P. 1
Atestat asigurari

Atestat asigurari

|Views: 701|Likes:
Published by Petraru Andrei
atestat
atestat

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Petraru Andrei on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2015

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Îndrumător,

Elev:

Vaslui Iunie-2012

Tema: “Clasificarea asigurărilor”

Page | 2

...1 ASIGURAREA BUNURILOR .....2 ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ ............... 20 BIBLIOGRAFIE............................................................. 26 Page | 3 .......................................................................................................................... 4 CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR ........................................................CUPRINS ARGUMENT..........................4 REASIGURAREA ............................................................................... 15 1............................................................................................................................................. 5 1.3 ASIGURĂRI DE PERSOANE ................................................................. 7 1............... 13 1...

oferă locuri de muncă.Acestea sunt: 1. efortul comun de constituire a unui fond bazat pe aportul unui număr mare de persoane ameninţate de acelaşi pericol.Asigurari de personae. societăţile de asigurare.Asigurarea bunurilor. 2. Page | 4 . Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economice care implică aportul unui număr mare de persoane fizice şi juridice în constituirea unui fond bănesc. O compensare a pagubelor este posibilă prin două modalităţi:   efortul individual al fiecărei persoane care îşi poate constitui rezerve proprii cu destinaţie specială (acoperirea pagubelor în caz de producere a pagubei). pericole probabile. posibile. în condiţiile în care sunt ameninţate de aceleaşi pericole în existenţa şi activitatea lor.3. În ţările dezvoltate asigurările au devenit o importantă ramură a economiei naţionale pentru că. Aceasta se bazează pe principiul comunităţii de risc şi al mutualităţii. în virtutea căruia fiecare contribuabil participă cu sume mici pentru a fi sprijiniţi.Ea este abordată din toate punctele de vedere. despăgubiţi cei care au suferit prejudicii în urma evenimentelor care au generat unirea lor. participă la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară şi prin sumele acordate asiguraţilor contribuie la refacerea bunurilor distruse sau avariate.Desigur. Ambele soluţii au în vedere constituirea unor fonduri cu destinaţie specială. şi anume acoperirea unor pagube pricinuite de calamităţi naturale şi accidente. nu se poate vorbi de clasificarea asigurărilor fara o bună intelegere a conceptului de asigurare.Asigurarea de raspundere civila . de intermediere sau de prestări de servicii inrudite participă la sporirea produsului intern brut.Reasigurarea . 4. Acest principiu stă la baza conceptului de asigurare. Încă din timpuri străvechi.ARGUMENT Lucrarea de față are la baza o singură temă și se intitulează “Clasificarea asigurărilor”. oamenii au fost preocupaţi să prevină şi să suporte în comun pagubele generate de producerea unor evenimente incerte nedorite (calamităţi naturale şi accidente). prin valoarea adăugată creată. A doua soluţie s-a impus în timp.iar in capitolele ce urmeaza sunt prezentate mai pe larg doar câteva din tipurile de asigurări existente. dar nesigure.

c. asigurări de persoane – au ca obiect persoanele fizice pentru cazuri de deces. există: a. s-a legiferat menţinerea caracterului obligatoriu a asigurării de răspundere civilă auto. asigurări de bunuri – au ca obiect valorile materiale. sfera asigurărilor prin efectul legii s-a restrâns: prin Legea Asigurărilor s-a instituit excluderea obligativităţii asigurării clădirilor şi a construcţiilor. b. a clădirilor agricole etc. construcţiilor şi a conţinutului acestora. Acestea pot fi: asigurări de viaţă asigurări pentru cazurile de accidente. 2. se disting: a. asigurări prin efectul legii – se caracterizează prin faptul că relaţiile de asigurări dintre asiguraţi şi asiguratori sunt reglementate prin acte normative cu caracter obligatoriu. calamităţi naturale. în perioada 1949 – 1990. pe baza unui contract de asigurare. La noi. asigurarea autovehiculelor. aerian şi maritim. asigurări agricole. După regimul juridic sau forma de realizare. Page | 5 . Astfel de asigurări se practică în toate ţările lumii. b. invaliditate permanentă din accident etc. asigurarea prin efectul legii a avut o sferă de cuprindere extinsă (asigurări de răspundere civilă auto. asigurarea culturilor agricole. Se disting: asigurarea de răspundere civilă auto (obligatorie). a animalelor. bunurile de tot felul. susceptibile a fi distruse sau vătămate de accidente. Principalele forme de asigurare în cadrul acestei ramuri sunt: asigurarea animalelor. indiferent de forma lor de proprietate. După 1991. cu diferiţe de la şară la ţară. asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice etc. După obiectul asigurării. animale..CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR 1. asigurări de răspundere civilă – au ca obiect răspunderea unei persoane fizice sau juridice pentru pagubele cauzate şi vătămarea unor terţi. asigurarea clădirilor. asigurări de accidente a călătorilor). asigurarea de transport terestru. asigurări facultative (contractuale) – se caracterizează prin faptul că relaţiile dintre asiguraţi şi asigurători se stabilesc prin liberul consimţământ al părţilor.

asigurarea pentru riscuri financiare şi politice etc. c.- asigurarea de răspundere civilă legală sau contractuală (facultativă). după caz. reasigurarea – este o asigurare indirectă. coasigurarea – este o formă de asigurare directă în care asiguratul încheie contractul de asigurare. nemijlocit. protecţia patrimoniului asiguratului. asigurătorul şi -a asumat răspunderea şi intervine în acordarea despăgubirii persoanei fizice sau juridice. asigurarea răspunderii constructorului. Page | 6 . b. asigurări externe sau internaţionale – s-au dezvoltat pe măsura amplificării schimburilor de mărfuri între partenerii din diferite ţări şi se caracterizează prin luarea în considerare a unor riscuri care pot afecta bunuri şi persoane aflate în parcurs internaţional (ex. mai mare sau mai mică. pentru masa bunurilor asigurate. fiind o formă de asigurare a asigurătorului.reasigurări) o parte. asigurătorul cedează unui reasigurător (societate de asigurări . Apariţia reasigurărilor este motivată de creşterea valorii bunurilor aduse în asigurare de către asiguraţi şi de cerinţa impusă asigurătorului de a face faţă unor riscuri grele.) 4. pentru că. din riscurile preluate de la asiguraţii săi şi primele de asigurare aferente. se disting: a. asigurarea directă sau propriu-zisă – în care sunt implicaţi. În raport cu cadrul naţional în care operează diferite forme ale asigurării . contractul sau poliţa de asigurare. asiguratul şi asigurătorul între care intervine. în cadrul fiecărei ţări. fiind promovate prin intermediul societăţilor de asigurare care acţionează pe piaţa asigurărilor din ţara respectivă. de fapt. După natura relaţiilor dintre părţile implicate în asigurare. vizând toate ramurile. în cazul în care el ar produce un prejudiciu unui terţ. riscurile vizate fiind greu de acoperit de către o singură societate de asigurări. dar în cotă parte.: cartea verde – pentru automobile. 3. b. Prin reasigurare. cu mai multe societăţi de asigurări în acelaşi timp. asigurări interne – operează pe plan naţional. Prin asigurarea de răspundere civilă se realizează. Acestea sunt asigurări tradiţionale şi au o sferă largă de cuprindere. există: a.

 proprietatea inchiriată .custodele are un interes asigurabil. În asigurarea de bunuri. cât şi în momentul producerii riscului asigurat. În cazul în care în contractul de asigurare este menţionat un beneficiar.în calitate de creditor. este responsabil pentru orice daună produsă bunului respectiv. o face în numele şi folosul proprietarului. această persoană va fi singura despăgubită. societatea de asigurări se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului (beneficiarului) o despăgubire. ci numai restituirea primelor de asigurare de la proprietar. altul decât persoana asigurată. deci nu poate pretinde încasarea despăgubirii. O persoană are un interes patrimonial dacă producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere (prejudiciu) persoanei respective. în caz de distrugere a bunului asigurat. acesta trebuie să aibe un interes patrimonial faţă de bunul asigurat. cum ar fi:  proprietate în comun . Aceasta nu înseamnă că. ambele părţi au un interes asigurabil: debitorul ipotecar . O regulă generală în asigurarea de bunuri este aceea ca interesul patrimonial să existe atât în momentul încheierii asigurării. din statutul de proprietate al persoanei care doreşte să se asigure. iar societatea ipotecară . de regulă. Asigurări de bunuri pot încheia persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul. asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. Există situaţii în care şi alte per soane decât proprietarul pot avea interes faţă de un bun. Într-un contract de asigurare de bunuri.1 ASIGURAREA BUNURILOR – CONSIDERAŢII GENERALE În cadrul asigurării de bunuri.în cazul în care chiriaşul încheie un contract de asigurare. interesul patrimonial decurge. din punct de vedere legal.în calitate de proprietar. sediul sau reşedinţa în România. ci va beneficia de despăgubire doar în limita dreptului ei de proprietate. deoarece în contract pot exista prevederi care limitează suma asigurată. În aceste situaţii se încheie un contract de asigurare în numele ambelor părţi.  proprietatea ipotecată .1. în ceea ce priveşte bunul pe care îl deţine în custodie.în caz de ipotecă.  proprietatea aflată în custodie . pentru că. Nu este obligatoriu ca asigurătorul să plătească întreaga sumă pentru refacerea situaţiei financiare a asiguratului care a suferit o daună.o persoană care deţine un bun în comun cu una sau mai multe persoane are dreptul de a asigura bunul respectiv la întrega valoare. Page | 7 .

bunuri primite în folosinţă sau aflate spre păstrare. la cererea asiguratului. prelucrare. Page | 8 . şi încetează la ora 24 a zilei la care încetează asigurarea. În concluzie. cu condiţia ca prima de asigurare să fi fost achitată. de trei sau şase luni. ceea ce determină existenţa unui interes asigurabil al acestora faţă de bunul respectiv. vânzare sau pentru a fi expuse în cadrul muzeelor şi expoziţiilor şi bunuri ce fac obiectul cantractului de închiriere sau locaţie de gestiune. situaţie ce apare în următoarele împrejurări:    prima de asigurare se plăteşte în rate. Riscul asigurat În asigurarea de bunuri există o clasificare a riscurilor în: riscuri civile . Răspunderea asiguratorului mai încetează şi în cazul în care contractul de asigurare este reziliat. persoanele din familia proprietarului . reparare. riscuri comerciale şi industriale .asociate clădirilor care folosesc ca locuinţe şi birouri şi a bunurilor din acestea.pot beneficia de utilizarea bunului asigurat. asigurarea de bunuri se încheie pe o perioadă de un an. se poate încheia şi pe o perioadă mai mică. Răspunderea asigurătorului începe la ora 0 a zilei menţionate în poliţă ca reprezentând începutul asigurării. asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete sau nu a comunicat asigurătorului schimbările esenţiale la împrejurările privind riscurile.asociate clădirilor ce folosesc ca unităţi de producţie şi comercializare şi bunurile aflate în acestea. pot fi asigurate bunuri aparţinând persoanelor fizice şi persoanelor juridice. iar asiguratul nu a achitat o rată la termenul stabilit şi nici în termenul de graţie oferit de asigurător. după încheierea contractului de asigurare. fiind valabilă numai pentru bunurile şi riscurile specificate în poliţă la adresele încheiate în aceasta. Perioda de asigurare În general. producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă. dar. Începutul şi încetarea răspunderii Asigurarea se consideră încheiată prin plata primei de asigurare şi emiterea de asigurător a poliţei de asigurare.

. explozii. Alte excluderi se referă la uzura fizică. efectele unor substanţe chimice. în timp ce altele le asigură complementar. trăznet. Suma asigurată Aceasta nu trebuie să depăşească valoarea reală a bunurilor în momentul încheierii contractului de asigurare si sa să fie în deplină concordanţă cu valoarea reală a acestora. timbre poştale) pot fi asigurate şi în vederea furtului sau jafului. Cele mai multe societăţi de asigurare oferă poliţe de asigurare pe mai multe nivele care. poliţe de asigurare totale. pentru cazurile de avarie accidentală. care acoperă toate riscurile (all risks) în care nu sunt nominalizate riscurile acoperite. pot fi: poliţe de asigurare împotriva incendiului sunt poliţe de asigurare standard (acoperă riscurile de incendiu. termenul poate desemna orice clauză a poliţei. explozie şi cădere de corpuri). în urma radiaţiei nucleare sau a viciului intern al bunului (de exemplu: rugina fierului). invazie. majoritatea societăţilor de asigurare aplică principiul răspunderii proporţionale. cutremur. în poliţa de asigurare de bunuri nu se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate de război. în asigurarea de bunuri riscurile preluate în asigurare de societăţile de asigurare sunt: incendiu. lovirea de către un autovehicul etc. grindină. ciocniri sau izbiri cu alte corpuri. În astfel de poliţe sunt acoperite riscuri cum sunt: ruperi sau deformări în timpul funcţionării. Bunurile sau alte valori (numerar. avalanşe de zăpadă. căderea pe clădiri a altor corpuri. trăsnet. a cărei funcţie este de a elimina acoperirea pentru anumite expuneri la daune. inundaţie. poliţe de asigurare care acoperă.În general. cu plata primei corespunzătoare sau le refuză. scurtcircuit etc. la pagubele provocate în urma actelor intenţionate ale asiguraţilor sau la alte evenimente non-accidentale. ci cele excluse. Pentru prevenirea subasigurării. Unele societăţi tratează aceste riscuri ca fiind de sine stătătoare. revoluţie. furtună. explozie. Deşi de mai multe ori termenul de excludere e rezervat clauzelor poliţei identificate în mod clar drept excluderi. în funcţie de riscurile acoperite. ploaie torenţială. greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă. pe lângă riscurile cuprinse în poliţa standard. Page | 9 . prăbuşiri şi alunecări de teren. Unele societăţi de asigurare oferă asigurare pentru maşini. utilaje şi instalaţii. În general. şi câteva riscuri suplimentare. naţionalizare sau rechiziţionare.

sumele asigurate se stabilesc fie separat. inflamabile sau explozibile. colecţii şi obiecte de artă . Pentru obiectele de artă sumele se stabilesc pentru fiecare obiect în parte. cotele de prime asigurate sunt diferenţiate: pe tipuri de localităţi (municipii. a căror neîndeplinire poate duce la rezilierea contractului sau la refuzul asigurătorului de a plăti despăgubirea. Obligaţiile asiguratului Asigurarul trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii specificate în condiţia de asigurare. cotele de primă se diferenţiază în funcţie de natura produselor folosite în procesul producţiei în:     produse care nu sunt combustibile.valoarea de circulaţie (de piaţă) determinată pe bază de cataloage sau expertize.preţul de cost sau de achiziţie al acestora. Există obligaţii corespunzătoare perioadei anterioare producerii unei daune şi obligaţii care trebuie urmate de asigurat la producerea unei daune. prima de asigurare se determină prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primă tarifară.valoarea de înlocuire (costul construcţiei sau achiziţionării clădirii respective sau a uneia similare la preţurile uzuale pe piaţa locală) din care se scade uzura (în raport de vechime şi starea construcţiei). Prima de asigurare La asigurarea de bunuri. mărfuri . produse inflamabile. comune). din care se scade uzura în raport de vechime şi starea de întreţinere a acestora. materiale. fie global. Page | 10 . pe fiecare bun. În cazul unităţilor de producţie.Prin valoarea bunurilor la data asigurării se înţelege:  la clădiri şi construcţii . a magazinelor şi depozitelor. la materii prime. aparatură audio-video). pentru toate bunurile din aceeaşi grupă prevazută în tariful de prime. În general.    la mijloacele fixe şi obiecte de inventar . mobilier. pe grupe de bunuri (locuinţe.valoarea de înlocuire a acestora. orase. ce se exprimă în procente sau promile. produse finite. produse explozibile. produse combustibile. În cele mai multe cazuri.

kg. în scopul prevenirii riscurilor asigurate. Page | 11 . Prin pagubă parţială se înţelege:  la clădiri . iar valoarea acestuia nu poate depăşi cuantumul pagubei. suma asigurată. principiul răspunderii limitate. mecanismul despăgubirii. prin reparare sau restaurare. Dacă prin nerespectarea acestor obligaţii s-ar putea produce pagube. fără restituirea primelor de asigurare. kg. Cuantumul pagubei se stabileşte în funcţie de tipul pagubei (totală sau parţială). la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură (l.distrugerea clădirilor în asemenea grad încât refacerea lor. prin refacerea sau reparare. nu mai este posibilă sau cheltuielile ar depăşi suma asigurată. m 2. La asigurarea de bunuri există trei principii care se aplică la acoperirea pagubei: principiul răspunderii proporţionale. m.  la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură (l. asigurătorul are dreptul să denunţe asigurarea. prin reparare sau restaurare.Una din obligaţiile asiguratului este de a întreţine şi folosi bunul asigurat în bune condiţii.distrugerea bunurilor într-un asemenea grad încât refacerea. se declanşează. poate fi adus la starea iniţială.distrugerea sau deprecierea parţială a lor. m 2. automat.avarierea bunului astfel încât. principiul primului risc. m3) acea parte din cantitatea totală care a fost distrusă în întregime sau a dispărut.  la celelalte bunuri . Prin pagubă totală se înţelege:    la clădiri . Despăgubirea se face în raport cu starea bunului în momentul producerii evenimentului asigurat. la celelalte bunuri . în urma căruia asiguratul înregistrează o pagubă. m. Constatarea şi evaluarea daunei şi stabilirea despăgubirii Când se produce un risc asigurat. m3) deprecierea unei părţi din cantitatea totală care a rămas după producerea evenimentului asigurat şi care scade valoarea bunurilor. nici valoarea bunului în momentul producerii evenimentului asigurat. nu mai este posibilă sau cheltuielile ar depăşi suma asigurată. astfel încât prin repararea acestora poate fi readusă la starea iniţială dinaintea producerii evenimentului asigurat.

a restuilor care se pot valorifica. m2.costul reparaţiilor părţilor componente sau a pieselor avariate sau costul de înlocuire a acestora.  în caz de daună parţială:  la clădiri . m3) valoarea pierderii din cantitate a aceleiaşi părţi din cantitatea totală care diminuează valoarea totală. m. societatea de asigurare acordă despăgubiri şi pentru:  cheltuielile făcute în scopul limitării daunei. în mod intenţionat. În limita sumei asigurate.  la celelalte bunuri .  la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură (l.  cheltuielile legate de îndepărtarea resturilor de la locul producerii evenimentului asigurat. la acea dată.valoarea de înlocuire a clădirii distruse.  la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură (l. kg. kg. din care se scade uzura la acea dată si valoarea resturilor care se pot întrebuinţa sau valorifica. şi anume:  dacă dauna a fost provocată. m. Page | 12 . la data producerii evenimentului asigurat. primele datorate până la sfârşitul perioadei de asigurare.valoarea reală la data producerii evenimentului asigurat a bunului distrus. din care se scade valoarea. Din cuantumul pagubei se scad: franchisa prevăzută în contractul de asigurare. m3) valoarea reală la data producerii evenimentului asigurat. datorită măsurilor de salvare luate de asigurat pentru limitarea sau împiedicarea consecinţelor producerii riscurilor.  la celelalte bunuri . Există situaţii în care societatea de asigurări poate refuza plata despăgubirilor. de una din următoarele părţi: .costul reparaţiei din care se scade uzura şi valoarea. m2. din care se scade uzura corespunzătoare şi valoarea resturilor care se pot valorifica.Cuantumul pagubei reprezintă:  în caz de daună totală:  la clădiri .asiguratul sau beneficiarul.  daunele provocate bunurilor menţionate în contractul de asigurare prin distrugerea sau avarierea lor. a resturilor care se pot valorifica sau întrebuinţa. la data producerii evenimentului asigurat.

deşi putea să facă acest lucru. prin nerespectarea legislaţiei în vigoare. Conceptul de răspundere civilă legală este foarte important pentru că societăţile de asigurare. Page | 13 .. asigurătorul datorează numai o parte a despăgubirii. Riscurile asigurate Prin încheierea contractului de asigurare se acoperă despăgubirile pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare pentru prejudiciul de care răspunde în faţa legii şi pentru cheltuielile de judecată la care este obligat în procesul civil. dovada existenţei unui prejudiciu.persoane fizice majore care locuiesc împreună cu asiguratul sau gospodăresc. pentru aceleaşi riscuri. care încheie asigurări de răspundere civilă. în mod deliberat sau prin neglijanţă.  în cazul în care una din aceleaşi persoane enumerate mai sus nu a luat măsurile necesare pentru evitarea sinistrului sau limitarea acestuia. .2 ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ Aceasta are ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terţe persoane. sunt obligate să despăgubească. În cazul în care asiguratul a încheiat mai multe contracte de asigurare. 1. şi anume acea parte care rezultă din repartizarea proporţională a despăgubirii datorate de toţi asigurătorii. În felul acesta se urmăreşte ca despăgubirea plătită asiguratului să nu depăşească valoarea pagubei.reprezentanţi ai asiguratului sau beneficiarului. . care se presupune a fi vinovată de producerea unor pagube. numai dacă acesta este răspunzator legal să plătească daune unei terţe persoane. la producerea daunei. împreună cu acesta.  dacă cererea de despăgubire este făcută cu rea credinţă sau dacă asiguratul a contribuit. existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului şi prejudiciul adus terţei persoane şi constatarea culpei asiguratului care a săvârşit fapta ilicită. în condiţiile în care asiguratul este răspunzător din punct de vedere legal. bunul asigurat. Răspunderea civilă presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: săvârşirea de către asigurat a unei fapte ilicite. în numele asiguratului. Răspunderea civilă legală reprezintă temeiul în baza căruia o persoană poate acţiona în instanţă o altă persoană sau organizaţie.un membru din conducerea persoanei juridice asigurate.

În cazul persoanelor juridice. Page | 14 .În cazul în care prejudiciul este provocat cu intenţie sau din neglijenţă. există şi alte riscuri. Suma asigurată Aceasta se stabileşte la valoarea stabilită de asigurat şi agreată de societatea de asigurare. asiguratorul nu va acorda despăgubiri mai mari decât suma asigurată pe perioadă. Indiferent de valoarea prejudiciului generat de asigurat. indiferent de numărul evenimentelor produse în perioada asigurată. De asemenea. societatea de asigurări nu va plăti despăgubiri mai mari decât valoarea sumei asigurate pe eveniment. care antrenează răspunderea civilă a acestuia şi care este acoperită prin poliţa de asigurare. De asemenea. O caracteristică a asigurărilor de răspundere civilă constă în stabilirea unei sume asigurate pe perioadă şi a unei sume asigurate pe eveniment. separat pentru deces. nu sunt acoperite prin poliţele de asigurare de răspundere civilă. care. În cazul persoanelor fizice se poate aplica una din următoarele metode: metoda evaluării averii personale prezente şi viitoare. metoda evaluării averii personale prezente. în principiu. societatea de asigurare nu va acorda despăgubiri. metoda determinării sentinţei judecătoreşti maxime pentru vătămare corporală sau deces. cuantumul acestei sume se determină în funcţie de cifra de afaceri anuală estimată la încheierea contractului. Evenimentul desemnează orice acţiune sau faptă a asiguratului. vătămări corporale sau pagube de bunuri.

este vizată viaţa. suma asigurată se stabileşte în mod forfetar. 2. altele decât cele de viaţă . suma asigurată cuvenită beneficiarului nu poate fi urmărită de creditorii asiguratului. prin garantarea plăţii unei indemnizaţii.3 ASIGURĂRI DE PERSOANE Consideraţii generale Asigurările de persoane au drept scop protecţia persoanelor fizice împotriva unor riscuri care pot afecta integritatea corporală sau viaţa asiguratului. asigurări mixte. Ambele categorii de asigurare au ca obiect persoanele fizice. au ca titular persoana. pot avea ca referinţă grupuri de persoane (familia. Page | 15 . 2. la producerea evenimentului asigurat. 5. În funcţie de riscul acoperit. iar în al doilea caz. suma asigurată se plăteşte asiguratului indiferent de drepturile care i s-ar cuveni din alte contracte de asigurare. Protecţia prin asigurarea persoanelor se realizează de către societatea de asigurare. pentru sume variate (acest tip de asigurare se încheie. un grup profesional). în funcţie de posibilităţile şi necesităţile sale financiare. 4. B. prin prisma protecţiei de risc. starea sănătăţii. în general. boala şi alte riscuri. de către asigurat. după caz. condiţionat de vârstă. dar. 7. în anumite forme de asigurare. asigurări de deces. prin prisma protecţiei pentru riscuri de accidente.de accidente.1. 6. Între cele două ramuri specifice de asigurări există o serie de elemente comune: 1. de boală. 3. asiguratul sau beneficiarul de asigurare poate fi indemnizat pentru toate contractele de asigurare încheiate cu diferite societăţi de asigurare. etc. în ipoteza producerii evenimentului asigurat. asigurări de supravieţuire. asigurări de viaţă. care pot fi: 1. asigurări de persoane. asiguratul poate să încheie.). unul sau mai multe contracte de asigurare împotriva aceluiaşi risc sau a unui complex de riscuri. asiguratorul nu plăteşte suma în cazul în care evenimentul asigurat s-a produs prin comiterea de către asigurat a unor fapte penale în mod intenţionat sau a fost cauzat de acţiuni de război. asigurările de persoane pot fi structurate în: A. În primul caz. 3.

acumulate în decursul perioadei de asigurare şi fructificate prin diferite modalităţi de asigurător. În cazul asigurării de supravieţuire cu titlu de rentă. suma cuvenită asiguratului la expirarea contractului se plăteşte acestuia treptat. Asigurarea de supravieţuire se caracterizează prin faptul că asigurătorul se angajează să plătească asiguratului. 2. deci. Page | 16 . 2. În funcţie de risc se pot identifica: 1. “un risc viitor şi sigur. în schimbul primelor încasate de la o persoană fizică (asiguratul). Asiguratul beneficiază de suma asigurată numai în cazul în care este în viaţă la expirarea contractului. Între asigurarea de viaţă şi alte asigurări de persoane. Asigurarea de viaţă Această asigurare se defineşte ca fiind contractul în virtutea căruia societatea de asigurări se angajează. în cazul decesului asiguratului sau al supravieţuirii lui după vârsta înscrisă în contract. beneficiarul de asigurare este exclus din această calitate dacă a provocat intenţionat decesul asiguratului. 1. asigurătorul se consideră eliberat de această prestaţie înscrisă în contract şi. acestea se deosebesc prin riscul sau complexul de riscuri asigurate şi. Asigurarea de deces are în vedere protecţia asiguratului pentru riscul de deces. există şi deosebiri. la expirarea contractului. Practica perfectării şi derulării acestor asigurări reţine mai multe soluţii: angajamentul asiguratului de a plăti prime de asigurare toată viaţa. deşi înrudite prin subiectul asigurării. Astfel. asigurarea mixtă de viaţă. 3. asigurarea de supravieţuire. să plătească subscriitorului însuşi sau unui terţ beneficiar de asigurare. suma acumulată de asigurat revine de drept societăţii de asigurare. asigurarea de deces.8. prin mecanismul asigurării şi prin tehnicile de asigurare. suma asigurată. o sumă determinată. cu condiţia ca acesta să fie în viaţă. în cazul decesului asiguratului. Această sumă se constituie din primele de asigurare plătite de asigurat. prin plăţi periodice cu titlu de rentă. dar incert ca moment”. mai ales.

. Aşadar. Page | 17 .prin contract se asigură o singură persoana. asigurarea de deces nu este o asigurare de economisire. după caz. care are un plafon minim la perioade de asigurare de peste 10 ani.persoanele cu o invaliditate permanentă mai mare de 50 % nu sunt primite în asigurare. soluţia transformării unei asigurări de deces într-o asigurare de rentă viageră opţională. . Dacă asiguratul este protejat pentru ambele riscuri. dar pot şi îmbina aceste două funcţii în cadrul asigurărilor mixte. soluţia plăţii primelor de asigurare pe o durata de “n” ani.tariful de prime este diferit pe forme şi variante ale asigurării. asigurătorul este exonerat de orice răspundere faţă de acesta. în mod cumulat. 3. asiguratul este în viaţă. printr-un singur contract. atât prin natura riscurilor. moment critic (de exemplu: ieşirea la pensie). Cuprinderea celor două riscuri într-un singur contract nu înlătură caracterul lor contradictoriu. Asigurarea de deces încheiată în termen limitat obligă pe asigurător să achite suma înscrisă în contract. Mecanismul asigurărilor de viaţă Asigurările de viaţă au un grad de complexitate ridicat. Dacă. acordă protecţie împotriva celor două riscuri: de deces şi de supravieţuire. Asigurarea mixtă de viaţă se caracterizează prin faptul că. ci una de protecţie împotriva unui risc determinat. dacă decesul asiguratului a avut loc în perioada de valabilitate a contractului. pe durate de asigurare egale sau nu cu durata plăţii primelor de asigurare exprimate în ani. Ele au.soluţia limitării plăţii primelor de asigurare la o anumită perioadă de timp prevăzută în contract. . la expirarea contractului. . aceasta are loc în condiţiile în care el suportă prima de asigurare aferentă ambelor riscuri. .au caracter facultativ. o funcţie de protecţie de risc sau o funcţie de economisire. Elementele generale ale mecanismului asigurărilor de viaţă sunt: . cât şi prin formele şi tehnicile de realizare a lor.se încheie cu persoane cuprinse între anumite limite de vârstă. dar există şi excepţii. în cazul asigurărilor familiale.perioada de asigurare şi perioada de plată a primelor de asigurare se află în corelaţie cu suma asigurată. până la o dată “t”.

pentru acoperirea sumei asigurate. .primele de asigurare sunt: crescătoare.asigurarea mixtă de viaţă obişnuită.asigurarea de deces cu acumulare de capital.răscumpărarea.asigurarea de viaţă cu formare de capital.asigurarea mixtă de viaţă cu formare de capital.asigurarea familială mixtă de viaţă. se impune.ca exprimare a unui act de economie.asigurarea mixtă de viaţă cu variantele: . cu necesitate. dar variabile de la o societate la alta. . în funcţie de risc.asigurarea mixtă de viaţă şi suplimentară de accidente. prima are în structura sa: prima de risc . care reprezintă prima rată. în caz de invaliditate sau deces în cursul perioadei de asigurare şi rezerva matematică .asigurarea de viaţă cu acumulare de capital şi adaptare dinamică. O particularitate care intervine în asigurările de viaţă este anticipaţia. În portofoliul societăţilor de asigurare din ţara noastră sunt incluse următoarele forme de asigurare: . descrescătoare. Constituirea rezervei matematice determină efecte specifice în tehnica asigurării de viaţă. La toate variantele de asigurări de viaţă la care plata sumei asigurate se face şi la expirarea perioadei de asigurare. inclusiv taxa de poliţă care se plăteşte la semnarea declaraţiei. Răspunderea societăţii de asigurare începe în momente diferite. . în funcţie de grupele de vârstă ale asiguraţilor.alte asigurări de viaţă cum sunt: . .continuarea asigurării pe baza unei sume depuse. .asigurarea de deces cu acumulare de capital în fonduri.asigurarea viagera de deces cu prima unică sau cu plata primelor de asigurare pe termen limitat. Page | 18 . . . Prin urmare.acordarea unor împrumuturi. .asigurarea de economie şi de invaliditate permanentă din accidente.. . constituirea rezervei matematice. în raport cu durata contractului şi durata plăţii primelor de asigurare. . .reactivarea contractului.asigurarea mixtă de viaţă cu pensie pentru urmaşi. şi anume: . . . mai reduse.

sunt: . până la sfârşitul anului 1995. Multe societăţi de asigurare preiau protecţia de risc pentru invaliditate. cheltuieli impuse de refacerea sănătăţii prin tratamente. După efectele generate de accidente. Page | 19 . 5.asigurări prin efectul legii obligatorii de accidente. Alte asigurări de persoane 1. .asigurarea pe termen fix. proceduri medicale. se încadrează în sfera asigurărilor sociale. de persoane şi de viaţă nu mai funcţionează asigurările prin efectul legii. de regulă asigurări mutuale. într-o asigurare facultativă a acestora. care le afectează viaţa. după caz: decesul.asigurări de deces din accident. din accidente.asigurări de accidente autonome . totală sau parţială. o singură formă de asigurare obligatorie a persoanei de accidente: asigurarea prin efectul legii de accidente a călătorilor. . Prin actuala lege. . etc. Elementele care au caracterizat asigurările prin efectul legii a călătorilor s-au transformat.. I. Asigurări de accidente . Asigurările de persoane pentru riscuri de accidente se încheie pentru perioade variabile de timp (de 3. doar în cazul în care are caracter permanent. După regimul juridic al asigurării putem deosebi: .asigurarea de rentă pe termen limitat.au drept scop protecţia persoanelor fizice de consecinţele neaste ale unor evenimente neprevăzute. fiind. Invaliditatea parţială.asigurări facultative. integritatea sau capacitatea de muncă. III. Consecinţele obiective ale accidentului corporal sunt.asigurări de invaliditate din accidente. medicaţie. în ramura de bunuri. B. II. După gradul de autonomie al asigurării de persoane pentru cazurile de accidente. În ţara noastră s-a practicat. prin excluderea obligativităţii şi a monopolului asupra lor. invaliditatea parţială sau totală. de fapt. 10 şi chiar 20 de ani).independente de alte forme de asigurare. în planul asigurării: . de regulă.

alte cheltuieli medicale.. cheltuielile pentru tratamente. asfel.asigurarea pentru accidente a angajaţilor. cum sunt: cheltuielile de spitalizare. realizând. Această asigurare preia protecţia unei categorii de riscuri complexe. . .asigurarea familială de accidente. Această asigurare are în vedere o perioadă de carenţă variabilă. Suma asigurată se stabileşte prin convenţia părţilor. suplimentare. 2. . . în raport cu mărimea cheltuielilor medicale suportate efectiv de asiguraţi.asigurarea managerilor. .asigurarea de accidente turistice. Page | 20 . . . insuficient cunoscute.asigurarea complexă a elevilor şi studenţilor. variabilă de la o societate la alta. în funcţie de natura bolilor. dar care presupune şi plata unor prime de asigurare distincte.asigurări incluse în contractul de asigurare de bază (asigurare de accidente produse la domiciliul asiguratului integrată în asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice).asigurări de accidente complementare .asigurarea de accidente a călătorilor. care se transpun într-un risc patrimonial.asigurări de accidente suplimentare .se completează o asigurare de bază. incapacitatea temporară de muncă. care pot constitui riscuri asigurate. Asigurarea de boală acoperă cheltuielile de boală.asigurarea de accidente a cetăţenilor români care participă la excursii organizate de societăţi de turism. . Asigurarea de boală este practicată de mai multe ţări. alături de celelalte asigurări de persoane. Asigurările de accidente se încheie în următoarele variante: . Prima de asigurare se stabileşte în funcţie de cota de primă tarifară. . .asigurarea personalului navigant profesionist. cheltuielile pentru intervenţii chirurgicale. şi o protecţie suplimentară.asigurarea de economie şi invaliditate permanentă din accidente.asigurarea de accidente cu sume fixe sau cu sume convenite. complementar.

Reasigurarea îl avantajează nu numai pe asigurător. dar şi pe asigurat. reasiguratul se comporta cu reasigurătorii la fel cum se comportă asiguraţi cu ei. societatea de asigurare care cedează devine reasigurant sau cedant. el poate conveni cu reasigurătorii. contractul de reasigurare urmează soarta contractului principal (contractul de asigurare). respectiv. Pentru că prin reasigurare. Cedând o parte din riscurile asumate. Astfel reasiguratul devine reasigurătorul partenerilor săi. pentru că. asiguratul este pus la adăpost de surpriza neplăcută ca în caz de daună asigurătorul să nu poată face faţă obligaţiilor de despăgubire. în reciprocitate. Fiind un contract derivat. Spre deosebire de asigurare.1. adică asiguratul nu se poate indrepta cu o acţiune juridică impotriva reasiguratorului. atunci şi reasigurarea este nevalabilă. până când riscul cuprins în aigurarea iniţială va fi suficient de fărâmiţat între societăţi de asigurare diferite. Reasigurarea nu se poate încheia pentru o sumă mai mare decât cea asigurată prin contractul de asigurare. nefiind parte la contractul de reasigurare. reasiguratul procedează la o împărţire a riscurilor. Reasigurarea produce efecte numai între reasigurat şi reasigurător. Reasigurarea este un mijloc de egalizare prin divizarea răspunderii între mai mulţi asigurători dispersaţi pe arii geografice cât mai intinse de menţinere a unui echilibru între primele încasate şi despăgubirile datorate de fiecare asigurător în parte. Aceasta operaţie se numeşte retrocesiune. Prin operaţia de reasigurare. de angajare a părţilor. Raporturi de reasigurare pot lua fiinţa în legătură şi ca urmare a unui contract de asigurare. Contractul de reasigurare cuprinde: Page | 21 . iar cea care primeşte devine reasigurător. Contractul de reasigurare poate avea diferite forme. Dacă asigurarea este nevalabilă sau a fost lovită de nulitate. să primească o parte din riscurile acestora. La rândul său. Deosebirea dintre acestea constă în modul de cuprindere. a unei părţi din riscul subscris. reasigurarea se poate încheia numai între societaţi de asigurare. reasigurătorul poate ceda o parte mai mare sau mai mică din riscul acceptat în reasigurare.4 REASIGURAREA Reasigurarea reprezintă cedarea de către asigurător către alte societăţi. cedând pe cele care depăşesc posibilităţile lui de acoperire. prin cedarea unei părţi din răspunderea iniţial asumată.

răspunderea asumată de reasigurător. In baza contractului de reasigurare obligatoriu. etc. preavizul pentru ieşirea din obligaţii. decăderea din drepturi. fără nici o dificultate.). La rândul său.durata contractului. reasigurătorul. .obiectul reasigurării. Page | 22 .alte clauze privind raporturile reciproce (arbitrajul. Acest dezavantaj al reasiguratului este avantaj pentru reasigurător. . de obicei.răspunderea reţinută de reasigurător pe cont propriu. în proporţiile şi condiţiile stabilite. în timp ce reasigurătorul este obligat să le primească.condiţiile în care se face reasigurarea. Acest contract îmbină particularităţile celorlalte doua contracte: pentru reasigurat funcţionează principiul facultativităţii. . . pentru reasigurător funcţionează principiul obligativităţii. reasiguratul are libertatea sa cedeze sau nu anumite riscuri în reasigurare. categoriile de riscuri prevăzute în contract.facultativ. pentru partea ce depăseşte limita contractelor obligatorii. . . reasiguratul se obligă să cedeze şi reasigurătorul se obliga să accepte în reasigurare. Caracteristicile generale ale acestui gen de contract uşurează relaţiile între părţi. pentru reasigurarea riscurilor de valori mari. chiar şi pe cele de valori mici pe care le-ar putea acoperi singur.. Contractul de reasigurare poate avea caracter: . ci reasigurătul este obligat să înştiinţeze pe reasigurător de fiecare risc individual pe care doreşte să-l reasigure. . după o cercetare prealabilă. poate să accepte în reasigurarea riscurilor propuse sau nu.obligatoriu.mixt. respectiv costul reasigurării. In baza contractului de reasigurare facultativ reasigurătul propune şi reasigurătorul poate să accepte sau să refuze reasigurarea. .modul de decontare a primelor şi daunelor. Reasiguratul nu are posibilitatea selecţionării riscurilor şi va ceda o parte din toate riscurile subscrise. In baza contractului de reasigurare mixt. pentru că cedarea automată a unei părţi din riscurile acceptate în asigurare îl pune la adăpost de tendinţa reasiguratului de selecţionare a riscurilor. Un asemenea contract cuprinde o categorie de riscuri şi nu un anume risc individual şi se foloseşte. Acest contract nu acţionează în mod automat.

contractul Page | 23 . iar pentru reasigurător certitudinea că reasigurătorul este cel dintai interesat în selectarea riscului. avantajul că riscurile mici. Plinul de conservare se exprimă valoric şi variază de la o ramură de asigurare la alta şi în cadrul aceleaşi ramuri.răspunderile reasiguratului şi reasigurătorului se stabilesc sub forma unei proporţii faţă de suma totală asigurată. de întinderea daunei. La riscurile mai bune. plinul de conservare este mai mare decât la riscurile mai puţin bune. denumită ”plin de conservare”. de la un obiect asigurat la altul. ca si la decontarea daunelor. In functie de modul de repartizare a riscurilor între reasigurat şi reasigurător. Reasigurarea excedent de sumă asigurată . reţinerea sa proprie. prevăzută în contractul de asigurare.participarea reasiguratului se stabileşte sub forma unei cote procentuale din suma asigurată. intrând în cadrul reţinerii proprii.este o imbinare între cele 2 asigurări de mai sus. Reasigurarea mixtă favorizează pe reasigurătorii care participă la secţiunea cotă parte pentru că ei vor avea un portofoliu la fel de dispersat ca şi cel al reasiguratului şi îi dezavantajează pe reasiguraţii de la secţiunea excedent de sumă. Participarea reasigurătorului se stabileşte tot sub forma unei cote procentuale. Excedentul până la limita maximă a sumei asigurate îl cedează reasigurătorului. de mărimea medie a sumelor asigurate şi de mijloacele financiare de care dispune. Odată depăşită limita răspunderii pentru participarea pe bază de cotă parte. aceasta pentru că la stabilirea reţinerii proprii reasiguratul va ţine seama de probabilitatea de producere a riscului. nu pot fi reasigurate. Reasigurarea proportionala are urmatoarele variante: Reasigurarea cota parte . în plinul de conservare. Ţinând seama de aceste neajunsuri.reasiguratul stabileşte anticipat. întreaga diferenţă este reasigurată pe principiul excedentului de sumă. Reasigurarea proporţională .Formele reasigurarii 1. Mărimea reţinerii proprii în raport cu răspunderea maximă a reasigurătorilor este un indiciu al calităţii riscurilor cedate în reasigurare. contractele pot fi: Contractele proportionale . El prezintă pentru reasigurat. iar restul il cedează în cadrul secţiunii cotă parte. Sistemul excedent de sumă asigurată îndeplineşte cel mai bine rolul reasigură rii deoarece omogenizează răspunderile reţinute de reasigurat. sub forma unei sume fixe. Din suma asigurată a contractului individual. Aceeaşi proportie se utilizeaza la repartizarea primei de asigurare. reasiguratul reţine o anumita cotă.

determină restrângerea sau chiar înlăturarea concurenţei.se face în vederea acoperirii unor riscuri deosebite. . sau unui complex de riscuri din anumite ramuri de asigurare şi de aceea mai multe societăţi de asigurare tind să creeze un pool de asigurare care să plaseze în reasigurare contractele în cauză. pe baze proportionale. 1. . Contracte neproporţionale . Contractele de reasigurare neproporţională au următoarele variante: Contractul excedent de daună . drept urmare răspunderea reasiguratului se exprimă printr-o sumă fixă din daună posibilă răspunderea asiguratorilor este fie limitată la o sumă fixă din daună. Aceasta formă de reasigurare conduce la diminuarea cheltuielilor de administrare. Aceasta este administrat de un oficiu. iar răspunderea reasiguratorilor vizeaza partea de daună care depaseşte prioritatea. fie nelimitată. pe baza contractelor de subscriere la care aceştia s-au angajat.în care răspunderea asigurătorilor este limitată pentru fiecare daună la un anumit nivel denumit prioritate.de reasigurare mixt se plasează la aceeaşi reasigurători care vor participa la ambele secţiuni. La contractele neproporţionale repartizarea răspunderii între reasigurat şi reasigurător se face în funcţie de volumul posibil al daunei şi nu în baza unui raport proporţional faţă de suma asigurată. Dacă membrii pool-ului nu acopeăa întreaga valoare a contractului oferit în reasigurare. înfiinţarea pool-urilor de asigurare. La acest tip de contract. diferenţa se plasează în afara pool-ului. franchisa sau prag.au apărut datorită temerilor că contractele de valori mari nu vor putea fi plasate integral în reasigurare. iar în sarcina reasigurătorilor cade partea de daună ce depaşeste răspunderea reasiguratului. răspunderile reasiguraţilor pot fi stabilite diferenţiat în funcţie de nivelul daunei. care au o frecventa şi intensitate încă necunoscută (riscuri atomice sau nucleare). Page | 24 .evitarea cedării unui volum important din primele de asigurare către societăţile de asigurare dintr-o altă ţară sau alta zonă geografică. De aceea reasigurarea mixtă este mai puţin folosită.necesitatea acoperirii unor riscuri deosebite. care centralizează ofertele de reasigurare şi le repartizează între membrii pool-ului.2. Cauzele care au dus la crearea pool-ului de reasigurare sunt: . Reasigurarea pe bază de pool de reasigurare . de proporţii foarte mari.existenţa unor riscuri care prin cumul ar putea conduce la daune foarte mari (riscuri de război). În cazul contractelor de valori mari. în schimb. răspunderea reasiguratului este limitată pentru fiecare daună.

000 $ se acoperă de către reasigurat. Reasigurarea oprire de daună .000. Mărimea priorităţii depinde de capacitatea financiară a reasiguratului de a acoperi singur o parte mai mare sau mai mică din daunele înregistrate. iar pentru reasigurător.001 .la nivelul 1 se acopera partea de dauna cuprinsa intre 200.000. prioritatea este de 200.Exemplu: să presupunem ca la un contract de reasigurare de 6.200.000 $ se acoperă de către reasigurătorii care au subscris la reasigurarea de excedent de daună la nivelul 1 si 500. Reasiguratorii pot să se pună la adăpost folosind asigurarea exdent de daună în trepte. dacă avem o daună de 1.1. Participarea reasigurătorilor la acoperirea daunelor este dependentă de raportul dintre daune şi primele de asigurare. .000 $.000 $ se împarte pe 3 niveluri: .500.la nivelul 2 se acopera partea de dauna cuprinsa intre 1. în care nivelul 1 ţine loc de franchiză pentru nivelul 2.000 $.000. iar diferenţa de 6.3. 800. iar nivelul 2 pentru nivelul 3.000 $.reasiguratul se angajează să acopere din daunele făcute în cursul anului o sumă echivalentă cu un procent din volumul primelor încasate. pe lângă despăgubirile de asigurare şi cheltuieli de administrare.000 $. ei pot cere asiguratorului ca anumite riscuri să le fie cedate în reasigurare în condţtii de cotă parte.000.000. Dauna care rămâne în sarcina reasiguratului se stabileşte sub forma unui procent din dauna produsă raportată la primele încasate.000 $.000 $ de către cei ce au subscris la nivelul 2. aceasta rămâne în sarcina reasiguratului. b. iar reasigurătorii să suporte tot ceea ce depăşeşte acel nivel. nu acopera nimic.001 . subunitar pentru că societatea de reasigurare suportă. că necesită un volum relativ redus de cheltuieli de administrare. În plus. reasigurătorii care au subscris la reasigurarea cu excedent de dauna la nivelul 3. Reasigurarea excedent de daună prezintă avantajul pentru reasigurat că îi permite să îşi limiteze răspunderea pentru daunele produse de acelaşi risc în funcţie de capacitatea sa de plată. în funcţie de mărimea daunei înregistrate: dacă avem o daună de 100.000 $.000 $. dauna se acoperă de reasigurat sau de reasigurat şi reasigurător. de volumul şi structura portofoliului său.la nivelul 3 se acopera partea de dauna mai mare de 3. Page | 25 . . Reasigurarea excedent de daună se utilizeaza în ramurile în care în urma producerii riscului asigurat se pot înregistra daune foarte mari (răspunderea civilă a armatorilor pentru poluarea apei mării sau a litoralului). 200. La producerea riscului asigurat.

.O perspectiva globala. C. Gh. Rentrop&Straton [2011] bunuri în România . Ciurel. 2000 Bistriceanu. Bucureşti. Asigurări si reasigurări. Bucureşti . 2006 Asigurari. Galiceanu. Editura A. 1997 Sistemul asigurărilor sociale din România. Editura Ştiinţifică. Biblioteca A.BIBLIOGRAFIE Alexa. Suzana Camelia Ilie Violeta Ciurel Page | 26 . Editura Fundaţiei România de Maine. 1971 Dobrin Marinica Bucureti.S. Editura Universitaria. 1992 Bistriceanu . Editura Oscar Print Asigurari si reasigurari . D. 1968 „ Berce Florian Asigurări si reasigurări în comerţul internaţional. Bucureşti . I. Gh.E.Craiova. V. Dicţionar de asigurări. Editura Academiei.L. Probleme economico-financiare legate de sfera şi rolul asigurărilor de Asigurări şi reasigurări. D. D. Bistriceanu..L. Editura Universitatea. Craiova. teza de doctorat. 1991 Asigurări şi reasigurări. Gh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->