Sunteți pe pagina 1din 1

6/7/2018 Ortopedie și traumatologie - Wikipedia

Ortopedie și traumatologie
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Ortopedia și traumatologia este specialitatea chirurgicală[1] care se ocupă cu depistarea, diagnosticarea, tratarea și
recuperarea afecțiunilor congenitale și dobândite, traumatice și netraumatice, ale aparatului locomotor[2].

Note
2. ^ Curriculum în specialitatea Ortopedie și
1. ^ Anexa la Ordinul Ministerului Sănătații Publice nr. Traumatologie (http://www.umfiasi.ro/Rezidenti/Trase
1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de u%20curricular%202013/ORTOPEDIE%20SI%20TRA
specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice UMATOLOGIE.pdf), Direcția generală de resurse
pentru rețeaua de asistență medicală, Monitorul Oficial, umane și certificare a Ministerului Sănătății din
Partea I nr. 648 din 11.09.2008 România, p.1

Bibliografie
Literatură suplimentară

Dinu M. Antonescu. Patologia aparatului locomotor. Volumul II. Editura Medicală, București, 2010
Tratat de chirurgie (sub redacția: Irinel Popescu). Vol. X. Ortopedie – Traumatologie (Coordonator: Dinu Antonescu).
Editura Academiei Române • București, 2009
Tratat de patologie chirurgicală (sub red. Prof. dr. E. Proca). Vol. III – Ortopedia (Coordonator: Prof. dr. A. Denischi).
Editura Medicală • București, 1988
F. Gornea. Ortopedie și traumatologie. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Chișinău
2010.
D. Antonescu, D. Barbu, D. Niculescu, Gh. Panait, Fl. Pulger, D. Stănculescu, C. Stoica, St. Cristea. Elemente de
ortopedie și traumatologie (curs pentru studenți). UMF C. Davila. București, 1999.
Gh. Tomoaia. Curs de traumatologie osteoarticulară. Ed. Universitară I. Hațieganu Cluj, 1999
N. Georgescu, O. Alexa, T. Cozma. Ortopedie și traumatologie. Iași, 1996.
Mihai Jianu, Tudor Zamfir. Ortopedie și traumatologie pediatrică. Editura Tradiție, București, 1995.
Denischi A., Mendrea O., Panait Gh., Niculescu Gh. Ortopedia – traumatologia. București, 1988.
Firică A. Examinarea clinică a bolnavilor cu afecțiuni a aparatului osteoarticular. București, 1998.
Floareș Gh. Traumatismele osteo-articulare. Iași, 1979.
Ghergulescu N. Traumatologie osteo-articulară. Cluj-Napoca, 1987.
Niculescu D., Ifrim M., Diaconescu S. Chirurgia traumatismelor osteo-articulare. București, 1989.
Poenaru V. Curs de traumatologie. Timișoara, 1999.
Radu E. Tehnica operatorie osteo-articulară. Craiova, 1984.
Rădulescu A. și col. Traumatismele osteoarticulare. Vol. I – II, București, 1967-1968.
Rădulescu Al. Tratat de ortopedie chirurgicală. Cluj, 1959.
Voinea A., Gorun N. Ortopedia și traumatologia – mică enciclopedie. București, 1987.
Voinea A., Zaharia C. Elemente de patologie ortopedică. București, 1985.
Zaharia C. Elemente de patologie a aparatului locomotor. București, 1994.

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortopedie_și_traumatologie&oldid=10636258

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ortopedie_%C8%99i_traumatologie 1/2