Sunteți pe pagina 1din 13
 
PROIECT DE LECIE
Ţ
DATA:CLASA:
 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
 
PROFESOR-EDUCATOR:ARIA CURRICULARĂ:
Terapie educationala, complexa si integrata
MODUL:
Terapie ocupationala
SUBMODUL:
Activitate de expresie plastica
TEMA:
„Cosul cu fructe de toamna”
TIPUL DE LECŢIE:
formare/consolidare de priceperi şi deprinderi prin lucrari practice.
NIVELUL EXPERIENTIAL AL ELEVILOR :
au mai desfasurat astfel de lectii.
OBIECTIV FUNDAMENTAL:
exersarea conduitei independente pentru integrarea sociala.
OBIECTIVE DE REFERINTA:
 - dezvoltarea capacităţilor elevilor de a proiecta, confecţiona şi evalua produse simple;- dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul obţinerii unui produs;- sǎ combine tehnici şi instrumente variate în vederea îndeplinirii unui scop propus;- sǎ utilizeze tehnicile învǎţate în înfrumuseţarea mediului apropiat;- sǎ aprecieze calitatea unui produs finit, în funcţie de criteriile date.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
 
:A.OBIECTIVE COGNITIVE:Oc1.
sa raspunda la intrebarile profesorului;
Oc2.
sa numeasca fructele de toamna din cos;
1
 
Oc3.
să denumească materialele şi instrumentele folosite pentru realizarea lucrării;
Oc4.
sa aseze fiecare sablon pe hartia glace;
Oc5.
sa traseze cu creionul , conturul sablonului ;
Oc6.
sa decupeze cosul si fructele desenate cu ajutorul sabloanelor, pe hartia glace;
Oc7.
sa lipeasca cosul decupat din hartie glace albastra in mijlocul colii albe de hartie;
Oc8.
sa lipeasca fiecare fruct decupat din hartie glace in locul indicat de profesor (deasupra cosului albastru);
Oc9.
optional, elevii pot decupa si lipi pe langa cosul cu fructe sub forma de chenar, frunze de toamna ( din hartieglace maro, galbena, verde, rosie);
Oc10.
să aplice etapele realizării produsului;
Oc11.
îmbine tehnicile învăţate în realizarea produsului;
Oc12.
să mânuiască ustensilele de lucru (foarfeca, rigla, lipici, coli albe);
Oc13.
 
să taie hârtia după contur, să asambleze şi să lipească formele obţinute, în vederea realizării lucrării propuse;
B.OBIECTIVE AFECTIV-ATITUDINALE:Oa1.
să manifeste un comportament adecvat în relaţia cu colegii;
Oa2.
sa manifeste interes fata de activitate;
Oa3.
sa fie atenti la indicatiile profesorului.
C.
OBIECTIVE PSIHOMOTRICE:Op1.
sa-si coordoneze miscarile in timpul activitatii;
Op2.
sa adapteze pozitia corpului si a mainilor in functie de sarcinile efectuate.
STRATEGIA DIDACTICĂ :
 
1.RESURSE PROCEDURALE :a)Metode şi procedee :
conversaţia euristica, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, activitateaindependentă, expunerea;
2
 
b)Forme de organizare :
individual, frontal.
2.RESURSE MATERIALE:
carton, coli albe, creioane, guma de sters, hartie glace, sabloane cos si fructe de toamna (mar, para, gutuie, nuca,strugure, pruna), cos cu fructe de toamna (mar, para, gutuie, pruna, nuca ,strugure), frunze, model realizat de profesor, casetofon, foarfeca, carioci negre, lipici, ghicitoare.
3.RESURSE TEMPORALE: 
45 de minute. 
4. RESURSE BIBLIOGRAFICE:
 Programa scolara de Terapie ocupationala aprobata cu nr.5234/01.09.2008 ;
Constantin Cucoş (coord.),
 Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice
,Iaşi, Editura Polirom, 1998;
Daniela Stoica,
 Abilităţi practice clasele I-IV 
, Piteşti, Editura ,,Carminis”, 1999;
“Terapia educaţională integrată “, ed. Pro Humanitate , 1997 , coord.I.Muşu, A. Taflan;
,,Proiecte tematice orientative ‘’, ed. Tehno Art , 2006 , A. Ana , S.M.Cioflica.
4.
FORME ŞI TEHNICI DE EVALURE :
 observarea sistematică, probă practică, autoevaluare, evaluare orala.
3
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505