P. 1
Analiza Financiara - SC Biofarm SA

Analiza Financiara - SC Biofarm SA

|Views: 3,829|Likes:
Published by Alex Stanciu

More info:

Published by: Alex Stanciu on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2015

pdf

text

original

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNEAnaliză financiară
SC BIOFARM SA

Autori:
Neagu Ana-Maria
Popescu Oana
Stanciu Alexandru
Traşcă Alexandra

Anul I, Grupa 721.

2012

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
2


Cuprins

Introducere ................................................................................................................................4
Capitolul 1 – Prezentarea generală a societăţii ........................................................................5
1.1. Date de identificare ale agentului economic ..................................................................5
1.2. Scurt istoric al societatii ................................................................................................6
1.3. Diagnosticul situaţiei juridice ........................................................................................7
1.4. Diagnosticul comercial ..................................................................................................9
1.4.1. Prezentarea produselor ...............................................................................................9
1.4.2. Prezentarea clientilor ................................................................................................ 10
1.4.3. Prezentarea furnizorilor ............................................................................................ 11
1.4.4. Prezentarea concurentilor ......................................................................................... 12
1.5. Diagnosticul resurselor umane .................................................................................... 14
1.6. Diagnosticul operaţional sau tehnologic ...................................................................... 14
1.7. Diagnosticul de mediu................................................................................................. 16
Capitolul 2. Analiza performanţelor intreprinderii ............................................................... 17
2.1. Analiza performantelor economice pe baza rezultatului global ........................................ 17
2.2. Analiza structurala a rezultatelor ..................................................................................... 17
2.3. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute .................................... 24
2.4. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere ...................................... 25
2.5. Analiza ratelor de rentabilitate ........................................................................................ 26
2.5.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale ....................................................................... 27
2.5.2. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate .................................................................... 28
2.5.3. Analiza ratei rentabilitatii economice .................................................................................... 29
2.5.4. Analiza ratei rentabilitatii financiare ..................................................................................... 30
Capitolul 3. Particularităţi privind analiza performanţelor firmelor cotate la bursă .......... 35
Capitolul 4. Analiza indicatorilor de creare de valoare ......................................................... 37
Capitolul 5. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii ........................................................ 43
5.1. Analiza activului net ................................................................................................................... 43
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
3

5.2. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii ............................................................................ 44
5.2.1. Analiza structurii activului ................................................................................................... 44
5.2.2. Analiza structurii surselor de finantare.................................................................................. 45
5.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii .......................................................................... 46
5.4. Analiza fondului de rulment patrimonial ..................................................................................... 48
5.5. Analiza gradului de indatorare .................................................................................................... 50
5.6. Analiza echilibrului financiar funcţional prin metoda ratelor ................................................... 51
Capitolul 6. Analiza fluxurilor de numerar ........................................................................... 53
Capitolul 7. Analiza riscului intreprinderii ........................................................................... 57
Bibliografie .............................................................................................................................. 62

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
4

Introducere


Scopul proiectului de faţă este de a pune în practică, având ca bază de calcul situaţiile
financiare ale unei întreprinderi din domeniul farmaceutic, cele învăţate pe parcursul acestui
semestru în domeniul analizei financiare. Poziţia financiară a unei întreprinderi, mai precis
structura elementelor de activ capitaluri proprii şi datorii din bilanţ ne dau o imagine asupra
averii acţionarilor. Poziţia se reflectă în performanţa financiară a întreprinderii, în capacitatea sa
de a corela încasările şi plăţile. De asemenea, o importanţă deosebită o prezintă măsurarea
riscului şi rentabilităţii întreprinderii.
Astfel, prin cunoaşterea anumitor indicatori de analiză financiară a întreprinderii se pot
determina punctele forte sau slabe ale acesteia, se pot cunoaşte noi metode de dezvoltare şi se pot
prevedea şi analiza pericolele din mediul concurenţial.
Proiectul prezintă o analiză pentru anii 2007-2010 şi este structurat în şapte capitole,
fiecare din părţi analizând într-o manieră directă anumiţi indicatori.
Astfel, primul capitol conţine prezentarea generală a societăţii Biofarm SA dar şi
diagnosticele comercial, juridic, operaţional, de mediu şi cel al resurselor umane. Capitolul doi
prezintă o analiză a performanţelor financiare ale întreprinderii iar capitolul trei cuprinde câteva
particularităţi privind analiza performanţelor firmei cotată la bursă. În capitolul patru am analizat
indicatorii de creare de valoare pentru a evidenţia perspectivele remunerării tuturor
participanţilor direcţi sau indirecţi în Biofarm SA. Capitolul cinci prezintă analiza poziţiei
financiare a întreprinderii, iar capitolul şase analizează fluxurile de numerar pe care le prezintă
firma. Ultimul capitol prezintă o analiză a riscului de faliment a firmei.
Ultima parte a proiectului conţine concluziile la care am ajuns în urma analizei
financiare a acestei firme şi câteva sugestii prin care se poate imbunătăţi situaţia companiei.

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
5

Capitolul 1 – Prezentarea generală a societăţii

1.1. Date de identificare ale agentului economic

Denumirea firmei: BIOFARM S.A.

Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului:
J40 /199 /1991 INREGISTRAT din data 10 Decembrie 1992

Cod fiscal / Cod Unic de Înregistrare: 341563

Forma juridică de constituire: Societate pe Actiuni

Actuala societate Biofarm SA are la origini o firmă înfiinţată în anul 1924. Biofarm a fost
privatizată în 1997, moment din care a cunoscut modificări succesive importante ale structurii de
deţinere. Acţiunile firmei au fost listate la Bursa Electronica Rasdaq începand cu anul 1996.
Conducerea societăţii este asigurată în prezent de Domnul Dănuţ Vasile în calitate de Preşedinte
şi Director General.

Contact
Adresa: Str. Logofatul Tautu nr. 99, Sector 3, Bucuresti, Romania, Cod postal: 031212
Telefon: +40 21 301 06 01
Fax: +40 21 301 0605
+40 21 301 0601
Email: office@biofarm.ro
Puncte de lucru: str. Ion Minulescu, nr. 60, sector 3, Bucuresti

Tipul activităţii principale actuale: Fabricarea preparatelor farmaceutice
Cod CAEN: 2120

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
6

Societatea comercială BIOFARM S.A. este producătoare de medicamente pentru uz
uman şi veterinar. În aceasta calitate, societatea se supune legilor speciale privind autorizarea
funcţionării unităţilor pentru fabricarea medicamentelor. În prezent, compania este certificată în
conformitate cu standardul EN ISO 9001:2000 şi în conformitate cu Ghidul privind Buna Practică de
Fabricaţie pentru Medicamente de Uz Uman (GMP - Good Manufacturing Practice) pentru toate
liniile de producţie.

1.2.Scurt istoric al societatii
1


În perioada 1921 – 1936 se pun bazele unităţii actuale prin fuzionarea mai multor firme
producătoare de medicamente (soluţii, tablete, fiole, etc.), care utilizau ca materii prime plantele
medicinale, diverse glande, organe şi subproduse animaliere. În anul 1936 firma GEDEON-RICHTER
din Timisoara se uneşte cu alte laboratoare existente şi cu alţi acţionari în cadrul "Societăţii Romane pe
Acţiuni" şi începe producţia pe teritoriul sediului central al societăţii în strada Logofat Taut nr.99,
Bucureşti, şi pe platforma din Bd. Iancu de Hunedoara.
Pe 11 iunie 1948 aceste unităţi sunt naţionalizate devenind întreprinderi de stat astfel: Industria
Chimico-farmaceutică nr.6 cu sediul în str.Logofat Taut, Industria Chimico-farmaceutică nr.2 cu sediul în
Bd.Iancu de Hunedoara. Douăzeci şi unu de ani mai târziu Fabricile de Medicamente Galenica şi
Biofarm se unesc înfiintându-se Întreprinderea de Medicamente Biofarm specializată în produse de
origine naturală. În 1997 aceasta devine o companie cu capital privat 100% sub denumirea
S.C.BIOFARM S.A.
În prezent compania Biofarm este unul dintre primii producători romani de
medicamente şi suplimente alimentare de uz uman şi veterinar precum şi alte produse
chimice. Biofarm este unul dintre primii 10 producători români existenţi pe piaţa farmaceutică
din Romania, o piaţă dinamică şi foarte competitivă. Compania este certificată în conformitate cu
cerinţele standardului EN ISO 9001:2000 şi ale Ghidului privind buna practica de fabricaţie
(GMP) pentru toate liniile de producţie. De asemenea, acţiunile sale sunt listate la Bursa de
Valori Bucuresti - Categoria I.

1
Sursa: www.biofarm.ro - Site-ul oficial al companiei Biofarm
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
7

Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include lansarea de noi produse şi
îmbunătăţirea portofoliului, îmbunătăţirea prezenţei companiei pe piata de retail şi continuarea
dezvoltării forţei de vânzări. Investiţiile în cercetare, lansarea şi promovarea propriilor produse
vor continua pentru a ajuta la îmbunătăţirea poziţiei companiei pe piaţă.
1.3.Diagnosticul situaţiei juridice

Acţiunile S.C. BIOFARM S.A. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ, la categoria de
bază, din data de 19.11.1996. Conform hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor nr.
40 din 24.03.2005, s-a aprobat demararea operaţiunilor necesare listării societăţii la categoria I a
Bursei de Valori Bucureşti. Prin Hotărârea nr. 69 din 25.10.2005 a Consiliului Bursei de Valori
Bucuresti s-a aprobat înscrierea la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA – sectorul valorilor
mobiliare emise de persoanele juridice române - Categoria I, a acţiunilor emise de S.C.
BIOFARM S.A. Acţiunile S.C. BIOFARM S.A. sunt acţiuni nominative dematerializate iar
valoare nominală este de 0,1 lei/actiune. Simbolul S.C. BIOFARM S.A. la Bursa de Valori
Bucuresti este BIO
2
.
Consiliul de Administratie al SC BIOFARM SA în anul 2010 a fost alcătuit din:
 Dănut VASILE – presedinte CA
 Ion ANDREI – membru CA
 Ioan CUZMAN – membru CA
 Elena CALITOIU – membru CA
 Dumitru TUDOR – membru CA
Nu exista acorduri, întelegeri sau legături de familie între persoanele din Consiliul de
Admnistraţie al companiei şi o altă persoană datorită cărora persoana din Consiliul de
Administraţie a fost numită ca membru al conducerii executive.
La data de 31.12.2010, conducerea executivă a companiei era asigurată de urmatoarele
persoane:
3

1. Dănut Vasile – Director General

2
Sursa: www.bvb.ro – Site-ul Bursei de Valori Bucuresti
3
Sursa: www.biofarm.ro - Site-ul oficial al companiei Biofarm,
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
8

2. Dana Talea – Director General Adjunct
3. Mihaela Ion – Sef Oficiu Juridic Actionariat
4. Laura Boer - Contabil Sef
5. Mihaela Parvu – Manager Marketing- Vanzari
6. Petruţa Stoicescu – Manager Productie si Utilitati Fabrica
7. Valentina Pasa – Manager Asigurarea Calitatii
8. Carmen Stanescu - Manager Aprovizionare
9. Nina Badicu – Manager Cercetare Dezvoltare
10. Sorana Marinescu – Manager Resurse Umane
11. Dragos Morosanu – Manager IT
12. Valerica Niculescu – Manager Controlul Calitatii
13. Liviu Visan – Referent specialitate inginer Constructii
Toate persoanele care fac parte din conducerea executivă a societăţii sunt angajate cu
contract pe perioadă nedeterminată, mai puţin Directorul General Dănut Vasile care are încheiat
contract de mandat.
Nu există acorduri, înţelegeri sau legături de familie între persoanele din conducerea
executivă a companiei şi o altă persoană datorită cărora persoana din conducerea executivă a fost
numită ca membru al conducerii executive.
Numărul de acţiuni deţinute de membrii conducerii executive şi a Consiliului de
Administraţie al SC Biofarm SA la data de 30.10.2010 sunt prezentate în tabelul următor:
Tabel 1.1. Numărul de acţiuni deţinute de membrii conducerii executive
Danut VASILE – presedinte CA 2,057,361
Dumitru TUDOR – membru CA 44,361,125
Ioan CUZMAN – membru CA 300,000
Dana Talea – Director General Adjunct 66,166
Mihaela Ion – Sef Oficiu Juridic Actionariat 7,768
Laura Boer - Contabil Sef 396,000
Petruta Stoicescu – Manager Productie si Utilitati Fabrica 5,193
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
9

Carmen Stanescu - Manager Aprovizionare 207,181
Dragos Morosanu – Manager IT 40,560
Sursa: Situaţiile Financiare Auditate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2010
Persoanele care fac parte din conducerea executivă sau din Consiliul de Administraţie al
companiei nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în legătura cu activitatea
acestora în cadrul emitentului.
1.4. Diagnosticul comercial
1.4.1. Prezentarea produselor
S.C. BIOFARM S.A. produce si comercializeaza atat medicamente de uz uman si
veterinar cat si diferite produse chimice. In cadrul societatii se realizeaza circa 230 de produse,
cuprinzand principala gama de substante biologic active, in cele mai diverse forme farmaceutice,
cunoscute pe plan mondial: solutii injectabile, pulberi liofilizate, comprimate, drajeuri, solutii
oftalmice, solutii otice si nazale, capsule gelatinoase moi, suspensii, siropuri, tablete turnate,
spray-uri. Produsele S.C. BIOFARM S.A. acopera principala gama de produse biologic active,
pentru 18 grupe terapeutice principale. Dintre acestea se pot mentiona:
 modificatoare ale secretiei bronsice,
 preparate cu vitamine,
 preparate utilizate in medicatia ORL,
 coleretice si colecistokinetice,
 hepatoprotectoare,
 hormonale si antihormonale,
 antialergice,
 produse pentru tratament dermatologic.
S.C. BIOFARM S.A. produce 13 mari grupe de medicamente care includ: enzime,
hormani, anticoagulante, hepatoprotectoare, colecitostochinetice, tonifiante ale sistemului nervos
si vascular, energizante, antiinflamatoare si antibacteriene, antianemice, vitamine, tincturi,
extracte, cardiotonice, citostatice.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
10

1.4.2. Prezentarea clientilor
Compania SC Biofarm SA are incheiate contracte de vanzare anuale cu cei mai puternici
distribuitori de pe piata farmaceutica, care au o buna putere de desfacere a produselor in
farmacii. Astfel, in 2009 distributia s-a desfasurat preponderent cu primii 10 distribuitori (1.
Mediplus, 2. Farmexpert, 3. Fildas, 4. Relad, 5. Farmexim, 6. Polisano, 7. ADMFarm, 8.
Europharm, 9. Ropharma, 10. PharmaFarm.), conform clasificarii pietei farmaceutice, dintr-un
total de aproximativ 150.
În functie de statutul lor, clientii carora le se sunt adresate produsele BIOFARM se
împart în firme distribuitoare, consumatori finali, iar o pondere de 5% din volumul vânzarilor se
îndreapta catre spitale.
Tabel 1.2. Clientii cu care BIOFARM colaboreaza
o DITA Import-Export SRL Bucuresti o Mediplus Bucuresti
o Montero SRL Bucuresti o Iassyfarm Iasi
o ChPM SRL Bucuresti o Fildas Bucuresti
o Farmacom S.A. Brasov o A.D.M. Bucuresti
o Biosfarm SRL Piatra Neamt o Arochim Ploiesti
o Farmexpert D.C.I. SRL Bucuresti o Deltafarm Suceava
o Geranium SRL Timisoara o Pharma Distribution Group Cluj Napoca
Majoritatea acestor comercianti si-au creat în timp si lanturi proprii de farmacii, însa
numarul acestora detine o pondere de doar circa 25% din numarul total al farmaciilor în care se
comercializeaza produsele BIOFARM.
Trebuie precizat ca, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, producatorii de
medicamente nu-si pot vinde direct productia catre farmacii, fiind prevazute conditii severe de
desfasurare a contractelor de vânzare-cumparare.
Spitalele detin doar 20% din volumul de vânzari, datorita neatractivitatii acestui
sector, amenintat permanent de blocajele financiare concretizate în neplata la termen a
datoriilor catre furnizorii de medicamente. Pentru produsele cu care BIOFARM aprovizioneaza
spitalele (ca unic furnizor), se încaseaza contravaloarea acestora pe loc.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
11

In anul 2009 nu au existat incidente in colaborarea cu acesti distribuitori din punct de
vedere al vanzarii. In ceea ce priveste incasarea vanzarilor, au existat depasiri ale termenelor
scadente ale distribuitorilor din cauza blocajelor din piata farmaceutica generate de Ministerul
Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Distribuitorii cu care lucreaza compania
S.C. Biofarm S.A. detin o cota de piata de 64%
4
.
1.4.3. Prezentarea furnizorilor

Conform datelor din bilant la data de 31.12.2009, stocurile au inregistrat o scadere de
(11%) chiar si in conditiile cresterii si diversificarii portofoliului de produse finite.
Pe langa efortul de a mentine stocurile la un nivel optim, compania si-a indrepta atentia
spre imbunatatirea conditiilor si modului de lucru cu furnizorii, astfel :
 Portofoliu furnizori in 2010 : 105 furnizori pentru materii prime si ambalaje
(aproximativ. 80 % surse import si 20 % surse indigene)
 Furnizorii au fost selectati in functie de calitate, documente transmise, preturile
cele mai mici si conditiile de plata optime.
BIOFARM colaboreaza cu urmatorii furnizori de ambalaje:
 Polirom Co. – hârtie si folii adezive, ambalaje din carton simplu si ondulat, funii de legat;
 Argo-Rom Plastics S.A. – flacoane din PE, PVC, flacoane din PP pentru solutii
injectabile sterilizabile la 120 °C, flacoane cu picurator;
 Stirom S.A. Bucuresti – recipiente din sticla de diferite capacitati;
 Saint-Gobain, Franta – gama larga de recipiente din plastic.
Pe fondul diminuarii considerabile a activitatii industriei chimice din tara noastra,
aprovizionarea cu materii prime se realizeaza prin importuri de la firme straine (80%), restul
necesarului fiind acoperit prin achizitii de la firmele românesti (18%) incluzând la aceasta
categorie si reprezentantele firmelor straine, iar circa 2% reprezinta materii prime produse chiar

4
Sursa de date: www.cegedim.ro – Site-ul oficial CEGEDIM Romania, furnizor de date de marketing
pentru industria farmaceutica.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
12

în incinta societatii BIOFARM (o mare parte a extractelor de origine animala). Lista furnizorilor
de materii prime grupati dupa produsele oferite se prezinta astfel:
 Hoffmann La Roche, Elvetia – acid ascorbic (vitamina C), acid nicotic, betacaroten,
pantotenat de calciu;
 Colorcon, Anglia – vitamine;
 S&D, Anglia – estradiol, hidrocortizon;
 Dolner, Elvetia – acetoftalat de celuloza;
 ICE, Italia – bila de bovine;
 Loba, Spania – clorhidrat de naftoza, dimetil sulfoxid;
 Aarhus Olie, Danemarca – cebao;
 Diosinth, Danemarca – efedrina HCI, heparina, oxitocina;
 Induken, Canada – silimarina;
 Magitech, România – CMC 300-600;
 Medchim, România – atropina sulfat.
Pentru a micsora impactul expunerii societatii la riscul de majorarii preturilor au fost
luate masuri de incheiere pe termen mediu a contractelor de aprovizionare la preturi negociate
atat in moneda nationala cat si in valuta (in special euro si usd) cu furnizori alternativi de materii
prime si materiale de ambalare. Fluctuatiile de pret si/sau de curs valutar la materii prime si
ambalaje nu au afectat semnificativ profitabilitatea produselor BIOFARM.
1.4.4. Prezentarea concurentilor

Procentul controlat de primele 20 de companii se indreapta catre 80% in 2010, dupa ce in
2009 a fost de circa 70%, potrivit companiei de cercetare a pietei Cegedim.
Tabel 1.3: Topul celor mai mari producatori locali de
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
13

medicamente in perioada 2008 - 2009

Producator
Vanzari 2009
(mil euro)
Vanzari 2008
(mil euro)
Evolutie (%)
1 Terapia Ranbaxy 61.9 68.4 -9.5
2 Antibiotice Iasi 48.6 52.7 -7.7
3 Zentiva SA 47.3 49.0 -3.5
4 LaborMed 25.6 26.3 -2.9
5 Biofarm 19.1 19.9 -4.0
6 Actavis 16.1 16.5 -2.3
7 Gedeon Richter Romania 11.5 13.6 -15.5
8 Europharm 7.4 8.0 -7.2
9 Fiterman Pharma 2.9 3.7 -20.6
10 Arena 2.7 1.7 61.1
Sursa: www.cegedim.ro
Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, BIOFARM ocupa locul 5 in topul
producatorilor romani de medicamente. Aceasta companie a avut vanzari de 19.1 mil euro in
anul 2009, inregistrand o evolutie descrescatoare de 4 procente fata de anul 2008. Pentru anul
anul 2010 vanzarile au inregistrat o valoare de 19.5 milioane euro.
In ceea ce priveste volumul vanzarilor catre consumatorul final, lider de piata a fost
compania Sanofi-Aventis la sfarsitul anului 2009, care a preluat aceasta pozitie, dupa
achizitionarea companiei Zentiva, cota de piata cumulata a celor doi producatori ajungand la
10,1%. Locul urmator este ocupat de compania elvetiana Hoffmann La Roche, cu o cota de piata
de 9%. Pe locul trei se situeaza compania Pfizer, cu 6,6%, care a beneficiat, la randul sau de
achizitia producatorului Wyeth, iar pe locul 4, GlaxoSmithKline, cu 6,4%.
Capacitatea de autofinantare (cash-flow) se constituie în slabiciune pentru majoritatea
producatorilor de medicamente, datorita blocajelor de fonduri din sectorul sanatatii, spitalele
nerespectând termenele de plata pentru medicamentele livrate. Se ajunge astfel la situatia unor
grade de neîncasare a cifrei de afaceri de pâna la 60%. Din acest punct de vedere sunt avantajate
companiile ale caror produse sunt destinate în ponderi mici spitalelor – cazul BIOFARM.

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
14

1.5. Diagnosticul resurselor umane
Conducerea (funcţia actuală, nume şi prenume, studii, experienţa profesională),
Domnul Dănuţ Vasile este Preşedinte al Consiliului de Administratie si Director General
al Biofarm SA începând cu 03 octombrie 2005. El a primit o diplomă de master în Inginerie de la
Universitatea Politehnica din Bucuresti în 1981. Între 1990 şi 1993, a activat ca Project Manager
al Coca-Cola România. Între 1993 şi 1996, el a lucrat pentru Compania de Imbuteliere
Nigeriana, ca Director de Operaţiuni.
Personalul (categoria de personal, număr, pondere)
Indicatori 2008 2009 2010
Numar de salariati 335 343 343
Numarul mediu de zile lucrate de un salariat intr-
un an 225 220 222
Numarul mediu de ore lucrate zilnic de un salariat 7.8 7.7 8
Numar de utilaje 240 290 350
Numar de schimburi 1 1 1

Numarul mediu de salariati pentru anul 2010 este de 343. Din totalul de angajati 51% fac
parte din Sindicatul Independent al Societatii, sindicat inregistrat la Confederatia Sindicatelor
Democratice din Romania. 37% din total sunt angajati cu studii superioare, 32% sunt angajati cu
studii medii, iar restul sunt la nivel de scoala profesionala / gimnaziu.
1.6. Diagnosticul operaţional sau tehnologic
În conditiile impuse de Ministerul Sanatatii, de implementare a normelor GMP, s-a
impus ca obligatorie evaluarea bazei materiale existente si înlocuirea acesteia, acolo unde a fost
cazul, pentru a fi conforma cu cerintele normelor de buna practica de fabricatie.
In prezent, BIOFARM detine trei linii de productie operative astfel:
o linia de capsule gelatinoase moi (engl. soft gels) – singura din România;
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
15

o linia de lichide – are cea mai mare capacitate din România, BIOFARM
pozitionându-se ca lider pe piata siropurilor si solutiilor;
o linia de tablete filmate.
In anul 2009 au continuat investitiile prin achizitia de echipamente si utilaje aferente
activitatii de productie astfel :
 Piese pentru produse noi ( suspensii in capsule gelatinoase moi, tablete Ø6 mm, blistere
cu 7 alveole)
 Piese de automatizare : PLC pt CIP, Panel View pt SAI 50
 Echipamente noi pentru fluxul de pulberi colorate :
- moara de calibrare;
- uscator electric ;
- masina de blisterat in hartie ;
- masina de incartonat blistere de hartie si pliculete.
 Echipamente noi pentru fluxul de tablete masticabile : masina de incartonat un singur
blister in cutie; investitia facuta in automatizarea completa a liniei de ambalat blister de
tablete masticabile in cutie, va duce la cresterea volumului de unitati realizate si va putea
fi folosita si pentru implementarea unor produse ambalate intr-o forma usor vandabila.
Masina de incartonat blistere de hartie si pliculete va creste considerabil eficienta amabalarii
actuale.
 UP-gradarea actionarii electrice pentru AHU camere curate de pe fluxul Comprimate
Procesul de investitie in masini mai performante , care permit realizarea de produse mixate
sau alte forme mai atractive de prezentare a ambalajelor, se va continua si in anul 2010.
In anul 2009 au continuat lucrarile de constructie a unui spatiu de depozitare avand o
suprafata de 1400 mp pe terenul din Gura Badicului.
Datorita necesitatilor de extindere a capacitatilor de productie s-a demarat incepand cu
2009 un program de investitii ce cuprinde proiectarea fluxurilor tehnologice, a utilitatilor pentru
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
16

relocarea si achizitionarea de linii de productie. De asemnea s-au demarat procedurile pentru
accesarea de cofinantare prin programul operativ sectorial pentru cresterea competitivitatii
economice, in acest sens incheindu-se o colaborare cu un consultant specializat pe accesarea
fondurilor structurale.
1.7. Diagnosticul de mediu
In anul 2009 si 2010 au continuat demersurile pentru incadrarea activitatii in cerintele
legale de mediu si sanatate publica, prin:
- Monitorizarea impactului asupra factorilor de mediu prin analize lunare pe apele uzate si
semestriale pentru emisiile atmosferice, inclusiv zgomot periuzinal;
- Eliminarea controlata a deseurilor periculoase;
- Efectuarea lucrarilor periodice de intretinere a elementelor filtrante;
- Achizitionarea de consumabile pentru instalatiile de preepurare;
- Achizitionarea consumabilelor pentru apa utilizata la instalatia de tip ciller;
- Executarea lucrarilor de intretinere/reparatii la reteaua interna de canalizare;
- Executarea lucrarilor de intretinere pentru foraj si reteaua de distributie de apa.
- Angajarea de personal pentru intretinerea si operarea statiei de epurare.
- Eliminarea unor neconformitati identificate la receptia statiei de epurare.
- Obtinerea Autorizatiei de Mediu;
- Obtinerea Acceptului de Evacuare a apelor uzate.Analiza finanicara – SC Biofarm SA
17

Capitolul 2. Analiza performanţelor intreprinderii

2.1. Analiza performantelor economice pe baza rezultatului global

Rezultatul global arata performanta patrimoniala a unei firme. Rolul acestuia este de a ajuta
investitotii, creditorii si alti utilizatori de informatii eocnomico-financiare in evaluarea
performantelor totale ale acesteia.
Pe baza rezultatului global se pot construi mai multe rate, utile in analiza financiara a firmei.
(Tabel 2.1 Rezultatul global si ratele calculate pe baza acestuia)
a) Rata rentabilitatii financiare globale
R¡g =
Rg
Kp
x 1ûû
Rg= Re + Aerg
b) Rata de crestere a capitalului propriu
Rckp =
Kp1 − Kpû
Kpû
x 1ûû

Element e 2007 2008 2009 2010
Rg = Re + Aer g 13514213 21310153 19636090 14414793
Kp 109486150 109486150 109486150 109486150
Rf g 19.4637888 17.93477074 13.16585979
Rckp 57.68697001 -7.855706151 -26.59030897 -26.59030897
Tabel 2.1 Rezultatul global si ratele calculate pe baza acestuia

2.2. Analiza structurala a rezultatelor

Analiza structurala a rezultatului brut are ca obiectiv stabilirea constributiei diferitelor
tipuri de rezultate la variatia totala a rezultatului brut, precum si evidentierea dinamicii lor in
cursul perioadei studiate. Aceasta se poate realiza in doua moduri:

a) Dupa destinatia cheltuielilor de exploatare
Element e 2007 2008 2009 2010
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
18

Tabel 2.2a. Anali za st r uct urala a r ezul t at elor dupa dest i nat ia chel t ui el il or de exploat ar e

b) Dupa natura veniturilor si cheltuielilor
Rb= Re + Rf + Rext


Tabel 2.2.1b Anal i za st ruct ur al a a r ezul t at elor dupa nat ur a veni t uri lor si chel t ui eli lor


CA 62,344,059 65,102,889 67,108,836 82,294,885
Cost ul bunur i l or vandut e 22,378,804 23,763,591 24,785,058 29,747,104
M ar j a br ut a f at a de cost ul bunur i l or vandut e ( 1-2) 39,965,255 41,339,298 42,323,778 52,547,781
Al t e veni t ur i di n expl oat ar e 347,294 1,248,785 1,634,393 1,276,729
Cost ur i de di st r i but i e 11,481,244 13,599,551 14,818,419 22,028,452
Chel t ui el i gener ale de admi ni st r at i e 10,627,839 11,604,891 11,463,647 13,653,760
Rezul t at ul expl oat ar i i (3+4-5-6) 18,203,466 17,383,641 17,676,105 18,142,298
Veni t ur i f i nanci ar e 1918197 4154686 4652756 4187491
chel t ui el i f i nanci ar e 1277210 37576716 4222612 3277270
Rezul t at ul f i nanci ar (8-9) 640987 -33422030 430144 910221
Veni t ur i ext r aor di nar e 0 0 0 0
Chel t ui el i ext r aor di nare 0 0 0 0
Rezul t at ul ext r aor di nar (11-12) 0 0 0 0
Rezul t at ul br ut al exer ci t i ul ui ( 7+10+13) 18,844,453 -16,038,389 18,106,249 19,052,519
Column1 I nf luent e 2007 2008 2009 2010
D Rb = Rb 1 - Rb 0 -34,882,842 34,144,638 946,270
1 D Rc = ( Rc1-Rc0) +Rex 0 2903500 3713422 -4741615
Rezul t at ul cur ent al exer ci t i ul ui 15969619 18873119 22586541 17844926
1.1 Dr e = Rc1 + ( Re1- Re0)+ Rf 0 + Rex 0 18,694,281 -10,543,025 18,741,263

1.1.1. DVe = Rc1 + ( Ve1-Ve0) - Che0 + Rf 0 + Rex 0 -24188294 -60246697 -21928601
Ve 62691353 66351674 68743229 83571614
Che 47362721 51802763 55032056 66636909
1.1.2 Dche = Rc1 + Ve 1 - ( Che1- Che0 ) + Rf 0 + Rex 0 81425738 54678447 90241831
1.2 DRf = Rc1 + Re1 + ( Rf 1- Rf 0) + Rex 0 2,193,743 74,114,820 36,467,301
1.2.1 DVf =Rc1 + Re 1 + ( Vf 1-Vf 0) - Chf i n 0 + Rex 0 37,216,039 3,184,000 31,299,347
V f i n 1918197 4154686 4652756 4187491
Ch f i n 1277210 37576716 4222612 3277270
1.2.2. D Ch f i n = Rc1 + Re1 + Vf 1 - ( Ch f i n 1- Ch f i n 0) + Rex 0 4,111,940 78,269,506 41,120,057
2 D Rex = Rc 1 + ( Rex 1- Rex0) 18873119 22586541 17844926
2.1 DVex = Rc 1+ ( Vex 1- Vex 0) - Ch 0 18873119 22586541 17844926
Vex 0 0 0 0
Ch ex 0 0 0 0
2.2 D Ch ex= Rc 1 + Vex 1 - (Ch ex 1- Ch ex 0) 18873119 22586541 17844926
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
19

Colum
n1
I nf luent e 2007 2008 2009 2010
D Rb = Rb 1 - Rb 0 -34,882,842 34,144,638 946,270
1 D Rc = ( Rc1-Rc0) +Rex 0 2903500 3713422 -4741615
Rezul t at ul cur ent al exer ci t i ul ui 15969619 18873119 22586541 17844926
1.1 Dr e = Rc1 + ( Re1- Re0)+ Rf 0 + Rex 0 18,694,281 -10,543,025 18,741,26
3

1.1.1. DVe = Rc1 + ( Ve1-Ve0) - Che0 + Rf 0 +
Rex 0
-24188294 -60246697 -
21928601
Ve 62691353 66351674 68743229 83571614
Che 47362721 51802763 55032056 66636909
1.1.2 Dche = Rc1 + Ve 1 - ( Che1- Che0 ) + Rf
0 + Rex 0
81425738 54678447 90241831
1.2 DRf = Rc1 + Re1 + ( Rf 1- Rf 0) + Rex 0 2,193,743 74,114,820 36,467,30
1
1.2.1 DVf =Rc1 + Re 1 + ( Vf 1-Vf 0) - Chf i n 0 +
Rex 0
37,216,039 3,184,000 31,299,34
7
V f i n 1918197 4154686 4652756 4187491
Ch f i n 1277210 37576716 4222612 3277270
1.2.2. D Ch f i n = Rc1 + Re1 + Vf 1 - ( Ch f i n 1- Ch f i n 0) +
Rex 0
4,111,940 78,269,506 41,120,05
7
2 D Rex = Rc 1 + ( Rex 1- Rex0) 18873119 22586541 17844926
2.1 DVex = Rc 1+ ( Vex 1- Vex 0) - Ch 0 18873119 22586541 17844926
Vex 0 0 0 0
Ch ex 0 0 0 0
2.2 D Ch ex= Rc 1 + Vex 1 - (Ch ex 1- Ch ex
0)
18873119 22586541 17844926
Tabel 2.2.2.b Anali za st r uct ur al a a r ezul t at ul ui br ut
In analiza structurala a rezultatelor unei intreprinderi pe baza gruparii veniturilor si
cheltuielilor dupa natura lor, se mai pot utiliza Soldurile intermediare de gestiune ( Sig).
Analiza performanţelor financiare se realizează pe baza Contului de Profit şi
Pierdere.Acesta evidenţiază fluxurile de venituri şi cheltuieli de la început pâna la sfârşitul
exerciţiului financiar.În tabelul de mai jos sunt prezentate soldurile intermediare de gestiune
calculate pe baza Contului de profit și pierdere, cu ajutorul variantei franceze.
Tabel 2.2.3 Soldurile Intermediare de Gestiune
Solduri intermediare de gestiune 2007 2008 2009 2010
+ Venituri din vanzarea marfurilor 687 1.418.325 3.424.807 4.896.125
- Cheltuieli privind marfurile 1.043 705.710 1.976.456 2.229.422
= Marja Comerciala -356 712.615 1.448.351 2.666.703
+ Productia
exercitiului
+ Productia vanduta 62.343.372 63.684.564 63.684.029 77.398.760
+ Prod. Imobilizata 0 0 0 0
+ Variatia stocurilor 62.241 1.111.914 1.489.562 960.075
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
20

Total 62.405.613 64.796.478 65.173.591 78.358.835
-
Consumuri
externe
+ Ch.cu mat. prime si
materiale
15.204.027 17.112.548 16.975.288 21.014.087
+ Ch. privind
prestatiile executate
de terti
12.462.795 13.709.301 14.399.084 20.787.900
+ Ch. cu energia si
apa
1.791.378 1.826.628 1.621.819 1.685.268
Total 29.458.200 32.648.477 32.996.191 43.487.255
= Valoarea Adaugata 32.947.057 32.860.616 33.625.751 37.538.283
+ Venituri din subventii de
exploatare
0 0 0 0
- Cheltuieli cu impozite si taxe 704.779 874.037 1.096.904 1.403.237
- Cheltuieli cu remuneratia
personalului
9.292.761 10.312.636 10.222.967 11.094.263
- Cheltuieli privind asigurarile
sociale
2.602.041 2.795.672 2.853.298 3.166.501
= ExcedentBrutExploatare 20.347.476 18.878.271 19.452.582 21.874.282
+ Venituri din provizioane privind
activitatea de exploatare
0 0 0 0
+ Alte venituri de exploatare 285.053 136.871 144.831 316.654
- Cheltuieli cu amortizarea si
provizioanele de exploatare
4.331.690 3.890.054 5.763.487 5.283.739
- Alte cheltuieli de exploatare 972.207 576.177 122.753 -27.508
= Rezultatul Exploatarii 15.328.632 14.548.911 13.711.173 16.934.705
+ Rezultatul financiar 640.987 -33.422.030 8.875.368 910.221
= Rezultatul Curent 15.969.619 -18.873.119 22.586.541 17.844.926
+ Rezultat extraordinar 0 0 0 0
= Rezultat Brut 15.969.619 -18.873.119 22.586.541 17.844.926
- Impozit pe profit 2.455.406 2.437.034 2.950.451 3.430.133
= Rezultat Net 13.514.213 -21.310.153 19.636.090 14.414.793
+ Cheltuieli cu amortizarea si
provizioanele
4.331.690 3.890.054 5.763.487 5.283.739
= Capacitatea de autofinanţare 17.845.903 -17.420.099 25.399.577 19.698.532
Sursă : Calcule proprii pe baza Contului de profit și pierdere al întreprinderii.
Valorile sunt exprimate în lei.
Biofarm SA a înregistrat pentru anul 2007 o marjă comercială negativă de 356 Lei;
această valoare a fost influențată de scăderea drastică a veniturilor din vânzarea mărfurilor dar și
a cheltuielilor privind mărfurile. Față de anul precedent, în anul 2008 marja comercială a crescut
pană la aproximativ 710.000 lei, înregistrand venituri duble dinvânzarea mărfurilor, față de
cheltuielile de aceeași natură.
În aniiurmători, acest indicator înregistrează un trend ascendent atingând în 2010 valoarea
de aproximativ 2.600.000 lei. Această creștere exponențială a fost datorată creșterii în același
ritm a veniturilor din vânzarea mărfurilor.Evolutia oscilantăa acestui indicator trebuie să
constituie un semnal de alarmă pentru gestiunea firmei în contextul general al economiei,
respectiv al pieței pe care întreprinderea acționează.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
21


Fig 1: Evoluţia marjei comerciale

Valoarea adaugată înregistrează în schimb, o evoluție pozitivă de-a lungul celor patru ani
analizați, valoarea maximă ajungând la 37.538.283 lei. Se crează astfel premisele remunerării
salariaților, acționarilor, creditorilor, statului, precum și pentru asigurarea sumelor pentru
investitii cuatificând exact plusul de valoare adaugat de firmă prin activitatea desfasurată.

Fig 2: Evoluţia valorii adăugate
Excedentul brut de exploatare înregistreazăvalori pozitive pe toată perioada analizată,
deci se evidențiază existența unui excedent din activitatea de exploatare. Trendul soldului
intermediar este crescător pe perioada 2007 – 2010, pornind de la o valoare de 20.347.476 lei în
2007 și ajungând la valoarea de aproximativ 21.800.000 de Lei în 2010.
-500,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
M arja Comercială
30,000,000
31,000,000
32,000,000
33,000,000
34,000,000
35,000,000
36,000,000
37,000,000
38,000,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
Valoarea Adăugat ă
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
22


Fig 3: Evoluţia excedentului brut de exploatare
Rezultatul de exploatare înregistrează, de asemenea o creştere pe parcursul anilor 2007–
2010. Acest rezultat este pozitiv și de valori mari, punându-se în evidență faptul că firma a
funcționat corespunzător la nivelul activității sale de bază, aceasta obținând profit.

Fig 4: Evoluţia rezultatului exploatării
Rezultatul net are o evoluție pozitivă pe toată perioada analizată, exceptând anul 2008,
când acesta înregistrează o pierdere. Valoarea negativăînregistrată este consecința pierderii
financiare, determinată la rândul său de o valoare a cheltuielilor cu ajustări de valoare privind
imobilizările financiare și a investițiilor deținute ca active circulante de 35.141.987 lei.
18,000,000
18,500,000
19,000,000
19,500,000
20,000,000
20,500,000
21,000,000
21,500,000
22,000,000
22,500,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
Excedent ul Brut de Exploat are
12,000,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
16,000,000
17,000,000
18,000,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
Rezult at ul Exploat ării
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
23


Fig 5: Evoluţia rezultatului net
Capacitatea de autofinanțare a firmei aînregistrat valori pozitive în anii analizaţi,
exceptând anul 2008 când rezultatul este negativ. Valorile pozitive înregistrate pentru anii 2009
şi 2010 oferăîntreprinderii posibilitatea de a-şi susţine creşterea economică. Acest fapt reflectă
potențialul financiar generat de activitatea întreprinderii, destinat să remunereze acționarii și să
finanțeze investițiile viitoare.

Fig 6: Evoluţia capacităţii de autofinanţare-30,000,000
-20,000,000
-10,000,000
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
Rezult at ul Net
-20,000,000
-10,000,000
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
2007 2008 2009 2010
l
e
i
Capacitatea de autofinanţare
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
24

2.3. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute

Marja bruta fata de costul bunurilor vandute ( rezultatul brut aferent cifrei de afaceri
nete) are rolul de a acoperi cheltuielile de distributie, cheltuielile generale de administratie si
cheltuielile financiare, astfel incat firma sa obtina un profit suficient de mare pentru a
remunera corespunzator actionarii.
Mh = qu x p − qu x c p
Elemente 2007 2008 2009 2010
CA ( ∑〖qv x p 〗 ) 62344059 65102889 67108836 82294885
Cheluiteli productie ∑〖qc x c p〗 22,378,804 23,763,591 24,785,058 29,747,104
Mb=qv x p - qv x cp 39,965,255 41,339,298 42,323,778 52,547,781
D Mb = Mb 1 – Mb 0 1,374,043 984,480 10,224,003
Tabel 2.3.1M ar j a brut a f at a de cost ul bunur il or vandut e
Influente 2008 2009 2010
Dqv = ( qv1p0 -qv0p0 ) -
qv0cp0
1822641.645
-746.5477317 37633240.9
D cp = qv1p0 - (qv1cp1-
qv1cp0) -65100881 87844066.82 134715296
Dp = ( qv1p1-qv1p0 ) - qv1cp1 -45206206.64 -46541955.45 -76979353.9
Tabel 2.3.2. Anal i za f act ori al a a mar j ei brut e f at a de cost ul bunuri lor vandut e
Indici (%) 2008 2009 2010
qv 102.1512985 99.99915992 140.9529287
p 102.6817977 103.4075683 86.5007854
cp 103.9516303 104.2993301 85.14921494


Pe baza rezulatelor obtinute, se observa o crestere a marjei brute cu 1.374.043 lei in anul
2008 fata de anul 2007 , cu 984.480 lei in anul 2009 fata de anul 2008 si cu 10.224.003 in anul
2010 fata de anul 2009. Aceasta majorare a marjei brute aferente cifrei de afaceri nete va avea
efecte pozitive asupra profitului din exploatare, si implicit asupra profitului curent si profitului
net al societatii. Aceasta crestere va spori sursele proprii de finantare a dezvoltarii viitoare a
societatii si remunerarii actionarilor prin dividende. Cresterea vanzarilor a contribuit la nivelul
favorabil al marjei brute in sensul obtinerii unui profit suplimentar de 37633240 lei. Nivelul
superior al marjei brute ca din anul 2010 fata de anul 2009 a fost influentat si de majorarea
cantitatii vandute cu 40% . Volumul productiei vandute a crescut, ceea ce a avut un efect asupra
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
25

modificarii marjei brute de 37633240 lei si totusi, scaderea costurilor de productie cu 15% a
condus la cresterea marjei brute cu 134715296 lei. Scaderea preturilor de vanzare cu 14% in anul
2010, a dus la o micsorare a modificarii marjei brute cu 76979353 lei.

2.4. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere

Pr = Nx x
CA
Nx
x
Pr
CA
= Nx x Wa x pr
Elemente 2007 2008 2009 2010
CA
62,344,059 65,102,889 67,108,836 82,294,885
Ns 317 335 343 343
Pr 13514213 -21310153 19636090 14414793
Tabel 2.4.1. Pr of i t ul af er ent ci f r ei de af acer i pe t ot al int r epri nder e
Pr = qu x p − qu x c

Influente 2007 2008 2009 2010
D qv = Pr0 Iqv - Pr0 1366980193 -2982418324 -19636090
D g= ( qv1 p0 - qv1 c0 ) - PR0 x Iqv
-
1316809140 3068830819 94591869.77
D c= - ( qv1 c1 - qv1 c0 )
-
903352.1348 -1021666.633 5188161.135
Dp= qv1 p1 - qv1 p0 2320975.355 3028160.548 -17485145.9
Tabel 2.4.2 Anali za f act ori al a a pr of i t ului af er ent ci f r ei de af aceri pe t ot al int r epri nder e
Variatia Profitului 2008 2009 2010
D Pr = Pr 1 - Pr 0 -34824366 40946243 -5221297
Tabel 2.4.3. Var iat i a pr of i t ului
In perioada analizata s-a inregistrat o scadere de 5221297 lei a profitului aferent cifrei
de afaceri fata de anul precedent. Acesta situatie are o influenta negativa asupra rezultatului brut
total si a rezultattului net al exercitiului, precum si a indicatorilor de eficienta calculati pe baza
acestora. Studiind influentele factorilor, se constata urmatoarele:
*creasterea volumului productiei cu 40% a avut ca efect scaderea profitului cu
19636090.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
26

*modificarea structurii cifrei de afaceri a condus la crestereaprofitului aferent
vanzarilor cu 94591869 lei, situatie explicate prin cresterea ponderii produselor la care in
perioada luata ca baza de comparatie s-au inregistrat rate ale rentabilitatii comerciale mai
mari decat rata medie a rentabilitatii pe total intreprindere in baza de comparatie si cresterea
ponderii produselor la care in baza de comparatie s-au inregistrat rate ale rentabilitatii
comerciale mai mari decat media bazei de comparatie. Rata rentabilitatii comerciale medii a
bazei de comparatie a fost de 17,00%.
*costurile complete au exercitat o influenta pozitiva asupra profitului, determinand
cresterea acestuia cu 5188161 lei. Situatia a fost determinata de scaderea costurilor la
produsele care detin ponderea majoritara in totalul vanzarilor. Influenta modificarilor
costurilor complete unitare se poate explica in functie de elementele componente (cheltuieli
materiale, salariale, indirecte pe unitatea deprodus) si de factorii specifici acestora
(consumuri specifice de materiale, productivitatea fizica a muncii, gradul de folosire a
capacitatii de productie, preturi de aprovizionare, tarife de salarizare etc.). Scaderea costurilor
chiar daca determina cresterea profitului, se apreciaza ca justificata in cazul in care consumul
suplimentar de resurse se reflecta in imbunatatirea calitatii produselor si cresterea preturilor
de vanzare, efectul obtinut (sporul de venituri) fiind mai mare decat efortul facut (cresterea
cheltuielilor).
*preturile de vanzare au fost mai mici decat cele din anul precedent la majoritatea
produselor, efectul fiind miscorarea profitului cu 17485145 lei.. Aceasta situatie a fost
determinata de dorinta firmei de a majora cantitatea vanduta prin scaderea pretului de
vanzare , evolutia cursului de schimb, raport cerere-oferta, concurenta externa.
2.5. Analiza ratelor de rentabilitate

Rata de rentabilitate reprezinta un raport intre un indicator de rezultate (profit sau
pierdere) si un indicator care reflexta un flux de activitate. Principalele rate de rentabilitate
operationale in analiza financiara a unei firme sunt: rata rentabilitatii comerciale, rata
rentabilitatii resurselor consumate, rata rentabilitatii economice si rata rentabilitatii financiare.
Aceste rate de rentabilitate au valente informationale diferite si oglindesc multiple laturi ale
activitatii eocnomico-financiare ale firmei.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
27

2.5.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale
Rata rentabilitatii comerciale exprima eficienta activitatii comerciale a intreprinderii ,
asigurand legatura dintre profitul si cifra de afaceri neta.
Rc =
Pr
CA
∗ 1ûû

Elemente 2008 2009 2010
CA 65102889 67108836 82294885
Pr -21310153 19636090 14414793
Rc (%)
-
32.73303739 29.260066 17.51603
Tabel 2.5.1.1. Rat a r ent abil i t at ii comer cial e
Rc =
∑qu x p − ∑qu x c
∑qu x p
x 1ûû = _ 1 −
∑qu x c
∑qu x p
_x 1ûû

Influente 2008 2009 2010
Dg =(q1p0-p0c0)/q0p0 *100 1380496620
-
2131000671 2767768518
Dp= (q1p1- q1c0)/q1p0 * 100 4.05572E+17
-
92.14521731 52.08083399
Dc= ( q1p1- q1c1)/ q1p1 * 100 11.19709706 9.507133935 2.578743089
Tabel 2.5.1.2. Anali za f act ori al a a rat ei r ent abil i t at i i comer ci ale
Influente 2008 2009 2010
D Rc = Rc 1 - Rc 0
-
54.40986309 61.99310383
-
11.74404
Tabel 2.5.1.3 Var i at i a r at ei r ent abil i t at ii comer cial e

Rat a marjei brut e din vanzari
RMh =
Mh
CA
x 1ûû
Elemente 2007 2008 2009 2010
Mb 39965255 41339298 42323778 52547781
CA 62344059 65102889 67108836 82294885
Rmb(%) 64.10435 63.49841 63.06737 63.85303
Varianta RMb -0.60594 -0.43104 0.785664
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
28


RMh = _1 −
∑qu x c
∑qu x p
_x 1ûû

Influente 2008 2009 2010
Dqv =( 1 - (qv1c0) / (qv0 p0 ) )x 100 - (1 -( qv0co/qv0po) )x 100
-
0.568246691 0.000224643
-
11.04557299
Dp = (1- (qv1c0/(qv1p1) x 100 - ( 1- ( qv1c0/qv1p0)) x 100) 0.689872448 0.881183452
-
4.209124145
Dc = ( 1 -( qv1c1/(qv1p1) x 100-(1-(qv1c0/qv1p1))x 100
-
1.016527418
-
1.111789465 4.630550726

Concluziile aceastei analize a ratei marjei brute din vanzari sunt asemanatoare celor din
analiza marjei brute fata de costul vanzarilor, singura deosebire fiind ca valorile sunt exprimate
procentual, si nu in marime absoluta. Astfel, se constata majorarea ratei marjei brute din vanzari
cu aproximativ 1% in anul 2010 comparativ cu anul 2009. Cresterea ratei a fost determinata de
influentele pozitive ale costurilor de productiei cu 4.63 %. Contributia favorabila a modificarii
structurii cifrei de afaceri nete este efectul majorarii ponderii produselor mai profitabile decat
media pe societate in anul anterior, fapt justificat in conditiile modificarii cererii si ofertei pe
piata. In conditii normale de inflatie, scaderea preturilor de vanzare constituie efectul scaderii
calitatii produselor si serviciilor, politicii comerciale a intreprinderii, dar cresterea cererii si
respectiv a cantitatii vandute.
2.5.2. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate
Rata rentabilitatii resurselor consumate, denumita si rata rentabilitatii costurilor, reflecta
corelatia dintre profitul aferent cifrei de afaceri si costurile totale aferente vanzarilor.
Rrc =
RF
Che
x 1ûû
Elemente 2007 2008 2009 2010
RE 15328632 14548911 13711173 16934705
Che 47362721 51802763 55032056 66636909
Rrc(%) 32.36433988 28.08520271 24.91488415 25.4134
Tabel 2.5.2.1. Rat a r ent abil i t at i i r esur sel or consumat e

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
29

Rrc =
∑q: x p − ∑q: x c
∑q: x c
x 100 = _
∑q: x p
∑q: x c
−1 _x 100

Influente 2008 2009 2010
Dg=(qv1p0 - qv0c0) / qv0c0 x
100 1380496520
-
2131000771 2767768418
Dc=(qv1p0-qv1c1)/qv1c0 x 100 1.27879E+13
-
2131000582 2767768476
Dp=(qv1p1-qv1c1)/qv1c1 x 100 -2131018673 1963611826 1441480952
Tabel 2.5.2.2. Anali za f act ori al a a rat ei r ent abil i t at i i r esur sel or consumat e

Variatia 2007 2008 2009 2010
D Rrc = Rrc 1- Rrc 0
-
4.279137164
-
3.17031856 0.498517
Tabel 2.5.2.3. Var iat i a rat ei r ent abi li t at i i r esur sel or consumat e
Rata rentabilitatii resurselor consumate a inregistrat o crestere fata de perioada
precedenta, crestere bazata pe influenta favorabila a structurii productiei vandute si pe scaderea
preturilor de vanzare. Modificarile din structura vanzarilor au determinat o crestere de
2767768418 lei, datorita majorarii ponderii produselor vandute cu orientabilitate fata de costuri
mai mare decat rentabilitatea medie fata de costuri inregistrata la nivelul intregii productii
vandute in perioada de referinta, situatia este datorata unor schimbari favorabile pe piata de
desfacere, dar si eforturilor firmei in scopul obtinerii si vanzarii acestor produse. Scaderea
costurilor complete unitare a determinat o crestere a ratei rentabilitatii resurselor consumate cu
1441480952 lei.
2.5.3. Analiza ratei rentabilitatii economice
Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate, rata rentabilitatii economice, pune
in evidenta performantele utilizarii activului total al unei intreprinderi, respectiv a capitalului
investit pentru obtinerea acestor performante.
Re =
Pru¡|t hrut
Act|u tuta|
x 1ûû
Elemente 2007 2008 2009 2010
Profit brut 15969619 -18873119 22586541 17844926
Activ total 166116039 146649721 153914901 168016801
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
30

Re(%) 9.613532261
-
12.86952261 14.67469417 10.620918
Tabel 2.5.3.1 Rat a rent abi li t at ii economi ce

Rc =
Pr
At
x 100 =
CA
At
x
Pr
CA
x 100

Influente 2008 2009 2010
D CA/At =( CA1/At 1 ) -( CA0/At 0) * Pr 0/CA 0 x 100 -575.9102407
-
798.4980221
-
136.436267
D Pr/ CA * 100= CA1/ At1 x ( Pr1/CA1 - Pr0/CA0 ) x 100 702.7400468 919.314744
-
127.158485
Tabel 2.5.3.2. Anali za f act or i al a a r at ei r ent abi l i t at ii economi ce

Variatia Re 2007 2008 2009 2010
D Re = Re 1 - Rce0
-
22.48305487 27.54421678
-
4.053777
Tabel 2.5.3.3. Var i at i a Rat ei r ent abil i t at ii economi ce
In anul 2010 fata de anul 2009, rentabilitatea societatii Biofarm s-a imbunatatit pe
seama majorarii cotelor de profit aferente vanzarilor, fiind afectata pozitiv de cresterea cu 0,56%
a vitezei de rotatie a activului total (contrar influentei specifice asocietatilor din industrie),
datorita utilizarii mai eficiente aactivelor circulante (viteza crescuta de rotatie a activelor
circulante/stocurilor si reducerea perioadei de incasare a clientilor), cat si a activelor imobilizate
(cu pondere de aprox. 2/5 din totalul activelor), active care prin natura lor au o viteza de rotatie
foarte mica. In cadrul rentabilitatii comerciale, influenta cea mai puternica la imbunatatirea
indicatorului analizat a avut-o:-alegerea unei structuri de vanzare de produse cu pret mare, (cu
efect pozitiv asupra rentabilitatii economice de 10,91%).-preturile, ca urmare a cresterii
costurilor de productie, ce au diminuat rentabilitatea economica cu 7,75%.
2.5.4. Analiza ratei rentabilitatii financiare
Rata rentabilitatii financiare reprezinta unul dintre indicatorii majori urmariti de
investitori si de management. Cu ajutorul acestei rate, investitorii pot aprecia in ce masura
investitita lor este rentabila sau nu.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
31

R¡ =
Pru¡|t net
Cap|ta| prupr|u
x 1ûû
Elemente 2007 2008 2009 2010
Profit net 13514213 -21310153 19636090 14414793
Capital propriu 97755491 109486150 109486150 109486150
Rf (%) 13.82450526 -19.4637888 17.93477074 13.16586
Tabel 2.5.4.1. Rat a r ent abil i t at i i f inanci ar e

R¡ =
Pn
CP
x 1ûû =
Ft
At
x
At
Kp
x
Pn
Ft
x 1ûû

Elemente 2007 2008 2009 2010
AT 166116039 146649721 153914901 168016801
Vt/AT 0.388942274 0.480780731 0.804179999 0.894008945
AT/Kp 1.699301362 1.339436276 1.405793345 1.534594111
Pn/Vt 0.209167422 -0.302244407 0.15864306 0.095965214
Vt 64609550 70506360 123775285 150208523

I nf luent e 2008 2009 2010
D Vt / AT= ( Vt 1/ At 1 x At 0/ Kp0 x Pn0/ Vt 0) x 1 00 - (
Vt 0/ At 0 x At 0/ Kp0 x Pn 0/ Vt 0 ) x 100
-33. 288 2940 6 37. 398 5595 -
4. 7689 1095
DAT/ Kp= ( Vt 1/ At 1 x At 1/ Kp1 x Pn0/ Vt 0) x 100 - (
Vt 1/ At 1 x At 0/ Kp0 x Pn0/ Vt 0 ) x 100
-253727 7732 -1. 6128 6767 1. 8267 5956
2
D Pn/ Vt = ( Vt 1/ AT1 x At 1x Kp1 x Pn1/ Vt 1) x 100 - (
Vt 1/ At 1 x At 1/ Kp1 x Pn0/ Vt 0) x 100
-32. 933 6510 1 52. 103 8302 -8. 5990 299
Tabel 2.5.4.2. Anali za f act ori al a a rat ei r ent abil i t at i i f inanciar e
Viteza de rotatie a activelor totate a avut o influenta negativa asupra rentabilitatii
financiare ceea ce demonstreaza ineficienta utilizarii activelor. Viteza de rotatie a activelor este
in crestere, aceasta datorandu-se cresterii veniturilor totale in anul 2010 (150208523 lei) intr-un
ritm inferior cresterii activelor totale (168016801 lei ). In privinta factorului de multiplicare,
acesta a avut o influenta pozitiva asupra rentabilitatii financiare (1.53 %), insa cu cat factorul de
multiplicare a capitalului propriu este mai mare, cu atat rata rentabilitatii financiare este mai
ridicata, dar trebuie sa tinem cont, totodata, ca acest indicator arata si gradul de indatorare.
Aceasta crestere a datoriilor totale este si consecinta contractarii unor credite suplimentare pentru
acoperirea nevoilor de finantare. Factorul care a dus la majorarea ratei rentabilitatii financiare cu
aproximativ 2 puncte procentuale a fost factorul de multiplicare a capitalului propriu. Cresterea
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
32

valorii activelor totale a devansat cu putin scaderea capitalului propriu – scadere datorata in
primul rand diferentei de curs nefavorabile - ceea ce a condus la o usoara crestere a gradului de
indatorare,.
Profitul net la 1 leu venituri a condus la o scadere a ratei rentabilitatii financiare cu
aproximativ 8.6 puncte procentuale. Acesta arata practic, incapacitatea firmei de a practica o
politica de preturi eficienta, si, totodata, abilitatea firmei de a controla costurile.
Indicatori de
rentabilitate
Exercitiu financiar
2007 2008 2009 2010
Profit Net 13.514.213 -21.310.153 19.636.090 14.414.793
CA 62.344.059 65.102.889 67.108.836 82.294.885
ACTIV 166.285.167 146.922.693 166.285.167 168.232.169
PASIV 166.285.167 146.922.693 166.285.167 168.232.169
Capital Propriu 151.023.695 129.713.542 136.052.862 145.761.009
Profit Net / CA 0,22 -0,33 0,29 0,18
CA / ACTIV 0,37 0,44 0,40 0,49
PASIV / CPR 1,10 1,13 1,22 1,15
ROE 8,95% -16,43% 14,43% 9,89%
Rata Inflatiei
5
4,84% 7,85% 7,73% 6,09%
ROE real 4,11% -24,28% 6,70% 3,80%
Rata Datoriei
6
7,50% 10,25% 8,00% 6,25%
Rdat reala 2,66% 2,40% 0,27% 0,16%
Activ Economic 154.623.636 132.818.910 141.789.074 149.963.796
ROE*CPR/AE 0,087 -0,160 0,138 0,096
RDAT*DatFin/AE 0,001 0,001 0,001 0,000
R
AE
8,84% -15,95% 13,93% 9,61%
R
AE
reala 4,00% -23,80% 6,20% 3,52%
ROA 8,13% -14,50% 11,81% 8,57%
ROA reala 3,29% -22,35% 4,08% 2,48%
Datorii financiare 1.966.144 1.205.746 1.350.654 0
Capital Propriu 151.023.695 129.713.542 151.023.695 145.761.009
Levier 1,30% 0,93% 0,89% 0,00%

5
Si t e-ul of i ci al al Inst i t ut ul ui Național de Statistică – w w w.i nsse.r o
6
Si t e-ul of i ci al al Banci i Nat i onale a Romani ei – w w w.bnr .r o
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
33

(REc - Rdob ) 1,34% -26,20% 5,93% 3,36%
Efectul de levier
(nominal)
0,02% -0,24% 0,05% 0,00%
Efectul de levier
(real)
-4,82% -8,09% -7,68% -6,09%
Tabel 2.5.4.3. Indicatori de rentabilitate

Din analiza datelor calculate in tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii:
Rentabilitatea nominala aferenta capitalurilor proprii (ROE) se mentine relativ constanta
pe parcursul celor patru ani analizati, indicatorul evoluand fluctuant de la 8,95% in 2007 la 9,89%
in 2010 si inregistrand o valoare negativa in anul 2008 de -16.43%. Acesta scadere se datoreaza in
principal scaderii ratei de marja a profitului net in 2008, datorata la randul ei de un profit net
negativ in conditiile unei cifre de afaceri pozitive si chiar crescatoare. O alta cauza a diminuarii
rentabilitatii capitalurilor proprii este scaderea vitezei de rotatie a activului de la 0.67 rotatii in
2006 la 0.37 în 2007; acest fapt ne arata o mai proasta utilizare a activelor in 2007 fata de 2006.
Intreprinderea Biofarm ar putea sa creasca viteza de rotatie a activelor prin o mai buna utilizare a
acestora (retehnologizarea sau vanzarea activelor care nu sunt implicate in productie).

Figura 2.5.4.4 Rentabilitatea capitalurilor investite
Rentabilitatea nominala
ROE
Rentabilitatea
aferenta
datoriilor
Rentabilitatea
aferenta
activului
economic
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
34

Rentabilitatea aferenta capitalurilor proprii in termeni reali inregistreaza un procent de
4.11% în 2007 și apoi -24.28 % în 2008.Pentru 2009 indicatorul inregistreaza 6.7% iar pentru
2010 - 3.8%.
Am considerat rentabilitatea afarenta datoriilor ca fiind rata madie a dobanzi pe piata.
Atat in termini nominali cat si in termeni reali rentabilitatea activului economic are un
trend relative descendent, factorul determinant fiind rentabilitatea capitalurilor proprii. Desi
rentabilitatea datoriilor estepozitiva, rentabilitatea activului economic descreste de la an la an
înregistrand în 2008 valori negative (-15.95%). Acest fapt poate fi explicat de trendul descendent
alrentabilitatii capitalurilor proprii si de proportia mai mare detinuta de capitalurile proprii in
activuleconomic.
Rentabilitatea reala aferenta activului scade pe parcursul celor patru ani analizati de la
3.29% la2,48% . Acesta scadere se datoreaza in principal scaderii ratei de marja a profitului net
in 2008la 0,33 fata de anul precedent.
In termeni reali efectul de levier este negativ in toti anii analizati crescand cu aproximativ
3 procente in 2008 (-8.09%) fata de 2007 (-4.82%), dupa care se observa o usoara de cateva
procente, valoarea inregistrata in 2010 fiind de -6.09%. Efectul de levier negativ se datoreaza
unei rentabilitati mai mari a datoriilor financiare decat cea a capitalurilor proprii in aproape toti
anii analizati.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
35

Capitolul 3. Particularităţi privind analiza performanţelor firmelor
cotate la bursă

Mai jos am prezentat o analiza a performanţelor financiare bursiere ale firmei Biofarm.
Tabel 3.1. Indicatori Biofarm

Indicatori 2007 2008 2009 2010
Nr. acţiuni început an 977554909 1094861499 1094861499 1094861499
Nr. acţiuni sfârşit an 977554909 1094861499 1094861499 1094861499
Nr. mediu acţiuni 977554909 1094861499 1094861499 1094861499
Profit net 13514213 -21319153 19636090 14414793
CA 62344059 65102889 67108836 82294885
Capital propriu 151023695 129713542 136052862 145761009
Dividende 0 0 0 6021741
Indicatori 2007 2008 2009 2010
Rezultat pe acţiune 0,0138 -0,0195 0,0179 0,0132
Dividend pe acţiune 0 0 0 0,0055
Randamentul acţiunii 0 0 0 0
PER 45,93 - 11,21 15,57
Rată preţ / val ctb 1,88 1,88 1,88 1,88
Rată preţ / venit
acţiune
0,1863 0,1863 0,1863 0,1863
Lichiditatea acţiunii 4,80 4,85 6,60 5,50
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
36

În urma anlizei întreprinderii se constată că numărul acţiunilor întreprinderii sunt aceleaşi
în toţi cei 4 ani analizati, evoluţia fiind constantă.
Profitul net are o evoluţie diferită în perioada analizată. În anul 2007 acesta are o valoare
de 13514213 lei iar în anul următor suferă o scadere dramatică, valoarea fiind negativă. În anul
2009 valoarea profitului creşte, depăşind-o şi pe cea din 2007, urmând ca în anul 2010 să scadă
cu 5221297, valoarea profitului devenind 14414793 lei.
Cifra de afaceri suferă modificări relativ mici în primii 3 ani, comparativ cu ultimul an. În
anul 2007 aceasta are valoarea de 62344059 lei urmând ca în următorii 2 ani sa crească cu
aproximativ 2 milioane lei, iar în anul 2010 creşterea este mai mare, valoarea devenind
82294885 lei. În concluzie evoluţia cifrei de afaceri este una crescătoare.
Capitalul propriu al întreprinderii prezinta o evoluţie oscilanta. În primul an acesta are o
valoare de 151023695 lei iar în anul 2008 scade, urmând ca în următorii ani sa crească, ajungand
in anul 2010 la valoarea de aproximativ 145 milioane lei.
Până în anul 2009 inclusiv, întreprinderea nu a distribuit dividende iar în anul 2010
valoarea acestora a fost de aproximativ 6 milioane lei, ce vor fi distribuite actionarilor incepand
cu data de 15 iulie 2011. Profitul nerepartizat obtinut in anul 2009 a fost folosit pentru investitii
(achizitia de echipamente tehnologice, definitivarea unei constructii).
Dividendul pe acţiune si randamentul pe acţiune au valoarea 0 în toţi anii, ca urmare a
lipsei dividendelor în întreprindere.
Valoarea PER inregistrata de companie in anii 2009 si 2010 este mai mica decat media
sectoriala, ceea ce ar putea insemna faptul ca actiunile companiei sunt subevaluate.
Rată preţ/ valoarea contabilă este aceeaşi în toţi anii, având valoarea de 1,88 puncte
procentuale. De asemenea evoluţia este constantă şi în cazul ratei preţ / venit acţiune, având
valoarea de 0,1863.
Lichiditatea acţiunii este diferită în anii analizaţi. În anul 2007 este de 4,80, urmând să
crească în următorul an cu 0,05 puncte procentuale. În anul 2009 a crescut la 6,60 pp, iar în anul
2010 a scăzut cu 1,1 pp.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
37

Capitolul 4. Analiza indicatorilor de creare de valoare

Crearea de valoare reprezintă unul dintre cele mai importante criterii utilizate în
evaluarea performantelor unei întreprinderi. Desigur, analiza valorii create de către o firmă
trebuie realizată din două perspective, în funcţie de particanţii direcţi, respectiv indirecţi la
activitatea acesteia.
Pentru a evalua valoarea creată pentru acţionarii firmei Biofarm, se pot utiliza indicatorii
de bază bine cunoscuţi: valoarea economică adăugată, valoarea de piaţă adăugată şi rentabilitatea
totală a acţionarilor. Datorită limitării informaţionale, am restrâns prezenta analiză la intepretarea
unuia dintre cei mai importanţi consideraţi indicatori care măsoară performanţa financiară a unei
firme şi anume Valoarea Economică Adăugată – VEA (în limba engleză, Economic Value
Added – EVA).
VEA se calculează ca o diferenţă între profitul net şi costul capitalului total utilizat,
măsurând practic profitul economic real realizat de întreprindere. Pentru a întelege mai bine
metodolgia de calcul a EVA şi sistemul de factori utilizat, am considerat utilă sintetizarea în
următorul tabel a principalilor indicatori utilizaţi, particulizând studiul pe firma analizată pe
parcusul acestei lucrări şi evidenţiind astfel valorile obţinute în perioada 2007-2010.
Tabelul 4.1. Analiza EVA
Nr.Crt Indicatori Simbol 2007 2008 2009 2010
0 1 2 3 4 5
1.
Capital investit, din
care:
Ki 152.989.839 130.919.288 137.403.516 145.761.009
1.1. - Capital propriu Kp 151.023.695 129.713.542 136.052.862 145.761.009
1.2.
- Capital
împrumutat
Df 1.966.144 1.205.746 1.350.654 0
2. Active imobilizate Ai 110.143.052 78.431.513 72.793.864 67.513.449
3.
Necesar de fond de
rulment
NFR 42.846.787 52.487.775 64.609.652 78.247.560
4. Cifra de afaceri CA 62.344.059 65.102.889 67.108.836 82.294.885
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
38

5.
Rezultatul
exploatării
Pr 15.328.632 14.548.911 13.711.173 16.934.705
6.
Cota de impozit pe
profit (%)
cip 16 16 16 16
7.
Costul capitalului
propriu (%)
Ccp 8,95 -16,43 14,43 9,89
8. Rata dobânzii (%) pd 13,4 14,31 18,6 14,6
8’.
Rata rentabilităţii
capitalului investit
(%)
R
e
10,02 11,11 9,98 11,62
9.
Rata rentabilităţii
capitalului investit
(%) (după
impozitare)
R
e’
8,42 9,33 8,38 9,76
10.
Cheltuieli aferente
cifrei de afaceri
∑qvi ·
ci
47.015.427 50.553.978 53.397.663 65.360.180
11.
Cheltuieli
recalculate aferente
cifrei de afaceri
Σqvi
1
·
ci
0

- 54.949.976 55.622.566 64.078.608
12.
Cifra de afaceri
recalculată
Σqvi
1
·
pi
0

- 60.364.292 63.556.053 77.570.822
13.
Rata rentabilităţii
comerciale (%)
R
c
24,59 22,35 20,43 20,58
14. R
c’
(%) - 8,97 12,48 17,39
15. R
c”
(%) - 15,60 17,12 22,14
16.
Viteza de rotaţie a
capitalului investit
(nr. rotaţii)
Ki
CA
0,41 0,50 0,49 0,56
17.
Randamentul
activelor
imobilizate (lei)
Ai
CA

0,57 0,83 0,92 1,22
18.
Viteza de rotaţie a
necesarului de fond
de rulment (nr.
rotaţii)
NFR
CA
1,46 1,24 1,04 1,05
19.
Structura
capitalului investit:
(%)
100,00 100,00 100,00 100,00
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
39

19.1. - capital propriu 98,71 99,08 99,02 100,00
19.2. - capital
împrumutat
1,29 0,92 0,98 0,00
20.
Costul mediu
ponderat al
capitalului (%)
cmpc 8,98 -16,17 14,44 9,89

Costul mediu
ponderat al
capitalului
recalculat (%)
- 8,97 -16,15 14,43
21.
Rezultatul
exploatării după
impozitare
Pr’ 12.876.051 12.221.085 11.517.385 14.225.152
22.
Suma remunerării
capitalului total
Rcp 13.735.522,17 -21.165.217,51 19.847.116,18 14.414.793,00
23.
Valoarea
economică
adăugată
VEA -859.471,29 33.386.302,75 -8.329.730,86 -189.640,80

În continuare, în tabelul 4.2 am prezentat variaţiile indicatorilor între anii analizaţi,
urmând ca în tabelul 3.3 să fie sintetizate metodologia şi măsurarea influenţelor factorilor care
acţionează asupra EVA.
Tabelul 4.2. Variaţiile indicatorilor utilizaţi în calculul EVA
Nr.Crt Indicatori Simbol 2008/2007 2009/2008 2010/2009
0 1 2 3 4 5
1.
Capital investit, din
care:
Ki 85,57 104,95 106,08
1.1. - Capital propriu Kp 85,89 104,89 107,14
1.2.
- Capital
împrumutat
Df 61,33 112,02 0,00
2. Active imobilizate Ai 71,21 92,81 92,75
3.
Necesar de fond de
rulment
NFR 122,50 123,09 121,11
4. Cifra de afaceri CA 104,43 103,08 122,63
5.
Rezultatul
exploatării
Pr 94,91 94,24 123,51
6.
Cota de impozit pe
profit (%)
cip 100,00 100,00 100,00
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
40

7.
Costul capitalului
propriu (%)
Ccp -183,59 -87,85 68,52
8. Rata dobânzii (%) pd 106,79 129,98 78,49
8’.
Rata rentabilităţii
capitalului investit
(%)
R
e
110,91 89,79 116,43
9.
Rata rentabilităţii
capitalului investit
(%) (după
impozitare)
R
e’
110,91 89,79 116,43
10.
Cheltuieli aferente
cifrei de afaceri
∑qvi ·
ci
107,53 105,63 122,40
11.
Cheltuieli
recalculate aferente
cifrei de afaceri
Σqvi
1
·
ci
0

- - -
12.
Cifra de afaceri
recalculată
Σqvi
1
·
pi
0

- - -
13.
Rata rentabilităţii
comerciale (%)
R
c
90,89 91,42 100,72
14. R
c’
(%) - - -
15. R
c”
(%) - - -
16.
Viteza de rotaţie a
capitalului investit
(nr. rotaţii)
Ki
CA
122,03 98,22 115,60
17.
Randamentul
activelor
imobilizate (lei)
Ai
CA
146,65 111,06 132,22
18.
Viteza de rotaţie a
necesarului de fond
de rulment (nr.
rotaţii)
NFR
CA
85,24 83,74 101,26
19.
Structura
capitalului investit:
(%)
100,00 100,00 100,00
19.1. - capital propriu 100,37 99,94 100,99
19.2.
- capital
împrumutat
71,66 106,73 0,00
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
41

20.
Costul mediu
ponderat al
capitalului (%)
cmpc -180,07 -89,35 68,46
21.
Rezultatul
exploatării după
impozitare
Pr’ 94,91 94,24 123,51
22.
Suma remunerării
capitalului total
Rcp -154,09 -93,77 72,63
23.
Valoarea
economică
adăugată
VEA -3.884,52 -24,95 2,28

Tabelul 4.3. Măsurarea factorilor de influenţă asupra EVA

2008/2007 2009/2008 2010/2009
Nr. Crt. Variatia EVA
34.245.774,04 -41.716.033,61 8.140.090,06
1. ki 123.988,66 1.653.571,47 -506.651,28
2. Re' 1.202.553,39 -1.308.991,20 2.007.228,28
2.1. Re 1.202.553,39 -1.308.991,20 2.007.228,28
2.1.1. CA/Ki 2.427.306,05 -228.735,80 1.905.728,89
2.1.1.1. CA/AI 3.272.752,24 814.090,56 1.811.156,35
2.1.1.2.
CA/NF
R -845.446,19 -1.042.826,36 94.572,54
2.1.2. Rc -1.224.752,66 -1.080.255,39 101.499,39
2.1.2.1. g -8.540.792,47 -5.560.986,79 -2.099.985,26
2.1.2.2. p 3.623.401,42 2.611.813,19 3.278.005,26
2.1.2.3. c 3.692.638,39 1.868.918,21 -1.076.520,61
2.2. Cimp 0,00 0,00 0,00
3. CMPC 32.919.231,99 -42.060.613,88 6.639.513,07
3.1. gki 11.001,66 -24.235,52 17.069,15
3.2
cki 32.908.230,32 -42.036.378,36 6.622.443,92

Analizând evoluţia firmei Biofarm în perioada 2007-2010, se observă faptul că în trei din
cei patru ani supuşi analizei, se constată o valoare economică adăugată negativă. Acest fapt s-a
datorat valorilor înregistrate de rate de rentabilite a capitalului investit (după impozitare), care s-a
situat, cu excepţia anului 2008 sub costul mediu ponderat al capitalurilor folosite de firmă. Astfel
în 2008, EVA înregistrează pozitivă, de aproximativ 33,4 mil lei, ca urmare a creşterii ratei de
rentabilitate a capitalului investit după impozitare şi a diminuării costului mediu ponderat al
capitalurilor, care cunoaşte o scădere bruscă în acest an. Această diminuare a costului mediu
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
42

ponderat al capitalurilor nu poate fi considerată însă una sănătoasă, având în vedere că este
bazată pe faptul că firma înregistrează în acest an un cost al capitalurilor proprii negativ,
rezultatul net ale exerciţiului fiind o pierdere de aproximativ 21 mil lei. Astfel în următorul an,
compania reuşeşte să recupereze situaţia nefastă din 2008, raportând un profit net de aproximativ
20 mil lei. Acest rezultat are o influenţa directă asupra costului mediu ponderat al capitalurilor şi
implicit asupra valorii economice adăugate care cunoaşte o diminuare radicală, având în vedere
faptul că suma renumărării capitalului total creşte, în timp ce rezultatul exploatării după
impozitare scade. Finalul anului 2010, suprinde o valoare economica adăugată aflată în creştere,
pe fondul unei creşteri a rezultatului exploatării dupa impozitare, concomitent cu o reducere a
renumerării capitalului total. Valoare economică adăugată rămâne însă negativă, având în vedere
faptul că rate de rentabilitate a capitalului investit după impozitare se situează în continuare sub
costul mediu ponderat al capitalului.


Analiza finanicara – SC Biofarm SA
43

Capitolul 5. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii

5.1. Analiza activului net

Elementele legate in mod direct de evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii sunt
activele, datoriile si capitalurile proprii.
Activul net reflecta activele intreprinderii negrevate de datorii. Activul net exprima
averea actionarilor stabilita pe baza bilantului patrimonial. Acest indicator este echivalentul
activului net contabil, respectiv a capitalului propriu corectat.
Tabel 5.1.Determinarea Activului Net
2007 2008 2009 2010
Active imobilizate –
total,din care:
110,143,052 78,431,513 72,793,864 67,513,449
Imobilizări necorporale 375,955 1,334,124 1,248,135 1,164,957
Imobilizări corporale 69,119,621 70,122,814 58,506,779 53,612,816
Imobilizări financiare 40,647,476 6,974,575 13,038,950 12,735,676
Active circulante – total,din
care:
55,972,987 68,218,208 81,121,037 100,503,352
Stocuri 8,553,872 12,668,859 11,283,810 13,553,634
Creanţe 17,390,292 19,102,623 32,430,634 19,780,459
Investiţii financiare 15,002,842 10,411,090 9,358,001 66,248,433
Disponibilităţi 15,025,981 26,035,636 28,048,592 920,826
Activ total 166,116,039 146,649,721 153,914,901 168,016,801
Datorii totale 13,169,517 15,099,299 13,141,618 19,144,638
Activul net, din care
finanţat pe seama:
152,946,522 131,550,422 140,773,283 148,872,163
Capital social vărsat 97,755,491 109,486,150 109,486,150 109,486,150
Prime de capital 19,120,036 20,302,391 -8,547,549 15,572,243
Rezerve (legale, statutare,
din conversie, din
reevaluare etc.)
38,301,663 39,307,690 26,992,725 23,177,701
Rezultat reportat -2,403,822 -2,403,822 18,906,332 291,917
Câştiguri (pierderi) legate
de instrumentele de
capitaluri proprii
173,154 -35,141,987 -6,064,375 344,152
Alte surse 0 0 0 0
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
44

Sursă :Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.
Valorile sunt exprimate în lei.

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus activul net este calculat ca diferenta
dintre activul total si datoriile totale, deci valoarea rezultata pentru indicator reprezinta o
exprimare materiala a activului net.
In urma rezultatelor obtinute mai sus, putem preciza faptul ca valoarea activului net
ramane relativ constanta pe perioada celor patru ani analizati, variatia acestuia fiind
nesemnificativa daca luam in calcul fluctuatiile de maxim 2 milioane lei. Astfel, in 2008
indicatorul inregistreaza o scadere de aproximativ 2 milioane lei fata de 2007 atingand valoarea
de circa 131 milioane lei. Scaderea aceasta poate fi pusa pe seama scaderii activului total in 2008
fata de anul precedent prin diminuarea investitiilor detinute ca imobilizari. Desi modificarea
negativa a activului net nu este importanta, poate fi un semnal de alarma privind situatia
exploatarii si a gestionarii activelor, acestea impunand modificarile observate in structura
finantarii activului net.
Dupa anul 2008 activul net inregistreaza cresteri pentru urmatorii doi ani analizati,
valoarea acestuia ajungand la aproximativ 148 milioane lei in 2010, ceea ce inseamna ca activele
au devansat datoriile totale prin intermediul investitiilor financiare realizate de întreprindere in
anii 2009 si 2010.

5.2. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii

5.2.1. Analiza structurii activului
Analiza structurii patrimoniale are ca obictiv stabilirea si urmarirea evolutiei ponderii
diferitelor elemente patrimoniale de activ si pasiv. Ratele de structura patrimoniala ofera
posibilitatea exprimarii bilantului in procente si permite identificarea caracteristicilor majore ale
structurii bilantului oferind de asemenea posibilitatea realizarii de analize comparative in timp si
spatiu.
Tabel 5.2.1.Rate de structura ale elementelor de activ
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
45

RATE DE STRUCTURA ANI
(%) 2007 2008 2009 2010
1.Active Imobilizate
66.24 53.38 47.24 40.13
1.1. Imobilizari necorporale
0.23 0.91 0.81 0.69
1.2. Imobilizari corporale
41.57 47.73 37.97 31.87
1.3. Imobilizari financiare
24.44 4.75 8.46 7.57
2. Active Circulante
33.66 46.43 52.65 59.74
2.1. Stocuri
5.14 8.62 7.32 8.06
2.2. Creante comerciale
10.46 13.00 21.05 11.76
2.3. Investitii financiare
9.02 7.09 6.07 39.38
2.4. Disponibilitati
9.04% 17.72% 18.20 0.55
Sursă :Calculepropriipebazasituatiilorfinanciare ale intreprinderii.
Pe parcursul perioadei analizate, ponderea activelor imobilizate a scazut cu aproximativ
zece procente, de la circa 66% la aproape 40%, iar activele circulante au crescut in aceeasi
proporţie. Desi valoarea activelor imobilizate cat si a celor circulante creste in perioada 2007 -
2008, aceste rate de structura sunt explicate de o variatie mai accentuata a celor din urma.
Se observa faptul ca imobilizarile corporale detin cea mai mare pondere in activele
imobilizate, cu tendinte de scadere a influentei pe parcursul perioadei analizate de la 42% in anul
2007 la 32% in 2010.
In ceea ce priveste activele circulante, procentul acestora in total activ creste in perioada
de timp analizata cu pana la 27 de procente. Acest lucru se datoreaza in principal cresterii mai
mari a activelor circulante in detrimentul celor imobilizate.

5.2.2. Analiza structurii surselor de finantare
Ratele de structură ale surselor de finanţare ale întreprinderii analizează importanţa
relativă şi evoluţia în timp a diferitelor surse de finanţare utilizate de către firmă.
Tabel 4.2.2.1. Ratele de structura ale elementelor de pasiv
RATE DE STRUCTURA ANI
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
46

(%) 2007 2008 2009 2010
Rata stabilitatii financiare
7

91.73 88.99 88.85 87.14
Rata autonomiei globale
90.82 88.29 88.30 86.64
Rata datoriilor pe termen
scurt
7.01 9.58 7.98 10.85
Rata datoriei totale
7.92 10.28 8.53 11.36
Sursă :Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.
Ponderea capitalului permanent in total pasiv (rata stabilitatii financiare) prezinta o
evolutie descrescatoare pe perioada analizata, aproximativ 4 puncte procentuale despart valoarea
inregistrata in 2007 de valoarea inregistrata in anul 2010. Deoarece acest indicator prezinta valori
mari, putem considera ca intreprinderea prezinta o stabilitate financiara ridicata, sursele de
finantare pe termen lung avand o importanta relativa in stabilitatea firmei.
Ponderea capitalurilor proprii in total pasiv este de 90.82% in anul 2007; aceasta rata de
structura scade pana in 2010 cu aproximativ 3 puncte procentuale, scadere ce se datoreaza
diminuarii rezervelor din reevaluare. Ponderea considerabila a capitalurilor proprii in total pasiv
pe toata perioada analizata, ne indica faptul ca activitatea companiei este finantata in cea mai
mare parte din resurse proprii. Acest fapt denota o stare de echilibru financiar al companiei.
Datoriile pe termen lung detin o pondere foarte mica in pasivul total, acestea pornind de
la 0.91% în 2007 şi ajungând la 0,5% în 2010. Evolutia acestor rate de structura poate fi
explicata prin datorii financiare foarte mici, chiar inexistente în ultimii doi ani analizati.
Ponderea datorilor pe termen scurt inregistreaza o crestere de la 7.01% în 2007 la 10.85%
in anul 2010. Se observa faptul ca datoriile pe termen scurt detin ponderi modeste in total pasiv,
insa cresterea lor se poate explica prin contractarea de credite pentru investitii in toti anii
analizati, ce au scadenta sub un an.
5.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii

Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor de activ de a se transforma in bani. Cele
mai utilizate rate de lichiditate sunt rata lichiditatii generale, rata lichiditatii curente si cea a
lichiditatii imediate.

7
S-a calcul at e pe baza f or mulei (Capi t al Per manent / Tot al Pasi v)* 100, di n capi t al ul per manent f acand par t e
capi t al ul pr opr i u si cr edi t el e pe t er men l ung.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
47

Solvabilitatea este capacitatea întreprinderii de a-si onora obligatiile de plata la scadenta.
Aceasta se poate exprima cu ajutorul ratei solvabilitatii patrimoniale si ratei solvabilitatii
generale.
Tabel 5.3.1.Indicatori de lichiditate şi solvabilitate
Indicatori de lichiditate 2007 2008 2009 2010
Lichiditatea generala 4.80 4.84 6.60 5.50
Lichiditatea redusa 4.07 3.94 5.68 4.76
Lichiditatea imediata 2.58 2.58 3.04 3.68
Rata solvabilitatii generale 12.63 9.73 11.72 8.81
Rata solvabilitatii patrimoniale 0.98 0.98 0.96 0.97
Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii.

Lichiditatea generala reflecta posibilitatea acoperirii obligatiilor curente din active
curente. După cum se poate observa in toti anii analizati aceasta rata depaseste pragul de 2,5 ceea
ce sugereaza că firma este caracerizata printr-o lichiditata generala foarte buna. In perioada
analizata această rata de lichiditate creste de la 4.80 în 2007 la 6.6 în 2009, apoi scade la 5,5 în
2010. O rata de lichiditate atat de ridicata poate fi si un motiv de ingrijorare deoarece firma nu îsi
gestionează resursele eficient.
Lichiditatea redusă reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si onora datoriile pe termen
scurt din creante şi disponibilitati. Pe toată perioada analizata aceasta rata de lichiditate este
supraunitara si nu se cuprinde in intervalul optim 0,8 – 1. Acest fapt ne arata faptul ca societatea
este caracterizata de o lichiditate mare, avand posibilitatea pe perioada analizata de a-si acoperi
datoriile curente din creante si disponibilitati.
Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea instantanee a intreprinderii de a face fata
imediat achitarii unor obligatii tinand cont doar de disponibilitati. In cazul firmei Biofarm,
aceasta rata de lichiditate depaseste cu mult pragul de 0,3 fiind chiar supraunitara. Rezulta deci
ca firma are o lichiditate imediată foarte mare ea fiind capabila sa isi acopere doar din
disponibilitati datoriile pe termen scurt in perioada analizata.
Solvabilitatea generala reprezinta capacitatea firmei de a-si achita obligatiile banesti,
imediate si indepartate, fata de terti. Pe perioada anilor 2007 – 2010 aceasta rata de solvabilitate
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
48

a depasit cu mult pragul de 1.5, ceea ce reflecta stabilitatea financiara a intreprinderii si
capacitatea de a-si achita obligatiile.
Solvabilitatea patrimoniala atesta posibilitatea rambursarii datoriilor pe termen lung din
capitaluri proprii. Pragul considerat adecvat al acestei rate este de 0,5. Deoarece acest prag este
depasit cu mult de rata de solvabilitate patrimoniala a firmei Biofarm putem spune ca in fiecare
an supus analizei firma isi poate rambursa datoriile din capitalul propriu.
5.4. Analiza fondului de rulment patrimonial

Fondul de rulment patrimonial, denumit fond de rulment (FR), reflectă lichiditatea
curentă în mărime absolută a unei întreprinderi pe termen scurt.
Fondul de rulment reprezintă marja de siguranţă a întreprinderii, impusă de decalajul
dintre sumele de încasat şi sumele de plătit pe termen scurt, precum şi de decalajul dintre
termenul mediu de transformare a activelor circulante în lichidităţi şi durata medie în care
datoriile pe termen scurt devin exigibile.
Tabel 5.4.1. Analiza fondului de rulment patrimonial
2007 2008 2009 2010
Capital Permanent
8
-
152.533.385 130.740.248 136.903.516 146.605.339
- Active Imobilizate
110.143.052 78.431.513 72.793.864 67.513.449
= Fond de Rulment
42.390.333 52.308.735 64.109.652 79.091.890
Rata de finantare a stocurilor 4,956 4,129 5,682 5,835
Rata de finantare a activelor
circulante
0,757 0,767 0,790 0,787
Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii.
Dupa cum rezulta in urma calculelor de mai sus, se poate spune ca in cei patru ani
analizati intreprinderea a inregistrat un fond de rulment crescator, cu valori de aproximativ 42
milioane lei in anul 2007 ce au crescut pana la aproximativ 79 milioane lei in 2010. Aceasta
situatie poate fi apreciata ca favorabila, crescand finantarea exploatarii din surse stabile.
Rata de finantare a stocurilor are valori anuale mai mari de 2, ceea ce ar reprezenta o
finantare integrala a stocurilor, dar si a unei parti a creantelor.

8
Capi t alul per manent (angaj at ) a f ost cal culat ca f i i nd capi t alul pr opr i u l a car e se adauga dat or ii l e pe t er men l ung
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
49

Rata de finantare a activelor circulante releva faptul ca peste 75% din activele circulante
sunt finantate pe baza surselor stabile de finantare, restul acoperindu-se din resurse ciclice de
exploatare (pasive curente, respectiv obligatiile curente ale firmei).
Tabel 5.4.2. Indicatorii fondului de rulment
Indicatorii Fondului de
Rulment (Lei)
2007 2008 2009 2010
FR permanent
9
44.480.584 54.387.397 68.995.210 82.450.347
FR propriu 42.970.894 53.360.691 68.144.556 81.606.017
FR împrumutat 1.509.690 1.026.706 850.654 844.330
NFR 14.451.761 17.940.671 31.588.617 15.281.088
TN 30.028.823 36.446.726 37.406.593 67.169.259
CF 5.661.165 6.417.903 959.867 29.762.666
Sursă : Calcule proprii pe baza Bilanţului financiar
Existenta unui fond de rulment permanent pozitiv certifica o stare de echilibru financiar
pe termen lung. Avand in vedere faptul că se observa o crestere a valorii fondului de rulment in
perioada 2007-2010 ( de la 44.480.584 lei în 2007 la 82,450,347lei in 2010) se demonstreaza
existenta unor capitaluri pe termen lung prin care se pot acoperi necesitatile de finantare ale
intreprinderii pe termen scurt, respectiv cele legate de activitatea de exploatare.
Proportia cea mai mare a fondului de rulment permanent este reprezentata de fondul de
rulment propriu ceea ce ne spune ca necesitatile de finantare ale intreprinderii sunt acoperite in
principal din surse proprii.
Se poate remarca faptul că fondul de rulment permite să se finanţeze integralitatea
necesarului de fond de rulment datorită faptului că pe toată perioada analizată, FR>NFR. Astfel
putem spune că NFR se finanţează integral din resurse stabile şi societatea poate să evite orice
dependenţă faţă de resursele de trezorerie. Ca şi în cazul fondului de rulment, NFR cunoaste o
evoluţie crescatoare, mai putin pe perioada 2009 – 2010 cand înregistrează o scădere.

Fig 5.4.1. Fondul de Rulment si Necesarul de Fond de Rulment

9
Fondul de r ulment per manent a f ost calcul at ca f i i nd di f er ent a di nt r e capi t al ur il e per manent si act i vel e
i mobi li zat e.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
50


Trezoreria netă înregistrează un nivel pozitiv pe toată durata analizată, ceea ce reflectă
faptul că SC Biofarm SA nu s-a confruntat în nici un an cu o lipsa de lichidităţi. Ca şi în cazul
FR si a NFR, şi în cazul TN putem remarca o creştere de la valoarea de 30.028.823lei la sfarsitul
anului 2007 la 67,169,259 in 2010.
Evoluţiile crescătoare ale acestor indicatori pot fi explicate prin faptul că în timpul
acestor ani, societatea a cunoscut un intens proces de dezvoltare, fapt subliniat şi de evoluţia
activelor societăţii.
În anii 2007 – 2008 , nivelul Cash-Flow-ului s-a menţinut la valori pozitive, destul de
apropiate, înregistrând o usoară creştere. Dacă în anul 2008, valoarea acestuia era de 6.417.903
lei, Cash-Flow a cunoscut o scădere până la valoarea de 959,867 lei în anul 2009, ajungând apoi
la valoarea de 29,762,666 lei în anul 2010.Analizând toţi aceşti indicatori, se poate remarca
echilibrul financiar existent la nivelul SC Biofarm S.A., echilibru evidenţiat de valorile pozitive
ale fiecarui indicator, pe toata durata analizată.

5.5. Analiza gradului de indatorare

Tabel 5.5.1. Analiza gradului de indatorare
2007 2008 2009 2010
Rata indatorarii globale
0,0872 0,1164 0,0966 0,1311
Rata indatorarii la termen
0,0100 0,0079 0,0063 0,0058
Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii.
Fondul de Rulment si Necesarul de Fond de
Rulment
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
2007 2008 2009 2010
LEI
FR
permanent
NFR
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
51

In ceea ce priveste gradul de indatorare globala, in urma rezultatelor obtinute mai sus
putem preciza faptul ca intreprinderea reflecta prin intermediul rezultatelor mai mari ca 2 o
capacitate de indatorare saturata.
Rezultatele egale si mai mici ca 1 ale ratei indatorarii la termen arata ca datoriile pe
termen lung sunt acoperite integral prin intermediul capitalurilor proprii.
5.6. Analiza echilibrului financiar funcţional prin metoda ratelor
Vitezele de rotație prin cifra de afaceri reprezintă un indicator de eficienta care reflecta
schimbarile intervenite in activitatea intreprinderii, in special in activitatea de exploatare.
Scopul de baza al acestor indicatori este de a cuantifica viteza cu care o anumita
categorie de active parcurg circuitul bani – produs – bani, regasindu-se in final, prin intermediul
proceselor de productie sau comercializare la care participa, in valoarea marfurilor oferite spre
vanzare.
O viteza mai ridicata poate certifica faptul ca firma functioneaza mai eficient.
Tabel 5.6.1. Duratele si vitezele de rotatie a elementelor de activ si pasiv

2007 2008 2009 2010
Durata de rotatie a activului
973.53 823.72 838.03 746.16
Numar de rotatii (activ)
0.37 0.44 0.44 0.49
Rata de rotatie a pasivului
973.53 823.72 838.03 746.16
Numar de rotatii (pasiv)
0.37 0.44 0.44 0.49
Rata de rotatie a activelor imobilizate
644.84 439.73 395.92 299.44
Numar de rotatii (active imobilizate)
0.57 0.83 0.92 1.22
Rata de rotatie a stocurilor
50.08 71.03 61.37 60.11
Numar de rotatii (stocuri)
7.29 5.14 5.95 6.07
Rata de rotatie a clientilor
84.04 98.27 165.11 71.43
Numar de rotatii (clienti)
4.34 3.71 2.21 5.11
Rata de rotatie a furnizorilor
53.31 63.00 53.71 68.78
Numar de rotatii (furnizori)
6.85 5.79 6.80 5.31
Sursă : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.
Durata de rotatie este exprimata in numar de zile, iar Viteza de rotatie in numar de rotatii.
Viteza de rotatie este un factor cheie in determinarea lichiditatii. O viteza de rotatie mare
permite afacerii sa faca mai multe operatiuni fara sa isi sporeasca activele.O viteza de rotatie a
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
52

stocurilor mare semnifica faptul ca suma de bani blocata in stocuri este mica, lucru care
imbunatateste lichiditatea.
Durata de rotatie a elementelor reprezinta numarul de zile necesare pentru ca elementele
patrimoniale sa treaca prin toate stadiile circuitului economic. Durata de rotatie este invers
proportionala cu viteza de rotatie.
Viteza de rotatie a stocurilor a inregistrat valori mari in perioada analizata, atingand in
2010 un numar de rotatii de 6.07, ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 6
cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. In paralel, durata de rotatie a stocurilor atinge
valoarea de aproximativ 60 de zile in anul 2010 .Acest lucru inseamna ca stocurile firmei
necesita 60 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic.
Viteza de rotatie a clientilor a inregistrat valori mari in perioada analizata, atingand in
2010 un numar de rotatii de 5.11, ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 5
cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Durata de rotatie a clienților atinge valoarea de
aproximativ 71.43 de zile in anul 2010. Acest lucru inseamnă ca toate creantele firmei necesita 71
de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic. Cresterea numarului de zile in care
creantele se transforma in lichiditati ne poate arata o deficienta a managementului.
Viteza de rotatie a furnizorilor a inregistrat valori mari in perioada analizata, atingand in
2010 un numar de rotatii de 5.31, ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 5
cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Durata de rotatie a furnizorilor atinge valoarea
de aproximativ 299.44 de zile in anul 2010. Acest lucru indica faptul ca furnizorii firmei necesita
68 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic .
Viteza de rotatie a imobilizarilor a inregistrat valori relative scazute in perioada analizata,
atingand in 2010 un numar de rotatii de 1.22, ceea ce ne indica faptul că firma poate realize
aproximativ 1,2 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Durata de rotatie a imobilizărilor
atinge valoarea de aproximativ 68.78de zile in anul 2010. Acest lucru semnifica faptul ca
imobilizările firmei necesită 300 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic.

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
53

Capitolul 6. Analiza fluxurilor de numerar

Analiza echilibrului financiar prin prisma fluxurilor de numerar serveşte la estimarea
necesităţilor viitoare de numerar pe baza situaţiei trecute, cunoaşterea acestora fiind utilă atât
acţionarilor, interesaţi în existenţa unui numerar suficient pentru plata dividendelor, cât şi
creditorilor, interesaţi în recuperareaîmprumuturilor acordate. În egală măsură, cunoaşterea
fluxurilor viitoare denumerar interesează pe potenţialii investitori, metoda cash-flow-ului
actualizatfiind una din metodele de evaluarea întreprinderii.
Introducerea situaţiei fluxurilor de numerar (trezorerie) ca o componentă a situaţiilor
financiare anuale (IAS 7), obligatorie în cazul întreprinderilor mari (OMFP 94/2001) şi opţională
în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii (OMFP306/2002) permite o analiză dinamică a
echilibrului financiar, prin descrierea operaţiunilor (exploatare, investiţii, finanţare) care au
antrenat transformarea patrimoniului întreprinderii.Această situaţie exprimă evoluţia poziţiei
financiare a întreprinderii faţă de situaţia de la începutul anului, generând dimensiunea ipotetică
a performanţelor, deoarece profitul prezentat la sfârşitul anului nu coincide cu soldul
disponibilităţilor băneşti la acel moment, singurele care conferă autenticitate bunei gestionări a
întreprinderii.
Toate operaţiunile pe care întreprinderea le realizează se regăsesc imediat sau la termen, sub
forma fluxurilor de trezorerie. Menţinerea echilibrului fluxurilor de trezorerie este o condiţie necesară
perenităţii întreprinderii. O întreprindere poate fi considerată viabilă, numai dacă activitatea sa degajă, în
mod permanent, trezorerie.
Fluxurile de numerar pot fi determinate prin două metode: direct şi indirectă. Metoda
direct presupune deducerea plăţilor din încasările aferente exerciţiului financiar pe tipuri de
activităţi şi permite estimarea fluxurilor viitoare de numerar pe total şi pe activităţi. Conform metodei
directe, fluxurile de numerar din activitatea curentă reprezintă un indicator-cheie al generării de
numerar pentru alte activităţi: rambursarea împrumuturilor, menţinerea capacităţii de funcţionare
a întreprinderii, plata dividendelor, noi investiţii fără finanţare externă.
Fluxurile de numerar din investiţii reflect măsura în care cheltuielile efectuate au generat
resurse care vor produce venituri în viitor (clădiri, instalaţii).
Fluxurile de numerar din activităţi de finanţare permit estimarea cererii viitoare de fluxuri
de numerar din partea finanţatorilor întreprinderii (primiri sau rambursări de credite, încasări din
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
54

emisiuni de titluri, plăţi pentru răscumpărarea titlurilor emise, încasări sau plăţi din contracte de
leasing).
În tabelul de mai jos este prezentata situaţia fluxurile de trezorerie, conform metodei
directe:
Tabel 6.1.1.Tabloul fluxurilor de numerar
2007 2008 2009
2010
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare
Profitul net inainte de impozitare
si elemente extraordinare 15,969,622 -18,873,118 22,586,541 17,844,926
Ajustari pentru:
Amortizare si provizioane pentru
deprecierea imobilizarilor 4,212,739 4,051,727 4,539,122 4,696,965
Venituri din subventii pentru
investitii -1,360 -666 -311 -726
Variatia provizioanelor - -11,590 -222,594 -608,378
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli 267,089 - - -
Venituri din vanzari de imobilizari -7,080 -72,148 -27,856 -6,263
Valoarea neta a iesirilor de
imobilizari 119,326 96,092 43,857 29,159
Pierderi legate de instrumente de
capital -173,154 35,141,987 -6,064,375 344,152
Dividende si actiuni gratuite - -747,260 -460,401 -809,906
Venit din vanzare actiuni - -43,079 - -
Venituri din dobanda -1,166,440 -1,870,667 -3,000,948 -2,198,088
Cheltuieli cu dobanda 255,622 206,209 142,294 119,151
Profit din exploatare inainte de
variatia capitalului circulant 19,476,365 17,877,487 17,535,328 19,446,754
Scadere / (Crestere) creante
comerciale si de alta natura -4,308,689 -1,895,617 -12,927,426 12,668,251
Scadere / (Crestere) stocuri -1,086,655 -4,114,986 1,385,049 -2,269,826
Scadere / (Crestere) investitii
financiare pe termen scurt -5,649,186 4,591,752 1,053,089 -25,034,856
Crestere /(Scadere) datorii catre
furnizori si de alta natura 1,550,483 1,992,216 -1,404,704 6,087,472
Numerar generat din exploatare 9,982,318 18,450,852 5,641,337 10,897,797
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
55

Dobanda platita -255,622 -206,209 -142,294 -109,375
Impozitul pe profit platit -3,151,635 -2,095,591 -2,714,800 -3,554,255
Numerarul net provenit din
activitati de exploatare 6,575,059 16,149,052 2,784,242 7,234,166
Fluxuri de numerar din activitati de investitii
Achizitii de imobilizari -3,358,211 -4,423,438 -1,930,043 -4,410,381
Incasari din vanzarea de
imobilizari 7,080 72,148 27,856 6,263
Achizitii de titluri imobilizate -40,647,476 -1,343,294 - -35,222
Dobanzi incasate 1,143,167 1,754,608 2,853,418 2,227,887
Vanzare actiuni - 43,079 - -
Dividende incasate - 621,468 460,401 809,906
Fluxul net de numerar din
activitati de investitii -42,855,440 -3,275,429 1,411,632 -33,263,505
Fluxuri de numerar din activitati de finantare
Numerar din emisiunea de capital
social 38,633,535 - - -
Variatia imprumuturilor -75,050 -760,398 -1,205,746 -
Plata obligatiilor legate de
leasingul financiar -1,279,912 -1,103,569 -977,172 -1,098,427
Plati in rate catre furnizorii de
imobilizari -986,213 - - -
Fluxul net de numerar din
activitati de finantare 36,292,360 -1,863,967 -2,182,918 -1,098,427
CASH FLOW-UL TOTAL 11,979 11,009,656 2,012,956 -27,127,766
Sursă :Calculepropriipebazasituatiilorfinanciare ale intreprinderii.
Valorilesuntexprimateînlei.
Din analiza datelor calculate in tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii:
Activitatea de exploatare prezinta in anul 2008 o valoare aproape tripla fata de anul 2007,
ceea ce arata faptul ca incasarile firmei au fost superioare platilor. Dupa valoarea inregistrata in
2008 de aproximativ 16 milioane lei, in urmatorul an din activitatea de exploatare a rezultat doar
aproximativ 2.7 milioane lei, scaderea acestei valori fiind pusa pe seama cresterii creantelor
comerciale. Pentru anul 2010 fluxul de numerar din activitatea de exploatare creste fata de anul
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
56

precedent la aproximativ 7 milioane lei, ceea ce semnifica faptul ca incasarile intreprinderii au
fost superioare platilor.
In ceea ce priveste fluxul de numerar din activitatea de investitii, in tabelul de mai sus se
poate observa faptul ca in anul 2007 valoarea acestui indicator a fost de circa -42.9 milioane lei.
Valoarea negativa a acestui indicator se poate explica prin faptul ca in acest an, societatea a
inregistrat o crestere masiva de imobilizari corporale. Pentru anul urmator, societatea
inregistreaza un flux de investitii superior celui inregistrat in anul anterior dar tot negativ de circa
-3.2 milioane lei. Pentru anul 2009 indicatorul are valoarea de aproximativ 1.4 milioane lei iar
pentru 2010 acesta scade pana la circa -33.2 milioane lei, ca urmare a unor cheltuieli pentru
investitii mai mari decat incasarile.
Fluxul de numerar din activitatea de finantare are valoarea de aproximativ 36 milioane lei
in primul an analizat. Aceasta crestere are la baza emiterea de actiuni in aceasta perioada. Pentru
urmatorii trei ani cash flow-ul pentru investitii are valori negative, de circa -1.8 milioane in 2008,
-2.2 milioane lei in 2009 si circa -1 milion lei in ultimul an analizat ca urmare a unor incasari mai
mici fata de platile aferente perioadei.
Pe ansamblu, fluxul de numerar total are variatii semnificative pentru perioada
analizata. Astfel, cresterea cash flow-ului cu aproximativ 11 milioane lei in anul 2008 fata de
anul 2007 reflecta investitia realizata de societate in primul an analizat, ce a generat fluxuri de
numerar care au intrat in intreprindere in anul 2008. De asemenea, in anul 2008 intreprinderea si-
a diversifcat activitatea de exploatare prin investitii in imobilizari, tehnologie si personal astfel
obtinand venituri mai mari din activitatea de exploatare.
Scaderea cash flow-ului total de la circa 11 milioane lei din anul 2008 la 2 milioane lei in
2009 poate fi pusa in baza investitiilor in active financiare nerentabile, pierderea suferita legata
de instrumentele de capital reflectandu-se in scaderea cash flow-ului total cu circa 9 milioane lei
fata de anul precedent. In 2008 Biofarm a achizitionat actiuni pe bursa la trei SIF-uri insa din
cauza scaderii dramatice a bursei in 2008-2009 firma a consemnat pierderi importante.
Valoarea negativa a cash flow-ului de aproximativ -27 milioane lei inregistrata in anul
2010 se explica prin investitiile financiare masive pe termen scurt realizate de intreprindere
(aproximativ 66 milioane de lei). Aceste investitii au dus la un flux de numerar din investitii
negativ (aproximativ -33 milioane lei) iar de aici se explica valoarea negativa a fluxului total de
numerar din ultimul an analizat.
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
57

Capitolul 7. Analiza riscului intreprinderii

Deoarece nu detinem informatiile necesare pentru a analiza riscul economic si cel
financiar al companiei (nu avem informatii cu privire la marimea cheltuielilor fixe si a celor
variabile), in acest capitol vom determina aversiunea la faliment a companiei Biofarm luand in
considerare metoda ratelor. Aceasta metoda are ca rezultat determinarea unei functii scor, ce
apreciaza dificultatile financiare ale intreprinderii in perioada analizata.
Modelul lui Altman
Dupa cate se stie, functia care sta la baza acestui model este :
Z = 3.3* X1 + 1.2 * X2 + 1.0 * X3 + 0.6 * X4 + 1.4 * X5 , unde formulele necunoscutelor X sunt
detaliate in tabelul de mai jos.
Tabel 7.1. Modelul Altman
I ndicat ori f inanciari 2007 2008 2009 2010
X1= Activ circulant/Activ total 33.66% 46.43% 52.65% 59.74%
X2= Profit reinvestit/Activ total 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
X3= Profit brut/Activ total 9.60% 0.00% 14.66% 10.61%
X4= Valoarea de piata a capitalului/ Datorii de termen lung 5298.07% 1845.10% 1361.19% 1697.20%
X5=Cifra de afaceri/Activ total 37.49% 44.31% 43.55% 48.92%
Z-SCOR 32.902943 12.093042 9.7399847 11.763765
Sursa : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.

In urma calcularii functiei Z-scor pentru Biofarm se observa ca aceasta inregistreaza
valori mai mari decat nivelul scorului mediu al companiilor solvente, ceea ce indica lipsa riscului
de faliment. Unui scor mai mic decat 2.675 ii este atasata o probabilitate de 95% ca firma sa
devina falimentara in decursul unui an si 85% sa intre in insolventa in doi ani. Iar firmele care
obtin un scor aflat intre 1.81 si 2.99 se afla intr-o stare de incertitudine privind riscul de faliment.
Cu toate ca modelul Altman are un grad ridicat de universalitate, fiind aplicat atat in
economii cu un grad ridicat de dezvoltare, precut SUA, cat si in economii mai putin dezvoltate
precum Brazilia, acesta a fost construit in conditiile unei economii stabile, specific conditiilor de
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
58

piata din anii 60. Astfel, nivelul de fiabilitate al functiei scor este alterat in situatia aplicarii sale
la un alt moment istoric si la nivelul unei alte economii decat cea americana.
Modelul lui Anghel
Deoarece mediul economic din Romania nu este unul stabil, este necesara aplicarea unui
model adaptat la conditiile noastre specifice de piata. Avand in vedere cele mentionate, am optat
pentru functia-scor dezvoltata de catre Ion Anghel pe baza unui esantion apartinand unui numar
de 12 ramuri ale economiei romanesti, printre care se afla si industria farmaceutica.
Functia care sta la baza acestui model este :
A = 5.676 + 6.3718 * X1 + 5.3932 * X - 5.1427 * X3 - 0.0105 * X4
Tabel 7.2. Modelul Anghel
I ndicat ori f inanciari 2007 2008 2009 2010
X1= Profit Net/ Venituri Totale 20.92% 0.00% 0.00% 16.33%
X2= Cash Flow /Activ total 3.40% 4.37% 0.62% 18.00%
X3= Datorii totale /Activ total 7.92% 10.28% 8.53% 6.95%
X4= Obligatii 0 / Cifra de Afaceri 1)*360 62.77 59.77 70.30 63.08
A-SCOR 6.3679073 4.7554283 6.4934438 6.9226594
Sursa : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.

In urma analizei functiei Z-scor pentru Biofarm se observa ca aceasta inregistreaza valori
mai mari decat nivelul scorului mediu al companiilor solvente, ceea ce indica lipsa riscului de
faliment.


Analiza finanicara – SC Biofarm SA
59

Concluzii
În urma realizării acestei analize am desprins următoarele puncte forte, respectiv puncte
slabe, posibile oportunităţi şi viitoare ameninţări ale companiei Biofarm SA.
Puncte forte
- Din punct de vedere al rentabilităţii cuantificată în valori absolute, Biofarm înregistrează
valori în creştere ale rezultatului brut din exploatare în anul 2007, urmând o uşoară
scădere în anul 2008 şi o revenire pe creştere în 2009;
- Valoarea vânzărilor companiei este în creştere de-a lungul întregii perioade analizate,
cifra de afaceri nefiind afectată de criza financiară începută în 2008;
- Rentabilitatea economică ce exprimă eficienţa utilizării activelor înregistrează valori
superioare ratei inflaţiei şi rentabilităţii celorlalte companii din sectorul farmaceutic în
anii 2007 şi în 2009;
- Rentabilitatea financiară este superioară rentabilităţilor înregistrate de Antibiotice Iaşi,
Zentiva SA şi Farmaceutica Remedia în perioada analizată exceptând valorile obţinute în
2008;
- Costul achiziţionării unei unităţi din profilul companiei este mai scăzut decât în cazul
celorlalte companii în anul 2009;
- Analiza riscului de faliment a relevat o lichiditate ridicată a companiei, prin obţinerea
unor valori ridicate ale fondului de rulment, a activelor curente nete, precum şi a
necesarului de fond de rulment. De asemenea, indicatorii de lichiditate, precum şi cei de
solvabilitate au valori ce semnalizează o situaţie favorabilă;
- Analiza riscului de faliment a indicat capacitatea companiei de plată a datoriilor, precum
şi cea de acoperire a dobânzilor;
- Cele două modele de predicţie ale riscului de faliment, mai mult sau mai puţin relevante
pentru perioada destinată analizei, mediului economic şi sectorului farmaceutic, au avut
drept rezultat faptul că Biofarm se află în afara pericolului de faliment;
- Ecartul pozitiv dintre pragul de rentabilitate de exploatare sau operaţional şi nivelul cifrei
de afaceri realizate de-a lungul celor patru ani analizaţi.

Analiza finanicara – SC Biofarm SA
60

Puncte slabe
- Datorită rezultatului financiar negativ înregistrat în anul 2008, rentabilitatea economică a
activului economic capătă valori negative.
- Lichiditatea mult prea ridicată, peste nivelurile optime poate indica un semnal al unui
cost de oportunitate mult prea ridicat.
Ameninţări
- Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor a fost destinată achiziţionării de
imobilizări financiare. Astfel, compania se îndepărtează de la obiectul principal de
activitate, acela al producerii de medicamente. Ponderea imobilizărilor financiare în total
active a fost foarte ridicată în anul 2007, de 37%, după care a scăzut pe fondul deprecierii
activelor financiare.
- Rezultatele companiei sunt afectate în principal de modificarea activelor financiare
deţinute. Deprecierea acestora a condus la constituirea unui provizion şi implicit la
creşterea cheltuielilor financiare şi obţinerea unei pierderi a exerciţiului în 2008. După ce
valoarea activelor s-a ameliorat, diminuarea provizionului a condus la o creştere
artificială a profitului net în 2009.
- Obiectivul principal al companiei, de maximizare a averii acţionarilor poate fi periclitat
de volatilitatea foarte ridicată a rentabilităţii acţiunilor faţă de rentabilitatea pieţei.
- Măsurile de austeritate adoptate de către Guvern prezintă o influenţă negativă asupra
vânzărilor de medicamente, în special a suplimentelor alimentare cărora li se aplică din
2010 un TVA majorat şi care deţin o pondere de 50% în cadrul portofoliului de produse
Biofarm.
- O cotă de piaţă redusă.
Soluţionarea problemelor întâlnite de Biofarm se poate realiza prin aplicarea unor măsuri
precum:
Analiza finanicara – SC Biofarm SA
61

- Orientarea spre activitatea de bază, cea de exploatare şi nu pe cea financiară prin mărirea
portofoliului de imobilizări financiare ce pot denatura rezultatele obţinute de companie şi
semnalizarea unor performanţe nesatisfăcătoare;
- Eliminarea excesului de lichiditate, costul de oportunitate, prin realizarea unor investiţii
în active corporale la o rată de rentabilitate superioară celei cerute de acţionari;
- Apelarea la resurse împrumutate pentru realizarea investiţiilor, deoarece un grad mai
ridicat al levierului financiar ar conduce la un efect pozitiv asupra rentabilităţii financiare,
cash-flowurilor obţinute de acţionari.
- O creştere a vitezei de rotaţie a stocurilor şi creanţelor asociată cu o scădere a vitezei de
rotaţie a furnizorilor şi a celorlalte datorii pe termen scurt. Acest lucru se poate realiza
prin creşterea operativităţii utilizării activelor: eliminarea stocurilor create peste nivelul
efectiv necesar procesului de producţie, selectarea atentă a furnizorilor astfel încât aceştia
să îşi respecte termenele de livrare sau fundamentarea necesarului de materii prime în
corelaţie cu cererea de produse.


Analiza finanicara – SC Biofarm SA
62Bibliografie


1. Anghel I., Falimentul : radiografie si predictie, Ed Economica, Bucureşti, 2002;
2. Dragota V., Dragota M., Ciobanu A., Obreja L., Management financiar Vol II,
Editura Economica, Bucureşti, 2003;
3. Isfanescu A., Analiza economico-financiara, Editura ASE, Bucuresti, 2002;
4. Vintilă G., Gestiunea Financiară a Întreprinderii, Ediţia a VI –a, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006.
5. Cursurile si seminariile de Analiză financiară
*** Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 626/2001, modificat de O.M.S. nr. 1199/2004
*** www.biofarm.ro - Site-ul companiei Biofarm.
*** www.bvb.ro Site-ul bursei de valori din Romania
*** www.kmarket.ro Site-ul pietei de capital din Romania
*** www.bnr.ro - Site-ul Bancii Nationale a Romaniei
*** www.insse.ro - Site-ul Institutului National de Statistica

Analiza finanicara – SC Biofarm SA

Cuprins

Introducere ................................................................................................................................4 Capitolul 1 – Prezentarea generală a societăţii ........................................................................5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Date de identificare ale agentului economic ..................................................................5 Scurt istoric al societatii ................................................................................................6 Diagnosticul situaţiei juridice ........................................................................................7 Diagnosticul comercial..................................................................................................9

1.4.1. Prezentarea produselor ...............................................................................................9 1.4.2. Prezentarea clientilor ................................................................................................ 10 1.4.3. Prezentarea furnizorilor ............................................................................................ 11 1.4.4. Prezentarea concurentilor ......................................................................................... 12 1.5. 1.6. 1.7. Diagnosticul resurselor umane .................................................................................... 14 Diagnosticul operaţional sau tehnologic ...................................................................... 14 Diagnosticul de mediu................................................................................................. 16

Capitolul 2. Analiza performanţelor intreprinderii ............................................................... 17 2.1. Analiza performantelor economice pe baza rezultatului global ........................................ 17 2.2. Analiza structurala a rezultatelor ..................................................................................... 17 2.3. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute .................................... 24 2.4. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere ...................................... 25 2.5. Analiza ratelor de rentabilitate ........................................................................................ 26 2.5.1. Analiza ratei rentabilitatii comerciale ....................................................................... 27
2.5.2. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate .................................................................... 28 2.5.3. Analiza ratei rentabilitatii economice.................................................................................... 29 2.5.4. Analiza ratei rentabilitatii financiare ..................................................................................... 30

Capitolul 3. Particularităţi privind analiza performanţelor firmelor cotate la bursă .......... 35 Capitolul 4. Analiza indicatorilor de creare de valoare ......................................................... 37 Capitolul 5. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii ........................................................ 43
5.1. Analiza activului net ................................................................................................................... 43 2

Analiza finanicara – SC Biofarm SA 5.2. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii ............................................................................ 44 5.2.1. Analiza structurii activului ................................................................................................... 44 5.2.2. Analiza structurii surselor de finantare.................................................................................. 45 5.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii .......................................................................... 46 5.4. Analiza fondului de rulment patrimonial ..................................................................................... 48 5.5. Analiza gradului de indatorare .................................................................................................... 50 5.6. Analiza echilibrului financiar funcţional prin metoda ratelor ................................................... 51

Capitolul 6. Analiza fluxurilor de numerar ........................................................................... 53 Capitolul 7. Analiza riscului intreprinderii ........................................................................... 57 Bibliografie .............................................................................................................................. 62

3

Capitolul cinci prezintă analiza poziţiei financiare a întreprinderii. În capitolul patru am analizat indicatorii de creare de valoare pentru a evidenţia perspectivele remunerării tuturor participanţilor direcţi sau indirecţi în Biofarm SA. în capacitatea sa de a corela încasările şi plăţile. se pot cunoaşte noi metode de dezvoltare şi se pot prevedea şi analiza pericolele din mediul concurenţial. operaţional. 4 . Capitolul doi prezintă o analiză a performanţelor financiare ale întreprinderii iar capitolul trei cuprinde câteva particularităţi privind analiza performanţelor firmei cotată la bursă. o importanţă deosebită o prezintă măsurarea riscului şi rentabilităţii întreprinderii. iar capitolul şase analizează fluxurile de numerar pe care le prezintă firma. juridic. de mediu şi cel al resurselor umane. cele învăţate pe parcursul acestui semestru în domeniul analizei financiare. având ca bază de calcul situaţiile financiare ale unei întreprinderi din domeniul farmaceutic. De asemenea. Poziţia se reflectă în performanţa financiară a întreprinderii. Ultimul capitol prezintă o analiză a riscului de faliment a firmei. Poziţia financiară a unei întreprinderi. prin cunoaşterea anumitor indicatori de analiză financiară a întreprinderii se pot determina punctele forte sau slabe ale acesteia. fiecare din părţi analizând într-o manieră directă anumiţi indicatori.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Introducere Scopul proiectului de faţă este de a pune în practică. Ultima parte a proiectului conţine concluziile la care am ajuns în urma analizei financiare a acestei firme şi câteva sugestii prin care se poate imbunătăţi situaţia companiei. primul capitol conţine prezentarea generală a societăţii Biofarm SA dar şi diagnosticele comercial. Astfel. Proiectul prezintă o analiză pentru anii 2007-2010 şi este structurat în şapte capitole. mai precis structura elementelor de activ capitaluri proprii şi datorii din bilanţ ne dau o imagine asupra averii acţionarilor. Astfel.

Romania. Date de identificare ale agentului economic Denumirea firmei: BIOFARM S. Bucuresti Tipul activităţii principale actuale: Fabricarea preparatelor farmaceutice Cod CAEN: 2120 5 .1. Cod postal: 031212 Telefon: +40 21 301 06 01 Fax: +40 21 301 0605 +40 21 301 0601 Email: office@biofarm. Logofatul Tautu nr. Contact Adresa: Str. sector 3. nr. Conducerea societăţii este asigurată în prezent de Domnul Dănuţ Vasile în calitate de Preşedinte şi Director General.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 1 – Prezentarea generală a societăţii 1. Sector 3. 60. Biofarm a fost privatizată în 1997.ro Puncte de lucru: str. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului: J40 /199 /1991 INREGISTRAT din data 10 Decembrie 1992 Cod fiscal / Cod Unic de Înregistrare: 341563 Forma juridică de constituire: Societate pe Actiuni Actuala societate Biofarm SA are la origini o firmă înfiinţată în anul 1924. Acţiunile firmei au fost listate la Bursa Electronica Rasdaq începand cu anul 1996.A. moment din care a cunoscut modificări succesive importante ale structurii de deţinere. Bucuresti. Ion Minulescu. 99.

În 1997 aceasta devine o companie cu capital privat 100% sub denumirea S. Compania este certificată în conformitate cu cerinţele standardului EN ISO 9001:2000 şi ale Ghidului privind buna practica de fabricaţie (GMP) pentru toate liniile de producţie.Iancu de Hunedoara.Good Manufacturing Practice) pentru toate liniile de producţie.A. societatea se supune legilor speciale privind autorizarea funcţionării unităţilor pentru fabricarea medicamentelor.A.6 cu sediul în str.Scurt istoric al societatii1 În perioada 1921 – 1936 se pun bazele unităţii actuale prin fuzionarea mai multor firme producătoare de medicamente (soluţii. În aceasta calitate.C. este producătoare de medicamente pentru uz uman şi veterinar.2 cu sediul în Bd. 1 Sursa: www. Pe 11 iunie 1948 aceste unităţi sunt naţionalizate devenind întreprinderi de stat astfel: Industria Chimico-farmaceutică nr. În prezent compania Biofarm este unul dintre primii producători romani de medicamente şi suplimente alimentare de uz uman şi veterinar precum şi alte produse chimice. fiole. o piaţă dinamică şi foarte competitivă. În prezent. diverse glande. 1. şi pe platforma din Bd. compania este certificată în conformitate cu standardul EN ISO 9001:2000 şi în conformitate cu Ghidul privind Buna Practică de Fabricaţie pentru Medicamente de Uz Uman (GMP .99.BIOFARM S.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Societatea comercială BIOFARM S. De asemenea.Categoria I. Biofarm este unul dintre primii 10 producători români existenţi pe piaţa farmaceutică din Romania.ro . Industria Chimico-farmaceutică nr. În anul 1936 firma GEDEON-RICHTER din Timisoara se uneşte cu alte laboratoare existente şi cu alţi acţionari în cadrul "Societăţii Romane pe Acţiuni" şi începe producţia pe teritoriul sediului central al societăţii în strada Logofat Taut nr. Bucureşti.Site-ul oficial al companiei Biofarm 6 . care utilizau ca materii prime plantele medicinale. tablete. etc.2. Iancu de Hunedoara. Douăzeci şi unu de ani mai târziu Fabricile de Medicamente Galenica şi Biofarm se unesc înfiintându-se Întreprinderea de Medicamente Biofarm specializată în produse de origine naturală. acţiunile sale sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti .biofarm.Logofat Taut. organe şi subproduse animaliere.).

2005 a Consiliului Bursei de Valori Bucuresti s-a aprobat înscrierea la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA – sectorul valorilor mobiliare emise de persoanele juridice române .bvb.3.biofarm. Consiliul de Administratie al SC BIOFARM SA în anul 2010 a fost alcătuit din:  Dănut VASILE – presedinte CA  Ion ANDREI – membru CA  Ioan CUZMAN – membru CA  Elena CALITOIU – membru CA  Dumitru TUDOR – membru CA Nu exista acorduri.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include lansarea de noi produse şi îmbunătăţirea portofoliului. la Bursa de Valori Bucuresti este BIO2. BIOFARM S.Categoria I.Diagnosticul situaţiei juridice Acţiunile S. a acţiunilor emise de S. 69 din 25.A. Simbolul S. La data de 31. BIOFARM S.11.12. Investiţiile în cercetare.10.1 lei/actiune.Site-ul oficial al companiei Biofarm. lansarea şi promovarea propriilor produse vor continua pentru a ajuta la îmbunătăţirea poziţiei companiei pe piaţă.A. s-a aprobat demararea operaţiunilor necesare listării societăţii la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti.C. la categoria de bază.2005. Prin Hotărârea nr. 7 .1996.A.03.C.C.ro .A. Conform hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor nr. conducerea executivă a companiei era asigurată de urmatoarele persoane:3 1. Dănut Vasile – Director General 2 3 Sursa: www. din data de 19. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ.C. Acţiunile S. îmbunătăţirea prezenţei companiei pe piata de retail şi continuarea dezvoltării forţei de vânzări. sunt acţiuni nominative dematerializate iar valoare nominală este de 0.ro – Site-ul Bursei de Valori Bucuresti Sursa: www. BIOFARM S. 40 din 24. BIOFARM S. întelegeri sau legături de familie între persoanele din Consiliul de Admnistraţie al companiei şi o altă persoană datorită cărora persoana din Consiliul de Administraţie a fost numită ca membru al conducerii executive. 1.2010.

166 7.361 44. Carmen Stanescu . Numărul de acţiuni deţinute de membrii conducerii executive şi a Consiliului de Administraţie al SC Biofarm SA la data de 30.Contabil Sef 5.193 .Analiza finanicara – SC Biofarm SA 2. Mihaela Parvu – Manager Marketing. înţelegeri sau legături de familie între persoanele din conducerea executivă a companiei şi o altă persoană datorită cărora persoana din conducerea executivă a fost numită ca membru al conducerii executive. Petruţa Stoicescu – Manager Productie si Utilitati Fabrica 7.2010 sunt prezentate în tabelul următor: Tabel 1. Dana Talea – Director General Adjunct 3. Nu există acorduri.Manager Aprovizionare 9.000 5. Mihaela Ion – Sef Oficiu Juridic Actionariat 4. Valentina Pasa – Manager Asigurarea Calitatii 8. mai puţin Directorul General Dănut Vasile care are încheiat contract de mandat.361. Sorana Marinescu – Manager Resurse Umane 11. Liviu Visan – Referent specialitate inginer Constructii Toate persoanele care fac parte din conducerea executivă a societăţii sunt angajate cu contract pe perioadă nedeterminată.10.000 66. Nina Badicu – Manager Cercetare Dezvoltare 10.057.768 396.Vanzari 6. Dragos Morosanu – Manager IT 12. Numărul de acţiuni deţinute de membrii conducerii executive Danut VASILE – presedinte CA Dumitru TUDOR – membru CA Ioan CUZMAN – membru CA Dana Talea – Director General Adjunct Mihaela Ion – Sef Oficiu Juridic Actionariat Laura Boer . Laura Boer .125 300. Valerica Niculescu – Manager Controlul Calitatii 13.1.Contabil Sef Petruta Stoicescu – Manager Productie si Utilitati Fabrica 8 2.

coleretice si colecistokinetice. citostatice. hepatoprotectoare.A. S. antiinflamatoare si antibacteriene. preparate utilizate in medicatia ORL. pentru 18 grupe terapeutice principale.C. comprimate.12. antianemice. Prezentarea produselor S. suspensii.4. produse pentru tratament dermatologic. drajeuri. BIOFARM S. anticoagulante. cunoscute pe plan mondial: solutii injectabile. acopera principala gama de produse biologic active. spray-uri. BIOFARM S. 9 . siropuri. hormani. tablete turnate. Dintre acestea se pot mentiona:         modificatoare ale secretiei bronsice. produce si comercializeaza atat medicamente de uz uman si veterinar cat si diferite produse chimice. cardiotonice. in cele mai diverse forme farmaceutice. Diagnosticul comercial 1.560 Sursa: Situaţiile Financiare Auditate pentru exercitiul incheiat la 31. hepatoprotectoare. extracte. preparate cu vitamine. antialergice.C.A. solutii otice si nazale.A.2010 Persoanele care fac parte din conducerea executivă sau din Consiliul de Administraţie al companiei nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în legătura cu activitatea acestora în cadrul emitentului.C. Produsele S. vitamine. tonifiante ale sistemului nervos si vascular. hormonale si antihormonale. BIOFARM S. capsule gelatinoase moi. solutii oftalmice.Manager Aprovizionare Dragos Morosanu – Manager IT 207.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Carmen Stanescu . pulberi liofilizate.1. colecitostochinetice. tincturi.4. energizante.181 40. produce 13 mari grupe de medicamente care includ: enzime. cuprinzand principala gama de substante biologic active. In cadrul societatii se realizeaza circa 230 de produse. 1.

Astfel. clientii carora le se sunt adresate produsele BIOFARM se împart în firme distribuitoare. se încaseaza contravaloarea acestora pe loc. Bucuresti Arochim Ploiesti Deltafarm Suceava o Pharma Distribution Group Cluj Napoca Majoritatea acestor comercianti si-au creat în timp si lanturi proprii de farmacii. În functie de statutul lor. Mediplus. iar o pondere de 5% din volumul vânzarilor se îndreapta catre spitale.). 10 . Tabel 1. consumatori finali.I. care au o buna putere de desfacere a produselor in farmacii. PharmaFarm. Spitalele detin doar 20% din volumul de vânzari. Farmexpert. dintr-un total de aproximativ 150. Trebuie precizat ca. Brasov o Biosfarm SRL Piatra Neamt o Farmexpert D. 3.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 1. 7. Pentru produsele cu care BIOFARM aprovizioneaza spitalele (ca unic furnizor).2. amenintat permanent de blocajele financiare concretizate în neplata la termen a datoriilor catre furnizorii de medicamente. Polisano. 4. SRL Bucuresti o Geranium SRL Timisoara o Fildas Bucuresti o o o A. însa numarul acestora detine o pondere de doar circa 25% din numarul total al farmaciilor în care se comercializeaza produsele BIOFARM. ADMFarm. Clientii cu care BIOFARM colaboreaza o DITA Import-Export SRL Bucuresti o o Mediplus Bucuresti Iassyfarm Iasi o Montero SRL Bucuresti o ChPM SRL Bucuresti o Farmacom S. 10. 9. în conformitate cu prevederile legale în domeniu. Europharm.D. Relad. conform clasificarii pietei farmaceutice. in 2009 distributia s-a desfasurat preponderent cu primii 10 distribuitori (1. producatorii de medicamente nu-si pot vinde direct productia catre farmacii. Ropharma.C. datorita neatractivitatii acestui sector. 2.A.2. Fildas. 5. 8.M. Farmexim.4. Prezentarea clientilor Compania SC Biofarm SA are incheiate contracte de vanzare anuale cu cei mai puternici distribuitori de pe piata farmaceutica. 6. fiind prevazute conditii severe de desfasurare a contractelor de vânzare-cumparare.

Bucuresti – recipiente din sticla de diferite capacitati.ro – Site-ul oficial CEGEDIM Romania. 80 % surse import si 20 % surse indigene)  Furnizorii au fost selectati in functie de calitate. stocurile au inregistrat o scadere de (11%) chiar si in conditiile cresterii si diversificarii portofoliului de produse finite. In ceea ce priveste incasarea vanzarilor. furnizor de date de marketing pentru industria farmaceutica. BIOFARM colaboreaza cu urmatorii furnizori de ambalaje:   Polirom Co. documente transmise. iar circa 2% reprezinta materii prime produse chiar 4 Sursa de date: www. Distribuitorii cu care lucreaza compania S. astfel :  Portofoliu furnizori in 2010 : 105 furnizori pentru materii prime si ambalaje (aproximativ.3. Prezentarea furnizorilor Conform datelor din bilant la data de 31.   Stirom S. Saint-Gobain. ambalaje din carton simplu si ondulat. preturile cele mai mici si conditiile de plata optime.2009. flacoane cu picurator. restul necesarului fiind acoperit prin achizitii de la firmele românesti (18%) incluzând la aceasta categorie si reprezentantele firmelor straine. PVC.A. detin o cota de piata de 64%4. Biofarm S. flacoane din PP pentru solutii injectabile sterilizabile la 120 °C. funii de legat. Argo-Rom Plastics S.4.Analiza finanicara – SC Biofarm SA In anul 2009 nu au existat incidente in colaborarea cu acesti distribuitori din punct de vedere al vanzarii. – hârtie si folii adezive. Pe langa efortul de a mentine stocurile la un nivel optim. 1.A. 11 . Pe fondul diminuarii considerabile a activitatii industriei chimice din tara noastra. au existat depasiri ale termenelor scadente ale distribuitorilor din cauza blocajelor din piata farmaceutica generate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. – flacoane din PE. aprovizionarea cu materii prime se realizeaza prin importuri de la firme straine (80%).cegedim.C.A. Franta – gama larga de recipiente din plastic. compania si-a indrepta atentia spre imbunatatirea conditiilor si modului de lucru cu furnizorii.12.

Danemarca – cebao. Anglia – vitamine. Magitech.           Colorcon. Loba. 1. Spania – clorhidrat de naftoza. Elvetia – acid ascorbic (vitamina C). Elvetia – acetoftalat de celuloza.Analiza finanicara – SC Biofarm SA în incinta societatii BIOFARM (o mare parte a extractelor de origine animala).4. Diosinth. Aarhus Olie. potrivit companiei de cercetare a pietei Cegedim. hidrocortizon. ICE. Lista furnizorilor de materii prime grupati dupa produsele oferite se prezinta astfel:  Hoffmann La Roche. oxitocina. Danemarca – efedrina HCI. pantotenat de calciu. Anglia – estradiol.3: Topul celor mai mari producatori locali de 12 . Pentru a micsora impactul expunerii societatii la riscul de majorarii preturilor au fost luate masuri de incheiere pe termen mediu a contractelor de aprovizionare la preturi negociate atat in moneda nationala cat si in valuta (in special euro si usd) cu furnizori alternativi de materii prime si materiale de ambalare. betacaroten. România – atropina sulfat. Induken. heparina. acid nicotic. dimetil sulfoxid.4. Fluctuatiile de pret si/sau de curs valutar la materii prime si ambalaje nu au afectat semnificativ profitabilitatea produselor BIOFARM. Tabel 1. Dolner. Prezentarea concurentilor Procentul controlat de primele 20 de companii se indreapta catre 80% in 2010. S&D. dupa ce in 2009 a fost de circa 70%. Italia – bila de bovine. Medchim. România – CMC 300-600. Canada – silimarina.

cu 6.9 2.5 -2.0 3.5 -7.7 49.1 mil euro in anul 2009.6 61. Aceasta companie a avut vanzari de 19.1%. Capacitatea de autofinantare (cash-flow) se constituie în slabiciune pentru majoritatea producatorilor de medicamente.9 16.4 2.cegedim.5 -7. Se ajunge astfel la situatia unor grade de neîncasare a cifrei de afaceri de pâna la 60%. GlaxoSmithKline. lider de piata a fost compania Sanofi-Aventis la sfarsitul anului 2009. Din acest punct de vedere sunt avantajate companiile ale caror produse sunt destinate în ponderi mici spitalelor – cazul BIOFARM.7 1.9 -4. BIOFARM ocupa locul 5 in topul producatorilor romani de medicamente. Locul urmator este ocupat de compania elvetiana Hoffmann La Roche.6 8.4 52. spitalele nerespectând termenele de plata pentru medicamentele livrate.6%. Pe locul trei se situeaza compania Pfizer.7 (mil euro) 68.3 19. cota de piata cumulata a celor doi producatori ajungand la 10.6 47.7 -3.5 13. iar pe locul 4.9 48.1 11. 13 .3 25.5 milioane euro.6 19. cu 6.Analiza finanicara – SC Biofarm SA medicamente in perioada 2008 . care a beneficiat.ro Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus.0 26. In ceea ce priveste volumul vanzarilor catre consumatorul final.0 -2.2009 Producator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terapia Ranbaxy Antibiotice Iasi Zentiva SA LaborMed Biofarm Actavis Gedeon Richter Romania Europharm Fiterman Pharma Arena Vanzari 2009 Vanzari 2008 (mil euro) 61. inregistrand o evolutie descrescatoare de 4 procente fata de anul 2008. datorita blocajelor de fonduri din sectorul sanatatii. Pentru anul anul 2010 vanzarile au inregistrat o valoare de 19.4%.3 -15.1 16. cu o cota de piata de 9%. la randul sau de achizitia producatorului Wyeth. dupa achizitionarea companiei Zentiva.2 -20. care a preluat aceasta pozitie.5 7.1 Sursa: www.7 Evolutie (%) -9.

acolo unde a fost cazul. 1. ca Director de Operaţiuni.7 290 1 2010 343 222 8 350 1 Numarul mediu de salariati pentru anul 2010 este de 343. Diagnosticul operaţional sau tehnologic În conditiile impuse de Ministerul Sanatatii. pentru a fi conforma cu cerintele normelor de buna practica de fabricatie. număr. iar restul sunt la nivel de scoala profesionala / gimnaziu. Din totalul de angajati 51% fac parte din Sindicatul Independent al Societatii.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 1. El a primit o diplomă de master în Inginerie de la Universitatea Politehnica din Bucuresti în 1981. 37% din total sunt angajati cu studii superioare. 14 .8 240 1 2009 343 220 7. nume şi prenume. 32% sunt angajati cu studii medii. a activat ca Project Manager al Coca-Cola România. Domnul Dănuţ Vasile este Preşedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Biofarm SA începând cu 03 octombrie 2005. el a lucrat pentru Compania de Imbuteliere Nigeriana. experienţa profesională). de implementare a normelor GMP. Diagnosticul resurselor umane Conducerea (funcţia actuală. pondere) Indicatori Numar de salariati Numarul mediu de zile lucrate de un salariat intrun an Numarul mediu de ore lucrate zilnic de un salariat Numar de utilaje Numar de schimburi 2008 335 225 7. s-a impus ca obligatorie evaluarea bazei materiale existente si înlocuirea acesteia. sindicat inregistrat la Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania. In prezent. soft gels) – singura din România. Personalul (categoria de personal.5. Între 1993 şi 1996. studii.6. BIOFARM detine trei linii de productie operative astfel: o linia de capsule gelatinoase moi (engl. Între 1990 şi 1993.

blistere cu 7 alveole)   Piese de automatizare : PLC pt CIP. masina de incartonat blistere de hartie si pliculete. Masina de incartonat blistere de hartie si pliculete va creste considerabil eficienta amabalarii actuale. care permit realizarea de produse mixate sau alte forme mai atractive de prezentare a ambalajelor.Analiza finanicara – SC Biofarm SA o linia de lichide – are cea mai mare capacitate din România. Datorita necesitatilor de extindere a capacitatilor de productie s-a demarat incepand cu 2009 un program de investitii ce cuprinde proiectarea fluxurilor tehnologice.  UP-gradarea actionarii electrice pentru AHU camere curate de pe fluxul Comprimate Procesul de investitie in masini mai performante . se va continua si in anul 2010. va duce la cresterea volumului de unitati realizate si va putea fi folosita si pentru implementarea unor produse ambalate intr-o forma usor vandabila. In anul 2009 au continuat investitiile prin achizitia de echipamente si utilaje aferente activitatii de productie astfel :  Piese pentru produse noi ( suspensii in capsule gelatinoase moi. Panel View pt SAI 50 Echipamente noi pentru fluxul de pulberi colorate :  moara de calibrare. investitia facuta in automatizarea completa a liniei de ambalat blister de tablete masticabile in cutie. uscator electric . Echipamente noi pentru fluxul de tablete masticabile : masina de incartonat un singur blister in cutie. masina de blisterat in hartie . o linia de tablete filmate. tablete Ø6 mm. In anul 2009 au continuat lucrarile de constructie a unui spatiu de depozitare avand o suprafata de 1400 mp pe terenul din Gura Badicului. BIOFARM pozitionându-se ca lider pe piata siropurilor si solutiilor. a utilitatilor pentru 15 .

Eliminarea controlata a deseurilor periculoase. Efectuarea lucrarilor periodice de intretinere a elementelor filtrante. Achizitionarea consumabilelor pentru apa utilizata la instalatia de tip ciller. Angajarea de personal pentru intretinerea si operarea statiei de epurare. 1. Obtinerea Acceptului de Evacuare a apelor uzate. De asemnea s-au demarat procedurile pentru accesarea de cofinantare prin programul operativ sectorial pentru cresterea competitivitatii economice. Diagnosticul de mediu In anul 2009 si 2010 au continuat demersurile pentru incadrarea activitatii in cerintele legale de mediu si sanatate publica.7. Obtinerea Autorizatiei de Mediu. Executarea lucrarilor de intretinere/reparatii la reteaua interna de canalizare. inclusiv zgomot periuzinal. in acest sens incheindu-se o colaborare cu un consultant specializat pe accesarea fondurilor structurale. Eliminarea unor neconformitati identificate la receptia statiei de epurare.Analiza finanicara – SC Biofarm SA relocarea si achizitionarea de linii de productie. prin: Monitorizarea impactului asupra factorilor de mediu prin analize lunare pe apele uzate si semestriale pentru emisiile atmosferice. Achizitionarea de consumabile pentru instalatiile de preepurare. 16 . Executarea lucrarilor de intretinere pentru foraj si reteaua de distributie de apa.

Rolul acestuia este de a ajuta investitotii.4637888 57.2.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 2. creditorii si alti utilizatori de informatii eocnomico-financiare in evaluarea performantelor totale ale acesteia. Analiza performanţelor intreprinderii 2. utile in analiza financiara a firmei.93477074 -26. Pe baza rezultatului global se pot construi mai multe rate. Aceasta se poate realiza in doua moduri: a) Dupa destinatia cheltuielilor de exploatare Elemente 2007 17 2008 2009 2010 . Analiza performantelor economice pe baza rezultatului global Rezultatul global arata performanta patrimoniala a unei firme.1 Rezultatul global si ratele calculate pe baza acestuia) a) Rata rentabilitatii financiare globale = Rg= Re + Aerg b) Rata de crestere a capitalului propriu = − Elemente Rg = Re + Aerg Kp Rfg Rckp 2007 13514213 109486150 2008 21310153 109486150 19.59030897 2010 14414793 109486150 13.1 Rezultatul global si ratele calculate pe baza acestuia 2. (Tabel 2.855706151 2009 19636090 109486150 17. Analiza structurala a rezultatelor Analiza structurala a rezultatului brut are ca obiectiv stabilirea constributiei diferitelor tipuri de rezultate la variatia totala a rezultatului brut.59030897 Tabel 2.1. precum si evidentierea dinamicii lor in cursul perioadei studiate.68697001 -7.16585979 -26.

102.2.481.882.298 42.105 Venituri financiare 1918197 4154686 4652756 cheltuieli financiare 1277210 37576716 4222612 Rezultatul financiar(8-9) 640987 -33422030 430144 Venituri extraordinare 0 0 0 Cheltuieli extraordinare 0 0 0 Rezultatul extraordinar(11-12) 0 0 0 Rezultatul brut al exercitiului ( 7+10+13) 18.2.378.Analiza finanicara – SC Biofarm SA CA 67.193.676.389 18.Che0 + Rf0 + Rex 0 Ve 62691353 Che 47362721 Dche = Rc1 + Ve 1 .276.453 -16.747.2 1.Rex0) DVex = Rc 1+ ( Vex 1.281 -24188294 66351674 51802763 81425738 2.467.Ch 0 Vex 0 Ch ex 0 D Ch ex= Rc 1 + Vex 1 .Ch fin 0) + Rex 0 D Rex = Rc 1 + ( Rex 1.2 DVe = Rc1 + ( Ve1-Ve0) .1.729 22.519 b) Dupa natura veniturilor si cheltuielilor Rb= Re + Rf + Rext Column1 Influente D Rb = Rb 1 .653.248.120.551 Cheltuieli generale de administratie 10.393 347.591 Marja bruta fata de costul bunurilor vandute ( 1-2) 39.836 62. Analiza structurala a rezultatelor dupa destinatia cheltuielilor de exploatare 82.778 Alte venituri din exploatare 1.299.2.466 17.114.Vex 0) .2 1.039 4154686 37576716 4.108. 2007 2008 -34.419 11.842 2903500 18873119 18.Che0 ) + Rf 0 + Rex 0 DRf = Rc1 + Re1 + ( Rf1.270 -4741615 17844926 18.885 29.889 Costul bunurilor vandute 24.634.255 41.599.339.940 18873119 18873119 0 0 18873119 2009 34.506 22586541 22586541 0 0 22586541 2010 946.694.543.203.059 65.463.Chfin 0 + Rex 0 V fin 1918197 Ch fin 1277210 D Ch fin = Rc1 + Re1 + Vf 1 .244 13.(Ch ex 1.763.294 1.025 -60246697 68743229 55032056 54678447 74.647 Rezultatul exploatarii(3+4-5-6) 18.038.1b Analiza structurala a rezultatelor dupa natura veniturilor si cheltuielilor 18 . 2 2.1.Ch ex 0) Tabel 2.641 17.106.Re0)+ Rf0 + Rex 0 1.743 37.347 4187491 3277270 41.2.1.142.263 -21928601 83571614 66636909 90241831 36.785 Costuri de distributie 14.604.249 Tabel 2.298 4187491 3277270 910221 0 0 0 19.741.057 17844926 17844926 0 0 17844926 15969619 1.891 11.965.058 22.785.547.111.104 52.144.294.323.383.1 2.216.627.028.052.818.820 3.1 Dre = Rc1 + ( Re1.839 11.Rb 0 1 D Rc = ( Rc1-Rc0) +Rex 0 Rezultatul curent al exercitiului 1.184.2a.638 3713422 22586541 -10.844.344.452 13.Rf0) + Rex 0 DVf =Rc1 + Re 1 + ( Vf1-Vf 0) .760 18.000 4652756 4222612 78.( Che1.804 23.( Ch fin 1.781 1.269.301 31.1 1.

940 18873119 18873119 0 0 18873119 -60246697 68743229 55032056 54678447 74.120.666.914 2009 3.Che0 ) + Rf 0 + Rex 0 DRf = Rc1 + Re1 + ( Rf1.30 1 31.Chfin 0 + Rex 0 V fin 1918197 Ch fin 1277210 1.125 2.111.1 DVex = Rc 1+ ( Vex 1.144.3 Soldurile Intermediare de Gestiune Solduri intermediare de gestiune + Venituri din vanzarea marfurilor . Analiza performanţelor financiare se realizează pe baza Contului de Profit şi Pierdere.075 19 .( Ch fin 1.270 -4741615 17844926 18.820 3.2.043 -356 62.299.842 2903500 18873119 18.562 2010 4.710 712.Acesta evidenţiază fluxurile de venituri şi cheltuieli de la început pâna la sfârşitul exerciţiului financiar.Che0 + Rf0 + Rex 0 Ve Che Dche = Rc1 + Ve 1 .976.2 D Ch ex= Rc 1 + Vex 1 .111.456 1.(Ch ex 1.2 1.2.000 4652756 4222612 78.743 37.543.229.Ch fin 0) + Rex 0 2 D Rex = Rc 1 + ( Rex 1.1 Influente D Rb = Rb 1 .703 77.Vex 0) .Ch 0 Vex 0 Ch ex 0 2.398.882.506 22586541 22586541 0 0 22586541 DVf =Rc1 + Re 1 + ( Vf1-Vf 0) .2.1 DVe = Rc1 + ( Ve1-Ve0) .564 0 1.184.638 3713422 22586541 -10.039 4154686 37576716 4.Re0)+ Rf0 + Rex 0 2007 2008 -34.2.Rf0) + Rex 0 -24188294 62691353 47362721 66351674 51802763 81425738 2.În tabelul de mai jos sunt prezentate soldurile intermediare de gestiune calculate pe baza Contului de profit și pierdere.448.615 63.Rb 0 D Rc = ( Rc1-Rc0) +Rex 0 Rezultatul curent al exercitiului Dre = Rc1 + ( Re1.269.( Che1.Cheltuieli privind marfurile = Marja Comerciala + Productia vanduta + Productia + Prod.281 2009 34.1.26 3 21928601 83571614 66636909 90241831 36.372 0 62. Imobilizata exercitiului + Variatia stocurilor 2007 687 1.34 7 4187491 3277270 41.Ch ex 0) Tabel 2.05 7 17844926 17844926 0 0 17844926 15969619 1. 1.Rex0) 2.1.684.489.896.741.b Analiza structurala a rezultatului brut In analiza structurala a rezultatelor unei intreprinderi pe baza gruparii veniturilor si cheltuielilor dupa natura lor.760 0 960.025 2010 946.2.694.241 2008 1.216.2.422 2. D Ch fin = Rc1 + Re1 + Vf 1 .684.1.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Colum n1 1 1.424. se mai pot utiliza Soldurile intermediare de gestiune ( Sig).114.467. cu ajutorul variantei franceze.351 63.029 0 1.343.418.2 1.193.325 705.807 1. Tabel 2.

221 17. înregistrand venituri duble dinvânzarea mărfurilor.690 972.487.632 640.133 14.602.403.947.041 20.904 10.084 1.cu mat. față de cheltuielile de aceeași natură. privind prestatiile executate Consumuri de terti externe + Ch.487 122.967 2.057 0 704.874.328.926 3.795 1. Față de anul precedent.591 16.787.406 13.890.153 3.845.310.477 32.878.478 17.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Total + Ch.Impozit pe profit = Rezultat Net + Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele = Capacitatea de autofinanţare 62.452.541 0 22.207 15.222.619 2.420.087 20.577 78.911 -33.094.501 21.476 0 285.950.000 lei.014.860.844.900 1.751 0 1.268 43.582 0 144.173.283.903 64.831 5.969.054 -17. Această creștere exponențială a fost datorată creșterii în același ritm a veniturilor din vânzarea mărfurilor.709.975.969. În aniiurmători.177 14.705 910.796.200 32.Cheltuieli privind asigurarile sociale = ExcedentBrutExploatare + Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare + Alte venituri de exploatare .761 2.437. acest indicator înregistrează un trend ascendent atingând în 2010 valoarea de aproximativ 2.871 3. Biofarm SA a înregistrat pentru anul 2007 o marjă comercială negativă de 356 Lei.298 19.368 22.685.636 2.378 29.331. 20 .053 4. respectiv al pieței pe care întreprinderea acționează.119 0 -18.331.090 5.873.586.926 0 17.636.Cheltuieli cu impozite si taxe Cheltuieli cu remuneratia personalului .826.835 21.613 15.654 5.819 32.263 3.204.698.873.600.996.237 11.027 12.616 0 874.753 13.763.292. în anul 2008 marja comercială a crescut pană la aproximativ 710.934.399.844.312.987 15.358.030 -18.508 16.096.112. Valorile sunt exprimate în lei.455.548.628 32.619 0 15.793 5.739 19.282 0 316. prime si materiale + Ch.405.791.586.054 576.000 lei.853.347.430.487 25.119 2.532 Sursă : Calcule proprii pe baza Contului de profit și pierdere al întreprinderii.414.Evolutia oscilantăa acestui indicator trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru gestiunea firmei în contextul general al economiei.283 0 1.890.763.255 37.034 -21.458.625.690 17.451 19.301 1.Alte cheltuieli de exploatare = Rezultatul Exploatarii + Rezultatul financiar = Rezultatul Curent + Rezultat extraordinar = Rezultat Brut .648.795.173 8.422. această valoare a fost influențată de scăderea drastică a veniturilor din vânzarea mărfurilor dar și a cheltuielilor privind mărfurile.538.875.621.779 9.283.711.Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele de exploatare .271 0 136.541 2.166.672 18.191 33.739 -27. cu energia si apa Total = Valoarea Adaugata + Venituri din subventii de exploatare .514.288 14.399.548 13.099 65.213 4.037 10.462.

000 2.538.000 37.000.000 32. o evoluție pozitivă de-a lungul celor patru ani analizați. Trendul soldului intermediar este crescător pe perioada 2007 – 2010.000 0 -500. valoarea maximă ajungând la 37.000.000.000 33.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Marja Comercială 3.000 36. deci se evidențiază existența unui excedent din activitatea de exploatare.000.000 de Lei în 2010.000.000. acționarilor.000.283 lei.000 35. Se crează astfel premisele remunerării salariaților.000 2. Valoarea Adăugată 38.000 30.000 34.000.000.347.000 2007 2008 2009 2010 Fig 2: Evoluţia valorii adăugate Excedentul brut de exploatare înregistreazăvalori pozitive pe toată perioada analizată.800.000 1.000 1. statului. creditorilor. 21 .000. precum și pentru asigurarea sumelor pentru investitii cuatificând exact plusul de valoare adaugat de firmă prin activitatea desfasurată.500.000 31.000 500.000. pornind de la o valoare de 20.000 2007 2008 2009 2010 Fig 1: Evoluţia marjei comerciale Valoarea adaugată înregistrează în schimb.500.000.476 lei în 2007 și ajungând la valoarea de aproximativ 21.

Analiza finanicara – SC Biofarm SA

Excedentul Brut de Exploatare
22,500,000 22,000,000 21,500,000 21,000,000 20,500,000 20,000,000 19,500,000 19,000,000 18,500,000 18,000,000 2007 2008 2009 2010

Fig 3: Evoluţia excedentului brut de exploatare Rezultatul de exploatare înregistrează, de asemenea o creştere pe parcursul anilor 2007– 2010. Acest rezultat este pozitiv și de valori mari, punându-se în evidență faptul că firma a funcționat corespunzător la nivelul activității sale de bază, aceasta obținând profit.

Rezultatul Exploatării
18,000,000 17,000,000 16,000,000 15,000,000 14,000,000 13,000,000 12,000,000 2007 2008 2009 2010

Fig 4: Evoluţia rezultatului exploatării Rezultatul net are o evoluție pozitivă pe toată perioada analizată, exceptând anul 2008, când acesta înregistrează o pierdere. Valoarea negativăînregistrată este consecința pierderii financiare, determinată la rândul său de o valoare a cheltuielilor cu ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor deținute ca active circulante de 35.141.987 lei.

22

Analiza finanicara – SC Biofarm SA

Rezultatul Net
30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 -10,000,000 -20,000,000 -30,000,000 2007 2008 2009 2010

Fig 5: Evoluţia rezultatului net Capacitatea de autofinanțare a firmei aînregistrat valori pozitive în anii analizaţi, exceptând anul 2008 când rezultatul este negativ. Valorile pozitive înregistrate pentru anii 2009 şi 2010 oferăîntreprinderii posibilitatea de a-şi susţine creşterea economică. Acest fapt reflectă potențialul financiar generat de activitatea întreprinderii, destinat să remunereze acționarii și să finanțeze investițiile viitoare.

Capacitatea de autofinanţare
30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2007 -10,000,000 -20,000,000 2008 2009 2010

Fig 6: Evoluţia capacităţii de autofinanţare

23

Analiza finanicara – SC Biofarm SA

2.3. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute

Marja bruta fata de costul bunurilor vandute ( rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete) are rolul de a acoperi cheltuielile de distributie, cheltuielile generale de administratie si cheltuielile financiare, astfel incat firma sa obtina un profit suficient de mare pentru a remunera corespunzator actionarii.
=
Elemente CA ( ∑〖qv x p 〗 ) Cheluiteli productie ∑〖qc x c p〗 Mb=qv x p - qv x cp D Mb = Mb 1 – Mb 0 2007 62344059


2008 65102889 2009 67108836 24,785,058 42,323,778 984,480 2010 82294885 29,747,104 52,547,781 10,224,003

22,378,804
39,965,255

23,763,591
41,339,298 1,374,043

Tabel 2.3.1Marja bruta fata de costul bunurilor vandute
Influente Dqv = ( qv1p0 -qv0p0 ) qv0cp0 D cp = qv1p0 - (qv1cp1qv1cp0) Dp = ( qv1p1-qv1p0 ) - qv1cp1 2008 1822641.645 2009 -746.5477317 -65100881 -45206206.64 87844066.82 -46541955.45 2010 37633240.9 134715296 -76979353.9

Tabel 2.3.2. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute
Indici (%) qv p cp 2008 102.1512985 102.6817977 103.9516303 2009 99.99915992 103.4075683 104.2993301 2010 140.9529287 86.5007854 85.14921494

Pe baza rezulatelor obtinute, se observa o crestere a marjei brute cu 1.374.043 lei in anul 2008 fata de anul 2007 , cu 984.480 lei in anul 2009 fata de anul 2008 si cu 10.224.003 in anul 2010 fata de anul 2009. Aceasta majorare a marjei brute aferente cifrei de afaceri nete va avea efecte pozitive asupra profitului din exploatare, si implicit asupra profitului curent si profitului net al societatii. Aceasta crestere va spori sursele proprii de finantare a dezvoltarii viitoare a societatii si remunerarii actionarilor prin dividende. Cresterea vanzarilor a contribuit la nivelul favorabil al marjei brute in sensul obtinerii unui profit suplimentar de 37633240 lei. Nivelul superior al marjei brute ca din anul 2010 fata de anul 2009 a fost influentat si de majorarea cantitatii vandute cu 40% . Volumul productiei vandute a crescut, ceea ce a avut un efect asupra
24

1348 2320975.2 Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere Variatia Profitului D Pr = Pr 1 .( qv1 c1 .4.355 2009 -2982418324 3068830819 -1021666. precum si a indicatorilor de eficienta calculati pe baza acestora.102.4.Analiza finanicara – SC Biofarm SA modificarii marjei brute de 37633240 lei si totusi. 2. Scaderea preturilor de vanzare cu 14% in anul 2010.3. a dus la o micsorare a modificarii marjei brute cu 76979353 lei. scaderea costurilor de productie cu 15% a condus la cresterea marjei brute cu 134715296 lei. Profitul aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere = − Influente D qv = Pr0 Iqv .885 343 14414793 62.4.PR0 x Iqv D c= .Pr0 D g= ( qv1 p0 .889 335 -21310153 2009 67. Studiind influentele factorilor. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere = Elemente CA Ns Pr 2007 = 2008 65.qv1 p0 2007 2008 1366980193 1316809140 903352.4.108. Variatia profitului In perioada analizata s-a inregistrat o scadere de 5221297 lei a profitului aferent cifrei de afaceri fata de anul precedent.9 Tabel 2. 25 .qv1 c0 ) Dp= qv1 p1 . se constata urmatoarele: *creasterea volumului productiei cu 40% a avut ca efect scaderea profitului cu 19636090.344.qv1 c0 ) .77 5188161. Acesta situatie are o influenta negativa asupra rezultatului brut total si a rezultattului net al exercitiului.Pr 0 2008 -34824366 2009 40946243 2010 -5221297 Tabel 2.135 -17485145.1.548 2010 -19636090 94591869.294.836 343 19636090 2010 82.633 3028160.059 317 13514213 Tabel 2.

rata rentabilitatii resurselor consumate. situatie explicate prin cresterea ponderii produselor la care in perioada luata ca baza de comparatie s-au inregistrat rate ale rentabilitatii comerciale mai mari decat rata medie a rentabilitatii pe total intreprindere in baza de comparatie si cresterea ponderii produselor la care in baza de comparatie s-au inregistrat rate ale rentabilitatii comerciale mai mari decat media bazei de comparatie. Situatia a fost determinata de scaderea costurilor la produsele care detin ponderea majoritara in totalul vanzarilor. Aceste rate de rentabilitate au valente informationale diferite si oglindesc multiple laturi ale activitatii eocnomico-financiare ale firmei. Rata rentabilitatii comerciale medii a bazei de comparatie a fost de 17. raport cerere-oferta. indirecte pe unitatea deprodus) si de factorii specifici acestora (consumuri specifice de materiale.5. tarife de salarizare etc. gradul de folosire a capacitatii de productie. salariale. se apreciaza ca justificata in cazul in care consumul suplimentar de resurse se reflecta in imbunatatirea calitatii produselor si cresterea preturilor de vanzare. Principalele rate de rentabilitate operationale in analiza financiara a unei firme sunt: rata rentabilitatii comerciale. determinand cresterea acestuia cu 5188161 lei. preturi de aprovizionare. 2. efectul fiind miscorarea profitului cu 17485145 lei.Analiza finanicara – SC Biofarm SA *modificarea structurii cifrei de afaceri a condus la crestereaprofitului aferent vanzarilor cu 94591869 lei. *preturile de vanzare au fost mai mici decat cele din anul precedent la majoritatea produselor. Scaderea costurilor chiar daca determina cresterea profitului. efectul obtinut (sporul de venituri) fiind mai mare decat efortul facut (cresterea cheltuielilor). evolutia cursului de schimb. Aceasta situatie a fost determinata de dorinta firmei de a majora cantitatea vanduta prin scaderea pretului de vanzare . Analiza ratelor de rentabilitate Rata de rentabilitate reprezinta un raport intre un indicator de rezultate (profit sau pierdere) si un indicator care reflexta un flux de activitate. Influenta modificarilor costurilor complete unitare se poate explica in functie de elementele componente (cheltuieli materiale.00%. productivitatea fizica a muncii. concurenta externa. 26 . rata rentabilitatii economice si rata rentabilitatii financiare. *costurile complete au exercitat o influenta pozitiva asupra profitului..).

1.5.1.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 2. Rata rentabilitatii comerciale = ∑ ∑ − ∑ = − ∑ ∑ Influente Dg =(q1p0-p0c0)/q0p0 *100 Dp= (q1p1.99310383 2010 11.05572E+17 11.08083399 2.5.49841 -0.1.3 Variatia ratei rentabilitatii comerciale Rata marjei brute din vanzari = Elemente Mb CA Rmb(%) Varianta RMb 2007 39965255 62344059 64.74404 Tabel 2.19709706 2009 2131000671 92. asigurand legatura dintre profitul si cifra de afaceri neta.1.43104 2010 52547781 82294885 63.5.507133935 2010 2767768518 52.5.40986309 2009 61.06737 -0.Rc 0 2008 54. Analiza factoriala a ratei rentabilitatii comerciale Influente D Rc = Rc 1 .10435 2008 41339298 65102889 63.60594 2009 42323778 67108836 63.q1c0)/q1p0 * 100 Dc= ( q1p1.14521731 9.2. Analiza ratei rentabilitatii comerciale Rata rentabilitatii comerciale exprima eficienta activitatii comerciale a intreprinderii .73303739 2009 67108836 19636090 29.1.578743089 Tabel 2. = ∗ Elemente CA Pr Rc (%) 2008 65102889 -21310153 32.q1c1)/ q1p1 * 100 2008 1380496620 4.51603 Tabel 2.785664 27 .85303 0.260066 2010 82294885 14414793 17.

2.000224643 0.1. dar cresterea cererii si respectiv a cantitatii vandute. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate Rata rentabilitatii resurselor consumate. scaderea preturilor de vanzare constituie efectul scaderii calitatii produselor si serviciilor.630550726 Concluziile aceastei analize a ratei marjei brute din vanzari sunt asemanatoare celor din analiza marjei brute fata de costul vanzarilor.( 1.2.209124145 4. fapt justificat in conditiile modificarii cererii si ofertei pe piata.(qv1c0/(qv1p1) x 100 .63 %.5. Cresterea ratei a fost determinata de influentele pozitive ale costurilor de productiei cu 4.016527418 2009 0. politicii comerciale a intreprinderii.568246691 0.5. singura deosebire fiind ca valorile sunt exprimate procentual. = Elemente RE Che Rrc(%) 2007 15328632 47362721 32.( qv1c0/qv1p0)) x 100) Dc = ( 1 -( qv1c1/(qv1p1) x 100-(1-(qv1c0/qv1p1))x 100 2008 0.(qv1c0) / (qv0 p0 ) )x 100 .2.36433988 2008 14548911 51802763 28. In conditii normale de inflatie. si nu in marime absoluta.04557299 4.91488415 2010 16934705 66636909 25. se constata majorarea ratei marjei brute din vanzari cu aproximativ 1% in anul 2010 comparativ cu anul 2009.689872448 1.881183452 1. reflecta corelatia dintre profitul aferent cifrei de afaceri si costurile totale aferente vanzarilor. denumita si rata rentabilitatii costurilor. Astfel. Contributia favorabila a modificarii structurii cifrei de afaceri nete este efectul majorarii ponderii produselor mai profitabile decat media pe societate in anul anterior.111789465 2010 11.08520271 2009 13711173 55032056 24.4134 Tabel 2. Rata rentabilitatii resurselor consumate 28 .Analiza finanicara – SC Biofarm SA = − ∑ ∑ Influente Dqv =( 1 .(1 -( qv0co/qv0po) )x 100 Dp = (1.

respectiv a capitalului investit pentru obtinerea acestor performante. Analiza ratei rentabilitatii economice Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate.Rrc 0 2007 2008 4.5.2.5. = Elemente Profit brut Activ total 2007 15969619 166116039 2008 -18873119 146649721 2009 22586541 153914901 2010 17844926 168016801 29 . pune in evidenta performantele utilizarii activului total al unei intreprinderi.279137164 2009 3. datorita majorarii ponderii produselor vandute cu orientabilitate fata de costuri mai mare decat rentabilitatea medie fata de costuri inregistrata la nivelul intregii productii vandute in perioada de referinta.qv0c0) / qv0c0 x 100 Dc=(qv1p0-qv1c1)/qv1c0 x 100 Dp=(qv1p1-qv1c1)/qv1c1 x 100 2008 1380496520 1.2.2. Analiza factoriala a ratei rentabilitatii resurselor consumate Variatia D Rrc = Rrc 1. dar si eforturilor firmei in scopul obtinerii si vanzarii acestor produse.Analiza finanicara – SC Biofarm SA ∑ ∑ − ∑ ∑ ∑ = 100 = −1 100 Influente Dg=(qv1p0 .3.5. Variatia ratei rentabilitatii resurselor consumate Rata rentabilitatii resurselor consumate a inregistrat o crestere fata de perioada precedenta. situatia este datorata unor schimbari favorabile pe piata de desfacere. crestere bazata pe influenta favorabila a structurii productiei vandute si pe scaderea preturilor de vanzare. rata rentabilitatii economice. Scaderea costurilor complete unitare a determinat o crestere a ratei rentabilitatii resurselor consumate cu 1441480952 lei. 2.3.498517 Tabel 2.17031856 2010 0. Modificarile din structura vanzarilor au determinat o crestere de 2767768418 lei.27879E+13 -2131018673 2009 2131000771 2131000582 1963611826 2010 2767768418 2767768476 1441480952 Tabel 2.

613532261 14. ce au diminuat rentabilitatea economica cu 7. Cu ajutorul acestei rate. 2/5 din totalul activelor).54421678 2010 4. investitorii pot aprecia in ce masura investitita lor este rentabila sau nu.620918 Tabel 2. ca urmare a cresterii costurilor de productie.1 Rata rentabilitatii economice = 100 = 100 Influente D CA/At =( CA1/At 1 ) -( CA0/At 0) * Pr 0/CA 0 x 100 D Pr/ CA * 100= CA1/ At1 x ( Pr1/CA1 .436267 127.5.7400468 2009 798.9102407 702. Analiza factoriala a ratei rentabilitatii economice Variatia Re D Re = Re 1 .-preturile. 30 . datorita utilizarii mai eficiente aactivelor circulante (viteza crescuta de rotatie a activelor circulante/stocurilor si reducerea perioadei de incasare a clientilor). rentabilitatea societatii Biofarm s-a imbunatatit pe seama majorarii cotelor de profit aferente vanzarilor.48305487 2009 27.5.Pr0/CA0 ) x 100 2008 -575. influenta cea mai puternica la imbunatatirea indicatorului analizat a avut-o:-alegerea unei structuri de vanzare de produse cu pret mare. fiind afectata pozitiv de cresterea cu 0. Analiza ratei rentabilitatii financiare Rata rentabilitatii financiare reprezinta unul dintre indicatorii majori urmariti de investitori si de management.2.3.5.3.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 12. Variatia Ratei rentabilitatii economice In anul 2010 fata de anul 2009.5. (cu efect pozitiv asupra rentabilitatii economice de 10. cat si a activelor imobilizate (cu pondere de aprox.Rce0 2007 2008 22. 2.4980221 919.56% a vitezei de rotatie a activului total (contrar influentei specifice asocietatilor din industrie).3. active care prin natura lor au o viteza de rotatie foarte mica.158485 Tabel 2.3.314744 2010 136.4.91%).75%.67469417 10.86952261 Re(%) 9.053777 Tabel 2. In cadrul rentabilitatii comerciale.

095965214 150208523 Influente 2008 D Vt/AT= ( Vt1/At1 x At 0/ Kp0 x Pn0/Vt 0) x 100 .534594111 0.82675956 2 -8. insa cu cat factorul de multiplicare a capitalului propriu este mai mare.Analiza finanicara – SC Biofarm SA = Elemente Profit net Capital propriu Rf (%) 2007 13514213 97755491 13.( -32. Aceasta crestere a datoriilor totale este si consecinta contractarii unor credite suplimentare pentru acoperirea nevoilor de finantare.388942274 1.894008945 1.5990299 Viteza de rotatie a activelor totate a avut o influenta negativa asupra rentabilitatii financiare ceea ce demonstreaza ineficienta utilizarii activelor. totodata.28829406 Vt0/At 0 x At0/Kp0 x Pn 0/Vt 0 ) x 100 DAT/ Kp= ( Vt1/At1 x At1/Kp1 x Pn0/Vt0) x 100 . ca acest indicator arata si gradul de indatorare.4.76891095 1. cu atat rata rentabilitatii financiare este mai ridicata.302244407 70506360 2009 153914901 0.1038302 2010 4. Factorul care a dus la majorarea ratei rentabilitatii financiare cu aproximativ 2 puncte procentuale a fost factorul de multiplicare a capitalului propriu. acesta a avut o influenta pozitiva asupra rentabilitatii financiare (1.699301362 0.82450526 2008 -21310153 109486150 -19.4.53 %). dar trebuie sa tinem cont.( -2537277732 Vt1/At1 x At0/Kp0 x Pn0/Vt 0) x 100 D Pn/ Vt = ( Vt1/AT1 x At1x Kp1 x Pn1/Vt1) x 100 .1.61286767 52.5.( -33.405793345 0.5. In privinta factorului de multiplicare.15864306 123775285 2010 168016801 0.93477074 2010 14414793 109486150 13.2.16586 Tabel 2. aceasta datorandu-se cresterii veniturilor totale in anul 2010 (150208523 lei) intr-un ritm inferior cresterii activelor totale (168016801 lei ).93365101 Vt1/At1 x At 1/ Kp1 x Pn0/Vt0) x 100 Tabel 2.209167422 64609550 2008 146649721 0.339436276 -0. Analiza factoriala a ratei rentabilitatii financiare 2009 37.480780731 1.4637888 2009 19636090 109486150 17. Viteza de rotatie a activelor este in crestere.804179999 1. Rata rentabilitatii financiare = = Elemente AT Vt/AT AT/Kp Pn/Vt Vt 2007 166116039 0.3985595 -1. Cresterea 31 .

43% 7.153 65.66% 0.074 149.81% 4.623.00% 0.793 82.695 129.796 RDAT*DatFin/AE 0.13% 3.15 9.37 1.169 151.93% 0. Acesta arata practic.285.144 1.167 146.35% 1.95% -23.160 0.27% 0.6 puncte procentuale.922.205.001 -15.70% 8.023.693 166.16% 0.10 8.344.885 166.50% 2.963.29 0.889 2009 19.059 2008 -21. abilitatea firmei de a controla costurile.001 151.167 168.836 2010 14.001 13.232.84% 4.22 0.44 1.746 0.542 151.009 5 6 Site-ul oficial al Institutului Național de Statistică – www.Analiza finanicara – SC Biofarm SA valorii activelor totale a devansat cu putin scaderea capitalului propriu – scadere datorata in primul rand diferentei de curs nefavorabile .95% 5 -0.11% 7.ro Site-ul oficial al Bancii Nationale a Romaniei – www.232.08% 1.28% 10.108.761.57% 2. incapacitatea firmei de a practica o politica de preturi eficienta.636 132.789.514.52% 8.00% 8.096 0.910 141.052.102.09% 3.138 0.bnr.922.insse.40% -0.22 14.40 1. Profitul net la 1 leu venituri a condus la o scadere a ratei rentabilitatii financiare cu aproximativ 8.713.93% 6.761.966.713.30% Rata Datoriei Rdat reala 6 Activ Economic ROE*CPR/AE RAE RAE reala ROA ROA reala Datorii financiare Capital Propriu Levier 154.310.090 67.542 136.13 -16.18 0.43% 7.80% -14.695 145.29% 1.636.48% 0 0.50% -22.285.85% -24.25% 2.087 8.ro 32 .89% 0.294.33 0.693 166.00% Rata Inflatiei ROE real 4.49 1.818. Indicatori rentabilitate de Exercitiu financiar 2007 Profit Net CA ACTIV PASIV Capital Propriu Profit Net / CA CA / ACTIV PASIV / CPR ROE 13.80% 6.285.167 146.350.862 145.20% 11.023.695 129. si.ceea ce a condus la o usoara crestere a gradului de indatorare.89% 6.000 9.023.009 0.167 168.25% 0.213 62. totodata.73% 6.84% 4.169 166.654 0.414.285.61% 3..

4.5. Acesta scadere se datoreaza in principal scaderii ratei de marja a profitului net in 2008.95% in 2007 la 9.20% -0.34% -26. acest fapt ne arata o mai proasta utilizare a activelor in 2007 fata de 2006.36% 0.4.3.05% -7. Indicatori de rentabilitate Din analiza datelor calculate in tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii: Rentabilitatea nominala aferenta capitalurilor proprii (ROE) se mentine relativ constanta pe parcursul celor patru ani analizati. O alta cauza a diminuarii rentabilitatii capitalurilor proprii este scaderea vitezei de rotatie a activului de la 0.4 Rentabilitatea capitalurilor investite 33 . Intreprinderea Biofarm ar putea sa creasca viteza de rotatie a activelor prin o mai buna utilizare a acestora (retehnologizarea sau vanzarea activelor care nu sunt implicate in productie).67 rotatii in 2006 la 0.24% -8.93% 0. Rentabilitatea nominala ROE Rentabilitatea aferenta datoriilor Rentabilitatea aferenta activului economic Figura 2. datorata la randul ei de un profit net negativ in conditiile unei cifre de afaceri pozitive si chiar crescatoare.43%.09% 5.Analiza finanicara – SC Biofarm SA (REc .37 în 2007.02% (nominal) Efectul de levier -4.82% (real) Tabel 2.Rdob ) 1. indicatorul evoluand fluctuant de la 8.68% 3.09% Efectul de levier 0.00% -6.5.89% in 2010 si inregistrand o valoare negativa in anul 2008 de -16.

09%) fata de 2007 (-4. Atat in termini nominali cat si in termeni reali rentabilitatea activului economic are un trend relative descendent. 34 . Am considerat rentabilitatea afarenta datoriilor ca fiind rata madie a dobanzi pe piata. Efectul de levier negativ se datoreaza unei rentabilitati mai mari a datoriilor financiare decat cea a capitalurilor proprii in aproape toti anii analizati. In termeni reali efectul de levier este negativ in toti anii analizati crescand cu aproximativ 3 procente in 2008 (-8.82%).09%.33 fata de anul precedent. rentabilitatea activului economic descreste de la an la an înregistrand în 2008 valori negative (-15. Desi rentabilitatea datoriilor estepozitiva.28 % în 2008.29% la2.95%).3. factorul determinant fiind rentabilitatea capitalurilor proprii. dupa care se observa o usoara de cateva procente.Pentru 2009 indicatorul inregistreaza 6.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Rentabilitatea aferenta capitalurilor proprii in termeni reali inregistreaza un procent de 4.11% în 2007 și apoi -24. Acesta scadere se datoreaza in principal scaderii ratei de marja a profitului net in 2008la 0.8%.48% . valoarea inregistrata in 2010 fiind de -6.7% iar pentru 2010 . Rentabilitatea reala aferenta activului scade pe parcursul celor patru ani analizati de la 3. Acest fapt poate fi explicat de trendul descendent alrentabilitatii capitalurilor proprii si de proportia mai mare detinuta de capitalurile proprii in activuleconomic.

0132 0 0 1.1863 5. acţiuni început an Nr. Particularităţi privind analiza performanţelor firmelor cotate la bursă Mai jos am prezentat o analiza a performanţelor financiare bursiere ale firmei Biofarm.0195 2009 0.0138 0 0 45.88 0.0179 2010 0.1.1863 4.80 2008 -0.88 0.88 0.85 0 0 11. mediu acţiuni Profit net CA Capital propriu Dividende 2007 977554909 977554909 977554909 13514213 62344059 151023695 0 2008 1094861499 1094861499 1094861499 -21319153 65102889 129713542 0 2009 1094861499 1094861499 1094861499 19636090 67108836 136052862 0 2010 1094861499 1094861499 1094861499 14414793 82294885 145761009 6021741 Indicatori Rezultat pe acţiune Dividend pe acţiune Randamentul acţiunii PER Rată preţ / val ctb Rată preţ acţiune / venit 2007 0.60 0.0055 0 15.1863 6.57 1. acţiuni sfârşit an Nr. Tabel 3.21 1.50 Lichiditatea acţiunii 35 .Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 3.93 1.88 0. Indicatori Biofarm Indicatori Nr.1863 4.

Lichiditatea acţiunii este diferită în anii analizaţi.88 puncte procentuale. urmând să crească în următorul an cu 0. evoluţia fiind constantă. În primul an acesta are o valoare de 151023695 lei iar în anul 2008 scade.1863. În anul 2007 este de 4. În concluzie evoluţia cifrei de afaceri este una crescătoare. Dividendul pe acţiune si randamentul pe acţiune au valoarea 0 în toţi anii.05 puncte procentuale. valoarea devenind 82294885 lei. ce vor fi distribuite actionarilor incepand cu data de 15 iulie 2011. având valoarea de 1. definitivarea unei constructii). În anul 2009 valoarea profitului creşte. Capitalul propriu al întreprinderii prezinta o evoluţie oscilanta. valoarea profitului devenind 14414793 lei. De asemenea evoluţia este constantă şi în cazul ratei preţ / venit acţiune. întreprinderea nu a distribuit dividende iar în anul 2010 valoarea acestora a fost de aproximativ 6 milioane lei. iar în anul 2010 a scăzut cu 1. urmând ca în următorii ani sa crească.80. În anul 2007 aceasta are valoarea de 62344059 lei urmând ca în următorii 2 ani sa crească cu aproximativ 2 milioane lei. 36 . urmând ca în anul 2010 să scadă cu 5221297. valoarea fiind negativă. Profitul net are o evoluţie diferită în perioada analizată. ceea ce ar putea insemna faptul ca actiunile companiei sunt subevaluate. Cifra de afaceri suferă modificări relativ mici în primii 3 ani. ajungand in anul 2010 la valoarea de aproximativ 145 milioane lei.60 pp.1 pp. Valoarea PER inregistrata de companie in anii 2009 si 2010 este mai mica decat media sectoriala. În anul 2007 acesta are o valoare de 13514213 lei iar în anul următor suferă o scadere dramatică. iar în anul 2010 creşterea este mai mare. având valoarea de 0. depăşind-o şi pe cea din 2007. Până în anul 2009 inclusiv. În anul 2009 a crescut la 6. comparativ cu ultimul an. Profitul nerepartizat obtinut in anul 2009 a fost folosit pentru investitii (achizitia de echipamente tehnologice. Rată preţ/ valoarea contabilă este aceeaşi în toţi anii.Analiza finanicara – SC Biofarm SA În urma anlizei întreprinderii se constată că numărul acţiunilor întreprinderii sunt aceleaşi în toţi cei 4 ani analizati. ca urmare a lipsei dividendelor în întreprindere.

713. valoarea de piaţă adăugată şi rentabilitatea totală a acţionarilor.Capital propriu Capital împrumutat Active imobilizate Necesar de fond de rulment Cifra de afaceri Simbol 2 Ki Kp Df Ai NFR CA 2007 3 152. am restrâns prezenta analiză la intepretarea unuia dintre cei mai importanţi consideraţi indicatori care măsoară performanţa financiară a unei firme şi anume Valoarea Economică Adăugată – VEA (în limba engleză.542 1. Economic Value Added – EVA). Analiza EVA Nr. 3.846.761. Indicatori 1 Capital investit.889 2009 5 137.839 151.787 62. se pot utiliza indicatorii de bază bine cunoscuţi: valoarea economică adăugată. Pentru a întelege mai bine metodolgia de calcul a EVA şi sistemul de factori utilizat. 1.919. în funcţie de particanţii direcţi.350.205.487. 2.102.143.513 52.009 0 67. măsurând practic profitul economic real realizat de întreprindere. particulizând studiul pe firma analizată pe parcusul acestei lucrări şi evidenţiind astfel valorile obţinute în perioada 2007-2010.2.746 78.695 1.966.775 65. respectiv indirecţi la activitatea acesteia. analiza valorii create de către o firmă trebuie realizată din două perspective. Analiza indicatorilor de creare de valoare Crearea de valoare reprezintă unul dintre cele mai importante criterii utilizate în evaluarea performantelor unei întreprinderi.288 129.516 136.431.449 78.403. 1.864 64. VEA se calculează ca o diferenţă între profitul net şi costul capitalului total utilizat.885 2010 37 .654 72.023.294.609. Desigur.560 82.836 145.761.652 67.059 2008 4 130. Tabelul 4. Pentru a evalua valoarea creată pentru acţionarii firmei Biofarm. 4.862 1.793. am considerat utilă sintetizarea în următorul tabel a principalilor indicatori utilizaţi. din care: .108.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 4.052. Datorită limitării informaţionale.513.009 145.247.344.1.989.052 42.Crt 0 1.144 110.1.

570.00 100.608 12.705 16 7. ∑qvi · ci Σqvi1 · ci0 Σqvi1 · pi0 Rc 47.00 100.49 0.41 0.42 9.556.02 11.632 16 14.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Rezultatul exploatării Cota de impozit pe profit (%) Costul capitalului propriu (%) Rata dobânzii (%) Rata rentabilităţii capitalului investit (%) Rata rentabilităţii capitalului investit (%) (după impozitare) Cheltuieli aferente cifrei de afaceri Cheltuieli recalculate aferente cifrei de afaceri Cifra de afaceri recalculată Rata rentabilităţii comerciale (%) Rc’ (%) Rc” (%) Viteza de rotaţie a capitalului investit (nr.97 15.92 1.934.663 65.39 22.173 16 16.95 -16. 24.180 11.553.22 18. 1.58 17.35 8.00 38 .98 11.822 13.48 17. 6.31 18.00 100. - 54.622.4 14.427 50.397. 100. 10. 15.6 14.711.60 20.38 9.978 53.328. rotaţii) Randamentul activelor imobilizaterotaţie a Viteza de (lei) necesarului de fond de rulment (nr.364.078. 14.14 16. Ccp 8.56 17.053 77.33 8.949.50 0.43 9.911 16 13.46 1.015.05 19.11 9. - 60.76 10.566 64.360. Pr cip 15.548. pd Re 13.292 63.6 8’.43 14.04 1. CA Ki CA Ai CA NFR 0.976 55.59 - 22.89 8.83 0.62 9.43 12. rotaţii) Structura capitalului investit: (%) 5.12 20. Re’ 8.24 1. 0.57 0.

Crt 0 1.051 12. Suma remunerării capitalului total Valoarea economică adăugată Rcp VEA 13.116. cmpc 8.386.33 71.24 100.2. 5. 23.08 0. 6.165.471.09 103.00 2010/2009 5 106.385 14.225.44 9.00 2009/2008 4 104. Tabelul 4. urmând ca în tabelul 3.00 92.95 104.89 61.86 14.00 0.21 122.522.51 33.00 -189.50 104.14 0.51 100. Variaţiile indicatorilor utilizaţi în calculul EVA Nr.75 19.793.735.730.Capital propriu Capital împrumutat Active imobilizate Necesar de fond de rulment Cifra de afaceri Rezultatul exploatării Cota de impozit pe profit (%) Simbol 2 Ki Kp Df Ai NFR CA Pr cip 2008/2007 3 85.17 -859.15 14.92 99.1.89 112. 1.02 92.876.640.00 20.517.17 14.11 122.63 123.81 123.91 100.43 94.08 94.2. Indicatori 1 Capital investit.57 85. Rezultatul exploatării impozitare după Pr’ 98.71 1.75 121. 19.2 am prezentat variaţiile indicatorilor între anii analizaţi.414.329.97 -16.02 0.Analiza finanicara – SC Biofarm SA 19. .217.3 să fie sintetizate metodologia şi măsurarea influenţelor factorilor care acţionează asupra EVA.302.98 100.2.43 12.221. din care: .152 22. 1. 2.08 107.847.98 -16.29 -21.00 39 . în tabelul 4.80 În continuare. 3.89 - 8.29 99. 4.capital propriu capital împrumutat Costul mediu ponderat al capitalului (%) Costul mediu ponderat al capitalului recalculat (%) 21.1.085 11.18 -8.

00 19.79 110.79 68. Ccp -183.22 18.74 101.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Costul capitalului propriu (%) Rata dobânzii (%) Rata rentabilităţii capitalului investit (%) Rata rentabilităţii capitalului investit (%) (după impozitare) Cheltuieli aferente cifrei de afaceri Cheltuieli recalculate aferente cifrei de afaceri Cifra de afaceri recalculată Rata rentabilităţii comerciale (%) Rc’ (%) Rc” (%) Viteza de rotaţie a capitalului investit (nr. 15. 85. 146. CA Ki CA Ai CA NFR 122. Re’ 110.79 116.63 122. - - - 12.52 78.60 17.00 100.1.94 100.capital propriu capital împrumutat 7.91 -87.03 98. - - - 13. ∑qvi · ci Σqvi1 · ci0 Σqvi1 · pi0 Rc 107.43 10.99 19. rotaţii) Structura capitalului investit: (%) . 100.00 40 .26 19. 8.37 99.2.65 111.59 106.85 129.43 pd Re 9.06 132.89 - 91.73 0.40 11.42 - 100. 71.53 105.24 83.98 89.91 89. 90.66 106. 8’.00 100.49 116. rotaţii) Randamentul activelor imobilizate (lei) Viteza de rotaţie a necesarului de fond de rulment (nr. 100.72 - 16. 14.22 115.

80 814.560.919. care cunoaşte o scădere bruscă în acest an.39 1. Crt.99 11.520.66 1.28 1.1.991.07 17.036. de aproximativ 33.792.28 2. Astfel în 2008.639. 3.716. Suma remunerării capitalului total Valoarea economică adăugată Rcp -154.2.56 -1.033.918. se constată o valoare economică adăugată negativă.52 -24.513. se observă faptul că în trei din cei patru ani supuşi analizei.35 68.39 -5.090.1.77 72.728.2.988.26 -1. 2.36 -1.985.572.378.272.638.35 94.2.099.611.813.499.156.51 22.66 32.868.20 -228.24 -845.1. 2.2.986.92 Analizând evoluţia firmei Biofarm în perioada 2007-2010.20 -1.231.623.060.15 6.21 0.255. VEA -3. 2.06 -506.202.52 -42.36 2010/2009 8.3. Măsurarea factorilor de influenţă asupra EVA 2008/2007 Nr.228.076.39 0.91 94.47 -1.443.811.42 3.1.00 32.88 -24. cu excepţia anului 2008 sub costul mediu ponderat al capitalurilor folosite de firmă. care s-a situat.007. EVA înregistrează pozitivă.571.26 3.774.61 0. 1.140.28 Tabelul 4.1.95 2.47 3. 2. 2.28 2.2.278.24 123.2.308.007.19 1.651.32 2009/2008 -41.05 3.692. Acest fapt s-a datorat valorilor înregistrate de rate de rentabilite a capitalului investit (după impozitare).1.308.235.991.00 6.54 101. Pr’ 94.66 -8.1.540.63 23.042.07 -89. cmpc -180.230.2.1.826.00 -42.1.884. 3.202.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Costul mediu ponderat al capitalului (%) Rezultatul exploatării impozitare după 20. 2.401.89 1.1. 2.79 2.09 -93.735.905.446.228.553.39 -2.001. Această diminuare a costului mediu 41 .005.090.1. 2. 2.752.245.19 -1.306. ca urmare a creşterii ratei de rentabilitate a capitalului investit după impozitare şi a diminuării costului mediu ponderat al capitalurilor.224.080.39 2.1.61 1.752.1.613.653.553.908.1.069.622. 3.3.46 21.427.04 123.2 R Rc g p c Cimp CMPC gki cki Variatia EVA ki Re' Re CA/Ki CA/AI CA/NF 34.4 mil lei. 2.

Finalul anului 2010.Analiza finanicara – SC Biofarm SA ponderat al capitalurilor nu poate fi considerată însă una sănătoasă. pe fondul unei creşteri a rezultatului exploatării dupa impozitare. având în vedere că este bazată pe faptul că firma înregistrează în acest an un cost al capitalurilor proprii negativ. rezultatul net ale exerciţiului fiind o pierdere de aproximativ 21 mil lei. raportând un profit net de aproximativ 20 mil lei. având în vedere faptul că rate de rentabilitate a capitalului investit după impozitare se situează în continuare sub costul mediu ponderat al capitalului. compania reuşeşte să recupereze situaţia nefastă din 2008. Astfel în următorul an. 42 . Valoare economică adăugată rămâne însă negativă. Acest rezultat are o influenţa directă asupra costului mediu ponderat al capitalurilor şi implicit asupra valorii economice adăugate care cunoaşte o diminuare radicală. în timp ce rezultatul exploatării după impozitare scade. având în vedere faptul că suma renumărării capitalului total creşte. suprinde o valoare economica adăugată aflată în creştere. concomitent cu o reducere a renumerării capitalului total.

390.016.002.486.154 -2.302.332 -6.553. din reevaluare etc.din care: Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare Active circulante – total.301.403.422 2009 72.135 58.522 finanţat pe seama: Capital social vărsat Prime de capital Rezerve (legale.547. Activul net reflecta activele intreprinderii negrevate de datorii.121.513.150 20.981 166.476 1.208 12.243 23.052 78.150 109.955 69. respectiv a capitalului propriu corectat.248.553.283 2010 67.037 11.612.906.814 6.549 26.Determinarea Activului Net 2007 2008 – 110.411.163 Active imobilizate total.572.623 10.721 15.826 168.433 920. Tabel 5.550.668.816 12.177.634 9.292 Investiţii financiare 15.1.124 70.430.116.634 19.793.801 19.) Rezultat reportat Câştiguri (pierderi) legate de instrumentele de capitaluri proprii Alte surse 97.864 1.144.974.039 Activ total 13.283.647.780.099.090 26.141.152 0 43 0 0 0 .358.663 109.972.810 32.517 Datorii totale Activul net.120.917 344. statutare.592 153.299 131.248.334.618 140.914. datoriile si capitalurile proprii.449 1.431.987 18.859 19.822 -35.459 66.001 28.025.513 375.307.636 146.1.352 13.822 173.164.755.150 109.375 291.676 100. Activul net exprima averea actionarilor stabilita pe baza bilantului patrimonial.872.491 19.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 5.725 15.950 81.735.119.391 39.506.064.987 care: Stocuri 8.403.141.575 68.048.842 Disponibilităţi 15.486.901 13. Acest indicator este echivalentul activului net contabil.218.038.872 Creanţe 17.992.122.649.701 -2.503.638 148.621 40. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii 5.946.din 55.957 53.779 13.143.169. din conversie.035. Analiza activului net Elementele legate in mod direct de evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii sunt activele.690 -8. din care 152.486.036 38.102.773.

Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii 5. putem preciza faptul ca valoarea activului net ramane relativ constanta pe perioada celor patru ani analizati. Desi modificarea negativa a activului net nu este importanta. poate fi un semnal de alarma privind situatia exploatarii si a gestionarii activelor.2. acestea impunand modificarile observate in structura finantarii activului net. Tabel 5. Valorile sunt exprimate în lei. Dupa anul 2008 activul net inregistreaza cresteri pentru urmatorii doi ani analizati. variatia acestuia fiind nesemnificativa daca luam in calcul fluctuatiile de maxim 2 milioane lei.2. Astfel. ceea ce inseamna ca activele au devansat datoriile totale prin intermediul investitiilor financiare realizate de întreprindere in anii 2009 si 2010. Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus activul net este calculat ca diferenta dintre activul total si datoriile totale. Analiza structurii activului Analiza structurii patrimoniale are ca obictiv stabilirea si urmarirea evolutiei ponderii diferitelor elemente patrimoniale de activ si pasiv. Scaderea aceasta poate fi pusa pe seama scaderii activului total in 2008 fata de anul precedent prin diminuarea investitiilor detinute ca imobilizari.1. Ratele de structura patrimoniala ofera posibilitatea exprimarii bilantului in procente si permite identificarea caracteristicilor majore ale structurii bilantului oferind de asemenea posibilitatea realizarii de analize comparative in timp si spatiu. In urma rezultatelor obtinute mai sus. valoarea acestuia ajungand la aproximativ 148 milioane lei in 2010.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Sursă :Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii. in 2008 indicatorul inregistreaza o scadere de aproximativ 2 milioane lei fata de 2007 atingand valoarea de circa 131 milioane lei.Rate de structura ale elementelor de activ 44 .2. 5. deci valoarea rezultata pentru indicator reprezinta o exprimare materiala a activului net.1.

2.74 8.73 4.13 0.02 9. 5. Investitii financiare 2.2.97 8.81 37.2.55 1.07 18.44 33. ponderea activelor imobilizate a scazut cu aproximativ zece procente.06 11.91 47.69 31.46 52. Stocuri 2. Disponibilitati Sursă :Calculepropriipebazasituatiilorfinanciare ale intreprinderii.2.04% 2008 53. In ceea ce priveste activele circulante. Desi valoarea activelor imobilizate cat si a celor circulante creste in perioada 2007 2008. Pe parcursul perioadei analizate.43 8.09 17.3. Analiza structurii surselor de finantare Ratele de structură ale surselor de finanţare ale întreprinderii analizează importanţa relativă şi evoluţia în timp a diferitelor surse de finanţare utilizate de către firmă.00 7.24 0. Active Circulante 2.46 9. Imobilizari necorporale 1.76 39.3.1.62 13. iar activele circulante au crescut in aceeasi proporţie.20 2010 40.66 5.72% 2009 47. Ratele de structura ale elementelor de pasiv RATE DE STRUCTURA ANI 45 .1.32 21.2.Analiza finanicara – SC Biofarm SA RATE DE STRUCTURA (%) ANI 2007 66.2. Imobilizari corporale 1.38 0.Active Imobilizate 1.38 0. de la circa 66% la aproape 40%.57 24.65 7.05 6. Imobilizari financiare 2.24 0.23 41.75 46. aceste rate de structura sunt explicate de o variatie mai accentuata a celor din urma. procentul acestora in total activ creste in perioada de timp analizata cu pana la 27 de procente.4.14 10. cu tendinte de scadere a influentei pe parcursul perioadei analizate de la 42% in anul 2007 la 32% in 2010.57 59. Se observa faptul ca imobilizarile corporale detin cea mai mare pondere in activele imobilizate.1. Tabel 4. Acest lucru se datoreaza in principal cresterii mai mari a activelor circulante in detrimentul celor imobilizate. Creante comerciale 2.87 7.

chiar inexistente în ultimii doi ani analizati.64 10.85 88. sursele de finantare pe termen lung avand o importanta relativa in stabilitatea firmei.14 86. 7 S-a calculate pe baza formulei (Capital Permanent/Total Pasiv)*100. din capitalul permanent facand parte capitalul propriu si creditele pe termen lung.01 7. Datoriile pe termen lung detin o pondere foarte mica in pasivul total.53 2010 87. Acest fapt denota o stare de echilibru financiar al companiei. insa cresterea lor se poate explica prin contractarea de credite pentru investitii in toti anii analizati. Ponderea datorilor pe termen scurt inregistreaza o crestere de la 7. putem considera ca intreprinderea prezinta o stabilitate financiara ridicata.92 2008 88.Analiza finanicara – SC Biofarm SA (%) Rata stabilitatii financiare7 Rata autonomiei globale Rata datoriilor pe termen scurt Rata datoriei totale 2007 91.82% in anul 2007. acestea pornind de la 0.91% în 2007 şi ajungând la 0.36 Sursă :Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii. Ponderea capitalurilor proprii in total pasiv este de 90. Se observa faptul ca datoriile pe termen scurt detin ponderi modeste in total pasiv. Deoarece acest indicator prezinta valori mari.58 10. aceasta rata de structura scade pana in 2010 cu aproximativ 3 puncte procentuale. 5. Cele mai utilizate rate de lichiditate sunt rata lichiditatii generale.85% in anul 2010. ce au scadenta sub un an. Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor de activ de a se transforma in bani. Ponderea considerabila a capitalurilor proprii in total pasiv pe toata perioada analizata.30 7.73 90. ne indica faptul ca activitatea companiei este finantata in cea mai mare parte din resurse proprii.28 2009 88.98 8. aproximativ 4 puncte procentuale despart valoarea inregistrata in 2007 de valoarea inregistrata in anul 2010.3. scadere ce se datoreaza diminuarii rezervelor din reevaluare.99 88.85 11. 46 .01% în 2007 la 10.29 9. Evolutia acestor rate de structura poate fi explicata prin datorii financiare foarte mici. Ponderea capitalului permanent in total pasiv (rata stabilitatii financiare) prezinta o evolutie descrescatoare pe perioada analizata.82 7. rata lichiditatii curente si cea a lichiditatii imediate.5% în 2010.

avand posibilitatea pe perioada analizata de a-si acoperi datoriile curente din creante si disponibilitati.07 2. Rezulta deci ca firma are o lichiditate imediată foarte mare ea fiind capabila sa isi acopere doar din disponibilitati datoriile pe termen scurt in perioada analizata.5 ceea ce sugereaza că firma este caracerizata printr-o lichiditata generala foarte buna.58 9.96 2010 5.84 3.68 3. Lichiditatea generala reflecta posibilitatea acoperirii obligatiilor curente din active curente.3.50 4. In perioada analizata această rata de lichiditate creste de la 4. Pe toată perioada analizata aceasta rata de lichiditate este supraunitara si nu se cuprinde in intervalul optim 0. Lichiditatea redusă reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante şi disponibilitati. Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea instantanee a intreprinderii de a face fata imediat achitarii unor obligatii tinand cont doar de disponibilitati.73 0.72 0.76 3.6 în 2009.5 în 2010. apoi scade la 5.63 0.58 12.80 în 2007 la 6. aceasta rata de lichiditate depaseste cu mult pragul de 0. Acest fapt ne arata faptul ca societatea este caracterizata de o lichiditate mare.8 – 1. In cazul firmei Biofarm.94 2. O rata de lichiditate atat de ridicata poate fi si un motiv de ingrijorare deoarece firma nu îsi gestionează resursele eficient.98 2008 4. După cum se poate observa in toti anii analizati aceasta rata depaseste pragul de 2.1. Aceasta se poate exprima cu ajutorul ratei solvabilitatii patrimoniale si ratei solvabilitatii generale.81 0.80 4.68 8.3 fiind chiar supraunitara. Tabel 5.04 11.98 2009 6.60 5.Indicatori de lichiditate şi solvabilitate Indicatori de lichiditate Lichiditatea generala Lichiditatea redusa Lichiditatea imediata Rata solvabilitatii generale Rata solvabilitatii patrimoniale 2007 4.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Solvabilitatea este capacitatea întreprinderii de a-si onora obligatiile de plata la scadenta. fata de terti.97 Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii. imediate si indepartate. Pe perioada anilor 2007 – 2010 aceasta rata de solvabilitate 47 . Solvabilitatea generala reprezinta capacitatea firmei de a-si achita obligatiile banesti.

8 Capitalul permanent (angajat) a fost calculat ca fiind capitalul propriu la care se adauga datoriile pe termen lung 48 .956 130.1.787 Rata de finantare a activelor 0.890 5.449 79.129 72.333 4.5.091. dar si a unei parti a creantelor. 5.109.516 146. impusă de decalajul dintre sumele de încasat şi sumele de plătit pe termen scurt.339 78.767 circulante Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii. Analiza fondului de rulment patrimonial 2007 Capital Permanent .903.513. Dupa cum rezulta in urma calculelor de mai sus. Analiza fondului de rulment patrimonial Fondul de rulment patrimonial. crescand finantarea exploatarii din surse stabile.248 136.Analiza finanicara – SC Biofarm SA a depasit cu mult pragul de 1. reflectă lichiditatea curentă în mărime absolută a unei întreprinderi pe termen scurt. Solvabilitatea patrimoniala atesta posibilitatea rambursarii datoriilor pe termen lung din capitaluri proprii.513 52.4.793.143.735 4.385 110. precum şi de decalajul dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante în lichidităţi şi durata medie în care datoriile pe termen scurt devin exigibile. ceea ce ar reprezenta o finantare integrala a stocurilor. Pragul considerat adecvat al acestei rate este de 0.757 0. Tabel 5.052 42. Deoarece acest prag este depasit cu mult de rata de solvabilitate patrimoniala a firmei Biofarm putem spune ca in fiecare an supus analizei firma isi poate rambursa datoriile din capitalul propriu.682 0.Active Imobilizate = Fond de Rulment Rata de finantare a stocurilor 8 2008 2009 2010 152. Aceasta situatie poate fi apreciata ca favorabila.5.790 67.308.431.740. Rata de finantare a stocurilor are valori anuale mai mari de 2. denumit fond de rulment (FR).864 64.4.390. ceea ce reflecta stabilitatea financiara a intreprinderii si capacitatea de a-si achita obligatiile.652 5. se poate spune ca in cei patru ani analizati intreprinderea a inregistrat un fond de rulment crescator.835 0.605. Fondul de rulment reprezintă marja de siguranţă a întreprinderii.533. cu valori de aproximativ 42 milioane lei in anul 2007 ce au crescut pana la aproximativ 79 milioane lei in 2010.

49 .584 lei în 2007 la 82.360. FR>NFR.726 TN 5.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Rata de finantare a activelor circulante releva faptul ca peste 75% din activele circulante sunt finantate pe baza surselor stabile de finantare.387. Indicatorii fondului de rulment Indicatorii Fondului de 2007 2008 Rulment (Lei) 9 44.509. Astfel putem spune că NFR se finanţează integral din resurse stabile şi societatea poate să evite orice dependenţă faţă de resursele de trezorerie.347lei in 2010) se demonstreaza existenta unor capitaluri pe termen lung prin care se pot acoperi necesitatile de finantare ale intreprinderii pe termen scurt. Ca şi în cazul fondului de rulment. Proportia cea mai mare a fondului de rulment permanent este reprezentata de fondul de rulment propriu ceea ce ne spune ca necesitatile de finantare ale intreprinderii sunt acoperite in principal din surse proprii.995.397 FR permanent 42. Se poate remarca faptul că fondul de rulment permite să se finanţeze integralitatea necesarului de fond de rulment datorită faptului că pe toată perioada analizată.762. mai putin pe perioada 2009 – 2010 cand înregistrează o scădere.144.480.588. respectiv cele legate de activitatea de exploatare.761 17. respectiv obligatiile curente ale firmei).823 36.281.867 2010 82.165 6.028.903 CF Sursă : Calcule proprii pe baza Bilanţului financiar 2009 68.347 81.4.446.593 959.480.088 67.169. Fondul de Rulment si Necesarul de Fond de Rulment 9 Fondul de rulment permanent a fost calculat ca fiind diferenta dintre capitalurile permanent si activele imobilizate. restul acoperindu-se din resurse ciclice de exploatare (pasive curente.584 54.706 FR împrumutat 14.617 37.606.2.671 NFR 30.017 844.451.450. Avand in vedere faptul că se observa o crestere a valorii fondului de rulment in perioada 2007-2010 ( de la 44. Fig 5.406.654 31. Tabel 5.417.210 68.894 53.556 850.330 15.691 FR propriu 1.4.666 Existenta unui fond de rulment permanent pozitiv certifica o stare de echilibru financiar pe termen lung.259 29.661.940.450.690 1. NFR cunoaste o evoluţie crescatoare.1.970.026.

867 lei în anul 2009.823lei la sfarsitul anului 2007 la 67.000 20.666 lei în anul 2010.Analizând toţi aceşti indicatori. Analiza gradului de indatorare Tabel 5. echilibru evidenţiat de valorile pozitive ale fiecarui indicator. înregistrând o usoară creştere.1.0966 0.000 30.000 LEI 40. 5.000.000..000.762. pe toata durata analizată. fapt subliniat şi de evoluţia activelor societăţii.5. ceea ce reflectă faptul că SC Biofarm SA nu s-a confruntat în nici un an cu o lipsa de lichidităţi.000.169.0058 Rata indatorarii la termen 0.000.5. În anii 2007 – 2008 . nivelul Cash-Flow-ului s-a menţinut la valori pozitive.000 60.259 in 2010.000. şi în cazul TN putem remarca o creştere de la valoarea de 30.A.000 70.0100 0. valoarea acestuia era de 6.000 80.0079 Sursă : Calcule proprii pe baza situaţiilor financiare ale întreprinderii. Analiza gradului de indatorare 2007 Rata indatorarii globale 2008 2009 2010 0. destul de apropiate.1311 0.000 0 2007 2008 2009 2010 FR permanent NFR Trezoreria netă înregistrează un nivel pozitiv pe toată durata analizată. societatea a cunoscut un intens proces de dezvoltare.028.000 10.0063 0.903 lei. ajungând apoi la valoarea de 29. se poate remarca echilibrul financiar existent la nivelul SC Biofarm S. Ca şi în cazul FR si a NFR. 50 .000.1164 0. Dacă în anul 2008.000 50.000.000.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Fondul de Rulment si Necesarul de Fond de Rulment 90.0872 0. Evoluţiile crescătoare ale acestor indicatori pot fi explicate prin faptul că în timpul acestor ani.417. Cash-Flow a cunoscut o scădere până la valoarea de 959.

73 0.08 7.31 6.07 71.85 2008 823.78 5. Analiza echilibrului financiar funcţional prin metoda ratelor Vitezele de rotație prin cifra de afaceri reprezintă un indicator de eficienta care reflecta schimbarile intervenite in activitatea intreprinderii. prin intermediul proceselor de productie sau comercializare la care participa.1.71 63.71 6.92 0. Scopul de baza al acestor indicatori este de a cuantifica viteza cu care o anumita categorie de active parcurg circuitul bani – produs – bani.44 395.80 2010 746.00 5.44 439.16 0.O viteza de rotatie a 51 .03 5. in urma rezultatelor obtinute mai sus putem preciza faptul ca intreprinderea reflecta prin intermediul rezultatelor mai mari ca 2 o capacitate de indatorare saturata.53 0. Tabel 5.72 0. in valoarea marfurilor oferite spre vanzare.31 Sursă : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.84 0.72 0.6.37 644.11 2. Rezultatele egale si mai mici ca 1 ale ratei indatorarii la termen arata ca datoriile pe termen lung sunt acoperite integral prin intermediul capitalurilor proprii.22 60.34 53. Durata de rotatie este exprimata in numar de zile.Analiza finanicara – SC Biofarm SA In ceea ce priveste gradul de indatorare globala.44 838.21 53.44 1.11 6. Viteza de rotatie este un factor cheie in determinarea lichiditatii.43 5.49 746. 5. iar Viteza de rotatie in numar de rotatii.04 4.95 165.6.44 823.16 0. Duratele si vitezele de rotatie a elementelor de activ si pasiv Durata de rotatie a activului Numar de rotatii (activ) Rata de rotatie a pasivului Numar de rotatii (pasiv) Rata de rotatie a activelor imobilizate Numar de rotatii (active imobilizate) Rata de rotatie a stocurilor Numar de rotatii (stocuri) Rata de rotatie a clientilor Numar de rotatii (clienti) Rata de rotatie a furnizorilor Numar de rotatii (furnizori) 2007 973.29 84. in special in activitatea de exploatare.37 5. O viteza mai ridicata poate certifica faptul ca firma functioneaza mai eficient.49 299.83 71.27 3.11 68.79 2009 838.14 98.53 0.92 61.03 0. regasindu-se in final. O viteza de rotatie mare permite afacerii sa faca mai multe operatiuni fara sa isi sporeasca activele.37 973.57 50.03 0.

52 . lucru care imbunatateste lichiditatea. Durata de rotatie a elementelor reprezinta numarul de zile necesare pentru ca elementele patrimoniale sa treaca prin toate stadiile circuitului economic. ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 5 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. ceea ce ne indica faptul că firma poate realize aproximativ 1.07. Viteza de rotatie a imobilizarilor a inregistrat valori relative scazute in perioada analizata.Analiza finanicara – SC Biofarm SA stocurilor mare semnifica faptul ca suma de bani blocata in stocuri este mica. atingand in 2010 un numar de rotatii de 5.11.Acest lucru inseamna ca stocurile firmei necesita 60 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic. Cresterea numarului de zile in care creantele se transforma in lichiditati ne poate arata o deficienta a managementului. Viteza de rotatie a clientilor a inregistrat valori mari in perioada analizata. Durata de rotatie a clienților atinge valoarea de aproximativ 71. Acest lucru semnifica faptul ca imobilizările firmei necesită 300 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic. Viteza de rotatie a stocurilor a inregistrat valori mari in perioada analizata. In paralel.22. Acest lucru indica faptul ca furnizorii firmei necesita 68 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic . Durata de rotatie a furnizorilor atinge valoarea de aproximativ 299. atingand in 2010 un numar de rotatii de 5. ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 5 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele.43 de zile in anul 2010. atingand in 2010 un numar de rotatii de 6. atingand in 2010 un numar de rotatii de 1.44 de zile in anul 2010. Acest lucru inseamnă ca toate creantele firmei necesita 71 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic. Durata de rotatie este invers proportionala cu viteza de rotatie. ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 6 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele.31. Durata de rotatie a imobilizărilor atinge valoarea de aproximativ 68. durata de rotatie a stocurilor atinge valoarea de aproximativ 60 de zile in anul 2010 .78de zile in anul 2010. Viteza de rotatie a furnizorilor a inregistrat valori mari in perioada analizata.2 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele.

menţinerea capacităţii de funcţionare a întreprinderii. sub forma fluxurilor de trezorerie. Conform metodei directe. noi investiţii fără finanţare externă. investiţii. încasări din 53 . Fluxurile de numerar din activităţi de finanţare permit estimarea cererii viitoare de fluxuri de numerar din partea finanţatorilor întreprinderii (primiri sau rambursări de credite. Fluxurile de numerar din investiţii reflect măsura în care cheltuielile efectuate au generat resurse care vor produce venituri în viitor (clădiri. finanţare) care au antrenat transformarea patrimoniului întreprinderii.Această situaţie exprimă evoluţia poziţiei financiare a întreprinderii faţă de situaţia de la începutul anului. singurele care conferă autenticitate bunei gestionări a întreprinderii. În egală măsură. cât şi creditorilor. instalaţii). în mod permanent. Fluxurile de numerar pot fi determinate prin două metode: direct şi indirectă. metoda cash-flow-ului actualizatfiind una din metodele de evaluarea întreprinderii. Analiza fluxurilor de numerar Analiza echilibrului financiar prin prisma fluxurilor de numerar serveşte la estimarea necesităţilor viitoare de numerar pe baza situaţiei trecute. trezorerie. cunoaşterea acestora fiind utilă atât acţionarilor. generând dimensiunea ipotetică a performanţelor. Metoda direct presupune deducerea plăţilor din încasările aferente exerciţiului financiar pe tipuri de activităţi şi permite estimarea fluxurilor viitoare de numerar pe total şi pe activităţi. cunoaşterea fluxurilor viitoare denumerar interesează pe potenţialii investitori. interesaţi în existenţa unui numerar suficient pentru plata dividendelor. Toate operaţiunile pe care întreprinderea le realizează se regăsesc imediat sau la termen. Introducerea situaţiei fluxurilor de numerar (trezorerie) ca o componentă a situaţiilor financiare anuale (IAS 7). obligatorie în cazul întreprinderilor mari (OMFP 94/2001) şi opţională în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii (OMFP306/2002) permite o analiză dinamică a echilibrului financiar. numai dacă activitatea sa degajă. deoarece profitul prezentat la sfârşitul anului nu coincide cu soldul disponibilităţilor băneşti la acel moment. fluxurile de numerar din activitatea curentă reprezintă un indicator-cheie al generării de numerar pentru alte activităţi: rambursarea împrumuturilor. O întreprindere poate fi considerată viabilă. plata dividendelor.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 6. Menţinerea echilibrului fluxurilor de trezorerie este o condiţie necesară perenităţii întreprinderii. prin descrierea operaţiunilor (exploatare. interesaţi în recuperareaîmprumuturilor acordate.

294 17.049 1.965 -726 -608.754 12.1.667 206.739 Venituri din subventii pentru investitii -1.927.212. În tabelul de mai jos este prezentata situaţia fluxurile de trezorerie.550.326 Pierderi legate de instrumente de capital -173.655 Scadere / (Crestere) investitii financiare pe termen scurt -5.251 -2.426 1.487 -1.209 17.622 Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant 19.216 18.826 -25.328 -12.617 -4.064.360 Variatia provizioanelor Provizioane pentru riscuri cheltuieli si 267.154 Dividende si actiuni gratuite Venit din vanzare actiuni Venituri din dobanda Cheltuieli cu dobanda -1.948 142.080 Valoarea neta a iesirilor de imobilizari 119.034.877.440 255.263 29.159 344. plăţi pentru răscumpărarea titlurilor emise.987 -747.404.594 4.378 2008 2009 2010 -18.122 -311 -222.704 5.926 Venituri din vanzari de imobilizari -7.079 -1.852 -27.982.089 -72.385.586.446.857 -6.591.668.856 43.087.365 Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura -4.151 19.986 4.Tabloul fluxurilor de numerar 2007 Fluxuri de numerar din activitati de exploatare Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare 15.308. încasări sau plăţi din contracte de leasing).450.649.318 54 .472 10.992.752 1.541 17.535.141.870.337 -6.088 119.166.590 4.375 -460.118 22.053.873.539.844.483 Numerar generat din exploatare 9.198.401 -3.000.089 -1.086.897.260 -43.1.186 Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura 1.895.476.622 Ajustari pentru: Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor 4.906 -2. conform metodei directe: Tabel 6.689 Scadere / (Crestere) stocuri -1.148 96.797 4.Analiza finanicara – SC Biofarm SA emisiuni de titluri.856 6.114.727 -666 -11.969.152 -809.269.696.092 35.641.051.

294 -2.918 2.358.554.440 -3.279.205.7 milioane lei. scaderea acestei valori fiind pusa pe seama cresterii creantelor comerciale.343.754.656 Sursă :Calculepropriipebazasituatiilorfinanciare ale intreprinderii.182.855.429 1. Pentru anul 2010 fluxul de numerar din activitatea de exploatare creste fata de anul 55 .912 -1.242 -109.633.575.887 809.856 2.127.079 621.979 11.398 -1.227.294 1.211 de 7.853.213 Fluxul net de numerar activitati de finantare din 36.930.418 460.098. CASH FLOW-UL TOTAL Din analiza datelor calculate in tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii: Activitatea de exploatare prezinta in anul 2008 o valoare aproape tripla fata de anul 2007.263.381 Fluxuri de numerar din activitati de finantare Numerar din emisiunea de capital social 38. Valorilesuntexprimateînlei.263 -35. ceea ce arata faptul ca incasarile firmei au fost superioare platilor.411.906 -4.143.967 -977.800 2.591 16. Dupa valoarea inregistrata in 2008 de aproximativ 16 milioane lei.166 Fluxuri de numerar din activitati de investitii Achizitii de imobilizari Incasari din vanzarea imobilizari Achizitii de titluri imobilizate Dobanzi incasate Vanzare actiuni Dividende incasate Fluxul net de numerar activitati de investitii din -42.222 2.863.746 - Plati in rate catre furnizorii de imobilizari -986.148 -1.167 72.635 6.632 -33.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Dobanda platita Impozitul pe profit platit Numerarul net provenit activitati de exploatare din -255.095.151.438 -1.103.766 -75. in urmatorul an din activitatea de exploatare a rezultat doar aproximativ 2.172 -2.375 -3.052 -142.209 -2.569 -1.012.059 -206.608 43.647.080 -40.401 6.410.098.427 -27.468 27.427 -1.360 11.050 -760.714.476 1.149.784.009.423.275.234.535 Variatia imprumuturilor Plata obligatiilor leasingul financiar legate de -1.622 -3.292.956 -1.505 -3.255 7.043 -4.

societatea a inregistrat o crestere masiva de imobilizari corporale. cresterea cash flow-ului cu aproximativ 11 milioane lei in anul 2008 fata de anul 2007 reflecta investitia realizata de societate in primul an analizat.2 milioane lei in 2009 si circa -1 milion lei in ultimul an analizat ca urmare a unor incasari mai mici fata de platile aferente perioadei. Pentru anul 2009 indicatorul are valoarea de aproximativ 1.4 milioane lei iar pentru 2010 acesta scade pana la circa -33. ceea ce semnifica faptul ca incasarile intreprinderii au fost superioare platilor. in tabelul de mai sus se poate observa faptul ca in anul 2007 valoarea acestui indicator a fost de circa -42. In ceea ce priveste fluxul de numerar din activitatea de investitii. pierderea suferita legata de instrumentele de capital reflectandu-se in scaderea cash flow-ului total cu circa 9 milioane lei fata de anul precedent. Scaderea cash flow-ului total de la circa 11 milioane lei din anul 2008 la 2 milioane lei in 2009 poate fi pusa in baza investitiilor in active financiare nerentabile. Aceasta crestere are la baza emiterea de actiuni in aceasta perioada. Aceste investitii au dus la un flux de numerar din investitii negativ (aproximativ -33 milioane lei) iar de aici se explica valoarea negativa a fluxului total de numerar din ultimul an analizat. ca urmare a unor cheltuieli pentru investitii mai mari decat incasarile. Valoarea negativa a cash flow-ului de aproximativ -27 milioane lei inregistrata in anul 2010 se explica prin investitiile financiare masive pe termen scurt realizate de intreprindere (aproximativ 66 milioane de lei). Pentru anul urmator. societatea inregistreaza un flux de investitii superior celui inregistrat in anul anterior dar tot negativ de circa -3. in anul 2008 intreprinderea sia diversifcat activitatea de exploatare prin investitii in imobilizari.9 milioane lei. -2.2 milioane lei. Pentru urmatorii trei ani cash flow-ul pentru investitii are valori negative. Astfel. tehnologie si personal astfel obtinand venituri mai mari din activitatea de exploatare. ce a generat fluxuri de numerar care au intrat in intreprindere in anul 2008.Analiza finanicara – SC Biofarm SA precedent la aproximativ 7 milioane lei. Pe ansamblu. de circa -1. In 2008 Biofarm a achizitionat actiuni pe bursa la trei SIF-uri insa din cauza scaderii dramatice a bursei in 2008-2009 firma a consemnat pierderi importante.2 milioane lei.8 milioane in 2008. Valoarea negativa a acestui indicator se poate explica prin faptul ca in acest an. De asemenea. Fluxul de numerar din activitatea de finantare are valoarea de aproximativ 36 milioane lei in primul an analizat. 56 . fluxul de numerar total are variatii semnificative pentru perioada analizata.

7399847 11.00% 0.902943 Sursa : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.763765 In urma calcularii functiei Z-scor pentru Biofarm se observa ca aceasta inregistreaza valori mai mari decat nivelul scorului mediu al companiilor solvente.00% X2= Profit reinvestit/Activ total 9. Cu toate ca modelul Altman are un grad ridicat de universalitate.093042 2009 2010 52.1.60% X3= Profit brut/Activ total 5298.07% X4= Valoarea de piata a capitalului/ Datorii de termen lung 37. acesta a fost construit in conditiile unei economii stabile.31% 12. Unui scor mai mic decat 2.6 * X4 + 1.20% 43. ceea ce indica lipsa riscului de faliment.2 * X2 + 1.65% 59. Iar firmele care obtin un scor aflat intre 1. precut SUA. Modelul Altman Indicatori financiari 2007 33.66% X1= Activ circulant/Activ total 0.99 se afla intr-o stare de incertitudine privind riscul de faliment.55% 48.19% 1697. Aceasta metoda are ca rezultat determinarea unei functii scor.00% 14. fiind aplicat atat in economii cu un grad ridicat de dezvoltare.00% 1845.61% 1361.00% 0.4 * X5 . specific conditiilor de 57 . in acest capitol vom determina aversiunea la faliment a companiei Biofarm luand in considerare metoda ratelor.74% 0. Tabel 7.3* X1 + 1. 2008 46.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Capitolul 7. Modelul lui Altman Dupa cate se stie.43% 0.92% 9.66% 10. cat si in economii mai putin dezvoltate precum Brazilia.675 ii este atasata o probabilitate de 95% ca firma sa devina falimentara in decursul unui an si 85% sa intre in insolventa in doi ani.0 * X3 + 0. functia care sta la baza acestui model este : Z = 3. unde formulele necunoscutelor X sunt detaliate in tabelul de mai jos. ce apreciaza dificultatile financiare ale intreprinderii in perioada analizata. Analiza riscului intreprinderii Deoarece nu detinem informatiile necesare pentru a analiza riscul economic si cel financiar al companiei (nu avem informatii cu privire la marimea cheltuielilor fixe si a celor variabile).10% 44.49% X5=Cifra de afaceri/Activ total Z-SCOR 32.81 si 2.

3679073 4.53% 6.Analiza finanicara – SC Biofarm SA piata din anii 60.676 + 6. nivelul de fiabilitate al functiei scor este alterat in situatia aplicarii sale la un alt moment istoric si la nivelul unei alte economii decat cea americana.00% X2= Cash Flow /Activ total 7. este necesara aplicarea unui model adaptat la conditiile noastre specifice de piata. printre care se afla si industria farmaceutica.4934438 6.9226594 Sursa : Calcule proprii pe baza situatiilor financiare ale intreprinderii.00% 0.7554283 6.77 70. Astfel.0105 * X4 Tabel 7.2.3718 * X1 + 5. am optat pentru functia-scor dezvoltata de catre Ion Anghel pe baza unui esantion apartinand unui numar de 12 ramuri ale economiei romanesti.62% 18.0. Functia care sta la baza acestui model este : A = 5.40% 4.28% 8.08 X4= Obligatii 0 / Cifra de Afaceri 1)*360 A-SCOR 6.37% 0.33% X1= Profit Net/ Venituri Totale 3. Modelul Anghel Indicatori financiari 2007 2008 2009 2010 20. Modelul lui Anghel Deoarece mediul economic din Romania nu este unul stabil. ceea ce indica lipsa riscului de faliment.3932 * X .5. In urma analizei functiei Z-scor pentru Biofarm se observa ca aceasta inregistreaza valori mai mari decat nivelul scorului mediu al companiilor solvente.1427 * X3 . Avand in vedere cele mentionate.77 59. 58 .30 63.92% 0.95% X3= Datorii totale /Activ total 62.00% 16.92% 10.

posibile oportunităţi şi viitoare ameninţări ale companiei Biofarm SA. prin obţinerea unor valori ridicate ale fondului de rulment. Analiza riscului de faliment a indicat capacitatea companiei de plată a datoriilor. urmând o uşoară scădere în anul 2008 şi o revenire pe creştere în 2009. precum şi cei de solvabilitate au valori ce semnalizează o situaţie favorabilă. 59 . De asemenea. Rentabilitatea financiară este superioară rentabilităţilor înregistrate de Antibiotice Iaşi. Biofarm înregistrează valori în creştere ale rezultatului brut din exploatare în anul 2007. Zentiva SA şi Farmaceutica Remedia în perioada analizată exceptând valorile obţinute în 2008.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Concluzii În urma realizării acestei analize am desprins următoarele puncte forte. precum şi cea de acoperire a dobânzilor. Rentabilitatea economică ce exprimă eficienţa utilizării activelor înregistrează valori superioare ratei inflaţiei şi rentabilităţii celorlalte companii din sectorul farmaceutic în anii 2007 şi în 2009. mai mult sau mai puţin relevante pentru perioada destinată analizei. au avut drept rezultat faptul că Biofarm se află în afara pericolului de faliment. respectiv puncte slabe. a activelor curente nete. cifra de afaceri nefiind afectată de criza financiară începută în 2008. Ecartul pozitiv dintre pragul de rentabilitate de exploatare sau operaţional şi nivelul cifrei de afaceri realizate de-a lungul celor patru ani analizaţi. indicatorii de lichiditate. Analiza riscului de faliment a relevat o lichiditate ridicată a companiei. Puncte forte Din punct de vedere al rentabilităţii cuantificată în valori absolute. mediului economic şi sectorului farmaceutic. Cele două modele de predicţie ale riscului de faliment. Costul achiziţionării unei unităţi din profilul companiei este mai scăzut decât în cazul celorlalte companii în anul 2009. precum şi a necesarului de fond de rulment. Valoarea vânzărilor companiei este în creştere de-a lungul întregii perioade analizate.

Deprecierea acestora a condus la constituirea unui provizion şi implicit la creşterea cheltuielilor financiare şi obţinerea unei pierderi a exerciţiului în 2008.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Puncte slabe Datorită rezultatului financiar negativ înregistrat în anul 2008. O cotă de piaţă redusă. Ponderea imobilizărilor financiare în total active a fost foarte ridicată în anul 2007. acela al producerii de medicamente. Soluţionarea problemelor întâlnite de Biofarm se poate realiza prin aplicarea unor măsuri precum: 60 . Obiectivul principal al companiei. Astfel. Ameninţări Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor a fost destinată achiziţionării de imobilizări financiare. Măsurile de austeritate adoptate de către Guvern prezintă o influenţă negativă asupra vânzărilor de medicamente. peste nivelurile optime poate indica un semnal al unui cost de oportunitate mult prea ridicat. după care a scăzut pe fondul deprecierii activelor financiare. Rezultatele companiei sunt afectate în principal de modificarea activelor financiare deţinute. rentabilitatea economică a activului economic capătă valori negative. diminuarea provizionului a condus la o creştere artificială a profitului net în 2009. compania se îndepărtează de la obiectul principal de activitate. După ce valoarea activelor s-a ameliorat. Lichiditatea mult prea ridicată. de maximizare a averii acţionarilor poate fi periclitat de volatilitatea foarte ridicată a rentabilităţii acţiunilor faţă de rentabilitatea pieţei. în special a suplimentelor alimentare cărora li se aplică din 2010 un TVA majorat şi care deţin o pondere de 50% în cadrul portofoliului de produse Biofarm. de 37%.

cash-flowurilor obţinute de acţionari. costul de oportunitate. - Apelarea la resurse împrumutate pentru realizarea investiţiilor. deoarece un grad mai ridicat al levierului financiar ar conduce la un efect pozitiv asupra rentabilităţii financiare. - Eliminarea excesului de lichiditate. - O creştere a vitezei de rotaţie a stocurilor şi creanţelor asociată cu o scădere a vitezei de rotaţie a furnizorilor şi a celorlalte datorii pe termen scurt. cea de exploatare şi nu pe cea financiară prin mărirea portofoliului de imobilizări financiare ce pot denatura rezultatele obţinute de companie şi semnalizarea unor performanţe nesatisfăcătoare. 61 . Acest lucru se poate realiza prin creşterea operativităţii utilizării activelor: eliminarea stocurilor create peste nivelul efectiv necesar procesului de producţie.Analiza finanicara – SC Biofarm SA - Orientarea spre activitatea de bază. selectarea atentă a furnizorilor astfel încât aceştia să îşi respecte termenele de livrare sau fundamentarea necesarului de materii prime în corelaţie cu cererea de produse. prin realizarea unor investiţii în active corporale la o rată de rentabilitate superioară celei cerute de acţionari.

S. Isfanescu A. Dragota M.ro . Vintilă G.bnr.insse. Editura Economica.. nr.M.Site-ul Institutului National de Statistica 62 . Obreja L. 2006.ro .Site-ul Bancii Nationale a Romaniei *** www. Gestiunea Financiară a Întreprinderii. Ediţia a VI –a. 2003. Bucureşti.ro Site-ul bursei de valori din Romania *** www.. Falimentul : radiografie si predictie. Ed Economica. Ciobanu A. 2002. Analiza economico-financiara.Analiza finanicara – SC Biofarm SA Bibliografie 1. 2. 5. 3.ro Site-ul pietei de capital din Romania *** www.Site-ul companiei Biofarm.kmarket. 4. Bucureşti.. 626/2001.ro ... Editura ASE.bvb.biofarm. Editura Didactică şi Pedagogică. Management financiar Vol II.. Bucureşti. 1199/2004 *** www.. *** www. Anghel I. Dragota V. modificat de O. Bucuresti. 2002. Cursurile si seminariile de Analiză financiară *** Ordinul Ministerului Sanatatii nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->