Sunteți pe pagina 1din 239

CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.
CONINUT, FUNCII, EVOLUIE ISTORIC. ETAPE I
MODELE..................................................................................................1
1.1. Locul i rolul !"!#$$"%ului r$&ur&$lor u!"$ '" (ir)...............................1
1.1.1. Coninutul managementului resurselor umane..............................................5
1.1.2. Principiile managementului resurselor umane............................................10
1.1.3. Principalele sfere ale activitii managementului resurselor
umane....................................................................................................................12
1.*. E+olu,i! !"!#$$"%ului r$&ur&$lor u!"$...................................................1-
1.2.1. Etape ale managementului resurselor umane.
Cauze i factori.................................................................................................15
1.2.2. Moele ale managementului resurselor umane......................................20
1... P$r&/$c%i+$l$ !"!#$$"%ului r$&ur&$lor u!"$ '"
&oci$%!%$! cu"o!%$rii.................................................................................................*0
1.3.1. Caracteristici efinitorii ale societii cunoaterii..................................2!
1.3.2. "ucrtorul cunoaterii#elita capitalului uman $n
societatea cunoaterii........................................................................................2%
1.3.3. Procese i tenine $n managementul firmei
&microeconomic'.............................................................................................30
1.3.(. )ccente noi i $n managementul macroeconomic al
resurselor e munc..........................................................................................3(
CAPITOLUL *. STADIUL DE EVOLUIE A
MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 1N FIRMA
ROM2NEASC......................................................................................3
*.1. Cu /ri+ir$ l! o4i$c%i+ul !4or5)rii i l! &ur&$l$ 5$ 5!%$ u%ili6!%$......................3
*.*. S%u5ii 5$ c!6.........................................................................................................78
2.2.1. *tuiu e caz la E"EC+,-#Pro *.). ..................................................(0
)ne.e
2.2.2. *tuiu e caz la *.C. ,omtel *.). Constana.........................................5/
)ne.e
2.2.3. *tuiu e caz la *.C. 0oremar *.). .......................................................12
)ne.e
2.2.(. *tuiu e caz la *.C. Eforie *.).............................................................%%
)ne.e
2.2.5. *tuiu e caz privin managementul resurselor umane
la Procom *.). +ulcea....................................................................................//
2.2.!. *tuiu e caz la *.C. Pilotrom *.,.". Constana.................................110
*... Co"clu6ii 5$ !"&!4lu......................................................................................119
CAPITOLUL .. MANAGEMENTUL PARTICIPATIV AL
RESURSELOR UMANE.....................................................................1.3
..1. D$ c$ !"!#$$"%ul /!r%ici/!%i+:..................................................................1.3
..*. Co",i"u%ul !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+. Pri"ci/!l$l$
c!r!c%$ri&%ici !l$ !c$&%ui!.........................................................................................1.9
.... For$ !l$ !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+.........................................................177
..7. F!c%ori $;/lic!%i+i !i $;%i"5$rii i 5i+$r&i(ic)rii
!"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+..................................................................................173
..-. Mo%i+!,i!<co"5i,i$ i (!c%or #$"$r!l !l !"!#$$"%ului
/!r%ici/!%i+................................................................................................................1-7
CAPITOLUL 7. MANAGEMENTUL PARTICIPATIV 1N
FIRMA ROM2NEASC. STADIU ACTUAL I
PERSPECTIVE....................................................................................100
7.1. M!"!#$$"%ul /!r%ici/!%i+ r$!li6!% '" 4!6! u"or or#!"i&$
l$#!l$..........................................................................................................................100
7.*. E+!lu)ri !l$ !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+ '" (ir! ro="$!&c)
'" +i6iu"$! !"!#$rilor...........................................................................................109
7... E+!lu!r$! !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+ '" (ir) 5i" /$r&/$c%i+!
u"ci%orilor..............................................................................................................130
7.7. Co"clu6ii 5$ !"&!4lu !&u/r! $;i&%$",$i !"!#$$"%ului
/!r%ici/!%i+ '" (ir).................................................................................................190
CAPITOLUL -. ELEMENTE DE >A? ALE UNEI
STRATEGII DE E@TINDERE A MANAGEMENTULUI
PARTICIPATIV...................................................................................1A*
-.1. N$+oi! u"$i &%r!%$#ii ! !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+....................................1A0
-.*. Di!#"o&%icul<coor5o"!%) i"%ro5uc%i+) ! &%r!%$#i$i !"!#$$"%ului
/!r%ici/!%i+................................................................................................................1AA
-... D$(i"ir$! u"$i +i6iu"i !&u/r! (ir$i '" +ii%or.................................................1AA
-.7. D$&c$"%r!li6!r$! !"!#$$"%ului</r$i6) $&$",i!l) !
/roo+)rii !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+..............................................................*81
-.-. E+!lu!r$! i r$/roi$c%!r$! /o&%urilor..............................................................*8*
-.0. R$cru%!r$! i &$l$c,i! /$r&o"!lului..................................................................*8.
-.3. D$6+ol%!r$! c!/!ci%),ilor /ro($&io"!l$ !l$ !"#!B!,ilor..................................*87
-.9. R$co/$"&! i /$r(or!",!.............................................................................*8-
-.A. Mo5$lul 5$ cul%ur) or#!"i6!,io"!l).................................................................*83
>I>LIOGRAFIE......................................................................................................*18
ANE@E
INTRODUCERE
Perfecionarea managementului2 $n general2 i a managementului
resurselor umane2 $n special2 se impune i $n practica economic rom3neasc
rept o cooronat principal e pregtire a ,om3niei e integrare $n
structurile economice europene.
Crearea i ezvoltarea sectorului economic privat $n urma tranziiei
,om3niei la economia e pia2 a unui puternic sector al $ntreprinerilor mici
i mi4locii2 nu este nici pe eparte suficient $n competiia li5er2 fr restricii
$n interiorul Comunitii Economice Europene2 fr o riicare multilateral a
managementului firmei2 a managementului resurselor umane ale acesteia.
-ric3t e puternic i variat ca structur este acest sector al
$ntreprinerilor mici i mi4locii2 aceasta nu conteaz c3tui e puin ac
fiecare firm nu are capacitatea managerial necesar.
6umrul e $ntreprineri reprezint oar latura cantitativ a
participanilor rom3ni $n competiia economic european. Managementul
resurselor umane ale firmei2 calitatea acestuia2 capacitatea e performan a
managementului rom3nesc al resurselor e munc reprezint latura calitativ2
coniia sine 7ua non a reuitei firmelor rom3neti $n competiia european i
monial tot mai acer5.
6u este $n aceasta nici o e.agerare pentru c msura asigurrii unui
management performant al resurselor umane e.prim $n fapt o garanie
esenial pentru valorificarea tuturor celorlali factori i coniii ale prouciei
firmelor2 pentru realizarea unei prouctiviti i caliti $nalte2 pentru
realizarea e costuri sczute i e profituri c3t mai $nalte.
)nalizele noastre2 in nefericire2 evieniaz o grav rm3nere $n
urm a managementului resurselor e munc $n firme8 metoele vec9i2 mai
:
mult intuitive preomin $n ma4oritatea componentelor managementului
resurselor e munc in foarte multe firme.
;ei $nvm3ntul superior economic2 $n frunte cu )caemia e
*tuii Economice2 ispune e care iactice e cel mai $nalt nivel e
pregtire2 managerii resurselor umane $n firmele mici i mi4locii n#au
pregtirea necesar. Carene grave $n managementul resurselor umane se
esfoar i $n afara firmei2 $n orae2 municipii i 4uee2 c3t i la scar
naional.
+eza noastr e octorat se rezum2 aa cum se vee c9iar in titlul
ei2 oar la managementul firmei.
)m consierat c firma2 intr3n $n contact cu meiul e afaceri
concurenial $n interiorul rii i $n afar2 are cea mai urgent nevoie e
elevare a managementului resurselor umane.
<n plus2 suntem convini c firma ne ofer cel mai prielnic caru e
e.aminare i evaluare a staiului actual al managementului resurselor umane
$n totalitatea componentelor acestuia2 e e.aminare corelat cauz#efect $n
toate momentele efinitorii ale managementului resurselor umane. <n fine2
a.area cercetrii noastre $n firm2 ne a4ut s cunoatem funamentul actual al
firmei pe care vom $ncerca s grefm i s promovm alte moele
manageriale superioare celor utilizate astzi $n multe firme rom3neti.
Concentrarea lucrrii asupra managementului resurselor umane $n
firm nu $nseamn c ne putem ezinteresa e pro5lematica macroeconomic
a managementului resurselor umane. 6ici nu s#ar putea2 pentru c felul $n care
se realizeaz managementul macroeconomic al resurselor umane $nflueneaz
$n cel mai $nalt gra managementul firmei2 rezultatele acesteia $n gestionarea
tutror resurselor $n ansam5lul lor. *e $nelege c stuiul managementului
resurselor e munc $n firm ne va a4uta s formulm o5servaii i propuneri
e perfecionare a managementului resurselor umane.
::
<n acest perimetru tematic al o5iectivelor noastre2 teza e octorat
este structurat $n 5 capitole2 up cum urmeaz8
Capitolul 1. =Manage m entul r e surselor u m ane. Co n inut 2 fun c ii2
evoluie istori c . Etape i moele > pune $n evien2 $nainte e toate2
importana managementului2 $n general2 i a managementului resurselor
umane2 $n special. <n acest sens se apeleaz la argumentul c resursele umane
sunt o resurs special2 creatoare i inovatoare2 istinct e toate celelalte
resurse. *e efinete managementul resurselor umane2 se trec $n revist
princiile e 5az care stau 5aza acestuia2 precum i principalele sfere care
elimiteaz $n mo concret#specific managementul resurselor umane e
managementul general al firmei.
Pe 5aza celor artate mai sus2 se trece la e.aminarea evoluiilor
istorice ale managementului resurselor umane2 la evienierea etapelor2
cauzelor i factorilor acestor evoluii. *e isting2 $n esen2 trei etape2 $n spe
trei moele e evoluie a managementului resurselor umane. Este vor5a e un
progres uria $n aceast evoluie emocratic a managementului resurselor
umane2 evoluie care a susinut puternic creterea continu a prouctivitii
muncii2 e la moelul marelui +a?lor2 la moelul relaiilor umane2 p3n la
moelul e astzi al resurselor umane2 al capitalului uman. <n finalul
capitolului se esc9ie o a5orare special care marc9eaz2 $n fapt2 o etap
nou a managementului resurselor umane2 un moel special caracteristic
societii cunoaterii2 care riic pe un plan $nalt $mpletirea muncii fizice cu
munca intelectual2 $n procesele e munc2 e creaie i inovare $n firma
moern.
Capitolul 2. =*taiul actual al m a n a gementului resurselor u m ane $n
fir m a ro m 3 nea s c > Este conceput i realizat ca o analiz iagnostic2
esfurat sistematic pe principalele componente ale managementului
resurselor umane.
:::
<ntreaga analiz iagnostic este realizat pe 5aza unor stuii e caz
$ntr#un numr e ! firme2 aparin3n unor sectoare i ramuri foarte iferite.
*inteza stuiilor e caz este organizat2 aa cum am spus2 pe componente ale
managementului resurselor umane $n carul crora s#au evieniat at3t aspecte
pozitive2 puncte tari2 ar i puncte sla5e i foarte sla5e. <n acest fel2 analiza
iagnostic nu rm3ne $n staiu e iagnoz2 ci oat cu evienierea
principalelor cauze care etermin o stare sau alta2 pozitiv sau negativ in
fiecare component a managementului resurselor umane se cristalizeaz i
cele mai importante irecii2 ci i mi4loace e aciune $n veerea
perfecionrii resurselor umane.
@ine$neles2 toate aceste a5orri au permis evaluarea staiului
actual al managementului resurselor umane ca o rm3nere important $n urm
ce se cere gra5nic eliminat in practica firmei rom3neti.
Capitolul 3. = Manage m entul participativ al resurselor uman e >. <n
ciua comple.itii continurii tezei $n irecia a5orrii frontale a
managementului participativ al resurselor umane2 am preferat acest uria efort
pentru c $n alte ri managementul participativ a cunoscut progrese uriae2
afl3nu#se la 5aza realizrii unor mari performane economice interne i
internaionale2 la temelia unei capaciti uriae e competiie economic. <n
ara noastr i $n alte ri managementul participativ n#a progresat2 ec3t poate
$n ce privete unele forme pariale2 fr a atinge ceea ce s#a conturat astzi2 $n
societatea cunoaterii managementul participativ. <n plus2 $n literatura
economic2 $n general2 $ncercrile e lansare a managementului participativ ni
se par e cele mai multe ori rare2 iar atunci c3n ele e.ist2 nu se oveesc
prea cura4oase $n faa o5stacolelor reale care $l fr3neaz.
;in acest comple. e $mpre4urri2 capitolul efinete managementul
participativ $n forme i su5 terminologie iferit $n toate etapele evoluiei
managementului resurselor umane2 evieniaz caracteristicile care#l efinesc
:A
i eose5esc e celelalte sisteme e management. *e e.amineaz premisele
care favorizeaz managementul participativ2 $ntre care motivarea2 cultura
organizaional2 progresele informaticii i te9nologiei i e aici procesele e
escentralizare i e refacere a unitii muncii fizice cu munca e concepie $n
anumite coniii i premise favora5ile.
*e e.amineaz o serie e procese2 tenine i forme ale
managementului participativ2 $n str3ns legtur cu o serie e procese in
sfera te9nologiei2 a organizrii muncii2 ar i in sfera eucaiei resurselor e
munc.
<ntruc3t managementul participativ2 ca i alte forme e management2
are at3t avanta4e c3t i limite2 se insist asupra acestora oat cu concluzia c
formele managementului2 pe fonul evoluiei lor istorice2 nici una nu a
isprut2 ele au coe.istat i lrgit mereu 5aza e alegere a moelului care se
potrivete cel mai 5ine coniiilor concrete2 cerinelor2 o5iectivelor i
sarcinilor2 ar i vocaiei manageriale intr#o ar sau alta2 intr#o etap sau
alta.
Capitolul (. = Manage m entul parti c ip a tiv al r e su r s elo r umane $n
firm a ro m3neasc > evieniaz mai $nt3i evoluia sla5 mai ales
a managementului participativ al organelor emocratice sta5ilite prin
lege. <ntruc3t cre c aceast form este eparte e a atinge esena
managementului participativ2 $ntregul capitol este $n continuare a.at pe
utilizarea te9nicii c9estionarelor $n veerea testrii $ntr#un numr e firme
a msurii $n care avem e#a face $n firmele rom3neti cu varia5ile i
caracteristici tipice managementului autoritar2 managementului participativ
autentic2 ca i cu alte tipuri intermeiare e management.
;up ce se face analiza $n 5aza unui c9estionar &! componente
manageriale i 1% varia5ile' prezent larg $n literatura e specialitate i
unui c9estionar ela5orat e octoran2 se realizeaz o analiz
comparativ a
A
rezultatelor &constatri i concluzii' a celor ou c9estionare2 evieniinu#se
concoranele i contraiciile intre acestea.
Capitolul se $nc9eie printr#o serie e concluzii generalizatoare2 $ntre
care cea mai important i actual este aceea c firmele rom3neti practic2
aproape $n e.clusivitate2 un management autoritar2 e tip clasic2 foarte eparte
e ceea ce este managementul resurselor umane2 $n general2 i managementul
participativ al acestor resurse $n alte ri ale lumii.
Capitolul 5 . =Elemente e 5a z a le u n e i st r a tegii e p ro m ov a r e a
m a n a g e men tu lu i p a r ti c ip a tiv > . )cest capitol putea s se limiteze la
prezentarea unor concluzii i propuneri e e.tinere a managementului
participaiv. Pentru uurarea procesului firmelor interesate e ela5orare a
strategiei lor proprii2 am ales calea realizrii unei sc9ie e strategie care
cuprine o analiz iagnostic2 un proces e escentralizare &e reucere a
nivelelor ierar9ice'2 un proces e refacere a iviziunii muncii $n veerea
$mpletirii muncii fizice cu munca intelectual2 o cultur aecvat a firmei2 o
motivare aecvat realizat $n 5aza unor practici speciale .a.
<n $nc9eiere2 a ori s aresez mulumiri cu totul speciale
conuctorului meu tiinific2 ;omnului Profesor universitar r. B9eorg9e
,5oac2 precum i tuturor profesorilor i firmelor care m#au a4utat totui $n
realizarea tezei e octorat i2 nu $n ultimul r3n2 soului2 prinilor mei i $n
special lui *ergiu2 fiul meu2 care a putut s m $neleag.
;r. :ulia Brecu
A:
CAPITOLUL 1.
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.
CONINUT, FUNCII, EVOLUIE ISTORIC.
ETAPE I MODELE
Managementul resurselor umane este un factor e cretere a
competitivitii firmei i a economiei naionale $n ansam5lu2 un factor
important e progres economic i social.
Managementul resurselor umane contri5uie ecisiv la armonizarea
intereselor inivizilor cu o5iectivele firmei i ale societii2 la $mpletirea
armonioas a raiunilor economice cu raiunile sociale at3t $n carul firmei2
c3t i la scara comunitii i societii.
<n coniiile societii contemporane2 ale progresului uria al
cunoaterii tiinifice2 managementul resurselor umane $i oveete o at $n
plus marea sa capacitate e performan2 contri5uin la micorarea
consumurilor e resurse limitate &pm3nt2 munc i capital' i poluante
&com5usti5ili fosili'2 la micorarea epenenei creterii economice e aceste
resurse limitate2 la armonizarea intereselor generaiilor prezente cu generaiile
viitoare2 la crearea unor mai 5une coniii e conservare a Planetei i a vieii
$n general.
1.1. Locul i rolul !"!#$$"%ului r$&ur&$lor u!"$ '" (ir)
<ntr#o viziune strict microeconomic2 managementul resurselor e
munc este at3t o funcie a $ntreprinerii2 alturi e funciile comercial2 e
cercetare#ezvoltare2 e proucie i financiar#conta5il2 c3t i o funcie a
1
conucerii e ansam5lu a $ntreprinerii2 alturi e funciile e previziune2 e
organizare2 e coman2 e cooronare i e control
1
.
Managementul resurselor umane se istinge i se etaeaz $ns net
e celelalte funcii ale $ntreprinerii i componente ale managementului $n
ansam5lul su. E.plicaia rezi in aceea c managementul resurselor umane
constituie asocierea a ou resurse8 managerul i managementul pe e o parte
i resursa e munc pe e alt parteC am5ele resurse au aceeai origine2
uman2 forma cea mai $nalt e organizare a materiei2 a vieiiC nici o alt
resurs sau asociere e resurse nu se poate compara cu asocierea pe care o
reprezint managementul resurselor umane.
-5serv3n importana asocierii intre aceste ou resurse2
managementul i resursa uman2 un inustria american n#a ezitat s e.clame8
D"uai#mi mainile2 clirile2 ac vrei2 ar lsai#mi personalul i carele
&managerii E 6ot :ulia Brecu'. Cu ei eu c3tig 5anii>
2
.
Frile care au atins un $nalt nivel e ezvoltare economic &*.G.).
.a.' situeaz managementul $n ansam5lul su2 eci inclusiv managementul
resurselor umane $n r3nul celor mai importani factori e cretere economic.
Hi $n ara noastr se au tot mai frecvent voci care consier importana e
prim plan a managementului.
Pe acest fon general e recunoatere a rolului managementului2
literatura e specialitate e pretutineni evienieaz importana i rolul
ecisiv al managementului resurselor umane
3
.
,eferinu#se la faptul c orice aspect in activitatea firmei este
eterminat e asigurarea competenei2 motivaiei i eficienei $n activitatea
personalului2 ,ensis "iIert su5liniaz e.pres c D;intre toate sarcinile
1
,ceanu Euar2 Management. Generatorul succesului2 E. @ren2 @ucureti2 20012 p.
2/.
2
Citat up MarI @enain i Jean#Claue Carron2 Comment choisir votre politique des
salaires2 Eitions ;K-rganisations2 Paris2 1/!!2 p. 2/.
3
,au Emilian &cooronator'2 Managementul resurselor umane2 Eitura )*E2 @ucureti2
20032 p. 3!0.
2
managementului2 co"5uc$r$! co/o"$"%$i u!"$ este cea mai important
eoarece e ea epine c3t e 5ine este realizat totul $ntr#o organizaie>
(
.
Managementul resurselor umane $i ezvluie lesnicios locul2 rolul
i importana economic i social#politic $n msura $n care vom prezenta $n
preala5il $&$",! r$&ur&$lor u!"$, /ri"ci/!l$l$ c!r!c%$ri&%ici !l$ !c$&%or!.
,esursele e munc sunt2 $nainte e toate2 fiine vii2 sunt oameni.
*pre eose5ire e alte fiine vii care $i procur $n mo instinctiv cele
necesare2 oamenii2 ei triesc i ei su5 imperiul nevoilor2 al tre5uinelor2 se
isting e toate celelalte prin faptul c g3nesc i $neleg c 5ucuria e a tri
i e a se reprouce2 implic munca2 participarea alturi e semenii lor2 la
proucerea i reproucerea 5unurilor necesare vieii.
,esursele umane fac o5iectul preocuprii tiinelor economice $n
virtutea faptului c sunt o Dresurs ca oricare alta>2 inispensa5il prouciei2
creterii economice.
<n realitate2 pstr3nu#ne strict $n sfera economiei2 a raionamentelor
acesteia2 economistul recunoate i accept faptul c resursele umane sunt o
resurs istinct i nu una oarecare $n r3nul tuturor celorlalte.
Caracterul istinctiv al resurselor e munc este at $n primul r3n
e faptul c este singura resurs care prouce2 care creeaz i esc9ie
perspectiva inovrii continue a prouciei.
<n al oilea r3n2 resursele e munc poart $ntr3nsele caracterul
limitat al potenialului lor cantitativ#numeric pe e o parte i $nsuirea unui
potenial nelimitat2 rezultat in latura lor calitativ. Caracterul nelimitat este
specific nu at3t prin regenerarea pe calea reprouciei &e altfel ca i alte
resurse regenera5ile'2 c3t mai ales prin orizonturile nelimitate ale creaiei e
care ele au ova $n $ntreaga istorie a omenirii.
<n al treilea r3n2 resursele e munc au primit2 c9iar $n istoria
economiei e pia moerne2 recunoaterea unanim c sunt =o marf
(
,ensis "iIert2 citat up ,au Emilian2 op. cit.2 p. 35/.
3
istinct e $ntreaga lume a mrfurilor>. )ceasta $nseamn c resursele e
munc sunt formate2 utilizate2 remunerate2 evaluate2 promovate i prote4ate
$mpotriva unor riscuri at3t la scar social i comunitar2 c3t i2 5ine$neles2 $n
firm.
<n al patrulea r3n2 prin caracteristicile e mai sus2 resursele e
munc au particularitatea =e a trezi in mori> i e a valorifica superior
toate celelalte resurse naturale2 pm3ntul2 5ogiile solului i su5solului2
capitalul acumulat etc.
;ac aceste caracteristici ale resurselor e munc sunt suficiente
pentru a $nelege importana lor cu totul special $n lumea pieelor factorilor2
$n creterea economic2 totui ele sunt $n 5un msur insuficiente pentru
caracterizarea comple. a resurselor e munc2 pe e o parte i reliefarea
importanei managementului resurselor e munc2 pe e alt parte. Pentru
aceasta este necesar s su5liniem i alte caracteristici importante ale resurselor
e munc2 intre care reinem8
<n al cincilea r3n2 resursele e munc sunt eose5it e neomogene.
)ceasta at3t su5 aspectul potenialului lor fizic2 c3t i in perspectiva
potenialului e inteligen2 e eucaie i creaie. 6ici un manager nu va
putea vreoat a5ora resursele e munc su5 form e meieC ele se
ifereniaz e la un inivi la altul in numeroase puncte e veere2 nu
numai fizic i intelectual2 ar i prin perspectiv moral#volitiv2 sentimental
etc. Pornin e la toate particularitile oamenilor2 managementul poate
moela i o5ine comportamentele e care firma are nevoieC
<n al aselea r3n2 iniferent e potenialul inivizilor2 acetia au
nevoie e un tratament ifereniat2 ec9ita5ilC aceasta este coniia mo5ilizrii
sau a elsriiC toi au nevoie s triasc emn2 refuz3n frustrarea sau
umilinaC
(
<n al aptelea r3n2 omul este enigmatic i inerial2 oric3n
imprevizi5il $n comportament &pro2 contra sau neutru2 uneori e c3teva ori pe
zi'C
<n al optulea r3n2 resursele umane sunt preispuse la performane
economice2 la competiie $ntruc3t triesc su5 imperiul tre5uinelor2 al
intereselor2 $n msura $n care motivaia $n toat comple.itatea i iversitatea
laturilor acesteia2 $i 4oac rolul2 iar remuneraiile i alte motivaii vin $n
$nt3mpinarea ateptrilor. Poate fi integrat2 cooperant2 c9iar participativ ac
motivaia i organizarea sunt corespunztoare. ;ar iniviul $i poate
restr3nge contri5uia2 cooperarea sau participarea la minimum2 $i poate
manifesta $n variate forme greva sau c9iar conflictul.
Managementul resurselor umane $i e.trage capacitatea sa
prouctiv e e.cepie2 primorial nu numai in calitile resurselor umane.
)cestea au i efecte2 isfuncii i incoerene care pot $mpieica afirmarea
at3t a calitilor resurselor umane2 c3t i ale celorlali factori e proucie.
)tingerea o5iectivelor firmei este posi5il prin eliminarea incoerenelor
resurselor umane $n firm ac i numai ac managementul $n general i
prestaia managerului resurselor umane se oveesc $n practic2 p3n la
fiecare inivi i loc e munc2 ... at3t tiin c3t i art.
1.1.1. Coninutul managementului resurselor umane
Cu toate c managementul resurselor umane s#a afirmat $nc e pe
vremea lui +a?lor ca un factor tot mai puternic e proucie2 o efinire
unanim acceptat a acestuia a $nt3rziat s fie realizat. "iteratura e
specialitate conine numeroase efiniii pariale2 care pun accent pe anumite
laturi i omenii. <n faa unei astfel e iversiti e efiniii e.istente2 prof.
5
univ. r. )urel Manolescu le e.amineaz i conc9ie2 creem corect2 c
acestea =nu intr $n contraicie ci sunt mai e gra5 complementare
5
.
Hi managementul general2 $n structura cruia s#a nscut i
funcioneaz astzi managementul resurselor umane2 cunoate o varietate e
termeni i e efiniii2 $n funcie e ung9iul in care este e.aminat. ;e pil2
up College ;ictionar?
!
termenul e management care $i trage originea in
ver5ul =to manage>&L a conuce' reine nu mai puin e 15 sensuri2 intre
care menionm8
a. act sau manier e conucere2 irecie i controlC
5. capacitate e a conuce2 a5ilitate e conuctorC
c. persoane sau persoan care conuc afacerile unei instituiiC
. conuctori2 aministratori2 aic persoane care au sarcina e a
controla i manipula resursele2 c9eltuielile $n str3nse corelaii cu o5iectivele
urmrite.
*tuiul mai recent al prof. univ. r. -viiu 6icolescu merge ceva
mai eparte i formuleaz o serie e critici specialitilor in omeniul
resurselor umane care preiau in managementul general i o serie e
componente i elemente teoretico#metoologice =fr a le particulariza
suficient la specificul resurselor umane>. <n acelai timp2 autorul citat2
cunoscut prin contri5uiile sale teoretico#metoologice i practice $n materia
e ansam5lu a managementului propune ou efiniii ale managementului
resurselor umaneC prima privit ca isciplin tiinific i a oua ca omeniu
al practicii.
;efiniia care privete managementul resurselor umane ca
isciplin tiinific raportat e autor la resursele umane interne ale firmei2
este efinit prin =stuiul proceselor i relaiilor manageriale care se refer
nemi4locit la resursele umane ale firmei2 cu escoperirea legitilor specifice
5
)urel Manolescu2 Managementul resurselor umane2 E. Economic2 Eiia a patra2
@ucureti2 20032 p. 3/.
!
+9e ,anom Mouse College ;ictionar?2 ,anom Mouse :nc.2 G.*.).2 1/122 p. %1.
!
care le guverneaz i cu conceperea e metoe2 te9nici2 proceuri2
regului2 etc.2 $n veerea imensionrii2 previzionrii2 asigurrii2 utilizrii2
motivrii i ezvoltrii eficace a resurselor umane2 su5oronat
amplificrii competitivitii firmei>
1
Cea e#a oua efiniie a aceluiai autor2 care privete
managementul resurselor umane ca omeniu practic2 lrgete sfera resurselor
umane2 cuprinz3n2 alturi e resursele umane in firm i resurse umane in
afara firmei &staIe9olerii'
%
.
)ceast analiz este prea sofisticat pentru noi i nu $ncercm vreo
clarificare anume.
*ingurul lucru pe care $l o5servm este c2 incolo e terminologia
iferit2 mai sintetic i2 respectiv2 mai concret cele ou efiniii se
eose5esc p3n la urm $n legtur cu cele ou categorii e resurse umane
&interne i e.terne'.
;esigur2 pentru firm este util ca alturi e resursele umane interne
s fie avute i resurse iniviuale in afara firmei care s spri4ine interesele
firmei &furnizori2 clieni2 5nci2 instituii e asigurri2 instituii pu5lice
centrale i locale2 inclusiv reprezentani ai poliiei i 4ustiiei2 $ns ne este
team c $n felul artat se alimenteaz corupia i se promoveaz moelul
american e inteligen &mecanism' economic2 up care =ce este 5ine
pentru firm este 5ine i pentru societate>2 ceea ce nu se confirm $n practic
e multe ori
/
.
)5anon3n aceste moeste rezerve formulate2 $n cele ce urmeaz
orim oar ca2 pe 5aza eforturilor e investigare fcute $ntr#o mare i
1
-viiu 6icolescu &coorinator'2 Managerii i managementul resurselor umane2 Eitura
Economic2 @ucureti2 200(2 p. 5!.
%
Aezi op. cit. p. !1.
/
B9eorg9e ,5oac2 Pledoarie ctre un model romnesc de inteligen economic2
,evista )gora2 nr. 1N2000. <n acest stuiu2 pe l3ng moelul american se prezint i alte
ou moele &4aponez i german'2 care pot fi consierate mult mai coerente. ;e aceea i
in3n seama e nea4unsurile moelului american fostul Preeinte al *G)2 @ill Clinton2 a
ispus o serie e amenamente pentru aecvarea moelului american la realiti.
1
valoroas 5i5liografie2 s ne concentrm la nevoile tezei noastre e
evieniere a coninutului managementului resurselor umane.
Pornin e la toate aceste cooronate generale i in3n seama e
specificitatea resurselor umane2 am putea reine c managementul resurselor
umane este o activitate uman e organizare i conucere $ntemeiat tiinific
pe principii2 norme i valori culturale2 pe metoe2 te9nici i instrumente
practice e previziune2 e recrutare i e alocare a resurselor e munc2 e
moelare i ezvoltare cantitativ i calitativ a acestora $n coniii e
motivare2 e securitate2 e igien i e protecie2 $n concoran cu aspiraiile
i interesele anga4ailor i cu o5iectivele firmei e raionalitate i eficien2 e
ma.im competitivitate.
Ca orice efiniie cu gra $nalt e a5stractizare i generalitate2
$ncercarea noastr e efinire a managementului resurselor e munc reclam
o serie e precizri8
a. Managementul resurselor umane E aa cum remarc prof. univ.
r. ,au Emilian nu poate fi ientificat cu conceptul mult mai vec9i enumit
activitatea e personal
10
. <n primul r3n2 activitatea e personal este o latur a
managementului resurselor umane. <n al oilea r3n2 ac activitatea e
personal const mai mult in reguli2 proceuri2 control i privete resursele
umane mai mult $n termeni e cost2 managementul resurselor umane este o
activitate $ncoronat cu autoritate2 cu capacitate e creaie i e inovare2 e
prognoz i e optimizare a resurselor umane2 care a5oreaz resursele e
munc $n termeni e investiii i sporesc su5stanial calitatea prouciei i
prouctivitatea munciiC
5. Managementul resurselor umane este un concept comple.C
e.ercitarea acestei activiti presupune cunotine inter i multiisciplinare2 $n
special in omeniile te9nicii i te9nologiei inispensa5ile procesului e
10
,au Emilian &cooronator'2 Managementul resurselor umane2 Eitura )*E2 @ucureti2
20032 p. 3!0#3!1.
%
alocare a resurselor umane2 e msurare a solicitrilor i performanelorC
cunotine e sociologie i e psi9ologie inispensa5ile moelrii i
valorizrii unor resurse vii2 oamenii2 care g3nesc2 au sentimente2 aspiraii i
care coniioneaz 5una utilizare a altor resurse economice i esigur a
rezultatelor2 realizarea o5iectivelor urmriteC
c. Caracterul comple. al managementului resurselor umane rezult
$n primul r3n in componenta sa principal E microeconomic. <n efinitiv2
managementul resurselor umane se realizeaz e regul $n firme2 $n instituii2
iniferent e natura lor. :mportana i comple.itatea resursei umane etermin
ca managementul resurselor umane s ai5 i o component macroeconomic2
reflect3n sistemul e norme generale e eucaie i formare a resurselor
umane2 e sntate i igien i2 esigur2 e com5atere i e protecie $n raport
cu o serie e riscuri sociale ce nu pot fi $ntoteauna prevenite &conceii e
5oal2 inemnizarea oma4ului2 spri4inirea eucaiei i formrii unor copii i
persoane efavorizate etc.'C
. Managementul resurselor umane se realizeaz $n 5aza unui
ansam5lu e principii2 metoe2 te9nici i instrumente e investigare i
cunoatere. )cestea reprezint nucleul ur al cunotinelor tiinifice care stau
la 5aza managementului resurselor e munc i al managementului $n
ansam5luC
e. Managementul resurselor umane se cere realizat i $n corelaie cu
un sistem e valori culturale ale firmei2 ale comunitii teritoriale2 naionale i
internaionale. Aarietatea acestor valori culturale ifereniaz $n mo necesar
moelul practic e management al resurselor e munc i coniioneaz
succesul2 capacitatea e realizare a o5iectivelor urmrite2 oricare ar fi acesteaC
f. Managementul resurselor umane este eterminat nu numai e
tiina ci i e arta managerului2 e personalitatea i capacitatea acestuia e a
aplica cunotinele tiinifice2 e a percepe i aplica informaiile in
meiul
/
intern i e.tern la coniiile unor oameni reali2 iferii i al unor o5iective
mereu noi2 sc9im5ate2 cerute e competiia economic tot mai acer5.
g. Managementul resurselor umane nu a avut comple.itatea2
utilitatea i importana e astzi. El a $nregistrat un progres uria2 necunoscut
e niciuna in celelalte componente ale managementului general. 0actorii
care au eterminat aceast evoluie continu s =lucreze> i astzi2 cu
siguran mai intens ca oric3n2 prefigur3n perspective noi e cretere a
comple.itii i importanei managementului resurselor umane. )ceti factori2
care sunt numitorul comun i al moelelor e management al resurselor
umane2 vor fi a5orai $n partea final a acestui capitol.
<n 5aza a5orrilor teoretice i metoologice e mai sus2 se poate
spune c8
# managementul resurselor umane a evenit o component tot mai
important a managementului organizaieiC
# managementul resurselor umane2 fr a fi autonom $n plan
funcional2 este un omeniu central al managementului firmei2 instituiei2 $n
genere al organizaieiC
# managementul resurselor umane2 prin funcii2 costuri i venituri2
are un impact ma4or2 cresc3n2 asupra funcionalitii i performanelor
organizaiei.
1.1.2. Principiile managementului resurselor umane
Comple.itatea managementului resurselor umane i
capacitatea acestuia e a fi o resurs creatoare2 tiinific2 rezult $n mo
9otr3tor in principiile care stau la temelia lui. ;intre aceste
principii reinem $n continuare atenia asupra celor mai relevante i mai
semnificative8
10
# principiul previzionrii2 al formrii i asigurrii resurselor umane
$n raport cu cerinele revoluiei tiinifice i te9nice i cu nevoile concrete ale
firmelorC
# principiul formrii continue a resurselor umane $n scopul
economisirii resurselor financiare pe e o parte i al integrrii rapie $n munc
a resurselor umaneC
# principiul recrutrii2 orientrii i seleciei $n raport cu nevoile
asigurrii concoranei cantitative i calitative intre resursele e munc i
locurile e munc isponi5ileC
# principiul evalurii personalului2 al consumului e energie fizic i
nervoas2 rezultat in evaluarea posturilor e munc i a performanelorC
# principiul motivrii anga4ailor2 al sta5ilirii i iferenierii
remuneraiilor $n raport cu greutatea i intensitatea muncii i cu performanele
cantitative i calitativeC promovarea $n funcie i construirea e cariere
profesionaleC
# principiul proteciei muncii $n faa riscurilor e $m5olnvire i
acciente e munc i al proteciei sociale $n faa riscurilor sociale care nu pot
fi pre$nt3mpinateC
# principiul eficienei economice ma.ime al utilizrii tuturor
resurselor $n coniiile asigurrii securitii muncii i ale proteciei sntii2
al evienierii c3tigurilor i al prouctivitii pe locuri e munc2 persoane
sau ec9ipe e lucruC
# principiul informrii2 comunicrii2 al negocierii personale i prin
reprezentani &sinicate2 consilii etc.'
# principiul integrrii2 al cooperrii i al participrii crescute a
anga4ailor la luarea eciziilor i la realizarea acestora2 a o5iectivelor firmei.
11
1.1.. Principalele s!ere ale acti"it#ii managementului
resurselor umane
Managementul resurselor umane2 aa cum rezult in moul e
efinire i in principiile ce stau la 5aza e.ercitrii lui $n practic2 este un
su5sistem al managementului general. )cest su5sistem al managementului
resurselor e munc poate i tre5uie structurat2 $n 5aza efiniiei i a
principiilor e mai sus2 $n mai multe componente.
"iteratura e specialitate reliefeaz o larg iversitate e structuri2
mai sintetice sau mai etaliate $n funcie e un larg comple. e factori i
cerine $ntre care un rol important are talia firmei &mare2 mi4locie2 mic'
11
.
B9i3nu#ne up efiniie i up principiile care stau la 5aza
managementului resurselor umane2 am optat i $n aceast privin pentru o
structur e comple.itate meie2 care poate fi e.tins sau impotriv
restr3ns2 up nevoile i particularitile firmei.
;omeniile principale ale managementului resurselor umane sunt
urmtoarele8
1. -rganizarea i proiectarea posturilor e munc
# proiectul e organizare i e perfecionare a acesteiaC
# proiectarea posturilorC
# analiza posturilor.
2. )sigurarea personalului
# previzionarea necesarului e personalC
# planificarea resurselor umane &numr i structuri'C
# recrutarea i selecia personaluluiC
# evaluarea calitilor i aezarea personalului pe posturi.
11
)urel Manolescu2 Managementul resurselor umane2 E. Economic2 Eiia a patra2
@ucureti2 20032 p. 3/#(5C -viiu 6icolescu2 Managerii i managementul resurselor
umane2 E. Economic2 @ucureti2 200(2 p. 51#5%.
12
3. ;ezvoltarea &perfecionarea' personalului
# pregtirea profesional8
# reconversia profesionalC
# eucaia i formarea $n spiritul altor e.igene &fielitate2
confienialitate2 cola5orare2 $ntra4utorare2 succesul firmei
etc.'C
# promovarea $n funciiC
# formarea carierelor.
(. Evaluarea performanelor
# performanele anga4ailorC
# potenialul i c9eltuielile pe posturi e munc2
# evienierea limitelor actuale ale locurilor e munc i
ale personalului
# stuii i cercetri tiinifice.
5. ,ecompensele anga4ailor
# sisteme e platC
# plata pentru calificareC
# plata pentru coniiile e muncC
# plata pentru intensitatea munciiC
# plata pentru rezultatele cantitative i calitativeC
# recompense pentru fielitate2 participare etc.C
# alte avanta4e pentru anga4ai.
!. ,elaiile anga4ai # anga4ator
# legislaia &repturi2 oportuniti i o5ligaii egale'C
# regulament e organizare i funcionareC
# participarea#implicareaC
# asocierea $n sinicateC
# informarea#consilierea personalului
# comunicarea i negocierea.
13
1. )vanta4ele i 5unstarea anga4ailor
# sisteme e pensiiC
# sisteme e asigurriC
# pli pentru timpul nelucrat & conceii etc.'
# faciliti cultural#sportive i faciliti e transport
i igienC
# faciliti e transport i igien la intrare i ieire in
sc9im5.
%. *ecuritatea i sntatea anga4ailor
# umanizarea munciiC
# msurarea consumului e energie fizic i intelectualC
# aplicarea ergonomiei la posturile e muncC
# msuri e protecie i e securitate a muncii.
/. )ministrarea#gestiunea anga4ailor
# anga4area personaluluiC
# programe e lucru &fle.i5ile'C
# gestionarea costurilor pe locuri e muncC
# isciplina i controlulC
# sisteme informaionale.
)a cum am menionat2 aceste omenii pot fi restr3nse sau e.tinse
pe principiul armonicii2 up cum i coninutul fiecrui omeniu poate fi
e.tins i concretizat.
1(
1.*. E+olu,i! !"!#$$"%ului r$&ur&$lor u!"$.
E%!/$ i o5$l$
<n a5orrile preceente a fost pus $n evien latura static a
managementului resurselor e muncC efiniia2 principiile2 atri5uiile etc. pot
s ega4e oar ceea ce este2 la un moment at2 managementul resurselor e
munc
12
.
Evoluia managementului resurselor e munc este e mare
$nsemntate $ntruc3t numai pe aceast 5az se poate e.plica procesualitatea
evenirii2 a naterii i maturizrii i evoluiei viitoare a acestuia.
<n efinitiv2 reliefarea etapelor parcurse2 a coninutului fiecreia este
singura a5orare care e.plic creterea importanei managementului
resurselor e munc2 a locului i rolului acestuia $n carul managementului e
ansam5lu2 $n firm2 c3t i la scar societal2 naional i internaional.
1.2.1. Etape ale managementului resurselor umane.
Cau$e %i !actori
Prima etap a genezei managementului resurselor umane se
ientific $n literatura economic e specialitate ca fiin centrat pe funcia e
organizare a firmei &alturi e cele privin previziunea2 cooronarea2
antrenarea#motivarea i controlul'.
Managementul resurselor umane era o funcie secunar $n carul
firmei pentru c i munca $n ansam5lul ei ocupa un loc accesoriu. Heful e
personal $neplinea mai mult atri5uii e orin aministrativ2 4uriice i
isciplinare legate e anga4ai.
12
Ceea ce urmeaz a fi managementul resurselor e munc &perspectivele acestuia' vom
veea a5ia $ntr#un capitol viitor &capitolul 3'.
15
)tri5uiile $n materie e munc i personal urmau s se e.tin i
scientizeze $n legtur cu -pera sv3rit e inginerul 0.O. +a?lor &1%5!#
1/15'.
*epar3n sarcinile e concepie e acelea e e.ecuie i introuc3n
principiul realizrii lor prin cele mai eficiente metoe i instrumente &t9e one
5est Pa?'2 +a?lor a realizat =-rganizarea tiinific a muncii> &*cientific
management of la5or' pu5licat pentru prima at $n 1%%0C $n lim5a francez
se pu5lica a5ia $n 1/11.
Contri5uin ecisiv la realizarea managementului tiinific al
muncii2 +a?lor punea capt etapei preceente a managementului pretiinific2
ominant p3n la 1%%02 ar i esc9iea perspectivele evoluiei viitoare a
managementului resurselor umane2 mai $nt3i $ntr#o etap a =colii relaiilor
umane> &1/30#1/50' i apoi $ntr#o alt etap2 mult superioar2 a
managementului resurselor umane aa cum l#am conturat mai sus2 $n analiza
noastr static2 la zi2 $n actualitate.
"imitele acestei etape e $nceput a formrii2 a ceea ce numim astzi
managementul resurselor umane erau funamentaleC omul parial era
consierat $nreptit la o motivaie material2 pur fiziologic i eci avea
oar reptul la un salariu sta5ilit e raportul cerere#ofertC contractul e
munc $m5rca oar o form iniviual2 negociat $ntre patron i anga4at. ;in
aceste consierente etapa e e5ut a managementului tiinific s#a =consumat>
$n coniiile unor vii conflicte. )ceste limite urmau s fac o5iectul e.tinerii
i perfecionrii managementului resurselor umane $n etapele viitoare.
Etapa a oua e ezvoltare a managementului resurselor umane
poart amprenta recunoaterii unui rol mai mare al munciiC locul efului e
personal este luat e ;irectorul e personalC funcia e personal se
$m5ogete $n special prin umanizarea muncii. <n acest sens o contri5uie
ma4or a 4ucat Hcoala relaiilor umane &*.G.). $ntre 1/21#1/32'. Efortul
epus aici a 4ucat un rol cov3ritor $n integrarea $n managementul resurselor
1!
e munc a aspectelor sociologice i psi9ologice ale muncii2 a factorilor
am5ientali &temperatur2 umiitate2 lumin2 colorit2 zgomot'. <n
managementul resurselor umane c3tig mult teren concepia c omul
muncete $nsoit nu oar e o motivaie 5iologic2 ci e una mult mai larg2
profun uman &aspiraii2 recunoatere a personalitii2 socio#eucaia2 meiul
e lucru2 nivelul e cultur i e via social $n firm2 e salariu i e alte
repturi'.
*#a $neles nevoia ca managementul resurselor e munc s
promoveze perfecionarea metoelor i te9nicilor e lucru ale managerilor2 iar
stilul e lucru s evin unul mai antrenant#participativ &e consultare2 e
cretere a autonomiei grupurilor e lucru2 nevoia e sugestii in partea
anga4ailor i e premiere $n acest sens2 rolul efului ierar9ic e constr3ngere
ceeaz rolului preponerent al acestuia e antrenare' $n special $n legtur cu
nevoile firmelor e ezvoltare a inovrii2 e cretere a prouctivitii muncii
i e riicare a calitii prouciei pe care a $nceput s se a.eze tot mai mult
competiia economic.
C3tigurile manageriale in sfera muncii ale acestei etape au
iminuat mult in nea4unsurile primei etape &apatia2 ostilitatea i grevele i#au
reus frecvena i intensitatea'. )ceast etap e succes2 enumit etapa
managementului relaiilor umane are $ns un caracter intermeiar2 e
tram5ulin sau e trecere pentru alte noi o5iective2 e $nlare a
managementului resurselor e munc.
) treia etap2 e management verita5il al resurselor e munc
$ncepe e asemenea su5 auspiciile a ceea ce nu fusese asimilat i soluionat $n
etapa preceent. Este etapa contractualizrii raporturilor manager#anga4ai.
;eoarece evoluia te9nologic &mecanizarea2 automatizarea' accentuase i
mai mult e.ceentul e for e munc $n firm2 respectiv rigiitile care
$mpieicau a4ustarea efectivelor la nevoile reale2 foarte sc9im5toare. Pentru
contracarare s#au promovat forme e munc parial i contracte pe perioa
11
eterminat. Efortul managerial $ncepe s se a.eze pe nevoia prouctivitii2 a
calitii i inovrii pe e o parte i cerina utilizrii pe scar larg a motivrii#
participrii anga4ailor2 inclusiv pentru stimularea mo5ilitii muncii. *e
e.tine consiera5il negocierea colectiv $n relaia manager#anga4ai $n
legtur cu orice sc9im5are a prouciei care are influen asupra resurselor
umaneC meiul muncii &social2 politic i 4uriic' se integreaz total $n sfera
managementului resurselor e muncC in aceste cauze aciunea iniviual i
e grup trece $naintea oricrei o5ligaii. *e realizeaz escentralizarea i
micorarea treptelor ierar9ice pentru aucerea managerului c3t mai aproape2
=fa $n fa> cu anga4aii. *fera larg a motivaiei auce cu sine $n
managementul resurselor umane cerina pregtirii unei varieti e politici
care s poat satisface motivaiile tuturor categoriilor e anga4ai.
,evoluia managementului resurselor e munc in aceast a treia
etap are la 5az o e.plicaie cu totul special. P3n la 4umtatea secolului al
QQ#lea &anii K50'2 munca2 resursele umane nu cptaser recunoaterea
integral a capacitii lor prouctive. 6umrul forei e munc era consierat
o potenialitate prouctiv limitat2 iar latura calitativ2 pregtirea forei e
munc era ignorat sau omis. ;in aceast cauz teoria economic nu putea
e.plica integral sporul e proucie. ,eziiul care rm3nea#e.presia
progresului te9nic#era consierat =o msur a ignoranei noastre>2 iar cel mai
aesea era repartizat proporional cu contri5uiile celor oi factori =cunoscui>
" &munca' i C &capitalul'.
<ntr#o epoc e intens progres te9nic aceast situaie nu putea fi
continuat2 astfel c stuiile empirice au sugerat e.plicarea reziiului2 izolarea
factorilor lui eterminani i cuantificarea contri5uiei calitii forei e munc
&nivelul e eucaie i sntate' la creterea prouciei.
1%
Este meritul unor savani economiti care au creat i pus $n
circulaie conceptul special e capital uman
13
care avea s confere resurselor
e munc nu oar atri5utul e surs e costuri2 c3t mai ales2 $n primul r3n2
acela e investiie uman2 e resurs economic.
<n 5aza acestui concept e capital uman care riic fora e munc2
pregtirea acesteia la statutul e resurs strategic2 statului i#a revenit funcia
e pregtire i formare2 e perfecionare a sistemului e eucaie i
$nvm3nt $n folosul evient2 at3t personal c3t i al activitii economice i
sociale.
Pe e alt parte2 $n raport cu aceeai importan strategic a
resurselor umane2 firmelor2 respectiv managementului acestora2 le#a revenit
misiunea accenturii integrrii resurselor umane2 folosirea totalitii
metoelor i te9nicilor e armonizare a intereselor anga4ailor cu o5iectivele
firmei $n veera valorificrii energiei creatoare a acestora2 motivarea
personalului su5 toate aspectele pentru ca acetia s resimt in plin c aparin
firmelor2 reucerea la minim a tensiunilor i conflictelor. <n acest sens2 avea
s se ezvolte conucerea prin o5iective2 sistemele e acionariat i e
cointeresare material2 cercurile e calitate2 formarea profesional i sistemele
e promovare i e carier2 ientificarea culturii $ntreprinerii etc.
)ceast evoluie2 e#a reptul spectaculoas a capitalului uman i a
managementului resurselor umane va continua s se intensifice i s se
comple.eze $ntr#o alt nou etap2 aceea pe care o esc9ie societatea
13
Capitalul uman este efinit rept Dstocul e cunotine profesionale2 e eprineri i
a5iliti2 precum i starea e sntate care asigur persoanei capacitatea e creaie i
implicit e o5inere a unor venituri superioare. ) se veea $n acest sens8
1. EPar 0. ;enison2 The sources of Economic Groth in the !nited "tates and
#lternatives $efore !s2 6eP RorI8 Committee for Economic ;evelopment2 1/!2C
2. +9eoore O. *c9ultz2 %nvestment in &uman Capital2 )merican Economic ,evieP2 vol.
512 1/!12
3. Barr? *. @ecIer2 Capitalul uman. ' anali( teoretic i empiric cu referire special la
educaie2 1/13C
(.Mans#Joac9im @oen9Sfer2 The mo)ilit* of la)or and the Theor* of human capital2 +9e
Journal of Muman ,esources2 vol. ::2 nr. (2 1/!1.
1/
cunoaterii $n care a5ia am intrat. )supra acestei noi etape care este $n curs e
continuare i afirmare ne vom opri $n capitolul al treilea in prezenta lucrare
e octorat.
1.2.2. &o'ele ale managementului resurselor umane
Managementul resurselor umane $n $ntreaga lui e.isten2 e la
creare i p3n astzi2 s#a cristalizat2 e.primat i afirmat su5 form e moele.
)a se e.plic e ce astzi literatura e specialitate in omeniul
managementului resurselor e munc a5un pur i simplu $n moele.
,egsim astfel moele cu gra iferit e a5stractizare i
generalizareC e la moelul e tip iconic &imitativ'2 aic moelul fiel sau cel
mai apropiat e realitate2 cum este moelul firmei Q2 ar gsim i moele e
firm cu grae mai mici sau mai mari e a5stractizare i generalizare $n
coninutul crora se rein oar $nsuiri eseniale2 comune unui numr mai mic
sau mai mare e firme &Qi L 1...n'.
<n cele ce urmeaz2 noi ne vom referi la acest al oilea tip e moel
e firm2 cu graul cel mai mare e generalizare. ;e aici rezult c acest
moel este e.presia unei etape e evoluie a managementului resurselor
umane. Pe cale e consecin2 putem spune c e.ist tot at3tea moele e
management al resurselor umane2 c3te etape eseniale s#au succeat $n
evoluia acestuia. * le e.aminm sumar $n cele ce urmeaz2 at3t iniviual2
c3t i comparativ.
Pentru $nceput vom e.amina succesiv trei moele care acoper
practic $ntreaga pla4 e evoluie a managementului resurselor umane2 e la
marele +a?lor p3n $n epoca noastr.
20
Teorii alternati"e pri"in' managementul resurselor umane
Mo5$lul %r!5i,io"!l Mo5$lul r$l!,iilor u!"$ Mo5$lul r$&ur&$lor u!"$
:poteze8
1.Munca este neplcut
2.Ce face muncitorul este
mai puin important ec3t
c3t ctig
3.Puini vor i pot s fie
creativi i cu autocontrol
:poteze8
1. -amenii vor s se simt
utili i importani
2. -amenii au spirit e
apartenen &e grup' i vor
s fie recunoscui ca
iniviualitiC
3. )ceste nevoi sunt mai
importante ec3t 5anii $n
motivarea pentru munc.
:poteze 8
1. Munca nu este $n sine
neplcut i oamenii vor s
contri5uie la atingerea
o5iectivelor pe care le
$neleg i care au fost
sta5ilite cu participarea lorC
2. Cei mai muli pot lucra
mai creativ2 cu
autoirecionare i
autocontrol2 $n plus fa e
o5ligaiile uzuale.
Politici8
1. *arcina e 5az a
managerului este s
supraveg9eze i s
controleze $neaproape
su5oronaii
2. Managerul tre5uie s
fragmenteze sarcinile pentru
a fi realizate pas cu pas2
c3n sunt uor e $nvat
Politici8
1.*arcina e 5az a
managerului este s fac util
i important pe fiecare
anga4at
2.Managerul informeaz
permanent su5oronaii i le
ascult o5ieciile la planurile
saleC
3.Managerul tre5uie s
permit su5oronailor s
e.ercite autoconucerea
pentru activitile e rutin.
Politici8
1.*arcina e 5az a
managerilor este s fac uz
e toate resursele umane
isponi5ileC
2.Ei tre5uie s creeze un
meiu la care fiecare s
contri5uie up posi5ilitiC
3.Ei tre5uie s $ncura4eze
participarea la tre5urile
importante2 lrgin
permanent autocontrolul
su5oronailor
)teptri8
1. -amenii tolereaz
munca ac este ecent
pltit
2. ;ac sarcinile sunt simple
i oamenii sunt 5ine
controlai2 se pot o5ine
rezultate e calitate2 c9iar
superioare stanarului
)teptri8
1.Gtiliz3n informaiile
$mpreun cu su5oronaii i
implic3nu#i $n eciziile e
rutin2 vor fi satisfcute
nevoile lor e 5az2 ca
mem5rii ai grupului2 e a fi
respectai2 ca fiin
importani.
2.*atisfc3nu#le aceste
nevoi se va $m5unti
starea e spirit &moralul' i
se va reuce rezistena fa
e autoritatea formal i
su5oronaii vor ori s
coopereze.
)teptri8
1.E.tinz3n influena
su5oronailor i
autocontrolul se vor
ireciona $m5untirile
pentru sporirea eficieneiC
2.*atisfacia muncii poate fi
$m5untit ca rezultat al
utilizrii e ctre
su5oronai a $ntregii lor
capaciti.
&*ursa8 ,.E. Miles2 +9eories of Management :mplications for -rganizational
@e9avior an ;evelopement2 McBroP Mill2 6.RorI2 1/152 p. 35'
21
Mo5$lul %r!5i,io"!l2 prin toate caracteristicile reinute2 rezult cu
claritate in etapa $nt3i e evoluie a managementului resurselor e munc.
-pera ta?lorist recunoate c munca este neplcut2 fr coninut2 ar aceasta
nu are prea mare $nsemntate ac anga4atul c3tig $n compensaie. *e
$nelege e aici c oamenii tolereaz orice munc ac este pltit
corespunztor. <n fine2 iviziunea i separarea muncilor e concepie e cele
e e.ecuie i fragmentarea acestora nu implic creativitate i anga4aii nici nu
pot s fie nici creativi i nici lsai s#i controleze singuri munca2 rezultatele.
;e aici rezult c sarcina managerului $n acest moel este s fragmenteze
sarcinile pentru a putea fi $nvate uor i realizate lesnicios2 up care
managerul tre5uie2 $n consecin2 s supraveg9eze i s controleze
su5oronaii. Hi $n fine2 se creea c ac sarcinile e munc sunt simple iar
oamenii sunt controlai2 rezultatele muncii pot fi e calitate i c9iar superioare
stanarelor.
;in e.plicaiile ate primei etape e evoluie a managementului
resurselor umane i in nevoia imperioas a trecerii la a oua etap i eci la
perfecionarea managementului2 rezult c perceptele teoretice nu s#au prea
confirmat $n multe cazuri.
Mo5$lul r$l!,iilor u!"$ inclue preicii care sunt negri ale
celor pe care se $ntemeiaz moelul preceent2 traiional.
Moelul relaiilor umane realizeaz umanizarea acestora2
recunoate c pe l3ng 5ani &i nevoi fiziologice' oamenii au i alte motivaii
cum sunt acelea e a fi utili i importani2 s fie recunoscui ca iniviualiti
i s ai5 apartenen la grup etc.
<n consecin2 managerul las loc su5oronailor s#i realizeze o
autoconucere i autocontrol pentru activitile e rutin2 consult i ia $n
consierare sugestiile anga4ailor2 art3n c acetia sunt importani i utili
firmei.
22
;e asemenea2 in cele artate2 $n coniiile accesului la informaie2
rezult c anga4aii pot participa eficient la ez5aterea pro5lemelor i la
formularea eciziilor2 $m5untinu#se starea lor e spirit &moralul'2 fr a
mai ine prea mult seama e poziia ierar9ic ce $i separ2 evenin cooperani
i mai eficieni2 iar o5iectivele firmei pot fi realizate cu mult mai mult succes.
Mo5$lul r$&ur&$lor u!"$ este clit pe eliminarea separrii
ta?loriste $ntre munca fizic i munca e concepieC munca nu mai apare
neplcut2 anga4aii evin ispui la efort suplimentar2 incolo e o5ligaiile
zilnice.
*arcina e cpetenie a managerului este aici s $ncura4eze
participarea tuturor resurselor umane isponi5ile2 eoarece toi vor lucra up
posi5iliti2 iar ac este nevoie2 sunt $nclinai pe e#a $ntregul s $nvee. *e
$nelege e aici c aceste premise vor $m5unti calitatea2 prouctivitateaC
anga4aii vor fi mai inovatori2 astfel c firma va fi mai eficient2 mai prosper2
mai capa5il s fac fa competiiei economice.
Moelele e.aminate2 privite $n succesiunea lor2 pot fi apreciate ca
fiin mecanisme manageriale tot mai perfecionate e alocare i utilizare a
resurselor umane.
6u poate nimeni s nege aceast apreciere2 pentru c fiecare etap
i2 eci2 fiecare moel a eliminat o5stacolele2 fr3nele i cauzele conflictuale pe
e o parte i a asigurat permanent calea creterii performanelor economice2
contri5uia managementului resurselor umane la progresul general2 economic
i social al umanitii.
;in aceste perpective creem c este c3t se poate e concluent i
analiza comparativ a c3te ou perec9i e moele.
Prima perec9e reunete un moel specific celei e a treia etape e
evoluie a managementului i un moel al celei e#a oua etape2 com5inat
uor cu unele caracteristici ale moelului etapei $nt3i.
23
Caracteristici 'istincti"e ale managementului resurselor umane(
comparati" cu managementul personalului
Nr.
Cr%.
Ac%i+i%),i !"!#$ri!l$ M!"!#$$"%ul
/$r&o"!lului
M!"!#$$"%ul
r$&ur&$lor u!"$
1. Moelarea
comportamentului prin8
2. ,elaia anga4at#anga4ator
sta5ilit prin8
3. )ciunea managerial
sta5ilit prin8
6ormeNo5iceiuri AaloriNmisiune
Contracte scrise )ciune =incolo e
contract>
Proceuri ;up necesiti
(. :niiative +reptat :ntegrat
5. Caliti manageriale 6egocierea 0acilitatea
!. ,apiitatea eciziei "ent ,api
1. Comunicarea :nirect ;irect
%. Categorii e posturi 6umeroase ,estr3nse
/. Proiectarea posturilor ;iviziunea muncii Munc $n ec9ip
10. *elecia )ctivitate managerial
separat
11. *alarizarea Evaluarea postului
&graaii fi.e'
12. Pregtire i ezvoltare Controlul accesului la
cursuri
)ctivitate c9eie integrat
<n funcie e performan
-rganizaii e pregtire
&*ursa8 ;. Boss2 Principles of Muman ,esource Management2 "onon an
6eP RorI2 1//(2 p. 1 E citat up )urel Manolescu2 Managementul resurselor umane2
Eitura Economic2 Eiia a patra2 @ucureti2 20032 p. 3('
) oua perc9e e moele care face o5iectul comparaiei noastre
pune fa $n fa moelul conservator2 aic erivat in realitile $n care s#a
nscut opera lui 0.O. +a?lor2 i moelul inovator2 aic specific celei e#a
treia etape e ezvoltare a managementului resurselor umane.
2(
Nr.
cr%.
M!"!#$$"%ul r$&ur&$lor u!"$ '"%r<o or#!"i6!,i$
5$ %i/C
Co"&$r+!%or I"o+!%or
1. Conuctorii sunt
aepii teoriei lui
McBregor
=Q> &anga4atul este pasiv2
manipula5il'
=R> &anga4atul este activ2
participativ'
2. "uarea eciziei este8 Centralizat &nu se 5azeaz
pe participarea celor
interesai'
3. Comunicarea se face8 <n sens unic &e la v3rf spre
5az'
;ifuzat &prin implicarea
celor interesai'
<n cele ou sensuri &e 4os
$n sus i e sus $n 4os'
(. )utoritatea conucerii
se circumscrie8
5. - iviziune a muncii i
a sarcinilor8
Pe aria postului )aptat inivizilor i
situaiilor concrete
)ccentuat i etaliat 0le.i5il $n escriere i
e.ecuie
!. <n raporturile sociale
&interpersonale' se
manifest8
0ormalism &multe reguli i
proceuri'
;esc9iere i onestitate
1. ,ezolvarea conflictelor
se face8
%. -5iectivele sunt
eterminate &sta5ilite'8
/. Controlul aministrativ
se face8
10. *c9im5rile se prouc
$n urma unor8
Prin ar5itra4 ;iscuie i negociere
Gnilateral Consultare i negociere
Centralizat ,esponsa5iliti parta4ate
Crize ma4ore Consultri i ecizii
colective
& prelucrat up Gestiunea resurselor umane. +ote de curs2 :nstitutul 6aional e
;ezvoltare Economic2 20012 p. (0 i (1C
Euar ,ceanu2 Management. Generatorul succesului2 Eitura @ren2 @ucureti2 20012
p. %%'
25
Etapele evoluiei managementului resurselor umane i a formele lor
simplificate2 moelele
1(
e.plic creterea i progresul spectaculos al
managementului resurselor umane2 ilustrate e trecerea e la managementul
autoritar2 la managementul inovativ2 creator i2 esigur e contri5uia e mare
pre2 cresc3n a managementului resurselor umane la creterea firmei2 la
progresul economic i social al omenirii $n epoca noastr contemporan.
1... P$r&/$c%i+$l$ !"!#$$"%ului r$&ur&$lor u!"$ '"
&oci$%!%$! cu"o!%$rii
+recerea la societatea cunoaterii genereaz o nou2 puternic i
fr preceent oportunitate e cretere a managementului resurselor umane.
6oul Dstrat> sau Der> a managementului resurselor umane $n
societatea cunoaterii este o continuare2 pe un plan superior2 a etapelor i
moelelor parcurse $n $ntreaga istorie2 e la crearea sa p3n $n prezent2 ar i o
negare cel puin a unora2 cum este principiul separrii i iviziunii muncii
care au fost aezate la $nceput la temelia managementului tiinific al muncii
i2 $n zilele noastre2 aaptarea $mpletirii muncii e concepie cu munca e
e.ecuie.
1..1. Caracteristici 'e!initorii ale societ#ii cunoa%terii
<nelegerea sensului profun2 acela e =er> sau =strat> pe care i#l
o53nete managementul resurselor umane rezult cu pregnan in
e.aminarea caracteristicilor $ntreprinerii $n societatea cunoaterii comparativ
cu caracteristicile $ntreprinerii specifice societii cunoaterii.
1(
0iecare moel e etap poate fi co5or3t $n generalitate2 respectiv concretizat la nivelul
firmei prin consierarea mai multor factori cum sunt e pil8 te9nologia firmei2
o5iectivele firmei2 cultura firmei i2 esigur2 personalitatea managerului &cunotinele i
stilul2 arta acestuia'
2!
Caracteristici 'istincti"e ale )ntreprin'erii )n societatea
in'ustrial# %i )n societatea cunoa%terii
Nr.
cr%.
C!r!c%$ri&%ici &$l$c%i+$ 1"%r$/ri"5$r$! '" &oci$%!%$!C
I"5u&%ri!l) Cu"o!%$rii
1. +e9nologia ominant Mainile Calculatorul
2. *im5olul te9nologic Motorul cu a5ur Microprocesorul
3. ;isciplina tiinific tipic :ngineria mecanic :ngineria calculatorului
(. ,ezultate Consumul e mas al
5unurilor
Proucia e cunotine
5. *ursa e energie Car5urani fosili <nelepciunea2raionamentul
i creativitatea uman
!. ,esursele 5unstrii Pm3ntul2 munca i
capitalul
:nformaia2 cunotinele2
lucrtorul cunoaterii
1. Elementele care genereaz
iferena
Economii e scar :nteligena uman
%. )ctivitatea efinitorie Munca inustrial Prelucrarea informaiei i
o5inerea cunotinelor
/. *copul principal )utomatizarea :nformatizarea
10. 0orma e organizare :erar9ic <n reea
11. Mi4loace logistice "inii aeriene2 feroviare2
fluviale i rutiere
,eeaua informatic
12. Piaa2 localizarea acesteia *upermarIet#urile C?5erspaiul2 piaa spaial
&*ursa8 Prelucrat uor pe 5aza8 @oar @.M.2 Practical "teps for #.ling
%nformation Technolog* ith $usiness "trategies2 Jo9n Oile?Tsons :nc92 6eP RorI2
1//%2 p. /3#1%0C citat up Ba5riela Aleanu2 Tehnologia informaiei i cultura
organi(aional. Provocri pentru noua ,ntreprindere2 Eitura Junimea2 :ai2 200(2 p. !5'
Cunotinele au stat i $n epocile preceente la 5aza progresului
economic i social. 6umai c2 $n societatea inustrial2 up revoluia
managerial &aplicarea cunotinelor $n sfera organizrii'2 up revoluia
prouctivitii &aplicarea cunotinelor $n perfecionarea muncii'2 up
21
revoluia inustrial &aplicarea cunotinelor la uneltele e munc'2 au urmat
perioae $nelungate e sta5ilitate.
<n societatea cunoaterii2 aplicarea e cunotine la tot ceea ce se
prouce genereaz sc9im5are up sc9im5are. *c9im5area evine o regul2 o
permanen2 ca i micarea $n fizic2 $n timp ce repaosul este oar intervalul
scurt intre ou cicluri e perfecionri ale prouselor i serviciilor i e
$nvare.
Cunotinele sunt resursa principal $n societatea cunoaterii.
Celelalte resurse traiionale &pm3ntul2 munca i capitalul' evin secunare
pentru c $n fiecare prous i serviciu se $ncorporeaz tot mai multe
cunotine2 aic tot mai mult valoare augat i tot mai puine consumuri
e resurse naturale i e munc fizic2 e capital etc.
*ocietatea cunoaterii nu numai c accelereaz progresul economic
i social2 ar asigur concomitent i economisirea resurselor naturale2 ar i
conservarea tot mai 5un a vieii pe planeta Pm3nt.
1..2. Lucr#torul cunoa%terii * elita capitalului uman )n societatea
cunoa%terii
*ocietatea cunoaterii auce pe prim plan lucrtorul cunoaterii2
component ecisiv a capitalului uman.
Pregtirea apariiei lucrtorului cunoaterii a fcut#o ela5orarea i
funamentarea conceptului e capital uman.
*fera capitalului uman este larg8 Dstocul e cunotine generat e
investiiile $n $nvm3nt2 $n pregtirea tiinific i $n starea e sntate a
populaiei>.
"ucrtorul cunoaterii reprezint numai o parte a capitalului uman
i anume acela care esfoar o munc e concepie2 e creaie. El este un
specialist care tie s fac ceva2 aic mai mult ec3t pur i simplu e Da ti>.
2%
<n consecin2 lucrtorul cunoaterii epete sfera cunoaterii e sine pe
care o are intelectualul. Mai mult2 lucrtorul cunoaterii nu se oprete
nicioat in creaie2 ci continu s perfecioneze2 s inoveze2 s $nvee i s
creeze ceva pe mai eparte.
Cealalt parte a capitalului uman2 c9iar ac este vor5a e
intelectuali2 o reprezint populaia care presteaz munci repetitive2 e rutin2
at3t $n proucia e 5unuri c3t i e servicii.
"ucrtorii cunoaterii sunt o fractur a capitalului uman2 aic o
fractur $n $nsi latura calitativ a resurselor e munc. 0racturi ale resurselor
e munc au e.istat pe tot parcursul revoluiei manufacturiereC e#a lungul
societii inustriale2 cum ar fi $ntre munca necalificat i cea calificat2 $ntre
munca fizic i munca intelectual2 $ns nici una intre acestea nu poate egala
prin importan2 prin proporii i2 mai ales2 prin consecine fractura pe care o
cunoate capitalul uman2 $ntre lucrtorii cunoaterii i lucrtorii e rutin.
"ucrtorul e rutin rm3ne epenent e main2 este supus
limitelor acesteia2 o ane.C $n coniiile societii cunoaterii2 maina se
su5oroneaz lucrtorului cunoaterii2 evenin o ane. a acestuia2 o premis
a aplicrii cunotinelor i nimic mai mult. ;ac $n societile preceente
omul se struia s ating i s valorifice posi5ilitile mainii2 $n societatea
cunoaterii maina tre5uie s concure la atingerea prouctivitii i eficienei
lucrtorului cunoaterii.
6aterea lucrtorului cunoaterii genereaz procese i tenine
revoluionare fr preceent $n evoluia managementului $n general i al
managementului resurselor e munc $n special.
2/
1... Procese %i ten'ine )n managementul !irmei
+microeconomic,
Moificrile structurale fr egal ale resurselor e munc ominate
e apariia lucrtorului cunoaterii genereaz evoluii spectaculoase $n
aproape toate componentele managementului resurselor e munc2 marc3n
puternic $nsi esfurarea managementului firmei $n ansam5lul su.
Acti"it#i manageriale )n )ntreprin'erea societ#ii cunoa%terii
comparati" cu )ntreprin'erea tra'iional# +con'us# autoritar,
Nr.
cr%.
1"%r$/ri"5$r$! %r!5i,io"!l)
D!"!#$$"% !u%ori%!rE
1"%r$/ri"5$r$! &oci$%),ii cu"o!%$rii
4!6!%) /$ cu"o!%$r$ i i"(or!,i$
1. -rganizarea muncii $n sarcini e rutin -rganizarea muncii $ntemeiat pe iniiativ
i creativitate
2. Preponerena activitilor necalificate Preponerena activitilor $ntemeiate pe
cunoatere
3. )ccent pus pe specializarea sarcinilor
e lucru
Eliminarea granielor funcionale
(. :nstituirea conformitii salariailor :nstituirea inovaiei $n r3nul anga4ailor
5. -rganizarea ierar9ic#funcional -rganizarea 5azat pe proiecte e tip reea
!. Cooronarea activitii pe vertical Cooronarea activitii pe orizontal
1. Precizarea i iniviualizarea sarcinilor *ta5ilirea e o5iective i constiutirea e
ec9ipe e lucru
&*ursa8 @a9romi M.2 The Emerging -le.i)le 'rgani(ation/ Perspectives from
"ilicon 0alle*2 UnoPelge Management an -rganisational ;esign2 @utterPort9#
Meinemann2 1//!2 p.(!C prelucrat uor up Ba5riela Aleanu2 op. Cit.2 p. !!'
;eplasrile se realizeaz e la managementul activitilor e rutin
necalificate2 specializate2 iniviualizate i spiritul strict autoritar2 erivat in
organizarea ierar9ic i cooronarea vertical .a.2 ctre managementul
$ntreprinerii 5azat pe informaie i cunoatere2 pe iniiativ i creaie2 pe
promovarea inovaiei $n r3nul anga4ailor2 organizarea 5azat pe proiecte2
30
organizarea e tip reea2 cooronarea pe orizontal i esfurarea muncii prin
sta5ilirea e o5iective i ec9ipe.
Pe 5aza celor ou ta5ele prezentate2 rezult c firma $ntemeiat pe
cunoatere se caracterizeaz pe resursa E cunotineC pe proponerena
proceselor intelectual#intensive2 9otr3toare pentru eficiena economicC o
nou gestionare a lucrtorilor cunoaterii prin roluri2 solicitri i
responsa5iliti iniviuale i colectiveC se promoveaz consensul i alte
valori culturale asociate creativitii2 competenei2 $nvrii i comunicrii.
*ocietatea cunoaterii genereaz renunarea la structuri piramiale
rigie cu numeroase limite e eficien2 $n favoarea unor structuri ne#
ierar9ice2 e regul e tip reea2 $ntemeiate pe informaie i cunoatere2 pe
activitatea creatoare a lucrtorului cunoaterii. <n mo analitic2 avanta4ele
su5stituirii structurilor ierar9ice cu cele e tip reea pot fi evieniate pe 5aza
comparaiei intre principalele moele organizaionale.
Nr.
cr%.
C!r!c%$ri&%ici Or#!"i6!r$!
i$r!rFic)
Or#!"i6!r$!
!"!li%ic)
Or#!"i6!r$!
c$"%r!%) /$
$ori$ DME
1. +ipul ominant e
relaie organizaional
Aertical2 eci
su5oronare
-rizontal2 aic
$ntre omologi
Cola5orare
multilateral
2. Moul ominant e
cooronare intern
;irectiv +ranzacional Comunicat e
practic
profesional
3. Efectul stimulilor
provenii in meiu
(. Braul e autonomie
a actorilor
organizaionali
,eacii impuse e
la v3rful ierar9ic
,eus la aciuni
e nivel tactic
operaional
,eacii a#9oc ale
actorilor
,iicat cu nivel
entropic pentru
sistem
)uto#organizare
sistemic 5azat
pe $nvare
,iicat cu efect
e
auto#ezvoltare
5. Comportamentul tipic
al actorilor
organizaionali
,eactiv -portunist Practic
!. *inergia sistemului
organizaional
@azat pe reguli
formale2 siguran
$n funcionare2
rigi limitat
@azat pe
interese
con4unctural
convergenteC
siguran $n funci#
onare minim
@azat pe scopuri
comuneC
siguran
$n funcionare
riicat
&*ursa8 "e Moigne J.".2 1a modelisation des s*stemes comple.es2 ;uno2 Paris2
1//02 p. /('
31
<ntr#o $ntreprinere virtual &centrat pe memorie' este proprie
organizarea e tip reea. <n carul acesteia2 o unitate central cu rol important
$n eterminarea unei viziuni strategice2 $n furnizarea infrastructurii
organizatorice i aministrative va fi utilizat $n comun e parteneri $n
veerea asigurrii unitii misiunii i o5iectivelor. ;e notat c2 fiecare unitate
poate fi vzut2 la r3nul ei2 ca un centru al propriei reele care are propriul
lan e valori
15
.
0orma e organizare tip reea2 proprie $ntreprinerii virtuale
presupune o serie e cerine2 ca e pil8 o conucere vizionar2 o uurin $n
comunicare i li5erul acces la informaii2 simul consensului i al ar5itra4ului
$n a5orarea pro5lemelor i $n luarea eciziilor2 enunarea precis a valorilor
i principiilor e funcionare i evaluare2 acceptarea conceptului e
funcionare fle.i5il2 contiina inepenenei etc.
<n consecin2 teninele actuale e structurare organizatoric a
$ntreprinerii virtuale pot fi rezumate astfel
1!
8
#reucerea numrului e nivele ierar9iceC
#organizarea formal se suprapune pe organizarea informalC
#atenuarea iferenelor intre funciile e conucere i funciile e
e.ecuieC
#creterea rolului factorului motivaional2 $n care sens se pune un accent
mare pe armonizarea intereselor iniviuale cu interesele organizaieiC
#te9nologia informaiei posi5ilitatea unui flu. al comunicaiilor
ne$ngrit i orientat $n toate ireciile2
#centrarea activitilor pe o5iective i mai puin pe funciuniC
15
;umitriu 0.2 "istemul informaional conta)il ,n ,ntreprinderea modern2 Eitura
Junimea2 :ai2 20012 p. !3.
1!
Ba5riela Aleanu2 op. cit.2 p. 10.
32
#iminuarea caracterului specializat al pregtirii profesionale2 $n formarea
pregtirii generale2 multiisciplinare e natur s sporeasc mo5ilitatea
inivizilor i a organizaieiC
#$ncura4area muncii $n ec9ip2 capa5il e a realiza2 singur i integral2
sarcini comple.e.
Managementul resurselor e munc se comple.eaz enorm. )stfel2
pe piaa muncii societatea cunoaterii creeaz o puternic competiie pentru
apropierea celei mai importante resurse E lucrtorul cunoateriiC acetia sunt
oamenii cei mai calificai i mai aecvai societii cunoaterii2 mai capa5ili s
$neplineasc toate prerogativele e la $nvare p3n la aplicare2 lrgirea
gamei e prouse i inovarea ca proces e $nnoire2 e eficientizare a gamei e
prouse i servicii. 0irmele $i pun $n v3nzare calitatea e mem5ru al familiei
lucrtorilor cunoaterii2 aa cum $i pun $n v3nzare prousele i serviciile. Ele
$i esfoar pe front larg activitile e atragere e noi lucrtori2 e a#i
sta5iliza2 e a le recunoate meritele i eforturile2 e rspltire a rezultatelor2
e a fi permanent $n serviciul acestei categorii e personal2 $n veerea
satisfacerii nevoilor.
<n consecin2 managerii resurselor e munc tre5uie s tie s
atrag2 s rein2 s rsplteasc i motiveze lucrtorii cunoaterii2 astfel $nc3t
ei s se poat concentra e.clusiv asupra muncii lor e creaie2 e $nalt
eficien i responsa5ilitate.
<ntruc3t nici piaa i nici statul nu pot s converteasc cunotinele
$n proucie2 managerilor le revine misiunea e a preveni sterilitatea acestora
i e a sua aciunea lucrtorilor cunoaterii $ntr#o cunotin unificat prin
formarea ec9ipelor e lucru i conectarea acestora cu o5iectivele sau cu
proiectele firmelor. <n carul ec9ipei e lucrtori ai cunoaterii ispar
ierar9iileC toi sunt colegi2 sunt egali2 sunt asociai i nici unul nu se poate
plasa easupra celuilalt2 poziia fiecruia $n ec9ip poate fi eterminat numai
33
e contri5uia i competena afirmate $n procesul realizrii sarcinii comune e
munc2 e proucie i e $nvare permanent.
Comple.itatea managerial $n firm crete pentru c2 $n timp ce
lucrtorii cunoaterii au un regim cu totul special2 lucrtorii traiionali2 cu
munc e rutin2 reprezint piaa muncii traiionale2 specific inustrializrii2
o5ligat s se aapteze frecvent sc9im5rilor2 s fie e.trem e mo5il2 cu
contracte e munc cu perioae eterminate sau c9iar temporare i cu sisteme
e remuneraie specifice.
1..-. Accente noi %i )n managementul macroeconomic al
resurselor 'e munc#
*ocietatea cunoaterii genereaz noi sc9im5ri eseniale $n politica
naional e pregtire a forei e munc. Gniversitile evin instituiile cele
mai importante $n generarea i $ntreinerea societii cunoaterii. Coninutul
procesului e $nvare practicat $n universiti se sc9im5 $ns2 pentru c
societatea cunoaterii nu poate fi realizat cu a5solveni care =tiu e toate>2
acetia sunt consierai astzi oar =5uni oaspei la masa e pr3nz>C lucrtorul
cunoaterii2 asemenea lui ,o5inson Crusoe pe o insul pustie2 tre5uie s tie
s fac performane2 s aplice cunotinele $nvate.
+imp e 2000 e ani $nvarea avea ca scop ezvoltarea e sine2 ca
rezultat intern pentru inivi2 capa5il s tie oar ce s spun i cum s spun
mai 5ine. )stzi2 $n societatea cunoaterii2 pentru ca omul s tie s fac ceva2
pe l3ng o pregtire general2 tre5uie s ai5 o pregtire specializat2 care s
se $nc9ege $ntr#o metoologie e a ti s fac2 s sc9im5e2 s amelioreze ceva2
s inoveze. )ltfel zis2 analistul conceptual &ec9ivalentul termenului e
lucrtor al cunoaterii' tre5uie s tie s ientifice o pro5lem2 s aleag
mi4loacele i instrumentele e rezolvare a acestei pro5leme2 i $n fine2 s o
rezolve. 6umai o astfel e $mpletire a unui minim e cunotine generale cu
3(
solie cunotine e specialitate2 specializate2 pot asigura un cost reus al
procesului e $nvare2 eplina i rapia recuperare a investiiei $n pregtire2
concomitent cu utilitatea practic2 imeiat a lucrtorului cunoaterii2 ar i cu
mo5ilitatea profesional a acestuia atunci c3n viaa practic o impune.
*ocietatea cunoaterii genereaz i mari provocri sociale care ating
piaa muncii i societatea $n ansam5lu. -at cu colapsul ieologiei mar.iste
i al sistemului socialist2 are loc a5anonarea principiului salvrii sociale prin
societate2 fiin $nlocuit cu principiul salvrii iniviuale. :nstituia sinical
$i piere nu numai efectivele oat cu $ntreprinerea mic i mi4locie2 ar i
menirea in moment ce iniviul se cere s#i 9otrasc singur soarta. *tatul2
la r3nul su2 care avea funcie e salvare social a $ntregii populaii trece mai
mult e partea agenilor economici $n 5tlia acestora pentru competiie i
c3tigarea e piee. )a se e.plic i tenina e.istent la noi e reefinire a
Coului muncii2 cu spri4inul statului. Pe e alt parte2 funcia social a statului
urmeaz s se escentralizeze i restructureze2 aez3nu#se pe ou
componente ma4ore8
#o component carita5il2 $n legtur cu acei mem5rii ai societii
care nu se pot salva iniviual2 in cauze cum sunt8 e.istena unor
9anicapuri2 care nu au surse e venituri sau care sunt victime ale meiului
natural i socialC
#o a oua component are un caracter comunitar. Gnele prerogative
$neplinite centralizat e ctre stat sunt plasate la scar comunitar $n veerea
prote4rii populaiei v3rstnice2 care sporete i riic pro5leme tot mai
comple.e2 ca i $n omeniul sntii2 $n legtur cu o sofisticare continu a
serviciilor meico#sanitare $n urma promovrii noilor cunotine tiinifice i
te9nice.
,olul statului crete $ns2 $n sc9im52 $n legtur cu nevoile
promovrii societii cunoaterii $n urmtoarele omenii8
35
#asigurarea pregtirii forei e munc2 $n general2 i a lucrtorilor
cunoaterii2 $n specialC
#asigurarea c9eltuielilor sporite e eucaie i instrucieC
#situarea eucaiei la locul cuvenit $n ezvoltarea e ansam5lu a
societii cunoaterii2
# orientarea eucaiei nu pentru a servi oar ca factor e proucie2
ci i pentru a#l face pe om capa5il s consume2 s utilizeze prousele societii
cunoaterii.
3!
CAPITOLUL 2.
STADIUL DE EVOLUIE A MANAGEMENTULUI
RESURSELOR UMANE 1N FIRMA ROM2NEASC
*.1. Cu /ri+ir$ l! o4i$c%i+ul !4or5)rii i l! &ur&$l$ 5$ 5!%$ u%ili6!%$
Pentru o ar ca ,om3nia2 aflat spre sf3ritul tranziiei la economia
e pia i gata e a fi integrat $n Comunitatea Economic European este
a5solut firesc efortul tiinific e cunoatere i e iagnosticare a capacitii
managementului firmelor rom3neti e a face fa cu succes competiiei
economice at3t $n interiorul c3t i $n afara pieei europene.
Managementul firmei $n rile cu economie e pia performant a
a4uns $ntr#un asemenea staiu e evoluie $nc3t este cunoscut i unanim
recunoscut ca un factor eose5it e important e cretere economic moern2
e $mpletire a profitului ma.im cu protecia meiului natural2 a resurselor
naturale i cu protecia meiului social. Capacitatea firmelor e a contri5ui la
ezvoltarea economic ura5il rezi astzi tot mai clar $n calitatea i
moernismul managementului2 $n general i al resurselor umane2 $n special i
in ce $n ce mai puin in solicitarea volumului celorlalte resurse naturale
traiionale.
)cest loc istinctiv pe care#l ocup astzi managementul firmelor
in rile ezvoltate $n r3nul factorilor e cretere economic reprezint
punctul central e referin pentru evaluarea staiului pe care firmele
rom3neti l#au atins $n ceea ce privete $nsuirea i aplicarea managementului
moern2 performant2 $n toat amploarea i comple.itatea acestuia.
)cest o5iectiv unic al prezentului capitol este c3t se poate e
comple. i e ificil e realizat. Pe e o parte pentru c o cercetare e.9austiv
a marilor firme rom3neti nu ne este uor la $nem3n2 fr s mai vor5im e
multituinea e firme rom3neti mici i mi4locii e.istente care2 evient2 nu pot
31
fi e.aminate $n totalitate. Pe e alt parte2 pentru c firmele rom3neti2 e
orice imensiune2 aparin practic2 $ntregului spectru e ramuri i su5ramuri ale
economiei2 fiecare intre acestea cu numeroase particulariti te9nologice i
manageriale.
Multe intre aceste ificulti e investigare i iagnosticare a
staiului atins $n practicarea unui management performant $n firm au fost
$nvinse prin recurgerea la o iversitate e moaliti e procurare a atelor i
informaiilor. ;intre aceste moaliti concepute i aplicate special $n practica
firmelor menionm8
# o mac9e t e ate i informaii $nscrise $n serii inamice
pentru perioaa 1//0#20052 privin principalii inicatori e performan ai
firmei i mai ales inicatorii principalelor corelaii ale prouctivitii i
salariilor meii
&neeflatai i eflatai'C inicatorii 5ilanului social al firmei &utilizarea
fonului e timp'C piererile pe cauze2 acciente i 5oal2 isciplinC
$neplinirea normelor e munc2 revizuirea i funamentarea acestoraC
istri5uirea muncitorilor $n acor up nivelul $neplinirii normelor2
istri5uirea muncitorilor i salariailor up graul e realizare a salariului
tarifar e $ncarare .a. <n fine2 am solicitat informaii i ate specifice fiecrui
omeniu al managementului resurselor umane &puncte tari i puncte sla5e2
o5iective e viitor etc.' $ncep3n cu fia postului2 sta5ilirea planificat a
necesarului e personal2 recrutarea2 selecia2 integrarea2 $ncararea2 evaluarea
performanelor iniviuale2 remunerarea i motivarea2 promovarea i evoluia
$n carier etc.
# c9e s tionare e interviu $n veera evalurii moelului managerial al
firmei2 a managementului superior2 meiu i inferior2 a interaciunilor acestora
$n procesul unic al gestiunii i managementului resurselor umane2 at3t la nivel
glo5al pe ansam5lul firmei2 c3t i pe principalele funcii ale managementului
general i ale managementului resurselor e munc2 $n special. <n carul
3%
acestora s#a testat i atituinea salariailor &comportamentul2 ataamentul etc.'
fa e firm2 fa e performanele economice ale firmeiC
# s tuii e c a z asupra managementului resurselor umane $n firm. <n
acest scop au fost esfurate aciuni e concepere i realizare e stuii e caz
$n / firme8 E"EC+,- E P,-;2 ,omtel *.). Constana2 *.C. 0oremar *.).2
*.C. Eforie *.).2 *.C. Pilotrom *.,.".2 C6M 6avmin *.).2 *.C. Panpat *.).
Constana2 *.C. -ilpro *.). Constana.
Primele ou ci e a5orare &mac9eta e ate i informaii i
c9estionarele' s#au oveit2 in motive iferite2 puin utiliza5ile8 teama e a
furniza serii e ate i informaii coerente2 $n cazul mac9etei i teama e
aplicare a c9estionarelor la nivelul unor eantioane reprezentative2
consier3nu#se c se ocup timpul intervievailor2 i e a se meiatiza $n
firm i $n afar interesul pentru un su5iect cum este capacitatea managerial
$n omeniul resurselor umane.
<n cele in urm2 at3t c3t ne#a fost posi5il2 noi vom folosi2 i
primele ou moaliti e evaluare a staiului managementului resurselor
umane $n firmele rom3neti2 $ns $n mo au.iliar2 complementar celei e#a
treia moaliti E aceea a stuiilor e caz. <n ela5orarea acestora s#au $mpletit
mai fle.i5il calitile celor trei moaliti e analiz i evaluare. ;esigur2 i $n
ce privete stuiile e caz s#au $nt3mpinat ificulti ma4ore ac inem seama
c la ultimele trei firme menionate mai sus2 practic stuiile e caz n#au fost
finalizate i nu sunt integrate mai 4os. <ns2 unele constatri pe care le#au
furnizat analizele pariale au putut fi integrate $n concluziile e ansam5lu
privin staiul managementului resurselor umane e la sf3ritul
acestui capitol.
3/
*.*. S%u5ii 5$ c!6
2.2.1. .tu'iu 'e ca$ la ELECTRO * PROD
1. Pr$6$"%!r$ #$"$r!l)
E"EC+,-#P,-; e.ploateaz Gnitatea 1 a Centralei 6uclearo#Electrice e la
Cernavo i este sucursala &fr personalitate 4uriic' a *ocietii 6aionale
D6GC"E),E"EC+,:CV> *.).2 su5oronat Ministerului Economiei i Comerului2
statul ein3n 100W in aciuni.
*. Or#!"i6!r$! i !"!#$$"%ul &oci$%),ii
*tructura organizaiei se reflect $n -rganigrama prezentat $n A"$;! 1.
C!r!c%$ri&%ici D$(i"i%orii
<n carul organizaiei se ientific o puternic formalizare a proceselor i a
activitilor2 caracteristic tuturor unitilor e proucere a energiei electrice2 at3t pe plan
naional c3t i internaional.
*pecificul nuclear al organizaiei impune un sistem e lucru reglementat e un
caru proceural 5ine efinit2 i aceasta nu numai $n funciunile pure e proucie2 ci i $n
funciunile suport E resurse umane2 financiar2 pregtire personal2 relaii pu5lice etc.
+e9nologia nuclear tine s cear un foarte $nalt gra e specializare a
activitilor2 ar se sesizeaz o $mprire pe grupe mari e activiti funcionale cum ar fi8
e.ploatare2 control c9imic2 $ntreinere#reparaii2 inginerie2 raioprotecie2 pregtire personal
etc. <n interiorul acestor grupri apare2 totui2 pentru anumite proceuri2 o universalitate a
activitilor at e aria larg e aciune a personalului anga4at pe aceste posturi &spre
e.emplu8 operatori nucleari'.
:nustria nuclear este prin efiniie una in inustriile care2 atorita comple.itii2
cere personalului un foarte mare gra e specializare2 cu urate mari e formare i
programe e re$mprosptare a cunotinelor.
Procesul e cooronare N planificare se realizeaz prin sisteme e gestionare a
activitilor specifice2 prin serviciul e planificare. *e ientific o com5inaie e
cooronare intr#o manier impersonal2 prin care personalul e conucere traseaz sarcini
folosin reguli2 politici i proceuri stanar2 i un mo personal e cooronare neformal2
prin relaii interpersonale irecte cu colegii2 su5oronaii i superiorii.
Comunicarea se realizeaz utiliz3n instrumente i moaliti ca eine2
memoranum#uri2 rapoarte e informare2 telefonie2 P)Q &sistemul e aresare pu5lica'2
etc.
Ec9ipa manageriala E conucerea sucursalei i efii e compartimente E este
caracterizat e inamism2 motivare2 un puternic sentiment e apartenena i e orina e
progres organizaional2 esc9is la iei noi. Este compus in personal cu mare e.periena
$n proiect2 cu pregtire e.tensiv $n centrale nucleare similare in Canaa2 cu e.periena
prin programe e copilotare alturi e personalul strin.
Personalul e e.ecuie reprezint o com5inaie intre personalul cu e.periena $n
munc provenit in centrale convenionale2 anga4at up o selecie riguroas2 care a avut
(0
menirea e a evienia potenialul acestora e integrare $n moul e lucru cerut e central
nuclear2 i personal t3nr2 care s#a ezvoltat numai la E"EC+,- E P,-;.
Cul%ur! Or#!"i6!,io"!l)
)ctivitile e proucere a energiei electrice la E"EC+,-#P,-; sunt
reglementate e un caru legislativ la nivel naional. +otoat2 E"EC+,-#P,-; se
supune controlului autoritilor internaionale in omeniu.
-rganizaia este e tip 5irocratic E profesional2 cu nuclee e conucere prin proiect.
:erar9ia autoritii2 aa numitul lan e coman2 este foarte 5ine efinit.
*pecializarea funcional2 pe irecii i epartamente $n care se afl personal
specializat pentru anumite tipuri e activiti2 contri5uie la eficiena glo5al a organizaiei.
;repturile i $natoririle anga4ailor sunt clar escrise $n fia postului2 iar politicile
i proceurile centralei sunt meninute la zi i accesi5ile. )nga4aii tiu ce se ateapt e la
ei i ce pot atepta ei e la organizaie2 $n sc9im5. E.ist politici specifice i proceuri care
escriu moul e aresare a situaiilor aprute $n activitatea curent. *pecificarea $n avans
a acestora asigur a5orarea apro.imativ similar a pro5lemelor2 e ctre personal iferit
$n situaii iferite.
;efinirea responsa5ilitilor manageriale este fcut $n scris2 prin aceasta
elimin3nu#se posi5ilitatea u5lrii unor responsa5iliti2 ca i confuzia generat e aceast
u5lare. Procesul e luare a eciziilor nu ia $n calcul sentimente sau percepii iniviuale2
ci este raional2 av3n ca suport carul proceural i pregtirea eose5it a personalului e
e.ploatare.
Concluzion3n avanta4ele structurii 5irocratic E profesionale2 care caracterizeaz
E"EC+,-#P,-;2 tre5uie su5liniat faptul ca acest tip e organizare2 cu avanta4ul imeiat
al eficienei i prouctivitii2 este cel folosit pe plan monial $n inustria nuclear.
Cul%ur! 5$ S$curi%!%$ N!,io"!l)
Cu e.cepia unor evenimente prouse e Dm3na estinului>2 orice pro5lem ce
apare $ntr#o central nuclear2 ca $n orice alt meiu inustrial2 are ca origine o greeal
omeneasc.
+e9nologia e proucere a energiei electrice in surse nucleare are caracteristici
care o ifereniaz e alte sectoare inustriale. )cestea impun cerine speciale2 at3t e
natura organizatoric2 c3t i $n ceea ce privete componenta uman.
Marea ma4oritate a acestor caracteristici sunt legate sau sunt consecine ale
cerinelor e securitate nuclear.
)nga4aii unei centrale nucleare au o rspunere foarte mare2 i2 incolo e
respectarea cu strictee a proceurilor2 ei tre5uie s acioneze $n concoran cu cerinele
culturii e securitate 6aional.
Cul%ur! 5$ S$curi%!%$ Nucl$!r) este ansam5lul e caracteristici i
atituini2 at3t la nivelul organizaiilor c3t i la nivelul persoanelor implicate2 care sta5ilete
c securitatea unei Centrale 6ucleare tre5uie s se 5ucure E ca o prioritate a5solut E e o
atenie eose5it garantat e semnificaia sa.
Cultura e *ecuritate 6uclear este totoat2 un ansam5lu e valori2 stanare2
virtui i norme e comportament. +oate cerinele e siguran sunt afectate e puncte
comune ale creinelor2 atituinilor2 comportamentelor i iferenelor culturale2 intim
legate intr#un sistem comun e valori i stanare.
Cultura e *ecuritate 6uclear are ou componente ma4ore8
c!5rul managerial N organizatoricC
(1
!%i%u5i"$! fiecrui inivi care face parte i 5eneficiaz e acest caru.
Cultura e *ecuritate 6uclear $ncepe e la8
contientizarea importanei fiecrei activiti i a fiecrui anga4atC
contientizarea responsa5ilitii fiecrui anga4at la $neplinirea unei sarciniC
contientizarea faptului c fiecare epine e fiecare.
Mentalitatea care susine cultura e securitate nuclear este caracterizat prin8
!%i%u5i"$ i"%$ro#!%i+)G !4or5!r$
ri#uro!&) i /ru5$",)
cou"ic!r$.
)t3t organizaia care e.ploateaz centrala nuclear2 c3t i celelalte organizaii
implicate $n programul nuclear tre5uie s#i ezvolte o cultur e securitate nuclear2 astfel
$nc3t s previn erorile umane i s 5eneficieze e pe urma activitilor umane pozitive.
.. A"!li6! i r$/roi$c%!r$! (i$lor 5$ /o&%
Co"%$;%ul !c%u!l
)naliza i reproiectarea posturilor la E"EC+,-#P,-; ar tre5ui s constituie 5aza
eciziilor organizaionale in omeniul controlului aministrativ &organizarea resurselor
umane2 planificarea forei e munc2 efinirea rolurilor $n organizaie'2 aministrrii
personalului &evaluarea muncii2 recrutarea e personal2 selecia personalului2 repartiia
personalului2 instruirea profesional2 aprecierea profesional2 promovri i transferuri2
planificarea evoluiei carierei2 relaiile e munc'2 proiectrii muncii i ec9ipamentului etc.
Procesul e analiz a posturilor ar tre5ui s fie unul continuu2 eci proceurat la
nivel e Central. Cu toate c marea ma4oritate a proceselor $n central sunt escrise prin
proceuri2 acest proces este eocamat neproceurat.
I"&%ru$"%$ 5$ !"!li6) ! /o&%urilor l! "i+$l 5$ C$"%r!l)
Conucerea Centralei susine acest proces2 ar cu o palet reus e instrumente
aecvate analizei posturilor la n ive l e C ent ra l .
Prin ecizia ec9ipei manageriale2 actualul sistem e remunerare e.istent este
prousul cola5orrii intre o ec9ip e specialiti in carul organizaiei i a unei firme e
e.peri $n omeniul resurselor umane. )cetia au analizat posturile e.istente i au $ntocmit
6omenclatorul i :erar9izatorul e 0uncii specific omeniului nuclear. ;ocumentul
sta5ilete funciile in acest omeniu i totoat legtura ierar9ic intre ele. Este2 $n
primul r3n2 un ocument cu 5aze solie2 reale2 ocumentate. Constituie 5aza $n sistemul
e remunerare i punctul e plecare pentru recompensare2 motivare2 promovare2
ezvoltarea unui plan e carier etc. Este o premier pentru E"EC+,-#P,-;2 prin
metoologia utilizat i cola5orrile realizate. )cest proiect poart enumirea e HSi&%$
5$ $+!lu!r$I I$r!rFi6!r$ 5$ /o&%uri, &i&%$ 5$ r$u"$r!r$Ir$co/$"&!r$ i
co/u%$ri6!r$ &i&%$$J. ;in motive e spaiu coninutul acestui proiect nu#l mai rem
$n cele ce urmeaz.
(2
7. R$co!"5)ri i /ro/u"$ri 5$ /$r($c,io"!r$ ! !"!#$$"%ului r$&ur&$lor u!"$
/ri" /ri&! !"!li6$i i r$/roi$c%)rii (i$lor 5$ /o&%
ACTIVITI PREMERGTOARE ANALI?EI I REPROIECTRII
FIELOR DE POST
Pe 5aza analizelor efectuate i a rezultatelor acestora2 $n veerea perfecionrii
activitii i a eliminrii isfuncionalitilor managementului resurselor umane prezint
c3teva intre cele mai importante recomanri i propuneri2 structurate astfel8
El!4or!r$! &%r!%$#i$i privin resursele umane2 parte integrant a strategiei generale a
societii2 care s conin aciunile i moalitile e realizare a sarcinilor $n omeniul
gestiunii i aministrrii personalului2 $n urmtorii (#5 ani2 alturi e omeniile8
motivarea i salarizarea personalului
pregtirea2 perfecionarea pregtirii i ezvoltarea resurselor umaneC
relaiile e muncC
organizarea ergonomic a muncii2 protecia i securitatea muncii.
A&i#ur!r$! cu r$&ur&$ u!"$
)v3n ca punct e plecare strategia aoptat privin resursele umane se va ela5ora
programul e asigurare a societii cu resurse umane corelat cu programul e proucie i
e activitate al societii i etapizat pe perioae &ani i trimestre'.
Prin programul e asigurare cu resurse umane se vor preciza8
necesarul e personal pe compartimente e munc2 profesii2 meserii i niveluri
e calificareC
moalitile e asigurare a necesarului e personalC
recrutare i selecie intern i e.ternC
recalificare2 reconversie profesionalC
perfecionarea pregtirii profesionaleC
promovare
Poli%ic! 5$ r$cru%!r$
Pentru realizarea o5iectivelor funamentale ale societii se va aopta o politic e
recrutare prin anticipare i e lung urat pentru a evita ezec9ili5rele intre meserii i $n
piramia v3rstelor i pentru a realiza armonia $ntre promovrile interne i recrutrile
e.terne.
Pr$#)%ir$ '" 5o$"iul !"!#$$"%ului r$&ur&$lor u!"$ a managerilor e la toate
nivelele. )a cum am emonstrat $n prima parte a lucrrii2 lipsurile $n pregtire ori
informaiile nestructurate $n acest omeniu afecteaz grav rezultatele unei companii.
14u")%),ir$! &i&%$ului 5$ /roc$5uri
<n veerea eliminrii eficienelor evieniate $n sistemul e proceuri e resurse
umane i pentru a ne alinia cerinelor )utoritii e ,eglementare E Comisia 6aional
pentru Controlul )ctivitilor 6ucleare e reucere a numrului e proceuri in central
propun urmtoarele8
ela5orarea unei proceuri cu titlul =)nga4are E Bestionare ,esurse Gmane> care va
cuprine $ntreg procesul e anga4are a personalului2 pornin e la analiza postului
i p3n la a4ustarea i aaptarea pe post cu propunerile e $m5untire prezentate
(3
&C9estionarul e analiza postului2 0ia postului2 ,aportul e interviu etc.'. +otoat
proceura va cuprine aspecte legate e gestionarea resurselor umane E eviena
timpului e lucru i a timpului nelucrat2 evaluarea performanelor personaluluiC
ela5orarea unei proceuri cu titlul =Coul e Conuit i ;isciplin2
E.ploatarea Centralei $n Coniii e Brev> care s cuprin reglementrile
celor ou proceuri e.istente2 pentru c2 $n efinitiv2 e.ploatarea unei centrale2
mai ales $n coniii neo5inuite cum sunt cele e grev2 tre5uie fcut conform
normelor e
conuit i isciplin.
Proceurile vor cuprine oar aspectele e interfa cu celelalte epartamente i cu
e.teriorul organizaiei2 urm3n ca activitile ce privesc strict *erviciul ,esurse Gmane s
fie oar specificate i apoi etaliate2 ac este cazul2 $n proceuri interne2 epartamentale.
ACTIVITI PROPRIU<?ISE DE ANALI? I REPROIECTARE FIE DE POST
A"!li6! /o&%urilor 5$ u"c) 5i" &%ruc%ur! ELECTRO<PROD
)naliza posturilor va servi ca 5az e plecare pentru urmtoarele activiti e
resurse umane8
Proiectarea N reproiectarea posturilor N fielor e postC
,ecrutarea i selecia personaluluiC
:nstruirea personaluluiC
;ezvoltarea cariereiC
Protecia i sigurana anga4ailorC
Evaluarea performanelorC
,ecompensarea.
Cu toate c este o activitate at3t e important2 analiza postului nu este cuprins $n
proceurile e resurse umane ale E"EC+,-#P,-;2 se face $n mo iferit la nivelul
fiecrui epartament N compartiment2 fr implicarea *erviciului ,esurse Gmane.
0iin 5aza e pornire pentru activitile eseniale $n omeniul resurselor umane2
este necesar a5orarea activitii e analiz a postului $n mo stinific2 pregtirea
personalului e resurse umane $n carul unor programe e.terne2 implicarea personalului e
resurse umane $n activitatea e analiz a posturilor2 proceurarea activitii2 astfel $nc3t
esfurarea procesului la nivel organizaional s conuc la eficientizarea activitilor e
resurse umane.
R$/roi$c%!r$! Fi$lor 5$ /o&%
*e recoman reproiectarea fielor e post pentru toate locurile e munc in
E"EC+,-#P,-;2 $n 5aza analizei posturilor proceurat2 a regulamentului e organizare
i funcionare i a normelor proucerii pe cale nuclear a energiei electrice.
ACTIVITI ULTERIOARE ANALI?EI I REPROIECTRII FIELOR DE
POST
14u")%),ir$! /roc$&ului i ! $%o5olo#i$i 5$ r$cru%!r$ ! /$r&o"!lului /$"%ru
U"i%!%$! *
<n veerea pregtirii organizaiei pentru e.ploatarea a ou Gniti2 prin Planul e
reorganizare2 s#a 9otr3t recrutarea i selecia e personal pentru Gnitatea 2.
- soluie 5enefic pentru organizaie ar fi recrutarea $n 5aza fielor e post e4a
prouse up noile stanare. )ceasta va asigura centrala cu personal t3nr2 5ine pregtit
((
teoretic care va intra $n programul e pregtire special ela5orat i care se va forma $n
meiul e lucru2 $n cultura organizaionala i $n cultura e securitate nuclear a centralei.
A"!li6! &i%u!,i$i 5$ /$r&o"!l /$ co/!r%i$"%$
0iecare compartiment tre5uie s#i fac o analiz a resurselor umane e.istente i a
necesarului e resurse umane $n perspectiva e.ploatrii a ou uniti.
Cu a4utorul unui c9estionar special se etermin responsa5ilitile at3t la nivel glo5al
&irecieNepartament'2 c3t i la nivel e 5az &5irouNec9ip'. <n coloana 1 se
enumer responsa5ilitile grupului analizat2 pe prima linie se $nscriu numele
tuturor anga4ailor2 urm3n ca $n celulele astfel create e liniile i coloanele
amintite s se $nscrie cine ce face. *e o5ine astfel o imagine e ansam5lu a
organizrii la nivel e epartament. - astfel e matrice reprezint punctul e
plecare pentru procesul ecizional. *e pot etermina cu ma.im precizie8
1. responsa5ilitile sefului e grupare analizatC
2. moul e utilizare a resurselor &supra$ncrcarea su neutilizarea anga4ailor la
aevratul potenial2 o suprapunere e sarcini ori neatri5uirea unora intre ele
etc'C
<ntr#un alt c9estionar se stipuleaz specificaiile postului2 aic ce cunotine tre5uie s
posee anga4atul pentru postul respectiv. )stfel c se analizeaz specificaiile vs.
cunotinele ocupantului postului printr#un proces foarte transparent8
1. capacitatea iniviului e a face fa responsa5ilitilor e zi cu zi i
sumariz3n totalitatea informaiilor la nivelul gruprii analizate2 capacitatea
gruprii e a#i face atoriaC
2. posi5ilitatea ca eful e grupare s o5in rezultatele solicitateC
3. necesitile e pregtire suplimentarC
(. eventualele transferuri e personal $n posturi ale cror specificaii sunt mai
aproape e personalitatea2 pregtirea2 aptituinile o53nite ale anga4atului etcC
)a cum am amintit pe parcursul acestui stuiu e caz2 analiza fielor e post &$n
spe2 analiza resurselor umane' constituie o surs informativ pentru procesele ulterioare.
)aar2 cunosc3n $n mo o5iectiv responsa5ilitile i specificaiile e post ale fiecrui
inivi2 evaluarea anual a rezultatelor poate fi fcut cu ma.im eficien. Putem astfel
avansa2 e#a lungul lanului logic2 construin o fi e evaluare a postului2 e.trem e
o5iectiv2 pe categorii e personal2 care s cuprin ca repere principale 2 capitole8 1.
responsa5iliti &generalizate' E moaliti i procent e rezolvare i 2. specificaii e post E
gra e acoperireNsatisfacere.
14u")%),ir$! /roc$&ului 5$ /r$#)%ir$ este recomanat up emiterea noilor fie
e post2 c3n specificaiile posturilor sunt clare2 c3n personalul a fost anga4at i eci2
evaluat. *e implementeaz astfel2 pregtirea specific fiecrui loc e munc2 cu un mai 5un
management al resurselor &timp2 oameni2 5ani2 materiale' atorat unei planificri aecvate.
-. Pro#r! 5$ i/l$$"%!r$ ! r$co!"5)rilor i /ro/u"$rilor 5$
/$r($c,io"!r$ ! !c%i+i%),ilor 5$ !"!#$$"% !l r$&ur&$lor u!"$
"ucrarea e fa i#a propus s prezinte teoretic i s emonstreze cu
argumente solie c8
,esursele Gmane constituie2 peste tot $n lumea civilizata2 funamentul2 punctul =0> al
fiecrei companii ce se orete prosper.
Este necesar pregtirea aprofunat2 $n omeniul managementului resurselor umane2 a
tuturor categoriilor e personal in funcii e conucere.
(5
-rice companie tre5uie s#i structureze o strategie pe ( E 5 ani2 $n omeniul resurselor
umane2 pentru a asigura continuitatea esfurrii activitii cu succes.
)naliza resurselor umane $ncepe $nc in momentul cristalizrii structurii
organizatorice a companiei i a efinitivrii organigramei.
<n 5aza organigramei se elimiteaz grupri funcionale ce au anumite responsa5iliti.
)ceste responsa5iliti pot fi use la $neplinire numai e personal aecvat pregtit &ce
tre5uie s $neplineasc anumite specificaii e post'.
Conucerea companiei tre5uie s constituie2 $n 5aza strategiei2 a organigramei i a
compati5ilitilor e analiz proprii ori contracte2 nuclee ecizionale pentru
sta5ilirea cu precizie a fielor e post o5iective i necesare.
0iele e post proiectateNreproiectate corect constituie2 aa cum am mai spus2 5aza
pentru8
A5i"i&%r!r$! /$r&o"!lului
evaluarea munciiC
recrutarea e personalC
selecia personaluluiC
repartiia personaluluiC
instruirea profesionalC
aprecierea profesionalC
promovri i transferuriC
planificarea evoluiei cariereiC
relaiile e munc.
Co"%rolul !5i"i&%r!%i+
organizarea resurselor umaneC
planificarea forei e muncC
efinirea rolurilor $n organizaieC
Al%$ u%ili6)ri
orientarea profesional i $n carierC
consiliere pe pro5leme e recuperare profesionalC
sisteme e clasificare a profesiilorC
cercetri e personal.
Proi$c%!r$! u"cii i $cFi/!$"%ului
proiectarea inginereascC
proiectarea locului e muncC
optimizarea metoelor e muncC
sigurana munciiC
;e une i necesitatea aoptrii ne$nt3rziate e ctre E"EC+,-#P,-; a
programului e ansam5lu al recomanrilor i propunerilor anterioare2 cu termene fi.e i
responsa5ili nominalizai.
0. Poli%ic! 5$ /r$#)%ir$
-rganizaia e e.ploatare a unei centrale nucleare este responsa5il pentru
pregtirea propriului personal i pentru asigurarea c personalul contractor este aecvat i
cu e.perien pentru $neplinirea $n siguran a responsa5ilitilor ce le revin.
;e asemenea2 este atoria organizaiei s se asigure c personalul2 cruia $i revin
$natoriri ce pot afecta securitatea nuclear a centralei2 cunoate centrala i este competent
$n omeniul managementului2 pentru a garanta e.ploatarea $n siguran a centralei.
)ceste cerine pot fi respectate numai printr#un program e pregtire susinut2 iar
programele ezvoltate $n carul acestuia s fie folosite pentru asigurarea continu e
(!
personal competent care s satisfac cerinele organizaiei2 in3n cont e pensionari i
promovri.
-rganizaia tre5uie s conceap o politic general e pregtire. )ceast politic
reprezint anga4amentul pe care organizaia e e.ploatare i conucerea centralei i#l
asum8 e pregtire a personalului i e contientizarea rolului critic pe care $l 4oac
pregtirea $n e.ploatarea sigur i sta5il2 $n $ntreinerea centralei.
)ceasta politic tre5uie s fie cunoscut2 $neleas i susinut e tot personalul
angrenat $n organizaie. Hefii e epartamente2 $mpreun cu eful epartamentului e
pregtire tre5uie angrenai $n realizarea acestei politici $n implementarea proceurilor
rezultate reprezent3n calea prin care acetia accept responsa5ilitile ce le revin $n acest
sens. ;up aceea2 politica e pregtire se concretizeaz $ntr#un plan 5azat pe necesitile i
irectivele pe termen lung ale centralei. )cest plan tre5uie revizuit perioic pentru a se
asigura c reflect $n permanen necesitile actuale i e viitor ale centralei. ;intre
factorii care pot interveni $n moificarea planului putem aminti8 e.periena e punere $n
funciune2 e.ploatare i e scoatere in funciune a unei centrale nucleareC e.periena
o53nit $n e.ploatare e alte centraleC moificri e configuraie importante ale centralei
sau organizaieiC moificri e cerine ale forurilor e reglementareC moificri ale
sistemului e $nvm3nt.
<n conformitate cu cerinele i preveerile )geniei :nternaionale pentru Energie
)tomic e la Aiena2 pregtirea i perfecionarea personalului anga4at la E"EC+,-#
P,-; este g3nit i sta5ilit p3n la cel mai mic etaliu.
Pri"ci/iil$ co"c$/%ului 5$ /r$#)%ir$ ! /$r&o"!lului
# Pentru a permite $neplinirea responsa5ilitilor specifice postului2 $ntr#un mo
sigur2 eficace i eficient2 $ntregului personal i se asigur faciliti pentru a#i
$nsui pregtirea necesar2 $nainte e a fi esemnat s $neplineasc sarcinile
care necesit cunotine sau calificare corespunztoare.
# ,esponsa5ilitatea e a ientifica pregtirea necesar unui anumit post i
asigurarea acestei pregtiri $i revine efului irect al poziiei respective in
organigrama e personal.
# +otui2 atorit structurii organizatorice i a responsa5ilitilor postului la
E"EC+,-#P,-;2 $n comparaie cu cele aplicate la alte centrale e
tip C)6;G i2 eoarece cerinele e pregtire erivate in aceste funcii au
fost folosite e4a la pregtirea cursurilor stanar, principala responsa5ilitate
pentru efectuarea acestei pregtiri $i revine ;epartamentului Pregtire i
)utorizare Personal.
# 0iecrui compartiment $i revine responsa5ilitatea e a ientifica cerinele e
pregtire non#stanar2 incluz3n pregtirea practic i le comunic
;epartamentului Pregtire i )utorizare Personal.
# <nainte e a urma un curs e pregtire non#stanar &$n carul sau $n afara
centralei'2 se face o evaluare conform cu ocumentul care reglementeaz
efectuarea cursurilor non#stanar la E"EC+,-#P,-;2 apro5at e
conucerea epartamentului respectiv i valiat e ing. ef ;epartament
,esurse Gmane2 pentru a emonstra ca analiza cost#5eneficii este favora5il.
# +oate aciunile e pregtire non#stanar &$n ar sau strintate' se vor
organiza "u!i prin ;epartamentul e Pregtire i )utorizare Personal.
,esponsa5ilitile etaliate ale epartamentelor se vor sta5ili prin instruciunea
e antier =Pregtire prin organizaii e.terne>.
# Pentru a spri4ini alte epartamente $n $m5untirea performanelor
personalului2 ;epartamentul Pregtire i )utorizare Personal va urma
principiile )*P &)5orarea *istematic a Pregtirii' E care face su5iectul unui
(1
alt ocument e referin emis e ;epartamentul Pregtire i )utorizare
Personal E aceasta presupune respectarea principiilor )*P e ctre toate
epartamentele pentru orice aciune e pregtire pe care o efectueaz2 incluz3n
Pregtirea Practic la "ocul e Munc &PP"M'.
# <n veerea respectrii principiilor )*P la ela5orarea materialelor e pregtire2
orice asemenea materiale2 inclusiv cele pentru PP"M2 tre5uie s fie apro5ate e
ctre :ng. *ef al ;epartamentului Pregtire i )utorizare Personal sau elegatul
acestuia.
# ,esponsa5ilitatea e a urmri moificrile in central2 sc9im5rile e activiti
i e a moifica materialele e pregtire pentru a fi actualizate2 $i revine
compartimentului care a prous iniial materialele.
# Certificarea sau autorizarea personalului pentru anumite poziii su funcii2 este
$n responsa5ilitatea respectivului epartament2 ac aceasta nu este elegat $n
mo e.pres ;epartamentului Pregtire i )utorizare Personal.
R$&/o"&!4ili%),il$ !"!#$ri!l$ '" 5o$"iul /r$#)%irii /$r&o"!lului
"a E"EC+,-#P,-;2 pentru o 5un organizare a procesului e pregtire i
perfecionare a personalului anga4at i personalului contractor2 fiecrui mem5ru al ec9ipei
manageriale $i revin anumite responsa5iliti i anume8
D ir ecto r ul Centra le i/
)pro5 politica e pregtire a personalului centralei. "a recomanarea :ng. Hef al
;epartamentului ,esurse Gmane2 apro5 a5aterile e la aceast politic.
<n situaii corespunztoare2 se conformeaz preveerilor politicii care se aplic
conucerii i efilor e compartimente.
Co n 'ucere/
)sigur respectarea preveerilor politicii e pregtire a personalului2 $n
epartamentele in su5orine.
Monitorizeaz programe N cursuri e pregtire i furnizeaz fee#5acI#ul
corespunztor 5azat pe formularele =0i e o5servare a cursului> i =0i
e o5servare a Pregtirii Practice la "ocul e Munc> &PP"M'.
;up consultare cu :ng. *ef al ;epartamentului ,esurse Gmane2 c3n este necesar2
apro5 cerinele e pregtire specifice postului2 generice i specifice
compartimentului.
<n 5aza ocumentaiei suport necesare2 recoman :ng. *ef al ;epartamentului
,esurse Gmane2 creitarea unor cursuri specifice personalului pentru care e.ist
4ustificri.
Estimeaz necesarul e pregtire practic i reinstruire a personalului in
epartamente2 i $n cola5orare cu ;epartamentul Pregtire i )utorizare
Personal2 asigur ela5orarea materialelor e pregtire necesare.
*e asigur c principiile )*P &)5orarea *istematica a Pregtirii' sta5ilite $ntr#un
ocument e referin al centralei2 sunt respectate $n toate activitile e
pregtire $ntreprinse $n carul epartamentului2 incluz3n pregtirea practic la
locul e munc &teoretic i practic'.
*ta5ilete mecanismele corespunztoare pentru monitorizarea moificrilor $n
central i sc9im5rile e activiti2 moific3n imeiat orice material e
pregtire ela5orat $n carul epartamentului2 pentru a avea aceste ocumente
actualizate.
(%
Cu acorul :ng. *ef al ;epartamentului ,esurse Gmane2 apro5 evalurile fcute
pentru a emonstra c analiza cost#5eneficii pentru cursurile ne#stanarizate2
este favora5il.
)pro5 numirea cooronatorilor e pregtire in carul epartamentelor sau
recomanarea ca aceste numiri s nu ai5 loc.
*e asigur ca $n situaia $n care lucrtorii in afara centralei sunt anga4ai pentru a
esfura activiti $n carul centralei2 acetia au calificrile i pregtirea
corespunztoare pentru a#i esfura activitatea $ntr#un mo sigur2 efectiv i
eficient.
<n anumite situaii2 se conformeaz preveerilor politicii care se aplic efilor
e servicii.
D ir ecto r ul Te 0 nic
<n plus2 fa e responsa5ilitile generale ale conucerii2 menionate anterior2
asigur ela5orarea la timp a manualelor e pregtire pentru sistemele in
central precum i participarea specialitilor $n omeniu la prezentri e cursuri
c3n este necesar.
D irectorul Ra'ioprote c ie
<n plus2 fa e responsa5ilitile generale ale conucerii menionate anterior2 i $n
cooperare cu ;epartamentul Pregtire i )utorizare Personal2 asigur efectuarea
la timp a pregtirii e ,aioprotecie.
Ing. 1 e ! De$"ol ta r e Resu r s e Uma n e
Ca :nginer Hef al ;epartamentului r $ &/$ c %) responsa5ilitile generale ale
conucerii2 menionate anterior.
)sigur implementarea responsa5ilitilor specifice ;epartamentului Pregtire i
)utorizare Personal.
)nalizeaz i $i acorul pentru apro5area cerinelor e pregtire specifice
postului2 generice ale altor epartamente.
<n 5aza ocumentaiei suport corespunztoare2 apro5 creitarea unor cursuri
specifice pentru anumite categorii e personal.
)nalizeaz i $i acorul asupra evalurilor fcute asupra unei pregtiri ne#
stanarizate pentru a se cunoate ac analiza cost#5eneficii este favora5il sau
nu.
1 e !i Comp a rtimen te
*e conformeaz preveerilor politicii e pregtire a personalului.
*e asigur c personalului in su5orine i se faciliteaz posi5ilitile necesare
$nsuirii unei pregtiri specifice $nainte ca acestuia s i se atri5uie sarcini ce
necesit anumite cunotine sau calificri.
Ela5oreaz cerinele e pregtire specifice postului2 generice i ac este cazul
cerinele e pregtire specifice postului2 personalizate2 pentru posturile i
personalul in su5orine.
Evalueaz fiecare mem5ru al personalului in su5orine comparativ cu cerinele e
pregtire i recoman acorarea e creite pentru capacitatea sa cunotinele
e.istente.
:entific necesitile e pregtire suplimentar ca rezultat al evalurilor perioice
ale personalului i le comunic ;epartamentului Pregtire i )utorizare
Personal &)nga4are2 Promovare2 Pregtire i Perfecionarea Personalului'.
(/
)4ut ;irectorul N :nginer *ef2 cruia i se su5oroneaz2 la ela5orarea evalurilor ce
se fac pentru a emonstra c 5eneficiile unui curs non#stanar epesc
costurile.
Cu spri4inul ;epartamentului Pregtire i )utorizare Personal2 organizeaz
pregtirea non#stanar corespunztoare necesitilor personalului in
su5orine.
:nformeaz prompt ;epartamentul Pregtire i )utorizare Personal espre
efectuarea cursurilor non#stanar e ctre personalul in carul
epartamentului2 astfel $nc3t s poat fi centralizat o evien clar a
$nregistrrilor e pregtire.
Programeaz i numete personalul in su5orine care s participe la cursurile e
pregtire stanar prezentate su5 cooronarea ;epartamentului Pregtire i
)utorizare Personal
Conform preveerilor instruciunii e antier =Calificri i )utorizri :nterne> E cu
spri4inul ;epartamentului Pregtire i )utorizare Personal face emersurile
necesare pentru autorizarea personalului in su5orine conform legilor i
reglementarilor $n vigoare.
Conform preveerilor instruciunii e antier =Pregtirea Practic la "ocul e
Munc> cu spri4inul ;epartamentului Pregtire i )utorizare Personal2
organizeaz pregtirea practic la locul e munc pentru personalul in
su5orine.
Cu spri4inul ;epartamentului Pregtire i )utorizare Personal2 organizeaz
ela5orarea materialelor e Pregtire &manuale2 planuri e lecie2 teste etc' e
ctre su5oronaii si eclarai specialiti $n omeniu. C3n este necesar2
asigur i prezentarea unor asemenea cursuri &inclusiv pregtirea practic la
locul e munc'2 ac Centrul e Pregtire nu poate asigura acest lucru.
)lte responsa5iliti revin2 e asemenea2 cooronatorilor e pregtire &care sunt
esemnai e efii e compartimente' i anume8
a4ut Heful e Compartiment $n aplicarea politicii e pregtire a personalului.
are responsa5ilitate integral asupra efinirii2 organizrii2 urmririi i $nregistrrii
primare a pregtirii practice la locul e munc $n epartamentul su.
;epartamentul Pregtire i )utorizare Personal se va implica numai la cererea
lui.
aceste responsa5iliti revin Hefului e Compartiment ac a fost luat ecizia s nu
fie nominalizat un Cooronator e Pregtire.
E.istena personalului e pregtire nu scutete e responsa5iliti2 in acest punct
e veere2 pe managerii e ivizii. *upervizorii sunt cei care ientific necesitile e
pregtire ale su5oronailor. ,esponsa5ilitile personalului e pregtire sunt iferite e
cele ale managerilor e ivizii i tre5uie foarte 5ine efinite i $nelese.
*e acor o atenie eose5it ezvoltrii programelor e pregtire $n Central
pentru compensarea piererilor e personal atorate pensionrilor2 transferurilor sau altor
cauze. )ceste programe sunt2 e asemenea aaptate necesitilor e pregtire te9nic2
aministrativ i e e.ploatare $n Central ac e.ist personal $m5tr3nit. Personalul
centralei se confrunta $n ziua e azi cu un meiu $n continu sc9im5are i e aceea tre5uie
pregtit s opereze $n astfel e meiu2 iar programele e pregtire tre5uie s reflecte aceste
sc9im5ri.
A4or5!r$! &i&%$!%ic) ! /r$#)%irii. E%!/$, /ri"ci/ii i r$&/o"&!4ili%),i
Pregtirea personalului intr#o central nuclear utilizeaz sistemul =)5orare
sistematica a pregtirii>. )cest sistem ofer o a5orare logica2 e la ientificarea
50
competentelor necesare $neplinirii responsa5ilitilor la locul e munc2 la ezvoltarea i
implementarea pregtirii pentru o53nirea competentelor i2 5ine#neles2 evaluarea
personalului. -fer avanta4e ma4ore e consistenta a rezultatelor pregtirii2 $m5untin
sigurana i eficient Centralei.
)5orarea sistematic a pregtirii inclue urmtoarele $ %! /$ 8
A"!li6! E procesele prin care nevoile e performan i pro5leme sunt analizate astfel $nc3t
E atunci c3n pregtirea este necesar E pot fi proiectate2 ezvoltate i implementate
programe eficiente. )naliza se va face pe 5aza cerinelor e performan2 ientific3n
cunotinele i $nem3nrile cerute pentru e.ecutarea efectiv a activitii i specific3n
care intre cerinele e performan pot fi corectate prin pregtire. )ceasta implic $n mo
normal8
anal i( a n evoi lo r pentru a emonstra ca pregtirea este $ntr#aevr o soluie vali
i 4ustificat2 pentru corectarea eficienei ientificat $n performanC
anal i(a ac tivi t ii pentru a ientifica care sarcini sunt c9eie pentru e.ecutarea
competent a activitii &$n omeniul greelilor e e.ecuie' i tre5uie tratat $n
cursurile sau programele e pregtireC
anal i( a sarcinilor pentru a ientifica competenele &$n termeni e $nem3nri2 coniii
i stanare'2 necesare pentru finalizarea cu succes a sarcinilor c9eie pentru o
e.ecuie competent a activitii
Proi$c%!r$! E competenele converg ctre ientificarea o5iectivelor ce vor face parte
intr#un plan &procesele prin care specificaiile e pregtire E evaluarea performanelor
activitilor2 o5iectivele e pregtire2 metoele e instruire i te9nicile e evaluare sunt
ientificate'. *pecificaiile e proiectare tre5uie s se 5azeze pe rezultatele o5inute $n faza
e analiz i tre5uie s asigure suficiente etalii pentru a permite ezvoltarea eficient a
programelor i cursurilor e pregtire. Principiile $nvrii aulilor tre5uie s se reflecte
c3t mai mult posi5il $n activitile acestei faze.
Ca elemente2 proiectarea cuprine8
pregtirea unor metoe e )preciere a Performanelor MunciiC
eterminarea carului e pregtireC
pregtirea i structurarea o5iectivelor e pregtireC
pregtirea su5iectelor pentru testare i a g9iurilor e corectareC
ientificarea nivelului e cunotine e 5az ale cursantului &$n ceea ce privete
eprinerile practice i cunotinele teoretice'C
selectarea metoelor i mi4loacelor e pregtireC
$ntocmirea planului general e pregtire
D$6+ol%!r$! E realizarea materialelor e pregtire i planurilor e lecie. ;ezvoltarea
programelor i cursurilor e pregtire tre5uie s urmreasc strict specificaiile e
proiectare rezultate in faza e analiz2 pentru a asigura eficacitatea pregtirii.
<ntreaga ocumentaie rezultat in aceast faz tre5uie s inclu toate materialele
necesare instructorului &planuri e lecie2 teste i mi4loace a4uttoare prezentrii2 cum ar fi
transparenele' i2 totoat2 materialele e stuiu pentru cursani.
I/l$$"%!r$! E folosirea materialelor e pregtire2 procesul e conucere a pregtirii.
:mplementarea pregtirii tre5uie s respecte planurile e lecie i alte materiale specifice2
pregtite $n fazele anterioare ale )5orrii *istematice a Pregtirii2 ac nu este cerut altfel
e ctre :nginerul Hef Pregtire i )utorizare Personal.
:nstructorii tre5uie s fie calificai corespunztor $n ceea ce privete te9nicile e
prezentare i s fie familiarizai cu coninutul programelor su cursurilor e pregtire.
Evaluarea reaciei cursantului concretizat $n fi e evaluare a cursantului tre5uie
consierat ca parte a acestei faze a )5orrii *istematice a Pregtirii.
E+!lu!r$! E toate aspectele programelor e pregtire comparate cu o5iectivele i
implementarea unor moificri acolo une situaia o impune &acoperirea nevoilor e
51
pregtire i $m5untire a performanelor'. Evaluarea tre5uie s se 5azeze $n primul r3n
pe performane &ca $n analiza original' pentru a permite o apreciere o5iectiv a eficacitii
pregtirii.
-5servaiile i reaciile &cursanilor2 instructorilor i ale efilor e compartimente'
tre5uie utilizate pentru a completa evaluarea 5azat pe performane2 permi3nu#se astfel
ientificarea i corectarea eficienelor $n fiecare in fazele anterioare ale )5orrii
*istematice a Pregtirii.
<n activitatea e pregtire i perfecionare a personalului anga4at i personalului
contractor2 la E"EC+,-#P,-;2 sistemul =)5orare *istematica a Pregtirii> atri5uie
mem5rilor ec9ipei manageriale anumite r $ &/o " &!4i li%) ,iC
D ir ecto r ul Centra lei
# )pro5 politica e aplicare a principiilor i la recomanarea :ng. Hef Pregtire
i )utorizare Personal2 apro5 e.cepiile e la aplicarea strict a principiilor
)*P &)5orarea *istematica a Pregtirii'2 e.emplu8 $n cazul $n care cursurile
stanar sunt 5azate pe analiza2 proiectarea i ezvoltarea realizat e alte
centrale C)6;G.
# <n circumstane corespunztoare respect preveerile politicii care se aplic la
toi irectorii i efii e compartimente.
D irector ' e Departamente
# )sigur aplicarea preveerilor politicii =)5orarea *istematica a Pregtirii> $n
epartamentele lor. <n mo concret2 se asigur c personalul in su5orine
implicat $n aplicarea )5orrii *istematice a Pregtirii $n carul
epartamentului2 este calificat s fac aceasta.
# Cere asisten in partea ;epartamentului e Pregtire i )utorizare Personal $n
aplicarea =)5orrii *istematice a Pregtirii> c3n este necesar.
# C3n sistemul =)5orarea *istematica a Pregtirii> este aplicat $n
epartamentele lor2 rezultatele fiecrei faze se transmit2 pentru verificare2 :ng.
Hef Pregtire i )utorizare Personal i apoi2 up apro5are2 pentru incluerea $n
5aza e ate meninut e ctre ;epartamentul e Pregtire i )utorizare
Personal.
# C3n =)5orarea *istematica a Pregtirii> este aplicat $n epartamentele lor2
apro5 rezultatele fiecrei faze up verificarea e ctre :ng. Hef Pregtire i
)utorizare Personal.
D irector 'e Ra' io p rote c ie
<n plus fa e responsa5ilitile generale ale irectorilor menionate anterior i
$mpreun cu ;epartamentul e Pregtire i )utorizare Personal asigur ca
prearea cursurilor e ,aioprotecie urmresc preveerile fazei
=:mplementare> a sistemului =)5orarea *istematic a Pregtirii>
Inginer u l .e! 'e Pre g # tire
)sigur aplicarea preveerilor politicii =)5orarea *istematica a Pregtirii> $n
;epartamentul e Pregtire i )utorizare Personal.
)sigur ca pregtirea necesar pentru calificarea personalului in su5orine2 pentru
a aplica preveerile )*P2 este efinit i isponi5il atunci c3n se cere.
*ta5ilete i menine o 5az e ate a aplicrii tuturor elementelor )*P pentru
fiecare curs oferit e E"EC+,-#P,-;.
,ecoman spre apro5are ;irectorului Centralei2 e.cepiile e la aplicarea strict a
principiilor )*P la E"EC+,-#P,-;2 e e.emplu $n cazul $n care cursurile
52
stanar se 5azeaz pe analiza2 proiectarea i ezvoltarea realizat e ctre
centralele C)6;G.
"a cererea conucerii unui alt epartament2 asigur asistena i consultana $n ceea
ce privete aplicarea principiilor )*P $n acel epartament.
)colo une )*P se aplic e ctre alt epartament &cu sau fr asistena in partea
;epartamentului e Pregtire i )utorizare Personal'2 verific rezultatele
fiecrei faze pentru concorana cu principiile )*P2 $nainte e apro5area lor e
ctre conucerea epartamentului respectiv.
"a recomanarea efului e compartiment responsa5il pentru faza e implementare
a pregtirii &$n carul sau $n afara ;epartamentului e Pregtire i
)utorizare Personal'2 apro5 evierile e la planul e lecie i alte
specificaii in fazele preceente ale )*P.
1 e !ii ' e C o mpartim e n te
# <n circumstane aecvate2 asigur concorana cu politica )*P2 aa cum se
aplic aceasta la epartamentul respectiv.
# Cooroneaz sau particip la realizarea uneia sau mai multor faze ale )*P2 $n
carul aplicrii compartimentului pe care $l conuc.
# Cer asisten in partea ;epartamentului e Pregtire i )utorizare Personal la
aplicarea principiilor )*P2 $n circumstanele aecvate.
# Cu 4ustificrile aecvate2 recoman evieri e la planurile e lecie i alte
specificaii &$ntocmite $n epartamentul propriu $n fazele preceente ale )*P'2
pe perioaa fazei e implementare2 pentru a fi apro5ate e :ng. Hef Pregtire i
)utorizare Personal.
1 e !ii ' e C o mpar tim e n te ' e Preg # tire
)colo une elementele )*P sunt aplicate $n carul serviciului lor2 verific
rezultatele fiecrei faze i le supune apro5rii :ng. Hef Pregtire i )utorizare
Personal.
"a cererea unui alt ef e compartiment2 asigur asisten i consultan $n ceea ce
privete aplicarea principiilor )*P la acel compartiment.
Cu 4ustificri aecvate recoman evieri e la planurile e lecii i alte specificaii
&$ntocmite $n carul ;epartamentului e Pregtire i )utorizare Personal2 $n
fazele preceente ale )*P'2 pe perioaa fazei e implementare pentru a fi
apro5ate e :ng. Hef Pregtire i )utorizare Personal.
Pr$#)%ir$! i"i,i!l) i co"%i"u)
Gn program complet e pregtire tre5uie s cuprin pregtirea iniial i continu.
"a E"EC+,-#P,-;2 pregtirea iniial se asigur personalului nou venit $n Centrala
6uclear2 $nainte e repartizarea la locul e munc sau $n poziia respectiv. Pregtirea
continu se asigur tuturor anga4ailor e#a lungul activitii profesionale2 at3t timp c3t se
asigur premizele ca aptituinile2 cunotinele i atituinile sunt $n conformitate cu teoria i
practica curent. Pregtirea continu se orienteaz e asemenea2 pe $m5untirea
permanent a aptituinilor i atituinilor necesare realizrii activitilor cu impact $n
securitatea nuclear. *e $ntocmesc programe iniviuale e pregtire2 pentru tot personalul2
ce cuprin pregtirea iniial continu i a unor sesiuni e re$mprosptare a cunotinelor
&e.8 calificare raioprotecie'. <n cazul anga4ailor ce oveesc eficiene $n performane
sau au lipsit o perioa mai mare e la locul e munc &e.8 conceiu meical2 5oli
e urat' sau tre5uie pregtit pentru situaii eose5ite2 se $ntocmesc programe e
pregtire speciale.
Pregtirea iniial i continu cuprine noiuni generale i2 e asemenea2 rolul
acestora $n meninerea securitii Centralei. Evaluarea se face $n scris2 oral2 practic $n
53
funcie e o5iectivele urmrite. Pregtirea iniial se areseaz tuturor anga4ailor2 astfel
$nc3t s fie capa5ili s#i $neplineasc responsa5ilitile. <i a4uta s $m5unteasc nivelul
performanelor &e securitate i profesionale' pentru a atinge stanarele impuse e
operare.
-5iectivele pregtirii iniiale inclu8
aaug valoarea cunotinelor o53nite $n viata colarC
ofer cunotine e management a securitii nucleare2 proceuri i stanare e
performanC
ofer cunotine e te9nologie nuclear i e interes pentru centralC
ofer $nelegerea principiilor e operare i mentenan a unor sisteme i
ec9ipamente specificeC
ezvolt aptituini specifice locului e muncC
ezvolt aspecte generale i particulare e securitate nuclearC
insufl atituini corecte e securitate nuclear.
-5iectivele pregtirii continue menin stanarele riicate e performan.
Pregtirea continu inclue cele mai recente practici $n omeniu2 e.periene2 ientific
pro5leme e performan2 moificri e proiect i sc9im5ri e proceur.
"a E"EC+,-#P,-; pregtirea continu urmrete8
$m5untirea cunotinelor i aptituinilor c3n se ientific moificri e
responsa5ilitiC
meninerea i2 $n anumite zone e e.pertiz2 $m5untirea aptituinilor i
cunotinelor necesare pentru $neplinirea sarcinilor normale2 anormale i e
urgenC
ezvoltarea cunotinelor te9nice o53nite $n pregtirea iniial2 cu accent pe
zonele cu eficieneC
meninerea unei atituini permanent ancorat la responsa5ilitile e operare sigur
i a consecinelor negli4enelor i greelilorC
corectarea eficienelor i $n performanele personalului ce au fost epistate prin
analiza e.perienei e e.ploatareC
aucerea la cunotin anga4ailor a moificrilor e proiect i a sc9im5rilor e
proceur in aria e e.pertizC
su5liniaz e.periena altor centrale pentru previziunea repetrii erorilorC
su5liniaz topice ientificate e manageri i supervizoriC
ezvolt performanele personalului e e.ploatare $n coniii anormale i e
urgen.
Pr$#)%ir$! /$"%ru &i%u!,ii 5$ ur#$",)
<n carul organizaiei2 pregtirea pentru situaii e urgen se realizeaz pentru
pregtirea i evaluarea personalului intern i e.tern organizaiei2 pentru eficientizarea
rspunsului $n caz e urgen. *e pune accent pe cunoaterea noiunilor eseniale2 atituinii
i aptituinii necesare rezolvrii cu succes a unei situaii anormale i stresante.
Pro#r!$l$ 5$ /r$#)%ir$
6oii anga4ai tre5uie s fac cunotin cu noul loc e munc i organizaia intr#o
manier sistematic i contient.
Programele e pregtire general ofer noilor anga4ai 5aza $nelegerii
responsa5ilitilor i a practicilor e securitate nuclear2 importana programelor e
asigurarea calitii2 aerena la proceuri2 importana securitii muncii. Cursurile e
5(
raioprotecie vor fi frecventate e cei ce lucreaz $n zone controlate. Cantitatea e
pregtire este irect proporional cu poziia ocupat i $natoririle e serviciu.
Principiile e 5az pentru securitatea nuclear i cursurile e 5az se preau tuturor
anga4ailor.
Programele e pregtire2 $n E"EC+,-#P,-;2 cuprin i pregtirea la locul e
munc pentru ca persoana pregtit s o53neasc cunotinele i $nem3nrile necesare
e.ercitrii profesiei. )ceast pregtire $n manier formal2 ofer e.periena i permite
anga4atului s se familiarizeze cu Centrala. 6u $nseamn oar lucru efectiv2 ci i sta5ilirea
e o5iective2 utilizarea e g9iuri e calificare. )cest program va fi cooronat e o
persoan calificat.
Programele e pregtire inclu2 e asemenea2 pregtire $n te9nologia e ultim or
care se face pentru $m5untirea practicilor i rezultatelor in operare i mentenan. Este
e orit ca anga4aii in carul organizaiei2 consierai aecvai2 s fie pregtii $n =analiza
cauzelor e profunzime> i $n =)ezarea factorilor umani> cu orina e a crea2 up o
anumit perioa e timp2 un grup e anga4ai care s poat s analizeze evenimentele
$nt3mplate i s recomane msuri e prevenire a recurenelor.
3. E+!lu!r$! r$6ul%!%$lor /$r&o"!lului
1.8 SCOP
*copul acestui material &instruciuni' este e a sta5ili un caru unitar al procesului
e evaluare al rezultatelor personalului care#i esfoar activitatea $n carul
E"EC+,-#P,-;2 respect3nu#se cerinele in legislaia muncii i CCM.
2n acest fel conducerea unitii are posi)ilitatea cunoaterii fiecrui anga3at4 a
capacitii de evaluare a efilor de compartimente i poate urmri tendinele privind
evoluia factorului uman ,n cadrul organi(aiei
*.8 DOMENIUL
2.1 Materialul &instruciunea' se aplic $n toate compartimentele i la toate nivelurile
pentru funciile prevzute $n organigram2 respectiv statul e funciuni al
E"EC+,-#P,-; .
2.2 ;etalii specifice funciunii i activitilor in iferite compartimente se vor
preciza $n instruciunile interne ale centralei precum i ,n fiele postului
..8 DEFINIII I PRESCURTRI
7.8 RESPONS>ILITI
7.1 Dir$c%orul ELECTRO<PROD
(.1.1 )pro5 politica unitii referitor la evaluarea rezultatelor personalului.
(.1.2 *oluioneaz ivergenele privin evaluarea rezultatelor personalului.
(.1.3 <ntocmete evalurile rezultatelor pentru personalul irect su5oronat.
(.1.( )sigur armonizarea rezultatelor generale ale evalurilor2 pe direcii i
epartamente2 la nivelul Gnitii
7.* P$r&o"!lul 5$ co"5uc$r$
(.2.1 *e preocup e aplicarea politicii Gnitii privin evaluarea rezultatelor
personalului $n ireciile i departamentele e resort
55
(.2.2 Meiaz soluionarea ivergenelor privin evaluarea rezultatelor personalului in
ireciile e resort.
(.2.3 <ntocmete valoarea rezultatelor pentru personalul irect su5oronat.
7.. 1"%r$#ul /$r&o"!l !l u"i%),ii
(.3.1 Contri5uie cu informaii i rezultate relevante la $ntocmirea propriilor evaluri a
rezultatelor.
(.3.2 Particip la ezvoltarea i implementarea propriilor programe e $m5untire a
performanei2 atunci c3n s#a ientificat o eficien $n cunotine sau $nem3nri.
7.7 I"#i"$rul $( De$"oltare Resurse Umane
(.(.1 )cor asisten prin personalul specializat in su5orine2 pentru analiza
performanelor personalului aflat su5 stanar.
(.(.2 )cor asisten i suport pentru implementarea programelor e pregtire i
perfecionare pentru $m5untirea performanelor personalului.
7.7 $(ul .er"iciului Resurse Umane
(.5.1 Centralizeaz toate informaiile referitoare la evaluarea rezultatelor personalului
!nitii i menine )a(a de date aferent.
(.5.2 )plic 9otr3rile luate e conucere $n urma analizei evalurii rezultatelor
personalului.
(.5.3 Grmrete inamica rezultatelor evalurii performanelor personalului i face
propuneri e msuri pentru reresare2 ac este cazul.
INSTRUCIUNEA
G$"$r!li%),i
Evaluarea rezultatelor personalului reprezint un proces prin care se sta5ilesc c3t e 5ine
este esfurat activitatea e ctre salariaii E"EC+,-#P,-;.
Evaluarea rezultatelor personalului se face $n urmtoarele cazuri8
anual2 pentru $ntregul personalC
la interval e 3 E ! luni pentru personalul e o5servareC
la finalizarea perioaei e pro5
Evaluarea rezultatelor personalului se face $n 5aza fiei sau a sarcinilor e serviciu
pentru funcia pe care se afl persoana evaluat i a cerinelor e pregtire pentru
funcia respectiv.
6ivelurile #$"$r!l$ e apreciere a performanelor personalului sunt8
N$!cc$/%!4il < $ntre 1 i 1( puncteC
Su4<&%!"5!r5 < $ntre 15 i 1% puncteC
>u" < $ntre 1/ i 23 puncteC
Su/$rior < peste 2( puncte.
E+!lu!r$! R$6ul%!%$lor P$r&o"!lului
Evaluarea rezultatelor personalului Gnitii se efectueaz pe trei categorii e funcii i
anume8
personal e e.ecuieC
ef e compartimenteC
personal e conucere.
5!
Evaluarea rezultatelor personalului se efectueaz e ctre eful irect al persoanei evaluate.
Pentru iminuarea erorilor e evaluare2 evaluatorii vor putea s utilizeze $n procesul e
evaluare urmtoarele ocumente prouse $n compartimente8
# 0ia postului N sarcini e serviciu pentru persoana evaluatC
# *crisori e mulumire N atenionare aresate persoanei evaluateC
# ,apoartele e finalizare a cursurilor e pregtire pentru persoana evaluatC
# ,aportul asupra pregtirii persoanei evaluateC
# ,aportul autorizrilor interne al persoanei evaluateC
# Jurnal e o5servare tenine i atituini iniviuale ale persoanei evaluate
0iele e evaluare a rezultatelor sunt prezentate $n ane.e pe categorii e personal2 astfel8
# Personal e e.ecuie
# *ef e compartimente
# Conucere
14u")%),ir$! P$r(or!",$i P$r&o"!lului
Pentru persoanele care au o5inut evaluarea general =su5#stanar> se va organiza o
analiz pentru a etermina factorii cauzali i contri5utivi. )naliza se efectueaz e
ctre evaluator2 cu asistena la cerere in partea 5epartamentului 5e(voltare 6esurse
!mane i va fi verificat e ctre eful ierar9ic direct al evaluatorului.
Pentru eficiene e $nem3nri sauNi cunotine se va $ntocmi un plan e pregtire pentru
$m5untirea performanelor i acesta se va implementa cu acorul persoanei ale
crei performane se afl su5 stanar.
<n situaiile e la pct. 5.3.1 personalul este eclarat =su5 o5servaie> i ca atare
frecvena evalurii rezultatelor se va mri2 corespunztor cu mrimea eficienei
e performan &! sau 3 luni'.
<n situaia c3n persoana cu rezultate su5 stanar manifest o incapacitate continu
e atingere a stanarului pentru funcia pe care se afl2 sau refuz implementarea planului
e $m5untire a performanelor2 se vor emara aciuni isciplinare progresive2
conform reglementrilor $n vigoare. )cestor persoane li se vor oferi toate posi5ilitile
e.istente e a#i menine continuitatea $n serviciu2 prin gsirea unei alte poziii $n
organigrama Gnitii.
)precierea general ="$!cc$/%!4ilJ se acor personalului asupra cruia s#au aplicat o
serie e msuri corective2 c!r$ !u (o&% 5$B! 5ocu$"%!%$, ar nu s#a o5servat o
$m5untire a performanelor. ;e asemenea2 aprecierea general =neaccepta5il> se
acor i personalului care sv3rete a5ateri grave2 i/u%!4il$ !c$&%ui /$r&o"!l, e la
proceurile centralei2 programele centralei2 coul e conuit al lucrrilor in
omeniul nuclear2 iniferent e rezultatele evalurilor anterioare.
Pentru acest personal se proceeaz la esfacerea contractului iniviual e
munc2 $n conformitate cu legislaia ,n vigoare.
5.3.! )precierea general ="$!cc$/%!4ilJ se acor i personalului aflat $n perioaa e
pro5 pentru anga4are su promovare i pentru care se constat performane
neaccepta5ile funciei pentru care a fost selectat. Pentru acest personal contractul
iniviual e munc &,ncheiat pe perioada de pro)7 se va desface.
51
1NREGISTRRI I FORMULARE
Jurnal e -5servare +enine i )tituini :niviuale pentru fiecare su5altern &se
pstreaz la eful compartimentului p3n la finalizarea evalurii salariatului'.
0ia e evaluare a rezultatelor pentru fiecare salariat al Gnitii &se pstreaz $n
osarul personal pe toat perioaa anga4rii'.
2.2.2. .tu'iu 'e ca$ la ..C. Romtel ..A. Constana
1. Pr$6$"%!r$! #$"$r!l)
*ocietatea are personalitate 4uriic i este reprezentat $n relaiile cu persoanele
fizice sau 4uriice e ctre Managerul general i ;irectorul Economic.
5%
1.1. O4i$c%ul 5$ !c%i+i%!%$
*ocietatea opereaz $n omeniul telecomunicaiilor2 principalul su o5iectiv e
activitate fiin8
# operarea2 moernizarea2 e.tinerea i $ntreinerea reelelor i liniilor e telecomunicaii
prin ca5lu2 fi5ra optic2 raio i orice alte mi4loaceC
# furnizarea e telecomunicaii i servicii e telecomunicaiiC
Principala activitate a *ocietii o constituie telecomunicaiile E co C)E6 :)
!(20.
*unt incluse activiti cum ar fi8
a' instalarea2 operarea2 e.ploatarea2 aministrarea i ezvoltarea infrastructurii e
telecomunicaii e orice fel2 la nivel local2 naional2 internaionalC
5' oferirea2 ezvoltarea2 e.ploatarea i aministrarea e servicii e telecomunicaii locale2
naionale2 internaionaleC
c' oferirea2 ezvoltarea2 e.ploatarea i aministrarea oricror altor servicii e
telecomunicaii2 cum ar fi8
# servicii e transmisie vocala
# servicii e transmisie e ate i imagini2 $n timp real sau nu
# $nc9iriere e circuite e transmisie
# servicii e telecomunicaii cu valoare augat.
' ezvoltarea2 instalarea2 operarea2 aministrarea i e.ploatarea e servicii e
telecomunicaii fi.e i mo5ile e orice natura.
1.*. Pri"ci/!lii i"5ic!%ori 5$ /$r(or!",)
6r.
crt. :nicatori GNM 2001 2002 2003
1. 6r.meiu scriptic nr. 1.31! 1.21/ 1.0!/
2. Cifra e afaceri&clasa 10' mii lei !(!.2%!.21! %25.3%1.51/ /5!.((%.%(1
3. +otal venituri clasa 1 mii lei !5%.((1.!11 %(1.5/0.521 ///.05!.%!0
(. +otal c9eltuieli clasa ! mii lei 33/.!!!.!51 (3/.!//.13% 153.%%%.5!1
5. Profit 5rut &A E C9 ' mii lei 31%.1%1.01( (01.%/1.3%3 2(5.1!%.2//
!. Profit net mii lei 23/.0%5.1!1 305./1%.531 1%3.%1!.22(
1. ,ata profitului&,58,2'.100 mii lei (/233 (/2(2 252!3
%. C9eltuieli cu salariile &5rut' mii lei 10(.00/.!50 1!0.031.031 233.%1(.!/3
/. *alariu
meiu&,%8128,1'X1000
10. Prouctivitatea muncii
"ei !.2//.03( 10.(2!.%33 1%.231.51/
&,28128,1'X1000 "ei 3/.1(0.3/! 53.11%.1%5 1(.55/.(!1
11. Ponerea salariilor in total
c9eltuieli
W 302!2 3!2(0 31202
Prime pensionare 1.51!.3%! 1.!10.53/
;isponi5ilizri 10.(53.((5 1./!/.122 32.111.1/1
@rut fr isp. i prime e pensionare /3.55!.205 150.5((./2/ 200.02!./!3
*alariu meiu 5rut fr isp i prime 5.!!5./52 /.%0%.1!5 15.5/2.//1
e pensionare
*e remarc o evoluie 5un i o corelaie corespunztoare a principalilor inicatori
e performan.
5/
1... S%ruc%ur! or#!"i6!%oric) ! &oci$%),ii
)ctivitatea *.C. ,omtel *.). E ;.+c.Constana este structurat $n 20 e
epartamente &servicii'.
Conucerea societii are $n su5orine8
# un aparat aministrativ & personal +.E.*.) '
# un aparat operativ &personal in unitile e prestri e servicii'
*tructura organizatoric a fost analizat i moificat e mai multe ori in anul
1//1 i p3n $n prezent. "a sf3ritul anului 20032 structura organizatoric corespunea
nevoilor impuse e procesul e prestri e servicii2 fiin $n concoran cu o5iectivele
societii i necesit3n c9eltuieli accepta5ile e funcionare DA"$;! 1E.
*ocietatea a utilizat $n anul 2003 un numr e 1020 e posturi2 in care 8
# 1!0 posturi e aministraie &+.E.*.).'
# %!0 posturi e lucrtori operativi i muncitori
*tructura organizatoric a firmei este reat $n )ne.a 1.
Managementul resurselor umane este 5ine structurat 5az3nu#se pe motivaie.
;atorit preocuprii colectivelor e conucere la toate nivelurile2 lucrul $n ec9ip2
at3t la nivelul conucerii unitii2 c3t i la nivelul serviciilor2 al formaiilor e lucru2
faciliteaz o ezvoltare2 etermin o preocupare crescut a colectivului e salariai pentru
continua $m5untire a calitii.
1.7. R$cru%!r$! /$r&o"!lului
;e regul2 un manager =motenete> ec9ipa cu care lucreaz. E.ercitarea
aptituinilor pentru alegerea oamenilor potrivii se manifest oar atunci c3n apar posturi
li5ere i este e.trem e important s alegem persoana cea mai potrivit postului respectiv2
iar eciziile legate e recrutare i selecie sunt unele intre cele mai importante pe care le
ela5oreaz un manager.
6u e.ist un factor care s influeneze performanele mai mult ec3t oamenii i
felul $n care ei corespun posturilor pe care le ein.
,ecrutarea i selecia personalului sunt procese costisitoare2 ar greelile $n
anga4area oamenilor pot fi i mai costisitoare. Pentru acest motiv este necesar o anumit
pregtire2 ar ea va fi rspltit cum se cuvine ac recrutarea i selecia se face
corespunztor cerinelor firmei i a postului.
<n tot acest proces tre5uie s inem seama c nu ac9iziionm un o5iect2 ci o fiin
uman ce#i urmrete propriile scopuri2 aa cum i managerii le urmresc pe ale lor.
)legerea greit poate fi un ezastru at3t pentru anga4at c3t i pentru manager i
organizaie. ;eci2 $n cursul procesului e recrutare i selecie2 organizaia &reprezentat prin
manager' i caniatul $ncearc s etermine $n ce msur pot fi satisfcute interesele lor
istincte prin atri5uirea respectivului post.
<n carul ;. +c. Constana2 a evenit vacant prin pensionare postul e telefonist
rural la Centrala +elefonic Manual )l5eti.
<n conformitate cu planul e rete9nologizare al telefoniei rurale i politica e
personal a societii ,omtel *.).2 acest post vacant poate fi ocupat numai cu contract e
munc pe perioa eterminat &p3n la rete9nologizare#igitalizare'.
)m ales acest post pentru c numai anga4area personalului e e.ecuie operaional
este atri5utul ireciei e telecomunicaii2 pentru restul anga4rilor2 irecia e
telecomunicaii se ocup oar e anunuarea concursului2 str3ngerea ocumentelor pentru
$nscrierea la concurs2 verificarea lor.
;e selecie se ocup *.C. ,omtel *.). prin ivizia e :nstruire.
!0
sunt8
Etapele care se parcurg pentru anga4area unei telefoniste rural -ficiul +.+. )l5eti
1. -5inerea apro5rii e la *.C. @ucureti E ;irecia E.ecutiv e Personal i
:nstruire pentru organizarea concursuluiC
2. )nunarea postului vacant la -ficiul e Plasare a 0orei e Munc ConstanaC
3. )nunarea concursului $n presa local2 la seiul -ficiului +.+. )l5eti2 la seiul
;.+c. Constana prin afie.
)nunurile cuprin8
# coniii e stuii
# calificare
# cazier
# fi meical
# coniia minim e promovare
# 5i5liografia necesar
(. <nscrierea la concurs presupune8
# epunurea unei cereri e participare la concurs
# C.A.
# recomanare e la ultimul loc e munc in care s rezulte c nu a prous pagu5e
# o eclaraie pe proprie rspunere c nu are cazier i c este sntos in punct e
veere meical
)ctele oveitoare urm3n a fi ause up afiarea rezultatelor finale &ac este
eclarat reuit'C
5. ;esfurarea concursului E e regul2 atorit numrului mare e caniai2
comisia renun la interviu2 consier3n $n acest caz ponerea pro5ei practice e (0W $n
meia final.
!. "uarea eciziei se face pe 5aza prezentrii meiilor finale ale caniailor2 fiin
ales cel cu meia cea mai mare. C3n e.ist oi caniai cu aceeai meie2 are prioritate
cel care este e4a salariat al unitii pe un alt post. )celai principiu se aplic i pentru so2
soie2 copiii salariailor &conform art. !12 al. 1 CCM'. <n alt situaie ec3t cea menionat2
alegerea este atri5utul e.clusiv al aministraiei.
;in aceast prezentare se constat c2 la anga4area unei telefoniste rural2 nu se face
o analiz a postului atorit o5ligativitii asigurrii programului e lucru $n centrala
telefonic.
)ceast proceur stanarizat are avanta4ul c iminueaz costurile cu recrutarea
i selecia personalului2 managerul poate lua ecizia foarte repee i uor2 rezultatul
anun3nu#se $n cursul aceleai zile.
Eliminarea interviului poate constitui i un mare ezavanta42 pentru c nu
$ntoteauna persoana care a o5inut nota cea mai mare are i calitile necesare lucrului cu
a5onaii2 auc3n pre4uicii calitii serviciilor prestate i imaginii unitii.
1.-. A"!li6! /o&%ului
Pentru a putea gsi persoana potrivit pentru un post2 tre5uie s tim e.act
coninutul acestuia2 aptituinile i calitile pe care le pretine.
)naliza postului reprezint procesul e e.aminare etaliat i sistematic a
coninutului acestuia i se efectueaz $n trei etape &pe trei activiti principale'8
1. :entificarea postului E escrierea postului#o5inerea e rspunsuri la $ntre5rile 8
Ce se faceY C3n se faceY ;e ce se faceY Gne se faceY Cum se faceY
2. ;escrierea atri5uiilor E sta5ilirea responsa5ilitilor fa e munca celorlali8
resurse materialeC ec9ipamenteC 5aniN5uget.
!1
# sta5ilirea relaiilor e munc8 cu colegiiC cu superioriiC
cu alte epartamenteC cu clienii.
3. Evienierea cerinelor postului fa e ocupant8
# Cerinele postului8 stanare e performanC e.perien
i aptituiniC eucaie i instruireC sntate.
# Coniii e munc8 am5ientC sociale2 colectivC
economice2 salarii.
Aerificarea analizei postului se face prin iscuii cu eintorul postului i cu eful
ierar9ic al acestuia.
Ca metoe e analiz a postului se pot folosi8 o5servareaC autofotografiereaC
interviul &iniviual sau e grup'C c9estionarul e analiz a postuluiC c9estionarele
specializate.
Ele prezint o serie e avanta4e i ezavanta4e legate e precizia atelor2 consumul
e timp pentru ela5orarea analizelor.
<n carul ;.+c. Constana2 pentru analiza posturilor e e.ecuie operaional in
ariile e management te9nic i e.ploatare#comercial &in care face parte i postul e
telefonist rural e la -ficiul +.+. )l5eti se folosete c9estionarul e analiz a postului
care se $nm3neaz spre completare ocupantului postului &celeilalte telefoniste' i efului
ierar9ic superior#telefonista supraveg9etoare in C+M.
)nalistul postului coro5oreaz rezultatele2 $ntocmete analiza postului2 o prezint
spre avizare efului e serviciu resurse umane i spre apro5are irectorului.
Pentru postul e telefonist rural -ficiul +.+. )l5eti a rezultat urmtoarea fi e
analiz a postului8
1. :entificarea postului#telefonist rural -ficiul +.+. )l5eti E presteaz timp e %
oreNzi2 $n 2 sc9im5uri2 servicii e telecomunicaii a5onailor centralei2 clienilor prezentai
la ca5in &convor5iri ca5in2 telegrame2 $ncasare factur telefonic2 primete cereri i
reclamaii2 $ntocmete econt 5nesc'.
2. ,esponsa5iliti E materiale # $ntocmire 5onuri convor5iri
# ta.are conform tarifelor
# $ncasarea corect a facturii telefonice
# fa e ec9ipament E e.ploatarea corect a centralei
# semnalarea eran4amentelor
# folosirea corect a casei e marcat
# fa e 5uget # realizarea 5ugetului e venituri planificat
# fa e reclamaiile clienilor
3. ,elaiile e munc E su5oronat telefonistei supraveg9etoare -,#C+M
# lucreaz inepenent2 ar face parte in colectivul -ficiului +.+. )l5eti
# activitatea este controlat e telefonista supraveg9etoare C+M )l5eti2
telefonista ef2 *erviciul servicii prin operatoare2 *erviciul 0inanciar
# are relaii irecte cu clienii
# ia ecizii $n conformitate cu instruciunile e telefonie rural.
(. Cerinele postului E e stuii i calificare8
# liceu Z curs calificare telefonist
# liceu e telecomunicaii
# e comunicare#e.primare $n scris i oral
# e calcul matematic#aritmetic
# fizice#e.teritate
# atenie istri5utiv
# stare e sntate fizic i mental 5un.
5. Coniii e munc E program % oreNzi2 $n 2 sc9im5uri2 s3m5ta % ore
!2
# activitatea nu se $ncareaz $n coniii eose5ite conform "egii
1/N2000
# nu e.ist riscuri e acciente
# risc e $m5olnvire cauzat e lucrul cu clientul#stress
# perioaa e pro5 30 zile
# salariul minim pe economie2 up perioaa e pro5 urmeaz
negocierea salariului cu $ncararea $n grila e salarizare.
1.0. D$(i"ir$! /o&%ului
0ia postului
0ia postului prezint2 $n etaliu2 elementele impuse unui salariat pentru a putea
esfura $n coniii normale activitatea sa. ;e regul2 fia postului cuprine8
enumirea i o5iectivele postuluiC
compartimentulC
competeneC
responsa5ilitiC
cerine &stuii2 vec9ime2 aptituini'C
0ia postului servete ca ocument organizatoric inispensa5il fiecrui salariat i
suport pentru evaluarea muncii i a comportamentului salariatului.
,ealizarea unei fie &escriere' a postului corespunztoare se asigur prin
respectarea urmtoarelor reguli8
sta5ilirea e o5iective i sarcini care s impulsioneze titularul e post $n perfecionarea
pregtirii saleC
coninut clar pe eplin accesi5il titularului e postC
escrierea postului s se efectueze e ctre eful irect2 pornin e la elementele
cuprinse $n ,.-.0. pentru su5iviziunea organizatoric respectiv i consult3n
titularul postuluiC
operarea prompt $n fia postului a moificrilor impuse e inamismul activitilor
compartimentului2 e perfecionarea i pregtirea titularului e post.
0ia postului constituie2 $n acelai timp2 i un 5un suport pentru evaluarea muncii i
comportamentului salariailor.
;escrierea postului la ;.+c. Constana se face su5 forma unei fie care conine8
numele postului
tipul e su5oronare
principalele sarcini i responsa5iliti
responsa5ilitile specifice
contactele i coniiile e lucru
1.3. S$l$c,i! 5$ /$r&o"!l
A. A"u",ul /u4lici%!r E urmtoarea etap a procesului e recrutare $l
constituie pu5licarea anunului. Pentru ca el s fie renta5il2 tre5uie formulat e aa
manier $nc3t s escura4eze caniaii nepotrivii i s#i $ncura4eze pe cei potrivii2 fr
$ns a trezi sperane false.
:nformaiile cuprinse $n anun tre5uie preluate in analiza postului i fia acestuia.
El tre5uie s fie concret2 relevant i corect.
>. T$&%$l$ 5$ &$l$c,i$ E pe l3ng interviul traiional2 multe organizaii utilizeaz $n
mo frecvent2 $n carul procesului e selecie iferite forme e testare a aptituinilor2
a5ilitilor2 capacitii e a scrie corect2 e a efectua calcule2 cultur general. Cu a4utorul
lor se consier c#l pot ientifica pe caniatul cel mai 5un pentru un anumit post.
!3
+estele e aptituini fizice E sunt legate e o simulare realist a activitii8 fiecare
caniat este invitat s presteze munca respectiv $n carul procesului e selecie.
<n carul ;. +c. Constana se practic aceast meto2 ar se numete pro5
practic E la casc i const $n transmiterea prin intermeiul ctii telefonice a ou
comenzi pe care caniatul le preia i le transcrieC se simuleaz astfel activitatea in
central &preluarea comenzilor i $ntocmirea 5onurilor e convor5ire'. 0oaia cu
transmiterea comenzilor se compar cu martorul2 se corecteaz i se noteaz.
+estele e aptituini mentale E se $mpart $n trei categorii8
capacitatea e a scrie corect
capacitatea e a efectua calcule
capacitatea e cultur general
Hi acest tip e teste se utilizeaz $n unitate2 ar se numesc pro5 scris E i constau
$ntr#o lucrare scris cu mai multe su5iecte care sunt corectate i notate separat8
ictarea unui te.t
o compunere
ou e.erciii aritmetice cu cele patru operaii cu numere $ntregi2 zecimale
un su5iect in geografia a#liter a rii &e.. 4ueele i reeinele lor' i turism &e..
o5iectivele turistice ale 4ueului Constana'.
). :nterviul E este cea mai rsp3nit te9nic e selecie. Ea tre5uie s furnizeze
espre trei catogorii e pro5leme8
# ac caniatul
1.9. I5$"%i(ic!r$! /ri"ci/!l$lor $l$$"%$ 5$ o%i+!r$ ! /o&%urilor
"a $nceput am proceat la analiza fielor#posturilor cu scopul ientificrii
aptituinilor i aspiraiilor personale i profesionale pe 5aza crora se pot motiva anumite
nevoi i cerine2 urmrin construirea $n coniii mai eficiente i eficace a programului e
motivare. 0ia postului $n compartimentul financiar#conta5il la *.C. ,omtel *.). cuprine
informaii cu privire la atri5uiile e serviciu2 furniz3n prea puine ate espre aptituinile
personale necesare. Cu toate acestea2 s#au esprins urmtoarele elemente8
)ptituini personale&personal sIills'8 comunicare2 spirit e responsa5ilitate2 inteligen2
cooronare2 meticulozitate.
)ptituini profesionale&profesional sIills'8 cunotine e 5azele conta5ilitii2
conta5ilitate financiar i e gestiune2 finanele $ntreprinerii.
<n ma4oritatea cazurilor2 pregtirea anga4ailor este meie2 la nivel e stuii liceale i
generale2 oar 1( intre acetia av3n o pregtire e nivel superior.
Pentru a ientifica potenialul motivator al acestor posturi s#a aplicat moelul
MacImanT-l9am2 iar pentru eterminarea principalelor motive i motivaii ale
anga4ailor s#a aplicat metoa 22;:,EC+KK.
U%ili6!r$! u"or $%o5$ /$cu"i!r$ 5$ o%i+!r$
;in punct e vere al motivaiei pentru competitivitate2 un sistem ieal e salarizare
presupune realizarea concomitent a trei o5iective8
a'practicarea unui nivel al salariului suficient e riicat pentru a fi atractivC
5'sistemul e salarizare s fie ec9ita5ilC
c'o recompens preferenial a performanelor care epesc meia.
R$u"$r!r$! !%r!c%i+)
!(
Pentru a putea vor5i e salarii atractive tre5uie ca acestea s fie mai mari ec3t cele
care rezult ca rate e ec9ili5ru $ntre cererea i oferta e pe piaa muncii. )cest nivel e
recompens este practicat e firmele ce oresc s atrag un numr mare e solicitani e
locuri e munc in care apoi s#i selecteze pe cei mai 5uni. Pe e alt parte o astfel e
companie evine cunoscut pe piaa forei e munc i anga4aii sunt m3nri c fac parte
in personalul firmei respective.
Gn astfel e salariu are un impact estul e mare in punctul e veere al motivaiei
pentru competitivitate2 ar este pro9i5it pe termen lung.
S!l!ri6!r$! $cFi%!4il)
Percepia salariailor asupra raportului $ntre nivelul salariilor i efortul2 competena2
responsa5ilitatea2 e.periena pe care munca epus le implic2 nu tre5uie s creeze tensiuni
sau resentimente. ;ac anga4aii constat c salariul este inec9ita5il i se iau msuri e
sc9im5are a situaiei2 performanele lor vor scea $ntr#un mo accentuat2 ei nefiin ispui
s fac un efort $n plus i s cola5oreze $n atingerea unor performane.
E.ist mai multe metoe prin care se poate a4unge la ec9itate $n salarizare. Gna intre
acestea o constituie istri5uia salariilor orare $n concoran cu valoarea posturilor.
)ceast meto presupune parcurgerea mai multor etape8
1. Evaluare tuturor posturilor $n funcie e imput#urile eseniale necesare pentru realizarea
o5iectivelor firmei& responsa5ilitate irect2 e.punerea la risc2 graul e efort fizic2
responsa5ilitatea pentru performanelor altora2 aptituini speciale2 e.perien2 etc.'.
2. )tri5uirea unei anumite valori fiecrui post2 e.primat printr#un numr mare e puncte.
)poi $n funcie e un tarif aceste puncte se transform $n 5ani2 rezult3n valoarea monetar
a postului.
*copul realizrii acestei evaluri este acela e a estima niveluri orare e salarizare $n
concoran cu cerinele stanar ale posturilor.
Pot rezulta oua tipuri funamentale e inec9itate 8 su5remunerare i supraremunerare.
Pentru a rezolva aceast pro5lem se impune practicarea unei politici noniscriminatorii e
remunerare2 eventual reproiectarea posturilor2 compensarea 22piererilorKK etc.
R$%ri4uir$! &%iul!%i+)
:niferent e nivelul stanar al retri5uirii2 implementarea unei politici e retri5uire
preferenial a performanelor care epesc meia2 stimuleaz motivaia pentru
performana. Evient2 pentru salariaii cu o situaie material mai precar2 acest mi4loc
motivaional prezint o importan mai mare comparativ cu impactul avut asupra celor care
au rezolvate pro5lemele funamentale e e.isten.
C3n vor5im e efectul acestei retri5uiri tre5uie s precizm o coniie e 5az pentru
eficiena metoei2 i anume e.istena unei corelaii motivante $ntre performanele o5inute
i nivelul retri5uirii. ;ac e e.emplu2 la o cretere a prouctivitii cu (0#50W salariile
cresc cu 1#3W2anga4aii prefer c eforturile epuse s fie mai mici i apare sentimentul e
satisfacie.
E.ist mai multe metoe e salarizare viz3n motivarea salariilor pentru performan.
Cele mai cunoscute i utilizate fiin8
22Prince PorIKK reprezint remunerarea cu sum fi. pe unitate e prous2 utilizat
aproape e.clusiv $n cazul anga4ailor sezonieri2 eoarece etermin o fluctuaie
ramatic a c3tigurilor anga4ailor2 lucru care iminueaz sentimentul e securitate
al acestora.
22@onus planKK reprezint o retri5uie orar stanar pentru un nivel stanar al
performanei2 creterea performanei peste acest nivel etermin3n o cretere
progresiv2 proporional sau regresiv a retri5uiei.
!5
*alariile e merit reprezint o meto e stimulare a motivaiei pentru performan
care presupune creteri salariale perioice $n afar e cele aferente vec9imii sau
ine.rii inflaiei2 5azate pe evaluarea su5iectiv a performanelor anga4ailor.
Folo&ir$! u"or $%o5$ i %$F"ici 5$ o%i+!r$ "$/$cu"i!r$
)lturi e pac9etul e recompense materiale oferit e firm i $n completarea
acestuia2 companiile au e.perimentat aplicarea unor programe e motivare ce cuprin i o
serie e te9nici nesalariale. ;intre acestea menionm 8
,ecompensele e.tra#financiare E aceast meto vizeaz aa numita consoliare
pozitiv a comportamentelor prin utilizarea unor recompense sim5olice cum ar fi8
recunoaterea $n pu5lic a meritelor i a calitilor anga4ailor2 meiatizarea
succeselor i a performanelor acestora.
,eproiectarea posturilor E reefinirea posturilor tre5uie realizat astfel $nc3t acesta s
cuprin o sarcin ientifica5ilC s fie atractiv pentru anga4atC s ofere recompense
corespunztoare efortului epus. )cest lucru se poate realiza fie prin lrgirea
atri5uiilor&pe orizontal'2 prin augarea e noi sarcini variate care pot uce la
$nlturarea plictiselii2 fie prin $m5ogirea postului cu noi responsa5iliti&pe
vertical' i creterea autoritii.
Managementul prin o5iective E aceast meto constituie cel mai 5un mi4loc e
armonizare a o5iectivelor iniviuale cu cele e grup. Caracteristica MP- este
integrarea succesiv2 e 4os $n sus a o5iectivelor i responsa5ilitilor manageriale.
)ceast a5orare permite o mai 5un ientificare i eterminare a performanelor
iniviuale i e grup2 crete implicarea i se a3ncete apartenena la firm. MP-
$ns rezultate 5une oar $n cazul unor su5ieci av3n un nivel riicat e
autoritate i responsa5ilitate.
Metoa planurilor e carier
Managementul raional
1.A. S!l!ri6!r$! r$&ur&$lor u!"$
,omtelecom trece $n prezent printr#o perioaa e transformare care se refer
esenialmente la sc9im5area pe care o va suferi ,omtel in punct e veere al aministrrii
afacerii. Cu alte cuvinte2 este vor5a e o sc9im5are e proces la nivel $nalt.
- at cu planul e transformare a ,omtelecomului apar noi iniiative i o5iective ale
companiei2 precum i cerine la categoria e personal2 $n primul r3n in punctul e veere
al managementului.
*alarizarea in *.+.+c.,omtel *.). se poate aplica $n urmtoarele forme8
$n regie &up timpul efectiv lucrat'C
$n acor2 pe 5aza criteriilor negociate pentru fiecare lucrare $n parteC
pe 5aza e tarife sau cote procentuale in veniturile realizate.
Pentru activitatea prestat2 fiecare anga4at are reptul e a primi un salariu sta5ilit e
comun acor cu cel care anga4eaz. *alariul e 5az iniviual negociat pentru o
norm $ntreag nu poate fi mai mic ec3t salariul minim pe economie.
*alariul e 5az iniviual se negociaz in3nu#se seama e pregtirea profesional2
competena i norma e munc pentru care este anga4at2 cu $ncarare $n grila e salarizare a
*.6.+c. ,omtel *.).
*alariul cuprine8 salariul e 5az iniviual negociat2 aaosurile i sporurile.
*alariile e 5az iniviuale se moific pe parcursul vala5ilitii CCM2 ca urmare a
apariiei unor reglementri legale e moificare a fonului e salarii e.istent2 i e
!!
moificare a funciei Nmeseriei salariatului2 ca urmare a moificrii atri5uiilor cuprinse $n
fia postului i a sarcinilor concrete e serviciu.
*alarizarea anga4ailor $n perioaa e pro52 la ;irecia e +elecomunicaii
Constana2 se face cu un salariu sta5ilit e comun acor e ctre prile semnatare ale
CCM2 iar up promovarea e.amenului e efinitivare pe post &minimum ! luni i
ma.imum 12 luni'2 anga4atul negociaz conform CCM un salariu e 5az iniviual
cu $ncarare $n grila e salarizare a *.6.+c.,-M+E" *.).
Plata salariilor se face e oua ori pe lun2 c9enzina : &avansul' fiin $n cuantum e
(0W in salariul e 5aza negociat2 cu e.cepia conceiilor meicale care se pltesc
conform legilor specifice.
<n conformitate cu ispoziiile legale $n vigoare2 repturile salariale sunt
confieniale i nu pot fi comunicate ec3t cu acceptul salariatului sau la cererea organului
e urmrire penal sau instanei 4uectoreti. <n carul ;.+c.Constana2 salariatul are rept
e ecizie asupra moalitii e plat a venitului sau salarial &c9enzinal sau o ata pe lun'2
precum i asupra reinerilor2 cu e.cepia celor provenite ca urmare a eciziilor instanelor
4uectoreti.
*alariaii *6+c.,-M+E" *.). 5eneficiaz $n raport e coniiile e munc2
timpul e munc i vec9imea $n munc e sporuri.
No,iu"i #$"$r!l$
1.18. E+!lu!r$! /$r(or!",$lor
Evaluarea resurselor umane presupune trei activiti istincte8
evaluarea comportamentului
evaluarea potenialului i a capacitii e evoluie
evaluarea performanelor o5inute
;ac primele ou activiti servesc la selecia i orientarea carierei
resurselor umane2 cea e a treia vizeaz $n mo irect rezultatele o5inute2 performanele2
reflect3n $n mare msur calitatea operaiunilor anterioare.
Evaluarea poate fi 5enefic at3t organizaiei2 c3t i inivizilor2 numai ac
este efectuat $n mo corect. Metoele i te9nicile utilizate epin e o serie e factori cum
ar fi8 istoria i cultura organizaiei2 mrimea2 omeniul e activitate2 orientrile strategice i
sistemul e anga4are2 salarizare i promovare. Evaluarea performanelor permite epistarea
punctelor sla5e2 a potenialului i nevoilor e pregtire profesional. Pentru evaluarea
performanelor anga4ailor este necesar eterminarea preala5il a criteriilor i a
stanarelor e performan. )legerea criteriilor e performan presupune ientificarea
celor mai importante caracteristici e personalitate2 a responsa5ilitilor i tipurilor e
activiti specifice fiecrui post. Criteriile se compar cu stanarele2 care reprezint
nivelul orit al performanelor. Evaluarea performanelor poate fi efectuat e
managerii ireci2 e su5oronai2 anga4ai situai pe posturi similare2 e cei $n cauz sau
e e.peri e.terni.
"a evaluarea performanelor pot fi utilizate o serie e metoe cum ar fi8
clasificarea pe categoriiC
metoele comparativeC
testele e personalitateC
metoele escriptiveC
trecerea $n revist a unui omeniu sau o serie e metoe speciale.
Evaluarea performanelor2 ei este necesar2 nu este nici uoar i nici
controversat. Pentru ca rezultatele evalurii s fie aplicate corect2 o astfel e activitate
tre5uie corelat cu o te9nologie e evaluare avansat2 apel3nu#se la logic i la 5un sim
pentru sta5ilirea criteriilor2 a stanarelor e performan i a metoele folosite.
!1
<n carul ,omtel2 sistemul e evaluare asigur legtura intre recompense
pe care un salariat sper s o primeasc i prouctivitatea pe care o realizeaz2 succesiunea
normal fiin8 prouctivitate E evaluarea performanei E recompense. ;ac unul intre
aceste elemente lipsete sau este incorect efinit2 atunci salariaii nu mai primesc
recompensele pe care le merit. Evaluarea performanelor permite acorarea mririlor e
salarii pe 5az e merite i nu $n funcie e vec9ime.
Evaluarea $n $ntreprinere este un proces care permite aprecierea iniviului
$n procesul muncii. Ea urmrete msurarea a ou tipuri e caracteristici8 umane i
profesionale. <n acest scop se folosesc ou categorii e criterii8
criterii umane8
calitatea relaiilor interumane
motivarea
aptituinea pentru comunicare
capacitatea e leaers9ip etc.
criterii profesionale8
competena
spiritul e iniiativ
creativitatea
capacitatea organizatoric
capacitatea e ecizie etc.
"a ;irecia e +elecomunicaii Constana2 punerea $n aplicare a sistemului
e evaluare se face $n mo progresiv2 fiin $nsoit e8
a. msuri pregtitoare
)cestea vizeaz informarea personalului cu privire la filozofia sistemului2
mecanismele i moul su e erulare2 consecinele sale etc.
5. msuri e formare a carelor implicate $n acest sistem.
Gna intre metoele e evaluare utilizat este D0ia e apreciere
anualD2 pentru personalul e conucere i pentru personalul e e.ecuie. )ceasta se
completeaz e ctre eful locului e munc pentru fiecare salariat $n parte2 acor3nu#
se e la 1 la 10 pentru fiecare criteriu.
Criteriile e apreciere pentru personalul e conucere sunt urmtoarele8
1. Cunotinele necesare postului # apreciaz nivelul pregtirii profesionale
i e.periena e lucru
2. Capacitate e conucere # apreciaz fle.i5ilitatea stilului e conucere $n
funcie e oameni i situaie2 astfel ca rezultatele s fie eficiente2 performante.
3.Capacitate organizatoric # apreciaz planificarea2 ierar9izarea i punerea
$n practic a o5iectivelor
(. Capacitate ecizional # apreciaz eciziile corecte2 rapie i eficiente
5. Capacitate e comunicare i relaionare E apreciaz tactul i iplomaia $n
relaiile e cola5orare
!. Capacitate e rezisten la stres E apreciaz capacitatea e aaptare i
epire a strilor e tensiune2 $ncorare i isconfort.
Criteriile e apreciere pentru personalul e e.ecuie sunt urmtoarele8
1. Cunotine necesare postului # apreciaz nivelul pregtirii profesionale
2. E.periena E apreciaz eprinerile e lucru
3. Calitatea lucrrilor E apreciaz eprinerile e lucru
(. -perativitatea E apreciaz timpul e rezolvare al lucrrilor
5. Capacitate e comunicare i relaionare E apreciaz preocuparea pentru o
5un cola5orare
!. Capacitate e rezisten la stres E apreciaz capacitatea e aaptare i
epire a strilor e tensiune2 $ncorare i isconfort
!%
"a ;irecia e +elecomunicaii Constana2 evaluarea personalului se face e
ctre manageri sau e ctre efii ireci2 eoarece se consier c sunt persoanele care
cunosc cel mai 5ine at3t su5oronaii2 c3t i cerinele activitilor esfurate $n fiecare loc
e munc. Prin urmare2 av3n la ispoziie metoele i te9nicile specifice e evaluare
ezvoltate e compartimentele e resurse umane2 responsa5ilitatea evalurii
performanelor revine managerilor sau efilor ireci2 consierai ca fiin persoanele cele
mai autorizate s aprecieze c3t mai o5iectiv performanele su5oronailor. ;e asemenea2
calitatea evalurilor crete pe msur ce evaluatorul are un contact c3t mai 5un cu persoana
evaluat i cu munca acesteia.
"a ;irecia e +elecomunicaii Constana2 evaluarea performanelor mai
este folosit pentru meninerea pe post2 emitere2 transfer i isponi5ilizare. <n astfel
e situaii2 evaluarea se realizeaz prin comparare cu un anumit stanar accepta5il.
<n situaia actual2 c3n societatea ,omtel *.). se afl $ntr#un program e
reorganizare2 $ntreg personalul este e.aminat perioic2 e.aminare care const $n patru
pro5e i anume8
1. fia e apreciere anual $ntocmit e eful ierar9ic superior
2. pro5a e specialitate2 esfurat pe 5aza unei tematici specifice funciei2
care const in8
# pro5 scris &test gril'
# pro5 practic
Pentru personalul +E*)2 referni i personalul e conucere operaional i
funcional2 pro5a practic const $ntr#o lucrare e opiuni manageriale2 $ntocmit anterior
e.aminrii2 notat e ctre eful ierar9ic superior i preat la serviciul ,esurse Gmane cu
cel puin o sptm3n $nainte e ata susinerii e.aminrii2 pentru a fi la ispoziia comisiei
e e.aminare.
3. test psi9ologic
(. interviu
0unciile interviului e evaluare8
a. apreciere
# se face un 5ilan al perioaei trecute
# se iagnostic9eaz =reuitele> i eecurile constatate i se caut e.plicaii
# se evalueaz2 pentru fiecare cola5orator2 nivelul e performan $n raport
cu o5iectivele ce#i revinC nu se evalueaz iniviul $n sine2 ci performanele sale $ntr#un
post at
# se pregtete e remunerare
5.a4utor2 sfat
# se iscut cile i mi4loacele e $m5untire a performanei
cola5oratorului
# cola5oratorul este a4utat s progreseze
c. orientare
# se efinete ansam5lul o5iectivelor
# se ientific competenele i aspiraiile fiecrui cola5orator i se efinesc
ireciile i mi4loacele e ezvoltare profesional a acestuia
;osarul e evaluare cuprine2 e regul2 urmtoarele ocumente8
escrierea proceurii e evaluare
g9iul e evaluare a interviului
o fi e evaluare care tre5uie completat $n cursul interviului
:nterviul e evaluare poate fi caracterizat astfel8
a. iscuie fa $n fa care are rept scop evaluarea performanei unui
anga4at i gsirea metoelor prin care anga4atul i#o poat $m5unti. :nterviurile
iniiuale sunt eseniale $n o5inerea e informaii espre ceea ce se $nt3mpl $n realitate
!/
evaluare
5. managerul i anga4atul tre5uie s sta5ileasc o5iectivele evalurii
c. conuctorul interviului e evaluare tre5uie8
# s anune anga4atul
# s#l a4ute s se pregteasc
# s conving $mpreun cu anga4atul o agen e iscuie
# ac este cazul2 s se asigure c anga4atul i#a completat formularul e
# s se asigure c interviul nu va fi $ntrerupt
# s $nceap printr#o scurt e.punere a felului $n care a progresat activitatea
anga4atului e la ultimul interviu
# s asculte cu atenie prerile anga4atului cu privire la performana sa
# s cear anga4atului propuneri privin msurile e $m5untire a activitii
# s sta5ileasc i s convin felul $n care urmeaz s#i a5oreze anga4atul
activitatea viitoare
# s fi.eze prioritile sarcinilor importante
# s analizeze eventualele necesiti e instruire i ezvoltare ale anga4atului
# s concluzioneze $mpreun cu anga4atul cu privire la rezultatele interviului
"ocul e esfurare a e.aminrii este seiul ;ireciei e +elecomunicaii2
iar comisia e evaluare este alctuit in specialiti in carul ;iviziei :nstruire implicai
$n testrile e specialitate &C:;'2 ef *erviciu ,esurse Gmane2 ;irectorul ;ireciei e
+elecomunicaii2 ;irectorul e specialitate in carul unitii2 reprezentanii *inicatului i
;irectorul ;iviziei :nstruire &C:;'2 care este preeintele comisiei.
,ezultatele e.aminrii servesc reorganizrii N reorientrii N isponi5ilizrii
personalului2 $n funcie e meia o5inut2 minim 1.
Evaluarea corect a performanelor servete la sta5ilirea punctelor forte i a
punctelor sla5e ale anga4ailor i la sta5ilirea aciunilor necesare ezvoltrii i perspectivei
anga4ailor.
Programele e evaluare a performanelor anga4ailor au ca scop8
# evaluarea rezultatelor personalului2 care permite organizaiei s istri5uie
5anii2 promovrile i recompensele $ntr#un mo care s par c3t se poate e corectC
# verificarea &auitul' potenialului e munc E prezent i viitor E al
inivizilor i al epartamentelorC
# conceperea unor planuri e succesiune2 aic a unor previziuni privin
necesarul e resurse umane2 $n carul planurilor epartamentale sau ale organizaieiC
# escoperirea necesitilor e instruire2 ientific3n lipsurile i
inaecvrilor care pot fi remeiate prin programe e instruireC
# ezvoltarea inivizilor prin sfaturi2 informai i prin e.plorarea
posi5ilitilor e sc9im5are a comportamentului i practicilor acestoraC
# motivarea personalului $n veerea atingerii o5iectivelor i stanarelor
organizaionaleC
# testarea eficacitii proceurilor i practicilor e personalC
# aprecierea calitii performanei2 pentru a#i permite iniviului s#i asume
o parte in responsa5ilitatea propriei instruiri i ezvoltriC
# $m5untirea glo5al a procesului e comunicare i a relaiilor e munc
$n carul organizaieiC
;up evalurile fcute e ctre manageri sau e ctre efii ireci2 cea mai
rsp3nit meto e evaluare este2 up opinia unor specialiti $n omeniu2 aceea e
a permite anga4ailor s#i evalueze propriile lor performane. <ncura4area acestei
moaliti e evaluare are avanta4ul c o5lig anga4atul s reflecteze mai mult asupra
coninutului sarcinilor sau responsa5ilitilor2 precum i asupra performanelor o5inute. <n
felul acesta2 metoa permite autoeucarea anga4ailor care oresc s#i evalueze
potenialul i s#i
10
$m5unteasc performanele. )stfel2 anga4atul va fi satisfcut e el $nsui ac
performana sa actual este egal sau o epete pe cea anterioar. +otoat2 acest tip e
evaluare permite superiorului irect s va situaia in punctul e veere al
su5oronatului i s escopere cum percepe acesta activitatea esfurat. *e consier2 e
asemenea2 c importana evalurii este tot mai $neleas i acceptat e $nii anga4ai unei
organizaii2 e.ist3n2 totoat2 tenina e iminuare a atituinii pasive fa e procesul e
evaluare. )ceasta cu at3t mai mult cu c3t autoevaluarea este consierat o moalitate
aecvat e stimulare a ialogului sau a iscuiilor intre su5oronai i superiorii lor $n
legtur cu performana $n munc.
Preocuprile legate e autoevaluare sunt eterminate i e faptul c2 $n
opinia multor specialiti $n omeniu2 anga4aii sunt aceia care2 $n mo natural2 cunosc cel
mai 5ine acle aspecte ale activitii care sunt mai puin accesi5ile altor evaluatori. )nga4aii
sunt sau ar tre5ui s fie2 $n mo logic2 cei mai 5uni 4uectori ai propriilor
performan. )ceasta cu at3t mai mult cu c3t2 up cum menioneaz 0estinger2 oamenii
manifest un impuls inerent spre autoevaluare.
Cu toate acestea2 autoevaluarea este sau poate fi afectat $n mai mare
msur e eroarea in inulgen sau $nguin2 eoarece poate aprea tenina e
supraevaluare sau e sporire a su5iectivitii prin acorarea e calificative ne4ustificate
atorit folosirii2 $n primul r3n a propriului sistem e valori. )stfel2 $n carul unei
cercetri privin evaluarea propriilor performane2 s#a constatat c (0W in anga4aii e pe
toate tipurile e posturi avute $n veere s#au plasat2 ei $nii2 $n partea e sus a ierar9iei &$n
primii 10W' $n timp ce toi ceilali anga4ai s#au autoevaluat fie mult peste meie2 fie
easupra meiei. <n astfel e situaii2 rezultatele autoevalurilor coinci rareori cu
evalurile managerilor sau ale efilor ireci. ;e aceea e.ist opinii potrivit crora numai
apro.imativ 1W in organizaii folosesc autoevaluarea.
Prin urmare2 autoevaluarea poate fi introus i aplicat2 $neose5i2 ca
instrument e autoepire sau e ezvoltare a anga4ailor2 numai ac este conus cu
mult atenie i numai $n anumite situaii2 precum i up o pregtire aecvat a celor ce
urmeaz s#o practice.
)ceast meto poate fi aplicat numai $n anumite situii2 ea reprezent3n
un instrument e autoepire2 prin care salariaii $i episteaz punctele tari i cele sla5e2
gsin singuri metoele e $m5untireC ac un salariat lucreaz izolat sau are o meserie
unic2 el este singurul $nreptit s#i evalueze performana. ;e aici rezult i ificultatea
aplicrii metoei2 eoarece salariaii folosesc la evaluare alte metoe i sisteme e valori
ec3t efii lor. Cu toate acestea2 metoa este o surs valoroas e informaii.
"a $nc9eierea Contractului Colectiv e Munc iniviual2 cu vala5ilitate pe
o perioa e un an2 fiecrui salariat in carul ,omtel *.). i se $ntocmete un curriculum
vitae.
.tu'iu 'e ca$ la ..C. 2ORE&AR ..A.
11
-5iectul e activitate8 firma 0-,EM), *.) este o unitate prestatoare e servicii $n
inustria e.tractiv e petrol2 av3n rept scop principal construcia sonelor necesare
e.plorrii zcamintelor e 9irocar5uri.
"ucrrile e.ecutate e societatea comercial pot fi $mprite $n oua segmente importante8
# 0ora4ul i monta4ul sonelor &activitatea e 5az'
# )ctiviti e reprofilare2 $ntr#o structur variat.
Ponerea activitilor e 5az a scazut e la an la an &/(21% in 2000' i &122/% $n anul
2002'2 $n timp ce ponerea activitilor in reprofilare a crescut.
R$&ur&$l$ u!"$ !l$ (ir$i
)ctivitile esfurate $n omeniul resurselor umane intr $n sfera e competen a
unui numar mare e persone2 e la e.ecutiv p3n la personalul e 5irou2 put3n fi grupate
pe urmatoarele niveluri8
E.ecutiv &vicepreseintele cu resursele umane2 irectorul e personal' C
0uncional &eful epartamentului salarizare'C
*pecialiti &salariai care se ocup cu analiza muncii'C
;e 5irou &funcionarii in carul epartamentului2 sectoarelor'.
*ocietatea ispune e personal calificat i competent2 motivat satisfactor2 estul e fiel2
t3nr ar cu e.perient suficient. )ciunile e restructurare continu ar nu au
repercusiuni asupra esfurarii normale a activitii2 isponi5ilizrile fc3nu#se $n
general pe criterii e competen i $n str3nsa corelare cu volumul e activitate isponi5il.
S%ruc%ur! 5$ or#!"i6!r$
Este e.primat prin organigrama societii2 regulamentul e organizare i
funcionare &,-0' i fiele e post.
Or#!"i#r!! este prezentat $n A"$;! 1.
structura e organizare a *C 0-,)J *-6;E P"-:EH+: *)2 este e tip ierar9ic
functional2 corespunzatoare pentru o societate cu profil e serviciiC
$n linii generale2 satisface cerinele e functionare ale societiiC
numrul e nivele ierar9ice este e cinci2 respectiv e ( raportat la )B) i Consiliul e
)ministraie.
S%ruc%ur! i c!li%!%$! r$&ur&$lor u!"$
;ezvoltarea societii i creterea eficienei activitilor ei este coniionata2 $n
principal2 e calitatea resurselor umane e care ispune. )rmonizarea cerinelor prouciei
i a comple.itii lucrrilor cu structura i calitatea resurselor umane este sarcina e 5aza a
managementului resurselor umane.
)nalizm $n continuare potenialul uman in anii 2000# 2003 ca numr2 structur i
nivel e pregtire.
12
S%ruc% u r ! r $& u r & $lo r u! " $ 5u / ) 5o$"iu l 5$ !c%i+ i%!% $ este prezentat $n
ta5elul urmtor8
C!%$#ori! 5$
/$r&o"!l
+a5elul nr.2.2
*888 K *881 K *88* K *88. K
+otal personal 33! 100 102 100 212 100 1%0 100
Muncitori 210 %0 1! 15 1%1 %5 151 %(
Personal +E*) !2 1% 22 21 21 13 25 1(
Personal e
conucere
( 2 ( ( ( 2 ( 2
Finn seama e omeniul e activitate al societii2 respectiv forarea sonelor este
normal ca muncitorii s fie ma4oritari.
S% r u c%ur! / $ r&o " !lului 5 u / ! " i+ $ lul 5 $ / r $ #!%ir$ este reat $n ta5elul urmtor8
C!%$#ori! 5$
/$r&o"!l
+a5elul 2.3
*888 K *881 K *88* K *88. K
+otal 33! 100 102 100 212 100 1%0 100
*tuii superioare 5/ 1% 23 22 2! 12 25 1(
*tuii meii 5/ 1% 25 25 (1 1/ (0 22
*c. Profesionala 102 30 2( 2( !5 31 !0 33
*c Bnerala 11! 3( 30 2/ %0 3% 5! 31
Personalul cu stuii superioare $n anul 2003 era format in 23 ingineri in care 8
9 ingineri e fora4 1!
9 ingineri mecanici 2
9 ingineri c9imiti 1
9 ingineri geologi 1
9 su5ingineri 3
9 1 4uristC
Ponerea personalului pe principalele staii e pregtire & stuii superioare2 meii i
generale ' poate fi apreciat ca 5un.
13
S% r u c%ur! /$r&o " !lului 5 u /! +=r&% )
+a5elul nr.2.(
C!%$#orii 5$ /$r&o"!l *888 K *881 K *88* K *88. K
+-+)" 33! 100 102 100 212 100 1%0 100
25 ani 5 1 1 1 2 1 2 1
25#35 ani !1 20 25 2( 2% 15 31 11
35#(5 ani 121 3! 2! 2! %5 (0 10 3/
(5#55 ani 135 (0 (% (1 /5 (5 15 (2
Peste 55 ani % 3 2 2 2 1 2 1
*tructura personalului upa v3rst pe toi ani este ec9ili5rat2 societatea ispunn
att e personal t3nar c3t i personal cu e.perient e viaa i e munc mai mare. )cest
ec9ili5ru fiin pstrat e la an la an.
Fin3n cont e profilul e activitate al societii2 respectiv forarea sonelor2
structura personalului upa se. este normal.
)v3n $n veere cerinele i e.igenele economiei e pia2 precum i o5iectivele
asumate e societate2 actuala structura e organizare evine necorespunztoare2 o serie e
activiti importante ca8 pregtirea prouciei &te9nic2 material i organizatoric'2
programarea2 lansarea i urmrirea prouciei2 organizarea ergonomic a locurilor e
munc2 nu se regsesc $n actuala structur e organizare.
;e asemenea2 activitile privin resursele umane sunt ispersate i nu au o
cooronare metoologic unitar2 ei $n actuala este un compartiment e resurse
umane pe $n su5orinea irectorului general.
S% r u c%ur! /$r&o " !lului 5 u /) & $ ;C
+a5elul nr. 2.5.
C!%$#orii
5$
/$r&o"!l
*888 K *881 K *88* K *88. K
+otal 33! 100 102 100 212 100 1%0 100
@r5ai 2/! %% /5 /3 1/1 /3 1!5 /2
0emei (0 12 1 1 15 1 15 %
1(
Fin3n seama e aceste aspecte se impune organizarea unor compartimente
noi i reorganizarea altora $n carul numrului e personal e.istent.
*ocietatea ei ispune e regulament e organizare i functionare2 precum i e fie e
post2 acestea sunt epite in punct e veere al atri5uiilor2 responsa5ilitilor i
competenelor i ca atare revizuirea i re3m5untirea lor.
7. A"!li6! $co"oico<(i"!"ci!r)
In'icatorii economici generali
Pentru analiza principalilor inicatori s#au luat $n calcul realizrile societii in
ultimii patru ani2 respectiv in perioaa 2000#2003.
Pentru a ilustra realitatea $n care se afla societatea2 cu toate consecinele ei i pentru
a inentifica punctele forte i sla5e2 capacitile i oportunitile2 prezentm atele in
ta5elul urmtor8
Nr.
Cr%.
+a5elul 2.!
I"5ic!%ori Si4ol UM *888 *881 *88* *88.
1. Aenituri totale At Mii
lei
2. Cifra e afaceri Ca Mii
lei
21.3(1.101 %3.12/.(5/ 1(/.%%!.01( %5.000.105
21.32%.12/ %1.225.2%/ /2.!!2.%!5 %(.%%5.%!0
3. *alariati 6s 6r. 33! 102 212 1%0
(. Prouctivitatea
muncii
Om Mii
lei
!3(1!25! 1/!32!23! (310%%2/% (115%%211
5. C9eltuieli totale Ct Mii
lei
3(.0(5.320 !1.%51.%(5 1(1.5/(.32% %1.223.!05
!. C9eltuieli
salariale
0s Mii
lei
!.135.02% 13.2!5.!00 1!.5%2.5(0 1%.3!/.000
1. *alariu meiu *m Mii
lei
%. Profit 5rut P5 Mii
lei
/. Profit net Pn Mii
lei
2.1/0 2.550 2.%00 3./00
15.000.000 15.%11.!1( %.2/1.1(! 3.1!1.100
1.210.(2/ 12.30/.0%1 !.!25./31 3.220.%10
;in analiza atelor prezentate in ta5elul rezult faptul c ci(r! 5$ !(!c$ri2 ca inicator care
reflect rezultatele finale ale activitii e proucie2 inclusiv vinerea i $ncasarea valorii
prouselor2 are o evoluie ascenent cu e.cepia ultimului an c3n se $nregistreaz o
reucere e circa % W fa e anul preceent.
Pro5uc%i+i%!%$! u"cii este unul in cei mai importani inicatori care evieniaz
imensiunea calitativ a activitii economice2 iar ca inicator sintetic ce e.prim $n mo
concluent ronicia muncii are o evolutie crescatoare $n anul 20012 iar $n anii 20022 2003
are o evoluie escenent.
S!l!riul $5iu prezinta2 e asemenea2 cresteri e la an la an.
Pro(i%ul 4ru% &i "$% au evoluii escrescatoare $n toi cei patru ani.
:ntr#o ezvoltare normala i eficient2 este recomana5il ca inamica principalilor
inicatori s respecte inegalitile8
:
C)
:
0*
:
6*
i
:
O
:
*
$n care8
:
C)
# inamica cifrei e afaceri
:
0*
# inamica fonului e salarii
:
6*
# inamica numarului e salariai
15
:
O
# inanica prouctivitii muncii
:
*
# inamica salariului meiu
:nicii $n inamic ai principalilor inicatori sunt prezentai mai 4os8
+a5elul 2.1.
INDICATORI
PERIOADA
I
CA
I
FS
I
NS
I
L
I
S
2001 2000 3%0 21! 30 11225( 11!
2002 2001 11( 125 20% 5(2%% 10/
2003 2002 /12! 111 %5 1012%/ 1(0
;in atele prezentate rezult urmatoarele 8
inamica cifrei e afaceri este superioar inamicii fonului e salarii numai $n
perioaa 2000#2001C inicele e cretere al cifrei e afaceri a sczut
accentuat e la an la anC
#inamica fonului e salarii evanseaz inamica numarului e salariai2
fc3n e.cepie anul 2002C
#inamica prouctivitii muncii este inferioara inamicii salariului meiu C
)naliza evientiaz faptul c e.i.st corelaii nefavora5ile $ntre principalii
inicatori care imunueaz graul e eficient al activitii
A"!li6! (!c%ori!l) ! ci(r$i 5$ !(!c$ri i ! /ro5uc%i+i%),ii u"cii
Pentru analiza factorial a cifrei e afaceri i a prouctivitii muncii analizm
atele in ta5elul e mai 4os8
+a5elul 2.%.
Nr.
Cr%
I"5ic!%ori Si4o l UM *88* *88. D$+i$r$!
DM I <E
I"5ic$
D*88.I*88
*EN188
1 Cifra e afaceri C
)
Mii
lei
/2.!!2.%!
5
%2.%%5.%!
0
#
1.111.00
5
/12!
2 *alariati 6
*
6r 212 1%0 #32 %(./
3 +otal zile#om
lucrate
( +otal ore#om
lucrate
5 Prouctivitatea
meie anuala
! 6r. Meiu e zile
pe 1 salariat
1 Prouctivitatea
meie zilnica
+
[
zile#
om
+
M
ore#
om
O
)
Mii
lei
6
[
[ile
#om
O
[
Mii
lei
35./3( 25.200 #10.13( 10.12
301.%(5 1/!.5!0 #105.2%5 !5.12
(31.0%% (11.5%% Z3(.500 1012%/
1!/25 1(0 #2/25 %225/
2.51%21 3.3!%25 Z1%/2% 1302!2
% ;urata meie a
zilei e lucru
6
M
-re %2( 12% #02! /22%5
/ Prouctivitatea
orara
O
M
Mii
lei
30!2/% (312%5 Z12(2%1 1(02!%
;in atele prezentate $n ta5el se o5serv c $n anul 2003 fa e anul 20022 s#
au $nregistrat evieri negative la cifra e afaceri2 numarul e salariai i urata meie a zilei
e lucru.Ca urmare a reucerii numarului e salariai i a numarului total e ore#om lucrate
s# au inregistrat variatii pozitive la prouctivitatea muncii anual2 zilnice si orar.
1!
Pentru a separa influenele factorului e.tensiv &timpul e munc' i factorului intern
&prouctivitatea muncii' vom utiliza ca sistem e analiz factorial sc9ema in figura nr
2./.
6
*
C
)
6
[
O
)
6
M
O
[
O
M
0ig. nr.
2./ E *c9ema factoriala e principiu a analizei C
)
. <n cazul
societii analizate8
C)
L C
)03
E C
)02
L %(.%%5.%!0 E /2.!!2.%!5 L #1.111.005 L
L O
)03 E
O
)02
L (11.5%% E (31.0%% L Z3(.500
0olosin metoa su5stituirilor $n lan2 sta5ilim influenele asupra cifrei e afaceri8
:nfluena moificrii numarului e salariai8
6
03
O
02
E 6
02
O
02
L &6
03
# 6
02
' O
02
L # 32 . (31.0%% L #13./%1.005
:nfluena moificrii prouctivitii muncii meie anuala8
6
03
&O)
03
E O
)02
' L 1%0 . 3(.500 L Z!.210.000
:nfluena moificrii numarului meiu e zile lucrate8
&6
[03
E 6
[02
' O
[02
L # 2/25 . 2.51%21 L # 1!.011
)mplific3n rezultatul o5inut cu numrul efectiv al salariailor se o5ine influena
asupra cifrei e afaceri8
1!.0112!5 . 1%0 L # 13.!/2./!0
:nfluena moificrii prouctivitii zilnice8
6
[03
&O
[03
E O
[02
' L 1(0 . 1%/2% L 110.512
110.512 . 1%0 L Z 1/./02./!0
:nfluena moificrii uratei meii a zilei e lucru8
&6
M03
E 6
M02
' O
M02
L #0.! . 30!2/% L # 1%(22
#1%(22 . 1%0 . 1(0 L # (.!(1.%(0
:nfluena moificrii prouctivitii muncii orare8
6
M03
&O
M03
E O
M02
' . 6
*03
. 6
[03
L 12% . 12(2%1 . 1%0 . 1(0 L Z 2(.5((.200
*inteza rezultatelor influenei factorilor este reat $n figura nr.2.10
11
NS
-13.987.005
CA
-7.777.005
NZ
-13.692.960
WA
+6.210.000 NH
-4.641.840
WZ
+19.902.960
WH
+24.544.800
0igura 6r. 2.10 E *c9ema factoriala a analizei cifrei e afaceri
Gtiliz3n aceeai meto a su5stituirior $n lan2 influenele asupra prouctivitii
muncii sunt cele prezentate $n continuare.
Prouctivitatea muncii crete $n anul 2003 faa e anul 2002 astfel8
O
)
L O
)03
O
)02
L (11.5%% E (31.0%% L Z3(.500
:nfluena moificrii numrului e zile pe un salariat8
6
[
L &6
[03
# 6
[02
' O
[02
L # 2/.5 . 2.51%21 L #1!.012
:nfluena moificrii prouctivitii meii zilnice8
O
[
L 6
[03
&O
[03
# O
[02
' L 1(0 . 1%/2% L 110.512
:nfluena moificrii uratei zilei e lucru8
6M
L 6
[03
&6
M03
# 6
M02
' O
M02
L 1(0 &#02!' . 30!2/% L 25.1%!
:nfluena moificrii prouctivitii orare8
O
M
L 6
[03
. 6
M03
&O
M03
# O
M02
' L 1(0 . 12% . 12(2%1 L Z13!.35%
*inteza influenelor asupra creterii prouctivitii meii anuale este reat $n
sc9ema in figura nr. 2.11.
NZ
-76.072
WA
+34.500
NH
-25.786
WZ
+110.572
WH
+136.358
0ig. nr. 2.11.E *c9ema factoriala a analizei prouctivitatii muncii
;in analiza i sc9emele factoriale se euce c iminuarea cifrei e afaceri i
a prouctivitii muncii au fost eterminate e factori e.tensivi2 respectiv cantitativi
i
1%
anume8 urata meie a zilei e lucru2 numrul meiu e zile lucrate pe un salariat i
numrul e salariai.
-. Si"%$6! !"!li6$i !c%i+i%),ilor $co"oic$ i !"!#$ri!l$
)naliza activitilor economice i manageriale evieniaza at3t o serie e
aspecte favora5ile c3t i nefavora5ile ezvoltrii i eficenei societii.
Pu"c%$ (or%$
Prouctivitatea muncii2 are o evoluie cresctoare $n primul interval e timp
analizat &2000 E 2001'C
Cifra e afaceri are o evoluie ascenent cu e.cepia ultimului an c3n se
$nregistreaz o reucere e circa %W fa e anul anteriorC
*alariul meiu prezint creteri e la an la anC
*tructura e organizare este e tip ierar9ic E funcional2 corespunztoare
pentru o societate cu profil e serviciiN proucie i care $n linii generale
satisface cerinele actuale e funcionare.
Co"&%r="#$ri, & $r+i% u ,ii &!u /u" c %$ & l!4$
:nicele e cretere al cifrei e afaceri a sczut accentuat e la an la anC
Profitul net i 5rut au evoluii escrescatoare $n toti cei patru ani analizatiC
) sczut urata zilei e lucru i a numrului e zile lucrate e ctre un
salariat $ntr#un an2 ceea ce a avut efecte negative asupra cifrei e afaceri
i a prouctivitii munciiC
;ei prouctivitatea orar i prouctivitatea meie zilnic 3nregistreaz $n
anul 2003 creteri semnificative fa e anul 2002 &(0W i respectiv
30W'2 prouctivitatea anual $nregistreaz o cretere e numai 12%/W2
fapt ce emonstreaz e.istena unor carene $n organizarea i conucerea
activitilor e servicii N proucieC
0a e o5iectivele asumate2 i e.igenele economiei e piaa2 actuala
structur e oraganizare evine necorespunztore2 neregsinu#se
activitai ca8 pregtirea prouciei2 programarea2 lansarea i urmrirea
prouciei2 organizarea ergonomic a locurilor e muncC
)ctivitile privin resursele umane sunt ispersate $n compartimente
iverse i nu 5eneficiaz e o cooronare metoologic unitarC
0. R$cru%!r$! i &$l$c%!r$! r$&ur&$lor u!"$
)naliza muncii este lucrul cel mai lung i cel mai greu cci pune cu precizie
pro5lema stiinei.& J.M. "a9? 1//3'.
Pornin e la citatul e mai sus i cunosc3n rolul primorial al resurselor umane la
scara $ntregii societi2 eci implicit la nivelul *.C. 0-,EM), *.). 2 tre5uie s nu uitm
nici un moment c resursa umana este singura creatoare2 nu oar su5 aspect economic2 ci i
su5 aspect spiritual i stiinific. ;e resursele umane epin $ntr#o msur 9otr3toare
eficacitatea i eficiena utilizrii resurselor materiale i informaionale.
<n perioaa anilor 2000#20032 perioa $n care s#a efectuat stuiul e caz la
*.C. 0-,EM), *.).2 compartimentul resurse umane in aceast societate a avut e
soluionat pro5leme eose5it e comple.e referitoare2 pe e o parte la gsirea e criterii e
selecionare a persoanelor care au tre5uit s fie isponi5ilizate& isponi5ilizare av3n la
5az necesiti economico#financiare e restructurare a activitii societii pentru
eficientizarea activitii'2 iar pe e alt parte la gsirea e metoe moerne e renta5ilizare
a activitii e recrutare e pesoane care s fac fa cerinelor societii su5 legile
economiei e piaa i a concurenei.
1/
Pe lang clasicele criterii &a5sene nemotivate2 inisciplin2 etc.'2 a fost nevoie ca
aproape $ntreg compartimentul e resurse umane in *.C. 0-,EM), *.).2 s reevalueze
graul e pregtire profesional2 e cunostine i2 nu $n ultimul r3n2 e $nem3nare i
e.perien al fiecrui salariat2 analiz3nu#se $n final i capacitatea acestora e a#i sc9im5a
mentalitatea2 astfel $nc3t s su5oroneze $ntreaga sa activitate o5iectivelor societii.
<n felul acesta2 comparimentul e resurse umane in *.C. 0-,EM), *.).2 a reuit
s rspun pro5lemelor riicate e conucerea managerial a societii2 $n iferite etape
e restructurare a activitii sale.
)v3n la 5az solicitare e personal transmis compartimentului e resurse umane
al *.C. 0-,EM), *.). e ctre conucerea managerial2 a fost necesar s se fac o
planificare a necesarului e resurse umane2 lucru ce a presupus ientificarea numrului
e.act al efectivului e personal pe care fiecare compartiment in carul societii $l
utilizeaz e la o perioa la alta. )cest efectiv a fost prevzut $n analiza efectuat e
conucerea managerial asupra necesitii e resurse umane a fiecrui epartament2 $n
funcie e $ncrcarea glo5al a societii.
0.1. Pl!"i(ic!r$! "$c$&!rului 5$ r$&ur&$ u!"$
Copartimentul e resurse umane e la *.C. 0-,EM), *.). a proceat $ntr#o prim
faz la o evaluare a potenialului intern e resurs uman recupera5il i refolosi5il prin
reistri5uire i recalificare rapi.
Efectu3n aceast ocumentare2 compartimentul resurse umane in carul societii
a intrat $n posesia unor ate care au fost folositoare $n situaii pe termen scurt e necesar e
personal calificat.
<n tot acest timp2 compartimentul e resurse umane a avut $n veere2 $n cazul
planificrii necesarului e resurse2 e urmtoarele8
pro5lema efectivului e personal s nu apar su5 forma unei crize pe termen scurtC
s ia $n consierare apariia incertituinilor la care este posi5il s se fac fa i care
se reflect asupra necesarului calitativ i cantitativ e resurse umaneC
s ai5 $ntoeauna gri4a meninereii unei organizri fle.i5ile a personalului pentru a
face fa sc9im5rilor ce intervin $n activitatea societiiC
s ai5 pregatit $ntoeauna un program $n legtur cu resursele umane ale societiiC
s cunoasc $n permanen situaia e.istent $n societate cu privire la posturile e
lucru i resursele umane.
Pentru rezolvarea unora in o5iectivele prezentate mai sus2 compartimentul e
resurse umane in *.C. 0-,EM), *.). a folosit $n principal ca metoe pentru
eterminarea necesarului e resurse umane metoe e regresieC aceste metoe sta5ilesc
anumite relaii $ntre efectivele e lucrtori &su5 aspect calitativ i cantitativ' i unii
inicatori ai societii &volumul vnzrilor pe 5aza contactelor2 volumul prouciei2
valoarea augat'. Pornin e la aceste relaii2 s#a sta5ilit $n permanen necesarul e
personal pentru perioaele viitoare2 in3n cont e inicatorii planificai e conucerea
managerial a *.C. 0-,EM), *.).
) rezultat $ntoeauna un necesar pro5a5il e personal2 care2 $ns2 a tre5uit a4ustat $n
funcie e evoluiile uterioare E concurena2 piaa e esfacere2 etc.
0.*. Proc$&ul 5$ &$l$c%!r$ ! /$r&o"!lului
Pornin e la efiniea coninutului activitii e recrutare2 care este activitatea
managementului resurselor umane ce ientific surse e caniai calificai pentru
%0
ocuparea unui post i $i etermin s canieze pentru ocuparea unor posturi noi sau
vacante $n carul unei societi2 compartimentul e resurse umane in *C 0-,EM), *)
a $ncercat $n permanen s aplice $n practic i o5iectivele ce eriv in efiniie8
concorana intre calitile2 opiunile i cunostinele personei cu cerinele postuluiC
legturile intre activitatea e recrutare i celelalte activiti ale compartimentului
e resurse umaneC
interepenena intre activitatea e recrutare i imaginea societiiC
sta5ilirea caracteristicilor interviului e recrutare.
;ac procesul e recrutare conceput e compartimentul e resurse umane se
esfoar up proceuri aecvate2 este asigurat automat i succesul acelei societi.
,ecrutarea asigur persoanele in care se va efectua selecia. E.istenta unui numr mare e
caniai2 face posi5il recrutarea acelor caniai care corespun cel mai 5ine cerineelor
postului i care2 prin calitile lor2 ofer garania performanei. ,ecrutarea este2 $n primul
r3n activitatea e ientificare a persoanelor care au acele caracteristici solicitate e
posturile vacante i2 $n al oilea r3n2 activitatea e atragere a acestor personae $n carul
societii.
Mo5!li%),i /r!c%ic$ 5$ !/lic!r$ ! /roc$&ului 5$ r$cru%!r$
<n toat aceast munc la5orioas pe care a esfurat#o compartimentul e resurse
umane in carul *.C. 0-,EM), *.).2 s#a inut cont $n permanen e toate cile ce le#au
satat la $nem3n pentru a face cunoscut e.istent eventualelor locuri vacante2 cum ar fi8
presa local2 s#a luat $n consierare i anunarea lor $n zone $n care inustria petrolier este
5ine reprezenat..
6u s#a negli4at nici stuierea i luarea $n consierare a cazurilor aprute in stuiul
efectuat e catre compartimentul e resurse umane in carul *.C. 0-,EM), *.). pentru
escoperirea eventualei fori e munc ce putea fi reristi5uit sau recalificat cu c9eltuieli
minime i cu gra mare e reuit2 aciuni e care s#a mai amintit i care a constitui o 5az
e stuiu pentru colectivul managerial $n multe ocazii.
+re5uie menionat c la 5aza atelor transmise $n teren pentru a face conoscute
locurile vacante2 s#a avut $n veere atele reieite in fiele $ntocmite $n carul
compartimentului e resurse umane i apro5ate e conucerea managerial2 fie ce
efineau posturile $n conformitate cu noile structuri organizatorice.
;e asemenea2 $n toate einele tematice2 s#a aus la cunotin conucerii
manageriale faptul ca pot fi anga4ai a5solveni2 pe 5aza -.B. 35N 1//52 lucru care poate
a4uta societatea printr#o economie la fonul e salarii.
0... Proc$&ul 5$ &$l$c%!r$ ! /$r&o"!lului
0aza care urmeaz upa recrutare i care2 prin specialitatea ei2 este mult mai rigi
fa e caniai2 este selectarea. )ceast faz reprezint activitatea compartimentului e
resurse umane care const $n alegerea2 potrivit unor criterii 5ine puse la punct2 a
acelui caniat al crui profil psi9osocioprofesional corespune cel mai 5ine cerinelor unui
post. ;atorit moificrilor profune ce au afectat activitatea *.C. 0-,EM), *.).2 ca
urmare a sc9im5rii raicale a climatului economic2 compartimentul e resurse umane
a tre5uit s se aapteze in mers2 $n sensul aaptrii metoelor e selecie la nivelul
crescut al e.igenelor momentului. ;in ocumentrile facute2 a reieit faptul c este
momentul s creasc ponerea $n activitatea e selecie a analizelor psi9osociale fcute
caniailor i totoat s#a apreciat faptul c este imperioas luarea $n consierare a
factorilor e.terni care pot influena rezultatele o5inute e caniai & lucrul $n coniii
izolate2 e.punerea la factori e risc2 la efort prelungit'.
Pe urata anilor 2000#20032 pe fonul $m5untirii situaiei economico#financiare
a *.C. 0-,EM), *.).2 a ptrunerii $n alte zone e fora4 ec3t cele traiionale sau
%1
convenionale2 a iversificrii activitilor societii2 au mai fost anga4ate oua formatii e
lucru2 respective 10 e personae i personal aministrativ i au.iliar.
Pentru selectarea personalului2 compartimentul e resurse umane in carul *.C.
0-,EM), *.).2 pe l3ng atele o5ligatorii $nscrise $n C.A. s#au cerut e.pres i ate
suplimentare espre perioaele lucrate la aceleai tipuri e instalaii.
;e asemenea2 compartimentul e resurse umane in carul *.C. 0-,EM), *.).2
cunosc3n foarte 5ine cerinele fielor posturilor scoase la concurs2 care preveeau
responsa5iliti crescute in partea anga4ailor2 au pus accent at3t pe rezultatele testelor
psi9osocioprofesionale c3t i pe cele profesionale. Ponerea cea mai mare au avut#o testele
profesionale. )cestea au fost ate la locul e munc2 caniaii fiin o5ligai $n carul
acestor pro5e s foloseasc scule i ispozitive ispuse ca o5ligatorii $n completul
instalaiilor.
Pro5a practic profesional a relevat o at $n plus2 c e.periena i e.erciiul
professional influeneaz foarte mult rezultatul acestui test. 0aptul c un caniat a lucrat
$nainte cu aceleai tipuri e instalaii a contat foarte mult2 ar au fost i cazuri e caniai
care au cunoscut aceste tipuri e instalaii2 ar nu le#au at atenie2 nefolosinu#le i au fost
epii la puncta4 e caniaii ce nu au mai lucrat & in iferite motive E
neimputa5ile caniatului' ar care au at ova e o mare putere e aapta5ilitate i
$nem3nare.
<n final2 pentru a o5ine o ierar9izare ct se poate e real2 s#a folosit meia
o5inut la toate pro5ele e selecie. *#a folosit meia aritmetic pentru c fiecare caniat
a fost notat separat e ctre mem5rii comisiei e la fiecare pro5 i numai upa aceea s#a
o5inut meia e pro5 final.
Compartimentul e resurse umane e la *.C. 0-,EM), *.) s#a struit s
introuc un numr optim e pro5e pentru a se face $n final eparta4area c3t mai corect a
caniailor.
0.7. A"!li6! cri%ic) /ri+i"5 /l!"i(ic!r$!, r$cru%!r$! i &$l$c,i! /$r&o"!lului
A&/$c%$ cri%ic$ /ri+i"5 /l!"i(ic!r$!
- activitate e o asemenea amploare2 cum este reorganizarea $n ansam5lul ei2
reflect activitatea compartimentului e resurse umane2 nu putea s nu ai5 i lipsuri.
"ipsurile constatate la capitolul planificare in $n primul r3n e lipsa unui pac9et
informativ2 c3t mai complet2 $n ceea ce privete restructurarea la *.C. 0-,EM),
*.).2 perspectivele economice ale societii mai apropiate sau mai $neprtate.
)ceste lipsuri in informaii nu puteau fi $nlocuite total e ctre un stuiu e
perspectiv2 stuiu alctuit e o ec9ip specializat2 ec9ipa afl3nu#se su5 comana
conucerii manageriale a *.C. 0-,EM), *.).
A&/$c%$ cri%ic$ /ri+i"5 r$cru%!r$! (or,$i 5$ u"c)
Hi activitatea e recrutare a prezentat estule puncte negative care au
aus nea4unsuri $n activitatea esfurat e compartimentul e resurse umane la
*.C. 0-,EM), *.).
<n prim faz s#a constatat c anunul fcut privin locurile e munc vacante nu a
prevzut toate cerinele postului inclusiv cele e vrst i pregtirea e care tre5uia s ea
ova caniaii. )stfel la compartimentul e resurse umane s#au prezentat i omeri sau
solicitani care episer limita e v3rst i care nu corespuneau $n general cerinelor
postului $n ceea ce privete pregtirea profesional.
"ipsa unui program informatizat care s uureze $nscrierea atelor i a evienelor a
$ngreunat activitatea in carul compartimentului e resurse umane.
A&/$c%$ cri%ic$ /ri+i"5 &$l$c,i! /$r&o"!lului
*elecia este un proces comple. i in aceast motiv aici se pot face multe greeli.
%2
*e face simit lipsa unui sistem informaional 2 astfel $nc3t s poat s prelucreze
rapi toate atele pentru a o5ine cu promtituine rezultatele testelor e selectare.
Coniiile e esfurare a pro5ei practice uneori au fost improprii2 eoarece
aceast pro5 s#a esfurat la locul e munc & la sone '2 iar alteori $ntr#o curte2 otat
fiin cu instalaii in proucie.
"ipsa unui la5orator e e.amen psi9ic2 fie el ec9ipat i cu minimul necesar2 s#a
fcut simit2 eoarece coniiile e lucru ale sonorilor sunt estul e grele iar starea lor
psi9ic este foarte important2 cont3n foarte mult pentru tipul e activitate esfurat.
0.-. R$co!"5)ri i /ro/u"$ri /$"%ru /$r($c,io"!r$! !"!#$$"%ului, '"
#$"$r!l i ! !"!#$$%ului r$&ur&$lor u!"$, '" &/$ci!l
"a ela5orarea i funamentarea recomanrilor2 propunerilor i msurilor e
perfecionare2 $n ceea ce privete activitile la *.C. 0oremar *.). s#au avut $n veere8
conceptele teoretice privin managementul resurselor umaneC
aspecte pozitive i constr3ngeri rezultate in analiza activitilor economice i
manageriale ale societiiC
o5iectivele cantitative i calitative asumate e conucerea societii pentru
perioaa 200( E 2001.
<n noua con4unctur politic internaional2 factorii ce influeneaz preul petrolului
i etermin marile companii petroliere internaionale s se restructureze i s se
reorienteze in punct e veere al ac9iziiei concesiunilor2 0oremar *.). $i reg3nete
polititica e resurse umane. <n urma emersurilor fcute e managementul societii2
anumite companii cu concesiuni $n -rientul Mi4lociu i $n zona Mrii Caspice au ecis s
apeleze la serviciile 0oremar *).
<n aceasta noua situaie2 ce presupune e.ecutarea e operaiuni e fora42 reparaii i
intervenii la sone la nivel internaional2 pe o arie suficient e $ntins2 i pentru a ram3ne
competitiv2 0oremar *.). tre5uie s#i moifice filozofia i moul e a5orare
a resurselor umane. <n afar e asigurarea unei logistici corespunztoare2 o gri4
eose5it tre5uie acorat planificrii formaiilor e lucru i a sc9im5urilor ce vor pleca i
veni e la locaiile internaionale eoarece specificul activitii e fora4 este e tip =foc
continuu>. Pe l3ng aspectele e planificare2 pro5lemele legate e contractele e munc2
asigurrile e sntate i e via2 respectarea legislaiei e munc in
,om3nia i e la locaia international reprezint factori eseniali ce vor influena
ecisiv moul e operare al epartamentului e resurse umane. 6u $n ultimul r3n ar
fi e menionat c anga4aii 0oremar *.). nu vor fi oar rom3ni2 ci $n mo sigur societatea
va anga4a i personal strin.
0.0. R$or#!"i6!r$! 5$/!r%!$"%ului 5$ r$&ur&$ u!"$
,esursele umane2 la fel ca toate funciile ma4ore ale 5usiness#ului2 tre5uie s
acopere o arie larg e activiti2 e la procesarea tranzaciilor e 5az2 p3n la planificarea
strategic2 pentru a asigura succesul operaiunilor. :mportana acorat fiecarei intre
aceste activiti funcionale efinete $n mare parte strategia e resurse umane a5orat e
o societate comercial.
Pentru a avea un impact strategic pe o anumit pia este necesar ezvoltarea unei
strategii pentru spri4inirea o5iectivelor societii prin alinierea i sta5ilirea e prioriti
numeroaselor activiti in societate. ;ei e.ist un numr impresionant e strategii e
resurse umane2 cele mai utilizate se $ncareaza $ntr#un numar relativ mic e moele.
6u este recomanat s se aopte o anumit strategie e resurse umane oar pentru faptul
c o firm important o utilizeaz pentru c fiecare moel are avanta4ele2
costurile i ezavanta4ele sale.
%3
0.3. R$/roi$c%!r$! &%ruc%urii or#!"i6!%oric$ ! '"%r$/ri"5$rii
Pentru asigurarea calitatii si eficientei e structurii e organizare2 la reproiectara
structurii e organizare a societatii se vor avea in veere uramatoarele principii si criterii8
principiul gruparii activitatilor si iniviualizarii functiilor in structura e
organizareC
criteriul economic e legaturi ierar9ice si functionaleC
criteriul economic e personal si asigurarii unui gra rational e ocupare a
personaluluiC
criteriul elasticitii si aapta5ilitii rapie a organizarii i structurii la moificrile
pieii i ale meiului.
)v3n $n veere e.igenele economiei e pia i o5iectivele asumate pentru
perioaa urmtoare2 restructurarea vizeaz at3t organismele e conucere &Consiliul e
)ministraie i Comisia e Cenzori' c3t i ireciile i compartimentele e munc.
*istemul e prouctie2 esi asigura in cea mai mare parte realizrea o5iectivelor
funamentale ale societatii2 este sla5 reprezentat la nivelul compartimentelor functionale si
intr#o anumita masura la nivelul compartimentelor operationale.
Pentru remenierea acestei situatii se propune8
infiintarea si oragnizarea2 in carul numarului e personal e.istent a
compartimentelor8
pregatirea si programarea prouctieiC
organizarea ergonomica a locurilor e munca si normelor muncii
reorganizarea sectiilor si atelierelor e reparatii si servicii upa criteriul te9nologic
si al metoei e conucere prin 5ugete.
0.9. R$+i6uir$! i co/l$%!r$! ROF<ului i ! (i$lor 5$ /o&%
:n conformitate cu atri5utiile si sarcinile noi aparute2 prin ,-0 E ul revizuit se va
urmarii ca pentru fiecare entitate organizatorica &organ e conucrere N compartiment e
munca' sa se precizeze8
locul &pozitia' in structura e organizare2 su5oronarea pe linie ierar9ica si
componentele structuraleC
rolul &necesitatea' organului e conucere sau al compartimentului e muncaC
atri5utiile ce revin compartimentului sau organului e conucereC competentele
e care ispuneC
responsa5ilitatileC
:n fisele e post se vor relua si etalia pentru fiecare post elementele prevazute in
,-0.
0.A. P$r($c,io"!r$! &i&%$ului 5$ /l!"i(ic!r$ i !&i#ur!r$ cu r$&ur&$ u!"$
Pornin e la o5iectivele firmei si analiza cererii si ofertei e munc se
propune utilizarea moelului in ane.a 89.
0.A.1. P$r($c,io"!r$! &i&%$ului 5$ r$cru%!r$ i &$l$c,i$ ! /$r&o"!lului
Perfectionarea sistemului e recrutatre a *.C. 0oremar *.). se va face prin
asigurarea coresponentei intre cerintele postului si aptituinile iniviualele ale titularului
%(
postului. *e va avea in veere in acest proces comple. pe e o parte2 piata muncii cu
su5iectii si aptituinile lor si2 pe e alta parte2 intreprinerea cu postul si profilul.
0.A.*. S%!4ilir$! u"ui &i&%$ 5$ $+!lu!r$ ! /$r(or!",$lor i"5i+i5u!l$
)cest sistem e evaluare ar tre5ui s se 5azeze pe analiza rezultatelor muncii in punct e
veere cantitativ2 calitativ i al termenelor e realizare2 precum i analiza potenialului
iniviual &cunostiine2 aptituini2 iniiativ2 creativitate2 capacitate e organizare'.
Evaluarea performanelor va fi cel mai important criteriu al promovrii i salarizrii
personalului.
0.A... P$r($c,io"!r$! &i&%$ului 5$ o%i+!r$ i &!l!ri6!r$
)ceast perfecionare ar tre5ui s vizeze o serie e principii cum ar fi8 aoptarea unor
strategii manageriale care sa permita atingerea reciproca a o5iectivelor societatii si a
o5iectivelor iniviualeC intensificarea cooperarii manager E salariatiC asigurarea egaliatii
sanselor2 ezvoltarea si promovarea personalului upa criterii e performanta.
0.A.7. D$6+ol%!r$! u"ui $5iu !4i!"% D(i6ic i /&iFolo#icE
6imic nu este mai plcut ec3t esfurarea procesului e munc $ntr#un meiu
am5iental prietenos2 organizat ergonomic2 $n scopul eliminrii riscurilor e $m5olnvire
profesional i accientare $n munc2 concomitent cu creterea prouctivitii muncii2 prin
afirmarea plenar a fiecrui inivi.
Pentru a facilita circulaia e 4os $n sus a informatiilor2 pentru a ezvolta initiativa si
implicarea mai activa a salariatilor in funamentarea unor ecizii se va infiinta Hcu%i! cu
/ro/u"$ri &i &u#$&%iiJ aresata conucerii societatii.
0.A.-. 1"cur!B!r$! /roo+)rii 5i" i"%$rior, c! /!r%$ ! /oli%icii 5$ r$cru%!r$ i
&$l$c%!r$ ! r$&ur&$lor u!"$
Promovarea personalului in interiorul organizaiei pentru posturi e conucere2
prezinta avanta4e atat pentru firma &costuri reuse2 perioaa e integrare minima2 cresterea
motivarii personalului2 etc.'2 cat si pentru personalul e.istent &cresterea increerii si a
atasamentului fata e firma'.
0.A.0. Proc$5ur! 5$ !&i#ur!r$ ! co/$%$",$i /$r&o"!lului
*copul proceurii este e a sta5ili metoologia aplicat la 0oremar *.). pentru a
asigura ca activitatile ce influenteaza calitatea prousului sunt efectuate e personal
competent in punct e veere al stuiilor2 al instruirii2 al a5ilitatilor si al e.perientei
aecvate.
Procesul e instruire este structurat in patru etape8
N$c$&!rul 5$ i"&%ruir$
:entificarea necesitatilor e instruire se face succesiv la nivel e societate2
compartiment2 inivi si se realizeaza pornin e la politica si o5iectivele societatii fi.ate
e management2 sarcinile e lucru iniviuale2 precum si e la rezultatul auiturilor
interne. Prin instruire se asigura ca toate procesele in carul firmei sunt e.ecutate e
personal competent si ca fiecare anga4at ispune e cunostintele2 e.perienta si inemanarile
cerute in 0ia postului sau in proceurile specifice.
%5
Prin instruirile solicitate tre5uie sa se asigure eliminarea ecala4ului $ntre
competena e.istent i competena cerut.
:n carul procesului e instruire sunt incluse urmatoarele tipuri e instruiri 8
# :nstruiri pentru perfectionareaNezvoltarea personalului E pentru atingerea nivelul e
pregatire cerut pentru ca o5iectivele societatii sa fie atinse in mo cat mai eficient.
# :nstruiri o5ligatorii # pentru acele categorii e personal pentru care sunt necesare
autorizariNcalificari specificate in ocumente e reglementare.
# :nstruiri privin sistemul e management al calitatii # se eruleaza pe oua niveluri 8
general si specific.
Pl!"i(ic!r$! i"&%ruirii
*efii e sectoareNservicii ientifica necesitatile e instruire pentru perfectionarea
personalului in su5orine. )ceste necesitati sunt raportate si analizate in carul
,euniunilor e analiza ale conucerii.
Pe 5aza necesitatilor e instruire ientificate2 *eful P-6* ela5oreaza DPlanul anual e
instruireKK. )cesta inclue 8
instruirile pentru perfectionarea personalului2 solicitate e sefii e
sectoareNservicii si analizate in carul ,euniunilor e analiza ale conucerii
instruirile o5ligatorii2 impuse e actele normative sau reglementarile in vigoare.
6ecesitatea2 frecventa si tematica acestor instruiri sunt ientificate e *eful P-6*.
:nstruiri privin sistemul e management al calitatii
)lte tipuri e instruiri &managementul meiului2 managementul sigurantei2 etc.'
Pl!"ul !"u!l 5$ i"&%ruir$ contine8 enumirea programului e instruire &omeniu2
tematica'2 perioaa e esfasurare2 tipul instruirii &interna2 e.terna'2 instructorN
consultantNlector2 responsa5ilul e program si participanti.
Planul anual e instruire se apro5a e catre ;irectorul Beneral. Prin semnarea
Planului e instruire2 se confirma isponi5ilizarea resurselor pentru esfasurarea
programelor e instruire2 resurse ce constau2 upa caz2 in8
esfasurarea instruirii in carul orelor e program C
asigurarea suportului e curs C
plata instructorilorN consultantilor2 etc.
Pe parcursul anului *eful P-6* poate ientifica si alte necesitati e instruire. :n
aceasta situatie2 va intocmi un supliment al Planului anual e instruire2 care va fi apro5at
e catre ;irectorul Beneral.
E($c%u!r$! i"&%ruirii
:n 5aza Planului anual e instruire apro5at2 *eful P-6* impreuna cu toate functiile
implicate intocmesc Gr!(icul 5$ 5$&(!&ur!r$ ! i"&%ruirilor /l!"i(ic!%$2 grafic ce va
cuprine perioaa e esfasurare a instruirilor. )cesta se ifuzeaza tuturor
compartimentelor organizatoareNparticipante la instruiri2 apro5ate in Planul anual e
instruire pe societate.
*eful P-6* raspune e efectuarea tuturor instruirilor planificate2 urmarin
satisfacerea fiecarei necesitati e instruire prin metoe aecvate o5iectivelor2 resurselor sau
oricaror alte constrangeri.
Pro#r!$ 5$ i"&%ruir$ 5$rul!%$ i"%$r"
Pentru fiecare forma e instruire prevazuta in Planul anual e instruire a se
esfasura intern &cu lectori2 resurse in carul 0oremar *.).'2 *eful P-6* intocmeste
Programul e instruire.
Programul e instruire cuprine8
o5iective precise &ce tre5uie sa faca cei care participa la instruire2 la finalizarea
ei'C
tematica e instruire &ce invata pentru a atinge o5iectivele'C
%!
persoanele care asigura instruirea in 0oremar *.). sau institutiiN organisme
recunoscuteC
cursantii sta5ilitiC
planul etaliat &pe ate si ore' e esfasurare a instruirii C
metoa e verificare &comisia e verificare2 can e cazul'.
*eful P-6* raspune e asigurarea conitiilor aministrative e esfasurare a
cursurilor8 anuntarea participantilor2 asigurarea salii2 multiplicarea suport e curs specificat
e lector2 etc. *efii e compartimente implicati au o5ligatia e a asigura participarea la curs
a personalului in su5orine implicat. +oate instruirile erulate intern se inregistreaza intr#
un \K,aport e instruireKK2 emis e catre cei care au efectuat instruirea &lectori'.
P-6* asigura ientificarea categoriilor e personal ce ineplinesc sarcini specifice
si calificarea acestora2 pe 5aza cerintelor referitoare la instruire2 eucatie2 e.perienta2
autorizari2 prevazute e reglementarile in vigoare2 e cerintele contractuale si cuprinse in
0isele e post2 si pe 5aza necesitatilor e instruire ientificate e catre sefii e
compartimente.
:n acest scop *eful P-6* ela5oreaza si mentine la zi o \K"ista a personalului ce
ineplineste sarcini specificeKK # lista ce prezinta categoriile e personal pentru care sunt
necesare autorizari si ientificarea persoanelor care etin aceste autorizari2 precum si ata
la care e.pira autorizarile in cauza .
E+!lu!r$! /roc$&ului 5$ i"&%ruir$
*copul evaluarii este e a confirma ca atat o5iectivele organizationale2 cat si cele e
instruire au fost ineplinite2 aica instruirea a fost eficace.
*eful P-6* urmareste upa o anumita perioaa e timp e la ata efectuarii
instruirii &perioaa specifica tipului2 importantei instruirii' aca prin instruirea organizata
s#a o5tinut nivelul e competenta cerut. Metoele e evaluare inclu2 upa caz 8
colectarea e informatii e fee5acI e la participant referitoare la metoele e
instruire2 cunostintele si a5ilitatile castigate ca rezultat al instruirii
evaluarea performantei la locul e munca al participantilor.
:n afara e cele prezentate mai sus2 proceura contine si respona5ilitatile alocate
persoanelor esemnate2 precum si ocumentele ce tre5uie completate si ar9ivate
&electronic'.
0.A.3. Fu"5!$"%!r$! i $l!4or!r$! 4il!",ului &oci!l
@ilantul social2 ca ocument e referinta in managementul resurselor umane
evientiaza atat coerenta ec9ipei manageriale2 cat si eficienta intregii organizatii.
@ilantul social permite realizarea unei reprezentari a situatiei e.istente la un
moment at in carul unei organizatii2 si astfel2 ientificarea actiunilor care pot fi
intreprinse pentru im5unatatirea acesteia.
,ealizarea anuala a 5ilantului social releva cu a4utorul inicatorilor utilizati2 atat
evolutia politicii organizatiei in omeniul managementului resurselor umane2 cat si
evaluarea rezultatelor upa aplicarea acestei politici.
@ilantul social contine sapte capitole8 posturile2 efectivul e resurse umane2
salarizarea2 conitiile e munca2 formarea2 relaiile profesionale2 alte conitii e munca
relevante pentru societate.
2.2.-. .tu'iu 'e ca$ la ..C. E!orie ..A.
-@:EC+G" )C+:A:+VF::
%1
*ocietatea comercial Eforie *.). organizeaz i ezvolt eficient atri5uii e
turism2 prestaii 9oteliere2 e alimentaie pu5lic2 agrement2 comer2 transporturi2
epozitare2 prestri servicii culinare2 $ncarate $n circuitul turistic.
1. Or#!"i6!r$! !"!#$ri!l)
Conucerea aministrativ a societii comerciale Eforie *.). e asigurat at3t e
formele colective e conucere2 c3t i e manageri. -rganigrama este reat $n )ne.a 1.
;intre formele colective e conucere se remarc8
# A'unarea 3eneral# a Acionarilor este organul e conucere colectiv al
societii2 care ecie asupra activitii acesteia i asigur politica economic i comercial.
)unrile sunt orinare i e.traorinare. )unarea -rinar se $ntrunete cel puin
o at pe an2 $n cel mult 3 luni e la $nc9ierea e.erciiului financiar. )unarea Beneral
E.traorinar se $ntrunete ori e c3te ori este necesar a se lua ecizii ma4ore.
)unarea Beneral se convoac e preeintele Consiliului e )ministraie2
esemnat e mem5rii si.
< Consiliul de #dministraie $&%$ "ui% 5$ A.G.A. i !5i"i&%r$!6) &oci$%!%$! /$
o /$rio!5) 5$ 7 !"i, i!r "u)rul 5$ !5i"i&%r!%ori $ &%!4ili% %o% 5$ A.G.A.. Co"&iliul
5$ A5i"i&%r!,i$ /o!%$ 5$l$#! o /!r%$ 5i" !%ri4u,iil$ &!l$ u"ui Coi%$% 5$ Dir$c,i$.
4 Comitetul 'e Direcie este conus e ;irectorul Beneral sau ;irectorul Beneral
)4unctC Mem5rii Comitetului e ;irecie rspun iniviual sau soliar2 up caz2 fa e
societate pentru pre4uiciile rezultate in activitatea lor sau pentru a5ateri e la ispoziii
legale2 pentru a5ateri e la actul constitutiv sau pentru greeli $n aministrarea societii. <n
astfel e situaii ei pot fi revocai prin 9otr3rea )unrii Benerale ) )cionarilor.
6ivelul salariilor pentru personalul societii pe categorii e calificare i funcii se
sta5ilete i poate fi moificat e ctre Consiliul e )ministraie $n funcie e
performanele economice ale societii2 stuii i munca efectiv prestat cu respectarea
limitei minime e salarizare prevzute e lege i va fi sta5ilit nivelul prin contractul
colectiv e munc.
)ministratorii sunt o5ligai s plteasc ivienele cuvenite acionarilor persoane
4uriice prin virament2 up ce ).B.). a apro5at 5ilanul conta5il2 iar persoanelor fizice $n
numerar la seiul societii2 fie prin manat potal2 ori virament2 la cererea e.pres a
acionarilor persoane fizice.
,egulamentul e -rganizare i 0uncionare i ,egulamentul e -rine :ntern vor
fi apro5ate e Consiliul e )ministraie.
Metoele generale e amortizare a mi4loacelor fi.e se apro5 e ctre ).B.).
la propunerea Consiliului e )ministraie.
*.E+olu,i! /$r&o"!lului lucr)%or i ! /ro5uc%i+i%),ii u"cii '"%r$ *888<*88.
+a5el 1. Evoluia personalului $ntre 2000#2003
*888 *881 *88* *88.
!%2 !/% !1% 5(/
To%!l /$r&o"!l
TESA (/ (( (0 3/
O/$r!%i+i !33 !5( 51% 510
%%
+a5el 2. *tructura pe se.e a personalului $ntre 2000# 2003
To%!l /$r&o"!l
# nr. personae E
*888 *881 *88* *88.
!%2 !/% !1% 5(/
>)r4!,i 113 115 151 13%
F$$i 50/ 523 (!1 (11
+a5el 3. Evoluia personalului permanent i sezonier $ntre 2000# 2003
# nr. persoane #
To%!l /$r&o"!l
*888 *881 *88* *88.
!%2 !/% !1% 5(/
P$r!"$",i 21! 2%5 2(% 1%/
S$6o"i$ri (0! (13 310 3!0
+a5el (. Evoluia personalului up criteriul calificrii $ntre 2000# 2003
# nr. persoane #
To%!l /$r&o"!l
*888 *881 *88* *88.
!%2 !/% !1% 5(/
C!li(ic!,i ((3 (53 (00 35!
N$c!li(ic!,i 23/ 2(5 21% 1/3
Di"!ic! /ro5uc%i+i%),ii u"cii
*888 *881 *88* *88.
LI&!l!ri!% Dii l$iE 10.(51 1(.31% 3(.!(/ 3%.5(2
I"5ic$ cu 4!6) (i;) D'" KE 100 13125 33125 3!%21
I"5ic$ cu 4!6) o4il) D'"
KE
100 13125 2(02/ 11122
.. S$r+iciul R$&ur&$ U!"$. A%ri4u,ii i o4i$c%i+$
)cest serviciu este su5oronat ;irectorului Beneral. *tructura organizatoric a
acestui serviciu este8
# 1 irector resurse umane
# 1 referent resurse umane
)tri5uiile serviciului sunt 8
# asigurarea necesarului e personal pe funcii2 meserii i specialiti conform
solicitrilor i $n limita numrului apro5at e conucerea societii
# organizarea i cooronarea activitii e pregtire a personalului 2 cu fore proprii
sau $n cola5orare cu uniti a5ilitate $n acest omeniu & )genia Jueean pentru -cupare
i 0ormare ProfesionalC :nspectoratul +eritorial Jueean e MuncC Casa e )sigurri e
*ntateC Casa Jueeana e PensiiC ;irecia e Munc i Pro5leme *ociale'.
%/
# ,eistri5uie personalul $n funcie e solicitri sau e nevoile firmei..
)ctivitatea curent a serviciului poate fi sintetizat astfel &up irecia e aciune'
1. Planificarea resurselor umane8
# $ntocmirea necesarului e personal i a fonului e salarii pe uniti i sectoare e
activitateC
# urmrirea $ncarrii $n numrul e salariai planificatC
# $ntocmirea i transmiterea lunar2 trimestrial2 anual a rilor e seam privin
$ncararea cu personalC
#urmrirea evoluiei numrului meiu al anga4ailor corelat cu cerinele societiiC
#efectuarea stuiilor e specialitate i a unor proiecte e organizareC
2. ,ecrutarea i selecia resurselor umane8
#asigurarea necesarului e personal pe meserii2 funcii2 specialitiC
#transmiterea isponi5ilitilor sau a necesarului e personal la oficiile teritoriale e
munc8
#organizarea concursurilor e ocupare a locurilor vacanteC
#aoptarea eciziilor e selecieC
3. Pregtirea resurselor umane8
#consult conuctorii 2 efii e compartimente i sectoare e activitate cu privire la
propunerile e specializareC
#organizeaz pregtirea profesional a personalului prin cursuri e calificare i recalificareC
#face propuneri e colarizare i urmrete personalul trimis la colarizareC
#propune pentru promovare anga4aii care se oveesc a fi performaniC
(. ,emunerarea resurselor umane8
#opereaz $n ponta4e salariul2 sporurile2 procentul e acorare a salariului $n funcie e
moul e calculC
#verific i calculeaz repturile cola5oratorilorC
#$ntocmete2 ine eviena i calculeaz repturile cola5oratorilorC
#$ntocmete2 ine eviena i calculeaz lunar repturile persoanelor $ncarate cu contracte
i convenii civileC
#rspune e $ntocmirea contractelor e munc pentru salariaii societiiC
#$ntocmete ocumentele e aplicare a sanciunilor isciplinare2 sc9im5rii locului e
munc2 esfacerea contractului e muncC
#$ntocmete osarele e pensionare i le $nainteaz organelor $n reptC
#eli5ereaz aeverine e salariat2 $ntocmete i ine eviena legitimaiilor e serviciuC
#propune spre apro5are locurile e munc i meseriile cu coniii grele i vtmtoare e
munc $n veerea acorrii sporurilor sta5ilite prin contractul colectivC
#ine eviena vec9imii $n munc a fiecrui anga4at pentru calcularea sporului e vec9ime2
a zilelor e conceiu2 completarea fielor e lic9iare2 vizarea certificatelor meicale2
precum i urmrirea prezenei zilnice a personalului +E*)C
Evienele prezenei la lucru ale anga4ailor in unitile operative sunt $ntocmite e ctre
eful locului e munc i sunt centralizate la compartimentul e personal. )nga4area
persoanelor se face pe perioae eterminate sau neeterminate.
Piaa muncii $n inustria 9otelier prezint caracteristici specifice i anume8
#o proporie mai mare e activiti necalificateC
#transfera5ilitatea $nem3nrii# capacitii la orice nivel $ntre un 9otel cu
iverse activiti i uniti in inustria 9otelierC
#rata $nalt a fluctuaiei forei e muncC
#nivelul sczut al salariilorC
<ntre toate aceste trsturi e.ist o str3ns legtur. <nem3narea2 capacitatea care
caracterizeaz activitile $n omeniul turismului sunt specifice. <n cazul muncii
necalificate fluctuaia poate epi omeniul inustriei 9oteliere.
/0
')iectivele pe termen scurt ale "erviciului 6esurse !mane la ".C. Eforie ".#.
#alctuirea unei organigrame funcionaleC
#anga4area unui personal calificat2 t3nrC
#sta5ilirea unui 5uget pe anul 200( necesar serviciuluiC
#sta5ilirea metoelor e mo5ilizare i promovare a personalului C
#implementarea sistemului e instruire profesionalC
#creterea perceperii2 valorilor2 atituinilor i prioritilor e a face mai
concret pregtirea i ezvoltarea ulterioar a anga4ailorC
#aflarea motivelor statorniciei anga4ailor sau a plecrii acestoraC
#c9estionarea anga4ailor asupra a ceea ce ateapt e la munca lorC
#utilizarea unui sistem e selecie $n $nt3mpinarea nevoilor unitiiC
#utilizarea interviurilor e aevrat valoareC
*.).
')iectivele pe termen mediu i lung ale "erviciului 6esurse !mane a *.C. Eforie
#gestionarea carierei anga4ailor C
#conturarea unei politici e personalC
#regularizarea raportului salariu E performanC
#conturarea unei culturi organizaionale 5azate pe sc9im5areC
#ezvoltarea unui sistem e stimulenteC
#creterea importanei acorate cunoaterii anga4ailor prin aflarea nevoilor
acestora2 alctuirea unui program e lucru atractiv2 acorarea e faciliti familiilor
acestoraC
7. R$cru%!r$! i &$l$c,i! r$&ur&$lor u!"$
"a *.C. Eforie *.).2 prin recrutarea personalului se urmrete nu numai simpla
ocupare a unor posturi li5ere2 ci i procesul prin care noul anga4at se integreaz psi9oE
socio#profesional $n unitate2 $n grupul e lucru2 moul cum se ataeaz e colectiv pentru
a#i $neplini sarcinile i e a rspune c9iar la $natoriri sporite.
)ici o coniie preliminar pentru atingerea o5iectivelor recrutrii personalului este
escrierea e.act i complet a postului vacant. - escriere corespunztoare tre5uie s
inclu informaii ca 8 serviciul in care face parte postulC analiza etaliat a sarcinilorC
legturile ierar9iceC cum2 c3n i $n faa cui va rspune anga4atul e eficiena muncii saleC
legturile funcionaleC mi4loacele i coniiile e lucruC riscurile profesionaleC salariul e
5az i posi5ilitile e sporire a luiC v3rstaC mo5ilitateaC
"a *.C Eforie *.). sunt posturi 5ine efinite si conturate2 care ofera un caru
profesionist e munca2 integrate atat pe orizontala cat si pe verticala2 e.ist3n
elemente maturizate2 ezvoltate la cerinele escrise $n 0ia postului
M$%o5$ 5$ r$cru%!r$ $(ici$"%$
Recrutarea prin interme'iul anunurilor )n pres#
,ecrutarea prin intermeiul anunului $n ziar este o practic foarte eficient.
C9eltuielile antrenate s#au oveit a fi minime2 ar se urmresc c3teva reguli8
#tre5uie ales corect ziarul. Pe plan local 2 ziarele pe care cei care solicit astfel e
locuri e munc le citesc cu precere sunt8 =Cuget "i5er>2 = +elegraf> i =,om3nia
/1
"i5er>. Este inicat ca anunul s fie pu5licat $n ziare estinate celor specializai $n
munca e care este nevoie.
#s nu se fac economie e cuvinte pentru a reuce costul anunului. ,ezultate
mai 5une s#au o5inut in anunuri mai lungi i mai complete2 pentru c s#au economisit
5ani reuc3n timpul selectrii.
#carele e conucere sunt mai puin ispuse s rspun la aceste anunuri
comparativ cu funcionarii2 muncitorii i lucrtorii comerciali.
*erviciul ,esurse Gmane in carul *.C. Eforie *.). urmrete ca un anun 5un s
cuprin trei pri importante8
1. $nsuirile specifice cerute e munca respectiv
2. e.periena
3. aptituinile pe care le are slu45a respectiv.
-.1.2.Recrutarea prin ageniile particulare 'e recrutare %i selecie
*e solicit iferite agenii particulare pentru c ele nu sunt nici patroni i nici
solicitani. Pentru o asemenea cola5orare 2 *.C. Eforie *.). parcurge anumite etape8
#pregtete =comana> e for e munc $n form scris2 $n care
menioneaz precis toate $nsuirile2 e.periena necesar i toate $natoririle persoanelor
care vor fi anga4ate.
#insist asupra faptului c numai solicitanii calificai vor fi recomanai pentru
interviuri.
#testeaz aptituinile solicitanilor2 folosin acelai test pentru toi i aceeai
notare.
-.1..Recrutarea )n urma re!erinelor 'e la managerii 'in aceea%i ramur#
0irma consier c referinele acestea reprezint o surs important ac e.ist
posi5ilitatea e msurare a competenei celui care astfel e referine. ;e multe ori
acestea sunt simple recomanri ver5ale e la ali oameni e afaceri.
-.1.-.Recrutarea )n !orma re!erinelor %colare
Gnitatea *.C. Eforie *.). urmrete2 ca o5iectiv pe termen meiu i lung2
recrutarea e personal t3nr calificat2 pe care s#l instruiasc i s#l formeze astfel $nc3t
rezultatele ateptate s fie in ce $n ce mai 5une. )stfel2 societatea cola5oreaz cu8 "iceul
Economic Constana2 "iceul +eoretic =-viius> cu Gniversitatea =-viius> Constana i
cu Gniversitatea in Clu4# 0acultatea e Psi9ologie.
*.C. Eforie *.). este preocupat2 $n principal2 e recrutarea a ou categorii e
salariai8 permaneni i sezonieri. Pentru salariaii permaneni2 metoele e recrutare
folosite sunt8 anunul $n pres i recrutarea $n urma referinelor colare.
+oi cei care solicit ocuparea unui post isponi5il tre5uie s completeze mai $nt3i o
cerere e anga4are. Cererea e anga4are reprezint un mi4loc e a te prezenta $nainte pentru
postul orit. )ceast cerere se face pe un formular tipizat care tre5uie s inclu8
#ate e ientificare8 nume 2 prenume2 aresa2 telefonC
#istoricul anga4rilor preceente reprezent3n cel mai important mi4loc e
evieniere a competenei p3n $n momentul interviului &ate e $ncepere i e sf3rit a
slu45elor anterioare C numele firmelor la care a lucrat caniatulC menionarea aptituinilor
i responsa5ilitilor cerute e slu45ele anterioare'C
#salariul la $nceputul i la momentul prsirii slu45eiC
/2
#informaii espre aptituinile specifice i cunotinele necesare $n slu45a
solicitatC
#orina persoanei e a fi anga4atC
#semntura.
;up epunerea e ctre caniai a cererilor e anga4are2 se trece la evaluarea
acestora2 raport3nu#se informaiile i atele o5inute la cerinele postului vacant.
;up ce organizaia i#a efinit locurile e munc e care are nevoie2 urmtorul pas
este aprecierea acestora2 gsirea in r3nul persoanelor recrutate a celor potrivite pentru
fiecare post. ;atorit iferenelor iniviuale intre oameni2 este aproape $ntoteauna
necesar ca anga4area s fie preceat e procesul e selecie. ;eciziile privin selecia
personalului reprezint una in cele mai importante categorii e alegeri pe care tre5uie s
le fac conucerea unei organizaii.
7.*. Pri! &$l$c,i$ ! c!"5i5!%urilor
Pentru a garanta confienialitatea caniaturilor2 fiecare caniat este
primit separat e ctre un reprezentant al serviciului e resurse umane $n carul unei
reuniuni e lucru. )ceste reuniuni e lucru sunt e.celente ocazii e evaluare a
carelor in $ntreprinere. <n carul conversaiei se instaureaz un ialog $n care
caniatul e.prim motivele caniaturii sale2 motivaia sa2 atituinile sale2 precum i
temerile.
)stfel2 vom lua ca e.emplu un astfel e interviu $n veerea ocuprii funciei e
5 ir ecto r d e Mar: e ting .
Primele $ntre5ri care apar cel mai es $n interviul e prezentare2 sunt8
a. <ntre5ri introuctive8
# Cum a fost drumul;<<
# Cum v place la noi ,n ,ntreprindere;<
# #i primit la timp fa.=ul nostru;<
5. <ntre5ri e legtur8
# Cum ne=ai gsit;<
# Cine v=a atras atenia asupra anunului nostru;<
# 5e ce candidai tocmai la noi;<
c. Consecinele interviului e prezentare.
)nga4atorul prezint caniatului escrierea postului i $mpreun cu
intervievatul stuiaz amnunit escrierea postului2 iar apoi ac este nevoie
vor trece $n revist elementele caracteristice $ntreprinerii i postului8
# mrimea 8 imensiunea2 evoluia saC
# meseria8 prousele2 prestaiile2 moul e comercializare2 clieniiC
# avanta4ele concureniale8 mrime2 relaii cu clienii2 relaii cu
furnizorii2 te9nologieC
# atele i perspectivele financiare8 evoluia cifrei e afaceri2 a
aaosului comercial2 rezultatul financiar2 structura costurilor etc.
Etoate acestea numai $n cazul $n care postul pentru care se
recruteaz personal are legtur cu aceste ateC
# organizarea 8 organigrama2 oameni c9eie2 evoluia efectivelor e
personal in epartamentul N serviciul respectiv2 factorii c9eie ai
succesuluiC
# competenele cerute8 nivelul te9nic2 capacitatea e a conuce2
sim comercialC
/3
# oamenii8 compati5ilitatea caracterelor2 comportamen#te cerute2
calitatea relaiilor umane $n ec9ip2 ec9ili5rul 5r5ai# femeiC
# mi4loace e aciune8 oamenii2 5ugetul2 procesul e integrare2
scara ierar9icC
# criterii e apreciere8
#o5iective cantitative
#o5iective calitative
#rezultatul ateptat pe termen scurt2 meiu i lung
# coniii 8 salariu2 5onusuri iniviuale i colective2 c9eltuieli e
transport.
. Consecinele interviului e prezentare
)nga4atorul analizeaz ocumentele e concurs pentru a elimina influenele
e.terne. )stfel se face o analiz formal2 prin verificarea 8
#integralitii ocumentelor& C.A.2 certificate etc.'
#ac ocumentele e concurs sunt aezate $n orine logic i ac sunt
clare
#ac atele in ocumente sunt suficiente i permit o privire e ansam5lu
ifereniat
#ac prezentarea scris este precis2 fr ec9ivoc av3n putere e
eclaraie.
*e trece apoi la analiza coninutului2 verific3nu#se urmtoarele aspecte8
#ac colile au fost sc9im5ate rar i nu a e.istat repetenie
#ac $n timpul colarizrii s#a fcut i pregtire practic
#ac certificatele e colarizare conin rezultate eose5ite la $nvtur
#ac nu e.ist o prea numeroas sc9im5are a locului e munc
#se urmrete ac sc9im5area eli5erat a firmelor s#a fcut in raiuni
financiare2 e perfecionare profesional sau specializri
#ac la sc9im5area 2 e 5un voie2 a locului e munc se ocupau i funcii
e conucere.
e. Coninutul iscuiilor8
# +oi suntem aici 4 unul ,n faa celuilalt4 pentru a ne cunoate
mai )ine. Ce tii despre noi;<
# Cunoatei istoricul firmei; +u; #nticipat4 s v povestesc
cte ceva<<<
# #m putea s v pre(entm cte ceva despre postul vacant.
# Mai dorii i alte informaii despre noi ;<
# Ce ne putei spune despre tradiia firmei;<
f. )utoprezentarea caniatului8
# 5escriei pe scurt 4 evoluia dumneavoastr profesional.
# Ce prere avei despre pregtirea dumneavoastr
profesional;<
# Care sunt prile dumneavoastr forte ,n pregtirea
profesional;<
# Ce activiti ai desfurat4 ,n mod individual4 la fostul loc de
munc;<
# Cum era verificat activitatea dumneavoastr;<
/(
# Care din calificrile dumneavoastr sunt cele care ar
corespunde descrierii postului pentru care candidai. Care ar
fi de dorit;<
# 0 considerai un concurent mediu sau cu o calificare peste
medie;<
# Cum v vedei peste > ani;<
# Care considerai c este sl)iciunea dumneavoastr cea mai
mare;<
# Ct de important este pentru dumneavoastr concediul;<
# 2n timpul li)er preferai s stai singur sau v place societatea
altor oameni;<
# 5in dosar re(ult c suntei cstorit i avei ? copii. Mai
avei pe cineva ,n ,ntreinere;
# #r fi de acord soia dumneavoastr cu un transfer i eventual4
legat de acesta4 cu o schim)are de domiciliu;<
# 0 este uor s iniiali(ai contacte cu oameni strini;<
# #vei un anumit ho))*;<
# Cu ce fel de persoane v ,nelegei cel mai )ine;<
# Ce caliti considerai c v a3ut ,n comunicarea cu ali
oameni;<
# Ce facei dac un coleg sau un client v este ,n permanen
ostil;<
g. Parametri e performan i capacitatea e a lucra $n ec9ip8
# 1ucrai cu mai mult plcere singur sau ,n echip;<
# Care considerai c sunt avanta3ele i de(voltarea lucrului ,n
echip;<
# #i mai lucrat vreodat ,ntr=o echip;<
# %maginai=v c suntei moderatorul unei echipe. Care sunt
principiile de )a( pe care le vei utili(a;<
# %maginai=v c suntei ,ntr=o echip i c suntei deran3at de o
persoan care vor)ete tot timpul4 le tie pe toate i le face pe
toate. Cum procedai ,ntr=o asemenea situaie;<
# Cum apreciai actualul loc de munc; Cum v imaginai
viitorul loc de munc;<
# 0i s=a ,ntmplat ca ,n timpul serviciului sau ,n diferitele fa(e
ale studiului dumneavoastr s fi fcut mai mult dect vi s=a
cerut;<
# Ce reuit profesional considerai cel mai mare succes al
dumneavoastr i de ce;<
# 2n timpul studiilor ai e.ercitat activiti profesionale;<
# #i participat la cursurile de calificare suplimentare legate de
profesia dumneavoastr;<
# Mai avei de gnd s v calificai suplimentar;<
# #i avut de ,ndeplinit teme sau sarcini de serviciu care vi s=au
prut foarte dificile; Cum ai re(olvat astfel de sarcini;<
# Cum procedai ,ntr=o situaie cu adevrat stresant;<
# Cum gestionai conflictele cu colegii dumneavoastr de
munc;<
# Cum stai cu orele suplimentare; #i fi dispus 4 ,n ca(ul unei
necesiti4 s stai peste program;<
/5
# #i preluat vreodat 4 total sau parial 4 sarcinile unui alt
coleg; @i cum v=ai descurcat;<
# #vei pro)leme cnd tre)uie s renunai la o)inuinele mai
vechi;<
# Cum luai deci(iile;<
9. <nc9eierea iscuiei8
)aar2 s#a a4uns i la sf3ritul interviului e prezentare. ;up ce am5ele pri i#
au clarificat toate rspunsurile2 iscuia se $nreapt spre contractul e munc. Coninutul
contractului e munc este restrictiv. El se sta5ilete prin anumite $nelegeri 2 prin
acorurile e protecie a salariatului2 acorurile tarifare i prin conveniile $nc9eiate cu
$ntreprinerea. Cel care ofer locul e munc are reptul e a a inicaii i e a conuce.
Conveniile $nc9eiate e am5ele pri sunt stipulate prin repturi i o5ligaii.
<ntreprinerea i caniatul au2 at3t unul c3t i cellalt2 tot interesul s cunoasc
comportamentele succesului $n post. Pentru aceasta se folosesc anumite metoe e
evaluare.
7... Al%$ $%o5$ 5$ &$l$c,i$ u%ili6!%$
"a *.C. Eforie *.). se utilizeaz i metoe cum sunt8 pro5a practic2 interviul
special2 metoa e testare psi9ologic.
)ptituinile i aspectul ifereniat al calitilor fizice i psi9ice sunt elemente
importante $n procesul e orientare i selecie profesional pentru anga4atorii in serviciul
,esurse Gmane in carul $ntreprinerii. )stfel $nsuirile e personalitate2 sistemele e
valori2 interesele i motivaiile2 se.ul i v3rsta2 colarizarea i orizontul cultural au o mare
valoare $n evaluarea realist a fiecrui inivi. )ceste teste sunt cele mai utilizate $n
selectarea personalului $n carul unitii c9iar ac $n ultimul timp au evenit
un instrument controversat.
)stfel2 pentru practicarea cu succes a profesiunii e osptar 4 principalele cerine ale
profilului psi9ologic sunt8
# spirit e o5servaie
# memorie vizual i auitiv
# capacitate general e sesizare a relaiilor $n plan logic
# atenie concentrat i istri5utiv
# uurin $n calcul aritmetic
# activism
# ec9ili5ru emoional
# socia5ilitate
Contrainicaii psi9ologice8
#ezec9ili5ru psi9ic &lips e control2 impulsivitate'
#tul5urri ale ateniei i memoriei.
,ezultatele i nivelul performantei o5inute la fiecare pro5 se vor evienia pentru
fiecare caniat $n fia iniviual. )ceast operaiune posi5ilitatea eliminrii
su5iecilor al cror profil psi9ologic pune $n evien atri5ute care constituie contrainicaii
clare $n e.ercitarea am5elor profesii.
)plicarea cu seriozitate a seleciei profesionale uce la cel puin ou consecine
importante8 una economic2 prin asigurarea unei eficiene economice riicate i una uman2
prin valorificarea aecvat a resurselor generatoare e satisfacie prin succes i e
meninere a persoanei $ntr#un ec9ili5ru psi9o E social optim2 ceea ce inirect2 se rsfr3nge
pozitiv asupra rezultatelor $ntreprinerii.
/!
-. A"#!B!r$! /ro/riu O 6i&) i co/o"$"%$l$ !c$&%$i!
-at $nc9eiat procesul e selecie2 prin luarea eciziei finale2 se proceeaz la
$ntocmirea formalitilor e anga4are a persoanei selectate .)nga4area se face conform
legislaiei $n vigoare2 e regul2 prin $nc9eierea respectivului contract e munc2 cu
respectarea coniiilor sta5ilite $n timpul interviului. ;up aceasta 2 anga4atul tre5uie s fie
=introus> $n carul organizaiei2 $n grupul e muncC in acest moment se poate vor5i
espre integrarea noului venit.
"a *.C. Eforie *.).2 prin integrarea profesional se are $n veere familiarizarea cu
noul loc e munc2 iar caniatul tre5uie s primeasc toate informaiile e care are nevoie2
tre5uie s i se faciliteze acomoarea cu grupul e munc i2 $n al treilea r3n2 tre5uie s
e.iste o atmosfer sigur2 confienial. ,esponsa5ilitatea integrrii noului anga4at $i
revine efului ierar9ic i *erviciului ,esurse Gmane. )stfel2 pe l3ng prezentarea noului
loc e munc2 a colegilor2 efilor i su5oronailor2 anga4atului i se e.plic2 in prima zi2 c
sunt necesare anumite reguli i principii $n relaiile cu ceilali.
*erviciului ,esurse Gmane $i revin ca sarcini fa e noul anga4at8
# e.plicarea structurii organizaiei
# $nscrierea anga4atului pe tatul e plat
# planificarea activitilor e integrare
# evaluarea activitii e integrare
Heful ierar9ic tre5uie s poarte un ialog irect i perioic cu noul anga4at2 s
controleze etaliat i precis repturile i o5ligaiile noului anga4at2 iar supraveg9etorului $i
revin atri5uiile e e.plicare a o5inuinelor organizaiei sau grupului e munc2 crearea
climatului cluros e primire $n grup a noului anga4at2 e.plicitarea atri5uiilor locului e
munc i aplanarea unor nereguli i uneori a unor conflicte inerente pe care le pot provoca
unele iniiative ale noului anga4at.
*.C. Eforie *.). aplic o politic e =relan> a informaiilor2 astfel $nc3t noul
anga4at s nu fie supra$ncrcat e informaii i s nu rein eronat anumite informaii . <n
consecin noului anga4at i se $nm3neaz un =mini manual> e informaii privin
societatea.
Ca e.emplu irect2 $n carul societii stuiate2 pentru un nou anga4at pe postul
e osptar2 supraveg9etorul $i prezint acestuia unitatea e lucru Erestaurantul2 relaia cu
@eful de sal &postul superior' i cu a3utorul de osptar &postul inferior' i $i permite
anga4atului o perioa e pro5 e cel mult o sptm3n2 timp $n care $i verific
aptituinile i rezistena $n coniiile contactului irect cu clienii. ;up aceast perioa
$ntocmete o fi e evaluare pe care o trimite *erviciului ,esurse Gmane $n veerea
anga4rii permanente sau sezoniere. )vanta4ul acestei metoe const $n faptul c anga4atul
nu =$nva> espre organizaie ci o escoper aa cum este. "a r3nul ei2 conucerea
firmei $l poate cunoate mai 5ine pe anga4at2 $l poate o5serva cum lucreaz2 $i poate
ientifica nivelul cunotinelor ar i al lacunelor2 calitile i efectele.
0. Cri%$rii 5$ /roo+!r$ ! /$r&o"!lului
Procesele e evaluare se afl $n str3ns legtur cu promovarea personalului $n
carul unei organizaii. Prin evaluare se $nelege =ansam5lul proceselor prin intermeiul
crora se emit 4ueci e valoare asupra salariailor in $ntreprinere2 $n calitate e titulari
ai anumitor posturi2 $n veerea relevrii elementelor eseniale ale moului e realizare a
o5iectivelor i sarcinilor conferite e competenele i responsa5ilitile postului>.
)par iverse metoe e evaluare2 $mprite $n generale i speciale .
Metoele e evaluare ge n e ra le se aplic oricrui anga4at in firm. Principalele
metoe e acest fel sunt8
/1
1. +otaia A acorarea unei note care e.prim graul $n care titularul unui post
realizeaz o5iectivele acestuia.
2. #precierea glo)al A formuleaz evaluri generale care sintetizeaz
principalele caliti i rezultate $n munc.
3. #precierea funcional A formuleaz o evaluare pe 5aza comparrii
calitilor2 aptituinilor2 eprinerilor i comportamentelor unui anga4at al firmei
Metoele e evaluare s pe c ia le 8
1. Ca(ul A presupune constituirea unei comisii e evaluare care e.amineaz
munca persoanei $n cauz.
2. Testele de autoevaluare A una sau mai multe =5aterii e teste> special
concepute pentru titularii unei anumite categorii e posturi.
3. Centrele de evaluare A reprezint un sistem specializat care const $n
evaluarea persoanei $n cauz timp e 3#5 zile printr#un comple. e metoe e
evaluare8 4ocuri manageriale2 teste psi9ologice2 iscuii $n grup2 ez5ateri e cazuri2
prezentri orale. <n general2 acestea se aplic managerilor sau anga4ailor e pe
posturile superioare in organizaie.
Promovarea personalului reprezint un ansam5lu e procese prin care se atri5uie
personalului in carul firmei posturi manageriale2 precum i graaii sau clase mai mari $n
carul aceluiai post.
*e pot elimita mai multe categorii generale e promovare2 astfel8
promovarea pe 5aza v3rstei i a vec9imii $n munc
promovarea pe 5aza rezultatelor E utilizeaz criterii e promovare
verifica5ile 2 neataca5ile2 5azate pe comensurarea rezultatelor trecute.
promovarea pe 5aza potenialului personalului E este o tenin moern2
av3n $n veere calitile2 cunotinele2 aptituinile i eprinerile
personalului2 a5orate $n evoluia lui.
<n carul *.C. Eforie *.).2 procesul e evaluare al performanelor se face conform
notaiilor eterminate $n urma scalelor e evaluare special concepute i a testelor e
autoevaluare.
/%
2..5. .tu'iu 'e ca$ pri"in' managementul resurselor umane la PRODCO& ..A. Tulcea
D!%$ #$"$r!l$
*ocietatea comercial *C. P,-;C-M. *) este o societate pe aciuni2 $nfiinat
$n anul 1//02 $n 5aza legii 15N1//0 cu privire la transformarea $ntreprinerilor e stat
$n societi comerciale i regiuni autonomeC capitalul social este e (0.5/1.000 mii
lei
&1.!23.!(0 aciuni a c3te 25.000 lei aciunea'. *eiul se afl $n oraul +ulcea. Este cea mai
important $ntreprinere in aceast cauz zona2 cu capital ma4oritar e stat. )cionariatul
are urmtoarea structur8
0P* &actual )P)P*' L 1!WC
*:0 L 1%WC
P)* L !W.
-5iectul e activitate8 proucerea i comercializarea e ec9ipamente comple.e
estinate unor $ntreprineri in inustrie2 transporturi2 construcii2 agricultur.
Principalii furnizori sunt $ntreprineri sierurgice &pentru ta5l'2 $ntreprineri
constructoare e maini &pentru unele componente electrice i electronice'2 $ntreprineri
c9imice &pentru vopseluri i lacuri'.
Clienii firmei sunt $ntreprineri cu capital privat apro.imativ 15W2 companii
naionale i $ntreprineri cu capital ma4oritar e stat apro.imativ %5W.
Concurena este at e firme cu profil e fa5ricaie similar2 situate $n +ransilvania
&2'2 Molova &1'2 Muntenia &1'.
Pri"ci/!lii i"5ic!%ori $co"oico<(i"!"ci!ri
;inamica situaiei economico#financiare a *C. P,-;C-M. *)2 $nregistrat $n
perioaa + &t#2 t' este evieniat prin intermeiul unor inicatori economici
prezentai mai 4os.
+a5elul nr. 1
Nr.cr%. I"5ic!%or UM Ni+$lul
!"ului %<*
Ni+$lul
!"ului %<1
Ni+$lul
!"ului %
1 Capital social mil lei (05/1 (05/1 (05/1
2 Capital propriu mil lei 3(!(! 1!0%%! 1512%0
3 Capital permanent mil lei (5!12 110(%( 1!23/5
( Aenituri totale mil lei !!!1( 155!!1 1%0!50
5 C9eltuieli totale mil lei 111(3 1(3130 11!331
! Cifra e afaceri mil lei !3%%0 15(22! 110310
1 Profit 5rut mil lei # 11/31 (313
% Pierere mil lei 1112/ # #
/ :nvestiii mil lei /20 1101 1%/0
10 )ctive totale mil lei %2013 225531 225150
11 )ctive fi.e mil lei !(211 1!/501 1!%131
12 )ctive circulante mil lei 1!50% 5(131 55125
13 *tocuri mil lei /235 20((! 1//50
1( Creane mil lei !(%3 3313/ 33/15
15 ;atorii mil lei 3!3!% !(5%! 5(!00
1! ;atorii pe termen scurt mil lei 31221 5(5/0 5(!00
11 6umr e salariai nr 2(!3 23%( 21/1
1% 0on salarii mil lei 231%! 3%2%3 ((!/!
1/ Prouctivitatea muncii mii leiNsal 25/352/ !5!%( 111312!
20 *alariul meiu mil leiNan /2!5 1!23 202(
21 ,otaia stocurilor rotaiiNan /2!5 125( %253
22 ;urata recuperrii
creanelor
[ile !2/2 1% 13
//
23 ,ata renta5ilitilor
costurilor
W # %23 22(
2( ,ata renta5ilitii veniturilor W # 121 22(
25 ,ata renta5ilitii activelor W # 523 12/
2! ,ata renta5ilitii
economice
W # 1 22!5
21 ,ata renta5ilitii financiare W # 12( 221(
2% ,ata lic9iitii
patrimoniului
W 522/ 10023 101
2/ "ic9iitatea parial W 2323 !22% !(2(
30 *olva5ilitatea W (222 1123 !/21
31 ,ata atoriilor W ((23 2%2! 2(22
.. Nu)rul /$r&o"!lului i &%ruc%ur! !c$&%ui! 5u/) "i+$lul /r$#)%irii, "i+$lul
/o&%ului 5$ '"c!5r!r$ i /ro(ilul &$r+iciului u"5$ lucr$!6)
Nr.
cr% Co/!r%i$"%
To%!l
/$r&o
"!l
D!c) /o&%ul ocu/!% Du/) /r$#)%ir$
S%u5ii
&u/$rio!r$
S%u5ii $5ii
Cul
5i"
c!r$C
M E E T A& E T A&
%ur!
#$"
$r!l
)
8 1 * . 7 - 0 3 9 A 18 11 1*
1 Managementul e
nivel superior
5 5 1 (
2 *erviciul aministrativ !3 1 21 3( 3 2 5 11 % 3(
3 *erviciul personal 10 1 / 1 1 2 ( 2
( *erviciul C+C#
metrologie
1% 2 15 !1 1 1( 1 11 3! 10 5
5 *erviciul )] / 1 % 1 5 1 2
! )telier proiectare 1 !1 1 2% 33 2 2! 33
1 )telier proiectare 2 5! 1 2( 32 2 23 31
% *erviciul organizare 15 1 1( 2 ( 1 2 ( 2
/ *erviciul P"GP 12 1 11 2 1 /
10 *erviciul cooperri 2! 1 1( 11 1 3 2 11 3 ( 2
11 *erviciul mecano#
energetic investiii
12 *erviciul
aprovizionare
esfacere
5 1 ( 2 3
(3 3 / 31 3 1 ! 2( 3
13 *erviciul contractri % 1 1 1 2 3 1 1
1( *erviciul esfacere
transporturi
!! 1 5 5/ 2 1 ( (2 11
15 *erviciul financiar 1! 1 15 ( 1 11
1! *erviciul conta5ilitate 1( 1 13 2 12
11 *erviciul control
financiar e gestiune
3 1 2 3
1% *ecia 1 332 ( 2/ 2// 2 / 12 22( 25
1/ *ecia 2 522 5 2( (/3 3 % 1% 321 1! 15!
20 *ecia 3 (53 5 21 (21 2 10 1( 322 % /1
21 *ecia ( 2/2 5 1% 2!/ 2 ! 11 205 ( 5(
22 *ecia mecano#
energetic
/( ( 21 !/ 1 1( ! 50 23
23 Cantin % 1 1 1 1
+-+)" 21/1 (% 31% 1%25 35 1(! 12 131 1323 52 (%!
21/1 1512
100
7. A"!li6! /o%$",i!lului 5$ r$&ur&$ u!"$
Aia5ilitatea economic a $ntreprinerii2 performanele acesteia sunt epenente e
volumul2 structura i eficiena utilizrii resurselor umane2 materiale i financiare.
,E*G,*E"E GM)6E pot fi a5orate in cel puin ou puncte e veere8
ca imensiune i structurC
e pe poziia eficienei utilizrii personalului.
7.1. E($c%i+ul i ic!r$! /$r&o"!lului
<n intervalul e timp analizat2 numrul e personal a $nregistrat o scere
a5solut e 212 salariai &e la 2(!3 la 21/1'. *cerea numrului e salariai este
rezultatul firesc al restr3ngerii volumului e activitate a firmei2 influenat e restriciile
meiului am5iant2 naional i internaional.
Pentru o analiz mai etaliat a cauzelor care au eterminat aceast situaie tre5uie
s evalum o serie e aspecte e sintez ale comportamentului potenialului uman
&elemente e 5ilan social'.
SPECIFICAIE
P$rio!5!
%<* %<1 %
Nr.
/$r&o"!l
K Nr.
/$r&o"!l
K Nr. K
/$r&o"!l
). +-+)" :6+,V,: 5 022 5 0221 1 0232
@. +-+)" :EH:,: in care8 51 2231 120 5211 1!( 121
+ransfer 10 02( 11 0212 25 121(
Pensie ! 022( ( 0211 11 025
;emisie ( 021! 1 020(
;esfacere contract e munca
isciplinar
3 0212 2 020%
<ntrerupere $ngri4ire copil 2 020% 1 0205
Plecat $n armat 2 020% 2 020/
Homa4 30 1222 100 (225 125 521
;eces 1 020( 1 020(
C. M:HC),E) +-+)"V ;E
PE,*-6)"
;. C-E0:C:E6+ ;E
!2 2251 125 5232 111 12%
0"GC+G)F:E 0210W 02%5W 121(W
E. 6GMV, +-+)" ;E
PE,*-6)"
6ot8
2(!3 100 23(% 100 21/1 100
# coeficientul intensitii intrrilor &calculat ca raport $ntre numrul e salariai $n
$ntreprinere $ntr#un an i numrul total e salariai $n acel an'C
# coeficientul intensitii ieirilor &calculat ca raport $ntre numrul e salariai ieii
in $ntreprinere $ntr#un an i numrul total e salariai in anul respectiv'C
# coeficientul circulaiei totale &raportul intre suma intrrilor i ieirilor e salariai
i numrul total al acestora'C
# coeficientul fluctuaiei forei e munc &se calculeaz raport3n numrul
lucrtorilor plecai in proprie iniiativ i prin esfacerea contractului e munc la
numrul total e personal'.
)naliz3n atele in ta5elul e mai sus se constat pe e o parte E coeficientul
intensitii intrrilor $nregistreaz valori foarte mici &$ntre 022W i 0232W' iar pe e alt
parte2 coeficientul intensitii ieirilor $nregistreaz valori mari2 $n cretere pe intervalul
analizat &e la 2231 W la 1211 W'2 fapt ce conuce $n final reucere numrului e salariai.
101
Aalorile mari ale coeficientului intensitii ieirilor se atoreaz trimiterii $n oma4 a unui
numr mare e salariai $n anii t#1 i t &1002 respectiv 125 e salariai'.
+oate acestea au avut ca efect o cretere a coeficientului circulaiei totale2 e la
2251W $n anul t#2 la 12%W $n anul t.
Coeficientul e fluctuaie $nregistreaz valori foarte mici &$ntre 021W i 121(W'2
emonstr3n un gra mare e sta5ilitate a forei e munc la *C. P,-;C-M. *).
E+!lu!r$! &%ruc%urii /$r&o"!lului
6umrul meiu e personal a $nregistrat urmtoarea evoluie structural8
NR.
CRT.
CATEGORII DE PERSONAL
REALI?RI
%<* %<1 T
1 Muncitori irect prouctivi 1!// 1!05 1(%%
2 Muncitori inirect prouctivi 3!1 3!2 1%25
3 +otal muncitori 2013 1/!1 1%25
( Personal +E*) 3/0 3%1 3!!
5 +-+)" PE,*-6)" &3Z(' 2(!3 23(% 21/1
Ponerea cea mai mare o au muncitorii &%(21!W' $n anul t#22 %3211W $n anul t#1 i
%323 W $n anul t'2 iar $n carul acestora muncitorii irect prouctivi.
;in punct e veere al pregtirii2 situaia pe categorii socio#profesionale este
urmtoarea8
Nr. cr%. R$!li6)ri
Categorii e personal
%<* %<1 T
1 *tuii superioare2 total in care8 210 1/% 1/3
pregtire te9nic 1!2 150 1(!
pregtire economic 3! 3! 35
altele 12 12 12
2 *tuii meii &liceul' 1!50 1!1! 1512
3 Cultura general !03 53( (%!
( +-+)" 2(!3 23(% 21/1
<n structura personalului cu stuii superioare se remarc ponerea eterminant a
inginerilor &peste 15W'2 $n timp ce ponerea economitilor este e apro.imativ 1%W.
7.*. E(ici$",! u%ili6)rii r$&ur&$lor u!"$
Prouctivitatea muncii2 inicatorul ce reflect eficiena utilizrii resurselor
umane a $nregistrat o cretere e la 25/352/ mii lei $n anul t#2 la 111312! mii lei $n anul t.
Cauza care a generat#o este $n principal creterea cifrei e afaceri care a fost eterminat e
ac9iziionarea unor utila4e noi2 performante i e $m5untirea calificrii salariailor.
7.*.1. Cor$l!,ii !l$ /ri"ci/!lilor i"5ic!%ori 5$ $(ici$",) ! r$&ur&$lor u!"$
Gn element e evieniere a utilizrii resurselor umane i2 $n general2 a
eficienei firmei $l reprezint maniera e respectare a unor corelaii $ntre principalele
o5iective i rezultatele o5inute. ;ou in aceste corelaii sunt eificatoare8
Prima corelaie este8
:
Ca
^ :
0s
^ :
6s
2
102
Gne8 :
Ca
L inicele cifrei e afaceri
:
0s
L inicele fonului e salarii
:
6s
L inicele numrului e salariai
5' - alt corelaie e orin calitativ e.prim raporturile intre oi importani
inicatori8 prouctivitatea muncii &e _.' i salariul meiu &e c9eltuieli'8
:
O
^ :
*
Gne8 :
O
L inicele prouctivitii muncii
:
*
L inicele salariului meiu
)ceti inici sun calculai $n ta5elul e mai 4os8
NR.
CRT.
:6;:C)+-,: REALI?RI
UM %<* %<1 %<*I%<1 % %I%<1
1 Cifra e afaceri &C)' mii lei !3%00 15(22! 2(12( 110310 1102(
2 6umr e salariai &6s' nr 2(!3 23(% /523 21/1 /323
3 Prouctivitatea muncii &O' mii
leiNsal
25/532/ !5!%( 25323 111312! 11%23
( 0on e salarii &0s' mii lei 231%! 3%2%3 1!02/ ((!/! 11!21
5 *alariu meiuNan &*' mii leiNan /2!5 1!23 1!%2/ 202( 12522
)a cum rezult in ta5el2 $n intervalul &t#2' &t#1' corelelaiile sunt respectate $n
firm2 ceea ce reflect o situaie pozitiv. <n perioaa &t#1' t corelaiile sunt respectate8
:
Ca
^ :
0s
&1102( ` 11!21'2 iar :
*
& 11%23 ` 12522'.
)ceast situaie nefavora5il poate avea ou e.plicaii8
1' pe e o parte2 prouctivitatea muncii nu a $nregistrat o cretere real2 ci
acest spor se atoreaz $n mare msur inflaiei &$n realitate creterea e mult mai mic'.
,ezult urmtorul lucru8 creterea cifrei e afaceri nu s#a realizat e.clusiv ca urmare a
creterii prouctivitii muncii ci2 $n principal2 atorit influenei preurilorC
2' pe e alt parte2 $n anul t a avut loc o cretere mare a salariilor2 fr ca aceasta s
fie funamentat pe o cretere real a prouctivitii. )spectul este consierat negativ2 tiut
fiin faptul c2 $ntr#o economie e pia2 salariile tre5uie s creasc oar ca urmare a
creterii prouctivitii muncii i $ntr#un procent mai mic ec3t procentul &inicele'
creterii acesteia.
7... A"!li6! /o%$",i!lului !%$ri!l
7...1. E(ici$",! iBlo!c$lor (i;$ poate fi eterminat $n principal prin inicatorii8
cifra e afaceri e 1000 e lei mi4loace fi.eC
profit la 1000 e lei mi4loace fi.e.
6ivelul acestora e timp realizat este reat $n cele ce urmeaz8
NR. CRT. INDICATORI REALI?RI Dl$iE
%<* %<1 T
1 Cifra e afaceri la 1000 lei M0 //(2%5 /0%2%% 10032(1
2 Profitul la 1000 lei Mi4loace
fi.e
102( 252(1
Primul inicator a avut o evoluie pozitiv2 $nregistr3n valori peste /00 lei C)
la 1000 lei M0. Cel e#al oilea inicator a $nregistrat valori foarte mici2 precum i o
evoluie negativ2 scz3n e la 102( lei $n anul t#1 la 252(1 lei $n anul t.
103
Gtilizarea eficient a mi4loacelor fi.e impune2 e asemenea2 ca regul general
evansarea inicelui $nzestrrii te9nice &:<+' e ctre inicele prouctivitii :
O
^ :<+.
)ceti inici sunt prezentai $n ta5elul urmtor8
NR.
CRT.
INDICATORI UM REALI?RI
%<* %<1 %<*I%<1 % %I%<1
1 Mi4loace fi.e &M0' mil lei !(211 1!/501 1!/131
2 6umr salariai &6s' nr 2(!3 23(% /523 21/1 /323
3 Bra e $nzestrare te9nic a
muncii &M08 6s'
mii
leiNsal
2!01022 121%/25 21!2/ 11(!12( 10123
( Prouctivitatea muncii mii
leiNsal
25/352/ !5!%( 25323 111312! 11%23
<n anul t#1 $nzestrarea te9nic a evansat inamica prouctivitii muncii &21!2/ ^
25323'. *ituaia ar putea fi apreciat ca fiin normal eoarece efectele investiiilor &$n
valoare e 1101 mil lei' realizate $n anul t#1 se vor gsi $n 5un msur $n anii urmtori
&aa cum se vee $n anul t'.
(.3.2. )naliza eficienei utilizrii activelor circulante i urata recuperrii creanelor
a' viteza e rotaie a activelor circulante & a stocurilor' se e.prim prin8
coeficient &numr e rotaii'8
+r =
C#
sau+r =
C#
c# stocuri
# urata unei rotaii8
5 =
3!0
+r
NR. CRT. ,E)":[V,:
:6;:C)+-,: GM
%<* %<1 %
1 Cifra e afaceri mil lei !3%%0 15(22! 110310
2 *tocuri mil lei /235 20((! 1//50
3 ,otaia stocurilor nr. rotaii !2/2 125( %253
( ;urata unei rotaii zile 52 (% (2
Pentru conucerea unei $ntreprineri2 inicatorii rotaiei stocurilor prezint o
importan eose5it2 eoarece interesul acesteia este e a avea o rotaie a stocurilor
c3t mai rapi posi5il. )aar2 se poate aprecia c la *C. P,-;C-M. *) avem o
situaie pozitiv2 $ntruc3t numrul e zile $n care stocurile zilnice realizeaz o rotaie
complet a sczut e la 52 e zile $n anul t#2 la (2 e zile $n anul t.
5' ;urata recuperrii creanelor2 calculat cu formula8
56C =
Creanr
Cifra de afaceri
Este evieniat $n cele ce urmeaz8
10(
NR. CRT. ,E)":[V,:
:6;:C)+-,: GM %<* %<1 %
1 Creane mil lei !(%3 3313/ 33/15
2 Cifra e afaceri mil lei !3%%0 15(22! 110310
3 ;urata recuperrii
creanelor
[ile 31 1% 13
Aalorile ieale ale inicatorului se situeaz $ntre 0 i 30 e zile. "a
*C.P,-;C-M.*) valorile e recuperarea a creanelor sunt cu mult peste cele consierate
normale2 ca urmare a faptului c ritmul e cretere a creanelor epete ritmul e cretere
a cifrei e afaceri. *ituaia poate fi apreciat nefavora5il pentru firm2 $ns ea este
specific economiei rom3neti2 *C. P,-;C-M. *) fiin st3n4enit $n esfurarea
activitii normale e 5loca4ul financiar e.istent.
<n ceea ce privete structura creanelor *C. P,-;C-M. *) nu mai are e
recuperat creane cu vec9ime peste un an2 ceea ce $nseamn c managementul s#a
preocupat e stingerea creanelor vec9i astfel $nc3t s se elimine riscul nerealizrii lor.
-. A"!li6! r$"%!4ili%),ii
)naliza renta5ilitii poate fi realizat cu a4utorul a oi inicatori8 profitul &ca
inicator e volum' i rata renta5ilitii &inicator al mrimii relative a renta5ilitii'. -
importan eose5it prezint ratele renta5ilitii2 $ntruc3t e.prim graul $n care capitalul
sau resursele auc profit.
Pentru *C. P,-;C-M. *) ratele renta5ilitii sunt calculate $n ta5elul e mai 4os8
NR. ,E)":[V,:
CRT. :6;:C)+-,: %<* %<1 %
1 ,ata renta5ilitii costurilor &,c L Profit 5rutNC9elt. +otale
X100'
%23 22(
2 ,ata renta5ilitii veniturilor &,v L profit 5rutNven.totale X100' 121 22(
3 ,ata renta5ilitii activelor totale &,a L Profit 5rutNcapital
permanent X100'
( ,ata renta5ilitii economice &,e L profit 5rutNcapital propriu
X100'
5 ,ata renta5ilitii financiare &,f L profit 5rutNcapital propriu
X100'
523 12/
1 22!5
12( 221(
E.aminarea informaiilor in ta5el atest o situaie nevafora5il in punct e veere
economic pentru aceast zon a analizei2 $n sensul c toate rate e renta5ilitate
$nregistreaz o scere $n intervalul e timp analizat8
# rata renta5ilitii costurilor2 ce reflect moul $n care firma a gestionat resursele
care au intrat $n costuri scae e la %23W $n anul t#1 la 22(W $n anul t. Evoluia negativ a
acestui inicator se atoreaz creterii costurilor &fie ca urmare a creterii preurilor e
cumprare a resurselor2 fie ca urmare a creterii ne4ustificate a salariilor' $ntr#un ritm mai
mare ec3t creterea profituluiC
# rata renta5ilitii resurselor ocupate &a activelor' $nregistreaz valori peste pragul
limit e 1W &un nivel e 1W sau mai mare e 1W este pozitiv'. Aalorile inicatorului
$nregistreaz $ns o scere foarte mare $n anul t2 comparativ cu t#1 &e la 523W la 12/W'2
ceea ce inic un aspect negativ pentru activitatea viitoare a firmeiC
# rata renta5ilitii veniturilor scae e la 121W la 22(W2 ceea ce $nseamn creterea
profitului $ntr#un ritm mai mic ec3t veniturile2 eci o $nrutire relativ a activitii
firmeiC
105
# rata renta5ilitii economice se situeaz $n anul t#1 peste pragul e 5W2 ar scae
apoi la 22!5WC
# rata renta5ilitii financiare2 care arat capacitatea capitalului investit e a prouce
profit2 scae e la 12(W $n anul t#1 la 221(W $n anul t.
0. R$cru%!r$!, &$l$c%!r$!
;eoarece anga4area unei persoane implic o anumit investiie in parte firmei
*C P,-;C-M. *) aceasta tre5uie s aplice cele mai 5une instrumente2 criterii2 metoe i
surse e recrutare2 procese e selecie2 &interviul e anga4are i concluziile anga4ailor'2
precum i promovarea acestora.
Este foarte ificil i important s alegi omul cel mai 5ine pregtit pentru un anumit
post. ;e aceea *C.P,-;C-M.*) aplic o politic strict privin recrutarea personalului
incluz3n urmtoarele principii8
anunarea $n interiorul companiei a posturilor li5ereC
rspunerea la toate cererile e anga4areC
informarea potenialilor anga4ai privin anga4area pe posturile li5ereC
cutarea caniailor pornin e la calificarea lor.
,ecrutarea anga4ailor se 5azeaz pe escrierea general a responsa5ilitilor
principale privin postul avizat2 e aceea se alctuiete fia postului &ane.a 1'. )ceasta
constituie punctul e pornire al metoologiei e recrutare i selectare a personalului2
$ntruc3t esc9ie evaluatorilor posi5ilitatea efecturii e comparaii $ntre caniai.
<nainte e a $ncepe procesul e recrutare2 firma un anun e anga4areC pe urm
cei care vor s se anga4eze vor completa un formular e $nscriere2 up care urmeaz
pro5ele e concurs iar luarea eciziei va aparine persoanei investite s ia aceast ecizie
e ctre patronul firmei.
*C. P,-;C-M. *) are ca o5iectiv recrutarea intern i mai puin cea e.tern2 ei
uneori necesit s atrag i s menin personal cu nivel e calificare riicat in cauza
plecrii vec9ilor anga4ai.
Procesul e selecie are loc prin ientificarea caniailor potrivii conving3nu#i s
lucreze pentru firm. Principalele etape e care ine cont firma sunt8
$ntocmirea CA#urilorC
$ntocmirea unei liste finale cu caniaiiC
invitarea acestor caniai la interviuC
ela5orarea i confirmarea unei oferte atractiveC
anunarea anga4ailor respini
anunarea managerilor $n legtur cu eciziile luate.
Pentru ientificarea noului anga4at2 a componentelor sale trecute2 precum i a
atelor cu privire la acesta2 firma utilizeaz curriculum vitae2 i cererea e anga4are care $l
a4ut pe e.aminator la cunoaterea celui care v#a fi anga4at.
Pentru alegerea personalului corespunztor cerinelor2 firma va necesita costuri
$nalte2 va utiliza $n selecie8 teste privin caracterizarea fizic2 psi9ic2 testul e inteligen
privin anga4area $ntr#o funcie mai $nalt.
;up selecia unei anumite persoane urmeaz pro5a e lucru care ureaz ou
sptm3ni. <n aceste sptm3ni managerul o5serv ac anga4atul corespune cerinelor
sale2 up care urmeaz anga4area cu carte e munc.
3. A"#!B!r$! i /roo+!r$!
*C. P,-;C-M. *) are o politic strict e ocupare a posturilor prin
promovarea celor care lucreaz $n companie. -ri e c3te ori se ivete un post li5er2 acesta
10!
se afieaz i orice salariat poate solicita postul li5er. ;atorit ezvoltrii susinute a
companiei i a politicii e promovare in interior2 salariaii au numeroase ocazii e
avansare.
Gn solicitant in e.terior poate s lucreze $n companie fie anga43nu#se cu ora2 fie
intr3n $ntr#un program e comercializare sau alte omenii care necesit personal in
e.terior $n urma plecrii altora i nee.ist3n $nlocuitori $n carul omeniului respectiv.
*trategia promovrilor in interior este rar $nclcat i aceasta numai c3n este
nevoie e un anumit specialist2 care nu putea fi promovat in interior. ;irectorul e
personal comenta8 =<n cele mai multe cazuri am putut respecta aceast strategie2 c9iar c3n
specialitii cerui erau total noi pentru aceast companie. )nga4aii notri au mai multe
specializri i2 e o5icei2 cine este potrivit pentru post. ;e e.emplu c3n am primit primul
nostru computer2 am avut nevoie e un programator i e un auist. ;ouzeci e salariai
e la noi aveau e.perien $n omeniul computerelor i am ales oi intre eiC realmente a
fost folositor $ntruc3t cunosc compania i $neleg activitatea oamenilor>.
;e regul2 compania nu trimite anga4aii si la cursuri e pregtire e management
i nu asigura 5urse $n scopuri eucaionale.
9. Co"clu6ii
9.1. S$l$c%!r$!, r$cru%!r$ or#!"i6!r$! i /roo+!r$! /$r&o"!lului
<n ceea ce privete selectarea2 recrutarea2 anga4area i promovarea firma $n
aceast privin prezint avanta4e i ezavanta4e. Ca ezavanta4e privin recrutarea putem
meniona8
costuri e recrutare pentru $nlocuirea persoanelor care au prsit firmaC
$ntreruperi $n erularea anumitor proiecte2 activitiC
piererea investiiilor care s#au fcut $n capitalul umanC
costuri e instruire suplimentar pentru noii anga4aiC
costuri e acomoareC
ificulti $n atragerea e nou personal.
Ca avanta4e putem specifica8
anga4area e personal t3nrC
selecia e.igent evit conceierile e mai t3rziu.
Procesele e selectare2 anga4are i promovare sunt cel mai 5ine evieniate e firm2
utiliz3n cele mai noi metoe privin acestea. <n carul seleciei noilor anga4ai cererea
e anga4are &ane.a (' precum i curriculum vitae &ane.a 5' 4oac un rol important
a4ut3n la selectarea unui personal c3t mai 5un eoarece acestea cuprin ate
importante cu privire la noii anga4aii.
9.*. 1"c!5r!r$! cu /$r&o"!l
;in punct e veere al $ncarrii cu personal2 pot fi evieniate urmtoarele aspecte
mai importante8
# structura managementului e nivel superior &C)2 managerul general2 i managerii
e.ecutivi' $n funcie e natura pregtirii profesionale relev faptul c ponerea ce a mai
mare o ein salariaii &mem5rii' cu pregtire te9nic superioar &%0W' eoarece e.ista
tenina e atri5uire acestor care a ma4oritii posturilor e conucere e nivel meiu
i superiorC
101
# salariaii cu pregtire economic superioar reprezint numai 20W in totalul
componenilor2 ceea ce reflect o insuficien implicare a economitilor $n procesul e
conucere2 cu efecte negative asupra graului e funamentare economic a eciziilorC
# e.istena unor iscorane $ntre natura activitilor esfurate i nivelul i structura
pregtirii profesionale a personalului $ncarat. Este cazul compartimentelor8 cooperri2
aprovizionare epozite2 contractri2 esfacere#transporturi2 une se constata o frecvent
$ncarare a inginerilor sau salariailor cu alt pregtire superioar pe posturi e natur
economicC
# concentrarea personalului cu pregtire economic &superioar i meie' $n serviciile
financiar i conta5ilitate.
9... Pri"ci/!l$l$ 5ocu$"%$ 5$ (or!li6!r$ ! &%ruc%urii or#!"i6!%oric$
)a cum s#a precizat2 firma ispune2 $n prezent2 e c3teva ocumente formale e
prezentare a structurii organizatorice8 ,-02 organigrama i fiele e post. ;ac2 in
punct e veere fizic2 acestea e.ist2 in punct e veere al coninutului prezint
numeroase eficiene8
# regulamentul e funcionare i organizare nu este actualizat $n conformitate cu noua
form e organizare E cea e societate comercialC
# organigrama corespune numai parial e.igenelor metoologice i e coninut
impuse e management tiinific. Ea este conceput i realizat plec3nu#se e la tipul
e structur organizatoric ierar9ic#funcional2 i cuprine2 practic2 toate componentele
primare8 posturi2 funcii2 niveluri ierar9ice2 poneri ierar9ice2 compartimente i relaii
organizatorice.
Principalele eficiene constante sunt8
# imensiuni iferite E c9iar ezec9ili5re ale ponerilor ierar9ice ale managerilor in
ealonul superior al managementului8 managerul general L /2 managerul te9nic L
32 managerul e proucie L %2 managerul economic L 3C
# e.istena unor posturi suplimentare2 care nu se 4ustificC ne referim aici la posturile e
irector te9nic i irector proucie care pot fi comasate $ntr#unul singur &irector
te9nic i e proucie'C
# lipsa unor compartimente a5solut necesare pentru realizarea o5iectivelor firmei i
creterea eficienei i funcionalitii acesteia &management2 marIeting E relaii cu
pu5licul2 5ugete2 privatizare acionari' i e.istena altora care pot fi comasate &atelier
proiectare 1 i atelier proiectare 22 C+C i )]'.
# fiele e post2 proiectate up moelele vec9i e.istente $n $ntreprinerile rom3neti2
au un coninut am5iguu $n ceea ce privete efinirea sarcinilor2 competenelor i
responsa5ilitilor. ;in punct e veere organizatorice prezint unele lacune legate e8
# lipsa o5iectivelor iniviuale2 imensionate la nivel e post2 ceea ce genereaz
confuzii2 am5iguitate i implicit greuti $n soluionarea ecizional i operaional a
pro5lemelor cu care se confrunt firmaC
# insuficienta efinire a postului prin prisma locului su $n structura organizatoricC
# lipsa unor aspecte referitoare la competena profesional i managerial respectiv a
cunotinelor2 calitilor2 aptituinilor pe care tre5uie s le posee ocupantul postuluiC
10%
# insuficienta elimitare a sarcinilor2 responsa5ilitilor i competenelor.
9.7. Co"c$/$r$! i (u"c,io"!r$! /ri"ci/!l$lor co/o"$"%$ !l$ &%ruc%urii
or#!"i6!%oric$
Ca $n orice structur organizatoric i la *C. P,-;C-M. *) se regsesc cele ase
componente primare#posturi2 funcii2 niveluri ierar9ice2 poneri ierar9ice2
compartimente i relaii organizatorice. )supra manierei e concepere i2 mai ales2 e
funcionare a acestora2 consierm necesare c3teva reflecii8
# posturile e management i e e.ecuie sunt efinite mai puin riguros $n sensul c
elementele e caracterizare a acestora nu sunt $n totalitate suficient e 5ine elimitate i
imensionate. Practic2 =triung9iul e aur> al organizrii este mai mult unul oarecare>
ec3t =ec9ilateral> atorit necorelrilor e.istente $ntre elementele mai sus amintite E
sarcini2 responsa5iliti i competene.
# funciile ca elemente e generalizare a posturilor se regsesc evieniate $n statutul e
funciiC pentru escrierea lor nu se utilizeaz $nc ocumente organizatorice aecvate.
# nivelurile ierar9ice sunt imensionate $n funcie e imensiunile firmei i e tipul2 e
structura organizatoric e.istent. Consierm c pentru actuala form organizatoric
numrul acestora este normal.
# ponerile ierar9ice2 care atest numrul e persoane su5oronate managerilor2 au
imensiuni varia5ile2 $n funcie e poziia ierar9ic a conuctorilorC
# compartimentele sunt imensionate pe 5aza e.perienei anterioare2 iar relaiile
organizatorice eterminate sunt cele e autoritate e tip ierar9ic.
+oate aceste nea4unsuri evieniaz manifestarea unor minusuri aprecia5ile $n plan
organizatoric2 e care va tre5ui s se in cont $n formularea recomanrilor.
10/
2..6. .tu'iu 'e ca$ pri"in' managementul resurselor umane la ..C. Pilotrom ..R.L.
1. O4i$c%ul 5$ !c%i+i%!%$
Este o societate comercial $n omeniul maritim#portuar2 companie a.at e.clusiv
pe omeniul pilota4ului maritim#portuar. Compania eservete2 $n carul contractului
semnat cu @antierul +aval Midia i navele care necesit reparaii $n antier.
)ctivitatea e 5az a companiei const $n pilotarea navelor care urmeaz s
acosteze $n port.
*. Or#!"i6!r$! &oci$%),ii
'rgani(area cuprine ansam5lul e activiti prin care compania sta5ilete i
elimiteaz procesele e munc fizic i intelectual i componentele acestora2 care sunt
grupate apoi pe compartimente2 formaii e lucru2 posturi.
+ipul structurii organizatorice al societii Pilotrom *.,.". este cel ierar9ic.
#dunarea General a #sociailor &)B)' este organul suprem e ecizie. )ceasta
este format in 1 persoane. ;in r3nul acestora se alege un irector general pe o perioa
e 2 ani. ;irectorul evine rspunztor e 5una aministrare i conucere a societii pe
perioaa respectiv. ;irectorul este cel care reprezint interesele firmei i ale asociailor $n
relaiile cu terii2 ar oricare intre asociai are acest rept av3n acorul celorlali.
0irma este organizat pe 5 epartamente i anume8 conta5ilitate2 pilota42 personal
navigant2 personal c9eu i ispecerat.
5epartamentul de pilota3 este alctuit intr#un total e 20 anga4ai $mprii $n 5
ec9ipe. Cel care supervizeaz operaiunile e pilotare i istri5uie sarcinile este pilotul ef.
)cesta are $n su5orinea sa imeiat un numr e 3 piloi. Ma4oritatea fac parte intre noile
anga4ri pe care firma a tre5uit s le fac $n anul 2000 pentru a $neplini coniiile cerute
e participarea la concesionarea activitii e pilota4 i pentru a face fa numrului mare
e manevre ce au aprut $n urma acestui eveniment. ;e asemenea pilotul ef aopt
eciziile potrivite unor situaii speciale care necesit un gra mare e ificultate privin
unele manevre i sta5ilete ac aceste manevre sunt posi5ile sau nu $n funcie e starea
vremii sau ali factori.
<n epartamentul personalului navigant sunt grupate i ec9ipa4ele celor 12 mi4loace
e transport i asisten i anume cele ale pilotinelor i alupelor firmei. )cestea sunt
folosite pentru a transporta pilotul la 5orul navei aflate $n ra. ;ac starea vremii este
5un se folosete alupa2 $n caz contrar este mult mai potrivit pilotina atorit rezistenei
sporite la mare rea. )ceasta in urm este folosit i pentru a asista $n manevre navele mici
&p3n $n 1.000 +.,.6.' fr a se mai cere asistena remorc9erului. Ec9ipa4ul alupei
este format in conuctor i oi marinariC cel al pilotinei in cpitan2 ef mecanic i
oi marinari.
Personalul de la cheu aun un total e 20 legtori. )cetia sunt organizai $n
ec9ipe e c3te 5 oameni repartizai $n ( ture. ,olul lor este e a asigura fi.area cu par3me
e 5a5ale a navei acostate.
)nga4aii in carul departamentului de dispecerat $i esfoar activitatea $n
ispeceratul firmei in incinta portului Miia. Cei cinci ispeceri organizai e asemenea $n
( ture in permanent legtura cu navele care se $nreapt ctre portul Miia. Ei comunic
poziia i E.+.). &Estimate +ime of )rrival' agenilor care la r3nul lor iau msurile
necesare pentru sosirea navei i informeaz pe armator asupra atei acostrii2
perspectivelor esfurrii lucrrilor e $ncrcare N escrcare2 eventualelor ificulti
$nt3mpinate2 etc.
110
Compartimentul de conta)ilitate asigur gestiunea i $nregistrarea tuturor atelor
conta5ile rezultate in operaiunile esfurate e firm.
.. Pri"ci/!lii i"5ic!%ori 5$ /$r(or!",)
;up ce firma a cunoscut o evoluie ascenent ne$ntrerupt pe o perioa e 5 ani2
$n acest moment se remarc $n mo vizi5il o stagnare a activitii atorat impactului
rz5oiului in :raI i asupra sc9im5urilor pe care ara noastr le efectueaz cu rile ara5e.
Pe 5aza situaiilor financiare anuale ela5orate e companie am analizat i tren#ul
ezvoltrii activitii2 a evoluiei cifrei e afaceri2 a profitului o5inut e firm $n anii 20002
2001 i 20022 precum i a prouctivitii muncii.
Ta)elul nr.8 :nicatorii economico#financiari # mii lei #
6r
crt
;enumire inicatori 2001 2002 2003
1 Cifra e afaceri /.(3/.1!( 1/.((3.531 (%.11(.!00
2 Aenituri in e.ploatare /.(1!.!22 1/.(!1.%52 (%.2/3.3!1
3 Aenituri financiare 1/%.351 5(2.01/ 2!2.3((
( Aenituri e.cepionale 5.1%( # 21/.000
5 V$"i%uri < %o%!l /.!%0.151 20.00/./31 (%.%3(.105
! C9eltuieli in e.ploatare !.!33./0! 11.1(%.52% 31.00(.0!1
1 C9eltuieli financiare &21.21!' (!.050 530.%(1
% C9eltuieli e.cepionale &20.52!' 1/.353 (31.%/5
/ CF$l%ui$li < %o%!l !.551.112 11.213./31 31./!!.%0/
10 ,ezultatul 5rut 3.12/.0(5 2.1/!.000 1!.%!1.%/!
11 ,ezultatul net 2.%/%.5!1 2.!!!./(! 15.52!.515
12 6umr personal 5( 51 !3
Pentru caracterizarea i analiza eficienei muncii se pot folosi mai muli inicatori
7. A"!li6! $(ici$",$i r$&ur&$lor u!"$ /$ 4!6! /ro5uc%i+i%),ii u"cii
Productivitatea muncii anual calculat pe 5aza cifrei e afaceri i numrul
meiu e salariai a $nregistrat valori $nalte i cresc3ne8
O L
C#
+r.personal
20018 L /.(3/.1!( N 5( L 11(.%102( mii lei N sal.
20028 L 1/.((3.531 N 51 L 3(1.11(25 mii lei N sal.
20038 L (%.11(.!00 N !3 L 1!(.!1!21 mii lei N sal.
<n anul 20022 creterea C) cu 10.003.1!1 mii lei a permis la o cretere a
prouctivitii cu apro.imativ /5.13W eoarece. *ocietatea eine poziia e monopol pe
piaa $n care acioneaz.
<n anul 20032 ritmul e cretere a fost i mai alert atorit faptului c firma
a $nc9eiat un numr foarte mare e contracte2 sta5ilin relaii eose5it e importante
cu firmele ce efectueaz operaiuni e e.port $n rile ara5eC C) a sporit cu 2%.131.0!/
mii lei2 iar creterea prouctivitii cu 12(2!/W.
111
-. A"!li6! $(ici$",$i r$&ur&$lor u!"$ /$ 4!6! /ro(i%ului /$ &!l!ri!%
Profitul pe salariat2 respectiv rezultatul in e.ploatare2 reprezint un inicator
semnificativ pentru caracterizarea eficienei muncii2 $ntruc3t pune $n evien legtura
intre $nzestrarea te9nic2 eficiena utilizrii acesteia i prouctivitatea muncii.
0E
=
C#

0E
++ C#
20018 L /.(1!.!22 N 5( L 115.(/3 mii lei N sal.
20028 L 1/.(!1.%52 N 5! L 3(1.!(0 mii lei N sal.
20038 L (%.2/3.3!1 N !( L %!2.3%1 mii lei N sal.
*e remarc tenina ascenent a profitului pe salariat2 atorat $n primul r3n
creterii veniturilor in e.ploatare. )stfel prouctivitatea a crescut cu apro.imativ 113.000
mii lei $n 2002 fa e 2001 &e aproape 2 ori'C cu apro.imativ 515.000 mii lei $n 2003 fa
e 2002 &e aproape 2 ori'C prin urmare2 cu apro.imativ !%1.000 mii lei $n 2003 fa e
2001 &e aproape 5 ori'.
Este vizi5il o cretere important a prouctivitii muncii $n fiecare an &ritmul
e cretere fiin vizi5il atorat u5lrii cifrei e afaceri2 i $ntr#o foarte mic msur
creterii numruluiaanga4ailor'.
Evoluia profitului a fost puin iferit fa e a celorlali inicatori2 compania
confrunt3n#se cu o iminuare a acestuia $n anul 2002 &cu apro.. 231.!15 mii lei' $ns2 $n
anul 2003 s#a o5inut cel mai mare rezultat in $ntreaga sa activitate8 15.52!.515 mii lei.
Reparti$area pro!itului( )n 'inamic#( la ..C. PILOTRO& ..R.L.
+a5elul nr. 2
#mii lei#
:nicatori
)ni
2001 2002 2003
,epartizri in profit8 2.%/%.5!1 2.!!!./(! 15.52!.515
constituirea e rezerve legale 0 3/%.1(% 0
alte repartizri prevzute e lege 0 0 3.21/.(0%
surse proprii e finanare (12.215 12.000 10.000.000
iviene e pltit # total 0 0 0
fon e participare al salariailor
la profit
2.(2!.3(! 2.1(1.2/% 2.301.101
Profitul este frecvent utilizat ca o msura a performanei sau ca o 5az e referin
pentru ali inicatori2 cum ar fi renta5ilitatea investiiei sau renta5ilitatea economic.
,enta5ilitatea poate fi efinit ca fiin capacitatea $ntreprinerii e a o5ine profit
prin utilizarea factorilor e proucie i a capitalurilor2 iniferent e proveniena acestora.
,enta5ilitatea este una in formele cele mai sintetice e e.primare a eficienei
$ntregii activiti economico E financiare a $ntreprinerii2 respectiv a tuturor mi4loacelor e
proucie utilizate i a forei e munc2 in toate staiile circuitului economic8
aprovizionare2 proucie i v3nzare.
112
Consiliul e aministraie al firmei a 9otr3t ca $ntregul profit o5inut e
societate s fie reinvestit i $n ultimii trei ani nu s#au mai acorat iviene. *#a luat acest
9otr3re orinu#se o e.pansiune a activitii companiei prin ac9iziionarea e noi mi4loace
te9nice.
-.1. A"!li6! $+olu,i$i cF$l%ui$lilor '" r!/or% cu +$"i%uril$
<n 2002 c9eltuielile au crescut cu 10.!!2.%1/ mii lei &e la !.551.112 la
11.213./31mii lei' aproape e trei ori fa e anul 20012 $ns2 veniturile aproape s#au
u5lat2 cresc3n cu 10.32/.11( mii lei2 e la /.!%0.151 mii lei la 20.00/./31 mii lei.
<n 2003 situaia s#a meninut2 $n sensul c2 c9eltuielile au crescut cu 1(.152.%1% mii
lei &e la 11.213./31mii lei la 31./!!.%0/ mii lei'2 iar veniturile au crescut mai mult
cu
2%.%2(.11( &e la 20.00/./31 mii lei la (%.%3(.105 mii lei'.
-.*. E+olu,i! cF$l%ui$lilor cu /$r&o"!lul
Pentru c aceast lucrare este 5azat pe stuierea moului $n care personalul firmei
este motivat2 antrenat i recompensat corespunztor muncii esfurate am realizat i o
analiz pertinent a c9eltuielilor cu personalul.
)m urmrit $n mo eose5it cunoaterea evoluiei i teninei unor asemenea
categorii e c9eltuieli2 $n raport i e aciunea iferiilor factori. )m folosit ca inicatori
ponerea c9eltuielilor e personal $n totalul c9eltuielilor firmei i e asemenea ponerea
c9eltuielilor efectuate cu personalul $n cifra e afaceri.
*tructurarea c9eltuielilor cu personalul este generat e mai multe componente8
1. salariile tarifare2 respectiv2 negociate2 sporuri acorate &pe categorii'2 premii2 ta.e
e protecie social2 impozite etc.2 prezint importan $n elimitarea c9eltuielilor care sunt
reglementate prin acte normative i asupra crora societatea nu poate acionaC
2. categoriile e personal sunt utile pentru marcarea mutaiilor care s#au prous $n
structura personalului2 pentru eventualele comparaii cu firme similareC
3. formele e salarizare practicate $n calitate e mecanisme e legare a salariilor e
rezultateC
(. $n raport cu moul e incluere $n costuri este necesar localizarea
rezervelor e.istente pentru sporirea eficienei c9eltuielilor cu salariile.
:nicatori
)ni
+a5elul nr. 3
#Mii lei#
2001 2002 2003
6r. meiu e salariai 5( 5! !(
*alarii 5rute 1./01.!5% 1./1%.302 2.2!0./1%
6r. cola5oratori 2 2 2
;repturi 5neti cuvenite cola5oratorilor (.200 5.000 5.(00
C9eltuieli cu personalul# total &CPP' 2.%11.11/ 2./%3.302 3.0!!.31%
Este semnificativ i remarca5il reucerea ponerii c9eltuielilor cu personalul $n
totalul c9eltuielilor i $n totalul cifrei e afaceri $n fiecare an.
chelt . cu pers
=
2%1111/
= 0
(3.
chelt . cu pers
=
2%1111/
= 0 2/.
20018
total chelt !551112
20018
C# /(3/1!(
113
chelt . cu pers
=
2/%3302
= 0.11
chelt . cu pers
=
2/%3302
= 0.15
20028
total chelt 11213/31
20028
C# 1/((3531
chelt . cu pers
=
30!!31%
= 0
10.
chelt . cu pers
=
30!!31%
= 0 0!.
20038
total chelt 31/!!%0/
20038
C# (%11(!00
)m5ii inicatori reflect evoluii escrescente2 aic sporiri ale eficienei utilizrii forei e
munc. )ceast evoluie favora5il poate inclue $ns i posi5iliti suplimentare e
motivare mai 5un a personalului.
-... A"!li6! /o&i4ili%),ilor 5$ &/orir$ ! /ro5uc%i+i%),ii u"cii
$n8
Prouctivitatea muncii este influenat e un comple. e factori2 care pot fi grupai
a. factori privin introucerea progresului te9nic
5. factori privin impactul managementului performant
c. factori e natur 5io#psi9o#sociologic
<n carul fiecrei grupe se ientific i cuantific iferite msuri te9nice2
organizatorice i e alt natur care pot contri5ui la sporirea eficienei muncii.
a. <n carul primei grupe se cuantific efectul mecanizrii i automatizrii anumitor
operaii esfurate asupra nivelului prouctivitii.
5. <n carul celei e#a oua grupe se pune accent eose5it pe motivarea salariailor2
ca factor esenial al $m5untirii performanelor. <n acest sens este necesar s fie urmrite
c3teva elemente2 cum sunt8
Evoluia corelaiei intre inamica prouctivitii muncii i a salariului
;inamica salariilor $n raport e evoluia preurilor2 5unurilor e consum curent
,aportul intre salariul minim i ma.im &$n msura $n care este fcut pu5lic'
,aportul intre iferite forme e salarizare
,aportul intre partea fi.a i varia5ila a salariului unor categorii e personal
Cota e participare a salariailor la capitalul social al firmei
Evoluia acestor inicatori este e natur s pun $n evien graul e motivaie al
personalului pentru o5inerea unor rezultate superioare.
c. <n ceea ce privete a treia grup2 aceasta este cea mai comple. i ificil
e cuantificat. +otui2 numeroase stuii sociologice au ientificat soluii practice
pentru valorificarea potenialului salariailor $n activitatea pe care o esfoar. +re5uie
menionat faptul c asupra prouctivitii iniviului influeneaz factori e natur social
cum ar fi8 coniiile e via2 socio#culturale2 meiul familial2 coniiile e munc.
)sigurarea e ctre anga4ator a unor coniii normale e munc2 venituri
corespunztoare activitii epuse2 precum i unele facilitai sociale sunt e natur s
stimuleze i mai mult activitatea fiecrui anga4at.
0. U%ili6!r$! (o"5ului 5$ &!l!rii
0irma e.ercit un control asupra moului $n care evolueaz c9eltuielile cu salariile2
ceea ce2 practic2 $nseamn $ncararea $n anumite limite presta5ilite sau reconsierate2 astfel
$nc3t2 s se asigure realizarea inicatorilor e eficien prevzui.
Ca limite presta5ilite pot fi consierate normele e munc $n vigoare la ata
respectiv2 precum i fonul e salarii prevzut &planificat' la nivelul firmei. Practic
11(
aceasta $nseamn c lunar2 trimestrial i la finele anului2 oat cu $ntocmirea statelor e
plat2 s se fac comparaie cu fonul planificat2 sta5ilinu#se astfel moificarea a5solut.
Pot e.ista ou situaii8 cazul $n care fonul e salarii planificat este epit i cazul
$n care este respectat fonul e salarii planificat2 aic2 c9eltuielile cu plata salariilor sunt
$n conformitate cu cele prevzute prin 5ugetul firmei.
7. .istemul 'e salari$are aplicat
Prin sistemul e salarizare aoptat e firma *.C. P:"-+,-M *.,.". aceasta poate
s acioneze asupra comportamentului salariailor pentru a se realiza 5unul mers al
activitii esfurate.
*istemul e salarizare aplicat e societate este consierat ca fiin corect i ec9ita5il2
iar salariaii $l percep ca atare. Climatul e.istent $n carul firmei reflecta pe eplin acest
lucru2 i anume faptul c nu e.ist conflicte legate moul e acorare a salariilor i a
celorlalte forme e recompensare practicate e firm.
Conucerea firmei a $ncercat s realizeze un sistem e plat ec9ita5il pentru toi
anga4aii $n concoran cu munca prestat i cu nivelul e performan pe care $l ating.
)ctul normativ pe 5aza cruia alegerea i conceperea sistemului e salarizare a
evenit un atri5ut al conucerii este 1egea nr.8BC8DD8 = privind salari(area. Pe 5aza
reglementarilor generale ale acestei legi2 c3t i respect3n restriciile prevzute $n lege2
conucerea firmei i#a realizat propriul sistem e salarizare care s#i asigure realizarea
o5iectivelor sta5ilite.
;irectorul general al firmei a realizat i implementat sistemul prin care salarizarea
se acor prin corelarea c3tigurilor cu rezultatele2 a salariilor cu performanele cu salariile.
:niial2 compania a folosit un sistem e salarizare mai puin stimulativ2 pornin e
la posi5ilitile financiare pe care le avea. Glterior acest sistem a fost ezvoltat aapt3nu#l
la situaia ei actual.
*#au analizat sistemele e salarizare e.istente $n alte firme i anume8
grilele e salarizare pentru muncitorii in activitatea e 5az &cpitani2 mecanici efi2
secunzi2 ofieri2 electricieni2 motoriti2 maitrii' i pentru muncitorii au.iliari
&matrozi2 legtori'C
formele e salarizare aplicateC
moul e ifereniere a salariilor personalului e aministraieC
sporurile acorate i premiile primiteC
normarea muncii
<n urma acestei analize a fost aoptat un sistem care s#a oveit cel mai 5ine
aaptat pe moul e esfurare al activitii companiei2 $ncerc3n s fie c3t mai simplu i
fr practicarea vreunei iscriminri.
Gn element important luat $n calcul $n ela5orarea acestui sistem a fost eterminarea
posi5ilitilor financiare ale firmei2 pentru ca apoi2 pe 5aza 5ugetului e venituri i
c9eltuieli s se sta5ileasc salariile2 sporurile i premiile.
)stfel2 sistemul e salarizare al *.C. Pilotrom *.,.". cuprine8
salariile e 5az
sporurile
formele e premiere
normarea muncii
formele e salarizare
a. *alariile e 5az
115
3rila 'e salari$are pentru personalul na"igant( )ncep8n' cu 1 ianuarie 2992
*alariul e
-re suplimentare
+a5elul nr. 5
Compensaie
0uncia sau clasa
5az lunar
G*;
[ile e lucru
1N135 in salariul
lunarNor
*3m5t2 uminic2
sr5tori 1N15 in
salariul lunarNor
pentru conceiul
anual 1N25 in
salariul lunarNzi
1.Cpitanae nav 2%% 221( 32%5 1125(
2. Mecanic ef 2!2 12/( 32(1 102(%
3. *ecun 1%! 123% 22(% 12(5
(. -fier 2 1(/ 1210 12// 52/!
5. Mecanic 1 1(3 120! 12// 5215
!. +e9nician raio 1(/ 1210 12// 52/!
1. Electrician 12% 1210 1211 5213
%. Hef ec9ipa4 /5 02/5 1221 32%2
/. Motorist /5 0211 1221 32%2
10.Maistru timonier %% 02!! 121% 3255
11.Marinar calificat %5 02!3 121( 32(2
12. Marinar !3 02(1 02%5 2255
"alariile de )a( pentru personalul de administraie
<n carul personalului e aministraie al companiei funcioneaz8 2 irectori
&te9nic i general'2 2 conta5ili2 asistent irector pentru relaiile e e.port2 secretarele.
*alariile e 5az pentru aceast categorie e personal s#au sta5ilit pe funcii $n mo
ifereniat2 lu3nu#se $n calcul graul e comple.itate al muncii prestate2 responsa5ilitile
ce le revin i nivelul e pregtire einut e fiecare persoan $n parte.
:niial2 pentru funciile e conucere s#a inut seama e mrimea i comple.itatea
activitii firmei. <n acest sens s#a orit ca asociaii2 care conuc i activitatea firmei2
s 5eneficieze e un salariu mai mic2 care s nu $mpovreze firma i s le permit s
se ezvolte.
5. *porurile
Coniiile e acorare a sporurilor i categoriile e personal $nreptite sa
primeasc sporuri la salariul e 5az au fost prevzute $n contractul colectiv e munc.
*porurile care se pltesc $n carul firmei sunt8
S/or /$"%ru co"5i,ii #r$l$ 5$ u"c) i ri&c E cel mai important spor este alocat
piloilor supui constant unor riscuri consiera5ile atorit trans5orrii e la c9eu
pe pilotinNalup i apoi la 5orul navei care urmeaz s acosteze2 eseori
acest lucru realiz3nu#se $n coniii atmosferice nefavora5ile i $ntoteauna $n
afara 5azinului portuar $n mare esc9is. *e acor un spor e p3n la 15W in
salariul e 5az2 corespunztor timpului lucrat la locurile e munc respective.
S/or /$"%ru u"c! 5$ "o!/%$ E este acorat ispecerilor i piloilor pentru munca
efectuat $n timpul nopii. Munca prestat $ntre orele 22800 E !800 este consierat
munc e noapte. ;urata normal a muncii e noapte nu va epi % ore $ntr#o
perioa e 2( e ore. )nga4atorul care2 $n mo frecvent2 utilizeaz munca e
noapte este o5ligat s informeze espre aceasta inspectoratul teritorial e
munc. *alariaii care efectueaz cel puin 3 ore e munc e noapte
5eneficiaz fie e program e lucru reus cu o or fa e urata normal a zilei
e munc2 fr ca
11!
aceasta s uc la scerea salariului e 5az2 fie e un spor la salariu e minim
15W in salariul e 5az pentru fiecare or e munc e noapte prestat.
S/or /$"%ru +$cFi$ '" u"c) E compania respect normele legale referitoare la
vec9imea $n muncC
S/or 5$ %o;ici%!%$ E se acor $n cazul $n care personalul e pilota4 lucreaz cu nave
care transport material raioactiv2 petrolifer2 gaze sau altfel e su5stane care pot
auce atingere sntii acestora.
S/or /$"%ru u"c) &u/li$"%!r) # munca prestat $n afar uratei normale a
timpului e munc sptm3nal este consierat munc suplimentar. Munca
suplimentar nu poate fi efectuat fr acorul salariatului2 cu e.cepia cazului e
for ma4or sau pentru alte lucrri urgente estinate prevenirii proucerii unor
acciente sau $nlturrii consecinelor unui accient. Munca suplimentar se
compenseaz prin ore li5ere pltite2 $n urmtoarele 30 e zile up efectuarea
acesteia. <n cazul $n care compensarea prin ore li5ere pltite nu este posi5il $n luna
urmtoare2 munca suplimentar va fi pltit salariatului prin augarea unui spor la
salariu corespunztor uratei acesteia.
*porul pentru munca suplimentar se sta5ilete prin negociere2 $n carul
contractului colectiv e munc2 sau up caz2 al contractului iniviual e munc2
i nu poate fi mai mic e 15W in salariul e 5az.
c. 0ormele e premiere
Criteriile pe 5aza crora se fac premierele au fost e asemenea sta5ilite prin
contractul colectiv e munc. *#au precizat i moalitile e constituire c3t i sursa
fonurilor e premiere2 limita premiilor iniviuale.
<n contractul colectiv e munc s#a prevzut un procent e constituire a fonului e
premiere e 1W in fonul e participare a salariailor la profitul rmas up plata
impozitului potrivit legii. )cestea sunt premii in profitul anual care se pltesc $n general2
up apro5area 5ilanului.
0irma a constituit e asemenea i un alt fon e premiere $n carul fonului e
salarii pe care $l utilizeaz $n situaii cu caracter e.cepional.
111
*... Co"clu6ii 5$ !"&!4lu
2..1. *tuiile e caz efectuate au pus $n evien progresele variate
cantitative i calitative ale managementului resurselor umane $n firmele
rom3neti. ;iscuiile purtate cu specialitii i managerii2 ca i variatele analize
efectuate au confirmat aceste progrese. Este iniscuta5il c acestea se e.plic
prin mai muli factori i $mpre4urri2 $ns cea mai important creem c o
constituie trecerea la economia e pia2 rolul e.trem e pozitiv i puternica
presiune a concurenei in interiorul i in afara rii care se e.ercit asupra
firmelor rom3neti.
E.cepie e la aceast afirmaie face esgur firma E"EC+,- E
P,-;2 care este conus i funcioneaz impeca5il e la area sa $n circuitul
economic. ;in motive lesne e $neles stuiul e caz pentru aceast firm nu
va conine ate i inicatori economici2 ci oar metoologia e organizare i
conucere a resurselor umane. ,ealizat up cele mai $nalte rigori2 aceast
metoologie a managementului resurselor umane la E"EC+,- E P,-; este
un $nalt etalon2 surs e inspiraie pentru toate celelalte firme2 c9iar ac
specialitii acesteia afirm c nu este la cel mai $nalt nivel $n c3teva privine.
2..2. Progresele manageriale apar mai eviente i sintetice $n ceea
ce privete gestiunea financiar a resurselor umane. )vem $n veere
principalii inicatori e performane economice8 cifra e afaceri2 consumul e
munc i $n primul r3n corelaiile salariilor cu prouctivitatea muncii2 aa
cum rezult in atele care urmeaz pentru cinci in cele ! firme stuiate8
11%
11/
Nr.
cr%.
S.C. Ro%$l S.A. S.C. For$!r S.A. S.C. E(ori$ S.A. S.C. Pro5co S.A.
Tulc$!
S.C. Pilo%ro SRL
Co"&%!",!
1. Cifra e
afaceri
2. 6umr
e
salariai
3. Proucti#
vitatea
muncii
(. *alariul
meiu
5. :nice e
evan#
sare
&,38 ,('
*881 *88* *88. *888 *881 *88* *88. *888 *881 *88* *88. T < * T < 1 T *881 *88* *88.
100 12/ 152 100 3%1 (3( 3/% 100 1(0 300 2/1 100 2(1 2!1 100 20! 510
100 /3 1% 100 30 !3 5( 100 102 /0 %0 100 /1 %/ 100 10! 111
100 135 1/0 100 255 !%/ 1(3 100 13% 332 3!/ 100 253 300 100 1/5 (31
100 1!! 2%/ 100 11! 12% 11% 100 ... ... ... 100 1!/ 211 100 10( 11/
120 02%1 02!! 120 222 523% (211 120 ... ... ... 120 125 12(2 120 12%% 32!1
11/
Cu toate c numrul e termeni ai seriilor este mic2 e numai 3#(
ani2 sunt e o5servat8
a. creteri foarte puternice ale cifrei e afaceri e la un an la altul.
;e cele mai multe ori creterile cifrei e afacrei sunt continue e la un an la
altulC
5. sceri ale efectivelor e salariai $n ma4oritatea firmelorC aceasta
arat c firmele2 printr#un management mai 5un reuesc s realizeze creteri
su5staniale ale cifrei e afaceri cu consumuri mai mici e munc &e efective
e salariai'. 6umai *.C. Pilotrom *.,.".#aflat $ntr#o etap e e.tinere#
realizeaz creteri ale efectivelor e la un an la altulC
c. creteri eose5it e puternice $nregistreaz prouctivitatea muncii
E inicatorul e cea mai mare sintez a eficienei utilizrii resurselor te9nice2
materiale i e munc i2 eci2 a eficienei manageriale. ;e o5servat c2
sporurile prouctivitii muncii sunt mult mai mari ec3t cele ale cifrei e
afaceri. )ceasta $nseamn c cifra e afaceri $i $ntemeiaz creterile anuale
pe 5aza prouctivitii muncii2 ceea ce este e.presie e mare relevan pantru
managementul oricrei firme. E.cepie face2 esigur2 $n acest caz *.C.
Pilotrom *.,.".2 une prouctivitatea muncii sporete mai $ncet ec3t cifra e
afaceri. )cest fapt nu contrazice afirmaia e mai sus2 pentru c i aceast
firm realizeaz creteri foarte mari e prouctivitate2 ci ne arat oar c
firma a avut nevoie e efective suplimentare e salariai pentru a face fa
nevoii e e.tinere a pieeiC
. $n fine2 este e remarcat c i salariile meii sporesc e la un an la
altulC $n unele firme aceste creteri ale salariilor meii sunt eose5it e rapie
&*.C. ,omtel *.).2 *.C. 0oremar *.).2 *.C. Procom *.). +ulcea'C creteri
mici i puin semnificative $nregistreaz salariile meii e la *.C. Pilotrom
*.,.". Pentru firma Eforie *.). lipsesc atele privin salariul meiu2 $ns aici2
up unele inicii2 pe l3ng nivelul sczut al salariilor2 avem e#a face i cu
120
creteri reuse2 am5ele caracteristici fiin erivate2 $n special2 in structurile
forei e munc &femei2 necalificate2 sezoniere etc.'
:niferent e particularitile artate2 salariile meii sporesc $n
corelaie cu prouctivitatea munciiC $n ma4oritatea firmelor salariile meii sunt
evansate e creterile mult mai puternice ale prouctivitii muncii. 0aptul
este pozitiv2 pentru c nu pune firmele $n ificultatea e a nu mai putea
funciona i ofer posi5ilitatea remunerrii tuturor factorilor i agenilor care
particip la procesul e proucie &profitul2 o53na2 renta etc.'
)ceast apreciere pare s nu fie vala5il i pentru ,omtel2 une
salariul meiu crete consiera5il mai rapi ec3t prouctivitatea muncii. <n
realitate2 e.plicaia este legat e o succesiune e aciuni sistematice e natur
managerial2 e evaluare mai 5un a posturilor i e sta5ilire a remunerrii
oamenilor anga4ai la un nivel mai concorant cu munca i performanele lor.
)semenea aciuni manageriale i c9iar mai comple.e se cer realizate fr mari
$nt3rzieri mai ales c3n firmele realizeaz corelaii 5une2 creterea salariului
fiin evansat e ctre creterea prouctivitii muncii.
2... :nicatorii performanelor e.aminate reflect2 $ntre altele2 o
5un gestiune a resurselor umane. )firmaia vala5il pentru nivelul agregat e
analiz pe care l#am propus i realizat $n cele ce au preceat oglinete2 fr
$noial2 un progres i un staiu relativ 5un al managementului resurselor
umane2 ca i al managementului firmelor $n general.
)ceste constatri i concluzii $n continuare se vor preciza i nuana
mai mult ac $ncercm o aprofunare a analizei gestiunii resurselor umane
intr#una in firmele pentru care ispunem e atele necesare.
:nfluena evoluiei salariailor2 timpului lucrat i a prouctivitii
muncii asupra cifrei e afaceri la firma 0oremar *.). $n anii 2002 i 2003.
121
Nr.
cr%.
*88* *88. Di($r$",$
M &!u <
I"5ici DKE
*88.I*88*
1. Cifra e afaceri
&mii lei'
/2.!!3 %(.%%! # 1111 /12!
2. 6umrul salariailor 212 1%0 # 32 %(2/
3. 6umr e zile lucrate total 35./3( 25.200 # 10.13( 10212
(. 6umr e ore lucrate total 301.%(5 1/!.5!0 # 105.2%5 !5212
5. Prouctivitatea anual a
muncii &mii lei'
(31.0%% (11.5%% Z3(.500 1012/
!. 6r. meiu e zileNsalariat 1!/25 1(0 # 2/25 %22!
1. Prouctivitatea meie
zilnic a muncii &mii lei'
%. ;urata meie a zilei e
lucru &ore'
/. Prouctivitatea orar a
muncii &mii lei'
251/ 33!/ Z 1/0 1302!
%2( 12% # 02! /22/
301 (32 Z 125 1(021
;e remarcat sunt urmtoarele constatri8
a. $n anul 2003 cifra e afaceri nu este realizat ec3t $ntr#o
proporie e /12!WC
5. efectivul e salariai se reuce $ntr#o proporie i mai mare2
respectiv cu E 32 persoane2 aic e la 212 $n 2002 la 1%0 $n 20032
reprezent3n o proporie e %(2/WC
c. faptul c fa e 2002 nivelul efectivului e personal $n anul 2003
se sta5ilete la %(2/W2 mai 4os ec3t nivelul cifrei e afaceri e /12!W poate
s fie interpretat pozitiv2 ca i $n analiza preceent $ntruc3t cifra e afaceri se
realizeaz $ntr#o proporie mai mare2 aic peste efectivul e salariai2 aic $n
5aza unui consum mai reus e factori e proucie. )ceasta este $ns numai
o aparen ac inem seama e toate celelalte remarceC
. cu toate c prouctivitatea anual a muncii s#a realizat $n 2003
fa e 2002 $n proporie e 1012/W2 aceasta este suficient oar pentru a
acoperi iferena intre graul e realizare a cifrei e afaceri i graul e
realizare a efectivului e personal &/12! 8 %(2/ L 1012/W'C
e. creterea insuficient a prouctivitii anuale &e numai 1012/W'
i a cifrei e afaceri este legat e eteriorarea graului e utilizare a
efectivului e salariai anga4aiC numrul e zile lucrate s#a reus la 10212W $n
122
2003N20022 iar numrul e ore lucrate a atins un nivel i mai co5or3t2 e
!5212WC
f. fonul e zile lucrate i fonul e ore lucrate s#au reus nu numai
atorit reucerii efectivului e personal2 ci i atorit reucerii numrului e
zile lucrate e un salariat e la 1!/25 zileNsalariat $n 2002 la 1(0 zileNsalariat $n
anul 2003 &%22!W'2 precum i atorit reucerii numrului e ore lucrate e
un salariat2 e la %2( ore la 12% oreNzi &/22!W'C
g. pentru a contracara i reucerea acestor ou fonuri e timp i
evitarea scerii cifrei e afaceri2 prouctivitatea muncii anual ar fi tre5uit s
sporeasc mult peste 1012/W2 aic 1112%W &/2!!3 8 1%0 salariai L 51(.1/( 8
(31.0%%'C
9. prouctivitatea zilnic a sporit la 1302!W2 iar cea orar la 1(021W
$n 2003N20022 $ns n#au fost suficiente pentru a atinge un nivel e 1112%W2 ci
oar e 1012/W atorit scerii graului e realizare a fonului e timp
zilnic i respectiv a fonului e timp orarC
i. in toate aceste consierente se esprine concluzia c firma
0oremar este eparte e a fi gestionat corespunztor resursele e munc i
eci c managementul acestor resurse i managementul general al firmei au
fost efectuoaseC
4. fenomenul e su5utilizare a fonului zilnic i orar e timp este
specific i altora in firmele pentru care s#au ela5orat stuii e caz2 ceea ce
$nseamn c2 $n fapt2 progresele gestiunii resurselor e munc su5liniate la
$nceputul analizei noastre e sintez sunt $nc eparte e a fi larg confirmate
$n practicC
I. su5utilizarea fonului e timp este frecvent alimentat e
fenomene e a5senteism2 mor5iitate atorit coniiilor e munc i a5senei
msurilor ergonomice2 e intense procese e micare i fluctuaie a forei e
munc2 frecventelor acte e inisciplin2 lipsei e ataament fa e firm etc.
123
l. su5utilizarea fonului e timp $n ce privete intensitatea sa
normal nu este nici ea asigurat $n multe cazuri atorit sl5iciunilor
e.istente $n sta5ilirea i funamentarea normelor e munc2 $n insuficiena
personalului e normare2 ca i sl5iciuni $n pregtirea acestuia. ;in cauza
normrii nesatisfctoare2 remuneraia nu poate fi nici stimulativ i nici
ec9ita5il2 nu favorizeaz creterea prouctivitii muncii2 nu se asigur
eplina valorificare a potenialului te9nico#material i uman2 nu se stimuleaz
isciplina i interesul pentru pregtire i performan $n munc .a.m..
m. aceste nea4unsuri in gestiunea personalului &utilizarea
nesatisfctoare e.tensiv i intensiv a timpului e munc' reflect sl5iciuni
consiera5ile ale celei e a oua component calitativ2 a managementului
resurselor umane esfurate $n amonte2 $ncep3n cu recrutarea2orientarea2
selecia2 anga4area i integrarea personalului2 remunerarea i evaluarea
personalului2 pregtirea i cariera anga4ailor .a.
)supra acestor activiti ne vom opri2 pe scurt2 $n cele ce urmeaz2
$ntuc3t au rol eterminant $n reliefarea nea4unsurilor constatate mai sus $n
gestiunea acestor resurse2 c3t i2 implicit2 pentru evaluarea staiului e
perfecionare i implementare a activitilor managementului resurselor
umane.
2..-. ,ec r utare a i s e le c ia per s onalulu i sunt ecisive $n orice
firm. Cutoate acestea2 $n stuiile e caz2 recrutarea i selecia2 ca i toate
celelalte componente sunt realizate ireproa5il oar la E"EC+,- E P,-;.
"a firma 0oremar *.).2 r e c r utarea se face $n coniiile $n care
,-0 E ul i fiele posturilor sunt epite in punct e veere al atri5uiilor2
competenelor i al responsa5ilitilor &vectori funamentali'C $n stuiul e caz
se afirm c acestea se cer revizuite i $m5untiteC recrutarea are estule alte
puncte negre2 cum ar fi8 lipsa unui pac9et e informaii privitoare la
restructurarea firmei2 unele mai apropiate iar altele mai $neprtate. <n
consecin2 anunul e recrutare n#a putut inclue nici cerinele postului2 nici
12(
se.ul i nici pregtirea necesare2 la seiul firmei prezent3nu#se numeroase
persoane nepotrivite nevoilor firmeiC $n firm lipsete i un program
informatic pentru uurarea $nscrierii atelor $n eviena compartimentului
resurselor umane.
;in cauzele artate mai sus2 se lecta r e a $n firm s#a fcut foarte
ificil8 selectarea personalului ce tre5uia isponi5ilizat2 ca i selectarea
personalului e care firma avea nevoie pentru a face fa concureneiC a lipsit
posi5ilitatea ela5orrii i utilizrii e proceuri aecvate at3t $n procesele e
recrutare c3t i e selectare.
<n plus2 $n procesele e selecie2 firma nu i#a creat un sistem
informatic pentru prelucrarea rapi a atelor i a testelor e selecie i2 mai
ales2 nu i#a procurat un la5orator e e.aminare psi9ic2 e.trem e important
$ntr#o firm care funcioneaz $n coniii e izolare2 cu e.punere la riscuri i
la efort prelungit.
+oate aceste nea4unsuri in sfera recrutrii i seleciei i#au lsat
aa cum am vzut2 o puternic amprent asupra utilizrii sla5e a timpului e
munc i asupra prouctivitii muncii anuale.
"a firma Eforie *.). Constana2 caracterizat printr#o ponere
mare a personalului necalificat i sezonier2 un nivel e.trem e sczut al
salariilor i e aici o mare fluctuaie a anga4ailor2 recrutarea i selectarea
per s onalulu i se esfoar cu mari nea4unsuri in moment ce firma a5ia $i
realizeaz recrutarea pe 5az e anunuri2 prin agenii i irect in coli i $i
propune ca o5iective pe termen scurt8 anga4area e personal calificat t3nrC
stuierea cauzelor pentru care unii anga4ai stau2 alii pleacC crearea unui
sistem e selecie care s satisfac nevoile e sta5ilizare i e performan ale
firmeiC crearea unui comple. e criterii pentru selectarea personalului.
Ca o5iective pe termen lung $n omeniul recrutrii i seleciei2
firma $i propune o politic e personal2 cristalizarea unei culturi a
organizaiei .a.2 ca i c3n acestea n#ar fi necesare firmei imeiat2 $n termenul
125
cel mai scurt posi5il &a' ac avem $n veere situaia e.trem e nefavora5il $n
care se afl firma nu numai $n ce privete personalul2 ar i posi5ilitatea unor
servicii e $nalt calitate $ntr#un turism moern.
"a firma ,omtel Constana2 recrutarea i selecia nu se fac pe
5aza analizei postului pentru c2 aa cum se afirm $n stuiul e caz2 =prezena
$n centrala telefonic este o5ligatorie>. Eliminarea interviului in procesele e
recrutare i selecie se face oar pentru meiul rural $n scopul realizrii
avanta4ului e a elimina costurile e recrutare i selecie. )cest fapt este
motivat prin $mpre4urarea c nu $ntoteauna persoana cu nota cea mai mare
realizeaz i serviciile e cea mai mare calitate i eficien pentru firm. )cest
spirit e raionalitate se aplic oar $n meiul rural2 pentru c el nu mai este
recunoscut i aplicat i $n meiul ur5an. *el e c i a $n firm2 aici se face $n
conformitate cu cerinele postului prin normare2 pornin e la fia postului $n
veerea selectrii viitorilor anga4ai at3t up cunotinele necesare2 c3t i
up aptituinile personale ale caniatului.
"a firma Procom +ulcea2 recrutarea i selecia se fac firete
pornin e la fia postului2 motiv3nu#se c aceasta esc9ie comisiei
perspectiva comparaiei intre caniai i nu $n primul r3n pentru c asigur
o5iectivitatea recrutrii i seleciei2 astfel $nc3t caniatul s satisfac nevoile
organice ale postului firmei. ,ecrutarea i selecia nu au la 5az o politic e
personal i o cultur a firmei2 fr s mai vor5im e strategii pe termen meiu
i pe termen lung ale firmei. <n acest caz2 recrutarea i selecia se realizeaz
printr#o serie e proceuri simplificate8 anun2 concurs i pro5a practic e
ou sptm3ni. ;in toate aceste motive i altele la care ne referim mai 4os2
firma gestioneaz at3t e sla5 resursele umane2 $nc3t salariile pot s sporeasc
mai rapi2 fa e prouctivitatea muncii2 ec3t ar fi fost poate 4ustificat2 ceea
ce spune cam totul espre managementul general i al resurselor umane2
$n special.
12!
"a E"EC+,- E P,-;2 recrutarea se face $n 5aza noii politici e
recrutare prin anticipare i e lung urat pentru a evita ezec9ili5rele intre
meserii i piramia v3rstelor i pentru a realiza armonia intre promovrile
interne i recrutrile e.terne. <n plus2 $n urma analizei i reproiectrii generale
a fielor e post &ceea ce la alte firme nu se face' se prevee $m5untirea
procesului i metoologiei e recrutare a personalului i pentru unitatea 2 care
urmeaz s fie at $n funciune. <n acest scop2 s#a 9otr3t e4a recrutarea i
selecia personalului pe 5aza aucerii fielor e post la noile stanareC
aceasta va asigura centrala cu personal t3nr2 5ine pregtit teoretic2 care va
intra $n programul e pregtire special ela5orat i care se va forma $n meiul
e lucru2 $n cultura organizaional i $n cultura e securitate nuclear a
centralei.
2..5. <ncara r e a i integrarea personalului
<ncararea personalului se efinete ca un ansam5lu e procese
$n urma crora are loc atri5uirea posturilor prevzute $n structura
organizatoric persoanelor selecionate2 inclusiv $nc9eierea tuturor
formalitilor necesare2 in3n seama e cerinele integrrii c3t mai epline a
fiecrei persoane. <n fapt2 $ns2 timpul alocat pentru anga4area e pro5 este
scurt i foarte scurt8 e la c3teva zile p3n la o sptm3n &firma Eforie *.).'
i ou sptm3ni &firma Procom +ulcea'. Msura $n care anga4atul este cel
mai potrivit culturii i strategiei firmei nu se poate face $n 1#2 sptm3ni i2
mai ales2 fr o strategie a firmei i fr o cultur care s precizeze cu claritate
valorile i normele =sacre> ale acesteia. <ntr#o perioa e 1#2 sptm3ni nu se
pot evalua performanele2 competenele2 capacitatea real e a lucra fr
a5ateri i nici mcar prezena la lucru &firma Eforie *.).'2 tiut fiin faptul c
acestea se verific greu $ntr#o perioa aa scurt i cu proceuri e evaluare
in cele mai simple sau fr acestea. "a E"EC+,- E Pro2 ac evaluarea
persoanelor $n perioaa e pro5 genereaz o apreciere =neaccepta5il> &care
survine2 e regul2 up ce s#au aplicat o serie e msuri corective2
121
ocumentate'2 ar care n#au fost urmate e $m5untiri2 e performane $n
funcia pentru care au fost selectate se proceeaz la esfacerea contractului
iniviual e munc2 $nc9eiat pe perioaa e pro5.
;ar2 o asemenea rigoare $n evaluarea persoanelor $n pro5
&profesional i moral2 concorant cu cultura i strategiile firmei' nu se poate
aplica ec3t acolo une firmele esfoar o activitate managerial
prospectiv2 e lung urat a resurselor e munc2 nu numai a celor anga4ate
$n pro52 ar i acelora care sunt anga4ate ar nu mai corespun stanarelor
noi.
C3t privete int e grare a $n firm2 $n performanele i meiul ei
cultural2 se poate vor5i $n termeni elogioi oar la E"EC+,- E Pro. <n cazul
celorlalte firme2 eficienele e recrutare2 e selecie2 e pro5 .a. se
=prelev> $n sfera anga4atului2 cu toate consecinele ce ecurg e aici. Criza
e locuri e munc $l face circumspect2 se supune e.igenelor la nivel minim2
ca i ali anga4ai2 nu iese in r3nul =performanelor> meiului2 cu fluctuaie
reus2 fr iniiativ2 fr implicare i participarea creatoare2 fr
performanele e care au cu aevrat nevoie firmele rom3neti &firmele
Procom +ulcea2 0oremar *.).2 Eforie *.). Constana .a.'. Potrivit
c9estionarului lansat $n mai multe firme privin managementul
participativCstaiul actual i perspective2 la $ntre5area care reflect graul e
participare i integrare s#a rspuns aproape $ntoteauna negativ &firma
=-ilpro> *.). Constana'.
0aptul c $n r3nul personalului care a a4uns s fie anga4at cu
stagiu sunt numeroi aceia care nu sunt integrai prin performane2 reflect
cum nu se poate mai limpee c lanul organizaional al funciei e resurse
umane este superficial2 rapi2 fr e.igena ifr pregtirea managerial i2
mai ales2 $n psi9ologie i $n sociologie.
2..6. Pre g t ire a i evaluarea personalulu i reprezint omenii
comple.e ca8 pregtire profesional i pregtire aptituinal2 a5ilitate e
12%
comunicare2 e cooperare2 e munc $n ec9ip2 e autoperfecionare2 e
fielitate i e su5oronare etc. +oate firmele stuiate nu pot s nu in seama
e am5ele aspecte. "a E"EC+,- E Pro pregtirea personalului are la
origine analiza i reproiectarea fielor e posturi2 recrutarea i selecia2
ezvoltarea carierei2 protecia i sigurana anga4ailor2 evaluarea
performanelor2 corelarea comple.itii posturilor up un larg sistem e
criterii2 reaezarea recompenselor i sistemului e salarizare etc. <n toate
aceste privine se e.amineaz am5ele componente ale pregtirii $n raport cu
postul e munc2 at3t profesional c3t i al conuitei generale. )m5ele
componente fac parte i in Programul e implementare a recomanrilor i
propunerilor e perfecionare a pregtirii resurselor umane2 e la manageri
p3n la ultimul e.ecutant2 $n concoran cu strategia e asigurare i pregtire
a resurselor e munc2 cu cultura organizaiei i cu politica e pregtire2 e
formare i e evaluare a personalului.
<n celelalte firme2 pregtirea i evaluarea resurselor umane las
e orit in toate motivele reliefate p3n acum i2 $n special2 atorit sla5ei
corelri a pregtirii cu cerinele posturilor2 $nt3rzierilor $n reproiectarea
posturilor2 a5sena strategiilor i politicilor e personal2 evaluarea superficial
la anga4are i2 perioic2 up aceasta2 a5sena proceurilor eficiente e
evaluare i asigurare a competenelor i aptituinilor anga4ailor etc.
*e $nelege in cele artate c ac pregtirea i evaluarea
performanelor sunt insuficiente i efectuoase2 nici promovarea $n cariere i
mai ales motivarea i remunerarea personalului nu sunt satisfctoare.
2..7. Motiv a rea personalului este un omeniu e cea mai mare
comple.itate2 pentru c oamenii vin $n firm2 up cum se tie2 in nevoia
satisfacerii unei vaste game e nevoi2 orine i aspiraii. <n E"EC+,-# Pro
motivaia se organizeaz2 se realizeaz comple. $ns preocuparea central este
ca remuneraia s ai5 o 5az c3t mai o5iectiv posi5il. <n acest sens2 rolul
12/
cov3ritor $l are tot analiza i reproiectarea posturilor2 eterminarea
comple.itii &numrului e puncte' al fiecrui loc e munc # $n funcie e
care se sta5ilete i realizeaz nivelul salariilor tarifare e 5az i celelalte
stimulente pecuniare $n raport cu cele mai iferite coniii e munc i
rezultate ale anga4ailor.
Hi $n celelalte firme2 fr a se negli4a aspectele nepecuniare ale
motivaiei2 accentul principal cae asupra remuneraiei2 $n special atorit
inflaiei i reucerii puterii e cumprare a salariilor. ;e pil la , o m tel#
Constan a motivaia prin remuneraie a polarizat i polarizeaz atenia firmei
$n trei irecii principale8 s ai5e capacitate e atragere a forei e muncC s
fie ec9ita5ilC i s stimuleze performana. ;e aceea2 $n ultimii ani2 sistemul
e salarizare s#a sc9im5at e mai multe ori2 gener3n2 aa cum s#a vzut o
inamic mai rapi a salariului meiu ec3t a prouctivitii muncii. "a
firma 0oremar *.). perfecionarea motivaiei se esfooar i $n prezent su5
semnul unor cerine cum s3nt8 sta5ilirea unor corelaii mai 5une $ntre
o5iectivele firmei i o5iectivele iniviului anga4atC intensificarea cola5orrii
intre manager i salariat i toate etapele i momentele procesului
e concepie i ecizie2 precum i $n acelea e e.ecuie2 e aucere a acestora
la $neplinireC asigurarea egalitii e anse a anga4ailor $ntemeiat pe
pregtire i pe competen2 pe contri5uie i
rezultate ale muncii colective i iniviualeC ezvoltarea resurselor
e munc i promovarea acestora $n interiorul firmeiC $n funcie e
efort2 contri5uie i e rezultate ale munciiC $m5untirea meiului
am5iant i reucerea $m5olnvirilor anga4ailor. "a firma> Efori e *) >
Consta n a se recunoate nivelul sczut al salariilor i implicaiile
nefavora5ile ale acestui fapt asupra insta5ilitii i calificrii reuse a
personalului ispus s lucreze $n servicii. Pe termen scurt se are $n veere
moaliti e mo5ilizare a energiei salariailor i e promovareC
creterea percepiei valorilor culturale care se promoveaz $n firmC stuiul
cauzelor pentru care unii vin i alii pleac in firmC motivaia firmei i
130
motivaia personalului sau ce ateapt cele ou pri2 una e la cealalt etc.
Pe termen lung2 se are $n veere ca o5iectiv o politic eficient e personal2 o
5un gestionare a carierelor i 5una sta5ilizare a anga4ailorC promovarea unei
culturi a firmei $ntemeiat pe sc9im5are i2 $n special2 regularizarea
raporturilor intre salarii i sisteme e salarizare2 pe e o parte2 i
performanele iniviuale i colective2 pe e alt parte. <n fine2 firm a Pilotrom
Constana 2 care eine monopolul $n ramur reuete unele rezultate relativ
5une $n special prin eforturi e perfecionare a sistemului e salarizare printr#
o funamentare comple. care ine seama2 $ntre altele2 i e costul vieii. <n
5aza unor analize i sc9im5ri repetate2 astzi se consier c sistemul
e.istent satisface e.igenele e e.pansiune a firmei pe piaa rom3neasc.
Celelalte aspecte ale managementului resurselor umane nu par s preocupe
$ns $n mo special firma2 eocamat.
2..:. Previziunea i planul necesar ului e per s ona l. <n mo
normal2 aceste omenii ale managementului resurselor umane ar fi tre5uit s
le a5orm e la $nceputul analizei2 $nc inaintea recrutrii i seleciei. 6#am
proceat aa pentru c firmele stuiate2 cu e.cepia uneia singure &E"EC+,-
E P,-;'2 nu au a4uns s realizeze un management previzional2 concretizat
$ntr#un verita5il plan al resurselor e munc. ;up ce am a5orat pricipalele
omenii ale resurselor umane $n firmele stuiate putem spune2 fr nici o
e.agerare c o previziune i o planificare a resurselor umane nu sunt posi5ile
$n ma4oritatea firmelor care $nc nu ispun e o analiz i reproiectare la zi a
fielor e posturi2 nu au o politic verita5il e personal2 nu au $nc o strategie
e perspectiv a asigurrii resurselor e munc i2 $n fine2 n#au $nc o cultur
cristalzat a firmei. ;oar la E"EC+,- E P,-; activitatea e previziune i
planificare a resurselor e munc este posi5il pentru c toate aceste
cooronate funamentale e.ist. <n plus2 conceptul e previziune i e plan al
resurselor e munc implementat $n practica e zi cu zi se refer nu oar la
personalul care tre5uie recrutat2 ci i la previziunea i planificarea eplasrilor
131
i sc9im5rilor forei e munc $n ansam5lul ei2 aic a celei nou recrutate i
celei e4a anga4ate. Previziunea i planul resurselor e munc la E"EC+,- E
P,-; const $n evaluarea necesarului numeric i calitativ structural al
anga4ailor pe 5aza sc9im5rilor te9nice2 organizatorice2 a fielor e posturi2 a
,-0#ului2 ca i pe 5aza evalurii msurii $n care personalul e.istent satisface
toate cerinele viitoare. Pe aceste 5aze sc9im5rile numerice i structurale ale
resurselor e munc e.istente &se.e2 v3rste2 meserii i profesii etc.' se
formuleaz ca vala5ile i pentru suplimentele succesive e resurse e munc
ce tre5uiesc recrutate2 selecionate2 integrate2 formate2 evaluate2 promovate i
remunerate.
Cu e.cepia firmei menionate2 toate celelalte firme nu pot realiza
$nc o asemenea previziune i un asemenea plan $n sfera resurselor e munc.
;ar n#ar fi corect ac n#am remarca i faptul c firmele stuiate au fcut i
fac unele progrese $n irecia previzionrii i planificrii pe 5aze mai solie2
mai continue a resurselor umane. )a e pil2 ,omtel Constana $i propune
s#i evalueze personalul e.istent2 ca i pe cel nou anga4at pornin e la fia
postului care s#i permit recrutarea i perfecionarea personalului e.istent $n
funcie e cunotinele necesare2 ar i e aptituinile pe care le cer posturile
e munc. "a 0oremar *.) . se prevee reproiectarea structurii organizatorice
up principiile8 gruprii activitilor i iniviualizrii mai 5une a funciilor2
al asigurrii unor legturi ierar9ice ncionale2 al asigurrii unui gra mai
riicat e ocupare a timpului e munc al personalului. +otoat2 firma $i
propune s revizuiasc i s completeze ,-0#ul i fiele posturilor e munc2
s#i ela5oreze o strategie pe termen meiu i lung a resurselor e munc $n
funcie e 5una precizare a o5iectivelor firmei $n carul ramurii etc. <n fine2
pe aceste 5aze firma $i prevee perfecionarea sistemului actual e
planificare i asigurare a resurselor e munc.
0irma Procom +ulcea $i prevee s perfecioneze i s in la zi
fia postului pentru ca $ntregul lan al asigurrii resurselor e munc s poat
132
fi su5stanial ameliorat2 mai performant. <n fine2 firma E f orie Consta n a 2 cu
un management al resurselor e munc mai puin evoluat p3n acum $i
propune s realizeze o politic eficient e personal2 o gestiune 5un a
carierelor2 s#i contureze o cultur a organizaiei2 realizarea unei noi
organigrame mai funcional2 s $m5unteasc instrucia profesional2 s
mo5ilizeze mai mult energia oamenilor i s realizeze o mai comple.
motivare i sta5ilitate a personalului.
2..;. *taiul actual al managementului resurselor umane2 efinit
$n 5aza stuiilor e caz efectuate2 $n termeni e progrese ar i e serioase
um5re2 verita5ile contraperformane nu poate fi consierat $nc9eiat fr a ne
opri asupra structurilor e organizar e ale activitii e management al
resurselor umane.
;in cele / firme stuiate2 intre care ! $n 5aza unor stuii e caz2
una singur are un epartament al resurselor e munc la nivel e irecie
&*.C. Eforie *.).'. +oate celelalte firme cunosc $n structurile lor e
organizare2 $n organigram2 compartimente ale resurselor e munc2 conuse
e un ef e compartiment.
)ceste epartamente ale resurselor umane cu rang e ;irector i
mai ales e compartimente sunt integrate $n structuri ierar9ice e tip
funcional &inclusiv la E"EC+,- E P,-;'. ;e aici se poate conc9ie c nu
rangul la care este organizat epartamentul resurselor umane i nici tipul e
management $n care se integreaz nu sunt eocamat2 la noi2 ecisive pentru
activitatea general a resurselor umane. Elocvent in acest punct e veere
este $n primul r3n firma E"EC+,- E P,-; $n care compartimentul e
resurse umane esfoar o activitate ampl continu2 multiplu corelat $n
$ntrega firm2 $ntr#o viziune e sistem ci5erneticC resursele umane oglinesc
moificrile te9nice i organizatorice ale firmei $n $ntregul su $ntr#o viziune
prospectiv2 concretizat $ntr#un verita5il plan al resurselor umane2 al
asigurrii recrutrii2 seleciei2 $ncarrii2 evalurii personalului2 al pregtirii i
133
promovrii2 al remunerrii i motivrii personalului. ,elevant este i e.emplul
firmei Eforie *.). care2 ei are un epartament al resurselor umane la nivel
e ;irector2 activitatea acestui epartament este foarte eparte e a se situa la
nivel moern i2 mai ales2 foarte eparte e a conuce firma la o capacitate e
competiie real2 la servicii turistice e cel mai $nalt nivel.
<n toate firmele2 inclusiv la E"EC+,- E P,-;2 activitatea e
resurse umane2 parial se esfooar $n compartimentul &epartamentul' e
resurse umaneC aceast activitate a resurselor e munc este ifuzat i se
esfoar $n toate compartimentele e proucie i funcionale ale firmei.
"a E"EC+,- E P,-;2 $ntreaga activitate e resurse umane2
inuntrul compartimentului e resurse umane i in afara acestuia2 aic in
toate compartimentele firmei se esfoar pe o 5az metoologic unitar2 ca
un aevrat $ntreg. <n celelalte firme lipsete aceast 5az metoologic
unitarC ea se va putea realiza $n toate firmele ca i la E"EC+,- E P,-;2
atunci c3n epartamentul sau compartimentul e resurse umane va avea
specialitii necesari2 manageri2 sociologi2 psi9ologi etc. 6u creem c este
important une se esfoar activitatea e resurse umane2 ci su5 ce 5ag9et
se esfoar &$n 5aza crei concepii se realizeaz'. )cest moel funcioneaz
e.emplar la E"EC+,- E P,-;2 iar celelalte firme parc nu v aceast
realitate i contest aproape $n cor ifuzarea activitii e resurse umane i $n
alte compartimente ec3t cele care poart enumirea e compartimente ale
resurselor umane. @a2 mai mult2 aa se e.plic e ce $n timp ce
compartimentele e proucie i funcionale pe l3ng atri5uiile lor concrete
realizeaz2 aa cum pot2 uneori cu imperfeciuni i $nt3rzieri2 i funcii ale
asigurrii i formrii resurselor umane2 $n timp ce compartimentele
&epartamentele' propriu#zise e resurse umane au rmas la staiul cunoscut
$nainte e K%/ al inspectorilor e personal care centralizeaz prezena la lucru
a anga4ailor pe care le trimit tot celelalte compartimente sau epartamente.
13(
2..19. +oate firmele stuiate cunosc o organizare ierar9ic#
funcional2 $ntemeiat pe concepia ta?lorist asupra managementului. 0irma
E"EC+,- E P,-;2 ei se $ntemeiaz pe acest tip e organizare
managerial a a4uns la o astfel e organizare i esfurare a managementului
resurselor umane care mo5ilizeaz i valorific energia uman la un nivel
$nalt2 aproape e managementul e tip participativ2 $ntemeiat pe iniiativ
creatoare $nsoit e cea mai $nalt rigoare.
Celelalte firme2 prin staiul sczut e evoluie a managementului
resurselor umane sunt eparte e a realiza un management performant2 cum
este managementul participativ. )5sena preocuprilor firmelor rom3neti
stuiate $n irecia realizrii managementului participativ2 $n coniiile $n care
$n alte ri a cptat o puternic e.tinere2 creem c ar putea conuce c9iar la
a3ncirea strii e conflict cu cerinele e competiie2 e valorificare
superioar2 eplin a resurselor umane tocmai $n societatea cunoaterii2 a
sc9im5rii2 inovrii i a creaiei perpetue2 e mas2 $n care omenirea a intrat
cu aproape 3 ecenii $n urm.
2..11. Managementul rom3nesc al resurselor e munc2 pornin
e la constatrile i concluziile formulate $n 5aza stuiilor $ntreprinse $n cele /
firme2 ei se afl $ntr#un progres2 rm3ne foarte eparte e ceea ce e.ist $n
unele firme rom3neti i strine2 eparte e locul i rolul lui $n firma moern2
competitiv. 0aptul ni se pare alarmant mai ales in perspectiva foarte
apropiat a integrrii ,om3niei $n Gniunea European la 1 ianuarie 2001. Mai
mult2 $n ciua 5ogiei e lucrri teoretice e.istente $n ,om3nia i mai ales la
)caemia e *tuii Economice @ucureti2 managementul rom3nesc al
resurselor umane reflect un staiu e evoluie care tre5uie urgent micat in
locul $n care se afl pentru a se putea evita a3ncirea strii lui e conflict cu
cerinele vieii competitiionale tot mai ascuite pentru toate firmele
rom3neti.
135
Pentru a se evita aceast stare e conflict ne permitem s
propunem ca 0acultatea e Management2 catera e Management s poat
organiza2 $nc e la $nceputul anului 200! o consftuire a managementului
rom3nesc al resurselor umane $n firm.
13!
CAPITOLUL .
MANAGEMENTUL PARTICIPATIV AL RESURSELOR
UMANE
..1. D$ c$ !"!#$$"%ul /!r%ici/!%i+ :
)legerea managementului participativ al resurselor umane2 ca
su5iect al a5orrilor capitolelor care urmeaz ale tezei e octorat2 rezult nu
at3t in preferinele autorului2 c3t mai ales in constatrile analizelor
capitolelor preceente.
<n practica firmelor rom3neti cercetate2 create oat cu trecerea la
economia e pia2 preomin forme e management mult mai puin avansate
&capitolul 2' fa e variatele forme e participare o5servate $n teoria i
practica monial &capitolul 1'.
;ecala4ul e.istent $ntre firmele rom3neti i cele in rile
ezvoltate2 $n coniiile unei puternice afirmri a eficienei managementului
$n general i a celui participativ al resurselor umane $n special2 ne#au convins
c alegerea noastr ar putea s atrag atenia firmelor rom3neti asupra celei
mai eficiente metoe e management2 la e.tinerea acestuia mai rapi i $n
genere la perfecionarea managementului resurselor umane $n ansam5lu $n
,om3nia.
Eficiena $nalt i $n cretere a managementului participativ# aa
cum arat sursele consultate
1
2 este e mare $nsemntate pentru riicarea
calitii prouselor2 a prouctivitii muncii i2 e aici2 a capacitii e
competiie2 a performanelor economice ale firmelor rom3neti $n coniiile
1
<n acest sens2 menionm $n special lucrrile unora intre cei mai e seam
specialiti2 contri5utori rom3ni la cunoaterea managementului resurselor umane8 )urel
Manolescu2 Managementul resurselor umane2 Eitura Economic2 Eiia a :A#a2
@ucureti2 2003C -viiu 6icolescu2 Managerii i managementul resurselor umane2
Eitura Economic2 @ucureti2 200(C Emilian ,au &cooronator'2 Managementul
resurselor umane2 Eitura )*E2 @ucureti2 2003.
131
glo5alizrii i integrrii economiei rom3neti $n Comunitatea Economic
European.
)legerea managementului participativ al resurselor umane pentru
a5orrile care urmeaz este2 creem2 5inevenit i pentru c societatea
cunoaterii $n care omenirea a intrat amplific i mai mult nevoia
managementului participativ2 ar i o serie e restructurri e natur s#i
sporeasc i mai mult utilitatea i eficiena sa economic i social#politic.
..*. Co",i"u%ul !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+. Pri"ci/!l$l$
c!r!c%$ri&%ici !l$ !c$&%ui!
<n management2 $n su5sistemul su metoologic pe plan monial a
aprut i s#a consoliat o imensiune participativ tot mai puternic2 o
evoluie spectaculoas i c9iar revoluionar. <n acest sens2 -viiu 6icolescu2
unul intre contri5utorii cunoscui ai managementului rom3nesc2 su5liniaz8
=0r $noial2 una in teninele cele mai pregnante prouse $n management
$n ultimele ecenii este conturarea i amplificarea imensiunii sale
participative>.
"iteratura e specialitate consultat2 eose5it e 5ogat i valoroas2
nu conine $nc o efiniie a managementului participativ. +otui2 5ogia
a5orrilor e.istente ne permite s ne aventurm $n $ncercarea e a contri5ui
la cristalizarea acestui concept al managementului participativ. )stfel2
managementul participativ ar putea fi efinit ca =un ansam5lu e moaliti2
te9nici i p3rg9ii mai mult sau mai puin speciale e antrenare i valorificare a
capacitilor profesional#tiinifice ale anga4ailor2 fie iniviual fie $n grup2
alturi e manager2 $n a5orarea i soluionarea unor pro5leme sau funcii
comple.e2 $n veerea $neplinirii o5iectivelor firmei2 creterii performanelor
acesteia2 a capacitii ei e competiie economic>
2
.
2
-viiu 6icolescu2 Management comparat2 Eiia a ::#a2 E. Economic2 @ucureti2 20012
p. 315.
13%
<n literatura e specialitate2 germeni ai participrii se regsesc $ntr#o
acoperire terminologic aparent iferit2 cum este2 e pil2 implicarea.
,uimente ale implicrii#participrii le gsim i $n moelul autoritar
creat e 0.O. +a?lor2 $n coniiile ominaiei formelor e motivare prin
coerciie. Ce altceva poate s fie $n acest moel folosirea normei e munc i
mai ales graul e $neplinire a acesteia. <n acest sens2 putem cita c9iar i
convingerea lui +a?lor2 care consiera c te9nica nu este suficient pentru
creterea prouctivitii muncii2 ci reclam i participarea muncii i
e.ercitarea ei $n coniii c3t mai 5une. <n moelul +a?lorist2 participarea
anga4ailor avea rezultate minime eoarece i posi5ilitile lor iniviuale2
fizice i intelectuale2 separate unele e altele2 erau limitate $n sporirea
prouciei i a prouctivitii muncii.
Participarea2 $n formele ei actuale2 a aprut $n carul moelelor
manageriale preceente2 respectiv $n practica managementul resurselor
umane. Precursorii acestuia2 ai managementului participativ2 au susinut e
timpuriu nevoia asigurrii unor munci mai interesante#atrgtoare2 mai
creative2 un tratament mai 5un pentru anga4ai2 coniii mai 5une e munc
pentru protecia sntii anga4ailor lor i pentru creterea prouctivitii
muncii firmei2 o supraveg9ere a muncii mai emocratic .a.
Participarea verita5il2 $n accepiunea contemporan a acestui
termen se etaeaz e formele ei preceente in momentul $n care anga4atul
nu se mai rezum e.clusiv la e.ecuia sarcinilor i proceurilor in fia
&escrierea' postului2 ci se e.tine i la sfera concepiei i a eciziei e
funamentare i e alegere a o5iectivelor firmei.
* analizm aceast procesualitate i s esluim principalele
caracteristici ale managementului participativ $n c9iar stilul e conucere.
Evoluia istoric a acestuia oglinete procesualitatea trecerii treptate e la
moelul autoritar e management la moele mai evoluate &relaii umane i
resurse umane'2 p3n la stilul e management participativ.
13/
,eferinu#se la stilul e conucere2 profesorul Euar ,ceanu
ne rezerv un ta5lou al implicrii#participrii alturi e manager2 i al
anga4ailor pe care $l rem astfel $n cele ce urmeaz8
I/lic!r$! 5$ci6io"!l) ! &u/$riorului
I/lic!r$! $;$cu%!",ilor
)utoritar Patriar9al :nformativ *ftuitor Cooperativ Participativ ;emocratic
*ursa8 Euar ,ceanu2 Management EGeneratorul succesului72 Eitura
@ren2 @ucureti2 20012 p. 3(.
Elocvena ta5loului $n ce privete implicarea#participarea
anga4ailor2 alturi e manager este $n afar e orice $noial sau iscuie. )r
tre5ui oar s su5liniem faptul c managerul superior a simit intoteauna
nevoia promovrii la $nceput a unor forme mai simple cum este reformarea2
apoi a formelor mai aprofunate2 cum ar fi acelea e consultare2 e conlucrare
&cooperativ'2 pentru ca2 $n eceniile mai recente2 antrenarea salariailor i a
managerilor inferiori s $m5race forme mai largi2 emocratice2 participative.
;e altfel i astzi2 managerul e orice nivel2 $n funcie e ramur2 su5ramur2
organizaie sau $n raport e pro5lema concret care implic o ecizie2 poate
aopta una sau mai multe in variantele e atragere2 e consultare i e
implicare#participare ecizional.
)firmarea managementului participativ2 $n $ntreaga sa
procesualitate teoretic i practic se o5serv cu mult claritate in succeerea
istoric a principalelor moele manageriale.
1(0
Caracteristici ale managementului participati" +a'0ocraia,
comparati" cu alte sisteme manageriale care l4au prece'at
Co"(i#ur!,i$
D$l$$"%$ c!r!c%$ri&%ic$E
M$c!"i& 5$
coor5o"!r$
P!r%$! cF$i$ !
or#!"i6!,i$i
Ti/ 5$ 5$&c$"%r!<
li6!r$ &%ruc%ur!l)
1.*tructur simpl
# control irect
# centralizare ma.im
2. @irocraie mecanicist
# aspectele formale pot
afecta iniiativa &+a?lor#
specific proucia e
mas'
3. @irocraie profesional
# sta5ilirea controlului
# creterea autonomiei
3. 0orma ivizional
#autonomizare ivizional a
e.ercitrii unor funcii i a
controlului e gestiuneC
cresc c9eltuielile fi.e
*upraveg9ere
irect
*tanarizarea
proceurilor e
lucru
*tanarizarea
calificrii
*tanarizare
pe prouse
A3rful strategic Centralizare
# orizontal
i
# vertical
+e9nostructura ;escentralizare
limitat
Centrul operaional ;escentralizarea
# orizontal
i
# vertical
"inia ierar9ic ;escentralizare
vertical limitat
5. )9ocraia
&management participativ'
)4ustare
mutual
0unciile e suport
logistic
;escentralizare
participativ#selectiv
*ursa8 Euar ,ceanu2 Management EGeneratorul succesului72 Eitura
@ren2 @ucureti2 20012 p. (/.
Managementul participativ i#a fcut loc treptat2 gr5in sf3ritul
anga4atului pasiv i acceler3n apariia i generalizarea salariatului activ i
partener.
)re loc o sc9im5are e comportamente i e atituini2 o trecere e
la o logic a ascultrii la o logic a responsa5ilitii care presupun o infinitate
1(1
e transformri $ntre care2 eose5it e sugestive ni se par a fi cele prezentate
$n ta5loul e mai 4os8
Nr.
cr%.
V$cF$! lo#ic) ! &!l!ri!%ului /!&i+ Lo#ic! &!l!ri!%ului !c%i+,
/!r%ici/!"% cr$!%or
1. )scultare ,esponsa5iliti
2. *arcini sta5ilite -5iective sta5ilite $n comun
3. "inite &nici o comunicare' Comunicare orizontal i vertical
(. E.ecuie :niiative2 propuneri $n coniiile
respectrii regulilor
5. ,epetiie rutinier )optare2 progres2 sc9im5are rapi2
creaie2 inovare
!. ;istane ierar9ice2 izolare a vecintilor )propiere pentru a ela5ora $mpreun
soluiile
1. 0ormat $n ucenicie 0ormare colar2 profesionalism
%. :nterese opuse Parteneriat2 participare la profit .a.
/. :ncitare prin team i amenzi Motivare pozitiv pentru eli5erarea i
valorificarea energiilor.
*ursa8 -ctave Bblinier2 "tratFgie de lGentreprise et motivation des hommes2 "es
eition Korganisation2 Paris2 1//32 p. 23%
Managementul participativ continu i astzi s evoluezeC el
urmeaz s genereze i alte caracteristici i perfecionri $n coniiile
societii cunoaterii.
<n primul r3n2 pornin e la cerinele creterii calitii i
prouctivitii muncii2 managementul tine s capete o sfer larg2 9olistic2
ctre managementul calitii totale &+otal ]ualit? Management'.
<n al oilea r3n2 este e ateptat ca managementul participativ s se
concentreze cu preilecie asupra lucrtorului cunoaterii#singura categorie
care creaz#inoveaz i $nva. ;ac p3n acum managementul participativ se
$ntemeiaz pe participarea tuturor anga4ailor2 $n coniiile societii
cunoaterii2 este posi5il i c9iar necesar ca lucrtorii e rutin s fie s rm3n
$n sfera managementului participativ2 ar s li se aplice metoe e participare
1(2
specifice astfel ca anga4aii e rutin s poat fi mo5ili i s realizeze
remuneraii $nalte.
<n al treilea r3n2 managementul participativ $n societatea
cunoaterii se $ntemeiaz $n special pe cooronata emocratic E singura care
asigur accesul anga4ailor la actul e creaie#inovare.
<n al patrulea r3n2 p3n $n prezent2 managementul participativ avea
o component social generalizat2 aproape unic. <n coniiile societii
cunoaterii2 aceast component ar putea fi structurat $n irecia creterii
fle.i5ilitii firmei2 al managementului resurselor umaneC ar putea urma
ereglementri i iminuri ale rigiitilor pe care le provoac legislaia
muncii2 sinicatele2 metoele e negociere i sfera negocierilor colective2
practica utilizrii contractelor e munc pe perioae neeterminate pentru toi
sau aproape toi anga4aii etc. Protecia social2 tratamentul remuneraional i
motivaional2 $n general2 vor putea cunoate mari iferenieri $n firm2 $n
favoarea lucrtorului cunoaterii.
Promovat $n practic $n special pentru nevoile e creaie#inovare2 e
cretere a calitii prouselor i e riicare a prouctivitii muncii2
managementul participativ autentic2 moern care elimin separarea intre
e.ecuie i concepie a fost imaginat i se realizeaz la scara unei pri
cresc3ne a salariailor $n 5aza a patru cooronate eseniale8
a. nevoia e comunicare a viziunii asupra viitorului firmei2 $n
veerea cunoaterii i $nsuirii acesteia e ctre anga4ai. Practica arat c
nimeni nu poate participa creator#inovator fr a cunoate viziunea firmei
asupra viitorului2 asupra moului e confruntare cu meiul intern i e.ternC
5. $m5ogirea sarcinilor e serviciu i ale postului. Moelul clasic2
e tip +a?lorist2 se caracteriza printr#o irecie opus e aciune2 prin
separarea muncii e concepie cu munca e e.ecuie2 ca i prin srcirea
i parcelizarea sarcinilor e muncC
1(3
c. promovarea pregtirii profesionale continue2 care s permit
anga4ailor s#i $neplineasc sarcinile e munc2 e creaie#e.ecuie sau e
e.ecuie#creaie. <n acest fel2 managementul participativ $i asuma nu oar
rolul e valorificare eficient a resurselor e munc2 ci i e ezvoltare
continu a resurselor umane2 at3t $n firm2 c3t i $n afara firmei2 la scar
naional i internaionalC
. $mputernicirea anga4ailor cu autoritatea necesar controlului
$neplinirii sarcinilor. <n firme apar structuri noi e organizare e genul
a9ocraiei $n carul crora cooronarea se face prin iverse mecanisme e
a4ustare mutual2 facilitat e escentralizri structurale i e apariia unor
structuri aplatizate2 e genul =lean management>2 i al muncii $n ec9ip.
.... For$ !l$ !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+
<n ecursul ultimului secol al mileniului oi2 managementul
participativ2 potrivit literaturii e specialitate e mare sintez realizat i la
noi2 $n ,om3nia2 $m5rac patru forme principale
3
8
a. /!r%ici/!r$! l! locul 5$ u"c) D$;$cu,i$E. )re ca o5iective
valorificarea potenialului uman cu un gra tot mai $nalt e colarizare i
instrucie $n scopul utilizrii mai epline i eficiente a celorlalte resurse ale
prouciei2 astfel ca firma s poat reuce c9eltuielile e timp i s sporeasc
prouctivitatea muncii2 s $m5untteasc calitatea prouciei2 s sporeasc
volumul prouciei i s realizeze o capacitate superioar e competiie
economic.
)ceste o5iective2 aa cum se va veea mai 4os2 sunt proprii i altor
forme e management participativ. Este e remarcat $ns faptul c
participarea la locul e munc se realizeaz astzi2 $n funcie e o serie e
3
-viiu 6icolescu2 Management comparat2 Eiia a ::#a2 E. Economic2 @ucureti2 2001.
1((
coniii i particulariti o5iective i su5iective in ramuri i firme2 at3t pe
5aze mai vec9i2 ta?loriste2 prin separarea e.ecuiei e concepie2 c3t i pe 5aze
noi2 antita?loriste2 prin reefinirea posturilor i funciilor e munc2 aic
printr#o reunire mai mic sau mai mare a e.ecuiei cu concepia2 a muncii
fizice cu munca intelectualC
5. /!r%ici/!r$! l! co"5uc$r$, l! !c%ul 5$ 5$ci6i$ i 5$ coor5o"!r$.
Este o form superioar2 practicat $n amontele participrii la locul e munc2
$nainte prezentat. )ceast form e participare se realizeaz prin
ientificarea i selectarea unor anga4ai capa5ili s auc o contri5uie
semnificativ la luarea eciziilor ca reprezentani ai salariailor $n comitetul
e $ntreprinere sau ca reprezentani sinicali. Prin aceast form e
participare s#a realizat nu numai umanizarea raporturilor firm#anga4ai2 ar i
un =fga> prin care s se stimuleze i s se polarizeze energia uman
suplimentar acumulat istoric e fiina uman2 prin instrucie i orin e
performan. )ceast form e participare la ecizie este ea $nsi o e.presie
a eliminrii separrii muncii fizice e munca intelectual2 a muncii e
e.ecuie cu munca e concepie2 a refacerii unitii acestor ou componente.
;up cum eficiena e tip ta?lorist a cerut separarea concepiei e e.ecuie2
astzi acelai criteriu2 eficiena reclam com5inarea2 $mpletirea e.ecuiei cu
concepia. <n fine2 nu este inutil e su5liniat c prin aceast reunire $ntre
e.ecuie i concepie avea s se perfecioneze nu numai procesul e luare a
eciziei2 eficiena acesteia2 ci i o alt funcie a managementului2 aceea e
cooronare a proceselor ecizionale i e proucie $ntre toate
compartimentele firmei2 at3t $n interior2 c3t i $n meiul e.terior al acesteia i
$n primul r3n cu clienii2 cu piaaC
c. /!r%ici/!r$! l! '/)r,ir$! r$6ul%!%$lor $co"oic$ i (i"!"ci!r$
!l$ (ir$i. Este o form e participare care funcioneaz autonom fa e
celelalte prezentate sau com5inat cu acestea. 0ormele e salarizare2 rata e
cretere a salariului $n raport cu realizarea normei2 cu $neplinirea ei
1(5
cantitativ ar i cu calitatea prouselor i serviciilor2 prima e atelier pentru
cantitate#calitate2 ca i participarea la $mprirea 5eneficiului sau a profitului
au 4ucat i 4oac un rol motivaional puternic at3t $n coniiile organizrii i
managementului e tip ta?lorist2 c3t i astzi ale managementului participativ
&e negare a operei ta?loriste'. Esena acestei forme e participare n#a putut i
nu poate fi nici astzi asociat cu munca iniviual sau colectiv. Ea se
afirm permanent i $n coniiile e astzi at3t ale muncii iniviuale c3t i
colective2 ar i ale rezultatelor muncii2 iniviuale sau colective2 atunci c3n
acestea nu pot fi msurate la nivel e iniviC
. /!r%ici/!r$! /ri" !&oci$r$ l! c!/i%!lul &oci!l !l (ir$i. Este o
form e participare care recunoate i consolieaz poziia anga4atului cruia
i se recunoate i calitatea e proprietar2 e eintor e aciuni. Este o form
e asociere a anga4atului la =putere>2 la ecizie su5 aspectele ei care privesc
nu oar o latur sau alta a managementului2 ci $ntreaga comple.itate a
proceselor ecizionale.
C3teva remarci e ansam5lu creem c sunt necesare.
)stfel2 $n primul r3n2 se cere su5liniat c primele ou forme ale
managementului participativ vizeaz at3t munca e e.ecuie reunit cu cea e
concepie.
<n al oilea r3n2 ultimele ou inclu mai ales motivaia2 fie
pecuniar2 fie $n com5inaie cu motivaia pe care i#o confer poziia la locul
e munc i eci cu poziia e putere c3tigat.
<n al treilea r3n2 i primele ou forme inclu elemetul
motivaional &pecuniar i nepecuniar' mai ales c3n munca e e.ecuie se
reunete cu munca e concepie2 $n timp ce celelalte ou forme sunt
preominant pecuniar motivaionale.
<n al patrulea r3n2 toate formele e participare inclu motivaia $n
$mpletire cu formele ei pecuniare i nepecuniare. ;e aici $nelegem2 esigur2
pe e o parte rolul eterminant al motivaiei $n ansam5lul ei $n apariia2
1(!
ezvoltarea i iversificarea managementului participativ i e aici nevoia e
a#i consacra un spaiu mai larg $n cele ce urmeaz.
<n al cincilea r3n2 se cere o5servat c formele participative 223 i (
au aprut $n com5inaie cu moelul ta?lorist e separare a e.ecuiei e
concepie2 $nainte e moelul nou2 neta?lorist e $mpletire a concepiei cu
e.ecuia.
<n al aselea r3n2 reinem i faptul c ac moelul nou e reunire a
e.ecuiei cu concepia inclue o parte a motivrii $n $nsui procesul muncii2 $n
coninutul ei2 complet3nu#se cu motivaia izvor3t in formele 3 i ( e
participare2 moelul ta?lorist e e.ecuie pur2 izolat e concepie evenea i
evine i astzi participativ numai $n 5aza com5inrii cu formele e
participare 223 i (.
<n al aptelea r3n2 $nelegem c aceste com5inaii confer coniii
e aplicare larg managementului participativ $n toate ramurile2 sectoarele i
firmele. <n sc9im52 moelul cel mai evoluat e com5inare a e.ecuiei cu
concepia ni se prezint ca fiin cel mai eficient2 $n toate sectoarele i firmele
care $ntrunesc coniiile e aplicare.
<n fine2 e o5servat c toate formele e management participativ
concur la moificarea i moelarea comportamentului anga4ailor2 la
promovarea armoniei i ec9itii $n firm2 la concentrarea intereselor i
aspiraiilor acestora cu organizaia2 la creterea prouciei i calitii2 la
reucerea piererilor e timp i raionalizarea c9eltuirii acestuia $n veerea
creterii prouctivitii muncii2 la sporirea capacitii e competiie a firmei.
..7. F!c%ori $;/lic!%i+i !i $;%i"5$rii i 5i+$r&i(ic)rii
!"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+
Managementul participativ s#a nscut $ntr#un proces istoric
$nelungat su5 influena unui comple. e cauze2 e premize2 e factori i e
1(1
coniii. ;iversitatea acestora2 ar i a formelor e management participativ2
ne o5lig la clasificarea factorilor e.plicativi $n c3teva categorii istincte8
!. N$+oi! !%r!#$rii !5$6iu"ii i i/lic)rii &!l!ri!,ilor l!
r$!li6!r$! o4i$c%i+$lor (ir$i. )eziunea i concentrarea anga4ailor cu
o5iectivele firmei E cu sau fr separarea intre e.ecuie i concepie E auce
su5staniale contri5uii cantitative i calitative2 eliminarea unor variate forme
e risip i e piereri2 creterea capacitii e inovare2 e creaie i e
competiie a firmeiC
5. Cr$%$r$! rolului i locului c!/i%!lului u!" '" r="5ul
(!c%orilor /roc$&ului 5$ /ro5uc,i$. 6ivelul crescut e colarizare i
capacitatea $nalt2 nelimitat e creaie#inovare micoreaz rolul i inciena
resurselor naturale i a capitalului asupra creterii economice2 sporete
consiera5il calitatea i eficiena i via5ilitatea firmei. Managementul
participativ2 $n toate formele lui2 a evenit astfel o coniie important a
mo5ilizrii energiilor creatoare ale anga4ailor2 a e.tinerii lui $n r3nul
tuturor celorlalte forme e management general2 a concertrii creterii
economice cu sntatea i isponi5ilitile e resurse ale Planetei2 a $mpletirii
intereselor generaiilor prezente cu interesele generaiilor viitoare.
*ocietatea cunoaterii $n care omenirea a intrat2 alturi e implicarea
tuturor anga4ailor accentueaz rolul lucrtorului cunoaterii i eci e.tinerea
i iversificarea managementului participativ $n toate formele acestuiaC
c. E;%i"5$r$! !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+ $&%$ /u%$r"ic
i/ul&io"!%) 5$ "ou! %$F"olo#i$ i"(or!%ic). )ceasta favorizeaz trecerea
e la organizarea funcional la organizarea pe procese i pe prouse
&proiecte'2 ca i trecerea e la o organizare ierar9ic pe mai multe nivele2 la o
organizare tip reea.
+oate aceste procese i tenine care favorizeaz managementul
participativ $n $ntreaga sa $ncrctur factorial la care ne#am referit i p3n
1(%
acum $n paragrafele preceente2 etermin noi i importante evoluii $n sfera
managementului resurselor umane al firmei pe cel puin trei niveluri8
1. evoluii $n omeniul funciei e conucere a resurselor umane8
# noua te9nologie acioneaz puternic $n irecia sporirii ponerii i
managementului participativC
# comunicarea2 privit ca funcie managerial se esfoar e sus $n
4os i e 4os $n sus $n msura $n care unele trepte ierar9ice se pstreaz2 ar
mai ales se realizeaz prompt i eficient $n plan orizontal2 $n carul organizrii
e tip reeaC comunicarea capt importan eose5it $n carul firmei. 6ici o
performan managerial nu este posi5il fr mutarea puterii2 a cunoaterii2 a
informaiei i a c3tigurilor salariale spre nivelurile inferioareC
# recrutarea2 selecia i promovarea personalului se realizeaz up
criterii i cerine comple.e $n raport cu sc9im5rile $n structurile e personal
i cu e.igenele noi ale managementului participativC
# motivaia se funamenteaz i iversific multicriterial pentru
fiecare form astfel $nc3t s satisfac at3t iniviul2 grupul2 c3t i firmaC
# stimuleaz apariia e noi forme e organizare i conucere a
resurselor umane cum sunt munca $n ec9ip &cercurile e calitate i e
prouctivitate'2 munca la istan2 la omiciliu etc.C toate aceste forme
urmeaz s verifice profun capacitile profesionale i loialitatea fa e
firmC
# relaia intre patron &manager' i sinicate se restructureaz
profun. "ucrtorul cunoaterii ar i ali anga4ai $i vor gsi satisfcute
nevoile i aspiraiile lor comple.e $ntr#o relaie partenerial e cola5orare2
conlucrare2 e creaie i inovare i nu una e confruntare2 e conflictC
# reucerea istanei2 merg3n p3n la integrare $ntre e.ecuia i
conucerea activitilor prin promovarea muncii $n ec9ip i reucerea
numrului e niveluri ierar9iceC
1(/
# se prouce un proces larg e suprapunere a verigilor formale pe
verigile informale ezvolt3nu#se o ega4are puternic e energie creatoareC
# noua te9nologie reclam creterea graului e funamentare2
calitatea eciziilor2 concomitent cu reucerea uratei eciziilor2 am5ele
avanta4e fiin e importan crucial $n coniiile concurenei economice tot
mai ascuite intre firmeC
# eficiena managementului participativ al resurselor e munc este
superioar altor forme e management pentru c $n carul acestuia se
asociaz2 concentreaz i cooroneaz nemi4locit puterea managerial &a
managerului'2 a cunoaterii &InoP#9oP'2 a informaiei i a motivaieiC
# toate sc9im5rile la care ne#am referit mai sus i altele pe care
acestea le atrag up ele2 pot conuce $n mo treptat la atingerea eplin a
moelului 4aponez e management al calitii totale &+otal ]ualit?
Management E +.].M.'.
2. mutaii $n structurile resurselor umane i comportamentul
participativ al acestora8
# creterea efectivelor i a ponerii lucrtorului cunoaterii
concomitent cu reucerea ponerii lucrtorilor e rutin2 prouctori e
5unuri i servicii. "ucrtorii cunoaterii care muncesc $n ec9ipe comple.e vor
propulsa evient2 tot mai mult2 managementul participativC
< lucrtorii necalificai $i reuc proporiile $ntruc3t activitile
necalificate vor fi $nlocuite2 eliminateC
# sarcinile e munc repetitive i prouctivitatea reus vor fi
$nlocuite cu inovaia i lucrtorii inovativi2 creatoriC
# autoritatea iniviual $n firm nu mai este at e poziia
ierar9ic i e lupta ascuns pentru aceasta2 ci e ceea ce iniviul lucreaz2
creeaz2 inoveazC
# $m5ogirea coninutului muncii $n sfera e.ecuiei &4o5
enric9ement'2 care confer iniviului pe e o parte autonomie $n ce privete
150
e.ecuia sarcinilor2 iar pe e alt parte posi5ilitatea e e.ercitare a
autocontrolului2 $ntruc3t tie c3t e 5ine a fost e.ecutat sarcina e munc.
<m5ogirea coninutului muncii i e.tinerea managementului participativ
valorific mai eplin potenialul uman iar acesta contri5uie la mai 5una
utilizare a tuturor celorlalte resurse materialeC
# participarea mai activ a anga4ailor la tre5urile firmei2 incolo e
sarcinile zilnice strict profesionaleC
# climatul mai 5un e munc in firm2 posi5ilitatea afirmrii i
$nvrii continue sporete ataametul i fielitatea iniviului2 orina lui e a
conti5ui la $nsuirea unei noi culturi2 superioare2 $n firm.
3. mutaii $n formele e organizare a muncii
6oua te9nologie conuce la reescoperirea muncii $n ec9ip.
Munca $n ec9ip este practicat i e lucrtorii cunoaterii i e ceilali
lucrtori. Ea asigur8
# apropierea managementului e e.ecuie2 aic e procesC
# sporete eficiena eciziilorC
# consolieaz raionalitatea pe $ntreg flu.ul e proucieC
# promoveaz lierii informaliC
# reuce numrul e maitrii i e manageri e nivel meiu i
inferiorC
# $mpletete i armonizeaz maistrul cu lierul e ec9ip2
complet3nu#se i elimin3nu#se rivalitile intre acetiaC
# stimuleaz $nvarea pe msur ce e.ecuia proiectului
prousului avanseazC
# preia unele sarcini e $ntreinere preventiv a utila4elorC
# stimuleaz inovarea $n managementul resurselor umaneC
# faciliteaz i promoveaz managementul participativC
151
# integreaz mai mult componente ale managementului2 ca e
pil8 anga4area2 promovarea organizaiilor2 plata muncii i controlul calitii
muncii i al proucieiC
# munca $n ec9ip este cea mai prouctiv up P. ;rucIer
(
.
Pro5lema este ce fel e ec9ip se alege pentru c2 $n viaa practic2 sunt mai
multe tipuri e ec9ip. Esenial nu este oar munca $n ec9ip2 ci i 5una
alegere a tipului e ec9ip2 aceea e care are nevoie procesul2 care se
potrivete cel mai 5ine procesului. )stfel2 o ec9ip nepotrivit =poate istruge
prouctivitatea>C
# munca $n ec9ip stimuleaz creativitatea2 spiritul e cooperare2
sporete motivarea pecuniar a anga4ailor $n veerea o5inerii e rezultate tot
mai 5uneC
# cercurile e calitate i e prouctivitate sunt forme e.trem e
importante ale muncii $n ec9ip. )ceste cercuri au un rol participativ e.term
e important pentru c8
# intensific spri4inul i cola5orarea mem5rilor ec9ipei &!#10
anga4ai'C
# stimuleaz creterea calitii i prouctivitii munciiC
# reuce piererile materiale i a reclamaiilor clienilorC
# reuce $nt3rzierile la serviciuC
# cola5orarea mem5rilor ec9ipei la luarea eciziilorC
# asigur rspunerea anga4ailor pentru controlul calitii
prouselorC
# stimuleaz riicarea calificriiC
# contri5uie la creterea posi5ilitilor e avansare $n ierar9ieC
# cercurile e calitate sunt un preluiu al realizrii managementului
calitii totaleC
(
)celai punct e veere se gsete i $n volumul cooronat e profesorul univ. r. ,au
Emilian2 Managementul resurselor umane2 Eitura )*E2 @ucureti2 20032 p. (12.
152
# cercurile e calitate sunt $n fapt2 $n multe cazuri grupuri e munc
parial autonome.
5. cul%ur! (ir$i2 erivat in cultura naional2 in setul e valori2
in o5iceiuri2 creine istoricete constituite genereaz ou atituini fa e
managementul participativ2 $n special fa e primele ou forme ale acestuia.
Pe e o parte stimuleaz recurgerea la managementul participativ &cazul
Japoniei'. Pe e alt parte2 fr3neaz e.tinerea managementului participativ
&cazul nor#american2 al suului european i c9iar $n centrul i estul Europei
.a.'. <n acest caru se poate circumscrie c9iar i comportamentul vanitos al
managerului e a nu $mpri actul e conucere cu nimeni i mai ales cu cei
care e.ercit procesele e e.ecuie.
"a confluena culturii organizaiei cu ceilali factori care favorizeaz
managementul participativ rezult o iversitate e variante ale
managementului participativ2 consiera5il mai mare ec3t cele la care ne#am
referit $n paragraful preceent. )ltfel2 literatura e specialitate n#ar scoate la
iveal infinitatea e particulariti ale managementului participativ $n lumea
contemporan.
Com5aterea factorilor culturali care fr3neaz recurgerea la
managementul participativ nu este imposi5il. Este nevoie2 potrivit
e.perienei manageriale acumulate $n plan monial2 e ela5orarea unor
strategii i politici care s promoveze valorile2 normele care acioneaz
favora5il e.tinerii managementului participativ. Este2 eci2 o aciune mai e
urat2 pe termen meiu sau2 up caz2 pe termen lung. Creem $ns c2
alturi e aceste strategii2 ascuirea puternic a competiiei economice
internaionale va putea accelera procesele e $nsuire e ctre firme a valorilor
culturale cele mai prouctive ale naiunilor i popoarelor lumii.
)ceast posi5ilitate epine $n mare msur i e asocierea care se
face tuturor aciunilor firmei cu motivaia. ;e menionat aici i faptul c i
motivaia este puternic marcat e cultura organizaiei. ;e aceea2 aciunile
153
viz3n promovarea managementului participativ nu tre5uie s e.clu i
o5iective menite s faciliteze moificarea viziunii anga4ailor firmei asupra
culturii propri2 c3t i asupra formelor e motivare.
..-. Mo%i+!,i! O co"5i,i$ i (!c%or #$"$r!l !l !"!#$$"%ului
/!r%ici/!%i+
Motivaia ocup un loc i un rol special $n managementul resurselor
umane $n general i mai ales pentru promovarea i e.tinerea
managementului participativ al resurselor e munc.
Pe e o parte2 motivaia se ientific pe eplin cu ou forme ale
managementului participativ &prin cointeresarea pecuniar#premiere2
participare la 5eneficii sau profit i sistemul e participare E acionariat2 la
capitalul social2 la putere'. Pe e alt parte2 motivaia este un factor 9otr3tor
i pentru primele ou forme e participare &la locul e munc2 cu sau fr
separarea intre e.ecuie i concepie i participarea la luarea eciziilor'.
)ceast poziie special a motivaiei reclam o atenie eose5it in
partea managerilor $n epoca actual2 ar i in partea noastr2 consacr3nu#i
un paragraf special2 imeiat up toi ceilali factori i premize ale
managementului participativ.
6ecesitatea motivaiei rezult in c9iar particularitile resursei
umane2 i anume8
# este singura intre resursele economice cu reacie contientC
# evoluiile i comportamentele resursei umane nu sunt $ntoteauna
previzi5ileC
# comportamentul unuia i aceluiai inivi variaz2 put3n ezvolta
o form larg e posi5iliti.
)lte instrumente e moelare a comportamentului resurselor
umane2 $n locul sau $n com5inaie cu motivaia nu au fost create $n tiina i
practica economic.
15(
..-.1. Motivaia este efinit ca fiin totalitatea motivelor sau
mo5ilurilor &contiente sau nu' care etermin pe cineva s efectueze o
aciune sau s tin spre anumite scopuri
5
.
Potrivit ;icionarului "arousse2 Po%i+!,i! $&%$ o o5i(ic!r$
/&iFolo#ic) i (i6iolo#ic) ! (ii",$i u!"$ c!r$ cr$$!6) o "$+oi$ i
5$%$ri") u" co/or%!$"% +i6="5 r$(!c$r$! $cFili4rului /&iFolo#ic i
(i6iolo#ic /ri" &!%i&(!c$r$! !c$l$i "$+oiJ.
<n sfera mo5ilurilor sau motivelor umane pot s intre tre5uinele sau
nevoile &primare sau secunare'2 iniferent c acestea sunt o5iective sau
capt forme aa#zis D$nstrinate>2 su5iective2 convingerile a3nc imprimate
$n personalitatea fiecruia2 iealurile i concepia espre lume2 formate istoric2
multigeneraional.
+oate aceste surse motivaionale $m5rac forma intereselor care stau
la 5aza motivrii $ntregii iversiti a aciunilor umane2 5ine$neles2 inclusiv
participarea i managementul participativ.
6umai ac motivaia Dfuncioneaz>2 aic numai ac managerul
o pune corespunztor $n micare se o5ine participarea necesar a anga4ailor2
se valorific potenialul lor creator#inovator2 se ezvolt i evine nelimitat
acest potenial.
..-.*. Motivaia apare ca o varia5il factorial important &.' care
moeleaz i etermin comportamentul prouctiv#creator al anga4ailor &care
aici este varia5il rezultativ E ?'.
"a r3nul su2 comportamentul prouctiv al anga4ailor se
convertete in varia5il rezultativ &?' $n varia5il factorial &.'2 care
etermin o varia5il rezultativ &?'2 enumit performana economic e
care firma are nevoie.
5
5icionar e.plicativ al lim)ii romne2 Eitura Gnivers Enciclopeic2 @ucureti2 1//!2 p.
!5!.
155
<n fine2 preformana economic2 la r3nul su2 se convertete in
varia5ila rezultativ &?' $n varia5ila factorial &.'2 care susine2 aic
etermin in nou motivaia $n ipostaza ei superioar2 rezultativ &?'.
)cest circuit se poate prezenta sc9ematic $n felul urmtor8
M
&Q' Cp&?'
&?' &.'
Pe &?'
D@E
une8 M L motivaie2
Cp L comportament participativ2
P
e
L performan economic.
;e su5liniat c acest circuit2 $n care fiecare varia5il se convertete
in cauz $n efect i apoi in efect $n cauz2 se continu la nesf3rit2 fie atunci
c3n iau valori pozitive2 fie atunci c3n iau valori negative.
Msura $n care managerul reuete s evite valorile negative i s
realizeze com5inaiile e msuri motivaionale pe care le $neleg &au nevoie'
anga4aii2 acetia pot genera comportamentul prouctiv i respectiv
performanele e care firma are nevoie. <n aceste coniii se poate vor5i e un
optim motivaional atunci c3n com5inaiile respective asigur realizarea
performanelor necesare firmei
!
.
<n literatura e specialitate
1
2 pro5lematica circuitului motivrii este
a5orat i $ntr#o alt terminologie2 alctuin trei perec9i e corelaii8
!
Pro5lema optimului motivaional este a5orat mai pe larg $n volumul Managementul
resurselor umane2 su5 cooronarea prof. univ. r. ,au Emilian2 aprut $n Eitura )*E2
@ucureti2 20032 p. (0#(1.
1
Prof. univ. r. M. 6iculescu2 Prof. univ. r. A. "efter2 conf. univ. r. ). ;eaconu2
Gestiunea resurselor umane. +ote de curs2 :nstitutul 6aional e ;ezvoltare Economic2
@ucureti2 2001#2002.
15!
# motivaie # satisfacieC
# satisfacie # implicareC
# motivaie # implicare.
<n aceast a5orare2 care nu se eose5ete $n esen e cea ilustrat
e noi mai sus2 avem e#a face cu corelarea succesiv a motivaiei cu o
varia5il intermeiar &satisfacia' i apoi a acesteia cu implicarea.
Contri5uia us $n acest caz este e.trem e valoroas $ntruc3t se
atrage atenia asupra unei particulariti a noilor varia5ile corelate i anume c
up ce motivaia etermin satisfacia2 aceasta in urm2 la r3nul su poate
s genereze sau2 impotriv2 s nu genereze implicarea &participarea' necesar
firmei.
;e aici se $nelege uor c managementul motivaiei nu are nimic
mecanic2 liniar2 intervenin varia5ile socio#psi9ologice intermeiare cum sunt
satisfacia2 graul e satisfacie. Consierarea acestei particulariti
motivaionale are mare $nsemntate pentru ca managerul s poat o5ine ceea
ce se enumete optimul motivaional2 aic acea com5inaie e varia5ile
capa5ile s asigure intensitatea motivaional necesar i un nivel orit al
performaelor firmei.
..-... <nelegerea comple.itii com5inaiei e varia5ile
motivaionale i asigurarea comportamentului participativ al iniviului i al
grupurilor e anga4ai implic $nsuirea temeinic a teoriilor motivaiei. ;e
aceea2 $n cele ce urmeaz vom reine oar notele caracteristice eseniale ale
fiecreia in principalele teorii motivaionale
%
8
!. A4r!F! M!&loQ este creatorul teoriei motivaiei umane prin
nevoi &teoria nevoilor sau teoria ierar9izrii nevoilor'.
%
Pentru aprofunarea acestor teorii a se veea o a5orare mai larg realizat e prof. univ.
r. Emilian ,au&cooronator'2 Managementul resurselor umane2 E. )*E2 @ucureti2
20032 p. (1#5/C prof. univ. r. -viiu 6icolescu &cooronator'2 Managerii i
managementul resurselor umane2 E. Economic2 @ucureti2 200(2 p. 1/1#21(.
151
@eneficiin e teoriile mai vec9i care pun accentul motivaiei pe
nevoi2 MasloP are marele merit c lrgete forma nevoilor pe care le
ierar9izeaz up criteriul urgenei cu care ele survin $n viaa oricrui om. El
creeaz o pirami a nevoilor2 la 5aza cruia aeaz8
# nevoile fiziologice &foame2 sete2 somn' up care ierar9izeaz
celelalte nevoi i anume8
# nevoi e securitate &e orine pu5lic2 e protecie social'C
# nevoi sociale &e apartenen la un grup'C
# nevoi e stim &e reuit2 e recunotin'C
# nevoi e realizare &profesional'.
)vem e#a face $n aceast teorie nu cu o nevoie izolat ci cu un
sistem al nevoilor2 un comple. coerent e nevoi care p3n acum n#a putut fi
completat cu alte nevoi. <ns2 contri5uia lui MasloP const i $n ierar9izarea
nevoilor. Esena acestei ierar9izri este2 up autor2 una singur i anume c
nevoile constr3ng iniviul s recepteze i s asculte e nevoile lui $n orinea
$n care ele sunt aezate $n pirami.
E.ist i unii contestatari ai acestei orini e urgen a nevoilor2 $ns
up opinia noastr2 orice a5ateri e la aceast orine pot fi cazuri foarte
particulare. Piramia nevoilor ierar9izate e MasloP reprezint cazul2
moelul general. Pe acest moel al nevoilor se clete i apariia altor forme
voalate cum ar fi8 nevoi spirituale2 cultural#istorice2 aspiraii profesional#
tiinifice etc. Care par s nu ai5 legturi cu nevoile materiale. *untem eci
$nclinai s creem c orice inivi normal i fr spri4in in familie sau in
afar ascult $n primul r3n e nevoile fiziologice. Preferine iniviuale
pentru alt orine pot e.ista pentru celelalte nevoi2 $ns aceste cazuri nu pot
=eroa> logica teoriei. )m mai vrea s o5servm i faptul c aceste nevoi care
pot face o5iectul unor cazuri particulare nu sunt altceva ec3t factori e
consoliare i rafinare a nivelului e 5unstare atins e fiecare inivi. -rice
15%
alt opinie poate fragiliza folosirea motivaiei prin remuneraie2 ar i pe alte
ci2 micor3n capacitatea e performan a firmei.
4. Fr$5$ricR S$r64$r# &1/!!' a creat teoria motivaie#igien2 care
pune accentul pe latura psi9ologic a omului. Pe 5aza o5servaiilor fcute $n
practic autorul a4unge la concluzia c satisfacia#insatisfacia se afl la
e.termitile aceleiai scale $ntre care se afl toi oamenii. )lte o5servaii l#au
conus la concluzia c satisfacia i insatisfacia sunt imensiuni separate i
istincte2 fiecare fiin generat e factori speciali i anume8
# factorii m otiv a ional i legai e munc i care genereaz satisfacia
sunt8 realizrile personale2 recunoaterea sau consieraia e care se 5ucur2
responsa5ilitile pe care le are2 posi5ilitile e avansare i e ezvoltare i
munca $nsi.
*e cree c prezena acestor factori este surs e satisfacie2 iar
a5sena acestora nu genereaz neaprat insatisfacie. ;up opinia noastr2
format $n 5aza e.perienei c3tigat p3n acum2 ni se pare greu e crezut c
piererea unui concurs2 a unei avansri nu este surs e insatisfacie.
# fa c torii e igien i ei legai $n special e munc2 generatori e
insatisfacie sunt8 supraveg9erea i controlul2 relaiile interpersonale2
coniiile e munc i securitatea muncii2 salariul i iferite aaosuri salariale2
politicile firmei. *e consier c prezena cestor factori e igien2 e meiu
organizaional poate reuce insatisfacia i contri5uie $ntruc3tva la crearea
motivaiei anga4ailor. ;ar c3n aceti factori lipsesc2 a5sena lor genereaz
insatisfacia.
;ei su5liniaz c factorii e igien tre5uie s fie prezeni pentru a
asigura coniii conforta5ile e munc2 Merz5erg atenioneaz c starea e
insatisfacie nu e.ist nicioat
/
.
/
Emilian ,au&cooronator'2 Managementul resurselor umane2 eitura )*E2 @ucureti2
20032 p. 5(
15/
)firmaia2 ls3n moestia e o parte2 ni se pare e.agerat i c9iar
fals ac avem $n veere c orice coniii e munc nocive pot afecta nu
numai prouctivitatea muncii2 ar i starea e sntate2 viaa iniviual i
colectiv.
+eoria creem c $ncearc s iminueze rolul motivant al salariului
i al celorlalte elemente au.iliare acestuiaC moificarea $n plus sau $n minus a
salariului creem c are2 c9iar i pe termen scurt2 efecte motivante sau
emotivante. Pe e alt parte nu creem c satisfacia sau insatisfacia e care
se ocup teoria lui Merz5erg nu are consecine asupra comportamentului $n
munc2 cel puin p3n acestea nu sunt c3t e c3t msurate.
c. Du/) %$ori! lui McCl$ll!"52 principalii factori e motivare sunt
trei nevoi8
# nevoia $mplinirii personale2 respectiv orina e reuit i e
autoepire a iniviului2
# nevoia e putere asupra altora2 respectiv e a#i conuce2
# nevoia e afiliere2 aic e a sta5ili2 menine i $ntri o relaia
afectiv cu restul colectivitii.
;e o5servat c teoria auce pe prim plan unele nevoi umane2 ale
unor inivizi2 e $mplinire personal2 e afiliere pentru a#i asigura puterea i
ominaia asupra altora. ;e asemenea2 putem o5serva c ause $n prim plan
asemenea nevoi2 teoria are iz partizan2 ignor vr3n#nevr3n nevoile umane
cele mai autentice2 cum sunt cele e.aminate anterior. Creem c marea
ma4oritate a oamenilor intr $n relaii e munc2 e cooperare cu alii pentru a#
i satisface nevoile primare2 e venituri i toate celelalte implicate $n piramia
ierar9iei lui )5ra9am MasloP. )semenea a5orri care favorizeaz munca
mai puin pltit pot uce managementul resurselor umane la insuccese i
eecuri ale firmelor2 atorit reaciei prompte ar rafinate a anga4ailor.
5. T$oriil$ @ i T $l!4or!%$ 5$ Dou#l!& McGr$#or $n lucrarea
=+9e Muman *ie of Entreprise> &1/!0' pornesc e la ipoteza c unor anga4ai
1!0
nu le place munca &+eoria Q' i ali anga4ai accept s lucreze pentru
organizaie ac li se satisfac anumite o5iective personale &teoria R'.
;ei muli manageri aplic teoria Q2 McBregor consier c teoria
R este mai recomana5il pentru practica e zi cu zi a managerului2 punct e
veere la care su5scriem i noi.
$. El%o" M!Uo &$ntre 1/21#1/32' a stuiat influena coniiilor e
munc asupra prouctivitii muncii i influena acorului progresiv asupra
creterii prouciei. Elton Ma?o i grupul e cercettori au conc9is c
anumitor factori umani &iluminatul etc.' pot contri5ui la motivarea anga4ailor
la fel e mult ca i sistemul e plat &acorul progresiv'. ;up opinia noastr
acest fapt nu este $nt3mpltor2 pentru c iluminatul i alte coniii e munc
pot fi convertite i ec9ivalate cu sporuri 5neti2 e tip salarial. Meritul teoriei
ni se pare cu at3t mai mare cu c3t Ma?o i cola5oratorii au asociat $n stuiul
lor coniiile e munc i sistemele e plat. Creem c o motivare
managerial nu tre5uie s se $ntemeieze oar pe una in aceste ou
componente2 ci s se preocupe s creeze anga4ailor at3t coniii e munc
sntoase2 c3t i sisteme e plat ec9ita5ile2 eficiente.
;e menionat c2 Elton Ma?o a4unge2 surprinztor2 la concluzia c
remuneraia i coniiile e munc sunt mai puin importante pentru
motivarea inivizilor ec3t apartenena la grup i statutul pe care $l are $n
carul acestuia.
(. T$ori! $cFi%),ii este una mai moern i const $n faptul c nu
genereaz egalitarism ci2 impotriv2 o remuneraie corespunztoare cu
efortul i cu contri5uia aus e fiecare inivi i grup.
;esigur2 msurarea contri5uiei fiecruia este $nc2 $n multe cazuri2
o pro5lem ificil2 mai ales $n coniiile muncii $n ec9ip2 $ns promovarea
participrii i o5inerea e performane impun stuii at3t $n msurarea
eforturilor fizice2 ar i $n msurarea eforturilor intelectual#nervoase2 ca i a
contri5uiilor iniviuale i e grup2 fr e care performanele $n munc nu
1!1
vor fi nicioat pe msura energiilor isponi5ile ale factorului uman2 $n
general2 i la nivel e inivi2 $n special.
#. T$ori! !%$/%)rilor ! lui Vroo se $ntemeiaz pe creina c
motivaia $i are izvorul $ntr#o serie e ateptri2 ca e pil8
# nivelul e e.pectaie#aic timpul $n care iniviul cree c este
capa5il s $neplineasc o sarcin &munc'C
# nivelul e instrumentalitate2 aic2 fiin capa5il s $neplineasc o
munc2 iniviul cree c prin aceasta el va atinge &o5ine' orina pe care i#
a propus#oC
# nivelul valenei $n carul cruia iniviul cree c este capa5il s
fac munca respectiv2 c nu este altceva ec3t va putea o5ine ceea ce
orete2 $ns finalitatea2 important pentru el este orina pe care i#a propus#
o.
<n aceast teorie avem e#a face cu o a5orare iniviualist i nu
poate s stea la 5aza unui sistem mai larg e motivare. <n plus2 valena este un
concept ciuat2 misterios2 $ntraevr specific unor inivizi.
+eoria ateptrilor2 ca i teoriile a.ate pe nevoi auc $n prim plan
inivizii.
F. Al%$ %$orii<i"%$r!c,io"i&%$ socotesc c motivaia nu ia natere
prin a.area lor pe inivi2 ci prin $nt$lnirea intre iniviul uman i meiul
firmei2 e atracia sau 5arierele pe care iniviul le percepe $n meiul su e
munc. :nteracionitii o spun clar2 motivaia nu ia parte nici $n legtur cu
iniviul2 nici cu meiul2 ci in interaciunea iniviului cu meiul. 6e
permitem s creem c motivaia e.ist $n nevoia iniviului2 $nainte e orice
interaciune.
+recerea $n revist a principalelor teorii permite s se su5linieze
unele concluzii eose5it e utile pentru practica managerial8
# motivaia inivizilor este un fenomen e.trem e comple. care nu
poate fi e.plicat printr#o singur teorie2 fie ea c9iar i teoria nevoilor. +oate
1!2
teoriile la un loc sunt preioase $n e.plicarea i folosirea motivaiei ca factor
cauzal2 eterminant al comportamentului orit e manager2 e firmC
#toate teoriile privite $mpreun pot s ne sugereze c =9uman
5e9aviour> i performana ateptat sunt generate e ou grupe mari e
factori8
# grupa e aptituini2 cunotine i capacitate ale iniviului inclue
imensiunile necesare pentru ca managerul s aleag com5inaiile lor pentru
atingerea o5iectivelor e performan.
# grupa factorilor o5iectivi# su5iectivi privin nevoile2 aptituinile i
ateptrile iniviului e care managerul tre5uie s in seama $n formularea
politicilor e motivare i e asigurare a participrii salariailor la promovarea
o5iectivelor performante ale firmelor.
..-.7. Managementul motivant al firmei se $ntemeiaz /$ u"
!"&!4lu 5$ %$or$$ semnificative2 inispensa5ile $n activitatea oricrui
manager
10
. Aaloarea acestora ni se pare e netguit.
a. <n faa concurenei internaionale necrutoare2 $ntreprinerea nu
poate a ca remuneraie mai mult ec3t ea $ncaseaz &eficacitate'C
5. )stzi2 $n orice ecizie sau aciune e sc9im5are esfurat e o
manier neparticiativ cu cei interesai irect2 eclaneaz o reacie e
respingere i conuce la eecC
c. ;ac managementul ezvolt factori su5iectivi e motivare $n
munc i o moeleaz pe aceasta pentru a respecta valorile i viaa personal a
fiecruia2 munca o53nete o component e plcere. <n aceste coniii2
oamenii astzi se anga4eaz puternic $n iniiative autonome care le permit s
$nvee i s reueasc2 e une rezult un spor e creativitate i e
prouctivitateC
10
Aezi -ctave Bblinier2 "trategies de lGenterprise et motivation des hommes2 "es eition
Korganisation2 Paris2 1//32 p. 2(0.
1!3
. Convergena eficacitii cu motivarea. Managementul motivant e
astzi este acela care inclue aciuni e progrese escentralizate pentru care
fiecare este simultan8
# o contri5uie la progresul competitivC
# i rezultatele iniiativelor i eforturile oamenilor i grupurilor
e oameni care sunt motivai i valorificai prin reuita aciunii lorC
e. Aiziunea asupra scopurilor se cere $mprtit. ;eplina motivare2
cu ientificarea la o $ntreprinere e care este m3nru2 poate s fie o5inut e
ctre conuctori care comunic o viziune clar a scopurilor generale2 a
pericolelor care le $nsoesc i a contri5uiilor ateptate e fiecare ec9ip2 cu
informaii asupra a ceea ce urmeaz2 asupra o5stacolelor $nt3mpinate2
suspansul2 reuita. )ceasta asigur unitatea e aciune care este un factor
important e eficacitate i prouctivitateC
f. ,euita comun are i un cerc vicios. <ntreprinerea care pune $n
oper2 prin factori nepecuniari2 un management glo5al mai motivant ec3t
meia concurenilor si o5ine un c3tig e eficacitate competititv care $i
permite s creasc e asemenea mai rapi avanta4ele pecuniare ale salariailor
si8 e aici rezult procesul e cretere cumulativ a eficacitii#motivaiei#
remunerrii care caracterizeaz reuitele performanelor.
..-.-. A+!"%!B$ i lii%$ !l$ !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+
a. Marile avanta4e ale managementului participativ au fost
evieniate $n a5orrile preceente. )ici nu putem $ns evita o sintez a
principalelor avanta4e poteniale ale managementului participativ8
# stimuleaz consiera5il riicarea calitii2 a prouctivitiiC
# favorizeaz promovarea metoelor e munc eficienteC
# creaz teren e fle.i5ilizare a realizrii sarcinilor e lucruC
# sporete atractivitatea munciiC
1!(
# motivaia comple.2 crescut2 favorizeaz o 5un armonizare a
anga4ailor cu firmaC
# riic nivelul e calificare al anaga4ailor2
# promovarea participrii $n munc creaz teren pentru o mai
temeinic funamentare a eciziilor.
5. Managementul participativ2 ca oricare alt form are i capcane2
efecte negative care se cer i pot fi evitate printr#o c9i5zuin $n tot procesul
e gestionare a muncii. ;intre aceste efecte potenial negative menionm
posi5ile costuri suplimentare legate e8
# o cretere e salarii insuficient corelat cu eficiena $nalt a
managementului participativC
# rezisten la sc9im5are at3t e important $n promovarea noului2
manifestat frecvent e ctre managerii e nivel meiu i inferiorC
# o urat uneori e.agerat e mare a procesului e funamentare a
eciziilor care poate conuce la ratarea unor oportuniti.
c. Evitarea acestor efecte negative implic satisfacerea a cel puin
ou cerine8
# fiecare situaie concret cere soluii manageriale specifice i nu
moele glo5aleC
# corelarea 5un a puterii ecizionale a managerului2 a cunoaterii
&InoP#9oP'2 a informaiei i2 5ine$neles2 a motivaiei &$mpletirea motivaiei
pecuniare cu motivaiile nepecuniare'.
1!5
CAPITOLUL -.
MANAGEMENTUL PARTICIPATIV 1N FIRMA
ROM2NEASC. STADIU ACTUAL I PERSPECTIVE
E.tinerea puternic $n unele ri ezvoltate a managementului
participativ ne etermin ca $n acest capitol al patrulea2 s ne propunem s
e.plorm managementul participativ $n firma rom3neasc2 s ientificm
evoluia i proporiile formelor acestuia i2 mai ales2 s realizm o evaluare a
strii e spirit care omnete $n firm2 fie c favorizeaz2 fie c fr3neaz
evoluia managementului participativ.
7.1. M!"!#$$"%ul /!r%ici/!%i+ r$!li6!% '" 4!6! u"or or#!"i&$
l$#!l$
)cest o5iectiv se oveete e.trem e le4er a fi atins c3n este vor5a
e managementul participativ realizat cu a4utorul organismelor special create
$n 5aza "egii !!N1//3 privin contractul e management2 up cum urmeaz8
# $n ,egia )utonom E Consiliul e )ministraieC
# $n societatea comercial pe aciuni8
E )unarea Beneral a )cionarilor &)B)'C
E Comitetul e ;irecieC
E Comisia e cenzori.
# $n firm cu rspunere limitat8
E )unarea Beneral a )cionarilor &)B)'C
E Consiliul e )ministraieC
E Comisia e cenzori.
# $n comanita pe aciuni8
E )unarea Beneral a )cionarilor &)B)'C
E )ministratoriC
E Comisia e cenzori.
1!!
# $n comanita simpl8
# )sociaiiC
# )ministratori.
"iteratura rom3neasc e specialitate atrage atenia asupra
atri5uiilor2 competenelor i responsa5ilitilor acestor organe participative e
management.
Gnele intre aceste organisme e management participativ au fcut
i o5iectul a5orrilor noastre $ntr#o serie e stuii e caz8 E"EC+,-#ProC
*C 0oremar *.).2 *C Eforie *) .a.
<n literatura e specialitate
1
se atrage atenia asupra avanta4elor i
limitelor acestor organisme e management participativ8 avanta4ului creterii
nivelului general e informare a salariailor $i corespune ezavanta4ul
timpului mare alocat consultrii i participrii salariailor la eineC
avanta4ului creterii funamentrii eciziilor $i corespune ezavanta4ul
iminurii operativitii soluionrii pro5lemelorC avanta4ului creterii
numrului e salariai la sta5ilirea i realizarea o5iectivelor $i corespune
ezavanta4ul amplificrii c9eltuielilor e pregtire a einelor2 multiplicrii
materialelor i c9eltuielilor e transport al persoanelor care alctuiesc
organele participative etc.
"iteratura strin e v3rf
2
2 atrage atenia i asupra altor nea4unsuri
ale societilor pe aciuniC $n locul acionarilor incompeteni i a5senteiti2 un
soi e =o5ligatari cu cupon varia5il>2 se veea2 cu peste 25 e ani $n urm2
venin la lumina zilei o $ntreprinre conus e manageri profesioniti
verita5ili. ;e aceea2 protecia controlului capitalului firmei evenea o
e.igen ma4or a oricrei conuceri gri4ulii e a stp3ni pe termen lung
estinul su economic i social.
1
-. 6icolescu &cooronator'2 Managementul resurselor umane2 Economistul2 @ucureti2 20022 p. 2%0.
2
-ctave Belinier4 "trategie de lGentreprise et motivation des hommes2 "es Eitions ;K-rganisation2 Paris2
1//32 p. 150#151.
1!1
Managementul participativ nu se rezum oar la organismele
manageriale participative. )cestea se refer oar la ecizia managerial la
v3rful firmeiC managementul participativ privete ecizia nu numai la v3rful
firmei2 ci i pe toate nivelele ierar9ice2 p3n la nivelul inferior2 aic la locul
e munc. Potrivit efiniiei noastre asupra managementului participativ2
acesta privete nu oar funcia e ecizie2 ci i funcii cum sunt controlul2
comunicarea2 sta5ilirea o5iectivelor2 motivarea etc. <n fine2 managementul
participativ se refer i la ec9ipa e e.ecuie2 e realizare a o5iectivelor2
ec9ipa care com5in $n stil nou2 $mpletin munca e concepie cu munca e
e.ecuie2 a muncii fizice cu munca intelectual2 $n ec9ip2 contrar practicii e
separare a acestora2 tipice marelui +a?lor.
)ceast ultim latur a managementului participativ evine astzi2
up e.periena unor ri ezvoltate2 cum este Japonia2 principala form e
afirmare $n coniiile societii cunoaterii. Este eci2 firesc ca2 pe l3ng
celelalte forme e participare s acorm cea mai mare atenie tocmai acestui
sistem neta?lorist e management &participativ'2 respectiv formele pe care le
$m5rac2 traseele i factorilor care stimuleaz sau fr3neaz apariia i
ezvoltarea managementului participativ $n ara noastr2 $n toat amploarea pe
care acest sistem e management o cunoate $n alte ri ale lumii.
7.*. E+!lu)ri !l$ !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+ '"
(ir! ro="$!&c) '" +i6iu"$! !"!#$rilor
Primul pas $n evaluarea graului e penetrare a varietii formelor
e management participativ $n firma rom3neasc ni#l ofer >C9estionarul e
evaluare a e.ercitrii unor funcii e conucere $n firm>2 5ine cunoscut $n
literatura noastr e specialitate &vezi )ne.a 1'
Potenialul eose5it e analiz i cunoatere tiinific al acestui
c9estionar rezult in urmtoarele remarci speciale8
1!%
# $n calitate e su5iect2 c9estionarul inclue ! componente
manageriale funamentale8 managerul2 motivaia2 comunicarea2 eciziile2
sta5ilirea o5iectivelor i controlulC
# $n carul fiecrei componente manageriale2 eci tot $n calitate e
su5iect2 se rein principalele varia5ile organizaionale efinitoriiC
# $n calitate e preicat sunt reinute patru posi5iliti calitativ
istincte e evaluare8 situaia 12 situaia 22 situaia 3 i situaia ( &ele se succe
e la managementul autoritar2 ta?lorist2 la managementul participativ'C
# succesiunea acestor ( posi5ilti are cea mai profun i
important semnificaie $n analiza ce urmeaz s o facem2 $ntruc3t ec9ivaleaz
cu trecerea e la managementul conservator2 e tip clasic &situaia 1 i c9iar
situaia 2'2 ctre managemntul participativ &situaia 3 i mai ales situaia ('.
C9estionarul a fost lansat $n opt firme2 ar numai ( le#au completat
i returnat8 *C C6M 6avmin *)#Constana2 *C Panpat *)2 *C )groe.port
*) E Constana2 *C -ilpro *) Constana.
)m consierat c acest c9estionar poate fi completat $n cunotin
e cauz numai e personalul e management aa cum rezult in ta5elul care
urmeaz8
C6M 6avmin
*)
Panpat *) )groe.port *) -ilpro *)
6umrul persoanelor
manageriale care au
completat
c9estionarul
.
2 10 2 3
.
personal managerial e nivel meiu2 cu e.cepia Panpat *.).2 une
a rspuns c9iar irectorul economicC $n rest au rspuns oar care manageriale
meii2 efi e secie i e compartimente. ;iferenele numerice mari ale
responenilor firmelor relev ificultile mari pe care le#am $nt3mpinat $n
completarea c9estionarelor.
1!/
,ezultatele e sintez ale prelucrrii atelor c9estionarului pentru
cele patru firme i cele patru carane &situaii' care reflect un management
mai autoritar &caranul 1 i 2' i un management mai cooperant2 mai
emocratic &caranele 3 i (' sunt reate ca un prim moment e analiz
i reflecie $n ta5elul care urmeaz8
;istri 5 uia r s pun s urilor ate e su5ie c ii c9e s tion a i pe cele (
ca ran e i p e tot a l ( fir m e
+otal rspunsuri pentru
cele patru firme
Caran 1 Caran 2 Caran 3 Caran ( +otal
#$n valoare a5solut 51 !! %5 %! 2%%
#$n valoare relativ 021% 0223 022/ 0230 1200
;atele reflect o istri5uie glo5al a rspunsurilor $n toate cele (
carane. <ns nu este greu e o5servat c preponerena rspunsurilor se
concentreaz $n ultimele ou carane &3 i ('2 aic aproape !0WC iferena
e (0W se plaseaz $n primele ou carane. )ceast istri5uie conuce la
concluzia c $n cele patru firme2 privite $mpreun2 se poate vor5i e un
management precumpnitor moern2 emocratic2 c9iar participativ.
)firmaia se oveete $ns glo5alizatoare in moment ce
rspunsurile sunt $nsumate i nu istri5uite pe fiecare firm $n parte.
;istri5u ia r s pun s urilor pe c e le ( c a rane i fiecare fi r m $ n parte
Caran
1 2 3 (
+otal
rspunsuri
C6M 6avmin # # 0221 021/ 1200
)groe.port 021% 022( 022/ 022/ 1200
-ilpro 022! 021% 0.30 022! 1200
Panpat 021/ 022/ 0231 0221 1200
+otal ( firme 021% 0223 022/ 0230 1200
110
-5servaia prile4uit e aceste calcule mai puin agregate este netC
numai firma Petromin reflect e.istena unui management participativ2
integral &100W' concentrat $n caranele 3 i (2 mai precis 20W $n caranul 3 i
%0W $n caranul (. Pentru aceast firm nici un rspuns nu este consacrat
caranelor 1 i 2.
<n sc9im52 celelalte firme &)groe.port2 )rgus i ;o5rogea'2 fr a
se sustrage concluziei e mai $nainte privin caracterul precumpnitor &e
p3n la circa !0W' al rspunsurilor $n caranele 3 i ( specifice
managementului participativ2 nu ne spun altceva ec3t faptul c (2W2 ((W i2
respectiv2 (%W2 aic aproape 4umtate in rspunsuri se plaseaz $n
caranele 1 i 22 reflect3n c managementul acestor firme aparine $nc2 $n
5un msur2 tipului clasic2 autoritar.
)ceast concluzie2 relativ nou2 mult mai aevrat poate fi i mai
mult aprofunat ac vom micora caracterul glo5al al rspunsurilor fiecrei
firme2 introuc3n separaia acestora pe componente manageriale &manager2
motivaie2 comunicare2 ecizie2 sta5ilirea o5iectivelor i e control'.
111
;is tri5 u ia pro c e n tu a l a r spuns u rilor pe cele ! c o m po n e n te m a n a g erial e i
$n c a ru l fiec re ia in tre a c e s te a p e firm e i p e cel e ( c a r a ne
Caran 1 Caran 2 Caaran 3 Caarn ( +otal &$n W'
1. Manager
Petromin # # 02!1 0233 1200
2. Motivaia
)groe.port # . 0250 0250 1200
)rgus # 0211 025! 0233 1200
;o5rogea # # 0250 0250 1200
Petromin # # 0211 02%3 1200
)groe.port # 0250 0233 0211 1200
)rgus 02!3 0231 # # 1200
;o5rogea # 022! 0231 0231 1200
3. Comunicarea
Petromin # # 0213 02%1 1200
(. ;ecizia
)groe.port 0225 0213 0225 023% 1200
)rgus 020% 0225 02(2 0225 1200
;o5rogea 0230 0225 0235 0210 1200
Petromin # # # 1200 1200
)groe.port 0250 0250 # # 1200
)rgus 02!1 0233 # # 1200
;o5rogea 0250 0250 # # 1200
5. *ta5ilirea o5iectivelor
Petromin # # 0225 0215 1200
!. Controlul
)groe.port 0225 0250 0225 # 1200
)rgus 021! 0211 0250 0211 1200
;o5rogea 0215 0255 0205 0225 1200
Petromin # # # 1200 1200
)groe.port 0211 # 0233 0250 1200
)rgus 0222 0211 # 02!1 1200
;o5rogea 0223 0233 02(1 0203 1200
,spunsurile celor ( firme2 up aceste ate2 se ifereniaz i $n funcie e
componentele manageriale8
112
# pentru componenta manager2 toate firmele reflect acelai
comportament2 e concentrare a rspunsurilor $n caranele 3 i (. <n aceast
situaie e apartenen la un management participativ total nu mai este oar
firma C6M 6avmin2 ci i )groe.port2 Panpat i c9iar -ilproC
# $n ezacor cu tenina primei componente &manager' sunt toate
componentele e 5az ale managenetului8 motivaia ar2 mai ales
comunicarea2 sta5ilirea o5iectivelor i controlul2 $n loc s se plaseze corelativ
rspunsurilor $n caranele 3 i ( specifice managementului participativ2 ele
sunt atrase ca un magnet e caarnele 1 i 2 specifice celuilalt tip e
management clasic2 autoritarC
# $n ce privete componenta ecizie2 oar firma Petromin este $n
corelaie perfect cu apartenena total la managementul e tip participativ. <n
cazul celorlalte firme2 )groe.port2 )rgus i ;o5rogea2 ezacorul este total
pentru c toate rspunsurile sunt concentrate la e.tremitatea cealalt2 $n
caarnele 1 i 2 $n proporie e 100W.
;ezacoruri i mai mari pot fi puse $n evien ac vom scoate pe
prim plan varia5ilele manageriale ale fiecreia in cele ! componente2 pentru
toate cele ( firme. <n acest sens am construit graficul e mai 4os $n care2
pentru fiecare firm2 caranul ( &9aurat' este varianta care concentreaz
trsturile aproape ieale ale managementului participativ. :eirile in coloana
9aurat reprezint apropieri2 polarizri sau c9iar suprapuneri cu caracteristici
verita5ile pentru managementul autoritar2 clasic.
;e aceast at2 $n grafic nu mai avem e#a face cu ate glo5ale la
nivel e firm sau component managerial2 ci cu ate ezagregate2 la nivelul
lor originar2 aic acela e varia5ile manageriale.
C9iar i la 6avmin o5servm c toate cele 3 varia5ile pentru
manager sunt $n afara caranului ( &9aurat'C ieirea in partea 9aurat este
$ns un caz izolat pentru oar 3 in varia5ilele altor componente.
113
1. Manager
C3t $ncreere se acor
C3t e li5er simt ei c pot vor5i cu
superiorii espre munca lor
6avmin
.
)groe.port
.
-ilpro
.
Panpat
.
1 2 3 ( 1 2 3 ( 1 2 3 ( 1 2 3 (
C3t e mare este cooperarea i
*piritul e ec9ip
2. Motivaia
Ce preomin8 1.teamaC
2.ameninareaC 3. peepseC
(.premiereaC 5. implicarea
Gne se simte responsa5ilitatea
mare $n $neplinirea sarcinilor
C3t e frecvent sunt e.aminate i
utilizate constructiv prerile
su5oronailor
3. Comunicarea
Care este irecia o5inuit a
flu.ului informaional
Cum este acceptat comunicarea e
sus $n 4os
C3t este e e.act comunicarea e
4os $n sus
C3t e 5ine cunosc superiorii
pro5lemele su5oronailor
(. ;ecizia
"a ce nivel se iau eciziile
*unt implicai su5oronaii $n luarea
eciziilor care privesc munca lor
5. *ta5ilirea o5iectivelor
Cum se sta5ilesc o5iectivele
Ce rezisten se $nt3lnete privin
o5iectivele
!. Controlul
C3t e concentrate sunt funciile
controlului
E.ist o organizaie informal ce se
opune celei formale
"a ce sunt utilizate atele
e control8 costul2 prouctivitatea
.
Cele ( carane specifice unor variate tipuri e management
Pentru celelalte trei firme2 ieirile in prile 9aurate &coloanele ('
sunt $ns masiveC relativ mai multe varia5ile ec3t la 6avmin se plaseaz $n
caranul vecin &3'. *urprinztor e multe varia5ile $n cazul tuturor
componentelor i firmelor se plaseaz $ns $n caranele 2 i 1. Hi2 e aici2 ne
putem $ntre5a2 creem cu mult $nreptire2 ac este ec3t vor5a e
management participativ $n aceste trei firme2 atunci e ce varia5ilele ecisive
11(
ale ma4oritii componentelor manageriale se coreleaz foarte puin unele cu
altele nu $n caranul (2 ci $n caranele 32 2 i 1Y
;ac varia5ilele componentei manager ezvluie2 cum s#a vzut2 o
atmosfer amical2 e munc $n ec9ip sau apropiat $ntre manageri i
su5alterni2 cu concentrare $n caranul ( i c9iar 32 e ce nu se petrece aceeai
concentrare i $n cazul varia5ilelor celorlalte componenteY ;impotriv2 cu
e.cepia tiut a firmei 6avmin2 multe varia5ile ale componentelor motivaiei2
comunicrii2 sta5ilirii o5iectivelor2 controlului i2 mai ales2 a eciziei se afl $n
caranele 2 i 1.
;istri5uia aproape fr regul a rspunsurilor pentru varia5ilele
tuturor componentelor pe $ntregul spectru e carane2 ne $nreptete mai e
gra5 s conc9iem e fapt2 c $n cele trei firme nu avem e#a face cu un
management participativ2 ci2 $n esen2 cu un management clasic2 autoritar.
)cest fapt2 $n ciua tuturor aparenelor2 este vala5il i pentru firma
6avmin2 aic pentru toate cele patru firme. *u5iecii responeni la firma
Petromin par a fi seui e managementul participativ nu in practica firmei2
ci in noua teorie a acestuia. ;e altfel2 toi responenii in toate cele ( firme
nu au putut $nelege p3n acum c managementul participativ $n firm
presupune o serie e sc9im5ri organizatorice2 e escentralizare2 e
reefinire a fielor e posturi2 prin care s se micoreze sau s se elimine
separaia intre munca e concepie i munca fizic2 s se realizeze fie e
posturi care s mreasc motivarea i implicarea2 anga4area i spiritul
gosporesc2 creator i inovator al ec9ipei i al muncii iniviuale.
6umai c3n aceast reefinire2 c3t e c3t a fielor e posturi survine
$n firm se poate vor5i e posi5ilitatea unui management participativ $n
su5stana fiecrei componente2 a tuturor sau a marii ma4oriti a varia5elelorC
numai atunci varia5ilele celorlalte componente manageriale se vor eplasa cu
aevrat i $n caranul ( sau $n vecintatea acestuia2 $n caranul 3.
115
0aptul c $n cele ( firme avem e#a face cu un management mai
egra5 autoritar#clasic2 nu este nimic ru pentru c i $n coniiile acestuia
firmele e oriune2 $n special in )merica e 6or2 pot o5ine performane
5une. ;in pcate2 regretul nostru const $n primul r3n $n aceea c acest tip e
management nu este stp3nit i aplicat la nu nivel corespunztor e
performan2 compara5il cu firmele altor ri. <n fine2 $n al oilea r3n2
regretul nostru $zvorte in constatarea i concluzia tot mai efinite c
firmele noastre $nc n#au pit pe calea managementului participativ autentic2
verita5il spre care s#au lansat e mai mult vreme firmele altor ri.
;ar nu ne vom gr5i s tragem vreo concluzie efinitiv p3n c3n
nu vom e.amina i un alt c9estionar2 cu un larg coninut pro5lematic menit s
a4ute i el la ientificarea managementului participativ.
7... E+!lu!r$! !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+ '" (ir) 5i"
/$r&/$c%i+! u"ci%orilor
,eamintim c preceentul c9estionar s#a aresat managerilor $n
special e nivel meiu. )cest al oile c9estionar se areseaz anga4ailor#
salariai i $l rem $n )ne.a 2 la prezentul capitol.
C9estionarul a fost lansat $n patru firme care $nsumeaz 1%10
muncitori irect prouctivi. 6umrul e c9estionare lansate a fost e 1252
intre care au fost recuperate i utilizate oar 102 aic un eantion e 32/W.
Prima parte a c9estionarului &caracteristici emografice ale
anga4atului' pune $n evien o calitate foarte 5un a personalului operativ
&muncitori'2 astfel8
# ei s#au nscut $n meiul rural $n proporie e !3W2 ei triesc astzi $n
proporie e %/W $n meiul ur5an2 mai civilizat2 cu un gra e informare
superior etc.C
11!
# !/W intre cei care au completat c9estionarul sunt 5r5ai i2 eci2 cu o
isponi5ilitate mai mare pentru implicare $n activitile e.trafamiliale i2 $n
primul r3n2 $n activitatea firmeiC
# o isponi5ilitate riicat pentru activitatea firmei rezult i in faptul c
!!W sunt cstoriiC avem2 aaar2 e a face cu o for e munc aezat2 mai
receptiv la nevoile personale i ale firmei. 0iecrui anga4at responent $i
revine2 $n meie2 c3te un copil2 ceea ce accentueaz interesul pentru munc2
pentru aceast surs e venit sigurC
# $n plan eucaional#instructiv profesional2 personalul c9estionat are un
nivel riicat e pregtire8 30W are pregtire liceal2 11W au facultate2 (1W au
coal profesional2 (W au gimnaziu i curs e calificare2 iar 1%W pregtire
gimnazialC $n total 13 ani e coal pe cap e responentC
# vec9imea meie $n munc e 15 ani i e / ani $n firma actual reflect
o for e munc t3nr i cu e.perien aprecia5il $n munc2 amplific3n nu
numai isponi5ilitatea la efort i solicitare2 ar i mai ales nivelul general e
pregtire profesional2 ac inem seama c 2#3 ani e e.perien profesional
practic ec9ivaleaz cu un an e pregtire colar suplimentar. )ceasta ar
$nsemna c la cei 13 ani e coal s se aauge $nc 3#( ani e coalC
;eose5it e interesant e reliefat este faptul c alegerea
firmei $n care lucreaz se realizeaz parial &(3W' $n funcie e coala
profesional a5solvitC ma4oritatea2 $ns &51W' au ales firma actual up alte
criterii personale8 3(W pentru c firma este sigur2 1(W pentru c este
performant2 /W pentru c este aproape e cas.
@ine$neles c2 aceste criterii pot avea influen asupra
performanelor i satisfaciei $n muncC se cuvine astfel evieniat c la
$ntre5area ac =venii cu plcere la munc>2 5/W au rspuns afirmativC (0W
au at un rspuns negativ la aceast $ntre5are ceea ce $nseamn c ei nu pot fi
consierai factori e propulsare a firmelor $n care lucreaz.
111
;eose5it e iscoitoare pentru aflarea graului e
ientificare a acestor anga4ai $n firm i2 mai ales2 pentru testarea graului e
participare la realizarea o5iectivelor firmei2 sunt o serie e rspunsuri
referitoare la cunoaterea i realizarea strategiilor firmelor $n care lucreaz.
)stfel8
# mai puin e 4umtate &((W' au afirmat c au cunotin e strategieC
ma4oritatea2 5!W au at un rspuns negativC
# interesant c 1!W au eclarat c au participat la ela5orarea strategiei
firmeiC $ns partea cov3ritoare2 %(W au at un rspuns negativC
# cu toate c $n staiul actual partea cov3ritoare a anga4ailor nu pare a fi
mo5ilizat la ela5orarea strategiilor e firm2 este $ncura4ator faptul c 1!W
in responeni au afirmat c oresc s cunoasc aceast strategie2 ceea ce
las s se $neleag c aceste firme au e a face cu ma4oritate zro5itoare
receptiv2 interesat i2 eci2 ornic e a participa la performanele firmelorC
# la $ntre5area ac =v consierai un com5atant e 5az la realizarea
strategiei>2 este totui surprinztor s constatm c %3W in responeni se
plaseaz ne4ustificat $n afarC oar 11W se consier com5atani2 c9iar ac n#
au participat la ela5orarea strategieiC $n efinitiv2 toi pot fi consierai
com5atani la realizarea strategiilor ac $i fac sarcinile e munc ce eriv
in aceste strategii2 c9iar ac2 eci2 n#au participat la ela5orarea acestoraC
Pornin e la faptul tiut c nu toate o5iectivele unei strategii
sunt epenente e participarea anga4ailor muncitori2 am $ncercat s testm
reacia acestora fa e calitate2 prouctivitate i eci2 fa e cucerirea e noi
piee e esfacereC
# la $ntre5area =ce rol ocup calitatea2 prouctivitatea i costurile $ntr#o
strategie>2 51W au rspuns c tiu importana acestora2 20W au rspuns c nu
tiu2 iar 2/W nu au at nici un rspunsC
# la $ntre5area ac participai la realizarea acestor trei o5ictive2
responenii i#au pstrat poziia avut pentru strategie $n ansam5lu2 numai c
11%
proporiile sunt relativ puin sc9im5ate8 aici 31W au rspuns c particip2 pe
c3t timp2 $ntr#o proporie mai reus &!/W'2 ar care rm3ne ma4oritar2 au
rspuns c nu participC
# up cum era e ateptat2 i aici !(W au afirmat c oresc s participe
la realizarea acestor o5iective2 31W au rspuns negativ2 iar 5W n#au at nici
un rspunsC
Munca $n ec9ip i e.istena cercurilor e calitate i e
prouctivitate aproape $n mo curent se asociaz cu o participare larg2 c9iar
cu o form e management participativ2 $n sensul propriu al acestui concept.
# proporii aprecia5ile e rspunsuri afirmative s#au concretizat pentru
e.istena cercurilor e calitate i e prouctivitate8 %/W &calitate' i %!W
&prouctivitate'C
# sarcinile privin calitatea i prouctivitatea la locul e munc sunt
incluse $n norm $n proporie e /3W2 iar proporia $neplinirii normelor este
e %1WC oar 1/W eclar c nu#i realizeaz normele e muncC penalizrile
pentru calitate e.ist2 $ns 3W apreciaz c sunt permanente2 minore 3/W i
in c3n $n c3n 5(WC
# $ns eficiena acestor cercuri este apreciat la un nivel mult mai co5or3tC
numai !1W au rspuns c este o participare e mas2 22W o participare
sporaic2 !W o participare ici#colo i2 $n fine2 11W ca fiin o participare
ine.istent. ;e o5servat c aceste rspunsuri2 pur i simplu2 pun su5 semnul
$ntre5rii nu oar eficiena cercurilor e calitate i e prouctivitate2 ci c9iar
e.istena real a acestoraC
# munca $n ec9ip este aproape atotcuprinztoare8 /1W in responeni
au afirmat c lucreaz $n ec9ip2 oar 3W au rspuns negativC
# ar rezultatele muncii $n ec9ip nu sunt consierate prea 5une ac
inem seama c oar 2!W au rspuns c sunt foarte 5une2 !(W 5une i 10W
satisfctoare.
11/
<ntr#o societate $n sc9im5are2 revizuirile e sarcini e munc
sunt aproape curente. ;e aceea2 la $ntre5area ac aceste revizuiri sunt
necesare2 /3W au rspuns afirmativ2 ceea ce reflect capacitatea $nalt e
$nelegere a acestei nevoi imperioase $n orice firm $n epoca moern
# cu toate acestea2 c3n este vor5a e locul e munc al responenilor2
acetia au rspuns $n proporie e %(W c au sarcini e munc sta5ile i numai
1!W au afirmat contrariulC
# parial proporiile rspunsurilor afirmative par e.agerate $ntruc3t la
$ntre5area =ac avei pregtirea necesar pentru realizarea sarcinilor e la
locul e munc>2 rspunsurile afirmative reprezint o ponere e numai 3!#
3(W2 consier3n c nu au pregtirea necesarC
# com5aterea insuficienelor in pregtire se realizeaz prin conlucrarea
intre colegi. )stfel2 /(W au afirmat c au conlucrare permanent2 iar !W in
c3n $n c3nC
# forma conlucrrii2 conform rspunsurilor ate2 este e ou feluri8
sfaturi &(1W' i a4utor propriu#zis &5(W'2 5W au rspuns c aceast conlucrare
se realizeaz i altfelC
# $ntra4utorarea se face i pe cale managerial2 organizat2 prin eine
permanente !(W2 3(W sunt eine care au loc $n afara celor programateC
# $n carul einelor se afirm participarea anga4ailor la $m5untirea
rezultatelor prouciei i muncii8 2(W au afirmat c se fac propuneri lunare2
30W se fac propuneri semestriale i 2/W se fac anualC
# in totalul propunerilor au fost luate $n seam2 conform rspunsurilor
ate2 oar 3!WC $n fine2 tot ca o caren managerial la nivelul inferior al
acestuia numai 21W in cei c9estionai au primit rspuns e acceptare sau e
respingere a propunerilorC
# $n fine2 la $ntre5area e mare sintez pentru aprecierea tipului e
management2 ac =avei li5ertatea e ecizie i e rspunere la locul e
munc>2 31W au rspuns afirmativ2 iar !/W au afirmat c nu au aceast
1%0
li5ertate. 0irete2 aici este vor5a e ecizii i rspuneri la nivelul locului e
munc2 pe c3t timp2 $n primul c9estionar2 ecizia care se contura $n caranul 1
se refera la nivelul firmei.
Eficiena muncii crete continuu. )a e pil2 circa %/W in
responeni afirm c munca este mai eficient ec3t $n anul trecutC numai
11W neag acest lucruC
# eficiena ar fi mai mare ac colegii s#ar a4uta mai organizat. )cest
lucru este afirmat e 5%W in responeni2 iar (2W afirm c nu sunt convini
e aceastaC
# eficiena nu pare s sporeasc pe cale e.tensiv. )a e pil la
$ntre5area ac au sarcini peste program2 rspunsurile au fost8 zilnic#20W2
sptm3nal#1W2 nicioat#1W2 iar partea cov3ritoare care rspune uneori# $n
proporie e !3WC
# la $ntre5area ac acceptai orice sc9im5are pentru creterea calitii2
prouctivitii i reucerea costurilor2 muncitorii au rspuns totui afirmativ $n
proporie e (!W2 $n timp ce 5(W nu s#au sfiit s se opun unor asemenea
msuriC
# creterea eficienei $n optica muncitorilor c9estionai ar eveni posi5il
$n proporii reuse prin creterea calitii &!W' i prouctivitii &11W'C ea ar
eveni realiza5il prin sc9im5area mainilor &(1W'2 sc9im5area materiilor
prime &2/W' i prin $m5untirea atituinii managerilor2 $neose5i e nivel
meiu i inferior2 a coniiilor e munc2 a programului e lucru2 a
organizrii2 $n general2 precum i prin creterea salariuluiC
# poziia e $mprire a muncitorilor responeni rezult in rspunsurile
ate la $ntre5rile privin utilizarea potenialului lor profesional i moral#
volitiv. )stfel2 ei consier c acest potenial este utilizat $n proporie e !!W
&profesional' i %!W potenialul moral#volitivC
# graul reus e mo5ilizare a potenialului profesional i moral#volitiv al
muncitorilor rezult mai ales in rspunsurile acestora la msura $n care
1%1
=salariul lor reflect munca actual epus>. Per glo5al2 rspunsul este
afirmativ oar $n proporie e ((W2 ma4oritatea2 aic 5!W se plaseaz pe o
poziie e negare a unei corelaii 4uste $ntre salariu2 cu munca epus i cu
eficiena economic a firmei. ;e aceea $ntre msurile e cretere a eficienei
la locul e munc muncitorii au inclus2 aa cum s#a vzut2 i creterea
salariului.
Meiul firmei i motivaia $n ansam5lul ei nu par prea
favora5ile pentru mo5ilizarea potenialului profesional i moral#volitiv al
personalului. )cest meiu este consierat favora5il e ctre 11W in
responeni i nefavora5il e 2/WC
# pentru crearea unui meiu mai 5un muncitorii au formulat urmtoarele
propuneri e ameliorare a meiului8 rspltirea eforturilor E 3!W2 sc9im5area
mentalitii personalului i managerilor2 $n special e nivel inferior E 3!WC
# $n veerea aprofunrii ireciilor e aciune pentru ameliorarea
meiului intern al firmei un interes aparte $l reprezint rspunsurile la
$ntre5area =ce v place mai mult la actualul loc e munc>8 (1W munca pe
care o fac2 30W colegii2 performane 5une 521W2 regimul e munc i
curenia 521W i2 pe ultimele locuri2 efii (23WC
# la $ntre5area =pentru ce motiv ai sc9im5a actuala firm>2 rspunsurile
au fost2 $n orine escresctoare urmtoarele8
# salarii mai mari &3/W'
# une nu se muncete peste program2 uminica i noaptea &3(W'
# une managerii i colegii sunt mai 5uni &20W'
# mai aproape e cas &1W'
# simii c firma are nevoie e umneavoastrY
# a 5(W2 nu (!W
# simii c firma v respectY
# a 13W2 nu 21W
# munca umneavoastr este permanent controlatY
1%2
# a %/W2 nu 11W
# creei c s#ar putea $nlocui controlul cu autocontrolulY
# a (!W2 nu 33W. ;iferena p3n la 100W n#au rspuns.
# iferena $ntre a i nu la aceast $ntre5are nu este at3t e mare
pe c3t pare2 $ntruc3t in anotrile e pe c9estionar cei care au spus a au $n
veere mai ales coniii sc9im5ate e management2 pe c3t timp cei care au
rspuns nu2 au $n veere actualul management.
Cele artate mai sus ar putea corela actualul meiu cu motivaia $n 5aza
$ntre5rii =ac avei sentimentul general e satisfacie $ntre munc i
rezultatele acesteia>. ,spunsurile muncitorilor au fost aici la paritate8 50W a
i 50W nu. ;ar concluzia nu poate fi eloc satisfctoare pentru firmele care
oresc s evin apte s fac fa concurenei e azi i e m3ine2 at3ta timp
c3t 4umtate in personal muncete cu o stare e accentuat insatisfacie.
<n ce privete managementul i managerii rspunsurile la
unele $ntre5ri inclu nu numai note sau accente pozitive2 ar i unele c3t se
poate e nefavora5ile $n orice sistem e management. "a c3teva ne oprim mai
4os8
# la $ntre5area =cum apreciai managementul firmei>2 calificativul
suficient a $ntrunit 3!W2 calificativul 5ine uneva foarte aproape (3W2
calificativul foarte 5ine oar 21W. Pe ansam5lu2 poate fi un calificativ general
meiocru2 ceea ce nu poate fi linititor2 c9iar ac responenii c9estionarului
2 sunt personal operativ# muncitoriC
# pentru $ntre5area =la cel nivel este managementul mai 5un>2
rspunsurile ate a3ncesc i mai mult o5servaiile preceente8 30W apreciaz
cel mai 5ine managementul &managerii' la v3rfC managerii e nivel
intermeiar se 5ucur e cele mai multe sufragii &(1W'2 iar managerii inferiori
&efi e ateliere2 maitrii etc.'2 ein cea mai co5or3t apreciere2 cu o ponere
e numai 23W. -rizontul populaiei consultate2 ar mai ales contactele foarte
iferite cu managerii celor trei niveluri e management e.plic aceast
1%3
istri5uieC managerii inferiori2 $n contact permanent cu muncitorii2 sufer o
puternic eroziune i vulnera5ilitate. )lte $ntre5ri i rspunsuri vor
concretiza aceste aprecieri asupra managerilor inferioriC
# participarea estul e reus a muncitorilor la formularea e propuneri
nu este $nsoit e o comunicare fireasc in partea efilor ireci. )stfel2 la
$ntre5area ac ai primit un rspuns2 su5iecii c9estionai au rspuns $ntr#o
proporie i mai mic2 e numai 21WC
# pentru sporirea eficienei prin participarea mai mare a muncitorilor s#a
pus $ntre5area =ce ar tre5ui s se sc9im5e la locul umneavoastr e munc>.
0r a se sugera vreo iee la aceast $ntre5are2 rspunsurile formulate e
muncitori au vizat $ntre altele =sc9im5area atituinii efilor2 a coniiilor e
munc i a organizrii>. ;e aici nu poate s nu rezulte istana i paravanul
e.istente $ntre manageri i personalul muncitor.
# cu toate c meiul general intern al firmelor este apreciat pozitiv e
11W in personalul c9estionat2 totui la $ntre5area =ce ar tre5ui fcut pentru
perfecionarea acestui meiu intern>2 s#au formulat $n special ou rspunsuri8
s se pun accent pe managerii inferioriC s se rsplteasc mai 5ine munca.
<n atenia managementului general al firmelor revin i
rspunsurile ate la toate $ntre5rile in c9estionar. <n mo eoase5it2 reinem
atenia asupra posi5ilitii e.istenei unei stri e in9i5iie a personalului care
poate $n anumtie coniii s se converteasc $ntr#un conflict c9iar esc9is.
# la $ntre5area ac salariul actual reflect munca i rezultatele2 ponerea
muncitorilor care au rspuns afirmativ se riic la numai ((WC ma4oritatea2
aic 5!W un rspuns negativC
# e asemenea2 la $ntre5area care vizeaz motivarea2 aic o sfer mai
larg ec3t salariul2 respectiv =ac avei sentimentul e satisfacie>2
rspunsurile ni se par $ngri4ortoare tocmia pentru c 50W rspun afirmativ
i 50W au rspunsuri negative.
1%(
Cauzele sunt iverse2 up cum s#a vzut in rspunsurile ate la multe
$ntre5ri. )stfel2 aa cum s#a vzut8
# muncitorii c9estionai nu sunt antrenai la ela5orarea strategiei
firmei i nici mcar nu o cunoscC
# nici eciziile la nivelul locului e munc nu sunt lsate la
latituinea muncitorilorC
# muncitorii nu sunt ispui la efort e munc peste programul
legal normal e lucru. Munca peste program2 uminica i sr5torile legale i
munca e noapte a fost formulat ca motiv esenial pentru care ar sc9im5a
firma.
# 5ine$neles2 nici efortul intensiv e cretere a eficienei nu este agreat e
muncitori2 eoarece la $ntre5area =ce ar tre5ui sc9im5at la locul
umneavoastr e munc>2 ei au rspuns8 nimicC efiiC salariulC coniiile e
munc2 organizarea2 programul e lucru etc. ;e o5servat c2 rspunsurile sunt
$n fapt revenicri.
;e asemenea2 la $ntre5area =acceptai orice sc9im5are care ar uce la
creterea calitii2 prouctivitii i reucerii costurilor>2 rspunsurile
afirmative au fost mai puin e 4umtate &(!W'2 pe c3t timp 5(W au rspuns
negativ. ,efuzul unor astfel e eforturi personale generate e sc9im5ri la
locul e munc2 contrasteaz evient cu acceptul lor e a se face orice alte
sc9im5ri $n firm. )a e pil2 la $ntre5area =revizuirile e sarcini sunt
necesare pentru e.istena firmei i a locului vs. e munc>2 rspunsurile sunt
aproape $n unanimitate favora5ile &/3W'.
Parc pentru a ne convinge c nici nu e.ist resurse pentru eforturi
personale e cretere a eficienei2 la $ntre5rile privin graul e utilizare a
potenialului profesional i moral#volitiv2 s#a rspuns $n proporie e !!W c
posi5ilitile profesionale sunt integral folosite2 precum i $ntr#o proporie
mult mai mare2 e %!W $n ce privete folosirea posi5ilitilor moral#volitive.
1%5
Pe e alt parte2 aceste sc9im5ri sunt plasate $n sfera patron#manager.
)stfel2 la mai multe $ntre5ri s#a sugerat nevoia unor eforturi investiionale.
)stfel8
# pentru $ntre5area =ce sc9im5ri ar tre5ui s se fac pentru
creterea eficienei firmei>2 intre variantele sugerate e c9estionar2 $n
proporie e 1!W rspunsurile s#au a.at pe utila4e2 maini noi2 materii prime
etc.
# pentru sla5a ispoziie la efort este sugestiv i unul in motivele
pentru care muncitorii ar sc9im5a locul e munc. Este $n fapt vor5a e o mai
vec9e metea9n a rom3nilor care2 la $ntre5area =pentru ce motive ai sc9im5a
locul e munc>2 acetia au rspuns c acolo une =efii i colegii sunt mai
$nguitori>.
<n concluzie2 refuzul personalului mai pe fa sau mai mascat e
participare la efort2 creem c reprezint un mare semnal e atenie pentru
perfecionarea comple.2 multilateral a managementului2 $n general e orice
tip ar fi i2 $n mo eose5it2 pentru crearea tuturor coniiilor necesare
managementului participativ.
7.7. Co"clu6ii 5$ !"&!4lu !&u/r! $;i&%$",$i !"!#$$"%ului
/!r%ici/!%i+ '" (ir)
Cele ou c9estionare cu coninut cel puin aparent iferit i cu
aresa5ilitate iferit la populaia firmelor2 nu sunt totui paralele.
<n ciua iferenelor intre ele2 cele ou c9estionare
interacioneaz puternic $ntruc3t toate componentele c9estionarului 1
&manageri2 motivaie2 comunicare2 ecizie2 sta5ilirea o5iectivelor i controlul'
le regsim $n forme irecte i inirecte $n c9estionarul 2. Multe in $ntre5rile
acestui al oilea c9estionar se ientific uor cu varia5ilele componentelor
c9estionarului 1. )cest lucru s#a putut o5serva at3t in analiza estul e
etaliat a acestuia2 c3t i in sinteza cu care s#a $nc9eiat aceast analiz.
1%!
)aar2 p3n la urm iferena e fon intre cele ou c9estionare
este mai ales populaiile care au fost c9emate s le completeze8 manageri e
nivel meiu i specialiti in unele compartimente &c9estionarul 1' i personal
operativ#muncitori &c9estionarul 2'.
*unt cele ou categorii e personal pe care le#a separat i creat
marele +a?lor c3n a revoluionat munca i prouctivitatea acesteia. )ceste
ou categorii e personal funcioneaz i astzi separat $n 5aza aceleiai
iviziuni a muncii2 mult mai a3nc i profun ca oinioar.
)m5ele categorii e personal sunt c9emate s rspun prin
c9estionare aecvate pentru ientificarea i cunoaterea tipului e
management2 a msurii $n care i $n ,om3nia2 $n firmele rom3neti i#au fcut
loc procese i tenine care oglinesc treceri e la vec9iul tip e management
la altul nou2 cum ar fi e e.emplu la managementul participativ sau2
impotriv2 perpetuarea2 su5 iferite forme a tipurilor clasice2 ale
managementului autoritar .a.m..
Prezentm $n continuare c3teva constatri i concluzii rezultate in
analiza corelativ a rspunsurilor celor ou c9estionare &cele ou categorii
e personal'2 $n spe pentru a veea $n ce msur constatrile i o5servaiile
in c9estionarul 2 se $nc9eag c3t mai armonios sau impotriv2 ivergent cu
constatrile i concluziile esprinse $n c9estionarul 1.
1. <n ce prive te componenta = manager>
C9e s tionarul 1 8 prin rspunsurile ate2 $n toate cele ( firme2 arat c
nici una in cele 3 varia5ile nu se $ncareaz oar $n caranul (2 ci se e.tine
i $n caranul 3. Mai mult2 polarizarea rspunsurilor este $n caranul 3
merg3n p3n la proporii e %0W i oar e 20W $n caranul (. )ceasta mai
$nseamn c $ncreerea $ntre cei oi parteneri nu este mult2 iar anga4atul nu
vor5ete prea li5er cu managerul espre munc. ;oar a treia varia5il
=cooperarea i spiritul e ec9ip> se concentreaz masiv $n caranul (2 $ns i
1%1
aici nu $n totalitate pentru c 20W rm3ne $n sfera cooperrii i spri4inului
moerat &caranul 3'.
C9e s tionarul 2 8 prin multe rspunsuri2 ca e pil necunoaterea
strategiei2 a o5iectivelor acesteia2 cel puin a unora care privesc muncitorii
&calitatea2 prouctivitatea i costurile2 precum i in faptul c nici eciziile
care privesc locurile e munc nu sunt lsate la acest nivel2 ci se concentreaz
la v3rful firmei rezult c $ncreerea i conversaia li5er se eplaseaz i mai
mult $n caranele 2 i c9iar 1. )cest lucru este constatat i in aprecierea
general meiocr care se acor managementului $n general i multiplelor
critici care se fac la aresa managerilor inferiori. )a se e.plic e ce
muncitorii neag c ar ispune e mari posi5iliti profesionale i moral#
volitive nefolosite. 6e$ncreerea care omnete se reflect i $n teama
completrii corecte a c9estionarului2 prin eplasarea rspunsului mai la
reapta2 $ntr#un caran mai emocratic2 mai =participativ>. Ce s mai vor5im
e teama sau refuzul restituirii c9estionarului completat.
C3t privete a treia varia5il2 $n spe cooperarea i spiritul e ec9ip
in c9estionarul 22 $ntre5rile i rspunsurile pot crea unele aparene peste
ateptri. 0aptul c $n proporie e /1W muncitorii lucreaz $n ec9ip2 acetia
au o conlucrare permanent cu colegii $n proporie e /(W2 iar conlucrarea
su5 form e sfat &(1W' i e a4utor &5(W' se riic la /5W2 sunt oar c3teva
e.emple care creaz impresia celui mai participativ tip e management. <n
realitate2 este vor5a e o simpl munc $n ec9ip#e.presie a soliaritii intre
muncitori i nu intre manageri i specialiti cu muncitorii. <n c9estionarul 22
la $ntre5area =cu ce rezultate lucrai $n ec9ip> muncitorii au acorat
calificativul e rezultate 5une cu o ponere e numai !(W. ;e altfel2 c9iar i
$n c9estionarul 12 aa cum s#a vzut2 se neag e.istena unor asemenea
aparene.
1%%
2. <n ce prive te motiv a ia
C9e s tionarul 1 arat eplasarea rspunsurilor pentru toate cele 3
varia5ile $n toate caranele2 respectiv $n (2 $n 32 $n 2 i c9iar $n caranul 1.
C9e s tionarul 2 evieniaz sla5a isponi5ilitate a muncitorilor la
efort e.tensiv i intensiv2 reclam3n nevoia e investiii pentru creterea
eficienei2 refuzul e a accepta resursele isponi5ile profesionale i moral#
volitiveC responsa5ilitatea principal $n $neplinirea sarcinilor este mai ales la
v3rf i la nivel managerial meiu. Prerile su5oronailor nu sunt solicitate $n
ela5orarea strategiei e firm. Ce fel e motivaie i responsa5ilitate poate s
e.iste 4os2 $n r3nul muncitorilor ac acetia eclar2 $n proporie e 5!W2 c
salariul nu reflect munca. Este tiut c atunci c3n salariul este sta5ilit la
nivelul minimului e e.isten este foarte greu s aplici rspunerea material
pentru nerealizarea sarcinilor sau2 motivaia e ansam5lu2 incluz3n i alte
surse ec3t salariul nu le auce satisfacia ec3t $ntr#o proporie e 50W. C9iar
i pentru propunerile pe care le formuleaz2 muncitorii nu primesc $n foarte
mare msur &13W' nici un rspuns.
3. <n ce prive te c o municarea
C9e s tionarul 1 reflect e asemenea c toate varia5ilele sunt eparte
e a fi concentrate $n caranul (2 practic plas3nu#se masiv $n afara acestuia2
a4ung3n p3n $n caranul 1 &/0W in flu.ul informaional vine e =sus $n
4os>2 iar restul i e 4os $n sus. Comunicarea e sus $n 4os este o5ligatoriu
acceptatC iar comunicarea e 4os $n sus este aesea imprecisC pro5lemele
su5oronailor sunt consierate estul e 5ine cunoscute.
C9e s tionarul 2 reflect sl5iciuni foarte mari ale comunicrii. )stfel2
comunicarea e 4os $n sus nu este $ntoteauna suficient e precis. ;ar atunci
c3n ea este realizat su5 form e propuneri2 e soluii2 acestea sunt preluate
i c9iar orientate ctre v3rful firmei2 fr ca s se comunice rezultatul
acceptrii sau neacceptrii p3n 4os la autor. *tarea e in9i5iie a personalului
la cerinele creterii eficienei firmei reflect nea4unsuri grave e comunicare2
1%/
e ez5atere2 e integrare $n fon a salariailor care $i fac oar =atoria>
pentru a rm3ne $n firm. *la5a motivare i remuneraie $n raport cu munca
este i ea o e.presie fie a necunoaterii e ctre superiori a pro5lemelor
su5oronailor2 fie $nc9ierea oc9ilor2 fr nici o comunicare pe fon $ntre
partenerii firmei.
(. <n ce prive te eciziile
C9e s tionarul 1 arat c eciziile se iau la nivel superior al
managementului firmei2 iar su5oronaii nu sunt implicai $n luarea eciziilor.
C9e s tionarul 2 pune $n evien2 $n concoran cu c9estionarul 12
c anga4aii n#au nici o li5ertate e ecizie i e rspunere pentru
$neplinirea sarcinilor.
5. <n ce prive te sta5ilirea o5iectivelor
C9e s tionarul 1 arat c o5iectivele se sta5ilesc $n toate caranele &12
2 i 3'2 cu e.cepia caranului (2 aic la nivelul cel mai e 4os.
C9e s tionarul 2 arat $n esen acelai lucru in moment ce
o5iectivele fac parte in strategii la ela5orarea crora au acces $n primul r3n
managerii superiori i unii specialiti. )nga4aii s#au pl3ns $n rspunsurile lor
c nu sunt mcar consultai2 c nu cunosc aceste strategii i2 respectiv2
o5iective. Ei afirm $n proporii aprecia5ile2 c ar ori s participe at3t la
ela5orarea c3t i la realizarea $n cunotin e cauz a acestor o5iective.
!. <n ce prive te controlul
C9e s tionarul 1 evieniaz c efectuarea controlului se realizeaz e
regul e sus $n 4os. Este firesc ac sta5ilirea o5iectivelor2 a strategiilor i
luarea eciziilor se realizeaz concentrat la v3rful ierar9iei2 ca i controlul s
se realizeze tot e sus $n 4os2 aic $n cunotin e cauz.
C9e s tionarul 2 2 fr s nege realitatea menionat2 scoate $n evien
c $n coniiile unui anumit management2 $ntemeiat pe participarea anga4ailor
la ela5orarea strategiilor2 la sta5ilirea o5iectivelor i la luarea eciziilor i
controlul s#ar putea esfura i pe nivele inferioare2 la nivelul locurilor e
1/0
munc su5 form e autocontrol. Gnii anga4ai neag acest lucru in3n seama
e mentalitile e.istente2 ar i e tipul autoritar clasic e management.
<n concluzie2 analiza celor ou c9estionarea pune $n evien
e.istena unui management sla5 performant2 care nu stp3nete corespunztor
realitile in firm2 mai ales la nivel socio#psi9ologic iniviual i e grup2
nu realizeaz o motivare profun i eficient2 lipsin firma e capacitatea e
mo5ilizare i valorificare eplin a energiei creatoare a resurselor umane2 e
asigurarea unei mari capaciti e competiie. )stzi2 $n ,om3nia2 avem e a
face nu oar cu nevoia unui management eficient2 ar i cu posi5ilitatea real
ca acesta s ai5 un caracter pronunat participativ $ntruc3t s#au creat o serie
e premise favora5ile $ntre care i fora e munc e.istent are2 cum am vzut
$n c9estionarul 22 un nivel e pregtire colar e peste 13 ani i $n continu
cretere.
Aalorificarea acestor premise favora5ile i $nvingerea altor
ificulti pentru promovarea managementului participativ face o5iectul
capitolului care urmeaz.
1/1
CAPITOLUL 5.
ELEMENTE DE >A? ALE UNEI STRATEGII DE
E@TINDERE A MANAGEMENTULUI PARTICIPATIV
Prezentul capitol al tezei e octorat se putea finaliza pur i simplu
su5 form e concluzii. ;ei mai ificil2 am optat2 $n cele in urm2 pentru
$ncercarea e a sc9ia o strategie e e.tinere a managementului participativ
pentru motivul c aceast formul asigur o mai mare coeren i eci ar putea
s constituie un spri4in mai su5stanial pentru practica firmelor rom3neti.
6u este aici vor5a e o strategie a unei firme anume2 $n primul r3n2
pentru c nici una in firmele une am stuiat pro5lema nu a orit s fac
o5iectul unei astfel e cercetri concrete care implic firete unele =etalii>
care n#ar tre5ui s fac o5iectul unor ez5ateri pu5lice2 fie ele i numai
tiinifice. <n al oilea r3n2 am consierat c o strategie concret poate fi
ela5orat2 i cu mai mult rigoare e ctre fiecare firm $n parte. <n aceste
coniii2 ne#am rezumat s sc9im o strategie2 un moel mai general2 ar
care2 incluz3n elementele e 5az necesare s poat fi e folos $n ela5orarea
e sc9ie strategice concrete e tranziie &sc9im5are' la moelul e
management participativ $n orice firm.
<n literatura noastr e specialitate e.ist felurite moaliti e
spri4inire a firmelor rom3neti2 $ntre care remarcm2 cu eose5ire2
managementul comparativ i mai ales =g9iul metoologic e transfer
internaional e InoP#9oP managerial>
1
.
;emersul nostru este $ns mult mai moest i nu poate avea o
e.tensiune at3t e mare. <n sc9im52 noi ne#am propus s realizm o a5orare
e a3ncime2 restr3ns oar la managementul participativ $n sperana c
acesta va putea s#i gseasc e.tensiunea prin numrul mare e firme care $l
1
-viiu 6icolescu2 Management comparat2 Eiia a ::#a2 Eitura Economic2 @ucureti2
20012 p. 3/1#(3(.
1/2
vor putea istinge i $m5ria ca pe propria lor ans i soluie e succes $n
competiia economic naional i internaional.
;ou sunt consierentele ma4ore ale opiunii noastre privin
managementul participativ8
)nalizele iagnostic esfurate $n capitolele 2 i ( au pus $n
evien mari sl5iciuni $n firmele noastre $n a5orarea i soluionarea
practic a pro5lemelor comple.e privin managementul resurselor umane.
Preominana moelelor clasice2 e tip ta?lorist2 i a5orrile simpliste in
multe firme rom3neti $n perioaa e tranziie istoneaz flagrant cu
eplasrile care au avut i au loc $n rile ezvoltate ctre moele manageriale
performante2 cu rafinamentul tiinific al soluiilor2 instrumentelor i
proceeelor utilizate2 pun3nu#ne $n situaia s consemnm un uria ecala4
organizaional#managerial2 alturi e ecala4ul cel mai 5ine cunoscut2
te9nologic. - serie e stuii recente privin comportamentul prouctorilor
rom3ni evieniaz faptul c multe intre firme au =picioare e lut>2 ateapt
spri4in in partea statului pentru a supravieui. )ceste nea4unsuri2 $n ciua
literaturii tiinifice universitare e.istente i $n ,om3nia2 arat c preocuparea
e creare a unui puternic sector al $ntreprinerilor mici i mi4locii n#a fost
$nsoit i e un efort corespunztor $n omeniul managementului2 c9iar ac
orizontul intergrrii $n Comunitatea Economic European este at3t e
aproape. ;in aceast cauz2 firmele rom3neti mici2 mi4locii i mari $ncearc
s evite intergrarea ,om3niei $n 2001. ,ecent2 +eoor *tolo4an2 consilierul pe
pro5leme economice al Preeiniei ,om3niei2 critic ur $ncercarea isperat
a oamenilor e afaceri rom3ni e am3nare a integrrii ,om3niei2 art3n c
=unii oameni e afaceri ar vrea s va integrarea...uneva la calenele
greceti2 pentru c s#au o5inuit s fac acel gen e afaceri care nu se vor mai
1/3
putea realiza $ntr#o ,om3nie care se apropie tot mai mult e Gniunea
European>
2
.
<n al oilea r3n2 a5orrile tuturor capitolelor preceente ale tezei
e octorat evieniaz c ecala4ul managerial rom3nesc este i mai mare2
are ca surs istana uria2 pe alocuri cresc3n pe care o au firmele noastre
i fa e cerinele noi pe care le impune glo5alizarea vieii economice2
intensificarea competiiei internaionale2 rolul cov3ritor al calitii2 al
prouctivitii muncii i $neose5i al cercetrii tiinifice i al inovrii $n
asigurarea capacitii e competiie a oricrei firme.
Pentru a face fa acestor cerine#provocri2 mult accentuate e
intrarea omenirii $n societatea cunoaterii2 $n rile ezvoltate se promoveaz
un management performant2 un management al sc9im5rii2 participativ
inovaional2 fle.i5il i profesionist2 $n timp ce firmele rom3neti2 multe intre
acestea2 stau e ani e zile cu spatele la cercetarea tiinific2 la inovare. ;e
aceea2 firmele care prouc 5unuri manufacturate sunt sufocate e importuri pe
piaa intern2 iar la e.port realizeaz preuri mai mici ec3t firmele care
e.port prouse 5rute2 lemn2 cereale2 animale2 petrol .a.2 perpetu3nu#se
situaia cu care se confrunta ,om3nia i $nainte e al oilea rz5oi monial
3
.
6u este greu e o5servat c $n ,om3nia s#a creat2 am putea spune
fr s greim2 o stare e conflict care se accentueaz vizi5il $ntre
managementul firmelor pe e o parte i cerinele vitale menionate2 ale
asigurrii supravieuirii i succesului $n competiia economic internaional.
Managementul participativ $n opinia clar e.primat $n tez2 fr a
putea fi consierat singurul moel vala5il $ntr#o vast reea e ramuri i firme
cu coniii i particulariti concrete2 este o soluie inispensa5il epirii
2
Aezi cotiinaul =[iua>2 mari 30 august2 20052 p. 5.
3
Aezi -ctavian @otez2 E.portul produselor 3udeului 0lcea2 in lucrarea 5e(voltarea
dura)il a 3udeului 0lcea &cooronator prof. univ. r. B9eorg9e ,5oac '2 Eitura
0unaiei =,omnia e M3ine>2 @ucureti2 200!.
1/(
conflictului intre managementul rom3nesc i cerinele artate mai $nainte ale
via5ilitii unei mari pri a firmelor noastre.
Managementul participativ se practic $n mo esc9is $n multe
firme2 $n special $n Japonia2 ar $n forme voalate se utilizeaz peste tot $n
lume2 su5 enumirea e moele performante2 motivaionale2 i mai ales ca
infuzare a unor componente ale managementului participativ $n moelele
clasice.
Managementul participativ2 $n ciua unor controverse legate $n
principal e orgoliul unor manageri e a fi =iluai> $n masa salariailor2 se
afirm ca fiin cel mai inamic moel managerial2 nu numai $n Japonia ci i
$n Europa i c9iar $n )merica e 6or.
+otui2 unele rm3neri $n urm $ntre Japonia i alte ri e.ist2
$mpreun cu toate consecinele ce ecurg e aici pentru competiia economic
monial.
<n acest sens2 pentru a $nc9eia aceast parte introuctiv a
capitolului final2 rem un mic pasa4 in mesa4ul lui UonusuIe Matsus9ita2
irector general al companiei 4aponeze ce#i poart numele2 aresat unui grup
e oameni e afaceri nor#americaniC referinu#se la managementul
participativ2 4aponezul su5liniaz tranant8 =6oi vom c3tiga2 iar vestul
inustrial va piereC noi nu putem face nimic s v a4utm eoarece cauzele
eecului se afl $n umneavoastr $niv.
0irmele umneavoastr sunt construite pe moelul lui +a?lor i
c9iar mai ru ec3t at3t2 acesta este $nrcinat $n capetele vs..
Carele e conucere g3nesc2 $n timp ce muncitorii sunt sala9orii
vs.2 fiin convini profun c aceasta este a5orarea corect e a esfura
activitatea economic.
Pentru ;vs.2 esena managementului const $n a scoate ieile in
capetele ;vs. e efi2 pun3nu#le $n m3inile muncitorilor s le e.ecute.
1/5
6oi am epit moelul lui +a?lorC activitatea economic $n prezent
este at3t e comple. i ificil2 supravieuirea firmelor at3t e $ncarat $ntr#
un meiu a crui imprevizi5ilitate2 concuren i lupt cu pericolele se
amplific2 e.istena lor $n continuare epinz3n e mo5ilizarea zilnic a
fiecrui ram e inteligen.
Pentru noi2 esena managementului este $n mo precis tocmai
aceast art e a mo5iliza i asam5la resursele intelectuale ale tuturor
anga4ailor $n interesul firmei. ;eoarece am evaluat mai 5ine ec3t ;vs. noile
sfiri te9nologice i economice2 noi tim c inteligena unui mnunc9i e
te9nocrai2 c3t e inteligeni i sclipitori ar fi2 nu mai este suficient pentru a
le a5ora ca resurse reale e succes.
6umai prin valorificarea puterii com5inate a creierelor tuturor
salariailor si o firm poate face fa tur5ulenelor i constr3ngerilor meiului
am5iant...
(
>.
-.1. N$+oi! u"$i &%r!%$#ii ! !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+
*trategia managementului participativ al resurselor umane poate s
vizeze i perfecionarea moelelor e management e.istente2 i eci
eliminarea nea4unsurilor acestora2 ar ea se cere a.at pe tranziia firmelor
rom3neti la un moel nou e management2 la managementul participativ al
resurselor umane $n ansam5lul lor2 e pil2 conform moelului e
management participativ 4aponez.
Managementul participativ al resurselor umane reclam $ns cerine
mai profune ec3t acelea care rezult in participarea tuturor anga4ailor i
anume implic luarea $n consieraie a cerinelor nemi4locite ale trecerii
omenirii2 inclusiv a ,om3niei2 la societatea cunoaterii $n care8
(
Citatul mesa4ului continu $nc $n cartea prof. univ. r. -viiu 6icolescu2 Management
comparat2 Eiia a ::#a2 Eitura Economic2 20012 p. 30%.
1/!
# nici o ar nu mai poate conta $n competiia economic pe vreun
avanta4 natural2 oricare ar fi acelaC
# $n poziia competitiv a oricrei firme2 instituii i ri se sconteaz
astzi2 ca factor eterminant2 pe prouctivitatea cunotinelorC
# capacitatea firmei2 inustriei sau rii e a valorifica &e.ploata'
cunotinele universal isponi5ile se $nva2 ar transformarea cunotinelor $n
prouctivitate reclam un management capa5il s aplice sistematic i
organizat cunotine noi la prouse i servicii o5inute $n 5aza cunotinelor
vec9iC
# cunotinele nu evin prouctive prin intervenia statului i a
forelor pieei2 ci cu a4utorul managementului participativ2 al managerului2 al
lucrtorului cunoaterii $n primul r3n.
Managementul participativ al resurselor umane este aaar =un
mecanism> cu ou viteze8 pe e o parte participarea tuturor anga4ailor2
inclusiv a celor cu munci e rutin care concur la realizarea raionalitii $n
toat comple.itatea ei2 ar $n msur limitatC pe e alt parte participarea
lucrtorilor cunoaterii2 a cror activitate este creatoare i inovatoare2
gener3n permanent raionalitatea economic2 ecologic i social la
imensiuni nelimitate2 incompara5ile fa e muncile e rutin.
*trategia managementului participativ al resurselor umane tre5uie s
reflecte2 cu particularizrile e rigoare2 cerinele care se impun am5elor
categorii e lucrtori. ;intre aceste cerine2 alturi e acelea specifice muncii
$n ec9ip2 literatura e specialitate este unanim $n su5linierea importanei
lurii $n consieraie e o5iective i irecii strategice privitoare la cei ( E8
Envision2 Enric9ment2 Ena5le2 EmpoPerment.
)ceste cerine se refer la8
# comunicarea viziunii asupra firmei2 viziune care tre5uie cunoscut
i $nsuit e ctre toi salariaii firmei &Envision'C
1/1
# $m5ogirea coninutului posturilor e munc i ale sarcinilor e
serviciu &Enric9ment'C
# pregtirea profesional care s permit tuturor anga4ailor s#i
$neplineasc e.emplar sarcinile e munc &Ena5le'C
# $mputernicirea anga4ailor cu autoritatea necesar pentru
$neplinirea sarcinilor pe care postul le permite s i le asume
&EmpoPerment'
5
.
<n 5aza acestor =parametrii> e construire a strategiei e promovare
a managementului participativ se pot escifra =secretele> epirii e ctre
firm a provocrilor meiului e.tern &clientul2 concurena etc.'2 ale mo5ilizrii
energiei anga4ailor2 secrete care fac posi5il ca firma s evin un moel
pentru alii2 aa cum rezult in strategia firmei *on? ela5orat su5 eviza8
=s crezi $n firma *on?>2 $n care regsim2 e.plicit2 parametrii i secretele
succesului2 menionate mai sus2 astfel8
# s faci ceea ce alii nu pot faceC
# s avansezi mereu un pas mai eparte ca aliiC
# s utilizezi mereu la cel mai $nalt nivel te9nologia e.istentC
# s ai o viziune monialC
# s stimulezi la ma.imum capacitile fiecruiaC
# s fonezi organizaia pe capacitile2 rezultatele i caracterul
fiecrui inivi
!
.
<n aceast e.plicitare a evizei firmei *on? regsim cei ( E2 ar
c9iar i mai mult2 i ali parametrii pentru strategia managementului
participativ al resurselor umane2 cum sunt spiritul e competiie2 simul ascuit
al raionalitii i caracterul fiecrui anga4at.
5
Euar ,ceanu2 Management EGeneratorul succesului72 Eitura @ren2 @ucureti2
20012 p. 33C
!
M. 6iculescu2 A. "efter2 ). ;eaconu2 Gestiunea resurselor umane. +ote de curs2
@ucureti2 20012 p. 13.
1/%
Hi acum2 s $ncercm s integrm aceste cerine#parametrii $n
o5iectivele i ireciile e aciune ale strategiei pentru construirea
managementului participativ al resurselor umane la nivelul firmei. Menionm
c $n formularea acestor o5iective i irecii e aciune am inut seama i e
alte surse ocumentare importante
1
.
Principalele o5iective strategice i irecii e aciune $n veerea
promovrii managementului participativ al resurselor umane sunt prezentate
$n cele ce urmeaz.
-.*. Di!#"o&%icul<coor5o"!%) i"%ro5uc%i+) ! &%r!%$#i$i
!"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+
;iagnosticul firmei este primul pas2 inispensa5il $n ela5orarea
oricrei strategii i politici. )a cum am proceat i noi $n analizele efectuate2
iagnosticul tre5uie s evalueze starea firmei2 starea ei e sntate2 punctele
tari i punctele sla5e2 cauzele i factorii interni i e.terni care etermin
performanele sau contraperformanele firmei. Cu toate acestea2 au sens i
finalitate $ntr#o strategie2 ac analiza iagnostic msoar i evalueaz
posi5ilitile2 cile i ireciile e aciune2 alternativele e consoliare a
poziiilor c3tigate2 precum i alternativele e epire a sl5iciunilor firmei.
-... D$(i"ir$! u"$i +i6iu"i !&u/r! (ir$i '" +ii%or
;iagnosticul asupra firmei este o operaiune necesar2 ar nu i
suficient pentru ela5orarea unei strategii. Este totoat necesar i efinirea
unei viziuni asupra viitorului firmei. <n efinitiv2 strategia este2 asemenea
ipotezei2 un fel e =cap e po ctre viitor>.
1
"trategia naional de de(voltare a resurselor umane2 ,om3nia2 @ucureti2 1///
&Ela5orat su5 egia -5servatorului 6aional ,om3n2 care funcioneaz cu spri4inul
calificat al European +raining 0ounation e la +orino'.
1//
)naliza iagnostic ne arat ce este firma $n prezent2 ce rezultate are2
ce e.perien te9nologic i profesioanl are2 ce rezultate economico#
financiare are2 cu alte cuvinte ce mi4loace i posi5iliti e plecare spre viitor
are. *trategia este mai mult ec3t pot fi aspiraiile firmei pentru c ea reflect
$n mo necesar ce loc urmeaz s ocupe firma $n viitor $n ansam5lul
instituiilor societale i2 mai ales2 care sunt constr3ngerile i oportunitile
previzi5ile2 ca i cerinele ce se cer $neplinite pentru epirea ificultilor
i valorificarea oportunitilor.
Aiziunea asupra viitorului firmei reclam precizri privin locul
firmei $n creaia i inovarea uman2 $n e.tinerea i a3ncirea raionalitii
economice2 ecologice i sociale2 $n progresul economic i social. ;intre
constr3ngeri nu pot s lipseasc meiul concurenial intern i internaional2
mutaiile te9nologice i impactul lor asupra celorlali factori e proucie ai
firmei2 ireciile e eplasare a e.igenelor consumatorilor2 ca i ale societii
$n ansam5lu fa e activitatea i funciile firmei2 presiunile ecologice2 costul
capitalului i mo5ilitatea acestuia2 procesul e terializare a valorii augate2
eplasrile in sfera comunicaiilor i informaiei cum ar fi creterea rolului
reelelor i iminuarea nivelelor ierar9ice i nu $n ultimul r3n2 in sfera
munciiC e la munca alienant la o munc creatoare2 mai plcut2 ispariia
unor meserii2 creterea profesionalismului pe toat ierar9ia2 e la irector
p3n la secretar2 iminuarea contr3ngerilor muncii i gsirea componentei ei
e plcere i c9iar e pasiune.
*e multiplic $n viitor i oportunitile firmeiY ,spunsul2 potrivit
e.perienei i al teninelor $n curs2 este afirmativ oar pentru firmele care tiu
s promoveze sc9im5area2 s se aapteze2 s#i esfoare un management i
o activitate $ntemeiate pe anticipare i pe continua gestionare a moernizrii i
inovrii.
200
-.7. D$&c$"%r!li6!r$! !"!#$$"%ului</r$i6) $&$",i!l) !
/roo+)rii !"!#$$"%ului /!r%ici/!%i+
Prin escentralizare se micoreaz consiera5il istana intre top#
manager i anga4aiC se creiaz structurile participative care mo5ilizeaz i
valorific energiile creatoare ale anga4ailor. ;ac anterior gri4a
irectorului general era e perfecionare a regulilor sta5ile e management2
$n coniiile escentralizrii i crerii structurilor participative acestea evin
preocupate s se aapteze sc9im5rilor2 s promoveze sc9im5area
o5iectivelor $n funcie e e.igenele meiului intern i mai ales ale meiului
e.tern &clienilor $n primul r3n'C prin structurile create $n urma
escentralizrii2 anga4aii evin sensi5ili i capa5ili s perceap pro5lemele2
provocrile i oportunitile firmei.
*tructurile participative2 escentralizate au natere unui sistem
informaional i e comunicare comple. care funcioneaz2 $n toate ireciile2
nu oar e sus $n 4os2 ci i e 4os $n sus i in lateral2 oferin posi5ilitatea
fiecrui anga4at s perceap ameninrile inuntrul i in afara firmei2
$neose5i pericolele in sfera concurenei.
;esc9is ctre toate orizonturile2 organizarea managerial
colecteaz simultan informaiile necesare. Cu titlu e e.emplu2 artm c
eful iviziei e v3nzri stuiaz pieele2 clieniiC irectorul e proucie se
informeaz asupra evoluiilor te9nologiceC eful atelierului e pres se ine la
curent cu pro5lemele alimentrii automate i cu coman numericC maistrul
este la zi cu pro5lemele calitii personalului i animarea acestuiaC eful
5iroului e stuii se informeaz asupra concepiei prouselor asistat pe
calculatorC irectorul financiar2 responsa5ilul e personal i toi ceilali
manageri recurg la reviste i 5nci e ate pentru informare i simulare pe
calculator a soluiilor convena5ile firmei. ;irecia superioar $ncura4eaz
aceast micare i $i aaug propriile informaii pe care le primete. Pe aceste
5aze firma reacioneaz prompt i rapi2 $i prepar iniiative pe toate
nivelurile i sectoarele e activitate2 inic3n ameninrile concurenei2
201
provocrile i planurile imeiate i e perspectiv ale firmei2 manifest3nu#i
eplina lor responsa5ilitate.
*tructurile participative garanteaz c iniiativele2 in orice col al
firmei ar veni2 evin efective i eficiente eoarece sunt g9iate e o5iectivele
firmei2 e metoele2 e proceeele i reguli e concertare cunoscute e toi
salariaii.
<ntreprinerea evine un spaiu al li5ertii2 cu reguli mult mai
rela.ate pentru a permite participarea2 iniiativele creatoare2 participarea la
conceperea2 funamentarea2 la ecizia i realizarea soluiilor. Cu aceast
esc9iere managerial se elimin restriciile consumatoare e valoare
augat2 facilit3nu#se anga4ailor li5erti i iniiative care creaz valoare
augat pentru firm i pentru anga4ai.
;escentralizarea managementului firmei are o importan carinal
$n strategia e promovare a managementului participativ $n ansam5lul su2 ar
i $n conceperea i realizarea managementului participativ al resurselor
umane8 $n recrutarea2 orientarea2 selecia2 $ncararea i promovarea
personalului2 $n efinirea posturilor e munc i a atri5uiilor2 $n pregtirea
profesional2 $n evaluarea potenialului e munc i a rezultatelor i2
5ine$neles2 $n motivarea personalului.
-.-. E+!lu!r$! i r$/roi$c%!r$! /o&%urilor
Posturile e munc sunt un element funamental $n orice firm.
Potrivit geniului lui +a?lor2 posturile e munc au evoluat $n irecia
parcelizrii i separrii muncii fizice e munca e concepie. )ceste procese
au servit ezvoltrii mainismuluiC mainile treptat i $n final cele automate au
preluat integral sau parial e.ecuia.
)stzi2 $n coniiile creterii instruciei i eucaiei pu5lice a
populaiei2 s#a conturat o tenin nou2 opus2 e continu evaluare i
202
reproiectare a posturilor i sarcinilor e munc $n veerea valorificrii
energiei creatoare a resurselor e munc i a promovrii managementului
participativ2 inovator2 $nalt performant.
Pentru atingerea acestui o5iectiv strategic2 firma tre5uie s#i
apropie cei mai 5uni specialitiC s#i pregtesc instrumentele2 proceurile i
seturile e criterii e reproiectare a posturilor e munc $n str3ns corelaie cu
evoluia rezultatelor o5inute $n perioaele preceente i cu evoluia
te9nologicC perfecionarea metoologiei e sta5ilire a necesarului numeric i
calitativ structural e personal.
-.0. R$cru%!r$! i &$l$c,i! /$r&o"!lului
,ecrutarea i selecia personalului sunt o5iective importante $n orice
moel e management sau strategie e firm2 pentru simplul motiv c
personalul tre5uie s concore numeric i calitativ structural cu meiul intern
i cel e.tern al firmei.
<n coniiile interesului e promovare a managementului
participativ2 recrutarea i selecia personalului capt o importan
cov3ritoare8 resursa uman este strategic2 este cea eterminant2 singura
creatoare2 inovativ. ;e aici se esprin mai multe irecii e aciune8
asigurarea numrului necesar $n coniiile revizuirii perioice a efectivelor
e.istente i necesareC lrgirea criteriilor e recrutare i selecie E asigurarea
numeric2 asigurarea pregtirii2 asigurarea capacitii e creaie#inovare2 i nu
$n ultimul r3n2 a trsturilor moral#etice i e caracter &fle.i5ilitate2
receptivitate2 ruire2 fielitate etc.' necesare muncii $n ec9ip i $naltei
performaneC e.tinerea instrumentarului i a proceurilor e analiz i e
ecizie $n materie e recrutare i selecieC creterea rolului evalurii socio#
psi9ologice a personalului2 care astzi2 la noi2 aproape nu se efectueaz $n
5un msur in cauza necunoaterii metoelor i te9nicilor e investigare.
203
-.3. D$6+ol%!r$! c!/!ci%),ilor /ro($&io"!l$ !l$ !"#!B!,ilor
Cu toate c fora e munc a evenit2 $n coniiile societii
cunoaterii2 resursa prouctiv principal2 oferin posi5iliti nelimitate e
energie2 e creaie i inovaie2 totui2 pregtirea ei tiinific#profesional
tre5uie s fie continu2 at3t $n legtur cu noile escoperiri tiinifice2 ar mai
ales cu nevoile aplicrii cunotinelor noi la prousele i serviciile realizate pe
5aza cunotinelor preceente mai vec9i.
Prima categorie e cunotine se $nsuesc prin sistemul naional e
eucaie i instrucie2 aic $n afara firmei2 conform strategiei naionale e
ezvoltare a resurselor e munc2 citat anterior.
) oua categorie e cunotine aplicative se $nsuesc $n firm2 prin
eforturile iniviuale ale anga4ailor i prin eforturile materiale i financiare
ale firmei.
+rei irecii e aciune se impun8 pentru prima categorie e nevoi2
firma va aciona $n irecia apropierii prin recrutare i selecie e resurse
umane cu nivel e eucaie i instrucie general i profesional o5inut in
afar2 e regul prin sistemul e $nvm3nt. Pentru a oua categorie e
cunotine aplicative2 firma organizeaz cursuri interne2 ar mai ales ec9ipe e
munc $n carul crora s se $mpleteasc munca propriu#zis cu munca e
$nvare i e perfecionare a prouselor i serviciilor prouse2 e iversificare
i e inovare a acestora. 0irma2 toate firmele ar tre5ui s fie $n permanent
contact cu coala2 cu liceul i universitile pentru ca $nvarea s se realizeze
g3nin2 s se ezvolte spiritul e o5servare2 s sesizeze nu numai =pomul>
ar i =purea>C $ntregul sistem e $nvm3nt in firm i in afara ei2 s#i
familiarizeze =prousele> cu tiina simplificrii2 a inovrii particularului $n
general2 a legrii copacului e pure. ;oar prin acest contact nemi4locit cu
coala teoria general va fi $nsuit cu mai mare interes i plcere ac se va
cere elevilor i stuenilor s realizeze stuii e caz2 proiecte etc.C pe e alt
20(
parte2 firma va putea c9eltui mai puin i mai eficient in resursele ei pentru
$nvareC efortul firmei va putea fi a.at2 pe l3ng pregtirea resursei umane2 pe
valorificarea energiei creatoare a acesteia.
-.9. R$co/$"&! i /$r(or!",!
,ecompensa i performana sunt ou o5iective strategice istincte.
6oi le#am reunit $n acest tanem pentru c sunt str3ns legate 8
a' fiecare coniioneaz sau etermin pe cealaltC
5' corelaiile concrete pe care le sta5ilete firma $n coniiile
participrii i mai ales ale managementului participativ ifer funamental $n
practica firmei8 $n Japonia firma realizeaz2 conform unei culturi specifice2 o
corelaie pe termen lung2 pe msur ce firma c3tig piee2 resurse financiare
etcC $n rile Europei occientale i *G) aceast corelaie $ntre remuneraie i
performan se sta5ilete potrivit altor culturi2 imeiat2 oricum2 pe termen
scurt.
:mpactul recompensei cu performana efinete motivaia firmei2
c3t i motivaia anga4ailor.
Motivaia este un factor care a introus $n trecut ar i astzi2
forme primare e participare $n moelele clasice e management autoritar. <n
carul acestor moele participarea $i pune accentul pe negocierea
motivaiilor.
Motivaia com5inat cu forme noi e organizare2 e
escentralizare a eciziei2 e informare i participare la ecizie i rspunere
&conucere' pe care le#am prezentat $n prima parte a acestei strategii conuce
la noul moel e management2 managementul participativ al resurselor
umane. <n acest moel accentul motivrii cae pe participare la munca e
e.ecuie2 e ecizie2 conucere2 la atingerea unor performane $nalte i2 $n al
oilea r3n2 pe o5inerea unor motivaii superioare.
205
Fin3n seama e uriaa comple.itate a relaiei intre remuneraie
i performan $n general i $n managementul participativ $n special2
consierm c2 $n realizarea acestui moel managerial2 este necesar s se
apeleze la urmtoarele irecii e aciune8
# eviena remuneraiilor $n ansam5lul lor &5neti i $n natur'
comparativ cu performana &prouctivitatea'C
# mrimea evansrii efective i msurarea evansrii
remuneraiei e performan necesar firmeiC
# $m5untirea evansrii prin com5inarea remuneraiilor 5neti
iniviuale cu remuneraiile social#colective asigurate e firmC
# $m5untirea evansrii prin com5inarea costurilor totale cu
fora e munc cu variate alte forme e motivare moral &evieniere etc.'C
# iniviualizarea tuturor remuneraiilor i stimulentelor i
corelarea acestora cu performanele iniviuale2 c9iar ac munca a fost $n
ec9ipC
# corelarea stimulentelor iniviuale e toate felurile cu
performanele iniviuale nu este suficient pentru asigurarea motivrii
personaluluiC este totoat necesar s se ai5 $n veere i alte ou
imensiuni8
# coniiile e muncC
# consumul e energie.
Coniiile e munc mai grele genereaz un consum mai mare e
energie i iminueaz ronicia2 rezultatele sau performanele iniviuale i
ale ec9ipei put3n creea inec9iti i insatisfacii cu toate consecinele ce
ecurg e aici pentru orice moel managerial2 ar mai ales pentru
managementul participativ. )cest impact nu este o5servat la anga4are sau
imeiat up aceasta2 ar2 $n timp2 iferenele e coniii e munc sunt 5ine
evaluate e inivizi. ;ar aceasta este oar o prim pro5lem.
20!
Consumul e energie fizic se msoar prin norme i sfere e
atri5uii i se aplic c9iar $n iferenierea remuneraiilor materiale2 5neti etc.
<n sc9im52 consumul e energie nervoas implicat $n procesul e creaie#
inovare al lucrtorului cunoaterii nu este2 cum s#a vzut $n capitolul (2 nici
cunoscut2 ar nici nu se fac eforturi pentru msurarea acestuia. )a a fost i $n
trecut2 aa este i astzi. Consecinele sunt eviente2 $nc9eg3nu#se $ntr#un
factor e fr3nare a performanelor muncii. *#a a4uns la ispariti parao.ale.
"ucrtorii e rutin sau cu coniii grele2 care n#au nimic $n comun cu creaia#
inovarea2 realizeaz remuneraii mai mari ec3t lucrtorul cunoaterii2
muncitor2 te9nician2 cercettor sau profesor. ;ac $n trecut asemenea
fenomene mai aveau unele e.plicaii2 astzi2 $n coniiile societii
cunoaterii2 c3n munca lucrtorului cunoaterii rezi $n primul r3n $ntr#un
mare consum e energie nervoas2 asemenea ispariti nu mai pot fi
acceptate ec3t cu preul iminurii progresului economic i social.
+oate aceste aspecte2 irecii e aciune sunt e cea mai mare
$nsemntate nu numai pentru realizarea managementului participativ2 ar i al
climatului 5un $n firm2 coniie inispensa5il i pentru alte moele e
management mai puin performant.
5.;. &o'elul 'e cultur# organi$aional#
*trategia e e.tinere a managementului participativ tre5uie s
cuprin i o component cultural a organizaiei. )ceast component
cultural este o motenire istoric2 este spiritul =casei>2 un fel e carism care
nu poate fi ignorat $n efortul e promovare a sc9im5rilor manageriale2
inclusiv a celui participativ.
;in cultura organizaiei se esprin o5iectivele posi5ile ale firmei i
corelaiile acesteia cu sc9im5rile meiului intern &regulile firmei' i ale
meiului e.ternC se formuleaz principiile e aciune necesare pentru efinirea
201
comportamentelor profesionale ale anga4ailorC se realizeaz comunitatea e
veeri ale anga4ailor asupra conuitei lor profesionale i morale eficiente pe
care le susin cu toii pentru a putea coopera e o manier performant.
;imensiunea cultural a oamenilor firmei2 asupra ei $nsi2 confer
o viziune puternic asupra scopurilor urmrite2 ar i un sens mai clar asupra
tuturor laturilor procesului e management.
0onul cultural comun acceptat e anga4ai2 c9iar ac nu elimin
total2 atenueaz totui $n mare msur ivergenele intre inivizi2 pe e o
parte2 i intre acetia i organizaie2 pe e alt parte2 mrin crei5ilitatea
o5iectivelor i scopurilor firmei.
Gnele norme2 valori i traiii pot $mpieica promovarea rapi a
managementului participativ al resurselor umane.
;e aceea2 introucerea managementului participativ al resurselor
umane reclam conceperea unui moel cultural care ar urma s fie atins e
firm $n cel mai scurt timp. Este vor5a e un moel cultural e valori necesare
pentru a putea $nvinge i $nlocui pe cele preceente i a promova
managementul participativ.
<n acest sens2 firma tre5uie s acioneze $n ireciile urmtoare8
# starea actual a culturii2 a valorilor care omin firma2 anga4aii
acesteiaC
# cauzele i factorii care perpetueaz vec9ile valori i traiiile
culturale &merge i aa2 sla5a aeziune la ec9ip2 la rezultate mai 5une' i
$mpieic tranziia la valori i norme noi &=lucrul 5ine fcut> etc.'C
# ce p3rg9ii i instrumente pot genera 9otr3rea organizaiei e
sc9im5are a valorilor i normelor culturaleC ce timp comport aceast tranziie
i ce cost implicC
# sc9im5area compoziiei forei e munc2 $n msura $n care
atele socio#emografice confirm o fle.i5ilitate a populaiei cu alte
caracteristiciC
20%
# ela5orarea e politici aecvate care s vin $n $nt3mpinarea
orinelor i voinei salariailor care nu#i gsesc motivarea $n formele i
practicile e.istente.
-.18. *trategia managementului participativ al resurselor umane
este o =construcie> esc9is care poate i tre5uie completat permanent p3n
la realizarea ei eplin i up aceea c9iar2 $n coniiile $ntregirii ei cu succes
$n strategia e ansam5lu a managementului al firmei.
20/
<I<LIO3RA2IE
C#ri
&1' )nroniceanu )rmenia Managementul schim)rilor4 Eitura )ll
@ecI2 @ucureti2 1//%
&2' )nroniceanu )rmenia Management4 Eitura )ll2 @ucureti2 1//%
&3' )ngelescu Coralia
*tnescu :leana
Economie politic4 Eitura -scar Print2
@ucureti2 1///
&(' )u5re? C. ;aniels $ringing out the $est in people2 McBraP#
Mill2 :nc.2 2000
&5' @arus2 B.2
,ceanu2 E.
Glo)alitate i management4 Eitura )ll#
@ecI2 @ucureti2 1///
&!' @alceroPicz "eszecI 1i)ertate i de(voltare.Economia pieei
li)ere2 Compania2 @ucureti2 2001
&1' @a?rs2".2 ,ue2". &uman 6esource Management2 Mc BraP
Mill Pu5lis9ing2 2000
&%' @loiu ".2 M. Managementul inovaiei4 Eitura Eficient2
@ucureti2 1//5
&/' @ecIer2 Bar? *. Capitalul uman. ' anali( teoretic
i empiric. Cu referire special la
educaie4 Eitura )ll2 @ucureti2 1//%
&10' @ecIer2 Bar? *. Comportamentul uman. ' a)ordare
economic4 Eitura )ll2 @ucureti2 1//(
&11' @elacourt Monica
Mc@e? Uennet9 J.
"trategic &uman 6esources Planning2
6elson +9omas "earning2 -ntario2 1///
210
&12' @lacI M.2 James &o to Gro in Management2 Prentice#
Mall2 :nc.2 EnglePoo Cliffs2 6eP Jerse?2
1/51
&13' @onciu Ctlina %nstrumente manageriale psihosociologice4
Eitura )ll @ecI2 @ucureti2 2000
&1(' @uru Eugen Management comparat2 Eitura Economic2
@ucureti2 1//1
&15' @uru Eugen
Cprrescu B9eorg9ia
)nroniceanu )rmenia
Miles Mic9ael
Managementul schim)rii organi(aionale2
Eiia a ::#a2 Eitura Economic2 @ucureti2
2003
&1!' @ostan :onel 6ecompensarea factorului munc4 Eitura
Meia#+ec92 :ai2 1///
&11' @urloiu Petre Managementul resurselor umane2 Eitura
"umina "e.2 @ucureti2 2001
&1%' C3nea2 ,.M.2
C3nea2 ;.
Comunicarea managerial4 Eitura E.pert2
@ucureti2 1//!
&1/' Ceauu :ulian Compendiu managerial. E.celena ,n
management4 Eitura )caemiei e
Management2 @ucureti2 200(
&20' Ceauu :ulian Tratat de management4 Eitura Miracol2
@ucureti2 1//%
&21' C9iu )na Aiorica Manualul specialistului ,n resurse umane2
Casa e Eitur :,EC*-62 @ucureti2
2002
&22' C9ivu2 :. 5imensiunea resurselor umane4 Eitura
"uceafrul2 @ucureti2 2003
&23' Coates2 C9. Managerul total4 Eitura +eora2 @ucureti2
1///
211
&2(' Conurac9e B9eorg9e
,usu Costac9e
Management i economie de pia4 Eitura
;anu5ius2 Balai2 2001
&25' Constantin +icu Evaluarea psihologic a personalului4
Eitura Polirom2 :ai2 200(
&2!' Constantinescu2 :. Management4 Eitura )C+)M:2 @ucureti2
1//%
&21' Cole ). B. Managementul personalului2 Eitura
C-;EC*2 @ucureti2 2000
&2%' ;o5rot 6i
&cooronator'
5icionar de economie4 Eitura Economic2
@ucureti2 1///
&2/' ;rgnescu Mi9ai Munc i economie2 Eitura Politic2
@ucureti2 1/1(
&30' ;rucIer2 Peter %novare4 Eitura +eora2 @ucureti2 2000
&31' ;rucIer2 Peter 0. "ocietatea postcapitalist2 Eitura :mage2
@ucureti2 1///
&32' ;umitrescu Mi9ai %ntroducere ,n management i management
general2 Eitura Eurounion2 -raea2 1//5
&33' ;umitrescu Mi9ai "chim)ri organi(aionale4 noi competene
i a)iliti ,n conte.tual retehnologi(rii
firmelor2 :nstitutul ,om3n e Management2
@ucureti2 2001
&3(' B3f E ;eac Maria Management modern. Elemente de )a(
i studii de ca(2 Eitura 0unaiei
D,om3nia e M3ine>2 @ucureti2 2003
&35' B3f E ;eac Maria Management. $a(e generale i legislative2
Eitura 0unaiei D,om3nia e M3ine>2
@ucureti2 2003
&3!' Belinier -ctave "trategie de lGentreprise et motivation des
homes2 "es Eitions ;K-rganisation2 Paris2
212
1//0
&31' Bolea Pompiliu Ergonomie ,n managementul naval2 Eitura
)caemiei 6aval2 Constana2 2003
&3%' Marington2 J. Management total4Eitura +eora2 @ucureti2
2000
&3/' Mio2 C. Proiectarea structurilor organi(atorice4
Eitura Politic2 @ucureti2 1/1(
&(0' Mofstee2 B. Managementul structurilor multiculturale4
Eitura Economic2 @ucureti2 1//!
&(1' :ancu )urel Politic i economie E6epere ale unui
s*stem economic performant74 Centrul
,om3n e Economie Comparat i
Consensual2 Eitura E.pert2 1//2
&(2' Jo9ns Bar? Comportament organi(aional2 Concoria
Gniversit?2 1//!2 traucere i tiprire
Eitura Economic2 @ucureti2 1//%
&(3' "amoureau.2C. Managementul randamentului4 al
potenialului de ,nlocuire i al carierelor2
G])2 Montreal Canaa2 1///
&((' "zrescu )le.anru Management. 1egislaie4 Eitura 0unaiei
=,om3nia e M3ine>2 @ucureti2 1//!
&(5' "efter Aiorel
Bavril +atiana
Managementul general al firmei2 Eitura
Economic2 @ucureti2 2002
&(!' "e?gues2 M. 1a motivation des hommes dans le
management4 C9oitar et )ssocies2 Paris2
1/1!
&(1' "ePis O. )rt9ur 1a theorie de la croissance economique2
Pa?at2 Paris2 1/!1
213
&(%' Mago2 M. Conflictele de munc4 Eitura )ll @ecI2
@ucureti2 2001
&50' Maniu :saic ).2 Mitru2
C.2 Aoineagu2 A.
"tatistica pentru managementul afacerilor4
Eitura Economic2 @ucureti2 1///
&51' Manolescu )urel Managementul resurselor umane2 Eiia a
patra2 Eitura Economic2 2003
&52' Mat9is2 ,.2 6ica2 P.2
,usu
Managementul resurselor umane2 Eitura
Economic2 @ucureti2 1//1
&53' Marc9is2 M.2 Petean2 0. Managementul strategic al resurselor
umane2 C;M2 Clu42 2000
&5(' MasloP2 ). Motivation and Personalit*4 Marper ,oP2
6eP RorI2 1/5(
&55' Mitrofan 6icolae
Mitrofan "aureniu
Testarea psihologic4 Eitura Polirom2 :ai2
2005
&5!' Molovan#*c9olz Maria Managementul resurselor umane4 Eitura
Economic2 @ucureti2 2000
&51' Moloveanu Beorge Managementul operaional al produciei4
Eitura Economic2 @ucureti2 1//!
&5%' Morin2 P. 'rganisation et motivations4 Eition
K-rganisation2 Paris2 1/%/
&5/' Murgescu Costin Echipa de conducere ,n unitile economice4
@i5lioteca organizrii i conucerii
tiinifice2 Eitura Politic2 @ucureti2 1/11
&!0' 6egoescu B9eorg9e
Mi9alcea "ucian
Management4 factori4 anali(4 conducere4
Eitura )lgorit9m2 Balai2 1///
&!1' 6icolescu -viiu Management comparat4 eiia a ::#a2 Eitura
Economic2 @ucureti2 2001
&!2' 6icolescu -viiu Management2 Eitura Economic2
21(
Aer5oncu :on @ucureti2 1///
&!3' 6icolescu -viiu
6icolescu "uminia
&!(' 6icolescu -viiu
&cooronator'
Economia4 firma i managementul )a(ate pe
cunotine4 Eitura Economic2 @ucureti2
2005
Managerii i managementul resurselor
umane4 Eitura Economic2 @ucureti2 200(
&!5' 6iculescu M
"efter Aiorel
;eaconu )le.anrina
&!!' -laru Maritea
:saic#Maniu )le.anru
"efter Aiorel .a.
Gestiunea resurselor umane4 &mss'
:nstitutul 6aional e ;ezvoltare
Economic
Tehnici i instrumente utili(ate ,n
managementul calitii2 Eitura
Economic2 @ucureti2 2000
&!1' Patric9e ;umitru Economie comercial4 Eitura Economic2
@ucureti2 1//%
&!%' Petrescu :on Management4 Eitura Mipocrat2 @raov2
1//3
&!/' Petrescu :on Managementul resurselor umane4 Eitura
"u. "i5ris2 1//!
&10' Petrovici Airgil "tiluri de conducere i eficiena
managementului4 Eitura Economic2
@ucureti2 2001
&11' Piettre )nre &istoire de la pensee economique et anal*se
des theories contemporaines4 ;allaz2 Paris2
1/5/
&12' Pitariu Moria Managementul resurselor umane4 E. )""2
1//(
&13' Popescu Constantin
Ciucur ;umitru
Tran(iia la economia uman2 Eitura
Economic2 @ucureti2 1//!
215
Popescu :on
&1(' Porter2 M. Competitive #dvantage of +ations4 +9e Mac
Millan Press "t.2 "onon2 1//0
&15' Pricop2 M. "trategia firmei4 Eitura Eficient2 @ucureti2
2001
&1!' Pricop M.2 ;rg9ici C. "isteme moderne ,n managementul
aprovi(ionrii4 Eitura +ri5una Economic2
@ucureti2 2000
&11' ,au Emilian
&cooronator'
Managementul resurselor umane4 Eitura
).*.E.2 @ucureti2 2003
&1%' ,5oac B9eorg9e Piaa muncii i de(voltarea dura)il2
Eitura +ri5una Economic2 @ucureti2
2003
&1/' ,5oac B9eorg9e
Ciucur ;umitru
&%0' ,5oac B9eorg9e
&cooronator'
Metodologia cercetrii tiinifice2 eiia a
:::#a2 Eitura 0unaiei =,om3nia e
M3ine>2 @ucureti2 2003
5e(voltarea dura)il a 3udeului 0lcea4
Eitura 0unaiei =,om3nia e M3ine>2
@ucureti2 200!
&%1' ,ceanu Euar Management. Generatorul succesului2
Eitura @ren2 @ucureti2 2001
&%2' ,oman Monica 6esursele umane ,n 6omnia EEvaluare i
eficien74 Eitura )*E2 @ucureti2 2003
&%3' ,otaru2 ).2 Proan2 ).2 Managementul resurselor umane4 Eitura
*ecom "i5ris2 :ai2 1//(
&%(' ,ugin )ng9el 6. Principia 'economica2 Eitura )caemiei
,om3ne2 @ucureti2 1//3
&%5' ,ussu Corneliu Management2 Eitura E.pert2 @ucureti2
1//3
21!
&%!' *ava *orica 5icionar macmillan de economie modern4
Eitura C-;EC*2 @ucureti2 1///
&%1' *tanle? ". @rne Contemporan* la)or economics4 Eitura
McBraP Mill @ooI Compan?2 1/%!
&%%' *tncioiu :on
Militaru B9eorg9e
Management. Elemente fundamentale2
Eitura +eora2 @ucureti2 1//%
&%/' *tnescu :on 5icionar de dreptul muncii4 Eitura
"umina "e.2 @ucureti2 1//1
&/0' *ullivan Jo9n Electronic 6ecruiting E.change4 Marvar
@usiness *c9ool2 2002
&/1' +offler )lvin @ocul viitorului2 @ucureti2 Eitura [2 1//5
&/2' Aleanu Ba5riela Tehnologia informaiei i cultura organi(a=
ional4 Eitura Junimea2 :ai2 200(
&/3' Arzaru Mi9ai 6esursele umane ale ,ntreprinderii4 Eitura
+ri5una Economic2 @ucureti2 2000
&/(' [orlean2 +.2 Managementul organi(aiei4 Eitura
Economic2 @ucureti2 1//%
&/5' XXX 6aportul de(voltrii umane ,n 6omnia4
Buvernul ,om3niei2 @ucureti2 1///
&/!' XXX 5icionarul economiei de pia4 Eitura
;anu5ius2 2001
&/1' XXX Codul muncii4 Eitura "umina "e.2
@ucureti2 2003
Re"iste
XXXX "a participation es travailleurs a la vie
es entreprises &+ravail et *ociete'2
Pro5lemes
211
Economi7ue2 no. 1%5/2 fevrier2 1/%(C
XXXX Gtilizarea resurselor umane2 *inteza2 nr.
/1N1//3C
XXXX +9e Journal of Muman ,esources2 vol. ::2 no.
(2 1/!1
21%
CSESTIONAR
5$ $+!lu!r$ ! $;$rci%)rii u"or (u"c,ii 5$ co"5uc$r$ '" (ir)
Aar ia5i le or ganiza iona le si tua ia 1 s itu aia 2 s itu a i a 3 s it u aia (
#+EH# 8
M a nag e r
1 2 3 ( 5 1 2 3 ( 5 1 2 3 ( 5 1 2 3 ( 5
C3t $ncreere se acor virtual eloc puin
aprecia5il mult C3t e li5er simt ei c nu foarte li5er oarecum estul e
li5er foarte li5er pot vor5i cu superiorii
espre munca lor
C3t e mare este foarte sla5 relativ sla5 moerat mare
cooperarea i spiritul
e ec9ip
Motiv a ia
Ce preomin8 12223 i ocazional ( ( i ceva 3 ( i ceva 3 i 5 52( 5azat pe
1.teamaC 2.ameninareaC o5iectivele propuse
3.peepse2 (.premiereaC
5. implicarea
Gne se simte responsa5ilitatea mai ales la v3rf la v3rf i la estul e la toate nivelurile
mare $n $neplinirea sarcinilor nivel meiu general
C3t e frecvent sunt e.aminate rar uneori es foarte es
i utilizate constructiv
prerile su5oronailor
Co m unicarea
Care este irecia o5inuit e sus $n 4os ma4oritar $n sus i $n 4os $n sus2 $n 4os i lateral
a flu.ului informaional
Cum este acceptat comunicarea cu suspiciune posi5il cu gri4 receptiv
e sus $n 4os
C3t este e e.act comunicarea e o5icei este aesea este uneori este cel mai aesea este
e 4os $n sus imprecis imprecis imprecis precis
C3t e 5ine cunosc superiorii nu foarte 5ine estul e 5ine 5ine foarte 5ine
pro5lemele su5oronailor
;ec iziile
"a ce nivel se iau eciziile cel mai aesea c3te ceva i prin mai mult cu participarea tuturor
la v3rf elegare elegare
*unt implicai su5oronaii aproape eloc uneori sunt $n general foarte implicai
$n luarea eciziilor care consultai sunt consultai
privesc munca lor
- 5 iec tive le
Cum se sta5ilesc prin orin prin orin ar prin 9otr3ri prin aciune e grup2
o5iectivele se primesc up iscuii cu e.cepia situaiilor
e criz
Ce rezisten se $nt3lnete puternic ponerat uneori puin sau eloc
privin o5iectivele
Control u l
C3t e concentrate sunt foarte mult estul e mult elegare moerat participare larg
funciile controlului la v3rf la v3rf
E.ist o organizaie a e o5icei uneori nu cu aceleai
informal ce se opune o5iective
celei formale
"a ce sunt utilizate la sta5ilirea politicii premii i premii i autocontrol i rezolvarea
atele e control8 costul2 e sancionare sanciuni autocontrol
pro5lemelor prouctivitatea
1
I. C!r!c%$ri&%ici 5$o<&oci!l$ !l$
!"#!B!%ului
1. )nul naterii
2. "ocul naterii
# ora
# comun
3. *e.ul
# M
# 0
(. ;omiciliul actual
# ora
# comun
5. *tarea civil8
# cstorit
# necstorit
!. 6umrul e copii.........
1. Hcoala a5solvit N facultatea
# primar
# gimnazial
# liceu
# coal profesional
# curs e calificare
# facultate
%. Meseria N profesia actual
/. Aec9imea $n munc &ani'
10. Aec9imea $n firma actual
&ani'
II. C!r!c%$ri&%ici 5$ !"&!4lu
!&u/r! (ir$i
11. ;e ce ai ales aceast firm8
# este performant
# up coala a5solvit
# este o firm sigur
# este aproape e cas
# alte alternative...........
12. Cum apreciai managementul
#+EH# ?
P!"/!% A#ro$;/or% Oil/ro5 N!+i" To%!l
!4& '"
K
13 A 1- . 77 0.
1. 9 - < *0 .3
17 17 *8 < 79 0A
10 . < . ** .1
*0 1. *8 . 0* 9A
7 7 < < 9 11
*1 3 1- . 70 00
A 18 - < *7 .7
8,3 8,A 8,9 1,8 8,9 <
- 1 < < 0 A
1* A < < *1 .8
3 0 *8 < .. 73
1 1 < < * .
7 1 < . 9 11
17 17 < ** 1- <
9 0 17 9 A <
. * - < 18 17
1. 18 - * .8 7.
1* * 18 < *7 .7
* 7 < < 0 A
< < < < < <
firmei8
# foarte 5ine
# 5ine
# suficient
7 3 . 1 1- *1
1- 7 18 1 .8 7.
11 0 3 1 *- .0
2
13. "a ce nivel este cel mai 5unY
# managementul e v3rf
# managementul meiu
# managementul
inferior
1(. Care in funciile manageriale
creei c sunt cel mai 5ine realizateY
# funcia e previziune
# funcia e organizare
# funcia e coman
# funcia e cooronare
# funcia e control
15. Aenii cu plcere la munc Y
# ;a
# 6u
III. C!r!c%$ri&%ici !l$ o5$lului
!"!#$ri!l
1!. Cunoatei strategia firmei2
viziunea ei asupra viitoruluiY
# a
# nu&eceY'....................
11. )i participat la ela5orarea
acestei viziuni &strategii'Y
# a
# nu&e ceY'.................
1%. ;orii s cunoatei aceast
P!"/!% A#ro$;/or% Oil/ro5 N!+i" To%!l
!4& '"
K
A A * 1 *1 .8
1. - 1. * .. 73
9 . - < 10 *.
< 1 < < 1 1
. * < 1 0 A
A 0 0 1 ** .1
10 0 17 1 .3 -.
* * < < 7 0
1A 18 18 . 7* 08
11 3 18 < *9 78
1- 9 0 * .1 77
1- A 17 1 .A -0
3 . < 1 11 10
*. 17 *8 * -A 97
** 1. 10 * -. 30
strategieY
# a
# nu
1/. A consierai un com5atant
9 7 7 1 13 *7
e 5az la realizarea acestei strategiiY
# a&e ceY'..............
# nu&e ceY'................
0 - < 1 1* 13
*7 1* *8 * -9 9.
3
strategie
20. ;ac cunoatei aceast
P!"/!% A#ro$;/or% Oil/ro5 N!+i" To%!l
&viziune'2 care sunt o5iectivele ei principaleY
# investiiile
# noi secii
# noi maini
# noi materii prime
# noi surse e energie
# securitatea muncii
# noi piee e esfacere
# alte o5iective8
calitate2prouctivitate2
costuri
21. <nelegei ce rol ocup
calitatea2 prouctivitatea i costurile $n aceast
strategieY
!4& '"
K
. - V 1 A 10
. 7 V < 3 1.
7 0 V < 18 19
- . V < 9 1-
< < < < < <
0 * V < 9 1-
. 7 V < 3 1.
* * V * 0 18
strategie8
# a................................
# nu...............................
22. ;ac cunoatei aceast
# participai e4a la
realizarea eiY
#a
#nu
# orii s participaiY
#a
#nu
23. <n secia &atelierul' $n care
*1 1* < . .0 -1
A - < < 17 *8
1* 3 < . ** .1
19 18 *8 < 79 0A
10 1. 10 < 7- 07
17 7 7 < ** .1
lucrai sunt organizate i funcioneaz cercuri
e calitateY
# a
# nu
2(. ;ar cercuri e prouctivitateY
# a
# nu
25. "ucrai $n ec9ipY
# a
# nu
2!. Cu ce rezultateY
# foarte 5une
# 5une
# satisfctoare
*A 1* *8 1 0* 9A
1 - < * 9 11
*9 1* 19 * 08 90
* - * 1 18 17
*A 10 *8 . 09 A3
1 1 < < * .
0 - - * 19 *0
1A 11 1- < 7- 07
- 1 < 1 3 18
(
21. Participarea anga4ailor la
cercurile e
calitate2 e prouctivitate i e
costuri este8
# e mas
# sporaic
# ici#colo
# ine.istent
2%. )vei sarcini privin calitatea
i prouctivitatea la locul umneavoastr e
muncY
P!"/!% A#ro$;/or% Oil/ro5 N!+i" To%!l
!4& '"
K
10 - *8 * 7. 01
3 3 < 1 1- **
1 . < < 7 0
0 * < < 9 11
# incluse $n norm
# $neplinii normaY
#a
#nu
# penalizri pentru
calitate aveiY
#permanent
#minore
#in c3n $n
c3n.
2/. ,evizuirile e sarcini sunt
necesare pentru e.istena firmei i a locului
umneavoastr e muncY
# a
# nu
30. "ocul umneavoastr e
munc cunoate o sta5ilitate a sarcinilorY
# sunt fi.e
&permanente'
#a
#nu
# se aaug altele
privin $n special
calitateaY
#a
#nu
31. )vei pregtirea profesional
necesar pentru realizarea sarcinilor e la
locul umneavoastr e muncY
# ;a
# nu
.8 1* *8 . 0- A.
*8 1- *8 * -3 91
18 * < 1 1. 1A
* < < < * .
18 * 1- < *3 .A
19 1- 9 < < -9
*0 10 *8 . 0- A.
7 1 < < - 3
3. 1. *8 . -A 97
3 7 < < 11 10
*9 1. 1- . -A 97
* 7 - < 11 10
13 10 18 . 70 00
1. 1 18 < *7 .7
5
32. )i urmat cursuri e pregtire
pentru funcia umneavoastr actualY
# a
# nu.
33. Conlucrai cu colegii e
muncY
# permanent
# in c3n $n c3n
# nu.
3(. <n ce form conlucraiY
# v sftuii cu un coleg
# v a4ut
# altfel...........................
35. 0acei eine e analiz a
sarcinilor i rezultatelorY
# permanent
# $nt3mpltor
P!"/!% A#ro$;/or% Oil/ro5 N!+i" To%!l
!4& '"
K
19 17 18 . 7- 07
1* . 18 < *- .0
*3 10 *8 . 00 A7
. 1 < < 7 0
< < < < < <
1- 0 - . *A 71
1. 18 1- < .9 -7
* 1 < < . -
13 A 13 * 7- 07
1. 9 . 1 *- .0
ieiY
3!. 0acei propuneri e soluii2 e
# lunar
# semestrial
# anual
# nu
# se iau $n seamY
# vi se vreun
rspunsY
31. )vei li5ertatea e ecizie i
7 11 < * 13 *7
9 * 18 1 *1 .8
3 . 18 < *8 *A
< < < < 1* 13
11 11 < . *- .0
- 11 < . 1A *3
e rspunere la locul e munc pentru
$neplinirea sarcinilorY
# a
# nu
3%. )vei sarcini i peste
programul normal &ore suplimentare'Y
# zilnic
# sptm3nal
# uneori
# nicioat
3/. Munca umneavoastr este
mai eficient ec3t a fost anul trecutY
# a
# nu.
(0. Munca umneavoastr ar fi
mai eficient ac v#ar spri4ini colegiiY
# a
# nu.
1* 3 < . ** .1
19 18 *8 < 79 0A
. 11 < < 17 *8
7 1 < < - 3
*. 7 1- * 77 0.
< 1 - 1 3 18
*- 17 *8 . 0* 9A
- . < < 9 11
*7 - 18 * 71 -9
0 1* 18 1 *A 7*
!
(1. *alariul actual reflect munca
umneavoastrY
# a
# nu.
(2. Pentru a putea eveni mai
eficient2 firma ar tre5ui s proceeze la
sc9im5ri2 viz3n8
P!"/!% A#ro$;/or% Oil/ro5 N!+i" To%!l
!4& '"
K
3 3 1- * .1 77
*. 18 - 1 .A -0
# calitatea
# prouctivitatea
# utila4e2 maini noi
# materii prime
# altele.................
(3. ;ar la locul vs. e munc2 ce
ar tre5ui sc9im5atY
# nimic
# salariul
# utila4ele2 materiile prime
#organizarea2 programul e
. 1 < < 7 0
- 1 < * 9 11
3 1* 1- < .7 73
17 1 - < *8 *A
* * < 1 - 3
18 * 1 V 1. 1A
0 7 . V 1. 1A
18 - 0 V *1 .8
. * - V 18 17
lucru
# coniiile e munc * 1 1 V 7 0
((. )cceptai orice sc9im5are care
ar putea uce la creterea calitii2
prouctivitii i la sacerea costurilorY
# a
# nu.
(5. Posi5ilitile vs. profesionale
sunt folosite integralY
# a
# nu.
(!. Posi5ilitile vs. moral#
volitive sunt valorificate cumva $n activitatea
atelierului2 seciei2 firmeiY
# a........................
# nu &e ceY'............
(1. Consierai c e.ist un meiu
favora5il valorificrii potenialului vs. $n
firma une lucraiY
1. 10 < . .* 70
13 1 *8 < .9 -7
1A 11 1- 1 70 00
11 0 - * *7 .7
*7 1. *8 . 08 90
0 7 < < 18 17
# a
# nu
*. 17 18 . -8 31
3 . 18 < *8 *A
1
(%. Ce creei c ar tre5ui s se fac
pentru creareaNezvoltarea acestui meiuY
# rspltirea eforturilor&motivare'
# accent pe managementul inferior
# sc9im5area mentalitilor
# nimic
# m a5in
# nu tiu
(/. Ce v place la actualul loc e
P!"/!% A#ro$;/or% Oil/ro5 N!+i" To%!l
!4& '"
K
- . 1 < A 1.
0 < 1 < 3 18
. * < < - 3
* < < < * .
< < < . . 7
1 < 1 < * .
muncY
# este curat
# nu este o5ositor
# munca pe care o fac
# colegi 5uni
# efi 5uni
# performane 5une
# altele .........
50. Pentru ce motiv ai sc9im5a
1 < < < 1 1
< 1 < * . 7
17 A 18 < .. 79
0 7 18 1 *1 .8
. < < < . 7
. 1 < < 7 0
< - < < - 3
actualul loc e muncY
# mai aproape e cas
# une se muncete peste
program2 noaptea2
uminica etc.
# une nu se muncete peste
program2 noaptea2
uminica etc.
# une efii i colegii sunt
mai $nguitori
# altele&salarii mai mari'
51. *imii c $ntreprinerea are nevoie
7 1 < < - 3
< < < < < <
11 9 - < *7 .7
7 - - < 17 *8
11 . 18 . *3 .A
e vs.Y
# a
# nu
52. *imii c firma &ireciunea2
*8 9 9 * .9 -7
18 A 1* 1 .* 70
maistrul etc' v respectY
# a
# nu
53. Munca vs. este permanent
*8 9 9 * .9 -7
18 A 1* 1 .* 70
controlatY
# a
# nu.
*- 1. 18 . -1 3.
- 7 18 < 1A *3
%
5(. Creei c ar putea fi $nlocuit
controlul cu autocontrolulY
# a
# nu
# nu tiu
55. )vei sentimentul e satisfacie
pentru munca i rezultatele muncii vs.Y
# a
# nu
5!. A reproai cevaY
# a&ce anumeY'.................
# nu
51. ;ar altora2 le reproai cevaY
# a&ce anumeY'....................
# nu
5%. ;up rezultatele muncii vs.2 une
creei c v situai $n ierar9ia anga4ailorY
# $n v3rful ierar9iei &printre
cei mai 5uni'
# la mi4locul ierar9iei
# la cealalt e.tremitate.
P!"/!% A#ro$;/or% Oil/ro5 N!+i" To%!l
!4& '"
K
18 11 18 1 .* 70
- 0 18 * *. ..
3 7 . 1 1- *1
1- . 17 . .- -8
1- 17 0 < .- -8
1 . < < 7 0
*A 17 *8 . 00 A7
3 0 < < 1. 1A
*. 1. *8 1 -3 91
. 1 * 1 3 18
*0 1* 19 * -9 9.
1 7 < < - 3
/

S-ar putea să vă placă și