Sunteți pe pagina 1din 42

Acest referat cuprinde mai multe teme si anume:

1. Structuri patrimoniale si modificarea acestora.

2. Reprezentarea cifrica a miscarilor de valori ca un bilant mobil.

3. Sistemul de calcul contabil digrafic. Balanta de verificare.

4. Clasificarea conturilor.

5. Conturile anuale.

Patrimoniul ca entitate economico-juridica include in sfera sa, atat in activ ( A ) cat si in pasiv ( P ), forme multiple si variate de elemente componente sI structuri patrimoniale . Cunoasterea structurii patrimoniului prezinta pentru contabilitate importanta teoretica si practica sub aspectele urmatoare: fiecare element structural al patrimoniului se divide prin continut si prin anumite particularitati, ceea ce impune utilizarea in conditii specifice a procedeelor metodei contabilitatii; delimitarea masei patrimoniale in cele doua categorii de structuri (A si P) impune bilantului contabil o alcatuire interna, astfel incat cu ajutorul acestuia sa se poata realiza modelarea situatiei patrimoniului sub forma dublei reprezentari ale acesteia.

In cadrul bilantului contabil. multimea elementelor patrimoniale este grupata si sintetizata valoric atat in A cat si in P dupa criterii specifice in felul urmator: In cadrul A elementele patrimoniale de A sunt sintetizate intr-o grupare realizata in functie de 2 criterii : o destinatia bunului economic

o gradul de lichiditate al acestuia.


In A bilantului elementele patrimoniale sunt grupate astfel: I. Active imobilizat - imobilizari necorporale - imobilizari corporale - imobilizari financiare II. Active circulante - stocuri si produse in curs de executie - creante - plasamente - disponibilitati banesti III. Active de regularizare sI asimilate

IV. Prime privind rambursarea obligatiunilor. In P bilantului sunt sistematizate elemente de P dupa 2 criterii: - natura drepturilor sI a obligatiilor - gradul de exigibilitate al datoriilor (scadenta). In functie de aceste 2 criterii elemente de P se grupeaza astfel: I. Capitaluri proprii: - capitalul individual - rezerve de capital - profitul exercitiului - alte capitaluri proprii II. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli III. Datorii: - credite bancare pe termen lung - credite bancare pe termen scurt - furnizori - creditori diversi - alte datorii IV. Pasive de regularizare si asimilate. Marimea valorica a fiecarui element patrim inscris in A sI P bilantului este egal cu soldul final al contului corespunzator din balanta de verificare. Aceste solduri finale sunt inscrise in bilant de regula grupate pe elemente continut economic.Aceasta grupare in cadrul bilantului, in cadrul bilantului a elementelor patrimoniale in A si in P poarta denumirea de posturi sau pozitii in bilant. In cadrul A costurile respective sunt inscrise in ordinea inversa a lichiditatii activelor, ceea ce inseamna ca in A bilantului se inscriu elementele cel mai putin lichide cum sunt: imobilizarile necorporale si cele corporale, iar ultimele sunt dispionibilitatile banesti denumite sI lichiditati . In P bilantului succesiunea pozitiilor respective se realizeaza in ordinea inversa a exigibilitatii lor, ceea ce inseamna ca in P se inscriu in primul rand capitaluri proprii deoarece au termenul de exigibilitate cel mai indepartat, dupa care se continua cu datoriile pe termen lung si scurt, obligatiile curente, etc. In baza celor prezentate se pot contura urmatoarele definitii ale A si P:

Activul exprima natura, destinatia si gradul de lichiditate a bunurilor economice de care dispune o unitate economica. Pasivul evidentiaza natura drepturilor sI obligatiilor, modul de formare a acestora sI exigibilitatea lor. Schema sintetica a bilantului contabil prin intermediul caruia sunt redate in dubla inregistrare principalele structuri patrimoniale pe categorii grupate si feluri ale acestora se prezinta astfel:

ACTI V
Nr. Crt.
1 1.1

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Active imobilizate Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Active circulante Stocuri de materii prime Stocuri de marfuri

PASIV
Denumirea postului Sume
1300 550

Sum e
1100 100

Nr. Crt.
1 1.1

Capitaluri propii Capital social

1.2 1.3 2 2.1

600 400 970 350

1.2 1.3 1.4 1.5

Rezerve Profit Fonduri Provizioane

150 300 160 140

2.2

250

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Datorii

120

2.3

Produse in curs de executie Creante (clienti diversi) Disponibilitati banesti Active de regularizare si asimilare Cheltuite anticipat

120

700

2.4

100

3.1

Imprumuturi si dat asimilarii Furnizori Si alte datorii

450

2.5 3

150 50

3.2 3.3

150 100

3.1

50

Pasive de regularizare si asimilare

80

Prime rambursabile

80

TOTAL

2200

TOTAL

2200

Egalitatea dintre totalul A sI totalul P este asigurata prin inregistrarea in conturi pe baza dublei inregistrari a tuturor operatiilor economice sI financiare. Cunoasterea continutului - prezinta interes nu numai in ce priveste legatura acestor structuri cu bilantul contabil, ci si cu sistemul conturilor cu ajutorul carora se inregistreaza cronologic si sistematic existenta si modificarea elementelor patrimoniale. Spre deosebire de forma bilantului - care este impusa de necesitatea delimitarii si sistematizarii elementelor patrimoniale pe cele 2 categorii, forma conturilor raspunde cerintei de inregistrare a modificarii de dublu sens: majorari-micsorari, intrari-iesiri. Dupa ce m-am pus la punct cu structurile patrimoniale si cu aspectele , componenta activului (A) si pasivului (P) , voi intocmi trei exemple de bilant cu cel putin 19 posturi in active si cu cel putin 18 posturi in pasiv. Deasemenea voi folosi titlurile conturilor din planul general de conturi pentru agentii economici, ce se vor observa in casuta denumirii postului, iar cele trei bilanturi vor arata in felul urmator :

ACTI V
Nr. Crt.
1

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Cheltuieli de constituire Concesiuni, brevete, marci comerciale si alte valori similare Fond comercial Amenajari de terenuri Constructii

PASIV
Denumirea postului
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat

Sume
2000

Nr. Crt.
1

Sume
95000

1000

450000

3 4

500 63000

3 4

Prime de aport Rezerve legale

5000 50000

200000

Rezerve statutare sau contractuale

11000

Instalatii tehnice, mijloce de transport, animale si plantatii Mijloace de transport Materii prime

12000

Rezultatul reportat

100000

120000

Profit si pierdere Repartizarea profitului Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung Amortizarea cheltuielilor de constructii

7500

75000

12500

Combustibili

35000

125500

10

Piese de shimb

17000

10

150000

11

Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite

13500

11

1000

12

22000

12

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, altor drepturi si valori similare Amortizarea fondului comercial Amortizarea amenajarilor de teren Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Furnizori Furnizori de

3000

13

Materii prime si materiale aflate la terti Marfuri

43000

13

2000

14

120000

14

4000

15

Ambalaje

7000

15

10000

16 17

Clienti Efecte de primit

60000 5000

16 17

3000 92000

de la clienti 18 19 Actiuni Cecuri de incasat Conturi la banci in lei Casa in lei Tichete si bilete de calatorie Acreditive in lei 120000 97500 18 19

imobilizari Clienti creditori Personal-salarii datorate Credite bancare pe termen scurt 2000 29000

20

100000

20

8000

21 22

43500 1500

23

2000

Total activ

116050 0

Total pasiv

116050 0

ACTIV
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 Denumirea postului Cheltuieli de constituire Cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari necorporale Terenuri Constructii Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane, materiale si alte active corporale Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului Materii prime Materiale

BILANT INITIAL
Sume 1200 91000 44000 110000 190000 100000 Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 Denumirea postului Capital subscris varsat Rezerve legale Rezultatul reportat Profit si pierdere Subventii pentru investitii Provizioane pentru litigii

PASIV
Sume 300000 51000 2500 10000 120000 50000

7500

Credite bancare pe termen lung

500000

8 9

120000 7500

8 9

Amortizarea cheltuielilor de constituire Amortizarea altor

5000 6500

consumabile 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Combustibili Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Materii prime si materiale aflate la terti Marfuri aflate la terti Marfuri Furnizori creditori Clienti Cheltuieli inregistrate in avans Actiuni propii Conturi la banci in lei Casa in lei Bilete de tratament si odihna Acreditive in lei 12500 97500 65000 15000 21500 124400 9000 12600 2500 227000 79000 42400 3500 5100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

imobilizari necorporale Amortizarea constructiilor Furnizori Efecte de platit Furnizori de imobilizari Persoane-salarii datorate Drepturi de personal neridicate Impozit si profit Impozitul pe salarii Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Creditori diversi Venituri inregistrate in avans

9500 50000 34500 70000 65500 74400 14300 3300 4200 13300 4200

TOTAL ACTIV

1388200

TOTAL PASIV

1388200

ACTIV
Nr. Crt. 1 2 Denumirea postului Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni, brevete, marci comerciale , alte drepturi si valori similare Font comercial Alte imobilizari necorporale Amenajari de terenuri Constructii Instalatii tehnice,

BILANT INITIAL
Sume 7000 6500 Nr. Crt. 1 2 Denumirea postului Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat

PASIV
Sume 15000 50000

3 4 5 6 7

1000 7500 15000 60000 15000

3 4 5 6 7

Prime de aport Rezerve legale Rezerve statuare si contractuale Rezultatul reportat Profit si pierdere

1500 2000 5500 2500 3000

9 10 11 12 13 14 15 16

mijloace de transport, animale si plantatii Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale, alte active corporale Imobilizari corporale in curs Marfuri aflate la terti Marfuri Clienti Efecte de primit de la clienti Debitori diversi Actuni Conturi la banci in lei

20000

Subventii pentru investitii

50000

5000 1000 16860 1200 1200 10000 65000 15000

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

Casa in lei Timbre fiscale si postale Bilete de tratament si odihna Tichete si bilete de calatorie Acreditive Avansuri de trezorerie

2500 1000 400 200 1000 1000

17 18 19 20 21 22 23 24

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni Credite bancare pe termen lung Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Provizioane pentru deprecierea constructiilor Furnizori Efecte de platit Furnizori de imobilizari Clienti creditori Personal-salarii datorate Contributia unitatii la asigurarile sociale Contributia

6000 10000 55000 500 1000 2000 5000 2500

500 10000 7400 10000 5000 2400 350 1000

25 26

angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Contributia unitatii la fondul de somaj Credite bancare pe termen scurt

210 5000

TOTAL ACTIV

253360

TOTAL PASIV

253360

Situatia initiala a unei intreprinderi se prezinta intru-un bilant didactic cu 15 posturi de activ si 14 posturi in pasiv. La deschiderea conturilor de actv si pasiv se vor inregistra in bilantul mobil un numar de 8 operatiuni economice care corespund celor opt egalitati bilantiere posibile. Bilantul initial va arata in felul urmator:

ACTI V
Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Alte imobilizari necorporale Amenajari de terenuri Constructii Mijloace de transport Materii prime Materiale consumabile Combustibili Piese de schimb Materiale de natura obiectelor de inventar Decontari cu asociatii privind capitalul Clienti Conturi la banci in lei

PASIV
Denumirea postului
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale Profit si pierdere Repartizarea profitului Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de

Sume
123500 163000 375000 120000 100000 22400 13300 7300 4500

Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sume
234000 450000 2000 1000 5000 34500 100000 319500 1000

10 11 12

3000 90000 200000

10 11 12

3000 5000 4000

13 14 15

Casa in lei Bilete de tratament si odihna Avansuri de trezorerie

43500 19500 3000

13 14

transport, animalelor si plantatiilor Furnizori Personal-salarii datorate

39000 90000

TOTAL ACTIV

128800 0

TOTAL PASIV

128800 0

Cele opt egalitati bilantiere sunt: 1. Pentru relatia bilantiera A+X-X=P corespunde silogismul: Daca un element de activ sporeste cu o anumita valoare si concomitent un alt element de activ se reduce cu aceeasi valoare, pasivul ramane neschimbat. Consideram ca in cursul perioadei analizate au avut loc urmatoarele operatiuni: In data de 03.01.20xx se transfera din caseria interprinderii in banca suma de 20000 RON. Analiza operatiei: In urma acestei operatii se modifica elementul de activ Casa in lei, prin reducere cu 20000 RON si sporeste elementul de activ Conturi la banci in lei, cu 20000 RON. Bilantul va arata in felul urmator:

ACTI V
Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Alte imobilizari necorporale Amenajari de terenuri Constructii Mijloace de transport Materii prime Materiale consumabile Combustibili Piese de schimb Materiale de natura obiectelor de inventar Decontari cu asociatii privind capitalul Clienti

PASIV
Denumirea postului
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale Profit si pierdere Repartizarea profitului Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor

Sume
123500 163000 375000 120000 100000 22400 13300 7300 4500

Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sume
234000 450000 2000 1000 5000 34500 100000 319500 1000

10 11

3000 90000

10 11

3000 5000

12

Conturi la banci in lei (200000+20000 ) Casa in lei (43500-20000 ) Bilete de tratament si odihna Avansuri de trezorerie

220000

12

13 14 15

23500 19500 3000

13 14

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Furnizori Personal-salarii datorate

4000

39000 90000

TOTAL ACTIV

128800 0

TOTAL PASIV

128800 0

2. Pentru relatia bilantiera A=P+X-X, corespunde silogismul: Daca un element de pasiv sporeste cu o anumita valoare si concomitent un alt element de pasiv se reduce cu aceeasi valoare, activul ramane neschimbat. Consideram ca in cursul perioadei analizate au avut loc urmatoarele operatiuni: In data de 04.01.20xx cu ocazia unei decizii luate de actionarii acestei interprinderi, se va transfera in capitlul subscris varsat suma de 100000 RON din obtierea unui credit bancar pe termen lung. Analiza operatiei: In urma acestei operatii se modifica elementul de pasiv Credite bancare pe termen lung, prin reducere cu 100000 RON si sporeste elemental de pasiv Capital subscris varsat, cu 100000 RON. Bilantul va arata in felul urmator:

ACTI V
Nr. Crt.
1 2

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Alte imobilizari necorporale Amenajari de terenuri Constructii Mijloace de transport Materii prime Materiale consumabile Combustibili Piese de schimb

PASIV
Denumirea postului Sume
234000 550000

Sume
123500 163000

Nr. Crt.
1 2

3 4 5 6 7 8

375000 120000 100000 22400 13300 7300

3 4 5 6 7 8

Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat (450000+100000 ) Prime de capital Rezerve legale Profit si pierdere Repartizarea profitului Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung (319500100000 )

2000 1000 5000 34500 100000 219500

10

11 12

Materiale de natura obiectelor de inventar Decontari cu asociatii privind capitalul Clienti Conturi la banci in lei

4500

Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Furnizori Personal-salarii datorate

1000

3000

10

3000

90000 220000

11 12

5000 4000

13 14 15

Casa in lei Bilete de tratament si odihna Avansuri de trezorerie

23500 19500 3000

13 14

39000 90000

TOTAL ACTIV

128800 0

TOTAL PASIV

128800 0

3. Pentru relatia bilantiera A+X=P+X , corespunde silogismul: Daca un element de activ sporeste cu o anumita valoare, fara ca in acelasi timp un element de activ sa se reduca, pasivul sporeste. Consideram ca in cursul perioadei analizate au avut loc urmatoarele operatiuni: In data de 05.01.20xx inteprinderea se aprovizioneaza cu materii prime de la furnizori in valoare de 10000 RON conform facturii fiscale cu numarul de inregistrare 6859486/05.01.20xx. Plata furnizorului urmeaza a fi facuta la data scadentei. Analiza operatiei: In urma transferului, elemental de activ Materii prime sporeste cu 10000 RON, iar elemental de pasiv Furnizori sporeste cu 10000 RON. Bilantul va arata in felul urmator:

ACTI V
Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Alte imobilizari necorporale Amenajari de terenuri Constructii Mijloace de transport Materii prime (100000+10000 ) Materiale consumabile

PASIV
Denumirea postului
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale Profit si pierdere Repartizarea profitului

Sume
123500 163000 375000 120000 110000 22400

Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6

Sume
234000 550000 2000 1000 5000 34500

7 8 9

Combustibili Piese de schimb Materiale de natura obiectelor de inventar Decontari cu asociatii privind capitalul Clienti Conturi la banci in lei

13300 7300 4500

7 8 9

Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Furnizori (39000+10000) Personal-salarii datorate

100000 219500 1000

10 11 12

3000 90000 220000

10 11 12

3000 5000 4000

13 14 15

Casa in lei Bilete de tratament si odihna Avansuri de trezorerie

23500 19500 3000

13 14

49000 90000

TOTAL ACTIV

129800 0

TOTAL PASIV

129800 0

4. Pentru relatia bilantiera A-X=P-X , corespunde silogismul: Daca un element de active se reduce cu o valoare, fara ca in acelasi timp un alt element de active sa sporeasca, pasivul se reduce. Consideram ca in cursul perioadei analizate au avut loc urmatoarele operatiuni: In data de 10.01.20xx inteprinderea va plati personalul pentru activitatea pe care a avut-o pentru anul ce a trecut cu o suma de bani, fiind considerata o prima data fiecaruia pentru performanta. Analiza operatiei: Se va retrage din elementul de activ Conturi la banci in lei suma de 50000 RON si totodata din elementul de pasiv Personal-salarii datorate se va reduce cu 50000 RON pentru recompensarea personalului, fiind considerat ca un bonus obtinut de fiecare angajat in parte. Bilantul va arata in felul urmator:

ACTI V
Nr. Crt.
1 2 3 4

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Alte imobilizari necorporale Amenajari de terenuri Constructii Mijloace de

PASIV
Denumirea postului
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale

Sume
123500 163000 375000 120000

Nr. Crt.
1 2 3 4

Sume
234000 550000 2000 1000

5 6 7 8 9

transport Materii prime Materiale consumabile Combustibili Piese de schimb Materiale de natura obiectelor de inventar Decontari cu asociatii privind capitalul Clienti Conturi la banci in lei (22000050000)

110000 22400 13300 7300 4500

5 6 7 8 9

Profit si pierdere Repartizarea profitului Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Furnizori Personal-salarii datorate (90000-50000)

5000 34500 100000 219500 1000

10 11 12

3000 90000 170000

10 11 12

3000 5000 4000

13 14 15

Casa in lei Bilete de tratament si odihna Avansuri de trezorerie

23500 19500 3000

13 14

49000 40000

TOTAL ACTIV

124800 0

TOTAL PASIV

124800 0

5. Pentru relatia bilantiera A+X-x=P+x , corespunde silogismul: Daca un element de activ sporeste cu o valoare si concomitent un alt element de activ se reduce cu mai putin, pasivul sporeste. Ca observatie x semnifica o sporire, iar x semnifica o reducere, unde X=x+x Consideram ca in cursul perioadei analizate au avut loc urmatoarele operatiuni: In data de 20.01.20xx, am constatat in urma unui inventar, ca avem putine piese de schimb si pentru aceasta mai trebuie sa ne procuram de o valoare de 10000 RON. Ca urmare a negocierii de pret a pieselor si a termenului de plata, voi achita la livrare 50% din valoarea facturii, iar 50% voi plati la data scadentei specificata pe factura si negociata cu furnizorul. Analiza operatiei: Se reduce elementul de activ Conturi la banci in lei cu 5000 RON si totodata va spori elementul de activ Piese de schimb cu 10000 RON, iar elementul de pasiv Furnizori va spori cu valoarea de 5000 RON, semnificand datoria pe care o mai am fata de furnizor si trebuie sa o achit la data scadentei specificata pe factura fiscala. Bilantul va arata in felul urmator:

ACTI

BILANT INITIAL

PASIV

V
Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Denumirea postului
Alte imobilizari necorporale Amenajari de terenuri Constructii Mijloace de transport Materii prime Materiale consumabile Combustibili Piese de schimb (7300+10000) Materiale de natura obiectelor de inventar Decontari cu asociatii privind capitalul Clienti Conturi la banci in lei (1700005000)

Sume
123500 163000 375000 120000 110000 22400 13300 17300 4500

Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Denumirea postului
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale Profit si pierdere Repartizarea profitului Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Furnizori (49000+5000) Personal-salarii datorate

Sume
234000 550000 2000 1000 5000 34500 100000 219500 1000

10 11 12

3000 90000 165000

10 11 12

3000 5000 4000

13 14 15

Casa in lei Bilete de tratament si odihna Avansuri de trezorerie

23500 19500 3000

13 14

54000 40000

TOTAL ACTIV

125300 0

TOTAL PASIV

125300 0

6. Pentru relatia bilantiera A-X+x=P-x , corespunde silogismul: Daca un element de activ se reduce cu o valoare si concomitant un alt element de activ sporeste cu mai putin, pasivul se reduce. Consideram ca in cursul perioadei analizate au avut loc urmatoarele operatiuni: In data de 29.01.20xx trebuie sa achit 50% dintr-o valoare a unei facturi, prin negociere cu furnizorul, m-am angajat sa-i cedez un automobil, evaluat dupa gradul de uzura la o valoare de 6000 RON, iar diferenta dintre valoarea facturii care este de 1000 RON, imi va plati integral in momentul livrarii acestui automobil.

Analiza operatiei: Se reduce elementul de activ Mijloace de transport cu 6000 RON si totodata va spori elementul de activ Conturi la banci in lei cu 1000 RON, iar elemental de pasiv Furnizori se va reduce cu 5000 RON fiind platita integral factura fiscala, pintr-o intelegere a ambelor parti. Bilantul va arata in felul urmator:

ACTI V
Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Alte imobilizari necorporale Amenajari de terenuri Constructii
Mijloace de transport

PASIV
Denumirea postului
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale Profit si pierdere Repartizarea profitului Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Furnizori (54000-5000) Personal-salarii datorate

Sume
123500 163000 375000 114000 110000 22400 13300 17300 4500

Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sume
234000 550000 2000 1000 5000 34500 100000 219500 1000

(120000-6000) Materii prime Materiale consumabile Combustibili Piese de schimb Materiale de natura obiectelor de inventar Decontari cu asociatii privind capitalul Clienti Conturi la banci in lei (165000+1000)

10 11 12

3000 90000 166000

10 11 12

3000 5000 4000

13 14 15

Casa in lei Bilete de tratament si odihna Avansuri de trezorerie

23500 19500 3000

13 14

49000 40000

TOTAL ACTIV

124800 0

TOTAL PASIV

124800 0

7. Pentru relatia bilantiera A+x=P+X-x , corespunde silogismul: Daca un element de pasiv sporeste cu o valoare si concomitant un alt element de pasiv se reduce cu mai putin, activul sporeste.

Consideram ca in cursul perioadei analizate au avut loc urmatoarele operatiuni: In data de 05.02.20xx, in urma negocierii cu o alta banca de a obtine un credit pe termen scurt, voi primi suma de 10000 RON si ii voi folosi la plata facturilor restante catre furnizori si restul ce va ramane ii voi vira in caserie. Analiza operatiei: In urma obtinerii imprumutului va aparea un nou post in pasiv Credit bancar pe termen scurt cu valoare de 10000 RON, ce va spori si se va reduce un alt element de pasiv Furnizori cu 5000 RON, iar restul de bani va spori elementul de activ Casa in lei cu 5000 RON. Bilantul va arata in felul urmator:

ACTI V
Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Alte imobilizari necorporale Amenajari de terenuri Constructii Mijloace de transport Materii prime Materiale consumabile Combustibili Piese de schimb Materiale de natura obiectelor de inventar Decontari cu asociatii privind capitalul Clienti Conturi la banci in lei

PASIV
Denumirea postului
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale Profit si pierdere Repartizarea profitului Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Furnizori (49000-5000) Personal-salarii datorate Credit bancar pe termen scurt(0+10000)

Sume
123500 163000 375000 114000 110000 22400 13300 17300 4500

Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sume
234000 550000 2000 1000 5000 34500 100000 219500 1000

10 11 12

3000 90000 166000

10 11 12

3000 5000 4000

13 14 15

Casa in lei (23500+5000) Bilete de tratament si odihna Avansuri de trezorerie

28500 19500 3000

13 14

44000 40000 10000

TOTAL ACTIV

125300 0

TOTAL PASIV

125300 0

8. Pentru relatia bilantiera A-x=P-X+x , corespunde silogismul: Daca un element de pasiv se reduce cu o valoare si concomitant un alt element de pasiv sporeste cu mai putin, activul se reduce. Consideram ca in cursul perioadei analizate au avut loc urmatoarele operatiuni: In data de 10.02.20xx este zi de salar, se inregistreaza achitarea din sumele cuvenite salariatilor in valoare totala de 30000 RON, iar diferenta de 10000 RON reprezinta salariile neridicate si se vor vira intr-un post nou. Astfel plata se va face cu ajutorul cardului bancar. Analiza operatiei: Elementul de pasiv Personal-salarii datorate se va reduce cu 40000 RON, elementul de activ Conturi la banci in lei se va reduce cu 30000 RON, iar elemental de pasiv Drepturi de personal neridicate va spori cu 10000 RON.

ACTI V
Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Alte imobilizari necorporale Amenajari de terenuri Constructii Mijloace de transport Materii prime Materiale consumabile Combustibili Piese de schimb Materiale de natura obiectelor de inventar Decontari cu asociatii privind capitalul Clienti Conturi la banci in lei (16600030000) Casa in lei Bilete de

PASIV
Denumirea postului Sume
234000 550000 2000 1000 5000 34500 100000 219500 1000

Sume
123500 163000 375000 114000 110000 22400 13300 17300 4500

Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale Profit si pierdere Repartizarea profitului Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Furnizori Personal-salarii

10

3000

10

3000

11 12

90000 136000

11 12

5000 4000

13 14

28500 19500

13 14

44000 0

15

tratament si odihna Avansuri de trezorerie

3000

15 16

datorate (4000040000) Credit bancar pe termen scurt Drepturi de personal neridicate(0+1000 0)

10000 10000

TOTAL ACTIV

122300 0

TOTAL PASIV

122300 0

Situatia initiala a unei intreprinderi se prezinta intr-un bilant cu 14 posturi in active si 13 in pasiv. Dupa deschiderea conturilor de active si pasiv, se vor prezenta in jurnal un numar de 10 operatiuni economice pentru care se va indica egalitatea contabila corespunzatoare. Dupa inregistrarea cronologica, se va proceda la sistematizarea soldurilor initiale si a miscarilor din cursul lunii in Cartea Mare, pe baza careia se va intocmi balanta de verificare cu patru serii de egalitati.

ACTI V
Nr. Crt.
1 2 3

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Repartizarea profitului Constructii Mobilier, aparatura birotica echipamente protectie a valorilor umane si materiale, alte active corporale Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Clienti

PASIV
Denumirea postului
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital

Sume
12000 250000 175000

Nr. Crt.
1 2 3

Sume
22000 550000 2000

4 5

74000 50000

4 5

Rezerve legale Profit si pierdere Credite bancare pe termen scurt Amortizarea constructiilor

11500 8000

6 7

72400 63300

6 7

34500 20000

8 9 10 11 12 13 14

Efecte de primit de la clienti Actiuni Conturi la banci in lei Casa in lei Bilete de tratament si odihna Casa in lei Acreditive

27300 7500 9000 90000 6000 23500 9500

8 9 10 11 12 13 14

Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori Efecte de primit Personal-salarii datorate Drepturi de personal neridicate Furnizori Credite bancare pe termen lung

119500 11000 3000 5000 4000 39000 40000

TOTAL ACTIV

869500

TOTAL PASIV

869500

In cursul urmatoarei luni au avut loc urmatoarele operatiuni economice: 1. Inchiderea conturilor de rezultate in baza notei contabile numarul 234/04.01.20xx. 2. In data de 06.01.20xx se aduce prin achizitionare si totodata ca aport la capital, mijloace de transport in valoare de 7500 RON conform unei adunari generale a asociatilor. 3. In data de 10.01.20xx se inregistreaza varsarea capitalului nevarsat in suma de 13450 RON, conform deciziei luate cu o zi in urma la sedinta. 4. In data de 12.01.20xx se achizitioneaza un teren la un pret de 20000 RON pret cu T.V.A. (19%) in baza facturii fiscale cu numarul 214346/12.01.20xx. 5. La data de 13.01.20xx se dau in consum materiale consumabile, conform intocmirii bonului de consum cu numarul 412, in valoare de 2300 RON. 6. In data de 15.01.20xx se introduce in stoc un numar de produse finite in valoare de 5000 RON pe baza actului de intrare cu numarul 267/15.01.20xx. 7. In data de 16.01.20xx se primeste subforma de donatie urmatoarele lucruri: mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte lucruri in valoare de 20000 RON, conform contractului de donatie cu numarul 2/16.01.20xx. 8. In data de 18.01.20xx societatea face o donatie in scop umanitar, un calculator in valoare de 5000 RON, amortizat cu 40% si scazut din evidenta pe baza contractului cu numarul 3/18.01.20xx. 9. In data de 21.01.20xx se face inregistrarea amortizarii lunare a constructiei, conform planului de amortizare cu numarul 1/21.01.20xx. 10.In data de 23.01.20xx se face inregistrarea fondului de salarii in suma de 1000 RON, conform statului de plata . Nr . Cr t 1 Data Docu ment Explicatii Simbolurile conturilor Debitoar Creditoare e =% 129 212 214 891 12000 50000 34500 Sume totale Debitoar Creditoare e 163550

03.01.20 x

Deschiderea conturilor de activ

3022 303 345 4111 413 503 5121 5311 5322 5323 5411 2 03.01.20 x Deschiderea conturilor de pasiv 891 =% 1011 1012 104 1061 121 1621 2812 2814 401 403 421 426 5191 129 456 1012 404

4000 15000 7750 5350 4150 10000 8950 8600 1200 1050 1000 163550 13450 84000 2500 5000 10000 15000 1500 2000 21450 1150 1000 1500 5000 10000 7500 13450 16200 3800 3022 711 2300 5000 2300 5000 10000 7500 13450 20000

3 4 5 6

04.01.20 x 06.01.20 x 10.01.20 x 12.01.20 x 13.01.20 x 15.01.20 x 16.01.20 x

N.C. A.G.A . A.G.A . F.F.

Inchiderea conturilor de rezultate Se aporteaza la capital Varsarea capitalului nevarsat Se achizitioneaza un teren Se dau spre consum materiale consumabile Se obtin produse finite Se primeste ca donatie mobilier, aparatura, echipamente de protectie etc cu ajutorul unui program de finantare nerambursabila .

121 2131 1011 =% 2111 4426 6021 345

7 8 9

B.C. N.I.R. Contr act de donat ie

214

131

20000

20000

10

18.01.20 x

11

21.01.20 x 23.01.20 x

12

Contr act de donat ie Plan de amort izare Flutu ras

Se face o donatie in scop umanitar in urma unei inundatii de proportii. Inregistrarea amortizarii lunare a constructiei Plata salariatilor

=%

214

5000

5000

6811 421

2812 5311

1000 1000

1000 1000

TOTAL BALANTA DE VERIFICARE


Simb ol cont 1011 1012 104 1061 121 129 131 1621 2111 212 2131 214 2812 2814 3022 303 345 401 403 404 4111 413 421 426 4426 456 503 5121 5191 Solduri initiale Debitoar e Creditoa re 13450 84000 2500 5000 10000 Miscari in cursul lunii Debitoar Creditoa e re 13450 13450 Total sume Debitoar e 13450

248800

248800

Solduri finale Debitoar e Creditoar e 97450 2500 5000 2000 20000 15000 16200 50000 7500 49500 2500 2000 1700 15000 12750 21450 1150 20000 5350 4150

10000 10000 20000

12000 15000 16200 50000 34500 1500 2000 4000 15000 7750 21450 1150 7500 20000

10000 12000

Creditoa re 13450 97450 2500 5000 10000 10000 20000 15000

5000 1000 2300

16200 50000 7500 54500

5000

4000 15000 12750

5000 2500 2000 2300

20000 5350 4150 1000 1500 1000 3800 7500 10000 8950 5000 10000 8950 5350 4150 1000 3800

21450 1150 20000

1000 1500 3800 7500 10000 8950 5000

1500 7500

5000

5311 5322 5323 5411 6021 6811

8600 1200 1050 1000 2300 1000

1000

8600 1200
1050

1000

1000 2300 1000

7600 1200 1050 1000 2300 1000

Tota l

16355 0

163550

80250

80250

24380 0

243800

20105 0

201050

Situatia unei intreprinderi se prezinta intru-un bilant cu 15 posturi in active si 14 posturi in pasiv. In cursul perioadei au loc minim 50 de operatiuni in care sunt implicate (se debiteaza sau se crediteaza) conturi din urmatoarele categorii: Conturi de active (imobilizate si circulante); Conturi de resurse (propii si straine); Conturi rectificative si conturi de regularizare(de active si de pasiv); Cnturi de venituri si cheltuieli alei perioadei curente. Astfel bilantul va arata in felul urmator:

ACTI V
Nr. Crt.
1 2 3 4 5

BILANT INITIAL
Denumirea postului
Cheltuieli de dezvoltare Constructii Echipamente tehnologice Mijloace de transport Aparate si instalatii de masurare, control si rglare Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite

PASIV
Denumirea postului
Capital subscris varsat Rezeve Rezultatul reportat Credite bancare pe termen lung Amortizarea cheltuielior de dezvoltare Amortizarea constructiilor Amortizarea echipamentor tehnologice Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea

Sume
15000 63000 75000 110000 10000

Nr. Crt.
1 2 3 4 5

Sume
340000 6000 2500 60000 5000

6 7 8

23000 13500 18000

6 7 8

5000 4000 5000

45000

5000

10 11 12 13 14 15

Clienti Efecte de primit Conturi la banci in lei Casa in lei Bilete de tratament si odihna Avansuri de trezorerie

30000 9000 16000 28500 1900 3000

10 11 12 13 14

mijloacelor de transport Diferente de prt la produse Furnizori Clienti creditori Impozit pe profit Personal-salarii datorate

1000 5000 4000 4400 14000

TOTAL ACTIV

46090 0

TOTAL PASIV

46090 0

Se cere: Sa se formuleze articolele contabile corespunzatoare pentru deschiderea conturilor de activ si pasiv; Sa se prezinte in Registrul-jurnal articolele contabile corespunzatoare operatiunilor din cursul perioadei; Sa se regularizeze, la sfarsitul lunii, taxa pe valoarea adaugata; Sa se inchida conturile de cheltuieli si de venituri. In cursul lunii au loc urmatoarele operatiuni: 1. In baza extrasului de cont din 04.01.20xx se inregistreaza virarea impozitului pe profit la buget, adica 4400 RON; 2. Pentru majorarea capitalului social se emit 1500 de actiuni cu valoarea nominala de 100 RON/actiune. Conform procesului verbal si al AGA aparut in numerar este limitat la 1000 actiuni restul fiind aport in natura; 3. Conform procesului verbal de predare-primire cu numarul 1/05.01.20xx se inregistreaza aportul in natura: 200 mp=50000 RON pentru 500 de actiuni; 4. In baza registrului de casa din 06.01.20xx se inregistreaza aportul in numerar pentru 1000 de actiuni subscrise in valoare de 100000 RON; 5. In baza notei contabile numarul 2/06.01.20xx se inregistreaza virarea capitalului subscris nevarsat la categoria subscris varsat; 6. Se dispune in cont la banca suma de 100000 RON in baza foii de varsamant numarul 1/07.01.20xx; 7. In baza extrasului de cont din data de 07.01.20xx se inregistreaza incasarea creantelor din anul precedent in valoare de 30000 RON; 8. In baza CEC numarul 1/08.01.20xx se ridica bani de la banca in valoare de 10000 RON ce ajung la caserie; 9. Pe 12.01.20xx se inregistreaza plata salariilor lunii decembrie 20xx conform registrului de casa; 10.In data de 12.01.20xx, pe baza extrasului de cont se inregistreaza rambursarea ratei scadente a creditelor bancare pe termen lung in suma de 5000 RON; 11.In baza facturii cu numarul 3445232/13.01.20xx se achizitioneaza de la S.C. TRACOM S.R.L. o masina de infoliat in valoare de 10000 RON,TVA 19%;

12.In data de 14.01.20xx se inregistreaza amortizarea imobilizarilor: Amortizarea constructiilor cu 300 RON; Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare cu 200 RON; Amortizarea mijloacelor de transport cu 700 RON; Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare cu 500 RON 13.Conform facturii cu numarul 455657/15.01.20xx se inregistreaza obligatia de plata privind consumul de energie in suma de 560 RON, TVA 19% ; 14. Conform facturii cu numarul 465456/16.01.20xx se inregistreaza obligatia de plata privind serviciile postale si telecomunicatii in suma de 150 RON, TVA 19 %; 15. In baza facturii cu numarul 786894/17.01.20xx se inregistreaza reparatiile efectuate la pavilionul administrative de S.C. MIROCONSTRUCT S.R.L. in suma de 1200 RON,TVA 19%; 16. Cu factura numarul 557655/18.01.20xx se achizitioneaza mocheta pentru amenajarile interioare a birourilor, de la S.C. MOCHIS S.R.L. in valoare de 1500 RON. TVA 19%; 17. Conform facturii fiscale cu numarul 146893/19.01.20xx se face receptia unui Xerox cu valoarea de 2000 RON, TVA 19%; 18. Se inregistreaza conform registrului de casa din 20.01.20xx operatia de depunere a salariilor neachitate la termen de 1000 RON; 19. Se inregistreaza conform extrasului de cont cu numarul456/21.01.20xx depunerea salariilor neachitate la termen si achitarea facturii 4354632/ 14.12.20xx(anul trecut) la S.C. PILMOS S.R.L. de 3450 RON; 20. Cu factura numarul 465432/22.01.20xx se achizitioneaza fonta de la S.C METALCRI S.R.L. in valoare de 10000 RON, TVA 19%; 21. Cu factura numarul 694378/23.01.20xx se livreaza la S.C. TRIM S.R.L. piese de schimb in valoare de 12000 RON, TVA19%; 22. Conform notei contabile cu numarul 344234/23.01.20xxse inregistreaza decontarea avansului in suma de 6000 RON la factura 694378/23.01.20xx primita de S.C. TRIM S.R.L; 23. In data de 23.01.20xx in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) se hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor legale in suma de 6000 RON; 24. In baza facturii cu numarul 354362/24.01.20xx se achizitioneaza un teren

in valoare de 15000 RON, TVA 19%; 25. Se primeste subforma de donatie un teren la valoarea de intrare de 1500 RON , conform contractului de donatie cu numarul 32345/24.01.20xx; 26. In data de 25.01.20xx se vireaza subventia la venituri pe o perioada de 10 ani. Se inregistreaza subventia lunara, conform contractului de subventie numarul 4; 27. Utilizarea in continuare a unui strung este incerta, fapt ce impune constituirea unui provision la nivelul valorii neamortizate de 1500 RON, conform procesului verbal numarul 9865/25.01.20xx; 28. La data de 25.01.20xx intreprinderea achizitioneaza aparate si instalatii de masurare si reglare, acordandu-I furnizorului un avans de 4000 RON conform facturii fiscale numarul 685498; 29. La data de 26.01.20xx intreprinderea primeste factura furnizorului(25.01) ce se estimeaza la o suma de 5000 RON conform NIR, diferenta de platit urmand a se stinge printr-un billet la ordin scadent la 26.02.20xx; 30. Se realizeaza prin eforturi propii in data de 27.01.20xx o amenajare la terenul achizitionat in valoare de 5000 RON conform notei contabile nr.98 31. Amenajarea se amortizeaza in 3 ani. Se inregistreaza amortizarea lunara conform planului de amortizare numarul 1 ; 32. Se inregistreaza factura privind cheltuielile cu chiria pentru luna in curs de 1200 RON si pentru trimestrul intai al anului in curs in valoare de 3600 RON, TVA 19%; 33. La data de 27.01.20xx se ridica numerar de la banca conform extrasului de cont numarul 7857 in suma de 10000 RON; 34. Se vireaza in casa numerarul de banca conform registrului de casa nr.435 35. Inregistrarea fondului de salarii in suma de 10000 RON conform statului de salarii numarul 654/27.01.20xx; 36. Retinerile din salarii au fost inregistrate in nota contabila numarul 374893/28.01.20xx ; 37. Datoriile unitatii fata de bugetul de stat au fost inregistrate in nota contabila numarul 84678/28.01.20xx ; 38. Se inregistreaza conform extrasului de cont urmatoarele: incasarea sumei de 1500 RON reprezentand valoarea cambiei scadente; incasarea dobanzii

acordate de banca in suma de 1200 RON; inregistrarea comisionului de banca in suma de 100 RON; incasarea sumei de 3500 RON reprezentand diferenta de avans incasat de la furnizorul din data de 25.01.20xx; 39. Se receptioneaza in data de 29.01.20xx produsele realizate: 500 suruburi cu valoare de 250 RON si 200 de tevi pentru gaz de 4000 RON; 40. Se inregistreaza operatia de casare a 100 de rebuturi cu valoare de 100 RON si 50 de tevi din stoc vechi nefolosite in valoare de 1000 RON; 41. Conform bonului de consum se inregistreaza darea in executie a materiei prime in valoare de 10000 RON; 42. Se inregistreaza cheltuielile cu revizia periodica a masinilor de executie in valoare de 400 RON; 43. Conform inventarului se inregistreaza productia neterminata de 170 RON; 44. Ies din stoc urmatoarele produse vandute: 50 suruburi-25 RON; 25 tevi 500 RON; 10 placi de tabla de 100 RON; 45. Se calculeaza costul efectiv al produselor obtinute, se stabileste diferenta de pret si repartizarea asupra productiei vandute; 46. Cu factura numarul 349865/30.01.20xx se achizitioneaza fier de la S.C. METALCRI S.R.L. in valoare de 10000 RON; 47. Cu factura numarul 239534/31.01.20xx se livreaza la S.C. TRIM S.R.L. Piese in valoare de 12000 RON; 48. Conform notei contabile se inregistreaza plata facturii de catre S.C. TRIM S.R.L. in valoare de 12000 RON din data de 31.01.20xx; 49. Se inchid conturile de venituri si cheltuieli conform notei contabile numar 58364/31.01.20xx; 50. Se inchid conturile de TVA conform decontului de TVA si notei contabile numarul 68364/31.01.20xx.

REGISTRUL JURNAL
Nr . Cr t 1 Data Docu ment Explicatii Simbolurile conturilor Debitoar Creditoare e =% 203 212 2131 891 15000 63000 75000 Sume totale Debitoare Creditoare

01.01.20 x

Deschiderea conturilor de activ

459900

2133 2132 301 302 303 345 411 403 5121 5311 5322 542 2 01.01.20 x Deschiderea conturilor de pasiv 891 =% 1012 106 117 1621 2803 2812 2813 2811 2813 348 401 419 441 421 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 04.01.20 x 04.01.20 x 05.01.20 x 06.01.20 x 06.01.20 X 07.01.20 x 07.01.20 x 07.01.20 x 08.01.20 x 12.01.20 E.C P.V P.V. P.V. N.C. F.V. F.V. E.C. C.E.C. R.C. Virarea impozitului pe profit Majorarea capitalului social Aport in natura Aport in numerar Varsarea capitalului nevarsat Ridicarea numerarului din casa Introducerea numerarului in banca Incasarea creantei Se ridica de la banca o suma ce ajunge in casa Plata salariilor 441 = 456 = 2111 = 5311 = 1011 = 581 = 5121 = 5121 = 5311 = 421 = 5121 1011 456 456 1012 5311 5311 4111 5121 5311

110000 10000 22500 13500 17500 45000 30000 9000 16000 28500 1900 3000 459900 340000 6000 2500 60000 5000 4500 4000 4500 5000 1000 5000 4000 4400 14000 4400 150000 50000 100000 150000 100000 100000 30000 10000 14000 4400 150000 50000 100000 150000 100000 100000 30000 10000 14000

x 13 14 12.01.20 x 13.01.20 x E.C. F.F. Rambursarea ratei scadente Achizitionarea unei masini de infoliat 1621 = %= 2131 4426 15 14.01.20 x F.M.F . P.A. Amortizarea constructiilor Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare Amortizarea mijloacelor de transport Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Inregistrarea consumului de energie Inregistrarea obligatiei de plata privind serviciile postale Inregistrarea reparatiei Achizitionarea unei mochete 6811 = 2812 5121 401 10000 1900 300 300 5000 5000 11900

6811 =

2813

200

200

P.A. P.A. 16 15.01.20 X F.F.

6811 = 6811 = %= 605 4426

2813 2803 401

700 500

700 500 666,4

560 106,4 401 150 28,5 401 1200 228 401 1500 285 401 2000 380 5311 581 5121 1000 1000 3450 1000 1000 3450 2380 1785 1428 178,5

17

16.01.20 x

F.F.

%= 626 4426 %= 611 4426

18

17.01.20 x

F.F.

19

18.01.20 x 19.01.20 x

F.F.

%= 303 4426 %= 214 4426

20

F.F.

Receptia unui xerox

21 22

20.01.20 X 21.01.20 x

R.C. E.C. E.C.

Depunerea salariilor neachitate Depunerea in cont a salariilor neachitate Achitarea facturii

581 = 5121 = 404 =

23

22.01.20 x 23.01.20 x 23.01.20 x 23.01.20 x 24.01.20 x

F.F.

Receptionarea fontei

%= 301 4426 4111

401 10000 1900 14280

11900

24

F.F.

Livrarea marfurilor

=% 701 4427 4111 106 404

25 26 27

N.C. N.C. F.F.

Decontarea avansului Incorporarea rezervelor de capital Se achizitioneaza un teren

419 = 1012 = %= 2111 4426

6000 6000

12000 2280 6000 6000 17850

15000 2850 131 7582 291 5121 404 5000 950 722 722 401 1200 3600 912 5121 581 10000 10000 10000 10000 5000 138,8 5000 138,8 5712 1500 12,5 1500 4000 1500 12,5 1500 4000 5950

28 29 30 31 32

24.01.20 x 25.01.20 x 25.01.20 x 25.01.20 x 26.01.20 x

C.D. C.S. P.V. E.C. F.F.

Se primeste ca donatie un teren Trecerea subventiei la venituri Se constituie un provizion Se acorda un avans furnizorului Se receptioneaza aparate si instalatii de masurare si reglare Se realizeaza o amenajare cu efort propiu Inregistrarea lunara a amortizarii Inregistrarea cheltuielilor in avans a chiriei lunare

2111 = 131 = 6813 = 232 = %= 2132 4426

33 34 35

27.01.20 x 27.01.20 x 27.01.20 x

N.C. P.A. F.F.

2112 = 6811 = %= 612 471 4426

36 37

27.01.20 x 27.01.20 x

E.C. E.C.

Se extrag bani de la banca Virarea banilor in caserie

581 = 5311 =

38 39

27.01.20 x 28.01.20 x

S.S. N.C.

Inregistrarea fondurilor de salarii Datoria angajatilor fata de bugetul statului Inregistrarea CAS angajat Inregistrarea CASS angajat Inregistrarea CFS angajat Inregistrarea impozitului pe salarii Datoriile unitatii la: inregistrare CFS unitate Inregistrare CASS unitate Inregistrare CAS unitate Inregistrare fonduri speciale Incasarea cambiei Incasarea dobanzii Inregistrarea commission banca Incasarea diferentei de avans Receptia productiei Inregistrarea operatiei de casare Inregistrarea darii in executie Inregistrarea cheltuielilor cu revizia periodica Inregistrarea productiei neterminate Descarcarea gestiunii de produse finite Calculul costului

641 = 421

421 =% 4312 4314 4372 444

10000 3700

10000

700 1500 400 1100 1200 3100 450 1200 1500 1500 1200 100 3500 4250 1100 10000 1200 3100 450 1200 1500 1500 1200 100 3500 4250 1100 10000 476 400 76

40

28.01.20 x

N.C.

6452 = 6453 = 6451 = 635 = 5121 = 5113 = 5121 = 622 = 5121 = 345 = 603 = 601 = =% 611 4426

4371 4313 4311 447 5113 413 766 5121 4111 711 303 301 401

41 42 43 44 45 46 47 48

28.01.20 x 28.01.20 x 28.01.20 x 28.01.20 x 29.01.20 x 29.01.20 x 29.01.20 x 29.01.20 x

E.C. E.C. E.C. E.C. N.I.R. P.V.C. B.C. F.F.

49 50 51

29.01.20 x 29.01.20 x 29.01.20

L.I. N.C. N.C.

331 = 711 = 348 =

711 345 711

170 625 125

170 625 125

x 52 30.01.20 x 31.01.20 x F.F.

efectiv Se achizitioneaza materii prime

%= 301 4426 4111

401 10000 1900 14280

11900

53

F.F.

Livrarea produselor

=% 701 4427

12000 2280 35521,3 24000 12,5 5138,8 1200 5170

54

31.01.20 x

N.C.

Inchiderea conturilor de venituri

=% 701 7582 722 766 711

121

55

31.01.20 x

N.C.

Inchiderea conturilor de cheltuieli

121

=% 6811 605 626 611 6452 6453 6451 635 622 603 601 6813 612 641 4426

33998,8 1838,8 560 150 1600 1200 3100 450 1200 100 1100 10000 1500 1200 10000 11515,9 4560 6955.9 6955.9

56

31.01.20 x 31.01.20 X

TVA. D N.C.

Regularizare TVA

=% 4427 4424 5121

57

Incasare TVA

4424

6955.9

TOTAL

1456999, 1

1456999, 1

Pornind de la o balanta de verificare (din registrul jurnal) pe rulaje se cere: Formularea si inregistrarea in Registrul-jurnal a 8 operatiuni referitoare la plusuri si minusuri la inventariere, regularizarea provizioanelor, cheltuieli si venituri inregistrate in avans si diferente de curs valutar;

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli; Regularizarea TVA; Determinarea si inregistrarea impozitului pe profit; Intocmirea balantei de verificare finale; Inchiderea conturilor de Activ si Pasiv; Redactarea bilantului si a contului de profit si pierdere.

BALANTA DE VERIFICARE
Simb ol cont 1011 1012 106 117 121 131 1621 2111 203 2112 212 2131 2132 2133 214 232 2803 2811 2812 2813 291 301 302 303 331 345 348 401 403 404 4111 413 419 421 4312 Solduri initiale Debitoar Creditoare e 340000 6000 2500 Miscari in cursul lunii Debitoar Creditoar e e 150000 150000 6000 150000 6000 33998,8 12,5 5000 66500 5000 63000 75000 10000 110000 10000 5000 2000 4000 5000 4500 4500 9000 22500 13500 17500 45000 1000 5000 9000 3450 28560 4000 14000 6000 17700 23800 39500 1500 10000 700 20000 1500 170 4250 125 500 300 900 1500 10000 1100 625 48325,9 9000 3450 28560 6000 17700 35521,3 1500 Total sume Debitoar Creditoare e 150000 150000 6000 490000 12000 2500 33998,8 35521,3 12,5 1500 5000 60000 66500 15000 5000 63000 85000 15000 110000 2000 4000 5500 4500 4800 9900 1500 42500 13500 19000 170 49250 125 10000 1100 625 1000 53325,9 23800 39500 1500 4000 24000 700 Solduri finale Debitoar Creditoar e e 484000 12000 2500 1522,5 1487,5 55000 66500 15000 5000 63000 85000 15000 110000 2000 4000 5500 4500 4800 9900 1500 32500 13500 17900 170 48625 875 53325,9 9000 20350 10940 1500 2000 6300 700

60000 15000

4313 4311 4314 4371 4372 441 4424 4426 4427 444 447 456 471 5113 5121 5311 5322 542 581 601 603 605 611 612 622 626 635 641 6451 6452 6453 6811 6813 701 711 722 7582 766 411 TOTA L

3100 450 1500 1200 400 4400 4400 6955,9 11515,9 4560 6955,9 11515,9 4560 1100 1200 150000 1500 36950 215000 4400 6955,9 11515,9 4560

16000 28500 1900 3000

150000 3600 1500 144155,9 120000

111000 10000 1100 560 1600 1200 100 150 1200 10000 450 1200 3100 1838,8 1500 24000 5795 5138,8 12,5 1200 30000
459900 459900 997099,1

11000 10000 1100 560 1600 1200 100 150 1200 10000 450 1200 3100 1838,8 1500 24000 4545 5138,8 12,5 1200
997099,1

150000 3600 1500 160155, 9 148500 1900 3000 111000 10000 1100 560 1600 1200 100 150 1200 10000 450 1200 3100 1838,8 1500 24000 5795 5138,8 12,5 1200 30000
1456999, 1

3100 450 1500 1200 400 4400 6955,9 11515,9 4560 1100 1200 150000 3600 1500 36950 215000 1900 3000 100000 123205, 9

3100 450 1500 1200 400

1100 1200

66500

11000 10000 1100 560 1600 1200 100 150 1200 10000 450 1200 3100 1838,8 1500 24000 4545 5138,8 12,5 1200
1456999,1

1250

30000
752150,9 752150,9

Cele 8 operatiuni referitoare la plusuri si minusuri la inventariere sunt :

1. In data de 31.01.20xx se constata un minus la inventar, un monitor, evaluat la 1000 RON amortizat cu 50%. Pretul de imputare este de 500 RON, TVA 19%, banii se depun la caserie de catre salariat; 2. In urma inventarierii se constata un plus de marfa in valoare de 760 RON ; 3. Se constata minus de marfuri la inventar neimputabile in valoare de 500 RON: a. lipsurile sunt considerate materii prime; b. lipsurile sunt determinate de daunatori (soareci si sobolani); c. lipsurile imputabile se imputa la valoarea de 200 RON din cauza dezordinii, atragand cu ocazia aceasta si daunatorii. 4. Se inregistreaza lipsa neimputabila de materii prime; 5. Se inregistreaza plusul de materiale auxiliare evaluate la 30 RON; 6. Cu ocazia inventarierii si totodata descoperirea daunatorilor ce deterioreaza marfa, se vor lua masuri urgente si se va mari valoarea provizionului pentru deprecierea produselor finite in valoare de 5000 RON ; 7. Din cauza cursului valutar instabil si de diferentele de plata catre furnizor ce se pot ivi se vor aloca o suma pentru a acoperi deficientele ce se pot ivi de 1000RON; 8. In urma inchirierii unui spatiu catre un comerciant se va inregistra in fiecare luna un venit de 1500 RON.

REGISTRU JURNAL
Nr. Crt.
1

Data

Do c.
LI

Explicatia
Scaderea din gestiune a mijlocului fix - imputarea lipsei -recuperarea imputatiei Plus de marfuri a.- materii prime -inregistrarea TVA b.- lipsuri determinate de daunatori -inregistrarea TVA c.- lipsuri imputabile - imputarea lipsei - recuperarea lipsei Lipsa neimputabila de materii prime

Simbol cont Debito Credit r or


=% 2814 6581 4282 214

Sume totale Debito Credito r r


1000 500 500 595 500 95 595 760 500 95 500 95 500 238 238 300 595 760 500 95 500 95 500 200 38 238 300

31.01.20x x

=% 7588 4427 4282 607 371 4427 371 4427 371 =% 7588 4427 4282 301

2 3

31.01.20x x 31.01.20x x

LI LI

5311 = 371 = 607 = 635 = 671 = 635 = 607 = 4282 5311 = 601 =

31.01.20x

LI

x 5 6 31.01.20x x 31.01.20x x 31.01.20x x 31.01.20x x LI LI -inregistrarea TVA Plus de materiale auxiliare Se va mari valoarea provizionului pentru deprecierea produselor finite Regularizarea diferentelor de curs valutar Inregistrarea venitului lunar in urma inchirierii 635 = 302 = 6814 = 4427 602 394 57 30 5000 57 30 5000

7 8

LI LI

665 = 472 =

401 706

1000 1500

1000 1500

TOTAL

13003

13003

In urma celor 50 de operatiuni din subpunctul Clasificarea Conturilor si a Bilantului Initial prezentat mai sus s-a intocmit Registrul Jurnal prin deschiderea conturilor de activ si pasiv , plus miscarile din timpul lunii inregistrate. Pe baza Registrului Jurnal s-a facut Balanta de verificare si acum se va face urmatoarele operatiuni : Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli; Regularizarea TVA; Determinarea si inregistrarea impozitului pe profit; Inchiderea conturilor de activ si pasiv.

REGISTRUL JURNAL
Nr . Cr t 1 Data Docu ment Explicatii Simbolurile conturilor Debitoar Creditoare e %= 701 711 722 7582 766 2 31.01.20 x N.C. Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 =% 601 603 605 611 612 622 626 635 641 121 24000 1250 5138,8 12,5 1200 33998.8 10000 1100 560 1600 1200 100 150 1200 10000 Sume totale Debitoare Creditoare

31.01.20 x

N.C.

Inchiderea conturilor de venituri

31601,3

31.01.20 x

D.TV A

Regularizarea TVA

%= 4427 4424

6451 6452 6453 6811 6813 4426 4560 6955.9 441 892 15000 66500 5000 63000 85000 15000 110000 2000 32500 13500 17900 170 48625 9000 30000 10940 1500 1500 123205,9 66500 1900 3000 100000 10000 1100 560 1600 1200 100 150 1200 10000 450 1200 3100 24000 1250 5138,8 2922,4

450 1200 3100 1838,8 1500 11515,9

4 5

31.01.20 x 31.01.20 x

N.C. -

Inregistrarea impozitului pe profit Inchiderea conturilor de actv

691 = %= 203 2111 2112 212 2131 2132 2133 214 301 302 303 331 345 403 411 4111 413 5113 5121 5311 5322 542 581 601 603 605 611 612 622 626 635 641 6451 6452 6453 701 711 722

2922,4 882802,2

7582 6 31.01.20 x Inchiderea conturilor de pasiv 892 =% 1011 1012 106 117 121 131 1621 232 2803 2811 2812 2813 291 348 401 404 419 421 4311 4312 4313 4314 4371 4372 441 4424 4426 4427 444 447 456 471 6811 6813 766

12.5 1014781,5 150000 484000 12000 2500 1522,5 1487,5 55000 4000 5500 4500 4800 9900 1500 875 53325,9 20350 2000 6300 450 700 3100 1500 1200 400 4400 6955,9 11515,9 4560 1100 1200 150000 3600 1838,8 1500 1200

TOTAL

1977622, 1

1977622, 1

BILANT FINAL
Nr. Crt.
1 2

Denumirea postului
Terenuri Cheltuieli de dezvoltare

Sume
66500 15000

Nr. Crt.
1 2

Denumirea postului
Capital subscris varsat Rezerve

Sume
484000 12000

3 4 5 6

Amenajari de terenuri Constructii Echipamente tehnologice Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Avansuri acordate pentru imobilizari corporale Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse in curs de executie Produse finite Efecte de platit Clienti creditori Cheltuieli inregistrate in avans

5000 63000 85000 15000

3 4 5 6

Rezultatul reportat Profit si pierdere Subventii pentru investitii Credite bancare pe termen lung

2500 1522,5 1487,5 200690

7 8

110000 2000

7 8

Furnizori Furnizori de imobilizari

53325,9 20350

4000

Efecte de primit de la clienti

1500

10 11

32500 13500

10 11

12

17900

12

13

170

13

14 15 16 17

48625 9000 2000 3600

14 15 16 17

Personal salarii datorate Contributia personalului pentru pensia suplimentara Contributia angajatorului pentru asugurarile sociale de sanatate Contributia unitatii la asigurarile sociale Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea amenajarilor interioare Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de

6300 700

3100

450

5500 4500 4800 9900

18

Conturi la banci in lei

123205,9

18

19

Bilete de tratament si odihna

1900

19

20 21 22 23

Avansuri de trezorerie Viramente interne Clienti Variatia stocurilor Diferente de prt la produse Casa in lei

3000 100000 30000 1250

20 21 22 23

transport, animalelor si plantatiilor Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Contributia unitatii la fondul de somaj Contributia personalului la fondul de somaj Impozitul pe salarii Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate

1500

1500

1200 400 1100 1200

24 25

875 66500

Total activ

819525, 9

Total pasiv

819525, 9

S-ar putea să vă placă și