Sunteți pe pagina 1din 8

1. Enumerai 5 definiii ale anulabilitii, nulitii actelor administrative.

2. Explicai pentru ce motive actul administrativ unilateral individual este mai greu de
revocat dect actul administrativ cu caracter normativ.
3. Artai dac binomul nulitate relativ, nulitate absolut se aplic i n
materia teoriei actelor administrative. Argumentai.
Binomul nulitate relativa-nulitate absoluta exista si in matria acelor administative dar
datorita faptului ca diferentele sunt nesimnificative in doctina s-a acceptat ideea ce
doar nulitatea absoluta poate sa afecteze actele administrative.
4. Excepia de la principiul revocabilitii actelor administrative cu caracter
individual. (mai trb sa completez)
in pricipiu actele cu caracter individual sunt revocabile dar de la acest pricipiu exiat si
exceptii. Sunt acte administrative cu caracter irevocabil: actele care ofera statut
personal,
5. Artai care sunt cauzele specifice de ncetare a efectelor actelor
administrative individuale. ( de verificat!!!)
-moartea celui in fav cui au fost emise, - suspendare actelor, -revocarea actelor si anularea acutului
6. Definii contratul administrativ.
Constracul administrativ e acel constract care se naste prin vointa partilor dintre care
una e intotdeauna o autoritate publica iar cealalta este o persoana fizica sau juridica,
in regim de putere publica prin care se urmareste satisfacerea unui interes public.
7. Definii contratul de achiziii publice.
Contractul de achizitii publice este acel constrat prin care o autoritate publica
achizitioneaza permanen sau temporat un bun, o lucrare sau un serviciu, prin
cumparare, inchiriere sau antepriza prin finantare integrala din bugetul statului sau
din venituri extrabugetare
8. Definii contractul de concesiune.
Constacul de concesiune e acel contract prin care o autoritate publica cedeaza
pentru o perioada limitata de timp dreptul de folosinta si de exploatare a unui bun
probrietate publica in favoarea unui concesionar in schimbul unei redevente.
Exploatarea e si o obligatie care se naste in favoarea concesionarului.
9. Artai dac binomul nulitate relativ i absolut se aplic i n materia teoriei
contractelor administrative.
10.Stabilii dac exist vreo legtur ntre noiunea de contracte administrative
i contracte de servicii publice de interes legitim public i privat.
Legatura care exista intre contractul adminstrativ si contracul de servicii pb. este de
gen la specie. Contractul de servicii publice este o specie a contractelor
administrative supunandu-se reglulilor aplicabile in materia actelor de gestiune.
11*. Enumerai 5 definiii formulate de 5 autori distini a actului administrativ.
(FII MAI ATENTAAAAA!!!)

Actul administrativ e acel act cu caracter individual sau normativ care emana de la o
autoritate publica care are prerogative de putere publica emins in vederea organizarii
executari lg sau executarii in concret a legii si care da nastere modifica sau stinge
raporturi juridice de dr administrativ.
12. Definii aprobarea substitutiva.
Aprobarea substitutiva e acea aprobare pe care un organ superior aproba unu act
emis de o autoritate suborndonata lui, act emis materia sunt de competenta
organului superior.
13. Caracterizai urmtoarele tipuri de avize: facultative, consultative i
conforme.
FACULTATIVE- acele avize (opinii) a caror solicitare este facultativa dar si
respectarea lor e facultativa
CONSULTATIVE- cererea acesto avise este obligatorie dar respectarea lor este
facultativa
CONFORME- atat cererea cat si respectarea lor este obligatorie
14*. Facei cuvenita distincie ntre:
- propunere i aviz,= Avizul este o formalitate procedurala anterioara emiterii unui
act administrativ pe care autoritatea emitenta il cere unui organ specializat pentru a
emite un act in cunostinta de cauza da ce dracu ii aia propunere??
- acord i aprobare, = acordul este o pormalitate procedurala anterioara emiterii
unui act administrativ pe cand aprobarea este o formalitate procedurala posterioara
emiterii unui act admin. Acordul e consimpatamntul pe care o autoritate publica sau
un particular il da autoritatii emitente in vederea admiterii unui act admin iar
aprobarea e acodul pe care autoritatea superioara il da autoritatii inferioare emitente
asupra unui act admin deja emis.
!!!!!!!- aprobare i confirmare.= atat aprobarea cat si confirmarea sunt formalitati
procedurale posterioare emiterii unui act administrativ dar aprobarea e manifestare
de voina a unui organ admin prin care acesta isi explima acodul asupra unui act
admin deja emis iar confirmarea e acea fomalitate prin care un organ admin aduce la
cunostinta celui interesat ca intelege sa isi mentine un act administrativ emis deja.
15*. Definii cvorumul.
cvorumul reprezinta numarul de membrii au unei autoritati admin care trebuie sa fie
prezenti la sedinta necesar pentru ca sedinta sa fie legal constituita.
16*. Definii majoritatea simpl, majoritatea absolut i majoritatea calificat.
majoritatea simpla= e acea majoritate repezentand jumatet plus unul din memprii
prezenti la sedinta ca un act sa fie adobtat
majoritatea absoluta= e acea majoritate reprezentand jumate plus unul din totalul
mebrilor unui organ admin necesar ca un un act sa fie adoptat
majoritate calificata = e acea majoritate reprezentand fie 2/3 respectiv 3/4 din
totalul membrilor unui organ admin

17. Artai trasturile fiecrui tip de aviz n parte. (VEZI 13)


18. Scoatei pe caietul de seminar din legea privind statutul funcionarilor publici cte
2 exemple de avize, propuneri i referate.
19. Artai dac o hotrre de guvern trebuie ntotdeauna i n mod obligatoriu
contrasemnat, indicai de cine i explicai rolul acestei contrasemnri.
Conform constitutiei HG trebuie intotdeauna semnate de primul-ministru si
contrasemnate de catre ministrii care au obligatia de a le pune in executare. De
acasta formalitate concomitenta emiterii aclului depinde valabilitatea acestui act
administrativ
20. Facei distincia cuvenit ntre comunicare i publicare.
comunicarea e acea formalitate prin care se aduce la cunostinta persoanelor
interesate un act admin cu caracter individual fiind o procedura de care depinde
valabilitatea actului admin individual. Publicarea este formaliatea de aducere la
cunostinta tuturor sb de dr un act admin cu carater normativ prin publicarea lui in
M.Of.
21. Dai 5 exemple de acte administrative unilaterale pentru care este
obligatorie forma scris.
HCL, HCJ, HG, Ordinul ministului, OG,
22. Dai 5 exemple de acte administrative care nu mbrac forma scris.
23. Rspunderea primului-minsitru i a minitrilor.
24. Identificai 2 exemple de aprobri simple i aprobri substitutive.
25*. Explicai prezumia de legalitate a actelor administrative unilaterale.
actele admin unilaterale sunt prezumate a fi in conformitate cu legile consitutionale,
legile organice legile ordinare si cu toate prevederile din actele administative cu forta
juridica superioara emise pana in acel moment, dar pana la proba contrarie, aceasta
prezumtie de legalitate fiind una relativa.
26*. Definii contractul de achiziii publice de lucrari.
Contracul de achizitii de lucrari e acel act juridic nascut intre o autoritate pb si un
particular care are ca obicet executarea sau executarea si proiectarea unuei
constructii.
27. Definii contractul de achiziii publice de servicii.
Contractul de achizitii de servicii e acel contract care se naste intre o autoritate
publica si un particular avand ca obiect prestarea unor servicii de catre particular in
favoare autoritatii publice contractante.
28. Definii contractul de achiziii publice de produse.
Contractul de achizitii pb de produse e acel contract care are ca obiect achizitionarea
definitiv sau temporar de bunuri prin cumparare, inchiriere sau leasing cu sau fara
promisiunea de cumparare la inchierea leasingului.
29*. Definii contractul de concesiune a lucrrilor publice.
Contractul de concesiune de lucrari publice este acel contract care are ca obiect

executarea sau executarea si proiectarea de constructii cu oportunitatea ca dupa


finalizarea lucrarilor, particularul care le-a executat sa aiba drepul si obligatia de a
exploata pe o perioada determinata bunul rezultat in schimbul unei redevente.
30. Facei cuvenita distincie ntre contractele de achiziii publice de bunuri i
contractul de vnzare-cumparare. (5 deosebiri)
-In cadrul contractului de ach pb de bunuri una din parti e intotdeauna o autoritate
publica pe cand in czul contractului de vanzare-cumparare partile pot fi orice subiect
de drept
-In cadrul contractului de vanzare cumparare partile sunt pe pozitii de egalitate
juridica pe cand in cazut contracului de ach publice de bunuri intotdeuana una din
parti este superioara deoarece ea este un organ al autoritatii pb.
-contractul de achizitii pb e un contrat de gestiune pe cand contracul de vanzare
cumparare e un contract de dr comun
31. Facei cuvenita distincie ntre contractele de achiziii publice de lucrari i
contractul de antrepriz. (5 deosebiri)
32. Facei cuvenita distincie ntre contractele de delegare de gestiune i contractul
de mandat.
33. Facei cuvenita distincie ntre contractele de concesiune i contractul de
locaiune.
34. Facei cuvenita distincie ntre concesiunea de lucrari publice i parteneriat
public-privat.
35. Ce este contractul de delegare a gestiunii i serviciile comunitare de utiliti
publice.
36. Ce este concursul de soluii.
concursul de solutii e o metoda de atribuire a unui contract de achizitii publice de
regula pt achizitonarea unui plan de proiect in materia oragnizrii terioriuluisau in
materia urbanismului.
37. Ce este cererea de ofert.
Cererea de oferta e un mode de atribuire a contractellor de achizitie pb prin care
autoritatea pb solicita oferte din partea particularilor pe care mai apoi le analizeaza,
selectandu-le pe cele mai avntajoase dar se aplica doar atunci cand nu se depasesc
pragurile de valoare fara TVA mentionate in lege.
38. Facei distincia ntre denunarea unilateral, renunare i reziliere. (fiiiiiiiiiiii
atentaaaaaaa!!!!!!)
denuntarea unilaterala- atunci cand autoritatea emitenta renunta in mod unilateral
la contractul de gestiune deoarece interesul public o cere si nu din culpa
concesionarului
renuntarea- atunci cand particularul cocontractant renunta la constractul de
gestiune incheiat cu autoritatea pb deoarece acesta din urma nu ofera sprijin pentru
cheltuielile neprevazute la incheierea contractului sau daca bunul a pierit din cauza

unui caz fortuit sau nu mai poate in mod obiectiv sa isi duca la indeplinire obligatiile
datorita unor imprejurari car enu au putut fi avute in vedere la incheierea contractului.
rezilierea - se face pe cale judecatoreasca daca orice din cocontractanti nu isi
indeplineste din culpa obligatiile instituite prin contract.
39. Facei distincia ntre contractul de concesiune a unui bun i contractul de
concesiune a unei lucrri publice. (oare sa fie asa??)
distincia dintre contracul de concesiune a unui bun si contractul de concesiune a
unei lucrari publice se bazeaza pe aceea ce un cacul contracutul de concesiune de
bunuri concesionarul exploateaza un bun care deja exista pe cand in cazul contractul
de concesionare unei lucrari publice particularul cocontractant mai intai trebuie sa
realizeze lucrarea ( sa ridice cladirea) iar mai apoi acetsa cu acordul aut pb poate sa
o exploateze in schimbul unei sume de bani.
40. Ce sunt productele, bunurile de preluare i bunurile de retur.
41. Distincia ntre caiet de sarcini, studiu de fezabilitate, studiu de impact, i partea
reglementat a unui contract administrativ.
42. Care e diferena ntre redeven din materia concesiunii i preul din materia
achiziiilor publice.
43. n ce condiii pentru apararea drepturilor sale decurgnd din contractul de
concesiune, concesionarul poate recurge dupa caz la o aciune n revendicare, la o
aciune posesorie sau la o aciune posesorie.
44. Care este sfera de cuprindere a noiunii de funcionar public evocat n titlul
marginal al art. 16 din Legea 554/2004.
45. Cnd pot fi cerute despgubiri n baza art. 16 din Legea 554/2004?
46. Pentru ce pot fi cerute despgubiri n baza art. 16 din Legea 554/2004?
47. Dac aciunea n despagubire evocat n art.16 din Legea 554/2004 poate fi
formulat numai mpreun cu aciunea n anulare a actului administrativ sau i pe
cale separat?
48. Cine poate avea calitate de achizitor ntr-un contract de achiziii publice.
Orice autoritate publica, orice instituie pb, orice organism cu personalitate juridica
infiintat pt satisfacerea unui interes general daca are ca actionar majoritar statul,
orice asociatie intre cele mentionate, orice intreprindere pb care desfasoara o
activitate de relevanta , orice sb de drpt care desfasoare o activitate de relevanta
( apa, energie, posta, transport)
49. Ce soluii poate pronuna o instan de contencios administrativ cu ocazia
rezolvrii unui litigiu n materia achiziiilor publice. (de verificat)
-obligarea cocontractantilor la indeplinirea obligatiilor stipulate prin contract
-anularea contractului
-susbstituirea consimtamantului unei parti cand interesul public o cere

-plata de daune
-obligarea de a incheia contractul atunci cand aut pb refuza
50. Care este natura juridica a certificatului de urbanism?

1. Reproduceti din 5 surse 5 definitii ale actului adm unilateral (vezi 11.*)
2. Care e distinctia intre acte juridice, acte politice, operatiuni tehnicomateriale
Actele juridice produc efecte juridice prin ele insele, actele politice sunt acte cu un
pronuntat caracter politic nuproducand efecte juridice de dr admin chiar daca emana
de la autoritati administive iar operatiunile tehnico-materiale sunt inscriusuri care nu
produc prin ele insele efecte juridice.
3. Distinctia intre cvorum/ maj. calificata/ absoluta/ simpla (vezi 15*, 16*)
4. La ce se refera prezumtia de legalitate a actului adm? (vezi 25*)
5. De ce doctrina crede ca actul adm unilateral este un act privilegiat?
se considera ca AAU este un act privilegiat deoarece el se naste prin manifestarea
de voina unica a autoritatii adminstrative emitente chiar daca acastra produce efecte
juridice in favoarea unor persoane determinate in cazut actului admin cu carater
unilateral sau in favoarea unui numar nedeterminat de subiecti de drept in cazul
actelor admn cu caracter normativ, fara a fi nevoie de manifestarea acestora de
vointa pentru ca actul sa isi produca efecte in mod valid.
6.Distinctia intre suspendare administrativa si cea judiciara a actului adm de
autoritate (de verificat)
suspendarea administrativa se dispune de catre organul emitent pentru motive de
inorporunitate sau nelegalitate pe cand suspendarea juridica se dispune de instanta
atunci cand acest lucru e cerut de un sb de drept cu ocaziua introducerii unei actiuni
in contenciosul administrativ in care se verifica legalitatea unui act admin si pana la
solutionarea pe fond a litigiului procedura reglementata prin lf 554/04
7. Suspendarea administrativa
suspendare administrativa este un mod de incetare a producerii efectelor actelor
juridice. Acesta incetare este temporara si poate fi dispusa fie de autoritatea
emitenta fie de autoritatea superioara acesteia daca acesta exista. Suspendarea
poate fi dispusa fie pentru motivul ca exista dubii in prvinta legalitatii sau oportunitatii
actului. Suspendarea poate sa priveasca intregul act sau doar o parte din acesta. DE
asemenea suspendarea poate sa fie si de drept in conditiile prevazute de lg 554/04
8. Distinctia intre aviz si acord, propunere si aviz, acord si aprobare, aprobare
si confirmare, acord si confirmare (vezi 14*)
9. Definiti contractul de achizitii publice de lucrari+ distinctii intre el si cel de
concesiune al unei lucrari publice (vezi 26* si 29*)

10. Analizati sintetic regimul capacitatii juridice a partilor intr-un contract de


concesiune
11. Definiti contractul de parteneriat public privat+ distinctia intre el si cel de achizitii
publice de lucrari
12. Definiti contractul de grant
Contratul de grant e acel contrat incheiat intre fundul romand de dezv sociala si
reprezentantii zonelor rurale sau grupurilor dezavantajate prin care fondul ofera cu
titul gratuit sume de bani, numite granturi, pentru realizarea exclusiva proiectelor
care au fost aprobate.
13. Care este obiectul unui contract de concesiune? Distinctia intre obiectul unui
contract de concesiune si contract de inchiriere
Obiectul constractului de concesiune este buplu si priveste exploatarea bunului
concesionat de catre concesionar si plata redeventei.
14. Care sunt principiile ce guverneaza procedurile de atribuire a unui contract de
achizitii publice
15. Modul de incetare a unui contract de parteneriat public privat
16. Deosebire intre licitatie si negociere directa
Principala deosebbire intre licitatie si negociere direca este acee ca la licitatie poate
participa orice pers fiz sau jur interesata pe cand in cazul negocierii directe autoritate
cocontractanta alege cu cine sa poarte negocieri pentru a primi cea ai favorabila
oferta.
17. Ce este concursul de solutii si prin ce se deosebeste de licitatie (de
verificat)
concursul de solutii e o modaliate de atribuire a unor contracte administrative in ce
priveste priectele de amenajare a teritoriului sau de urbanis iar ceea ce il
diferenteaza de licitate e faptul ca licitatiile sepot organiza in orice materie pe cand
concursul se foloseste mai ales in materie de organizare a teritoriului si in materia
urbanusmului.( de asemenea in cadrul licitatie pot partcipa orice pers fiz sau jur
interesate pe cand in cazul concursului autoritatea achizitoare cere oferte de la
diferiti particulari iar dupa analizarea acestora il desemneaza pe castigator )
18. Forma contractului de concesiune e o conditie de validitate sau ad
probationem? Argumentati
Este o conditie ad validitatem
19. Definiti contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitate
publica
20. Trasaturile contractului de delegare
21. Distinctia intre reziliere contractului de concesiune/ rezilierea si denuntarea
contractului
22. Partile contractului de achizitii publice, indentificare si regim juridic
COntractul de achizitii publice are o parte reglementata numita caiet de sarcini iar

cea de a doua parte a contractului de achizite pb e reprezentata de partea


conventionala care contine clauze mai putin importante care sunt stabilite prin
conventia partilor. Caietul de sarcini are regimul juridic al unui contract de adeziune
adica particularul cocontractant nu poate decat sa fie de acord cu prevederile din
caietul de sarcini neputand sa le modifice. Acesta parte cuprinde cele mai imporante
parti cum ar fii dr si obligatiile cocontractantilor.
23. Distinctia intre cauza actului juridic civil si cauza contractului administrativ
24. Care e diferenta intre interesul privat si dr subiectiv, facand referire la raporturile
juridice de dr adm.
74-43=