Sunteți pe pagina 1din 17

IFRS 8 Segmente

Operaionale
Cuprins
1. Noiuni teoretice privind IFRS 8.........................................................3

1.1 Descrierea standardului................................................................................. 3

a. Principalele caracteristici ale IFRS-ului...........................................................3

b. Principiul de baz........................................................................................... 5

c. Domeniul de aplicare..................................................................................... 5

d. Segmente de activitate.................................................................................. 5

e. Criterii de agregare........................................................................................ 6

f. Praguri cantitative......................................................................................... 6

1.2 Prezentarea informaiilor............................................................................... 7

2. Aplicarea practica a IFRS 8..............................................................10

Concluzii

Bibliografie

IFRS 8 Segmente operaionale

2
1. Noiuni teoretice privind IFRS 8

a. Descrierea standardului
IFRS 8 a fost emis in noiembrie 2006 si data intrarii in vigoare este 1 ianuarie 2009. El a
inlocuit IAS 14. Standardul international de raportare IAS 14 Raportarea informatiilor pe
segmente a fost emis in august 1981 si a fost reformulat in 1994 ca fiind Raportarea pe
segmente.1

IFRS 8 a fost modificat de urmatoarele IFRS-uri:

IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare (revizuit in septembrie 2007);


Imbunatatiri la IFRS-uri (emis in aprilie 2009);
IAS 24 Prezentarea informatiilor privind partile afiliate (emis in noiembrie 2009).
IFRS 8 adopta un management de raportare pentru a identifica segmentele operationale.
Este probabil ca, in majoritatea cazurilor, structura segmentelor operationale va fi la fel in
conformitate cu IAS 14, deoarece IAS 14, la fel ca IFRS 8 defineste segmentele de raportare ca
unitati organizatorice pentru care informatiile se raporteaza de catre personalul cheie de
conducere in scopul evaluarii performantei si alocarii resurselor viitoare. Atunci cand structura
interna a unei entitati si gestionarea sistemului de raportare se bazeaza pe linii de productie ori
zone geografice, IAS 14 cere societatii sa aleaga una ca segment primar de raportare. Cu toate
acestea, IFRS 8, nu impune aceasta cerinta pentru raportarea informatiei asupra unui produs sau
unei baze geografice si in unele cazuri aceasta poate duce la diferite segmente fiind raportate in
conformitate cu IFRS 8 in comparatie cu IAS14.2
Standardul international de Raporare Financiara 8 Segmente de activitate stabileste
dispozitiile prezentarii informatiilor despre segmentele de activitate ale unei intreprinderi si de
asemenea despre produsele si serviciile acesteia, despre zonele geografice in care isi desfasoara
activitatea si despre clientii sai principali.

i. Principalele caracteristici ale IFRS-ului

IFRS-ul specifica modul in care o intreprindere trebuie sa raporteze informatii despre


segmentele sale de activitate in situatiile financiare anuale si, ca modificare in consecinta la IAS
34 Raportarea financiara interimara, prevede ca o societate sa raporteze informatii selectate
despre segmentele sale de activitate in rapoartele financiare interimare. De asemenea, acesta
stabileste si dispozitiile pentru prezentarile de informatii aferente produselor si serviciilor,
zonelor geografice si principalilor clienti.
IFRS-ul impune unei entitati sa raporteze atat informatii financiare cat si descriptive
despre segmentele sale raportabile. Segmentele raportabile sunt segmente de activitate sau
agregari de segmente de activitate care satisfac criterii specifice. Segmentele de activitate sunt
componente ale unei entitati pentru care sunt disponibile informatii financiare distincte, evaluate
in mod regulat prin hotararea principalului factor decizional operational pentru alocarea
resurselor in cadrul evaluarii performantei.3
1
www.nzica.com, New Zealand Institute of Chartered Accountants Segment reporting,
accesat la 26.11.2013;
2
www.ey.com, IFRS8 Operating segments Implementation guidance, accesat la data de
26.11.2013.
3
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Standardele
internationale de raportare financiara - Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011. Partea A,
3
IFRS-ul impune societatii sa raporteze o evaluare a profitului sau pierderii pe segmentul
de activitate si a activelor segmentului. De asemenea, impune unei acesteia sa raporteze o
evaluare a datoriilor segmentului, dar si elementele particulare de venituri si cheltuieli daca se
realizeaza in mod regulat astfel de evaluari pentru principalul factor decizional operational. Sunt
prevazute reconcilieri ale totalului veniturilor segmentului raportabil, totalului profitului sau
pierderii, totalului activelor, datoriilor si a altor valori prezentate pentru segmentele raportabile
cu valorile corespunzatoare din situatiile finaciare ale entitatii.
IFRS-ul impune societatii sa raporteze informatii despre veniturile derivate din produsele
sau serviciile sale (sau din grupe de produse si servicii similare), despre tarile in care aceasta
realizeaza venituri si detine active, dar si despre clientii principali, fara a tine seama daca aceste
informatii sunt folosite sau nu de catre conducere in procesul decizional. Totusi, IFRS-ul nu
impune unei entitati raportarea informatiilor care nu sunt pregatite pentru uz intern in cazul in
care informatiile necesare nu sunt disponibile, iar costul elaborarii acestora este prea mare.
De asemena, IFRS-ul impune unei entitati sa furnizeze informatii descriptive cu privire la
determinarea segmentelor de activitate, la produsele si serviciile oferite de segmente, la
diferentele dintre evaluarile utilizare in informatiile pentru segmentul de raportare si cele
utilizate in situatiile financiare ale societatii si la modificarile in evaluarea valorilor pe segmente
de la o perioada la alta.
Conform unui articol publicat prima data in revista Accounting and Business
magazine, IFRS 8 defineste un segment de functionare ca o component a unei entitati:
- Care se angajeaza in obtinerea de venituri din activitati desfasurate
- A caror rezultate de exploatare sunt revizuite in mod regulat de catre seful de segment.4
Conform KPMG, o retea globala de firme profesionale cu specializarea Audit, fiscalitate
si servicii de consultanta, pasii aferenti determinarii segmentelor operationale in conformitate
cu IFRS 8 sunt:5

ii. Principiul de baz


O societate trebuie sa prezinte informatii pentru a permite utilizatorilor situatiilor sale
financiare sa evalueze atat natura si efectele financiare ale activitatilor de afaceri in care se
angajeaza, cat si mediile economice in care isi desfasoara activitatea.

Marea Britanie, 2011, pg.A288.


4
www.accaglobal.com, The global body for Professional Accountants IFRS 8 Operating
segments, publicat in noiembrie/decembrie 2007 in Accounting and Business magazine,
accesat la data de 26.11.2013;
5
www.kpmg.com, The application of IFRS: Segment reporting Executive Summary, July
2010, accesat la 26.11.2013
4
iii. Domeniul de aplicare
Prezentul IFRS trebuie sa se aplice:

a) Situatiilor financiare separate sau individuale ale unei entitati:

- Ale carei datorii sau instrumente de capitaluri proprii se tranzactioneaza pe o piata


publica (atat o bursa nationala sau straina sau o piata nereglementata, cat si pe pietele
locale si regionale)

- Care inainteaza sau este in curs de a inainta situatiile sale financiare unei comisii de
valori mobiliare sau unei alte organizatii de reglementare cu scopul emiterii oricarei
categorii de instrumente pe o piata publica;

b) Situatiilor financiare consolidate ale unui grup cu o societate-mama:

- Ale carei datorii sau instrumente de capitluri proprii sunt tranzactionate pe o piata
publica (atat o bursa de valori nationala sau straina sau o piata nereglementata, cat sip e
pietele locale si regionale)

- Care inainteaza sau este in curs de a inainta situatiile sale financiare consolidate unei
comisii de valori mobiliare sau unei alte organizatii de reglementare in scopul emiterii
oricarei categorii de instrumente pe o piata publica.
Daca raportul financiar prezinta atat situatiile financiare consolidate ale unei societati-
mama care intra sub incidenta prezentului IFRS, cat si situatii finaciare separate ale societatii-
mama, informatiile pe segmente se prezinta numai pentru situatiile financiare consolidate.

iv. Segmente de activitate


Un segment de activitate este o componenta a unei societati:

a) Care se angajeaza in activitati de afaceri din care sa poata obtine venituri si in urma carora
poate suporta cheltuieli (inclusiv venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu alte
componente ale aceleiasi entitati);
b) Ale carei rezultate din activitate se examineaza periodic de catre principalul factor decizional
operational al societatii in vederea luarii de decizii cu privire la alocarea resurselor pe
segment si a evaluarii performantei acestuia;
c) Pentru care se prezinta informatii financiare diferite.
In general, un segment de activitate are un administrator de segment, acesta fiind direct
responsabil. El mentine un contact periodic cu principalul factor decizional operational pentru a
discuta activitatile, rezultatele financiare, previziunile sau planurile pentru segmentul respectiv.
Termenul de ,,administrator de segment identifica mai degraba o functie, si nu neaparat un
administrator cu titlu specific. Principalul factor decizional operational poate fi, de asemenea,
administrator de segment pentru unele segmente de activitate. Un singur administrator poate fi
raspunde pentru multe segmente de activitate.
O entitate trebuie s raporteze separat informatii despre fiecare segment de
activitate.6
6
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Standardele
internationale de raportare financiara - Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011. Partea A,
5
v. Criterii de agregare

Doua sau mai multe segmente de activitate pot fi agregate intr-un singur segment de
activitate daca agregarea se face conform cu principiul de baza al prezentului IFRS, segmentele
au caracteristici economice asemenatoare si segmentele sunt similare pentru toate aspectele
urmatoare:
a) Natura produselor si serviciilor;
b) Natura proceselor de productie;
c) Tipul sau categoria de clienti pentru produsele si serviciile lor;
d) Metodele utilizate in distribuirea produselor sau prestarea serviciilor lor;
e) Daca este cazul, natura mediului de reglementare, cum ar fi: sector bancar, asigurari
sau utilitati publice.

vi. Praguri cantitative

O entitate trebuie sa raporteze separate informatiile despre un segment de activitate care


respecta oricare dintre urmatoarele praguri cantitative:

a) Veniturile sale raportate, inclusiv vanzarile catre clienti externi si vanzarile sau
transferurile intre segmente, reprezinta 10% sau mai mult din veniturile combinate,
interne si externe, ale tuturor segmentelor de activitate.
b) Valoarea absoluta a profitului sau a pierderii sale raportate este 10% sau mai mult din
cea mai mare valoare, in valoare absoluta, dintre profitul combinat raportat pentru toate
segmentele de activitate care nu au raportat o pierdere si pierderea combinata raportata
din toate segmentele de activitate care au raportat o pierdere.
c) Activele sale reprezinta 10% sau mai mult din activele combinate ale tuturor
segmentelor de activitate.
Segmentele de activitate care nu se incadreaza in niciunul din pragurile cantitative pot fi
considerate raportabile, si pot fi prezentate separat, daca conducerea crede ca informatiile despre
segmente ar fi utile pentru utilizatorii situatiilor financiare.

b. Prezentarea informaiilor
O entitate trebuie sa prezinte informatii pentru a da posibilitatea utilizatorilor
situatiilor sale financiare sa evalueze natura si efectele financiare ale activitatilor de afaceri
in care se angajeaza, precum si mediile economice in care isi desfasoara activitatea.7
Pentru a respecta acest principiu, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii
pentru fiecare perioada pentru care se prezinta o situatie a rezultatului global:
a) Informatii generale (factorii utilizati pentru identificarea segmentelor raportabile
ale entitatii, inclusiv baza de organizare si tipurile de produse si servicii din care isi obtine
veniturile fiecare segment raportabil);

Marea Britanie, 2011, pg.A293.


7
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Standardele
internationale de raportare financiara - Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011. Partea A,
Marea Britanie, 2011, pg.A294.
6
b) Informatii despre profitul sau pierderea pe segment raportat, inclusiv veniturile si
cheltuielile specificate incluse in profitul sau pierderea pe segment raportat, activele
segmentului, datoriile segmentului si baza de evaluare.
c) Reconcilieri al totalului veniturilor pe segment, ale profitului sau pierderii pe
segment, ale activelor segmentului, datoriilor segmentului si ale altor elemente importante pe
segment cu valorile corespunzatoare ale entitatii.

1. Informaii despre profit sau pierdere, active i datorii

O entitate trebuie sa raporteze o evaluare a profitului sau pierderii si a activelor totale


pentru fiecare segment raportabil. O entitate trebuie sa raporteze o evaluare a activelor si
datoriilor totale pentru fiecare segment raportabil daca aceste valori sunt furnizate in mod
periodic principalului factor decizional operational. O entitate trebuie sa prezinte, de asemenea,
urmatoarele informatii despre fiecare segment raportabil daca valorile specificate sunt incluse in
evaluarea profitului sau pierderii pe segment examinata de catre principalul factor decizional
operational sau sunt furnizate in alt fel, periodic, principalului factor decizional operational, chiar
daca nu sunt incluse in evaluarea profitului sau pierderii pe segment:

a) Veniturile de la clientii externi;

b) Veniturile din tranzactii cu alte segmente de activitate ale aceleiasi entitati;


c) Veniturile din dobanzi;
d) Cheltuielile cu dobanzile;
e) Deprecierea si amortizarea;
f) Elementele importante ale veniturilor si cheltuielilor prezentate in conformitate cu
punctul 97 din IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare;

g) Interesele entitatii in profitul sau pierderea entitatilor asociate si ale asocierilor in


participatie contabilizate prin metoda punerii in echivalenta;
h) Cheltuielile sau veniturile privind impozitul pe profit
i) Elementele nemonetare semnificative, altele decat deprecierea si amortizarea.

2. Evaluare

Valoarea fiecarui element de segment raportat trebuie sa fie evaluarea raportata


principalului factor decizional operational in scopul luarii deciziilor privind alocarea resurselor
pentru segmentul respectiv si evaluarea performantei acestuia. Ajustarile si eliminarile care se
efectueaza la realizarea situatiilor financiare ale unei societati si alocarile veniturilor,
cheltuielilor si castigurilor sau pierderilor trebuie incluse in determinarea profitului sau pierderii
raportate pe segment numai daca sunt incluse in evaluarea profitului sau pierderii segmentului
utilizata de catre principalul factor decizional operational.
7
3. Reconcilieri

O entitate trebuie sa furnizeze reconcilierile tuturor elementelor urmatoare:


a) Totalul veniturilor segmentelor raportabile cu veniturile entitatii;
b) Totalul evaluarilor profitului sau pierderii pe segmentele raportabile cu profitul sau pierderea
entitatii inainte de cheltuielile cu impozitele (venitul pe impozit) si de activitatile intrerupte;
c) Totalul activelor segmentelor raportabile cu activele entitatii;
d) Totalul datoriilor segmentelor raportabile cu datoriile entitatii;
e) Totalul valorilor segmentelor raportabile pentru fiecare alt element importat in informatii
prezentat, cu valoarea corespunzatoare a entitatii.
Toate elementele de reconciliere semnificative trebuie identificate si descrise separat.

4. Informaii privind produsele i serviciile

O entitate trebuie sa raporteze din partea clientilor externi pentru fiecare produs si
serviciu sau pentru produse si servicii similare, exceptie fiind cazul in care informatiile necesare
nu sunt disponibile si costul elaborarii acestora ar fi mult prea mare, caz in care acest fapt trebuie
prezentat. Valorile veniturilor raportate trebuie sa ia in considerare informatiile financiare
utilizate pentru a intocmi situatiile financiare ale entitatii.

5. Informaii privind zonele geografice

Aceasta norma se refera la prezentarea informatiilor referitoare la venituri si active pe


zone geografice. Analistii au declarat ca aceste informatii cu privire la venituri din partea
clientilor din diverse zone geografice ii ajuta la intelegerea concentratiilor de risc datorate
modificarilor negative ale conditiilor economice si a prognozelor randamentului datorate
modificarilor economice pozitive.8

6. Informaii privind principalii clieni

O entitate trebuie sa ofere informatii privind masura in care depinde de clientii principali.
Daca veniturile din tranzactiile cu un singur client extern se ridica la 10% sau mai mult din
veniturile societatii, entitatea trebuie sa prezinte acest fapt, valoare nominala a veniturilor din
partea fiecarui astfel de client, dar si identitatea segmentului sau segmentelor care raporteaza
veniturile. Aceasta nu trebuie sa prezinte identitatea unui client principal sau marimea veniturilor
pe care fiecare segment le raporteaza din partea acelui client. In sensul prezentului IFRS, un grup
de entitati despre care entitatea raportoare stie apartin unui control comun trebuie considerat a fi
un singur client.

8
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Standardele
internationale de raportare financiara - Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011. Partea B,
Marea Britanie, 2011, pg.B641
8
IFRS 8 a adus schimbari considerabile n raportarea pe segmente, cele mai multe fiind n
concordan cu obiectivele standardului.9

2. Aplicarea practica a IFRS 8

a. SSIF Broker SA - Situaii financiare individuale IFRS

Entitatea are doua segmente raportabile principale care au caracteristici diferite astfel
incat necesita prezentare separata.
Unitatile strategice de afaceri ofera servicii si produse diferite, fiind administrate separat
deoarece necesita know-how si strategii de marketing diferite. Directorul executiv al entitatii
revizuieste cel putin lunar activitatile ce tin de segmentele raportabile.
Cele doua segmente au si cheltuieli comune ce nu pot fi departajate fara un grad foarte
mare de subiectivism.
Cele doua segmente raportabile sunt segmentul intermediere si segmentul tranzactionare:

9
www.nzica.com, New Zealand Institute of Chartered Accountants Segment reporting,
accesat la 26.11.2013;

9
Activitatea de intermediere cuprinde tranzactiile de intermediere pentru client pe piata.
Pozitiile semnificative din situatiile financiare care sunt influentate de aceste operatiuni
sunt:
- Venituri din comisioane incasate de la client, cheltuieli privind comisioane
platite la Casa de compensatie;
- Creante nete privind sumele de incasat de la bursa pentru client in urma
tranzactiilor derulate de client; aceste sume pot cuprinde contravaloarea
actiunilor tranzactionate, sume aferente tranzactiilor cu derivative: marje
inchise, profit real.
- Datorii fata de client reprezentand disponibilitatile clientilor depuse pentru
tranzactionare.

Activitatea de tranzationare cuprinde operatiunile de cumparare si vanzare de titluri de


plasament si produse derivate. Pozitiile semnificative din situatiile financiare care sunt
influentate de aceste operatiuni sunt:
- Plasamentele efectuate, care pot cuprinde titluri disponibile pentru vanzare,
instrumentele financiare la valoare justa prin contul de profit sau pierdere,
valoarea de piata a produselor derivate;
- Cheltuielile si veniturile din tranzactionare;
- Ajustarea valorii plasamentelor, recunoscuta fie in contul de rezultate in cazul
instrumentelor financiare la valoare justa prin contul de profit sau pierdere si
produselor derivate, fie in contul de rezultate global in cazul titlurilor
disponibile pentru vanzare;

Astfel, se prezinta urmatoarele informatii referitoare la segmentele raportabile:

10
SSIF Broker SA- Informaii privind segmentele raportabile

In lei 2012 2011 2012 2011


Total din Interme- Tranzactio- Nerepar- Total, din Interme- Tranzactio- Nerepar- Total segmente
care: diere Nare tizat care: diere nare tizat raportabile
Venituri de la client externi 2,959,288 2,959,288 0 3,049,761 3,049,761 0 2,959,288 3,049,761
Cheltuieli cu materii prime 0 0
Venituri privind titlurile si 9,986,833 0 9,986,833 7,802,290 0 7,802,290 9,986,833 7,802,290
alte instrumente financiare
cedate
Venituri din dividende 2,452,998 2,452,998 2,596,101 2,452,998 2,596,101
Cheltuieli privind titlurile si - 0 -12,412,868 -7,042,169 0 -7,042,169 -12,412,868 -7,042,169
alte instrumente financiare 12,412,868
cedate
Cheltuieli cu personalul si -4,104,410 Nerepartizat Nerepartizat -4,104,410 -3,319,256 Nerepartizat Nerepartizat -3,319,256 -4,104,410 -3,319,256
asimilate
Amortizare, depreciere -1,373,997 Nerepartizat Nerepartizat -1,373,997 -531,024 Nerepartizat Nerepartizat -531,024 -1,373,997 -531,024
imobilizari corporale si
necorporale
Ajustari de valoare privind 4,255,854 0 4,255,854 -6,515,808 0 -6,515,808 4,255,854 -6,515,808
imobilizarile financiare
Cheltuieli cu provizioane 0 0 0 -5,000,000 -5,000,000 0 0 -5,000,000
pentru riscuri si cheltuieli
Cheltuieli privind prestatii -2,471,531 Nerepartizat Nerepartizat -2,471,531 -2,126,195 Nerepartizat Nerepartizat -2,126,195
externe
Total explicitat: -707,833 2,959,288 4,282,817 -7,949,938 -13,682,401 -1,950,239 -5,755,687 -5,976,475
Profitul segmentului -612,353 -13,967,505 -612,353 -13,967,505
raportabil inainte de
impozitare
Activele segmentului 83,936,113 81,553,401 83,936,113 81,553,401
raportabil, din care:
- Imobilizari corporale 4,051,015 Nerepartizat Nerepartizat 4,190,398 Nerepartizat Nerepartizat 4,051,015 4,190,398
- Imobilizari financiare 79,885,098 11,883,085 68,002,013 77,363,002 8,276,105 69,086,897 79,885,098 77,363,002
Datoriile segmentului 15,233,859 11,462,191 1,673,813 2,097,855 10,529,914 8,567,298 84,000 1,878,616 13,136,004 8,651,298
raportabil, din care:
- sumele clientilor 11,395,894 11,395,894 8,567,298 8,567,298 11,395,894 8,567,298

11
Reconcilierea veniturilor, profitului sau pierderii, activelor i a datoriilor segmentelor
raportabile

Reconciliere

In lei 2012 2011


Venituri
Total venituri aferente segmentelor raportabile 2,959,288 3.049,761
Venituri nerepartizate la segmente 22,985 24,579
Eliminarea activitatilor intrerupte 0 -116,343
Venituri consolidate 2,982,273 2,957,997

Contul de rezultate
Total profit sau pierdere aferent segmentelor -612,350 -13,967,505
raportabile
Eliminarea activitatilor intrerupte 0 295,764
Profit consolidate inainte de impozitare -612,350 -13,671,741
Active
Total active aferente segmentelor raportabile 83,936,113 81,553,401
Active aferente segmentelor neraportabile 3,066,412 3,774,593
Total active consolidate 87,002,525 85,327,994
Datorii
Total datorii aferente segmentelor raportabile 13,136,004 8,651,298
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 7,500,000 7,500,000
Datorii privind impozitul amanat 200,908 181,946
Datorii aferente segmentelor neraportabile 2,097,855 1,878,616
Total datorii consolidate 22,934,767 18,211,860

Segmentul de intermediere realizeaza venituri din comisioane din urmatoarele produse:

In lei 2012 2011


Venituri din comisioane BVB 1,879,711 2,758,256
Venituri din comisioane Sibex 66,208 126,432
Venituri din comisioane Wiener Borse 687,368 12,256
Venituri din activitati conexe 36,001 152,817
Venituri Forward 0 0
2,959,288 3,049,761

Tranzactiile cu clientii se realizeaza atat de catre brokeri cat si on-line.

12
b. Segmente operaionale Rompetrol

Acest standard inlocuieste IAS 14 ,,Raportarea pe segmente. Grupul a concluzionat ca


segmentele operationale determinate in conformitate cu IFRS 8 sunt aceleasi cu segmentele
operationale identificate anterior conform IAS 14. Informatiile de furnizat conform IFRS 8 sunt
prezentate in nota urmatoare, incluzand informatiile comparative relevante revizuite.

a) Segmente de afaceri

In scopuri de management, Grupul este organizat in prezent in 3 segmente rafinarie,


petrochimie si marketing. Rafinarea cuprinde Rafinaria, Petromidia si Rafinaria Vega.
Petrochimia cuprinde operatiunile Rompetrol Petrochemicals, Marketing cuprinde Romoil,
Rompetrol Downstream, Rompetrol Logistics si operatiunile celorlalte filiale.

Contul de profit i pierdere

13
Note privind bilanul

14
b) Segmente geografice

Toate facilitatile de productie ale Grupului sunt amplasate in Romania. Tabelul urmator
furnizeaza o analiza a cifrei de afaceri nete a Grupului in Functie de piata geografica.

2009 2008 2009 2008


USD USD RON RON
Romania 1,583,019,886 2,301,634,482 4,649,904,687 6,757,829,003
Export, din care: 897,420,116 1,632,979,827 2,634,915,203 4,794,592,070
Produse petroliere 754,437,517 1,416,181,038 2,215,103,994 4,158,049,146
Roduse 142,982,599 216,798,789 419,811,209 636,542,924
petrochimice
Total 2,480,440,002 3,934,614,309 7,282,819,890 11,552,421,073

Concluzii

15
Se considera ca principalele beneficii ale acestei norme sunt acelea ca:
- Intreprinderile vor raporta informatiile pe segment in cadrul rapoartelor financiare
interimare;
- Unele intreprinderi vor raporta un numar mai mare de segmente;
- Majoritatea intreprinderilor vor raporta mai multe elemente de informatii cu privire la
fiecare segment;
- Intreprinderile vor raporta segmente care corespund rapoartelor de gestionare interna;
- Intreprinderile vor raporta informatiile pe segment care vor fi consecvente cu alte parti
ale rapoartelor lor anuale.

Totusi, in opinia lui Gilbert Gelard si a lui James J Leisenring , acest IFRS nu permite
utilizatorilor situatiilor financiare sa evalueze activitatile unei entitati si mediul economic in care
aceasta opereaza, chiar si cu includerea prevederii de prezentare de informatii si de reconciliere
cu situatiile financiare anuale ale entitatii, deoarece aceasta nu defineste profitul sau pierderea pe
segment si nu prevede atribuirea consecventa a activelor, profitului sau pierderii segmentelor.

Bibliografie

1. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Standardele


internationale de raportare financiara - Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011. Partea
A, Marea Britanie, 2011;

16
2. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Standardele
internationale de raportare financiara - Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011. Partea
B, Marea Britanie, 2011;
3. www.accaglobal.com, The global body for Professional Accountants IFRS 8
Operating segments, publicat in noiembrie/decembrie 2007 in Accounting and
Business magazine;
4. www.ey.com, IFRS8 Operating segments Implementation guidance;
5. www.kpmg.com, The application of IFRS: Segment reporting Executive Summary,
Iulie 2010;
6. www.nzica.com, New Zealand Institute of Chartered Accountants Segment reporting;
7. www.rompetrol.ro;
8. www.ssifbroker.ro.

17

S-ar putea să vă placă și