Sunteți pe pagina 1din 14
Modulul 5 GHIDUL INSTRUCTORULUI Programul educaţional individualizat (PEI) Editor Miguel Santos Autori Banu Duman
Modulul 5 GHIDUL INSTRUCTORULUI Programul educaţional individualizat (PEI) Editor Miguel Santos Autori Banu Duman

Modulul 5

GHIDUL INSTRUCTORULUI

Programul educaţional individualizat (PEI)

Editor

Miguel Santos

Autori Banu Duman Ayfer Yıldırım Erişkin Mehtap Coşgun Başar Seda Kıraç

TURCIA

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

CUPRINS Modulul de instruire pentru profesori “Programul educaţional individualizat” Acest modul de curs a fost

CUPRINS

Modulul de instruire pentru profesori “Programul educaţional individualizat”

Acest modul de curs a fost realizat în cadrul proiectului CP-PACK şi în concordanţă cu Raportul analizei de nevoi rezultat în urma analizei rezultatelor interviurilor şi chestionarelor distribuite părinţilor şi profesorilor copiilor cu paralizie cerebrală (PC). Acesta este un modul teoretic, care va aborda planificarea educaţiei în diferite moduri pe baza celor mai recente descoperiri. Pe de altă parte, este şi un instrument practic, pe care profesorii şi alţi educatori sau membri ai echipelor interdisciplinare îl pot folosi să-şi valorifice în moduri noi propria experienţă.

Obiectul

 

instruirii

Programul educaţional individualizat

Grup(uri) ţintă

Profesorii copiilor cu paralizie cerebrală cu vârsta între 3-18 ani.

Obiectiv(e)

Cursanţii vor fi capabili să conceapă şi aplice programe educaţionale individualizate pentru elevii cu PC.

 

Cursanţii vor putea să:

1. Înţeleagă evaluarea medicală / educaţională a elevilor cu PC

2. Analizeze dacă un elev cu PC este introdus în programul corect.

3. Înţeleagă PEI 3a. Definiţia PEI 3b. Avantajele PEI 3c. Stabilirea membrilor echipei PEI, sarcinile acestora şi înţelegerea colaborării interdisciplinare

Rezultatele

4. Conceapă PEI 4a. Determinarea nevoilor elevilor 4b. Descrierea performanţei elevilor 4c. Definirea obiectivelor pe termen lung şi scurt

învăţării

4d. Stabilirea datelor de început şi de sfârşit ale PEI şi a persoanelor responsabile din PEI

5. Înţeleagă alte componente ale PEI 5a. Stabilirea serviciilor de sprijin 5b. Stabilirea materialelor necesare 5c. Efectuarea modificărilor mediului 5d. Stabilirea metodelor de lucru adecvate

6. Înţeleagă Planul de lucru individualizat (PLI) 6a. Definirea PLI 6b. Pregătirea PLI 6c. Evaluarea elevului folosind PLI 6d. Scrierea obiectivelor de lucru

    Timp Cuprins Necesar 1. Evaluarea medicală / educaţională Includerea elevului în programul
   

Timp

Cuprins

Necesar

1. Evaluarea medicală / educaţională Includerea elevului în programul educaţional

2

ore

2. Programul educaţional individualizat (PEI) 2a. Definirea PEI 2b. Avantajele PEI

2

ore

3. Programul educaţional individualizat (PEI) 3a. Membrii echipei PEI şi sarcinile acestora 3b. Membrii echipei PEI şi colaborarea interdisciplinară

2

ore

Conţinut

4. Paşii dezvolării PEI 4a. Stabilirea nevoilor elevului 4b. Scrierea performanţei elevului 4c. Scrierea obiectivelor pe termen lung şi scurt 4d. Stabilirea datelor de început şi final ale PEI şi persoanele responsabile pentru PEI

 

(general şi/sau

6

ore

detaliat)

 

5. Alte componente ale PEI 5a. Servicii de sprijin 5b. Materiale care pot fi folosite 5c. Amenajarea mediului 5d. Metodele de lucru corecte

2

ore

6. Planul de lucru individualizat (PLI) 6a. Stabilirea planului de lucru individualizat 6b. Dezvoltarea PLI 6c. Evaluarea folosind PLI 6d. Scrierea obiectivelor educaţionale

3

ore

Evaluarea cursanţilor

1

oră

Timp necesar

17 ore + 1 oră pentru evaluare = 18 ore

Metodologie

Prelegere (prezentare powerpoint), întrebări - răspunsuri, brain storming, discuţii, studii de caz, învăţare bazată pe probleme, joc de rol, lucru în grup

Plan de

 

evaluare

(instructor/

Evaluare prin intermediul chestionarelor, listelor de verificare şi auto- evaluare la finalul cursului.

cursant şi

modul)

 

Materiale

 

educaţionale

Prezentări Powerpoint tipărite, scenarii pentru studiile de caz şi învăţarea bazată pe probleme, linkuri web, referinţe

necesare

  O sală de curs pentru prelegeri, ca şi spaţii adecvate pentru lucrul în Mediul
 

O

sală de curs pentru prelegeri, ca şi spaţii adecvate pentru lucrul în

Mediul

grup, studii de caz, ateliere de lucru sau joc de rol. De asemenea, un videoproiector, un calculator conectat la internet, ecran şi flipchart. Dacă este posibil, calculatoare suplimentare cu acces la internet, echipament

audio şi video, dispozitive asistive diverse.

educaţional

 

Instructorul trebuie să fie specializat în educaţia elevilor cu PC, de preferat

Calitatea

cu

studii de master.

instructorilor

Dacă un astfel de instructor nu este disponibil, poate fi înlocuit cu un cadru didactic care a lucrat o perioadă mai mare cu elevi cu PC.

Capitolul 1 Evaluarea medicală / educaţională Includerea elevului în programul educaţional Durata: 2 ore Rezultatele

Capitolul 1

Evaluarea medicală / educaţională Includerea elevului în programul educaţional

Durata: 2 ore

Rezultatele învăţării

Cursanţii vor putea să:

1. Înţeleagă evaluarea medicală/educaţională a elevului cu PC.

2. Analizeze dacă un elev cu PC a fost introdus în programul corect

Metodologie

Pot fi puse întrebări pentru a uşura înţelegerea importanţei diagnosticului şi evaluării.

Pot fi puse întrebări pentru a sublinia care aspecte trebuie avute în vedere în timpul evaluării.

Cursanţii pot fi prezentaţi folosind jocul de rol.

Grupul poate fi împăţit în două. Primul grup îşi va prezenta opiniile despre “care pot fi paşii evaluării”, în timp ce al doilea va prezenta opiniile despre “cum se realizează o evaluare educaţională”. La final, întregul grup va discuta toate ideile prezentate.

Aspectele care pot fi avute în vedere în timpul evaluării pot fi discutate folosind studii de caz.

Instructorul prezintă ideile pe care le consideră importante.

Pot fi discutate studii de caz despre ce poate să facă cineva atunci când constată că a fost decisă o plasare greşită în mediul educaţional.

Materiale educaţionale suplimentare

Studii de caz

Exemple

Evaluări tip

Internet

Feedback asupra capitolului • Dintre cele aflate, ce puteţi aplica în mediul dvs. educaţional? •

Feedback asupra capitolului

Dintre cele aflate, ce puteţi aplica în mediul dvs. educaţional?

Ce se face prima dată? Diagnosticarea medicală sau evaluarea educaţională?

Este posibil ca în perioada de evaluare şi diagnostic să folosiţi toate tipurile de teste cum sunt testele folosite de profesori?

Ce trebuie avut în vedere în procesul de plasare?

Care este relaţia dintre plasare şi principiul mediului cel mai puţin restrictiv?

Lecturi suplimentare

Jessica M. Kramer & Joy Hammel (2011): “I Do Lots of Things”: Children with cerebral palsy’s competence for everyday activities, International Journal of Disability, Development and Education, 58:2, 121-136

http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2011.570496

Kargın, T. (2007):Eğitsel Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Süreci, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8 (1) 1-13

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/927/11547.pdf

Ataman, A. (Editor), (2003). Özel Gereksinimli Çocuklar Ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Capitolul 2 Programul educaţional individualizat (PEI); definirea şi avantajele PEI Durata : 2ore Rezultatele

Capitolul 2

Programul educaţional individualizat (PEI); definirea şi avantajele PEI

Durata: 2ore

Rezultatele învăţării

Cursanţiii vor şti:

1. definiţia PEI

2. avantajele PEI

Metodologie

Pot fi puse întrebări referitoare la motivele pentru care sunt făcute planuri anuale pentru elevi.

Pot fi puse întrebări referitoare la condiţiile în care copiii cu PC pot urma aceste planuri.

Identificarea unor voluntari din grup care să joace rolul unor persoane cu dizabilităţi. Provocările şi aspectele care trebuie avute în vedere la stabilirea obiectivelor educaţinale for aceste persoane vor fi analizate împreună cu grupul.

Instructorul poate ţine o prezentare pentru a prezenta informaţii despre PEI.

Grupul poate fi împărţit în trei. Primul grup va discuta despre beneficiile PEI pentru elev, al doilea discută beneficiile pentru familie, iar al treilea discută beneficiile pentru profesori. La final, toate opiniile rezultate vor fi discutate cu toţi membrii grupului.

Materiale educaţionale suplimentare

Calculator

videoproiector şi ecran

hârtie şi instrumente de scris

Feedback asupra capitolului

Care sunt aspectele învăţate în acest capitol şi care pot fi aplicate în sala de clasă?

• Credeţi că persoanele cu dizabilităţi trebuie să urmeze o curricula diferită? • Este vreun

Credeţi că persoanele cu dizabilităţi trebuie să urmeze o curricula diferită?

Este vreun beneficiu al PEI pentru profesor?

Lecturi suplimentare

Özyürek, M., (2004)Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Temelleri ve Geliştirilmesi, Kök Yayıncılık, Ankara

Lewıs,R.,B., Doorlag, D.H. (2010); Teachıng Specıal Students In General Educatıon Classrooms. 8. Edition, Prentice Hall

Tekin, E.(1996) İşlevsel ve Etkili Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları,Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Capitolul 3 Programul educaţional individualizat (PEI); Membrii echipei PEI, sarcinile acestora şi colaborarea

Capitolul 3

Programul educaţional individualizat (PEI); Membrii echipei PEI, sarcinile acestora şi colaborarea interdisciplinară

Durata: 2 ore

Rezultatele învăţării

Cursanţii vor putea să:

Stabilească membriii echipei PEI, sarcinile acestora şi să înţeleagă colaborarea interdisciplinară.

Metodologie

Sesiune de brainstorming pentru ca membrii grupului să spună cine poate fi membru al echipei PEI. Opiniile exprimate sunt discutate în grup.

Participanţii pot completa formularul din manual. Voluntari pot împărtăşi impresiile lor din timpul activităţii „membrii echipei PEI”.

Participanţii dunt împărţiţi în cinci grupuri. Fiecare grup lucrează 10 minute, timp în care participanţii îşi vor prezenta opiniile despre sarcinile membrilor echipei PEI. După aceea, un reprezentant al fiecărui grup va prezenta opiniile grupului către toţi participanţii.

sarcinile

Instructorul

prezintă

cursanţilor

compunerea

unei

echipe

PEI

şi

membrilor acesteia.

Materiale educaţionale suplimentare

Computer,

videoproiector şi ecran,

instrumente şi hârtie de scris

Feedback asupra capitolului

Aţi învăţat despre membrii echipei PEI. Înainte de curs aţi mai pregătit vreun PEI?

Dacă „da”, cu cine aţi mai lucrat?

Dacă ar fi să pregătiţi un PEI pentru un elev, cu cine aţi dori să lucraţi?

Lecturi suplimentare

Smith, T. E. C., Polloway, E.A., Patton,J.R., Dowdy, C.,A. (2011); Teaching Students With Special Needs In Inclusive Settings , Prentice Hall, 6. Edition.

Capitolul 4 Paşii dezvolării PEI Durata : 6 ore Rezultatele învăţării Cursanţii vor putea să:

Capitolul 4

Paşii dezvolării PEI

Durata: 6 ore

Rezultatele învăţării

Cursanţii vor putea să:

1. Stabilească nevoilor elevului

2. Descrie performanţa elevului

3. Fixeze obiective pe termen lung şi scurt

4. Stabilească momentele de început şi final ale PEI şi persoanele răspunzătoare de PEI

Metodologie

Mediul educaţional din clasă şi lucrul cu elevul cu PC poate fi prezentat ca înregistrare video. După prezentare, participanţii vor fi rugaţi să identifice nevoile educaţionale, de îngrijire sau socio-emoţionale ale elevului cu PC.

Pregătirea pentru lucru poate fi realizată prin a răspunde la întrebarea „cum stabiliţi nevoile elevilor cu PC din clasa dvs.?”

Sesiune de brainstorming pe tema „ce tip de instrumente sunt utile pe durata stabilirii nevoilor?”. Răspunsurile pot fi discutate.

Participanţilor li se prezintă informaţii despre modul de realizare a procesului de stabilire a nevoilor.

Poate fi folosit ca studiu de caz exemplul elevului cu PC prezentat în înregistrarea video. În acest caz, participanţii vor fi separaţi în două grupuri. Un grup va elabora obiective pe termen lung, celalalt obiective pe termen scurt. După aceea, participanţii vor discuta şi evalua împreună conţinutul şi utilitatea fiecărui obiectiv.

Materiale educaţionale suplimentare

Computer,

videoproiector şi ecran,

materiale diverse (exemple de obiective şi de PEI),

tablă albă şi markere

instrumente şi hârtie de scris

Feedback asupra capitolului • Cum stabiliţi nevoile şi performaţele unui copil cu PC? • Care

Feedback asupra capitolului

Cum stabiliţi nevoile şi performaţele unui copil cu PC?

Care sunt cele mai importaten aspecte ale elaborării obiectivele pe termen lung?

Cum se stabilesc datele de început şi de sfârşit ale PEI?

Lecturi suplimentare

Özyürek, M., (2004)Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Temelleri ve Geliştirilmesi, Kök Yayıncılık, Ankara

Lewıs,R.,B., Doorlag, D.H. (2010) Teachıng Specıal Students In General Educatıon Classrooms. 8. Edition, Prentice Hall

Tekin, E.(1996) İşlevsel ve Etkili Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları,Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6: 111-122

Smith, T. E. C., Polloway, E.A., Patton,J.R., Dowdy, C.,A. (2011) Teaching Students With Special Needs In Inclusive Settings , Prentice Hall, 6. Edition.

Weıshaar, P.,M., (2010) What’s New In… Twelve Ways to Incorporate Strengths- Based Planning into the IEP Process. The Clearing House, 83: 207–210.

Capitolul 5 Alte componente ale PEI Durata: 2 ore Rezultatele învăţării Cursanţii vor putea să:

Capitolul 5

Alte componente ale PEI

Durata: 2 ore

Rezultatele învăţării

Cursanţii vor putea să:

1. Identifice serviciile de sprijin

2. Identifice materialele care să fie folosite

3. Efectueze modificările mediului

4. Stabilească metodele de lucru corecte

Metodologie

Participanţilor li se vor prezenta informaţii despre educaţie şi serviciile de sprijin, materiale, amenajările mediului şi metodologia creării PEI de succes.

Poate fi prezentat un mediu amenajat model.

Poate fi simulată o aplicare a metodei de lucru model pentru unul sau mai multe obiective educaţionale pe termen scurt.

Materiale educaţionale suplimentare

Computer

videoproiector şi ecran,

instrumente şi hârtie de scris

Feedback asupra capitolului

Ce trebuie avut în vedere atunci când stabiliţi serviciile de sprijin?

Amenajarea mediului este aceeaşi sau este diferită pentru fiecare elev cu PC? Explicaţi răspunsul

Cum sunt stabilite tehnicile şi metodele educaţionale?

Lecturi suplimentare

Choate, J.,S., (2004) Successful Inclusıve Teachıng Prowen Ways To Detect And Correct Specıal Needs, 4. Baskı. Allyn & Bacon

Özyürek, M., (2004)Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Temelleri ve Geliştirilmesi, Kök Yayıncılık, Ankara

Capitolul 6 Planul de lucru individualizat (PLI) Durata: 3 ore Rezultatele învăţării Cursanţii vor putea

Capitolul 6

Planul de lucru individualizat (PLI)

Durata: 3 ore

Rezultatele învăţării

Cursanţii vor putea să:

1. Stabilească planului de lucru individualizat (PLI)

2. Pregătească PLI

3. Evalueze elevul folosind PLI

4. Scrie obiectivele de lucru

Metodologie

Prezentarea definiţiei PLI

Prezentarea modului în care testele pentru stabilirea criteriilor sunt folosite pentru pregătire PLI cu elevii

Cursanţilor li se va explica cum sunt transformte obiectivele pe termen scurt din Activitatea 7 în obiectivele de lucru din Activitatea 8. Pentru aceasta, cursanţii vor folosi tabelul tip al PLI. Cursanţiii vor scrie activităţile în propriul manual.

Un număr de voluntari dintre cursanţi vor prezenta obiectivele de lucru şi tabelele PLI cu ceilalţi.

Discuţie în detaliu despre obiectivele de lucru scrise.

Prezentarea listelor de verificare utilizate pentru crearea PLI.

Materiale educaţionale suplimentare

Computer,

videoproiector,

tablă albă şi markere,

instrumente şi hârtie de scris

câteva exemple de PLI

Feedback asupra capitolului

Credeţi că puteţi aplica cele învăţate în activitatea de la clasă?

Dacă răspunsul este „da”, ce anume veţi putea aplica?

• Ce credeţi că este mai uşor? Atingerea unui obiectiv dintr-o dată sau pas cu

Ce credeţi că este mai uşor? Atingerea unui obiectiv dintr-o dată sau pas cu pas? De ce?

Lecturi suplimentare

Özyürek, M., (2004)Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Temelleri ve Geliştirilmesi, Kök Yayıncılık, Ankara

Referinţe

Ataman, A. (Editor), (2003). Özel Gereksinimli Çocuklar Ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Fiscus, D.E. ve Mandeli, J.C. (1997). Bireyselle stirilmis E gitim Programlarının Geli stirilmesi (DevelopingIndividualized Education Programs). (Çev: Hatice G.Şenel ve digerleri). Ankara: Özkan Matbaacılık.

Jessica M. Kramer & Joy Hammel (2011): “I Do Lots of Things”: Children with cerebral palsy’s competence for everyday activities, International Journal of Disability, Development and Education, 58:2, 121-136

http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2011.570496

Kargın, T. (2007):Eğitsel Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Süreci, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8 (1) 1-13

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/927/11547.pdf

Lewıs,R.,B., Doorlag, D.H. (2010); Teachıng Specıal Students In General Educatıon Classrooms. 8. Edition, Prentice Hall

Özyürek, M., (2004)Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Temelleri ve Geliştirilmesi, Kök Yayıncılık, Ankara

Smith, T. E. C., Polloway, E.A., Patton,J.R., Dowdy, C.,A. (2011); Teaching Students With Special Needs In Inclusive Settings , Prentice Hall, 6. Edition.

Tekin, E.(1996) İşlevsel ve Etkili Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları,Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6: 111-122

Weıshaar, P.,M., (2010) What’s New In… Twelve Ways to Incorporate Strengths- Based Planning into the IEP Process. The Clearing House, 83: 207–210.