Sunteți pe pagina 1din 2

Tema si viziunea despre lume

Romanul "Baltagul" a fost scris n numai 17 zile i publicat n noiembrie 1930 c!nd "i#ail $adoveanu
mplinea %0 de ani fiind primit cu "un ropot de recenzii entuziaste" de c&tre criticii vremii' Romanul
are ca surse de inspira(ie balade populare de la care $adoveanu preia idei i motive mitologice
rom!neti'

)nc& de la apri(ie romanul *Baltagul+ a fost considerat una dintre cele mai reuite scrieri ale lui "i#ail
$adoveanu' ,riticii literari au remarcat profunzimea romanului generozitatea acestuia n diversitatea
*codurilor de lectur&+ pe care le permite fiind interpretat ca roman mitic monografic de dragoste al
ini(ierii al familiei i nu n ultimul r!nd ca roman cu intrig& poli(ist&' Redus ca dimensiuni
*Baltagul+ ilustreaz& o caracteristic& important&- for(a de concentrare' .in acest punct de vedere
/icolae "anolescu f&cea constatarea c& $adoveanu pune ntr0o pagin& 1n cazul precis al acestui
roman2 c!t Rebreanu ntr0un capitol'

Roman interbelic tradi(ional datorit& stratific&rii planurilor sale narative i datorit& spa(iilor ample de
gesticula(ie conflictual& *Baltagul+ se grefeaz& pe atmosfera lumii ar#aice a satului rom!nesc i pe
sufletul (&ranului moldovean ca p&str&tor al lumii vec#i al tradi(iilor i al specificului na(ional cu un
mod propriu de a g!ndi de a sim(i i de a reac(iona n fa(a problemelor cruciale ale vie(ii ap&r!nd
principii fundamentale' .e asemenea *Baltagul+ ilustreaz& realismul mitic n a c&rui reprezentare
realitatea este o manifestare vizibil& a unor legi invizibile pe care scriitorul le reveleaz& cititorului spre
o mai bun& n(elegere a sensurilor e3isten(ei'

Tema romanului este tema vie(ii i a mor(ii a iubirii a datoriei i a ini(ierii care permite totodat&
realizarea monografiei satului moldovenesc de munte' Tema se eviden(iaz& prin tipul (&ranului
p&str&tor al lumii vec#i ar#aice i patriar#ale iar n acest sens episodul narativ n care 4itoria i aplic&
fiicei o corec(ie este semnificativ- *)(i ar&t eu coc val( i bluz& ard&0te para focului s& te ard&5 /ici eu
nici bunic&0ta nici bunic&0mea n0am tiut de acestea 6 i0n legea noastr& trebuie s& tr&ieti i tu+'
*Baltagul+ prezint& i tema familiei dintr0o perspectiv& aproape mitic& situ!nd rela(iile dintre
membrii familiei sub un clopot cosmic' R!nduiala via(a i moartea fac obiectul unei ini(ieri a fiului
a7uns n situa(ia de a0i asuma rolul tat&lui i de a prelua responsabilitatea familiei dup& cum se
cuvine ntr0o societate tradi(ional& patriar#al&' 8ni(ierea n tainele e3isten(ei este realizat& de mam&
singura capabil& 6 prin dragoste d&ruire i n(elepciune 6 s& transforme fiul ntr0un matur demn'
4itoria l surprinde pe 9#eorg#i(& prin puterea sa de sintez& sau prin modul n care reuete s&
citeasc& mintea celorlal(i dar i prin determinarea de care d& d&vad&- *mama asta trebuie s& fie
f&rm&c&toare: cunoate g!ndul omului+'

.iscut!nd tema i viziunea despre lume spunem c& elementele te3tului narativ sunt semnficative'
;stfel perspectiva narativ& este specific& romanului realist' /aratorul prezint& faptele f&r& a se
implica ci l&s!nd persona7ele s& se prezinte' ;cest narator neutru cu focalizare zero alterneaz& cu
nota(ia n stil indirect liber' 4itoria preia rolul de persona70reflector prin intermediul c&ruia se
realizeaz& portretul lui /ec#ifor dar i unele etape ale ac(iunii'

Titlul romanului 6 *Baltagul+ 6 este simbolic ntruc!t n mitologia auto#ton& baltagul este arma
menit& s& ndeplineasc& dreptatea este o unealt& 7usti(iar&' ;stfel atunci c!nd este folosit pentru
nf&ptuirea drept&(ii acesta nu se p&teaz& de s!nge' .e asemenea n roman baltagul se constitue ca
un simbol al labirintului ilustrat de drumul erpuit pe care l parcurge 4itoria <ipan n c&utarea
so(ului at!t un labirint interior al fr&m!nt&rilor sale c!t i un labirint e3terior al drumului s&pat n
st!ncile mun(ilor pe care l parcursese /ec#ifor <ipan'

)n ceea ce privete rela(iile temporale i spa(iale timpul evenimen(ial la care se raporteaz&
persona7ele se plaseaz& ntre dou& mari s&rb&tori cretine av!nd corespondent n calendarul pastoral'
$!medru 1$f!ntul .umitru 6 => octombrie2 *nc#eie+ vara i desfrunzete codru iar $!ngeorz 1$f!ntul
9#eorg#e 6 =3 aprilie2 readuce codrul la via(& i alung& iarna' ,ele dou& anotimpuri pastorale au un
ec#ivalent simbolic n ciclul via(&0moarte la care se raporteaz& nu numai natura ci i individul'
?lecarea lui /ec#ifor de acas& coincide cu *drumul spre iarn&+ adic& spre moarte' <a polul opus ntr0o
perfect& simetrie de $!ngeorz va fi des&v!rit ritualul integr&rii pentru o renatere ntr0o alt&
*prim&var&+' $pa(iul epic are valen(e care mbin& planul real cu cel simbolic' $tructurile antropologice
ale imaginarului relev& opozi(ii semnificative ntre spa(iul sacru al muntelui situat n apropierea
cerului i spa(iul degradat al v&ii' ,ititorul este purtat printr0o geografie real& 6 .orna Bistri(a
?iatra Broteni 6 n care cea fic(ional& se integreaz& firesc'

)n romanul *Baltagul+ limba7ul are n primul r!nd o motiva(ie realist& pentru c& reconstitue n
datele ei esen(iale o lume n care s0a s&v!rit o crim&' @n ton ceremonios str&bate opera n cele mai
multe pagini ale ei fie c& se aude vocea naratorului fie a persona7elor' <imba7ul impresioneaz& nu
neap&rat prin redarea fidel& a particularit&(ilor dulcelui grai moldovenesc deloc de negli7at ci prin
nivelul la care a7unge acest limba7' Timbrul grav al&turi de elemente ar#aice i populare care se
con7ug& armonios cu neologismele tr&deaz& ceremonia unei culturi vec#i i nobile'

)n opinia mea romanul *Baltagul+ este unul tradi(ional pentru c& recompune imaginea unei societ&(i
ar#aice p&str&toare a unor tradi(ii care au supravie(uit n v!rful muntelui' Totodat& prin
comple3itate prin polimorfism i prin semnifica(ii scrierea dep&ete grani(ele tradi(ionalismului i
intr& n categoria romanului mitic'
0 $ee more at- #ttp-AABBB'costinc'infoA=013A0>Aeseu0tema0si0viziunea0despre0
lumeC=0'#tmlDst#as#'sEpF"@R@'dpuf

S-ar putea să vă placă și