Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a II-a C
INVĂŢĂTOR: Ceban Silvia
DISCIPLINA: Matematica
DATA: 18-10-2017
MODULUL II: Adunăm rezervând şi scădem împrumutând.
SUBIECTUL: Rezolvarea problemelor cu două operaţii: cu plan şi cu justificări.
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
Competenţa specifică: Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizând achiziţiile matematice.

Subcompetenţe Obiective operaţionale:


La sfâşitul lecţiei, elevul va fi capabil:
1.5.Rezolvarea problemelor,
justificând în cuvinte proprii O1 -să rezolve probleme cu două operaţii cu plan si cu justificări;
etapele rezolvării. O2- să justifice în cuvinre proprii etapele de rezolvare ale problemei;
O3-să formuleze probleme pornind de la enunţ /schemă/tematică/rezolvare dată;
1.6.Formularea de problem O4- să demonstreze deprinderi de autoevaluare;
pornind de la: enunţ O5-să coopereze în vederea realizării sarcinilor de grup;
incomplete;
schemă; operaţii aritmetice;
tematică.

Tehnologia didactică a lecţiei:

а) forme de organizare: frontal, individual, în grup, în perechi


в) metode, procedee şi tehnici: conversaţia, exerciţiul, analiza, sinteza, algoritmul, problematizarea, schematizarea, descoperirea, brainstormingul,
observaţia, învăţarea prin cooperare.

c) mijloace instrucţionale:lapp-top, ecrn, fişe pentru lucru în grup/în perechi, carioca, creta, tabla.
Resurse informaţionale şi metodologice:
1. Curriculumul şcolar pentru clasele I-IV, Chişinău, 2010
2. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învăţămînt. Chişinău: Lyceum, 2011.
3. Metodologia privind implimentarea Evaluării Criteriale prin Descriptori clasele I-II
4. L. Ursu, I. Lupu, Iu. Iasinschi, Matematica, manual pentru clasa a II, ed.Prut Internaşional, 2015
5. L. Ursu, Matematica, Caietul elevului, ed. Prut Internaşional, 2011

Momentele Conţinutul lecţiei Strategii didactice


Obiective

lecţiei Res Sarcini didactice Metode, Mijloace Forme de Evaluarea


urse procedee şi organizare
de tehnici
timp didactice
Evocaea 1 Asigur atmosfera de lucru în clasă.
Scrisoare călătoare de la Rândunel

1 Dragi prieteni, eu trebuie să pornesc în lunga Ecran Frontal


mea călătorie. Stiţi deja cât de mult am de zburat. Problematizarea Lapp-top Individual
O5 Pentru a putea să ajung mai uşor la destinaţie
trebuie să înfrunt mai multe curente de aer .Vă PPT
rog pe voi să mă ajutaţi!
Rezolvând cu succes fiecare sarcină mă veţi
ajuta să ajung cu bine în Africa.
Aprecieri
verbale
5 1.Calcul mental.
Realizarea Observaţi graficul care arată câte păsări au vizitat Frontal
sensului curtea şcolii săptâmâna trecută. Individual
Manual
Cretă
1.Observaţi diagrama , răspundeţi la
întrebări scriind numărul potrivit
exerciţiul
observaţia
analiza
calcul mental

2 Frontal

-În ce zi au fost cele mai multe păsări în curtea


1 şcolii?Câte? 35
-În care zi au fost cu 15 păsări mai puţine decât
luni?Câte? 20 Asaltul de idei
-Când au fost cu 25 păsări mai multe decât marţi ?
Câte? 30 Conversaţia Evaluarea
1 -Află suma păsărilor care au vizitat curtea şcolii pe proces
luni şi miercuri. 45
-Câte păsări au fost în primele trei zi le? 50
-Cu câte păsări au fost mai multe duminică decât
marţi? 25
- În care zi au vizitat curtea şcolii jumătate din nr. Descoperirea
păsărilor de duminică? 15
4 - În care zi au fost cele mai puţine păsări în curtea Fişa Criterii
O3 şcolii? Câte? 5 de succes Individual
Brainstorming- frontal
- De ce vin păsările în curtea şcolii? ul Fişe pentru
- Ce fel de păsări vin?(sedentare ) lucru în grup Aprecieri
- Daţi exemple de păsări sedentare. verbale
2. Ordonaţi nr. descrescător, apoi întorcând Marchere frontal
O1 6 fişele veţi obţine cuvântul-cheie al lecţiei de azi.
90 50 35 30 25 20 15 5 Analiza
O2 P R O B L E M E Sinteza
Explicaţia
- Spuneţi cuvinte-acţiuni potrivite care vor În grup Autoevalua
15 explica ce putem face cu problemele rea
-vom crea Schematizarea
-vom rezolva Algoritmul
O3 -vom explica Explicaţia Evaluarea
-vom afla secvenţială

3. Alcătuiţi o problemă despre păsări după


exerciţiul dat. autoevaluar
48 – (16 + 27) = Învăţarea prin ea
-Ce tip de problemă aţi alcătuit? cooperare
-Cum pleacă păsările în acest caz?
- Imaginaţi-vă că păsările pleacă pe rând. Evaluarea
Care ar fi exerciţiul problemei? reciprocă
(48 – 16) – 27 =
O1
4.Rezolvaţi problema (pagi.27 pr.3 c.elev)

Să ne amintim etapele de rezolvare ale


problemelor!

O3 Aprecieri
verbale
Schematizarea
O1 REZOLVAREA 7.Am scris
PROBLEMELOR răspunsul
COMPUSE problemei
corect şi
Creioane
complet. Algoritmul colorate
5. Am
efectuat
corect
calculele
4 Am ales Cu mai
corect multe
numerele
ezitări

pentru
fiecare
Ecran
operaţie.
O1 5 2. Am evidenţiat 3. Am indicat
Cu mici
ezitări Lapp-top autoevaluare
O3 valorile
necunoscute
întrebarea
problemei prin
PPT
O4 prin indicarea evidenţierea Corect Autoevalua
semnului de semnului de
Reflecţia întrebare întrebare
autoevaluare rea
1. Am indicat datele
2 cunoscute
Fişe pentru Individual
O4 5.Lucru în grup lucru în frontal
PPT perechi
I grup
 Alcătuiţi oral o problemă după schema
dată. Rezolvaţi-o cu plan .
2 Erau ... 68 păsări
Extinderea Au zburat ... ? păsări
în perechi
Au rămas ... ?( 16 şi 15 ) Asalt de idei
II grup

 Rezolvaţi problema cu justificări şi prin


exerciţiu. descoperirea
Elevii unei şcoli au sădit 27 de arţari, salcâmi
cu 8 mai mulţi , iar tei cât arţari şi salcâmi la un
loc.
Câţi copaci au sădit copii în total?
III grup

 Scrieţi pe liniile de mai jos enunţul unei


probleme după schemă.

... 30 lei

... 40 lei 100 lei

... ? lei

Rezolvare prin exerciţiu.

6.Lucru individual (pagi.26 pr.1 c. elev)

Mulţumesc pentru ajutor,


dragi amici!

Sunteţi cei
mai buni!!

Iată că am ajuns!!

Azi la lecţie
Mi-a plăcut.....
A fost uşor.....
Mi s-a părut dificil....
Mai trebuie să exersez la....
7.Află mai mult!

În timpul călătoriei spre ţările calde unele păsări


zboară doar noaptea, altele numai ziua.
Rândunelele, hulubii sălbatici, gâştele şi raţele
sălbatice zboară ziua. Grangurii, muscarii şi alte
păsări de pădure zboară numai noaptea. Pentru a
nu se pierde de cârd ele scot nişte sunete
caracteristice.
Există păsări migratoare-pietoni ( cristeiul), care
parcurg pe jos cea mai mare parte a rutei. Doar
apele le traversează în zbor.
CRISTEIUL
pasărea-pieton
REZOLVAREA 7.Am scris
PROBLEMELOR răspunsul
COMPUSE problemei
corect şi
complet.

5. Am
efectuat
corect
calculele
4 Am ales Cu mai
corect multe
numerele
ezitări

pentru
fiecare
operaţie. Cu mici
ezitări
2. Am evidenţiat 3. Am indicat
valorile întrebarea
necunoscute problemei prin
prin indicarea evidenţierea Corect
semnului de semnului de
întrebare întrebare

1. Am indicat datele
cunoscute