P. 1
Rolul organizaţiilor internaţionale

Rolul organizaţiilor internaţionale

|Views: 2,614|Likes:
Published by bg5f

More info:

Published by: bg5f on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

1.

ROLUL ONU ÎN DINAMICA SECURITĂŢI GLOBALE ONU este cea mai importantă organizaţie mondială cu rol de menţinere a păcii. ONU a fost înfiinţată oficial în anul 1945, an în care a fost ratificată Carta ONU de către China, Franţa, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Statele Unite precum şi de o serie de alţi semnatari. Carta ONU este instrumentul constitutiv al organizaţiei, consacrând drepturile şi obligaţiile statelor membre şi stabilind totodată organele şi procedurile ONU. ONU implică oameni de pretutindeni. Principalele domenii în care ONU joacă un rol marcant sunt: pacea, dezvoltarea, drepturile omului, asistenţa umanitară, dezarmarea, dreptul internaţional. În ultimul deceniu, se poate observa faptul că s-au diminuat considerabil conflictele din întreaga lume. În pofida acestui fapt, se pot observa evenimentele recente din Orientul Mijlociu. Carta ONU, ca tratat internaţional, obligă statele membre să rezolve eventualele diferende prin mijloace paşnice, într-o asemenea manieră încât pacea şi justiţia internaţională să nu fie periclitate. Statele membre trebuie să se abţină de la ameninţări sau uzul forţei împotriva oricăror altor state, precum şi să aducă orice conflict înaintea Consiliului de Securitate. Consiliul de Securitate este organismul Naţiunilor Unite având drept principală responsabilitate menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Prin prevederile Cartei ONU statele sunt obligate să accepte şi să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Securitate. Atunci când îi este adus în atenţie un diferend, Consiliul de Securitate solicită părţilor implicate să-l soluţioneze prin mijloace paşnice. Consiliul de Securitate poate numi reprezentanţi speciali sau să ceară secretarului General să facă uz de bunele sale oficii. În unele cazuri, chiar Consiliul de Securitate preia iniţiativa investigaţiilor şi a medierii. În situaţia în care un conflict derivă în luptă armată, Consiliul încearcă stoparea lui imediată. Adesea, Consiliul a dat dispoziţii de încetare a focului, folositoare în prevenirea amplificării ostilităţilor. Prin Carta ONU, toţi membrii Naţiunilor Unite au fost de acord să accepte şi să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Securitate. În timp ce alte organisme ale Naţiunilor Unite se limitează la a face simple recomandări guvernelor statelor, Consiliul de Securitate are puterea de a lua decizii pe care statele membre sunt obligate, conform Cartei, să le respecte. Consiliul de Securitate este astfel organizat încât să fie capabil să funcţioneze în mod continuu, cu precizarea că un reprezentant din partea fiecărui stat membru trebuie să fie prezent în permanenţă la sediul Naţiunilor Unite. Într-un sens strict, Consiliul de Securitate nu este totalmente diferit de Consiliul din 1945, el s-a lărgit, de la cei 11 iniţiali membri ajungând astăzi la 15, cu perspectiva unei alte lărgiri în viitorul previzibil, pentru a reflecta exigenţele unui organism mai reprezentativ pentru majoritatea membrilor Naţiunilor Unite. Printre membrii permanenţi, locul alocat expres Republicii China este ocupat, din 1971, de

43. A trecut. cel puţin în anumite cazuri în timpul Războiului Rece. chiar cea juridică. A acţionat astfel. În acelaşi timp a făcut determinări cvasi-judiciare care trec.observarea menţinerii păcii şi crearea unor zone tampon unde luptele încetaseră. Consiliul a constituit tribunale pentru crimele de război şi în legătură cu care a emis directive pentru ca statele membre să coopereze. Procesul de menţinere a păcii a fost inventat de Consiliu de puţin timp. cel puţin în forma tradiţională . fără vreo recunoaştere din partea Consiliului – sau cel puţin fără vreo confirmare – demonstrează acest lucru. Acest dispozitiv a împiedicat Consiliul să acţioneze. apărute după Războiul Rece. nu trebuie să fie exclusă. fără să demonstreze în ce constă ameninţarea păcii internaţionale. Consiliul a invocat Capitolul VII când ameninţarea păcii internaţionale nu era în sine evidenţiată şi a omis în majoritatea cazurilor orice justificare a constatării unei asemenea ameninţări. O problemă practică este reprezentată de faptul că. dintr-un asemenea tablou. Consiliul a împuternicit tribunalele şi Comisia să aplice norme ce nu reflectă. în ciuda caracterului său non-judiciar şi în lipsa garanţiilor procedurale. În mod special.Republica Populară a Chinei şi locul alocat Uniunii Sovietice este ocupat din 1991 de Rusia. Abţinerile au fost tratate ca şi cum ar fi fost „voturi concurente” în conformitate cu conţinutul art. 271 din Carta ONU. Câţiva noi membri permanenţi pot fi adăugaţi dacă şi atunci când reforma în cursa Consiliului va fi definitivată. În lipsa dezvoltării noilor justificări legale pentru actele sale. sunt deranjante tendinţele Consiliului de a invoca Capitolul VII. Unele inovaţii sunt mai discutabile din punct de vedere legal decât altele. în mod necesar. vreo dispoziţie legală internaţională preexistentă. de asemenea. nu întotdeauna eficiente. 42 şi pe înţelegerile potrivite din art. Dacă Consiliul trebuie să aştepte semnarea acordurilor art. Consiliul a trecut peste obstacolele procedurale precum dublul drept de veto şi peste aparenta condiţie a Cartei ce prevedea ca toţi membri să voteze în favoarea unei rezoluţii ce urma să fie adoptată. Cele mai serioase probleme ale Consiliului. El a creat o comisie de compensare pentru a determina creanţele împotriva unui stat agresor. cu uşurinţă dincolo de autoritatea sa implicită pentru a interpreta şi aplica prevederi relevante ale Cartei sau pentru a interpreta propriile rezoluţii. Dar Consiliul a mers mult mai departe decât atât. fără să se bazeze pe art. exemplele recente de stabilire a unor norme cvasilegale pentru situaţii particulare care au trecut dincolo de cerinţele legii internaţionale. în anumite ocazii. Acesta nu are o consacrare expresă sau chiar implicită în Cartă. adoptarea declaraţiilor privind comportamentul statelor sau altor entităţi cărora le erau destinate. cu mult. Pe plan cvasi-legislativ. de-a lungul anilor. Cu toate acestea. Inovaţia. De asemenea. fără doar şi poate. 2 . El a invocat Capitolul VII pentru a autoriza statele membre să folosească forţa armată pentru păstrarea sau restabilirea păcii. a fost acceptat masiv de membrii. acesta continuă mecanismul procedural necesar funcţionării Consiliului. au fost până în prezent neînsemnate. Consiliul nu ar mai avea perspectiva îndeplinirii responsabilităţii sale primare – menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. dincolo de cele inerente autorităţii sale pentru a determina ameninţări ale păcii. Amestecarea menţinerii păcii tradiţionale cu sancţiunile Capitolului VII este cea mai puţin vizată dintre problemele legale atunci când există o ameninţare demonstrată la adresa păcii internaţionale însă acest amestec s-a dovedit valabil şi nu neapărat eficient. încălcări ale acesteia şi acte de agresiune.

Namibia şi poate Cambodgia apar. Kofi Annan. începând cu 1 ianuarie 2004. urmare a creşterii de la 11 la 15 a numărului membrilor. 24 cu excepţia expresă a capitolelor VI. Rezultatele din America Centrală şi din state precum Mozambic. dar este clar că Naţiunile Unite şi Consiliul de Securitate. De asemenea. Acest lucru este la fel de important pentru domeniul juridic în aceeaşi măsură în care este important şi pentru cel politic. Rezultatele pot părea. Dacă Naţiunile Unite n-ar fi iniţiat şi apoi perfectat operaţiunile de menţinere a păcii. Pe lângă membrii permanenţi. România a fost membru nepermanent în 1962. Unii dintre ei sunt reprezentaţi de măsura în care guvernele şi alţi importanţi actori ai scenei internaţionale au încredere în sensibilitatea Consiliului de Securitate faţă de consideraţiunile esenţialmente juridice relative la folosirea puterii şi a autorităţii. Următorii 50 de ani vor sta mărturie pentru un Consiliu de Securitate constituit diferit de cel constituit din 1995. Programul a avut la bază raportul întocmit de experţi. ele trebuie însă să canalizeze deciziile Consiliului pe o cale considerată de majoritate ca legitimă – având în vedere că membrii le acordă o considerabilă atenţie. printr-o scrisoare adresată preşedintelui Adunării Generale a ONU şi preşedintelui Consiliului de Securitate. însă el evoluează inevitabil. în special. încurcate. VII. La data de 21 august 2000. Există o opinie majoritară potrivit căreia numărul de membri trebuie mărit. 1976-1977 şi 1990-1991. bineînţeles. în fiecare an se aleg membrii nepermanenţi pentru o perioadă de 2 ani. avându-se în vedere că propunerile avansate ar urma să schimbe conceptul originar care a stat la baza Cartei ONU şi anume acordarea unui statut special celor cinci mari puteri învingătoare în cel de-al doilea război mondial în ceea ce priveşte luarea deciziilor politice referitoare la pacea şi securitatea în lume. dar reforma nu se poate limita numai la aspectul strict numeric. România se bucură din nou de a fi membru nepermanent în Consiliul de Securitate. Consideraţiile juridice nu sunt de neschimbat. Sfera în cadrul căreia s-a mişcat Consiliul în primii 50 de ani. în momentul de faţă. condus de 3 . Secretarul General ONU. Dacă Consiliul n-ar avea nici o autoritate să acţioneze în baza art. Consiliul nu a fost singurul organ al Naţiunilor Unite implicat în operaţiunile de menţinere a păcii. îndeplinind anumite funcţii pe care astăzi le întrezărim sau nu le vedem deloc. a lansat un program ambiţios de reformă a sistemului operaţiunilor de menţinere a păcii. are un caracter deosebit de complex.43 înainte de a autoriza folosirea forţei împotriva oricărui agresor. el ar fi un organism chiar mai ineficient decât este. provoacă la verificarea încercărilor cu precizie. Reforma Consiliului de Securitate. dar a jucat un rol important. VIII şi XII. adoptată unanim ca o necesitate în cadrul efortului general de adoptare a ONU la noile realităţi ale secolului XXI. comunitatea internaţională ar fi avut de suferit. Carta continuă să evolueze şi alături de ea Consiliul nu în măsura satisfacerii complete a tuturor observatorilor juridici şi politici. au fost participanţi constructivi în operaţiunile de menţinere a păcii şi în cele de impunere ale acesteia. ele se extind sau se contractă în cadrul unor limite rezonabile. Configuraţia actuală a Consiliului de Securitate este dată de Carta ONU şi amendamentele aduse în anul 1963 articolelor 23 (număr de membri) şi 27 (voturi). Eficienţa sa în menţinerea păcii va depinde de o varietate de factori. ca fiind operaţiuni de succes. scena mondială ar fi un loc mult mai periculos decât este acum.

Este avută în vedere instituţionalizarea unor proceduri complexe cu caracter preventiv şi de asistenţă a statelor implicate în conflict pentru a trece de la starea conflictuală la pace. menit să transforme operaţiunile de menţinere a păcii dintr-o activitate cu caracter provizoriu. În această acţiune OSCE este chemată la un rol important. 2.fostul ministru de externe algerian. precum Kosovo. 2004 şi 2009 a fost percepută de mulţi ca suficientă pentru a asigura viitoarea securitate a continentului. alte voci estice au vorbit de o creştere a tensiunii. Toate acestea necesită un răspuns diplomatic şi conceptual bazat pe ceea ce anumiţi experţi internaţionali numesc un Nou Acord Helsinki. Iraq şi o concentrare pe Orientul Mijlociu. dar privit cu mai puţin entuziasm ca odinioară. precum cel de la începutul anilor `80. necesitatea construcţiei unei comunităţi mediteraneene. OSCE a fost confruntată cu noi provocări: lungul război din Afganistan şi Irak . OSCE a fost ultima insulă fragilă de dialog între blocul estic. Toate acestea îi făceau pe cei mai optimişti comentatori să considere un viitor în care Uniunea Europeană devenea actorul central pe continent. relevanţa OSCE a început în mod gradual să se diminueze. În ultimii ani. După 2001. niciodată controversată precum cea a NATO. Aceasta a însemnat o concentrare a zonei de interes în Afganistan. operaţiunile de consolidare a păcii. în timp ce. desfăşurată la limita minimă a resurselor şi cu o organizare precară. Opinia generală este că există voinţa politică din partea multor state de a sprijini transformarea sistemului. expansiunea graduală a NATO spre Est în 1999 . tensiunile din regiunea Caucazului. conceptul global de securitate şi alianţă strategică s-a deplasat. Raportul Brahimi a prefigurat un program complex de reformă. odată cu lansarea noului concept despre un aşa zis război împotriva terorii. 4 . a fost un substitut pentru lucrul în cadrul OSCE pe problemele cooperării economice. îndeplinită în condiţii de coerenţă organizatorică şi eficientă. operaţiunile de menţinere a păcii. Rolul său în promovarea securităţii militare şi strategice pe continent a devenit treptat un obiectiv al Alianţei Nord-Atlantice. într-o funcţie principală a ONU. Aplicarea programului este dependentă de două elemente principale: voinţa politică a statelor membre ONU de a promova schimbarea şi disponibilitatea lor de a aloca resursele necesare pentru transformarea sistemului operaţiunilor de menţinere a păcii. lansat în aventura din Afganistan şi alianţa vestică. ROLUL OSCE ÎN REALIZAREA SECURITĂŢII EUROATLANTICE OSCE şi-a demonstrat utilitatea. Lakhdar Brahimi. cuprinzând: prevenirea crizelor. toate obiective cu care OSCE în acel moment nu era familiarizat şi nici nu avea voinţa politică de a se axa pe ele. implicată în războiul stelelor al lui Reagan şi ce păreau a se îndrepta către un război nuclear. Expansiunea Uniunii Europene. ceea ce făcea ca OSCE să rămână un factor important. criza legată de procesul de pace palestinian. După jumătatea anilor `90. într-un mediu ce deseori amintea mai mult de un război deschis decât de cel rece. necesitatea de a oferi Rusiei asigurările legitime de securitate şi cooperarea în regiunea Marii Negre şi soluţionarea crizelor.

Deschiderea şi transparenţa tuturor armatelor din Europa au reuşit să 5 . pentru stabilizarea regiunii Balcanilor. precum şi de guvernare. UE şi-a definit recent o strategie. a fost un bun prilej pentru o abordare deschisă şi sinceră a unor probleme controversate. monitorizarea alegerilor. Cea de-a doua provocare priveşte elaborarea unui concept strategic pentru activitatea OSCE în prima parte a secolului XXI. îmbunătăţirea cooperării între foşti inamici. Există două tipuri de provocări care stau în faţa OSCE. cât capacitatea de a anticipa unde duc aceste drumuri sau alte drumuri noi care se pot deschide într-un secol de transformări neaşteptate. în momentul în care Comunitatea Economică Europeană se reconstruia. OSCE a devenit singurul spaţiu comun de dialog. între adversarii de pe continentul european. Presiunea militară a NATO a constituit doar condiţia pentru începerea procesului perestroika în URSS. construcţia democratică. crearea unui dialog şi a unei detensionări într-o Europă centrală şi de est ce cunoşteau pasiunile naţionalismului post comunist şi în final fiind şi o cale de dialog şi cooperare cu Vestul continentului. Elaborarea unei strategii pe termen lung nu poate fi amânată în contextul în care alte importante organizaţii cu care OSCE conlucrează au abordat-o. din martie 2010. prin controlul armamentelor şi dezvoltarea unor iniţiative de stăpânire a armamentelor şi dezarmare a regiunii. Acum douăzeci de ani. Totodată. întrebarea era dacă mai este nevoie de CSCE şi răspunsul a fost sporirea rolului său prin transformarea în OSCE. Acesta a constituit un instrument important de reconstrucţie a încrederii. reprezintă o valoare centrală a OSCE. Cauza prăbuşirii imperiului sovietic a fost redeşteptarea spiritului de libertate al popoarelor şi promovarea drepturilor omului de către CSCE. nu a fost singurul serviciu adus umanităţii de către OSCE în aceea perioadă. în care jocul riscurilor şi actorii se schimbă cu rapiditate. iar NATO a adoptat un nou concept strategic la summitul din noiembrie 2010. Evitarea unui război nuclear pe timpul Războiului rece şi menţinerea deschisă a liniilor de comunicare.În 2010 OSCE (incluzând fireşte CSCE) împlineşte 35 de ani. organizată de Institutul pentru Relaţii Internaţionale şi Cooperare Economică şi Misiunea diplomatică a Kazahstanului. Conferinţa de la Bucureşti. Sarcina OSCE a fost mai întâi rezolvarea vechilor conflicte îngheţate. OSCE a rămas singurul for general european care a preluat în agenda sa protecţia drepturilor omului. Prima priveşte câteva puncte nevralgice ale activităţii organizaţiei care pun în discuţie eficacitatea OSCE şi care trebuie soluţionate rapid. dar pentru ce şi pentru cine? Dificilă se pare la această nouă răscruce nu alegerea unui drum sau altul. Promovarea dialogului. împreună cu acordurile START şi negocierea tratatului de control al rachetelor cu rază medie de acţiune. Sub auspiciile OSCE se desfăşoară eforturi comune. pentru ca apoi să se concentreze pe prevenirea lor. Din prima categorie face parte Tratatul Forţelor Convenţionale în Europa. În acest context. în cadrul Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Ea acordă ajutor statelor-membre care au probleme de securitate. Organizaţia reprezintă o grupare interguvernamentală transatlantică. la finalul războiului rece. care are rolul de prevenire a conflictelor şi de management al crizelor post conflictuale şi care se adaptează la provocările noului secol şi mileniu. Azi nimeni nu se mai îndoieşte de necesitatea OSCE. OSCE şi-a asumat un rol important în coordonarea acţiunilor tuturor statelor-membre la lupta împotriva terorismului internaţional. economice şi politico-militare.

Acestea se vor renegocia. Tratatul adaptat nu a intrat însă niciodată în vigoare din punct de vedere juridic. depozitării şi a circulaţiei armelor mici. conştientizarea efectelor secundare şi a costurilor eliminării organizaţiei de pe scena politică şi de securitate europeană fac imposibilă eliminarea sau blocarea OSCE. Deşi extinderea conflictului a fost blocată. 6 . Tratatul adaptat al Forţelor Convenţionale în Europa. Componentele ei sunt o criză a mijloacelor. În domeniul controlului armelor mici şi uşoare (SALW) şi a muniţiei convenţionale este nevoie de fonduri pentru distrugerea armelor şi muniţiilor vechi şi pentru programele de control a securităţii. de retragere a forţelor militare din Republica Moldova şi Georgia.în Abhazia. Din păcate. deoarece el nu a fost ratificat de statele semnatare. Din fericire. Revizuirea strategiilor de securitate pe baza unor noi modele de abordare s-a impus cu necesitate. al procedurilor de înregistrare şi licenţiere a posesorilor de arme de foc. START 1 şi 2 şi a Tratatului INF în legătură cu rachetele cu rază medie de acţiune. Dincolo de acestea au devenit evidente blocajele de natură instituţională ale UE în materie de politică externă şi divergenţele din cadrul NATO.înlocuiască neîncrederea şi lipsa de informare. a regulilor. a devenit vizibilă o criză instituţională majoră la nivel internaţional. evoluţiile recente arată o cădere rând pe rând a acestui sistem şi închiderea termenelor de aplicabilitate a altor acorduri de limitare a armamentelor. ale prăbuşirii Uniunii Sovietice. până la finele anului în curs. a venit să consemneze noile schimbări ale tranziţiei europene. s-a putut observa în ultimii zece ani interesul unor state pentru blocarea activităţii OSCE. Schimbările mediului de securitate pot fi înţelese numai dacă luăm în considerare schimbarea naturii relaţiilor internaţionale. o criză a principiilor şi o criză morală. al celor de reducere a numărului şi stocurilor. din august 2008. este necesar un efort de înţelegere şi de anticipare a tendinţelor de evoluţie sau involuţie a lumii în care trăim. semnat în 1999 la Istambul. probabil. Un element declanşator al unor noi abordări teoretice l-a constituit războiul ruso-georgian. privind forţele nucleare şi forţele convenţionale din Europa. fără consimţământul acestuia. În chestiunea acordurilor de reducere şi neproliferare nucleară şi a rachetelor cu rază medie şi lungă de acţiune. gestionate de OSCE în Osetia de Sud şi de ONU . La fel. a scopurilor urmărite şi a mecanismelor de acţiune. Consecinţele sale imediate au evidenţiat slăbiciunile inerente ale sistemelor de soluţionare a conflictelor îngheţate. în special cele de control a democraţiei şi a misiunilor de teren. în timp ce START 2 a fost neratificat. a normelor. În primul rând. din cauza neîndeplinirii angajamentelor luate în Actul Final al Summit-ului OSCE de la Istambul. ne apropiem de încetarea funcţionării acordului START 1. pentru controlarea ei sau pentru trecerea în derizoriu a instituţiei sau a unor componente ale ei. iar tratatul INF prezintă probleme sub motivaţia noului scut antirachetă din Europa. În ceea ce priveşte strategia pe termen lung a OSCE. ale extinderii NATO şi ale opţiunilor de securitate ale statelor din spaţiul post-comunist. Legat de aceste probleme. pe baza principiului nestaţionării trupelor unui stat pe teritoriul altui stat suveran. a tipologiei actorilor. percepţiile greşite şi evaluările eronate ale ameninţărilor şi ale infrastructurii de securitate necesare.

proliferarea armelor nucleare. IMPLICAREA NATO ÎN MANAGEMENTUL CRIZELOR DIN BALCANII DE VEST Atribuţiile fundamentale ale Alianţei în domeniul securităţii sunt definite prin intermediul următoarelor calităţi: . în general pozitivă. prin comparaţie cu alte organizaţii.consecinţele care privesc logica evaluării şi planificării de securitate. deşi ameninţarea unui război generalizat în Europa practic a dispărut. .acţionează ca furnizor de stabilitate în spaţiul euro-atlantic. Fiind singura organizaţie euro-atlantică în care sunt membre toate statele Europei. Cu toate acestea. întăririi colaborării cu societatea civilă. 7 . OSCE şi-a propus . 3. ca de pildă acte teroriste. Prevenirea conflictelor şi gestionarea situaţiilor postconflict cer o viziune comprehensivă care să dezvolte complementaritatea acţiunilor OSCE cu activitatea altor organisme globale sau regionale. atât în interiorul ţărilor cu un grad ridicat de risc cât şi în zonele cu potenţial conflictual. de la sfârşitul Războiului Rece. fără îndoială. negociere şi cooperare. Alianţa a jucat un rol esenţial în consolidarea securităţii euro-atlantice.serveşte ca forum de consultări în ceea ce priveşte aspectele de securitate. inclusiv conflicte etnice. precum şi a mijloacelor de transport al acestora reprezintă un motiv serios de îngrijorare. membrii Alianţei şi alte ţări din regiunea euro-atlantică se confruntă cu alte riscuri şi incertitudini. Marea contribuţie a OSCE la arhitectura de securitate a Europei şi a lumii va fi. . În plus. poate formula şi pune în practică programe de întărire a încrederii reciproce. OSCE s-a dovedit a fi un instrument eficace de construcţie a unei culturi a dialogului şi a colaborării în Europa şi a Europei cu lumea întreagă. Mai mult decât atât.contracarează şi apără de orice ameninţare şi agresiune manifestată împotriva oricărui stat NATO. încălcarea drepturilor omului. cooperarea şi dialogul pe scară largă cu alte ţări din spaţiul euro-atlantic. Evaluând provocările şi riscurile previzibile la adresa securităţii. aceea a războaielor care nu vor fi avut loc datorită creării unor mecanisme democratice şi de dialog.contribuie la prevenirea eficientă a conflictelor şi se angajează activ în gestionarea crizelor. instabilitate politică şi fragilitate economică. iar răspândirea tehnologiilor s-ar putea solda cu sporirea accesului potenţialilor adversari la capacităţi militare sofisticate.promovează parteneriatul. securitatea Alianţei trebuie să ţină seama de contextul global şi poate fi afectată de riscuri mai mari. şi că. . . crimă organizată şi întreruperea fluxurilor de resurse vitale. biologice şi chimice. Conceptul Strategic NATO concluzionează că mediul strategic este într-o continuă schimbare. sabotaj.şi în parte a reuşit – să devină un laborator unde se creează cultura politică a securităţii prin încredere reciprocă. OSCE poate identifica riscurile majore. diplomaţiei preventive.

Consiliul Nord Atlantic a convenit extinderea asistenţei prin intermediul EADRCC. în septembrie 2005.000 oameni şi a lăsat fără adăpost aproape 4 mil. formării de reţele şi construirea capacităţilor. NATO a intervenit militar pentru a pune capăt sau a împiedica desfăşurarea în continuare a conflictului din Bosnia şi Herţegovina în 1995. În perioada de după dezintegrarea fostei Iugoslavii. prin intermediul căruia coordonează asistenţa de urgenţă şi umanitară din partea ţărilor NATO şi partenere în cazul producerii dezastrelor naturale sau a celor produse de oameni. imediat după Uraganul Katrina din SUA. În plus. Alianţa a înfiinţat un Centru Euro-Atlantic pentru Coordonarea Asistenţei la Dezastre (EADRCC). IFOR a fost urmată de Forţa de Stabilizare (SFOR). În 1999. în decembrie 2005. NATO joacă un rol activ în coordonarea asistenţei umanitare în cazul producerii dezastrelor. partenere şi membre ale Dialogului Mediteranean participă la aceste activităţi. NATO este implicat. care contribuie în mod real la realizarea în general a securităţii prin facilitarea colaborării. În Bosnia şi Herţegovina. EADRCC a mobilizat resurse pentru a oferi asistenţă ţărilor din spaţiul euro-atlantic care s-au confruntat cu inundaţii. Mandatul misiunii de menţinere a păcii a fost preluat apoi de Uniunea Europeană. incendii în regiuni împădurite şi cutremure. O lună mai târziu. Oamenii de ştiinţă din ţările NATO.Acoperirea mediatică a NATO se concentrează în mod inevitabil asupra diplomaţiei la nivel înalt. care s-a încheiat cu succes. Ohio. din Kosovo în 1999 şi din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia în 2001. Participanţii NATO la misiunea de menţinere a păcii au sosit în Bosnia şi Herţegovina în decembrie 1995 în cadrul Forţei de Implementare (IFOR). Intervenţia militară a NATO în Kosovo a urmat după mai mult de un an de violenţă crescândă şi încălcarea repetată de către Belgrad a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU solicitând acestuia să pună capăt represiunii pe care o exercita 8 . Acestea cuprind sprijinul acordat reformei armatelor est-europene. NATO a oferit asistenţă victimelor inundaţiilor. În numeroase ocazii. mediului şi tehnologiei. zece ani mai târziu. precum şi asupra summit-urilor şi campaniilor militare ale Alianţei. Programul Ştiinţei pentru Pace şi Securitate (SPS) al NATO urmăreşte să elaboreze recomandări şi soluţii practice în privinţa unei varietăţi de probleme. Această acţiune a contribuit la modificarea raportului de forţe între părţile din teren şi la convingerea conducerii sârbilor bosniaci să accepte pacea. zilnic. NATO derulează un program ştiinţific care sponsorizează cooperarea practică în privinţa aspectelor legate de securitate şi în domeniile civile ale ştiinţei. în derularea unei game de proiecte care contribuie la îmbunătăţirea mediului de securitate al Europei. statele NATO au desfăşurat operaţiuni aeriene împotriva forţelor sârbe bosniace în august şi septembrie 1995. cea mai mare parte a activităţii Alianţei se desfăşoară fără să se bucure de publicitate. căutând în acelaşi timp să răspundă la nevoile specifice ale participanţilor. elaborării programelor de reconversie a foştilor militari pentru integrarea în viaţa civilă şi oferirea de asistenţă în vederea deminării şi a distrugerii stocurilor de muniţie expirată. Totuşi. care a fost negociată la Dayton. De exemplu. un cutremur devastator în Pakistan a produs moartea a circa 73.

NATO a fost de acord. În august 2001. KFOR este acum singura forţă aliată de amploare dislocată în Balcani. ambele din 1999. cât şi Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al ONU. La solicitarea Skopje-ului. când misiunea a fost preluată de Uniunea Europeană. instaurarea unui mediu sigur şi demilitarizarea Armatei de Eliberare a Kosovo. Acest lucru a oferit NATO posibilitatea de a disloca circa 3500 militari într-o misiune de 30 zile vizând dezarmarea etnicilor albanezi pe baza voluntariatului. cu condiţia ca guvernul să reintroducă anumite drepturi pentru minorităţi. are ca bază atât un acord militar tehnic între NATO şi comandanţii iugoslavi. în vederea creării unui mediu stabil pentru asigurarea în continuare a dezvoltării în Kosovo. Aceste iniţiative au contribuit la împiedicarea continuării conflictului civil şi la pregătirea terenului în vederea reconcilierii şi a reconstrucţiei în ţară. preşedintele Fostei Republici Iugoslave Macedonia a solicitat sprijinul NATO pentru dezarmarea grupurilor etnicilor albanezi care deţineau potenţialul de a destabiliza ţara. Reprezentanţii comunităţii albaneze din ţară şi guvernul au ajuns la un aranjament politic. trupele NATO au rămas în ţară pentru asigurarea protecţiei personalului de monitorizare din Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa până la sfârşitul lui martie 2003. şi ai Statelor Unite. Mandatul Forţei Kosovo (KFOR) condusă de NATO. atâta vreme cât Consiliul de Securitate nu va lua o altă decizie. 9 . pe baza Rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate. în timp ce NATO menţine comandamente în Sarajevo şi Skopje pentru a oferi asistenţă guvernelor gazdă în domeniul reformei apărării. aceasta sprijină efortul umanitar internaţional şi cooperează cu structura prezenţei internaţionale civile. În plus. NATO va menţine o forţă semnificativă ca mărime în Kosovo. Administraţia Interimară a ONU din Kosovo (UNMIK). care a fost arbitrat de trimişii speciali ai diferitelor organizaţii internaţionale.împotriva populaţiei albaneze din Kosovo. KFOR are ca sarcini descurajarea unor noi ostilităţi. inclusiv NATO.

10 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->