Sunteți pe pagina 1din 10

CAIET DE PRACTICĂ

Stagiu de practică în cadrul companiei DB CARGO

Bucureşti, 2017

DB CARGO RO Page 1
Cuprins
1. Scurtă prezentare a organizației .................................................................................................. 3
1.1. Date de identificare .................................................................................................................... 3
1.2. Statut legal................................................................................................................................... 3
1.3. Forma de proprietate și structura proprietății ......................................................................... 4
1.4. Istoric ............................................................................................................................................ 4
1.5. Domeniul industrial..................................................................................................................... 4
1.6. Produse oferite ........................................................................................................................... 5
1.7. Piața ............................................................................................................................................. 5
2. Managementul organizației: .......................................................................................................... 6
2.1. Viziunea și misiunea organizației/ Obiectivele si strategia organizatiei ............................. 6
2.2. Luarea decizilor și circulația informației .................................................................................. 6
2.3. Conducerea executivă ............................................................................................................... 7
2.4. Funcțiunile organizației .............................................................................................................. 7
2.5. Organigrama (generala) ............................................................................................................ 7
2.6. Descrierea unei fișe de post ..................................................................................................... 8
3. Finanțele organizației: .................................................................................................................. 10
3.1. Bilanțul contabil......................................................................................................................... 10
3.2. Cifra de afaceri si profitul net .................................................................................................. 10

DB CARGO RO Page 2
1. Scurtă prezentare a organizației

DB Cargo România este o organizație privată care provine din Germania.

Ea se ocupă cu transportul de mărfuri feroviar în mai multe țări din Europa. Transporta: metale și
cărbune, materiale de construcții, automotive, chimicale, agricultură, îngrășăminte, etc.

Ca și nivel de grup are 30.303 de angajați, cu un venit total de 4.767 mil. Euro și 300.2 mil de tone
transportate. Deține 55 de locomotive și 2782 de vagoane.

DB Cargo România dispune de un atelier de reparații la Turceni care asigură mentenanța locomotivelor
electrice cât și a celor diesel.

1.1. Date de identificare

Denumire: DEUTSCHE BAHN CARGO ROMÂNIA SRL

Adresă: Birou București

Str. Delea Nouă nr. 3, et 3-4

030925, București

România

Număr înmatriculare al registrului comerțului: J35/482/2000

Codul unic de înregistrare: RO1306848

1.2. Statut legal


CUI: RO13068482

Registrul comerțului: J35/482/2000

Bancă: ING Bank, Sucursală Timisoasa

Sediul social: Str. Grigore T Popa, Nr 81, 300291 Timișoara

DB CARGO RO Page 3
1.3. Forma de proprietate și structura proprietății
DEUTSCHE BAHN CARGO ROMÂNIA SRL

Este de tip SRL-proprietate privată

1.4. Istoric
Ca urmare semnării unui contract de servicii servicii de transport în întreagă Europa între DB Cargo AG,
Mainz (mai târziu Railion Deutschland și apoi DB Schenker AG) și Continental AG, Hanover în data de 20
mai 2000, DB Cargo AG a hotărat înființarea societătii S.C. Logistic Center România s.r.l. (și mai apoi
Logistic Services Danubius s.r.l.) la Timișoara, asigurând pentru Continental Automotive Products s.r.l.
Timișoara – producător de anvelope, activitătile de expediție și transport pe calea ferată.

Acest pachet de servicii a inclus în perioadă nov. 2001 – feb. 2002 și serviciile de logistică (depozitari,
manipulări și transbordări) pentru un depozit extern de anvelope.

Începând cu ianuarie 2003 societatea a preluat și activitatea de manevră pentru Linde Gaz
România,Timișoara, asigurând transportul de gaze și recipienți utilizați de acesta, iar din februarie 2003
până în februarie 2009, societatea a desfășurat activități de manevră feroviară în Bulgaria prin propria-i
sucursală.

În septembrie 2003 și iulie 2004 au fost semnate două noi importante contracte pentru manevră
ferioviara, astfel fiind înființate punctele de lucru de la Deva și Alesd.

În august 2006 compania a primit licență de transportator feroviar în România, iar începând cu
decembire 2006 a desfășurat activități de remorcare trenuri în trafic domestic.

Companía a continuat să se dezvolte astfel încât în 2009 a fost înființat punctul de lucru din București iar
în 2010 primele transporturi internaționale integral operate de către Logistic Services Danubius traversau
România.

În mai 2011 denumirea companiei a fost schimbată din Logistic Services Danubius în DB Schenker Rail
România SRL. Dorind să ofere clienților servicii de cea mai bună calitate, DB Schenker Rail România a
înființat în vară anului 2012 propriul depou la Turceni.

Continuând trendul ascendent DB Schenker Rail România este astăzi un operator feroviar ce asigură
servicii de calitate premium, de încredere pentru clienți, viabil economic, sigur pentru angajați și atent cu
mediul, printr-o flotă de locomotive și vagoane impresionantă că număr și performanță precum și
personal motivat și calificat dispus pe întreagă rețea feroviară din România.

1.5. Domeniul industrial

DB Cargo se ocupă cu transportul de mărfuri pe calea ferată precum:

DB CARGO RO Page 4
-automotive

-materiale de construcții

-chimicale/îngrășăminte/agricultură

-bunuri industrial și de consum

-metale și cărbune

1.6. Produse oferite

- servicii de transport în domeniul feroviar

-reparații vagoane și locomotive

-servicii de pază

-servicii de încărcare și descărcare marfă

-manipularea containerelor

1.7. Piața

DB Cargo este clasat pe locul al III-lea din punct de vedere al cotei de piață.

4% CFR Marfa
3%
4% 5%
GFR
5%
37%
8% DB Cargo RO

9% Unifertrans
25%
Cargo Trans
Vagon

Transportatorul de marfă DB Schenker Rail România în anul 2014 a ajuns la afaceri de 27 mil.euro.

Au cumpărat vagoane pentru transportul de cereale și au extins parteneriatul cu Ford.

DB CARGO RO Page 5
DB Cargo a finalizat în 2013 cu o cifră de afaceri de 27 milioane de euro, în creștere cu 35% față de anul
anterior, potrivit oficialilor companiei și calculelor ZF.

Compania concurează cu transportatorul de stat CFR Marfă, aflat pe pierderi, dar și cu operatori privați
precum GFR (cel mai mare transportator privat), Transferoviar Grup și alții.

După liberalizarea pieței de transport marfă pe calea ferată, în 2001, operatorii privați de transport au
acoperit mai mult de jumătate din cotă de piată a transportului național, care se zbate să
supravietuiască.

2. Managementul organizației:

2.1. Viziunea și misiunea organizației/ Obiectivele si strategia organizatiei

Viziunea și misiunea organizației este ca până în anul 2020 să aibă un loc de top în piața lor și un profit
în creștere. Bazându-se pe stabilitatea lor financiară, vor continuă să investească în piață lor, în afaceri
noi și în expertiză angajaților lor. Vor livra produse inovatoare bazate pe procese și sisteme IT
performanțe, astfel încât clienții să rămână complet satisfăcuți de rețele lor de top și soluțiile pentru
industrii.

Până în 2020 vor fi un angajator de top în industria lor. Este o companie internațională și diversificată,
ceea ce insipira și atrage persoane de toate vârstele cu diverse profesii.

Până în 2020 vor fi eco-pionierul industriei lor. Portofoliul lor de produse “verzi“ și expertiză în
consultanță ecologică sunt inimă strategiei lor. Acestea le acordă un avantaj competitiv lor și clienților. DB
Cargo va fi considerat un reper în ceea ce privește eficientă energiei și a carbonului. De asemenea, fac
eforturi și în ceea ce privește alte emisii-precum sunetul-pentru că societatea să poată acceptă mai ușor
viitoarea lor dezvoltare.

Strategia lor pentru 2020 cuprinde toate dimensiunile pentru a acționă cu succes și durabil. Va asigura
armonia dintre aspectele economice, sociale și de mediu. Având această strategie sunt bine poziționați și
hotărâți că viziunea lor comună să devină realitate:

Că un lider de piață, angajator de top și eco-pioner în industria lor, în 2020 vor fi furnizorul principal de
soluții integrate de transport și logistică.

2.2. Luarea decizilor și circulația informației

a) Luarea decizilor

Cel care ia decizile în cadrul acestei companii este Directorul general executiv Eduard Iancu, iar pe
fiecare departament există câte un șef care are puterea de a decide ce se va face pe departamentul
acestuia.

b) Circulația informației

Circulația informației se face în mare parte cu ajutorul angajaților de la Resurse Umane prin email, fiind
mai ușor să transmită informtia fiecărui angajat în parte, dar se poate face și prin telefon (teleconferință în
grupuri mai mici), verbal (ședința), postarea unor afișe, etc.

DB CARGO RO Page 6
2.3. Conducerea executivă

Cel care conduce această companie este C.E.O.-ul, adică directorul general executiv pe nume Eduard
Iancu.

2.4. Funcțiunile organizației

Aceste funcțiuni sunt împărțite pe mai multe departamente:

• Resurse Umane

• Mentenanța

• Siguranță și calitate

• Producție

• Vânzări

• Financiar (contabilitate)

• Administrativ

2.5. Organigrama (generala)

DB CARGO RO Page 7
2.6. Descrierea unei fișe de post

Fișa de post conține denumirea departamentului la care lucrează angajatul căruia îi aparține fișa de
post, denumirea postului pe care îl ocupă acesta, numele și prenumele sau, numele șefului ierarhic,
relațiile funcționale (cu directorii de departamente care aprobă procedurile de organizare și derulare a
principalelor procese la nivel de firmă), pregătirea (pregătirea necesară pentru postul de muncă) și
experiență, responsabilitățile și sarcinile pentru acel post, sancțiuni pentru nerespecatrea fișei de post
(dacă este cazul) și semnăturile.

Fișa de post a unui angajat de pe departamentul de Producție conține:

DB CARGO RO Page 8
Numele deținătorului

Compartimentul (departamentul)

Raportarea către: Director Operațiuni, Șef Birou (Dispecerat Comandă Personal), Administrativ și
Operativ – Director Operațiuni, Șef Birou (Dispecerat Comandă Personal); Subordonați direcți; Înlocuit
de: Dispecer Personal; Înlocuiește pe: Dispecer Personal; Colaborează cu: Dispecer Circulație I, ÎI,
Revizor SC, Mecanici locomotivă, Șef tren, Șef manevră, RTV, Manevrant, Responsabil Deconturi.

Data (ultimei modificări)

Misiunea – aici trebuie să gestioneze șiș a programeze parsonalul de exploatare pentru trenurile firmei
aflate în activitate și să introducă informații legate de comandă personalului în programul OCP.

a. Arii de responsabilitate

-Responsabilitățile principale – trebuie să asigure cu personal locomotivele care remorcă trenurile firmei,
să asigure manevră cu personal și resurse, răspunde de programarea personalului pentru trenurile
programate, etc

-Sarcini de bază – aici se descrie ce trebuie să facă angajatul la locul de muncă

-Generale – obligația angajatului de a păstra secretul de serviciu, execută toate dispozițiile primite de la
șefii ierarhici, etc.

b. Cerințe:

-Competențe: sociale si profesionale

-Cunoștințe, aptitudini și abilități:

-obligatorii: apt din punct de vedere fizic și psihic, să respecte prevederile legislației SSM, etc

-generale: disciplină, corectitudine

-studii: superioare sau medii

c. Experiența profesională: experiență în activitatea de transport

d. Condiții de muncă și resurse la dispoziție: calculator, telefon, etc

e. Criterii de apreciere a performanței: îndeplinirea specificațiilor postului, activitatea profesională,


aprecierea genrala, obictivele

DB CARGO RO Page 9
3. Finanțele organizației:
3.1. Bilanțul contabil

3.2. Cifra de afaceri si profitul net

Cifra de afaceri crește în fiecare an cu 20 milioane de lei, pe când profitul scade brusc.

DB CARGO RO Page 10

S-ar putea să vă placă și