Sunteți pe pagina 1din 13

UNITATEA ȘCOLARĂ: Colegiul Național „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” Arad

PROFESOR: Tomescu Mariana


PROPUNĂTOR: Student: Mert Ciprian
DISCIPLINA: Educație Fizică
DATA: 12.04.2016
CLASA: a V - a
RESURSE UMANE: 30 elevi (15 băieți,15 fete)
LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de sport
RESURSE MATERIALE:
 15 mingi de volei
 15 bastoane
 8 mingi medicinale
 ladă de gimnastică
 capră

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:
Deprinderi motrice sportive.
Deprinderi aplicativ-utilitare: escaladare, cățărare și transport

DETALIERI DE CONȚINUT:

1. Preluarea cu două mâini, de jos la volei.


2. Escaladare, cățărare și transport de greutăți.
3. Parcurs aplicativ.

COMPETENTE SPECIFICE: Elevii să fie capabili:


1. Să execute rapid mișcările recomandate,la semnale auditive,cu indici crescuți de îndemânare și
coordonare.
2. Să își consolideze tehnica preluării mingii de jos, cu două mâini, specifice jocului de volei.
3. Să își dezvolte forța și rezistența musculară prin executarea corectă a exercițiilor prezentate
de profesor.
4. Să realizeze creşterea motricităţii musculaturii angrenate în executarea deprinderilor aplicativ-
utilitare vizate.
5. Să execute corect deprinderile aplicativ-utilitare însuşite anterior, crescând complexitatea și
durata solicitărilor la efort.
6. Să execute corect exercițiile ce compun parcursurile aplicative.
7. Să integreze eficient deprinderile aplicativ-utilitare însuşite, prin parcursuri aplicative în
diferite condiţii de activitate şi solicitare la efort.
8. Să respecte regulile jocului și ale întrecerii,manifestând spirit de competiție,cooperare și
întrajutorare.
FORMAȚII ȘI INDICAȚII
MOMENTELE DOZAREA
CONȚINUT METODICO- OBS.
LECȚIEI EFORTULUI
ORGANIZATORICE
1. 2. 3. 4. 5.
ORGANIZAREA -Formația de adunare 2 minute - în linie pe un rând;
COLECTIVULU -Verificarea echipamentului și a stării de sănătate OOOOOOOO
I -Anunțarea temelor lecției
DE ELEVI -Exerciții - FOF
2 min. -Poziția „drepți”
-Poziția „pe loc repaus” Frontal
-Întoarceri – stânga,dreapta,la stânga-mprejur; 2.3 X
Se execută în doi timpi.
PREGĂTIREA Variante de mers: În coloană câte unul,în jurul sălii
ORGANISMUL de sport:
UI PENTRU
EFORT
8 min.
-mers
-mers în cadență 8T -brațele se mișcă liber pe lângă
-mers pe vârfuri 8T corp;
-mers pe călcâie 8T -brațele sus;
-mers ghemuit 8T -mâinile pe șolduri;
-mers fandat 8T -spatele drept,mâinile pe
-mers liniștitor cu exerciții de respiratie. 8T genunchi;
Variante de alergare: Pe lățimea sălii. -brațele îndoite din cot,se mișcă
-alergare uşoară liber pe lângă corp;
-alergare cu pendularea gambelor înapoi/înainte 16T -spatele drept,călcâiele lovesc
-alergare cu genunchii la piept 16T șezuta;
-alergare laterală cu fața spre interiorul cercului(sălii) 16T -spatele drept,brațele se mișcă
-alergare laterală cu fața spre exteriorul cercului(sălii) 16T liber pe langă corp;
-alergare cu pas săltat 16T -se execută pe verticală(cu
16T corectarea braț-picior opus);
-se pune accent pe rulare călcâi-
vârf,zbor planat – lung şi razant;
INFLUENŢARE Complex de exerciții libere: În coloană de gimnastică câte 4.
A SELECTIVĂ A Ex 1:
APARATULUI P.I. stând depărtat cu mâinile pe şold. 4Tx 4
LOCOMOTOR T1-2 : rotirea capului spre stânga.
12 min. T3-4 : rotirea capului spre dreapta.
Ex 2 :
P.I. stând depărtat.
T1-4 : forfecarea brațelor întinse înainte. 8Tx 2 Brațele sunt întinse,spatele drept.
T5-6 : arcuirea brațelor îndoite la piept.
T7-8 : extensia brațelor întinse lateral.
Ex 3 : Spatele drept,răsucirea se execută
P.I. stând departat cu M pe S. energic,iar îndoirea trunchiului
T1-2 : răsucirea Tr. spre stânga cu arcuire. 8Tx 2 păstrează poziția laterală.
T3-4 : răsucirea Tr. spre dreapta cu arcuire.
T5-6 : îndoirea Tr. lat. stânga cu arcuire.
T7-8 : îndoirea Tr. lat. dreapta cu arcuire. Rotirea trunchiului se execută cu
Ex 4 : amplitudine.
P.I. stând depărtat aplecat cu M pe S.
T1-4 : rotirea Tr. spre stânga. 8Tx 2
T5-8 : rotirea Tr. spre dreapta. Picioarele sunt întinse din
Ex 5 : articulația genunchiului.
P.I. stând depărtat.
T1-2 : ridicarea Br. sus cu arcuire. 4Tx 4 Picioarele se balansează întinse
T3-4 : îndoirea Tr. înainte. din genunchi și vârf.
Ex 6 :
P.I. stând cu brațele întinse înainte. 4Tx 4
T1-2 : balansarea P stâng la M dreapta.
T3-4 : balansarea P drept la M stânga. Săriturile se execută elastic, pe
Ex 7 : vârfuri.
P.I. stând
T1-3 : sărituri ca mingea pe 2 P. 4Tx 4 Picioarele se duc spre înapoi
T4 : ghemuit simultan.
Privirea este spre înainte.
Ex 8 : 4T x 4
P.I. stând Spatele se menține drept,privirea
T1 : ghemuit,palmele pe sol înainte.
T2 : ducerea picioarelor înapoi,prin săritură Brațele,îndoite din cot,se mișcă
T3 : revenire în ghemuit energic pe lângă corp.
T4 : revenire în stând 8T x 4 Privirea înainte,spatele drept.
Ex 9 : Piciorul din spate,întins.
P.I. stând Piciorul pe care se execută
T1–T8 : alergare pe loc,cu genunchii la piept fandarea formează un unghi drept
Ex 10 : 8T x 4 coapsă/sol.
P.I. stând
T1 : genuflexiune
T2 : revenire
T3 : fandare spre înainte pe piciorul drept
T4 : revenire
T5 : fandare spre înainte pe piciorul stâng Spatele drept.
T6 : revenire
T7 : stând depărtat,prin săritură Privirea înainte.
T8 : revenire 8T x 4
Ex 11 : Piciorul din față cu toată talpa pe
P.I. stând depărtat la două lățimi de umeri sol,
T1 : fandare laterală spre stânga cu arcuire
T2 : revenire
T3 : fandare laterală spre dreapta cu arcuire
T4 : revenire
T5 : fandare înainte cu piciorul stâng
T6 : revenire Genunchii întinși.
T7 : fandare înainte cu piciorul drept
T8 : revenire 4T x 4 Palmele apucă picioarele în
Ex 12 : spatele gleznelor.
10 sec.
P.I. stând,picioarele depărtate la două lățimi de umeri;
T1 : prindem de glezne și numărăm până la 10 10 sec.
T2 : stând,prin săritură
T3 : prindem de glezne și numărăm până la 10
T4 : revenire în P.I.
ÎNVATAREA, 1). Preluarea cu două mâini, de jos, la volei.
Folosită cel mai frecvent, se efectuează după o deplasare și
oprire rapidă, în poziție specific, caracterizată de mărirea bazei de
CONSOLIDARE
susținere, prin depărtarea picioarelor dincolo de lățimea umerilor,
A, cu un picior mai avansat. Centrul de greutate este coborât prin
PERFECTIONA flexarea pronunțată a articulațiilor membrelor inferioare. Brațele
REA sunt depărtate, urmând să se apropie în momentul contactului cu
ACTIUNILOR mingea. Lovirea se face cu antebrațele, articulațiile pumnului și
MOTRICE cotului sunt în extensie, iar din articulația umărului se face o
10 min. ușoară anteducție. Articulația cotului rămâne blocată pe tot
parcursul execuției.
 explicarea și demonstrarea execuției corecte, de către
profesor și cu ajutorul unui elev ce stăpânește procedeul 1-2x
bine;
 preluarea de jos din minge aruncată și servită de la La perete, apoi în linie pe două
distante diferite: rânduri.
- pe perechi cu o minge la distanta unei fandări; 4–6x
- preluare din minge aruncată de profesor la distanța
de 6 - 7 m în diferite formații; 4-6x Pe perechi.
- preluare din serviciu efectuat de la 7 - 8 metri pe 4–6x
perechi sau în formații de trei jucători;
- preluare din serviciu efectuata alternativ pe perechi; 4–6x
- serviciu peste fileu – preluare; 4–6x
 preluare cu accent pe deplasare:
- pe perechi – preluare de jos alternativ, de la distante
diferite;
4–6x
- preluare de control la distanta mică, urmată de
4–6x
preluare lungă spre partener;
2). Escaladare, cățărare, transport de greutăți

Elevii,împărțiți pe două grupe aproximativ egale valoric, vor Demonstrează profesorul, ajutat
parcurge două parcursuri aplicative, după ce, în prealabil, vor de către un elev mai îndemânatic.
urmări demonstrarea executării corecte a succesiunii exercițiilor ce
DEZVOLTARE compun fiecare parcurs aplicativ.
A a)Parcurs aplicativ:
DEPRINDERIL - alergare; O lățime de sală Supravegheat de profesor
OR - cățărare pe spalier; Cățărare și coborâre Partenerul, în poziție ghemuit, cu
APLICATIV- Un sfert din lățimea bastonul ținut la nivelul pieptului.
- tracţiunea unui partener cu priză la un baston;
sălii „ De-a ruxacul! ”
UTILITARE. - escaladarea a 2 parteneri dispuşi în poziţie de „capră”; La mijlocul traseului
12 min. - transportul unui partener în spate. Un sfert din lățimea
sălii
b)Parcurs aplicativ:
- transportul unui partener cu apucare pe sub axilă; Un sfert din lățimea
- escaladarea lăzii de gimnastică; sălii Supravegheat de profesor
- trecere în patru labe pe sub capră; La mijlocul traseului
Un sfert din lățimea
- mers pe opt mingi medicinale dispuse succesiv; sălii
- căţărare la spalier din două în două trepte; Cățărare și coborâre Fiecare parcurs aplicativ se va
- alergare. O lățime de sală executa o dată pentru învățare și o
dată sau de două ori(în funcție de
timp și de cât de ușor învață elevii
ordinea exercițiilor), sub formă de
concurs.
REVENIREA - Mers cu exerciții de inspirație – expirație 10 m În coloană câte 1 în jurul sălii.
ORGANISMUL - Exerciții de relaxare a B și P
UI LA - Alergare ușoară 4-5 x
PARAMETRII 8T
- Mers în cadentă
NORMALI. 8T
4 min.
APRECIERI ȘI - Evaluarea realizarii obiectivelor operaționale In linie pe un rand
RECOMANDĂRI urmărite OOOOOOO
. - Aprecierea elevilor
2 min. 2 min.
- Recomandări privind activitatea independentă
Frontal
- Salutul
- Părăsirea organizată a sălii și deplasarea spre
vestiare și sala de clasă.
PLAN DE LECTIE - Volei bazele tehnicii si tacticii

PLAN DE LECTIE - Volei bazele tehnicii si


tacticii

PLAN DE LECTIE

Universitatea “Dunarea de Jos “ Galati

 Facultatea de Educatie Fizica si Sport

 Anul II , grupa C

 Aria curriculara : Educatie Fizica si Sport.

 Disciplina;Volei bazele tehnicii si tacticii.

 Data:.

 Durata lectiei : 100 minute.

 Loc de desfasurare: Sala de sport a universitatii.(40/20m)

 Efectiv :14 studenti.(14/F)


 Materiale si instalatii: teren volei, fileu, fluier ,14 mingi de volei ,2
saltele,2 banici de gimnastica

 Sustinator:Preda Carmen.

TEMELE LECTIEI
1. Consolidarea pasei de jos cu doua maini cu accent
pe integrarea in structuri de joc de 1x1si 2x2.

2. Serviciul de jos din fata-initiere.

NR CONTINUTUL DOZARE INDICATII OB


CR VERIGI LECTIEI METODICE SI S
T LE ORGANIZATO
RICE
SI FORMATII DE
DURATA LUCRU SI
FORME DE
EXERSARE
LECTIEI
1 -Alinierea - 30 ‫״‬ - in linie pe un
Organiza rand.
rea -Verificarea tinutei si a starii de - 30 ‫״‬
sanatate ☺☺☺☺
colectivul - 30‫״‬ ☺☺☺☺☺
ui de -Comunicarea temelor lectiei.
studenti - 30‫״‬
- Intoarceri pe loc,la stanga ,la ▲
2 drapta.
minute
2 Pregatire -Alergare in tempo moderat. - 30‫״‬
a
3 - mers normal.
organism
4 ului Exercitii pentru captarea
atentiei: 2l + 2L
6 pentru
-din alergare usoara - 60 ‫״‬
7 efort conducerea mingii pe sol cu
piciorul,la un semnal sonor - 1L
10 schimbarea directiei de
minute deplasare in sens invers, la - 1l
doua semnale sonore,bataia
Influenta mingii in sol cu ambele maini, - 1L
rea la trei semnale sonore ,
aruncari successive ale mingii - 1l
selectiva deasupra capului si prinderea
ei in dreptul fruntii. - 1L
a
Exercitii din scoala - 1l
aparatulu
i alergarii:
- 1L
locomoto -
- 1l
r.
deplasare cu joc de glezne.

- mers normal.
8 min
- alergare cu genunchii sus.

- mers normal

Consolid - alergare cu pendularea


gambei spre inapoi 3x8
area unor
deprinde 4x8
ri si -mers normal.
priceperi
motrice -deplasare cu pas adaugat
specifice lateral
3x8
unor
ramuri - mers normal.
2x8
de sport.
Exercitii din scoala
Volei- sariturii:
pasa de 2x8
jos- -pas saltat
(consolid
3x8
are) -mers normal
3x8
54
minute
Invatarea -pas sarit 3x8
elementul
ui tehnic -mers normal.
serviciul
de jos din -sarituri ,de pe doua picioare pe 2’
fata. doua picioare cu mingea
sustinuta intre glezne.
(18
minute) - sprint simultan cu conducerea
mingii pe sol ,cu mana dreapta
Revenire la dus si stanga la intors 2’
a
organism - deplasare cu aruncarea mingii 2’
ului dintr-o palama in celalta.

dupa - lupta pentru minge


efort. 5’
PI. Stand bratele intinse sus
(5 ,mingea este sustinuta intre
minute) palme.:
5’
Concluzii T1-2- extensia trunchiului, cu
asupra ducerea mainilor sus si arcuire. 4’
lectiei
T3-4- indoirea trunchiului si
(3 atingerea solului.
minute) 6’
PI. Stand departat bratele
intinse inainte jos , mingea 5’
sustinuta de palme
5’
T1-4 miscari circulare in jurul
trunchiului spre dreapta

T5-8 miscari circulare in jurul 5’


trunchiului sre stanga.

PI .Stand departat.,mingea este


tinuta in mana

T1-4 aruncari ale mingii 15’


deasupra capului simultan cu
ridicarea coapsei drepte 4’

T5-8 idem,ridicarea coapsei


stanga.

PI. Stand departat ,bataia


mingii in sol cu trecerea
piciorului pe deasupra mingii.
T1-4cu trecerea piciorului 3’
drept.

T5-8 cu trecerea piciorului


stang. 2’

PI. Stand pe genunchi bratele 9’


intinse la spate cu mingea
sustinuta de palme 60”

T1-8 ridicari si coborari ale 2’


bratelor.

PI.Sezand picioarele intinse


,bratele intinse sus,palmele 2’
sustin mingea,ridicari si
coborari ,simultan cu 60”
aplecarea /ridicarea trunchiului
pe picioare. 60’’

PI .Stand departat.bratele 30’’


indoite palmele pe sold.,mingea
pe sol 30’’

T1-4,sarituri peste minge

T5-8,intoarcere imprejurul
mingii

PI.Stand mult
departat,trunchiul
indoit,conucerea mingii pe sol
printre picioare sub forma
cifrei”opt”

PI.Sprijin facial, conducerea


mingii pe sol,cu capul

Consolidarea pasei de jos cu


doua maini din jocul de
volei.,cu accent pe integrarea in
structuri de joc1x1si 2x2.

Acomodare cu mingea

Pas de sus cu doua maini.

Alternarea pasului de sus cu


doua maini cu cel de jos.
Pase de jos cu doua maini.

Pase de jos cu doua maini,-


inalte cu bolta,pe distante mari.

Pase de jos cu doua


maini,paralele cu solul,pe
distante mici.

Pase de jos cu doua


maini,precedate de deplasari
laterale stanga dreapta

Pasa de jos-cu doua maini-


efectuata sub forma de “pas
lung-pas scurt”

Pasa de jos –urmata de


deplasare laterala

Pasa de jos cu doua maini din


minge plasata

Joc 2x2 si 4x4 pe teren redus si


cu reguli simplificate.

Explicarea si demonstrarea

Exercitiu pentru invatarea


miscarii de pendulare a
bratului dinapoi spre inainte

Pendulari ale bratului


indemanatic,

Serviciul de jos.

Exercitii de relaxare.

-analiza lectiei.

-anuntarea studentilor notati.

-recomandari pentru acasa

-salutul

S-ar putea să vă placă și