Sunteți pe pagina 1din 10

I.

Prezentarea organizatiei

1. UniCredit Tiriac Bank 1.1.Date identificare banca UniCredit Tiriac Bank SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 1, Bd. Expozitiei Nr.1F, Cod Postal 012101, inregistrata in Registrul Comertului su nr.!"0#$$0%#1&&1, in Registrul Bancar su nr.RB'P!R'"0'011#1(.02.1&&& si inregistrata la )NSP*CP cu noti+icarea nr.10&%", cod unic de inregistrare ,%1-,%, atri ut +iscal R., capital social su scris si /arsat ,$&.0$-.2&1,20 R.N. I.2. Date generale 0niCredit 1iriac Ban2 este parte a grupului 0niCredit, anca europeana de top cu reteaua cea mai extinsa din Europa Centrala si de Est. 3n Romania, 0niCredit 1iriac Ban2 este una dintre principalele institutii +inanciare, o+erind ser/icii si produse de inalta calitate pentru toate categoriile de clienti. )+lata in top % 4ucatori pe piata romaneasca, 0niCredit 1iriac Ban2 o+era clientilor sai, prin intermediul celor peste 2"0 sucursale si peste ,.000 anga4ati, solutii +inanciare pentru necesitatile persoanelor +izice, 3.5.5., marilor companii, persoanelor +izice autorizate. Banca isi propune sa mentina permanent clientul in centrul acti/itatilor sale, sa +ie un partener cu care se lucreaza usor si o parte +oarte acti/a a comunitatilor in care isi des+asoara acti/itatea. 6rupul 0niCredit este prezent pe piata din Romania si prin intermediul partenerilor7 0niCredit 8easing Corporation, 0niCredit 3nsurance Bro2er, Pioneer )sset 5anagement, 0niCredit Consumer Financing 90CFin: si 0niCredit Business 3ntegrated Solutions 90B3S:. 1.3.Istoric UniCredit Tiriac Bank este o anca din Romania ce s'a +ormat printr'o du la +uziune, prima, dintre Banca 3on 1iriac si ;<B Ban2, care a dus la +ormarea ;<B 1iriac, si a doua, dintre ;<B 1iriac si 0nicredit Romania. 3n anul 200$, anca a +uzionat prin a sor tie cu Banca di Roma. 0niCredit 1iriac Ban2 +ace parte din grupul ancar 0niCredit 6roup, care este de departe cea mai mare anca in Europa Centrala si de Est, a/and aproximati/ %-.000 de cola oratori, care presteaza ser/icii pentru peste 2" de milioane de clienti in mai mult de ,.100 de sucursale. 1.4. isi!ne Banca este parte a unuia dintre cele mai puternice grupuri +inanciare din Europa, mandri de o mostenire culturala ce reprezinta +undamentul identitatii noastre comune. Se dedica cu pasiune crearii unui nou concept de ser/icii ancare prin e+ortul constant de a o+eri clientilor sai solutii +inanciare noi. Reputatia +irmei se construieste pe incredere, responsa ilitate pentru rezultate si calitate in a+aceri. 1.".#es!rse !$ane 0niCredit 1iriac Ban2 este anca cu unii din cei mai producti/i anga4ati deoarece, cu aproape ,000 de salariati, genereaza un pro+it net per salariat de aproximati/ 1,&00 de euro. 3n contextul /olatilitatii resurselor umane care se mani+esta la ni/elul intregului sistem ancar, ni/elul calitatii personalului ancii este sustinut prin programe de training si de retentie derulate permanent. 3n prezent, 0niCredit 1iriac Ban2 are peste ,.000 de anga4ati, in 2"1 de sucursale. 1

1.%. Pozitia fir$ei &e &iata Pe piata romaneasca, primele trei anci din sistem au adunat "2,2> din piata, cu acti/e cumulate de ,,,0 miliarde de euro, potri/it raportarilor celor mai importanti 4ucatori din an2ing'ul local. Spre comparatie, in urma cu doi ani, primele trei institutii +inanciare detineau mai mult de 4umatate din acti/ele sistemului ancar . 3n cazul UniCredit Tiriac Bank, /olumul total al acti/elor a a4uns la ",- miliarde euro la +inalul lunii martie a anului 200&, in crestere cu ,"> +ata de ,1 martie 200(, ceea ce se traduce printr'o cota de piata de -,(>. 0niCredit 1iriac Ban2 Este singura anca din Romania cu o retea de sucursale specializata pe ser/icii si produse dedicate companiilor. Rercunoscuta ca cea mai una anca specializata pe real estate si, practic, este singura anca cu o di/izie dedicata acestui tip de proiect. 3n plus, exista cross order solutions, prin intermediul carora organizeaza relatiile ancare ale clientilor in multiple tari ast+el incat sa ene+icieze de aceeasi calitate a ser/iciilor ca si in tara de origine 1.'. Board Str!ct!ra de $anage$ent a UniCredit Tiriac Bank 3n cadrul )dunarii 6enerale a )ctionarilor din data de 1$ aprilie 200(, a +ost desemnata noua structura a conducerii 0niCredit 1iriac Ban2. Con+orm sistemului dualist, aceasta este +ormata din Consiliul de Supra/eg=ere si *irectorat, mem rii *irectoratului neputind +i in acelasi timp si mem ri in Consiliul de Supra/eg=ere. e$brii Consili!l!i de S!&ra(eg)ere al UniCredit Tiriac Bank s!nt*

Corneli! Dan PASCA#IU Presedintele Consiliului de Supra/eg=ere

Corneliu *an Pacariu

Petru <adu/a

8eonard 8eca

;einz 1sc=iltsc =

;einz 5eidling er

6ian+ranc o Bisagni

6ianni Papa

Francesco 6iordano

Paolo 1ripodi

Ste+ano Cotini

3n cadrul sedintei din 1$ aprilie 200(, Consiliul de Supra/eg=ere al 0niCredit 1iriac Ban2 a apro at alegerea domnului Corneliu *an P)SC)R30 in +unctia de Presedinte al Consiliului de 2

Supra/eg=ere al 0niCredit 1iriac Ban2 si numirea domnului Catalin Ras/an R)*0 in +unctia de Presedinte al *irectoratului 9C=ie+ Executi/e .++icer:.

e$brii Directorat!l!i a! fost dese$nati+ d!&a c!$ !r$eaza* Catalin #as(an #ADU CE.#Presedinte Executi/ al Bancii

,iccolo UB-#TA..I Prim <icepresedinte Executi/

Daniela B/DI#CA <icepresedinte Executi/

Se&ti$i! P/ST-.,ICU <icepresedinte Executi/

Alina D#A0A, <icepresedinte Executi/ 1.1. Str!ct!ra actionariat* UniCredit Bank A!stria ' -0,--((",-> din capitalul social.'

arco -SP/SIT/ <icepresedinte Executi/

#edr!$ International In(est$ents B.2. ' 2",(,10,%1> din capitalul social.' 2esanio Trading .i$ited ' 20,22(%&,,> din capitalul social.' Beteilig!ngs(er3alt!ngsgesellsc)aft der Bank A!stria Creditanstalt .easing 0$b4 ' 0,01,2(&$>din capitalul social.' Arno 0r!ndst5cks(er3alt!ngs 0esellsc)aft $.b.4 ' 0,01,2(&$> din capitalul social.' Bank A!stria 6 C-Beteilig!ngsg$b4 ' 0,01,2(&$> din capitalul social.' Bank A!stria Creditanstalt .easing 0$b4 ' 0,01,2(&$> din capitalul social.' Unicredit .easing #o$ania S.A. UniCredit Bank Austria ' 0,00000"&> din capitalul social.' Redrum International Investments B.V. Alti actionari+ &ersoane fizice Vesanio Trading Limited ro$ane ' ",011((0%,-> din capitalul Bank Austria - CEE BeteiligungsgmbH social.' Arno Grundst !ksver"altungs Gesells!#a$t m.b.H Alti actionari+ &ersoane 7!ridice Beteiligungsver"altungsgesells!#a$t der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH ro$ane Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH ' 0,1$&-(",$$> din capitalul social.' Uni!redit Leasing Romania %.A. Alti actionari+ &ersoane fizice Alti a!tionari& 'ersoane $i(i!e romane straine Alti a!tionari& 'ersoane )uridi!e romane ' 0,11($&0%"&> din capitalul social.' Alti actionari+ &ersoane 7!ridice straine ' 0,01(00$-0"> din capitalul social.

1.8. 9!rnizorii a:Furnizorii de disponibilitati banesti +ormeaza un prim grup de agenti de mediu cu care anca intra in relatii de piata speci+ica in cadrul unor piete caracteristice 7 ' clientii in calitate de cumparatori ai produselor si ser/iciilor +inanciar' ancare apar in postura de +urnizori de disponi ilitati anesti ca deponenti, platitori ai ratelor de credit a4unse la scadenta, de platitori de do anzi si comisioane pentru prestatiile primite ? titulari de conturi curente, detinatori de titluri, creante, ' ancile corespondente, in calitate de intermediari de operatiuni intre clientii care in urma compensarilor reciproce apar in postura de de itori, ancile corespondente au si calitatea de detinator al contului curent al ancii, ' ancile creditoare si intermediarii +inanciari de pe piata monetara, de la care ancile pot ac=izitiona prin cumparare de produse ancare disponi ilitati anesti care sa le acopere ne/oile temporare. 3ntermediarii +inanciari reprezinta o categorie speciala de agenti ce actioneaza pe piata monetara intre Banca Centrala si ancile de itoare, unii dintre acestia +iind simpli comisionari 9curtieri:, altii actionand si in nume propriu, ca anci cu ridicata 9case de rescont:. "

' Banca Centrala 9Banca de Emisiune:, in calitate de depozitar al disponi ilului in contul curent constituit de societatea ancara ca stoc de moneda centrala pentru a satis+ace, in mod curent cerintele legate de onorarea o ligatiilor catre alte anci si ca resurse pentru indeplinirea cerintelor pri/ind rezer/a minima o ligatorie. : Furnizorii de echipamente si prestatorii de servicii nebancare includ agentii economici care, in aza unor relatii de /anzare ' cumparare asigura resursele materiale necesare des+asurarii acti/itatilor ancilor. c: Furnizorii de forta de munca sunt agentii de mediu cu care anca se intalneste pe piata +ortei de munca 7 o+icii de +orta de munca, unitati de in/atamant, +irme de recrutare si plasare a +ortei de munca si concurentii al caror personal poate +i atras prin mi4loace apartinand resurselor umane. 1.1:. Clientii Bene+iciarii disponi ilitatilor anesti +ormeaza un alt grup inclus in micromediu, care intra in relatii de piata cu anca, ac=izitionand unul din cele mai importante produse ancare, creditul. Ca pro+il, acestia nu di+era de +urnizorii de disponi ilitati anesti ci doar ca postura in care se plaseaza, cea de de itori si ca modalitate de ac=izitie a produselor ancare. ' clientii sunt agenti de mediu ale caror ne/oi de in/estitii depasesc potentialul lor economic +iind ne/oiti, pentru des+asurarea curenta a acti/itatii sa apeleze la credite o isnuite. ' ancile corespondente care la s+arsitul compensarilor reciproce au sold poziti/ urmand sa primeasca prin trans+er, ec=i/alentul acestuia, ele primesc disponi ilitati in calitate de detinator al contului curent desc=is la anca ? ' anci de itoare si intermediari +inanciari 9 anca de rescont: care actioneaza pe piata monetara ? ' Banca Centrala ca detinator al contului curent constituit pentru stocul de comanda si pentru rezer/ele minime o ligatorii ? ' partenerii 9clientii: unor operatiuni cu titluri in calitate de emitenti, in cadrul cesiunilor? ' organismele de plasament in creante 9+ondul de plasament in creante, +ondul mutual de creante:, apar in calitate de intermediari in cadrul creditarii unor acti/itati de ac=izitie de unuri si ser/icii ne ancare 9leasing, credit ipotecar:. 1.11.Conc!rentii Concurentii, sunt agenti din cadrul micromediului, care o+era produse si ser/icii similare, in cadrul pietei. Lista bancilor din Romania acreditate de Banca Nationala a Romaniei: '8i ra Ban2 'CEC ' Casa de Economii si Consemnatiuni 'Credit Europe Ban2 'Egnatia Ban2 'BCR ' Banca Comerciala Romana 'Banca Romaneasca 'ProCredit Ban2 'Banca Carpatica 'BR* 6roupe Societe 6enerale 'Rai++eisen Ban2 'Bancpost 'Banca 1ransil/ania 'Piraeus Ban2 '.1P Ban2 ')lp=a Ban2 -

'0niCredit 1iriac Ban2 '<ol2s an2 'Ban2 o+ C@prus '3ntesa Sanpaolo Ban2 'Romanian 3nternational Ban2 'Empori2i Ban2 '3N6 Ban2 ')1E Ban2 Romania 'Banca C.R. Firenze Romania 'Banca di Roma Sp). 3talia Sucursala Bucuresti 'Banca 3talo Romena '5illennium Ban2 'Ban2 8eumi Romania 'Blom Ban2 Eg@pt 'la Caixa 'Citi an2 'Exim Ban2 'Fortis Ban2 '6aranti Ban2 ';<B Banca pentru 8ocuinte 'Porsc=e Ban2 Romania 'Rai++eisen Banca pentru 8ocuinte 'RBS Romania '5AB Romexterra Ban2 2. -le$ente de c!lt!ra organizationala 2.1.2alorile 3n Romania, 0niCredit 1iriac Ban2 a adoptat +ara rezer/e setul de /alori al 6rupului 0niCredit. )cesta este un produs al tuturor culturilor organizationale din ancile si companiile care +ac parte din 6rupul 0niCredit. *esi sunt di+erite, aceste culturi au in comun o cunoastere pro+unda a e/olutiei pietei, un anga4ament dura il pentru a spori /aloarea adaugata o+erita, responsa ilitate sociala, precum si dez/oltarea oamenilor si o atentie deose ita acordata clientului. 3n ceea ce pri/este sistemul de /alori am o ser/at urmatoarele7

2.2.Si$bol!rile Sigla organizatiei reprezinta unul dintre sim oluri. Sigla pastreaza elemente semni+icati/e din identitatea ancilor care contri uie la +ormarea celei noi si constituie de asemenea si constructia /izuala a identitatii7 ' culoarea rosie si s+era continand ci+ra 1 sim olizeaza7 dinamism, energie, ino/atie, putere si incredere, dorinta de per+ectiune? ' s+era impreuna cu numele 0niCredit su liniaza apartenenta la 6rupul 0niCredit, unul din grupurile +inanciare de top din Europa? ' numele 1iriac aduce recunoasterea unui nume puternic pe piata ancara romaneasca, in special de catre persoanele +izice? ' iar alaturarea celor 2 nume su liniaza un ec=ili ru sta il dat de cunoasterea pietei locale completata de experienta internationala. 2.3.Stat!tele a) Statutul firmei Statutul +irmei se identi+ica cel mai ine prin cladirea +olosita de organizatie. Bona in care este localizata si aspectul cladirii sugereaza pozitia ce o detin pe piata si puterea, +orta economica. S'a putut o ser/a ca , incinta a de/enit in timp un +el de o iect de arta ce stimuleaza salariatii sa se identi+ice cu +irma si sa se implice cat mai mult in acti/itatile acesteia, atat +izic, intelectual, cat si emotional. Cladirea a carei +orma imprumuta elemente din identitatea /izuala a grupului 0niCredit a de/enit CcasaC ancii din /ara anului trecut. 3n iunie 2012, 0niCredit 1iriac Ban2 a inaugurat noul sediu central, in cladirea de irouri de 1- eta4e, situata in zona de nord a Capitalei ' Bule/ardul Expozitiei. Cladirea este reprezentati/a pentru randul 0niCredit 9ca elemente ar=itecturale: si adaptata necesitatilor ancii. Sediul este inc=iriat, contractul de inc=iriere are o durata de 10 ani, incepand cu luna iunie a anului trecut. Cladirea a +ost dez/oltata de catre BogDart .++ices, construita de BogD)rt Construction si +inantata de 0niCredit 1iriac Ban2. *e ce un sediu nouE CRelocarea in noul sediu a +ost sustinuta de ratiuni +oarte puternice, in conditiile in care anterior anga4atii din centrala ancii isi des+asurau acti/itatea in - cladiri de irouri, localizate in puncte distincte ale orasului 96=etarilor, C=arles de 6aulle, Rosetti, 5arasesti si Ner/a 1raian:. Procesul de relocare a celor peste 1.200 de anga4ati s'a des+asurat in cursul lunii iunie 2012C, spun o+icialii ancii. *e alt+el, unul dintre principalele moti/e pentru care s'a optat pentru acest proiect a +ost posi ilitatea ca toate departamentele din =ead o++ice ale 0niCredit sa +unctioneze impreuna, sa poata cola ora in timp real, +ara deza/anta4ul impartirii in cinci spatii di+erite. *incolo de acest o iecti/, acela al unei ec=ipe unite, au existat si ratiuni de e+icienta, atat +inanciara cat si operationala si de calitate a mediului de lucru. Supra+ata inc=iria ila a cladirii este de 1-.-00 m.p. Noul sediu al 0niCredit 1iriac Ban2 este unul care a unda in lumina naturala, elemente C/erziC, dar si zone artistice#culturale. Spre exemplu, in lo @'ul cladirii au loc periodic expozitii ale unor parti din colectia de arta a grupului. .+icialii 0niCredit considera ca 0niCredit 1oFer are ca prim a/anta4 +aptul ca este o cladire C/erdeC. C3n primul rand, este o constructie ecologica, G inteligenta H, tinand cont de aspecte importante legate de protectia mediului. )st+el, ne mandrim ca ne des+asuram acti/itatea intr'una dintre putinele cladiri din Romania certi+icate international ' BREE)5, lucru care a +ost posi il prin design'ul si executia care permit o utilizare sustena ila a cladirii. Sistemul de gestionare computerizata a cladirii 9Building 5anagement S@stem I B5S: I care controleaza si monitorizeaza ec=ipamentele electrice si mecanice ' respecta standardele actuale, constructia +iind pre/azuta cu $

senzori pentru limitarea consumului de utilitati 9apa, energie electrica:, iar +atada are un indice de re+lexie ridicat, ceea ce inseamna de asemenea mai multa e+icienta energeticaC, au declarat o+icialii ancii. Sediul este pre/azut cu un spatiu special amena4at pentru ser/irea mesei, ca inet medical, i lioteca, sucursala la parter, alcoane la +iecare eta4 si terasa pe acoperis, disponi ila atat pentru +olosirea zilnica, dar si pentru e/enimente speciale. )cestora li se adauga lumina naturala din a undenta, salile spatioase de training si cele ,% de sali de intalnire impartite pe eta4e, cu a+isa4 si +acilitati de rezer/are electronica si de telecon+erinta 9o parte dintre acestea sunt pre/azute si cu un sistem de teleprezenta:, dar si existenta unor co++ee points si a unor ucatarii pe +iecare eta4. Pe langa +acilitatile o+erite de consolidarea operatiunilor intr'un singur sediu, cladirea a permis si amena4area unui data center la standarde 1ier , 9printre cele mai a/ansate pe piata din Romania:, precum si al unui securit@ operati/e center per+ormant. C)/em ,% de sali de sedinta, carora li se adauga o sala de consiliu si , sali de training cu pereti glisanti. Fiecare sala de training este pre/azuta cu un sistem in+ormatic G Smart Board H, care permite realizarea de prezentari interacti/e. Cladirea respecta standardele de grup, 0nicredit 6roup Space Polic@, care pre/ad un numar minim de irouri indi/iduale, restul spatiului +iind utilizat in regim open space. 3n cazul nostru, proportia de irouri indi/iduale reprezinta mai putin de "> /ersus open space. C=iar daca adaugam spatiile de sedinta, procentul se mentine la un ni/el scazut, de su 2->C, spun o+icialii 0niCredit 1iriac Ban2. Spatiile inc=ise sunt delimitate prin partitii de sticla cu +olie autocolanta, asigurand ast+el ec=ili rul intre senzatia de transparenta si ne/oia de intimitate. Cladirea este pre/azuta cu 1"" locuri de parcare su terane, respecti/ ,& locuri supraterane destinate clientilor si partenerilor.

b) Statutul angajatilor Statului anga4atilor indica +aptul ca o persoana este perceputa ca +iind mai una, mai per+ormanta si mai in+luenta, comparati/ cu celelalte. 3n cadrul 0niCredit 1iriac Ban2, lunar se +ac intalniri la Bucuresti la care participa +iecare Branc= 5anager al sucursalelor din tara. Este analizata acti/itatea sucursalelor din punctul de /edere al segmentului 355, al persoanelor +izice, pri/ate an2ing etc. *e asemenea, zilnic anga4atilor le sunt trimise rapoarte cu persoana care a e+ectuat cele mai multe contracte de credite, cele mai multe contracte pentru depozite si casieria cu cele mai multe incasari. 8a s+arsitul lunii acestora li le acorda recompense monetare li se maresc sansele de promo/are. 8a ni/elul +unctiilor inalte, statulul con+era li ertatea de a nu urma un orar strict de lucru si de a a/ea propria ora de masa ori pauza de ca+ea. 2.4. edi!l fizic

)mena4arile o+era spatii su+iciente de lucru pentru +iecare irou si compartiment. 8umina predomina deoarece ma4oritatea peretilor interiori, usilor si +erestrelor sunt din sticla pentru a crea si un mediu de lucru placut, desc=is comunicarii, transparent. Sediile centrale si toate sucursalele sunt mo ilate modern si dotate cu te=nologie corespunzatoare des+asurarii acti/itatii orgamizatiei. Culorile predominante ale irourilor sunt cele ale sim olului +irmei7 al si rosu.

2.".-roii Cand au +ost intre ati despre eroii cunoscuti, anga4atii nu au numit o persoana anume, dar ca exemplu de urmat a +ost mentionata de cele mai multe ori *aniela Ro=an, +ostul /icepresedinte &

executi/ pe ;R al ancii, care a +ost promo/ata la =eadJuarter'ul grupului de la 5ilano de la 1 octom rie 200&. )ceasta pozitie stimuleaza anga4atii ancii care si'ar dori un parcurs ai carierei asemanator.

2.%.Traditii+ istorii+ $it!ri )/and in /edere +uzionarea recenta care a dus nastere la 0niCredit 1iriac Ban2 Romania, nu s'au remarcat e/enimente care sa +i marcat ce/a date in istoria nescrisa a organizatiei. 3n sc=im , anga4atii cunosc istorii pri/ind +ormarea 6rupului 0niCredit con+orm carora originile 6rupului dateaza de acum cinci secole, cand, in 1"$,, a +ost construita Rolo Banca in Bologna de catre 5onte di Pieta. )ceasta a +unctionat pana in 1&&( atunci cand, alaturi de alte ( entitati a +ormat 6rupul 0niCredit existent astazi.

2.'.#it!al!ri si cere$onii 8a ni/el inalt ca ritual am remarcat intalnirile +ormale de la sediul central care au ca scop analizarea unor rezultate, sta ilirea unor noi o iecti/e. )ceste intalniri se inc=eie ocazional si cu o mica ceremonie ce are ca scop dez/oltarea comunicarii in+ormale. Ritualurile di+era si de la sucursala la sucursala. Spre exemplu, la sucursala Caraiman din 1argo/iste, am remarcat ca ritual7 ' 5odul cum se des+asoara pauza de masa? ' Primirea unui nou anga4at7 acesta este prezentat superiorului sau direct, mem rilor ec=ipei cat si mem rilor celorlalte compartimente? 'Branc= 5anagerul a4unge la sediul dupa ceilalti anga4ati dar niciodata mai tarziu de ,0 minute de la inceperea programului? ')ni/ersarile nu se sar atoresc +astuos? '3n mediul de lucru al anga4atilor sunt a+isate di+erite mesa4e /izuale pentru a le +ixa in su constient importanta des+asurarii e+iciente a lucrului in ec=ipa.

10