Universitatea ``Stefan cel Mare`` Suceava Profil: Inginerie alimentara Specializare: Controlul si expertiza produselor alimentare

IMPLEMENTAREA PLANULUI HACCP IN INDUSTRIA CARNII

Indrumator : Asist.univ.drd.ing. A. Psibilischi

Studenti : Cerlinca Ancuta Ignatescu Monica Nastiuc Mihaela Pintilei Adelina Popescu Raluca

INTRODUCERE
Dintre toate produsele de origine animală, ce constituie alimente pentru om, carnea se situează pe primul plan, atât datorită conţinutului ridicat de substanţe nutritive (proteine, grăsimi, vitamine, săruri minerale) cât şi digestibilităţii ridicate şi de asemenea pretabilităţii acesteia şi a preparatelor din carne la conservare. Teoretic, s-ar putea consuma carnea de la aproape toate speciile de mamifere, păsări şi peşti, mai ales în condiţiile existenţei actuale a "foamei de proteine", ce bântuie o mare parte a planetei noastre. Totuşi, criteriile de apreciere a comestibilităţii cărnii diferitelor specii de animale sunt adesea subordonate unor considerente mai mult sau mai puţin obiective, dar şi unor elemente de tradiţie, obiceiuri locale şi chiar religioase.
Datorită utilajelor moderne, tehnologiilor noi şi îmbunătăţite, industria cărnii a cunoscut o dezvoltare deosebită, fapt ce asigură realizarea unor produse de calitate superioară.

Această bază materială modernă este folosită în vederea perfecţionării continue a proceselor tehnologice, îmbunătăţirii gamei de sortimente, economisirii de energie. În condiţiile globalizării comerţului cu produse alimentare de origine animală, controlul sanitar veterinar devine o necesitate.
Salubritatea alimentelor de origine animală impune ca operaţiunile de prelucrare, conservare, transport şi desfacere să se desfăşoare în cele mai severe condiţii igienice.

Graţie

asigurării

şi

respectării

normelor

sanitare

veterinare,

consumatorul este asigurat atât de faptul că produsele nu-i dăunează sănătăţii, fiind libere de orice noxă fizică, chimică şi biologică, cât şi de calitatea nutritivă a acestora.

1. 1. GENERALITĂŢI. MATERIA PRIMA
Prin carne, în sensul larg al cuvântului, se înţelege orice parte comestibilă a unui reprezentant pluricelular, iar în sens restrâns se înţelege musculatura scheletică împreună cu ţesuturile la care aceasta aderă. Noţiunea de carne macră semnifică musculatura fără grăsime şi fără oase (9, 10,33,38,43,45). Musculatura organismelor este de trei tipuri: striată, netedă şi cardiacă. în organismul animalelor, musculatura netedă si cea cardiacă se află în cantităţi mici, deci este evident că prin carne se înţelege musculatura striată (scheletică) împreună cu ţesuturile la care aderă, adică : pielea, grăsimea, cartilajele, oasele, vasele sanguine, nervii, vasele limfatice şi limfoganglionii (36, 38, 43, 45).

1.2. STRUCTURA HISTOLOGICĂ A CĂRNII
Sub aspect histologic, carnea este compusă din ţesuturile : epitelial, nervos, sanguin, conjunctiv şi muscular. Ţesutul epitelial este reprezentat de epiteliul pavimentos stratificat cheratinizat, ce constituie epidermul şi de endoteliul vascular din structura vaselor sanguine şi limfatice. Ţesutul nervos este reprezentat de axonii mielinici şi cei amielinici.
Ţesutul sanguin este format din plasma sanguină şi din elementele figurate sanguine, fiind în cantitate variabilă în carne, în funcţie de modul cum au fost sângerate animalele (1,

17, 30,33). Ţesutul conjunctiv, component major al cărnii, este reprezentat de : ţesutul conjunctiv lax, ţesutul conjunctiv reticular, ţesutul adipos, ţesuturile conjunctive fibroase, ţesutul cartilaginos şi ţesutul osos.

....proteine...substanţe extractive azotate........ carnea este formată din apă............ Acestea dau aspectul striat prin alternanţa lor în lungul miofibrilei (17.....20 .......1...........substanţe minerale.20 .........25............ proteinele aparţin ţesutului muscular (reprezintă ..........substanţe extractive neazotate........... La exteriorul sarcolemei se dispune o membrană conjunctivă (endomisium).... 33........3..... 30. în sarcoplasmă se găsesc miofibrilele groase de miozină şi cele subţiri de actină... COMPOZIŢIA CHIMICĂ A CĂRNII Sub aspect chimic.....0 0 din care: ...... 1...................... săruri minerale.. Aceştia sunt acoperiţi la exterior de ţesut conjunctiv numit epimisium.............oligoelemente.. de apărare (ţesutul reticular)... lipide............. Valorile medii (în %) ale componentelor chimice ale cărnii animalelor adulte sunt: .... 18............... ţesutul osos)... care leagă între ele mai multe fibre musculare formând fascicule musculare...1... 18.......... a cărei unitate morfostructurală o constituie fibra musculară striată sau rabdocitul.... Rabdocitul este o celulă cilindrică...........10. de depozit (de grăsimi..00 ... Ţesutul muscular este componentul de bază al cărnii şi este reprezentat de musculatura striată somatică....... 45). 37)........ vitamine etc........00 lipide......... enzime şi hormoni....apă... cu membrană (sarcolemă) şi citoplasmă (sarcoplasmă).....75.. Fibrele musculare se continuă cu fibre conjunctive de colagen (tendoane sau aponevroze)...... 3.... de săruri minerale) (17.....1......... În funcţie de ţesut...... de susţinere (ţesutul cartilaginos.Rolurile acestui ţesut sunt: de legătură (ţesutul conjunctiv lax)......... vitamine..........18..........50 ..... care se insera pe os (17...........0.. glucide...... 31)..00 ....... substanţe extractive azotate şi neazotate...... 18........ Fasciculele musculare sunt reunite de un ţesut conjunctiv numit perimisium şi formează muşchii..substanţă uscată..

.90% din proteinele din carne) şi ţesutului conjunctiv (5. 17. elastina. 30. muchie).37). mioalbumina. mioglobina. miostromina. sarcoplasmice (miogenul. reticulina. În cadrul primei categorii sunt incluse proteinele : sarcolemice (colagenul.

43). anserină). Zn. creatină. iar prin fierbere prelungită în apă se transformă în gelatină şi clei.9. acid lactic. oseina şi condrina. . Mg. contractina) şi nucleoproteinele rabdocitului (nucleoproteide. este o proteină nedigestibilă.38). pigmenţi şi vitamine liposolubile) (1. ADP. Reticulina formează fibrele fine din endomisiul muşchilor. Colagenul este principala proteină a ţesuturilor conjunctive. cartilagiilor şi oaselor. actomiozina. 30. Fe. grăsimi neutre) şi lipide ale ţesutului adipos (trigliceride. nucleotide (AMP.şi hexozofosfaţi. influenţând textura cărnii. ligamentelor. miofibrilare (miozina. uree. Mn. actina. Este o proteină digestibilă. creatinină. Substanţele minerale au rol important în fiziologia fibrei musculare şi suferă modificări după sacrificarea animalului. În cadrul lipidelor sunt incluse lipidele ţesutului muscular (fosfolipide. Al. mai ales în cele ce aparţin complexului B. Carnea este o sursă bogată în vitamine. Co. inozitol. 33). Congelarea şi decongelarea cărnii. amoniac. tripeptide (glutation). cu valoare biologică scăzută. pielii. acid fumărie şi acid formic. este o proteină nedigestibilă. baze purinice. acid uric. zaharuri simple. 38.globulina X). P. C. Elastina intră în componenţa ligamentelor.36. fosfatide. ATP). Ca. Substanţele extractive azotate sunt reprezentate de: aminoacizi liberi (alanină.43). dipeptide (carnitină. 31. Principalele săruri minerale sunt cele de : Na. K. Proteinele ţesutului conjunctiv sunt: colagenul. reticulina. Cu. rezistentă la fierbere şi insolubilă în apă (30. Aceste substanţe au o importanţă deosebită în derularea proceselor biochimice specifice proceselor de instalare a rigidităţii musculare şi de maturare a cărnii (24. tropomiozina. participând la structura tendoanelor. steride. valină etc). In cantităţi mai mici se găsesc şi vitaminele A. insolubilă în apă rece. CI. S. Aceste substanţe sunt solubile şi la rece trec în extractul apos din carne (1. proteine acide şi proteine remanente). E. acid piruvic. 24). Substanţele extractive neazotate sunt reprezentate de : glicogen. tratamentele termice distrug vitaminele (1. fosfocreatină. elastina. triozo.

.

În funcţie de nuanţele de culoare şi de factorii enumeraţi. rasa (rasele de carne au carnea mai gustoasă). modul de hrănire. 1.CARACTERELE ORGANOLEPTICE ALE CĂRNII 1.4. starea de sănătate.are culoare ce variază de la roşu deschis la roşu intens. modul de transport. la galinacee. 2. 1. la acestea adăugându-se culoarea ţesutului conjunctiv şi a celui adipos. carnea se poate împărţi în : . Această carne conţine multă apă şi puţină grăsime. Factorii care fac să varieze gustul cărnii sunt: specia.carne albă. 4. came neagră. alimentaţia. în acest tip se încadrează carnea de vânat şi carnea animalelor incomplet sângerate (33. de culoarea mioglobinei şi hemoglobinei. starea de îngrăşare. starea de sănătate. rasă. pH-ul .are o culoare alb-cenuşie până la roz-pal.1. sex. Culoarea cărnii variază în funcţie de : specie. CULOAREA CĂRNII Culoarea cărnii este dată de culoarea de fond a fibrelor musculare (alb-cenuşiu). tipul muşchiului. 43). carnea palmipedelor şi cea a animalelor de măcelărie.4. este uşor digestibilă şi se mai numeşte carne dietetică. GUSTUL CĂRNII Gustul cărnii este specific şi este influenţat de cantitatea de grăsime şi de calitatea acesteia. vârstă. ce intră în structura muşchilor.are culoarea roşu-închis.In acest tip de carne este cuprinsă carnea unor specii de peşti. la iepuri de casă şi la tineretul animalelor de măcelărie până la vârsta înţărcării. sexul (masculii necastraţi au carnea cu gust neplăcut). carne roşie. de substanţele extractive azotate şi neazotate şi de sărurile minerale. 32). congelare) (24. vârsta (tineretul are carnea mai aromată). tipul de muşchi. metoda de conservare (refrigerare. modul de prelucrare primară. activitate fizică depusă de animal. Se întâlneşte la majoritatea speciilor de peşti. 30.

durata de păstrare. 30. conţinutul în sulf şi în amoniac (cantităţile mai mari alterează gustul). tratamentul termic. .43). tratamentele medicamentoase (anumite medicamente imprimă gusturi neplăcute cărnii) (24.cărnii. 33.

masculilor şi vânatului. 4. sex. - Nivelul şi calitatea alimentaţiei influenţează destul de mult aspectul bobului de carne . ca şi gustul.defineşte carnea cu fibre musculare bogate în sarcoplasmă. carnea poate fi: moale. animalelor de muncă. 4. în mod normal. Din punct de vedere al consistenţei. CONSISTENŢA CĂRNII Consistenţa cărnii este exprimată prin rezistenţa opusă de carne la deformare. 3. Carnea absoarbe şi reţine diferite mirosuri străine din încăperile de sacrificare şi păstrare. 43). bobul de carne poate fi: fin . fermă (elastică) şi tare. Concret. 4. este influenţat de aceiaşi factori (22. stare de îngrăşare. Mirosul. Aceasta depinde de fineţea fibrelor musculare şi de raportul dintre ţesutul muscular. Carnea cu consistenţă tare se pretează pentru obţinerea preparatelor uscate cu durată mare de conservare. ţesutul conjunctiv şi cel adipos.defineşte carnea cu fibre musculare subţiri. maturare. Este caracteristic animalelor tinere . 33. aspect ce trebuie avut în vedere în cadrul acţiunilor de igienizare a acestor incinte. Astfel. consistenţa cărnii se poate aprecia prin aspectul bobului de carne (forma şi suprafaţa pe secţiune transversală a fibrelor musculare). cu sarcolema şi endomisiul slab dezvoltate. vârstă.1. Este caracteristic animalelor adulte (femelelor) şi tineretului de peste şase luni. plin . prin apăsarea cu degetul pe suprafaţa acesteia şi păstrarea formei bucăţii după secţionare. prospeţime. grosier . Mirosul se accentuează pozitiv pe măsură ce carnea se maturează. cu sarcolema subţire şi endomisiul dezvoltat.defineşte carnea cu fibre musculare cu sarcolema groasă şi endomisiul abundent. Consistenţa cărnii depinde de: specie. carnea are o consistenţă fermă. MIROSUL CĂRNII Mirosul cărnii este caracteristic pentru carnea fiecărei specii şi este mai uşor sesizabil la carnea caldă. Este caracteristic animalelor bătrâne. 1.

. 32).şi consistenţa cărnii (16. 24.

carne lipsită de perselare (24. 32). în general. cea congelată prezintă pe suprafaţă cristale fine de gheaţă. în timp ce la rasele mixte. poate fi: plăcut . neplăcut . Depunerea grăsimii în interiorul muşchiului. MARMORAREA ŞI PERSELAREA CĂRNII Depunerea de grăsime pe suprafaţa muşchiului şi între spaţiile intermusculare determină marmorarea cărnii. ASPECTUL CĂRNII Aspectul cărnii.1. lipicioasă. perselarea intervine în faza de finisare a îngrăşării. Marmorarea şi perselarea depind de factori ca: rasa. culoarea grăsimii şi a tendoanelor este modificată.carnea după refrigerare este încă umedă.32). de cantitatea şi de calitatea ţesutului conjunctiv şi adipos. acceptabil . tipul de muşchi. perselarea se realizează în paralel cu marmorarea. iar carnea tranşată are suprafaţa umedă. 7.30. 4. infiltraţii seroase pe secţiune (16.suprafaţa cărnii are un strat de mucus abundent de culoare verde. vârsta. 2. La rasele specializate. iar carnea decongelată are suprafaţa umedă. rasă.carnea proaspătă are suprafaţa uşor uscată. 4. 4. care depind. stare de îngrăşare. apreciat prin inspecţie. Marmorarea se realizează în prima parte a perioadei de îngrăşare. 24. vârstă. în ţesutul conjunctiv interfîbrilar determină fenomenul de perselare a cărnii. Frăgezimea cărnii a fost definită şi înţeleasă ca fiind rezistenţa pe care aceasta o depune la tăiere şi la masticare. sex. regiunea anatomică. . 1. sexul. Rasele de taurine neameliorate produc. 5. de: specie. sunt prezente urme de lovituri pe piele sau ţesutul conjunctiv subcutatnat. starea de îngrăşare. 6. Perselarea poate fi fină şi obişnuită şi se produce către finalul perioadei de îngrăşare. FRĂGEZIMEA CĂRNII Frăgezimea cărnii este dată de fineţea şi densitatea fibrelor musculare. la rândul lor.

la animalele tinere şi îngrăşate. . căci fineţea fibrelor musculare şi proporţia de ţesut conjunctiv şi cea de apă sunt mai mari la animalul tânăr în comparaţie cu adultul. frăgezimea cărnii este mai accentuată decât la animalele mature.Astfel.

33). de prospeţimea cărnii (carnea este mai fragedă imediat după sacrificare şi în timpul maturării). deoarece carnea lui este mai bogată în apă. Vârsta joacă un rol important în definirea gradului de exprimare a suculentei cărnii. injectarea cu saramură şi iradierea moderată ale cărnii cresc frăgezimea acesteia) (24. Carnea cea mai suculentă este cea de porcine. oase) şi modul lor de distribuţie în regiunea respectivă. cartilaje. ligamente. de marmorare şi perselare. SUCULENŢA CĂRNII Reprezintă proprietatea cărnii de a elibera sucul de carne la începutul masticaţiei. 33) .Frăgezimea este influenţată şi de activitatea fizică a animalului în timpul vieţii (animalele crescute în sistem intensiv. Nivelul suculenţei cărnii este determinat şi influenţat într-o măsură deosebit de mare de conţinutul în apă şi grăsime a cărnii. cartilaje şi oase) (24. 9. urmează carnea de ovine şi de taurine. 1. 4. 1. ţesut adipos. ţesut conjunctiv fibrilar. Factorii ce influenţează suculenta şi frăgezimea. ţesut conjunctiv lax. densitatea. 8. Perselarea şi marmorarea cărnii accentuează suculenta. Textura cărnii este determinată de dimensiunea. tineretul are o carne mai suculentă decât animalele mature. de modul de conservare (congelarea rapidă. la fel ca şi preparatele hormonale şi enzimatice ( 24. legate au carnea mai fragedă). TEXTURA CĂRNII Textura cărnii defineşte raportul dintre componentele structurale ale cărnii (muşchi. 32). de cantitatea şi consistenţa ţesutului conjunctiv. 4. influenţează şi textura cărnii. de prezenţa sau absenţa structurilor mai puţin apreciate de consumator (tendoane. structura şi mărimea fibrelor musculare.

slănină afumată. prospături: parizer. preparate din carne pasteurizate: caltaboşi. preparate afumate la cald şi pasteurizate: kaiser. tobe. specialităţi pasteurizate şi afumate: muşchi ţigănesc. cârnaţi cruzi. drob. şuncă. preparate cu structură heterogenă: salamuri şi cârnaţi. .2. crenvurşti. preparate afumate: cârnaţi afumaţi. muşchi file condimentat. costiţă afumată. specialităţi pasteurizate: ruladă. tratamentul termic şi forma de prezentare. mărunţirea componentelor ce formează compoziţia. pastă de carne pentru mici. TEHNOLOGIA PRODUCERII PREPARATELOR DIN CARNE După materiile prime folosite. specialităţi afumate: muşchi Montana. preparatele din carne se clasifică astfel: preparate din carne crude: carne tocată.

TEHNOLOGIA PRODUCERII PREPARATELOR ÎN MEMBRANĂ DIAGRAMA DE FLUX PENTRU PRODUSELE FIERTE SI AFUMATE RECEPTIE MATERII AUXILIARE PC 2 TRANSFER MATERII AUXILIARE IN DEPOZIT FABRICATIE RECEPTIE MATERII PRIME PC1 DEPOZITARE MATERII AUXILIARE CANTARIRE/DOZARE MATERII AUXILIARE PE SARJE PCC 1 DEPOZITARE MATERII PRIME PC 3 .

TRANSFER SI DEZAMBALARE MATERII PRIME RECEPTIE MATERIALE AUXILIAREPCC2 DESE URI PLAS TIC – ELI MIN ARE DEPOZITARE MATERIALE AUXILIARE CANTARIRE / DOZARE MATERII PRIME / PE SARJE TRANSFERMATERIALE AUXILIARE IN DEPOZIT FABRICATIE PREGAT IRE BRAT PREGATIRE MEMBRANE PENTRU UMPLERE (INMUIERE) M A L A X A R E RUMEGU S PREGATIRE SROT TOMBEROANE SALA IGIENIZARE APA POTABILA /GHEATA UMPLERE IN MEMBRANE TRATAMENT TERMIC PCC 2 RACIRE / STATIONARE IN DEPOZIT TAMPON PC4 DEPOZITARE PRODUSE FINITE PC5 STELAJE – SALA IGIENIZARE AMBALARE/ ETICHETARE PC 6 DESEURI PLASTIC . 1 .ELIMINARE LIVRARE PC 7 NAVETE PLASTIC – IGIENIZARE Schema nr.

Carnea de bovine este aleasă pe trei calităţi: calitatea I.23). calitatea a II-a . Tranşarea se face pe specii şi pe categorii comerciale. Dezosarea se execută pe fiecare porţiune anatomică tranşată. desprinzându-se integral carnea de pe oase. Formarea sarjelor se efectueaza conform retetelor aprobate pentru fiecare sortiment in parte. carnea se separă pe calităţi în funcţie de regiunea anatomică de unde a provenit şi de cantitatea de grăsime: carne grasă . 41).1 . 25. Acestea se efectueaza prin cantarirea fiecarui sortiment de materie prima in parte ( se realizeaza pe cantarele din sala de fabricatie). După ales rezultă carne de diferite calităţi (1. Alegerea cărnii este operaţia prin care se îndepărtează grăsimea şi ţesuturile cu valoare alimentară redusă numite flaxuri (tendoane. carne slabă . La suine.I si II -CPL -slanina tablii sau slanina lucru NOTA:Materiile prime utilizate sunt in stare congelata sau refrigerata. cheaguri de sânge).Se cantaresc separat carnurile pentru bradt si pentru srot.TRANŞAREA-DEZOSAREA-ALEGEREA Materiile prime utilizate sunt urmatoarele: -carne vita cal. ţesut conjunctiv. calitatea a IlI-a cu peste 20% ţesut conjunctiv. conform retetei de fabricatie/ fiecare sortiment.cu până la 20% ţesut conjunctiv.cu până la 6% ţesut conjunctiv. in sala de fabricatie. Aceste operaţii se execută în spaţii în care temperatura aerului este de 10°C şi în condiţii stricte de igienă (24. ţinându-se cont şi de sortimentul ce se va fabrica.<10% grăsime intramusculară. cordoane neuro-vasculare. grandurilor si carucioarelor. Tranşarea este operaţia de secţionare a carcasei în porţiuni anatomice mari.30-35% grăsime intramusculară. prin intermediul rastelelor speciale. . carne semigrasă . în vederea dezosării şi alegerii pe calităţi. in vagoneti separati.50% grăsime intramusculară. Materiile prime se transfera din depozitele de congelare. Ea poate fi manuală sau semimecanizată. 19.

.

care are mai mult colagen. de umiditatea pastei. cu ajutorul utilajelor de tocat fin (cuttere). 36). După sărare. ce se obţine prin tocarea mecanică. cea din regiunea gâtului de la celelalte animale şi carnea de mânzat. 36). care se prepară din carne de vită şi de porc tocată la maşina Wolf cu site mari. slănina tocată şi condimentele măcinate. la prelucrarea mecanică a cărnii se adaugă apă răcită. refrigerată sau congelată. de capacitatea cărnii de a lega apa (1. 3 . şrotul se aşează în tăvi. după o prealabilă mărunţire la Wolf prin sita cu ochiuri de 3 mm. Carnea poate fi caldă. Şrotul este tocătura mare din mezeluri. apoi este supus maturării la 4°C. slănina moale şi condimentele. la 2-4°C. NaCl. corespunzătoare sortimentului respectiv. Pentru bradt se preferă carnea de taur. Bradtul este substanţa de legătură a compoziţiei mezelurilor. până la 48 de ore. III) cu bradt de calitatea cerută de sortiment. până la 48 de ore (6. slănina tare. fină a cărnii. 35. fie la maşina specială de tocat slănină.2. Pentru asigurarea caracteristicilor optime ale pastei. OBŢINEREA SEMIFABRICATELOR PENTRU MEZELURI (BRADT ŞI SROT) Materiile auxiliare utilizate sunt urmatoarele: sare alimntara condimente naturale ( mixuri de condimente si adjuvanti) adjuvanti proteina vegetala din soia conservanti (pe suport de sare) coloranti naturali NOTA:Materiile auxiliare sunt cantarite in conformitate cu retetele aprobate / fiecare sortiment. 35. II. Amestecul se omogenizează la . La pregătirea compoziţiei se folosesc: bradtul. polifosfaţi şi azotiţi. vor fi determinate de compoziţia şi gradul de mărunţire ale cărnii. Bradtul obţinut se depozitează pentru maturare în tăvi de aluminiu în strat de 15 cm. zvântată. Se amestecă şrotul de porc sau de vită de calitate corespunzătoare (I. şrotul. Particularităţile specifice bradtului. 23. vâscozitatea şi adezivitatea. fie la Wolf.PREGĂTIREA COMPOZIŢIEI Compoziţia fiecărui preparat este specifică. Slănina se toacă.

.malaxor sau la cutter.

Fiecare carucior va fi inscriptionat cu eticheta pe care sunt mentionate: sortimentul .zvântarea . pentru carnati sunt indicate carucioarele mici. Umplerea carnatilor se realizeaza in membranele naturale cu calibre de :19-32 mm . Umplerea membranelor se face cu grijă.Echipamentele se regleaza pentru efectuarea umplerii corecte si pe teava spritei se ataseaza membrana ce va fi umpluta conform retetei de fabricatie. 6. NOTA: Vagonetii se cantaresc pentru a determina pierderea la tocare a materiilor prime. Dupa umplere. Batoanele rezultate se leagă la ambele capete. cu umiditatea . cele mari se pot întări prin legături şi pe corp (1. unde se adauga conform retetei / sortiment materiile auxiliare. schimbul. si se depoziteaza in vagoneti separati. Umplerea salamurilor se efectueaza in membrane cu calibrul de 45-60 mm si batoanele se clipseaza prin intermediul instalatiei Poyclip ce regleaza si intinderea acestora. clipsarea la ambele capete si prinderea slingului necesar agatarii batoanelor pe betele carucioarelor. iar rasucirea se efectueaza manual.aşezarea batoanelor pe stelaje speciale în spaţii reci. 4. (prin dispozitivul de tocare carnuri congelate). Se cuterizeaza pana la obtinerea granulatiei dorite. cu 4-5 randuri de bete.UMPLEREA MEMBRANELOR Compoziţia este introdusă cu ajutorul maşinii de umplere cu paleţi şi vacuum (şpriţ) în membrane.PRELUCRAREA TERMICĂ .Materiile prime (carnea) se toaca grosier. Fazele tratamentului termic sunt: .în celulele de fierbere şi de afumare sau în instalaţii separate. in functie de sortiment. 5 . pentru a nu se forma goluri de aer.AFUMAREA ŞI PASTEURIZAREA Afumarea şi pasteurizarea se pot realiza în aceeaşi instalaţie. Pentru salamuri se pot utiliza carucioare mari. 24. data fabricatiei. Materiile prime astfel tocate se introduc in cutter. Vagonetii se descarca automat in cuva spritei . salamurile si carnatii se insira pe betele carucioarelor astfel incat batoanele sa nu se atinga intre ele si siragurile sa nu se suprapuna. 35). ce duce la expulzarea grăsimii în timpul tratamentelor termice. si apoi la volf prin site cuprinse cu ochiuri cuprinse intre 3-8 m. identificati cu eticheta. cu 2-3 randuri de bete . ochiuri de apă sau să se producă baterea compoziţiei.

timp de 2-6 ore.relativă scăzută (85%). .

DEPOZITAREA SORTIMENTELOR Depozitarea produselor se realizeaza in spatii frigorifice. pasteurizarea . 41).Zvantare Faza 2. în urma proceselor de afumare şi de pasteurizare se obţine culoarea roşie plăcută a mezelurilor. iar semiafumatele sunt supuse afumării la rece de 35-40°C.imersia batoanelor în bazine cu apă caldă de 72-74°C. timp de 20-120 de minute. salamurile se eticheteaza astfel. prin duşarea cu apă rece a batoanelor timp de 30 de minute.Afumare Faza 3. acestea sunt cantarite si transferate in depozitul de produs finit. . când în interiorul batonului se ating 70°C. fiecare baton cu eticheta aferenta sortimentului iar la cererea clientilor.previne înmulţirea florei reziduale după pasteurizare şi evită încreţirea membranelor. Răcirea se face. la o temperatură mai mică de 37°C. Temperatura fumului cald este de 75-85°C.se aplică prospăturilor şi semiafumate lor. 33.Fierbere Faza 4-Afumare Temperatura: 500 C -60 0 C Temperatura: 50-0 C 70 0 C Temperatura: 700 C -75 0 C Temperatura: 45-500 C Umiditate la minim:30-40% Umiditate la jumatate :50-70% Umiditate la maxim :80-90% Umiditate la maxim 30-40% NOTA:temperatura in centrul geometric:70 0 C . timp de 2 minute 6. 12 ore.- afumarea caldă (hiţuirea). Racirea produselor se realizeaza in cca. 8. Carucioarele sunt transferate in celule si fazele tratamentului termic sunt urmatoarele: Tabel nr. pana la temperatura de + 6 0C.1 Faza 1. Ulterior. se îmbunătăţeşte aroma şi se împiedică oxidarea grăsimilor. menţinute timp de 10 minute. dotate cu instalatii frigorifice care permit mentinerea unei temperaturi constante si pot fi reglate in functie de cantitatea introdusa. în funcţie de sortiment (23. pentru a realiza în interiorul batonului temperatura de 45-60°C. dotate cu instalatii frigorifice care permit mentinerea unei temperaturi constante si pot fi reglate in functie de cantitatea introdusa.ETICHETAREA / AMBALAREA SORTIMENTELOR Produsele finite din depozit. Prospăturile vor fi depozitate. - - răcirea . 7. Pasteurizarea este eficientă. etichetarea se poate efectua si cu etichete tip bizerba / fiecare sortiment.RACIREA SORTIMENTELOR Racirea sortimentelor finite se face in depozite tampon.

.

Produsele finite sunt cantarite. tapetate cu hartie alba.Se intocmeste nota de cantar. fizico-chimice si microbiologice ale sortimentelor .LIVRAREA SORTIMENTELOR Livrarea sortimentelor se realizeaza pe baza comenilor primite. curate si izolate termic pentru a asigura mentinerea temperaturii necesare pastrarii calitatilor organoleptice. 9.Transportul se realizeaza prin intermediul transpaletelor hidraulice. ambalarea se realizeaza in navete de plastic. avizul de expeditie si declaratie de conformitate si se transporta paletul cu navetele in care se afla produsele la rampa de livrare. curate .Pentru produsele care se livreaza vrac. lotizate / comenzi. Mijloacele de transport cu care se efectueaza livrarea trebuie sa fie igienizate.

.

în acest sistem fiind incluse aprovizionarea. analiză care implică minimalizarea sau eliminarea acestor pericole.. Prin HG 1198/2002 se preconizează la articolul 3 că „prepararea.30). Sistemul HACCP se bazează în primul rând pe un sistem de acţiuni preventive. Deoarece calitatea produselor alimentare are urmări directe asupra sănătăţii consumatorilor. rezultatul procesului este „sigur” pentru consum sau utilizare. depozitarea. cu agenţi patogeni. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTULUI Sistemul HACCP a fost pus la punct în anul 1959 de o companie americană Pillsbury. cât şi faţă de eventualii investitori. premisa sistemului HACCP fiind simplă dacă fiecare etapă a unui proces este dusă la îndeplinire corect în condiţii controlate. fabricarea. abreviat HACCP”(26.2. menţinute şi revizuite pe baza principiilor utilizate în sistemul de analiza pericolelor şi punctelor critice de control. presupunând evitarea contaminării de orice tip. bacterieni sau virali. 4 se arată că „unităţile din sectorul alimentar trebuie sa identifice activităţile care sunt determinate în securitatea alimentară şi trebuie să garanteze că procedurile de securitate corespunzătoare sunt stabilite. producţia şi livrarea. în cadrul unor proiecte de cercetare în vederea obţinerii de produse alimentare sigure destinate astronauţilor americani(1. implementate. în capacitatea acesteia de a realiza exclusiv produse de calitate în mod constant.6). care ar putea duce la îmbolnăviri sau răniri ale consumatorilor(1). Fiecare dintre aceste procese ale sistemului este evaluat din perspectiva probabilităţii de eşec. . distribuţia. comercializarea şi punerea la dispoziţia consumatorilor a produselor alimentare trebuie să se desfăşoare în condiţii igienice”(29). pe tot parcursul lanţului alimentar trebuie respectate buna practică agricolă. recepţia. a credibilităţii pe pieţele internaţionale. Prelungirea perioadei de valabilitate a produselor. toxine. corpuri străine. În acest sens a fost elaborată metoda de analiză a pericolelor care pot apărea în cursul procesului de obţinere a alimentelor. transportul. prelucrarea. etc. Implementarea sistemului HACCP contribuie la: Garantarea calităţii igienice a produselor (siguranţa alimentară).3). depozitarea.3. substanţe chimice. buna practică igienică şi buna practică de producţie(16). Creşterea încrederii clienţilor şi salariaţilor în companie. Aceasta constă în realizarea unor concepte aplicabile în procesul de obţinere a alimentelor. cu scopul de a oferi consumatorilor produse igienice(5. Reducerea rebuturilor şi reclamaţiilor clienţilor. Îmbunătăţirea imaginii firmei. marcarea. La Art.

aplicaţia sau locaţia unui articol prin intermediul informaţiilor înregistrate. Pentru 3 .În concluzie scopul implementării sistemului HACCP are la bază obţinerea unor produse conforme care sa-I ofere consumatorului garanţia calităţii care se realizează prin monitorizări repetate şi trasabilitate. Conform ISO 22005:2007. trasabilitatea reprezintă capacitatea de a urmări istoricul.

respectarea fluxului tehnologic privind lotizarea de la recepţia materiei prime pana la obţinerea produsului finit. . Din funcţiile menţionate derivă cele şapte principii ale HACCP care sunt: Principiul 1. dacă procesul tehnologic conţine sau nu o etapă la care este posibilă distrugerea eficientă a microorganismelor periculoase sau a celorlalte pericole identificate.cantităţile de produse luate in studiu. ceea ce este util pentru aprecierea periculozităţii produselor şi ingredientelor. distribuţia şi locaţia lor după comercializare. a paraziţilor. . În cadrul acestui principiu se face o analiză sistematică a produsului alimentar. trasabilitatea face o legătură între materiile prime. Principiul 2. trasabilitate).de natură biologică.2 Funcţiile şi principiile HACCP Funcţiile fundamentale ale metodei HACCP sunt următoarele:  Analiza pericolelor. Scopurile analizei sunt: a) Identificarea pericolului prezenţei microorganismelor patogene.  Supravegherea execuţiei. Obiectivele urmărite sunt: . .de natură chimică (contaminanţi naturali şi chimici accidentali). livrate de unitate.respectarea reț etelor de fabricaţie înscrise în STAS-ul de fabricaţie.etichetarea corespunzătoare a produselor. Efectuarea analizei pericolelor. c) Încadrarea pericolului într-o anumită categorie de severitate. vânzării şi pregătirii culinare care să transforme procesul într-unul periculos pentru consum. monitorizări.  Verificarea eficacităţii sistemului (evaluarea performanţelor).de natură fizică (contaminanţi fizici). dacă există pericolul unei manipulări corespunzătoare transportului.  Identificarea punctelor critice de control. .produsele alimentare.funcţionarea sistemului HACCP (lotizări. b) Includerea produsului într-o anumită categorie de periculozitate care se face pe cunoaşterea următoarelor detalii: dacă produsul conţine sau nu ingrediente sensibile. originea lor. dacă există un pericol sever de contaminare a produsului după fabricarea acestuia. Evaluarea pericolelor se efectuează în două etape: evaluarea tipului de produs în funcţie de pericolele asociate acestuia. precum şi a ingredientelor din care acest produs este fabricat. . . care constituie obiectul aplicaţiei. Determinarea punctelor critice pentru controlul unor pericole . . prelucrarea. dacă produsului i se mai aplică tratamente termice după ambalare sau dacă necesită pregătire culinară. a substanţelor chimice sau a corpurilor străine care ar putea afecta sănătatea consumatorilor. evaluarea pericolului în funcţie de gradul de severitate (gravitate). Pericolele pot fi: . 1.respectarea proceselor tehnologice.

identificate (PCC – uri). . Un punct critic de control este definit ca orice punct sau procedură dintr-un sistem specializat în fabricarea produselor alimentare în care pierderea controlului poate avea drept consecinţă amplificarea pericolului.

proceduri. personalul. trebuie inclusă şi documentaţia referitoare la PCC (limitele critice şi rezultatele monitorizării). Principiul 5. curăţenia şi dezinfecţia. Monitorizarea reprezintă testarea/verificarea organizată a PCC .urilor şi a limitelor critice. Principiul 4. asigurându-se astfel inocuitatea produsului finit. dar şi de organismele de control. Îndeplinirea sistemului HACCP este legată de stabilirea în prealabil a regulilor de bună practică privind: construcţia. proceduri. destinate să: ateste conformitatea (dacă sistemul HACCP funcţionează conform planului HACCP). Principiul 7. chimice şi senzoriale.eficacitatea sistemului HACCP (dacă planul HACCP garantează securitatea produsului alimentar). Stabilirea de metode. Verificarea constă din metode.13.urilor). Principiul 6. amplasarea utilajelor. inclusiv apa.3 Etapele de aplicare ale sistemului HACCP Cele şapte principii ale metodei HACCP pot fi aplicate prin parcurgerea unei secvenţe logice care include 14 etape: . Limita critică este stabilită ca toleranţă admisă pentru un anumit parametru al punctului critic de control.18.17. deviaţiile apărute şi măsurile corective aplicate. . La monitorizare. să înregistreze valorile măsurate. teste specifice pentru funcţionarea sistemului HACCP. operatorul trebuie: să poziţioneze aparatura de măsură (pH-metru. Metodele de verificare pot fi microbiologice. etc.14. termometru simplu sau cu înregistrare. Stabilirea unui sistem de monitorizare care să permită asigurarea controlului efectiv al punctelor critice de control (PCC . fizice. combaterea dăunătorilor. viscozimetru. Pentru un punct critic de control pot exista una sau mai multe limite critice. Stabilirea unui sistem eficient de păstrare a documentaţiei descriptive (planul HACCP).15.) să fixeze domeniul de măsură. transportul(12. să verifice la anumite intervale. teste utilizate pentru a stabili dacă sistemul HACCP existent respectă planul HACCP. să stabilească frecventa de măsurare. Verificările pot fi făcute de producător. materiile prime şi auxiliare folosite. a documentaţiei funcţionale (proceduri şi înregistrări operaţionale referitoare la planul HACCP) care constituie documentaţia sistemului HACCP. 1. Planul HACCP trebuie să existe ca document la locul în care acesta va fi aplicat. Stabilirea de măsuri corective care trebuie sa fie aplicate atunci când sistemul de monitorizare indică faptul că a apărut o deviaţie faţă de limitele critice stabilite (atunci când un PCC este în afara controlului). procesul tehnologic. Acţiunile corective aplicate trebuie să elimine pericolele existente sau care pot apare prin devierea de la planul HACCP. dacă aparatul de măsură funcţionează corect prin etalonare cu un aparat de referinţă. Pe lângă acest plan. trasabilitatea produsului.Principiul 3. Stabilirea limitelor critice care trebuie respectate pentru a ţine sub control fiecare punct critic de control identificat.19).

Etapa 1: Definirea termenilor de referinţă; Etapa a 2-a: Selectarea echipei HACCP;

Etapa a 3-a: Descrierea produsului; Etapa a 4-a: Construirea diagramei de flux; Etapa a 6-a: Verificarea pe teren a diagramei de flux; Etapa a 7-a: Listarea tuturor pericolelor asociate fiecărei etape şi listarea tuturor măsurilor care vor ţine sub control pericolele; Etapa a 8-a: Aplicarea unui arbore decizional pentru fiecare etapă a procesului în vederea identificării punctelor critice de control; Etapa a 9-a: Stabilirea limitelor critice pentru fiecare punct de control; Etapa a 10-a: Stabilirea unui sistem de monitorizare pentru fiecare punct critic de control; Etapa a 11-a: Stabilirea unui plan de acţiuni corective; Etapa a 12-a: Stabilirea unui sistem de stocare a înregistrărilor şi documentaţiei; Etapa a 13-a: Verificarea modului de funcţionare a sistemului HACCP; Etapa a 14-a: Revizuirea planului HACCP. 1.3.1. Etapa 1 – Definirea termenelor de referinţă Acţiunea corectivă – măsură ce trebuie luată atunci când indicii care evidenţiază o tendinţă de pierdere a controlului în punctele critice de control (când apare o deviaţie)CCP Acţiune preventivă – acţiune necesară pentru eliminarea pericolelor sau reducerea lor la nivel acceptabil; Arbore decizional pentru identificarea CCP- o succesiune de întrebări la care se va răspunde pentru a identifica dacă un punct de control este critic sau nu; Arbore decizional pentru identificarea pericolelor - o succesiune de întrebări la cere se va răspunde pentru a decide dacă un pericol de orice natură poate reprezenta un pericol real in procesul de manipulare sau prelucrare a unui produs alimentar; Auditul planului HACCP - o examinare sistematică şi independentă ce are drept scop determinarea faptului că activităţile incluse in planul HACCP se desfăşoară corespunzător şi ating obiectivele propuse; Auditul sistemului HACCP (audit pentru conformitate) - o examinare sistematică şi independentă ce are drept scop determinarea faptului că planul HACCP a fost implementat corespunzător, iar sistemul HACCP existent funcţionează conform prescripţiilor; Control – conducerea unei operaţii,proces sau procedură,astfel încât să se atingă un anumit nivel al performanţelor dorite; Controlul calităţii –ţinerea sub control a calităţii, realizară prin aplicarea a unor măsuri preventive(şi nu doar prin efectuarea de teste, verificări si analize de laborator, conform accepţiunii clasice a termenului); Criteriu – o cerinţă pe care se poate baza o hotărâre sau o decizie; Defect critic - un defect ce poate avea consecinţe grave asupra sănătăţii

consumatorilor; Deviaţie (abatere) – o abatere de la limitele critice într-un punct critic de control; Diagramă de flux - o succesiune detailată a etapelor existente in orice proces de manipulare,prelucrare sau fabricare a unui produs alimentar;

Echipa HACCP – grupul de persoane care realizează studiul HACCP, formată din persoane care, de obicei reprezintă o gamă diversă de domenii de activitate,relevante pentru studiul respectiv; HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analiza pericolelor prin Puncte Critice de Control) – reprezintă o metodă de abordare sistematică a asigurării inocuităţii alimentelor, bazată pe identificarea,evaluarea şi ţinerea sub control a tuturor pericolelor ce ar putea interveni în procesul de fabricare,manipulare si distribuţie a acestora; Ingredient / produs sensibil – orice ingredient sau produs care este asociat unui pericol recunoscut, microbiologic sau de altă natură; Limită critică – valoare prescrisa a unui parametru al produsului sau al procesului intr-un punct critic de control, a cărei depăşire / nerespectare ar pune in pericol sănătatea sau viaţa consumatorului; Măsura preventivă - acea acţiune sau activitate care este necesară pentru eliminarea pericolelor sau reducerea lor până la un nivel acceptabil; Monitorizare – verificarea prin teste, măsurători sau analize a faptului că procedurile de prelucrare sau manipulare in fiecare punct critic de control respectă criteriile stabilite; Monitorizare continua – înregistrarea neîntreruptă a datelor din proces (de exemplu înregistrarea temperaturii pe o termogramă cu ajutorul unui termometru cu înregistrare); Nivel obiectiv - valoarea unui parametru, într-un anumit punct critic de control, a cărei atingere permite menţinerea sub control a pericolelor identificate; Nivel limită – un criteriu mai strict decât limita critică, utilizat de un operator pentru a reduce pericolul apariţiei unei deviaţii; Pericol – o cauză de natură biologică,chimică sau fizică ce poate face ca alimentul sa fie nesigur pentru consum; Plan HACCP- un document scris care detaliază procedurile ce trebuie urmate,in conformitate cu principiile HACCP; Preocupare – nivelul de preocupare este o expresie a gravităţii ieşirii de sub control a unui punct critic de control. In mod obişnuit nivelurile de preocupare sunt următoarele: - preocupare ridicată: lipsa controlului poate pune in pericol viaţa consumatorului; - preocupare medie: o ameninţare la adresa sănătăţii consumatorului care trebuie controlată; - preocupare scăzută: ameninţare scăzută la adresa sănătăţii consumatorului, dar este recomandată prezenţa controlului; - fără motiv de preocupare: lipsa oricărei ameninţări la adresa sănătăţii sau vieţii consumatorului; Punct Critic de Control( CCP) (Critical Control Point) – un punct, o operaţie sau o faza tehnologică la care se poate aplica controlul si poate fi prevenit, eliminat sau redus, la un nivel acceptabil de pericol (de natură biologică, fizică, chimică), al siguranţei alimentare;

2

Punct de control (P.C.) – orice punct, o operaţie, sau fază tehnologică la care pot fi controlaţi factorii de natură biologică, fizică sau chimică, dar în care pierderea controlului nu conduce la periclitarea sănătăţii sau vieţii consumatorului. Revizia planului HACCP – o verificare periodică, bine documentată a activităţii incluse în planul HACCP, efectuată de echipa HACCP, în scopul modificării planului HACCP, atunci când este necesar; Risc – reprezintă un pericol manifestat care afectează sănătatea sau viaţa consumatorului celui care consumă produsul neconform. Siguranţa (inocuitatea) alimentelor – încadrarea caracteristicilor acestora conform prescripţiilor igienico-sanitare, în vederea înlăturării factorilor microbiologici, chimici, biologici, etc. Severitate – gravitatea unui pericol pentru sănătatea consumatorilor; Sistemul HACCP: - rezultatul aplicării principiilor HACCP Toleranţă – intervalul din jurul unui nivel obiectiv în care este permisă variaţia unui anumit parametru Verificarea HACCP – utilizarea unei metode, procedeu şi teste suplimentare şi/sau trecerii în revistă a înregistrărilor monitorizării, realizate pentru a determina dacă sistemul HACCP este aplicat, dacă funcţionează conform planului şi dacă monitorizarea este realizată efectiv şi eficace. Verificare instantanee: - teste suplimentare, realizate aleatoriu. 1.3.2. Etapa a 2-a Selectarea echipei HACCP Echipa HACCP ar trebui să fie multidisciplinară constituită din persoane cu experienţă în domenii variate d activitate. Membrii echipei pot fi din conducere, medici veterinari, biologi, specialişti în controlul/asigurarea calităţii, în sanitaţie, întreţinere a utilajelor şi a aparatelor, tehnolog cu cunoştinţe detaliate despre procesul de producţie care să schiţeze diagrama de flux, etc. 1.3.3. Etapa a 3-a Descrierea produsului Sunt necesare materiale de descriere a materiilor prime care intră în procesul de fabricaţie, precum şi unele elemente relevante pentru evaluarea pericolelor. De aceea se au în vedere următoarele aspecte:  Caracteristici chimice,biologice şi fizice  Origine;  Condiţii de ambalare şi depozitare;  Pregătirea înainte de utilizare. Descrierea produsului va fi suficient de detaliată pentru ca echipa HACCP să identifice pericolele care ameninţă inocuitatea produsului sau a consumatorului. Compoziţia produsului. Pentru evaluarea pericolelor ce pot apărea în timpul prelucrării, transportului, depozitării şi consumul alimentului, este importantă cunoaşterea reţetei de fabricaţie (materiile prime şi ingredientele utilizate). Modul de obţinere. Se va evalua posibilitatea contaminării produsului în timpul prelucrării tehnologice sau depozitării; posibilitate ca microorganismele periculoase sau substanţele toxice să fie inactivate în timpul tratamentelor termice; posibilitatea contaminării produsului cu microorganisme sau toxine după aplicarea tratamentului termic; existenţa unor baze ştiinţifice ale eficacităţii tratamentelor termice; efectele

ambalajului utilizat asupra .

care sunt mult mai expuse riscurilor alimentare.evaluarea pericolelor. cum sunt persoanele vârstnice. Se va descrie modul de utilizare al produsului de către consumatorul final cu privire la depozitarea. Reuşita acestei etape depinde de experienţa şi performanţele manageriale din întreprindere. etapa în care sunt îndepărtate produsele intermediare. transport sau depozitare. posibilitatea ca acesta sa fie consumat de grupuri de populaţie care sunt susceptibile la îmbolnăvire. deprinderile de lucru ale personalului. în funcţie de modul de conducere a procesului. copiii. construire şi exploatare a fabricii şi utilajelor.5. Aceste diagrame vor include: succesiunea tuturor etapelor procesului de producţie. decât populaţia obiș nuită. .identificarea pericolelor. modul de amplasare. condiţiile de distribuţie. Diagramele de flux trebuie să fie suficient de clare şi detaliate pentru a identifica pericolelor potenţiale. La efectuarea unei analize de risc. Etapa a 4-a – Identificarea intenţiilor de utilizare Echipa trebuie sa ia in considerare si sa identifice pentru fiecare produs.timp aplicat înainte de consum. Etapa a 6-a – Verificarea pe teren a diagramei de flux Verificarea diagramei de flux se face la faţa locului. 1.3. proiectare.  regimul temperatură .  produsul nu va fi manipulat sau expus la pericole de contaminare de altă natură.4. precum: .supravieţuirii şi/sau dezvoltării microorganismelor. pregătirea şi dacă este cazul caracteristici de servire al produsului. De asemenea ambalajul nu trebuie să reprezinte el însuşi o sursă de contaminare a produsului ambalat. congelat sau la temperatura camerei. Verificarea diagramei de flux este indicat să fie efectuată de toată echipa HACCP. In aceste condiţii.3. întrucât pot apărea diferenţe chiar de la un schimb de lucru la altul. fizică sau chimică ce poate constitui o ameninţare la adresa sănătăţii consumatorului. Ambalarea are ca scop protecţia fizică a produsului şi realizarea unei bariere împotriva contaminării microbiologice sau chimice. persoanele cu deficienţe imunitare. La analiza pericolelor se are în vedere o serie de aspecte.3. refrigerat. modul de desfăşurare a procesului tehnologic propriu-zis. Etapa a 5-a – Construirea diagramei de flux Se vor elabora diagrame de flux pentru toate produsele sau grupele de produse acoperite de domeniul de aplicare a sistemului HACCP. etapa în care materiile prime şi auxiliare intră in flux.6.3. 1. Etapa a 7-a – Analiza pericolelor Pericolul este definit ca fiind orice element de natură biologică. etapa în care are loc reprelucrarea şi reciclarea. 1. etc. 1.7.  produsul poate sau nu să fie păstrat după reîncălzire. timpul afectat fiecărei etape de prelucrare. produsele secundare şi deşeurile. sunt necesare următoarele specificaţii:  produsul să fie păstrat fierbinte. va fi menţinut fierbinte sau la temperatura camerei. trebuie diferenţiate aspectele legate de siguranţă de cele privitoare la calitate. Procedeul de analiză a pericolelor cuprinde două etape: .

fiecare etapă a procesului tehnologic.- ingredientele şi materiile prime. .

Unui produs alimentar îi pot fi asociate trei categorii de pericole: . 1.să se bazeze pe parametri determinaţi ştiinţific.3. Limitele critice stabilite trebuie să respecte unele condiţii precum: . . Pot exista puncte de control acolo unde se poate exercita o acţiune de control. . cu scopul de a aprecia dacă un punct critic de control este sub control. sau poate fi prevenit ori eliminat. care să poată fi utilizată în verificările viitoare. Prin analiza pericolelor şi identificarea măsurilor corective se ating trei obiective: 1). Etapa a 8-a Determinarea punctelor critice de control Determinarea punctelor critice de control necesită o analiză exigentă din punctul de vedere al pericolelor identificate la nivelul tuturor etapelor procesului tehnologic. în urma unor acţiuni de control efective la nivelul acelei etape. precum valori limită care pot fi atinse.Pericole chimice (substanţe chimice naturale. pericolul creşte. elimina sau reduce la un nivel acceptabil incidenţa unui pericol alimentar.Includerea unei etape de opărire. Pericole fizice (orice particulă sau corp fizic care nu se găseşte în mod normal într-un aliment şi care poate provoca rănirea consumatorului). de la obţinerea materiilor prime şi până la depozitarea şi distribuţia produsului finit. eliminat sau redus la un nivel acceptabil. Fiecare punct critic trebuie să aibă una sau mai multe limite critice pentru a stabili dacă punctul critic de control este sau nu sub control. Identificarea pericolelor şi măsurilor de control.- depozitarea şi distribuţia produsului. Se finalizează printr-o înregistrare exactă. 3).9. Principalele măsuri de reducere a unui pericol alimentar pot fi: . 2). Constituirea bazei de stabilire a punctelor critice de control. 1. Etapa a 9-a Stabilirea limitelor critice în punctele critice de control Trebuie stabilite limitele critice pentru fiecare punct critic de control.să fie validate. acesta este considerat un punct critic de control – CCP. Posibilitatea identificării modificărilor necesare în cadrul procesului tehnologic. prepararea şi utilizarea finală de către consumator.să fie clare şi specifice. pentru a preveni.Riscuri biologice (organisme şi toxine care pot determina apariţia unor infecţii sau intoxicaţii ale organismului uman). Membrii echipei HACCP trebuie să stabilească dacă într-o anumită etapă. substanţe chimice adăugate).8. scade.să fie cuantificabile. 1. . . .310.Utilizarea unor substanţe cu efect bactericid. Atunci când pericolul poate fi prevenit. chimică sau fizică care trebuie controlat la un punct critic de control. .Etapa a 10-a Monitorizarea punctelor critice de control Monitorizarea este reprezentată de desfăşurarea unei succesiuni planificate de observaţii şi măsurători.Folosirea unui sistem de vapori în vid.3. Limita critică este valoarea maximă sau minimă a unui pericol de natură biologică. .

.

evidenţa siguranţei produsului: .311.19.utilizarea rezultatelor monitorizării pentru ajustarea unor parametri în scopul menţinerii procesului sub control.22. De asemenea. .14.13 Etapa a 13-a Verificarea funcţionării sistemului HACCP Funcţionarea programului HACCP se poate verifica urmărind punctele indicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în lucrarea „Proceduri de verificare: auditul HACCP.27. aprecierea senzorială. Principiile HACCP pot fi aplicate tuturor sectoarelor producătoare de alimente şi băuturi.14. măsurători fizice. Etapa a 12-a – Stabilirea unui sistem de stocare a înregistrărilor şi documentaţiei Registrele de monitorizare trebuie identificate şi datate. Etapa a 14-a – Revizuirea planului HACCP Revizuirea planului HACCP este necesară periodic. ţinând cont de indicaţiile ghidului ISO 15161( 8. atât pentru produsele deja existente cât şi pentru produsele noi.3.12.32). testări chimice.” 1. .12. Evaluarea HACCP.3.9.- Există cinci modalităţi principale de monitorizare a unui punct critic de control: observarea vizuală.23. distribuţiei şi serviciilor din alimentaţia publică. trebuie creat un sistem de înregistrare a amendamentelor (modificărilor necesare). iar înregistrările trebuie însoţite de semnătura sau iniț ialele persoanei responsabile cu monitorizarea. 1.trecerea în revistă a procedurilor şi proceselor. Sistemul de asigurare a calităţii produselor alimentare HACCP poate fi implementat de sine stătător într-o firmă sau pe structura unui sistem de management al calităţii ISO 9001:2000. .15.3. Existenţa acestor înregistrări oferă produsului şi procesului o caracteristică foarte importantă. trasabilitatea.respectarea reglementărilor.13.Etapa a 11-a – Măsuri colective care se aplică la depăşirea limitelor critice Acţiunile corective implică patru caracteristici: .31. 1. 1. .înlăturarea sau corectarea cauzelor care au generat neconformitatea. .18.stocarea înregistrărilor acţiunilor corective aplicate. Registrele sunt întocmite din mai multe motive: . trebuie avută în vedere reîntocmirea programului HACCP.urmărirea fluxului produsului.24. analize microbiologice.17.identificarea produselor neconforme. HACCP este un sistem preventiv de control referitor la asigurarea calităţii produselor alimentare. Atunci când există un număr mare de amendamente sau se schimbă ceva în fluxul tehnologic de obţinere. .

.

2 0 C C – lotul se va transporta in alt depozit frigorific.C.13 R I PCC S /PC C LIMIT E CRITI CE MASURI DE CONTROL CORECTII/ ACTIUNI PROCEDURI MONITORIZARE INREGISTRARI /DOCUMENTE Responsabil CORECTIVE frecventa Metoda HA.5 termic PCC2 u).reinstruire operatori Fumaristi (Inspectori siguranta alimentara) Ing.. pana la remediere defectiunii de temperatura din depozitul curent. biologice şi măsurile de prevenire a contaminării preparatelor luate in studiu Tabel nr.revizie la sistemul de frig . AC. Masurare temperatur e materie prima (termometr u sonda) B +/. B grade C Limita critica: +/-1 grad C . A C -reinstruire operatori de -Fisei de actiuni corrective. Analiza riscurilor fizice. Tratament 0.5 0C Limita critica: Depozit are materii prime: carne refriger ata PCC1 Masurare temperatur e depozit. AC.1.2 ori / zi Se verifica temperatu ra cărnii la recepţie -Inspector siguranta alimentara Conform : -Fisa monitorizare parametri temperaturii de recepţie a materiei prime . Conform : -Fisa monitorizare termometre .tehnolog la fiecare lot . -Bulletin de verificare metrologica . -Fisei de actiuni corrective. se efectueaza obligatoriu examen microbiologic Dupa primirea fiecare lot de fabricatie din ziua respectiva . verificarea temperaturii in centrul geometric al Tolera produsului nta: +/. Tinta: +40C Tolera nta:+/0.(termometr C -lotul se resterilizeaza.6. chimice. AC -reinstruire operatori Tinta: 72 grade C. rezultatulu i livreaza sortimentul.C.P.

GMP.Analiza şi evaluarea riscurilor Etapa Pericol(e) Acţiuni preventive/măs uri de control Tip 1. GHP .instruire personal .mentenanţă echipament .corpuri străine .micotoxine .microorganisme patogene CR ( clasa de risc ) 3 .GMP .fire de păr 2.instruire personal .selectare furnizori . Recep ţie Biologic .selectare furnizori .reziduuri de pesticide Fizic .agent de răcire 3.insecte Biologic .instruire personal .buletine de analiză .antibiotice şi hormoni .monitorizare .GMP.instruire personal .microorganisme 3 2 3 2 3 . GHP .GMP.monitorizare parametri de mediu . Alegere (Tranşare) Biologic . Depozitare .certificat sanitarveterinar .microorganisme patogene Chimic . GHP Chimic .certificat sanitarveterinar .selectare furnizori .

GMP .fragmente ambalaj 5.GHP .control dăunători .GMP .insecte .teste sanitaţie .control vizual .control vizual .instruire personal .instruire personal .aditivi în exces 2 3 Fizic .GMP .instruire personal .patogene parametri de mediu .Malaxare Biologic 1 .GHP.instruire personal 2 .control dăunători 3 . GMP .GHP .teste sanitaţie .GHP.obiecte personal 4.teste pH .microorganisme patogene 2 Chimic .instruire personal .verificare metrologică .microorganisme patogene (personal) Chimic . GMP Chimic .instruire personal .insecte 6.GHP .instruire personal .reziduuri detergenţi Fizic .obiecte personal .GHP 3 . Dozare aditivi Biologic .teste alcalinitate 1 .GMP .reziduuri detergenţi Fizic .instruire personal 3 .instruire personal .aşchii de lemn Biologic .monitorizare temperatură .insecte . Tocare .fragmente ambalaj .

corpuri străine 7.teste alcalinitate .GMP .teste alcalinitate .instruire personal . GMP .monitozare proces .instruire personal .instruire personal .insecte .instruire personal .microorganisme patogene Chimic .teste alcalinitate .microorganisme patogene Chimic . GMP .microorganisme patogene Chimic .obiecte personal 8.instruire personal .microorganisme patogene 3 2 2 3 2 2 3 2 2 . GMP . Maturare Biologic .obiecte personal 9.instruire personal . Umplere Biologic .control vizual .instruire personal .respectare parametri proces .GHP.reziduuri detergenţi Fizic .instruire personal .reziduuri detergenţi Fizic .GHP .insecte ..GMP .reziduuri detergenţi Fizic .GHP.mentenanţă echipament .control dăunători .control dăunători .GMP. Răcire Biologic . GHP .instruire personal .GHP .GHP .garnituri cauciuc .respectare parametri proces .GHP.respectare parametri proces .

GHP.instruire personal Analiza punctelor critice de control în vederea aplicării planului HACCP .mentenanţă echipament .control dăunători 2 Fizic .GHP.instruire personal . Dacă se au în vedere componentele acestor preparate (carne vită. porc. GMP .GHP.agent de răcire 2 . Depozitare Biologic .control dăunători Fizic .mentenanţă echipament .praf 10.control vizual .Chimic . organe.GMP .igienă mijloace de transport .agent de răcire 1 3 .GMP . amestec de sărare B) şi schema: tehnologică cu elementele de control pe faze (tabelul ). oaie.monitorizare parametri de mediu . punctele critice luate în considerare sunt cele corespunzătoare fazelor procesului .instruire personal .microorganisme patogene 3 .insecte . GMP . Livrare Biologic . GHP .praf 1 11.insecte .instruire personal . condimente.instruire personal .microorganisme patogene Chimic .temperatura mijloacelor de transport .GMP. GMP .

igiena spaţiilor de depozitare Pregătirea semifabricatelor ( bradt. uscată) .igiena echipamentelor .igiena echipamentelor .umezeala relativă a spaţiilor de recepţie şi depozitare . Schema tehnologică cu elementele de control pe faze privind implementarea sistemului HACCP Faza tehnologică Recepţia materiilor prime ( cărnuri. şrot.igiena spaţiilor de depozitare . organe) Tabel nr. slănină) Pregătirea compoziţiei Umplerea .temperatura cărnii . microbiologică ) .starea lor ( sărată. calitatea) .manipularea produsului . 10 Elemente de control al calităţii .temperatura din zona de lucru .temperatura din centrul termic al produsului . semisintetice şi sintetice ) .controlul temperaturii în sălile de fabricaţie şi depozit .manipularea membranelor Afumarea caldă .temperatura spaţiilor de recepţie şi depozitare .pasteurizarea .starea cărnii ( termică.tehnologic.felul membranelor ( naturale.igiena spaţiilor de recepţie şi depozitare Recepţia materiilor auxiliare Recepţia membranelor Puritatea materiilor auxiliare ( chimică.

plombe metalice.temperatura camerei . să nu conţină corpuri străine (resturi de aşchii de lemn.tipul de ambalaj . să fie etichetate şi cu elemente de trasabilitate . să fie marcate cu marcă de sănătate. etc.temperatura produsului . manipulările cărnii pot contribui la creşterea încărcăturii microbiologice.să fie transportată în condiţii igienice (optic curat mijlocul auto care efectuează transportul) să corespundă specificaţiilor tehnice transmise (proprietăţi organoleptice. . . .durata de răcire .umezeala relativă din depozit Ambalarea . temperatura maxim ( -18 0C). ).Răcirea produselor şi depozitarea . cantitativă şi calitativă.să corespundă stării termice (congelate. Condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească la recepţia materiilor prime sunt stabilite şi sunt aplicate conform enumerării de mai jos: .să aibă ambalajele integre ( să nu fie rupte. teste de prospeţime) să fie însoţită de documente corespunzătoare. umezeala relativă a temperatura acestuia. Nu se admite depozitarea materiilor prime refrigerate cu ambalaje. Pentru materiile prime refrigerate este obligatorie dezambalarea si depozitarea materiilor prime în recipiente din plastic sau inox. sticla. distruse de rozătoare) . stări termice - - diferite şi încărcătura microbiologică diferită. Ambalajele vor fi evacuate din holul de recepţie şi redirecţionate către spaţiul special amenajat.temperatura de răcire . carnea să aibă temperatura de maximum + 4°C în centrul termic. Din motivele enunţate se impun următoarele: - temperatura de depozitare (t aer ) să fie ~ 1°C. cărnurile pot proveni din surse diferite. aerului din depozit să fie corelată cu spaţiile de recepţie şi depozitare să fie foarte bine igienizate. iar manipulările reduse la minim. deci pot avea calităţi diferite.temperatura din mijlocul de transport Livrare Recepţionarea şi depozitarea materiilor prime reprezintă primul punct de control deoarece: Materiile prime sunt recepţionate în stare congelată si refrigerate iar recepţia acestora se face formală.

.

etc. Inspectorul de siguranţă alimentară verifică de doua ori pe zi temperatura materiilor prime şi a spaţiilor de depozitare şi înregistrează datele obţinute în fisa de monitorizare temperaturi depozit. pe culoarul de acces al materiilor prime. Acest control interesează în principal membranele naturale care pot fi .. Trebuiesc totuşi efectuate analize periodice ale aditivilor ca măsură suplimentară de analiză. fabricile trebuie să se bazeze pe furnizor şi pentru ca aceştia să le livreze numai aditivi de calitate. cantitatea şi data recepţiei. Este interzisă efectuarea altor operaţii (evacuare deşeuri. Recepţionarea membranelor este un punct de control atât senzorial. controlul vizual al sortimentelor recepţionate. gestionarul materiei prime întocmeşte etichetele de identificare pentru fiecare lot de materie primă recepţionat. Depozitele pentru materia primă sunt dotate cu termometre specifice spaţiilor frigorifice încât temperatura din depozit să poată fi monitorizată. polifosfaţi etc. Având însă în vedere că practic nu .).După ce sunt introduse în spaţiile de depozitare ale fabricii de preparate din carne. igienizare. Recepţionarea materiilor auxiliare (condimente. în timpul efectuării recepţiei materiilor prime. sare.) reprezintă mai mult un punct chimic de control. inspectorul de siguranţă alimentară efectuează zilnic. evacuare oase. de monitorizare a temperaturilor şi aspectele privind igiena spaţiilor de depozitare sunt notate în fişele enumerate mai jos : Fisa monitorizare recepţie materii prime: f1 (ILSUP-01/2008/0) Fisa monitorizare temperaturi depozite: f2 (IL-SUP-01/2008/0) Registru produs neconform. chimic cât şi biologic. Înregistrările privind recepţia corectă a materiilor prime. Etichetele de identificare conţin următoarele date: denumirea sortimentului. Calitatea acestor aditivi trebuie să fie asigurată printr-o scrisoare de garanţie din partea furnizorului. iniţiind acţiunea corectivă în cazul apariţiei unui defect. verificarea funcţionării acestora este efectuata de către responsabilul cu funcţia metrologică din cadrul fabricii conform programelor specifice. evacuare cărnuri tranşate. este posibil să se efectueze controlul. În depozitele de congelare ale fabricii de preparate din carne. care să includă şi un certificat de analiză şi instrucţiuni de utilizare. chimic al tuturor ingredientelor. Introducerea sortimentelor în fluxul tehnologic se realizează obligatoriu conform principiului: primul intrat-primul ieşit.

temperatura < 10°C în depozite) precum şl pregătirea lor igienică înainte .sărate sau uscate şi care pot prezenta diferite defecte de natură fizică. chimică. La păstrarea acestor membrane se impune respectarea condiţiilor de conservare (concentraţia sării. biologică (în principal microbiologică).

de către personalul operativ . Calupurile şi /sau piesele distincte sunt dezambalate şi introduse în suporţi de inox. lotul supus decongelării sunt înregistrate şi monitorizate de inspectorul siguranţă alimentară în fişa de monitorizare decongelare . Se utilizează pentru tranşare. la pauza de masă operatorii igienizează benzile de lucru şi întorc blaturile. în carnea supusă decongelării rapide sa fie cuprinsa în intervalul ( – 50C÷ 00C). După scurgere şi zvântare în aer rece (cca. iar secţia este dotată cu sterilizatoare pentru cuţite (temperatura apei în sterilizator trebuie sa fie >82 0 C). data decongelării. Piesele sunt transferate de personalul operativ pe mesele de tranşare şi supuse operaţiei de tranşare propriu-zisă.tranşare. Personalul operativ este instruit şi respectă regulile de bună practica şi igienă specifice tranşării. în cazul membranelor semisintetice şi sintetice. Sterilizarea cuţitelor trebuie să se facă din jumătate în jumătate de ora sau ori de câte ori este necesar. Obligatoriu. defecte produse de insecte. Datele cu privire la sortimente. Fiecare piesă / calup este verificata vizual de către personalul operativ pentru a identifica orice tip de neconformitate (impurificări. din inox cu blaturi. piesele sunt supuse procesului de tranşare propriu-zis. Personalul operativ este instruit şi respectă regulile de buna practică şi igienă specifice decongelării cărnii. bine închise şi igienizate. etc. Operaţiile de tranşare. Decongelarea se realizează astfel încât în decursul a 24 ore temperatura la os.2 ore). Operaţiile efectuate sunt supravegheate de Inspectorul de siguranţă alimentară şi Şeful Fabricii de preparate din carne. dezinfectare. Obligatoriu.1. dezosării şi alegerii cărnii. Din depozitul de congelare al fabricii de preparate din carne piesele anatomice distincte sunt transportate în sala de tranşare.) Decongelarea se efectuează în aer. dezosare şi alegere a cărnii sunt efectuate de personalul operativ al Secţiei tranşare. prezenta corpuri străine. la temperatura sălii de tranşare.de folosire (desărare. rozătoare etc. Temperatura în sala de tranşare trebuie să fie maxim (+10 0C). deratizate etc. fiecare punct de lucru având desemnat unul sau mai mulţi muncitori (conform poziţionării la banda de tranşare). la pauza de masă se sterilizează cuţitele. curăţaţi şi igienizaţi. spălare). Temperatura în sala de tranşare trebuie sa fie maxim (+100C ). În cazul membranelor naturale uscate interesează eventualele defecte din timpul depozitării. . minim două cuţite / muncitor. ceea ce impune păstrarea lor în depozite perfect dezinsectizate. Piesele se tranşează pe mese special amenajate. controlul se impune mai mult sub aspectul proprietăţilor senzoriale întrucât aceste membrane sunt achiziţionate în ambalaje curate. în timpul lucrului.

tranşare. de trei ori /zi şi efectuează controlul cărnii tranşate. timpul de staţionare în sala de tranşare a cărnii dezosate: maxim 45 minute. .temperatura cărnii dezosate trebuie sa fie maxim (+6 0C). Datele obţinute le înregistrează în fisa de monitorizare decongelare . Inspectorul de siguranţă alimentară măsoară şi înregistrează temperatura salii de tranşare şi a cărnii tranşate. prin examen vizual (1% din cantitatea totală de carne tranşată).

În cazul apariţiei unei neconformităţi. alte elemente). sunt igienizate în spălătoria fabricii de preparate din carne. Înregistrările se înscriu în fişele de mai jos : Fişa monitorizare decongelare tranşare: f1 (IL-sup03/ 2008 / 0) Fişa monitorizare temperaturi sterilizatoare: f2 (IL-sup-03/ 2008 / 0) Registru produs neconform.Carnea tranşata şi subprodusele de abator rezultate sunt aşezate în pubele marcate corespunzător. ulterior. fie spre recondiţionare fie spre confiscare şi ulterior. Manipularea în toate etapele procesului se face astfel încât să prevină contaminarea materiei prime şi distrugerea elementelor de identificare a produselor (etichete. greutatea la plin. Pentru a păstra încărcarea microbiologică la un anumit nivel este necesar: - să se respecte temperatura de depozitare a semifabricatelor şi durata de maturare. care sunt utile pentru alcătuirea trasabilităţii. cu aceeaşi frecventă şi. Inspectorul de siguranţă alimentară controlează temperatura apei din sterilizatoare. La acest punct de control trebuie să avem în vedere că: materiile prime suferă manipulări şi mărunţiri care poate să conducă la creşterea încărcăturii microbiologice. Pregătirea semifabricatelor reprezintă un punct de control microbiologic. Pubelele încărcate cu oase sunt descărcate în aria speciala pentru acest produs. Fiecare tomberon / pubelă cu cărnuri tranşate este marcat cu etichetă tip care conţine următoarele date: nr. Pubelele încărcate cu carnea tranşata şi / sau subproduse nu staţionează mai mult de 45 minute în sala de tranşare şi sunt transportate în depozitul de refrigerare. data procesării. de trei ori pe schimb şi înregistrează datele obţinute în Fisa monitorizare sterilizatoare. sortiment. distrugere. tara la gol. aditivii contribuie la creşterea încărcării microbiologice. Verificarea înregistrărilor efectuate de inspectorul de calitate este realizata de către responsabilul calitate o data pe zi. inspectorul siguranţă alimentară iniţializează acţiunea corectivă direcţionând produsele. Acţiunile corective sunt înregistrate în fisa de acţiune corectivă şi sunt verificate de către responsabilul siguranţa alimentară. să se lucreze cu utilaje bine igienizate şi să se păstreze igiena atât în spaţiile de fabricaţie cât şi de depozitare. Pregătirea compoziţiei este un alt punct de control de natură microbiologică la care trebuie să ţinem seama de următoarele: . data decongelării. lot materie primă. Rezultatele obţinute se înscriu în fişele de monitorizare la rubrica: Verificare.

.. cu grad de încărcare microbiologică diferită.sunt combinate diferite tipuri de carne şi slănină pentru fiecare şarjă de preparate.

Limita critică este de 69. trebuie controlat dacă membranele au fost manipulate într-un mod care a prevenit sau a minimalizat contaminarea cu microorganisme şi dacă au fost dezinfectate (cele naturale). iar durata depozitării < 12 h. să se asigure temperatura de 5.. să se respecte tehnologia de fabricaţie. Pentru a preîntâmpina contaminarea suplimentară trebuie să se aibă în vedere următoarele: manipularea limitată a produsului de către operatori. Dacă compoziţia este menţinută peste noapte. să se asigure curăţenia echipamentelor. este necesar ca temperatura de depozitare să fie-1°C/+1°C. Umplerea compoziţiei în membrane este următorul punct de control microbiologic cu mare potenţial de contaminare suplimentară. Pentru a minimaliza contaminarea microbiologică este necesar ca: să se minimalizeze manipularea. membranele.70 °C în centrul termic pentru o durată de ~10min. pentru garantarea distrugerii agenţilor patogeni şi a tuturor formelor vegetative care produc alterarea.5. Controlul microbiologic la tratament termic este de o importanţă vitală pentru fabricarea produsului în condiţii sigure...6 °C în zona de lucru. Tratamentul termic.. echipamentul trebuie controlat dacă a fost curăţat şi igienizat corespunzător. în cursul acestei etape trebuie să se aibă în vedere următoarele: compoziţia este manipulată şi introdusă în membrane prin intermediul maşinilor de umplut care sunt dificil de igienizat. Cunoscând faptul că produsul nu a fost fabricat în condiţii de creştere excesivă a microorganismelor sau că nu s-a facilitat producerea de toxine de către aceste microorganisme. tratamentul termic va conferi . .- are loc o contaminare suplimentară a compoziţiei datorită manipulării şi a contactului cărnii cu echipamentul de amestecare. în special cele naturale. au un potenţial ridicat de contaminare în timpul depozitării dinaintea utilizării. reprezintă cea mai importantă fază tehnologică ce îndeplineşte cerinţele unui punct critic de control.

.produsului proprietăţile de siguranţă ale consumului.

Depozitarea ulterioară a produselor este în funcţie de felul lor: între 2 şi 5°C pentru prospături. Termometrele utilizate pentru maturatori trebuie să fie verificate metrologic. În cazul apariţiei unei neconformităţi fumăriştii procedează conform fisei de acţiune corectiva. Înregistrările se trec în Fisa monitorizare tratament termic: f1 (ILSUP-05/ 2008/1) iar acţiune corectivă se face doar în cazul în care parametrii depăţesc limitele stabilite în sistemul HACCP. După realizarea tratamentului termic. umiditatea şi măsoară temperatura în centrul geometric al produsului precum şi în cazane de fierbere prevăzute cu manta de fierbere. Răcirea produselor trebuie să se facă la < 4°C pentru prospături şi la mai puţin de 12°C pentru semiafumate. Fiecare fumărist pe schimb monitorizează şi înregistrează temperaturile afişate şi înregistrate în centrul geometric al produselor în fişa de monitorizare tratament termic. În timpul depozitării trebuie respectată o anumită umezeală relativă în depozitele respective. Mentenanţa celulelor de afumare trebuie efectuată conform programului anual şi ori de cate ori este necesar. Răcirea produselor şi depozitarea lor reprezintă. anual si cel puţin o data pe luna în interiorul societăţii. Inspectorul de siguranţă alimentară verifică cel puţin doua produse şi întreaga activitate a fumăriştilor pe schimb şi înregistrează datele obţinute în rubrica: verificare a fişei de monitorizare tratament termic. De asemenea.Tratamentul termic se efectuează în celulele de fierbere-afumare cu programator care reglează alternativ temperatura. între 10 şi 12°C pentru semiafumate. Fumăriştii au obligaţia de a respecta timpii programaţi în respectivele instrucţiuni tehnologice. După încărcare cărucioarele sunt transferate în celulele de fierbere –afumare şi fazele tratamentului termic sunt diferite pentru fiecare sortiment (grupe de produse) . fie in depozitele de răcire. de asemenea. În instrucţiunile tehnologice sunt descrise toate grupele de produse fabricate în cadrul fabricii de preparate şi tratamentele termice specifice. trebuie să se respecte . cărucioarele cu produse sunt transportate la duşare (pentru sortimentele tip prospături). celulele de afumare trebuie igienizate conform instrucţiunii de lucru. timp de 2 minute. un punct de control de natură microbiologică deoarece: este necesar să se scadă temperatura produselor cât mai rapid posibil pentru a inhiba dezvoltarea microorganismelor care au rezistat tratamentului termic. Temperatura în centrul geometric al produsului trebuie sa fie de minim +70 0C. Cel puţin o data pe lună.

.o igienă. strictă a spaţiilor de depozitare precum şi să se limiteze durata de depozitare pentru ca microorganismele să nu ajungă la niveluri periculoase de contaminare.

) în timpul efectuării transferului produselor din carne. Pentru protejarea produselor din carne şi pentru o manipulare ulterioara.. pentru efectuarea acestei operaţiuni. igienica. aprovizionare cu ambalaje. Sortimentele de salamuri şi carnaţi livrate vrac se ambalează direct în navete de plastic. ca dovadă a inscripţionării corecte. Manipularea lor se realizează pe paleţi prin utilizarea transpaletelor sau prin utilizarea unor . Produsele pot fi transferate: vrac. ambalarea produselor din carne Produsele finite sunt transferate din depozitele de răcire în depozitele de staţionare ale fabricii. confruntă etichetele existente în fişa de către personalul operativ desemnat. primul ieşit. monitorizare etichetare produs finit cu sortimentele care au fost etichetate şi sunt pregătite pentru livrare.. pe europaleţi (din plastic sau lemn). menţiunea: a se consuma de preferinţa înainte de: ……. pe fundul fiecărei navete se introduce o coala de hârtie alba. de către personalul operativ desemnat. prin aplicarea etichetei banderola pe etichetă autocolantă pe suprafaţa acestora. sub supravegherea gestionarului la produs finit. ingrediente. vacuumate: bucăţi întregi sau porţionate. greutatea (pentru produsele calibrate) şi ştampila sanitar-veterinară. de Inspectorul de siguranţă alimentară verifică modul de inscripţionare al termenului de valabilitate si. specifică fiecărui sortiment. bloc. producătorul. Navetele se aşează obligatoriu. Etichetarea se realizează pe cărucioarele de staţionare ale produselor. etichetarea. Etichetarea batoanelor se efectuează semiautomat la maşina de etichetat iar cârnaţii / cremwurştii se efectuează manual. vrac este de maxim 5 zile. igienizate. Inspectorul de siguranţă alimentară iniţiază acţiunea corectivă în cazul depistării inscripţionării greşite si anunţa responsabilul siguranţa alimentară. Timpul maxim de staţionare în depozitele de produs finit pentru produsele din carne. etc. Este interzisă efectuarea altei operaţii (evacuare deşeuri. cu data inscripţionata manual pe fişa de monitorizare etichetare . cod de bare (daca este necesar). condiţii de păstrare.Depozitarea. Eticheta conţine următoarele date (inscripţionate lizibil şi vizibil): numele sortimentului. Operatorul / operatorii care efectuează etichetarea completează fişa de monitorizare etichetare produs finit prin aplicarea fiecărei etichete /sortiment livrat. Transportul se realizează pe cărucioare (pentru vracuri) sau în lăzi (pentru piesele ce urmează a fi vacuumate). toate produsele sunt cântărite în prezenţa gestionarului de produs finit nominalizat. După încărcarea navetei cu produse se aplică şi la suprafaţă o altă coală de hârtie albă. standardul de firmă. direct pe pardoseală. Livrarea din depozitele de produs finit se efectuează conform principiului: primul intrat. Înainte de transfer. Temperatura în spaţiul de depozitare este monitorizata de inspectorul de sigurantă alimentară şi valorile măsurate se înregistrează în fişa monitorizare depozitare produs finit. Este interzisă aşezarea navetelor direct pe pardoseală sau tracţionarea lor. Temperatura spaţiilor de depozitare produse finite trebuie sa fie de maxim +6 0C.

3. Vacumarea produselor din carne Sortimentele sunt transferate din depozitele de răcire direct în sala de vacumare.6. Pentru vacumare se utilizează pungi PA/PE şi pungi . piese porţionate şi sortimente feliate. desemnat instruit pentru realizarea acestei operaţiuni. Produsele pot fi vacumate astfel: piese întregi (bucăţi mari).cărucioare platformă speciale. Operaţia de vacumare se efectuează de personal special.

12 °C pentru . Datele de vacumare sunt menţionate în tabelul care este afişat în sala de vacumare.. Livrarea reprezintă ultimul punct de control microbiologic. Pentru sortimentele feliate se efectuează următoarele operaţiuni: felierea la un feliator manual. cu cuţite igienizate. în cazul pungilor termocontractabile introducerea în tancul de retracţie. În toate fazele operatorii trebuie să respecte regulile de bună practică. vacumarea propriu-zisă (prin introducerea piesei în maşina de vacumare) şi ulterior. În sala de vacumare. prin aplicarea etichetei autocolante (eticheta comercială) specifică fiecărui sortiment şi apoi trecerea prin cantar şi aplicarea etichetei bizerba . introducerea piesei în pungă. Etichetarea produselor vacuumate se efectuează manual. Pentru piesele întregi se efectuează următoarele operaţiuni :verificarea bucăţii şi fasonarea (daca este necesar). în cazul pungilor termocontractabile introducerea în tancul de retracţie. fasonarea ( daca este necesar)..termocontractabile.Eticheta bizerba se aplică pe spatele pungilor vacuumate. igiena navetelor în care se ambalează produsele. Acestea trebuie să fie igienizate şi la ambalarea produselor să fie căptuşite cu hârtie de ambalaj sau folie plastică. vacumarea propriu-zisă (prin introducerea piesei porţionate în maşina de vacumare) şi ulterior. fişa monitorizare vacumare: f2 (IL-SUP-07/2008/1) şi fişa monitorizare etichetare produs finit: f3 (IL-SUP-07/2008/1). Porţionarea se realizează de către operatori. temperatura camerei de ambalare care trebuie să fie tot în funcţie de felul produselor (< 4°C pentru prospături. introducerea feliilor în pungă cu ajutorul unei spatule de inox şi vacumarea propriu-zisă (prin introducerea sortimentului în maşina de vacumare). felierea la un feliator manual. Pentru piesele porţionate se efectuează următoarele operaţiuni: porţionarea în bucăţi de aceeaşi greutate. Ambalarea produselor reprezintă alt punct de control microbiologic şi aici trebuie să avem în vedere: temperatura produselor (în funcţie de felul lor). Înregistrările se fac în fişa monitorizare depozite produs finit: f1 (ILSUP-07/2008/1). Parametrii stabiliţi (temperatura < 4°C pentru prospături şi < 10. pe mese special amenajate. Temperatura produselor trebuie să fie de maxim: +6 0C Inspectorul de siguranţa alimentară monitorizează si înregistrează temperatura sălii din 2 in 2 ore in Fisa de monitorizare vacumare precum şi temperatura produselor din carne. trebuie sa fie o temperatură de maxim +10 0C. verificarea bucăţii şi fasonarea (daca este necesar). Verificarea efectuării vacumării corespunzător se realizează prin: verificarea transparentei lipiturii şi verificarea cantităţilor de vacumate este realizată de inspectorul de siguranţă alimentară. introducerea piesei în pungă.. < 10 12°C pentru semiafumate).

semiafumate) au ca obiectiv inhibarea creşterii microorganismelor. O atenţie deosebită trebuie acordată igienei mijloacelor de transport şi temperaturii din mijlocul de transport care trebuie să fie aceleaşi ca şi în încăperile de livrare. .

păr sau pe utilaje. foarte serioasa. Aceasta toxina determină o îmbolnăvire grava cunoscuta sub numele de colita hemoragica. flora Clostridium botulinum. Campylobacter jejuni şi Listeria monocytogenes se pot gasi de asemenea pe carcase. dar nu s-a stabilit cu precizie ca prezenţa lor în carne crudă ar produce îmbolnăviri. Yersenia enterocolitica. Vibrio. Salmonella se intilnesste destul de rar la vitele adulte şi la oi în Marea Britanie şi la miei în Noua Zeelanda. Bacillus cereus.ANALIZA RISCURILOR ŞI A PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL În urma prezentarii de mai sus am stabilit riscurilor care apar în abatorizarea porcinelor: Riscurile biologice În afără de paraziţi (care sunt controlati eficient în sistemul de abatorizare). Alţi germeni patogeni asociaţi cărnii sunt: Staphylococcus fac parte din aureus. în timp ce în SUA şi Austria s-a constatat ocazional un grad ridicat de Yersinia enterocolitica în carnea de porc este o problemă în tarile cu climat rece. Restrictiile şi controalele impuse pentru Trichinelle spiralis în carnea de porc în Europa şi America de Nord nu se aplică în Australia. De aceea. care a fost asociată cu consumul de produse insufficient tratate termic. sunt foarte importante practicile igienice . Frecventa şi amploarea contaminarii cu paraziţi şi bacterii care produc inbolnaviri de origine alimentara variaza mult de le o specie la alta şi de la o tara la alta. De exemplu. Majoritatea microorganismelor patogene gastrointestinală.coli producătoare de verotoxina. ambele producand frecvent toxiinfecţii alimentare. Inspecţia ante-mortem nu poate garanta ca animalele aduse la tăiere sunt lipsite de bacterii patogene. carnea este o importantă sursa de Salmonella (în ultimii ani o incidenta din ce în ce mai mare o are Salmonella typhimurium) şi Clostridium perfringens. o constituie prezenţa tulpinii Escherichia coli şi a altor tulpini de E. O preocupare recenta. Aeromonas. Multe dintre ele se gasesc pe piele. unde aceasta problemă nu există.

aschii de oase. Gradul de igiena şi eficienta masurilor aplicate la tăierea animalelor se pot aprecia după încărcarea microbiană totala a carcaselor la capatul liniei de tăiere. De asemenea. prin manipulare necorespunzatoare şi proasta evacuare a deşeurilor. În cazul recepţionării animalelor de diferite provenienţe în timpul transportului sau adăpostirii. O tăiere necorespunzatoare poate conduce la o incarcatura microbiană de 105-106 germeni/cm2. părul animalelor. se impune perfectionarea şi implementarea unor masuri de eliminare a bacteriilor din genul Salmonelle din hrana animalelor. a spaţiilor de fabricţie şi de depozitare. Animalele care provin din sursa nesigura pot fi sursa de enterobacterii patogene. etc. pietricele. antibiotice. de identificarea bolilor acestora. Riscuri chimice Sunt reprezentate de reziduuri de substanţe folosite în agricultura şi zootehnie (pesticide. hormoni) şi substanţe chimice din abatorizare (substanţe folosite la spălare şi dezinfectarea instalaţiilor.de tăiere. se poate produce o contaminare încrucişată (de la animalele purtatoare la cele lipsite de germeni patogeni). fertilizanti. care reduce contaminarea încrucişată şi dezvoltarea bacteriilor. Riscuri fizice Provin de la operaţiile tehnologice şi sunt reprezentate de: metale. particule de vopsea decojita. Mentinerea sub control a acestui risc depinde de bunele practice de creştere a animalelor şi de eficienta supravegherii sanitar-veterinare a starii de sanatate a animalelor. Stresul provocat de transport poate duce la recrudescenta unori infectii latente cu Salmonella. În urma analizelor de mai sus s-au stabilit următoarele punctele critice de control. dar animalele se pot infecta şi de la mijloacele de transport sau . sticla. după cum urmează: Animalul viu – principala sursă de contaminare a carcaselor este microflora din tractusul gastrointestinal. care pot fi răspândite ulterior prin intermediul furajelor sau al apei contaminate. aschii de lemn. de pe piele. lubrifianti).

MONITORIZAREA PUNCTELOR CRITICE 1. tranşarea şi dezosarea sunt considerate puncte critice de control. opărirea. Riscurile chimice pot fi controlate cel mai bine prin educarea personalului implicat în creşterea animalelor şi prin efectuarea de teste pentru determinarea acestor subtante. descrierea procedurilor şi frecventa. viteza de curgere. 3. Operatiunile de tăiere sunt dificil de monitorizat. dublate uneori de teste mai obiective. Unele operatii ar putea fi relative usor monitorizate. Metodele de curatirea carcaselor trebuie specificate precis şi se monitorizeaza intermitent sau chiar continuu. maşinilor şi suprafeţelor de lucru. În cazul sistemelor . 2. sângerarea. Substantele chimice utilizate se agricultori şi crescatorii de animale trebuie folosite foarte correct pentru a evita acumularea acestor substanţe în carne în concentratii necorespunzatoare. Adapostirea timp indelungat a animalelor în hangare poate conduce la stresarea animalului şi favorizeaza contaminarea încrucişată. instrumentelor de tăiere. dar sunt esentiale verificarile regulate. O monitorizare continua nu este realizabila din punct de vedere practic. cu detalii privind: temperatura apei. O modalitate care ar putea fi utilizată este formarea unei echipe pentru a detalia procedurile ce trebuie aplicate şi cerinţele impuse. răcirea. De aceea.de la tarcurile contaminate. în timp ce evitarea contactului mainilor lucratorilor cu carcasa este dificil de monitorizat. Contaminarea de la fecale în timpul transportului poate fi redusă dacă se hranesc animalele cu 3-6 ore inaintea transportului. Programele de igienizare trebuie să fie cât se poate de precise. Tăierea porcinelor-după cum s-a prezentat mai sus modul de tratare a porcinelor diferă de cel al vacilor şi al oilor. Sunt necesare operatii de curăţire şi dezinfectare a vehiculelor. Inspecţia vizuala desi nu da indicatii asupra gradului de contaminare microbiologica este importantă şi necesară pentru identificarea carcaselor murdare şi deci puternic contaminate. concentratia şi tipul substaţelor chimice folosite. Monitorizarea poate fi realizata prin inspecţii vizuale la anumite intervale de timp.

presiunea şi viteza acesteia. Analiza microbiologica are o semnificatie limitata în monitorizarea punctelor critice. Deoarece contaminarea nu este uniforma este foarte dificil să se obtina probe representative. . Tehnicile moderne de monitorizare a temperaturii permit verificarea continua a temperaturii suprafeţei şi în profunzime. distanta ideala fiind de minimum 6cm. deoarece este lenta şi nu permite aplicarea în timp util a unor masuri corrective. Testarea microbiologica este în general lenta şi scumpa. Analiza microbiologica are un grad mare de specificitate şi deci trebuie să se cunoasca dinainte ce microorganism urmează să fie identificat. Este însă un mijloc util de verificare a eficacitatii planului HACCP şi este posibil ca rezultatele testelor microbiologice să evidenţieze riscuri sau puncte critice de control neaşteptate. trebuie verificat visual să nu se atinga carcasele. Unii specialişti consideră că prezenţa bacteriilor din genurile Salmonella şi Clostridium perfringens este mai mult o rezultanta a prezenţei lor în animalul viu decât a lipsei de igiena în abator. Răcirea poate fi usor monitorizata prin masurarea continua a temperaturii aerului.automate pot fi monitorizate temperature apei. Când refrigeratoarele sunt pline. 4. 5. care au fost omise în timpul analizei riscurilor. Viteza aerului şi umiditatea relativă ar trebui masurate în mod regulat în condiţiile reale de lucru şi în mai multe puncte din spaţiu frigorific.

.

intrebarii (din arborele de decizie) Clasa de risc Q1 Q2 Q3 DA NU NU DA NU NU DA NU NU DA NU NU DA NU NU DA NU NU DA NU DA DA PCC / PC PC 1 ETAPA DIN PROCES 1 Receptie materie prima 2 3 Receptie materii auxiliare Receptie Materiale auxiliare Depozitare materiale 4 auxiliare Q4 DA DA DA DA DA DA DA - PC 2 PC 2 - PC 3 6 Depozitare materii auxiliare Transfer si dezambalare - 7 matrie prima - - . 11 RIS C B F C B F C B F C B F C 5 Depozitare materii prime B F C B F C B F C Transfer materii si materilae 8 auxiliare in depozite C Cantarire/ dozare materii 9 prime / sarje C Cantarire/ dozare materii 10 auxiliare / sarje C Pregatire membrane pentru umplere C 11 13 Tocare materii prime Malaxare compozitie (doar pentru carnati/salamuri) B F C B F C B B F 3 NU NU DA NU B F 2 DA NU DA NU PCC 1 B F B F Nr.PREPARATELE LUATE ÎN STUDIU Tabel nr.

14 15 Umplerea in membrane Tratament termic F C B F 4 - DA - DA - - - PCC 2 .

Dusare produs finit 16 (doar pentru prospaturi) C B F C 3 3 3 3 3 2 3 DA DA DA DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NU DA NU NU NU NU NU NU DA - - Racire / Stationare produs 17 finit in depozit tampon B F C PC 4 18 Depozitare produs finit Etichetare.ambalare produs 19 finit B F C B F C PC 5 PC 6 20 23 Livrare produs finit Reutilizare produs finit B F C B F C PC 7 PC 8 MONITORIZARE PUNCTE CRITICE DE CONTROL Tabel nr.7 2 0 LIMITE CE PROCEDURI DE MONITORIZARE CUM -cantarire -fiecare sarja FRECVENTA CINE Inspector siguranta alimentara MASURI CORECTIVE -verificarea temperaturii la receptia Conform Fisei de actiune corectiva Tratamentul termic temperatur a in centrul geometric al produsului -masurarea temperaturii -fiecare lot de fabricatie din ziua respectiva . Buletin de verificare . Inspector siguranta alimentara Conform Fisei de actiune corectiva timp de 2 minut e PCC 2 C. 12 ETAPE PROCES CRITICE / PCC Depozitare materii prime: materiei carne prime refrigerata PCC1 -temperatura in centrul geometric al produsului : min. -verificarea termometre lor celulelor si sondelor spion -1 data / luna . -viza metrologica anuala obligatorie Responsabil metrolog Fisa monitorizare termometre .

metrologica. .

.

Determinarea conţinutului de apă".1.73 "Carne şi preparate din carne. conform STAS 9065/3. A. Reguli pentru verificarea calităţii". Metode de analiză Determinarea proprietăţilor organoleptice şi verificarea dimensiunilor conform STAS 11061 . Examen organoleptic. Examene fizico-chimice. METODE DE CONTROL A CALITATII PRODUSULUI FINIT ANALIZA CALITATIVĂ A PREPARATELOR DIN CARNE Analiza calitativă are în vedere aprecierea stării de prospeţime.73 "Carne şi preparate din carne. C. Determinarea conţinutului de substanţe grase". Determinarea conţinutului de substanţe proteice totale conform STAS 9065/4. Determinarea conţinutului de grăsimi conform STAS 9065/2 .88 "Preparate din carne.4. Aprecierea stării de prospeţime se realizează prin: A. Analize bacteriologice". Determinarea substanţelor proteice totale". Determinarea conţinutului de clorură de sodiu conform STAS 9065/5 . Analiza senzorială şi verificarea dimensiunilor" Determinarea conţinutului de apă. D.81 "Carne şi preparate din carne. Analiza punctelor critice de control în vederea aplicării planului HACCP Verificarea calităţii preparatelor din carne luate în analiză se face conform prevederilor STAS 3103 . Examene microbiologice. În vederea efectuării acestui control se recoltează probe conform prevederilor înscrise în Programul strategic (59). B.73 "Carne şi preparate din carne. Determinarea conţinutului de clorura de sodiu". a stării igienice şi a calităţii preparatelor din carne. Determinarea proprietăţilor bacteriologice conform STAS 2356/82 "Carne şi preparate din carne.83 " Preparate din carne. Determinarea conţinutului de nitriţi conform STAS 9065/74 "Carne şi preparate din carne. Examenul organoleptic al preparatelor din carne urmăreşte aprecierea . Determinarea conţinutului de nitriţi".

forma şi culoarea compoziţiei. 38). 22. mirosul şi gustul (2. culoarea membranei. consistenţa.următoarelor elemente: aspectul exterior. aspectul. Caracterele organoleptice normale ale prospăturilor sunt: . aspectul pe secţiune.

25. rânced. mirosul: caracteristic produsului. suculentă la prospături şi semiafumate şi relativ tare la preparatele crude. cu aspect mozaicat. Nu sunt admise goluri de aer. dar relativ elastică.- aspectul exterior: învelişul este continuu. consistenţa: tare. nedeteriorat. - forma este caracteristică fiecărui sortiment. fără ridicături şi /-. cu suprafaţa curată. fără zone de nefilantă la rupere şi specifică sortimentului înmuiere. mirosul: plăcut. fără deteriorări. plăcut. membrana integră. aromat. fără denivelări. netedă. fără pete sau mucegaiuri. putrid. gustul: plăcut. salamurile semiafumate proaspete se prezintă astfel: aspectul exterior: suprafaţa curată. neaderentă la compoziţie. suprafaţa membranei poate prezenta un depozit albicios. consistenţa este uniformă. fără nici un fel de modificări (amar. compoziţia este uniform repartizată.depresiuni pronunţate. pulverulent. - elastică. aderentă la compoziţie. - forma : caracteristică acumulări de gaze sau de grăsime. Caracterele organoleptice ale salamurilor de durată: . caracteristic produsului (24. cu aromă de condimente şi fum. fără mirosuri străine. dat de dezvoltarea unor mucegaiuri de bună natură. nelipicioasă. 41). La exterior. potrivit de sărat şi condimentat. la unele sortimente culoarea compoziţiei contrastează cu bucăţile de slănină de culoare albă. consistenţa: este semitare. 36. fiecărui sortiment. dar elastică. forma: caracteristică sortimentului. Organoleptic. acoperită la unele sortimente de un depozit alb. de culoare cărămizie. bine legată şi fără goluri de aer. aspectul secţiunii: masa compoziţiei este perfect legată şi uniformă.aspectul exterior: membrana uscată. insule de grăsime sau lichide şi nici cheaguri de sânge. de culoare cărămizie (la cele în membrane naturale). aspectul pe secţiune: caracteristic fiecărui sortiment. curată. acru) (23. aromat. 37). mat şi uniform repartizat. netedă. gustul: plăcut. .

Mezelurile relativ proaspete prezintă următoarele caractere organoleptice: . 42). plăcut şi aromat. fără insule de grăsime topită sau goluri de aer. grăsimea de culoare albă şi bine legată de compoziţie. plăcut şi aromat (23. 37. uniformă.- aspectul pe secţiune: compoziţia este lucioasă. - mirosul: specific. roşie-rubinie. gustul: caracteristic.

fiind un element definitoriu al calităţii generale a acestora (12. se identifică NH3 din extractul apos. consistenţa: modificată. de putrefacţie. Examenele microbiologice au ca scop stabilirea stării de igienă pe parcursul fluxului tehnologic şi starea de igienă a produselor finite. uneori zone cenuşii-verzui în centru. Cantitatea maximă admisă de clorură de sodiu este de 3g NaCl% la prospături şi la salamurile semiafiimate şi 6g NaCl% la salamurile de durată. se detaşează uşor. 28. 39). Examenele fizico-chimice au ca scop asigurarea calităţii şi prospeţimii produselor (2. desprinsă de compoziţie şi se rupe uşor. în unele locuri grăsimea este de culoare galbenă. iar compoziţia care delimitează golurile are culoare verzuie. lipicioasă. 37. mult diminuată. Limita maximă admisă de nitriţi este de 7 mg%. Caracterele organoleptice ale mezelurilor alterate: aspectul exterior: membrana este umedă. B. Examenele microbiologice se execută periodic sau ori de câte ori . aspectul pe secţiune: la periferie se observă un inel cenuşiu. Pentru controlul calităţii se determină procentul de apă. 41). de sare. aspectul pe secţiune: la periferie se observă o zonă cenuşiuverzuie. de proteine şi de alte substanţe adăugate (permise şi nepermise). La salamurile de durată. de grăsimi. - mirosul: slab de mucegai. pe secţiune se observă nişte goluri denumite "felinare". 36. 40). nu se rupe. iar în centrul compoziţiei se păstrează culoarea roz. acrişor sau stătut. Gradul de contaminare a mezelurilor influenţează durata de conservare. afânată. a H2S şi a aldehidelor. consistenţa: mai puţin fermă la periferie. se stabileşte cantitatea de nitriţi (NaNO) adăugaţi şi alţi indicatori.- aspectul exterior: membrana este umedă. cu mult mucus şi cu o peliculă de mucegai. gustul: nu se percepe aroma specifică (2. iar slănina are culoare gălbuie sau verde. mirosul şi gustul: neplăcute. Pentru stabilirea prospeţimii se determină NH3 slab adiţionat. NH3 liber. C. 41). cu colonii de mucegai. 31. de acru sau de rânced (24.

: B = bine.se aplică practic planul HACCP ? N OBSERVAŢII CO NT RO LUL EVA LUĂ RII ŞI ST ABI LIRII RIS CUR ILO RDE CON TAM NNA RE CON TRO LUL PRO CED Există în unitate un program de evaluare şi stabilire a riscurilor de contaminare implementat sau în curs de implementare ? Sunt evidenţiate toate riscurile posibile care ar putea duce la contaminarea produsului ? Sunt stabilite măsurile de prevenire care trebuiesc aplicate pentru a împiedica contaminarea alimentelor? Sunt responsabilizate persoanele (prin Decizie) pentru efectuarea înregistrărilor şi observaţiilor în cadrul planului HACCP ? Sunt listate procedurile de monitorizare şi frecvenţa acestora pentru fiecare PCC în aşa fel să se asigure menţinerea parametrilor în limitele critice ? . Examenele microbiologice se referă la determinarea microflorei saprofite şi/sau microflorei patogene (7.situaţia le impune (în cazul preparatelor presupuse alterate.C.P. 42). 9. PRINCIPALII PARAMETRII URMĂRIŢI LA MONITORIZĂREA PLANULUI H. N = nesatisfăcător SPECIFICAŢIE B S Plan HACCP .A. proceduri.conţine planul toate elementele necesare (plan propriu-zis. S = satisfăcător.este planul redactat corespunzător ? . când examenul organoleptic nu este concludent). 10.C. schiţe) ? .

S = satisfăcător. sunt nominalizate persoanele responsabile cu observarea procedurilor de monitorizare ? Există în planul HACCP proceduri de recoltare a probelor pentru verificarea activităţii ? Sunt verificate şi calibrate instrumentele de monitorizare conform planului HACCP ? Sunt evidenţiate abaterile de la proceduri în registre. cu măsurile corective şi semnătura celui care face observaţia ? B = bine.URIL OR DE MONI TORI ZAR E Sunt procedurile de monitorizare aplicate aşa cum sunt descrise în planul HACCP ? Sunt procedurile de monitorizare executate în mod continuu ? Sunt procedurile de monitorizare aplicate cu frecvenţa descrisă în programul HACCP ? Conţine planul HACCP proceduri la calibrarea instrumentelor folosite în procesul de monitorizare ? CON TRO LUL PRO CED URI LOR DE VER IFIC ARE CON TRO LUL PRO CED URI LOR DE ÎNR EGI STR ARE Există în planul HACCP proceduri pentru verificarea directă a activităţii de monitorizare şi acţiuni corective. N = nesatisfăcător SPECIFICAŢIE B S Există sisteme de înregistrare şi documente prin care sunt monitorizate punctele critice de control ? N OBSERVAŢII .

Sunt aceste registre sau înregistrări grafice verificate periodic ? Sunt aceste înregistrări completate la zi de către persoana nominalizată şi responsabilă ? Sunt aceste înregistrări conforme cu prevederile din planul HACCP ? CON TRO LUL SUP ORT ULUI TEH NIC OŞTII NŢIF IC ÎN CAZ UL DEVI AŢII LOR Se poate identifica cu ajutorul procedurilor din planul HACCP cauza care a produs deviaţia ? Există o documentaţie suficientă şi actualizată care să stea la baza deciziilor în cazul apariţiei unor contaminări ? Există proceduri specifice pentru fiecare deviaţie care ar putea duce la contaminarea sau degradarea produsului ? Există suport ştiinţific şi tehnic pentru limitele critice stabilite ? .

CO NT RO LUL PR OC ED URI LO R PRI VIN D ACŢ IUN ILE CO REC TIV E Elimină acţiunea corectivă în mod eficient cauza care a dus la apariţia unei deviaţii ? Asigură acţiunea corectivă stabilită prin procedură menţinerea punctului critic sub control ? Există proceduri aplicate care să prevină reapariţia deviaţiei ? Asigură aplicarea acţiunii corective obţinerea unui produs care să poată ajunge la consumatori ? Există documente care să ateste efectuarea instruirilor cu personalul privind planul HACCP şi implementarea acestuia ? ANALIZA RISCULUI – ABATORIZAREA PORCINELOR .

ambalaje Biologic .Etapa procesului Riscul siguranţei alimentelor În mod normal ar putea avea loc? Baza Dacă da în coloana 3. ce măsuri ar putea fi aplicate Punct pentru a Critic de preveni.Nu Chimic .Nu Fizic – Nu materiale străine ca şi ace rupte Proceduri sanitare de prevenirea contaminării Toţi producătorii participă la programul de certificare a porcinelor şi înregistrează analizele de reziduuri. depozitare .Nu Scrisori de garanţie de la furnizori . menţionând că în ultimii 2 ani s-a depăşit limite admisă Porcinele sunt achiziţionate din loturi care au proceduri de certificare a calităţii pentru a preveni ca materiale străine ca şi ace rupte să rămână în animal Recepţie. Control elimina sau a reduce un risc la un nivel acceptabil Recepţia – Biologic – porcine vii Salmonell Chimic reziduuri Nu .

Nu Îndepărtarea părului Recontaminări semnificative pot avea loc în această etapă Va fi controlată la etapa de spălare antimicrobiană înainte de preeviscerare Periere/ Pârlire/ Lustruire/ Raderea părului Chimic – Nu Fizic – Nu Spălare Biologic antimicrobia Agenţi nă înainte de patogeni preeviscerar e – Da Îndepărtarea părului este ştiută ca o sursă de agenţi patogeni.Fizic materiale străine – Nu Se demonstrează prin înregistrări în timp că nu a avut loc o astfel de contaminare Înjunghiere Sângerare Fierbere / Biologic – Nu / Chimic – Nu Fizic . Spălarea în această etapă îndepărtează microbii înainte ca aceştia să poată acţiona Această etapă este utilizată pentru îndepărtarea contaminărilor accidentale care au putut avea loc în etapa precedentă O spălare 1B antimicrobiană (clătire) se aplică carcasei Tăietrea capului/ Îndepărtarea capului Chimic – Nu Chimic – Nu Biologic Salmonella - Clătire cu soluţie antimicrobiană. Proceduri sanitare preventive .Nu Biologic Da -Recontaminar ea cu agenţi patogeni Salmonella Chimic – Nu Fizic .Nu Biologic .

Nu O contaminare potenţială poate avea loc în această etapă Va fi controlată în etapa clătire/ spălare antimicrobiană finală O contaminare potenţială poate avea loc în această etapă Va fi controlată în etapa clătire/ spălare antimicrobiană finală Etapă potrivită pentru reducerea agenţilor patogeni O spălare/ 2B clătire antimicrobiană este acceptabilă şi se aplică pentru capete O spălare/ clătire antimicrobiană este acceptabilă şi se aplică carcaselor 3B Spălare/ clătire antimicrobian ă finală Etapă potrivită pentru reducerea agenţilor patogeni .Nu Fizic .Nu Biologic .Chimic – Nu Fizic – Nu Biologic .Nu Spălarea Biologic – Da Salmonella capului (antimicrobia nă) Eviscerare/ Despicare Chimic .Nu Fizic .Nu Fizic .Nu Proces de Biologic tranşare Agenţi măruntaie/ patogeni – viscere (Contaminare a din tractul gastrointestinal) Chimic .Da Agenţi patogeni – (Contaminare a din tractul gastrointestinal) Chimic .Nu Fizic .Da Agenţi patogeni – (Contaminare a din tractul gastrointestinal) Chimic .

Nu – Da Pot prolifera Proceduri de agenţii congelare patogeni dacă corespunzătoare.Nu Fizic .Nu Fizic . 5B Împachetare/ Etichetare Expedierea . congelarea produselor se realizează impropriu.Spălare/ clătire antimicrobia nă a măruntaielor / viscerelor Procesul tranşare capului Biologic .Da Agenţi patogeni – (Contaminare a din tractul gastrointestinal) Chimic .Nu a Etapă potrivită pentru reducerea agenţilor patogeni O spălare/ clătire antimicrobiană este acceptabilă şi se aplică 4B Chimic .Nu Fizic .Nu Depozitare la Biologic rece/ Salmonella congelare (a tuturor proceselor) Chimic .Nu Fizic .Nu Biologic – Nu Chimic .Nu de Biologic .Nu Fizic .Nu Biologic – Nu Chimic .

pozitivi/g. numărul de Bacillus cereus/g (Tabelul nr. Indicatorii microbiologici ai preparatelor din carne Tabelul nr. numărul de clostridii sulfito .l).reducătoare/g.- ella/25g produs. 14 . numărul de stafilococi coagulază .