Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Școala: SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE POP” Grebenișul de Câmpie


Clasa: VI
Data: 26.09-03.10.2019
Disciplina: RELIGIE ORTODOXĂ
Titlul lecției: Țara Sfântă în vremea Mântuitorului
Tipul lecției: mixtă
Durata lecției: 50 min
Obiective operaționale:
La sfârșitul orei elevii vor fi capabili:
O1 Să recunoască Tara în care Domnul Hristos a trăit.
O2 Sa povestească căteva minuni săvârșite de Hristos.
O3 Să numească căteva localități din Israel.
Strategia didactică:
1. Strategia didactică: Metode şi procedee: lectura, conversaţia, argumentarea, explicaţia, exemplul, , observaţia, exercițiul;
2. Mijloace de învăţământ: Carte de religie pentru clasa a VI-a, Biblia.
3. Forme de organizare ale activităţii elevilor: activitate frontală, individuală;
Bibliografie:
1. Biblia, ed. I.B.M.B.O.R., București, 1984.
2. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin ortodoxă ed. Partoș, Timișoara, 2013.
3. Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Ghițiu, Mihaela, Niculae, Ioana, Religie Cultul Ortodox, Caietul elevului, ed. Corint Educațional,
București, 2015.
4. Idem, Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a VI-a, semestrul I, ed. Didact și pedagogică, București, 2015.
5. Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
Desfășurarea lecției:
Etapele Obiecti Elementele de conținut Strategia didactică (metode, mijloace, forme de Instrumente de
lecției/Timp vele organizare) evaluare
operați
onale Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și mijloace de Forme de organizare
învățământ
Momentul Salutul, Rugăciunea, Notarea Elevii răspund la salut, spun Conversația, Activitate frontală,
organizatoric Absențelor rugăciunea împreună cu profesorul, Rugăciunea, activitate individuală.
5 min iar elevul de serviciu spune absenții. Conversația,
Actualizarea Profesorul pune elevilor următoarele Conversația. Activitate frontală.
cunoștințelor întrebări:
5 min 1. „Cine vrea să ne spună țata în care Exercițiul.
s-a născut Domnul Hristos?” Elevii răspund la întrebări: Activitate individuală.
2. „Care sunt principalele localități
din aceasta?” Aprecieri
verbale.

Anunțarea Dacă data trecută am făcut recapitulare Elevii ascultă explicația profesorului. Conversația. Activitate frontală.
titlului lecției astăzi vom face prima lecție numită:
noi și Țara Sfântă în vremea Explicația.
prezentarea Mântuitorului Hristos
obiectivelor
propuse
3 min
Comunicarea Profesorul numește câțiva elevi care Elevii ascultă cu atenție. Apoi Aprecieri
cunoștințelor vor citi lecția din manual. recitesc idile principale de pe fișa de verbale.
15 Tara Sfänta este cunoscuta in Sfänta lucru:
min Scriptura cu difen  Dumnezeu este unul în
denumiri precum Canaan sau Pamántul Ființă, Întreit în Persoane
Fagaduintei, Siuats
Orientul Apropiat, teritoriul ei  Tatăl naște pe Fiul și cu
O1 corespunde astazi statului lsrac toate acestea este egal cu EL Explicația.
Denumirea de Tara Sfanta a fost dată  Duhul Sfânt purcede (iese) Povestirea. Activitate frontală.
pentru cá acest teritoriu este de la Tatăl și este egal cu El Exercițiul.
O2 considerat sacru de toate religiile Activitate individuală.
monoteiste: creştinism, iudaism  Între Persoanele Sfintei
islamism. Treimi există un raport
Aici au locuit persoane sfinte şi s-au deplin de egalitate.
petrecut evenimente
O3
importante, in perioada Vechiului şi
Noului Testament. Mântuitorul
Hristos este Cel Care a marcat pentru
totdeauna istoria acestei tári,
fiind nascut in mijlocul poporului
evreu.
In vremea Mântuitorului, Tara Sfântă
era împărtită in trei
provincii: Galileea - la nord, Samaria in
centru şi ludeea - la sud,
situate in estul Mării Mediterane.
Domnul lisus Hristos S-a nascut in
cetatea Betleem din Iudeea, dar Şi-a
petrecut copilaria in localitatea
Nazaret din provincia Galileea. De
aceea, lui lisus I se mai spunea
Mântuitorului s-a
Galileeanul sau Nazarineanul.
Activitatea
desfăşurat îndeoscbi în Galileea, unde
se află locuri de mare
insemnătate în creştinism, precum:
Cana Galileii, Capernaum,
Muntele Tabor, lacul Ghenizaret numit
şi Marea Tiberiadei.
Râul cel mai important din Tara Sfântă
este Iordanul, apă in
care a avut loc Botezul Domnului. Până
la vărsarea lui în Marea
Moartă, acesta desparte astăzi teritoriul
statului Israel de statul
lordania, de la nord la sud, printr-o
albie adâncă şi lungă, cunoscută
sub numele de Valea lordanului.
La Naşterea Domnului, Tara Sfântă se
afla sub dominatia
Imperiului Roman, care permitea ca
evreii să aibă un rege autohton, supus
lor. In acele vremuri, evreii de rånd
duceau o viata grea,
muncind pentru asigurarea traiului
zilnic si pentru platirea taxelor
câtre romani
Ocupatiile de bază ale evreilor erau:
cultivarca pamântului şi
creşterea animalelor, la care se
dulgheritul, olaritul, (esutul şi
comertul, Casele oamenilor obisnuiti
erau foarte simple, construite din lut
sau din lemn lipite
Acoperişurile erau plate şi uşor
inclinate, folosite pentru diverse
adáugau indeletniciri ca: pescuitul,
activităti şi evenimente: uscatul inului
şi al smochinelor, odihná,
rugăciune etc.
Viata religioasă a evreilor se baza pe
Legea lui Moise şi avea
drept centru al cultului Templul de la
lerusalim. Lácaşul de
rugăciune al fiecărei comunitati se
numea sinagoga. La Templul din
Ierusalim slujeau preotii, ajutati de
leviti, iar mai marele preotilor.
arhiereul, era conducătorul sinedriului.
Sărbătoarea cea mai importantă cra
Paştile, in cinstea trecerii
in mod minunat prin Marea Roşie şi a
eliberarii din robia egipteană
poporului evreu. Särbătoarea
Cincizecimii comemora primirea
Tablelor Legii pe muntele Sinai, iar cea
a Corturilor amintea de
perioada in care evreii au locuit în
corturi, pe parcursul calatoriei
spre Canaan. Cu aceste prilejuri, evreii
obişnuiau să meargă la
templul din lerusalim, să se roage şi să
aducă jertfe. Sárbătoarea
saptamânală a evreilor era Sabatul
(ziua a şaptea), zi de repaus in
cinstea lui Dumnezeu, Creatorul lumii.
Mântuitorul Hristos a respectat
sărbatorile vechi evreieşti,
dintre care unele primese o nouă
semnificatie in Noul Testament.
Fixarea Profesorul cere elevilor să răspundă la Elevii rezolvă impreună cu Explicația. Activitate frontală. Aprecieri
noilor căteva întrebări din lecție, alcătuite de profesorul aceste întrebări în caietele verbale.
cunoștințe el pe moment. lor Activitate individuală.
10 min Exercițiul.

Aprecierea, Profesorul le explică elevilor faptul că Elevii ascultă explicația profesorului. Explicația. Activitate frontală.
asocierea, localitatea din care o persoană provine
generalizarea este definitorie în caracterizarea acelei Povestirea. Activitate individuală.
5 min persoane.
Activitate Li se comunică elevilor ca activitate Elevii ascultă și notează activitatea în Metoda îndrumării Activitate frontală.
suplimentară suplimentară că au de participat la caiete. teoretice și practice. Activitate individuală.
2 Sfânta Liturghie precum și alcătuirea
unei compunei cu titlul pelerinaj în
Tara Sfântă.
Încheierea Rugăciunea, salutul. Elevii spun rugăciunea și răspund la Activitate frontală.
5 min salut.

S-ar putea să vă placă și