Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE INITIALA

DOMENIUL estetic și creativ – educație plastică


GRUPA mica

COMPORTAMENTE TEMA TOTAL


MĂSURABILE ACTIVITĂȚII / ITEMI PUNCTAJ MAXIM
MIJLOC DE
REALIZARE
1. Să redea tema plastică Recunoașterea culorilor folosite 1 punct/
respectând culorile si redarea corecta a acestora in Identificarea 4 puncte
indicate; tablou; corectă
2. Să obțină efecte „Nori Obtinerea unor efecte plastice 1 punct/ enunț
plastice folosind pufosi” deosebite in vederea relizarii 3 puncte
tehnicile învățate; Pictura unui produs original;
3. Să execute exercițiile Executarea corecta a exercitiilor 2 puncte/
de încălzire a mușchilor de incalzire a muschilor mici ai originalitate 2 puncte
scurți ai degetelor. mainii;
4. Să execute corect Argumentarea respectării unor 1 punct / 1 punct
procedeul de reguli simple de conduită. exprimare
amestecare a culorilor
in spațiul plastic;

DOMENIUL estetic și creativ – educație muzicală


GRUPA mica

COMPORTAMENTE TEMA TOTAL


MĂSURABILE ACTIVITĂȚII / ITEMI PUNCTAJ MAXIM
MIJLOC DE
REALIZARE
5. Să descrie acțiunile pe Recunoașterea importanței 1 punct/ 1 puncte
care le îndeplinesc „Gospodinele”- activitatilor gospodaresti în exprimare
copiii prezentați în Cântec jocurile copiilor ca
cântec/imagine. modalitate de petrecere a
6. Să enumere câteva timpului într-un mod
aspecte din viata de distractiv.
familie. Descrierea unor aspecte 1 punct/ 1 puncte
7. Să intoneze corect generale din viata de familie exprimare
melodia jocului cu text și Joc muzical prezentate în textul jocului
cânt (intervale de „Scaunelele muzical.
secundă și terță, măsuri dansatoare” Interpretarea corectă cu sau 2 puncte/
de pătrimi și doimi). fără acompaniamentul interpretare 6 puncte
8. Să execute mișcările educatoarei a melodiei .
jocului, concomitent cu Exersarea atenției și 1 punct / 2 punct
interpretarea melodiei. memoriei prin executarea corectitudine
unor mișcări simple de
brațe și trunchi concomitent
cu intonarea unei melodii.