Sunteți pe pagina 1din 8

Studiul atitudinii consumatorului vis-a-vis de

pasta de dinți Colgate

Prof.Coordonator Student:
Conf.dr.Țimiraș Laura Tucaliuc Alina-Daniela
Identificarea problemei decizionale

Definirea problemei decizionale, ca primă etapă a procesului cercetării de marketing, este


de o importanţă majoră, aceasta stând la baza unei corecte definiri a scopului şi obiectivelor
cercetării, reprezentând, implicit, un factor determinant al succesului întregului demers ce
urmează a fi realizat.
Colgate este un brand internațional pastă de dinți, care își are originea în SUA și care
este produs la nivel internațional de compania Colgate-Palmolive, activând pe piața din România
începând cu anul 1992. Colgate-Palmolive este lider mondial în producția de pastă de dinți. Cu
toate acestea, pe piață există din ce în ce mai mulți competitori, motiv pentru care compania
dorește să își îmbunătățească produsele.

Definirea scopului cercetării

Scopul cercetării, definit în funcție de problema decizională identificată, este studiul


atitudinii consumatorului în ceea ce privește pasta de dinți Colgate, în vederea îmbunătățirii
produselor actuale marca Colgate, precizându-se astfel informațiile ce trebuie culese prin
intermediul cercetării.
Pentru a afla atitudinea consumatorilor vis-à-vis de pasta de dinți Colgate, s-a realizat o
cercetare de marketing în municipiul Bacău privind comportamentul consumatorilor referitor la
pasta de dinți marca Colgate.

Elaborarea obiectivelor

Pornind de la scopul definit au fost elaborate obiectivele prin care au fost identificate
concret informaţiile ce au fost culese.

 Identificarea criteriilor de achiziție a produsului


 Identificarea principalelor tipuri de pastă de dinți utilizate
 Identificarea așteptărilor consumatorului privind caracteristicile unei paste de dinți
 Stabilirea importanței designului ambalajului în achiziția unei paste de dinți
 Determinarea atitudinii consumatorilor față de marca Colgate
 Identificarea principalilor concurenți
 Studierea opiniiilor consumatorilor vis-à-vis de calitatea produsului și prețul practicat
 Evidențierea elementelor care au condus la achiziționarea pastei de dinți Colgate
 Evidențierea elementelor care au condus la achiziționarea altor paste de dinți în locul pastei
de dinți Colgate.
 Identificarea elementelor care ar trebui îmbunătățite la pasta de dinți Colgate
 Identificarea influenței venitului asupra comportamentului de consum

Obiective secundare

- vârsta consumatorilor

- venitul consumatorilor

Elaborarea ipotezelor

 Criteriile de achiziție a pastei de dinți Colgate includ calitatea, marca, prețul.


 Așteptările consumatorilor fac referire la eficiența produsului.
 Consumatorii apreciază marca Colgate.
 Principalii concurenți ai mărcii Colgate sunt Blend-a-Med, Sensodyne.
 Consumatorii consideră că raportul preț-calitate este echilibrat.
 Elementele care au condus la achiziționarea pastei de dinți Colgate sunt calitatea și
prețurile avantajoase.
 Consumatorii nu au achiziționat altă marcă de pastă de dinți decât Colgate.
 Venitul influențează comportamentul de consum al pastei de dinți Colgate.
 Consumatorii sunt de părere că nu ar trebui îmbunătățit nimic.
 Ambalajul este important în achiziția unei paste de dinți.
 Principalele tipuri de pastă de dinți utilizate sunt cele obișnuite - cu mai multe proprietăți
și cele cu efect de albire.

Indicarea surselor de informaţii

Nedispunând de date secundare care să acopere problematica de studiu, pentru realizarea


obiectivelor elaborate anterior, se impune utilizarea de surse de date externe şi primare -
date obţinute direct de la consumatorii de produse agroalimentare, cu vârste cuprinse
între 18-50 ani.

Definirea conceptuală şi operaţională a variabilelor cercetării

Nr.crt Variabila Definirea conceptuală Definirea operațională


1 Marca Semn distinct aplicat pe Ce mărci de pastă de
produs dinți ați achiziționat în
ultimele 6 luni?
Acordați o notă mărcii
Colgate.

2 Ambalaj Material în care se Ce importanță are


ambalează un produs designul ambalajului?
3 Raport preț- calitate Valoarea Cum considerați că este
vânzării/cumpărării raportul preț-calitate al
produsului pe piață produsului?
raportată la calitatea
produsului
4 Decizia de cumpărare Hotărâre luată în urma Care sunt elementele
examinării unei dileme care v-au determinat să
achiziționați pasta de
dinți Colgate/ altă pastă
de dinți?
Metoda de cercetare

Metoda de culegere a datelor aleasă în funcţie de obiectivele urmărite, a fost cercetarea directă
prin anchetă. Opţiunea pentru această metodă de cercetare, a rezultat din faptul că nu există
informaţii din surse secundare care să acopere problematica investigată. Cercetarea realizată este
una exploratorie (cunoaşterea asupra problemei investigate este relativ restrânsă), calitativă
(datele obţinute prin cercetare nu fac obiectul unei cuantificări sau analize cantitative) și
transversală (este o cercetare punctuală, evidenţiind o situaţie la un moment dat).
Pentru culegerea informaţiilor s-a utilizat ca instrument chestionarul.

CHESTIONAR

1. În ce categorie de vârstă vă încadrați?


a) 18-25 ani
b) 26-35 ani
c) 36-50 ani
d)51-65 ani

2. Care sunt elementele de care țineți cont în achiziția pastei de dinți?


.....................................................................................................................................................

3. Ordonați următoarele caracteristici ale pastei de dinți în funcție de importanța lor pentru
dumneavoastră ( 1 - cea mai puțin importantă , 4 - cea mai importantă ).
a) marcă
b) calitate
c) preț
d) cantitate
4. Cât de important este designul ambalajului în achiziția unei paste de dinți?
a) Foarte important
b) Important
c) Nu țin cont

5. Ce tip/sortiment de pastă de dinți ați utilizat în ultimele 6 luni?


a) obișnuită, cu multiple proprietăți
b) pentru albire
c) pentru tratarea unor afecțiuni stomatologice
d) altele – precizați: …………………………………………………………………..

6. Care sunt așteptările dumneavoastră privind caracteristicile unei paste de dinți?


a) să fie eficientă
b) diversitatea aromelor
c) cantitate mai mare
d) preț mai mic

7. Ce mărci de pastă de dinți ați achiziționat în ultimele 6 luni?


a) Aquafresh
b) Colgate
c) Blend-a-Med
d) Altele
Întrebare filtru pentru a afla care dintre respondenți sunt consumatori ai mărcii Colgate.

8. După părerea dumneavoastră, care este principalul competitor al mărcii Colgate?


a) Blend-a-Med
b) Aquafresh
c) Sensodyne
d) Altul- specificați: .......................................................................................
9. Acordați o notă mărcii Colgate, de la 1 la 10 ( 1 fiind pentru nesatisfacție totală și 10 pentru
satisfacție totală ).
……………………………………………………………………………………………….
Întrebare deschisă, care ne ajută să vedem cum este percepută marca Jacobs în rândul celor
chestionați. Respondenții au fost nevoiți să aleagă o notă din intervalul 1-10 ( 1- nesatisfacție
totală și 10- satisfacție totală )

10. Cum considerați că este raportul preț-calitate al pastei de dinți Colgate?


a) Foarte bun
b) Bun
c) Satisfăcător
d) Nejustificat

11. Enumerați câteva elemente care v-au determinat să achiziționați pasta de dinți Colgate.
…………………………………………………………………………………………………..

12. Care sunt elementele care v-au determinat să achiziționați o pastă de dinți care nu este marca
Colgate?
a) Preț mai bun
b) Calitate superioară
c) Publicitate
d) Altele- specificați: …………………………………………………………………..
e) Nu am achiziționat altă pastă de dinți în afara de Colgate

13. Ce îmbunătățiri considerați că ar trebui aduse pastei de dinți Colgate?


………………………………………………………………………………………………………

14. În ce categorie de venit vă încadrați?


a) ≤ 1000 lei
b) 1000 - 2000 lei
c) 2000 - 3500 lei
d) ≥ 3500 lei