Sunteți pe pagina 1din 7

1. 2. 3. 4. 5. 6.

www.eurpa.int ---inormatii la obiect Economia integrarii europene-carte, autor Molle,editura Ed Epygraf,Cishinau 2009 Puterea de transformare a UE-autor Grabbe,Epygraf,Chisinau 2008 Afaceri in mediul European-autor Misco,editura UAIC,Iasi 2006 Cosntructia europeana-autor Enciu,editura Civites,2008 Manualul afacerilor europene-Institutul European din Ro,Bucuresti,2006

Tema 1:Integrarea interstatala.Abordari conceptuale 1. 2. 3. 4. Definirea notiunii de integrare interstatala Formele integrarii economice Instrumentele integrarii Procesul integrarii

1.Integrarea este un proces de eliminare treptata a frontierilor economice intre statele independente .In consecinta acestea ajung sa functioneze ca o singura entitate.Procesul de integrare este un fenomen characteristic perioadei modernE.Inegarea interstatala propune realizarea a mai multor obiective cu character economicsi politic: 1. Bunastarea economica-se manifesta datorita unei piete de desfacere mai mari,a unei concurente mai acerbe si respectiv oferta a unor produse ma calitative si/sau mai ieftine 2. Pacea si securitatea-datorita fenomenului de integrare se reduce considerabil riscul unor conflicte militare 3. Democratia-in cazul in care aderarea la o structura integrationista este conditionata cu pastrarea democratiei sunt mult mai mici riscuri de aparitie a unei dictaturi 4. Drepturile omului-in acelasi mod pot fi aparate si drepturile omului,in cazul in care aceasta este o conditie pentru aderare Integrarea se poate realiza pe 2 dimensiuni: 1. Integrarea pietilor-se refera la schimbul liber de marfuri (preturi mai mici si marfa calitativa) si libera circulatie a facctorilor de productie,astfel vom avea o alocare adecvata a fortelor de munca mai si a capitalului 2. Integrarea politicilor-se bazeaza pe armonizarea si consolidarea reglamentarilor institutionale ce au ca scop reglamentarea legilor economiei de piata (politica Agricola,industriala 2.Formele integrarii economice 1. ZONA ECONOMICA LIBERA care include taxe vamale 0,intre tarile membre ale zonei,insa fiecare stat va aproba taxe vamale propriiin raport cu tarile terti.Intre statele economice libere este necesar de a mentine controlul vamal pentru a nu permite importul prin teritoriul a tarilor cu taxe vamale mici 2. Uniunea vamala-este o uniune in care tarile nu numai exlud intre ele taxele vamale dar si aproba taxe vamale commune in raport cu tarile terti 3. Piata comuna in conformitate cu care asistam la liberalizarea atit a comertului ,cit si a fortei de munca (capital si forta de munca) 4. Uniunea economica si monetara-aceasta prevede integrarea la nivel de politici,cum ar fi cea fiscal,industrial,agricola s.a.,precum si crearea uneimonede unice 3.Instrumentele integrarii Exista urmatoarea Ierarhie a instrumentelor de integrare:

1. Informarea-se manifesta atunci cind statele se informeaza recirpoc despre obiectivele si politicile pe care le urmeaza,aceste informatii pot determina partenerii sa-si modofice politicile sale pentru o coerenta mai mare,cu toate acestea fiecare tara are dreptul de a-si allege politicile potrivite 2. Consultarea in conformitate cu aceasta tarile nu numai se informeaza reciproc ,dar si solicita opinia alotr parti.Aceasta ar permite promovarea unor politici mai coerente ,mai mult ca atit partenerii vor cunoaste politici noi eventual mai bune 3. Coordonarea-in conformitate cu acest instrument partenerii negociaza si trebuie sa ajunga la un raport cu privire la modul de actiune,astfel se vor adopta anumite reglamentari ce vor functiona la nivel international,si poate capata forma armonizarii (limitarea diversitatii),legislatiilor nationale 4. Unificarea-presupune inlaturarea instrumentelor nationale si adoptarea unei comune pentru toti,trebuie sa evidentiem ca exista o dependent invers proportionala dintre formele si instrumentele integrarii pe deoparte si competenta nationala,prin urmare vor fi utilizate acele instrumente si forme de integrare,care sunt capabile sa solutioneze problemele insa sa diminueze cit mai putin posibil competenta natiionala

4.Procesul integrarii-se manifestaprin 2 dimensiuni: 1. Integrarea in profunzime-este determinata de trecerea la un alt nivel mai superior si este determinate de acele beneficii sau costuri determinate de acest proces.Beneficiile la etapele inferioare de integrare sunt determinate de :o repartizare mai buna a resurselor,concurenta mai mare si respectiv costuri mai mici ai productiei,iar calitatea mai buna.Costurile sunt determinate de riscul falimentului aunor intreprinderi mai putin performante si probabilitate mai mare de crestere a somajului.La etapele superioare de integrare beneficiile sunt determinate de efectul de scara a politicilor (costuri mai mici),precum si datorita monedei unice,costuri de tranzactionare mai reduse,riscurile sunt determinate de faptul ca este mai putin luat in consideratie interesele nationale si diversitatea mai mica a solutiilor. 2. Integrarea in largire-este deasemenea determinata de raportul cost beneficii,astfel beneficiile trebuie sa fie mai mari atit pentru uniune,cit si pentru fiecare stat ce doreste sa adere.Procesul de largire poate fi examinat si prin prisma achizitiei sau fuziunii a unor intreprinderi,astfel cum companiile transnationale au devenit puternice si limiteaza optiunile strategice ale altor intreprinderi mai mici in asa mod si uniunile economice de tari influieneaza alte state prin determinarea acestora a acceptarii reglamentarii proprii in diverse domenii. Tema 2 :Integrarea si comertul extern 1. Politica protectionista si liberala 2. Conceptia lui Viner 1.Multe tari protejeaza producatorii interni de concurenta straina prin multiplele restrictii cu character tarifar si cu character netarifar.Exista mai multe argumente in favoarea protectionismului dintre care evidentiem: 1. Independent strategica-orice stat nu trebuie sa fie independent de livrarea resurselor strategice din partea unor state neisgure,mai ales in cazul unui pericol de conflict militar 2. Sustinerea industriilor incipiente-este necesar de protejat industriile incipiente in raport cu concurentii straini ,care sunt la un nivel mai inalt de dezvoltare 3. Inbunatatirea situatiei cu balanta de plati-datorita diminuarii importului 4. Diversificarea economiei nationale-fapt ce diminueaza riscurile economice 5. Crearea locurilor de munca-datorita barierelor pentru import ar putea aparea intreprinderi c ear produce marfuri autohtone de substitutii. Exista si anumite argumente si pentru protejarea exportului,pentru a nu admite exportul de tehnologii pentru tarile ce constituie un pericol military,politic sau economic sau pentru neadmiterea exportului de materie prima si

prelucrarea acestuia pe piata interna pentru a crea o valoare adaugata mai mare.Adeptii liberalismului considera ca benefbeneficiile uneipiete libere sunt mai mari si este determinate de alocarea mai adecvata a resurselor specializarea in domeniuin care este asiguratavantajul relativ si astfel oferta marfurilor la un pret mai mic si o calitate mai buna 2.Tarile pot promova comertul prin crearea uniunilor vamale,aceasat determina liberalizarea comertului dintree tarile ce sunt in uniune si protejarea pietii in raport cu tarile terti,acest fenomen a fost studiat de catre Vener,care a introdus 2 notiuni: 1. Crearea de comert -are loc atunci cind cererea se deplaseaza dela produsul intern protejat si sccump la produsul din tara partenera a uniunii cu pret mai redus datorita excluderii barierelor in comert 2. Deturnarea de comert-are loc atunci cind importurile de la producatorul eficient din afara uniunii vamale este inclucuit cu prodicatorul din interiorul uniunii vamale,care devine mai avantajos datorita taxelor vamale in raport cu tarile terti. Modelul lui Viner :

Tema 3:Istosicul consolidarii UE 1. 2. 3. 4. Procesul de integrare European pina anul 1870 Procesul de integrare European in perioada anilor 1870-1914 Dezintegrarea in perioada anilor 1914-1945 Accelerarea integrarii europene din 1945 pina in present

1.In evul mediu timpuriueconomia Europei a fost marcata de o mare fragmentare a pietii,astfel regiunile au devenit aproape complet independente economic.Abia incepind cu secolul douasprezece odata cu dezvoltarea oraselor se dezvlta si comertul in primul rind cu produsul de lux.Exxistau o multitudine de bariere pentru comert cum ar fi: 1. Diferite unitati de masura 2. Multiple taxe vamale 3. Mijloace primitive de transport etc Miscara de capital era limitata cu precadere la comert si la imprumuturi a unor state in conditie de razboi.POSIBILITATEA DE DEPLASARE A FOSRTE DE munca era limitata datorita iobagiei.Odata cu revolutia franceza a demarat procesul de integrare a economiilor regionale in economiile nationale aceasta s-a manifestat prin: 1. Desfiintarea tuturor barierelor pentru comertul interregional 2. Impunerea taxelor vamale si a altor bariere comerciale la hotarele nationale 3. Introducerea unui system comun de unitati de masurare Acest process a determinat integrarea la nivel national.O data insa cu crearea Imperiului lui Napoleon,acest system a fost multiplicat la nivel Europe,uropeanrece fundamental acestui system a fost principiile politico-militare,structura respective nu a fost viabila.In perioada anilor 1815-70 comertul international s-a bazat pe specializarea intersectoriala.La sfirsitul acestei perioade comertul,migratia si circulatia capitalului erau practice liberalizate.In aceasta perioada au fost si unele tentative de integrare interstatala,astfel s-a incercat de a crea uniunea monetara latina,pe baza francului francez,tentative esuata.De asemenea prntru prim data in anul 1860 dintre Franta si MB a fost introdusa clauza natiunii celei mai favorizate.

2.Anii 1870 au fost caracterizati de razboiul dintre Franta si Prusia,precum si alte conflicte militare.Acest factor a determinat promovarea unei politici protectioniste si aastfel a fost afectat relatiile economice internationale.Comertul de marrfuri crestea in acelasi ritm ca si nivelul producerii,dezvoltarea REIeuropene a fost stimulata de specializarea sectoriala ,efectul producerii in masa precum si imbogatirea infrastructurii de transport.In aceasta perioada se amplifica procese migrationiste.Astfel sute de mii de polonezi si est europeni lucrau sezonier in Germania.Sectorul financiar se dezvolta rapid,ca in 1913.,soldul total de investitii sttraine sa fie mai mult decit PIB-ul european,iar fluxul de investitii anuale sa constituie 5 % din PIB,acestea fiind repartizate in felul urmator: 1. 25% in tarile europene 2. 25 % in SUA 3. 50 %- in late state ale lumii Relatiile monetare erau guvernate de regulile etalonului de aur. In aceasta perioada pentru prima dat apar institutii cu caracter international.Astfel apare in 1875 uniunea internationala a telegrafului si in 1874 uniunea postala universala pentru solutionarea unor probleme specifice. 3.Odata cu izbucnirea primului razboi mondialtarile au intreprins un set de masuri de diminuare a dependentei sale de piata externa,astfel economia a fost guvernata de conditiile razboiului ca rezultat,comertul extern s-a diminuat de 2 ori in raport cu perioada interbelica,iar investitiile straine au constituit numai 20%.Existau anumite forme de cooperare economice internationala cu precadere a statelor din acelas bloc militar.Trebuie de evidentiat ca au intreprins si anumite masuri de integrare economica in aceasta perioada,astfel a fost promovata ideea crearii uniunii vamale a statelor din fostul Imperiu Hbsburgic,precum si un proiect privind comertul liber a 29 de tari prevazut in cadrul conferintei de la Geneva ,in 1927,ambele tentative esuale.In 1920 a fost creata legea natiunilor ce isi propunea ca scop mentinerea in Europa,precum si determinarea unei colaborari economice si sociale fara a demonstra rezultate deosebite.In 1930 a fost creata Banca pentru plati internationale ce avea ca scop facilitatea platilor,fiind atestate si rezultate pozitive.Un rezultat pozitiv asupra dezintegrarii l-a avut abolirea sistemului etalonului de aur, fapt ce a dterminat dezvoltarea a mai mutltor valute.Ca urmare a marei depresii economice 129-133,statul intervine mult mai insistent in economie. 4.Procesul de integrare s-a lansat dupa cel de-al doilea razboi mondial fiind determinat atit de ratiune economica,cit si de cea politica.Pentru neadmiterea unor noi conflicte militare,procesul de integrare necesita crearea a unor institutii internationale si in acest sens exista 2 viziuni: I. Organizatia supranationala in cadrul caruia se elibereaza si implimenteaza politici in mod independent si in care reprezenantii guvernelor nationale adopta decizii bazindu-se pe principiul majoritate.Modalitatea supranationala a fost propusa pentru prima data de Jean Monnet la 9 mai 1950,ulterior ministrul de externe a Frantei Schuman a prenezntat un plan ce prevedea integrarea institutiilor de baza a institutiilor Frantei si Germaniei,ca rezultat dupa un sir de negocieri a fost semnat tratatul de la Pris in 1952 ce a primit denumirea de Comunitatea europeana a carbunelui si otelului,la care au aderat Franta,Germania,Benelux si Italia. Organizatia interguvermanetala-care dispune de un mic secretariat si in cadrul caruia reprezentantii guvernelor adopta decizii prin procedura umanitatii.Calea interguvernamentala a fost propusa de catre alte state in 1959 in frunte cu M. Britanie,fiind creata Asociatia Economica a Liberului Schimb,nefiind insa atestate rezultatele deosebite.

II.

Au fost depuse anumite eforuturi pentru crearea comunitatii europee de aparare si comunitatii politice europene,insa Franta nu a acceptat aceste masuri,ca rezultat,tarile respective s-au axat spre integrare europeana unde existau mai putine divergente.

Ulterior integrarea europeana a continuat pe dimensiunea economica,astfel ca rezultat al tratatului de la Roma in 1958 a fost creat euroatomul si unitatea economica europeana,astfel aceste 3 acorduri au constituit fundamental Integrarii europene.Ulterior datorita a noii decizii,Acordul creeri cu privire la economica europeana devine cel mai important.In 1985 este adoptat prevederile de la Schangen,ce presupun libera deplasare a cetatenilor statelor europene.In 1987 este semnat actul unice European ce prevede integrarea pietilor si politicilor europene.Tratatul de la Maastricht prevede crearea UE,precum si introducerea moedei unice Euro.(1992).Tratatul de la Amsterdam din 1997,prevede intensificarea integrarii in cadrul UE,inclusive si in alte domenii decit cele economice: 1. Politica externa si securitatea 2. Justitie si afeceri interne Tratatul de la Lisabona a fost adoptat in 2007,si a intrat in vigoare decembrie 2009,prevazind anumite reforme institutionale.Astfel a fost instituita functia de presedinte al UE si functia de reprezentant al afacerilor externe. UE este caracterizata de un process de largire continua,astfel daca erau 6 state membre,acum sunt 27.In 1972 au aderat MB,Danemarca si Irlanda,in 1981 Grecia,in 1986 Spania si Portugalia,1995 Finlanda,Suedia si Austria,In 2004 Polonia,Cehia,Slovacia,Ungaria,Slovenia,Estonia,Lituania,Letoni,Malta si Cipru,in 2007 adera Romania si Bulgaria. Tema 4 :Institutiile UE 1. 2. 3. 4. Comisia europeana Consiliul de ministry si consiliul European Parlamentul European si curtea europeana de investitii Alte institutii

1.Conisia European este o structura ce se situeaza intre secretariat si govern,astfel activitatea acestuia nu se limiteaza numai la pregatirea deciziilor,dar indeplineste si rolul al unui Guvern impartind aceste imputerniciri cu consiliul de ministri.Principalele sarcini ale comisiei europene sunt: 1. Initierea actiunilor-comosia europeana are dreptul de initiative,propune politici si legi noi,Comisia este reprezentata ;a sedintele consi;iului de ministry si aale comitetului reprezentantilor permanenti,astfel apara interesele uniunii in raport cu interesele nationale.Dreptul la initiative il are si consiliul European. 2. Executarea politicilor-Comisia europeana este responsabila pentru executarea intregului spectru de politici,in multe cazuri consiliul de minstri ar limitat libertateta de exercitare a functiilor executive ,ale comisiilor,prin impunerea unor consultatii cu comitete 3. Implimentarea bugetului-aceasta include utilizarea resurselor a diferitor fonduri cum ar fi:Fondul regional,f.social,f.de coeziune si dezvoltare,f, agricol. 4. Aplicarea legilor-comisia europeana supravegheaza implimentarea corecta a prevedrilor tratatelor de catre orice stat membru,intreprindere sau persoana,in cazul actiunilor neadecvate vor fi instituite procedure legale de examinare la curtea europneana de justitie.Comisia europeana este formata din 27 de membri,fiind reprezentat de fiecare stat membru al UE.Fiecare comisar este responsabil de activitatea unui domeniu specific,reprezinta interesle UE si nu se subordonoeaza guvernelor nationale. 2.Consiliul de ministri-reprezinta principalul organ de decizie al UE,si esteformat din ministry delegati din tarile al UE.Componenta consiliului de ministry variaza in functie de problemele discutate,in general este format din ministry de externe dar pot fi si ministry din alte domenii cum ar fi:agricultura,sporturi s.a.Statele memre preiau presedentia consiliului de ministry pe durata a 6 luni,ministrii din consiliu sunt responsabili in fata parlamentelor nationali si nu in fata parla metului European.Un rol important in pregatirea sedintei revine comitetului rperezentatelor permanenti (COREPER),ce se intilnesc in fiecare saptamina in cadrul grupelor de lucru,COREPER examineaza propunerile comisiei europene , consiliul European este format din sefii de govern.la sedintele consiliului numite Summit pot participa si ministrii de externe ,sedintele se petrec de 4 ori pe an.Rolul consiliului European este de a defini orientarile strategice

de dezvoltarede dezvoltare ale UE.Cu toate acestea pot fi examinate si alte subiecte cu caracter operational in cazul in care acestea nu au putut fi solutionate la nivelul consiliului de ministri. 3.1.Pentru prima data sedintele adunarii parlamentare a avut loc in 1950,fiind reprezentati de deputati din fiecare stat membru.Pentru prima data alegerele euro-parlamentare s-au petrecut in 1979,iar ultimile in 2009,deputatiii sunt alesi pentru o perioada de 5 ani.Lucrarile parlamentului sunt efectuate atit in cadrul comitetelor,cit si in cadrul parlamentului.Initial orice initiativa este examinata in comitete este selectat un raportor,care prezinta initiativa in cadrul sau plenul parlamentului.Lucrarile parlamentului se efectueaza la Strazburg,iar lucrarile comitetelor la Brusel si Luxenburg .Parlamentul european are urmatoarele competenta: 1. Aprobarea acetlor legislative (drept limitat) 2. Apropbarea bugetului parlamentul european aproba sau respinge bugetul in cazul in care:cheltuielile sunt determinate de prevederile tratatelor UE,parlamentul poate interveni cu modificari numai in structura lui,referito la alte cheltuieli acestea pot fi modificate in intregime. 3. Parlamentul european poate interveni cu propuneri de modificare a politicilor 4. Controlul-comisia europeana va prezenta un raport annual despre activitatea sa ,deasemenea comisarii trebuie sa raspunda la iterpelarile parlamentare. 3.2.Aplicarea si interpretare legislatiei europeneeste realizata de curtea suprema de justitie.Statele nationale si institutiile europene au acces nelimitat la Curtea Suprema de Justitie ,in acelasi timp persoanele fizice si juridice ale statelor membreau acces limitat astfel vor putea apela numai in cazul in care,diferendul nu a fost solutionat de catre institutiile nationale. 4.Alte institutii 1. Curtea de conturi-aceasta institutie examineaza modul in care au fost gestionate resursele UE de catre institutiileUE.De asemenea examinzeaza eficienta managementului finacniar 2. Comitetul economicsi social- este constituit din reprezentantii patronatului ,sindicatelor,muncitorilor,liber profesionistilor,consumatori,care ofera consultatii comisiei europene si consiliului de ministri referitor la diferite politici 3. Comitetul regiunilor-este un organ consultativ,pentru comisia europeana si consiliul de ministri in privinta intereselor locale si specificul problemelor regionale 4. Sistemul european al bancilor centrale si Banca Centrala Europeana-poarta responsabilitatea cu privire la politica monetara a UE 5. Banca Europeana de investitii-care acorda credite guvernelor intreprinderilor ce prezinta interes pentru mai multe state UE,insa in ultima perioda acorda credite si pentru alte state inafara UE Tema 5:Reglamentarea si bugetul UE 1. 2. 3. 4. Instrumentele juridice Procesul de adoptare a legislatiei Notiuni generale ale bugetului UE Cheltuieli si venituri

1.Regulile fundamentale ale UE sunt stipulate in tratatele UE ,de asemenea sunt si alte instrumente de o importanta mai redusa cum ar fi:regulamente,decizii si directive: 1. Regulamentele -sunt obligatorii pentru statele membre,astfel legislatia europeana are prioritate in raport cu cea nationala 2. Decicia-este obligatorie in privinta statelor la care se refera 3. Directiva-este obligatorie in privinta rezultatului ce trebui atins,insa fiecare stat are dreptul de a alege modalitatea de realizare,prin urmare la nivel national vor fi aprobate leggi sau decrete ce deriva din directiva.

2.Procesul de adoptare a legislatiei 1. Pprima etapa pregatire-comisia europeana elaboreaza un proiect de lege si in acest scop initiaza discutii de lucru cu comitetele de experti nationali,de asemenea comisia prezinta opiniile in fata consiliului de ministri si a parlamentului european.Consiliul de ministri si parlamentul european la momentul sau vor prezenta amendamentele sale comisiei europene,care isi poate revizui propunerea 2. Prima lectrura-este examinat in comitete si parlamentul european,propunerea reviziuta si ulterior proiectul de lege cu amendamente va fi propus spre examinare consiliului de ministri 3. A 2-a lectura- decizia consiliului de ministri este pregatita de comitetl reprezentantelor permanenti,astfelpropunerea va fi prezentata cu pozitiile si recomadarilecomitetelor si ale parlamentului european,ca rezultat consiliul de ministri in unele cazuri va adopta hotarirea impreuna cu parlamentul european ,iar in unele cazuri de sinestatator.Deciziile v-or fi luate cu majoritatea calificat,In unele cazuri insa in anumite domenii sensibile ,decizia trebuie sa fie unanima 3.Notiuni generale ale bugetului UE UE ocupa pozitie intermediara dintre o organizatie internationala si un stat federal,astfel UE nu are venituri proprii si impozite specifice ale uniunii SI si transfer de resurse cu caracter fiscal si nefiscal ,astfel veniturile bugetului UE constituie 1% din PIB UE,in timp ce pentru alte constituie 40%.Bugetul UE este relativ limitat (constituie circa 140 mlrd. Euro),cu toate acestea are un impact deosebit asupra anumitor domenii cum ar fi:agricultura,proiecte de infrastructura,pentru anumite regiune subdezvoltate a UE.Trebuie de evidentiat faptul ca veniturile si cheltuierile bugetului UE trebuie sa fie echilibrate.