Sunteți pe pagina 1din 68

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

COLEGIUL ”MIHAI EMINESCU” BACĂU


CALIFICAREA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PROIECT DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII


ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COORDONATOR: CANDIDAT:
Instr. ȚINTARU ANCA Elev: GOROVEI
SMARANDA ANA-MARIA

ANUL III B

2017
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU
COLEGIUL ”MIHAI EMINESCU” BACĂU
CALIFICAREA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI/ PACIENTEI


CU DIABET ZAHARAT

COORDONATOR: CANDIDAT:
Instr. ȚINTARU ANCA Elev: GOROVEI
SMARANDA ANA-MARIA

ANUL III B

2017
Diabetul zaharat

CUPRINS
Cuprins.................................................................................................................................................................3
Motivație..............................................................................................................................................................4
I. Anatomia și fiziologia pancreasului.................................................................................................................5
1.1. Configurația externă și raporturi ale pancreasului..................................................................................5
1.2. Structura..................................................................................................................................................6
1.2.1. Pancreasul exocrin..........................................................................................................................6
1.2.2. Pancreasul endocrin........................................................................................................................8
1.3. Vascularizația pancreasului.....................................................................................................................9
1.4. Colectoarele limfatice...........................................................................................................................10
1.5. Inervația pancreasului...........................................................................................................................10
II. Diabet zaharat................................................................................................................................................11
2.1 Istoric......................................................................................................................................................11
2.2. Epidemiologie.......................................................................................................................................11
2.3. Etiopatogenie.........................................................................................................................................11
2.4. Patologie și fiziopatologie.....................................................................................................................12
2.5. Clasificarea diabetului zaharat..............................................................................................................13
2.6. Tabloul clinic.........................................................................................................................................14
2.7. Formele clinice ale diabetului zaharat..................................................................................................15
2.8. Diagnosticul DZ....................................................................................................................................16
2.9. Tratamentul diabetului zaharat..............................................................................................................16
2.9.1. Tratamentul dietetic al diabetului zaharat....................................................................................16
2.9.2. Tratamentul medicamentos în diabetul zaharat............................................................................17
2.9.3. Tratamentul de excepție și perspective terapeutice în diabet zaharat...........................................18
2.10. Complicații....................................................................................................................................18
2.10.1. Coma acidoacetozică..................................................................................................................18
2.10.2. Hipoglicemia și coma hipoglicemică.........................................................................................19
2.10.3. Coma diabetică hiperosmolară fără acetoacidoză......................................................................19
2.10.4. Acidoza lactică...........................................................................................................................20
III. Planuri de îngrijire ale pacienților cu diabet zaharat...................................................................................22
3.1. Cazul I...................................................................................................................................................22
3.1.1. Interviul pacientului.....................................................................................................................22
3.1.2. Plan îngrijiri pacientul S.V. internat în data de 02.05.2017..........................................................23
3.1.3. Epicriza.........................................................................................................................................35
3.2. Cazul II..................................................................................................................................................36
3.2.1. Interviul pacientului.....................................................................................................................36
3.2.2. Planul de îngrijiri pacientul U.N. internat la data de 08.05.2017.................................................37
3.2.3. Epicriza.........................................................................................................................................50
3.3. Cazul III................................................................................................................................................51
3.3.1. Interviul pacientei.........................................................................................................................51
3.3.2. Plan îngrijiri al pacientei la data de 15.05.2017...........................................................................52
3.3.3. Epicriza.........................................................................................................................................60
Anexe.................................................................................................................................................................61
Bibliografie........................................................................................................................................................68

3
Diabetul zaharat

”Sănătatea este o comoară pe care puțini știu


să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea”

(Hipocrate)

MOTIVAȚIE
Diabetul zaharat este o boală care afectează un număr însemnat de
persoane, la nivelul Uniunii Europene fiind înregistrați în anul 2014 un număr
de 51,97 milioane de pacienți, dintre care 1,5 milioane fiind înregistrați numai
în țara noastră.
Existând la nivelul României un număr de 7-8% de persoane depistate
cu diabet zaharat, incidența ca în fiecare familie să existe un asemenea caz
este crescută, astfel că, inclusiv în familia mea cunosc o persoană care suferă
de diabet zaharat. Fiind vorba de o rudă apropiată mie, timpul petrecut cu
aceasta este mare, fapt care mi-a permis să analizez mai în detaliu nevoile pe
care le are, fiindu-mi deschis interesul către studiul acestei boli.
Un alt motiv care m-a determinat să mă documentez cu privire la
diabetul zaharat îl reprezintă timpul petrecut în cadrul stagiului profesional pe
secția de boli de nutriție, loc în care am avut posibilitatea să observ și să
constat grija și atenția permanentă pe care personalul medical o oferă
pacienților pe chipul cărora se putea observa tristețea și îngrijorarea.
Luând în considerare aceste aspecte, alături de rigoarea regimului
alimentar la care sunt restricționați bolnavii ce suferă de diabet zaharat, am
înțeles importanța pe care trebuie să o acordăm stilului de viață adoptat pentru
a putea preveni pe cât posibil asemenea boli.

4
Diabetul zaharat

I. ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA PANCREASULUI


Pancreasul este un organ glandular situat retroperitonial, transversal,
la nivelul primelor două vertebre lombare. El are trei părți: capul, corpul și
coada; capul este înconjurat de potcoava duodenală, iar coada merge până la
splină.
Pancreasul are două canale excretoare: canalul Wirsung (principal)
străbate organul în tot lungul lui și se deschide în duoden, la ampula lui Vater,
unde se unește cu coledocul și canalul Santorini (accesoriu), care pornește din
canalul Wirsung la nivelul corpului și se deschide în duoden, de-asupra
ampulei Vater.

1.1. Configurația externă și raporturi ale pancreasului

Pancreasul are o formă alungită asemănătoare literei ”J”. El se


compune din mai multe porțiuni, și anume: capul, gâtul sau colul, corpul și
coada.
Capul pancreasului reprezintă extremitatea dreaptă a glandei, așezată
în scobitura potcoavei duodenale. El are o față anterioară, o față posterioară și
o circumferință.
Fața anterioară este traversată de rădăcina mezocolului transvers.
Colul pancreasului face trecerea între cap și corp, având un șanț superior,
numit șanțul duodenal, și un șanț inferior, numit șanțul sau incizura
mezenterică, prin care trec vasele mezenterice superioare.
Corpul pancreasului este situat înaintea coloanei vertebrale, în dreptul
vertebrelor L1 – L2. El prezintă o față posterioară a stomacului, o față
anterioară și una inferioară situată în etajul inframezocolic și care vine în
raport cu ansele jejunale, o față posterioară care vine în raport cu coloana
vertebrală. Corpul pancreasului mai are și trei margini, una superioară, una
anterioară și alta inferioară.
Coada pancreasului este mobilă, fiind cuprinsă într-o formațiune
peritoneală, numită ligamentul pancreatico-splenic. Această porțiune
prelungește corpul pancreasului spre stânga până la splină și rinichiul stâng.
Prin așezarea lui orizontală, fața posterioară a pancreasului vine în raport, de
la dreapta la stânga, cu următoarele formațiuni anatomice mai importante:
canalul coledoc, aorta și vena cavă inferioară, vena portă și artera mezenterică
superioară, artera și vena splenică.

5
Diabetul zaharat

1.2. Structura

Din punct de vedere histologic, pancreasul este alcătuit din două părți:
pancreas exocrin, constituit din acini în legătură cu canalele exterioare, și
pancreasul endocrin, alcătuit din insulele Langerhans, dispersate în țesutul
glandular. În insule există două feluri de celule: celula α, granulații negre, și
celule β, cu granulații deschise care secretă insulină.

1.2.1. Pancreasul exocrin

Pancreasul exocrin secretă fermenți digestivi foarte activi, secreția


lor fiind ritmată de ingerarea alimentelor și influențată de cantitatea și
componența acestora. În funcția exocrină a pancreasului intervine un
mecanism reglator neuromoral. Pe de o parte, secreția pancreatică este
influențată pe cale sanguină de secreția duodenală, iar pe de alta, scoarța
cerebrală intervine în secreția pancreatică prin relațiile nervoase viscero-
corticale și cortico-viscerale.
A. Secreția pancreatică
Sucul pancreatic este un lichid incolor, clar, vâscos, cu o densitate
variind între 1008 – 1012 și cu un pH de 7 – 9, direct proporțional cu rata
eliberării din acini. Se eliberează în cantitate de 1000 – 1500 ml în 24 de ore.
Pancreasul conține celule endocrine, exocrine și ductale. Celulele
exocrine, organizate în acini, produc patru tipuri de enzime digestive:
Peptidaze, lipaze, amilaze și nucleaze, care sunt răspunzătoare de digestia
proteinelor, respectiv a lipidelor, glucidelor și acizilor nucleici. Celulele
ductale secretă zilnic 1200-1500 ml. De suc pancreatic care conține o cantitate
mare de HCO3-; acesta neutralizează aciditatea gastrică și reglează pH-ul în
intestinul superior.
Compoziția secreției pancreatice:
1. electroliți: Na+ și K+ se găsesc în aceeași concentrație ca și în plasmă;
HCO3- se găsește în cantitate mult mai mare. Secreția de HCO3- este
asigurată de celulele ductale;
2. enzime: trei tipuri majore: amalize, lipaze și proteaze.
a) amilaza pancreatică se secretă în forma sa activă; ea hidrolizează
glicogen, amidon și alte glucide, cu excepția celulozei, până la
stadiul de dizaharide;
b) lipaze (lipaza, colesterol-lipaza, fosfolipaza): secretate în forma lor
activă; enzimele care hidrolizează esteri insolubili în apă necesită
prezența sărurilor biliare;
c) proteze (tripsina și chimotripsina): se secretă în forma lor inactivă
(tripsinogen și chimotripsinogen). Tripsinogenul este transformat în
6
Diabetul zaharat

tripsină de enterokinază sau tripsina anterior formată


(autocatalizată). Chimotripsinogenul este transformat în forma lui
activă de către tripsină;
d) inhibitorul tripsinei este secretat de aceleași celule și în același timp
cu proenzimele, protejând pancreasul de autodigestie.
B. Fazele secreției pancreatice
Secreția pancreatică bazală este foarte redusă la om (2 – 10 ml/oră) și
prezintă variații aproximativ orare, legate probabil de o activitate nervoasă. În
inaniție concentrația bicarbonatului în secreția pancreatică bazală este egală
cu cea plasmatică, iar concentrația enzimelor este doar de 1/10 din cea a
răspunsului maximal al fazei cefalice, dovadă a existenței unui tonus vagal de
repaus.
Alimentarea declanșează o secreție pancreatică puternică, împărțită
clasic, similar celei gastrice, în 3 faze: cefalică, gastrică și intestinală. Aceste
faze au la baza mecanismele hormonale și nervoase descrise anterior.
Secreția pancreatică este supusă controlului nervos și umoral. În
cursul reglării se disting trei faze: cefalică, gastrică și intestinală.
a) Faza cefalică se face predominant pe cale nervoasă. În această
fază, secreția este declanșată de excitanții condiționați și necondițonați, care
declanșează secreția salivară și gastrică.
Controlul nervos este realizat de către nervul vag, care conține fibre
destinate pancreasului. Vagul are deci, o acțiune de stimulare a secreției
pancreatice. Această simulare este produsă prin excitarea receptorilor
gustativi din cavitatea bucală, comun cu cei care produc refluxul salivar și
gastro-secretor.
b) Faza gastrică este declanșată de prezența alimentelor în stomat și
este reglată nervos și umoral. Distensia peretelui gastric declanșează prin
reflex vago-vagal secreția de suc pancreatic bogat în enzime, continuată și
intensificată apoi puternic de către stimularea eliberării de gastrină.
c) Faza intestinală este responsabilă de aproximativ 80% din
răspunsul secretor pancreatic, adecvat gradului de aciditate și constituenților
chimului gastric. Rolul principal este deținut de controlul hormonal.
Acidul clorhidric conținut în chim determină eliberarea din mucoasa
duodenală a unei substanțe, numită secretină, care, ajunsă în sânge, excită
celulele glandulare pancreatice și stimulează secreție biliară și intestinală.
C. Reglarea secreției pancreatice se exercită predominant pe cale
hormonală, prin intermediul hormonilor digestivi, și secundar pe cale
nervoasă, în cadrul mecanismului colinergic.

7
Diabetul zaharat

Reglarea hormonală este în primul rând sub dependența a doi hormoni


de proveniență duodenală: secretina și pancrezoimina, intervenția celorlalți
hormoni digestivi în controlul secreției pancreatice fiind mai redusă.

1.2.2. Pancreasul endocrin

Pancreasul endocrin, constituit din insulele Langerhans, elaborează


secreția endocrină, reprezentată de următorii hormoni: insulina, hormonul
lipocaic și gluconul.
A. Insulina este un hormon cu structură polipeptidică cu masa
moleculară 6000. Ea este atacată de enzimele existente în tubul digestiv, fapt
pentru care nu poate fi administrată pe cale digestivă.
Principala acțiune a insulinei este aceea de a scădea concentrația
glucozei din sânge. Astfel, ea stimulează funcția glicogenetică a ficatului,
favorizând transformarea glucozei și a altor monozaharide în glicogen, care se
depozitează în celulele hepatice. În același timp, insulina stimulează
metabolizarea glucozei până la CO2, si H2O.
Deci, acțiunea biologică a insulinei se realizează tocmai prin aceste
efecte, și anume polimerizarea glucozei în glicogen și descompunerea
glucozei până la termenii finali ai metabolismului glucidic. În afară de efectul
hipoglicemiant insulina mai are și alte acțiuni biologice, ca de exemplu,
stimularea sintezei de proteine și grăsimi din ficat.
Mecanismul de acțiune a insulinei este foarte complex. Se consideră
că acest hormon acționează în primul rând asupra membranelor celulare,
accelerând transportul glucozei și a galactozei din lichidul interstițial în
celule. De asemenea, insulina intervine în transportul altor substanțe, ca de
exemplu, potasiul și aminoacizii. Favorizarea transportului aminoacizilor în
celule și a ARN-nuclear spre citoplasmă explică stimularea biosintezei
proteice de către insulină.
Reglarea secreției de insulina se face atât pe cale umorală, cât și
nervoasă. Mecanismul umoral constă în declanșarea secreției de insulină ca
urmare a creșterii concentrației zahărului din sânge, care stimulează în mod
direct procesul de elaborare de insulină la nivelul celulelor beta.
Așadar, factorul umoral de reglare a secreției hormonului este tocmai
glucoza sanguină. Mecanismul nervos de reglare se află sub dependența
nervului vag. Centrul nervos care trimite impulsuri se găsește în
hipotalamusul anterior. Între acest centru și nucleul de origine al fibrelor
vagale există anumite conexiuni.
B. Glucagonul este un hormon tot de natură polipeptidica, dar cu o
masă moleculară mai mică decât cea a insulinei. Acțiunea biologică principală

8
Diabetul zaharat

a acestui hormon constă în creșterea concentrației zahărului din sânge prin


descompunerea glicogenului hepatic.
Acțiunea hiperglicemiantă a glucagonului este similară cu cea a
adrenalinei, ea constând în stimularea procesului de glicogenoliză.
Glucagonul stimulează, de asemenea, formarea de glucoză din aminoacizi
(gluconeogeneza).
O altă acțiune a acestui hormon constă în aceea că el scade ritmul
biosintezei acizilor grași și îl crește pe cel al biosintezei corpilor cetonici la
nivelul celulelor hepatice. Reglarea secreției de glucagon se află și ea sub
dependența concentrației de glucoză din sânge. Astfel, scăderea glucozei din
sânge declanșează secreția de glucagon.
Hiposecreția de insulină produce boala numită diabet zaharat, care se
caracterizează prin creșterea concentrației glucozei din sânge (hiperglicemie)
și eliminarea acesteia prin urină (glicozurie). Corectarea acestor tulburări se
poate realiza prin injecții cu soluții de insulină.
Hipersecreția de insulină, întâlnită îndeosebi în unele tumori ale
insulelor lui Langerhans, produce tulburarea numită hiperinsulinism,
caracterizată prin scăderea concentrației glucozei din sânge și prin manifestări
nervoase care pot merge până la pierderea stării de conștiență, deoarece
celulele nervoase sunt foarte sensibile la lipsa de glucoză în sânge.

1.3. Vascularizația pancreasului

Vascularizația pancreasului este foarte bogată, sângele arterial fiind


furnizat de către trunchiul celiac și artera mezenterică superioară.
Vascularizația regiunii cefalice este constantă, în timp ce irigația corporeo-
caudală este variabilă.
La nivelul capului pancreatic există două arcade pancreatico-
duodenale, superioară și inferioară, ambele trecând înapoia regiunii cefalice.
Aceste două arcade realizează prin intermediul arterei gastro-duodenale o
importantă anastamoză între sistemul celiac și mezenteric superior. Capul
pancreasului primește de asemenea ramurile drepte ale arterei pancreatice
dorsale, provenită din trunchiul caliac.
Vascularizația corpului și a cozii este dependentă de artera splenică,
prin ramurile ”în ploaie” (22% din cazuri). De cele mai multe ori artera
splenică este dublată de una sau mai multe artere pancreatice transverse,
anastomozate la cele două extremități (53% din cazuri). Altă variantă constă
în artere pancreatice aberante, care provin din artera gastro-duodenală, artera
mezenterică superioară sau artera hepatică (25% din cazuri).
Drenajul venos este asigurat, prin ramuri fine și scurte, de către
trunchiul port, vena splenică și vena mezenterică superioară.
9
Diabetul zaharat

1.4. Colectoarele limfatice

Colectoarele limfatice drenează la stânga în ganglionii hiului splenic


și la dreapta în ganglionii pancreatico-duodenali și subpilorici. Superiar, limfa
este drenată în ganglionii pancreatici și în cei situați de-a lungul arterei
hepatice, iar inferior către ganglionii intrapancreatici, mezenterici superiori și
aortici.
Zona de răspândire a limfei pancreatice este și mai largă întrucât
aceste limfatice au anastomoze cu canalele limfatice din jur, cu spațiul
retroperitoneal și cu peretele posterior. Ganglionii retoperitoneali drenează
limfaticele pancreasului, ale veziculei biliare și ale apendicelui.

1.5. Inervația pancreasului

Inervația pancreasului este asigurată atât de parasimpatic (nervii vagi)


cât și de simpatic (nervii splanhnici), ambele tipuri de fibre trecând prin
plexul celiac și ajungând la pancreas prin plexurile nervoase periarteriale, în
special prin plexul arterei pancretico-duodenale superioare.
Inervația eferentă parasinaptică este vagală, fibrele preganglionare
lungi fac sinapsa cu ganglionii situați chiar în grosimea pancreasului, iar
fibrele postganglionare scurte și nemielinizate se distribuie celulelor acinoase,
celulelor insulare și mușchilor netezi din ducturi. Inervația eferentă simpatică
provine din nervii planhnici, la rândul lor, formați din fibre cu pericarionul în
cornul lateral al măduvei între segmentele T5 și T9.
Fibrele preganglionare fac sinapsă cu neuronii din plexul celiac și
ganglionii asociați, iar fibrele postganglionare nemielinizate intră în
constituția plexurilor periarteriale și se distribuie în special vaselor sanguine.
Inervația aferentă, senzitivă, a pancreasului este asigurată de fibre
simpatice mielinizate, care ajung cu nervii splanhnici în măduva dorsală.
Durerea viscerală din bolile pancreasului ar avea această cale aferentă, de
aceea s-a preconizat splanhnicectomia sau ablația ganglionului celiac ca
tratament antialgic în pancreatite.

10
Diabetul zaharat

II. DIABET ZAHARAT


Diabetul zaharat (DZ) este o boală metabolică, de multe ori determinată
genetic și/sau câștigată, cu evoluție cronică și stadială, în care absența sau
insuficiența cantitativă sau calitativă de insulină antrenează inițial perturbarea
metabolismului glucidic și apoi a metabolismului lipidic și protidic.

2.1 Istoric

În 1869, Langerhans descrie în pancreas existența unor celule cu aspect


particular față de restul țesutului pancreatic, care au fost denumite ulterior
insulele lui Langerhans. În 1885, Von Mehring și Minkovsky descriu apariția
diabetului după extirparea totală a pancreasului la animale. Ulterior, Minkovsky
demonstrează prin ligatura canalelor excretoare ale pancreasului, că deși
pancreasul se distruge, diabetul nu apare atâta timp cât insulele lui Langerhans
rămân intacte.
În 1921, savantul român Paulescu extrage din pancreas o substanță
numită de el ”pancreină”, care scade glicemia în sângele câinelui fără pancreas.
6 luni mai târziu, canadienii Banting și Best extrag și ei din pancreasul
animalelor o substanță tot hipoglicemiantă, pe care o numesc insulină. Lui
Banting și lui Mac Leod (proprietarul laboratorului) li se decernează premiul
Nobel, făcându-i-se, astfel, o nedreptate lui Paulescu și lui Best.

2.2. Epidemiologie

Diabetul zaharat este cea mai frecventă boală metabolică. Se aprecează


că aproximativ 4% din populația globului suferă de DZ, boala întâlnindu-se în
toate țările, indiferent de gradul lor de dezvoltare economică. După studii
întreprinse în unele zone din țara noastră, s-a constatat o prevalență de 3,1%. Cu
cât grupa de vârstă studiată este mai înaintată, cu atât frecvența bolii este mai
mare, ajungând, în cazul persoanelor trecute de 50 de ani, la o frecvență a bolii
de 7-9%.

2.3. Etiopatogenie

Ereditatea (transmiterea defectului genetic) deține un rol important , 35-


45 dintre bolnavi având această etiologie. Se recunoaștere o transmitere
ereditară fără a cunoaște precis modul de transmitere. Adeseori se găsesc printre

11
Diabetul zaharat
rudele bolnavului de diabet, persoane care au suferit de aceeași boală (părinți,
unchi, bunici, frați etc.).
Alimentația – este aproape unanim acceptat în geneza diabetului zaharat,
rolul consumului exagerat de zahăr și dulciuri concentrate. Boala se observă
frecvent în cofetării și în țară având un consum mare de zaharuri (Anglia,
Cuba). Totuși, cel mai important rol îl are factorul supraalimentație, indiferent
de natura alimentelor, în consecință, obezitatea.
Profesia și mediul – profesiile cele mai afectate sunt cele de bucătar,
cofetar, ospătar etc., precum și persoanele care profesează în activități sedentare
și cu solicitări nervoase exagerate (intelectuali, tehnicieni, manageri etc.), fapt
ce determină ca diabetul să fie mai des întâlnit în rândul bărbaților și în mediul
urban.
Vârsta – în 80% dintre cazuri, boala apare după 40-45 de ani, iar la
copii, la vârsta pubertății.
Inflamațiile pancreasului (pancreatita acută hemoragică, pancreatite
cronice) și intervențiile chirurgicale pe pancreas.
Infecțiile, în special virozele (Picornavirusuri, virus Coxsackie-4).
Virozele ar acționa printr-un proces autoimun. Sunt mai frecvente la copii. Au
mai fost incriminate hepatita epidemică și parotidita urliană.
În discuție, în geneza diabetului zaharat sunt și unele leziuni ale
sistemului nervos, unele traume psihice puternice, diureticele tiazidice,
anticoncepționalele, alcoolismul, fumatul și mai ales ateroscleroza pancreasului
(rol foarte important în diabetul senil).

2.4. Patologie și fiziopatologie

Pancreasul endocrin, format din insulele lui Langerhans, este alcătuit din
trei grupe de celule:
 celule β, care secretă insulina, tipul cel mai frecvent;
 celule α, care secretă glucagonul;
 celule Δ, care secretă somatostaina.
Din punct de vedere patologic, diabetul zaharat este o tulburare în
metabolismul glucidelor, care va duce la hiperglicemie și glicozurie. În
metabolismul glucidelor, după absorbția intestinală, au loc două mari procese:
glicogeneza și glicogenoliza.
Glicogeneza reprezintă fenomenul de depunere la nivelul ficatului a
glucozei sub formă de glicogen (pierzându-se apa). Deci, glicogenul este forma
condensată, forma de depozit a glucozei la nivelul ficatului.

12
Diabetul zaharat

Glicogenoliza este transformarea glicogenului în glucoză (topirea


glicogenului) prin hidroliză (apă) și mobilizarea lui în sânge, după necesitățile
organismului.
Țesutul muscular este cel mai mare consumator de glucoză, excesul
depunându-se sub formă de grăsime în paniculul adipos. Cu alte cuvinte, în
acest circuit se află la cei doi poli: ficatul – marele depozitoar și distribuitor de
glucoză și țesuturile – în primul rând musculare, fiind marele consumator.
Legătura între cei doi poli este făcută de sânge, unde glucoza se menține
constant între 0,70 și 1,20 g ‰.
Cele două procese, glicogeneza și glicogenoliza, mențin glucoza la nivel
constant în sânge prin mecanismul de glicoreglare, care cuprinde două grupe de
factori: hipergliceminanți și hipogliceminanți.
Dintre factorii hipergliceminanți, care stimulează glicogenoliza,
menționăm: glucagonul, hormonul somatotrop hipafizar, ACTH-ul, hormonii
glucocorticoizi suprarenali și catecolaminele presoare – adrenalina și
noradrenalina.
Factorii hipogliceminanți: cel mai important este insulina, hormon
secretat de insulele lui Langerhans din pancreas. Excitațiile transmise pe calea
nervului simpatic au un efect hipergliceminant, iar cele transmise pe calea
vagului, un efect hipogliceminant.

2.5. Clasificarea diabetului zaharat

Se deosebesc două forme clinice:


1. diabetul zaharat insulino-dependent, tip I, în care secreția de insulină este
absentă. Acest tip se întâlnește mai ales la copii și tineri, apărând mai rar
la adulți peste 65-70 de ani. Contribuie următorii factori etiologici:
ereditatea, afecțiunile virale, stresul etc.;
2. diabetul zaharat insulino-independent, tip II, care nu necesită insulină
pentru echilibrare, fiind întâlnit, de obicei, la persoane cu vârsta peste 40
de ani.
În 1964, un comitet de experți OMS a emis o altă clasificare:
1. diabetul zaharat ereditar primar: apare spontan, se transmite ereditar și are
o evoluție stadială. Aici s-ar putea încadra cele două tipuri anterioare;
2. diabetul zaharat secundar pancreatic: datorat unor afecțiuni pancreatice;
3. diabetul zaharat secundar extrapancreatic: de cauză endocrină
(acromegalie, boala Cushing, boala Basedow, feocromocitom) sau de
cuaze iatrogenă (tiazidice, corticoterapie, anticoncepționale etc.).

13
Diabetul zaharat
În afara acestor forme majore se mai descriu sindroame hiperglicemice
tranzitorii, care pot apărea după un traumatism cranian, meningită, criză
comițială, după accidente cardiovasculare acute și în unele sarcini.

2.6. Tabloul clinic

Tabloul clinic al DZ este caracteristic numai în formele avansate de


boală (DZ clinic sau manifest), când pot apărea poliuria, polidipsia, polifagia și
scăderea în greutate. În stadiile precoce ale bolii, asemenea simptome lipsesc.
Poliuria este de obicei 3-5 l/24 h; urina este de culoare deschisă.
Bolnavul urinează o cantitate crescută de mai multe ori pe zi, precum și de
câteva ori în cursul nopții. La copii se poate manifesta ca enurezis și va trebui să
se caute glicozuria.
Polidipsia se caracterizează prin nevoia de a ingera o cantitate crescută
de lichide într-un interval de 24 de ore, inclusiv noaptea, când persoana în cauză
este trezită din somn din cauza senzației de sete. Uneori polidipsia este sesizată
de membrii familiei deoarece bolnavul poate atribui atât poliuria cât și
polidipsia altor cauze (căldurii în cursul verii, ingestiei unei alimentații foarte
sărate etc.).
Polifagia este mai rar întâlnită și, în ciuda faptului că bolnavul ingeră
cantități crescute de alimente, acesta scade în greutate.
Scăderea în greutate se datorează pierderii unei cantități importante din
lichidele organismului, catabolismului azotat crescut și lipolizei. De multe ori,
bolnavii, mai ales cei cu DZ insulino-dependent, se prezintă la consultul
medical numai după ce au scăzut 8-10 kg în greutate, iar alteori, în stadiul de
complicații.
Examenul fizic nu evidențiază modificări decât în stadiul avansat de
dezechilibru metabolic, respectiv în precoma și coma diabetică sau când au
apărut alte complicații.
Examenele de laborator sunt de o utilitate cu totul particulară, aducând
date de certitudine pentru diagnosticul bolii.
În stadiul clinic se constată hiperglicemie à jeun egală sau mai mare de
140 mg% (7,8 mmol/l) sau glicemia postprandială este de 200 mg% (11 mmol/l)
sau mai mare. Când a apărut glicozuria, cantitatea de glucoză în urină de 24 de
ore poate ajunge, în cazuri grave, la câteva sute de grame, dar, de obicei, nu
depășește 70-80 g/24 h. Densitatea urinară este între 1030-1040, în raport cu
cantitatea de glucoză din urină. În stadiul mai avansat de decompensare al DZ
se constată hipercetonemia și cetonuria.

14
Diabetul zaharat

2.7. Formele clinice ale diabetului zaharat

Diabetul zaharat insulino-dependent (de tip I) este o formă de boală


care se înregistrează la 10-15% din diabeticii din țara noastră. Ea se
caracterizează printr-o insuficiență absolută de secreție insulinică, debut relativ
abrupt cu simptome evidente (poliurie, polidipsie, polifagie, pierdere ponderală)
și tendință la cetoacidoză. Această formă de boală poate fi întâlnită la toate
vârstele, dar caracterizează mai ales pacienții la care boala debutează sub 30 de
ani.
În diabetul zaharat de tip I, pancreasul nu secretă insulină, celulele nu o
absorb, iar astfel crește glicemia. Cauzele nu sunt pe deplin elucidate, factorul
ereditar putând să joace un rol important. Apare senzația de foame (polifagie),
sete excesivă (polidipsie), eliminare crescută de urină (poliurie), pierdere în
greutate, oboseală.
Pentru diagnostic se determină glicemia din sânge, fie mmol/l (numărul
de glucoză într-un litru de sânge), fie în mg/dl (mg de glucoză într-un decilitru
de sânge). Criteriile de diagnostic sunt: à jeun (pe nemâncate 126 mg/dl) și
glicemia postprandială (la 2 ore după masă) ≥ 126 mg/dl. Analizele pot fi făcute
cu glucometru (din sângele capilar). Ele trebuie repetate în cursul zilei.
Diabetul zaharat insulino-independent (de tip II) este forma cea mai
frecventă (60-70%). Apare după vârsta de 40 de ani, mai ales la persoane obeze,
iar debutul este insidios și evoluția este progresivă. Tabloul clinic nu este
zgomotos. Uneori este imposibil de stabilit precoce diagnosticul.
Alteori, diagnosticul este revelat de complicații grave (arterită, afecțiuni
coronariene, accidente vasculare vasculare, afecțiuni oculare, renale etc.).
Aceasta se datorează acțiunii îndelungate a hiperglicemiei asupra vaselor și
organelor. În general este vorba despre un bolnav obez care mănâncă mult, care
se știe gras de ani de zile. Tabloul de laborator arată hiperglicemie și uneori
glicozurie. Între starea brutală de debut și modul insidios de evoluție apar multe
tulburări care pot atrage atenția: astenie marcată, apetit capricios, sete mare,
slăbire nemotivată. Manifestările descrise sunt de obicei semne tardive.
Tot în tipul II se înscrie și diabetul iatrogen. Acesta apare după
administrare prelungită de cortizon. De obicei, formele iatrogene sunt
tranzitorii. Din cele prezentate mai sus reiese obligativitatea efectuării probei
hiperglicemiei provocate în orice suspiciune de diabet zaharat.

15
Diabetul zaharat
2.8. Diagnosticul DZ

Diagnosticul DZ se clasifică astfel:


 diagnostic pozitiv;
 diagnostic diferențial.
Diagnosticul pozitiv al DZ are unele particularități legate de evoluția
cronică a bolii. În stadiul clinic, diagnosticul pozitiv se bazează în primul rând
pe existența hiperglicemiei. Este foarte important ca diagnosticul să fie cât mai
precoce posibil, chiar atunci când glicemia à jeun este normală, dar TTGO arată
exitența DZ sau scăderea toleranței la glucoză.
Diagnosticul diferențial al DZ se face cu:
 diabetul insipid, în care poliura este mult mai importantă (10-20 l/24 h),
densitatea urinei este 1001-1002; glicemia și TTGO sunt normale,
glicozuria este absentă;
 diabetul renal, în care se constată glicozurie din cauza tulburării
reabsorbției glucozei la nivelul tubului renal proximal, dar glicemia și
TTGO sunt normale;
 lactozuria din ultima perioadă a sarcinii și din perioada alăptării nu
trebuie confundată cu glicozuria. Laboratorul va preciza că este vorba de
lactoză în urină; glicemia și TTGO sunt normale;
 falsele glicozurii apar după unele medicamente cum sunt: vitamina C,
tetraciclina etc.

2.9. Tratamentul diabetului zaharat

2.9.1. Tratamentul dietetic al diabetului zaharat

Tratamentului diabetului constă înainte de toate din regimul alimentar cu


glucide reduse cantitativ și în cantitate fixă. Cantitatea de glucide este stabilită
de medic și oscilează între 120 și 200 de g/zi (față de 300-350 g, cât reprezintă
de obicei consumul zilnic pentru un adult nediabetic).
Restricția făcută la glucide se compensează caloric cu alte alimente care
nu conțin glucide (albumine, grăsimi, verdețuri) și din care bolnavul poate
mânca atât cât să se sature.
Alimentele care se pot consuma fără restricții de către diabeticul care nu
suferă și de alte boli sunt: carnea, peștele de toate sorturile, brânzeturile
fermentate, ouăle, grăsimile vegetale și animale, legumele cu conținut mic în
glucide (castraveți, ridichi, varză acră, spanac, ciuperci, conopidă, varză, roșie
etc.).

16
Diabetul zaharat

Important de cunoscut sunt alimentele care trebuie consumate numai


cântărite: pâinea, făinoasele, toate derivatele de cereale, fructele și legumele cu
conținut mare de glucide, brânză de vaci, lapte, iaurtul, urda. Alimentele bogate
în glucide sunt numai cele de origine vegetală, de natură animală sunt numai
laptele și produsele lactate.

2.9.2. Tratamentul medicamentos în diabetul zaharat

A. Diabetul zaharat de tipul I


Tratamentul diabetului zaharat, netratat după câțiva ani, generează
complicații grave: cardio-vasculare, renale și oculare, membre inferioare.
Normal glicemia à jeun trebuie să fie între 80 și 120 mg%. Exista mai multe
tipuri de insulină după rapiditatea efectului și durata de acțiune: insuline cu
acțiune rapidă (Actrapid) ca acțiune în 30 de minute și durată de acțiune 6-8 ore;
insuline cu acțiune intermediară (Insulatard), cu debut 1 1/2 ore și durată 24 ore
și mixturi (amestecuri) – Mixtard (conține 30% insulină rapidă și 70%
intermediară). Novo-Rapid, este tot o insulină cu acțiune rapidă. Se
administrează de 2 ori/zi (dimineața și seara) – insulină intermediară.
Dispozitive de administrare: NovoPen 3 (stilou), necesită introducerea unui
cartuș de insulină - denumit Penfil; Novolet, în care insulina și dispozitivul de
injectare sunt combinate într-un singur sistem; Innova, Nova-Pen 3 Demi, Nova
Fine. Insulina se injectează sub piele, uneori și i.v. Se evită injectarea în mușchi
fîcând un pliu al pielii. Nu se folosește același loc. Se păstrează la răcoare, în
frigider. Glicemia se testează înainte de culcare, înainte de mese și efor fizic,
după stres.
În cursul hiperglicemiei, celulele nu primesc suficientă glucoză, și în
schimb se vor degrada grăsimile. Rezultă corpi cetonici care sunt acidifianți.
Starea generală se alterează, apar greața și vărsături, epigastralgii, miros de
acetonă al respirației etc. Când scade mult glicemia în sânge, apare
hipoglicemia: transpirații, tremurături, oboseală, frig, foame, iritabilitate,
cefalee, tulburări de vedere.
B. Diabetul zaharat de tipul II
În diabetul zaharat de tip II, tratamentul este inițial prin dietă. În caz de
eșec se recurge la tratament oral; uneori se ajunge tot la insulină. Cu timpul apar
numeroase și severe complicații: cardio-vasculare (risc crescut de infarct),
tulburări oculare, pierderea sensibilității membrelor inferioare. Trebuie
combătută obezitatea (frecvent prezentă). Exercițiul fizic trebuie efectuat cu
precauție.

17
Diabetul zaharat
Pentru tratament se folosesc sulfonilureice, bihuanide, repaglinida,
glibenclamidul. Primul stimulează pancreasul pentru a secretă insulină,
buguanidele (metforminul) cresc absorbția glucozei de către celule. Repaglinida
(Nuvo-Norm), permite un număr variabil de mese. Glibenclamidul este cea mai
utilizată sulfamidă antidiabetică. Forma micronizată se administrează în doză
de 1,5 mg – maxim 12 mg pe zi, dar poate determina hipoglicemii mai
frecvente.

2.9.3. Tratamentul de excepție și perspective terapeutice în diabet


zaharat

A. Transplantul de pancreas
Intervenția clasică a tratamentului pancreatic se efectuează pacienților
cu insuficiență renală cronică, situație în care se efectuează transplant dublu, de
rinichi și pancreas, după care se va urma un tratament imunosupresor
îndelungat.
B. Transplantul de celule β-pancreatice
Aceste celule β-pancreatice sunt obținute din pancreasul de făt, cultivate
și multiplicate în mediul artificial.

2.10. Complicații

Acestea au o mare importanță în prognosticul bolnavului, fiindcă pot


determina invalidități grave (cecitate, uremie, amputații la nivelul membrelor
inferioare etc.) sau moartea. Complicațiile pot fi acute și cronice.
Din categoria complicațiilor acute prezentăm următoarele:
 coma acidoacetozică;
 hipoglicemia și coma hipoglicemică;
 coma diabetică hiperosmolară fără acetoacidoză;
 acidoza lactică.

2.10.1. Coma acidoacetozică

În cadrul comei acidoacetozică se descriu următoarele 3 faze evolutive:


A. Acidocetoza incipientă, când mecanismele de compensare sunt
eficiente. Hiperglicemia poate apărea: în caz de tratament inadecvat, excese
alimentare, neglijarea activității fizice, boli supra adăugate. În aceste cazuri apr
unele simptome: senzație de sete, foame, poliurie, oboseală și somnolență,
tulburări de vedere. Când celulele nu primesc suficientă glucoză, organismul
degradează grăsimile pentru a hrăni celulele, rezultând corpi cetonici, care au
18
Diabetul zaharat

proprietăți acidifiante. Se acumulează corpi cetonici și crește aciditatea


sângelui.
Câteva reguli: urmărirea stării de conștientă, monitorizarea TA, a ECG și
diurezei, prevenirea edemului cerebral, prin tratament adecvat. Tratarea cauzei.
Mortalitatea variază în spital 0,5%, în come simple și 5-15% în cele complicate.
B. Stadiul de precomă diabetică. Anorexia este totală, apar grețuri și
vărsături, greutate în epigastru, uneori chiar dureri, astenie pronunțată, lentoare
psihică, torpoare, respirație amplă, profundă și zgomotoasă. Morisul respirației
este acetonic (de mere putrede), deshidratarea este pronunțată (limba,
mucoasele și pielea uscate), iar pierderea în greutate apreciabilă. Poliuria este
abundentă, cu glicozurie și acetonurie prezențe. Hipotermia este prezență.
C. Stadiul de comă diabetică. Toate simptomele din stadiul precedent
sunt prezente și mult accentuate. Bolnavul este palid, respirația Küssmaul
evidentă, apare somnolența și în final coma.

2.10.2. Hipoglicemia și coma hipoglicemică

Hipoglicemia și coma hipoglicemică sunt complicații secundare ale


tratamentului cu insulină, de obicei. Acestea apar fie prin supradozaj insulinic,
fie datorită unui consum insuficient de glucide, fie datorită unui efort exagerat.
La început apar transpirații profuze, amețeli, astenie, foame exagerată,
fenomene care cedează după ingestia de glucide sau după administrare de
glucoză. Dacă nu se intervine sau dacă tulburarea este severă, bolnavul devine
inconștient, agitat, prezintă tulburări neurologice, contracturi, modificări de
reflexe, uneori comă profundă. Modificările neurologice pot deveni ireversibile
în cazurile grave. În formele ușoare, bolnavul poate înghiți, cazul este de
domeniul spitalului, pentru administrare de glucoză i.v.

2.10.3. Coma diabetică hiperosmolară fără acetoacidoză

Coma diabetică hiperosmolară fără acetoacidoză este relativ frecventă.


Criterii de diagnostic: glicemia > 600 mg; pH > 7,25; absența cetozei și
deshidratare masivă. În etapa premonitorie (zile sau săptămâni), se constată
astenie progresivă, scăderea apetitului și aportul hidric, scădere în greutate,
deshidratare. În etapa de comă osmolară se constată hiperglicemia foarte mare,
deshidratare hipertonă, hipernatremie, absența cetoacidozei, pH mărit.
Tratament: 8-10 litri de lichid în 24 ore cu monitorizarea debitului
urinar. Insulinoterapia este esențială, K, heparina, antibioterapie. Mortalitatea,
sub 60 de ani este sigură. La vârstnici, mortalitate mare (50%).
19
Diabetul zaharat
2.10.4. Acidoza lactică

Evoluție severă, instabilitate mare. Crește lactatul plasmatic, uree și


creatinină crescute. Frecvent sunt asociate cu cetoacedoză sau
hiperosmolaritate.
Tratamentul vizează corectarea acidozei, tulburările metabolice și
hidroelectrolice. Se tratează cetoacidoza cu soluții alcaline; oxigenoterapie,
combaterea colapsului, dializă peritoneală și mortalitate peste 50%.
Complicațiile cronice sunt foarte numeroase, putând să apară
complicații oculare, renale, nervoase, hepatice, vasculare, metabolice, osoase.
Acestea sunt reprezentate, în general, de următoarele:
 complicațiile vasculare;
 complicații infecțioase;
 complicații oculare;
 complicațiile renale;
 complicațiile nervoase.
A. Complicațiile vasculare pot interesa vasele mici (microangiopatie)
sau vasele mari (macroangiopatie).
Microangiopatia diabetică include glomeruloscleroza diabetică,
retinopatia diabetică. Glomerulosclera reprezintă una dintre ocmplicațiile cele
mai grave, caracterizându-se prin proteinurie (albumină în urină), edeme,
creșterea tensiunii arteriale și uremie. Retinopatia este o complicație foarte
severă care duce inevitabil la orbire.
Macroangiopatia constă în interesarea vaselor mari. Când sunt afectate
vasele coronare apar cardiopatia ischemică și infarctul miocardic; când sunt
interesate arterele cerebrale apare ateroscleroza cerebrală care poate genera
accidente ischemice (tromboza cerebrală); când sunt interesate vasele
membrelor inferioare apare arteriopatia membrelor inferioare.
B. Complicații infecțioase: furuncule, abcese, tuberculoza pulmonară,
infecții genitale și renale (la femei vulvo-vaginita iar la bărbați balanita). Aceste
complicații sunt frecvente; adeseori este ignorată cauza și întotdeauna sunt
rezistente la tratament.
C. Complicații oculare: principala complicație este cataracta, care este
frecventă și de obicei bilaterală. Evoluția este rapidă dar corectabilă chirurgical.
D. Complicațiile renale sunt frecvente, favorizând apariția și
dezvoltarea infecțiilor urinare. Dintre germenii frecvenți întâlniți amintim:
colibaciul, stafilococul, proteusul etc. Pielonefrita este frecventă la diabetici.
Nefropatia diabetică poate fi și consecința aterosclerozei renale. Insuficiența
renală cronică este deseori întâlnită.
20
Diabetul zaharat

E. Complicațiile nervoase ale diabetului se cunosc sub numele de


neuropatie diabetică. Se poate manifesta fie sub formă de tulburări motorii
(pareze), fie senzoriale, fie sub formă viscerală. Formele motorii și senzitive se
localizează predilect la nivelul membrelor inferioare. Formele viscerale se
manifestă prin modificări ale tensiunii arteriale, tulburări de tranzit intestinal,
impotență sexuală, transpirații etc.

21
Diabetul zaharat

III. PLANURI DE ÎNGRIJIRE ALE PACIENȚILOR CU


DIABET ZAHARAT
3.1. Cazul I

3.1.1. Interviul pacientului

Pacientul S.V. a fost internat pe secția Boli metabolice și de nutriție la


data de 02.05.2017 prezentând următoarele semne și simptome: poliurie,
polidipsie, polifagie, hipoactivitate, dispnee, HTA, valori crescute ale
glicemiei 160mg/dl, insomnie.
Acesta are vârsta de 67 de ani, este căsătorit de 30 de ani și are doi
copii. Împreună cu aceștia locuiește în județul Bacău într-o casă cu 4 camere.
Se consideră o persoană credincioasă care acționează după valorile și
convingerile sale. Pacientul este de profesie inginer agricol dar în momentul
de față este pensionat pe caz de boală.
În urma examenelor clinice și paraclinice, pacientul a fost diagnosticat
cu diabet zaharat I prezentând și alte complicații precum HTA și obezitate de
gradul II. În urmă cu 2 ani a fost operat de cataractă și neagă antecedente
heredocolaterale.
Valorile antropometrice la internare sunt: înălțime de 1,75 m, greutate
de 110 kg, iar funcțiile vitale ale acestuia sunt: T.A. - 200/90 mmHg, puls: 80
b/minut, respirație: 27 r/minut, temperatura de 36,04 °C.
Pacientul prezintă următoarele probleme de dependență:
 alterarea circulației;
 alimentație inadecvată;
 alterarea respirației;
 alterarea curbei ponderale;
 deficit în a elimina;
 dificultate în a se odihni;
 deficit de cunoștințe legate de boala.
Pacientul prezintă următoarele manifestări de dependență:
 polidipsie;
 poliurie;
 polifagie;
 HTA (160/80 mmHg);
 dispnee, tahipnee (27 r/min);
 insomnie, obezitate;
 valori crescute ale glicemiei (160 mg/dl).

22
3.1.2. Plan îngrijiri pacientul S.V. internat în data de 02.05.2017

Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare


afectată nursing autonome delegate
02.05.2017 Nevoia de a Alterarea Pacientul să Asigur repaus la pat într-o poziție Administrez T.AD = 200/90 mmHg
avea o bună circulației din prezinte valori cât mai favorabilă circulației medicația prescrisă T.AS = 180/80 mmHg
circulație cauza bolii normale ale T.A. (semișezând); de medic: Nitromint În urma medicației,
manifestată prin Măsor și notez în foaia de 2,6 mg tb 2/zi, pacientul prezintă o
HTA - 160/80 temperatură valorile tensiunii Noliprel 5 mg tb ușoară scădere a
mmHg. arteriale; 1/zi. tensiunii arteriale.
Aerisesc și umidific aerul din
salonul pacientului.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să nu mai Îi explic pacientului atât necesitatea Administrez Pacientul a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte sete și alimentației cât și respectarea medicația prescrisă necesitatea regimului
și hidrata hidrata din foame excesivă; regimului alimentar (dietă cu 160 g de medic: Insulină alimentar și a început să
cauza bolii Pacientul să scadă HC/zi, hiposodată, hipolipidică); Humalog Mix 50 slăbească (109,3 kg).
manifestată prin în greutate. Rog pacientul să aibă trei mese s.c. – 20 u.i. ora 800
polidipsie, principale pe zi și două gustări; și 16 u.i. ora 1900;
polifagie. Pacientul nu va avea acces la zahăr Siofor 1 g tb 1/2 x 2
și la produsele zaharoase; / zi oral.
Va avea acces la unele alimente
necântărite cum ar fi legumele iar
altele cântărite (pâine, produse

23
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
făinoase, produse din cereale,
leguminoase uscate, cartofi, orez,
lactate etc.);
Îndrum pacientul să efectueze ușoare
exerciții fizice (de la simpla
plimbare în parc până la 10 exerciții
diferite care să implice grupele
majore de mușchi).
Nevoia de a Alterarea Pacientul să Măsor și notez valorile respirației în Administrez la RD = 27 r/min
respira respirației din prezinte valori foaia de temperatură; indicația medicului RS = 24 r/min
cauza bolii normale ale Încerc să liniștesc pacientul și îl așez oxigenoterapie prin
manifestată prin respirației. în poziția semișezândă pentru a masca (2-3
dispnee. favoriza respirația; ml/minut).
Urmăresc și supraveghez pacientul;
Învăț pacientul să efectueze exerciții
de respirații de 3-4 ori pe zi.
Nevoia de a Alterarea curbei Pacientul să atingă Explic pacientului importanța La indicația Pacientul a început să
se mișca și ponderale o greutate în exercițiilor fizice (de la simpla medicului pacientul efectueze exerciții fizice
de a avea o manifestată prin limitele fiziologice. plimbare în parc până la 10 exerciții să respecte regimul ușoare.
bună postură obezitate. diferite care să implice grupele alimentar.
majore de mușchi);

24
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Măsor greutatea;
Rog pacientul să respecte regimul
alimentar și să încerce să slăbească
pentru a nu ajunge la alte
complicații.
Nevoia de a Imposibilitatea Pacientul să nu mai Anunț pacientul despre necesitatea Administrez în S-a mai diminuat
elimina de a elimina din prezinte poliurie. colectării urinei; continuare cantitatea de
cauza bolii Educ pacientul să urineze numai în medicatia prescrisa diureza:1900ml
manifestată prin urinar și să nu arunce urina; de medic:Insulină
poliurie (2200 Măsor și notez diureza în foaia de Humalog Mix 50
ml) temperatură a pacientului (cantitatea s.c. – 20 u.i. ora 800
de urină emisă în 24 de ore); și 16 u.i. ora 1900;
Reduc consumul de lichide. Siofor 1 g tb 1/2 x 2
/ zi oral
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să Explic pacientului necesitatea La indicația Pacientul este mai
dormi și a se se odihni din prezinte un somn somnului; medicului liniștit și prezintă un
odihni cauza bolii odihnitor din punct Aflu și încerc sa elimin factori administrez somn de 6 h pe noapte.
manifestat prin: de vedere cantitativ perturbatori ai somnului; calmocalm 1-2 cp/zi
insomnie. și calitativ (6- Discut cu pacientul despre starea sa după masa sau
8h/24h). de sănătate și evoluția bolii. Diazepam 10mg , 1-
2 cp/ zi, per os.

25
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate

Nevoia de a Deficit de Pacientul sa aibă Evaluez nivelul de cunoștințe al Humalog Mix 50 Pacientul cunoaște
învăța cum menținere a suficiente pacientului cu privire la boală și s.c. – 20 u.i. ora 800 informațiile necesare
sa își sănătății din cunoștințe legate de starea sa de sănătate; și 16 u.i. ora 1900; despre boală;
păstreze cauza nivelului boala. Ofer pacientului informații despre Siofor 1 g tb 1/2 x 2 Glicemie: 140 mg/dl.
sănătatea scăzut de boală (tratament medical, regim / zi oral
cunoștințe alimentar, recuperare, evoluția bolii
etc.);
03.05.2017 Nevoia de a Alterarea Pacientul să Măsor și notez în foaia de Administrez T.AD = 180/80 mmHg
avea o bună circulației din prezinte valori temperatură valorile T.A.; medicația prescrisă T.AS = 160/75 mmHg
circulație cauza bolii normale ale T.A. Aerisesc și umidific aerul din salon; de medic: Nitromint În urma medicației,
manifestată prin Asigur un microclimat al salonului 2,6 mg tb 2/zi, pacientul prezintă o
HTA - 150/70 la o temperatură de 20 – 22°C; Noliprel 5 mg tb ușoară scădere a
mmHg. Asigur repaus la pat într-o poziție 1/zi. tensiunii arteriale.
cât mai favorabilă circulației
(semișezând);
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să nu mai Masor glicemia pacientului Administrez Pacientul a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte foame Îi explic pacientului atât necesitatea medicația prescrisă necesitatea regimului
și hidrata hidrata din excesivă; alimentației cât și respectarea de medic: Insulină alimentar și a început să
cauza bolii Pacientul să scadă regimului alimentar (dietă cu 160 g Humalog Mix 50 slăbească (109 kg).
manifestată prin în greutate. HC/zi, hiposodată, hipolipidică); s.c. – 20 u.i. ora 800

26
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
polifagie. Rog pacientul să aibă trei mese și 16 u.i. ora 1900;
principale pe zi și două gustări; Siofor 1 g tb 1/2 x 2
Îndrum pacientul să facă exerciții / zi oral.
fizice (de la simpla plimbare în parc
până la 10 exerciții diferite care să
implice grupele majore de mușchi);
Rog pacientul să continue regimul
alimentar indicat de medic.
Nevoia de a Alterarea Pacientul să Măsor și notez valorile respirației în Administrez la Pacientul încă mai
respira respirației din prezinte valori foaia de observații; indicația medicului prezintă dispnee dar va
cauza obezității normale ale Încerc să liniștesc pacientul și îl așez tratament naturist urma indicațiile
manifestată prin respirației. în poziția semișezând pentru a (mlădiță de păducel medicului.
dispnee. favoriza respirația; dimineața și seara RD = 28 r/min
Urmăresc și supraveghez pacientul; câte o cană). RS = 26 r/min
Învăț pacientul să efectueze exerciții Iar la nevoie,
de respirații de 3-4 ori pe zi. oxigenoterapie.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să Explic și susțin pacientul în Continui să Pacientul a început să
se mișca și se mișca din prezinte o greutate importanța exercițiilor fizice (de la administrez slăbească.
de a avea o cauza obezității în limitele simpla plimbare în parc până la 10 tratamentul insulinic
bună postură manifestată prin fiziologice; exerciții diferite care să implice prescris de medic.
hipoactivitate. grupele majore de mușchi);

27
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Pacientul să Măsor greutatea;
efectueze exerciții Rog pacientul să respecte regimul
fizice. alimentar și să încerce să slăbească
pentru a nu ajunge la alte
complicații.
Nevoia de a Deficit de Pacientul să Rog pacientul să nu mănânce înainte Humalog Mix 50 Pacientul cunoaște
învăța cum cunoștințe legate prezinte o valoare de administrarea insulinei și să s.c. – 16 u.i. ora 800 informațiile necesare
sa își de boala, mai scăzută a mănânce după adm. insulinei; și 16 u.i. ora 1900; despre boală și respectă
păstreze glicemie 150 glicemiei. Învăț pacientul cum să își măsoare Siofor 1 g tb 1/2 x 2 tratamentul;
sănătatea mg/dl glicemia. / zi oral. Glicemie: 140 mg/dl.
04.05.2017 Nevoia de a Alterarea Pacientul să Asigur repaus la pat într-o poziție Administrez T.AD = 160/75 mmHg
avea o bună circulației din prezinte valori cât mai favorabilă (semișezând); medicația prescrisă T.AS = 150/80 mmHg
circulație cauza bolii normale ale T.A. Măsor și notez în foaia de de medic: Nitromint În urma medicației,
manifestată prin temperatură valorile tensiunii 2,6 mg tb 2/zi, pacientul prezintă o
HTA - 160/75 arteriale; Noliprel 5 mg tb ușoară scădere a
mmHg. Aerisesc și umidific aerul din 1/zi. tensiunii arteriale.
salonul pacientului.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să nu mai Masor glicemia pacientului Administrez Pacientul a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte foame Îi explic pacientului atât necesitatea medicația prescrisă necesitatea regimului
și hidrata hidrata din excesivă; alimentației cât și respectarea de medic: Insulină alimentar.
cauza bolii regimului alimentar (dietă cu 160 g Humalog Mix 50 G = 109 kg.

28
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
manifestată prin Pacientul să scadă HC/zi, hiposodată, hipolipidică); s.c. – 20 u.i. ora 800
polifagie. în greutate. Rog pacientul să aibă trei mese și 16 u.i. ora 1900;
principale pe zi și două gustări; Siofor 1 g tb 1/2 x 2
Îndrum pacientul să facă exerciții / zi oral.
fizice (de la simpla plimbare în parc
până la 10 exerciții diferite care să
implice grupele majore de mușchi);
Rog pacientul să continue regimul
alimentar indicat de medic.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să Explic și susțin pacientul în Continui să Pacientul a început să
se mișca și se mișca din prezinte o greutate importanța exercițiilor fizice (de la administrez slăbească.
de a avea o cauza obezității în limitele simpla plimbare în parc până la 10 tratamentul insulinic
bună postură manifestată prin fiziologice; exerciții diferite care să implice prescris de medic.
hipoactivitate. Pacientul să grupele majore de mușchi);
efectueze exerciții Măsor greutatea;
fizice. Rog pacientul să respecte regimul
alimentar și să încerce să slăbească
pentru a nu ajunge la alte
complicații.

29
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Nevoia de a Deficit de Pacientul să Rog pacientul să nu mănânce înainte Humalog Mix 50 Pacientul cunoaște
învăța cum cunostiinte legat prezinte o valoare de administrarea insulinei și să s.c. – 16 u.i. ora 800 informațiile necesare
sa își de boala, mai scăzută a mănânce după adm. insulinei; și 16 u.i. ora 1900; despre boală și respectă
păstreze glicemie 130 glicemiei. Învăț pacientul cum să își măsoare Siofor 1 g tb 1/2 x 2 tratamentul;
sănătatea mg/dl glicemia; / zi oral Glicemie: 125 mg/dl.
05.05.2017 Nevoia de a Alterarea Pacientul să Măsor și notez în foaia de Administrez T.AD = 160/80 mmHg
avea o bună circulației din prezinte valori temperatură valorile tensiunii medicația prescrisă T.AS = 160/75 mmHg
circulație cauza bolii normale ale T.A. arteriale; de medic: Nitromint În urma medicației,
manifestată prin Aerisesc și umidific aerul din 2,6 mg tb 2/zi, pacientul prezintă o
HTA - 160/75 salonul pacientului. Noliprel 5 mg tb ușoară scădere a
mmHg. Asigur repaus la pat într-o poziție 1/zi. tensiunii arteriale.
cât mai favorabilă (semișezând);
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să nu mai Îi explic pacientului că la micul Administrez Pacientul a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte foame dejun poate consuma, la alegere medicația prescrisă necesitatea regimului
și hidrata hidrata din excesivă; intre: de medic: Insulină alimentar.
cauza bolii Pacientul să scadă - brânză cu ardei și roșii ori brânză Humalog Mix 50 G = 108,9 Kg.
manifestată prin în greutate. cu castraveți sau alte legume. Fără s.c. – 20 u.i. ora 800
polifagie. pâine; și 16 u.i. ora 1900;
- un pahar de lapte; Siofor 1 g tb 1/2 x 2
- un pahar de iaurt cu fulgi de orz și / zi oral.
ovăz;

30
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
- un ou cu legume crude – oul fiert și
NU prăjit.
La masa de pranz:
- fie o porție mare de ciorbă de
legume sau supă (fără tăiței, cartofi,
orez,);
- sau un grătar cu salată de crudități;
- ciuperci umplute cu brânză, coapte
pe grătar sau la cuptor;
- ardei copți cu usturoi si un grătar
Iar ca gustare:
- un fruct sau o legume crudă sau o
salată, un iaurt, o lingură de semințe
crude.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să Explic și susțin pacientul în Continui să Pacientul a început să
se mișca și se mișca din prezinte o greutate importanța exercițiilor fizice (de la administrez slăbească.
de a avea o cauza obezității în limitele simpla plimbare în parc până la 10 tratamentul insulinic
bună postură manifestată prin fiziologice; exerciții diferite care să implice prescris de medic.
hipoactivitate. Pacientul să grupele majore de mușchi);
efectueze exerciții Măsor greutatea;
fizice. Rog pacientul să respecte regimul

31
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
alimentar și să încerce să slăbească
pentru a nu ajunge la alte
complicații.
Nevoia de a Deficit de Pacientul să Rog pacientul să nu mănânce înainte Humalog Mix 50 Pacientul cunoaște
învăța cum cunoștințe legate prezinte o valoare de administrarea insulinei și să s.c. – 16 u.i. ora 800 informațiile necesare
sa își de boala, mai scăzută a mănânce după adm. insulinei; și 16 u.i. ora 1900; despre boală și respectă
păstreze glicemie 130 glicemiei. Învăț pacientul cum să își măsoare Siofor 1 g tb 1/2 x 2 tratamentul;
sănătatea mg/dl glicemia; / zi oral Glicemie: 125 mg/dl.
06.05.2017 Nevoia de a Alterarea Pacientul să Măsor și notez în foaia de Administrez T.AD = 160/75 mmHg
avea o bună circulației din prezinte valori temperatură valorile tensiunii medicația prescrisă T.AS = 150/75 mmHg
circulație cauza bolii normale ale T.A. arteriale; de medic: Nitromint În urma medicației,
manifestată prin Aerisesc și umidific aerul din 2,6 mg tb 2/zi, pacientul prezintă o
HTA - 160/75 salonul pacientului. Noliprel 5 mg tb ușoară scădere a
mmHg. Asigur repaus la pat într-o poziție 1/zi. tensiunii arteriale.
cât mai favorabilă (semișezând);
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să nu mai Îi explic pacientului că la micul Administrez Pacientul a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte foame dejun poate consuma, la alegere medicația prescrisă necesitatea regimului
și hidrata hidrata din excesivă; intre: de medic: Insulină alimentar.
cauza bolii Pacientul să scadă - brânză cu ardei și roșii ori brânză Humalog Mix 50 G = 108,9 kg.
manifestată prin în greutate. cu castraveți sau alte legume. Fără s.c. – 20 u.i. ora 800
polifagie. pâine; și 16 u.i. ora 1900;

32
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
- un pahar de lapte; Siofor 1 g tb 1/2 x 2
- un pahar de iaurt cu fulgi de orz și / zi oral.
ovăz;
- un ou cu legume crude – oul fiert și
NU prăjit.
La masa de pranz:
- fie o porție mare de ciorbă de
legume sau supă (fără tăiței, cartofi,
orez,);
- sau un grătar cu salată de crudități;
- ciuperci umplute cu brânză, coapte
pe grătar sau la cuptor;
- ardei copți cu usturoi si un grătar
Iar ca gustare:
- un fruct, o legumă crudă sau o
salată, un iaurt.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să Explic și susțin pacientul în Continui să Pacientul a început să
se mișca și se mișca din prezinte o greutate importanța exercițiilor fizice (de la administrez slăbească.
de a avea o cauza obezității în limitele simpla plimbare în parc până la 10 tratamentul insulinic
bună postură manifestată prin fiziologice; exerciții diferite care să implice prescris de medic.
hipoactivitate. grupele majore de mușchi);

33
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Pacientul să Măsor greutatea;
efectueze exerciții Rog pacientul să respecte regimul
fizice. alimentar și să încerce să slăbească
pentru a nu ajunge la alte
complicații.
Nevoia de a Deficit de Pacientul să Rog pacientul să nu mănânce înainte Humalog Mix 50 Pacientul cunoaște
învăța cum cunoștințe legate prezinte o valoare de administrarea insulinei și să s.c. – 16 u.i. ora 800 informațiile necesare
sa își de boala, mai scăzută a mănânce după adm. insulinei; și 16 u.i. ora 1900; despre boală și respectă
păstreze glicemie 130 glicemiei. Învăț pacientul cum să își măsoare Siofor 1 g tb 1/2 x 2 tratamentul;
sănătatea mg/dl glicemia; / zi per os. Glicemie: 125 mg/dl.

34
Diabetul zaharat

3.1.3. Epicriza

Pacientul S.V. a fost internat la data de 02.05.2017 până la data de


06.05.2017; pe perioada spitalizării a făcut tratament cu: diazepam, insulină,
siofor, calmocalm, nitromint, noliprel. Se externează cu stare buna la data de
06.05.2017 cu următoarele recomandări:
 să urmeze tratamentul prescris de medic:
 Humalog Mix 50 s.c. – 16 u.i. ora 800 și 16 u.i. ora 1900;
 Siofor 1 g tb 1/2 x 2 / zi per os.
 să respecte regimul alimentar:
 pacientul nu va avea acces la zahăr și la produsele zaharoase;
 va avea acces la unele alimente necântărite cum ar fi legumele iar
altele cântărite (pâine, produse făinoase, produse din cereale,
leguminoase uscate, cartofi, orez, lactate etc.);
 control la medicul de familie după o lună.

35
Diabetul zaharat

3.2. Cazul II

3.2.1. Interviul pacientului

Pacientul U.N. a fost internat pe secția Boli metabolice și de nutriție la


data de 08.05.2017 prezentând următoarele semne și simptome: poliurie,
polidipsie, insomnie, agitație, dispnee, vărsătură, HTA, valori crescute ale
glicemiei 173 mg/dl.
Acesta are vârsta de 51 de ani, este căsătorit de 25 de ani și are trei
băieți și o fată. Împreună cu aceștia locuiește în comuna Berești-Bistrița,
județul Bacău într-o casă cu 6 camere. Pacientul este pensionar pe caz de
boală, fiind de ocupație economist. Timpul liber îl petrece alături de nepoții
săi și îi place să meargă în diferite excursii.
În urma examenelor clinice și paraclinice, pacientul a fost diagnosticat
cu diabet zaharat de tip I prezentând și alte complicații precum HTA,obezitate
de gradul 2, cardiopatie ischemica.
Valorile antropometrice la internare sunt: înălțime de 1,80 m, greutate
de 122 kg, iar funcțiile vitale ale acestuia sunt: T.A. - 170/90 mmHg, puls: 80
b/minut, respirația: 27 r/min, T: 36,04 °C.
Pacientul prezintă următoarele probleme de dependență:
 dificultate în a respira;
 alterarea circulației;
 incapacitate în a se odihni;
 alimentație inadecvată;
 perturbarea somnului;
 eliminare inadecvată;
 imposibilitatea de a-și păstra tegumentele curate și integre;
 lipsa de cunoștințe legate de boală.
Pacientul prezintă următoarele manifestări de dependență:
 dispnee, tahipnee (27 r/min);
 hipertensiune arterială (T.A = 170/90 mmHg);
 polifagie;
 polidipsie
 insomnie;
 poliurie;
 valori crescute ale glicemiei 173 mg/dl;
 vărsătură.

36
3.2.2. Planul de îngrijiri pacientul U.N. internat la data de 08.05.2017

Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare


afectată nursing autonome delegate
08.05.2017 Nevoia de a Alterarea Pacientul să Asigur repaus la pat într-o poziție Administrez T.AD = 170/90 mmHg
avea o bună circulației din prezinte valori cât mai favorabilă circulatiei medicația prescrisă T.AS = 160/70 mmHg
circulație cauza bolii normale ale T.A. (semișezând); de medic: În urma medicației,
manifestată prin Liniștesc pacientul; Prestarium 5 mg, 1 pacientul prezintă o
HTA - 170/90 Măsor și notez în foaia de cp/zi; Tertensif 1,5 ușoară scădere a
mmHg și temperatură valorile tensiunii mg, 1 cp/zi; tensiunii arteriale.
cardiopatie arteriale; Aspenter 75 mg,
ischemică. Aerisesc și umidific aerul din 1 cp/zi.
salonul pacientului.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să nu mai Masor glicemia pacientului Lantus 20 UI ora Pacientul a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte sete și Îi explic pacientului atât necesitatea 1900; Siofor 850 necesitatea regimului
și hidrata hidrata din foame excesivă; alimentației cât și respectarea mg, 1 x 3 cp/zi după alimentar și a început să
cauza bolii Pacientul să scadă regimului alimentar (dietă cu 160 g mese. slăbească.
manifestată prin în greutate. HC/zi, hiposodată, hipolipidică); G = 121,7 Kg.
polidipsie, Rog pacientul să aibă trei mese
polifagie. principale pe zi și două gustări;
Pacientul nu va avea acces la zahăr;
Va avea acces la unele alimente
necântărite precum legume, iar altele

37
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
cântărite (pâine, produse făinoase,
produse din cereale, leguminoase
uscate, cartofi, lactate etc.);
Îndrum pacientul să efectueze
ușoare exerciții fizice (de la simpla
plimbare în parc până la 10 exerciții
diferite care să implice grupele
majore de mușchi).
Nevoia de a Alterarea Pacientul să Măsor și notez valorile respirației în Administrez la RD = 28 r/min
respira respirației din prezinte valori foaia de observații; indicația medicului RS = 26 r/min
cauza obezității normale ale Încerc să liniștesc pacientul și îl așez oxigenoterapie prin
manifestată prin respirației. în poziția semișezând pentru a masca 2-3 ml/minut.
dispnee – favoriza respirația;
tahipnee. Urmăresc și supraveghez pacientul;
Învăț pacientul să efectueze exerciții
de respirații de 3-4 ori pe zi.
Nevoia de a Alterarea curbei Pacientul să Explic pacientului importanța La indicația Pacientul a început să
se mișca și ponderale prezinte o greutate exercițiilor fizice și măsor greutatea; medicului pacientul efectueze exerciții
de a avea o manifestată prin în limitele Rog pacientul să respecte regimul să respecte dieta fizice.
bună postură obezitate. fiziologice. alimentar și să încerce să slăbească alimentară.
pentru a nu ajunge la complicații.

38
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Nevoia de a Eliminare Pacientul să fie Anunț pacientul despre necesitatea Administrez la I – E: 2000 – 2500 ml.
elimina urinară hidratat colectării urinei; indicația medicului
inadecvată din corespunzător; Educ pacientul să urineze numai în soluție Ringer 500
cauza bolii Pacientul să nu mai urinar și să nu arunce urina; ml și ser fiziologic
manifestat prin prezinte poliurie. Calculez bilanțul ingesta-excreta; 500ml (60pic/min),
poliurie. Reduc consumul de lichide. PEV
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să Explic pacientului necesitatea La indicația Pacientul este mai
dormi și a se se odihni din prezinte un somn somnului; medicului liniștit dar încă nu
odihni cauza bolii odihnitor din punct Aflu și încerc sa elimin factori administrez: Persen reușește sa aibă un som
manifestat prin: de vedere cantitativ perturbatori ai somnului; Forte 1 cp seara per odihnitor (3-4 ore pe
insomnie și calitativ (6- Discut cu pacientul despre starea sa os. noapte).
8h/24h) de sănătate și evoluția bolii.
Nevoia de a Deficit de Pacientul sa aibă Evaluez nivelul de cunoștințe al Tratamentul Pacientul cunoaște
învăța cum menținere a suficiente pacientului cu privire la boală și insulinic: Lantus 20 informațiile necesare
sa își sănătății din cunoștințe legate de starea sa de sănătate; UI ora 1900; Siofor despre boală;
păstreze cauza nivelului boala Ofer pacientului informații despre 850 mg, 1 x 3 cp/zi Glicemie: 160 mg/dl.
sănătatea scăzut de boală (tratament medical, regim după mese.
cunoștințe alimentar, evoluția bolii etc.);

39
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Nevoia de a Modificări ale Pacientul să Informez pacientul cu privire la Continui glucoză 439 [74 – 106],
evita constantelor prezinte valori recoltarea analizelor și cer tratamentul trigliceride 236 [35 –
pericolele. biologice din normale ale consimțământul; insulinic: Lantus 20 170], hemoglobină
cauza bolii. constantelor Recoltez sânge de la pacient după UI ora 1900; Siofor glicozilată 10,9, ldl
biologice. care duc probele la laborator 850 mg, 1 x 3 cp/zi colesterol 210 [20 –
împreună cu biletul de analize; după mese; 130], lipide totale 1011
Notez în foaia de temperatură Pentru dislipidemie: [400 – 800]
intervenția făcută asupra pacientului. Sortis 20 mg, 1
cp/zi seara.
09.05.2017 Nevoia de a Alterarea Pacientul să Asigur repaus la pat într-o poziție Administrez per os: T.AD = 170/90 mmHg
avea o bună circulației din prezinte valori cât mai favorabilă (semișezând); Prestarium 5 mg, 1 T.AS = 160/70 mmHg
circulație cauza bolii normale ale T.A. Măsor și notez în foaia de cp/zi; Tertensif 1,5 În urma medicației,
manifestată prin temperatură valorile tensiunii mg, 1 cp/zi; pacientul prezintă o
HTA - 170/90 arteriale; Aspenter 75 mg, 1 ușoară scădere a
mmHg și Aerisesc și umidific aerul din cp/zi. tensiunii arteriale.
cardiopatie salonul pacientului.
ischemică.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să nu mai Masor glicemia pacientului Tratamentul Pacientul a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte sete și Îi explic pacientului atât necesitatea insulinic: Lantus 20 necesitatea regimului
și hidrata hidrata din foame excesivă; alimentației cât și respectarea UI ora 1900; Siofor alimentar și a început să
cauza bolii Pacientul să scadă regimului alimentar (dietă cu 160 g 850 mg, 1 x 3 cp/zi slăbească (121,5 kg).

40
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
manifestată prin în greutate. HC/zi, hiposodată, hipolipidică); după mese.
polidipsie, Rog pacientul să aibă trei mese
polifagie. principale pe zi și două gustări;
Pacientul nu va avea acces la zahăr
și la produsele zaharoase;
Va avea acces la unele alimente
necântărite cum ar fi legumele iar
altele cântărite (pâine, produse
făinoase, produse din cereale,
leguminoase uscate, cartofi, orez,
lactate etc.);
Îndrum pacientul să facă exerciții
fizice (de la simpla plimbare în parc
până la 10 exerciții diferite care să
implice grupele majore de mușchi).
Nevoia de a Alterarea Pacientul să nu mai Măsor și notez valorile respirației în Administrez la RD = 27 r/min
respira respirației din prezinte dispnee. foaia de temperatură; nevoie și la indicația RS = 25 r/min
cauza obezității Încerc să liniștesc pacientul și îl așez medicului
manifestată prin într-o poziție cât mai confortabilă oxigenoterapie.
dispnee. (semișezând) pentru a favoriza
respirația;

41
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Învăț pacientul să efectueze exerciții
de respirații de 3-4 ori pe zi;
Urmăresc și supraveghez pacientul.
Nevoia de a Alterarea curbei Pacientul să Explic pacientului importanța La indicația Pacientul a început să
se mișca și ponderale din prezinte o greutate exercițiilor fizice (de la simpla medicului pacientul efectueze exerciții
de a avea o cauza obezității în limitele plimbare în parc până la 10 exerciții să respecte regimul fizice.
bună postură manifestată prin fiziologice. diferite care să implice grupele alimentar.
hipoactivitate. majore de mușchi); Acordarea
Măsor greutatea; ședințelor de
Rog pacientul să respecte regimul psihoterapie.
alimentar și să încerce să slăbească
pentru a nu ajunge la alte
complicații.
Nevoia de a Eliminare Pacientul să nu mai Zilnic fac bilanțul hidric (ingesta- Administrez la În urma îngrijirilor
elimina inadecvată din prezinte poliurie. excreta); indicația medicului acordate, pacientul este
cauza bolii Pacientul să fie Anunț pacientul despre necesitatea perfuzie (NaCl 60 echilibrat hidro-
manifestată prin echilibrat hidro- colectării urinei; pic/min). electrolitic și acido-
poliurie. electrolitic și acido- Educ pacientul să urineze numai în bazic.
bazic. urinar și să nu arunce urina; I – E: 1800 – 2300 ml.
Corectez dezechilibrul hidric prin
hidratarea sau reducerea aportului de

42
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
lichide și electroliți în funcție de
ionograma serică și urinară.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să Asigur o temperatură a salonului de La indicația Pacientul este mai
dormi și a se se odihni din prezinte un somn 22 °C; medicului liniștit și prezintă un
odihni cauza bolii odihnitor din punct Explic pacientului necesitatea administrez: somn de 6 h pe noapte
manifestat prin: de vedere cantitativ somnului; Diazepam 10mg,
insomnie, și calitativ (6- Aflu și încerc sa elimin factori 1cp/zi
agitație. 8h/24h); perturbatori ai somnului (excitanții
Pacientul să nu mai olfactivi, auditivi cu efecte negative
fie agitat. asupra SN);

Discut cu pacientul despre starea de


sănătate și evoluția bolii.
Nevoia de a Potențial de Pacientul sa aibă Evaluez nivelul de cunoștințe al Lantus 18 UI ora Pacientul cunoaște
învăța cum alterare a suficiente pacientului cu privire la boală și 1900; Siofor 850 informațiile necesare
sa își confortului cunoștințe legate de starea sa de sănătate; mg, 1 x 3 cp/zi după despre boală;
păstreze psihic din cauza boala; Ofer pacientului informații despre mese. Glicemie: 140 mg/dl.
sănătatea bolii manifestat Pacientul să știe boală (tratament medical, regim
prin cunoștințe cum să-și alimentar, recuperare, evoluția bolii
insuficiente cu administreze etc.);
privire la tratamentul. Rog pacientul ca la fiecare

43
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
diagnostic și administrare a insulinei să mănânce
tratament. nu înainte, ci după administrare;
Îl anunț cu privire la respectarea
orarului de administrare.
10.05.2017 Nevoia de a Alterarea Pacientul să Măsor și notez în foaia de Pregătesc fizic și T.AD = 160/75 mmHg
avea o bună circulației din prezinte valori temperatură valorile tensiunii psihic pacientul T.AS = 150/60 mmHg
circulație cauza bolii normale ale T.A. arteriale; pentru EKG; În urma medicației,
manifestată prin Asigur repaus la pat într-o poziție Administrez pacientul prezintă o
HTA - 160/75 cât mai favorabilă circulației medicația prescrisă ușoară scădere a
mmHg (semișezând); de medic: tensiunii arteriale.
Asigur condiții optime de Prestarium 5 mg, 1
luminozitate, climat și umiditate. cp/zi; Tertensif 1,5
mg, 1 cp/zi;
Aspenter 75 mg,
1 cp/zi.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să nu mai Micul dejun poate consuma, la Administrez la Pacientul urmează
se alimenta se alimenta și prezinte foame alegere intre: indicația medicului regimul alimentar.
și hidrata hidrata din excesivă; - un pahar de iaurt cu fulgi de orz și Vitamina B1 2 cp/zi. G = 121,5 Kg.
cauza bolii Pacientul să scadă ovăz;
manifestată prin în greutate. - un ou cu legume crude – oul fiert și
polifagie. NU prăjit.

44
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Masa de pranz:
- fie o porție mare de ciorbă de
legume sau supă (fără tăiței, cartofi,
orez,);
- sau un grătar cu salată de crudități.
Gustare:
- un fruct sau o legume crudă sau o
salată, un iaurt, o lingură de semințe
crude.
Nevoia de a Alterarea Pacientul să nu mai Asigur pacientului un regim Administrez la Pacientul nu mai
elimina confortului fizic prezinte vărsături și alimentar pentru cruțarea indicația medicului prezintă vărsături,
din cauza bolii să fie hidratat stomacului; soluție durere abdominală;
manifestat prin corespunzător. Observ frecvența vărsăturilor și Metoclopramid 10 Pacientul a fost
vărsătură. periodicitatea acestora notându-le în mg, 1 cp 1-2/zi per echilibrat fizic și psihic;
foaia de temperatură; oral iar PEV, NaCl A fost hidratat
Observ și calmez simptomele ce pot 60 pic/min. corespunzător.
însoți vărsătura: durerea
abdominală, pierderea echilibrului,
deshidratarea.

45
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Nevoia de a Potențial de Pacientul sa aibă Evaluez nivelul de cunoștințe al Lantus 20 UI ora Pacientul cunoaște
învăța cum alterare a suficiente pacientului cu privire la boală și 1900; Siofor 850 informațiile necesare
sa își sănătății din cunoștințe legate de starea sa de sănătate; mg, 1 x 3 cp/zi după despre boală;
păstreze cauza bolii boala Ofer pacientului informații despre mese. Glicemie: 150 mg/dl.
sănătatea manifestată prin boală (tratament medical, regim
hiperglicemie alimentar, recuperare, evoluția bolii
(160 mg/dl). etc.);
Pun la dispoziția pacientului diverse
cărți, reviste referitoare la boala sa.
11.05.2017 Nevoia de a Alterarea Pacientul să Măsor și notez în foaia de Administrez T.AD = 180/90 mmHg
avea o bună circulației din prezinte valori temperatură valorile tensiunii medicația prescrisă T.AS = 170/75 mmHg
circulație cauza bolii normale ale T.A. arteriale; de medic: În urma medicației,
manifestată prin Asigur repaus la pat într-o poziție Prestarium 5 mg, 1 pacientul prezintă o
HTA - 180/90 cât mai favorabilă circulației cp/zi; Tertensif 1,5 ușoară scădere a
mmHg (semișezând); mg, 1 cp/zi; tensiunii arteriale.
Asigur condiții optime de Aspenter 75 mg, 1
luminozitate, climat și umiditate. cp/zi.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să nu mai Pacientul trebuie să respecte La indicația Pacientul urmează
se alimenta se alimenta și prezinte foame regimul alimentar: medicului regimul alimentar.
și hidrata hidrata din excesivă; -pâinea, făinoasele, produse din administrez G = 121,4 Kg.
cauza bolii cereale, leguminoase uscate, cartofii, Ser Fiziologic, PEV

46
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
manifestată prin Pacientul să scadă orezul, legume cu conținut mai mare 60 p/min 500 ml.
polifagie. în greutate. de 5% HC;
- ceapă: 6% HC;
- ardei gras, gogoșar: 7% HC;
- morcov, pătrunjel: 8% HC;
- sfeclă roșie: 9% HC;
- mazăre verde boabe: 14% HC;
- linte uscată: 49% HC;
- lapte dulce, bătut, iaurt:5%HC.
Nevoia de Alterarea curbei Pacientul să Schimb lenjeria de pat și de corp a Continui Pacientul nu mai
a menține termice cauzată prezinte valori pacientului; tratamentul insulinic prezintă valori crescute
temperatura de obezitate normale ale Aerisesc și asigur o temperatură a și administrez per os ale temperaturii.
corpului în manifestat prin temperaturii camerei de 20 – 22°C; Paracetamol 1 cp. la T: 36,4°C.
limite febră (38,2 °C). corporale. Măsor temperatura corpului; 6 ore.
normale Aplic compresii reci, împachetări
reci;
La cerința pacientului efectuez
toaleta pe regiuni.
Nevoia de a Deficit de Pacientul sa aibă Evaluez nivelul de cunoștințe al Lantus 16 UI ora Pacientul cunoaște
învăța cum cunoștințe din suficiente pacientului cu privire la boală și 1900; Siofor 850 informațiile necesare
sa își cauza bolii cunoștințe legate de starea sa de sănătate; mg, 1 x 3 cp/zi după despre boală;

47
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
păstreze manifestat prin boala și să prezinte Educ pacientul cu privire la boala sa mese. Glicemie: 150 mg/dl.
sănătatea dezinteres. interes cu privire la și încerc să-l fac capabil să
starea sa de recunoască anumite semne în caz de
sănătate. complicații;
Ofer pacientului informații despre
boală (tratament medical, regim
alimentar, recuperare, evoluția bolii
etc.).
12.05.2017 Nevoia de a Alterarea Pacientul să Măsor și notez în foaia de Administrez T.AD = 160/80 mmHg
avea o bună circulației din prezinte valori temperatură valorile tensiunii medicația prescrisă T.AS = 150/70 mmHg
circulație cauza bolii normale ale T.A. arteriale; de medic: În urma medicației,
manifestată prin Asigur repaus la pat într-o poziție Prestarium 5 mg, 1 pacientul prezintă o
HTA - 160/80 cât mai favorabilă circulației cp/zi; Tertensif 1,5 ușoară scădere a
mmHg (semișezând); mg, 1 cp/zi; tensiunii arteriale.
Asigur condiții optime de Aspenter 75 mg, 1
luminozitate, climat și umiditate. cp/zi.
Nevoia de a Dificultate în a Pacientul să nu mai Pacientul trebuie să respecte regimul La indicația Pacientul urmează
se alimenta se alimenta și prezinte foame alimentar; medicului regimul alimentar.
și hidrata hidrata din excesivă; - carne de vita- 300 g; administrez G = 121,4 Kg.
cauza bolii Pacientul să scadă - pește proaspăt- 400 g; Vitamina B1 1-2
manifestată prin în greutate. - branză de vacă-250 g; cp/zi.

48
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
polifagie. - ouă proaspete foarte moi,
legume: varză, conopidă, vinete,
urzici, castraveți, ardei grași, prâz,
spanac fasole-800-1000 g.
Nevoia de a Imposibilitatea Pacientul să Discut cu pacientul despre hobby- La indicația Pacientul a început să
învăța cum de se relaxa din prezinte o stare de urile sale; medicului, efectueze diverse
sa își cauza oboselii confort fizic și Asigur posibilități de recreere; administrez activități cu caracter
păstreze manifestat prin psihic; Asigur materiale informative cerute calmocalm 1-2 cp social.
sănătatea lipsă de interes. Pacientul să (ziare, reviste, vizionări TV etc.). după mese.
exprime interes
pentru diverse
activități.

49
Diabetul zaharat

3.2.3. Epicriza

Pacientul U.N. a fost internat la data de 8.05.2017 până la data de


12.05.2017; pe perioada spitalizării a făcut tratament cu: diazepam, insulină.
Se externează cu stare buna la data de 12.05.2017 cu următoarele
recomandări:
 să urmeze tratamentul recomandat de medic:Lantus 16 UI ora 1900;
Siofor 850 mg, 1 x 3 cp/zi după mese, iar pentru HTA va continua:
Prestarium 5 mg, 1 cp/zi; Tertensif 1,5 mg, 1 cp/zi; Aspenter 75 mg, 1
cp/zi.;
 să respecte regimul alimentar hipoglucidic / hipocaloric:
 carne de vita- 300 g;
 pește proaspăt- 400 g;
 branză de vacă-250 g;
 ouă proaspete foarte moi;
 legume: varză, conopidă, vinete, urzici, castraveți, ardei grași, prâz,
spanac fasole-800-1000 g.;
 control la medicul de familie după o lună.

50
Diabetul zaharat

3.3. Cazul III

3.3.1. Interviul pacientei

Pacienta H.E. a fost internată pe secția Boli metabolice și de nutriție la


data de 15.05.2017 prezentând următoarele semne și simptome: poliurie,
polidipsie, polifagie, insomnie, anxietate, dispnee, vărsătură, diaree, valori
crescute ale glicemiei 180 mg/dl.
Acesta are vârsta de 50 de ani, este căsătorit de 23 de ani și are două
fete. Împreună cu aceștia locuiește în Onești, județul Bacău într-un apartament
cu 3 camere. Pacienta a fost secretară la Primăria Onești, dar în momentul de
față este pensionată pe caz de boală.
În urma examenelor clinice și paraclinice, pacienta a fost diagnosticată
cu diabet zaharat de tip II. Nu prezintă antecedente personale și neagă pe cele
heredo-colaterale.
Valorile antropometrice la internare sunt: înălțime de 1,67 m, greutate
de 70 kg, iar funcțiile vitale ale acestuia sunt: T.A. - 130/70 mmHg, puls: 80
b/minut, respirația: 18 r/min, temperatura: 36 °C.
Pacienta prezintă următoarele probleme de dependență:
 alimentație inadecvată;
 deficit în a elimina;
 dificultate în a se odihni;
 deficit de cunoștințe legate de boala;
 Imposibilitatea de a-si păstra tegumentele integre și curate.
Pacienta prezintă următoarele manifestări de dependență:
 polidipsie;
 polifagie
 poliurie;
 vărsătură;
 febra;
 diaree;
 insomnie;
 anxietate;
 valori crescute ale glicemiei (160 mg/dl).

51
3.3.2. Plan îngrijiri al pacientei la data de 15.05.2017

Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare


afectată nursing autonome delegate
15.05.2017 Nevoia de a Dificultate în a Pacienta să nu mai Masor glicemia pacientei și o educ cu Siofor 1000 mg x Pacienta a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte sete și privire la orarul medicației. 2/zi; necesitatea regimului
și hidrata hidrata din foame excesivă; Pacienta va respecta regimul alimentar: Ser fiziologic PEV alimentar.
cauza bolii Pacienta să fie - mai multe legume și fructe proaspete (NaCl 500 ml, 60
manifestată prin hidratat și alimentat (evită pe cele cu conținut mare de pic./min).
polidipsie, corespunzător stării fructoză);
polifagie. sale de sănptate. - consumul zilnic de lactate, însă cu un
conținut scăzut de grăsime;
- cereale integrale, semințe, nuci;
- alimente cu conținut scăzut de
proteine (pește, fasole etc.).
Nevoia de a Alterarea Pacienta să nu mai Asigur pacientei un regim alimentar Administrez la Pacienta nu mai
elimina confortului fizic prezinte vărsături și pentru cruțarea stomacului; indicația medicului prezintă vărsături.
din cauza bolii să fie hidratat Observ frecvența vărsăturilor și soluție
manifestat prin corespunzător. periodicitatea acestora notându-le în Metoclopramid 10
vărsătură. foaia de temperatură; mg, 1 cp 1-2/zi per
Observ și calmez simptomele ce pot oral iar PEV, NaCl
însoți vărsătura: durerea abdominală, 60 pic/min.
pierderea echilibrului, deshidratarea.

52
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Nevoia de a Dificultate în a Pacienta să prezinte Explic pacientei necesitatea somnului; La indicația Pacienta este mai
dormi și a se se odihni din un somn odihnitor Aflu și încerc sa elimin factori medicului liniștit și prezintă un
odihni cauza bolii din punct de vedere perturbatori ai somnului; administrez: somn de 6 h pe
manifestat prin: cantitativ și Discut cu pacienta despre starea de Diazepam 10mg, noapte
insomnie. calitativ. sănătate și evoluția bolii. 1cp/zi.
Nevoia de a Deficit de Pacienta sa aibă Evaluez nivelul de cunoștințe a Siofor 1000 mg x Pacientei cunoaște
învăța cum menținere a suficiente pacientei cu privire la boală și starea sa 2/zi. informațiile necesare
sa își sănătății din cunoștințe legate de de sănătate; despre boală;
păstreze cauza bolii boala Ofer pacientei informații despre boală Glicemie: 170 mg/dl.
sănătatea manifestat prin (tratament medical, regim alimentar,
cunoștințe recuperare, evoluția bolii etc.);
insuficiente.
Lipsa interesului Pacienta să prezinte Organizez un spațiu pentru recreerea Calmocalm 1-2 Pacienta nu mai
pentru activități o stare de confort pacientei; cp/zi. prezintă stare
fizice din cauza fizic și psihic; Ofer materiale informative (reviste, anxioasă.
bolii manifestat Pacienta să-și ziare etc.).
prin anxietate exprime interes
pentru diferite
activități.

53
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
16.05.2017 Nevoia de a Dificultate în a Pacienta să nu mai Masor glicemia pacientei și o educ cu Siofor 1000 mg x Pacienta a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte sete și privire la orarul medicației. 2/zi. necesitatea regimului
și hidrata hidrata din foame excesivă; Pacienta va respecta regimul alimentar: alimentar.
cauza bolii Pacienta să fie - mai multe legume și fructe proaspete
manifestată prin hidratată (evită pe cele cu conținut mare de
polidipsie, corespunzător în fructoză);
polifagie. funcție de starea sa - consumul zilnic de lactate, însă cu un
de sănătate. conținut scăzut de grăsime;
- cereale integrale, semințe, nuci;
- alimente cu conținut scăzut de
proteine (pește, fasole etc.).
Nevoia de Alterarea curbei Pacienta să prezinte Supraveghez pacienta și ii masor Administrez per os Pacienta nu mai
a menține termice cauzată valori normale ale temperatura Paracetamol 500mg prezinta febra și
temperatura de obezitate temperaturii Ii fac impachetari reci pacientei pentru 1-2 cp/zi. transpiratii la nivelul
corpului în manifestată prin corporale. a-i scadea febra palmelor.
limite febră (38 °C) și Schimb lenjeria de pat și de corp a T: 36,4 °C.
normale transpirații reci pacientei;
la nivelul Aerisesc și asigur o temperatură a
palmelor. camerei de 20 – 22°C;
La cerința pacientei efectuez toaleta pe
regiuni.

54
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Nevoia de a Dificultate în a Pacienta să prezinte Observ, notez și anunț medicul cu Administrez per os: Pacientei i s-au
elimina elimina din un scaun normal în privire la scaunul pacientei; Furazolidon 100 diminuat durerile
cauza anxietății cele 24 de h; Elimin caracterul durerii intestinale; mg, 1-2 ori pe zi. intestinale și nu mai
manifestat prin Pacienta să fie Recoltez probă de scaun în caz de prezintă scaune
diaree. hidratata suspiciune parazitară; diareice.
corespunzător Rog pacienta să bea cât mai multe
lichide.
Nevoia de a Deficit de Pacienta sa aibă Evaluez nivelul de cunoștințe a Siofor 1000 mg x Pacienta cunoaște
învăța cum menținere a suficiente pacientei cu privire la boală și starea sa 2/zi. informațiile necesare
sa își sănătății din cunoștințe legate de de sănătate; despre boală;
păstreze cauza bolii boala Ofer pacientei informații despre boală Glicemie: 160 mg/dl.
sănătatea manifestat prin (tratament medical, regim alimentar,
cunoștințe recuperare, evoluția bolii etc.);
insuficiente.
17.05.2017 Nevoia de a Dificultate în a Pacienta să nu mai Pe lângă celelalte regimuri alimentare Administrez per os: Pacienta a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte sete și (menționate mai sus), pacienta va Siofor 1000 mg x necesitatea regimului
și hidrata hidrata din foame excesivă; renunța la produsele de patiserie și la 2/zi. alimentar;
cauza bolii pacienta să fie cele de panificație; Pacienta a început să
manifestată prin hidratată O rog să respecte schema clasică a efectueze exerciții
polidipsie, corespunzător. meselor zilnice (3 mese principale și fizice.
polifagie. două gustări între ele); G = 70 Kg.

55
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Rog pacienta să aibă un program zilnic
de exerciții fizice (de la simpla
plimbare în parc până la 10 exerciții
diferite care să implice grupele majore
de mușchi).
Nevoia de a Deficit în Pacienta să prezinte Aerisesc salonul; La indicația RD = 27r/min
respira respirație din o respirație normală Măsor respirația și o măsor în foaia de medicului RS = 20 r/min.
cauza bolii în următoarele 24 h. temperatură; administrez Miofilin Pacientei i-a dispărut
manifestat prin Asigur în salon un microclimat 100 mg, 1 cp/zi, per criza de dispnee.
dispnee. corespunzător la o temperatură de 20 – os.
22°C.
Nevoia de a Deficit de Pacienta sa aibă Evaluez nivelul de cunoștințe a Siofor 1000 mg x Pacienta cunoaște
învăța cum menținere a suficiente pacientei cu privire la boală și starea sa 2/zi. informațiile necesare
sa își sănătății din cunoștințe legate de de sănătate; despre boală;
păstreze cauza bolii boala Ofer pacientei informații despre boală Glicemie: 160 mg/dl.
sănătatea manifestat prin (tratament medical, regim alimentar,
cunoștințe recuperare, evoluția bolii etc.);
insuficiente.
18.05.2017 Nevoia de a Dificultate în a Pacienta să nu mai Pacienta trebuie să respecte Siofor 1000 mg x Pacienta a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte foame regimul alimentar: 2/zi. necesitatea regimului
și hidrata hidrata din excesivă; -pâinea, făinoasele, produse din alimentar;

56
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
cauza bolii Pacienta să respecte cereale, leguminoase uscate, cartofii, Pacienta a început să
manifestată prin regimul alimentar. orezul, legume cu conținut efectueze exerciții
polifagie. mai mare de 5% HC fizice.
- ceapă: 6% HC
- ardei gras, gogoșar: 7% HC
- morcov, pătrunjel: 8% HC
- sfeclă roșie: 9% HC
- mazăre verde boabe: 14% HC
- linte uscată: 49% HC
- lapte dulce, bătut, iaurt:5%HC
Rog pacienta să efectueze exerciții
fizice (de la simpla plimbare în parc
până la 10 exerciții diferite care să
implice grupele majore de mușchi).
Nevoia de a Deficit de Pacienta sa aibă Evaluez nivelul de cunoștințe a Siofor 1000 mg x Pacienta cunoaște
învăța cum menținere a suficiente pacientei cu privire la boală și starea sa 2/zi. informațiile necesare
sa își sănătății din cunoștințe legate de de sănătate; despre boală;
păstreze cauza bolii boala Ofer pacientei informații despre boală Glicemie: 140 mg/dl.
sănătatea manifestat prin (tratament medical, regim alimentar,
cunoștințe recuperare, evoluția bolii etc.);
insuficiente.

57
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Nevoia de a Alterarea Pacienta să nu mai Asigur condiții optime de spitalizare; Administrez la Pacienta încă mai
evita confortului prezinte anxietate Învăț pacienta să practice tehnici de indicația medicului prezintă anxietate
pericolele psihic datorită în următoarele 24 h. relaxare, exerciții de respirație câteva Persedon 1cp/seara,
bolii manifestată minute înainte de culcare; per os
prin anxietate. Observ și notez calitatea, orarul
somnului;
Prevăd un timp pentru a permite
pacientei să-și exprime incertitudinile
și să fie sigur de prezența noastră.
19.05.2017 Nevoia de a Dificultate în a Pacienta să nu mai Recomand pacientei să consume zilnic Siofor 1000 mg x Pacienta a înțeles
se alimenta se alimenta și prezinte foame fructe, sucuri de fructe și sucuri de 2/zi. necesitatea regimului
și hidrata hidrata din excesivă; legume; alimentar;
cauza bolii Pacienta să respecte Rog pacienta să renunțe la consumul Pacienta a început să
manifestată prin regimul alimentar. excesiv de sare și la alimente bogate în efectueze exerciții
polifagie. grăsimi; fizice.
Cântăresc pacienta;
Rog pacienta să respecte programul și
orarul meselor.

58
Data Nevoia Diagnostic de Obiective Intervenții Evaluare
afectată nursing autonome delegate
Nevoia de a Deficit de Pacienta sa aibă Evaluez nivelul de cunoștințe a Siofor 1000 mg x Pacientei cunoaște
învăța cum menținere a suficiente pacientei cu privire la boală și starea sa 2/zi. informațiile necesare
sa își sănătății din cunoștințe legate de de sănătate; despre boală;
păstreze cauza bolii boala Ofer pacientei informații despre boală Glicemie: 120 mg/dl.
sănătatea manifestat prin (tratament medical, regim alimentar,
cunoștințe recuperare, evoluția bolii etc.);
insuficiente.

59
Diabetul zaharat

3.3.3. Epicriza

Pacienta H.E. a fost internată la data de 15.05.2017 până la data de


19.05.2017; pe perioada spitalizării a făcut tratament cu: diazepam, insulină.
Se externează cu stare buna la data de 19.05.2017 cu următoarele
recomandări:
 să urmeze tratamentul prescris de medic: Siofor 1000 mg 2 x zi;
 să respecte schema clasică a meselor zilnice (3 mese principale și două
gustări între ele);
 respectarea regimului alimentar:
 mai multe legume și fructe proaspete (evită pe cele cu conținut mare
de fructoză);
 consumul zilnic de lactate, însă cu un conținut scăzut de grăsime;
 cereale integrale, semințe, nuci;
 alimente cu conținut scăzut de proteine (pește, fasole etc.).
 control la medicul de familie după o lună.

60
Diabetul zaharat

ANEXE

Fig. 1. Aparatul digestiv

61
Diabetul zaharat

Fig. 2. Pancreasul

Fig. 3. Diabetul Zaharat de Tip I

62
Diabetul zaharat

Fig. 4. Diabetul Zaharat de Tip II

Fig. 5. Glucometru

63
Diabetul zaharat

Fig. 6. Injecție cu insulină

64
65
66
67
Diabetul zaharat

BIBLIOGRAFIE
 Borundel C. 2006. Medicină internă pentru cadre medii. Ed. Bic All;
 Buligescu L., Gheorghescu B., Pușcaș I., Teodorescu Exarcu I. 1982.
Fiziologia și fiziopatologia digestiei. Ed. Medicală;
 Dorobanțu E., Gal Gh., Seuchea M., Titircă L., Udma F., Bonaț V., Ivan
M. 2008. Îngrijiri acordate pacienților de către asistenții medicali. Ed.
Viața Medicală Românească;
 Grigore C., Sârbu V., Simion S., Nedelea S. 2011. Criterii de selecție a
pacienților cu diabet zaharat, pentru transplant. Ed. Semne;
 Ifrim M., Niculescu Gh. 1988. Compediu de anatomie. Ed. Științifică
Enciclopedică;
 Mogoș Gh., Ianculescu Al. 1973. Compediu de anatomie și fiziologie a
omului. Ed. Științifică;
 Ranga V., Teodorescu Exarcu I. 1970. Anatomia și fiziologia omului. Ed.
Medicală;
 Sandu V-D., Pașca C., Kiss E. 1999. Anatomia și fiziologia omului. Ed.
Presa Universitară Clujeană.

68

S-ar putea să vă placă și