nu Fizic .Nu Îndepărtarea părului Recontaminări semnificative pot avea loc în această etapă Va fi controlată la etapa de spălare antimicrobiană înainte de preeviscerare Periere/ Pârlire/ Lustruire/ Raderea părului Chimic – Nu Fizic – Nu Spălare Biologic antimicrobia Agenţi nă înainte de patogeni preeviscerar e – Da Îndepărtarea părului este ştiută ca o sursă de agenţi patogeni. Spălarea în această etapă îndepărtează microbii înainte ca aceştia să poată acţiona Această etapă este utilizată pentru îndepărtarea contaminărilor accidentale care au putut avea loc în etapa precedentă O spălare 1B antimicrobiană (clătire) se aplică carcasei Tăietrea capului/ Îndepărtarea capului Chimic – Nu Chimic – Nu Biologic Salmonella - Clătire cu soluţie antimicrobiană.Nu Biologic . Proceduri sanitare preventive .Nu Biologic Da -Recontaminar ea cu agenţi patogeni Salmonella Chimic – Nu Fizic .

Da Agenţi patogeni – (Contaminare a din tractul gastrointestinal) Chimic .Nu Proces de Biologic tranşare Agenţi măruntaie/ patogeni – viscere (Contaminare a din tractul gastrointestinal) Chimic .Nu Fizic .Nu O contaminare potenţială poate avea loc în această etapă Va fi controlată în etapa clătire/ spălare antimicrobiană finală O contaminare potenţială poate avea loc în această etapă Va fi controlată în etapa clătire/ spălare antimicrobiană finală Etapă potrivită pentru reducerea agenţilor patogeni O spălare/ 2B clătire antimicrobiană este acceptabilă şi se aplică pentru capete O spălare/ clătire antimicrobiană este acceptabilă şi se aplică carcaselor 3B Spălare/ clătire antimicrobian ă finală Etapă potrivită pentru reducerea agenţilor patogeni .Nu Fizic .Nu Fizic .Nu Spălarea Biologic – Da Salmonella capului (antimicrobia nă) Eviscerare/ Despicare Chimic .Nu Biologic .Chimic – Nu Fizic – Nu Biologic .Da Agenţi patogeni – (Contaminare a din tractul gastrointestinal) Chimic .Nu Fizic .

Nu Fizic .Spălare/ clătire antimicrobia nă a măruntaielor / viscerelor Procesul tranşare capului Biologic .Nu Biologic – Nu Chimic .Nu Fizic .Nu – Da Pot prolifera Proceduri de agenţii congelare patogeni dacă corespunzătoare.Nu Fizic .Nu a Etapă potrivită pentru reducerea agenţilor patogeni O spălare/ clătire antimicrobiană este acceptabilă şi se aplică 4B Chimic .Nu Fizic . congelarea produselor se realizează impropriu.Da Agenţi patogeni – (Contaminare a din tractul gastrointestinal) Chimic . 5B Împachetare/ Etichetare Expedierea .Nu Fizic .Nu de Biologic .Nu Depozitare la Biologic rece/ Salmonella congelare (a tuturor proceselor) Chimic .Nu Biologic – Nu Chimic .

14 .pozitivi/g. numărul de Bacillus cereus/g (Tabelul nr. Indicatorii microbiologici ai preparatelor din carne Tabelul nr. numărul de clostridii sulfito .- ella/25g produs.reducătoare/g. numărul de stafilococi coagulază .l).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful