P. 1
Regulatoare Automate

Regulatoare Automate

|Views: 1,410|Likes:
Published by OTY_2011

More info:

Published by: OTY_2011 on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

Argument

Regulatorul automat are rolul de a prelucra operaţional semnalul de eroare ε (obţinut in urma comparaţiei liniar – aditive a mărimii de intrare r şi a mărimii de reacţie yr in elementul de comparaţie) şi de a da la ieşire un semnal de comandă u pentru elementul de execuţie. Informaţiile curente asupra procesului automatizat se obţin cu ajutorul traductorului de reacţie şi sunt prelucrate de regulatorul automat in conformitate cu o anumită lege care defineşte algoritmul de reglare automată. Algoritmii de reglare (legile de reglare) convenţionali utilizaţi în mod curent in reglarea proceselor automatizate (tehnologice) sunt de tip proporţional – integral – derivativ (PID). Implementarea unei anumite legi de reglare se poate realiza printr-o varietate destul de largă a construcţiei regulatorului, ca regulator electronic, pneumatic, hidraulic sau mixt. Cu toate că există o mare varietate de regulatoare, orice regulator va conţine următoarele elemente componente: amplificatorul (A), elementul de reacţie secundară (ERS) şi elementul de comparare secundară (ECS). • Amplificatorul (A) este elementul de bază. El amplifică mărimea ε1 cu u(t) = KR ε1(t) unde KR reprezintă factorul de amplificare al regulatorului.

un factor KR deci realizează o relaţie de tipul

Elementul de reacţie secundară ERS primeşte la intrare mărimea de

comandă u (de la ieşirea amplificatorului) şi elaborează la ieşire un semnal xrs denumit mărime de reacţie secundară. • Elementul de comparare secundară (ECS) efectuează continuu ε1(t) = ε(t) – xrs(t). • ERS este de obicei un element care determină o dependenţă proporţională între xrs şi u. Regulatorul poate avea o structură mai complicată. De compararea valorilor abaterii ε şi a lui xrs dupa relatia

1

regulatorul se dacă dependenţa dintre cele două mărimi este neliniară. acestea se clasifică în: • regulatoare directe – atunci când nu este necesară o sursă de energie regulatoare indirecte – când folosesc o sursă de energie exterioară pentru exterioară. cât şi a unor funcţii auxiliare de indicare. la unele regulatoare există mai multe etaje de amplificare. o neliniar.  Structura regulatoarelor automate. PI. Clasificarea regulatoarelor se poate face după mai multe criterii: a) În funcţie de sursa de energie exterioară folosită.sunt cele in care mărimile  t) şi u(t) ( dacă dependenţa dintre cele două mărimi este liniară. b) După viteza de răspuns există: • regulatoare pentru procese rapide folosite pentru reglarea automată a regulatoare pentru procese lente folosite atunci când constantele de timp instalaţiilor tehnologice care au constante de timp mici (mai mici de 10 s). trecere automat – manual.  Legile de reglare clasice (de tip P. 2 . • acţionarea elementului de execuţie. o numeşte liniar. PID) se realizează în cadrul regulatoarelor cu acţiune continuă cu ajutorul circuitelor operaţionale cu elemente pasive instalate pe calea de reacţie a unor amplificatoare operationale. semnalizare a depaşirii valorii normale pentru anumite mărimi. • ale instalaţiei sunt mari (depăşesc 10 sec). regulatorul este variaza continuu in timp. Blocul regulator este alcătuit din mai multe părţi componente interconectate funcţional care permit realizarea atât a legii de reglare propriu-zise (exprimată analitic prin dependenţa dintre mărimea de ieşire şi mărimea de intrare).exemplu. c) În funcţie de particularitaţile de constructie şi funcţionale avem clasificarile: • o După tipul acţiunii: regulatoare cu acţiune continuă . la altele există mai multe reacţii secundare necesare obţinerii unor legi de reglare mai complicate. transmiterea semnalului realizându-se pe seama energiei interne. desaturare.

).o regulatoare cu acţiune discretă sunt cele la care mărimea (t) deci şi După caracteristicile constructive există: regulatoare unificate utilizate pentru reglarea a diferiţi parametrii regulatoare specializate utilizate numai pentru o anumită mărime. regulatoare pneumatice. regulatoare hidraulice. regulatoare electromagnetice. După agentul purtător de semnal există: regulatoare electronice. presiune. etc. o  o o o o 3 .  o (temperatură. u(t) reprezintă un tren de impulsuri.

..............................................................Generalitati Regulatorul automat are rolul de a prelua operational semnalul de eroare....................................................................4 Clasificarea regulatoarelor automate:...........................2................................ Regulatoare electronice pentru procese rapide.................................................................................................................5 2.. Constructia regulatoarelor automate electronice..............................................................................................................11 3........... Regulatoare electronice pentru procese lente........................................................................................................1 Cuprins........................................................................ Structura regulatoarelor automate electronice ..................................................................................................................................Generalitati..............................13 Regulatorul PID continuu ELC 1132......1..9 3........................................................................................... Regulatoare electronice continue....................................10 3..............1.................................................. în elementul de 4 ...............................................Cuprins Argument.......18 REGULATOARE AUTOMATE 1..................................................17 Bibliografie................................................................... (obtinut în urma comparatiei marimii de intrare r si a marimii de reactie...15 Norme de protectia muncii.12 3..........................................................4 1......................................................4 REGULATOARE AUTOMATE.........................................................2.............................................................................................

Algoritmii de reglare (legile de reglare) conventionali. pneumatic. Chiar si în cadrul aceleiasi categorii constructive se pot realiza variante diferite. liniare sau neliniare. 5 .regulatoare cu actiune continua. fiecare solutie oferind anumite avantaje din punct de vedere al preciziei de realizare a legii de reglare. hidraulic sau mixt. a pretului. cu impulsuri modulate sau numerice. figura 1.comparatie) si de a elabora la iesire un semnal de comanda u pentru elementul de executie. Clasificarea regulatoarelor automate: Dupa tipul actiunii regulatorului: . ca regulator electronic. utilizati frecvent în reglarea proceselor tehnologice sunt de tip proportional-integral-derivativ (PID). . Fig. 1 Informatiile curente asupra desfasurarii procesului tehnologic se obtin cu ajutorul traductorului de reactie si sunt prelucrate de regulatorul automat în conformitate cu o anumita lege care defineste algoritmul de reglare automata.regulatoare cu actiune discreta. a sigurantei în functionare si a flexibilitatii în exploatare. Implementarea unei anumite legi de reglare se poate realiza printr-o varietate destul de larga a constructiei regulatorului.

sisteme de urmarire (r = f(t) necunoscut aprioric). . electropneumatice).regulatoare locale. . Dupa constructia blocului regulator si a semnalelor folosite: . Dupa tipul reactiei folosite: . ..regulatoare pentru procese rapide.regulatoare specializate.regulatoare mixte (electrohidraulice. . .regulatoare electronice. . .regulatoare cu reactie dupa variabilele de stare (regulatoare cu estimatoare de stare).regulatoare extremale (optimizatoare automate). 6 . . Dupa modul de instalare: .regulatoare monovariabile.regulatoare de panou.regulatoare pneumatice. Dupa viteza de raspuns a instalatiei tehnologice: .regulatoare cu reactie dupa marimea de i 343j96d esire.regulatoare hidraulice. Dupa numarul marimilor de iesire ale instalatiei tehnologice: .regulatoare adaptive. . . .sisteme de reglare cu program (r = f(t) cunoscut).regulatoare pentru procese lente. Regulatoare cu caracteristici de transfer variabile: .regulatoare unificate.regulatoare multivariabile. Dupa natura purtatorului de informatie: .regulatoare instruibile.

PID) se realizeaza în cadrul regulatoarelor cu actiune continua cu ajutorul circuitelor operationale cu elemente pasive. PI. T i . Fig. O astfel de solutie este prezentata în figura 3. T d . 7 . 2 Daca factorul de amplificare K al blocului amplificator este suficient de mare. instalate pe calea de reactie a unor amplificatoare operationale (figura 2).Legile de reglare clasice (de tip P. asigurând realizarea functiei de transfer (a regulatorului PID) cu un grad de interdependenta q = 0 si o independenta totala a acordarii parametrilor K R . comportarea intrare-iesire a regulatorului este determinata numai de elementele si structura circuitului de reactie operationala conform relatiei: Folosirea unor canale separate pentru prelucrarea operationala a semnalelor de eroare elimina complet toate dificultatile aferente interinfluentei.

determinat de utilizarea a trei amplificatoare operationale (fata de unul singur în schema din figura 2. figura 5.Fig. figura 4. este indicata combinarea reglarii dupa stare cu reglarea dupa iesire. 8 . dar avantajele functionale pe care le prezinta îi ofera perspective largi de utilizare în realizarea regulatoarelor moderne. folosind pentru aceasta regulatoare cu elemente proportionale. 4 O categorie mai importanta de regulatoare care se dezvolta în prezent sunt regulatoarele cu reactie dupa stare. Utilizarea descrierii matematice intrare-stareiesire ofera informatii complete asupra comportarii dinamice a sistemului în ansamblul sau si permite. legate de satisfacerea atât a regimului stationar. Pentru obtinerea unor performante superioare. cât si a regimului tranzitoriu. 3 Varianta din figura 3. Fig. prin utilizarea ca marimi de reactie a marimilor de stare.). instalat pe calea de reactie. realizarea unor solutii mult mai avantajoase de reglare a proceselor.) se face cu ajutorul unui regulator de tip PI (care are o constructie mai simpla) si a unui bloc de tip PD. Realizarea legii de reglare PID în cadrul sistemelor de stabilizare automata (r = const. este caracterizata de un pret de cost mai ridicat.

tipica pentru marea majoritate a regulatoarelor industriale. care permit realizarea atât a legii de reglare propriu-zise (exprimata analitic prin dependenta dintre marimea de iesire si marimea de intrare). trecere automat-manual etc. 2. semnalizare a depasirii valorii normale pentru anumite marimi.Fig. cât si a unor functii auxiliare de indicare.. În figura 6. 9 . Structura regulatoarelor automate electronice Blocul regulator este alcatuit din mai multe parti componente interconectate functional. Reglarea combinata dupa iesire si stare asigura obtinerea unor erori stationare nule pentru variatii treapta ale marimii de referinta si ale perturbatiei. desaturare. se prezinta structura blocului regulator. 5 Estimatorul de stare ES primeste marimile u si y si elaboreaza starea estimata . 1 care se utilizeaza în regulatorul automat ca marime de reactie.

6 3. iar pentru procese lente sistemul unificat e bazat pe principiul modularii si demodularii si sistemul SEROM. mai rar. Constructia regulatoarelor electronice difera în functie de utilizarea lor pentru reglarea proceselor rapide sau lente. asigura posibilitati sporite pentru o productie de serie. Daca pentru reglarea proceselor rapide constantele de timp se obtin relativ usor si cu precizie corespunzatoare.Fig. având semnale unificate multiple în tensiune si curent. ca regulatoare unificate si. Constructia regulatoarelor automate electronice Regulatoarele electronice sunt realizate într-o diversitate larga de tipuri constructive si functionale. pentru procesele lente dificultatile sunt mult mai mari. unde trebuie sa asigure constante de timp compatibile cu dinamica procesului. Varianta unificata prezinta avantaje esentiale printre care mentionam: permite o mare elasticitate în realizarea celor mai complexe scheme. La noi în tara au fost realizate sistemele UNIDIN destinate reglarii proceselor rapide. ca regulatoare specializate. deci si la reducerea pretului si la îmbunatatirea conditiilor de exploatare. cu un numar mic de blocuri componente interschimbabile. 10 . cu circuite integrate. conduce la o tipizare si uniformizare a panourilor de automatizare.

) cât si elementele de prelucrare a informatiei (regulatoarele) si dispozitivele de comanda (complexul de comanda pe grila) a elementelor de executie electrice (comutatoare cu tiristoare. ale valorii constantelor de timp.Utilizarea circuitelor digitale integrate pe scara medie si pe scara larga a condus la perfectionarea regulatoarelor numerice si la realizarea sistemelor numerice de reglare folosite în cadrul sistemelor ierarhizate de automatizare. impedantele de intrare Z 0 si Z 0* (Z 0* pe calea de prescriere iar Z 0 pe cea de reactie a sistemului) si impedantele de reactie proprii regulatorului Z 1. sau echipamentelor electrohidraulice (reglarea turbinelor hidraulice). viteza. masini electrice amplificatoare). tensiune. si cuprinde amplificatorul de c. curent etc. de tensiune. de pozitie. În cadrul regulatoarelor electronice realizate cu circuite integrate (care reprezinta conceptia actuala de implementare a legilor de reglare). de amplificarea în tensiune A u.). Z 2 si Z 3. de rotatie etc.1. Un exemplu tipic îl reprezinta procesele din domeniul actionarilor electrice (reglari de pozitie. de viteza. ale amplificarii si ale derivei nulului sunt strâns legate între ele si reprezinta unele din problemele principale ale constructiei acestor regulatoare. 11 . Sistemul unificat de reglare a proceselor rapide UNIDIN cuprinde atât aparatura de masurare (traductoare de curent. notat cu A si caracterizat de impedantele de intrare Z i si iesire Z e. Regulatoare electronice pentru procese rapide Domeniul proceselor rapide cuprinde acele procese tehnologice care se caracterizeaza prin constante de timp pâna la 10 sec. al echipamentelor electroenergetice (generatoare sincrone. problemele rezistentei la intrare.c.). amplificatoare magnetice. invertoare etc. 3. Schema generala a unui regulator continuu destinat proceselor rapide este prezentata în figura 7.

Z 2 si Z 3. În tabelul 1 se prezinta tipurile uzuale de regulatoare folosite.Fig. 12 . Regulatoare electronice pentru procese lente Domeniul proceselor lente se caracterizeaza prin constante de timp mai mari de 10 s si cuprinde marea majoritate a proceselor industriale (industria chimica.2. 3. 7 Comportarea dorita se stabileste prin alegerea adecvata a elementelor de reactie Z 1. de obicei rezistente si/sau condensatoare.

metalurgica. Regulatoare electronice continue Regulatoarele automate folosite pentru reglarea acestor procese trebuie sa asigure obtinerea unor constante de timp mari. o buna parte din instalatiile utilizate în industria energetica etc. alimentate de la oscilatorul O.). la realizarea regulatoarelor automate pentru procese lente. se realizeaza de regula cu tranzistoare în regim de comutatie. Modulatorul M si demodulatorul D. cu diode varicap sau cu modulatoare magnetice. 8 Solutiile moderne care folosesc amplificatoare operationale cu circuite integrate sunt prevazute la intrare cu tranzistoare cu efect de câmp TEC. una din primele variante constructive utilizeaza principiul modularii si demodularii reprezentat în figura 8. Fig.1. Aceasta solutie constructiva prezinta marele avantaj ca realizeaza amplificarea în curent alternativ (unde nu apare problema derivei nulului) si totodata corectia se realizeaza simplu. circuitul de reactie negativa operationala fiind conectat între amplificatoarele de curent continuu A 1 si A 2. O alta caracteristica generala a proceselor lente consta în faptul ca timpul mort nu este neglijabil si trebuie luat în consideratie în proiectarea regulatoarelor electronice. 3.2. în curent continuu. industria materialelor de constructii. fapt care implica dificultati constructive cu atât mai mari cu cât se cere o precizie de realizare a legii de reglare mai buna Regulatoare electronice cu modulare si demodulare Pentru eliminarea acestor inconveniente. industria constructiilor de masini. care asigura rezistente de intrare comparabile cu ale tuburilor electronice. 13 .

în constructie modulara având semnalul de iesire continuu sau discontinuu. Regulatorul este prevazut cu elemente de interfata cu calculatorul pentru a putea fi folosit atât în regim de supraveghere. La noi în tara acest principiu a stat la baza realizarii regulatoarelor asimilate dupa o licenta Hokushin-Japonia. Considerând schema bloc simplificata a unui sistem de reglare automata (figura 9. acesta s-ar comporta ideal daca în orice moment de timp marimea de iesire ar reproduce instantaneu variatiile marimii de intrare si ar fi insensibila la variatiile marimii de perturbatie. care functioneaza pe principiul prezentat în figura 8. Fig.). atenuarea 14 . Efectele proportional. T i. Exista situatii practice în care este indicata folosirea unor regulatoare P. respectiv T d. iar mai apoi la întreprinderea de Electronica Industriala (IEIA) Cluj-Napoca a fost realizat un regulator electronic pentru procese lente. Regulatoarele electronice clasice destinate reglarii automate a proceselor industriale uzuale realizeaza o functie de transfer idealizata de tip PID. cât si în conducerea numerica directa. PI sau PD. pentru procesele lente. Regulatoarele PID aflate în fabricatie curenta satisfac si aceasta cerinta. I. denumite simbolic ELC 1131÷ 1134 sunt realizate cu circuite integrate. Cele patru variante de regulator. Regulatoare continue cu circuite integrate La întreprinderea de Elemente de Automatizare (IEA) Bucuresti. 9 Regulatoarele electronice pentru procese lente folosesc amplificatoare operationale de buna calitate si realizeaza functii suplimentare de limitare simetrica sau nesimetrica a marimii de iesire. conceput si realizat în tara. integral si derivativ sunt evidentiate cantitativ prin constantele K R. compensarea tensiunilor de deriva. care face parte din echipamentele sistemului unificat de reglare SEROM.În prezent exista în exploatare o mare varietate de regulatoare electronice tipizate cu actiune continua.

alte regulatoare. montat pe un sasiu glisant. rezultând abaterea de reglare care este prelucrata analogic. fie altui regulator (reglare în cascada). se compara valoarea marimii reglate (de masura) cu cea prescrisa (de referinta). Semnalele de intrare se obtin de la traductoare. schema electrica fiind echipata pe module debrosabile. Totodata asigura valori în limite largi ale constantelor K R. T d. cu un panou frontal (figura 10. si pot fi semnale unificate (în curent sau tensiune) sau impulsuri modulate în durata (regim “calculator”). se deosebesc diferite variante ale acestor regulatoare. înregistratoare. Cuplarea cu un calculator se poate face fie în regim de comanda a referintei (SCC) fie în regim de comanda a semnalului de iesire (DDC). T i. În functie de variantele de echipare: cu sau fara sursa interna de referinta. Uneori. când elementele de executie sunt de tip continuu. La iesire se obtine un semnal continuu de curent unificat care se poate aplica fie elementului de executie.Ansamblul functional se gaseste într-o carcasa paralelipipedica. Functional. în locul constantei de proportionalitate K R se utilizeaza notiunea de banda de proportionalitate BP. protectia intrarilor etc.) având elementele principale de comanda si semnalizare 15 .semnalelor de frecvente înalte (zgomote). calculatoare de proces etc. Se obtine marimea de comanda ce actioneaza în sensul micsorarii abaterii de reglare. cu circuit de reactie operationala ce permite obtinerea unei legi de reglare PI sau PID. face parte din sistemul unificat cu circuite integrate SEROM si este destinat utilizarii în bucle de reglare automata aferente proceselor tehnologice lente. definita ca procentul din domeniul marimii de intrare în regulator pentru care se produce o marime de iesire de 100 %. Regulatorul PID continuu ELC 1132 Este un regulator cu structura PID. de catre efectul P.

10 1. Indicator semnal de iesire. comanda semnalului de iesire pentru functionarea în regimul manual.6÷ 2000 s continuu pe trei trepte. T d. 3. 5. 0. în functie de caracteristica elementului de executie . 0. echilibrarea referintelor. Comutator automatmanual A/M. Banda indicatoare referinta interna.Fig. Indicator abatere 6. De asemenea. Limitarea inferioara a semnalului de iesire: 0 %. 2. 16 . Comutator referinta internaexterna I/E Pe panoul frontal sunt prevazute urmatoarele elemente de afisare: valoarea semnalului masurat sau a abaterii.5÷ 800 s continuu pe trei trepte. Limitarea superioara a semnalului de iesire: 100 %. prescrierea referintei interne. valoarea referintei interne si/sau externe. 9. Parametrii de acordare sunt: BP: T i: T d: 2÷ 500 % continuu. direct/ invers. stabilirea limitelor semnalului de iesire. 7. 8. T i. valoarea semnalului de iesire. 4. pe panoul frontal operatorul poate actiona urmatoarele comenzi: selectarea modului de lucru A/M/C (automat/ manual/ cu calculatorul). Buton comanda referinta interna. Buton pentru echilibrare. selectarea referintei I/E (referinta interna sau externa). Buton sensibilitate abatere. Butoane actionare semnal iesire. tipul de comanda. 2÷ 1000 % la comanda speciala. demultiplicarea cu 10 a sensibilitatii indicatorului de abatere. Cu ajutorul butoanelor din interiorul regulatorului operatorul poate efectua urmatoarele comenzi interne: prescrierea parametrilor de acordare BP.

Subansamblul de comanda si afisare: permite comanda manuala a referintei. F416 . conectoarele pentru module functionale si conectorul de cuplare la carcasa. Placa de baza care este echipata cu sursa de alimentare. Norme de protectia muncii 17 .modul de intrare. 2.modul de derivare.modul sursa stabilizata de ± 15 V. 3.Aparatul se compune din urmatoarele subansamble functionale: 1.modul convertor tensiune-curent. F929N . F506 . a semnalului de iesire. Module functionale: F807 . F926N . Legaturile electrice se realizeaza prin cablajul placii de baza.modul PI continuu. precum si urmarirea abaterii de reglare si posibilitatea de comutare pe referinta externa sau pe functionare automata.

la o inaltime inaccesibila pentru om. Astfel. cat si grosimea acestor picioruse. 36V) pentru lampile si sculele distanta impusa pana la elementele sub tensiune. Sculele si lampile portative care functioneaza la tensiune redusa se alimenteaza la un transformator coborator. Folosirea carcaselor de protectie legate la pamant. Deoarece exista pericolul inversarii bornelor este bine ca atat distanta picioruselor fiselor de 12. amenajarile si mijloacele de protectie trebuie sa fie cunoscute de catre tot personalul muncitor din toate domeniile de activitate. 24.Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. 220 si 380 V. Principalele masuri de prevenire a electrocutarii la locurile de munca sunt: • Asigurarea inaccesibilitatii elementelor care fac parte din circuitele amplasarea conductelor electrice. Bibliografie 18 . chiar izolate. • • • Izolarea electrica a conductoarelor. la traversarea partilor carosabile de 6M. pentru a evita posibilitatea inversarii lor. iar acolo unde se manipuleaza materiale sau piese cu un gabarit mai mare. Ingradirea cu plase metalice sau cu tablii perforate. respectandu-se Folosirea tensiunilor reduse (de 12. este necesara eliminarea posibilitatii de trecere a unui curent periculos prin corpul omului. 24 si 36V. normele prevad ca inaltimea minima la care se pozeaza orice fel de conducto electric sa fie de 4M. precum si a unor electrice si care se realizeaza prin: • echipamente electrice. qs866b1558essn • electrice portative. Masurile. sa fie mai mari decat cele ale fiselor obisnuite de 120.25m gabaritele respective. aceasta inaltime se depaseasca cu 2.

Editura Militar_. Papadache – Alegerea _i acordarea regulatoarelor. Iliescu. M. Ia_i 2002. I. S. I. Bucure_ti 1973. D. Sângeorzan – Echipamente de reglare numeric_. M. Editura Polirom. Craiova 1989. Voicu – Introducere în automatic_. Bucure_ti 1990. Editura Didactic_ _i Pedagogic_. – Introducere în modelarea procedural_. Editura Didactic_ _i Pedagogic_.Bucure_ti 1985. Borangiu – Teoria _i elementele sistemelor de reglare automat_. Editura Tehnic_. 19 . Editura Didactic_ _i Pedagogic_. Ceap_ru. Bucure_ti 1980. L. I. Editura Didactic_ _i Pedagogic_. Bucure_ti. D. C_lin. Dumitrache – Regulatoare automate. Bucure_ti. Sebastian – Automatica.Dumitrache – Tehnica reglarii automate. 1975. Mihoc. S. Editura Scrisul Românesc. 1980. Sângeorzan – Regulatoare adaptive._t. Bucure_ti 1992. D. Editura Militar_.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->