Sunteți pe pagina 1din 58

LUCRARE PRACTICA

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L. care are ca obiect de
activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.
Infiintare
S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii
civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu
capital integral privat.
Politica societatii
Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore
ale fondatorilor sai:
• grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte,
astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului;
• obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si
promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si
eficientei in toate etapele procesului constructiv.
Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu
directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002.
Furnizorii de marfuri sunt din Romania.
Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale
metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent.
Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata după metoda cantitativ-valorica.
Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului
mediu ponderat.
Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor.
Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la
nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent.
Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape:
1 a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice
(facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OP-
uri).
b) intocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru
cumparari jurnalul, pentru vanzari).
c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica
s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi
care constituie Cartea Mare.
d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.

SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008

Sold la 01.04.2008
Nr. crt. Simbol cont Denumire cont
D C
1 1012 Capital subscris varsat 22.809,40
2 1061 Rezerve legale 20.000,00
3 371 Marfuri 8.000,00
4 401 Furnizori 5.000,00
5 4111 Clienti 22.000,00
6 5121 Conturi la banci in lei 13.809,40
7 5311 Casa in lei 4.000,00
TOTAL 47.809,40 47.809,40

1
Operaţiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele:

1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A.
19%.
% = 401 297,50
371 “Furnizori” 250,00
“Marfuri”
4426 47,50
“T.V.A. deductibila”

2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform


facturii 17329/01.04.2008.
401 = 5311 297,50
“Furnizori” “Casa in lei”

3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de


890 lei, T.V.A. 19 %.
4111 = % 1.059,10
“Clienti” 707 890,00
“Venituri din vanzarea marfurilor”
4427 169,10
“T.V.A. colectata”

4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.
607 = 371 809,10
“Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale


pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %.
% = 401 595,00
604 “Furnizori” 500,00
“Cheltuieli privind
materialele nestocate”
4426 95,00
“T.V.A. deductibila”

6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in
pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008.
4111 = % 5.000,00
“Clienti” 707 4.201,68
“Venituri din vanzarea marfurilor”
4427 798,32
“T.V.A. colectata”

7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.
607 = 371 3.819,71
“Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

2
8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii
698/03.04.2008.
5311 = 4111 5.000,00
“Casa in lei” “Clienti”

9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de


varsamant cu chitanta:
581 = 5311 3.000,00
“Viramente interne” “Casa”

10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata


nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie.
5121 = 581 3.000,00
“Conturi la banci in lei” “Viramente interne”

11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in
vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr.
163/06.04.2008.
409 = 5121 1.000,00
“Furnizori - debitori” “Conturi la banci in lei”

12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei,
T.V.A. 19%.
4111 = % 1.242,36
“Clienti” 707 1.044,00
“Venituri din vanzarea marfurilor”
4427 198,36
“T.V.A. colectata”

13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.
607 = 371 949,10
“Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare


totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/
119 = 319, 33).
% = 401 2.000,00
303 “Furnizori” 1.680,67
“Materiale de natura obiectelor de inventar”
4426 319,33
“T.V.A. deductibila”

15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita


diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont:
401 = % 2.000,00
“Furnizori” 5121 1.000,00
“Conturi la banci in lei”
409 1.000,00
“Furnizori - debitori”

3
16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de
4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008.
5121 = 4111 4.000,00
“Conturi la banci in lei” “Clienti”

17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de


furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008
si extrasului de cont:
401 = 5121 3.500,00
“Furnizori” “Conturi la banci in lei”

18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A.


19%, conform facturii 3610/14.04.2008.
% = 401 1.190,00
371 “Furnizori” 1.000,00
“Marfuri”
4426 190,00
“T.V.A. deductibila”

19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr.


5610/14.04.2008.
401 = 5311 1.190,00
“Furnizori” “Casa in lei”

20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in


valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %.
% = 401 238,00
605 “Furnizori” 200,00
“Cheltuieli privind energia si apa”
4426 38,00
“T.V.A. deductibila”

21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de


1.000 lei, T.V.A. 19%.
% = 401 1.190,00
612 “Furnizori” 1.000,00
“Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune”
4426 190,00
“T.V.A. deductibila”

22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in


valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %.
% = 401 3.570,00
626 “Furnizori” 3.000,00
“Cheltuieli postale si taxe
de telecomunicatii”
4426 570,00
“T.V.A. deductibila”

4
23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei
1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008.
5311 = 4111 6.000,00
“Casa in lei” “Clienti”

Societatea are 2 angajati:


Georgescu Dan – director general, salariu brut 3.500 lei.
Dima Danut – economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor.
 fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei.

24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile.


641 = 421 4.380,00
“Cheltuieli cu salariile personalului” “Personal – salarii datorate”

25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor.


a) pentru Georgescu Dan
421 = % 1.060,00
“Personal – salarii datorate” 4312 332,501
“Contributia personalului
pentru pensia suplimentara”
4314 227,50 2
“Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate”
4372 35,003
“Contributia personalului
la fondul de somaj”
444 465,004
“Impozitul pe salarii”
 salariu net = 3.500 – 1.060 = 2.440 lei

b) pentru Dima Danut


421 = % 210,60
“Personal – salarii datorate” 4312 83,605
“Contributia personalului
pentru pensia suplimentara”
4314 57,20 6
“Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate”
4372 8,807
“Contributia personalului
la fondul de somaj”
444 61,008
“Impozitul pe salarii”
1
3.500 * 9,5% = 332,50
2
3.500 * 6,5% = 227,50
3
3.500 * 1% = 35
4
(3.500 – 332,50 – 227,50 – 35) * 16% = 464,8 = 465
5
880 * 9,5% = 83,60
6
880 * 6,5% = 57,20
7
880 * 1% = 8,80
8
(880 – 83,60 – 57,20 – 8,80 – 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei

5
 salariu net = 880 – 210,60 = 669,40 = 669 lei

26. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii.


a) 6451 = 4311 854,109
“Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale”
unitatii la asigurarile sociale”

b) 6452 = 4371 87,6010


“Cheltuieli privind contributia “Contributia unitatii la fondul de somaj”
unitatii pentru ajutorul de somaj”

c) 6453 = 4313 262,8011


“Cheltuieli privind contributia “Contributia angajatorului pentru
angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate”
sociale de sanatate”

d) 635 = 447. comision ITM 32,85 12 “Cheltuieli


cu alte impozite, “Fonduri speciale -
taxe si varsaminte” taxe si varsaminte assimilate”

e) 635 = 447. garantare creante salariale 10,95 13


“Cheltuieli cu alte impozite, “Fonduri speciale -
taxe si varsaminte” taxe si varsaminte asimilate”

26. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr. 166/15.04.2008.


% = 5121 2.518,90
4311 “Conturi la banci in lei” 854,10
“Contributia unitatii la
asigurarile sociale”
4312 416,1014
“Contributia personalului
pentru pensia suplimentara”
4313 262,80
“Contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale
de sanatate”
4314 284,7015
“Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate”

4371 87,60
9
4.380 * 19,5% = 854,10
10
4.380 * 2% = 87,60
11
4.380 * 6% = 262,80
12
4.380 8 0,75% = 32,85
13
4.380 * 0,25% = 10,95
14
332,50 + 83,60 = 416,10
15
227,50 + 57,20 = 284,70

6
“Contributia unitatii la fondul
de somaj”
4372 43,8016
“Contributia personalului la
fondul de somaj”
444 526,0017
“Impozitul pe salarii”
447.comision ITM 32,85
“Fonduri speciale –
taxe si varsaminte asimilate”
447.garantare creante salariale 10,95
“Fonduri speciale –
taxe si varsaminte asimilate”

27. Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02.04.2008 cu OP nr. 167/17.04.2008.


401 = 5121 595,00
“Furnizori” “Conturi la banci in lei”

28. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.04.2008, in valoare totala de
297,50 lei cu OP nr. 168/18.04.2008.
401 = 5121 297,50
“Furnizori” “Conturi la banci”

29. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr. 3002/20.04.2008 in valoare de 2.000 lei +
T.V.A. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet:
% = 401 2.380,00
623 “Furnizori” 2.000,00
“Cheltuieli de protocol, reclama
si publicitate”
4426 380,00
“T.V.A. deductibila”

30. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr. 10654/21.04.2008 privind


combustibilul, in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19 %.
% = 401 11.900,00
6022 “Furnizori” 10.000,00
“Cheltuieli privind combustibilul”
4426 1.900,00
“T.V.A. deductibila”

31. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20.000 lei conform facturii de prestare servicii,
nr. 608/30.03.2008, conform extrasului de cont si OP nr. 169/24.04.2008.
5121 = 4111 20.000,00
“Conturi la banci in lei” “Clienti”

32. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21.04.2008 , in valoare de 11.900 lei
cu OP nr. 170/26.04.2008.
401 = 5121 11.900,00
16
35 + 8,80 = 43,80
17
465 + 61 = 526,00

7
“Furnizori” “Conturi la banci in lei”

33. Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.200 lei
(T.V.A. inclusa), conform facturii 1987/27.04.2008.
% = 401 3.200,00
371 “Furnizori” 2.689,08
“Marfuri”
4426 510,92
“T.V.A. deductibila”

34. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14.04.2008, 410/15.04.2008,


41002/15.04.2008 privind energia si apa, chiria si telefonia cu OP nr. 171/30.04.2008.
% = 5121 4.998,00
401. energie si apa “Conturi la banci in lei” 238,00
401. chirie 1.190,00
401. telefon 3.570,00

35. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de


25.000, T.V.A. 19% conform facturii nr. 720/30.04.2008.
4111 = % 29.750,00
“Clienti” 704 25.000,00
“Venituri din lucrari executate si servicii prestate”
4427 4.750,00
“T.V.A. colectata”

36. Regularizarea T.V.A.

T.V.A. deductibila = 4.240,75


T.V.A. colectata = 5.915,78

4427 = % 5.915,78
“T.V.A. colectata” 4426 4.240,75
“T.V.A. deductibila”
4423 1.675,03
“T.V.A. de plata”

37. Inchiderea conturilor de cheltuieli


121 = % 27.906,21
“Profit si pierdere” 6022 10.000,00
“Cheltuieli privind combustibilul”
604 500,00
“Cheltuieli privind materialele nestocate”
605 200,00
“Cheltuieli privind energia si apa”
607 5.577,9118
“Cheltuieli privind marfurile”
612 1.000,00
“Cheltuieli cu redeventele, locatiile de
18
809,10 + 3.819,71 + 949,10 = 5.577,91

8
gestiune si chiriile”
623 2.000,00
“Cheltuieli de protocol, reclama si
publicitate”
626 3.000,00
“Cheltuieli postale si taxe
de telecomunicatii”
635 43,8019
“Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte”
641 4.380,00
“Cheltuieli cu salariile personalului”
6451 854,10
“Cheltuieli cu contributia unitatii la
asigurarile sociale”
6452 87,60
“Cheltuieli cu contributia unitatii pentru
ajutorul de somaj”
6453 262,80
“Cheltuieli cu contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale de sanatate”

38. Inchiderea conturilor de venituri.

% = 121 31.135,68
704 “Profit si pierdere” 25.000,00
“Venituri din lucrari executate si
servicii prestate”
707 6.135,6820
“Venituri din vanzarea marfurilor”

39. Calculul si inregistrarea impozitului pe profit

a. Impozitul pe profit = (Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile +


Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.135,68 – 27.906,21) * 16 % = 3.229,47 * 16% =
517 lei

b. Inregistrarea impozitului pe profit

691 = 441 517,00


„Cheltuieli cu impozitul pe profit” „Impozitul pe profit”

121 = 691 517,00


„Profit si pierdere” „Cheltuieli cu impozitul pe profit”

19
32,85 + 10,95 = 43,80
20
890,00 + 4.201,68 + 1.044 = 6.135,68

9
Seria RST Nr. 17326

Furnizor: Romstal Imex SRL Cumpărător: Cresp Instal


Nr. ord. Reg. Com/an: RO FACTURĂ FISCALĂ SRL
5990324 Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 5990324 Nr. Facturii: 17326 J23/792/2005
Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. Data (ziua, luna, anul): C.I.F: RO 17501677
11A, 01.04.2008 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
sector 4, Bucuresti Nr. aviz însoţire Ghermesti, Ilfov
Contul: (dacă este cazul) Contul:RO16BPOS71306531
RO19ABNA410026410024309 7ROL01
0 Banca: BANCPOST, suc.
Banca: ABN AMRO BANK, Crangasi
suc. Bucuresti Capital social: 200 lei
Capital social: 10.973.200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Reglaj tub Buc 5 15 75,00 14,25
2 Tub PVC Buc 10 12 120,00 22,80
3 Buc 5 11 55,00 10,45
Garnitura dop

Semnătura Date privind expediţia Total din 250,00 47,50


şi ştampila Numele delegatului: Georgescu care:
furnizorului Dan
Buletinul/C.I. C.I. Accize X
Seria RT nr. 12563
eliberat(ă) S10 Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport de primire (col.5+col.6) 297,50
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

Seria RST nr. 560


Unitatea Romstal Imex SRL
Nr. ord. Reg. Com./an:
J40/14205/1994 CHITANŢA Nr.. 560
C.I.F.: RO 5990324 Data 01.04.2008
Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr.

10
11A,
sector 4, Bucuresti

Am primit de la Cresp Instal SRL


Adresa str. Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov
Suma de 297,50 lei adică doua sute nouazeci si sapte lei si
cincizeci de bani
Reprezentând contravaloarea facturii nr. 17326/01.04.2008.
Casier,

Factur
Numar document Data a
Ziua Luna Anul Nr.
Aviz de insotire a
marfii
255 1 4 2008
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia
valorilor materiale furnizate de
………………, din localitatea……….., cu auto nr……………, consemandu-se
urmatoarele:

Receptionat
Denumirea bunurilor Cantit Pret Valoar
Nr. Crt. recetionate U.M. ate unitar e
1 Reglaj tub buc 5 15 75,00
2 Tub PVC buc 10 12 120,00
3 Garnitura dop buc 5 11 55,00

TOTAL 250,0
VALORIC 0

Primit in
Comisia de receptie
gestiune
Numele si Semnat Semnat
prenumele ura Data ura

1/4/20
08

Seria CSP Nr. 692


Furnizor: Cresp Instal SRL Cumpărător: Vest Grup Instal
Nr. ord. Reg. Com/an: SRL
J23/792/2005 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 17501677 J40/9904/2002
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Nr. Facturii: 692 C.I.F: RO 14931629
Ghermesti, Data (ziua, luna, anul): Sediul: Str. Carl Da Villa, nr.
Ilfov 01.04.2008 75, sector 5, Bucuresti
Contul: Nr. aviz însoţire Contul:
RO16BPOS713065317ROL01 (dacă este cazul) RO72RNCB0071011450360001
Banca: BANCPOST, suc. Banca: BCR, suc. Plevnei
Crangasi Capital social: 200 Capital social: 200 lei
lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.

11
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Cablu flexibil Buc 20 14,30 286,00 54,34
2 Priza cauciuc Buc 10 10,09 100,90 19,17
3 Garnitura dop Buc 5 15 75,00 14,25
4 Stecher Buc 12 35,68 428,10 91,34

Semnătura Date privind expediţia Total din 890,00 169,10


şi ştampila Numele delegatului: Dima Danut care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
X
Seria RD nr. 13594 Accize
eliberat(ă) S1
Mijlocul de transport Semnătura Total de plată
Nr. B-34-UIO de primire (col.5+col.6) 1.059,10
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

Furnizor: Compania de Seria LIB Nr. 2310


Librarii Bucuresti SRL Cumpărător: Cresp Instal
Nr. ord. Reg. FACTURĂ FISCALĂ SRL
Com/an:J40/15698/1996 Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 1268744 Nr. Facturii: 2310 J23/792/2005
Sediul: Sos Iancului, nr. 210, Data (ziua, luna, anul): C.I.F: RO 17501677
sector 3, Bucuresti 02.04.2008 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Contul: Nr. aviz însoţire Ghermesti, Ilfov
RO125PIR235699874136 (dacă este cazul) Contul:RO16BPOS71306531
Banca: PIRAEUS BANK, suc. 7ROL01
Bucuresti Banca: BANCPOST, suc.
Capital social: 316.500 lei Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Hartie Buc 25 15 375,00 71,25
2 Biblioraft Buc 10 3,5 35,00 6,65
3 Pix Buc 50 1 50,00 9,50
4 Perforator Buc 2 15 30,00 5,70
5 Capsator Buc 1 10 10,00 1,90

12
Semnătura Date privind expediţia Total din 500,00 95,00
şi ştampila Numele delegatului: Georgescu care:
furnizorului Dan
Buletinul/C.I. C.I. Accize X
Seria RT nr. 12563
eliberat(ă) S10 Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport de primire (col.5+col.6) 595,00
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

BON DE CONSUM (COLECTIV)

UNITATEA: CRESP INSTAL Produs, lucrare


SRL (comanda)

Cod Cod
Nr. Data predato primit
Doc. r or
Ziua Luna Anul
2310 2 4 2008

Nr. Denumirea Cantit Pret Valoar


Cont Cantitate
Crt. produselor ate unitar e

Credito necesa eliberata


Debitor r ra
1 Hartie 6028 3028 25 25 15 375,00
2 Biblioraft 6028 3028 10 10 3,5 35,00
3 Pix 6028 3028 50 50 1 50,00
4 Perforator 6028 3028 2 2 15 30,00
5 Capsator 6028 3028 1 1 10 10,00

13
TOTA 500,0
L 0
Data si Sef Gestion Primit
semnatura compartiment ar or

Seria CSP Nr. 698


Furnizor: Cresp Instal SRL Cumpărător: : Teen Store SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: Nr. ord. Reg. Com/an:
J23/792/2005 FACTURĂ FISCALĂ J40/7326/2007
C.I.F.: RO 17501677 C.I.F: RO 2154732
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Nr. Facturii: 698 Sediul: Str. Baneasa Ancuta,
Ghermesti, Data (ziua, luna, anul): nr.1 , sector 2, Bucuresti
Ilfov 03.04.2008 Contul:
Contul: Nr. aviz însoţire RO41OTP11000214454RO01
RO16BPOS713065317ROL01 (dacă este cazul) Banca: OTP BANK, suc. Muncii
Banca: BANCPOST, suc. Capital social: 2.000 lei
Crangasi Capital social: 200
lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitate Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . a unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Canepa etansare Buc 10 11,55 115,50 21,95
2 Prelungitor flexibil Buc 50 54,65 2.732,50 519,18
3 Robiner sub-lavoar Buc 20 65,45 1.309,00 24,87
4 Conector reductie Buc 1 44,68 44,68 8,49

Semnătura Date privind expediţia Total din 4.201,68 798,32


şi ştampila Numele delegatului: Dima Danut care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
X
Seria RD nr. 13594 eliberat(ă) Accize
S1
Mijlocul de transport Semnătura Total de plată
Nr. B-34-UIO de primire (col.5+col.6) 5.000,00
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

Seria CSP nr. 1024


Unitatea Cresp Instal SRL
Nr. ord. Reg. Com./an:
J23/792/2005 CHITANŢA Nr.. 1024
C.I.F.: RO 17501677 Data 03.04.2008
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Ghermanesti, Ilfov

Am primit de la Teen Store SRL


Adresa str. Baneasa Ancuta, nr. 1, sector 2, Bucuresti

14
Suma de 5.000 lei adică cinci mii de lei
Reprezentând contravaloarea facturii nr. 698/03.04.2008.

Casier,

EXTRAS DE CONT

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular:Cresp
Instal SRL

Data Explica
operatiei tie Document Tranzactie Debit Credit
13.809
Sold initial
,40
OP nr. depunere in 3.000,
4/4/2008 CV FC 162/04/04/2008 cont 00

16.809
Sold curent ,40

ORDIN DE PLATA NR. 162 PLATITI - 3000- LEI ADICA


treimiilei

PLATITOR: GEORGESCU DAN CATRE: SC CRESP INSTAL SRL


CNP:
1590101436698 RO 17501677
IN CONT:
DE LA BANCA: BANCPOST RO16BPOS713065317ROL01
LA BANCA:
BANCPOST

REPREZENTAND: DATA EMITERII:


DEPUNERE NUMERAR 4/4/2008

EXTRAS DE CONT

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular: Cresp Instal

15
SRL

Data Explica
operatiei tie Document Tranzactie Debit Credit
16.809
Sold initial
,40
06/04/200 OP nr. acordare
8 163/06.04.2008 avans 1.000,00

15.809
Sold curent ,40

ORDIN DE PLATA NR. 163 PLATITI - 1000- LEI ADICA


omielei

CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS


PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL SRL
RO:17501
677 RO: 136589
IN CONT:
DE LA BANCA: BANCPOST RO155RFS235236514159
LA BANCA:
RAIFFEISEN

REPREZENTAND: DATA EMITERII:


ACORDARE AVANS 06/04/2008

16
Seria CSP Nr. 702
Furnizor: Cresp Instal SRL Cumpărător: : Volum Plan
Nr. ord. Reg. Com/an: Arhitect SRL
J23/792/2005 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 17501677 J40/1266/2005
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Nr. Facturii: 702 C.I.F: RO 9140660
Ghermesti, Data (ziua, luna, anul): Sediul: Sos. Bucuresti –
Ilfov 08.04.2008 Ploiesti, nr. 220, Bucuresti
Contul: Nr. aviz însoţire Contul:
RO16BPOS713065317ROL01 (dacă este cazul) RO12BCR13624778RO00
Banca: BANCPOST, suc. Banca: BCR, suc.Unirii
Crangasi Capital social: 200 Capital social: 80.000 lei
lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Banda adeziva Buc 50 17,76 888,00 168,72
2 Banda perforata Buc 20 7,80 156,00 29,64

Date privind expediţia Total din 1.044,00 198,36


care: X

Accize

17
Semnătura Numele delegatului: Georgescu Semnătura Total de plată
şi ştampila Dan de primire (col.5+col.6) 1.242,36
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563
eliberat(ă) S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

Seria UPC Nr. 4598

Furnizor: Ultra Pro Cumpărător: Cresp Instal


Computers SRL FACTURĂ FISCALĂ SRL
Nr. ord. Reg. Nr. ord. Reg. Com/an:
Com/an:J22/11256/1992 Nr. Facturii: 4598 J23/792/2005
C.I.F.: RO 136589 Data (ziua, luna, anul): C.I.F: RO 17501677
Sediul: Sos Pipera, nr. 47, 10.04.2008 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Bucuresti Nr. aviz însoţire Ghermesti, Ilfov
Contul: (dacă este cazul) Contul:RO16BPOS71306531
RO155RFS235236514159 7ROL01
Banca: RAIFFEISEN, Banca: BANCPOST, suc.
suc.Pipera Crangasi
Capital social: 316.500 lei Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Computer Buc 1 1.680,67 1.680,67 319,33

Semnătura Date privind expediţia Total din 1.680,67 319,33


şi ştampila Numele delegatului: Georgescu care:
furnizorului Dan
Buletinul/C.I. C.I. Accize X
Seria RT nr. 12563
eliberat(ă) S10 Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport de primire (col.5+col.6)
Nr. B-34-UIO 2.000,00
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

18
EXTRAS DE CONT

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular: Cresp Instal


SRL

Data Explica
operatiei tie Document Tranzactie Debit Credit
15.809
Sold initial
,40
OP plata diferenta
10/4/2008 164/10.04.2008 computer 1.000,00

14.809
Sold curent ,40

ORDIN DE PLATA NR. 164 PLATITI - 1000- LEI ADICA


omielei

CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS


PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL SRL
RO:17501
677 RO 136589
DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO155RFS235236514159
LA BANCA: RAIFFEISEN

REPREZENTAND: DATA EMITERII:


DECONTARE
AVANS 10/4/2008

EXTRAS DE CONT

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular: Cresp Instal


SRL

Data Explica Document Tranzactie Debit Credit

19
operatiei tie
14.809
Sold initial
,40
factura nr. 4.000,
12/4/2008 510/20.03.2008 incasare 00

18.809
Sold curent ,40

EXTRAS DE CONT

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular: Cresp Instal


SRL

Data
operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
18.809
Sold initial
,40
achitare
12/4/2008 facturi 3.500,00

15.309
Sold curent ,40

ORDIN DE PLATA NR. 165 PLATITI - 3500- LEI ADICA


treimiicincisutelei

PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL CATRE: ROMSTAL IMEX SRL


RO:17501
677 RO 5990324
DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO19ABNA4100264100243090
LA BANCA: ABN AMRO BANK

REPREZENTAND: DATA EMITERII:


CV F1410/30.03.2008,
F1411/30.03.2008 12/4/2008

Seria TNG Nr. 3610

Furnizor: TehnoGrup Est SRL Cumpărător: Cresp Instal


Nr. ord. Reg. Com/an: FACTURĂ FISCALĂ SRL
J23/1687/2005 Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 17940192 Nr. Facturii: 3610 J23/792/2005
Sediul: Str. Drumul Garii, C.I.F: RO 17501677

20
Otopeni, Data (ziua, luna, anul): Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Ilfov 14.04.2008 Ghermesti, Ilfov
Contul: Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS71306531
RO52BACX000000013184925 (dacă este cazul) 7ROL01
0 Banca: BANCPOST, suc.
Banca: UNICREDIT TIRIAC Crangasi
BANK,
Suc. Millennium Capital social: 200 lei
Capital social: 2.000 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Robinet cu trecere Buc 4 109,20 436,80 82,99
2 Priza TV Buc 4 138,60 554,40 105,34
3 Tub anti oxigen Buc 1 8,80 8,80 1,67

Semnătura Date privind expediţia Total din 1.000,00 190,00


şi ştampila Numele delegatului: Georgescu care:
furnizorului Dan X
Buletinul/C.I. C.I. Accize
Seria RT nr. 12563
eliberat(ă) S10 Total de
Mijlocul de transport Semnatura plata 1.190,00
Nr. B-34-UIO de primire (col.5+col..
Expedierea s-a efectuat în 6)
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

Seria TNG nr. 5610


Unitatea TehnoGrup Est SRL
Nr. ord. Reg. Com./an:
J23/1687/2005 CHITANŢA Nr.. 5610
C.I.F.: RO 17940192 Data 14.04.2008
Sediul: Str. Drumul Garii,
Otopeni,
Ilfov

21
Am primit de la Cresp Instal SRL
Adresa str Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov
Suma de 1.190 lei adică o mie o suta nouazeci de lei
Reprezentând contravaloarea facturii nr. 3610/14.04.2008.
Casier,

Unitatea :CRESP INSTAL


SRL
NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Numar Factur
document Data a
Nr.
Ziua Luna Anul 3610
Aviz de insotire a
marfii
256 14 4 2008
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia
valorilor materiale furnizate de
TehnoGrup Est, din localitatea Otopeni, cu auto nr……………, consemandu-se
urmatoarele:

Receptionat
Nr. Denumirea bunurilor Cantit Pret Valoar
Crt. recetionate U.M. ate unitar e
Robinet cu
1 trecere buc 4 109,20 436,80
Priza
2 TV buc 4 138,60 554,40
3 Tub anti oxigen buc 1 8,80 8,80

1.000,
TOTAL VALORIC 00

Comisia de receptie Primit in gestiune


Numele si Semnat Semnat
prenumele ura Data ura

22
14/04/20
08

Seria DGS Nr. 2310

Furnizor: Distrigaz Sud SRL Cumpărător: Cresp Instal


Nr. ord. Reg. FACTURĂ FISCALĂ SRL
Com/an:J40/56328/1990 Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 12387 Nr. Facturii: 7020 J23/792/2005
Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti, Data (ziua, luna, anul): C.I.F: RO 17501677
nr. 176 14.04.2008 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Contul: Nr. aviz însoţire Ghermesti, Ilfov
RO125BCR235699874136 (dacă este cazul) Contul:RO16BPOS71306531
Banca: BCR, suc. Pipera 7ROL01
Capital social: 3.016.500 lei Banca: BANCPOST, suc.
Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Energie + apa Buc 1 200 200,00 38,00

Date privind expediţia Total din 200,00 38,00


care:

23
Semnătura Numele delegatului: Georgescu
şi ştampila Dan Accize X
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 Semnătura Total de plată
eliberat(ă) S10 de primire (col.5+col.6) 238,00
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

Seria IME Nr. 410

Furnizor: ImobExpert SRL Cumpărător: Cresp Instal


Nr. ord. Reg. FACTURĂ FISCALĂ SRL
Com/an:J23/56328/2005 Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 126589 Nr. Facturii: 410 J23/792/2005
Sediul: Str. Mihai Bravu, nr. Data (ziua, luna, anul): C.I.F: RO 17501677
30, sector 3, Bucuresti 15.04.2008 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Contul: Nr. aviz însoţire Ghermesti, Ilfov
RO125PIR2356956741399 (dacă este cazul) Contul:RO16BPOS71306531
Banca: PIRAEUS, suc. Mihai 7ROL01
Bravu Banca: BANCPOST, suc.
Capital social: 200 lei Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Chirie Buc 1 1.000 1.000,00 190,00

24
Semnătura Date privind expediţia Total din 1.000,00 190,00
şi ştampila Numele delegatului: Georgescu care:
furnizorului Dan
Buletinul/C.I. C.I. Accize X
Seria RT nr. 12563
eliberat(ă) S10 Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport de primire (col.5+col.6)
Nr. B-34-UIO 1.190,00
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

Seria VDF Nr. 41002

Furnizor: Vodafone Romania Cumpărător: Cresp Instal


SA FACTURĂ FISCALĂ SRL
Nr. ord. Reg. Nr. ord. Reg. Com/an:
Com/an:J23/56539/2006 Nr. Facturii: 41002 J23/792/2005
C.I.F.: RO 23641 Data (ziua, luna, anul): C.I.F: RO 17501677
Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 15.04.2008 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
12, sector 3, Bucuresti Nr. aviz însoţire Ghermesti, Ilfov
Contul: (dacă este cazul) Contul:RO16BPOS71306531
RO12BRD23545941399 7ROL01
Banca: BRD, suc. Unirii Banca: BANCPOST, suc.
Capital social: 200.000.000 lei Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Servicii de telefonie Buc 1 3.000 3.000,00 570,00

Date privind expediţia Total din 3.000,00 570,00


care:

25
Semnătura Numele delegatului: Georgescu
şi ştampila Dan Accize X
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 Semnătura Total de plată
eliberat(ă) S10 de primire (col.5+col.6)
Mijlocul de transport 3.570,00
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

Seria CSP nr. 1072


Unitatea Cresp Instal SRL
Nr. ord. Reg. Com./an:
J23/792/2005 CHITANŢA Nr.. 1072
C.I.F.: RO 17501677 Data 15.04.2008
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Ghermanesti, Ilfov

Am primit de la Altimex Pro International SRL


Adresa str. Fabrica de chibrituri, nr. 48, sector 5, Bucuresti
Suma de 6.000 lei adică sase mii de lei
Reprezentând contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008.
Casier,

STAT DE SALARII
LUNA: APRILIE 2008

Salari Salari
CAS som Rest
Nume si u de u CAS Deduc Impo
Functia S aj de
Nr. prenume incadr realiz 9,5% ere zit
6,5% 1% plata
Crt. are at
director 332, 227, 35,0 465,0 2.44
Georgescu Dan
1 general 3.500 3.500 50 50 0 0 0 0
economis 83,6 57,2
Dima Danut 880 880
2 t 0 0 8,80 350,00 61,00 669

EXTRAS DE CONT

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular: SC Cresp Instal


SRL

Data
operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
15.309,
Sold initial
40

26
15/04/200 OP plata contributii
8 166/15.04.2008 salariale 2.518,90

12.790
Sold curent ,50

ORDIN DE PLATA NR. 166 PLATITI - 2.518,90 - LEI ADICA


douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani

CATRE: BUGETUL LOCAL


PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL BUCURESTI SRL
RO
17501677 RO 256532
DE LA BANCA: IN CONT:
BANCPOST RO19ABNA410022362143090
LA BANCA: ABN AMRO
BANK

REPREZENTAND: DATA EMITERII:


PLATA CONTRIBUTII SALARIALE 15/4/2008

EXTRAS DE CONT

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular: SC Cresp
Instal SRL

Data Explicati
operatiei e Document Tranzactie Debit Credit
12.790
Sold initial
,50
17/04/200
8 OP 167/17.04.2008 plata factura 595,00

12.195
Sold curent ,50

ORDIN DE PLATA NR. 167 PLATITI – 595 - LEI ADICA


cincisutenouazecisicincilei

CATRE: COMPANIA DE LIBRARII


PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL BUCURESTI SRL
RO
17501677 RO 1268744

27
DE LA BANCA:
BANCPOST IN CONT: RO125PIR235699874136
LA BANCA: PIRAEUS
BANK

REPREZENTAND: DATA EMITERII:


CV F2310/02.04.2008 18/4/2008

EXTRAS DE CONT

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular: SC Cresp Instal


SRL

Data
operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
12.195,5
Sold initial
0
OP
168/18.04.200
18/04/2008 8 plata factura 297,50

11.898,0
Sold curent 0

ORDIN DE PLATA NR. 168 PLATITI - 297,50 - LEI ADICA


douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani

CATRE: ROMSTAL IMEX


PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL SRL
RO
17501677 RO 5990324
DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO19ABNA4100264100243090
LA BANCA:ABN AMRO
BANK

DATA
REPREZENTAND: EMITERII:
CV F17326/01.04.2008 18/4/2008

28
Seria EJB Nr. 3002

Furnizor: Ejobs SRL Cumpărător: Cresp Instal


Nr. ord. Reg. FACTURĂ FISCALĂ SRL
Com/an:J23/54532/1996 Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 135562 Nr. Facturii: 3002 J23/792/2005
Sediul: Bulevardul Unirii, nr. Data (ziua, luna, anul): C.I.F: RO 17501677
36, sector 3, Bucuresti 20.04.2008 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Contul: Nr. aviz însoţire Ghermesti, Ilfov
RO12BRD2236941399 (dacă este cazul) Contul:RO16BPOS71306531
Banca: BRD, suc. Unirii 7ROL01
Capital social: 200 lei Banca: BANCPOST, suc.
Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Anunt publicitar Buc 1 2.000 2.000,00 380,00

Semnătura Date privind expediţia Total din 2.000,00 380,000


şi ştampila Numele delegatului: Georgescu care:
furnizorului Dan
Buletinul/C.I. C.I. Accize X
Seria RT nr. 12563
eliberat(ă) S10 Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport de primire (col.5+col.6)
Nr. B-34-UIO 2.380,00
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

29
Seria RPT Nr. 10654

Furnizor: RomPetrol SA Cumpărător: Cresp Instal


Nr. ord. Reg. FACTURĂ FISCALĂ SRL
Com/an:J23/52316/1990 Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 11362 Nr. Facturii: 10654 J23/792/2005
Sediul: Sos. Pipera, nr. 34, Data (ziua, luna, anul): C.I.F: RO 17501677
Bucuresti 21.04.2008 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
Contul: RO12BCR223694990 Nr. aviz însoţire Ghermesti, Ilfov
Banca: BCR, suc. Pipera (dacă este cazul) Contul:RO16BPOS71306531
Capital social: 500.000.000 lei 7ROL01
Banca: BANCPOST, suc.
Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Benzina Buc 1 10.000 10.000,00 1.900,00

Semnătura Date privind expediţia Total din 10.000,00 1.900,00


şi ştampila Numele delegatului: Georgescu care:
furnizorului Dan
Buletinul/C.I. C.I. Accize X
Seria RT nr. 12563
eliberat(ă) S10 Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport de primire (col.5+col.6)
Nr. B-34-UIO 11.900,00
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

30
EXTRAS DE CONT

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular: SC Cresp Instal


SRL

Data
operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
11.898
Sold initial
,00
OP169/24.04.2 20.000
24/04/2008 008 incasare factura ,00

31.898
Sold curent ,00

ORDIN DE PLATA NR. 169 PLATITI -20000- LEI ADICA


douazecidemiilei

CATRE: CRESP INSTAL


PLATITOR: EXPERT INSTAL SRL SRL
RO 122653 RO 17501677
DIN CONT: RO1336BCR65464125656 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01
BANCA:
BCR LA BANCA: BANCPOST

DATA
REPREZENTAND: EMITERII:
CV F17326/01.04.2008 24/4/2008

EXTRAS DE CONT

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular: SC Cresp Instal


SRL

Data Explicati
operatiei e Document Tranzactie Debit Credit
31.898
Sold initial
,00
26/04/2008 OP 170/26.04.2008 plata factura 11.900,00

31
19.998
Sold curent ,00

ORDIN DE PLATA NR. 170 PLATITI -11900 LEI ADICA


unsprezecemiinouasutelei

PLATITOR: CRESP INSTAL SRL CATRE: ROMPETROL SA


RO
17501677 RO 11362
IN CONT:
BANCA: BANCPOST RO12BCR223694990
LA BANCA:
BCR

DATA
REPREZENTAND: EMITERII:
CV F10654/01.04.2008 26/4/2008

Seria RST Nr. 1987

Furnizor: Romstal Imex SRL Cumpărător: Cresp Instal


Nr. ord. Reg. Com/an: RO FACTURĂ FISCALĂ SRL
5990324 Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 5990324 Nr. Facturii: 1987 J23/792/2005
Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. Data (ziua, luna, anul): C.I.F: RO 17501677
11A, 27.04.2008 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9,
sector 4, Bucuresti Nr. aviz însoţire Ghermesti, Ilfov
Contul: (dacă este cazul) Contul:RO16BPOS71306531
RO19ABNA410026410024309 7ROL01
0 Banca: BANCPOST, suc.
Banca: ABN AMRO BANK, Crangasi
suc. Bucuresti Capital social: 200 lei
Capital social: 10.973.200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

32
1 Intrerupator Buc 60 7,86 471,60 89,60
2 Priza ger Buc 90 14,60 1.314,00 249,66
3 Kg 25 10,16 254,00 48,26
Adeziv superfluidizant
4 Ml 75 4,10 307,50 58,43
Banda perimetrala
5 buc 40 8,55 341,98 64,98
Set fixare rapida

Semnătura Date privind expediţia Total din 2.689,08 510,92


şi ştampila Numele delegatului: Georgescu care:
furnizorului Dan
Buletinul/C.I. C.I. Accize X
Seria RT nr. 12563
eliberat(ă) S10 Semnătura Total de plată
Mijlocul de transport de primire (col.5+col.6)
Nr. B-34-UIO 3.200,00
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

Unitatea :CRESP INSTAL


SRL
NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Numar Factur
document Data a
Nr.
Ziua Luna Anul 1987
Aviz de insotire a
marfii
2
57 27 4 2008

33
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor
materiale furnizate de
Romstal Imex, din localitatea Bucuresti, cu auto nr……………, consemandu-se
urmatoarele:

Receptionat
Nr. Denumirea bunurilor Cantita Pret
Crt. recetionate U.M. te unitar Valoare
1 Intrerupator buc 60 7,86 471,60
Priza 1.314,0
2 ger buc 90 14,60 0
Adeziv
3 superfluitizant kg 25 10,16 254,00
Banda
4 perimetrala ml 75 4,10 307,50
5 Set fixare rapida buc 40 8,55 341,98

TOTAL 2.689,
VALORIC 08

Comisia de receptie Primit in gestiune


Numele si Semnat Semnat
prenumele ura Data ura

27/04/20
08

Cont: RO16BPOS713065317ROL01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi

Titular: SC Cresp Instal


SRL

Data
operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
19.998,
Sold initial
00
30/04/200 OP
8 171/30.04.2008 plata facturi 4.998,00

15.000,
Sold curent 00

34
ORDIN DE PLATA NR. 171 PLATITI – 4.998 - LEI ADICA
patrumiinouasutenouazecisioptlei

CATRE: DISTRIGAZ SUD


PLATITOR: CRESP INSTAL SRL SRL
RO
17501677 RO 12387
CONT:RO125BCR235699
BANCA: BANCPOST 874136
BANCA: BCR
CATRE: IMOBEXPERT
SRL
RO 126589
CONT:RO125PIR2356956
741399
BANCA:
PIRAEUS
CATRE: VODAFONE ROMANIA SA
RO 23641
CONT:
RO12BRD23545941399
BANCA: BRD
REPREZENTAND: DATA EMITERII:
CV F7020/14.04.2008, F410/15.04.2008,
F41002/15.04.2008 30/04/2008

Seria CSP Nr. 720


Furnizor: Cresp Instal SRL Cumpărător: : Volum Plan
Nr. ord. Reg. Com/an: Arhitect SRL
J23/792/2005 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an:
C.I.F.: RO 17501677 J40/1266/2005
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Nr. Facturii: 720 C.I.F: RO 9140660
Ghermesti, Data (ziua, luna, anul): Sediul: Sos. Bucuresti –
Ilfov 30.04.2008 Ploiesti, nr. 220, Bucuresti
Contul: Nr. aviz însoţire Contul:
RO16BPOS713065317ROL01 (dacă este cazul) RO12BCR13624778RO00
Banca: BANCPOST, suc. Banca: BCR, suc.Unirii
Crangasi Capital social: 200 Capital social: 80.000 lei
lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor U.M Cantitat Preţul Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. sau serviciilor . ea unitar -lei- -lei-
(fără
T.V.A.)
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Prestari servicii buc 1 25.000 25.000 4.750

Date privind expediţia Total din 25.000 4.750


care: X

Accize

35
Semnătura Numele delegatului: Georgescu Semnătura Total de plată
şi ştampila Dan de primire (col.5+col.6) 29.750
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563
eliberat(ă) S10
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO
Expedierea s-a efectuat în
prezenţa noastră la data de
ora
Semnăturile

JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE

Nr. Total
Documentul Baza de Valoare
Crt. Furnizor/Prestator document
impozit T.V.A.
(inclusiv
are (19%)
Data Nr. Denumire/C.I.F. T.V.A.)
01/04/20 173 Romstal Imex SRL/
1 297,50 250,00 47,50
08 26 RO 5990324
Compania de
02/04/20 231 Librarii
2 595,00 500,00 95,00
08 0 Bucuresti SRL/ RO
1268744
Ultra Pro
10/4/200 459 1.680,6
3 Computers SRL/ 2.000,00 319,33
8 8 7
RO 136589
14/04/20 361 TehnoGrup Est SRL/ 1.000,0
4 1.190,00 190,00
08 0 RO 17940192 0
14/04/20 702 Distrigaz Sud SRL/
5 238,00 200,00 38,00
08 0 RO 12387
15/04/20 ImobExpert SRL/ 1.000,0
6 410 1.190,00 190,00
08 RO 126589 0
Vodafone Romania
15/04/20 410 3.000,0
7 SA/ 3.570,00 570,00
08 02 0
RO 23641
20/04/20 300 Ejobs SRL/ 2.000,0
8 2.380,00 380,00
08 2 RO 135562 0
RomPetrol SA/ RO
21/04/20 106 10.000,
9 11362 11.900,00 1.900,00
08 54 00
RO 11362
27/04/20 198 Romstal Imex SRL/ 2.689,0
10 3.200,00 510,92
08 7 RO 5990324 8
26.560,5 22.319
4.240,75
TOTAL 0 ,75

36
JURNAL PENTRU VANZARI

Nr. Total
Documentul Baza de Valoare
Crt. Beneficiar document
impozit T.V.A.
Nr (inclusiv
are (19%)
Data . Denumire/C.I.F. T.V.A.)
Vest Grup Instal
1/4/200 69
1 SRL/ 1.059,10 890,00 169,10
8 2
RO 14931629
3/4/200 69 Teen Store SRL/ 4.201,6
2 5.000,00 798,32
8 8 RO 2154732 8
30/4/20 72 Volum Plan Arhitect SRL/ 25.000,
3 29.750,00 4.750,00
08 0 RO 9140660 00
35.809,1 30.091
5.717,42
TOTAL 0 ,68

CRESP INSTAL SRL


C.I.F. REGISTRU DE
RO17501677 CASA

Sold ziua
precedenta: 4.000
Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

plata factura
1 1/4/2008 297,50 3.702,50
17329/01.04.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL
CASIE COMPARTIMENT FINANCIAR-
R CONTABIL

CRESP INSTAL
SRL
C.I.F. RO REGISTRU DE
17501677 CASA

Sold ziua 3.702,


precedenta: 50
Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

37
incasare factura
1 3/4/2008 5.000,00 8.702,50
698/03.04.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL
CASIE COMPARTIMENT FINANCIAR-
R CONTABIL

CRESP INSTAL
SRL
C.I.F. RO REGISTRU DE
17501677 CASA

Sold ziua 8.702,


precedenta: 50
Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

4/4/200
1 ridicare numerar din casa 3.000,00 5.702,50
8
RAPORT
PAGINA/TOTAL
CASIE COMPARTIMENT FINANCIAR-
R CONTABIL

CRESP INSTAL
SRL
C.I.F. RO REGISTRU DE
17501677 CASA

Sold ziua 5.702,


precedenta: 50
Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

14/04/20 plata facuta nr.


1 1.190,00 4.512,50
08 3610/14.04.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL
CASIE COMPARTIMENT FINANCIAR-
R CONTABIL

CRESP INSTAL
SRL
C.I.F. RO REGISTRU DE
17501677 CASA

38
Sold ziua 4.512,
precedenta: 50
Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

15/04/20 incasare factura nr.


1 6.000,00 10.512,50
08 596/15.03.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL
CASIE COMPARTIMENT FINANCIAR-
R CONTABIL

SC CRESP INSTAL SRL


REGISTRUL JURNAL
luna APRILIE anul 2008

N Conturi Sume
Data
r Documen
înre Explicaţii
cr t D C D C
g
t
%
01/0 Factura Achizitie
1 371 401 250,00 297,50
4 17326 marfa
4426 47,50
01/0 Chitanta
2 Plata marfa 401 5311 297,50 297,50
4 560
3 01/0 Factura Vanzare 4111 % 1.059,1

39
707 890,00
4 692 marfa 0
4427 169,10
01/0 Descarcare
4 607 371 809,10 809,10
4 din gestiune
%
02/0 Factura Achizitie
5 6028 401 500,00 595,00
4 2310 rechizite
4426 95,00
%
03/0 Factura Vanzare 4.201,6
6 4111 707 5.000
4 698 marfuri 8
4427
798,32
03/0 Descare din 3.819,7 3.819,7
7 607 371
4 gestiune 1 1
03/0 Chitanta Incasare
8 5311 4111 5.000 5.000
4 1024 numerar
04/0 Ridicare
9 581 5311 3.000 3.000
4 numerar
Depunere
1 05/0 Extras de
numerar la 5121 581 3.000 3.000
0 4 cont
banca
1 06/0 Acordare
OP 163 409 5121 1.000 1.000
1 4 avans
%
1 08/0 Factura Vanzare 1.242,3
4111 707 1.044
2 4 702 marfa 6
4427 198,36
1 08/0 Descarcare
607 371 949,10 949,10
3 4 din gestiune

%
1 10/0 Factura Achizitie 1.680,6
303 401 2.000
4 4 4598 computer 7
4426
319,33
Decontare
avans si %
1 10/0
OP 164 plata 401 5121 2.000 1.000
5 4
diferenta 409 1.000
computer
Incasare
1 12/0 Extras de
numerar de 5121 4111 4.000 4.000
6 4 cont
la clienti
1 12/0
OP 165 Plata facturi 401 5121 3.500 3.500
7 4
1 14/0 Factura Achizitie % 401 1.190
8 4 3610 marfuri 371 1.000

40
4426 190,00
1 14/0 Chitanta
Plata factura 401 5311 1.190 1.190
9 4 5610
Primire %
2 14/0 Factura
factura 605 401 200,00 238,00
0 4 7020
energie+apa 4426 38,00
Primire %
2 15/0 Factura
factura 612 401 1.000 1.190
1 4 410
chirie 4426 190,00
%
2 Primire
15/0 Factura 626 3.000
2 factura 401 3.570
4 41002 4426 570,00
telefon

2 15/0 Chitanta Incasare


5311 4111 6.000 6.000
3 4 1072 numerar
Inregistrare
2 15/0
cheltuieli cu 641 421 4.380 4.380
4 4
salarii
Inregistrare
%
retineri
4312 332,50
2 15/0 aferente
421 4314 1.060 227,50
5 4 salariilor
4372 35,00
(Georgescu
444 465,00
Dan)
Inregistrare
%
retineri
2 4312 83,60
15/0 aferente
6 421 4314 57,20
4 salariilor 210,60
4372 8,80
(Dima
444 61
Danut)
Inregistrarea
15/0
2 contributiilor 6451 4311 854,10 854,10
4
7 unitatii
2
6452 4371 87,60 87,60
8
2
6453 4313 262,80 262,80
9
447.co
3
635 m 32,85 32,85
0
ITM

41
447.gar
.
3
635 creante 10,95 10,95
1
salarial
e
%
4311
854,10
4312
416,10
4313
262,80
4314
Plata 284,70
3 15/0 4371 2.518,9
OP 166 contributiilor 5121 87,60
2 4 4372 0
salariale 43,80
444
526,00
447.c ITM
32,85
447.gar. cr.
10,95
sal

3 17/0
OP 167 Plata factura 401 5121 595,00 595,00
3 4
3 18/0
OP 168 Plata factura 401 5121 297,50 297,50
4 4

Primire %
3 20/0 Factura
factura 623 401 2.000 2.380
5 4 3002
publicitate 4426 380,00

Primire %
3 Factura
21/0 factura 6022 401 10.000 11.900
6 10654
4 combustibil 4426 1.900
Extras de Incasare
3 24/0
cont si OP numerar 5121 4111 20.000 20.000
7 4
169 de la clienti
3 26/0
OP 170 Plata factura 401 5121 11.900 11.900
8 4

%
3 27/0 Factura Achizitie 2.689,0
371 401 3.200
9 4 1987 marfa 8
4426
510,92

42
%
4 401.energi 238,00
0 30/0 5121
OP 171 Plata facturi e 4.998
4
si apa 1.190
401.chirie 3.570
401.telefon

%
704
Factura Prestare 29.750, 25.000
4 30/0
720 servicii 4111 00 4.750
1 4 4427

% 4.240,7
4 30/0 Regularizare 5.915,7
4427 4426 5
2 4 a T.V.A. 8
4423 1.675,0
3
%
10.000
6022
500,00
604
200,00
605
5.577,9
607
1
Inchiderea 612
4 27.906, 1.000
30/0 conturilor de 121 623
3 21 2.000
4 cheltuieli 626
3.000
635
43,80
641
4.380
6451
854,10
6452
87,60
6453
262,80

Inchiderea %
4 30/0 25.000 31.135,
conturilor de 704 121
3 4 6.135,6 68
venituri 707
8

Inregistrarea
4 30/0
impozitului 691 441 517,00 517,00
4 4
pe profit

43
4
121 691 517,00 517,00
5
211.377 211.37
TOTAL
,34 7,34

REGISTRU CARTE MARE – simplificat

1012 Capital subscris varsat


Explicatia Debit Credit
Sold initial 22.809,40
Rulaje

Total rulaje
Total sume 22.809,40
Sold final 22.809,40

1061 Rezeve legale


Explicatia Debit Credit
Sold initial 20.000,00
Rulaje

Total rulaje
Total sume 20.000,00
Sold final 20.000,00

121 Profit si pierdere


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (30.04) 27.906,21 31.135,68(30.04)
(30.04) 517,00

Total rulaje 28.423,21 31.135,68


Total sume 28.423,21 31.135,68
Sold final 2.712,47

303 Materiale de natura obiectelor de inventar

44
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (10.04) 1.680,67

Total rulaje 1.680,67


Total sume 1.680,67
Sold final 1.680,67

371 Marfuri
Explicatia Debit Credit
Sold initial 8.000,00
Rulaje (01.04) 250,00 809,10 (01.04)
(14.04) 1.000,00 3.819,71 (03.04)
(27.04) 2.689,08 949,10 (08.04)

Total rulaje 3.939,08 5.577,91


Total sume 11.939,08 5.577,91
Sold final 6.361,17

401 Furnizori
Explicatia Debit Credit
Sold initial 5.000
Rulaje (01.04) 297,50 297,50 (01.04)
(10.04) 2.000 595 (02.04)
(12.04) 3.500 2.000 (10.04)
(14.04) 1.190 1.190 (14.04)
(17.04) 595 238 (14.04)
(18.04) 297,50 1.190 (15.04)
(26.04) 11.900 3.570 (15.04)
(30.04)238 2.380 (20.04)
(30.04) 1.190 11.900 (21.04)
(30.04) 3.570 3.200 (27.04)

Total rulaje 24.778,00 26.560,50


Total sume 24.778,00 31.560,50
Sold final 6.782,50

409 Furnizori - debitori


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (06.04) 1.000 1.000 (10.04)

Total rulaje 1.000 1.000

45
Total sume 1.000 1.000
Sold final

4111 Clienti
Explicatia Debit Credit
Sold initial 22.000
Rulaje (01.04) 1.059,10 5.000 (03.04)
(03.04) 5.000 4.000 (12.04)
(08.04) 1.242,36 6.000 (15.04)
(30.04) 29.750 20.000 (24.04)

Total rulaje 37.051,46 35.000,00


Total sume 59.051,46 35.000,00
Sold final 24.051,46

421 Personal - salarii datorate


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 1.060 4.380 (15.04)
(15.04) 210,60

Total rulaje 1.270,60 4.380


Total sume 1.270,60 4.380
Sold final 3.109,40

4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 854,10 854,10 (15.04)

Total rulaje 854,10 854,10


Total sume 854,10 854,10
Sold final

4312 Contributia personalului pentru pensia


suplimentara
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 416,10 332,50 (15.04)
83,60 (15.04)

Total rulaje 416,10 416,10


Total sume 416,10 416,10
Sold final

4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile


sociale de sanatate
Explicatia Debit Credit

46
Sold initial
Rulaje (15.04) 262,80 262,80 (15.04)

Total rulaje 262,80 262,80


Total sume 262,80 262,80
Sold final

4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile


sociale de sanatate
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 284,70 227,50 (15.04)
57,20 (15.04)

Total rulaje 284,70 284,70


Total sume 284,70 284,70
Sold final

4371 Contributia unitatii la fondul de somaj


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 87,60 87,60 (15.04)

Total rulaje 87,60 87,60


Total sume 87,60 87,60
Sold final

4372 Contributia personalului la fondul de somaj


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 43,80 35,00 (15.04)
8,80 (15.04)

Total rulaje 43,80 43,80


Total sume 43,80 43,80
Sold final

441 Impozit pe profit


Explicatia Debit Credit
Sold initial

47
Rulaje 517,00 (30.04)

Total rulaje 517,00


Total sume 517,00
Sold final 517,00

4423 T.V.A. de plata


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje 1.675,03 (30.04)

Total rulaje 1.675,03


Total sume 1.675,03
Sold final 1.675,03

4426 T.V.A. deductibila


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (01.04) 47,50 4.240,75 (30.04)
(02.04) 95,00
(10.04) 319,33
(14.04) 190,00
(14.04) 38,00
(15.04) 190,00
(15.04) 570,00
(20.04)380,00
(21.04)1.900
(27.04) 510,92

Total rulaje 4.240,75 4.240,75


Total sume 4.240,75 4.240,75
Sold final

4427 T.V.A. colectata


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (30.04) 5.915,78 169,10 (01.04)
798,32 (03.04)
198,36 (08.04)
4.750 (30.04)

Total rulaje 5.915,78


Total sume 5.915,78 5.915,78
Sold final

444 Impozitul pe salarii


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 526,00 465,00 (15.04)
61,00 (15.04)

48
Total rulaje 526,00 526,00
Total sume 526,00 526,00
Sold final

447 Fonduri speciale - taxe si vãrsãminte asimilate.


comision ITM
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 32,85 32,85 (15.04)

Total rulaje 32,85 32,85


Total sume 32,85 32,85
Sold final

447 Fonduri speciale - taxe si vãrsãminte asimilate.


garantare creante salariale
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 10,95 10,95 (15.04)

Total rulaje 10,95 10,95


Total sume 10,95 10,95
Sold final

5121 Conturi la banci in lei


Explicatia Debit Credit
Sold initial 13.809,40
Rulaje (05.04) 3.000 1.000 (06.04)
(12.04) 4.000 1.000 (10.04)
(24.04) 20.000 3.500 (12.04)
2.518,90 (15.04)
595,00 (17.04)
297,50 (18.04)
11.900 (26.04)
4.998 (30.04)

Total rulaje 27.000 25.809,40


Total sume 40.809,40 25.809,40
Sold final 15.000

5311 Casa in lei


Explicatia Debit Credit
Sold initial 4.000
Rulaje (03.04) 5.000 297,50 (01.04)
(15.04) 6.000 3.000 (04.03)
1.190 (14.03)

Total rulaje 11.000 4.487,50


Total sume 15.000 4.487,50

49
Sold final 10.512,50

581 Viramente interne


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (04.04) 3.000 3.000 (05.04)

Total rulaje 3.000 3.000


Total sume 3.000 3.000
Sold final

6022 Cheltuieli privind combustibilul


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (21.04) 10.000 10.000 (30.04)

Total rulaje 10.000 10.000


Total sume 10.000 10.000
Sold final

604 Cheltuieli privind materialele nestocate


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (02.04) 500 500 (30.04)

Total rulaje 500 500


Total sume 500 500
Sold final

605 Cheltuieli privind energia si apa


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (14.04) 200 200 (30.04)

Total rulaje 200 200


Total sume 200 200
Sold final

607 Cheltuieli privind marfurile


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (01.04) 809,10 5.577,91 (30.04)
(03.04) 3819,71
(08.04) 949,10

50
Total rulaje 5.577,91 5.577,91
Total sume 5.577,91 5.577,91
Sold final

612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si


chiriile
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 1.000 1.000 (30.04)

Total rulaje 1.000 1.000


Total sume 1.000 1.000
Sold final

623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (20.04) 2.000 2.000 (30.04)

Total rulaje 2.000 2.000


Total sume 2.000 2.000
Sold final

626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 3.000 3.000 (30.04)

Total rulaje 3.000 3.000


Total sume 3.000 3.000
Sold final

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vãrsãminte


asimilate
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 32,85 43,80 (30.04)
(15.04) 10,95
Total rulaje 43,80 43,80
Total sume 43,80 43,80
Sold final

641 Cheltuieli cu salariile pesonalului


Explicatia Debit Credit
Sold initial

51
Rulaje (15.04) 4.380 4.380 (4.380)

Total rulaje 4.380 4.380


Total sume 4.380 4.380
Sold final

6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile


sociale
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 854,10 854,10 (30.04)

Total rulaje 854,10 854,10


Total sume 854,10 854,10
Sold final

6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul


de somaj
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 87,60 87,60 (30.04)

Total rulaje 87,60 87,60


Total sume 87,60 87,60
Sold final

6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru


asigurarile sociale de sanatate
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 262,80 262,80 (30.04)

Total rulaje 262,80 262,80


Total sume 262,80 262,80
Sold final

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (30.04) 517,00 517,00 (30.04)

Total rulaje 517,00 517,00


Total sume 517,00 517,00
Sold final

704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (30.04) 25.000 25.000 (30.04)

52
Total rulaje 25.000 25.000
Total sume 25.000 25.000
Sold final

707 Venituri din vanzarea marfurilor


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (30.04) 6.135,68 890,00 (01.04)
4.201,68 (03.04)
1.044 (08.04)

Total rulaje 6.135,68 6.135,68


Total sume 6.135,68 6.135,68
Sold final

53
Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii

SC CRESP INSTAL SRL


Balanţa de verificare la data de 30.04.2008

Denum
Simb
ol ire Sold initial Rulaj Total sume Sold final
cont
D C D C D C D C
Capital
1012 22.809, 22.809, 22.809,
subscris
40 40 40
varsat
Rezerve
1061 20.000 20.000 20.000
legale
Profit si
28.423, 31.135, 28.423, 31.135, 2.712,4
121 pierder
21 68 21 68 7
e
Materia
le de
natura 1.680,6 1.680,6 1.680,6
303
obiectel 7 7 7
or de
inventar
3.939,0 5.577,9 11.939, 5.577,9 6.361,1
371 Marfuri 8.000
8 1 08 1 7
Furnizo 26.560, 31.560, 6.782,5
401 5.000 24.778 24.778
ri 50 50 0
Furnizo
409 ri- 1.000 1.000 1.000 1.000
debitori
22.00 37.051, 59.051, 24.051,
4111 Clienti 35.000 35.000
0 46 46 46
Persona
l- 1.270,6 1.270,6 3.109,4
421 4.380 4.380
salarii 0 0 0
datorate
Contrib
utia
unitatii
4311 la 854,10 854,10 854,10 854,10
asigurar
ile
sociale
Contrib
utia
4312 persona
lului
416,10 416,10 416,10 416,10
pentru
pensia
suplime
ntara
4313 Contrib 262,80 262,80 262,80 262,80
utia
angajat
orului
pentru

54
asigurar
ile
sociale
de
sanatat
e
Contrib
utia
angajati
lor
pentru
4314 asigurar 284,70 284,70 284,70 284,70
ile
sociale
de
sanatat
e
Contrib
utia
unitatii
4371 la 87,60 87,60 87,60 87,60
fondul
de
somaj
Contrib
utia
persona
4372 lului la 43,80 43,8 43,80 43,80
fondul
de
somaj
Impozit
441 ul pe 517,00 517,00 517,00
profit
T.V.A. de 1.675,0 1.675,0 1.675,0
4423
plata 3 3 3
T.V.A.
4.240,7 4.240,7 4.240,7 4.240,7
4426 deducti
5 5 5 5
bila
T.V.A.
5.915,7 5.915,7 5.915,7 5.915,7
4427 colectat
8 8 8 8
a
Impozit
444 ul pe 526,00 526,00 526,00 526,00
salarii
Fonduri
speciale
- taxe si
vãrsãmi
447 nte 32,85 32,85 32,85 32,85
asimilat
e.
comisio
n ITM
447 Fonduri 10.,95 10,95 10,95 10,95
speciale
- taxe si
vãrsãmi
nte

55
asimilat
e.
garanta
re
creante
salarial
e
Conturi
13.80 25.809, 40.809, 25.809,
5121 la banci 27.000 15.000
9 40 40 40
in lei
Casa in 4.487,5 4.487,5 10.512,
5311 4.000 11.000 15.000
lei 0 0 50
Viramen
581 te 3.000 3.000 3.000 3.000
interne
Cheltuie
li
privind 10.000 10.000 10.000 10.000
6022
combust
ibilul
Cheltuie
li
privind
alte
6028 500,00 500,00 500,00 500,00
material
e
consum
abile
Cheltuie
li
605 privind 200,00 200,00 200,00 200,00
energia
si apa
Cheltuie
li
5.577,9 5.577,9 5.577,9 5.577,9
607 privind
1 1 1 1
marfuril
e
Cheltuie
li cu
redeven
tele,
612 locatiile 1.000 1.000 1.000 1.000
de
gestiun
e si
chiriile
Cheltuie
li de
protocol
,
623 2.000 2.000 2.000 2.000
reclama
si
publicit
ate
626 Cheltuie 3.000 3.000 3.000 3.000
li
postale
si taxe

56
de
telecom
unicatii
Cheltuie
li cu
alte
impozit
e, taxe
635 43,80 43,80 43,80 43,80
si
vãrsãmi
nte
asimilat
e
Cheltuie
li cu
641 salariile 4.380 4.380 4.380 4.380
pesonal
ului
Cheltuie
li cu
contribu
tia
6451 unitatii 854,10 854,10 854,10 854,10
la
asigurar
ile
sociale
Cheltuie
li cu
contribu
tia
6452 unitatii 87,60 87,60 87,60 87,60
pentru
ajutorul
de
somaj
Cheltuie
li cu
contribu
tia
angajat
orului
6453 pentru 262,80 262,80 262,80 262,80
asigurar
ile
sociale
de
sanatat
e
Cheltuie
li cu
691 impozit 517,00 517,00 517,00 517,00
ul pe
profit
704 Venituri 25.000 25.000 25.000 25.000
din
lucrari
executa
te si

57
servicii
prestate
Venituri
din
vanzare 6.135,6 6.135,6 6.135,6 6.135,6
707
a 8 8 8 8
marfuril
or

Tota 47.80 47.809, 211.37 211.37 259.18 259.18 57.605, 57.605,


l 9,4 4 7,30 7,30 6,70 6,70 80 80

58