Sunteți pe pagina 1din 3

M5.

Relația între management și leadership în educație

La prima vedere, termenii leadership şi management par să însemne acelaşi lucru, conducere.
Dar, în realitate, lucrurile nu stau chiar aşa. Cărţile de specialitate fac diferenţe semnificative între
cele două concepte.
Mark Cuban (miliardar american) defineşte foarte clar leadershipul şi managementul. Acesta
relaţionează leadershipul cu schimbarea, iar managementul este văzut ca o activitate de menţinere.
„Prin leadership mă refer la influenţarea acţiunilor altora pentru a obţine rezultate dezirabile. Liderii
sunt acei oameni care dau contur scopurilor, motivaţiei şi acţiunilor altora. Adesea, aceştia iniţiază
schimbarea pentru a atinge fie scopuri deja existente, fie scopuri noi (...). Leadershipul (…) solicită
(…) multă ingeniozitate, energie şi talent (…).
Managementul presupune menţinerea eficienţei activităţilor curente ale organizaţiei. Deşi,
adesea, managementul reclamă deprinderi de leadership, funcţia sa globală este de a menţine, şi nu
de aschimba.“ (Cuban)
În instituţiile de învăţământ din România, coexistenţa, conlucrarea celor două a ajuns să fie
imperios necesară pentru activitatea de conducere, dovadă obligativitatea parcurgerii unui astfel de
program, Management educaţional, de către dascălii care aspiră la funcţia de director.
Leadershipul şi managementul sunt diferite, dar amândouă sunt importante. „Provocarea
organizaţiilor moderne îndeamnă la perspectiva obiectivă a managerului, cât şi la scânteiele viziunii
şi ale angajamentului pe care liderul înţelept le oferă.“ (Bolman şi Deal).
Managementul şi leadershipul educaţional reprezintă un tip superior de conducere a activităţii
pedagogice şi priveşte atât sistemul, cât şi procesul instructiv – educativ. Asigurarea calităţii în
educaţie şi formarea profesională a devenit o prioritate naţională şi comunitară.
Despre leadership, dând glas „părerii generale”, Geoff Southworth, fost director de cercetări
la Colegiul Naţional pentru Leadership Şcolar din Anglia, notează: „Calitatea leadershipului se
reflectă în integritatea, performanţele şi în dezvoltarea unei organizaţii.”
Atitudinea reflectă leadershipul. Cel mai mare beneficiu pe care un lider îl poate aduce echipei
lui este auto-conştientizarea şi pătrunderea atitudinii lui şi a impactului pe care aceasta îl joacă asupra
relaţiilor dintre ei, asupra performanţelor echipei şi asupra fiecăruia dintre ei.
Succesul oricărei instituţii, fie ea şcoală, afacere sau organizaţie, este conturat în cea mai mare
măsură de conducătorul ei. Leadershipul este un factor motivator într-o instituţie, aşadar liderul îi
motivează pe ceilalţi spre atingerea obiectivelor specifice, mai mult, oamenii îi urmează pe cei care
le oferă mijloace de îndeplinire a propriilor dorinţe, şi nevoi.

1
Potrivit lui Viktor E. Frankl, “Cea mai mare libertate a noastră este libertatea de a ne alege
atitudinea.” Unui bun lider îi pasă de moralul echipei, dă imbold şi îşi motivează subordonaţii cu
respect, cu o atitudine pozitivă şi cu inima deschisă.
Condiţiile de lucru al profesorilor sunt influenţate de administrarea şi leadershipul realizate
de directori şi este larg răspândit faptul că leadershipul educaţional influenţează direct eficienţa
profesorilor şi rezultatele elevilor. Aşadar, gradul de productivitate al profesorilor şi al elevilor indică
eficienţa lui ca lider şi rolul lui administrativ.
Capacitatea dascălului depinde, în mare parte, de manager care acţionează ca un lider cu un
anume stil, care trebuie să iniţieze idei creative astfel încât fiecare profesor să simtă că şcoala în care
predă este o parte însemnată a vieţii sale. Stilul său managerial va influenţa direct nivelul de satisfacţie
în rândul profesorilor. Mulţumirea, atitudinea pozitivă sunt asociate cu angajamentul profesorului
faţă de locul de muncă. Iar un profesor fericit îi va face şi pe elevii săi fericiţi.
O atitudine pozitivă a liderului va avea un impact pozitiv asupra gradului de funcţionare al
profesorului, asupra calităţii, inovaţiei şi legăturii emoţionale pe care dascălii o vor simţi cu instituţia
în care lucrează.
Un manager trebuie să gestioneze, planifice, supravegheze, măsoare, evalueze şi să susţină
elevii, precum şi pe profesorii săi în sarcinile pedagogice, sociale şi organizaţionale. Un lider
protejează şi dezvoltă oameni, instituţii şi organizaţii.
Atitudinile diferite ale celor doi conducători în cadrul unităţii de învăţământ pot fi însumate,
prin comparaţie, astfel:

Managerul Liderul
dispune de aptitudini operaţionale, de spirit penetrant, cu aptitudini de gândire
capacitatea de a şti să facă analitică, strategică şi multilaterală, cu
abilităţi psihosociale
capitulează in faţa contextului cunoaşte contextul
administrează inovează
menţine dezvoltă
se focalizează pe sisteme şi structură se focalizează asupra oamenilor
se sprijină pe control inspira încredere
acceptă status-quo-ul îl provoacă
produce ordine şi coerenţă produce schimbare şi progres
planifică şi stabileşte bugete stabileşte direcţia
stabileşte ordinea de zi crează o viziune

2
stabileşte orare clarifică imaginea de ansamblu
alocă resurse stabileşte strategii
organizează personalul aliniează oamenii la viziune
furnizează structuri necesare comunică viziuni
plasează locuri de muncă amplifică angajamentul faţă de viziune
stabileşte norme şi proceduri construieşte echipe şi coaliţii
controlează şi rezolvă probleme motivează şi inspiră
stimulează dezvoltarea inspiră şi transmite energie pozitivă
generează soluţii creative împuterniceşte oamenii
adoptă măsuri corective

Din cele de mai sus, putem observa că, în primul rând, atât liderii cât şi managerii, îndeplinesc
aproximativ aceleaşi funcţii, însă în moduri diferite. Aşadar, liderii şi managerii nu se exclud reciproc.
În al doilea rând, este posibil ca şi liderii şi managerii să deţină aceleaşi calităţi şi abilităţi, însă în
proporţii diferite, cu predominanţa unora sau altora dintre ele.
Indiferent că predomină stilul de lider sau cel de manager, dacă cele două sunt exploatate
echilibrat, obiectivele unităţii de învăţământ sunt atinse.

BIBLIOGRAFIE

1. Bush, Tony- Leadership şi management educaţional. Teorii şi practice actuale, Editura


Polirom, Bucureşti, 2015
2. Zlate, Mielu, Leadership şi management, Editura Polirom, Iaşi, 2004
3. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1006243.pdf
4. https://www.peterstark.com/leaders-attitude-contagious/#
5. http://www.oecd.org/berlin/43541674.pdf