Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

ANEXA III CERERE DE RAMBURSARE

CERERE DE RAMBURSARE POS CCE

1. Cererea de rambursare nr. …1….. din data de …15.10.2014


2. Perioada de referinţă de la 27/12/2013 pana la 26/09/2014
3. Tipul cererii de rambursare

Cererea intermediara X
Cererea finala
4. Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului: S.C. AMO PRESS RETAIL S.R.L.


Adresa: Judetul Iasi, Bdl. Socola, Nr.134, Iaşi, Cod 700187

Codul fiscal: 26087222

Numele băncii:
Banca Romaneasca, Iasi
Cod IBAN:
RO11 BRMA 0999 1000 6076 6519

5. Detalii despre proiecte:

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii


Programul operaţional: Economice”

Axa prioritară: Axa Prioritară III – ˝Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele
privat si public˝

Domeniul major de intervenţie: Domeniul Major de Intervenţie 3 – “Susţinerea e-economiei”

Operaţiunea: I -˝Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri
˝
Data de început a proiectului: 27 decembrie 2013

Titlu proiect: „DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ PRIN ERP”

Numărul contractului de finanţare: 1522/331/23.12.2013

1
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
6. Cheltuieli eligibile
A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport aferente:

Valoarea
cheltuielilor
eligibile
OP solicitate de
(nr. /data) beneficiar
Factura /Alte documente justificative (acolo din prezenta
unde este cazul) factura1
Data Val. din factură[1] Extras de cont
,,Categorii de cheltuieli eligibile Descriere activităţi /achiziţii Nr. emiterii Fără TVA TVA[2] Contract Furnizor (nr. /data) Fără TVA TVA
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11

I.1.1 Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare,
echipamente de reţea, echipamente periferice etc.)

1.1.1 Server procesare Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 17,990.00 4317.6 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014 12,593.00 0
1.1.2 Echipamenet UPS
Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
7,950.00 1908 5,565.00 0
1.1.3 Switch
Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014
2,390.00 573.6
140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014 1,673.00 0
1.1.4 Unitate stocare Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 06/23.09.2014 14/23.09.2014
7,970.00 1912.8 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 5,579.00 0
1.1.5 Imprimante fiscale pentru chioscuri Furnizare echipamente TIC 1195633 20.06.2014 3,594.00 03/23.09.2014 14/23.09.2014
862.56 140/30.05.2014 SC Rel Syspro SRL 2,515.80 0
1.1.6 Posturi de lucru pentru utilizatori
chiosc tip touch screen Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
11,394.00 2734.56 7,975.80 0
1.1.7 Calculator portabil Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 06/23.09.2014 14/23.09.2014
4,467.00 1072.08 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 3,126.90 0
1.1.8 Imprimanta multifunctionala pt
chioscuri Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
2,694.00 646.56 1,885.80 0
1.1.9 Echipamente transmisie date VPN Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 06/23.09.2014 14/23.09.2014
0.00 0 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 0.00 0
1.1.10 Imprimanta cod bare Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 1,345.00 322.8 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014 941.50 0
1.1.11 Echipament bakup
Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
7,980.00 1915.2 5,586.00 0
1.1.12 Rack, consola, cabluri conectare,
modul alimentare, ventilatoare Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
11,950.00 2868 8,365.00 0
Subtotal I.1.1 79,724.00 19,133.76 55,806.80 0.00
I.1.2. Cheltuieli pentru dotări care pot 0.00 0.00
intra în categoria mijloacelor fixe, care
nu intră în categoria de mai sus
0.00 0
Subtotal I.1.2. 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli privind achiziţionarea 79,724.00 19,133.76
echipamentelor şi dotărilor
Subtotal I.1.1+Subtotal I.1.2. 55,806.80 0.00
I.2.1 Cheltuieli pentru achiziţionarea licenţelor software necesare implementării proiectului, inclusiv baze de date şi soluţii de
securitate

2
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
2.1.1 Licență soft resurse umane
Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
3,999.00 959.76 2,799.30 0
2.1.2 Licență sistem de operare server
Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
5,475.00 1314 3,832.50 0
2.1.3 Licență sistem de operare client
server pentru utilizatorii PC, minim 12 Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
1,990.00 477.6 1,393.00 0
2.1.4 Licență soft server bază de date
Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
11,990.00 2877.6 8,393.00 0
2.1.5 Licență soft clienți baze de date
Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
11,745.00 2818.8 8,221.50 0
2.1.6 Licență soft remote desktop, minim
12 clienți Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
4,950.00 1188 3,465.00 0
2.1.7 Licență sistem de editare si calcul
tabelar pentru clienți remote desktop Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
5,970.00 1432.8 4,179.00 0
2.1.8 Licență sistem de operare Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 15,729.00 3774.96 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014 11,010.30 0
2.1.9 Licență soft sistem editare text si
calcul tabelar Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014
37,695.00 9046.8 26,386.50 0
2.1.10 Antivirus server Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 1,000.00 240 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014 700.00 0
2.1.11 Anivirus Furnizare aplicatiilor informatice 667 20.06.2014 13,860.00 3326.4 140/30.05.2014 SC Top Sistems SRL 06/23.09.2014 14/23.09.2014 9,702.00 0
Subtotal I.2.1 114,403.00 27,456.72 80,082.10 0.00
I.2.2. Cheltuieli totale pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice - parte a proiectului - pentru realizarea cărora poate fi
necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza necesităţilor, dezvoltarea aplicaţiei, implementarea şi testarea aplicaţiei.

2.2.1 Soft ERP Servicii de implementare sistem 130346 24.09.2014 69,740.00 16,737.60 3906/156/ SC Total Soft SA 10/23.09.2014 15/25.09.2014 48,818.00 0
ERP 12.06.2014
Subtotal I.2.2. 69,740.00 16,737.60 48,818.00 0.00

Subtotal : Cheltuieli pentru 184,143.00 44,194.32 128,900.10 0.00


achiziţionarea de aplicaţii
informatice, licenţe, brevete, know-
how ( I.2 .1+I.2.2 )
II.1. Servicii de consultană pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piata

II.1.1 Servicii de consultană pentru Servicii de consultantă în 32 17.01.2014 38,000.00 0 970/34/ P.F.A. Vieru C. Ana 1/24.01.2014 1/24.01.2014 26,600.00 0
elaborarea planului de afaceri, si a elaborarea planului de afaceri si a 15.09.2011
proiectului tehnic proiectului tehnic
2/06.06.2014 8/06.06.2014

Subtotal II.1 38,000.00 0.00 26,600.00 0.00


II.2. Cheltuieli pentru pregătirea documentaţiei necesară în procesul de achiziţii

II.2.1 Servicii de consultantă pentru Servicii de consultantă cu privire la 3 24.09.2014 6,700.00 1,608.00 36/ 05.02.2014 SC Web Master SRL 11/25.09.2014 15/25.09.2014 4,690.00 0
pregatirea documentatiei in achizitii achizitiile publice

Subtotal II.2 6,700.00 1,608.00 4,690.00 0.00

3
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
II.3. Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect

II.3.1 Servicii de consultanță in Servicii de consultantă în domeniul 51 09.09.2014 15,000.00 0 41/05/ SC Total Vector 12/25.09.2014 14/23.09.2014 10,500.00 0
managementul de proiect managementului de proiect 08.02.2014 Advisory SRL

Subtotal II.3 15,000.00 0.00 10,500.00 0.00


II.4. Cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului
II.4.1 Servicii de auditare financiară
II.4.2 Servicii de auditare tehnică
(securitate aplicație)
Subtotal II.4 0.00 0 0.00 0.00
II.7. Cheltuieli cu informarea şi publicitatea proiectului

II.7. 1 Comunicate de presă de incepere Servicii de publicare comunicate de 1 28.03.2014 750 0 47/ 11.02.2014 SC Alcalin SRL 05/23.09.2014 14/23.09.2014 525 0
si finalizare a proiectului presă
II.7. 1 Comunicate de presă de incepere Servicii de publicare comunicate de 5656 28.02.2014 750 180 48/ 11.02.2014 SC Global Impex 04/23.09.2014 14/23.09.2014 525 0
si finalizare a proiectului presă Distribution SRL
II.7.2 Editare materiale promotionale Servicii de editare materiale 132 05.09.2014 2,000.00 480 95/ 25.04.2014 SC SALES SERV 08/23.09.2014 14/23.09.2014 1,400.00 0
(100 afise) promotionale (100 afise) SRL

II.7.3 Etichete autocolante Servicii de tipărire etichete 132 05.09.2014 2,000.00 480 95/ 25.04.2014 SC SALES SERV 08/23.09.2014 14/23.09.2014 1,400.00 0
publicitare SRL
II.7.4 Site -web-ul proiectului Servicii de realizare site-web 144 27.05.2014 1,500.00 0 60/25.03.2014 SC 39 Plus Graf 07/23.09.2014 14/23.09.2014 1,050.00 0
proiect SRL
Subtotal II.7 7,000.00 1,140.00 4,900.00 0.00
Cheltuieli pentru servicii de 66,700.00 2,748.00 46,690.00 0.00
consultanţă, audit, informare şi
publicitate (II.1+II.2+II.3+II.4+II.7)
III.1. Cheltuieli legate de formarea
profesională a personalului care va
utiliza produsele software
implementate

III.1.1 Training ERP ( 70 angajați front


office)
Subtotal III.1
III.2. Cheltuieli legate de formarea
profesională a personalului care va
asigura mentenanţa soluţiei dacă
acesta este angajat al
beneficiarului.

III.2.1 Training ERP ( 12 angajați back


office)
Subtotal III.2.

4
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Cheltuieli pentru organizarea de
cursuri de formare profesională
(III.1+III.2
IV. Cheltuieli neeligibile
Subtotal IV
Total proiect (I+II+III+IV)
I. Total costuri eligibile[3] N/A 330,567.00 66,076.08 231,396.90 0.00
II. Venituri nete din proiect[4] N/A 0 0 0 0
III. Valoarea eligibilă a Cererii de N/A 330,567.00 65,896.08 231,396.90 0.00
Rambursare[5]

5
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

- Copiile cu menţiunea „conform cu originalul” sunt ataşate ca justificare; documentele originale sunt verificate la faţa locului de OI

B) Situaţia rambursărilor

Total cheltuieli
Total cheltuieli eligibile Total cheltuieli Total cheltuieli realizate în perioada
Total cheltuieli
Categorii de acoperite din contribuţie eligibile eligibile pana de referinţă pentru Sold conform
eligibile aprobate
cheltuieli eligibile proprie (buget local, surse rambursate pana la la prezenta care se solicita contractului
prin contract
private) pana la prezenta cerere prezenta cerere cerere rambursarea

(0) (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)1 (6)=(1)-(4)-(5)

I. TOTAL
COSTURI
ELIGIBILE
II. VENITURI
NETE DIN
PROIECT2
III.TOTAL
GENERAL (I-II)
IV. PRE-
FINANŢARE
V. TOTAL
CHELTUIELI
ELIGIBILE (III-
IV)*

*Aplicabil pentru coloana 5

\
7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de 231,396.90 LEI, reprezentând cheltuieli eligibile şi TVA 3 reprezentând................... LEI.

V P
aloarea FEDR refinanţare[2] Buget de Stat Suma solicitată spre rambursare prin
eligibilă a (BS) prezenta cerere
Cererii de
Rambursare[1]

(5) = (2) - (3) + (4)


-1
(2) = -3 (4) = FEDR = BS = (4) FEDR+BS
(1)*82.70%FEDR (1)*17.30%BS (2) - (3)

231,396.90 191,365.24 0.00 40,031.66 191,365.24 40,031.66 231,396.90

[
1] Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A
[
2] Se va trece suma de prefinanţare de dedus, conform contractului de finanţare (fără aplicarea
procentului la valoarea eligibilă din Cererea de Rambursare)

1
Se vor prelua sumele din linia I, col. 5 – Tabelul 6.A
2
Pentru proiecte generatoare de venituri conform definiţiei RC 1083/2006 art. 55
3
TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionaţi la art. 15, alin. 1 din OUG 64/2009
V
P
[
[

6
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

ANEXA III CERERE DE RAMBURSARE

8. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului:


În calitate de Beneficiar declar următoarele:

A) Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite;


B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;
C) Contribuţia pentru co-finanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare;
D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente naţionale de co-finanţare decât cele precizate în Contractului de
Finanţare;
E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct deci suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractului de Finanţare;
G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au fost respectate;
H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare şi a contractelor de achiziţie publică;
I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei Naţionale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.

Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării
în scopul auditului.

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de
Rambursare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

Organizaţia Beneficiarului: SC AMO PRESS RETAIL SRL


Nume şi Prenume: ONOFREI M.MANUEL LEONID
Funcţia: ADMINISTRATOR
Data: 15.10.2014

7
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

ANEXA III CERERE DE RAMBURSARE

9. Lista Anexe
Nr. Denumire Anexe De la
crt. pagina la
pagina
1. Cerere de rambursare (anexa III) – 4 exemplare în original format fizic şi un exemplar în
format electronic
2 Documente însoţitoare: (conform contractului de finanţare) :
 Raport de progres(anexa IV) –1 exemplare în format
original fizic şi un exemplar în format electronic

 OPIS – 1 exemplare în format original fizic şi un exemplar


în format electronic

 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE - exemplare în format


original fizic şi un exemplar în format electronic

I. CHELTUIELI PRIVIND ACHIZITIONAREA ECHIPAMENTELOR SI


DOTARILOR + CHELTUIELI PENTRU ACHIZITIONAREA DE
APLICATII INFORMATICE, LICENTE, BREVETE, KNOW HOW

CONTRACT ASOCIEREA SC TOP SISTEMS SRL SI SC REL SYSPRO SRL


cuprinde :

- FACTURA nr 667 din 20.06.2014 – 1 pag 1


- AVIZ DE INSOTIRE A MARFII nr 022 din 17.06.2014 – 1 pag 2
- ORDIN DE PLATA – 1 pag 3
- EXTRAS DE CONT -3 pag 4-6
- NOTA CONTABILA – 1 pag 7
- NOTA CONTABILA - 1 pag 8
- PROCESE VERBALE DE RECEPTIE– 58 pag 9-66
- PROCESE VERBALE DE PUNERE IN FUNCTIUNE– 30 pag 67-96
- FISA MIJLOCULUI FIX – 36 pag 97-132
- CERTIFICAT DE GARANTIE – 4 pag 133-136
- NIR nr 47379 – 1 pag 137

- FACTURA nr 1195633 din 20.06.2014 – 1 pag 138


- AVIZ DE INSOTIRE A MARFII nr 2300 din 18.06.2014 – 1 pag 139
- ORDIN DE PLATA – 1 pag 140
- EXTRAS DE CONT -3 pag 141-143
- NOTA CONTABILA – 1 pag 144
- NOTA CONTABILA - 1 pag 145
- PROCES VERBAL DE RECEPTIE– 1 pag 146
- PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE– 1 pag 147
- NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE nr 43322 – 1 pag 148

- FOTOGRAFII ECHIPAMENETE 149-161

- NOTA JUSTIFICATIVA nr 100 din 28.04.2014 – 1 pagina 162


- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE nr 117 din 08.05.2014 – 37 pag 163-199
- ANUNT - INVITATIE – 3 pag 200-202
- PROCES VERBAL nr 119 din 15.05.2014 – 2 pagini 203-204
- SOLICITARE CLARIFICARI nr 125 din 20.05.2014 – 1 pag 205
- DECIZIE DE ADJUDECARE nr 132 din 27.05.2014 – 2 pag 206-207
- RAPORT TEHNIC – 28 pag 208-235
- COMUNICARE REZULTAT DE PROCEDURA nr 133 din 27.05.2014 – 1 pag 236
- ANUNT ATRIBUIRE – 3 pag 237-239
- CONTRACT DE PRESTARI SERVICII nr 140 din 30.05.2014 – 8 pagini 240-247

II. CHELTUIELI PENTRU ACHIZITIONAREA DE APLICATII


INFORMATICE, LICENTE, BREVETE, KNOW HOW

CONTRACT SC TOTAL SOFT SA:

- FACTURA nr 130346 din 24.09.2014 – 1 pag 248


- ORDIN DE PLATA – 1 pag 249
- EXTRAS DE CONT – 1 pag 250
- EXTRAS DE CONT – 1 pag 251

8
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

ANEXA III CERERE DE RAMBURSARE


- NOTA CONTABILA – 1 pag 252
- FISA ANALITICA PARTENER – 1 pag 253
- FISA ANALITICA CONT – 1 pag 254
- PROCES VERBAL DE RECEPTIE nr 1066/210 din 22.09.2014 – 1 pag 255
- DEVIZ FINANCIAR nr 1 din 24.09.2014 – 1 pag 256
- NOTA JUSTIFICATIVA nr. 101 din 28.04.2014 – 1 pag 257
- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE nr 114 din 07.05.2014 – 40 pag 258-297
- ANUNT INVITATIE – 3 pag 298-300
- PROCES VERBAL DECHIDERE nr 124 din 19.05.2014 – 2 pag 301-302
- DECIZIE DE ADJUDECARE nr 144 din 05.06.2014 – 2 pag 303-304
- RAPORT TEHNIC – 31 pag 305-335
- COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA nr 145 din 06.06.2014 – 1 pag 336
- ANUNT ATRIBUIRE – 3 pag 337-339
- CONTRACT DE FURNICARE PRODUSE nr 156 din 12.06.2014 – 8 pag 340-347

III. CHELTUIELI PENTRU SERVICII DE CONSULTANTA IN


MANAGEMENTUL DE PROIECT

CONTRACT SC TOTAL VECTOR ADVISORY SRL

- FACTURA FISCALA nr 51 din 09.09.2014 – 1 pag 348


- ORDIN DE PLATA – 1 pag 349
- EXTRAS DE CONT – 3 pag 350-352
- NOTA CONTABILA – 1 pag 353
- PROCES VERBAL nr 85 din 18.04.2014 – 2 pag 354-355
- PROCES VERBAL DE RECEPTIE nr 182 din 14.07.2014 – 2 pag 356-357
- DEVIZ FINANCIAR – 1 pag 358

- NOTA JUSTIFICATIVA – 1 pag 359


- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – 3 pag 360-362
- INVITATII DE PARTICIPARE nr 7 din 17.01.2014 – 6 pag 363-368
- PROCES VERBAL nr 22 din 24.01.2014 – 2 pag 369-370
- SOLICITARE CLARIFICARI nr 23 din 24.01.2014 – 1 pagi 371
- DECIZIE DE ADJUDECARE – 2 pag 372-373
- COMUNICARE REZULTAT DE PROCEDURA nr 27 din 29.01.2014 – 1 pag 374
- CONTRACT DE PRESTARI SERVICII – nr 41 din 06.02.2014 – 4 pag 375-378

IV. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI SI A PROIECTULUI TEHNIC

CONTRACT PFA ANA VIERU

 Ff 32/17.01.2014 – 1pag 379


380
 Op 1/24.01.2014 – 1pag 381
 Op 2/6.06.2014 – 1 pag 382
383
 Extras bancar 1/24.01.2014 – 1 pag 384
 Extras bancar 8/06.06.2014 – 1 pag 385
386
 Nota contabila – 1 pag
387-388
 Proces verbal receptie – 1 pag 389-391
 Deviz financiar – 1 pag
 Nota justificativa – 2 pag
 Contract PFA Vieru Ana – 3 pag

V. SERVICII DE CONSULTANTA IN ACHIZITIILE PUBLICE 392


393
CONTRACT SC WEB MASTER SRL 394
395
- FACTURA nr. 3 din 24.09.2014 – 1 pag 396-397
- ORDIN DE PLATA nr 11 – 1 pag 398-399
- EXTRAS DE CONT – 1 pag 400
- NOTA CONTABILA – 1 pag 401
- PROCES VERBAL DE RECPTIE nr 94 din 25.04.2014 – 2 pag 402-405
- PROCES VERBAL DE RECPTIE nr. 181 din 14.07.2014 – 2 pag 406-411
- DEVIZ FINANCIAR nr 1 din 24.09.2014 – 1 pag 412-413
- NOTA JUSTIFICATIVA din 15.01.2014 – 1 pag 414
- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE din 15.01.2014 – 4 pag 415-416
- INVITATII DE PARTICIPARE nr 6 din 16.01.2014 – 6 pag 417
- PROCES VERBAL nr 16 din 23.01.2014 – 2 pag 418-421
- SOLICITARE CLARIFICARI nr 17 din 23.01.2014 – 1 pag

9
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

ANEXA III CERERE DE RAMBURSARE


- DECIZIE DE ADJUDECARE nr 26 din 29.01.2014 – 2 pag
- COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA nr 29 din 29.01.2014 – 1 pag 422
- CONTRACT PRESTARI SERVICII nr. 36 din 05.02.2014 – 4 pag 423
424-426
VI. SERVICII DE PUBLICARE COMUNICATE DE PRESA 427
 Ff 01/28.03.2014 – sc alcalin srl – 1pag 428
429
 Op nr 05/23.09.2014 – 1pag 430
 Extras bancar nr 14/23.09.2014 – 3 pag
 Nota contabila- 1 pag 431
 PV receptie nr 50/21.02.2104 – 1 pag 432
433-435
 Comunicat presa „7 est” editia din 19.02.2014 – 1 pag
436
 Deviz financiar nr 1/28.03.2014 – 1 pag 437
438
 Ff 5656/28.02.2014 – sc global impex distribution srl – 1 pag 439
 Op 04/23.09.2014 – 1pag 440
 Extras bancar nr 14/23.09.2014 – 3 pag
441-443
 Nota contabila – 1 pag
444-447
 PV receptie nr 51/21.02.2014 – 1 pag 448-439
 Comunicat presa „buna ziua iasi” editia din 17.02.2014 – 1 pag 450-451
451-453
 Deviz financiar nr 1/28.02.2014 – 1 pag 454-457
458-461
 Nota justificativa privind valoarea estimata a contractului si proedura aplicata – 1
pag
 Documentatie de atribuire – 3 pag
 Invitatii de participare – 4 pag
462
 Proces verbal deschidere oferte – 2 pag
463
 Decizie adjudecare – 2 pag 464
 Comunicare rezultat procedura – 2 pag 465-467
468
 Contract sc alcalin srl – 4 pag 469
 Contract sc global impex distrivbution srl – 4 pag 470
471
VII. SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE 472
473
CONTRACT SC SALES SERV SRL 474-510
511-512
- FACTURA FISCALA din 05.09.2014 – 1 pag
- AVIZ DE INSOTIRE A MARFII nr 203 din 04.09.2014 – 1 pag 513-514
- ORDIN DE PLATA - 1 pag
- EXTRAS DE CONT -3 pag 515-516
- NOTA CONTABILA – 1 pag 517-518
- NOTA CONTABILA - 1 pag 519
- PROCES VERBAL DE RECEPTIE – nr. 201 din 04.09.2014 – 1 pag 520-523
- NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE nr 47128 – 1 pag
- DEVIZ FINANCIAR nr 1 din 27.05.2014 – 1 pag
- NOTA JUSTIFICATIVA nr 76 din 10.04.2014 – 1 pag
- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE nr 77 din 10.04.2014 – 37 pag
- INVITATIE DE PARTICIPARE catre SC PRINT COLOR nr 78 din 11.04.2014 – 2
pag 524
- INVITATIE DE PARTICIPARE catre SC SALES SERV SRL nr 79 din 11.04.2014 – 525
2 pag 526 -528
- PROCES VERBAL nr 87 din 18.04.2014 – 2 pag 529
- DECIZIE DE ADJUDECARE nr 89 din 23.04.2014 – 2 pag 530
- COMUNICARE REZULTAT DE PROCEDURA nr 90 din 23.04.2014 – 1 pag 531
- CONTRACT DE PRESTARI SERVICII nr 95 din 25.04.2014 – 4 pag 532

VIII. SERVICII DE REALIZARE SI ACTUALIZARE WEBSITE


533-567
CONTRACT SC 39 PLUS GRAF SRL 568-571
572-573
- Ff 144/27.05.2014 – 1 pag 574-575
576
 Op 7/23.09.2014 – 1 pag 577-580
 Extras bancar nr 14/23.09.2014 – 3 pag

10
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

ANEXA III CERERE DE RAMBURSARE


 Nota conatbila – 1 pag
 Proces verbal de receptie – 1 pag
 Deviz financiar – 1 pag
 Nota justificativa privind valoarea estimata a contractului si proedura aplicata – 1
pag
 Documentatie de atribuire – 35 pag
 Invitatii de participare – 4 pag
 Proces verbal deschidere – 2 pag
 Decizie adjudecare – 2 pag
 Comunicare rezultat procedura – 1 pag
 Contract sc 39 plus graf srl – 4 pag

Funcţia: coodonator proiect Funcţia: Administrator


Nume Prenume: NEAMTU RARES Nume Prenume: ONOFREI LEONID
GEORGE MANUEL
Semnătura: Semnătura:
Data 15.10.2011 Data 15.10.2011
A se completa de către instituţiile oficiale:

Nume / Semnătură OF OI Nume / Semnătură Director DMFC OI:

Data primirii de către OF OI : Verificat şi aprobat Cererea de Rambursare în sumă


Data verificării: de:______ LEI
Observaţii : Data :

Autoritatea de Management

Bun de plată în suma de……………..


Autoritatea de Management
Nume /Semnătura Responsabil
Bun de plată în suma de……………..

Nume /Semnătura Responsabil

11