Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE INVATAMANT:
DATA: 06.06.2017
GRUPA: Mare
PROPUNATOR:
CATEGORIA DE ACTIVITATE:A.D.E – Ed.muzicala
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul estetic si creativ
TEMA: „O lume minunată”
„Dacă vesel se traiește”
MIJLOC DE REALIZARE: a) cântec
b) joc muzical
TIPUL DE ACTIVITATE: cântec- predare
Joc muzical: repetare
FORMA DE REALIZARE: predare – repetare
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe
SCOPUL ACTIVITATII: Formarea deprinderii de a intona corect, expresiv si omogen,
cântecul, respectând poziția corectă, tonul, semnalul de început, dicția si respirația in emiterea
sunetelor;
Consolidarea deprinderii de a asocia versurile jocului cu miscările proprii.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Să retină versurile si linia melodică a cântecului;
 Să interpreteze cântecul respectând linia melodică, ritmul si pauzele;
 Să execute miscările sugerate de text și jocul muzical.
METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul;
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: laptop, videoproiector, scara melodică, recompense;
DURATA: 30-35 min
BIBLIOGRAFIE: Programa activitaților instructiv-educative în gradinița de copii;
SCENARIUL ACTIVITATII

NR. EVENIMENTUL CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE


CRT DIDACTIC DIDACTICE
1. Moment Se asigură un climat optim pentru
organizatoric desfăsurarea activității:
-aerisirea sălii de grupă;
-pregatirea materialului didactic necesar;
-aranjarea scaunelelor in forma de
semicerc.
- intrarea si asezarea ordonata a copiilor
- reamintirea poziției corecte de cantat
(spatele drept, picioarele pe podea, mâinile
pe genunchi).
2. Captarea atenției Se va realiza printr-o proiecție a unui Conversația
filmuleț avâd ca fond muzical cântecul ,,O Explicația
lume minunată”
3. Anunțarea temei Va fi anunțat titlul cântecului ,,O lume Explicația Observare
si a obiectivelor minunată” de Mihai Constantinescu (vezi Conversația curenta
anexa 1) si titlul jocului muzical ce va fi
repetat : „Daca vesel se traiește”.
Se precizează obiectivele.
4. Dirijarea învatarii Sub diferite pretexte vor fi făcute:
- exerciții de respirație
Ex. – Mirosim o floare/ suflăm papadia Exercițiul
-omogenizarea vocilor Observare
Ex: se va realiza prin interpretarea cu ,,la la Explicația curenta
la” pe notele primelor doua măsuri :

Demonstrația

Explicația

Executarea model de catre educatoare.


Explicarea textului si a cuvintelor
necunoscute: ,,inocenței”.
Se recită, se explică si pe scurt se
comenteaza.
Învățarea cântecului se va realiza metodic
strofă-refren.
Educatoarea va mai interpreta cântecul Demonstrația
model.
Se va atrage atenția asupra poziției corecte
a corpului în timpul interpretării Conversația
cantecului. De asemenea, se va preciza
copiilor ca vor începe sa cânte doar la Explicația
semnal, cu toții în același timp.
Se va interpreta refrenul, apoi se repetă de
doua ori împreună cu copiii. Se cântă
prima strofă și se repetă de doua ori. Se
reia refrenul si strofa si se repetă.
Pentru învatarea fiecarei structuri a
cântecului se reia cantecul de la început. Exercițiul
Se interpretează tot cantecul împreună cu
copiii.
5. Obtinerea Va fi facută prin interpretarea cântecului Conversația Observare
performanței de catre copii pe grupe (fete si baieti). Exercițiul curenta
Se fac aprecieri asupra modului de
participare la activitate.

Repetarea jocului muzical: Proba orala

- Se reamintește jocul muzical cu Demonstrația


ajutorul demonstrației făcute de
educatoare.
- Copiii vor fi întrebați dacă Conversația
recunosc jocul muzical și vor fi Proba
anunțați că in continuare il vor Exercițiul practică
repeta.
- Jocul va fi executat de câteva ori.

6. Evaluarea și Se vor face aprecieri asupra întregii Conversația


încheierea activități referitoare la interpretarea
activitații cântecului si executarea jocului. Explicația
Se oferă recompense.
Anexa 1

S-ar putea să vă placă și