Sunteți pe pagina 1din 2

4.

Masuri promotionale si de stimulare a exporturilor


Masurile promotionale se adreseaza consumatorilor din alte tari. Autoritatile publice dintr-o tara pot
actiona asupra consumatorilor externi pt a-i motiva sa prefere produsele realizate in tara respectiva prin
facilitarea practicarii unor preturi mai mici, oferirea diverselor stimulente.
Ex: sprijinirea frmelor pt participarea la targuri si expo. internationale; reprezentarea comerciala in
strainatate; acordarea de consultanta si asistenta clientilor externi.

Masurile de stimulare a exporturilor se adreseaza producatorilor interni si au rolul de a-i motiva sa
prefere pietele externe, contribuind la realizarea unor obiective de poltica macroeconmica.

1 Masuri de stimulare de natura bugetara presupune obtinera unor sume de bani de la buget.
Subventiile directe de export sunt alocatii de la bugetul de stat acordate firmelor cu scopul de contribui
la rentabilizarea activitatilor de export atunci cand pr. de pe piata externa nu le permit acoperirea
costurilor.
Subventii directe de export; subv. acordate pt folosirea bunurilor indigene fata de bunurile importate;
subv. pt promovarea anumitor ramuri ale ind.
De regula sunt subventionate sectoarele aflata in declin dar care pot crea pobleme economice prin
disparitia lor (siderurgia, constructia de nave, industria textila si a incaltamintei). Un sector traditional
subventionat este agricultura deoarece este un sector strategic pt economie si pt asigurarea
independentei alimentar. Agric. a fost permanent subventionata in majoritatea tarilor lumii.

Primele directe de export: sunt acordate firmelor exportatoare carea u activitati profitabile pe piata
interna/externa. Scopul acestor masuri de stimulare este cresterea vol. exporturilor. Firmele sunt
motvate sa prefere pietele externe de unde vor incasa valuta.

Subventionarea indirecta a exporturilor


2. Masuri de stimulare de natura fiscala
In acest caz frmele nu primesc bani de la bugetul statului, in schimb ele sunt scutite de anumite obligatii
fiscale.
Facilitati fiscale care vizeaz abunuri angrenate in tranzactii export-import (scutirea de plata drepturilor
vamale la anumit bunuri, reducerea taxelor vamale in situatii determinate). Regimul drawback este
menit sa stimuleze exporturile prin restituirea taxelor percepute la importul unul produse daca acestea
se reexporta sau sunt incorporate in prod. destinate exportului.
Facilitati fiscale acordate exportatorilor: frmele sunt scutite de plata impozitelor care trtebuiesc platite
pt act. de export. Aceste stimulente maresc gradul de cointeresare al producatorilor si exportatorilor pt
impulsionarea exporturilor.


3. Masuri de stimulare a exporturilor de natura financiar-bancara
Creditul furnizor se fol. pt promovarea exp. de bunuri cu valori mari, cu ciclu lung de fabricatie. Exp.
vand bunurile pe credit, apoi se adreseaza institutiilor specializate pt a le presenta doc de tranzactie,
asigurandu-si creditul si obtinand o polita de asigurare.

Creditul cumparator este acordate de o banca din tara exportatorului unor cumparatori straini cu
conditia ca din aceste bani sa fie cumparata bunuri determinate din tara care acorda creditul. Bancile
care realizeaza aceste activitati beneficiaza de anumite facilitati din partea statului.

Liniile de credit sunt o varianta a creditelor de cumparator, au la baza acorduri interguvernamentale
care prevad garantarea de catre inst. statului a unor credite destnate realizarii unor ob. de valor mari.
Se acorda pe perioade lungi de timp.
Creditele consortiale se folosesc pt a realiza obiective economice de mare valoare. Banci dein mai multe
tari contribuie la constituirea consortiului si la finantarea obiectivului respectiv.
Creditele de asistenta se acorda de agentii guvernamentale din tarile dezvoltate, unor tari in curs de
dezvoltare care prezinta inters politic, economic sau militar pt tara care acorda creditul.

4. Masuri de stimulare de natura valutara
Cele mai uzuale masuri :
Primele valutare rep. bonificatii acordate firmelro exportatoare pt a converti valuta obtinuta din export
in moneda nationala. Se pot acorda selectiv pe categ. de mf sau pe relatii geografice. Prezinta avantajul
ca valuta obtinuta din exp. este plasata pe piata valutara interbancara contribuind la alimentarea
acesteia si al redefinirea politicii de schimb valutar.

Deprecierea monedei nationale masura de stimulare a exporturilor care produce efecte pe t.scurt si are
efect stimulativ daca ritmul deprecierii este superior celui in care se degradeaza puterea de cumparare
la intern.
Acest lucru este favorabil firmelor exportatoare deoarece acestea pot reduce preturile practicate pe
pietele externe fara a inregistra pierderi deoarece incasarile in moneda nationala nu se diminueaza.
Deprecierea actioneaza ca o subventie directa de export care nu este platita de bugetul statului.