Sunteți pe pagina 1din 20

Colegiul Tehnologic „Nicolae Titulescu ”,

Grădiniţa cu program normal nr. 12, Medgidia

PROIECT TEMATIC

Educatoare: Gheorghe Alexandra


Se stie ca la nivelul invatamantului prescolar perceperea sau intelegerea unor fenomene din
natura este greu de realizat.acest lucru se datoreaza caracteristicilor,particularitatilor de varsta
ale copiilor, a gandirii concret-intuitive,a capacitatii reduse de a analiza si a sintetiza.Natura
constituie una dintre componentele esentiale ale supravietuirii speciei umane ;noul curriculum ne
ofera calea de a ajunge, prin cunoastere ,la intelegerea si respectarea naturii, a mediului din care
facem parte.

Interesul si dragostea de natura sunt, la majoritatea copiilor, instinctive ;in plus,


comportamentele si convingerile formate copiilor la o varsta cat mai frageda sunt cele care se
pastreaza cel mai bine toata viata.De aceea, in educatia realizata in gradinita trebuie sa pornim de
la interesul firesc al copiilor pentru cunoasterea schimbarilor petrecute in natura, de la modul in
care acestea influenteaza atat plantele si animalele dar si viata si activitatea omului.

Proiectul de fata are ca principal scop satisfacerea curiozitatii pentru schimbarile survenite in
natura odata cu venirea iernii.
RESURSE MATERIALE: imagini din caă rţi pentru copii, planşe, pliante, carti de povesti, enciclopedii, haâ rtie
glasse şi creponataă , carton colorat, staniol, foarfece, lipici, creioane colorate, carioca, pensule, acuarele,
calculator, imprimantaă , CD-uri, combinaă muzicalaă ,aparat foto,microfon, cameraă video,medalii –
recompensa,ETC.
DLC  să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât
şi în calitate de auditor;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
 sa se exprime corect din punct de vedere gramatical in propozitii simple si dezvoltate;
DS  Saă cunoascaă unele elemente ale lumii îânconjuraă toare(aerul, apa, fenomene ale naturii, activitati
specifice iernii), precum sş i interdependentşa dintre ele;
 saă recunoascaă sş i saă descrie verbal anumite schimbaă ri sş i transformaă ri din mediul apropiat ;
 saă comunice impresii, idei pe baza observaă rilor efectuate;
 saă -sş i îâmbogaă tşeascaă experientşa senzorialaă , ca bazaă a cunosş tintşelor matematice referitoare la
recunoasş terea , denumirea obiectelor, cantitatea lor, constituirea de multşimi;
 saă efectueze operatşii cu grupele de obiecte: comparare, apreciere a cantitaă tşii;
DEC  saă redea teme plastice specifice desenului;
 saă exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului îân redarea unor teme;
 saă diferentşieze auditiv îânaă ltşimea sunetelor muzicale;
 saă acompanieze ritmic caâ ntecele sş i jocurile muzicale;
 saă exprime prin misş care starea sufleteascaă creataă de muzica audiataă ;
DOS  saă aprecieze îân situatşii concrete unele comportamente sş i atitudini îân raport cu norme prestabilite sş i
cunoscute;
 saă traă iascaă îân relatşiile cu cei din jur staă ri afective, pozitive, saă manifeste prietenie, tolerantşaă, armonie;
 saă foloseascaă corect ustensilele de lucru si tehnicile de lucru invatate;
 saă -sş i formeze deprinderi practice sş i gospodaă resş ti;
DPM  saă execute corect misş caă rile diferitelor segmente ale corpului;
 saă raă spundaă motric la o comandaă dataă ;
 saă -sş i formeze o tşimutaă corporalaă corectaă ;
RESURSE UMANE: copiii grupei,educatoarele, parintii.

RESURSE DE TIMP: 5 saptamani

METODE,TEHNICI,PROCEDEE: conversaţia,observaţia,spontanaă şi dirijataă , povestirea, explicaţia,


demonstrarea,exerciţiul,jocul, îânvaă ţarea prin descoperire,problematizarea , munca pe echipe,metoda
“explozia stelara”,”amesteca,ingheata ,formeaza perechi”, tehnica “interviului”.

CREAREA CENTRULUI TEMATIC

ÎÎmpreunaă cu paă rinţii vom procura caâ t mai multe materiale pentru desfaă şurarea activitaă ţilor pe care ni le-
am propus şi vom amenaja centrul tematic îân sala de grupaă . Pe parcursul derulaă rii proiectului ,centrul
tematic se va îâmbogaă ţi cu alte lucraă ri şi materiale.

EVALUAREA

 Organizarea unei expoziţii cu lucraă rile copiilor


 Album cu fotografii din timpul activitaă ţilor derulate
(completare in “Jurnalul Grupei”)

EVENIMENT DE DESCHIDERE:

►Deschiderea proiectului se va realiza in cadrul intalnirii de dimineata printr-o discutie despre


schimbarile aparute in natura: sosirea iernii.
Astfel, le voi propune sa vorbim mai multe despre acesta,sa incercam sa cunoastem mai bine fenomenele
nou aparute si schimbarile aferente.

REALIZAREA IN FAPT A PROIECTULUI:

►prezentarea proiectului oaspetilor;


►expozitii cu lucrari realizate de copii,albume,jurnalul grupei.
CE NU ŞTIM
ŞI VREM SÃ AFLÃM?

- lunile anotimpului iarna;


- ce sunt fulgii de zăpadă?
CE ŞTIM ? - la ce foloseşte zăpada?
- ce este chiciura ?
- este iarnă; - ce este poleiul ?
- ninge, e frig; - circuitul apei în natură;
- mergem la săniuş, la - cum ne îmbrăcăm iarna ?
patinoar; - cum ne îngrijim sănătatea ?
- schiem; - pe unde ne dăm cu sania ?
- cum si unde ne jucam cand nu
- ne bulgărim;
este zapada?
- ne place zapada;
- zapada se topeste;

CENTRE DE INTERES DESCHISE SI MATERIALELE PUSE LA DISPOZITIA COPIILOR PE TOATA


PERIOADA PROIECTULUI:
BIBLIOTECA ARTĂ STIINTE JOC DE CONSTRUCŢII NISIP SI
RO APA
L
- planşe - coli desen -enciclopedii - costumatii -cuburi de -vas cu nisip
ilustrative despre -jetoane diferite si constructive din
- fişe despre -siluete -apa
iarna accesorii lemn si plastic
iarna -calendarul naturii
ipentru -diferite mulaje
- cărţi cu poveşti -lego
- creioane dramatizari
- albume cu Îarna a sosit pe meleagurile noastre
colorate aducand cu ea
(adaptate)
fotografii nenumarate bucurii. Zi de zi, putem vedea veselia ei daca reusim
- plastilina / -patine din
sa privim dincolo de grijile zilnice, pentru
pungi
ca iarna este un
- cărţi şi reviste planşete
adevarat spectacol de lumina si pace sufleteasca.
- jetoane cu - acuarele / -schiuri din
imagini despre În aceste saptamani copiii grupei mijlocii
pensule doresc sa afle cat mai
carton
fenomene multe lucruri despre iarna, fenomene caracteristice ale acetui
-diferite - papusi
specifice anotimp, care sunt jocurile si sporturile specifice iernii ,etc.
materiale
anotimpului
pentru
De aceea ne adresam dumneavoastra cu rugamintea de a ne
iarna, jocurile
confectie,nasturi
sprijini in acest proiect cu procurarea materialelor
copiilor; sprijini in acest proiect cu procurarea materialelor
necesare:albume,reviste,carti
-lipici stick cu poezii sau povestiri despre
- Enciclopedii:
iarna,,sau orice altceva ce credeti ca ne este util.
- hartie glasata
Începand cu data de 03 decembrie 2018 ,timp de cinci
saptamani,in cadrul activitatilor pe care le vom desfasura,vom
organiza un proiect cu tema:”Îarna, anotimpul bucuriei”.

Va multumim,educatoarea si copiii grupei.


“IARNA,ANOTIMP “A SOSIT
UL BUCURIEI”
“VINE MOS “HAI LA JOACA “DIN BATRANI“IARNA,DU-TE
POVESTESTE”
SE
IARNA,DRAGUTA”
CRACIUN” AFARA” ACUM CU BINE”
DATA ACTIVITATI DE INVATARE

ADP:▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Îarna hai la noi”


LUNI
-“Ne pregaim de iarna”-deprinderea de a se feri de frig si raceala
03.12.201
8 ▪Tranzitii: “Omul de zapada”-joc ritmic
ALA: 1.Biblioteca: “Citim imagini despre iarna”
Constructii: “Palatul iernii”
Joc de rol: “De-a Zana Îarna”
2.Plimbare in curtea gradinitei pentru a observa schimbarile din natura
ADE: DS( cunoasterea mediului): “Vine iarna”-lectura dupa imagini
ALA 2: „Cursa sosetelor” – joc distractiv

ADP: ▪ Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Buna dimineata romanasilor”


MARTI
-“Cu parintii la defilare”-deprinderea de a interactiona cu oameni
04.12.201
8 ▪Tranzitii: “Mergem ca soldatii”
ALA: 1.Biblioteca: “Citim imagini despre tara noastra”
Arta: “Coloram steagul Romaniei”
Joc de rol: “De-a parada”
2.Plimbare prin gradinita pentru a ura “La multi ani” de ziua Romaniei
ADE: DLC:-„Legenda lui Mos Nicolae!”
DEC- activitate muzicala-„Nicolae cel sfant” – invatare cantec ,
- „Ghetutele” – joc muzical
ALA 2: Stafeta ghetutelor” – joc distractiv

MIERCURI ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Buna dimineata,fulg de nea”


05.12.201
-“Cum sa fac surprize celor dragi”
8
▪Tranzitii: “La derdelus”-alergare,mima
ALA: 1.Stiinta: “De ce ninge?”-discutii
Arta: “Oameni de zapada”-modelaj
Constructii: “Saniuta”
ADE: - DS( activitate matematica): “Multimi de fulgi de zapada”-exercitii cu multimi
-DPM: :”Noi suntem romani” -pasi de dans(hora)
ALA 2: Suntem voinicei, ducem sacii grei!” – joc distractiv
ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Buna dimineata,fulg de nea”
JOI
-“Cum sa fac surprize celor dragi”-deprinderea de a surprinde placut pe cei dragi
06.12.201
8 ▪Tranzitii: “La derdelus”-alergare,mimat
ALA: 1.Stiinta: “De ce ninge?”-discutii
Arta: “Oameni de zapada”-modelaj
Constructii: “Saniuta”
ADE:
▪DEC: “Îarna”-pictura
ALA 2: Stafeta ghetutelor” – joc distractiv

ADP: ▪Rutine: “Întalnirea de dimineata: “Scrisoare catre Mos Nicolae”


VINERI
-Sunt cinstit si nu am secrete”-deprinderea de a spune adevarul
07.12.201
8 ▪Tranzitii: “Unu,doi”-joc ritmat
ALA: 1.Biblioteca: “Citim imagini despre Mos Nicolae”
Constructii: “Casuta lui Mos Nicolae”
ADE: DOS:“Îarna a sosit in zori” – lipire;
ALA 2: Pe sub poarta cine trece?” – joc distractiv
DATA ACTIVITATI DE INVATARE
ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Ce ti-a adus Mos Nicolae”
-“Ghetute ingrijite,ghetute fericite”-deprinderea de a pastra incaltamintea curate
LUNI ▪Tranzitii: “Arunca galosul”-Joc sportive distractive
10.12.201 ALA: 1.Biblioteca: “Coloram imagini cu Mos Nicolae”
8 Constructii: “Casuta lui Mos Nicolae”
Nisip si apa: “urmele lui Mos Nicolae”
ADE: Activitate integrata: DS: DS: “Bradul”-observare
ALA 2: „Gaseste omul de zapada” – joc de orientare
ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Sarbatorile de iarna se apropie”
MARTI -“Vreau sa fiu bun”-deprinderea de a avea un comportament in accord cu normele religioase
11.12.201 ▪ Tranzitii: “Copii cuminti,copii fericiti”-deplasare in varful picioarelor,in liniste
8 ALA: 1.Arta: “Sa coloram globuri pentru pomul de Craciun”
Joc de rol: “La magazinul de jucarii”
ADE:▪ - DLC - Cum a fost ales bradul pom de Craciun”-povestea educatoarei
- DEC - Braduletul”-cantec-predare; joc cu text si cant la alegere
ALA 2: „Prinde fulgul!” – joc de miscare
ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Ce mi-a povestit bunica”
-“Va veni si randul meu?”-deprinderea de a-si astepta randul
MIERCURI ▪Tranzitii: “Atinge clopotelul”-joc sportiv distractive
12.12.201 ALA: 1.Joc de rol: “Pregatim covrigei pentru colindatori”
8 Constructii: “Oraselul copiilor”
ADE: DS( activitate matematica) : “Unde stralucesc stelutele”-pozitii spatial-joc didactic;
DPM “Dansul fulgilor de nea”
ALA 2: „Prinde fulgul!” – joc de miscare
ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “O noapte de vis”
-“Primim dar si oferim”-deprinderea de a fi darnic
JOI ▪Tranzitii: “Ne dati ori nu ne dati”-joc recitative
13.12.201 ALA: 1.Stiinta: “Sarbatorile la romani”-discutii
8 Biblioteca: “Citim imagini cu colindatori”
Nisip si apa: “Ne jucam cu stelute”
ADE: DEC: “Globulete,stelute colorate”
ALA 2: „Stafeta cu caciuli” – joc distractiv
ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Colacei si nuci pentru cei mici”
-“Sa mergem la colindat”-norme de comportare
VINERI ▪Tranzitii: “Primiti cu colinda”-deplasare in ritmul clinchetului de clopotel
14.12.201 ALA: 1. Joc de rol: “De-a serbarea”
8 Nisip si apa: “Plantam bradutul”
ADE: DOS:- Legenda lui Mos Nicolae”-lectura educatoarei
ALA 2: „Gaseste omul de zapada” – joc de orientare
DATA ACTIVITATI DE INVATARE

ADP: ▪Rutine:- Intalnirea de dimineata: “Buna dimineata,copii cuminti”


-“Sunt politicos”-exersarea deprinderii de a fi politicos
LUNI
▪Tranzitii: “Buna dimineata la Mos Ajun”
17.12.201
8 ALA: 1.Biblioteca: “Citim imagini despre tara lui Mos craciun”
Constructii: “Atelierul lui Mos Craciun”
Joc de rol: “La magazinul de jucarii”
ADE: DS( cunoasterea mediului): “In tara lui Mos Craciun”-lectura dupa imagini
ALA 2: „Jos - sus” – urcam si coboram scari
ADP: ▪Rutine: -Intalnirea de dimineata: “Mos Craciun,Mosul bun”
-“Impachetam cadouri”-deprinderea de face fundita
MARTI
▪Tranzitii: “Calatoria Mosului”-exercitii de mers
18.12.201
8 ALA: 1.Arta: “Sacul lui Mos Craciun”-modelaj
Stiinta: “Chipul lui Mos Craciun”-puzzle
ADE: DLC: Cum a fost ales bradul pom de Craciun”-repovestire
DEC : “Mos Craciun cu plete dalbe”-predare cantec; joc musical :”Canta ca mine”
ALA 2: „Concurs de saniute” – intrecere

ADP: ▪Rutine: -Intalnirea de dimineata: “Scrisoare catre Mos Craciun”


-“Ce ii scriu Mosului”-deprinderea de a se exprima correct si coherent
MIERCURI
▪Tranzitii: “Cesuletul”-joc ritmic
19.12.201
8 ALA: 1.Joc de rol: “De-a fulgii de zapada”
Constructii: “sania lui Mos Craciun”
ADE: DS ( activitate matematica) –„„Iarna alba a sosit, imediat am socotit”
DPM : “Dansul fulgilor de nea” – dans tematic
ALA 2: „ Împodobim bradul de Crăciun!”
ADP: ▪Rutine: -Intalnirea de dimineata: “Steaua sus rasare”
-“Sa mergem la colindat”-norme de comportare
JOI
▪Tranzitii: “Sorcova vesela”-cantec cu miscari suggestive
20.12.201
8 ALA: 1.Arta: “Felicitari de Craciun”-colorare,lipire
Nisip si apa: “Pasii lui Mos Craciun”
ADE: DEC: „Neaua peste tot s-a pus” dactilopictura
ALA 2: „Stafeta cu caciuli” – joc distractiv
ADP: ▪Rutine: -Intalnirea de dimineata: “Cum imi voi petrece vacant a de Craciun”
-“Ma imbrac de iarna”-deprinderea de a-si adapta tinuta pentru iarna
VINERI
▪Tranzitii: “O brad frumos”-dans in jurul bradului
21.12.201
8 ALA:1.Stiinta: “Stiati ca…”-mituri despre Mos Craciun
Biblioteca: “Citim din biblia pentru copii”
ADE: DOS: “Globulete pentru pomul de Craciun”-lipire pe figurine de ipsos
ALA 2: „Prinde fulgul!” – joc de miscare
DATA ACTIVITATI DE INVATARE

ADP:▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Hai la joaca afara”


-“De tusesc,cu manuta va feresc”-deprinderea de a pune mana la gura
LUNI ▪Tranzitii: “Hai la joaca afara”-mers ritmic
14.01.201
ALA: 1.Biblioteca: “Sortam imagini despre jocurile copiilor iarna”
9
Constructii: “Saniuta”
ADE: DS( cunoasterea mediului) -“O zi pe derdelus”-lectura dupa imagini;
ALA 2: „Cine locuieste in casuta?” – joc de perspicacitate
ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Ce mi-a povestit omul de zapada”
-“Cu caciula si manusi”-deprinderea de a-si feri organismul de frig
MARTI ALA: 1.Arta: “Saniuta”-modelaj
15.01.201
Joc de rol: “de-a patinatorii”
9
ADE: DLC- Saniuta”-memorizare
DEC: predare cantec;joc muzical: “Ecoul”
ALA 2: „Gaseste-i locul” – joc manipulativ
ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata:”Buna dimineata schiorilor”
-“Cum ne comportam pe partie”-norme de comportare
MIERCURI ▪Tranzitii: “Îmitam schiorii”-exercitii de miscare
16.01.201
ALA: 1.Biblioteca: “Spune ce face”-exprimarea corecta (despre jocuri si sporturi de iarna)
9
Nisip si apa: “Urmele lasate de schiuri”
ADE: ▪DS( Activitate matematica): “Saniuta zboara sus,zboara jos”-joc exercitiu(pozitii spatial)
DPM: parcurs aplicativ(mers,alergare,saritura)
ALA 2: „Atentie la comanda!” – joc sportiv
ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Lumea din telecabina”
-“Ma port civilizat”-norme de comportare in afara gradinitei
JOI ▪Tranzitii: “Saniuta”
17.01.201 ALA: 1.Stiinta: “Cum aluneca saniuta/patinele/schiurile?”
9 Constructii: “Partia de schi”
Joc de rol: “Patinatorii la concurs”
ADE: DEC: “La patinoar”-pictura
ALA 2:„Actorii” – joc pentru dezvoltarea imaginatiei
ADP: ▪Rutine: -Întalnirea de dimineata: “Îarna vesela”-insemnari in jurnal
-“Cum ne pregatim pentru activitati”
VINERI ALA: 1.Stiinta: “Puzzle”-saniuta,patinoar
18.01.201
Nisip si apa: “Derdelusul”
9
Biblioteca: “Cine a fost Eminescu”-convorbire
ADE: ▪DOS: “La sanius”-lipire
ALA 2 Cine locuieste in casuta?” – joc de perspicacitate
DATA ACTIVITATI DE INVATARE

ADP: ▪Rutine: -Intalnirea de dimineata: “Stelute de nea”


-“Stiu ce sa port”-deprinderea de a se imbraca intr-o anumita ordine
LUNI
▪Tranzitii: “Statui de zapada”-joc distractive
21.01.201
9 ALA: 1.Stiinta: “Facem cuburi de gheata colorate”
Biblioteca: “Citim imagini despre iarna”
ADE:: DS : “Ce stim despre anotimpul iarna?”-convorbire cu support ilustrativ
ALA 2:„Ce-i lipseste omului de zapada?” – joc de atentie
ADP: ▪Rutine: -Intalnirea de dimineata :”Cum ma imbrac iarna”
-Deprinderea de a-si adapta tinuta pentru iarna
MARTI
▪Tranzitii: “Fuga la steluta”-joc distractive
22.01.201
9 ALA 1.Arta: “Colorare imagini iarna”
Constructii:”saniuta”-piuneze
Nisip si apa: “Urmele lasate de patine”
ADE: DLC- Repetarea poeziilor de iarna
DEC ;Repetarea cantecelelor de iarna;Joc cu text si cant: “Ninge,ninge”
ALA 2:„Atentie la comanda!” – joc sportiv
ADP:▪Rutine: -Intalnirea de dimineata: “Spune ce ai vazut?”
-“Cum ne pregatim pnetru activitati”
MIERCURI
▪Tranzitii: “Vajaie si sufla vantul”-onomatopee
23.01.201
9 ALA 1.Stiinta: “Vreau sa stiu….”-despre anotimpuri
Joc de masa: “Alege cu ce te joci iarna”
ADE: DS( activitate matematica): “Unde se afla fulgul de zapada”-joc didactic-pozitii spatiale
DPM:- „Alergam printre stegulete” – alergare printre obstacole
ALA 2: „Gaseste-i locul” – joc manipulativ

Zi libera
JOI
24.01.201
9
ADP: ▪Rutine:- Intalnirea de dimineata: “O zi de iarna”
-“Eu pot”-deprinderea de a-si incheia singur sireturile
VINERI
▪Tranzitii: “Ploua,ninge,bate vantul”-onomatopee
25.01.201
9 ALA: 1.Joc de masa: “Cauta si potriveste”-imagini specific iernii
Constructii: “Derdelusul”
ADE: ▪DOS: “Ninge cu fulgi mari”-pictura
ALA 2: „Actorii” – joc pentru dezvoltarea imaginatiei