Sunteți pe pagina 1din 2

Dreptul Finanțelor Publice– 04/03/2018

Principiile Procesului Bugetar


In procesul elaborarii, aprobarii, executarii si incheierii executiei bugetului de stat ar trebuii respectate citeva
principii si reguli:
- Principii Legale
- Principii Doctrinare
Principiile Legale
1. Principiul universalitatii – conform caruia veniturile si cheltuielile statului sunt include in buget in
sumele lor totale, brute. In aceasta situatie, toate veniturile si cheltuielile publice se vor realiza in cadrul
bugetului public. Principiul universalitatii prezinta citeva avantaje deoarece permite cunoasterea cit mai
exacta a veniturilor si cheltuielilor publice si permite identificarea unor legaturi intre unele venituri si
cheltuieli publice.
2. Principiul publicitatii – modalitatea in care legea bugetarea ajunge la cunostinta destinatarilor. Potrivit
acetui principiu, bugetul public cu toate componentele sale este adus la cunostinta opiniei publice.
Sistemul bugetar este transparent si deschis, aceste trasaturi evindetiindu-se prin dezbaterea publica a
proiectelor legilor bugetare cu prilejul aprobarii acestora. Dezbaterea publica a conturilor generale
anuale ale executiei bugetare, publicarea in Montorul Oficial sau utilizarea mijloacelor de informare
mass-media pentru a furniza informatii privind bugetele.
3. Principiul unitatii sau unicitatii – conform acestuia, veniturile si cheltuielile statului in sumele lor
globale/totale sunt trecute intr-un singur document. Exceptii sunt:
o elaborarea bugetelor anexa - care sunt bugete distincte de bugetul de stat, votate separat de
parlament
o conturile speciale de trezorerie ( conturi in asteptare) – care reflecta venituri ce nu sunt incasari
propriu zise ale bugetului de stat.
o Bugetele extraordinare – in care sunt trecute cheltuieli exceptionale determinate de anumite
situatii( de urgenta, calamitati naturale, crize economice, razboi, etc)
o Bugetele autonome – reprezentate in mare masura de bugetele locale.
o Rectificarea bugetara – pe parcursul bugetar intervin situatii in care veniturile extimate nu se
incaseaza sau in care cheltuielile initiale sufera modificari astfel incit se impune o rectificare
bugetara.
4. Principiul anualitatii bugetare – obligatia ca in fiecare an sa se intocmeasca o asementa estimare a
veniturilor si cheltuielilor statului. Veniturile sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an care
corespunde exercitiului bugetar. De aici decurg o serie de avantage si dezavantaze. Exceptiile de la
principiul anualitatii
o continuitate intre bugetele succesive – presupune continuarea exercițiului bugetar nou cu cifrele
bugetului vechi.
o Autorizarile de programe – flexiunea/derogarea se refera la operatiunile de investitii care au o
durata de peste un an. In acesta situatie, operatiunile sunt supuse unei duble autorizari:
 autorizarea plurianuala a programului de investitii.
 Autorizarea anuala a creditelor de plata/bugetar (reprezinta suma aprobata prin buget
reprezentind limita maxima pina la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului
bugetar) inscrise in proiectul de buget al fiecarui an.
 Atasarea operatiunilor la anul bugetar – apare din imposibilitatea efectuarii in totalitate in
cursul unui an a operatiunilor privind veniturile si cheltuielile astfel incit se impune
efectuarea unei parti din acestea in anul bugetar urmator.
 Reportul de credite bugetare -banii neutilizati din investitii siunt re-portati.
5. Principiul specializarii bugetare -confirma caruia veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se
aproba in buget pe surse de provenienta respectiv pe categorii de cheltuieli grupate dupa natura lor
economica si functionala ( conform clasificatiei bugetare).Conform Legii finantelor Publice, gruparea
veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o anumita ordine poarta denumirea de clasificatie bugetara. In
sine, clasificatia bugetara tine tot de modalitatea de exprimare a Legii Bugetare Anuale. Clasificarea
bugetara a cheltuielilor publice imbraca urmatoarele forme:
o Clasificatia economica - care cuprinde cheltuielile grupate dupa natura si efectul lor economic.
o Clasificatia functionala - cheltuieleile sunt grupate dupa destinatia lor.
6. Principiul unitatii monetare – toate operatiunile legate de buget sunt exprimate in moneda nationale.

Principiile doctrinare
1. Principiul neafectarii veniturilor – veniturile in totalitatea lor sunt utilizate pentru acoperirea tuturor
cheltuielior. Prin acest principiu de introduce interdictia ca un anumit venit bugetar sa fie destinat
acoperirii unei anumite cheltuieli ( Veniturile se depersonalizeaza). Exceptiile sunt fondurile speciale,
donatii, sponsorizari, etc
2. Principiul realitatii bugetare - conform caruia orice contructie bugetara trebuie sa tina cont de realitatile
obiective astfel incit statul sa nu se confrunte cu dificultati financiare in cursul executiei bugetare.
3. Principiul echilibrului bugetar ( aka principiul de aur al gestiunii bugetare sau cheia de bolta a finantelor
publice) – deficit sau excedent bugetar in cazul in care echilibrul nu exista.

Regulile procesului bugetar- privesc in special cheltuielile si sunt urmatoarele:


- Cheltuielile bugetare au o destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in
legile bugetare.
- Nici o cheltuiala nu poate fii angajata, lichidata, ordonantata, si platita daca nu exista baza legala pentru
aceste operatiuni si daca nu exista prevederi bugetare in acest sens.

S-ar putea să vă placă și