Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de activtate didactică

DATA:03. 04. 2014


GRUPA: Mare
DOMENIUL EXPERENŢIAL: Limbă şi comunicare- Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂŢII: Păsări călătoare
TITLUL ACTIVITĂŢII: ”Somnoroase păsărele” de Mihai Eminescu
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi înţelegere a textului;
dezvoltarea vocabularului
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să identifice 3 caracteristici ale anotimpului de primăvară;
O2- să integreze în enunţuri simple şi corecte din punct de vedere gramatical cuvintele explicate( ”trestii”,
”feerie”,”armonie”);
O3- să formuleze răspunsuri la întrebările ce vizează informaţiile esenţiale despre text (titlu, autor, tema)
TIPUL ACTIVITĂŢII: memorizare
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Explicaţia, conversaţia, observaţia, povestirea după imagini
MIJLOACE DIDACTICE: Imagini, papuşă .

Bibliografie:
 Bratu, B.,Preşcolarul şi literatura, E.D.P., Bucureşti, 1977;
 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani,M.E.C.T.-
U.M.P.I.P.,2008;
 Boca-Miron, E.; Chichişan, E.şi colaboratorii, Documentar metodic pentru
activităţilede educarea limbajului la preşcolari, Ed.V&I Integral, Bucureşti,
2001;
Scenariul activităţii didactice
NR. SECVENŢELE OB CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV EVALUARE
CRT. ACTIVITĂŢII ŞI STRATEGIA DIDACTICĂ
DIDACTICE
1. Moment organizatoric:  Se stabileşte liniştea în clasă.
 Se pregătesc materialele necesare pentru
activitate
Conversaţia; frontal
2. Captarea atenţiei  Pentru captarea atenției voi utiliza o
papuşă
„ Zâna primaverii”
Conversaţia; frontal
3. Prezentarea, explicarea O1  Elevii vor discuta despre primăvară, Apreciez
şi valorizarea despre semnele care anunţă venirea corectitudinea
conţinutului nou: primăverii şi despre vestitorii primăverii; răspunsurilor dar
a) Introducere în tema  Astăzi vom învăţa textul ”Somnoroase şi capacitatea
nouă păsărele” de Mihai Eminescu. elevilor de a
b) Anunţarea temei şi  Elevilor li se aduce la cunoştinţă că li se esenţializa
obiectivelor va lectura textul model şi vor explica conţinutul
c) Dirijarea învăţării cuvintele necunoscute.Li se comunică
propriu-zise elevilor să fie atenţi pentru a înţelege
d) Fixarea temei conţinutul.

O2  Se asigură înţelegerea textului: se explică


cuvintele şi expresiile necunoscute, se
integrează în enunţuri simple aceste
cuvinte şi se extrag ideile fundamentale
ale textului( ”trestii”-stuf, ”feerie”- Apreciez
priveliște nespus de expresivitatea
frumoasă,”armonie”-înțelegere). recitării
 Copiii redau conţinutul poeziei
(respectând succesiunea logică) etapizat
şi integral cu ajutorul imaginilor.

 Propun un joc: “Continuă tu!” în care


copiii numiţi vor recita poezia de unde a
rămas copilul solicitat înaintea lui. Apreciez
Explic regulile jocului. capacitatea
elevilor de a
 Se aprofundează informaţiile esenţiale memora
despre textul studiat: conţinutul
Cum se numeşte textul pe care l-am
O3 învăţat noi astăzi?
Cine este autorul?
Despre ce se vorbeşte în text?
Explicaţia, conversaţia, observaţia, povestirea
după imagini; frontal Apreciez
corectitudinea
răspunsurilor
4. Evaluare În încheierea activităţii se fac aprecieri Se fac aprecieri
asupra modului în care au participat elevii la generale și
lecţie. Elevii vor primi stimulente. individuale.
Somnoroase păsărele...
de Mihai Eminescu

„Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele -
Noapte bună!

Doar izvoarele suspină,


Pe când codrul negru tace;
Dorm şi florile-n grădină -
Dormi în pace!

Trece lebăda pe ape


Între trestii să se culce -
Fie-ţi îngerii aproape,
Somnul dulce!

Peste-a nopţii feerie


Se ridică mândra lună,
Totu-i vis şi armonie -
Noapte bună!”