Sunteți pe pagina 1din 8

Test de evaluare

-Predicatul, Subiectul, Atributul-

Citește, cu atenție, următorul text:

Titan (pl. Titani) este denumirea purtată de cei șase fii ai lui Uranus și ai Gaiei: Coeus, Crius, Cronos, Hyperion, Iapetus, Oceanus
(titani) și cele șase fiice: Mnemosyne, Febe, Rhea, Theia, Themis și Thetys (titanide)
Ei alcătuiau prima generație divină, precedentă olimpienilor. La îndemnul mamei lor, unul dintre ei, Cronos, și-a mutilat tatăl și i-a
luat locul, devenind stăpânul universului.
Când Cronos a fost detronat, frații săi, titanii, i-au venit în ajutor și le-au declarat război olimpienilor, care a purtat denumirea de
Titanomahia. Lupta a durat zece ani și s-a sfârșit cu victoria olimpienilor. Drept pedeapsă, titanii au fost trimiși de către Zeus în Tartar.
Denumirea mai este purtată de câțiva zei și semizei, care erau descendenții titanilor, de exemplu fiii lui Iapetus și ai Clymenei: Athlas,
Epimeteu, Prometeu etc.
Era un grup potrivit zeilor olimpieni, personificau mai ales forțele naturii. În tradiția greacă erau considerați adesea iraționali și
reprezentau forța oarbă a violenței primitive.
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Titan)
1. Transcrie câte un cuvânt sau o structură referitoare la timpul și spațiul acțiunii.
- Timpul acțiunii:
- Spațiul acțiunii:
2. Notează, din al doilea alineat, câte un predicat verbal exprimat prin:
a) Verb la modul indicativ, timpul imperfect:.....................................................
b) Verb la modul indicativ, timpul perfect compus:............................................
3. Transcrie din text:
a) Un subiect exprimat prin substantiv propriu:............................................
b) Un subiect exprimat prin substantiv comun:.............................................
c) Un atribut exprimat prin substantiv propriu:..............................................
d) Un atribut exprimat prin substantiv comun:................................................
e) Un atribut exprimat prin adjectiv:.........................................................
4. Modifică verbele dintre paranteze, astfel încât să realizezi acordul predicatului cu subiectul:
a) Dumnealui nu......................................... (a răspunde).
b) Uneori, îl..................... ( a durea) picioarele.
c) Un băiat și o fată....................................... ( a obține) premiul întâi.
d) Tu și el ...................................... ( a citi)
5. Transformă propoziția Ei alcătuiau prima generație divină, precedent olimpienilor, astfel încât:
a) Subiectul să fie multiplu: .................................................................................
b) Predicatul să fie exprimat prin verb la timpul viitor, persoana I, numărul
plural:............................................................................................................
c) Toate atributele să fie la numărul plural :.....................................................................................................................
6. Construiește enunțuri în care să existe:
a) Predicat verbal exprimat prin verb la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect, persoana a II-a, numărul plural:

..........................................................................................................................
b) Predicatul verbal exprimat prin verb la modul imperativ, formă negativă, persoana a II-a numărul plural:

..........................................................................................................................
c) Subiect exprimat prin substantiv comun:

..........................................................................................................................
d) Subiect exprimat prin substantiv propriu:

.........................................................................................................................
e) Atribut exprimat prin adjectiv:

.........................................................................................................................
f) Atribut exprimat prin substantiv:
.......................................................................................................................
7. Redactează o compunere, de 10-12 rânduri, cu titlul La grădina zoologică, apoi vei sublinia cu albastru un Predicat verbal, cu
verde un Subiect și cu maro un Atribut.
Proiect didactic

Unitatea scolara: Școala Gimnazială Gura Văii, structură a Școlii Gimnaziale „Ion Borcea”, Racova
Profesor: Hodorcă Ionela Claudia
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa: V
Tema: Test de evaluare sumativă;
Tipul lecţiei: Evaluare a cunoștințelor.
Durata: 50 min.
Competenţe specifice:
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și
informați sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate;
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor
comunicative;
4.3. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și sintactico- morfologice în interacțiunea verbală;
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.
Competente de evalut:
1. Să identifice indicii de spațiu și timp ai unui text la prima vedere;
2. Să recunoască verbele la modul indicativ, timpuri diferite;
3. Să transcrie subiectele și atributele exprimate prin diferite părți de vorbire:
4. Să realizeze acordul dintre predicat și subiect.
5. Să construiască propoziții după diferite cerințe gramaticale.
6. Să redacteze o compunere respectând cerințele precizate.
Strategia didactică:
 Metode si procedee: Conversația, explicația.
 Mijloace de invatamant : Fișă de lucru.
 Forme de organizare a invatarii: Frontala, individuala, colectiva.
 Evaluare: evaluare scrisă.
Bibliografie:
- http://ro.wiipedia.org/wiki/Titan
- Limba și literatura română, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, clasa aV-a, editura
Art, București, 2018
Tipuri de itemi :
- Itemi semiobiectivi – cu itemi de răspuns scurt.
- Itemi subiectivi – eseu structurat

Șcenariul didactic:

Momentele lecţiei/ Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Resurse procedurale Modalitati


Durată Metode/Materiale/Forme de organizare de evaluare
Moment Noteaza elevii absenţi, Nominalizează absenţii. Conversația -
organizatoric asigura trecerea de la starea Sunt pregătiti pentru Catalog
1 min. specifia de recreatie la aceea desfăşurarea lecţiei. Frontal
de activitate.
Captarea atenţiei Împarte fișele cu testul Elevii sunt atenți la Conversația, explicația -
4 min. sumativ. explicații si isi prezinta Colectiv
Prezinta structura logică a parerea sau întrebările. Frontal
conţinutului testului. Fișă de lucru
Explică modul de rezolvare a
cerințelor.
Verificarea Supraveghează elevii în caz Elevii adresează întrebări Conversația, explicația Evaluare
cunoștințelor că au întrebări sau neclarități. și cer lămuriri pe parcursul Individual scrisă
45 min. testului. Fișă de lucru
Rezultatele obţinute:

Itemi de evaluare 1 2 3 4 5 6 7

Nr. elevi care au în totalitate


realizat itemul
parțial

deloc

Aprecierea cu note:

Note sub 4 4 5 6 7 8 9 10

Nr. de
elevi

Nr. de elevi prezenți: Media clasei:


Nr. de elevi absenți: