Sunteți pe pagina 1din 9

CEC BANK

Scurt istoric
CEC bank este o banca universala ce ofera diferite servicii atat persoanelor fizice cat si
celor juridice. Serviciile oferite de Cec Bank sunt diverse printre care amintim credite,
depozite, servicii bancare electronice, carduri , librete, transferuri, cash- management, fonduri
de investiitii, finantari/ refinantari structurate/ proiecte ect.
Originile CEC Bank se regasesc in eforturile elitei politice si economice din timpul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a pune ordine in finantele publice ale tanarului stat
roman, rezultat in urma Unirii din 1859. astfel la 24 noiembrie 1864 se naste Casa de
Depuneri si Consemnatiuni.(CDC).
CEC Bank este continuarea activitatilor initiate de prima institutie de credit public din
Romania si anume Casa de Depuneri si Consemnatiuni si a celor desfasurate, incepand cu
anul 1881, de cea mai importanta casa de economie care a activate in sistemul bancar
romanesc- Casa de Economie- transformata in anul 1932 in Casa Nationala de Economie si
Cecuri Postale.
In cei 145 ani de existenta, CEC Bank a acumulat un bogat tezaur istoric de fapte si
evenimente, fiind singura institutie bancara nascuta o data cu Romania moderna.
Transformarea Casei de Economii si Consemnatiuni intr-o banca puternica a fost datorita
efortutilor depuse de peste 6600 de membri din marea echipa CEC Bank.Pincipalele
caracteristici ale acestei banci comerciale, singura aflata in posesia statului roman sunt
eficienta, incredere si accesibilitate.
De altfel performanta acestei organizatii a fost reflectata si in mass-media prin articole
favorabile cu privire la activitatea desfasurata. De recunoastere profesionala se bucura si in
cadrul organizatiilor cu profil bancar, CEC Bank fiind onorata cu distinctii pentru calitatea
serviciilor oferite. In cadrul evenimentului anual „Premiile Revistei Piata Financiara”,
organizat de Revista Piata Financiara si Finmedia, trofeul „Banca Anului 2008” a fost atribuit
CEC Bank iar managerului CEC Bank “Premiul National pentru Performanta, ca semn al
recunoasterii meritelor Domniei Sale in diriguirea organizatiei institutiilor creditului si in
reasezarea CEC ca o banca performanta a pietei romanesti” . Revista E-Finace a inmanat
trofeul de excelenta eFinance 100, ca o recunoastere a statutului de vizionar si deschizator de
drumuri in industria bancara. Festivitatea a adus in avanscena performerii anului 2008 din
domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si din cel financiar-bancar. Momentan
CEC Bank se afla in topul bancilor de pe teritoriul Romaniei, serviciile bancare fiind de o
inalta calitate si diversitate, ceea ce reprezinta un avantaj fata de competitori.

1
Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.are capital social in valoare de1.497
miliarde lei, împartit în 1.497.000 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000.000
lei/actiune. Pâna la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute la
C.E.C. - S.A. acestea apartin în totalitate statului român, care îsi exercita drepturile si îsi
asuma toate obligatiile prin Ministerul Finantelor Publice.

Indicatori financiari
Rezultate financiare la 31.12.2008 (RAS)
(mil lei)
Active 13.647
Lichiditati 4.752
Credite si creante nete 7.973
Imobilizari 898
Alte active 24
Pasive 13.647
Depozite de la clienti 11.318
Depozite de la banci si institutii financiare 206
Capital propriu 1.924
Alte pasive 199

CEC Bank este un operator ce pune la dispozitia clientilor o vasta gama de produse si
servici bancare in functie de personalitatea lor juridica: credite de consum, credite pentru
investitii si credite de refinantare. Acestea la randul lor sunt impartite in mai multe categorii in
functie de avantajele, caracteristicile si dobanzile aferente pentru o mai buna acoperire a
nevoilor si posibilitatilor clientilor.
CEC Bank acorda credite sau linii de credite de investitii si pentru Autoritatile Publice Locale
in domenii eligibile si de interes local precum invatamantul, sanatatea, cultura, asistenta
sociala, etc.
Punctul forte al acestei banci il constituie creditele si proiectele finantate de BERD si
Uniunea Europeana pentru imbunatatirea performantei energetice( Energy Efficiency Finance
Facility),modernizarea sau extinderea afacerilor( Rural Finance Facility), finantarea
capitalului pentru achizitionarea de echipamente agricole noi sau second-hand (creditul Pro
Agricol) sau desfasurarea activitatilor agricole(APIA).
Creditele se acorda la cererea clientilor, daca sunt indeplinite un minim necesar de conditii
pentru siguranta si buna desfasurare a activitatii.

Definirea tipului de campanie


Problema principala care a fost identificata si se urmareste in momentul actual tine de
modul in care publicul isi consolideaza imaginea fata de aceasta banca. C.E.C Bank este

2
privita ca o banca normala, care ofera aceleasi servicii ce se regasesc si la alte banci. Se
urmareste transformarea bancii intr-o banca de casa a romanilor, prin renasterea organizatiei,
diversificarea portofoliului cu produse competitive si abordarea directa si onesta a clientilor.
Trebuie inceputa implementarea unei companii de imagine pentru CEC Bank , aceasta
campanie avand ca element cheie conceptual de partener sigur, onest, stabil, adica un partener
ideal de afaceri.
Campania de relatii publice necesara trebuie sa fie una de modificare sau consolidare a
prezentarii pentru a schimba dar si consolida perceptia publicului organizatiei asupra imaginii
sale. Astfel CEC Bank va aduce in fata publicului o imagine care nu va putea fi confundata cu
imaginea standard a unei banci. Imaginea urmarita este aceea a unei banci comerciale care
este capabila sa satisfaca nevoile unei categorii variate de clienti, competitiva, care sa ofere
clientilor produse si servicii diverse si de calitate, urmarind cu precadere finantarea IMM-
urilor, agriculturii, administratiilor publice locale, precum si a acelor proiecte bancabile care
prin natura lor, contribuie la dezvoltarea economica, crearea si mentinerea locurilor de munca.
Banca va fi un element activ in sprijinirea clientilor pentru accesarea fondurilor europene.
In acelasi timp aceasta campanie trebuie sa fie si una de contracarare imagologica in
situatii de criza pentru a salva si imbunatati imaginea organizatiei in situatia actuala de criza
ecomonica. Scopul campaniei este asadar renasterea CEC Bank-ului printr-o imagine noua si
imbunatatita.

Public-tinta
Publicul principal pentru aceasta campanie este alcatuit din:
1. pesoane fizice (25-45 ani)
Descriere: persoane fizice care au o cariera profesionala orientata catre domeniu afacerilor sau
din domeniul bussines, investitori, persoane fizice care doresc sa adere la programul de
finantari structurate prin internediul proiectelor
2. persoane juridice
Descriere: corporatiile medii si mari, intreprinderile mici si mijlocii : de productie( industriale,
agricole) sau prestatoare de serviciic( comerciale, de transport), publice, private sau mixte.
Publicul secundar al campaniei este alcatuit din:
-mass-media pentru reflectarea pozitiva a organizatiei.
- Statul, organizatia este direct interesata ca acesta sa cunoasca situatia si pozitia ei.
- publicul intern reprezentat de angajatii propriei institutiei, pentru motivarea pozitiva a
angajatilor intrucat acestia reflecta imaginea bancii in contactul cu clientii.

3
Analiza situatiei
Cercetarea asupra situatiei actuale a CEC Bank consta in colectarea si analizarea
informatiilor despre imaginea acestei banci, depre produsele si serviciile utilizate, de la mass-
media, de la persoane specializate in domeniul financiar-bancar, de la persoane fizice ce pot
reprezenta potentiali clienti. In urma acestor cercetari am realizat o analiza a rezultatelor, cu
scopul de a defini cat mai bine situatia existenta a organizatiei.

Analiza S.W.O.T
Puncte tari Puncte Slabe
-acoperirea nationala a filialelor si a ATM-urilor - ca institutie a statului, suporta un transfer
-securitatea tranzactiilor bancare operate de de imagine de la stat la banca, importante
catre CEC Bank, care respecta modelul de deficiente ale statului fiind atribuite ei.
comportament si standardul modern al -promovarea insuficienta a produselor si
practicilor bancare serviciilor organizatiei CEC Bank;
-implicarea in calitate de partener in cadrul unor -productivitatea scazuta a departamentului de
diverse conferinte privitoare la dezvoltarea Cercetare si Dezvoltare concretizata in lipsa
economica si depasirea crizei in Romania; inovatiei, ceea ce duce la stagnare.
-lansare de proiecte ce pot beneficia de finantari -slaba propagare a indicativului de partener
europene sigur in afaceri, care contribuie la o imagine
-implicarea in crearea de noi locuri de munca si difuza.
o disponibilitate sporita a bancii pentru ocuparea - imagine perimata a bancii, care a ramas
acestora. cantonata in trecut.
-oferirea facilitatii de banking online;
-serviciu de consultanta de inalta calitate oferit
in mod gratuit;
-experienta acumulata de-a lungul celor 145 de
ani de activitate in domeniu pe teritoriu
Romaniei.
-resurse uname calificate, specializate si cu
experienta in activitatile bancii si pregatirea
continua a personalului

Oportunităţi:
-desfasurarea unui program de fidelizare a Ameninţări:
clintilor prin oferirea unor beneficii( promotii, -competitivitate ridicata ca urmare a faptului

4
bonusuri de fidelitate, discounturi, etc.) ca banca activeaza pe o piata matura
-valorificarea traditiei in exercitatea activitatii, -aparitia unor produse substituente cu un pret
cei 145 de ani dedicati satisfacerii nevoilor scazut
clientilor transformand CEC Bank intr-un -criza economica, ce genereaza o scadere
simbol national drastica a cererii
-deschiderea de sucursale in noi zone -dependenta fata de politicile legislative ale
geografice. statului a caror ineficienta poate genera
- eficientizarea activitatii angajatilor prin grave deficiente la nivelul organizatiei
punerea la dispozitia acestora a unor tehnologii -gradul ridicat de risc de producere a
de ultima generatie falimentului in conditiile lipsei lichiditatilor
atat pe plan intern cat si international si al
neadoptarii unor masuri eficiente anti-criza
(ordonanţa de urgenţă privind majorarea
capitalul social al CEC cu 900 de milioane
de lei se află pe traseul legislativ dintre Senat
şi Camera Deputaţilor, după ce a fost
aprobată în unanimitate de senatori la
jumătate lunii februarie.) -aprobarea unei
stategii de privatizare a CEC Bank de catre
Banca Nationala a Romaniei.

Concluzii analiza SWOT:


CEC Bank si-a neglijat propria istorie si reputatie, prin aceasta propria identitate,
uriasul potential al acestora putand fi readus la lumina si devenind astfel un motor al renasterii
corporatiste.Urmarea fireasca a prelucrarii datelor reliefate de analiza SWOT, este
identificarea de obiective, al caror scop sa fie ameliorarea situatiei organizatiei, atat calitativ
(obtinerea unei imagini favorabile), cat si cantitativ(numarul clientilor, profitul obtinut).

Obiective:
1) cresterea gradului de informare a publicului-tinta in proportie de 40
% cu privire la serviciile si produsele oferite de CEC Bank.

5
2) contracararea imagologica a neincrederii populatiei fata de serviciile
bancare pe fondul crizei economice.
3) revitalizarea imaginii institutiei, prin refacerea identitatii verbale si
vizuale a brandului.

Axa campaniei:
Campania de comunicare initiata va avea ca si coordonata principale apelul la
revalorificarea traditiei si a specificului national prin apreciarea acordata unor institutii cu
vechime si autohtone precum CEC Bank.
Cele 2 caracteristici, traditia si specificul national au ca menire individualizarea institutiei in
raport cu celelate organizatii bancare, dar vor constituii si fundamentul imaginii ce se doreste
a fi proiectata. Vom induce astfel ideea unei continuitati in performanta, CEC Bank fiind
capabila sa satisfaca exigentele clientilor atat in trecut cat si in prezent, viitorul fiind si el
promitator.

Mesajul:
Banul ascuns in pamant, nici nu creste, nici nu rodeste. Investeste-l la noi, suntem o
banca de incredere. Putem fi parteneri ideali de afaceri!

Sloganul:
Celui cu ecomonie, suta i se transforma intr-o mie!

Strategii:
- dezbateri cu privire la principalele probleme din sistemul financiar-bancar.
- estomparea efectelor percepute de catre public a crizei economice.( umanizarea
acesteia)
- cresterea vizibilitatii a CEC Bank-ului in mass-media.
- aducerea in prin plan a unor indicativi ai modernitatii care vin in sprijinul traditiei.
- organizarea de evenimente
- comunicarea directa cu clientii.

Tactici:
- campanii out-door : afise si panouri publicitare, pliante si brosuri informative.
- spoturi radio si tv (indiferent ce inseamna o banca pentru tine, pentru noi tu insemni
totul! Valorificarea polisemiei cuvantului banca prin ilustrarea diferitelor ipostaze in care

6
acesta poate fii folosit. Pentru un elev, banca va insemna pupitrul pe care scrie sau doarme,
pentru adolescentii mereu pusi pe sotii, femininul de la cuvantul banc (banca=gluma), pentru
adulti, institutia care ii poate ajuta in situatii dificile, iar pentru batrani, banca pe care se pot
odihni cand sunt obositi. Indiferent de semnificatia pe care oamenii o dau, banca sprijina
initiativele, fiind „banca bancilor”.
- publicarea unor articole care reflecta pozitia institutiei in literatura de specialitate
(Saptamana Financiara, Capital, etc.).
- modernizarea platformei de comunicare externa, design website si programe de brand
engagement, bannere de promovare online, campanie de direct mail-ing.
- zilele portilor deschise.
- parodierea crizei economice prin prezentare acestora intr-o nota comica, acest demers
avand ca scop diminuarea atitudinii refractare fata de credite si incurajarea imprumuturilor.
- designul de retail si de produse bancare.
- organizarea unor serii de seminarii si workshop-uri dedicate consilierii IMM-urilor pe
perioada crizei.
- parteneriate cu diferite corporatii medii sau mari si intreprinderi mici si mijlocii.
- oferirea unor facilitati clientilor implicati in atragerea de fonduri structurale.
- Instituirea unei retele de reprezentanti-vanzari, care sa prezinte in mod direct
potentialilor clienti, oferta bancii.
- intreprinderea unei actiuni ecologiste de plantare a stejarilor ca simbol al brandului.
- campanie de suplimentare a fondului numismatic al Muzeului National Roman, prin
decontarea monezilor vechi in functie de cursul monetar actual.
- promovarea tinerilor cu potential aflati in anii terminali in cadrul unor institutii
universitare de profil prin acordarea de burse.
- concurs de cunostinte in domeniul financiar-bancar, premiul ofetit fiind un loc de
munca in cadrul institutiei.

Evaluare:
Numarul de articole pozitive, favorabile aparute in presa centrala si locala.
Traficul pe site.
Numarul de clienti noi.
Numarul de participanti la concursul de cunostinte in domeniu.
Statisticile rezultate din sonsajele de opinie
- Numarul de monezi vechi adunate in urma evenimentului organizat Muzeul National
Roman.

7
Numarul de vizitatori in cadrul zilelor portilor deschise.

Bugetul :
Bugetul planului de campanie este stabilit pentru aceasta campanie de pachetele de
lucru din cadrul graficului GANTT:
Crearea spoturilor radio si tv si difuzarea acestora – 80 000 Euro;
Crearea si intretinerea site-ului – 7000 Euro;
Facilitati pentru clienti – 20000 Euro;
Organizarea de concursuri – 4000 Euro;
Campanii out-door – 17000 Euro;
Suplimentarea fondului numismatic – 10000 Euro;
Reteaua de reprezentanti vanzari – 10000 Euro;
Protocol – 5000 Euro;
Alte cheltuieli – 7000 Euro;
TOTAL BUGET CAMPANIE: 160000 Euro.
Acest buget a fost calculat şi stabilit fără a include negocierile eventuale cu respectivele firme,
fiind formulate estimativ, conform unor preţuri standard.

Diagrama Gantt

Ian Feb Marti April Ma Iuni Iuli Augus Sept Oc Nov Dec.
. . e e i e e t . t .
Spoturi radio
si tv
Publicarea
unor articole
favorabile in
presa
Design
website,
banere direct
mail-ing
Promovarea
tinerilor
talente
Actiuni
ecologice
Zilele portilor
deschise
Campanii
out-door

8
Retea de
reprezentanti
vanzati
Facilitati
pentru clienti
Parteneriate
cu persoane
juridice
Parodierea
crizei
Concurs de
cunostinte in
domeniu
Suplimentare
a fondului
numismatic

Bibleografie:
www.cec.ro
www.piatafinanciara.ro
http://www.gandul.info/economia/ultima-mare-banca-de-stat-cec-opreste-creditarea-daca-
statul-nu-ii-da-bani.html?3936;4257281