Sunteți pe pagina 1din 8

Interpretare Teste

Psihodiagnoza aptitudinilor și inteligenței

Student : Coordonator:

Șerban David Andrei Asis.univ.dr.Andra Crăciun

Anul II Grupa 14LF162


Testul Domino 70

Date despre subiect: D.A.Ș student, 20 de ani, mediul de proveniență: urban

Subiectul care a completat „Testul Domino 70” are 20 de ani, este de sex masculin, provine
dintr-un mediu urban şi în prezent este student. Mediul în care a fost completat acest test a fost
adecvat: lumină suficientă, fără zgomote sau alți stimuli care ar putea afecta performanța.
Instrucțiunile testului au fost explicate și înțelese clar. Nu au existat experiențe anterioare cu testele
și nu a fost observată o tendință de ghicire a răspunsului, persoana preferaâd să lase spații libere
unde nu era sigur de răspuns.

Ca rezultat, a fost obținut un scor brut de 39 de puncte. Din totalul de 44 de itemi au fost
greșite 5 răspunsuri. Persoana examinată este una cu o inteligență peste medie.
Testul are o dificultate progresivă și o durată de aplicare de 25 de minute. Scorul mare arată
o bună înțelegere în deducția relațiilor și a corelațiilor precum și o inteligență nonverbal ridicată.
Scorul mare arată și o inteligență fluidă ridicată acest test fiind o alternativă la testele Raven. Nu
au fost luate în calcul rezultatele parțiale. Luând în calcul etalonul pentru Franța subiectul se
încadrează în clasa 11. Subiectul are o inteligență generală bazată pe itemi nonverbali ridicată,
usurința în deducerea corelațiilor prin descoperirea relației dintre A si B, aplicarea acesteia pentru
C, și găsirea unui element care este pentru C ceea ce B este pentru A.

Testul Bonnardel 53

Date despre subiect: D.A.Ș student, 20 de ani, mediul de proveniență: urban

La testul B53 compus din 65 a fost obținut un scor de 40 de puncte (110 conform
etalonului). Ţinând cont de etalonul testului pentru populaţia de origine română subiectul se
încadrează în stanina 7 (peste medie). B53 a măsurat inteligenta generală sub aspectul dinamicii.
Subiectul poseda o capacitate ridicată de înţelegere a regulii pentru succesiunea elementelor.
Timpul de lucru a fost de 15 minute. Din această cauză subiectul nu a reușit sa completeze ultimii
itemi. Discrepanța dintre acest test și D.70 poate fi exprimată prin lipsa de motivație și o stare
afectivă negativă care ar fi putut sa aibă un impact negativ asupra rezultatelor testului B.53.
Testul de atenție distributivă și atenție concentrată

Date despre subiect: D.A.Ș student, 20 de ani, mediul de proveniență: urban

Rezultatele obținute: Atenție distributivă: T1- 21, T2- 14, T3-14, T4-20

Atenție concetrată:0.97

Interpretarea rezultatelor obținute:

În cazul atenției distributive în prima fază persoana se află în jurul centilei 80 fiind peste
medie iar în celelalte cazuri persoana cade brusc fiind situată în faza doi și trei în jurul centilei 50.
Având în vedere faptul că testul măsoară și rezistența la oboseală, explicația logică este aceea că
persoana poate fi concentrată și atentă însă nu pe perioade îndelungate. În același timp este
interesant faptul că faza patru arată o creștere exponențiala în comparație cu performanța la fazele
doi și trei. Acest lucru se paote datora unei perseverențe probabil cauzată de interpretarea
rezultatelor anterioare ca fiind insuficiente.

Atenția concentrată

Cantitatea = ∑c = 118

Calitatea = 0,975 (Centila 80)

Rezultatele sunt bune, arătând că subiectul are un nivel ridicat de atenţie concentrată.

Proba Rey figura complexă

Date despre subiect: D.A.Ș student, 20 de ani, mediul de proveniență: urban

Rezultatele obținute: Faza de copiere: 36 de puncte

Faza de reproducere: din memorie: 28 de puncte din 36 posibile

Interpretarea rezultatelor: În faza de copiere subiectul a reușit punctajul maxim ceea ce


îl încadrează la nivelul maxim posibil de atins asta însemnând că participantul nu are probleme în
această arie. Iar în faza de reproducere având în vedere etalonul putem spune că persoana în cauză
se află în percentila 80 ceea ce dovedește că participantul are o memorie peste medie. Astfel putem
spune că memoria persoanei este una bună de asemenea și timpul în care l-a realizat este unul
foarte bun de doar 2 minute în ambele cazuri. Nu au existat factori perturbatori în timpul probei
iar persoana a fost concentrată pe toată durata probei, instructajul fiind înțeles perfect. Testul
reflectă realitatea persoana având o memorie bună spre foarte bună.

Proba de memorie verbală Rey

Date despre subiect: D.A.Ș student, 20 de ani, mediul de proveniență: urban


Rezultatele obținute: Faza I: 11 cuvinte reținute, Faza II: 13 cuvinte reținute, Faza III: 15
cuvinte reținute, Faza IV: 15 cuvinte reținute, Faza V: 15 cuvinte reținute, Faza de recunoaștere:
14 cuvinte recunoscute din 15 posibile

REY VERBAL
Series 1

15 15 15
13
11

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5

Interpretarea rezultatelor:

Subiectul nu a fost distras de anumite sunete spre exemplu, mediul în care s-a desfășurat
proba fiind unul liniștit. Participantul nu a prezentat nici o dublură sau eroare.

Subiectul obtine urmatoarele rezultate:

• total cuvinte reproduse corect = 69

• total cuvinte recunoscute corect =14


• total cuvinte corecte = (69+14) = 83

• total cuvinte dublate = 0

Proba de aptitudine verbală:

Date despre subiect: D.A.Ș student, 20 de ani, mediul de proveniență: urban


Rezultatele obținute: 4 (vocabular), 5 (sintaxă), 5 (recunoașterea textelor)

Interpretarea testelor: Rezultatele obținute indică o aptitudine verbală bună. Astfel putem
spune că rezultatele pot fi efectul pasiunii pentru literatură și pentru interacțiunea verbală cu alți
oameni. Rezultatul probei de vocabular se poate datora faptului că subiectul nu a fost atent la
instructaj, astfel alocând mai mult timp înțelegerii probei după ce cronometrul a început.

Proba de aptitudine spațială:

Date despre subiect: D.A.Ș student, 20 de ani, mediul de proveniență: urban

Rezultatele obținute: IMT- 4 OS- 4 GI- 5

Interpretarea rezultatelor: D.Ș a avut rezultate bune în ceea ce privește această Nu au


existat factori care să disturbe testarea iar rezultatele obținute relevă că această persoană se poate
descurca ușor în cadrul unui loc de muncă unde abilitățile spațiale ar putea fi un criteriu de selecție..
TEST SCOR NIVEL
B53 110 Stanina 7 (peste medie)
D70 40 Clasa 11
Toulouse Pieron 0.97 Centila 80
Praga 69 Mediu
Rey verbal 83 Peste medie
 MSD 69
 I.C.
14
Rey nonverbal
 Copiere 36 Peste medie (Centila 80)
 Reproducere
28

Recombinare verbală 71 Sub medie


Aptitudinea verbală: 4.6 Peste medie
 Vocabular 4
5
 Sintaxa
5
 Înțelegerea
textelor
Aptitudinea spațială: 4.2 Peste medie
 Imagini mintale- 4
transformări
4
 Orientare spațială
 Generare de 5
imagini
D.Ș.A este o persoană cu inteligență peste medie, cu o atenție concentrată bună, o memorie
de scurtă durată bună și aptitudini verbale și spațiale peste medie. În ceea ce privesc testele de
inteligență discrepanțele dintre testele B.53 și D.70 pot fi explicate prin lipsa motivației și anumiți
factori dispoziționali care ar fi putut perturba performanța și în același timp și motivația scăzută.
Atenția distributivă este medie ceea ce ar putea fi explicat prin absorbirea subiectului atunci când
efectuează diferite sarcini. Fiind concentrat și având tendința de a se prinde în detalii, atenția
devine mai puțin flexibilă. Subiectul prezintă și o memorie destul de bună. Explicația cel mai
probabil ar veni din mediul academic, fiind nevoit să asimileze multe informații.

În contextul aptitudinilor putem observa că există diferențe mari între recombinarea verbală
și testele de aptitudini verbale. În cazul recombinării verbale, D.Ș.A a reconuscut că a omis o parte
din instructaj și nu a fost conștient de faptul că poate folosi caractere cu diacritice, astfel nu a
compus o bună parte din posibilele cuvinte. În contextul aptitudinilor spațiale, subiectul a
demonstrat abilități peste medie. În mare parte datorat faptului că și-a petrecut o parte din
adolescență lucrând ca artist 3D, folosind constant abilitățile care erau necesare pentru aceste
probe.

Abilitatea de a forma relații coerente, memoria bună, atenția concentrată foarte bună și
aptitudinea verbală ar putea sugera domeniul în care subiectul este deja prezent. În același timp
atenția distributivă scăzută, într-un mediu clinic, ar putea duce la omiterea unor aspecte importante
ale pacientului, cum ar fi concentrarea atenției pe limbajul verbal al emițătorului și ignorarea
limbajului nonverbal. Aptitudinile spațiale bine dezvoltate ar sugera un mediu, precum am
specificat mai sus.
Date despre subiect: S.A, 10 ani, mediul de proveniență: urban

Scoruri:

 Cap = 20 puncte (max)


 Schema corporală = 32 puncte (max)
 Haine = 13 puncte (Q3)
 Total = 65 (max)

Prin prisma acestor rezultate putem spune că vârsta mentală se situează superior față
de vârsta reală. Acest lucru se poate datora atât mediului cât și factorilor ereditari. Mediului
deoarece a fost nevoită să învețe două limbi de la o vârstă mică, atitudinea părinților față
de educație este una foarte favorabilă și primește ajutor constant din partea părinților și a
surorii atunci când vine vorba de asistență educațională.

S-ar putea să vă placă și