Sunteți pe pagina 1din 26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

Home

CV

Media

Presa

Continut

Links

Cauta

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE
CAP.I.CONSIDERAIIGENERALE
SeciuneaI.Aprriiexcepii

Aciuneacivilreprezintansamblulmijloacelorprocesualeprincaresepoaterealizaproteciajudiciaradrepturiloriintereselor
civileocrotitedelege.
Aciuneapoatefiexercitatnunumaisubformdecerere(princarereclamantulformuleazpretenii)darisubformde
aprare(princareprtuldesfoaroactivitateasemntoarecuceaareclamantuluicrendnsoaltsoluiedatcauzeidect
ceaurmritdereclamant).
Prinurmare,atttimpctnuseabineinurecunoateexprespreteniilereclamantului,prtulsepoateopuneacestoraprin
urmtoareleatitudini:
oatitudinedefensiv:neagsaucontestdreptulinvocatdereclamant
oatitudineactiv,ofensiv:ridicoexcepiedenatursparalizezecerereareclamantului
ridicpreteniipropriimpotrivareclamantului:princerereareconvenional.

Aprareanprocesulcivilpoatevizafonduldreptului(aprareadefondsaupropriuzis,saurestrns)oriparteaformal,
proceduralajudecii(aprriprocesualesauexcepiiprocesuale).
1.Aprareadefondestemijloculprincaresetindelarespingereapretenieidedusjudeciicanentemeiat,nefondat,
dupexamenulfonduluiacesteipretenii.Astfel,secombatdirectipebazdeprobepreteniileformulatenaciune,fie
negndexistenaraportuluijuridic,fiesusinndcdreptulinvocatsastinsdintrocauzjudiciarulterioar(plat,
compensaie,etc.)sausefacalteaprriprevzutendreptulcivilmaterial.
Aprriledefondpotfi:
nfapt:seinvocmprejurridefapt
ndrept:seinvocdispoziiilegale.
1.Excepiileprocesuale,suntmijloacedeaprareprincareparteainteresat,procurorulsauinstanadinoficiu,invoc,n
condiiileprescrisedelegeifrapunendiscuiefondulpretenieidedusjudeciineregularitiproceduraleprivind
dreptulmateriallaaciune,urmrindntrziereasaumpiedicareatemporarsauperpetuajudeciinfond.Sunt
reglementatenCarteaaIIa,Cap.III,SeciuneaIIdincoduldeprocedurcivil.
SeciuneaII.Clasificareaexcepiilorprocesuale

Dupobiectullor(art.137c.pr.civ.).
Excepiideprocedurvizeazanumiteiregularitiprocedurale:
nclcareanormelordecompetenainstanei:excepiadenecompetengeneral,excepiadenecompetenmaterial,
excepiadenecompetenteritorial
nclcareanormelordeorganizarejudectoreasc:excepiadenelegalcompunere,excepiadeincompatibilitate,
excepiadenelegalconstituire,excepiaderecuzare,excepiadestrmutare,excepiadedelegare
nclcareanormelordeprocedurpropriuzise,referitoarela:activitateadejudecat:excepiedelitisprunden,
excepiedeconexitate
Acteledeprocedurncaresematerializeazactivitateaprocesual:excepialipseicitriisauneregulateicitriaprii,
excepiidenulitate,excepiadenetimbrareacererii,excepiadeperimareaaciuniisauacereriideexecutaresilit,excepia
decderiidindrepturi,excepiadetardivitatencepriveteexcepialipseicapacitiideexerciiu,excepialipsei
reprezentantuluisauasistentuluipentruceicucapacitatedeexerciiurestrnsiexcepianedovediriicalitiidereprezentant,
acesteasuntnrealitate,excepiidefond,darc.pr.civ.leincludenexcepiiledeprocedur(art.161).
Excepiidefond:suntimpedimentepentruexercitareadreptuluilaaciune,viznddecifondulaciuniiinualdreptului
lipsacondiiilordeexercitareadreptuluiprocesuallaaciune:excepialipseicalitiiprocesualeactivesaupasiveaprii,
excepialipseicapacitiiprocesualedefolosinsaudeexerciiu,excepialipseidoveziiacalitiidereprezentant,excepia
nematuritiisaulipseideinteres,excepiainexisteneidreptuluilaaciunesauaprematuritiiaciunii,excepiaabuzuluide
dreptprocesual,excepiadeinadmisibilitateaaciuniicivilelainstanacivilcttimpparteavtmatsaconstituitpartecivil
nprocesulpenal(electaunavia,nondaturrecursusadalteram),excepiadeinadmisibilitateaaciuniinconstatareatuncicnd
sepoatecererealizareadreptului,excepiainadmisibilitiiapeluluincazulhotrrilordefinitivesauahotrrilordeexpedient,
excepiainadmisibilitiirecursuluicontrahotrrilorirevocabile,excepiainadmisibilitiisesizriidetransformareaamenziin
nchisoarecndlegeanuleprevedealternativ,excepialipseiproceduriiprealabilenmateriacontenciosuluiadministrativ.
Transpunereapeplanprocesualaunorprincipiidedreptmaterialdecareseleagdreptullaaciune:excepiaputeriide
lucrujudecat(art.1201c.civ.),excepiaprescripieiextuctive(Decretul167/1958),excepiadeuzucapiune(existnsopiniac
uzucapiunea,nulitatearelativaunuiactjuridic,rezoluiuneaunuicontract,vorputeafiopuse,camijloacedeaprare,numai
princontraaciunesauaciunedistinct,supusetimbrrii),excepiadecompromis,excepiadetranzacie,excepiadeachiesare,
excepiabeneficiuluidediviziunesaudediscuiune,excepiaprocesuluirucondus(exceptiomoiprocessus)art.1351c.civ.,

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

1/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

excepiadenendeplinireaobligaiilorcontractuale(nonadimpleticontractus),excepiaderetractlitigios.
ncepriveteexcepiadedusdininterdiciacuprinsnadagiulnemoaudituspropriamturpitudinemallegans,aceasta
vizeaznendeplinireacerineicadreptulpretinssfierecunoscutiocrotitdelege,deciinstanavarespingecerereaca
nefondatinucainadmisibil.
Dupefectulprodus:
Excepiidilatoriisuntcelecaretindlaamnareajudecii.Excepialipseicitriisauaviciuluicitrii(deexemplu
nerespectareatermenuluide5zileliberenaintedetermenuldejudecatpentrucitarearegulataprii)excepiade
necompeten,excepiadeincompatibilitatesauderecuzare,excepiadelitisprudensaudeconexitate,etc.uniiautorireini
categoriaexcepiilordeclinatorii,adiccelecarencazdeadmitereaucarezultattrimitereacauzeiuneialteinstane
(necompetena,litisprudena,conexitatea)dariacesteaaucaefectamnareacauzei.
Excepiiperemptoriisuntcelecaretindlarespingereasauanulareacereriiorilastingereaprocesului:excepia
prescripieiextractive,excepiaputeriilucruluijudecat,excepiadeperimare,excepialipseiobiectuluiaciunii,etc..Excepiile
defondproducntotdeaunaunefectperemptoriu.Suntuneleexcepiicarencepprinaaveaunefectdilatoriu(cndinstanava
acordantitermenpentrumplinirealipsurilor),darsfrescperemptoriu(daclipsurilenusuntmplinite),cerereaserespinge
sauseanuleaz:excepialipseicapacitiideexerciiu,excepialipseisemnturiidepecerere,partealipsetelaaceltermen,
excepialipseidoveziidereprezentant,excepiadenetimbraresauinsuficientatimbrare(art.151c.pr.civ.,133alin.2c.pr.civ.,
art.20diinLegea146/1997).
Dupcaracterulnormelornclcate:
excepiiabsolute,suntcelecareprivescnormeleimperativedeordinepublic:excepiadeincompatibilitate,excepiade
necompetengeneral,materialsauteritorialexclusiv,excepiadeprescripie,excepiaputeriilucruluijudecatiexcepiile
careuzeaznormelecedeterminordineafireascajudecii(proceduraprealabil,ordineadezbaterilor,organizareacilorde
atac,etc.)icelecareconsacrprincipiifundamentalealedreptuluiprocesualcivil(publicitatea,contradictorialitatea,etc.).
excepiirelative,careprivescnclcareaunornormedispozitive:excepiaderecuzare,excepiadenecompeten
teritorialdedreptcomunialternativ,etc..

SeciuneaIII.Invocareaisoluionareaexcepiilor

Excepiileabsolutepotfiinvocatedectrepri,deprocuror,dacparticiplaproces,saudectreinstandinoficiu,norice
fazaprocesului,chiaridirectnapelsaunrecurs(nacestultimcaznumaidac,potrivitart.162c.pr.civ.nuestenevoiede
verificareanafaradosaruluiamprejurrilordefapt).Renunareaprilordeaseprevaladeoasemeneaexcepieeste
inoperant.
Excepiilerelativenupotfiinvocatedectdectreparteainteresat(adicparteanfavoareacreiaaufostcerute)inumaila
primazidenfiare(prtuliprinntmpinare)saulatermenulurmtorceluincaresasvritneregularitatea,potrivitdisp.
art.118i132c.pr.civ.Nerespectareaacestordispoziiisesancioneazcudecdereadindreptuldeamaiinvocaexcepii(art.
136c.pr.civ.).
Instananulepoateluanconsideraredinoficiu,darnbazaroluluiactivpoateatrageateniapriiinteresatecaredreptuldea
invocaexcepia.nfine,elepotfiacoperiteprinvoinasautcereapriindreptitealepropune.
Cileprincarepotfiinvocateexcepiiledepinddeetapasaufazaprocesuluicivilidenaturanormelornclcate:prin
ntmpinarea(art.115pct.l)interveniascrissauorallaprimazidenfiare(art.118)saupeparcursuldezbaterilor,apelul,
recursul,contestaiananulareobinuit(art.317)sauceaspecial(art.318),revizuirea,recursulnanulare.
Spredeosebiredeexcepii,nceeacepriveteaprareadefond,deilegeaprevedecprtultrebuiesiprecizezepunctelede
aprarenanumitecondiii(art.1525,118,132c.pr.civ.)totui,dacparteanasatisfcutacestecerine,maipstreazdreptul
deaseapra,discutndntotcursulprocesuluitemeiuriledefaptidedreptinvocatedeparteaadvers.
Instanavarezolvaexcepiile,dacseinvocmaimulte,ntroordinededusdincaracteruliefecteleproduse.Astfel,ntise
vorsoluionaexcepiilelegatedeinvestireainstanei,apoicelecareprivesccompetena,compunereasauconstituireainstanei,
putereadelucrujudecat,prescripia.
Instana,sesizatdereclamantcompetentsrezolvecerereasa,sevapronunaiasupramijloacelordeaprarealeprtului,
potrivitreguleijudectorulaciuniiestejudectorulexcepiunii(art.17c.pr.civ.).
nprivinasoluionrii,art.137alin.1c.pr.civ.obliginstanassepronunenaintedeaintranfonduldezbaterilorasupra
excepiilor(deproceduridefond)carefacdeprisos,ntotalsaunparte,cercetareanfondapricinii.Seevitastfelo
judecatinutilsauefectuareaunoractedeprocedurceartrebuiulteriorrefcutedectreinstanadejudecat.
Conformart.137alin.2,dacpentrudovedireatemeinicieiexcepieiestenecesaradministrareaunorprobecomunecucele
privitoareladovadafonduluicererii,atunciexcepiasevaunicufondul.ncazulncareexcepiasevarespinge,probelermn
ctigatecauzei.Astfel,dacseinvoclipsacalitiiprocesualeactiventroaciunerealiexcepiaseadmite,aciuneaseva
respingenucanefondat,cipentrulipsacalitiiprocesualeactive,dardacexcepiasevarespinge,aciuneanuesteadmis
automatcisoluiadepindeidecelelalteaprri.
Pentruasepronunaasupraexcepieiinvocate,aceastatrebuiepusmaintindiscuiaprilor,respectnduseastfelprincipiul
contradicionalitii.naplicareaprincipiului,rolulactivaljudectorului,consacratnart.129i130c,pr.civ.cuaplic.Disp.art.
118c.pr.civ.nmateriaexcepiilor,instananusevalimitadoarlaridicareadinoficiuaexcepiilorabsolute,citrebuiespunn
discuieiproblemaprivindnormeledispozitivepecarepartealeignoricarearputeainfluenaexistenasauvalabilitatea
raportuluijuridicdedusjudecii.
Instanavaluaactderenunareapriiinteresatelaposibilitateainvocriiuneiexcepiiprocesualerelative,darnumaidacnuse
urmreteeludarealegii,atragereaunorinteresealeterelorpersoane,oridacparteanuafostvictimaerorii(art.5i966
c.civ.).

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

2/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

Ladezbatereaexcepieiinvocate,primularecuvntulreclamantul,prtulavndultimulcuvnt.Dacprtularidicatexcepia,
ordineaseinverseaz.Teriiparticipanilaprocesvorluacuvntulpotrivitpoziieilorprocesuale:intervenientulprincipali
terulintrodusncond.art.57,dupreclamant,intervenientulaccesoriu,dupparteapecareosprijinnproces,chematuln
garanie,dupcelcarelaintrodusnproces.
Procurorulcuexcepiacazuluicndaintrodusaciunea,situaiencarearepoziiaprocesualdereclamantvaaveaultimul
cuvnt.
Lajudecatacilordeatacopereazaceleaireguli:primularecuvntulcelceexercitcaleadeatac,iarintimatularepoziia
prtului
Dacinstanagsetecexcepiaridicatestentemeiat,ovaadmite,pronunndo:
ncheiere,atuncicnddispuneamnareajudecii,pentruunalttermen
Hotrrea(sentinsaudecizie,dupstadiulncareseafljudecata)atuncicndpronundeclinareacompetenei,
respingereasauanulareacererii,perimarea.
Dacexcepiaestenentemeiat,instanaovarespingeprintroncheiereicontinujudecata.Aceastncheierearecaracter
interlocutoriu,nsensulcleaginstana,aceastanemaiputndreveniasuprasoluieidate.
mpotrivancheieriideadmiteresauderespingereaexcepieisepateudeclaraapelsaurecursnumaiodatcufondul(art.282
alin.1c.pr.civ.),daclegeanuprevedeexpresoaltsoluie(ex.art.34alin.1prevedecncheiereaprincaresaadmis
recuzareanupoatefiatacatprinniciocaledeatac).
Hotrreaprincaresaadmisexcepia,dacestepronunatdeprimainstan,poatefiatacatcuapel.ncazulperimriicalea
deatacesterecursul,iartermenulcurgedeladatapronunrii8art.252alin.3c.pr.civ.).
SeciuneaIV.Caracteristicileexcepiilorprocesuale

1.Excepiaesteunadinformeledemanifestareaaciunii,decipresupuneexistenaunuiprocescivilncursdeaceeaelese
numescprocesuale..Existnsexcepiicaresepotinvocadirectntrepri,frinterveniainstanei(ex:excepiade
nendeplinireaobligaiilorcontractuale),darelenuintrnsferaanalizeinoastre.
2.Excepiaesteunmijlocdeaprare,deciestefolositdectreprt.Excepiileabsolutepotfinsridicateidectre
reclamant,intervenieniidinproces,precumichiardeinstan.
3.Excepiaesteunmijloctehnicprincareseinvocnclcrialenormelordedreptmaterialsauprocesual,darnupunndiscuie
fonduldreptuluiitrebuievalorificate,deregul,naintededezbatereafondului.Chiardacexcepiaafostunitcufondulsau
dacexcepiileabsoluteaufostinvocatedupintrareandezbateri,nusepunendiscuiefonduldreptului.
4.Admitereaexcepieieste:ncazulexcepiilordilatorii:unobstacoltemporarnsoluionareacereriiprincipale,ducndla
declinareacompetenei,refacereaunoractesaulaamnareajudeciincazulexcepiilorperemptorii,determinndanularea
saurespingereacereriioristingereaprocesuluinacestcazcerereanuserespingecanefondat(pentrucnrezolvarea
excepieinuseexamineazfonduldreptului)cicainadmisibil,prematur,introdusdeopersoanfrcalitate,netimbrat.n
schimb,aprriledefondatuncicndsuntprimiteduclarespingereaaciuniicanefondat.
5.Admitereaexcepieiprocesualenuafecteazdereguldreptulreclamantului,iarhotrreapronunatcaurmareaadmiterii
uneiexcepii,nuareputeredelucrujudecatctprivetefonduldreptului(cumestecazulaprrilordefond).
Daccerereaafostrespinscaprematur,eapoatefireiteratdupmplinireatermenului.Dacinstanaaadmisexcepiade
prescripiesauaceeaaputeriilucruluijudecat,cerereasuferuneecdefinitiv,litigiulnemaiputndfiredeschissubnicioform.
Dacsaadmisexcepialipseidecalitateprocesualactiv,cerereanuvamaiputeafireluatdectreaceeaipersoan,dar
existposibilitateaaceastapentrupersoanacarejustificcalitateaprocesual.
CAPITOLULII:EXCEPIIDEPROCEDUR
SeciuneaI.Excepiicevizeaznclcareanormelordecompeten

ainstanei(excepiadenecompeten)
Explicaii:Necompetenauneiinstanepoatefiinvocatncursuljudecii(npriminstansaunciledeatac)prinexcepie.
Dacsapronunatohotrre,mijloculvafiapelul,respectivrecursul(cciacesteanusuntcererinoi(art.294alin.1).
mpotrivauneihotrriirevocabilenecompetenapoatefiinvocatpecaleacontestaieinanularededreptcomun.
Caracteristici:Excepiadenecompetenesteoexcepiedeproceduridilatorie,reglementatnart.158160c.pr.civ..
Caracteruleiabsolutsaurelativdiferdupfelulnormelornclcate:
Excepiadenecompetenabsolut(art.159c.pr.civ.).Aceastaopereazncazulnclcriicompeteneigenerale(nabsena
indicriinlegeaunororganespecialedejurisdicie,competenadejudecatrevinededreptinstanelorjudectoreti),iardin
cadrulcompeteneijurisdicionale,suntvizatecompetenamaterial(art.14c.pr.civ.)icompetenateritorialexclusivsau
excepional(pricinilereferitoarelastareaicapacitateapersoaneloricazurileprev.deart.1316c.pr.civ.nmaterie
contravenional,etc.).
Poatefiinvocatdeoricaredintrepri(chiaridereclamantulcareapricinuitgreitasesizare),deprocurordacparticipsau
dectreinstan,dinoficiu,noricestareapricinii,chiardirectnapelsaunrecurs,deincadrareaaavutloclaprimainstan,
undenuarelevatonimeni.
Prilenupotconvenisderogedelaregulilecompeteneiabsolute,deciviciilenupotfiacoperiteprinvoinalorexpressau
tacit.
Excepiadenecompetenrelativ.Sepoateridicaaceastexcepiencazulncadrriicompeteneiteritorialededreptcomun
(art.5iart.7c.pr.civ.)saualternative(art,.6,art.7alin.2,art.811,art.453c.pr.civ.).
Excepiapoatefiinvocatnumaidectreparteaninteresulcruiaafostcreat,adiclaprimainstandectreprt(art.158

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

3/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

alin.Ultim),chematulngaraniedacacestalaprnprocespeprtsaudectretitularuldreptuluidacacestarecunoate
susinerileprtuluipecarelnlocuietenproces.
Aceastexcepietrebuieinvocatcuprioritateprinntmpinaresaucelmaitrziulaprimazidenfiare,laprimainstandac
ntmpinareanuesteobligatorie.Dacparteadiscutalteaspecteestedeczutdindrepturiledemaiinvocanecompetena
relativ.
Instananuopoateinvocadinoficiu,darnvirtutearoluluiactiv,poateatrageateniaprtuluiasupraacestuidrept.
Prilepotconveni,expressautacit,sderogedeladispoziiilelegii,prorogndcompetenainstanei.
Rezolvare:Rezolvareaexcepieidenecompetenestecomun,indiferentdecaracterulei.Easesoluioneaznainteaaltor
eventualeexcepiiprocesuale.
Excepiasepune,obligatoriu,ndiscuiaprilor.Dacpentru
soluionareaeiestenevoiesseadministrezedovezinlegturcu
dezlegareanfondapricinii,excepiasevaunicufondul(art.137).
Dacinstanarespingeexcepia,sevadaoncheierecucaracterinter
locutoriucarepoatefiatacatcuapelsaurecursnumaiodatcufondul
(art.158alin.2).Instanavatreceapoilajudecareacauzei.
Dacexcepiaesteadmis,instanasedesesizeaz,pronunndohotrre(sentinsaudecizie)princaresedispunetrimiterea
priciniilainstanacompetentsaulaaltorgandejurisdiciecompetentpotrivitlegii(art.158alin.1).Daccompetentesteun
organalstatului,fractivitatejurisdicional,prinhotrresevarespingecerereacainadmisibiliardaclitigiulconineun
elementdeextraneitateicompetentesteunorgandejurisdiciedintrunaltstat,admindexcepia,sevarespingeprin
hotrrecerereacanefiinddecompetenainstanelorromne(art.157,legea105/1992).
Hotrreasedcudreptdeapelsauderecurs,ntermende15ziledelapronunare,inudelacomunicare(art.158alin.3).
Dupcehotrreadedeclinareacompeteneirmneirevocabil,dosarulsetrimitelaorganulcompetent,dardaccaleadeatac
esteexercitatchiardectreparteacareacerutdeclinarea,dosarulpoatefitrimisdendat,fiindevidentinteresuldea
tergiversajudecata(art.158alin.4).
Acteledeproceduraleinstaneisesizateiniialsuntlovitedenulitate(art.105alin.1)probeleadministratedectreinstana
necompetentrmnctigatejudecii,neputndfirefcutedectpentrumotivetemeinice(art.160).
Hotrreadedeclinareacompetenei,rmasirevocabil,areputeredelucrujudecat,numainceeacepriveteinstanacarese
deznvestete:organulcruiaisetrimitedosarulnuestelegatdeaceasthotrre,putndconsideracprimireaestede
competenainstaneintisesizateinurmadeclinriidecompetenconflictulnegativdecompetenvafisoluionatconf.art.
2022c.pr.civ.).
Dacnecompetenaafostinvocatprinformulareaunuimotivdeapel,careafostadmisdeinstanisadispusdesfiinarea
hotrriipentrulipsdecompeten,cauzavafitrimisorganuluijurisdicionalcompetent(art.279alin.2c.pr.civ.).
Dacnecompetenaafostinvocatprintrunmotivderecursirecursulafostadmis,hotrreaatacatvaficasat,pentrulips
decompetenicauzatrimisorganuluicompetent(art.312alin.2c.pr.civ.).ncazulncarensiinstanaderecurseste
competentssoluionezecauzanpriminstansaunapel,vacasahotrrearecurativasoluionacauzanfond.
Instanacompetentnjudecarearecursuluideclaratmpotrivahotrriipronunatedetribunalenpriminstan,nmateriede
contenciosadministrativ,estecurteadeapeliCurteaSupremdeJustiie.
Dupcumsaobservat,conflicteledecompetenexistntreinstanelejudectoreti.Astfelnct,daccompletuldejudecat
considerccerereatrebuierezolvatdeunanumitcomplet,iaactprinncheiereipreedinteleinstaneirezolvadministrativ
acesttransferdacpreedinteleinstaneinuestedeacordsaudaccompletulcruiaisarepartizatdosarulconstatcprimul
completafostbinesesizat,ncheiereapoatefiatacatcuapelsaurecurs,ccisarajungelantrerupereacursuluijustiiei.Dac
competentesteoaltsecieaaceleiaiinstane,dosarulsetrimiteacesteiaprinncheiere.
SeciuneaII.Excepiicevizeaznclcareanormelordeorganizarejudectoreasc

1.Excepiadegreitcompuneresauconstituireainstanei
Explicaii:Greitacompunereainstaneiprivetejudecareacauzeideunnumrmaimicsaumaimaredejudectori,prin
nclcareadisp.art.17dinLegea92/92,republicat(cauzelesejudecnpriminstandeunjudector,napelde2judectori,
cuposibilitateaformriiunuicompletdedivergen,iarnrecursde3judectori)aleart.6dinOG.179/19998ncompletulde
soluionareaconflictelordemuncilitigiilordemuncnpriminstan,alturidejudectorstaudoiasistenijudiciaridintre
careunulreprezintasociaiilepatronale,iarcellaltsindicatele),aleart.17dinLegea56/1993republicat(completelede
judecatdelacurteaSupremdeJustiieseconstituiecu3judectoridinaceeaiseciesaudacacestlucrunusepoaterealiza,
cujudectoridelacelelalteseciinumiidepreedinteleCuriiSupremedejustiie),aleart.18(completulde9judectoridela
curteaSupremdejustiie)saudeart.20(cndCurteaSupremdeJustiiejudecnSeciiUniteiaupartedinnumrul
membrilornfuncie)dinaceeailege.
Greitaconstituireainstaneivizeazlipsagrefierului(frdecareedinadejudecatnupoateavealoc),aprocurorului(cnd
participareaacestuiaesteobligatoriencauzelecivile)sauamagistratuluiasistent8delaedineledejudecataleCurii
SupremedeJustiie).
Caracteristici:Aceastexcepieestedeprocedurdilatorieiabsolut.Poatefiinvocatdectrepri,procurorsaudeinstan
dinoficiu,oricndncursulprocesuluicivil.Serezolvdupsoluionareaexcepieidenecompeten.
Soluii:Dacexcepiadegreitcompunereseadmite,sevaluaactprinncheiereiarpreedinteleinstaneivatransferadosarul
launcompletconstituitlegal.Pentrugreitaconstituire,sevaamnalauntermenpentrucaresevorluamsurilenecesare.
Dacexcepiaseinvoccaunmotivdeapelsaurecurs,careesteadmis,hotrreavafidesfiinat,respectivcasatnvederea
rejudecrii.

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

4/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

ncazcexcepiaestenetemeinic,sevarespingeprinncheiereisevacontinuajudecata.
2.Excepiadeincompatibilitate
Explicaii:Incompatibilitateaprivetesituaiancareunjudectornupoateparticipalajudecatauneicauze.Cazurilede
incompatibilitatesuntexpresprevzutedelege,nart.24c.pr.civ.isuntnnumrdedou.
Caracteristici:Esteoexcepiedeprocedurdilatorieiabsolut,caresancioneaznclcareaart.24dectrejudector.Poatefi
invocatdectrepri,procuroriinstandinoficiu,oricndncursulprocesuluicivilsaucamotivdeapelorirecursnunsi
pecaleacontestaieinanulare.
Soluii:Dacseinvocpecaledeexcepiecareesteadmisprinncheiere,judectoriivizaisevorretragedincompletulde
judecat.Respingereasefacetotprinncheiere,atacabilcuapelsaurecurs(dupcaz)odatcufondul.
3.Excepiaderecuzare

Explicaii:Judectorul,procurorul,grefierulsaumagistratulasistent,esteobligatpotrivitart.25i36c.pr.civ.sfac
declaraiedeabinerencazulncareexistvreunmotivderecuzare.Cazurilederecuzaresuntexpresprevzutedelegenart.
27c.pr.civ..
Caracteristici:Esteoexcepiedeprocedurdilatorieiabsolut,caresancioneaznclcareaart.27dectreceiartaimai
sus.Poatefiinvocatdectreprisauprocuror,pentrufiecarepersoanvizatnparteinaintedencepereaoricreidezbateri
(subsanciuneadecderii)iardacmotivulsaivitulterior,dendatceparteaacunoscutacestmotivijudectorulrecuzabil
poatedeclaracseabine(astfelhotrreavarmnevalabil).
Soluionare:Cerereaderecuzaresesoluioneazdeuncompletdejudecatdincarenupoatefacepartejudectorulrecuzabil
,dacdatoritabineriisaurecuzriinusepoateformacompletul,saudacsuntrecuzaitoijudectoriiuneiinstane,sejudec
dectreinstanasuperioar(pentrumembriiuneiseciiC.S.Jvajudecamembriialteisecii)conf.art.30c.pr.civ..Cererease
judecncameradeconsiliu,frcitareaprilorcelrecuzatesteanunatnumaidacestenecesarnusefaceniciunactde
procedurncauzadeperol8art.31).Instanaadmitecerereaprinncheiereaneatacabil(art.34alin.1)precizndnce
msuractelendeplinitedecelrecuzatrmnvalabile.Dinnoulcompletnuvamaifacepartecelrecuzat(art.32),daccererea
aajudecatoinstanasuperioarisaadmis,sevadesemnaoaltinstandeacelaigradcuceasesizatiniial(art.33).
ncheiereaprincaresarespinscerereaderecuzareesteatacabilodatcufondul(art.34alin.2),iardacinstanadeapel
constatcrecuzareaafostnmodgreitrespins,varefacetoateacteleidovezileadministratelaprimainstan(art.34alin.
Ultim).Daccerereaderecuzareafostfcutcureacredin,instanavacondamnapecelcareafcutolaoamendde3.000
10.000leiiladespgubireapriivtmate(art.35)formarspunderiipentruabuzdedreptprocesual(art.723c.pr.civ.).

4.Excepiadestrmutare
Explicaii:Strmutareaesteoformdeprorogarejudectoreascdecompeten(cciintervinentemeiuluneihotrri
judectoreti)menitsasigureobiectivitateaiprestigiulinstanei.
Caracteristici:Esteoexcepieprocesualcarevizeazinstanadejudecatinucompetena.Dacseinvociexcepiade
necompeten,aceastavaaveaprioritate.
Excepiadestrmutareopereazncazurileprev.deart.37c.pr.civ.
a.cndunadinpriaredourudesauafinipnlagradulIVprintremagistraiiinstanei.
Aiciexcepiaestedeprocedur,dilatorieirelativ.Magistratulareobligaiasseabinconf.art.25i27pct.1c.pr.civ..n
cazcontrar,parteainteresatpoatecererecuzareasaoripoatecerestrmutareacauzei.nacestdinurmcaz,normafiind
dispozitiv,strmutareasevacerenumaideparteaadversceleicareestenrelaiederudeniecumagistraiisaudeprocuror.
Potrivitart.38alin.1c.pr.civ.aceastexcepieseinvoc,subsanciuneadecderii,numainaintedencepereadezbaterilorise
depunelainstanaierarhicsuperioarnformscris.
b.cndexistbnuialalegitim(sepresupunecneprtinireajudectorilorarputeafitirbitdemprejurrilepricinii,calitii
prilor,vrjmiilorlocale.
Excepiaestedeprocedur,dilatorieiabsolut,carepoatefiinvocatdectreoricepartedinprocessaudeprocuror(nuide
ctrejudector,careesteobligatsseabin),noricestareapricinii.CompetenasoluionriirevineCuriiSupremedeJustiie.
c.pemotivdesiguranpublic(cndexistmprejurricearpericlitasiguranapublic,ordineailiniteanlocalitatesau
mprejurimi).
Excepiaestedeprocedur,dilatorieiabsolut,darpoatefiinvocatnumaidectreprocuroruldelaParchetuldepelng
curteaSupremdeJustiie,noricestareapricinii.CompetenarevineiaiciCuriiSupremedeJustiie.
Soluionare:Cerereadestrmutaresejudecncameradeconsiliu(art.40c.pr.civ.)Cerereanuatragesuspendareajudecii,
msurcarenspoatefidispusdepreedinteleinstaneicompetente,cndsolicitdosarulpricinii,frcitareaprilor.
Strmutareasesoluioneazprinhotrre(careesteosentin)cenusemotiveazicarenupoatefiatacatcuapelsaurecurs
(cidoarprincaleacontestaieinanularededreptcomuniarevizuirii).
Dacafostfcutcureacredin,instanalvacondamnapecelcareafcutcerereadestrmutarelaoamendcuprinsntre
3.00010.000leiiladespgubireapriivtmate(art.40alin.ultim,rap.Laart.35c.pr.civ.).Judecatainiialvacontinua,
cndseadmitecererea,cauzasetrimitelaoinstanegalngradcuceasesizatiniial,artndusencemsuractele
ndeplinitesepstreaz.Dacntretimpinstanaaceastasapronunatasuprafondului,sevaexercitacaleadeatac,iarnfaa
instaneisevainvocahotrreadestrmutare,existndastfelposibilitateacasriicutrimiterelainstanastabilitprinhotrre
destrmutarencazulstrmutriiunuirecurs,caleadeatacestecontestaiananulareprev.deart.317pct.2(competena
absolutainstanei).

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

5/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

5.Excepiadedelegareainstanei

Explicaii:Potrivitart.23c.pr.civ.dacinstanacompetentestempiedicatuntimpndelungatsfuncionezedincauzaunor
mprejurriexcepionale(estevorbadecalamitinaturale,staredecarantin,starederzboi,etc.)sepoateapelalainstituia
delegriiinstanei.Estetotuncazdeprorogarejudiciardecompeten.
Caractere:Esteoexcepiedeprocedur,dilatorieirelativ.Poatefiinvocatnumaidectreparteainteresat,oricndn
timpulprocesului.CerereaseadreseaznformscrisctreCurteaSupremdeJustiie.
Soluionare:CurteaSupremdeJustiie,dacseconstatexistenaacelormprejurriexcepionale,vaadmitecererea,va
desemnaoinstanegalngradcuceampiedicatsfuncioneze.
Pnnprezentnpracticnuafostcazulsserecurglaaceastinstituie.
SeciuneaIII.Excepiileprivindnclcareanormelordeprocedurpropriuzise.

A.Excepiicarevizeazactivitateadejudecat
1.Excepiadelitispenden(art.163).
Excplicaii:Potrivitart.163alin.1c.pr.civ.,nimeninupoatefichematnjudecatpentruaceeaicauz,acelaiobiectiaceeai
parte,nainteamaimultorinstane.Regulaconsacrprincipiulnonbisinidem.

Litispendenaestesituaiaprocesualncaredousaumaimulteinstanedefond,deopotrivcompetente,suntsesizatecu
aceeaipricin.Suntnecesare3condiii:
Sexistecelpuindoucereridechemarenjudecat,caresaibaceleaipri,acelaiobiectiaceeaicauz(nereferim
desigur,lacausadebendi,adiccauzacererii,temeiuljuridicaldreptuluivalorificatprincerere).Estedeobservatcaceste
elementesuntesenialeipentruautoritateadelucrujudecat(art.1201c.pr.civ.),darncazuldefaestenecesarsnuexiste
vreohotrredefinitiv.
Cererilesfieperolulaceleiaiinstanesauaunorinstanedeosebite(adicinstanelesfielegateprincitareaprilor)dar
deopotrivdecompetente,ccialtfelseinvocexcepiadenecompeten.
Pricinilesseaflenfaainstanelordefond,chiardacocerereseaflnfaaprimeiinstaneialtanfaainstaneideapel.
Dacunadincereriaajunsnfaainstaneiderecurs,sevainvocanadouapricin,autoritateadelucrujudecatrelativa
hotrriidefinitive,ceafostatacatcurecursisevasolicitasuspendareajudeciipnlasoluionarearecursului.
Caracteristici:Excepialitispendeneiesteoexcepiedeprocedurdilatorie(uniispunchiardedeclinare)iabsolut.Eapoatefi
ridicatdepri,procurorsaujudector,noricestareapricinii,nfaainstanelordefond(art.163al.2).
Dacinstaneleauacelaigrad,excepiaseridicnfaaultimeiinstanesesizate,iardacaugradediferite,excepiasevaridica
nfaainstaneidegradmaimic.
Soluionare:Dacestenefondat,excepiaserespingeprinncheiereinterlocutoriecevaputeafiatacatcuapelsaucurecurs
numaiodatcufondul..
Dacseadmitesevapronunaohotrre,princareinstanasedeznvestete,pricinafiindtrimislainstanasesizatmainti.
Dacocerereestejudecatdeprimainstansaudeinstanadeapel,iarcealaltlainstanacejudecdupcasarereunirease
vafacelainstanacarerejudecfondul.
Hotrreasedcudreptdeatac,potrivitdreptuluicomun.
2.Excepiadeconexitate(art.164).
Explicaii:Conformart.164alin.1,prilevorputeacerentrunireamaimultorpriciniceseaflnainteaaceleiaiinstanesau
instanedeosebite,deacelaigrad,ncaresuntaceleaiprisauchiarmpreuncualtepriialcruiobiecticauzauntre
dnseleostrnslegtur.
Spredeosebiredelitispenden,aiciestesuficient,caaceeaipartesfigurezentoatepricinileicantreacestepricinisfieo
strnslegturdeobiectsaucauz.Deosebireaesenialestecaicineaflmnfaaunorpricinideosebiteinunfaa
aceleiaipricini.
Astfel,existlegturntrecerereavnztoruluicareacioneazpecumprtorpentruplatapreuluiiaciuneacumprtorului
contravnztoruluipentruaseconstatanulitateavnzriilafelntrecerericareaucaobiectexecutareacontractuluiiceacare
arecaobiectrezilierealui.
Caracteristici:Conexitateaesteuncazdeprorogareacompetenei.Excepiadeconexitate,esteoexcepiedeprocedur,
dilatorie,chiardeclinatorie,irelativ.Cutoateacestea,ntructconexitateavizeazbunaadministrareajustiieinevitarea
pronunriiunorhotrricontradictorii,eapoatefiinvocatnunumaidectrepri,ciidectreinstan,dinoficiu,potrivitart.
164alin.2,ntotcursulprocesului,nfaaprimeiinstane(inunumaianteriordezbateriinfondalitigiului).
Soluionare:ntructnormelecarereglementeazconexitateaauonaturdispozitiv,judectorularelibertateasapreciezedac
estecazulsconexezepricinile,putndrespingeexcepia,prinncheiere,chiarnsituaiancaresuntntrunitecerinele
conexitii,daccredecaceastaesteninteresulbuneiadministrriajustiiei.
Dacexcepiaesteadmis,instanavadispuneprinhotrretrimitereadosaruluilainstanamaintisesizat,nvederea
conexriipricinilor.Dacambelepricernstrimiterealuilaunadincelelalteinstane,sevaprocedantocmai(art.164alin.3
)ncazulncaresaraduceastfelatingerenormelordecompetenabsolut,prilenupotnlturacompetenauneiinstanei
ntrunireasevafacelainstanacompetentabsolut(art.164alin.4).
Hotrreadedeclinareacompeteneipronunateasupraexcepieideconexitatenuobliginstanadetrimitereaceastava
apreciadacestesaunuuncazdeconexitate.Dupconexare,dacinstanalacareaavutlocreunireapricinilor,constatc
numaiunadineleestenstaredejudecat,poatedispunedisjungereacauzelorconexate(art.165).
Estedereinutcprorogarealegaldecompetennupoateoperadaccererileconexenusuntdecompetenainstanelor

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

6/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

judectoreti(nusepotnclcanormeleimperativealecompeteneigeneraleainstanelorjudectoreti).
B.Excepiicevizeazacteledeprocedurncaresematerializeazactivitateaprocesual
1.Excepiadenulitate(art.105108)
Explicaii:Prinactdeprocedurnelegemoriceact(nelesattdeoperaiunejuridiccticanscris)fcutpentrudeclanarea
procesuluincursulincadrulprocesuluicivildectrepri,instanajudectoreasc,ceilaliparticipanilaproces,legatde
activitateaprocesualaacestora.Suntastfeldeacte:cerereadechemarenjudecatideexercitareacilordeatac,citaiile,
comunicareaactelordeprocedur,actelescrisecareconstatcomunicarea,depoziiilemartorilor,rapoarteledeexpertiz,
ncheierile,hotrrile,somaiile,etc..
Nerespectareacondiiilorprivindndeplinireaactelordeproceduratragediversesanciuni,nulitateaactuluideprocedur,
obligaiadeasecompletasaurefaceactulndeplinitcunclcareadispoziiilorlegale,decdereadintermenulprevzutpentru
ndeplinireaactului,perimareacererii,prescripiadreptuluideaobineexecutareasilit,obligaiadeadespgubipartea
prejudiciat,sanciunipecuniare,sanciunidisciplinare.
Ceamaiimportantsanciuneestenulitateaactuluideprocedur.
Nulitateaestesanciuneaproceduralcareintervinencazulactuluideprocedurcarenundeplinetecondiiileprevzutedelege
pentruvaliditatealui,lipsindulntotsaunpartedeefectelefireti.
Nulitateaeste,prinurmare,osanciunesubordonatcondiieipricinuiriiuneivtmriprocesuale(prejudiciupatrimonial,
amnareaprocesului,mpiedicareapriicarenafostcitatlegaldeaipregtiaprarea,etc.).Regulaesteinstituitdedisp.
art.105alin.2c.pr.civ.:actelendeplinitecuneobservareaformelorlegalesaudeunfuncionarnecompetent(agentprocedural,
expert,grefieriexecutorjudectoresc,nuijudector),sevordeclaranuledacprinaceastasapricinuitpriiovtmarece
nusepoatenlturadectprinanularealor.Aceastvtmareseprezumncazulnulitiiexprese(adicanumeprevzutede
lege:art.43,88,89,100,133,161,258,288,302,391,410,497,509,511,etc),astfelnctparteacareinvocnulitateaeste
dispensatdesarcinaprobeivtmrii,darcelinteresatnmeninereaactuluideprocedurareposibilitateadeadovedi
inexistenavtmrii(art.105alin.2tezafinal).Celelaltenulitisuntvirtuale,adictacite,impliciteincazullorvtmarea
trebuiedoveditdecelceoinvoc.
Nulitateanuestenscondiionatdeexistenavreuneivtmrintrunsingurcaz:pentruacteledeprocedurntocmitedeun
judectornecompetent(art.105alin.1).Textularenvederenclcareadectreinstananormelordecompetengeneral,
materialiteritorial(diferind,desigur,condiiiledeinvocare).Chiarinacestcaz,dacsedeclarnecompetena,nurma
admiteriiexcepieidenecompeten,dovezileadministratermnctigatejudeciiiinstanacompetentnuvadispune
refacerealordectpentrumotivetemeinice(art.160).
nconstatareavtmriiiadeclarriinulitii,instanatrebuiesaibnvedereregulastabilitdeart.108ultimalin.C.pr.
civ.,potrivitcruianimeninupoateinvocaneregularitateapricinuitprinpropriulsufapt(decinulitatearelativaactuluide
procedurestenlturat)icerinadinart.105alin.2,potrivitcreianulitateaesteosanciuneextrem,careintervinenumai
atuncicndalteremediinusuntposibile,astfelnct,conf.Art.106alin.2,judectorulvaputeasdispunndreptarea
neregularitilorsvritecuprivirelaacteledeprocedur(princompletareasaurefacerealor).
Caracteristici:nlegislaiaactualnuexistnulitidedrept(dejure),prinurmarenulitateavaoperanumaidacafost
constatatsaupronunatdectreinstanajudectoreasc(opejudicia),astfelactuldeprocedurrmnevalabiliiproduce
efectelesalefireti,iardactoatecilecareputeauducelaanularealuinumaipotfifolosite(excepieapelul,recursul,
contestaiananulare,revizuirea,recursulnanulare,contestaialaexecutare),nulitatearmnedefinitivacoperit.
ncursulprocesuluicivil(fazadejudecatsaufazaexecutriisilite),nulitateaseinvocpecaledeexcepie,carevambrcao
anumitformnfunciedeneregularitateaprocesualinvocatexcepiadenecompeten,excepiadeincompatibilitate,
excepialipseiproceduriidecitare,etc..
Regimuljuridicdifernfunciedecaracterulnormelornclcate.
a.Nulitateaabsolutopereazncadrulnclcriinormelorimperativedeordinepublic.nacestcazexcepiaestede
procedur,peremptorieiabsolut.Poatefiinvocatdectrepri,procurorsauinstandinoficiu(art.108alin.1)norice
stareapricinii(chiarnapelsaurecurs)viciulactuluinupoatefiacoperitprintrecereatimpuluisauprinconsimmntul
prilor.
b.Nulitatearelativopereazncazulnclcriinormelordispozitive.Excepiaestedeprocedur,peremptorieirelativ.
Poatefiinvocatnumaideparteavtmat,protejatprindispoziialegal(ncazdecoparticipareprocesualnecesar,
adiccndmaimultepriauacelaiinteres,excepiapoatefiinvocatdeoricare,potrivitart.48alin.2c.pr.civ.)fiechiarn
ziuadenfiarelacaresaprodusneregula,fielaprimazidenfiareceaurmatinaintedeasepuneconcluziinfond.
(art.108alin.3),neputnduseinvocapropriavin(art.108ultim.alin.).
Prinurmare,nulitatearelativseacoperdacnuafostinvocatdectreparteainteresatsaudacafostinvocatulterior
termenelorartate.Instananupoateinvocadinoficiuaceastnulitate,darpoatesiatragateniapriiasupraacestuidrept,
ntem.art.129130c.pr.civ..

nfaainstanelordefond,singuramodalitatedeinvocareanulitiloresteexcepia.Nulitilerelativecareprimescnsi
hotrreapronunatpotfiinvocatenfaainstaneideapel,respectivderecurs.
Soluionare:nfunciedenaturanulitii,instanavarezolvaproblemapriicarepoateinvocanulitatea,temeiulncareafost
invocat,precumiposibilitateasauimposibilitateainvocriiei.
Dacgseteexcepianejustificat,instanaovarespingeprinncheiere,careesteinterlocutorieipremergtoare.

ncazulncareinstanadefondarespinsexcepiadenulitate(absolutsaurelativ),neregularitateaprocesualpoatefireiterat
prinintermediulcilordeataclegaleafondului.

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

7/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

Dacesteadmissevapronunaoncheiere,dacinstanarmnencontinuareinvestit(exemplurecuzare,citare,etc.)sauo
hotrre(exempludeclinareadecompeten)carevorputeafiatacatepotrivitregimuluidedreptcomunsaucelprevzutn
textederogatorii(ex.art.34cuprivirelarecuzare).
Instanavadispunendreptareaneregularitilor(art.106)prin:
refacerea,adicnlocuireaactuluiviciatcuunulcarentrunetetoatecondiiileprevzutedelege,dupceadeclarat
nulitatearespectivuluiact.Deregul,refacereaactuluideprocedurestedispusdeinstananfaacreiasaconstatati
declaratnulitatea(exemplu:seamnjudecataisedispunedinnoucitareasaurefacereaexpertizei)..Dacestedispusde
instanadeatac,seconcretizeaznrejudecareacauzeicaresevareluadelanceput(pentrucasareatotal)saudelaactul
declaratnul(pentrucasareaparial)daccasareaestecutrimitere
remedierea,adiccompletarea,modificareasaurectificareaactuluideprocedur.Astfel,art.114alin.2ddreptul
preedinteluiinstaneiscearreclamantuluintregireacereriidechemarenjudecatpnlacomunicareactreprt,art.133
alin.2permitecompletareaaceleiaicerericusemnturacarelipsea,art.132alin.1permiteinstaneilaprimazidenfiares
acordetermenpentruntregireasaumodificareacereriiprecumipentruasepropunenoidovezi,art.281permitendreptarea
hotrrilorcareconingreelimateriale.Jurisprudenaaapreciatcdacminutaafostsemnatdetoijudectoriiinumai
hotrrearmasnesemnatdeunuldintreacetia,poatefievitatsusinereanulitiiprinsemnareaeiulterioar(Tribunalul
Suprem,col.civ.,dec.2006/1956,C.D.1956,vol.II,p.272).
Efectelenulitilor::Pnnmomentuldeclaraieinulitii,acteledeprocedur(deiviciate)productoateefecteleunoracte
legale.
Invalidareaactuluiarelocnmomentuldeclarriinulitiiinudinmomentulconstatriiei.Astfel,actulnulestelipsitde
eficien,darnumaicuprivirelafunciasaprocesual:oaciuneanulatpoateservicanceputdedovadscrisunactautentic
declaratnulpentruviciideformpstreazputereaprobatoriedenscrissubsemnturprivatdacestesemnatdepri
cerereadechemarenjudecatareefectntreruptivalprescripieichiardacesteadresatuneiinstanenecompetentesaudac
estenulpentrulipsadeforme(art.1870c.civ.)probeleadministratedeinstananecompetentrmnctigatecauzei(art.
160c.pr.civ.).

Nulitateaproprieaunuiactdeproceduratrageinulitatea(numitderivat)aaltoractedeprocedur(carepotfintocmite
legal),nmsurancareacesteadinurmnupotaveaoexistendesinestttoare(art.106alin.1),indiferentcsunt
anterioare(exemplu:nulitateahotrriipronunatdealijudectoridectceidindezbaterilenfondsersfrngeiasupra
dezbaterilor),concomitentesauulterioare(exemplu:anulareacitriiatrageinulitateahotrriicaresapronunat,anularea
minuteiatrageinulitateahotrrii).Prinurmare,efectulextensivalnulitiisevaproducecndinstanaconstatunnexcauzal
ntreaceleactedeprocedur,indiferentdenaturanormelornclcate.
Nulitateaprincipaleloractedeprocedur
a.Hotrreajudectoreasc.Nulitateapoatefiinvocatpecaleaapelului,respectivarecursului,oriacilorextraordinarede
atacivizeaznerespectareaart.261c.pr.civ.,cuprivirelaconinutuloricreihotrrijudectoreti
b.ncheiereadeedin.Nulitateavizeazinexistenancheierii,nesemnarealordectrejudectoriigrefieri,nerespectarea
coninutului.Atrageinulitateahotrrii.
c.Citarea.Nulitateavizeazlipsacitrii(art.85,107c.pr.civ.)sauameniunilorpecaretrebuiesleconin(art.88pct.2,
4i6),atermenelordecitare(art.89alin.1),nerespectareameniunilorexistentedinprocesulverbaldenmnare(art.
1000,pct.1,2,48).
d.Cerereaicerereadechemarenjudecat.Avemnvederenerespectareacerinelorart.82c.pr.civ.,respectivaart.112
c.pr.civ.,precuminerespectareadisp.privindplatataxeidetimbru(art.20dinlegea146/1997,art.35i36dinOMJ
760/C/1999).
e.ActeledeprocedurntocmitedeorganeledeexecutaresilitPrincipalamodalitatedeinvocareanulitiioreprezint
contestaialaexecutarepoatefinsvalorificatiprinintermediulexcepiilorprocesuale..Nulitateavizeazcerinele
referitoarelatimpulicondiiilegeneralencaretrebuiessefacexecutarea(art.391),urmrireaunorbunurimobile
exceptatedelege(art.406409)lipsasomaieisauacomandamentului(art.387388),lipsapublicitiincazdevnzarea
bunurilor(art.500,502,504),lipsatitluluiexecutoriu(art.379alin.1)sauainvestiriicuformulexecutorie(art.374alin.
1),etc..

2.Excepiadedecdere

Decdereaesteosanciuneproceduralcareconstnpierdereadreptuluiprivitorladeclarareauneicideatacsaulandeplinirea
unuialtactdeatacdeprocedurcenuafostexercitatntermenulprevzutdelege(art.103alin.2).

Decdereaprecedeideterminnulitateaactuluiproceduralsvritcunclcareaunuitermenlegal(nujudectoresc)imperativ,
careimpunepriioobligaieprocesual(pentrutermeneleprohibitive,sanciuneaestenulitateaactuluiprematur).Termenul
prevzutdelegepoatesfiefix(exemplu:neexercitareacilordeatacconf.Art.284,301,319,324),oanumitetapa
procedurii(exemplu:art.29cerereaderecuzaresefacenaintedencepereaoricreidezbateri)unanumitmomentprocesual
(exemplu:art.138probelesecerprinaciune,ntmpinareorilaprimazidenfiare)saulegeasprevadoanumitordine
(art.136excepiadenecompetenrelativtrebuieinvocatlaprimazidenfiare,nainteaoricreialteexcepiideprocedur).

Pentruaoperadecderea,instanatrebuiesoconstate(ccinuexistderogridedrept).Decdereavafinsnlturatdac

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

8/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

nuafostpronunatdectreinstan,dacparteandrituitrenunamaiinvocadepireatermenuluilegal(privetedoar
normeledispozitiverenunareasepoatefaceoralsaunscris,dupexpirareatermenuluiiestepersonal),dacdecderea
privetepeunadinpri,legatprintrunraportdesolidaritatesauindivizibilitate,cnddecdereaseacoperpotrivitunor
dispoziiiexpresealelegii(exemplu:art.135prileconsimtcaceledoucererisfiejudecatempreun)saupartea
interesatdovedetecafostmpiedicatsacionezepentreagaduratatermenuluiprintromprejuraremaipresusde
voinaei(repunereantermen).
Caracteristici:Excepiadedecdereestedeproceduriperemtorie,respectiv:
ancazulnclcriinormelorimperativeexcepiaesteabsolut.Eapoatefiinvocatdectrepri,procurorsaudeinstan,
dinoficiu,noricestadiualprocesului(daclegeanuimpuneunanumitmoment)chiarnciledeatac.
bPentrunormedispozitive,excepiaesterelativ.Eapoatefiinvocatnumaideparteainteresatinumailaprimultermen
dejudecatcarearelocdupcunoatereamotivuluidecderii.Decdereavafiopusceluimpotrivacruiaacurstermenullegal
imperativ.Dacaintervenitohotrreainstanei,decdereavaputeafiinvocatprinintermediulciideatac,ncazulncare
normanclcatestedispozitiv,sevaputeaformulamotivdeatacnumaidacdecdereaafostinvocatntermennfaa
instaneidefondsauaceastaaomisssepronuneoriarespinsexcepia.
Soluionare:Excepiasesoluioneazprinncheieresauhotrre.
Dacseadmite,celdeczutesteopritsmaifacacelactdactotuiparteafaceactul,acestaestenulcaoconsecina
decderii.Avemnvederenumaifunciaproceduralaactului:ocereredeapelrespinscatardivpoatefifolositcao
mrturisireextrajudiciarsaucaunnceputdedovadscrisparteadeczutdindreptuldeaadministraodovadvaputea
totuisseapere,discutndnfaptindrepttemeiniciasusineriloriadovezilorpriipotrivnice(art.171c.pr.civ.).

Dacestecazuluneirepunerintermen,ntermende15ziledelancetareampiedicrii,celdeczutvaformulaocerereprin
carevasolicitarepunereantermenivaformulacaleadeatacorivacerencuviinareandepliniriialtuiactdeprocedur(art.
103c.pr.civ.)cerereasevaaduceinstaneideatacsauceleicarendeplineteactulrespectiv.

Instanavaadmitecerereaprintroncheiere,carevaputeafiatacatodatcuhotrrea,asuprafondului,sauovarespinge.
Dacsacerutrepunereantermenpentruexercitareauneicideatacicerereaafostrespins,instanavapronunao
hotrreprincarevarespingeicerereaderepunerentermen(canefondatsautardiv)icaleadeatacnrecurs,hotrrea
esteirevocabil,iarncazulcontestaieinanulareiarevizuiriihotrrii,esterecurabildacihotrreacuprivirelacareurma
sseexercitecaleadeatacestesusceptibilderecurs(art.320alin.3i328c.pr.civ.).Hotrreaprincaresaadmisrepunerea
ntermenpoatefiatacatdeintimatsauprocurornumaiodatcufondul.
Principalelecazurideaplicareasanciuniidecderii
a.Dreptuldeainvocaprobe.Dovezilenecerutencondiiileart.112,115i132nuvormaiputeafiinvocatencursulprocesului
(art.138alin.1)cucele3excepiipermisedealin.2alart.138.Parteadeczutpstreazcelelalteposibilitideaprare,iar
instanapoateordonaprobedinoficiu.
Maiesteprevzutnart138ultimal.,170al.3,164alin.3i4.

b.Dreptuldeainvocaexcepiideprocedur.Art.137arenvedereexcepiilerelativedeprocedur.
a.Dreptuldeaexercitaciledeataclegale.Termenelesunt:15zilepentruapel(art.284)irecurs(art.301)cuanumite
excepii:5zilepentruordonanapreedinial(art.582alin.1),30dezilepentrudivor(art.619),40dezilepentru
ordonanadeadjudecare(art.552)termeneleprevzutepentrucontestaiananulare(art.319)irevizuire(art.324).
Efecteledecderii:Decdereaafecteaznumaiactultardiviceleulterioarelui,atrgndnulitateaacestora.Actultardivnumai
poatefirefcutdectdacsencuviineazcerereaderepunerentermen(art.103).

1.Excepiadeperimare

Explicaii:Perimareaestesanciuneaprocesualpentrunerespectareatermenuluistabilitdelege,constndnstingereaprocesului
nfazancaresegsete(aciune,caledeatac,executaresilit),avndlabaziprezumiadedesistareapriidelacererea
fcut,dedusdinlipsadestruinndelungatnjudecat.Sevaconsideraccerereanicinuafostintrodus.

Perimareajudecii
Potrivitart.248c.pr.civ.oricecereredechemarenjudecat,contestaie,apel,recurs,revizuireioricealtcereredereformare
sauderevocareseperimdedreptchiarmpotrivaincapabililor,dacarmasnnelucraredinvinapriitimpdeunann
materieciviliaseluninmateriecomercial.
Pentruaoperaperimareatrebuiendepliniteurmtoarelecondiii:
instanasfieinvestitcuocererecareobligladesfurareauneijudecinfondsauauneicideatac,indiferentc
aciuneaesteprescriptibilsauimprescriptibil
cauzasfirmasnnelucraredinculpaprii(chiardacambelepriauconsimitcaprocesulsrmnnnelucrare).
Parteanuestenculpdacactuldeprocedurtrebuiendeplinitdinoficiu(art.248alin.1)deexemplu,apelulestetimbrat,
darnusafixattermendejudecat.Termenuldeperimarenucurgedaccerereanaajunslainstanacompetentdeexemplu
ncazuldeclinriidecompetensaunuisepoatefixatermendejudecat(art.248alin.2)
cauzasfirmasnnelucraretimpdeunannmaterieciviliaseluninmateriecomercial.Perimareanuopereazn
instanapenal!Acesttermenncepescurgdelaoricedispoziiecucaracterproceduralluatdeinstan:rezoluia

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

9/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

preedinteluideprimireacererii,ncheiereadesuspendarepentrulipsaprilor,dataajungeriidosaruluilainstanadeatac,etc.
.Termenulsecalculeazpotrivitdisp.art.101alin.3c.pr.civ.:sesfretenziuaanuluiiluniicorespunztoarezileideplecare.
Acesttermenpoatefintrerupt(art.249)prinndeplinireaoricruiactdeprocedurfcutnscopulcontinuriijudecii,
indiferentdacafostfcutdepri(cuefectasupracaracteristiciiprilor)saudeinstandinoficiu(exemplu:cererede
redeschidereaprocesuluisuspendat,fixareatermenuluipentruefectuareauneicercetrilocale,etc.).Termenulvafisuspendat
(art.250)petottimpulctdureazsuspendarealegalfacultativ(art.244),cttimpparteaestempiedicatsstruien
judecatdinpricinaunormprejurrimaipresusdevoinasa,respectiv3lunideladatacndsaupetrecutfapteleceaudusla
suspendarealegaldeplindrept(art.243)petrecutenultimeleaselunialetermenuluideperimare.
nspesnuexisteocauzdestingereaprocesuluiprevzutdeonormspecial:nmateriededivor,disp.art.618
c.pr.civ.(stingereaprocesuluiprinmpcareaprilor,sevoraplicacuprioritatefadeart.248c.pr.civ..
Caracteristici:Perimareaopereazdedrept,dareatrebuieconstatatdeinstanacaresdeclarestinsprocesul.
Dacprocesulcivilestencurs,deitermenuldeperimaresamplinit(safixattermenpentrujudecatnfond),perimareava
puteafiinvocatconf.Art.253alin.1prinintermediulexcepiei.Aceastaesteoexcepiedeprocedurperemptorieiabsolut,
putndfiinvocatdeparteainteresat,procuror,saudeinstandinoficiu,darnumaincursuljudecii,npriminstan,
astfeleaseacoperneputndconstituimotivdeapel(art.253alin.Final)dacperimareaaciuniiafostinvocatlainstanade
fondiaceastaaconstatatnmodgreitcnuaoperat,parteainteresatvaputeaatacahotrrea,pecaleaapelului.
Dacprocesulestennelucrare,mijloculdeconstatareaperimriiesterepunereaperoldinoficiusaulacerereapriiinteresate
(careprofiticoparticipanilor),nvedereaconstatriiperimrii.Prilevorficitatedeurgen,iargrefierulvantocmiodarede
seamasupraactelordeprocedurnlegturcuperimarea(art.252).
Soluionare:Indiferentcestevorbadecereresaudeexcepie,trebuiesaiblocodezbaterecontradictorie.
Daccerereasauexcepiadeperimareserespinge,instanavapronunaoncheiereprincarevaconstatacperimareanua
operat,fiepentrucnuexistculpaprii,fiepentructermenuldeperimareestesauafostsuspendatorintrerupt.ncheierea
vaputeafiatacatnumaiodatcufondul.

Daccerereasauexcepiadeperimareesteadmis,instanapronunohotrresusceptibildeafiatacatcurecursn15zile
delapronunareinudelacomunicare(art.252alin.Final).Vaputeafiatacatcurecurshotrreadeperimareaaciuniisaua
cereriideapel,nunsiarecursului,deasemeneapoatefiatacatcurecurshotrreadeperimareacontestaieinanularesau
arevizuirii,darnumaidacihotrreadeatacerasusceptibilderecurs.
Efecteleperimrii:Procesulsestinge,prilefiindrepusensituaiajuridicanterioarintentriicereriiperimate.Actelede
procedurnuimaiproducefecteledardacnusaprescrisdreptullaaciune,prilepotdeschideunnouproces,ncaresepot
folosiprobeleadministratenprocesulstinsdacnouainstannuhotrterefacerealor(art.254alin.2).

Sanciunealipsiriideefecteaactelordeprocedurprivetedoarfuncialorprocesual:dacacesteactecuprindmanifestride
voin,declaraiisauconstatridefapteleivorproduceefectele.
Dacseperimapelul,hotrreaatacatsedesfiineazidobndeteputeredelucrujudecat,mpiedicndexercitarea
recursului.
Dacseperimrecursul,hotrreaesteirevocabil.
Dacseperimcontestaiananularesaurevizuirea,caleaextraordinardeatacnumaipoatefireiteratpentruacelaimotiv.

Perimareainstanei

Conformart.1891c.civ.,instanelenceputeidelsate,sevorprescrienlipsdecereredeperimaren30deanisocotiidela
ultimulactdeprocedurprevzutncauz.
Deinsistemulactualperimareaopereazdedrept,sarputeaivivsituaiiexcepionalencareperimareasnupoatfunciona
iatunciiargsiaplicabilitateadispoziiileart.1891c.civ..

Perimareaexecutriisilite

Potrivitart.389c.pr.civ.,daccreditorulalsatstreacaselunideladatandepliniriioricruiactdeexecutare,frsfi
urmatalteactedeurmrire,executareaseperimdedreptioriceparteinteresatpoateceredesfiinareaei.ncazde
suspendareaexecutrii,termenuldeperimarecurgedeladatasuspendriiexecutrii.
Oaplicarespecialaacestuiprincipiuesteceadinart.496c.pr.civ.cuprivirelacomandament:dacautrecut6lunideladata
comunicriicomandamentului,frcaalteactedeprocedursfiurmat,comandamentulseconsiderdeplindreptcaicndnu
arfifost.
Condiii:termenulde6lunideladatampliniriioricruiactdeexecutare.Termenulsecalculeazdelaultimulactdelacare
creditorularmasinactivinuamaicontinuatexecutarea.Dacexecutareaafostsvrit,numaipoateinterveniperimarea
chiardacncheiereaultimuluiactdeexecutarenuintervinentermende6lunidelasvrireaexecutrii,aceastanuseperim,
iarprileauncontinuaredeschiscaleacontestaieilaexecutare(art.403).

Intervalulctdureazsuspendareaexecutriinuintrncalculultermenuluideperimarecitermenulvacurgedelancetarea
suspendrii(art.389alin.2),chiardacaceastsuspendareafostconsimitdecreditor.
nuauurmatalteactedeurmrire.Estesuficientnscacreditorulsifimanifestatdiligena,chiariprintrocererenvederea
continuriiexecutrii.nacestcazdeiunnouactdeexecutarenuaintervenit,cerereaconstituieunactdeprocedurcare

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

10/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

ntrerupeperimareaexecutrii,lafelcumsentrerupeiperimareaaciunii(art.249).Nuareimportandelacinevineactulde
procedur(creditor,debitor,ter).
culpacreditorului.Perimareanuintervinedacactuldeexecutaretrebuiendeplinitdinoficiu(ncheiereaprevzutdeart.403
c.pr.civ.sauordonanadepoprireprev.deart.4611c.pr.civ)
Caracteristici:Perimareaexecutriisiliteopereazdedrept(opelegis).Dacorganuldeexecutareconstatcautrecutmaimult
de6lunidelaultimulactdeexecutare,,vatrebuisrefuzecontinuareaurmririi.Daccreditorulcontestaceastapreciere,se
vaadresainstaneideexecutarecuocontestaielaexecutare.
Dacexecutorulcontinuurmrirea,deiintervineperimarea,areeldreptullacontestaielaexecutare.
nsituaiaprocedurilorexecuionalejurisdicionale,instanaesteobligatsconstateperimareadinoficiuprinintermediul
excepiei.idebitorularedreptulsinvoceaceastexcepiesausfacocererelainstanpentruaseconstataperimarea
executriisilite,careesteadmisibilnumaidacparteainteresatnuaredeschiscaleacontestaieilaexecutare.
Soluionare:Judecareacereriisauexcepieiinvocatesefacepotrivitdisp.art.248254c.pr.civ..Suntvalabiletoatemeniunile
fcutecuprivirelaperimareajudecii.
Efecte:Toateacteledeexecutarendeplinitesuntdesfiinate,astfelnctdebitorulsauterulinteresatpoateceredesfiinarea
msurilordeindisponibilizare(sechestru,popriri,comandamente).
Creditorulpoatencepeonouexecutaresilit,dacnusaprescrisacestdrept,darlanouasomaienusevamaialturatitlul
executoriu(art.389alin.ultim),cciacestaafostodatcomunicat.
Perimareanuseaplicmsurilorasiguratorii(sechestruasigurator,poprireasiguratorie),fiindceleseiauanteriorobinerii
titluluiexecutoriu,pentruasigurareaaciunii.Dupobinereatitlului,dacnusecerevalidareapopririiasiguratorii,totuiva
operaperimarea.
Conformart.390alin.1,perimareanuseaplicncazurilencarelegeancuviineazexecutareasilitfrsomaie(ex:
ordonanapreedinial,dardoctrinanuestedeacordcuaceasta.
nmateriaurmririisiliteimobiliarenArdeal,ipotecaexecuionalnuestesupusperimrii,cidoaracteledeexecutare
ulterioare.

1.Excepialipseidoveziicalitiidereprezentant(art.161)

Explicaii:Conf.art.67alin.1c.pr.civ.,prilepotsiexercitedrepturileproceduralenunumaipersonalciiprinmandatar(
nuavemaicinvederecazuriledereprezentarejudiciarlegalcarevorfiexaminatelaexcepialipseicapacitiiprocesuale).

ncazurilepersoanelorfizice,reprezentareanuesteposibilncazulart.218(rspunsullainterogatoriu)iart.614(judecatan
faainstanelordefondadivorului)nrestpoatefidesemnatcamandatarfieunavocat(ncondiiileLegii51/1995pentru
organizareaiexercitareaprofesieideavocat)fieoaltpersoancarenuvaputeanspuneconcluziidectprinavocat(art.64
alin.4)cuexcepiileprev.deart.64alin.5i6iart.70c.pr.civ..

Avocatulesteangajatnbazaunuicontractdeasistenjudiciariselegitimeaznfaainstaneiprinmputernicireavocaial.
Mandatarulneavocattrebuiesprezinteoprocurcaresmbraceformaunuinscrissubsemnturlegalizat(art.68alin.1)
nceprivetepersoanelejuridice,acesteapotstanprocespersonal(prinorganuldeconducere)sau,deregul,prinjurisconsult
(art.4lit.EdinDecretul143/1955privindoficiilejuridice).nfaainstaneilegitimareaorganuluideconduceresefaceprin
nscrisuldincarerezultaceastcalitate,iarajurisconsultului,prindelegaiasemnatdeefuloficiuluijuridicsaude
conductorulpersoaneijuridice.
Organelecentralepotfireprezentateprinjurisconsuliiorganelorlocale,nlocalitilencareacesteaiausediul(art.8din
Decretul143/1955).

Nimicnumpiedicpersoanajuridicdeaapelalaserviciileunuiavocat.
Demenionatcpentrupornireaaciunilor,fixareapreteniilor,darearspunsurilorlainterogator,renunarealapretenii,aciune
saucideatac8nuiintroducereaciideatac)estenevoiedeodelegaiespecial(art.7dinDecretul143/1955).
Caracteristici:Excepialipseidoveziicalitiidereprezentantesteoexcepiedeprocedur,absolut,carencepedilatoriui
sfreteperemptoriu.Eapoatefiinvocatnoricestareapricinii.
Soluionare:Dacreprezentantulpriipersoanfizicsaupersoanjuridicnufacedovadacalitiisale,instanavaacorda
facultativ(nfunciedemprejurriledefaptalepricinii)untermenpentrumplinireaacestorlipsuri,iardacnacesttermenele
nusemplinesc,vaanulacererea(art.161c.pr.civ.).
Deci,nulitateanuintervinenmodautomat.
ntretimp,titularuldreptuluipoateratificaactelefcutedepersoanacenuaveacalitateadereprezentant.

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

11/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

CAP.III.EXCEPIILEDEFOND
SeciuneaI.Excepiileprivindcondiiiledeexerciiualeaciuniicivile
Aciuneacivilreprezintansamblulmijloacelorprocedurale,princarencadrulprocesuluicivil,seasigurproteciadreptului
subiectivcivil,oriaunorinteresecivileocrotitedelege.

Elementeleaciuniicivilesuntprile(celcaresepretindetitularuldreptuluisubiectivicelcareatulburatexerciiulnormalal
acestuidrept),obiectul(proteciarespectivuluidreptsauinteres)icauza(estevorbadecausapetendi,adicscopulsprecare
sendreaptvoinaceluicereclamsauseaprinucausadebendi,adictemeiuljuridicaldreptuluiinvocat).

Pentruaexercitaoaciune(avemnvederetoateformeleproceduraleceintrnconinutulaciunii:cerereadechemaren
judecat,excepie,msurasiguratorie,caledeatac,executaresilit),celcarerecurgelaeatrebuiesafirmeexistenaunui
dreptisjustificeinteresuldeaapelalaserviciuljustiiei.Toateprilevortrebuinssaibcapacitileicalitateaprocesual
deastanproces.

1.Excepiadeprematuritateadreptului/interesului

Prindreptsubiectivcivilnelegemposibilitatearecunoscutdelegeacivilsubiectuluiactivdeaaveaoanumitconduitn
raportcudreptulsu,deapretindeoconduitcorespunztoaredelasubiectulpasivideaapelalaforacoercitivastatuluin
cazdenevoie.
Explicaii:Dreptulsubiectivcivil/interesullegitimtrebuiesfierecunoscutiocrotitdelege,sfieexercitatcubuncredinin
limitelesaleexterne(materialeijuridice)iinterne(potrivitcuscopuleconomicisocial),sfieactual(numaipentruaciunilen
realizare,nuicelenconstatare).
Lasfrituljudecii,decidupdezbatericontradictorii,dacseconstatcreclamantulnujustificundreptsauacestanu
ndeplinetecerineledemaisus,cerereavafirespins.
Dacdreptulnuesteactual,sevaridicaexcepiadeprematuritate.
Caracteristici:Excepiadeprematuritateadreptului/interesuluiesteoexcepiedefond,absolutiperemptorie.
Celcarearidicato,invocfaptulcdreptulestesupusunuitermensaucondiiisuspensive.
Soluionare:Duppunereandiscuiaprilor,excepiasesoluioneazpotrivitregulilorgenerale.Dacseadmite,cerereavafi

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

12/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

respinscaprematur,frasemaiintrancercetareafondului.Desigur,reclamantulvaputeareiteracerereasanmomentuln
caresamplinittermenulsaucondiia.
ndoctrinsaconturatopiniac,daclapunereanmicareaaciuniiobligaianudeveniseexigibil,prtulpoateinvoca
prematuritateacereriiicererespingereaeichiardactermenularfifoarteapropiatsaucondiiaarfipepunctuldeasemplini.
Dardacnmomentulncaresepuneproblemaprematuritii,obligaiaadevenitexigibil,cerereareclamantuluinuarmai
puteafirespinscaprematur.
Deasemenea,aciuneanuarputeafirespinsdacprtulnuainvocatexcepiaprematuritii,ncazulncaredreptulera
afectatdetermen,iaacceptatdiscuiiasuprafondului!

Estedeobservatcdrepturileneactualenusuntcutotullipsitedeproteciejuridic,deoarececreditorulpoatecereanumite
msurideasigurareoriconservare,poateprocedalaoasigurareadovezilorsaupoateintroduceoaciune,provenitnbazaart.
110c.pr.civ.carestabileteiexcepiidelaregulaactualitiidreptului.

1.Excepialipseideinteres

Explicaii:Prininteresnelegempracticfolosulmaterialsaumoralpecarelurmretecelceporneteaciuneasausvreteun
actprocedural.
Interesultrebuiesfielegitim(nlegturcupreteniaformulat),personalidirect(folosulpractictrebuieslvizezepecel
carerecurgelaformaprocedural),nscutiactual(parteasarexpunelaunprejudiciudacnuarrecurgenacelmomentla
aciune).
Deregul,dacdreptulpretinsesteactuliinteresulestenscutiactual,totuiesteposibilacestlucruicnddreptulnueste
actual:ncazulaciunilorprev.deart.110c.pr.civ.,ncazulasigurriidovezilor(art.235alin.l)inipotezacererilorn
constatare(art.111).
Caracteristici:Excepialipseideinteresvizeazfieinexistenainteresului,fiecazulncareinteresulnundeplinetecerinelede
maisus.Eaestedefondabsolutiperemptorieipoatefiinvocatideprocurorsauinstandinoficiu.
Soluionare:Dacinteresulnuestenscutiactual,cerereaserespingecaprematur,existndposibilitateareiterriiein
momentulncareinteresulvafinscutiactual.
ncelelaltecazuri,cerereavafirespinscalipsitdeinteres,framaificercetatnfond(ex.invocareadectrepartealegal
citatanulitiipentrunenmnareacitaieipriiadversecucelpuin5zilenaintedetermenuldejudecat,exercitarea
recursuluidecelcareactigatprocesul,introducereauneicontestaiinanularepemotivcparteaadversnuafostlegalcitat
latermenulcndaavutlocjudecata,cerereaprincarecreditorulrecunoateaducereaunorbunurinpatrimoniuldebitoruluisu
deiacestaestesolvabil,etc.).

1.Excepialipseicapacitiiprocesuale

Explicaii:Capacitateaprocesualreprezintaplicareapeplanprocesualacapacitiicivile.
a.Capacitateaprocesualdefolosinconstnaptitudineauneipersoanedeaaveadrepturiiobligaiipeplanprocesual.
Pentrupersoanelefizice,aceastancepelanaterealorinceteazlamoartealor.Eaesteegaligeneralpentrutoi.
Nimeninupoatefilipsitntotalitatedeaceastcapacitate,doarncazurileexpresprevzutedelegepentrungrdireacap.
civiledefolosin,persoanafizicnuvaaveanicicapacitateaprocesualdefolosin.
Pentrupersoanelejuridice,aceastancepedeladatanregistrriilor,iarpentrupersoanelejuridice,nesupusenregistrrii,dela
datandepliniriicerineiprevzutedelege(art.33i28dinDecretul31/1954)inceteazprincomasare,divizaretotalsau
dizolvare8lancheiereaoperaiunilordelichidare).Specificesteprincipiulspecialitiicapacitiidefolosin,persoanelejuridice
neputndaveadectdrepturiiasumaobligaiicarecorespundscopuluiei(art.34dinDecretul31/1954).
b.Capacitateaprocesualdeexerciiuconstnaptitudineauneipersoanedeaivalorificasingurdrepturileprocesualei
deaindeplinisingurobligaiilepersonale,decideastanjudecat..Dinacestpunctdevederepersoanelefizicesuntde3
categorii:
cucapacitateadeplindeexerciiu:Auaceastcapacitateipotstasingurinprocesceicareaumplinitvrstade18
ani8art.8dinDecretul31/1954),respectivminorade16anisau15anicaresacstorit(art.8dinDecretul31/1954,coroborat
cuart4c.fam.).Eavancetaprindeces,puneresubinterdiciejudectoreascsauncazulanulriicstorieicareintervine
naintecafemeiasmplineasc18ani.
frcapacitatedeexerciiu:intrnaceastcategorieminoriisub14aniiinterziiijudectoreti(art.11dinDecretul
31/1954).Einupotstapersonalnprocescinumaiprinreprezentaniilegali:pentruminoriprintele,iarnlipstutorele,
pentruinterziitutorele,iarpnlanumirecuratorulprovizoriu.Deasemenea,cndnuexistreprezentantlegalicauza
trebuiesoluionaturgent,lacerereapriiinteresatesevanumidectreautoritateatutelar,uncuratorspecialcaresl
reprezintepeincapabilpnlanumireareprezentantuluilegal(art.44c.pr.civ.)Sadeciscseimpunenumireaunuicuratori
cndexistcontrarietatedeinteresentrereprezentanticelreprezentat8deexemplupartajntreminoriprini).Aadar,va
ficitatnumaireprezentantul.Dacminorulmplinete14anincursulprocesuluielvaficitatiarreprezentareasetransformn
asisten.

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

13/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

cucapacitateadeexerciiurestrns:Estevorbademinoriide1418ani(art.9dinDecretul31/1954)carevorficitaii
vorstapersonalnproces,darasistaideocrotitoriilegaliprini,iarnlipsdetutore,cevortrebuiieicitaiissemneze
alturideminororiceactprocedural8excepie:litigiileceizvorscdincontractuldemunc).
Indiferentdacestevorbadeincapabildeplinsauretras,dacurmeazafifcuteacteproceduralededispoziie(renunareala
judecatsauladr.subiectiv,renunarealaocaledeatacsauretragereaei,achiesarea,tranzacia),estenevoiedeautorizarea
(ncuviinareaprealabil)specialaautoritiitutelare.Nicichiarcuaceastautorizarenuesteposibilrenunarealajudecatn
cazulaciunilorpentrustabilireapaternitiidinafaracstoriei(C.S.J.S.C.Dec.74/1990).
Pentrupersoanelejuridicecapacitateadeexerciiusedobndetedeladatanfiinriiisesfreteodatcuncetareapersoanei
juridice,fiindguvernatdeprincipiulspecializrii.Easeexercitprinorganelesaledirectsauprinjurisconsult,acteleastfel
fcute,nlimiteleputerilorconferiteacestorpersoane,fiindactelepersoanelorjuridicensei(art.35dinDecretul31/1954).
Asociaiilesausocietilefrpersonalitatejuridicpotstanjudecatcaparte,dacauorganepropriideconducere(art.41alin.
2c.pr.civ.).
Caracteristici:a.Acteledeprocedurfcutedeopersoanfizicsaujuridicfrcapacitatedefolosinsuntlovitedenulitate
absolut.Excepialipseicapacitiiprocesualedefolosinesteoexcepiedefond,absolutiperemptorie.Eapoatefiridicatde
oricaredintrepri,deprocurorsaudeinstandinoficiu,ntotcursulprocesului.
b.Acteledeprocedurndeplinitedecelcenuareexerciiuldrepturilorprocedurale(art.43alin.2)saudecelcarenuafost
asistatdeocrotitorullegalsuntanulabile.Excepialipseicapacitiideexerciiu(carevizeaznerespectareadispoziiilorcuprivire
lareprezentaresaulaasisten)esteoexcepiedefond(deic.pr.civ.oincludeprintreceledeprocedur),absoluti
peremptorie,putndfiinvocatnoricestareapricinii(art.43alin.1),chiardectreadversar.Dacmputerniciiilegalinui
justificcalitatea(prinnscrisuridoveditoare)sevainvocaexcepialipseidoveziicalitiidereprezentant(art.161).

Soluionare:
a.Dacexcepiaseadmite,cerereasevarespinge,caincazullipseidreptuluisubiectiv,cafiindintrodusde/mpotriva
uneipersoanefrcapacitatedefolosin
b.ncazulcellalt,actulesteanulabil,astfelnctlipsadecapacitatepoatefimplinitninstanpnlatermenul
acordatfacultativnacestscop(pentruintroducereancauzamputerniciilor)cndreprezentantulsauocrotitorullegalva
ratificaactul,totalsauparial(art.161alin.1iart.43alin.2)Daclipsurilenusemplinescntermenulacordat,cerereaseva
anulaprinhotrre(art.161alin.2).

1.Excepialipseicalitiiprocesuale

Explicaii:ndreptireadeafigurantrunprocescareclamantsauprtsenumetecalitateprocesual.Auaceastcalitate
titularuluidreptuluinraportuljuridicdedusjudecii(calitateprocesualactiv),respectivcelobligatnacelairaport(calitate
procesualpasiv)dariprocurorul8art.45c.pr.civ.),autoritateatutelar(art.44alin.1,109,143,151c.fam.),terii
intervenieni(art.4964c.pr.civ.).
Caracteristici:Attcalitateaprocesualactiv,cticeapasivtrebuiescjustificatedectrereclamantprinindicareamotivelor
defaptidedreptiaobiectuluipretenieisale,iarinstanaesteobligatsleverifice,fienaintedencepereadezbaterilor,dac
acestlucruesteposibil8deregulncazulcererilorrealenumaidacseinvoclipsacalitiiprocesualepasive)fiencadrul
dezbaterilorasuprafonduluidreptului(deexemplu,dacseinvocexcepialipseicalitiiprocesualeactivencazulcererilor
reale).
Excepialipseicalitiiprocesualeesteoexcepiedefond,absolutiperemptorie.Eapoatefiinvocatnoricestareaprocesului,
dectreparteainteresat,deprocurorsaudeinstandinoficiu.
Soluionare:Dacexcepiaestenentemeiateasevarespingeprinncheiere,atacabilnumaiodatcufondul.Dacexcepia
esteadmis,instanavadaohotrreprincarevarespingeaciuneacafiindintrodusde/mpotrivauneipersoanelipsitede
calitate.Cndntroaciunerealseinvoclipsacalitiiprocesualeactive,iarinstanadupceaunitexcepiacufondul,
constatcdreptulexistdar,reclamantulnuestetitularuldreptuluireal,nuvarespingeaciuneacanefondat,cicafiind
introdusdeopersoanfrcalitate.Dacprocesulafostpornitdeopersoanfrcalitate,procesulvaputeafiredeschisde
persoanacarejustificaceastcalitate.

Dacaciuneaafostrespinspentrulipsacalitiiprocesualepasive,reclamantulvaputeapornidinnouprocesul,chemndn
judecatopersoancarearecalitate.ns,ncazulaciunilorreale,prtulvaputeaartapnlaprimazidenfiarepe
adevratultitularaldreptuluii,dacacestarecunoatesusinerileprtuluiiarreclamantulconsimte,valualoculprtului,care
vafiscosdinjudecatdacterulnusenfieazsautgduieteartrileprtului,elvadobndicalitateadeintervenient
principalihotrreaivafiopozabil(art.6466c.pr.civ.).
SeciuneaII.Excepiaputeriidelucrujudecat(art.1201c.civ.,art.166c.pr.civ.)

Explicaii:Celmaiimportantefectaluneihotrrijudectoretiesteputerea(autoritatea)delucrujudecatcaresebazeazpe

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

14/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

adevrulstabilitdeinstan(resiudicataproveritehabetur)icareestemenitsevitecontrazicerilentredouhotrri
judectoreti.Conformart.1201c.pr.civ.putereadelucrujudecatimplicotriplidentitatedeelementealecelordouprocese:
Depri:searenvedereparticipareanambeleprocesealeaceloraipersoane(fiecaustatnnumepropriu,fieprin
reprezentantputerealucruluijudecatnuopereaznsfadereprezentant,ccinuestepartechiardaccalitilelor
procesualesuntinversate.Suntpri,chiardacnuaufiguratninstani:succesoriilegaliuniversaliiceicutitluuniversal,
creditoriichirografari(reprezentaidedatornicngestiuneapatrimoniuluisu,subrezervaaciunii)idobnditoriicutitlu
particular(lorlesuntopozabilehotrrileobinutempotrivaautoruluilor,anterioareactuluidetransmisieabunului).
Deobiect:Estevorbaattdeobiectulmaterial(ex:bunul)ctidreptulsubiectivcepoartasupralui(ex:dreptulde
proprietateasuprabunuluirevendicat).Existidentitatedeobiectchiardacacestaestediferitformulatnceledoucereri,cnd
rezultcscopulfinalurmritdereclamantesteacelainuareimportandacdreptulcesencearcasevalorificadinoua
fostinvocatpecaleprincipalsauincidental.
Decauz:Existidentitatedecauzcndfundamentuljuridicaldreptuluipretinsesteacelai.Sadeciscnuexistidentitate
decauzatuncicndnprimaaciunesacerutanulareaactuluipentruunviciudeconsimmnt,iarnadouasecereanularea
pentrunentocmireaactuluinformacerutdelege.
Auputeredelucrujudecathotrrileirevocabile,cutoateacesteaielepotfidesfiinateprincontestaienanularesaurevizuire,
iarpentruunele,putereadelucrujudecatestepstratnumaidacstareadefaptrmneneschimbat(ordonanepreediniale,
pensiidentreinere,ncredinareacopiilorminori,puneresubinterdicie,etc.).ihotrrileinstanelordefondauputerede
lucrujudecat,darprovizorie,caresevaconsolidaprinexpirareatermenuluideatacfieprinrespingereaciideatac,nprincipiu,
hot.judectoreascpoateproduceefecteledeladatarmneriidefinitive.

nmaterienecontencioas,hotrreanuareputeredelucrujudecat(ncheieriledinart.336alin1.).noricecaz,putereade
lucrujudecatprivetenumaidispozitivulhotrriiiesteindependentdecalitateasoluieipronunate.Considerenteleauputere
delucrujudecatnumainmsurancareexplicdispozitivulisereflectnacesta.
Caracteristici:Art.1201c.civ.reglementeazinstituiacaoprezumielegalabsolutcarenupoatefirsturnatprinniciun
mijlocdeprob.Dindisp.art.166c.pr.civ.rezultcexcepiaautoritiidelucrujudecatesteoexcepiedefond,peremptoriei
absolut,carepoatefiinvocatdeoriceparte,deprocurorsaudeinstandinoficiu,noricestadiualprocesului(chiarnapel
saunrecursart.166sauprinrevizuireart.322pct.7c.pr.civ.).Dacprimulprocesestencncurstotlaoinstande
fond,sevainvocaexcepiadelitispendennceadeadouaaciune.
Soluionare:Excepiasepoaterespingeprinncheieresauseadmiteprinhotrre(instanarespingeaciuneapentruautoritate
delucrujudecat)dupceafostpusndiscuiaprilor.
Pentruaexistaputeredelucrujudecat,estenecesarsfieexaminatirezolvatprimullitigiunfond,sfiexistatojudecat
contradictorie,cucaractercontencios.Decinuvoraveaaceastputerecapeteledecererenerezolvate,hotrriledeanularesau
respingerefrintrarenfond.
Efecteleputeriidelucrujudecat:
a.parteacareactigatprocesulsepoateprevaladedreptulrecunoscutprinhotrreadefinitiv,ntronoujudecat,fr
amaiputeafiluatndiscuieexistenadreptului..Parteacarelapierdutnumaipoaterepunendiscuiedreptulsu.
Putereadelucrujudecatareurmtoarelecaractere:exclusivitatea(unnouprocesntreaceleaipri,cuacelaiobiecti
cauzesteimposibil)incontestabilitatea(hotrreadefinitiv,respectivirevocabilnupoatefirepusndiscuiedectprin
intermediulcilordeataclegale),executorialitatea(dachotrreaestesusceptibildeexecutare,eapoatefipusn
executarelacerereapriicareactigat,aprocuroruluisauuneori,dinoficiu),obligativitatea(priletrebuiessesupun
ei).
b.puterealucruluijudecat(caefectprocesualalhotrriijudectoretinuseconfundcuopozabilitatea(caefect
substanial).Regulaestecohotrrejudectoreascareefecterelative,numaintrepri.nanumitemateriingeneralcele
privindstareaicapacitateapersoanelor,efecteleseproducergaomnes.nmaterienecontencioas,hotrreanumaiare
puteredelucrujudecat,dareapoateantrenaomodificareasituaieijuridicedintrepri.Invers,hotrrilepronunaten
cererilenconstatare,precuminhotrreaderespingerecanefondataaciunii,auputeredelucrujudecatdarnu
modificsituaiadedreptsubstanialdintrepri.
c.Putereadelucrujudecatnuseconfundnicicuforaexecutorieahotrrilorjudectoreti.Unelehotrriauputerede
lucrujudecatdarnusuntsusceptibiledeexecutaresilit(hot.ncereriledeconstatare,hotrreaderespingereaaciunii,
hotrreadeanulareaunuiactjuridicfrasedispuneirepunereaprilornsituaiaanterioar,etc.)altelepotfipusen
executaredeinuautrecutncnputereadelucrujudecat(hotrreacuexecuievremelnic:art.278279c.pr.civ.)saunu
oau(ncheierilepronunatenmaterienecontencioasart.336alin.1c.pr.civ.).
d.Dacntrunprocespenalaciuneacivilestealturatceleipenale,atunciinstanapoatedaurmtoarelesoluii:admite
aciuneacivildacpronuncondamnareainculpatuluiiconstatcinfraciuneaaprodusprejudicii,respingeobligatoriu
pentrucazurileprev.deart.10lit.a,c,hc.pr.pen.,nuosoluioneazpentrucazurileprev.deart.lit.a,f,j,c.pr.pen.,iar
ncelelaltesituaii,apreciazdacestecazulsacordedespgubiri.
Nusevaputeainvocaputereadelucrujudecatdacsadispusprinrezoluienencepereaurmririipenalesauprinordonansa
aplicatunuldincazuriledelaart.10c.pr.pen..Dacinstanapenalnuaacordatdespgubiri,deiaveaposibilitatea,saunusa
soluionataciuneacivil,preteniilecivilesevorsoluionadeinstanacivilfraseputeaopuneputereadelucrujudecata
hotrrilorpenale.

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

15/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

Dacaciuneacivilnusaexercitatncadrulprocesuluipenal,orisadispusdisjungerea,atuncihotrreapenaldefinitivaren
civilputeredelucrujudecatcuprivirelaexistenafaptei,persoanacareasvritoivinoviaacesteia(art.22c.pr.pen.).Dac
instanapenalastabilitintindereaprejudiciuluirezultatdininfraciune,instanacivilvareinecadoveditacestprejudiciu
prilecarenuaufiguratnsnprocesulpenalpotdiscutaacestcuantum,deoarecepentrulaturacivilhotrreaproduceefecte
relative.

CAP.IV.EXCEPIADENECONSTITUIONALITATE
Excplicaii:Potrivitart.144dinConstituie,CurteaConstituionalareurmtoareleatribuii:
Sepronunasupraconstituionalitiilegilor,naintedepromulgareaacestora,lasesizareaPreedinteluiRomniei,aunuiadintre
preediniicelordouCamerealeGuvernului,acuriiSupremedejustiie,aunuinumrdecelpuin50dedeputaisau25
senatori(controlul2priori),precumidinoficiu,asuprainiiativelorderevizuireaConstituiei
SepronunasupraconstituionalitiiregulamentelorParlamentului,lasesizareaunuiadintrepreediniicelordouCamere,a
unuigrupparlamentarsauaunuinumrdecelpuin50dedeputaisau25desenatori
Hotrteasupraexcepiilorridicatenfaainstanelorjudectoretiprivindneconstituionalitatealegiloriaordonanelor(
controlulaposteriori)
Hotrteasupracontestaiilorcareaucaobiectconstituionalitateaunuipartidpolitic.
CurteaConstituionalesteorganizatifuncioneaznbazaLegii47/1992(M.Of.101/22mai1992),modificatprinLegea
138/1997(M.Of.170/25iulie1997)irepublicatnM.Of.187/1997,iarRegulamentulsudin1992(M.Of.190/7august
1992)afostabrogatprinHot.CuriiConstituionalenr,12/4noiembrie1997iadoptatunnouRegulament(M.Of.308/12
noiembrie1997).

Caracteristici:
a.organelenfaacrorasepoateinvocaexcepiadeneconstituionalitate.Conformart.144lit.cConstituieiaart.23
alin.1dinLegea47/1932,republicat,excepiasepoateridicanumainfaainstanelorjudectoreti,fiindexclusealte
organedejurisdicie.Desigur,acestlucrunuafecteazdreptulceteanuluideacontestalegitimitateaconstituionalalegii
aplicabileprocesuluilorncazulncarecerereanuestedecompetenainstanelorjudectoreti,ciaaltuiorgandejurisdicie,
ntructart.21dinConstituieasigurnoricelitigiuaccesullainstanelejudectoretinfaacrorasepoateinvoca
excepia
bobiectulexcepieideneconstituionalitate.Conformart.144lit.cConstituieiart.23alin.1dinLegea47/1992,excepia
poatevizanumaiolegesauordonan,oriuneledispoziiidintrolegesauordonannvigoare,decaredepindesoluionarea
cauzei.Facemurmtoareleprecizri:
excepiadeneconstituionalitatenupoatevizadectolegesauordonan,actelenormativeiindividualealeGuvernului,
ministereloricelorlalteautoritialeadministraieipublicecentralesaulocale,indiferentdematerialacareserefer,sunt
controlatesubaspectullegalitiiinclusivrespectareadispoziiilorlegiifundamentaledeinstaneledecontencios
administrativ
potrivitart.23alin.3dinLegea47/1992,nupotfaceobiectulexcepieiprevederilelegaleacrorconstituionalitateafost
stabilitpotrivitart.143alin.1Constituie,conformcruiadacCurteaconstat,ncadrulcontroluluiapriori,codispoziie
legalesteneconstituional,legeasetrimiteParlamentuluisprereexaminare,iardaceaesteadoptatnaceeaiform,cuo

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

16/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

majoritatedecelpuin2/3dinnumrulmembrilorfiecreiCamere,obieciadeneconstituionalitateconsacratprindeciziaCurii
Constituionaleestenlturat,promulgareadevenindobligatorie.Aadar,oasemeneadispoziielegalnumaipoatefiatacat
dupintrareaeinvigoare,pecaleaexcepiei
potrivitaceluiaiarticolialiniatdinLegea47/1992,nupotfaceobiectulexcepieiniciprevederileconstatatecafiind
neconstituionaleprintrodecizieanterioaraCuriiConstituionale,deoareceodatadmisexcepiadeneconstituionalitatentr
oanumitspe,deciziaesteobligatorie,areputerepentruviitoriproduceefecteergoomnes
CurteaestecompetentssepronuneiasupraconstituionalitiilegiloranterioareConstituieidin1991,nacestcaz,dacse
admiteexcepiadeneconstituionalitate,urmndsseconstateabrogareadispoziiilorlegaleatacatentem.Art.150alin.1
Constituie(legileitoatecelelalteactenormativermnnvigoarenmsurancareelenucontravinprezenteiConstituii)i
nussedeclareneconstituionalitateaei,cancazullegiloradoptatedupintrareanvigoareaConstituiei
ncepriveteordonaneleGuvernului,acesteapotfiatacatecaneconstituionale,pecaledeexcepie,numaipnnmomentul
ncareseadoptlegeadeaprobaresauderespingere.Dacexcepiaseadmite,nusemaipuneproblemaaprobriisau
respingeriiordonaneiprinlegedacordonananuafostatacatpnlamomentuladoptriilegiisaudacexcepiaafost
respins,semaipoateinvocaneconstituionalitateantem.Art.144lit.a,naintedepromulgarealegiideadmiteresaude
respingereaordonaneiiarduppromulgarealegiideaprobareaordonanei,sepoateridicaexcepiadeneconstituionalitate,
carevavizadeaceastdatlegea,alcreiconinutlconstituiedispoziiilecuprinsenordonan,modificateorinudelege.
c.invocareaexcepieideneconstituionalitate.Excepiapoatefiinvocatnumaidectreunadinpricalitatepecareoarei
procurorulsaudeinstandinoficiu(art.23alin.2dinLegea47/1992)nuidealiparticipanilaproces(experi,martori,
interprei).
Nuareimportandacprocesulsesoluioneaznpriminstanoriseaflntrocaledeatacordinarsauextraordinar.

InstanavasesizaCurteanumaidacvaconstatacestevorbadeneconstituionalitateauneidispoziiidecaredepinde
judecareacauzei(art.23alin.1),dacseinvocneconstituionalitateamaimultordispoziiilegale,instanavasesizaCurtea
numaicuprivirelacelerelevantepentrurezolvareacauzei.
Aadar,instanancalitatedeprimfiltrulegalvarespingeprinncheieremotivatexcepiacainadmisibilinuvamaisesiza
Curteaconformart.23alin.6,dac:sencalcprevederileart.23alin.1(excepiavizeazalteactenormativedectcele
indicatesauactenormativeabrogateexpres,sautextulatacatestenerelevantpentrusoluionareacauzei),alin.2(excepiaeste
ridicatdealiparticipanilaproces)saualin.3(constituionalitateaafoststabilitpotrivitart.145alin.1alConstituiei,sause
atacunactnormativacruiabrogaresaconstatatexpresprindeciziadefinitivaCurii)
dsesizareaCuriiConstituionale.
Conformart.23alin.4,sesizareaCuriisedispunenumaidectreinstananfaacreiasaridicatexcepia
neconstituionalitii,printroncheiere.ncheiereavacuprinde,pelngelementeleprev.deart.261c.pr.civ.,punctelede
vederealeprilor,opiniainstaneiasupraexcepieiivafinsoitdedoveziledepusedepriiardacexcepiaafostinvocat
dinoficiu,ncheiereatrebuiemotivat,cuprinzndisusinerilepriloridovezilenecesare.
ntem.art.23alin.5,peperioadasoluionriiexcepiei,instanavasuspendaobligatoriujudecareacauzei.Caleadeataca
ncheieriiitermenulsuntceleprevzutededreptulcomun,astfel,ncheiereapoatefiatacatcuapeln15ziledelacomunicare,
dacihotrreaceurmeazasepronunaestesusceptibildeapel.
e.soluionareaexcepieidectreCurteaConstituional(art.24).Primindncheiereadesesizare,preedinteleCurii
desemneazpeunuldintrejudectoricaraportoricomunicncheiereadesesizarepreedinilorcelordouCamereale
ParlamentuluiiGuvernului,indicnduledatapnlacarepotstrimitpunctullordevederepunctuldevederealGuvernului
seprezintnumaisubsemnturaprimuluiministru.
Judectorulraportoresteobligatsiamsurilenecesarepentruadministrareaprobelorladatajudecii.Conformart.15din
Regulament,elverificdacsuntndeplinitecerineleprev.deart.24alin.4dinLegea47/1992idacestecazulvasolicita
completareaactuluidesesizare,stabilinditemeiulncareinstanasrspunddacestenecesarelsauCurteavasolicita
instaneitrimitereadosaruluincaresaridicatexcepia.

Termenuldedepunerearaportuluinupoatedepi,deregul,60deziledeladatanregistrriisesizrii(art.13alin.2din
Regulament).
Conformart.24alin.3dinLegea47/1992iaart.14dinRegulament,termenuldejudecatsestabiletedepreedinteleCurii,
ladatadepuneriiraportului,frcaacestaspoatdepi30dezile.

Potrivitart.24alin.4i5dinlege,judecataarelocpebazaraportuluiprezentatdejudectorulraportor,ancheieriidesesizare
aCurii,apunctelordevederealepreedinilorCamerelorParlamentuluiiGuvernului,aprobeloradministrate,asusinerilor
prilor(carepotfireprezentateprinavocaicudreptdeapledalaCurteaSupremdeJustiie)cucitareaacestoraia
MinisteruluiPublic.

Conformart.20dinRegulament,laedinparticiptoicei9judectoriaiCurii,nafardesituaiilencareuniisunt
mpiedicainmodjustificat,magistratulasistentrepartizatpelngjudectorulraportorireprezentantulMinisteruluiPublic.
edinaesteprezidatdepreedinteleCuriieaestepublic.
Nusuntaplicabiledispoziiilereferitoarelasuspendarea,ntrerupereasaustingereaprocesului(art.25dinRegulament).

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

17/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

Amnareapronunriinupoatedepi,deregul,30dezile(art.27dnRegulament).
DeciziapronunatdeCurteestedefinitiviobligatorie(art.25alin.1dinLegea47/1992).
Dacsaadmisexcepiadeneconstituionalitate,Curteasevapronunaiasupraconstituionalitiialteiprevederidinactul
atacat,decare,nmodnecesarievident,nupotfidisociateprevederilemenionatensesizare.Deasemenea,deciziaseva
comunicacelordouCamerealeParlamentuluiiguvernului(art.25alin.2i4dinLegea47/1992).

CndCurteaConstituionalconstatcexcepiadeneconstituionalitateestenentemeiaticafostridicatcureacredin,
pentruantrziarezolvareaprocesului,eapoatesancionaparteacareainvocatexcepiacuoamendde10000100000lei(art.
51dinLegea47/18mai1992).
CaurmareamodificriiLegii47/1992,sadesfiinatcaleadeatacarecursului,astfelnctesteinadmisibiloricecaledeatacdin
dreptulcomun,ordinarsauextraordinar.
Efecte:Potrivitart.145alin.2Constituieiart.25alin.3dinLegea47/1992,republicat,deciziileCuriiConstituionalesunt
obligatoriideladatapublicriilornMonitorulOficialalRomnieiiproducefectenumaipentruviitor.
Astfel,deciziaCuriiproduceefecteergaomnesidecidispoziiadinlegesauordonandeclaratneconstituionalnusemai
poateaplicannicioaltcauz.nasemeneasituaii,excepiavafirespinscainadmisibilchiardeinstan,iardacafost
sesizatCurtea,deaceasta,nsframaiintranfondulcauzei.

Dacnsexcepiadeneconstituionalitateafostrespins,deciziaproduceefecteinterpartes:aceleaipriipentruaceleai
motivenupotreiteraexcepiadeneconstituionalitatentructsarnclcaautoritatealucruluijudecat,darntrunaltproces
excepiavaputeafireiterat,dnduseastfelposibilitateareanalizriidectreCurteaaceleiaiproblemeaneconstituionalitii,
pebazaunoreventualealteargumenteinluminaunorevoluiineprevzuteiniial.
DeladatapublicriinMonitorulOficial,prevederealegalacreineconstituionalitateafostconstatatprintrodecizieaCurii
Constituionaleinceteazdedreptefectele.Desigur,putereadecizieiestenumaipentruviitor,lucrusimilarcuprincipiul
neretroactivitiilegii,consacratdeart.15alin.2Constituie.

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

18/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

CAP.V:PRACTICJUDICIAR

1.Excepiaivitnfazadeliberrii
Faptulcoexcepiedeprescripiepoatefiinvocatdinoficiudectreinstan,nuondreptetenssoinvocenumaicu
ocaziadeliberrii,dupnchidereadezbaterilor,fraopunenprealabil,nedin,ndiscuiaprilor,deoarecenacestfelse
ncalcprincipiulcontradictorialitiiihotrreasaestecasabil(TribunalulCluj,dec.Civ.795/1989,Dreptulnr.5/1990,pag.
6970)

Dacmprejurareadefaptsaudedreptestedescoperitdeinstancuprilejuldeliberrii,instanaesteobligatsrepuncauza
perol,pentruadaposibilitateaprilorsdezbattoateaspectelemprejurriipusendiscuie(Tribunaluljud.Galai,dec.
93/1972,RRDnr.3/73.pag.160).

2.Prescripia
npracticsentlnescsoluiinsensulc,dacprtulrecunoatecreanaiacceptplataacesteia,instanavaadmitecererea,
chiardacdreptullaaciunesaprescris(Tribunaluljud.Ilfov,dec.Civ.237/1969,RDRnr.1/1981,pag.5456).

Deiprescripiaexecutriiilipsaformuleiexecutoriidepesentinaceseexecutsunt,ambele,excepiiperemptoriilaexecutare,
eletrebuierezolvatempreun,nunumaipentrucinstanafiindinvestitcucontestaielaexecutarepetemeiulprescripiei
executrii,ntem.Art.130c.pr.civ.estedatoaressepronunenlimiteleinvestiriisale,daripentrucprincomplinirea
ulterioaraomisiunilortitluluiexecutoriu,problemaprescripieiexecutriiarfidinnoupusndiscuie,generndonou
contestaielaexecutare.

3.Excepiideordinepublic.
Excepiadeneconstatareadauneintermenulobiectivde3aniideneemitereadecizieideimputarentermenuldeprescripie
de60dezile(prev.nart.108c.muncii)avnduncaracterabsolut,deoareceprivetenclcareaunornormeimperative,estede
ordinepublic.Poatefiinvocatntotcursuljudecii,deciinapel,iarinstanaesteobligatsopunndezbatereaprilor
frdezbateri,apelantulestelipsitdeoricemijlocdeapraredenaturscombatexcepia(TribunalulSuceava,seciacivil,
dec.Nr.647/1997,Dreptul,nr.7/1998,pag.73).

Nulitateahotrriinemotivateconstituiemotivdeordinepublic,carepoatefiinvocatpotrivitart.306alin.2c.pr.civ.idinoficiu
(C.A.Pitetidec.229/1998).
Nulitateahotrriinemotivateconstituiemotivdeordinepubliccarepoatefiinvocatpotrivitart.306alin.2c.pr.civ.idinoficiu
(C.A.Piteti,dec.229/1998).

4.Necompetenaabsolut
Instanapoatesideclinecompetenadinoficiu,dacprilesuntlegalcitate,chiardacnusunttoateprezente,iarncitaie
nusafcutmeniuneaclatermensevadiscutaaceastproblem(TribunalulSuprem,seciacivil,dec.2032/1974,RRD
7/1975,pag.67).

Neinvocareanclcriinormelorprivindcompetenamaterialncileordinaredeatacpecareleapromovatconducela
imposibilitateafolosiriiacestormotivencileextraordinaredeatac(C.A.Timioara,Seciacomercialidecontencios
administrativ,dec.112/R/1998).

Clauzacompromisoriecareexprimvoinaprilordeasupunearbitrajuluieventualelelitigii,nefiindoexcepiedeordinepublic,
trebuieinvocatdeprtlajudecareanfondacauzeiinunfazacilordeatac(C.S.S.Seciacomercial,dec.1117/1995).

Litigiileivitenlegturculegalitateaemiterii,modificrii,nlocuiriisaudesfiinriititlurilordeproprietatedatenbazaLegii
18/1991suntdecompetenajudectoriilor,nacrorrazteritorialseaflterenulasupracruiasestabiletedreptulde
proprietate(C.S.S.Seciacontenciosadministrativ,dec.13/1997).

ncadrulproceduriideexecutaresilit,competenamaterialdeasoluionacereriledepoprirenpriminstanrevine
judectorieiindiferentdenaturaivaloareacreanei(C.S.S.,seciileunite,dec.nr.I/1999).

Instanacompetentssoluionezenfondcereriledeautorizareafuncionriicapersoanejuridice,acaselordeajutorreciproc,
alesalariailor,precumidenregistrareaacestoranregistrulpersoanelorjuridiceestejudectorianacreirazteritoriali
aresediul(C.S.S.SeciileUnite,dec.II/1999).

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

19/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

Organuldeurmrirepenaladispusscoatereadesuburmrirepenalainculpatuluinbazaart.10lit.b1c.pr.pen.iaaart.
181c.p.,pentruinfraciunileprev.deart.288i291c.p..naceastsituaiacompetenadeanulareanscrisurilorfalsificate
aparineinstaneicivile,potrivitart.184c.pr.pen.inuinstaneipenale,motivpentrucaresadispuscasareahotrriirecurate
itrimitereacauzeisprerejudecare,lainstanacivilcompetent(C.A.Piteti,dec.pen.877/R/1998).

Competenamaterialnsoluionareacereriideordonanpreedinialprincaresesolicitevacuareauneisocieticomerciale
revinetribunaluluinpriminstaninujudectorieicerereadeordonanpreedinialfacepartedincategoriacelor
neevaluabilenbani,iarlitigiulsesitueaznmateriecomercial,deoarecesereferlaunfonddecomerdincarefaceparte
spaiulcomercialrespectiv,conf.art.4c.Com.(C.A.Piteti,dec.nr.260/1998).

5.Necompetenarelativ
ncazulncarecerereanuafostcomunicatprtului,acestaestendreptsinvocenecompetenarelativpnlaprimul
termendupcomunicare,termeneleulterioareneputndfincadratennoiuneadeprimazidenfiaredeoarece,nlipsa
comunicriicererii,prtulnupoateficonsideratnmsurspunconcluzii(TribunalulJud.Hunedoara,dec.civ.889/1979,
RRDnr.5/1980,pag.59).

Deoarececompetenateritorialarecaracterrelativnumainlitigiileprivitoarelabunuri(art.19),excepiadenecompeten
poatefiinvocatideprocuror,ncererileprivindncredinareacopiilor(TribunalulReg.Mure,dec.civ.nr.1508/1963,J.N.Nr.
11/1964,pag.138).

6.Declinareadecompeten
Hotrreadedeclinareacompeteneipoatefiatacatcuapelsaurecurs,chiardacimpropriuafostnumitncheiere,iar
termenuldeapeliderecurscurgedelapronunare,aacumprevedeart.158alin.3,chiardacndispozitivsaprevzutc
termenuldeapelorirecurscurgedelacomunicareahotrrii,iaraceastcomunicaresafcutprilor(TribunalulJudeeanIlfov,
dec.civ.nr.638/1970.RRDnr.3/1970,pag.140).

Declinareasuccesiv,ntredousaumaimulteinstane,nuechivaleazcuunconflictnegativ,dacniciunelenuauintratn
contradicientreele,declinnduireciproccompetena(TribunalulSuprem,dec.nr.140/1982,RRDnr.11/1982,pag.62).

7.Recuzare
Dacunjudectoraparticipatlasoluionareauneiordonanepreediniale,iardupaceealajudecatauneicereribazatepe
dreptulcomun,avndcaobiectrestituireaaceloraibunurintreaceleaipri,igsescaplicareadisp.privitoarelarecuzarea
prev.deart.27pct.7(iaspusprereacuprivirelapricinacesejudec)(TribunalulJud.Timi,dec.Civ.1404/1988.RRDnr.
5/1989,pag.72).
Datfiindcaracterulsudecerereincidental,propunereaderecuzarenupoatefirestituitpemotivdenetimbrare,citrebuie
soluionatnprealabiljudecriifonduluilitigiului(C.S.S.Seciacontenciosadministrativ,dec.1221/1997).

8.Incompatibilitate
Dacjudectorulsapronunatasupraunorproblemelitigioase,chiarprinncheiere,careprinefectuladmiteriirecursuluise
dezbatdinnoulainstanadefondjudectorulesteincompatibil,nspeestevorbadespreoncheieredeadmiterenprincipiu
lapartaj(Tribunaluljud.Timi,dec.1432/1978,RRDnr.4/1979,pag.53).

ncazulcasriicureinere,nvederearejudecriifondului,judectoriicaresaupronunatasupraapeluluisaurecursuluijudecei
niifondul,nefiindincompatibili(TribunalulSuprem,dec.39/1970).

9.Nelegalitate.
Trecereanproprietateastatuluiaunorimobilentemeiulart.IIIdinDecretul218/1960iaDecretului92/1950.
Instanajudectoreascdedreptcomun,soluionndoaciunenrevendicareaimobiluluiestecompetentsjudeceiactelede
deposedarealeorganelordestat,acrorlegalitateopoatecercetapecaleaexcepieidenelegalitate,fraseurmri,n
principalanulareansiaactuluideautoritatenbazacruiasaprocedatladeposedare(CurteaSupremdeJustiie,secia
contenciosadministrativ,dec.41/1991,Dreptulnr.11/1992,pag.51).

10.Excepiadenestatuareasuprafondului
Instanadeapelaprimitexcepiadenestatuareasuprafonduluipentruoipotezneprevzutdeart.297c.pr.civ..Astfel,sa
imputatprimeiinstaneneadministrareaprobatoriuluicerutconsiderentpentrucaresentinaafostdesfiinatcutrimiterea
cauzeilaaceeaiinstanpentrurejudecare.ns,ntructnaturadevolutivaapeluluiobliginstanadeapelsevocefondul
prinrefacereasaucompletareaprobeloradministratesauneadministratedectreprimainstan,nrecursafostcasatdecizia

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

20/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

cutrimitereacauzeilainstanadeapelpentruarejudecaapelul(CurteadeApelSuceava,seciacivil,dec.nr.476/1995).

Excepiadenestatuareasuprafonduluiafostnmodgreitrespins,atttimpctnusacercetatmotivuldeapelreferitorla
omisiuneaprimeiinstanedearezolvacerereadechemarengaranieavnztoruluidectrecumprtorulapelant,ameninat
deexcepiomoiprocessus(excepiaprocesuluirucondus),prevdeart.1351c.civ.(CurteadeApelSuceava,seciacivil,
decizianr.1112/1994).

11.Litispendena
Cndestevorbadespreaciuniderezilierecareaucauzediferiteicndsuntintentatelaaceeaiinstan,nupoatefivorba
desprelitispenden.Lafeldacntrunuldinceledouprocesereclamantularenunatladreptulsu(TribunalulIlfov,decizia
din13aprilie1926.PR1928,p.II,pag.75).

Nuexistlitispendenatuncicndunadintrecauzesegsetenrecurs,iarcealaltnfond,nacestcazurmndafiaplicat
principiulputeriilucruluijudecat,chiardachotrreanuestencdefinitiv(TribunalulSuprem,decizianr.237/1959,CD
1959,pag.290).

12.Conexitatea
Dacambelepricinisuntntreaceleaipri,avndacelaiobiecticauz,nssegsescunalajudectorie,cealaltlainstana
deapel,nusepotconexa,ccipentrupricinavenitdinapelsarcreatreigradedejurisdicie(TribunalulBacu,secial,
sentinanr.31/19februarie1924).

Instanasesizatcuoaciunedepartajntrecomotenitoriestendreptssoluioneze,fiindconexe,icererileunormotenitori
deaseraportabunurileprimitendar,frscutirederaport,dectreceilalimotenitori,precumicereriledeasereduce
liberalitilecaredepesccalitateadisponibil(TribunalulSuprem,col..civ.decizianr.2549/1955,CD1955,vol.I,pag.189).

Dacinstanaaconexatpricinile,nunseamncacesteaiaupierdutindividualitateaisaucontopitntrunproces,alcrui
obiectlarformatotalularitmeticalpreteniilorformulatedepriledinaciunileconexe.Dimpotriv,fiecarereclamantiva
realizapreteniilesalenparte,iarcompetenainstaneisedetermindupvaloareacereriiceleimaimariinuadunnduse
valoriledinambelecereri(TribunalulSuprem,seciacivil,decizianr.1161/6iulie1971).

Instananainteacreiasacerutconexareaadousaumaimultepricini,pentruasepronunaasupraoportunitiiiutilitii
acesteimsuri,estedatoaresiamsuricaacestepricinisfiepusenstaredejudecatnainteasa,princitarearegulata
prilorntoatepricinileceurmeazafintocmite.Prinurmare,oasemeneainstannusepoatepronunaasupraseriozitiii
temeinicieicereriideconexarenmodanticipativ,naintedeaceredosarulcupricinaceurmeazaficonexatiacitaprilen
aceastpricin,nainteasa(Cas.II,7martie1921,PandecteleRomne,p.II,pag.46,1921).

13.Nulitatea
Anularearaportuluideexpertizpentrunecitareaprilor,aredreptconsecinrefacereaexpertizeicucitareaprilor(Tribunalul
Suprem,col.civ.decizianr.1864/1956,CD1956,vol.2,pag.258).
Necitareaprilordeexpertprinscrisoarerecomandat,trebuiepropuslatermenulceaurmatdepuneriiraportului(Tribunalul
Reg.Braov,dec.1168/1956,JNnr.8/1956,pag.1508).

Lipsasemnturiigrefieruluipeminutahotrriiestesancionatdelegecunulitatea,iarhotrreapronunatnasemenea
condiiiestenulitrebuiedesfiinatconf.art.258c.pr.civ.(TribunalulSuprem,seciacivil,decizia1486/16august1977).

Lipsadecitareaprilordinprocescucelpuin5zileliberenainteatermenuluidejudecat,atragenulitateahotrrii,conf.art.
89,105alin.2i107c.pr.civ.(TribunalulSuprem,Col.II,deciziacivil359/1960,LPnr.9/1960,pag.100).
Cndreclamantulindicunprtfictiv,aciuneatrebuieanulataceastaechivalndcuneartareanumelui(TribunalulSuprem
col.civ.decizianr.490/1963,CD1963,pag.236).

Lipsadindispozitivacuantumuluisumeipentrucaresaadmisaciuneanupoateaduceniciunprejudiciuprii,dispozitivul
completndusecuconsiderentelesentineincaresumaestecalculatexact,decicuocaziaexecutrii,nusevaputeaivinicio
dificultate(TribunalulSuprem,col.civ.,decizianr.639/1953,CD19521954,vol.I,pag.335).

Dacprtulnuafostcitaticerereareclamantuluiafostrespinslipsetevtmarea(CurteaSupremdeJustiie,seciacivil,
decizianr.333/1990,Dreptul912/1990,pag.233).

ncazulncarehotrreaestesemnatdejudectorulcareapronunatoiasemnatminuta,meniuneanumeluialtuijudector
npracticauasentineicaurmareauneierorimateriale,nuvaatragenulitateahotrrii,cieroareavafindreptatdup
proceduraprevzutdeart.281c.pr.civ.(TribunalulSuprem,col.civ.,decizianr.106/1966).

Sadecisconstantcdacexistcontradicientreminutidispozitiv,hotrreaestenuldeoarece,fadesoluiile
contradictoriiadoptatenusepoateticeanumeahotrtinstana(Tribunalulsuprem,col.civ.dec.253/1968,CD1968,pag.

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

21/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

219).Existnsposibilitatearefaceriihotrrii,carendispozitivvacuprindesoluiadinminut.

Attavremectinculpatulcareexecutopedeapscunchisoareamilitaraevadat,fiinddatnurmrirepear,nmodlegal
primainstanlacitatexclusivprinafiarelasediulprimrieidinlocalitateaundeacomisinfraciunea(T.B.SeciaIIpen.
dec.341/1993).

Consemnareagreitefectuatnregistruldeedinnuestedenatursatragnulitateahotrriipronunate,ntruct
nulitateauneihotrriintervinenumaiatuncicnddispozitivuleinuconcordcucelntocmitnmomentulpronunrii,adiccu
minuta(C.A.Timioara,seciacivil,dec.645/1998).

Recursulsarespinsdeoarecelipsasemnturiijudectoruluidinncheiereapremergtoarenuatragenulitateahotrrii,ntruct
aceastaputeafiinvocatpotrivitart.108c.pr.civ.,numailaprimazidenfiare,dupcesaivit(C.A.Timioara,seciacivil,
dec.973/1998).

Chiardacocereresejudecncameradeconsiliu(deexemplunmaterienecontencioas),pronunareahotrriiseface
ntotdeaunanedinpublic,conf.art.131c.pr.civ.,iaraceastmeniunetrebuiecuprinsnhotrre,subsanciuneanulitii,
conf.art.261pct.8c.pr.civ.(C.A.Bucureti,seciaaIVacivil,dec.489/1998).

Deipedovadadendeplinireaproceduriiapareosemnturdeprimire,lipsetenumelepersoaneidelaregistraturcreiaisa
nmnatcitaia,lipscareatragenulitateaprocedurii,potrivitart.100alin.1pct.7ialin.3c.pr.civ.(C.A.Piteti,dec.
23/1998).

14.Decderea
Neglijenamanifestatdeprepusulreclamantei,prinnregistrareacorespondeneidup3ziledelaprimireaei,nupoatefi
consideratomprejurarecaresjustificempiedicareapriideaintroducentermenrecursul,nefiindvorbadeomprejurare
maipresusdevoinaei(TribunalulHunedoara,decizianr.185/1985,RRDnr.10/1985,pag.7273).

Neintroducereaaciuniincontenciosadministrativntermende30deziledelaexpirareatermenuluincaretrebuiesoluionat
reclamaiaadministrativ,ducelarespingereaacesteiacatardiv(C.A.Timioara,seciacomercialidecontencios
administrativ,sent.8/CA/1998).

Contestaialaexecutareintentatduppronunareancheieriiprincareseconstatdesvritexecutarea,estetardiv(C.A.
Timioara,seciacivil,dec.2148/1998).
Termenulde15zileprevzutdeart.108alin.3c.munciipentrucomunicareadecizieideimputareesteuntermende
recomandareinuunuldedecdere,aanctnerespectarealuinuatrageineficacitateadecizieisubcondiiacaaceastasfifost
nscomunicatninteriorultermenuluide3aniprevzutpentruprescripiadreptuluideacereexecutareasilit.

15.Perimareajudecii
Dactaxadetimbruafostpltitoriparteaafostscutit,faptulcnusafixattermendejudecatnuiesteimputabilpriii
deciperimareanuopereaz(TribunalulSuprem,col.civ.decizianr.136/1952,CD5254,volI,pag.349).Dacparteanuia
timbratcererea,eaestensnculp(CurteaSupremdejustiie,col.civ.decizianr.501/1951,JN5/1951).

Perimareaopereaznumaidacprocesularmasnnelucrare,darnuiatuncicnd,indiferentdincecauz,elacontinuatsse
gseascperolulinstanei(CurteaSupremdeJustiie,col.civ.decizianr.741/1950).

Pnlaconexareaadoucereri,acteledeprocedurefectuatenunadinpricininupotaveanicioinfluenasupraceleilalte
pricini,ceeacefacecapnlaconexare,termenuldeperimarescurgseparat.Dupconexarens,dacnusedispune
disjungerea,perimareapriveteambelecereri(CurteadeApelSuceavaIII,decizianr.1970/1939).

Dacjudecataafostsuspendatpnlasoluionareadefinitivaalteipricini,seexcludevinaprii,pentrulsareaaciuniin
nelucrareinusejustificperimareaacesteia(TribunalulSuprem,seciacivil,dec.1498/1970,CD1971,pag.191).

Cerereaderedeschidereaprocesuluintrerupeperimareachiardacnuafosttimbrat,aceastneregularitateatrgndsanciuni
deordinfiscal(C.S.Col.cov.Decizianr.1252/1948,JNnr.12/1949,pag.206).
Chiardacsameninutcauzannelucraremaimultdeunannusepoateconstataperimareaaciuniifraseceredinoficiu
relaiicuprivirelasoluiadatncauzapenal(T.S.Seciaciv.,decizianr.371/1982,RRDnr.1/1983,pag.66).

nmateriededivor,disp.art.618c.pr.civ.careprevdstingereaprocesuluidacprilesaumpcat,sevoraplicacuprioritate
fadeart.248c.pr.civ.,elefiindnunumaiimperativeciispeciale(TribunalulRegionalOltenia,deciziacivilnr.1043/1960,LP
nr.12/1960,pag.122124).

Dreptuldeasolicitaperimareanupoatefidesfiinatprinfaptulcdosarulrelativlacererearmasnnelucrareiacrui
perimaresacerutarfifostdistrus,deoareceparteacareaveainteressnuseperimecerereaaveaiobligaiadeafacetoate

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

22/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

diligenelepentrureconstituire(C.A.S.I.Decizianr.2221/1938).

16Perimareaexecutriisilite

nmateriedeexecutaresilit,termenuldeperimareestede6lunidelamplinireaoricruiactdeexecutare.Dupterminarea
executriins,urmrireanumaipoatefiperimat,chiardacnusancheiatultimulactdeexecutareprev.deart.403c.pr.civ.
(TribunalulIlfov,SeciaIII,sentina1551/1940,S.M.Nr.7/1948,p.210).
AceastperimarenuseaplicnexecutrilecaresefacpebazaOG11/1996,ntructelesefacdinoficiu.

Lipsancheieriiprev.deart.403nupoateducelaperimareaformeloriactelordeexecutarendeplinite,dacexecutareasa
efectuatintegral,prinaducerealandeplinireadispoziiilorcuprinsentitlulexecutoriu(TribunalulIlfov,SeciaIIIciv.com.,
sentinacivilnr.1551/1948,SMnr.7/1948,p.20).

17.Interesul

Nulitateaderivnddinnenmnareacitaieicucelpuin5zilenainteatermenuluidejudecat,avndcaracterrelativ,nupoate
fiinvocatprinciledeatacdepartealegalcitat(Tribunalulsuprem,seciacivil,dec52/1975,CD1975,p.228).

Faptulcnprocesuldepartajprileaucalitatedublnuconferprtuluidreptulderecursdaccerereadepartajafost
respins,deoarecenacestcazelnupoatejustificaniciuninteres(TribunalulJudeeanArge,dec.954/1979,R.R.D.Nr.
5/1980,p.60).
Pentrupromovareauneiaciuninconstataredectreproprietarulbunului,urmeazaseconstatacinteresulreclamantului
estenscutiactualincazulncareexistpericolulcadreptulsudeproprietatesfienclcatnviitor(Tribunalulsuprem,
seciacivil,dec.894/1978,CD1978,p.257).

Condiiainteresuluivalabilpentruintroducereaoricreicererinjustiiefacecaopartecareactigatlaprimainstansnu
poatdeclararecurs(TribunalulSuprem,col.civ.,dec.172/1953).

18.Capacitateaprocesual

Numireaunuicuratorseimpunensuccesiunileilitigiiledeieiredinindiviziune,ncarefigureazprintrepri,alturideminor,
unulsauambiipriniaiacestuia.Dacsuntmaimulicopiiminoricareauntreeiinteresecontrare,pentrufiecaredintreeise
vanumiuncurator(PlenulTribunaluluiSuprem,dec.ndr.6/1959).

Staiiledecaleferatnaupersonalitatejuridicidecinupotfiguracaprinproces,cinumaiforullortutelar,direciile
regionaleCFR(TribunalulSuprem,seciacivil,dec.1139/1956,CDvol.1nr.16/1956,p.41).

Subunitateauneintreprinderi,chiardacareorganepropriideconducereicontdeviramentseparatrmnetotoparte,o
subdiviziuneantreprinderiirespective,decinuarepersonalitatejuridic.Aceastsubunitatenuarecapacitatejuridicprocesual
inupoatefiguracapartenproces(PlenTribunalSuprem,dec.XA/22oct.1959,CD1959,p.22).

Instanadecontroljudiciaresteobligataverifica,nprimulrndcalitateaprocesualaceluiceadeclaratrecurs,respectivdac
afiguratcapartelajudecatanprimainstan,deoareceteriicarenuaufostprinprocesnuaudreptuldeafacerecurs(C.
S.J.Seciacivil,dec.780/1992,Dreptulnr.7/1993,p.7).

Minorulcareamplinit14anitrebuiesfigurezepersonallajudecatacauzelorcivile,ncarescopurmeazsfiecitatisifie
comunicateacteledeprocedur.Prinii/tutorelelasistpeminor,semnndalturideacestacererileadresateinstaneiifiind
citai,nacestscop,lajudecatacauzei(PlenTribunalulsuprem,dec.ndr.13/1957,CD1957,p.19).

Persoanapussubcuratelpotrivitart.152i153c.fam.ipstreazcapacitateadeexerciiu,astfelcpoatestasingurn
proces,frreprezentant(TribunalulRegionalBaiaMare,dec.civ.828/1955,LP6/1955,p.661).

ncazulobligaiilorsolidareprecumialcelorindivizibile,exercitareaciideatacarecursuluidectreunuldincoparticipaniila
proceslevafolosiicelorlali,nsensulcefecteleadmiteriirecursuluisevorextindeilaprilecarenuaudeclaratrecurssaual
crorrecursafostrespinsfrafisoluionatnfond(PlenTribunalulSuprem,dec.ndr.3/1962,CD19521965,p.280).
Renunarealadrepturilededusejudeciisepoatefacenumaintemeiuluneiprocurispeciale,mandatuldereprezentaredat
pentruprestareaserviciuluiavocaialneputndondeplini.Prinurmare,instananupoateluaactderenunarelauncaptal
cereriinlipsauneiatareprocuri(TribunalulSuprem,seciacivil,dec.1396/1978).

Cndobteanelegesacionezennumeleipentrumembriisianumeartainlegturcupreteniialeacestora,instana
areobligaiasverificedaceaafostmputernicitdemembriisiinteresaisexerciteaciunea,potrivitart.67iurm.
C.pr.civ..Numaipentrupagubeleadusefondurilorcomuneestendreptitasociaia,prinorganelesalesexerciteaciunea
frmandatspecialdereprezentare(TribunalulSuprem,seciacivil,dec.626/1982).

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

23/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

19.Calitateaprocesual

Adoptatoriinuaucalitateprocesualactivpentruasolicitadesfacereaadopiei(TribunalulSuprem,dec.1332/1988,RRDnr.
5/1989,.P.68).
ncazulcereriidestabilireapensieidentreinereintrodusdemamnnumelecopiluluidevenitmajoriaflatncontinuarea
studiilor,instanaestedatoareslcitezeispunndiscuiensuireacererii,ianusorespingcafiindintrodusdeo
persoanfrcalitate(TribunalulJudeeanConstana,dec.civ.798/1987,RRDnr.5/1988,p.75).

ncazdecoproprietate,aciuneanrevendicarepoatefiexercitatdectretoititulariidreptuluideproprietate,iarnunumaide
ctreunuldintreei(CurteaSupremdejustiie,dec.295/1993,CD1993,p.131).Uncoindivizarnupoateintroducempotriva
celorlalioaciunengrniuireaterenuluiasupracruiatoisuntproprietari(CurteaSupremdeJustiie,seciacivil,dec.
57/1950,Dreptul912/1990,p.228).oricaredincoproprietaripoatensscearremediereadegradriloradusebunuluicomun,
desfiinarealucrrilornoisaudespgubiri(TribunalulSuprem,dec.civ.106/1969,RRDnr.5/1969,p.175).

Printelearecalitatedeaformulacerereadestabilireadomiciliuluiminoruluipotrivitart.100alin.3c.fam.,chiardacacestaa
mplinit14ani(TribunalulJudeeanTimi,dec.civ.234/1987,RRDnr.7/1987,p.7273).Persoanacareineminorulfrdrept
nuarelegitimareprocesualactivpentruasolicitainstaneistabilirealocuineilaeliniciobligareaprtuluilaplatapensieide
ntreinere,darpoatesolicitadelaprinteremitereaalocaieipecareoprimetepentrucopilulaflatnngrijireasa(Tribunalul
Suprem,seciacivil,dec.468/1987,RRDnr.12/1987,p.72).

ncazulrspunderiicivilecontractuale,poatefichematncalitatedeprtnumaiparteadincontract,nuiopersoanstrin
deraportulcontractual,chiardacarecalitateadeprepus(TribunalulSuprem,seciacivil,dec.966/1986,RRDnr.2/1987,p.
67).
Aciuneatrebuierespinspentrulipsacalitiiprocesualeactivechiardacprtuldeinebunulfrtitlu,atuncicndreclamantul
nuijustificcalitatea(TribunalulSuprem,col.civ.,dec.1338/1957).
Sucursalaestenfiinatcufondurileuneisocieticareiafecteazcapitalulnecesarioorganizeazspreadesfuraoactivitate
economicpropriencadrulobiectuluisudeactivitatespecific.Sucursalafacepartedinstructuraorganicasocietiicarea
nfiinatoinuarepersonalitatejuridic,dar,nacelaitimp,areorganedeconducerepropriiiautonomienactivitateasa
comercial,nfolosireafondurilorcucareestedotatinexecutareaobligaiilorpecareileasum.nsuiart.41alin.2
c.pr.civ.prevedecsocietateacarenuarepersonalitatejuridic,poatestanjudecatcaprt,dacareorganepropriide
conducere(CurteaSupremdeJustiie,dec.905/1aprilie1997).Oricum,instanatrebuiessoliciteprezentarearegulamentului
deorganizare,funcionareicompetenasucursalei,iardacaceastastnprocescareclamant,trebuiessolicitei
mputernicireadereprezentaredatdesocietate,nscopulaprriiintereselorsucursaleinfaajustiiei(CurteaSupremde
Justiie,dec.316/18mai1995).
Pedataemiteriiautorizaieidefuncionare,reclamantantreprinderemicadevenitpersoanjuridic,iarnmomentul
retrageriiacesteiautorizaiidectreunitateaemitentprimriacaurmareafaptuluicnusareorganizatpotrivitdisp.Legii
31/1990,ancetatcalitateaeidepersoanjuridic,nemaiavndnicicalitateadesubiectdedrept(CurteaSupremdeJustiie,
seciacomercial,dec.562/13iulie1995).

Celtoleratnspaiullocativ(nspereclamantaongrijeapetitularacontractuluidenchiriere,btrnibolnav),areundrept
condiionatdeexistenadreptuluilocativalceluicarelaprimitnspaiu,iarladecesultitularuluinceteazidreptul
tolerantului,elnuarecalitateprocesualactivpentruacereanulareacontractuluidenchiriereiacontractuluidevnzare
cumprarereferitoarelaacelspaiu,devenitliberinchiriat,iarapoivndutncondiiilelegii(CurteadeApelTimioara,secia
civil,dec.2085/R/1998).

20.Putereadelucrujudecat
Nuexistputerealucruluijudecatdacntrocereredecontestarearecunoateriipaternitiimamafigureazcareprezentant
legalacopiluluiprt,iarnadouacererefigureazcareclamantceintroducecerereannumepropriu,conf.art.58c.fam.
(JudectoriaMedia,sentinaciv.nr.1360/1976).

Oricaredincodebitoriisolidaripoateinvocaputereadelucrujudecatrezultatdintrohotrrejudectoreascdefinitiv,obinut
anteriordeuncodebitorsolidarncontradictoriucucreditorulcomun,chiardacceilalicodebitorinuauparticipatnacelproces
(TribunalulSuprem,col.civ.,dec.1094/1963).

Nuexistidentitatedeobiectdacnprimacereresasolicitatobligareaprimrieiiaprefecturiisieliberezetitlulde
proprietatepentruosuprafadeterenpecareiaconstruitungaraj,iarprinadouacereresolicitanulareaordinului
prefectuluiprincaresaatribuitnproprietatealteipersoaneaceasuprafa(CurteaSupremdeJustiie,seciacontencios
administrativ,dec.367/1994,CD1994.p.620).
Nuexistidentitatedecauzdacnprimacererereclamantulsentemeiazpeposesie,iarnadouapecalitateadeproprietar,
deasemenea,dacnprimacererereclamantulacerutsseconstatecadevenitproprietarasupraconstrucieiedificatei

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

24/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

titularaldreptuluirealdesuperficieasupraterenului,iarnadouacererereclamantulasolicitatsseconstatecadevenit
proprietarasupraaceluiaiterenprinuzucapiune(TribunalulJudeeanConstana,dec.civ.190/1992,Dreptulnr.5/1992,p.85).

Existputeredelucrujudecatdacreclamantuldecerutnprimaaciune,nrevendicare,siserecunoascdreptulde
proprietateasuprauneicase,iarnaldoileaprocesiaformulatobiectulsubformaieiriidinindiviziune,scopulfinalfiind
acelai,adicstabilireadreptuluideproprietateasupracasei,pebazaaceloraititluri(TribunalulSuprem,seciacivil,dec.
1146/1976,CD1976,p.243248).
Cndprinhotrresauacordatdaunepentruvtmricorporale,modificrilenstareamaterialaprilornuintereseaz,ns
modificrilenstareasntiivictimei,prinagravaresaunsntoire,daudreptullamodificareadespgubirilor(Plenul
TribunaluluiSuprem,dec.ind.16/1964,J.N.Nr.9/1964,p.99).
Faptulcparteanuareuitsidovedeasccalitateademotenitornprimulprocesnuondrituietesporneascaltproces,
nfinddedataaceastacertificatuldemotenitor(TribunalulSuprem,col.civ.dec.1461/1957,C.D.1957,p.336).

Hotrreadeevacuareobinutcontrafostuluideintorallocuineisepoateexecutaimpotrivateruluicareulterioraobinut
ordinderepartiie(TribunalulSuprem,col.civ.dec.1160/1960).nschimbhotrreaobinutmpotrivafostuluilocatarnu
poatefiopusnouluilocatarcarenuafiguratnprocesicareinvocdrepturiproprii(TribunalulSuprem,col.civ.,dec.
787/1962).

Laprestaiileperiodice(ntreinere)hotrreacareastatuatcuprivirelaoratareputeredelucrujudecatpentruratele
ulterioare(TribunalulSuprem,col.civ.,dec.383/1961)nsdacstareadefaptseschimb,sepoateceremodificareaprestaiei
(TribunalulSuprem,col.civ.,dec.913/1953).

Prtulcarenuafcutrecurs,nupoatereiteranrecursulreclamanteiexcepiacareifuseserespins,opunnduselaaceasta
lucruljudecat,curezervadisp.art.315alin.final(TribunalulregionalPloieti,dec.2877/1953,JPnr.1/41961,p.12).
Datadespririinfapt,reinutnconsiderentelehotrriidedivornupoatefiinvocatprinreferirelaart.1201c.civ.,n
procesulprivindmprireabunurilorcomune,cuconsecineasupracotelordecontribuielaplataunorcotepentruapartament
saualefecturiiunorlucrridereparaiinperioadaseparaieinfaptasoilor(TribunalulSuprem,col.civ.,dec.2/1987,RRDnr.
10/1987,p.67).
Fundamentulmotivuluiderevizuireprev.deart.322pct.7c.pr.civ.lreprezintinstituiaputeriilucruluijudecat(Curtea
SupremdeJustiie,seciacivil,dec.1013/1995).

Dupncepereaexecutrii,instanapoatepilasoluionareanfondacontestaieilaexecutare,cutoatecanterior,prin
hotrrejudectoreascdefinitiv,aceeaicontestaieformulatntreaceleaipriicuacelaiobiectafostrespinsca
prematurintrodus,ntructnaceastsituaienuopereazautoritateadelucrujudecat,prev.deart.101c.civ.putereade
lucrujudecatnupoaterezultadectdintrohotrrecareasoluionatnfondlitigiul,nicidecumdinsoluionareapecalede
excepieaunuiproces(CurteadeApelTimioara,seciacivil,dec.409/1998).

21.Inadmisibilitate

naplicareaprevederilorLegii61/91,seadmiterecursulninteresullegiideclaratdeprocurorulgeneralisestabilete:
1.Sesizriledetransformareaamenziinnchisoarecontravenionalsuntadmisibileattncazurilencarepentrufapta
svrit,legeaprevedesanciuneaalternativaamenziicuaceeaanchisoriicontravenionale,ctincazulncare
sanciuneacontravenionalprevzutdelegeestenumaiamenda.
2.Hotrreapronunatdeinstanadejudecatsesizatstransformeamenda,rmasneachitatdecontravenientn
termenulprev.deart.16alin.1dinLegea61/1991estesupusnumaiciideatacarecursului.
3.Aciuneadetransformareaamenziinnchisoarecontravenionalnceteazncazulncarecontravenientulachitamenda
pnlapronunareahotrriiasuprarecursului(CurteaSupremdeJustiie,SeciileUnite,dec.1/1995).
Nendeplinireaproceduriiprealabileprev.deart.5dinLegea29/1990atragerespingereaaciuniicainadmisibil.Dreptul
subiectivalreclamantuluideacereanulareaactuluisestingedacnuformuleazntermenreclamaiaadministrativ(Curteade
ApelPiteti,dec.79/1998).

Cerereapentrurepunereantruntermenreglementatnproceduraprealabilobligatorieesteinadmisibillainstanpotrivitart.
103c.pr.civ.cerereatrebuiefcutlaorganuladministrativcareacontestattardivitateaformulriicontestaiei(CurteadeApel
timioara,sent.73/1998).

ncazulcereriideevacuare,prinordonanpreedinial,dintrunspaiucomercial,cerinelenscrisenart.581c.pr.civ.nusunt
ndeplinitedacprileaupreteniireciproceicontractuldenchirierenuafostreziliatpecalejudectoreasc,deoarecelipsete
aparenadedrept,nmsurasolicitatarprejudecafondul.

Numaipriledinprocesaucalitateadeaexercitacaleadeatacarecursuluii,nconsecin,recursuldeclaratdeopersoan
strindecauzesteinadmisibilnspereprezentantullegalalprteiadeclaratrecursnnumepersonal,fraprecizac
introducecerereancalitatedereprezentantalsocietiiart.299iurm.c.pr.civ.(CurteadeApelPiteti,dec.150/1998).

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

25/26

2/12/2016

APRAREADREPTULUIPECALEDEEXCEPIE

Tehnored.
AroneGabi
Ex.1
14.06..2000

BIBLIOGRAFIE

i.i.I.Stoenescu,S.ZilbersteinDreptprocesualcivil.Teoriageneral,Ed.Ped.Bucureti,1983.
ii.ii.V.M.CiobanuTratatteoreticipracticdeprocedurcivil,vol.IiII,Ed.Naional,bucureti1996.
iii.iii.I.DeleanuTratatdeprocedurcivil,Ed.EuropaNova,Bucureti,1995.
iv.iv.I.Stoenescu,Gr.PorumbDreptprocesualcivilroman,E.D.P.Bucureti1966.
v.v.Th.MrejeruEcepiiprivindinstanaiproceduradejudecatEd.C.Bucureti,1997.
vi.vi.P.PerjuPracticjudiciarcivil,Ed.ContinentXXI,Bucureti1999.
vii.vii.G.Boroi,D.RdescuCoduldeprocedurcivil,comentatiadnotat,Bucureti,1996.
viii.viii.t.Criu,C.CriuRepertoriudepracticiliteraturjuridic19941997,Ed.Argessis,1998.
ix.ix.t.Criu,E.D.CriuRepertoriudepracticiliteraturjuridic,19972000,Ed.Argessis,2000.

CristiDaniletAllrightsreserved.

http://www.cristidanilet.ro/component/content/article/48dreptcivil/103aprareadreptuluipecaledeexcepie

26/26