1.

ROLUL ONU ÎN DINAMICA SECURITĂŢI GLOBALE ONU este cea mai importantă organizaţie mondială cu rol de menţinere a păcii. ONU a fost înfiinţată oficial în anul 1945, an în care a fost ratificată Carta ONU de către China, Franţa, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Statele Unite precum şi de o serie de alţi semnatari. Carta ONU este instrumentul constitutiv al organizaţiei, consacrând drepturile şi obligaţiile statelor membre şi stabilind totodată organele şi procedurile ONU. ONU implică oameni de pretutindeni. Principalele domenii în care ONU joacă un rol marcant sunt: pacea, dezvoltarea, drepturile omului, asistenţa umanitară, dezarmarea, dreptul internaţional. În ultimul deceniu, se poate observa faptul că s-au diminuat considerabil conflictele din întreaga lume. În pofida acestui fapt, se pot observa evenimentele recente din Orientul Mijlociu. Carta ONU, ca tratat internaţional, obligă statele membre să rezolve eventualele diferende prin mijloace paşnice, într-o asemenea manieră încât pacea şi justiţia internaţională să nu fie periclitate. Statele membre trebuie să se abţină de la ameninţări sau uzul forţei împotriva oricăror altor state, precum şi să aducă orice conflict înaintea Consiliului de Securitate. Consiliul de Securitate este organismul Naţiunilor Unite având drept principală responsabilitate menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Prin prevederile Cartei ONU statele sunt obligate să accepte şi să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Securitate. Atunci când îi este adus în atenţie un diferend, Consiliul de Securitate solicită părţilor implicate să-l soluţioneze prin mijloace paşnice. Consiliul de Securitate poate numi reprezentanţi speciali sau să ceară secretarului General să facă uz de bunele sale oficii. În unele cazuri, chiar Consiliul de Securitate preia iniţiativa investigaţiilor şi a medierii. În situaţia în care un conflict derivă în luptă armată, Consiliul încearcă stoparea lui imediată. Adesea, Consiliul a dat dispoziţii de încetare a focului, folositoare în prevenirea amplificării ostilităţilor. Prin Carta ONU, toţi membrii Naţiunilor Unite au fost de acord să accepte şi să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Securitate. În timp ce alte organisme ale Naţiunilor Unite se limitează la a face simple recomandări guvernelor statelor, Consiliul de Securitate are puterea de a lua decizii pe care statele membre sunt obligate, conform Cartei, să le respecte. Consiliul de Securitate este astfel organizat încât să fie capabil să funcţioneze în mod continuu, cu precizarea că un reprezentant din partea fiecărui stat membru trebuie să fie prezent în permanenţă la sediul Naţiunilor Unite. Într-un sens strict, Consiliul de Securitate nu este totalmente diferit de Consiliul din 1945, el s-a lărgit, de la cei 11 iniţiali membri ajungând astăzi la 15, cu perspectiva unei alte lărgiri în viitorul previzibil, pentru a reflecta exigenţele unui organism mai reprezentativ pentru majoritatea membrilor Naţiunilor Unite. Printre membrii permanenţi, locul alocat expres Republicii China este ocupat, din 1971, de

În acelaşi timp a făcut determinări cvasi-judiciare care trec. Dar Consiliul a mers mult mai departe decât atât. Pe plan cvasi-legislativ. A acţionat astfel. fără doar şi poate. Cele mai serioase probleme ale Consiliului. Acest dispozitiv a împiedicat Consiliul să acţioneze. Dacă Consiliul trebuie să aştepte semnarea acordurilor art. cu mult. cel puţin în anumite cazuri în timpul Războiului Rece. dintr-un asemenea tablou. Consiliul a trecut peste obstacolele procedurale precum dublul drept de veto şi peste aparenta condiţie a Cartei ce prevedea ca toţi membri să voteze în favoarea unei rezoluţii ce urma să fie adoptată. fără să demonstreze în ce constă ameninţarea păcii internaţionale. În lipsa dezvoltării noilor justificări legale pentru actele sale. în mod necesar. Amestecarea menţinerii păcii tradiţionale cu sancţiunile Capitolului VII este cea mai puţin vizată dintre problemele legale atunci când există o ameninţare demonstrată la adresa păcii internaţionale însă acest amestec s-a dovedit valabil şi nu neapărat eficient. în anumite ocazii. Consiliul nu ar mai avea perspectiva îndeplinirii responsabilităţii sale primare – menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Inovaţia. dincolo de cele inerente autorităţii sale pentru a determina ameninţări ale păcii. nu trebuie să fie exclusă. de-a lungul anilor. Consiliul a împuternicit tribunalele şi Comisia să aplice norme ce nu reflectă. exemplele recente de stabilire a unor norme cvasilegale pentru situaţii particulare care au trecut dincolo de cerinţele legii internaţionale. 42 şi pe înţelegerile potrivite din art. Cu toate acestea. Unele inovaţii sunt mai discutabile din punct de vedere legal decât altele. fără să se bazeze pe art. acesta continuă mecanismul procedural necesar funcţionării Consiliului. În mod special. Consiliul a invocat Capitolul VII când ameninţarea păcii internaţionale nu era în sine evidenţiată şi a omis în majoritatea cazurilor orice justificare a constatării unei asemenea ameninţări. vreo dispoziţie legală internaţională preexistentă. de asemenea. Acesta nu are o consacrare expresă sau chiar implicită în Cartă. cel puţin în forma tradiţională . în ciuda caracterului său non-judiciar şi în lipsa garanţiilor procedurale. adoptarea declaraţiilor privind comportamentul statelor sau altor entităţi cărora le erau destinate. El a invocat Capitolul VII pentru a autoriza statele membre să folosească forţa armată pentru păstrarea sau restabilirea păcii. fără vreo recunoaştere din partea Consiliului – sau cel puţin fără vreo confirmare – demonstrează acest lucru. 43. A trecut.observarea menţinerii păcii şi crearea unor zone tampon unde luptele încetaseră. încălcări ale acesteia şi acte de agresiune. chiar cea juridică. au fost până în prezent neînsemnate. De asemenea. Consiliul a constituit tribunale pentru crimele de război şi în legătură cu care a emis directive pentru ca statele membre să coopereze. El a creat o comisie de compensare pentru a determina creanţele împotriva unui stat agresor. Abţinerile au fost tratate ca şi cum ar fi fost „voturi concurente” în conformitate cu conţinutul art. Câţiva noi membri permanenţi pot fi adăugaţi dacă şi atunci când reforma în cursa Consiliului va fi definitivată. O problemă practică este reprezentată de faptul că. apărute după Războiul Rece. Procesul de menţinere a păcii a fost inventat de Consiliu de puţin timp. sunt deranjante tendinţele Consiliului de a invoca Capitolul VII. a fost acceptat masiv de membrii.Republica Populară a Chinei şi locul alocat Uniunii Sovietice este ocupat din 1991 de Rusia. cu uşurinţă dincolo de autoritatea sa implicită pentru a interpreta şi aplica prevederi relevante ale Cartei sau pentru a interpreta propriile rezoluţii. 271 din Carta ONU. 2 . nu întotdeauna eficiente.

dar este clar că Naţiunile Unite şi Consiliul de Securitate. Secretarul General ONU. dar reforma nu se poate limita numai la aspectul strict numeric. începând cu 1 ianuarie 2004. Consiliul nu a fost singurul organ al Naţiunilor Unite implicat în operaţiunile de menţinere a păcii. dar a jucat un rol important. comunitatea internaţională ar fi avut de suferit. ele se extind sau se contractă în cadrul unor limite rezonabile. Eficienţa sa în menţinerea păcii va depinde de o varietate de factori. printr-o scrisoare adresată preşedintelui Adunării Generale a ONU şi preşedintelui Consiliului de Securitate. scena mondială ar fi un loc mult mai periculos decât este acum. adoptată unanim ca o necesitate în cadrul efortului general de adoptare a ONU la noile realităţi ale secolului XXI. La data de 21 august 2000. însă el evoluează inevitabil. Rezultatele din America Centrală şi din state precum Mozambic. Pe lângă membrii permanenţi. Reforma Consiliului de Securitate. încurcate. Dacă Consiliul n-ar avea nici o autoritate să acţioneze în baza art. VIII şi XII. ele trebuie însă să canalizeze deciziile Consiliului pe o cale considerată de majoritate ca legitimă – având în vedere că membrii le acordă o considerabilă atenţie. bineînţeles. Programul a avut la bază raportul întocmit de experţi. în special. îndeplinind anumite funcţii pe care astăzi le întrezărim sau nu le vedem deloc. Kofi Annan. Rezultatele pot părea. ca fiind operaţiuni de succes. România a fost membru nepermanent în 1962. în fiecare an se aleg membrii nepermanenţi pentru o perioadă de 2 ani. VII. în momentul de faţă. Namibia şi poate Cambodgia apar.43 înainte de a autoriza folosirea forţei împotriva oricărui agresor. a lansat un program ambiţios de reformă a sistemului operaţiunilor de menţinere a păcii. provoacă la verificarea încercărilor cu precizie. 1976-1977 şi 1990-1991. au fost participanţi constructivi în operaţiunile de menţinere a păcii şi în cele de impunere ale acesteia. are un caracter deosebit de complex. Acest lucru este la fel de important pentru domeniul juridic în aceeaşi măsură în care este important şi pentru cel politic. urmare a creşterii de la 11 la 15 a numărului membrilor. Sfera în cadrul căreia s-a mişcat Consiliul în primii 50 de ani. Dacă Naţiunile Unite n-ar fi iniţiat şi apoi perfectat operaţiunile de menţinere a păcii. 24 cu excepţia expresă a capitolelor VI. Carta continuă să evolueze şi alături de ea Consiliul nu în măsura satisfacerii complete a tuturor observatorilor juridici şi politici. România se bucură din nou de a fi membru nepermanent în Consiliul de Securitate. condus de 3 . De asemenea. Următorii 50 de ani vor sta mărturie pentru un Consiliu de Securitate constituit diferit de cel constituit din 1995. el ar fi un organism chiar mai ineficient decât este. Consideraţiile juridice nu sunt de neschimbat. avându-se în vedere că propunerile avansate ar urma să schimbe conceptul originar care a stat la baza Cartei ONU şi anume acordarea unui statut special celor cinci mari puteri învingătoare în cel de-al doilea război mondial în ceea ce priveşte luarea deciziilor politice referitoare la pacea şi securitatea în lume. Configuraţia actuală a Consiliului de Securitate este dată de Carta ONU şi amendamentele aduse în anul 1963 articolelor 23 (număr de membri) şi 27 (voturi). Unii dintre ei sunt reprezentaţi de măsura în care guvernele şi alţi importanţi actori ai scenei internaţionale au încredere în sensibilitatea Consiliului de Securitate faţă de consideraţiunile esenţialmente juridice relative la folosirea puterii şi a autorităţii. Există o opinie majoritară potrivit căreia numărul de membri trebuie mărit.

operaţiunile de consolidare a păcii. relevanţa OSCE a început în mod gradual să se diminueze. alte voci estice au vorbit de o creştere a tensiunii. într-un mediu ce deseori amintea mai mult de un război deschis decât de cel rece. îndeplinită în condiţii de coerenţă organizatorică şi eficientă. niciodată controversată precum cea a NATO. După 2001. conceptul global de securitate şi alianţă strategică s-a deplasat. Raportul Brahimi a prefigurat un program complex de reformă. în timp ce. Expansiunea Uniunii Europene. Lakhdar Brahimi. După jumătatea anilor `90. cuprinzând: prevenirea crizelor. OSCE a fost confruntată cu noi provocări: lungul război din Afganistan şi Irak . implicată în războiul stelelor al lui Reagan şi ce păreau a se îndrepta către un război nuclear. precum cel de la începutul anilor `80. precum Kosovo. lansat în aventura din Afganistan şi alianţa vestică. Iraq şi o concentrare pe Orientul Mijlociu. odată cu lansarea noului concept despre un aşa zis război împotriva terorii. Aceasta a însemnat o concentrare a zonei de interes în Afganistan. toate obiective cu care OSCE în acel moment nu era familiarizat şi nici nu avea voinţa politică de a se axa pe ele. Toate acestea îi făceau pe cei mai optimişti comentatori să considere un viitor în care Uniunea Europeană devenea actorul central pe continent. Opinia generală este că există voinţa politică din partea multor state de a sprijini transformarea sistemului. Este avută în vedere instituţionalizarea unor proceduri complexe cu caracter preventiv şi de asistenţă a statelor implicate în conflict pentru a trece de la starea conflictuală la pace. tensiunile din regiunea Caucazului. Aplicarea programului este dependentă de două elemente principale: voinţa politică a statelor membre ONU de a promova schimbarea şi disponibilitatea lor de a aloca resursele necesare pentru transformarea sistemului operaţiunilor de menţinere a păcii. 4 . ceea ce făcea ca OSCE să rămână un factor important. OSCE a fost ultima insulă fragilă de dialog între blocul estic. menit să transforme operaţiunile de menţinere a păcii dintr-o activitate cu caracter provizoriu.fostul ministru de externe algerian. În această acţiune OSCE este chemată la un rol important. operaţiunile de menţinere a păcii. 2. expansiunea graduală a NATO spre Est în 1999 . Rolul său în promovarea securităţii militare şi strategice pe continent a devenit treptat un obiectiv al Alianţei Nord-Atlantice. necesitatea construcţiei unei comunităţi mediteraneene. În ultimii ani. Toate acestea necesită un răspuns diplomatic şi conceptual bazat pe ceea ce anumiţi experţi internaţionali numesc un Nou Acord Helsinki. a fost un substitut pentru lucrul în cadrul OSCE pe problemele cooperării economice. dar privit cu mai puţin entuziasm ca odinioară. desfăşurată la limita minimă a resurselor şi cu o organizare precară. criza legată de procesul de pace palestinian. într-o funcţie principală a ONU. ROLUL OSCE ÎN REALIZAREA SECURITĂŢII EUROATLANTICE OSCE şi-a demonstrat utilitatea. necesitatea de a oferi Rusiei asigurările legitime de securitate şi cooperarea în regiunea Marii Negre şi soluţionarea crizelor. 2004 şi 2009 a fost percepută de mulţi ca suficientă pentru a asigura viitoarea securitate a continentului.

în momentul în care Comunitatea Economică Europeană se reconstruia. Sarcina OSCE a fost mai întâi rezolvarea vechilor conflicte îngheţate. întrebarea era dacă mai este nevoie de CSCE şi răspunsul a fost sporirea rolului său prin transformarea în OSCE. economice şi politico-militare. UE şi-a definit recent o strategie. crearea unui dialog şi a unei detensionări într-o Europă centrală şi de est ce cunoşteau pasiunile naţionalismului post comunist şi în final fiind şi o cale de dialog şi cooperare cu Vestul continentului. între adversarii de pe continentul european. Deschiderea şi transparenţa tuturor armatelor din Europa au reuşit să 5 . pentru ca apoi să se concentreze pe prevenirea lor. în care jocul riscurilor şi actorii se schimbă cu rapiditate. precum şi de guvernare. Sub auspiciile OSCE se desfăşoară eforturi comune. Conferinţa de la Bucureşti. nu a fost singurul serviciu adus umanităţii de către OSCE în aceea perioadă. OSCE şi-a asumat un rol important în coordonarea acţiunilor tuturor statelor-membre la lupta împotriva terorismului internaţional. pentru stabilizarea regiunii Balcanilor. împreună cu acordurile START şi negocierea tratatului de control al rachetelor cu rază medie de acţiune. OSCE a devenit singurul spaţiu comun de dialog. Promovarea dialogului. reprezintă o valoare centrală a OSCE. Evitarea unui război nuclear pe timpul Războiului rece şi menţinerea deschisă a liniilor de comunicare. Elaborarea unei strategii pe termen lung nu poate fi amânată în contextul în care alte importante organizaţii cu care OSCE conlucrează au abordat-o. care are rolul de prevenire a conflictelor şi de management al crizelor post conflictuale şi care se adaptează la provocările noului secol şi mileniu. Din prima categorie face parte Tratatul Forţelor Convenţionale în Europa. din martie 2010. îmbunătăţirea cooperării între foşti inamici. OSCE a rămas singurul for general european care a preluat în agenda sa protecţia drepturilor omului. Azi nimeni nu se mai îndoieşte de necesitatea OSCE. cât capacitatea de a anticipa unde duc aceste drumuri sau alte drumuri noi care se pot deschide într-un secol de transformări neaşteptate. Acesta a constituit un instrument important de reconstrucţie a încrederii. organizată de Institutul pentru Relaţii Internaţionale şi Cooperare Economică şi Misiunea diplomatică a Kazahstanului. Există două tipuri de provocări care stau în faţa OSCE. Totodată. iar NATO a adoptat un nou concept strategic la summitul din noiembrie 2010. Cea de-a doua provocare priveşte elaborarea unui concept strategic pentru activitatea OSCE în prima parte a secolului XXI. dar pentru ce şi pentru cine? Dificilă se pare la această nouă răscruce nu alegerea unui drum sau altul. Cauza prăbuşirii imperiului sovietic a fost redeşteptarea spiritului de libertate al popoarelor şi promovarea drepturilor omului de către CSCE. construcţia democratică. în cadrul Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Acum douăzeci de ani. Ea acordă ajutor statelor-membre care au probleme de securitate. Organizaţia reprezintă o grupare interguvernamentală transatlantică. În acest context. la finalul războiului rece.În 2010 OSCE (incluzând fireşte CSCE) împlineşte 35 de ani. a fost un bun prilej pentru o abordare deschisă şi sinceră a unor probleme controversate. prin controlul armamentelor şi dezvoltarea unor iniţiative de stăpânire a armamentelor şi dezarmare a regiunii. Presiunea militară a NATO a constituit doar condiţia pentru începerea procesului perestroika în URSS. monitorizarea alegerilor. Prima priveşte câteva puncte nevralgice ale activităţii organizaţiei care pun în discuţie eficacitatea OSCE şi care trebuie soluţionate rapid.

în timp ce START 2 a fost neratificat. din cauza neîndeplinirii angajamentelor luate în Actul Final al Summit-ului OSCE de la Istambul. Schimbările mediului de securitate pot fi înţelese numai dacă luăm în considerare schimbarea naturii relaţiilor internaţionale. Un element declanşator al unor noi abordări teoretice l-a constituit războiul ruso-georgian. în special cele de control a democraţiei şi a misiunilor de teren. depozitării şi a circulaţiei armelor mici.înlocuiască neîncrederea şi lipsa de informare. La fel. În primul rând. În chestiunea acordurilor de reducere şi neproliferare nucleară şi a rachetelor cu rază medie şi lungă de acţiune. În ceea ce priveşte strategia pe termen lung a OSCE. iar tratatul INF prezintă probleme sub motivaţia noului scut antirachetă din Europa. START 1 şi 2 şi a Tratatului INF în legătură cu rachetele cu rază medie de acţiune. Consecinţele sale imediate au evidenţiat slăbiciunile inerente ale sistemelor de soluţionare a conflictelor îngheţate. al procedurilor de înregistrare şi licenţiere a posesorilor de arme de foc.în Abhazia. Legat de aceste probleme. Din păcate. a scopurilor urmărite şi a mecanismelor de acţiune. Componentele ei sunt o criză a mijloacelor. pe baza principiului nestaţionării trupelor unui stat pe teritoriul altui stat suveran. Dincolo de acestea au devenit evidente blocajele de natură instituţională ale UE în materie de politică externă şi divergenţele din cadrul NATO. a regulilor. percepţiile greşite şi evaluările eronate ale ameninţărilor şi ale infrastructurii de securitate necesare. pentru controlarea ei sau pentru trecerea în derizoriu a instituţiei sau a unor componente ale ei. Acestea se vor renegocia. ale prăbuşirii Uniunii Sovietice. a devenit vizibilă o criză instituţională majoră la nivel internaţional. Tratatul adaptat al Forţelor Convenţionale în Europa. conştientizarea efectelor secundare şi a costurilor eliminării organizaţiei de pe scena politică şi de securitate europeană fac imposibilă eliminarea sau blocarea OSCE. a tipologiei actorilor. deoarece el nu a fost ratificat de statele semnatare. Tratatul adaptat nu a intrat însă niciodată în vigoare din punct de vedere juridic. o criză a principiilor şi o criză morală. este necesar un efort de înţelegere şi de anticipare a tendinţelor de evoluţie sau involuţie a lumii în care trăim. Din fericire. al celor de reducere a numărului şi stocurilor. semnat în 1999 la Istambul. gestionate de OSCE în Osetia de Sud şi de ONU . privind forţele nucleare şi forţele convenţionale din Europa. ale extinderii NATO şi ale opţiunilor de securitate ale statelor din spaţiul post-comunist. a venit să consemneze noile schimbări ale tranziţiei europene. s-a putut observa în ultimii zece ani interesul unor state pentru blocarea activităţii OSCE. Revizuirea strategiilor de securitate pe baza unor noi modele de abordare s-a impus cu necesitate. ne apropiem de încetarea funcţionării acordului START 1. evoluţiile recente arată o cădere rând pe rând a acestui sistem şi închiderea termenelor de aplicabilitate a altor acorduri de limitare a armamentelor. din august 2008. În domeniul controlului armelor mici şi uşoare (SALW) şi a muniţiei convenţionale este nevoie de fonduri pentru distrugerea armelor şi muniţiilor vechi şi pentru programele de control a securităţii. fără consimţământul acestuia. 6 . a normelor. Deşi extinderea conflictului a fost blocată. probabil. până la finele anului în curs. de retragere a forţelor militare din Republica Moldova şi Georgia.

instabilitate politică şi fragilitate economică. poate formula şi pune în practică programe de întărire a încrederii reciproce. Fiind singura organizaţie euro-atlantică în care sunt membre toate statele Europei. inclusiv conflicte etnice. încălcarea drepturilor omului. prin comparaţie cu alte organizaţii. atât în interiorul ţărilor cu un grad ridicat de risc cât şi în zonele cu potenţial conflictual. Evaluând provocările şi riscurile previzibile la adresa securităţii. aceea a războaielor care nu vor fi avut loc datorită creării unor mecanisme democratice şi de dialog. în general pozitivă. . Prevenirea conflictelor şi gestionarea situaţiilor postconflict cer o viziune comprehensivă care să dezvolte complementaritatea acţiunilor OSCE cu activitatea altor organisme globale sau regionale. securitatea Alianţei trebuie să ţină seama de contextul global şi poate fi afectată de riscuri mai mari. Mai mult decât atât. membrii Alianţei şi alte ţări din regiunea euro-atlantică se confruntă cu alte riscuri şi incertitudini. Conceptul Strategic NATO concluzionează că mediul strategic este într-o continuă schimbare.consecinţele care privesc logica evaluării şi planificării de securitate. deşi ameninţarea unui război generalizat în Europa practic a dispărut. crimă organizată şi întreruperea fluxurilor de resurse vitale. . OSCE poate identifica riscurile majore. Alianţa a jucat un rol esenţial în consolidarea securităţii euro-atlantice. ca de pildă acte teroriste. 3.promovează parteneriatul. negociere şi cooperare. proliferarea armelor nucleare. În plus. Marea contribuţie a OSCE la arhitectura de securitate a Europei şi a lumii va fi. iar răspândirea tehnologiilor s-ar putea solda cu sporirea accesului potenţialilor adversari la capacităţi militare sofisticate. IMPLICAREA NATO ÎN MANAGEMENTUL CRIZELOR DIN BALCANII DE VEST Atribuţiile fundamentale ale Alianţei în domeniul securităţii sunt definite prin intermediul următoarelor calităţi: . întăririi colaborării cu societatea civilă.acţionează ca furnizor de stabilitate în spaţiul euro-atlantic. şi că. 7 . . OSCE s-a dovedit a fi un instrument eficace de construcţie a unei culturi a dialogului şi a colaborării în Europa şi a Europei cu lumea întreagă. . biologice şi chimice. precum şi a mijloacelor de transport al acestora reprezintă un motiv serios de îngrijorare. cooperarea şi dialogul pe scară largă cu alte ţări din spaţiul euro-atlantic.serveşte ca forum de consultări în ceea ce priveşte aspectele de securitate. OSCE şi-a propus .şi în parte a reuşit – să devină un laborator unde se creează cultura politică a securităţii prin încredere reciprocă. de la sfârşitul Războiului Rece. Cu toate acestea. sabotaj.contracarează şi apără de orice ameninţare şi agresiune manifestată împotriva oricărui stat NATO. fără îndoială. diplomaţiei preventive.contribuie la prevenirea eficientă a conflictelor şi se angajează activ în gestionarea crizelor.

în septembrie 2005. Intervenţia militară a NATO în Kosovo a urmat după mai mult de un an de violenţă crescândă şi încălcarea repetată de către Belgrad a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU solicitând acestuia să pună capăt represiunii pe care o exercita 8 . În plus. Mandatul misiunii de menţinere a păcii a fost preluat apoi de Uniunea Europeană.000 oameni şi a lăsat fără adăpost aproape 4 mil. zece ani mai târziu. elaborării programelor de reconversie a foştilor militari pentru integrarea în viaţa civilă şi oferirea de asistenţă în vederea deminării şi a distrugerii stocurilor de muniţie expirată. incendii în regiuni împădurite şi cutremure. partenere şi membre ale Dialogului Mediteranean participă la aceste activităţi. care contribuie în mod real la realizarea în general a securităţii prin facilitarea colaborării. statele NATO au desfăşurat operaţiuni aeriene împotriva forţelor sârbe bosniace în august şi septembrie 1995. În 1999. Alianţa a înfiinţat un Centru Euro-Atlantic pentru Coordonarea Asistenţei la Dezastre (EADRCC). Participanţii NATO la misiunea de menţinere a păcii au sosit în Bosnia şi Herţegovina în decembrie 1995 în cadrul Forţei de Implementare (IFOR). prin intermediul căruia coordonează asistenţa de urgenţă şi umanitară din partea ţărilor NATO şi partenere în cazul producerii dezastrelor naturale sau a celor produse de oameni. un cutremur devastator în Pakistan a produs moartea a circa 73. Oamenii de ştiinţă din ţările NATO. În perioada de după dezintegrarea fostei Iugoslavii.Acoperirea mediatică a NATO se concentrează în mod inevitabil asupra diplomaţiei la nivel înalt. zilnic. NATO a oferit asistenţă victimelor inundaţiilor. în decembrie 2005. din Kosovo în 1999 şi din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia în 2001. NATO a intervenit militar pentru a pune capăt sau a împiedica desfăşurarea în continuare a conflictului din Bosnia şi Herţegovina în 1995. În numeroase ocazii. formării de reţele şi construirea capacităţilor. O lună mai târziu. cea mai mare parte a activităţii Alianţei se desfăşoară fără să se bucure de publicitate. Această acţiune a contribuit la modificarea raportului de forţe între părţile din teren şi la convingerea conducerii sârbilor bosniaci să accepte pacea. Totuşi. precum şi asupra summit-urilor şi campaniilor militare ale Alianţei. Acestea cuprind sprijinul acordat reformei armatelor est-europene. NATO derulează un program ştiinţific care sponsorizează cooperarea practică în privinţa aspectelor legate de securitate şi în domeniile civile ale ştiinţei. Programul Ştiinţei pentru Pace şi Securitate (SPS) al NATO urmăreşte să elaboreze recomandări şi soluţii practice în privinţa unei varietăţi de probleme. Ohio. imediat după Uraganul Katrina din SUA. în derularea unei game de proiecte care contribuie la îmbunătăţirea mediului de securitate al Europei. mediului şi tehnologiei. De exemplu. care s-a încheiat cu succes. În Bosnia şi Herţegovina. NATO joacă un rol activ în coordonarea asistenţei umanitare în cazul producerii dezastrelor. EADRCC a mobilizat resurse pentru a oferi asistenţă ţărilor din spaţiul euro-atlantic care s-au confruntat cu inundaţii. Consiliul Nord Atlantic a convenit extinderea asistenţei prin intermediul EADRCC. NATO este implicat. care a fost negociată la Dayton. IFOR a fost urmată de Forţa de Stabilizare (SFOR). căutând în acelaşi timp să răspundă la nevoile specifice ale participanţilor.

9 . inclusiv NATO. în timp ce NATO menţine comandamente în Sarajevo şi Skopje pentru a oferi asistenţă guvernelor gazdă în domeniul reformei apărării. preşedintele Fostei Republici Iugoslave Macedonia a solicitat sprijinul NATO pentru dezarmarea grupurilor etnicilor albanezi care deţineau potenţialul de a destabiliza ţara. cât şi Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al ONU. NATO a fost de acord. cu condiţia ca guvernul să reintroducă anumite drepturi pentru minorităţi. pe baza Rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate. atâta vreme cât Consiliul de Securitate nu va lua o altă decizie. în vederea creării unui mediu stabil pentru asigurarea în continuare a dezvoltării în Kosovo. Mandatul Forţei Kosovo (KFOR) condusă de NATO. Acest lucru a oferit NATO posibilitatea de a disloca circa 3500 militari într-o misiune de 30 zile vizând dezarmarea etnicilor albanezi pe baza voluntariatului. are ca bază atât un acord militar tehnic între NATO şi comandanţii iugoslavi. La solicitarea Skopje-ului. KFOR este acum singura forţă aliată de amploare dislocată în Balcani. care a fost arbitrat de trimişii speciali ai diferitelor organizaţii internaţionale. KFOR are ca sarcini descurajarea unor noi ostilităţi. şi ai Statelor Unite. Administraţia Interimară a ONU din Kosovo (UNMIK). instaurarea unui mediu sigur şi demilitarizarea Armatei de Eliberare a Kosovo. trupele NATO au rămas în ţară pentru asigurarea protecţiei personalului de monitorizare din Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa până la sfârşitul lui martie 2003. Reprezentanţii comunităţii albaneze din ţară şi guvernul au ajuns la un aranjament politic. În august 2001. În plus. aceasta sprijină efortul umanitar internaţional şi cooperează cu structura prezenţei internaţionale civile. NATO va menţine o forţă semnificativă ca mărime în Kosovo. Aceste iniţiative au contribuit la împiedicarea continuării conflictului civil şi la pregătirea terenului în vederea reconcilierii şi a reconstrucţiei în ţară.împotriva populaţiei albaneze din Kosovo. ambele din 1999. când misiunea a fost preluată de Uniunea Europeană.

10 .