Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

Data: 17.12.2016
Clasa: a IX-a C
Efectiv: 28 de elevi
Loc de desfăşurare: sala de sport a Colegiului National Iancu de Hunedoara
Profesor: Maris Ioana Cristina

1. Aria curriculară: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


2. Obiectul: EDUCAŢIE FIZICĂ
3. Teme şi obiective:
T 1. – Structuri de exerciţii din gimnastica acrobatica
O 1. – Consolidarea deprinderilor motrice din gimnastica:
cumpana pe un picior,rostogolire inainte din ghemuit in ghemuit,
rostogolire inainte din ghemuit in departat, rostogolire inainte din departat in
departat,stand pe omoplati cu sprijin
T 2. – Calitatea motrică FORŢĂ
O 2. – Dezvoltarea forţei în braţe şi picioare,abdomen si spate, prin circuit de
forta
4. Tipul lecţiei: CONSOLIDARE
5. Strategie didactică:
a) METODE: explicaţie, demonstraţie, exerciţiul, problematizarea
b) MIJLOACE: 10 saltele de gimnastica, spaliere,10 mingi de volei,
6. Bibliografie: - Teoria şi metodica educaţiei fizice, Gheorghe Cârstea, Ed. Universul,
Bucureşti, 1993;
- Proiectarea demersului didactic la Educaţie Fizică,

1
pentru clasele de liceu, Iulian Săvescu, Ed. Aius, 2005
- Programa şcolară pentru clasa a X-a, M.E.C.T. – C.N.C.,2004

OBIECTIVE GENERALE:

1. Menţinerea unei stări optime de sănătate

2. Favorizarea proceselor de creştere şi realizarea unei dezvoltări fizice armonioase

3. Dezvoltarea calităţilor motrice de bază şi a celor specifice unor ramuri de sport

4. Formarea corectă a unui sistem bogat de deprinderi şi priceperi motrice (de bază şi

utilitar-aplicative; specifice unor probe şi ramuri sportive )

5. Formarea capacităţii şi - mai ales - a obişnuinţei de practicare sistematică a exerciţiilor

fizice, inclusiv în timpul liber

6. Contribuţia la dezvoltarea unor calităţi şi trăsături moral-volitive şi intelectuale , a simţului

estetic şi responsabilităţii sociale

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

1. COGNITIVE
- să cunoască procedeele folosite
- să cunoască eficienţa exerciţiilor
2. PSIHO-MOTORII
- să execute corect elementele din gimnastica acrobatica
- să execute corect structurile de exerciţii
3. AFECTIVE
- să execute cu plăcere structurile de exerciţii
- să-şi încurajeze colegii care au posibilităţi motrice mai reduse
4. SOCIALE
- să-şi dezvolte spiritul de echipă

2
- să-şi dezvolte trăsăturile de voinţă şi caracter

MOMENTELE LECŢIEI:

1. ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI realizează:


- asigurarea începutului organizat;
- captarea atenţiei;
- disciplină comportamentală
- ridicarea stării emoţionale.

2. PREGĂTIREA ORGANISMULUI PENTRU EFORT urmăreşte:


- stimularea treptată a marilor funcţiuni;
- asigurarea excitabilităţii optime a S.N.C.;
- educarea percepţiilor spaţiale şi temporale;
- creşterea interesului şi stării emoţionale.

3. INFLUENŢAREA SELECTIVĂ A APARATULUI LOCOMOTOR urmăreşte:


- educarea atitudinilor corporale;
- corectarea deficienţelor fizice;
- asigurarea tonicităţii, troficităţii, a supleţei musculaturii şi a mobilităţii articulare;
- educarea percepţiilor spaţiale şi temporale;
- educarea respiraţiei.

4. CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR MOTRICE are ca scop:


- formarea reprezentaţiilor iniţiale a mecanismului de bază
- fixarea stereotipului dinamic;
- formarea capacităţii de aplicare;
- formarea capacităţii de generalizare.

5. DEZVOLTAREA FORŢEI are ca scop:


- creşterea indicilor de Forţă

6. REVENIREA INDICILOR MARILOR FUNCŢIUNI urmăreşte:


- scăderea nivelului efortului.

7. CONCLUZII / APRECIERI urmăresc:

3
- formarea capacităţii de apreciere şi autoapreciere.

4
PROIECT DE LECŢIE

STRUCTURĂ ŞI CONŢINUT

FORMAŢII DE LUCRU/
VERIGI CONŢINUT ŞI MIJLOACE DOZARE/ INDICAŢII METODICE OBS.
TIMP
-adunarea; ---------
-alinierea; ∆
-salutul; - linie pe un singur rând
-prezenţa;
ORGANIZAREA COLECTIVULUI
-verificarea ţinutei şi a stării de sănătate;
DE ELEVI
- anunţarea temelor;
-exerciţii de front şi formaţii, întoarceri
(stg., dr.)
3 min.
- variante de mers ( - mers pe vârfuri cu - pe lungimea sălii, câte unu - spatele drept, privirea
braţele întinse sus; - mers pe călcâie cu 2x8 timpi înainte, umerii înapoi;
mâinile la spate );
- variante de alergare ( - alergare - pe mijlocul sălii, câte doi - alergare pe pingea;
uşoară; - alergare cu joc de gleznă; -
PREGĂTIREA ORGANISMULUI
alergare cu călcâiele la şezută; -alergare - între variantele de alergare,
PENTRU EFORT
cu ridicarea genunchilor la piept; - mers de voie, pe lungimea
alergare cu picioarele întinse înainte; - - 10 m pentru fiecare variantă sălii;
alergare cu pas săltat; - alergare cu pas de alergare
sărit ). - controlarea ţinutei în timpul
3-5 min. alergării.

5
INFLUENŢAREA SELECTIVĂ A *EXERCIŢII PENTRU CAP/GÂT
APARATULUI LOCOMOTOR 1. - stând depărtat, mâinile pe şold:
T 1-2 – aplecarea capului, cu arcuire
T 3-4 – extensia capului, cu arcuire
T 5-6 – aplecarea capului lat. stg., cu 2 x 8 timpi
arcuire
T 7-8 – aplecarea capului lat. dr., cu
arcuire

*EXERCIŢII PENTRU CENTURA


SCAPULO-HUMERALĂ
2. - stând depărtat, mâinile pe umeri:
T 1-4 – rotări ale umerilor, simultan 2 x 8 timpi
înainte
T 5-8 – rotări ale umerilor, simultan
înapoi

*EXERCIŢII PENTRU BRAŢE - corectarea, în permanenţă, a


3. - stând depărtat, mâinile la piept: execuţiilor greşite;
T 1-2 – arcuirea braţelor
T 3-4 – extensia braţelor întinse lateral, 2 x 8 timpi
cu arcuire
T 5-6 – arcuirea braţelor
T 7-8 – extensia braţelor întinse sus, cu
arcuire
4. - stând depărtat, braţul stg. întins sus,
braţul dr. întins jos:
T 1-2 – arcuire cu extensie a braţului stg.
sus şi a braţului dr. jos 2 x 8 timpi
T 3-4 – arcuire cu extensie a braţului dr.
sus şi a braţului stg. jos
- stând depărtat, braţele înspre înainte:

*EXERCIŢII PENTRU TRUNCHI


5. - stând depărtat, mâinile pe şold:
T 1-2 – îndoire laterală a trunchiului spre
stg., cu arcuire
T 3-4 – îndoire laterală a trunchiului spre - spatele drept, privirea
dr., cu arcuire 4 x 8 timpi înainte, genunchi întinşi;
T 5-6 – îndoire laterală a trunchiului spre
stg., cu arcuire, cu ducerea braţ. dr.
deasupra capului
T 7-8 – îndoire laterală a trunchiului spre
dr., cu arcuire, cu ducerea braţ. stg.
deasupra capului

6
6. - stând depărtat, braţe întinse sus:
T 1-2 – extensie a braţelor, cu arcuire
T 3-4 – îndoirea trunchiului, cu ducerea
braţelor întinse la piciorul stg., cu arcuire 4 x 8 timpi
T 5-6 – extensie a braţelor, cu arcuire
T 7-8 – îndoirea trunchiului, cu ducerea
braţelor întinse la piciorul dr., cu arcuire
7. - stând depărtat, mâinile la ceafă:
T 1-2 – răsucire laterală a trunchiului
spre stg., cu arcuire
T 3-4 – răsucire laterală a trunchiului
spre dr., cu arcuire
T 5-6 – aplec. înainte a trunchiului, cu 4 x 8 timpi
ducerea braţelor întinse înainte, cu
arcuire
T 7-8 – extensie a trunchiului, cu arcuire,
cu ducerea braţelor întinse înapoi, cu
arcuire

*EXERCIŢII PENTRU SPATE


8. - stând apropiat, mâinile pe şold:
T 1 – ducerea picior. stg. înapoi şi
ducerea mâinilor la ceafă
T 2 – revenire în poziţia iniţială 4 x 8 timpi
T 3 – aceeaşi mişcare cu picior. dr.
T 4 - revenire în poziţia iniţială

*EXERCIŢII PENTRU ABDOMEN


- urmărirea respectării
9. - stând apropiat, mâinile pe şold:
terminologiei
T 1 – ridicarea gen. stg. la piept
T 2– revenire în poziţia iniţială
T 3 – întinderea piciorului stg. înainte
T 4 – revenire în poziţia iniţială 4 x 8 timpi
T 5 – ridicarea gen. dr. la piept
T 6– revenire în poziţia iniţială
T 7 – întinderea piciorului dr. înainte
T 8 – revenire în poziţia iniţială

*EXERCIŢII PENTRU PICIOARE


10. - stând apropiat, mâinile pe şold:
T 1-4 – sărituri ca mingea
T 5-6 – sărituri pe piciorul stg. 4 x 8 timpi
T 7-8 – sărituri pe piciorul dr.

*EXERCIŢII DE RESPIRAŢIE 8-10 min.

7
*STRUCTURI DE EXERCIŢII DIN
gimnastica acrobatica
1. Exerciţii pe saltea
- cumpana pe un picior, mentinerea - 4 grupe, dispuse în coloana in - fiecare executa un exercitiu si
echilibrului timp de 3 sec. fata saltelelor se duce la finalul coloanei
-din stand ghemuit rostogolire inainte din Se executa de 3 x fiecare
ghemuit in ghemuit, - 4 grupe, dispuse în coloana in elment
-din stand ghemuit,rostogolire inainte din fata saltelelor
ghemuit in ghemuit,
CONSOLIDAREA - din stand departat, rostogolire inainte - 4 grupe, dispuse în coloana in
DEPRINDERILOR MOTRICE DIN din departat in departat fata saltelelor
GIMNASTICA ACROBATICA -stand pe omoplati cu sprijin
- 4 grupe, dispuse în coloana in
fata fata saltelelor

15-20 min.

*CIRCUIT - 4 grupe
- elevii sunt asezati in grupe de cate 5,la
spalier sunt asezati 5 elevi pe cate o saltea
pentru efectuarea ridicarilor din culcat º º º º
dorsal la 90 de grade,
-la spalier pe alte 5 saltele sunt asezati alti º º º º
5 elevi pentru efectuarea extensiei º º º º
trunchiului din culcat facial
- alt grup de 5 elevi efectueaza
genoflexiuni ▌ ▌ ▌ ▌
DEZVOLTAREA FORŢEI
-iar ultimul grup format tot din 5 elevii ▌ ▌ ▌ ▌
executa flotari - se execută de 2 x
- la semnal toate cele 5 grupe incep
efectuarea exercitiilor in timp de 30 sec. ▬ ▬ ▬ ▬
-dupa efectuarea fiecarui exercitiu
urmeaza o pauza de 1 min iar grupele se ● ● ● ●
rotesc in sensul acelor de ceasornic astfel
ca toti elevii sa execute toate elementele

5 min

REVENIREA INDICILOR - alergare uşoară 2-3 min. - spatele drept, privirea înainte

8
- de respiraţie
- de relaxare
MARILOR FUNCŢIUNI
- mers corectiv, cu mâini la ceafă
- alinierea
- observaţii, analiza lecţiei
CONCLUZII / APRECIERI - evidenţieri
- tema pentru ora viitoare 2 min.

9
10

S-ar putea să vă placă și