1.

ROLUL ONU ÎN DINAMICA SECURITĂŢI GLOBALE ONU este cea mai importantă organizaţie mondială cu rol de menţinere a păcii. ONU a fost înfiinţată oficial în anul 1945, an în care a fost ratificată Carta ONU de către China, Franţa, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Statele Unite precum şi de o serie de alţi semnatari. Carta ONU este instrumentul constitutiv al organizaţiei, consacrând drepturile şi obligaţiile statelor membre şi stabilind totodată organele şi procedurile ONU. ONU implică oameni de pretutindeni. Principalele domenii în care ONU joacă un rol marcant sunt: pacea, dezvoltarea, drepturile omului, asistenţa umanitară, dezarmarea, dreptul internaţional. În ultimul deceniu, se poate observa faptul că s-au diminuat considerabil conflictele din întreaga lume. În pofida acestui fapt, se pot observa evenimentele recente din Orientul Mijlociu. Carta ONU, ca tratat internaţional, obligă statele membre să rezolve eventualele diferende prin mijloace paşnice, într-o asemenea manieră încât pacea şi justiţia internaţională să nu fie periclitate. Statele membre trebuie să se abţină de la ameninţări sau uzul forţei împotriva oricăror altor state, precum şi să aducă orice conflict înaintea Consiliului de Securitate. Consiliul de Securitate este organismul Naţiunilor Unite având drept principală responsabilitate menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Prin prevederile Cartei ONU statele sunt obligate să accepte şi să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Securitate. Atunci când îi este adus în atenţie un diferend, Consiliul de Securitate solicită părţilor implicate să-l soluţioneze prin mijloace paşnice. Consiliul de Securitate poate numi reprezentanţi speciali sau să ceară secretarului General să facă uz de bunele sale oficii. În unele cazuri, chiar Consiliul de Securitate preia iniţiativa investigaţiilor şi a medierii. În situaţia în care un conflict derivă în luptă armată, Consiliul încearcă stoparea lui imediată. Adesea, Consiliul a dat dispoziţii de încetare a focului, folositoare în prevenirea amplificării ostilităţilor. Prin Carta ONU, toţi membrii Naţiunilor Unite au fost de acord să accepte şi să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Securitate. În timp ce alte organisme ale Naţiunilor Unite se limitează la a face simple recomandări guvernelor statelor, Consiliul de Securitate are puterea de a lua decizii pe care statele membre sunt obligate, conform Cartei, să le respecte. Consiliul de Securitate este astfel organizat încât să fie capabil să funcţioneze în mod continuu, cu precizarea că un reprezentant din partea fiecărui stat membru trebuie să fie prezent în permanenţă la sediul Naţiunilor Unite. Într-un sens strict, Consiliul de Securitate nu este totalmente diferit de Consiliul din 1945, el s-a lărgit, de la cei 11 iniţiali membri ajungând astăzi la 15, cu perspectiva unei alte lărgiri în viitorul previzibil, pentru a reflecta exigenţele unui organism mai reprezentativ pentru majoritatea membrilor Naţiunilor Unite. Printre membrii permanenţi, locul alocat expres Republicii China este ocupat, din 1971, de

nu trebuie să fie exclusă. nu întotdeauna eficiente. Câţiva noi membri permanenţi pot fi adăugaţi dacă şi atunci când reforma în cursa Consiliului va fi definitivată. În acelaşi timp a făcut determinări cvasi-judiciare care trec. fără doar şi poate. sunt deranjante tendinţele Consiliului de a invoca Capitolul VII. adoptarea declaraţiilor privind comportamentul statelor sau altor entităţi cărora le erau destinate. 42 şi pe înţelegerile potrivite din art. El a creat o comisie de compensare pentru a determina creanţele împotriva unui stat agresor. De asemenea. apărute după Războiul Rece. Consiliul a trecut peste obstacolele procedurale precum dublul drept de veto şi peste aparenta condiţie a Cartei ce prevedea ca toţi membri să voteze în favoarea unei rezoluţii ce urma să fie adoptată. de-a lungul anilor. Consiliul a împuternicit tribunalele şi Comisia să aplice norme ce nu reflectă. în anumite ocazii. Consiliul a constituit tribunale pentru crimele de război şi în legătură cu care a emis directive pentru ca statele membre să coopereze. Inovaţia. Consiliul nu ar mai avea perspectiva îndeplinirii responsabilităţii sale primare – menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. O problemă practică este reprezentată de faptul că. Abţinerile au fost tratate ca şi cum ar fi fost „voturi concurente” în conformitate cu conţinutul art. În mod special. fără să demonstreze în ce constă ameninţarea păcii internaţionale. Procesul de menţinere a păcii a fost inventat de Consiliu de puţin timp. au fost până în prezent neînsemnate. Pe plan cvasi-legislativ. 271 din Carta ONU. A acţionat astfel. dintr-un asemenea tablou. El a invocat Capitolul VII pentru a autoriza statele membre să folosească forţa armată pentru păstrarea sau restabilirea păcii. dincolo de cele inerente autorităţii sale pentru a determina ameninţări ale păcii. Unele inovaţii sunt mai discutabile din punct de vedere legal decât altele. vreo dispoziţie legală internaţională preexistentă. cel puţin în anumite cazuri în timpul Războiului Rece. Cele mai serioase probleme ale Consiliului. Cu toate acestea. A trecut.Republica Populară a Chinei şi locul alocat Uniunii Sovietice este ocupat din 1991 de Rusia. în ciuda caracterului său non-judiciar şi în lipsa garanţiilor procedurale. fără să se bazeze pe art. a fost acceptat masiv de membrii. Dacă Consiliul trebuie să aştepte semnarea acordurilor art. acesta continuă mecanismul procedural necesar funcţionării Consiliului. fără vreo recunoaştere din partea Consiliului – sau cel puţin fără vreo confirmare – demonstrează acest lucru. chiar cea juridică.observarea menţinerii păcii şi crearea unor zone tampon unde luptele încetaseră. în mod necesar. 2 . Consiliul a invocat Capitolul VII când ameninţarea păcii internaţionale nu era în sine evidenţiată şi a omis în majoritatea cazurilor orice justificare a constatării unei asemenea ameninţări. Amestecarea menţinerii păcii tradiţionale cu sancţiunile Capitolului VII este cea mai puţin vizată dintre problemele legale atunci când există o ameninţare demonstrată la adresa păcii internaţionale însă acest amestec s-a dovedit valabil şi nu neapărat eficient. Acest dispozitiv a împiedicat Consiliul să acţioneze. Acesta nu are o consacrare expresă sau chiar implicită în Cartă. În lipsa dezvoltării noilor justificări legale pentru actele sale. cu uşurinţă dincolo de autoritatea sa implicită pentru a interpreta şi aplica prevederi relevante ale Cartei sau pentru a interpreta propriile rezoluţii. cu mult. încălcări ale acesteia şi acte de agresiune. de asemenea. exemplele recente de stabilire a unor norme cvasilegale pentru situaţii particulare care au trecut dincolo de cerinţele legii internaţionale. cel puţin în forma tradiţională . Dar Consiliul a mers mult mai departe decât atât. 43.

VII. în momentul de faţă. Unii dintre ei sunt reprezentaţi de măsura în care guvernele şi alţi importanţi actori ai scenei internaţionale au încredere în sensibilitatea Consiliului de Securitate faţă de consideraţiunile esenţialmente juridice relative la folosirea puterii şi a autorităţii. bineînţeles. Reforma Consiliului de Securitate. Namibia şi poate Cambodgia apar. Dacă Consiliul n-ar avea nici o autoritate să acţioneze în baza art. Există o opinie majoritară potrivit căreia numărul de membri trebuie mărit. urmare a creşterii de la 11 la 15 a numărului membrilor. printr-o scrisoare adresată preşedintelui Adunării Generale a ONU şi preşedintelui Consiliului de Securitate. 24 cu excepţia expresă a capitolelor VI. a lansat un program ambiţios de reformă a sistemului operaţiunilor de menţinere a păcii. avându-se în vedere că propunerile avansate ar urma să schimbe conceptul originar care a stat la baza Cartei ONU şi anume acordarea unui statut special celor cinci mari puteri învingătoare în cel de-al doilea război mondial în ceea ce priveşte luarea deciziilor politice referitoare la pacea şi securitatea în lume. ele trebuie însă să canalizeze deciziile Consiliului pe o cale considerată de majoritate ca legitimă – având în vedere că membrii le acordă o considerabilă atenţie. Sfera în cadrul căreia s-a mişcat Consiliul în primii 50 de ani. Carta continuă să evolueze şi alături de ea Consiliul nu în măsura satisfacerii complete a tuturor observatorilor juridici şi politici. Configuraţia actuală a Consiliului de Securitate este dată de Carta ONU şi amendamentele aduse în anul 1963 articolelor 23 (număr de membri) şi 27 (voturi). dar reforma nu se poate limita numai la aspectul strict numeric. VIII şi XII. ca fiind operaţiuni de succes. dar a jucat un rol important. Rezultatele din America Centrală şi din state precum Mozambic. Acest lucru este la fel de important pentru domeniul juridic în aceeaşi măsură în care este important şi pentru cel politic. Rezultatele pot părea. în fiecare an se aleg membrii nepermanenţi pentru o perioadă de 2 ani. dar este clar că Naţiunile Unite şi Consiliul de Securitate. provoacă la verificarea încercărilor cu precizie. Secretarul General ONU. încurcate. România a fost membru nepermanent în 1962. Programul a avut la bază raportul întocmit de experţi. el ar fi un organism chiar mai ineficient decât este. Kofi Annan. în special. comunitatea internaţională ar fi avut de suferit. România se bucură din nou de a fi membru nepermanent în Consiliul de Securitate. De asemenea. au fost participanţi constructivi în operaţiunile de menţinere a păcii şi în cele de impunere ale acesteia. însă el evoluează inevitabil. condus de 3 . are un caracter deosebit de complex. 1976-1977 şi 1990-1991. îndeplinind anumite funcţii pe care astăzi le întrezărim sau nu le vedem deloc. Dacă Naţiunile Unite n-ar fi iniţiat şi apoi perfectat operaţiunile de menţinere a păcii.43 înainte de a autoriza folosirea forţei împotriva oricărui agresor. adoptată unanim ca o necesitate în cadrul efortului general de adoptare a ONU la noile realităţi ale secolului XXI. Consiliul nu a fost singurul organ al Naţiunilor Unite implicat în operaţiunile de menţinere a păcii. scena mondială ar fi un loc mult mai periculos decât este acum. Următorii 50 de ani vor sta mărturie pentru un Consiliu de Securitate constituit diferit de cel constituit din 1995. Eficienţa sa în menţinerea păcii va depinde de o varietate de factori. ele se extind sau se contractă în cadrul unor limite rezonabile. Consideraţiile juridice nu sunt de neschimbat. începând cu 1 ianuarie 2004. Pe lângă membrii permanenţi. La data de 21 august 2000.

implicată în războiul stelelor al lui Reagan şi ce păreau a se îndrepta către un război nuclear. alte voci estice au vorbit de o creştere a tensiunii. După 2001. necesitatea de a oferi Rusiei asigurările legitime de securitate şi cooperarea în regiunea Marii Negre şi soluţionarea crizelor. În această acţiune OSCE este chemată la un rol important. Lakhdar Brahimi. ceea ce făcea ca OSCE să rămână un factor important. menit să transforme operaţiunile de menţinere a păcii dintr-o activitate cu caracter provizoriu.fostul ministru de externe algerian. niciodată controversată precum cea a NATO. OSCE a fost ultima insulă fragilă de dialog între blocul estic. Iraq şi o concentrare pe Orientul Mijlociu. într-un mediu ce deseori amintea mai mult de un război deschis decât de cel rece. OSCE a fost confruntată cu noi provocări: lungul război din Afganistan şi Irak . 2004 şi 2009 a fost percepută de mulţi ca suficientă pentru a asigura viitoarea securitate a continentului. conceptul global de securitate şi alianţă strategică s-a deplasat. Toate acestea necesită un răspuns diplomatic şi conceptual bazat pe ceea ce anumiţi experţi internaţionali numesc un Nou Acord Helsinki. Opinia generală este că există voinţa politică din partea multor state de a sprijini transformarea sistemului. Toate acestea îi făceau pe cei mai optimişti comentatori să considere un viitor în care Uniunea Europeană devenea actorul central pe continent. îndeplinită în condiţii de coerenţă organizatorică şi eficientă. necesitatea construcţiei unei comunităţi mediteraneene. Raportul Brahimi a prefigurat un program complex de reformă. precum cel de la începutul anilor `80. tensiunile din regiunea Caucazului. cuprinzând: prevenirea crizelor. a fost un substitut pentru lucrul în cadrul OSCE pe problemele cooperării economice. Expansiunea Uniunii Europene. relevanţa OSCE a început în mod gradual să se diminueze. 4 . desfăşurată la limita minimă a resurselor şi cu o organizare precară. operaţiunile de menţinere a păcii. Rolul său în promovarea securităţii militare şi strategice pe continent a devenit treptat un obiectiv al Alianţei Nord-Atlantice. precum Kosovo. dar privit cu mai puţin entuziasm ca odinioară. lansat în aventura din Afganistan şi alianţa vestică. într-o funcţie principală a ONU. criza legată de procesul de pace palestinian. în timp ce. ROLUL OSCE ÎN REALIZAREA SECURITĂŢII EUROATLANTICE OSCE şi-a demonstrat utilitatea. expansiunea graduală a NATO spre Est în 1999 . Aceasta a însemnat o concentrare a zonei de interes în Afganistan. 2. După jumătatea anilor `90. Aplicarea programului este dependentă de două elemente principale: voinţa politică a statelor membre ONU de a promova schimbarea şi disponibilitatea lor de a aloca resursele necesare pentru transformarea sistemului operaţiunilor de menţinere a păcii. operaţiunile de consolidare a păcii. toate obiective cu care OSCE în acel moment nu era familiarizat şi nici nu avea voinţa politică de a se axa pe ele. odată cu lansarea noului concept despre un aşa zis război împotriva terorii. În ultimii ani. Este avută în vedere instituţionalizarea unor proceduri complexe cu caracter preventiv şi de asistenţă a statelor implicate în conflict pentru a trece de la starea conflictuală la pace.

în cadrul Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est. a fost un bun prilej pentru o abordare deschisă şi sinceră a unor probleme controversate. pentru stabilizarea regiunii Balcanilor. în care jocul riscurilor şi actorii se schimbă cu rapiditate. În acest context. Prima priveşte câteva puncte nevralgice ale activităţii organizaţiei care pun în discuţie eficacitatea OSCE şi care trebuie soluţionate rapid. crearea unui dialog şi a unei detensionări într-o Europă centrală şi de est ce cunoşteau pasiunile naţionalismului post comunist şi în final fiind şi o cale de dialog şi cooperare cu Vestul continentului. Promovarea dialogului.În 2010 OSCE (incluzând fireşte CSCE) împlineşte 35 de ani. OSCE şi-a asumat un rol important în coordonarea acţiunilor tuturor statelor-membre la lupta împotriva terorismului internaţional. Deschiderea şi transparenţa tuturor armatelor din Europa au reuşit să 5 . Cauza prăbuşirii imperiului sovietic a fost redeşteptarea spiritului de libertate al popoarelor şi promovarea drepturilor omului de către CSCE. Elaborarea unei strategii pe termen lung nu poate fi amânată în contextul în care alte importante organizaţii cu care OSCE conlucrează au abordat-o. construcţia democratică. între adversarii de pe continentul european. UE şi-a definit recent o strategie. Presiunea militară a NATO a constituit doar condiţia pentru începerea procesului perestroika în URSS. Sarcina OSCE a fost mai întâi rezolvarea vechilor conflicte îngheţate. Sub auspiciile OSCE se desfăşoară eforturi comune. Din prima categorie face parte Tratatul Forţelor Convenţionale în Europa. din martie 2010. OSCE a devenit singurul spaţiu comun de dialog. Azi nimeni nu se mai îndoieşte de necesitatea OSCE. precum şi de guvernare. care are rolul de prevenire a conflictelor şi de management al crizelor post conflictuale şi care se adaptează la provocările noului secol şi mileniu. întrebarea era dacă mai este nevoie de CSCE şi răspunsul a fost sporirea rolului său prin transformarea în OSCE. Conferinţa de la Bucureşti. cât capacitatea de a anticipa unde duc aceste drumuri sau alte drumuri noi care se pot deschide într-un secol de transformări neaşteptate. Cea de-a doua provocare priveşte elaborarea unui concept strategic pentru activitatea OSCE în prima parte a secolului XXI. prin controlul armamentelor şi dezvoltarea unor iniţiative de stăpânire a armamentelor şi dezarmare a regiunii. pentru ca apoi să se concentreze pe prevenirea lor. Ea acordă ajutor statelor-membre care au probleme de securitate. Acum douăzeci de ani. împreună cu acordurile START şi negocierea tratatului de control al rachetelor cu rază medie de acţiune. monitorizarea alegerilor. reprezintă o valoare centrală a OSCE. nu a fost singurul serviciu adus umanităţii de către OSCE în aceea perioadă. îmbunătăţirea cooperării între foşti inamici. Totodată. Organizaţia reprezintă o grupare interguvernamentală transatlantică. organizată de Institutul pentru Relaţii Internaţionale şi Cooperare Economică şi Misiunea diplomatică a Kazahstanului. Acesta a constituit un instrument important de reconstrucţie a încrederii. OSCE a rămas singurul for general european care a preluat în agenda sa protecţia drepturilor omului. la finalul războiului rece. în momentul în care Comunitatea Economică Europeană se reconstruia. dar pentru ce şi pentru cine? Dificilă se pare la această nouă răscruce nu alegerea unui drum sau altul. iar NATO a adoptat un nou concept strategic la summitul din noiembrie 2010. Evitarea unui război nuclear pe timpul Războiului rece şi menţinerea deschisă a liniilor de comunicare. Există două tipuri de provocări care stau în faţa OSCE. economice şi politico-militare.

s-a putut observa în ultimii zece ani interesul unor state pentru blocarea activităţii OSCE. până la finele anului în curs. a normelor. o criză a principiilor şi o criză morală. Din fericire. din august 2008. fără consimţământul acestuia. conştientizarea efectelor secundare şi a costurilor eliminării organizaţiei de pe scena politică şi de securitate europeană fac imposibilă eliminarea sau blocarea OSCE. pe baza principiului nestaţionării trupelor unui stat pe teritoriul altui stat suveran.înlocuiască neîncrederea şi lipsa de informare. percepţiile greşite şi evaluările eronate ale ameninţărilor şi ale infrastructurii de securitate necesare.în Abhazia. iar tratatul INF prezintă probleme sub motivaţia noului scut antirachetă din Europa. din cauza neîndeplinirii angajamentelor luate în Actul Final al Summit-ului OSCE de la Istambul. este necesar un efort de înţelegere şi de anticipare a tendinţelor de evoluţie sau involuţie a lumii în care trăim. Acestea se vor renegocia. În domeniul controlului armelor mici şi uşoare (SALW) şi a muniţiei convenţionale este nevoie de fonduri pentru distrugerea armelor şi muniţiilor vechi şi pentru programele de control a securităţii. ale extinderii NATO şi ale opţiunilor de securitate ale statelor din spaţiul post-comunist. semnat în 1999 la Istambul. a devenit vizibilă o criză instituţională majoră la nivel internaţional. În ceea ce priveşte strategia pe termen lung a OSCE. Schimbările mediului de securitate pot fi înţelese numai dacă luăm în considerare schimbarea naturii relaţiilor internaţionale. Revizuirea strategiilor de securitate pe baza unor noi modele de abordare s-a impus cu necesitate. Un element declanşator al unor noi abordări teoretice l-a constituit războiul ruso-georgian. a regulilor. depozitării şi a circulaţiei armelor mici. Din păcate. pentru controlarea ei sau pentru trecerea în derizoriu a instituţiei sau a unor componente ale ei. probabil. Consecinţele sale imediate au evidenţiat slăbiciunile inerente ale sistemelor de soluţionare a conflictelor îngheţate. al celor de reducere a numărului şi stocurilor. Componentele ei sunt o criză a mijloacelor. al procedurilor de înregistrare şi licenţiere a posesorilor de arme de foc. evoluţiile recente arată o cădere rând pe rând a acestui sistem şi închiderea termenelor de aplicabilitate a altor acorduri de limitare a armamentelor. în special cele de control a democraţiei şi a misiunilor de teren. Legat de aceste probleme. Deşi extinderea conflictului a fost blocată. ale prăbuşirii Uniunii Sovietice. Tratatul adaptat al Forţelor Convenţionale în Europa. ne apropiem de încetarea funcţionării acordului START 1. privind forţele nucleare şi forţele convenţionale din Europa. În chestiunea acordurilor de reducere şi neproliferare nucleară şi a rachetelor cu rază medie şi lungă de acţiune. Dincolo de acestea au devenit evidente blocajele de natură instituţională ale UE în materie de politică externă şi divergenţele din cadrul NATO. deoarece el nu a fost ratificat de statele semnatare. 6 . În primul rând. gestionate de OSCE în Osetia de Sud şi de ONU . a scopurilor urmărite şi a mecanismelor de acţiune. Tratatul adaptat nu a intrat însă niciodată în vigoare din punct de vedere juridic. La fel. în timp ce START 2 a fost neratificat. a venit să consemneze noile schimbări ale tranziţiei europene. a tipologiei actorilor. START 1 şi 2 şi a Tratatului INF în legătură cu rachetele cu rază medie de acţiune. de retragere a forţelor militare din Republica Moldova şi Georgia.

în general pozitivă. membrii Alianţei şi alte ţări din regiunea euro-atlantică se confruntă cu alte riscuri şi incertitudini. prin comparaţie cu alte organizaţii. întăririi colaborării cu societatea civilă. încălcarea drepturilor omului. Alianţa a jucat un rol esenţial în consolidarea securităţii euro-atlantice. de la sfârşitul Războiului Rece. aceea a războaielor care nu vor fi avut loc datorită creării unor mecanisme democratice şi de dialog.acţionează ca furnizor de stabilitate în spaţiul euro-atlantic. atât în interiorul ţărilor cu un grad ridicat de risc cât şi în zonele cu potenţial conflictual. 7 . 3. Cu toate acestea.promovează parteneriatul. . poate formula şi pune în practică programe de întărire a încrederii reciproce. iar răspândirea tehnologiilor s-ar putea solda cu sporirea accesului potenţialilor adversari la capacităţi militare sofisticate. ca de pildă acte teroriste. deşi ameninţarea unui război generalizat în Europa practic a dispărut. OSCE poate identifica riscurile majore. proliferarea armelor nucleare. Conceptul Strategic NATO concluzionează că mediul strategic este într-o continuă schimbare. În plus.contracarează şi apără de orice ameninţare şi agresiune manifestată împotriva oricărui stat NATO. precum şi a mijloacelor de transport al acestora reprezintă un motiv serios de îngrijorare. . diplomaţiei preventive. . negociere şi cooperare. instabilitate politică şi fragilitate economică.consecinţele care privesc logica evaluării şi planificării de securitate. Prevenirea conflictelor şi gestionarea situaţiilor postconflict cer o viziune comprehensivă care să dezvolte complementaritatea acţiunilor OSCE cu activitatea altor organisme globale sau regionale. OSCE s-a dovedit a fi un instrument eficace de construcţie a unei culturi a dialogului şi a colaborării în Europa şi a Europei cu lumea întreagă. OSCE şi-a propus . inclusiv conflicte etnice. securitatea Alianţei trebuie să ţină seama de contextul global şi poate fi afectată de riscuri mai mari. IMPLICAREA NATO ÎN MANAGEMENTUL CRIZELOR DIN BALCANII DE VEST Atribuţiile fundamentale ale Alianţei în domeniul securităţii sunt definite prin intermediul următoarelor calităţi: . biologice şi chimice. şi că. Mai mult decât atât. cooperarea şi dialogul pe scară largă cu alte ţări din spaţiul euro-atlantic.contribuie la prevenirea eficientă a conflictelor şi se angajează activ în gestionarea crizelor. Fiind singura organizaţie euro-atlantică în care sunt membre toate statele Europei. Evaluând provocările şi riscurile previzibile la adresa securităţii. sabotaj. Marea contribuţie a OSCE la arhitectura de securitate a Europei şi a lumii va fi. fără îndoială. crimă organizată şi întreruperea fluxurilor de resurse vitale.şi în parte a reuşit – să devină un laborator unde se creează cultura politică a securităţii prin încredere reciprocă. .serveşte ca forum de consultări în ceea ce priveşte aspectele de securitate.

formării de reţele şi construirea capacităţilor. În 1999. din Kosovo în 1999 şi din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia în 2001. statele NATO au desfăşurat operaţiuni aeriene împotriva forţelor sârbe bosniace în august şi septembrie 1995. NATO joacă un rol activ în coordonarea asistenţei umanitare în cazul producerii dezastrelor. în decembrie 2005. NATO a intervenit militar pentru a pune capăt sau a împiedica desfăşurarea în continuare a conflictului din Bosnia şi Herţegovina în 1995.Acoperirea mediatică a NATO se concentrează în mod inevitabil asupra diplomaţiei la nivel înalt. NATO derulează un program ştiinţific care sponsorizează cooperarea practică în privinţa aspectelor legate de securitate şi în domeniile civile ale ştiinţei. Ohio. De exemplu. în septembrie 2005. un cutremur devastator în Pakistan a produs moartea a circa 73. Participanţii NATO la misiunea de menţinere a păcii au sosit în Bosnia şi Herţegovina în decembrie 1995 în cadrul Forţei de Implementare (IFOR). O lună mai târziu. incendii în regiuni împădurite şi cutremure. În plus. imediat după Uraganul Katrina din SUA. care s-a încheiat cu succes. elaborării programelor de reconversie a foştilor militari pentru integrarea în viaţa civilă şi oferirea de asistenţă în vederea deminării şi a distrugerii stocurilor de muniţie expirată. mediului şi tehnologiei. În numeroase ocazii. Consiliul Nord Atlantic a convenit extinderea asistenţei prin intermediul EADRCC. prin intermediul căruia coordonează asistenţa de urgenţă şi umanitară din partea ţărilor NATO şi partenere în cazul producerii dezastrelor naturale sau a celor produse de oameni. NATO a oferit asistenţă victimelor inundaţiilor. Mandatul misiunii de menţinere a păcii a fost preluat apoi de Uniunea Europeană. EADRCC a mobilizat resurse pentru a oferi asistenţă ţărilor din spaţiul euro-atlantic care s-au confruntat cu inundaţii. care a fost negociată la Dayton. Această acţiune a contribuit la modificarea raportului de forţe între părţile din teren şi la convingerea conducerii sârbilor bosniaci să accepte pacea. IFOR a fost urmată de Forţa de Stabilizare (SFOR). Totuşi. Intervenţia militară a NATO în Kosovo a urmat după mai mult de un an de violenţă crescândă şi încălcarea repetată de către Belgrad a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU solicitând acestuia să pună capăt represiunii pe care o exercita 8 .000 oameni şi a lăsat fără adăpost aproape 4 mil. care contribuie în mod real la realizarea în general a securităţii prin facilitarea colaborării. NATO este implicat. În perioada de după dezintegrarea fostei Iugoslavii. partenere şi membre ale Dialogului Mediteranean participă la aceste activităţi. Acestea cuprind sprijinul acordat reformei armatelor est-europene. În Bosnia şi Herţegovina. în derularea unei game de proiecte care contribuie la îmbunătăţirea mediului de securitate al Europei. Alianţa a înfiinţat un Centru Euro-Atlantic pentru Coordonarea Asistenţei la Dezastre (EADRCC). zilnic. cea mai mare parte a activităţii Alianţei se desfăşoară fără să se bucure de publicitate. precum şi asupra summit-urilor şi campaniilor militare ale Alianţei. căutând în acelaşi timp să răspundă la nevoile specifice ale participanţilor. Programul Ştiinţei pentru Pace şi Securitate (SPS) al NATO urmăreşte să elaboreze recomandări şi soluţii practice în privinţa unei varietăţi de probleme. Oamenii de ştiinţă din ţările NATO. zece ani mai târziu.

În plus. NATO a fost de acord.împotriva populaţiei albaneze din Kosovo. NATO va menţine o forţă semnificativă ca mărime în Kosovo. instaurarea unui mediu sigur şi demilitarizarea Armatei de Eliberare a Kosovo. ambele din 1999. are ca bază atât un acord militar tehnic între NATO şi comandanţii iugoslavi. Aceste iniţiative au contribuit la împiedicarea continuării conflictului civil şi la pregătirea terenului în vederea reconcilierii şi a reconstrucţiei în ţară. cu condiţia ca guvernul să reintroducă anumite drepturi pentru minorităţi. Mandatul Forţei Kosovo (KFOR) condusă de NATO. când misiunea a fost preluată de Uniunea Europeană. KFOR este acum singura forţă aliată de amploare dislocată în Balcani. pe baza Rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate. preşedintele Fostei Republici Iugoslave Macedonia a solicitat sprijinul NATO pentru dezarmarea grupurilor etnicilor albanezi care deţineau potenţialul de a destabiliza ţara. inclusiv NATO. Acest lucru a oferit NATO posibilitatea de a disloca circa 3500 militari într-o misiune de 30 zile vizând dezarmarea etnicilor albanezi pe baza voluntariatului. KFOR are ca sarcini descurajarea unor noi ostilităţi. cât şi Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al ONU. care a fost arbitrat de trimişii speciali ai diferitelor organizaţii internaţionale. Reprezentanţii comunităţii albaneze din ţară şi guvernul au ajuns la un aranjament politic. şi ai Statelor Unite. în vederea creării unui mediu stabil pentru asigurarea în continuare a dezvoltării în Kosovo. trupele NATO au rămas în ţară pentru asigurarea protecţiei personalului de monitorizare din Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa până la sfârşitul lui martie 2003. Administraţia Interimară a ONU din Kosovo (UNMIK). aceasta sprijină efortul umanitar internaţional şi cooperează cu structura prezenţei internaţionale civile. atâta vreme cât Consiliul de Securitate nu va lua o altă decizie. în timp ce NATO menţine comandamente în Sarajevo şi Skopje pentru a oferi asistenţă guvernelor gazdă în domeniul reformei apărării. 9 . La solicitarea Skopje-ului. În august 2001.

10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful