Sunteți pe pagina 1din 16

SUSPENSIA

Nume:Tanase Gheorghe-Alexandru
Materie: Simularea sistemelor in ingineria autovehiculelor

Grupa:1191
Cuprins

1. Memoriu tehnic.................................................................................................................................2
2. Rol funcțional ................................................................................................................................2
3.Clasificare ......................................................................................................................................3
4. Părți componente ...........................................................................................................................6
5. Soluții constructive.......................................................................................................................14

6.Principalele avantaje și dezavantaje ale ambelor sisteme .............................................................. 15


7.Bibliografie....................................................................................................................................16
1. Memoriu tehnic
1.1. Definiție
Sistemul de suspensie este un mecanism care face legătura între roți și caroseria mașinii.
Sistemul de suspensie transmite uniform forțele (greutatea) ce acționează asupra vehiculului
către suprafața de rulare (șosea) și, în același timp, îl izolează de forțele ce apar dinspre calea de
rulare, îmbunătățind astfel confortul și manevrabilitatea acestuia. (Fig. 1.1)

Fig 1.1. Sistemul de suspensie punte față și punte spate.[6]

2. Rol funcțional
Sistemul de suspensie este un sistem format din elemente elastice ce se dispun, după caz
între cadru și punți, între cadru și roți sau între caroserie și roți (realizând legătura elastică cu
amortizare între acestea), având rolul de a reduce eforturile dinamice (șocurile) transmise de roți
din cauza neregularităților drumului, cât și reducerea oscilațiilor concomitent cu asigurarea
stabilității în mers a automobilului.
Suspensia automobilului este destinată să atenueze sarcinile dinamice ce se transmit de la
drum, să imprime oscilațiilor caracterul dorit (asigurând prin aceasta confortabilitatea necesară)
și să transmită forțele care acționează asupra roților și asupra cadrului (caroseriei).
Oscilațiile care apar la trecerea automobilului peste neregularitățile drumului influentează
calitățile tehnice de exploatare ale acestuia, în primul rând caracterul lin al mersului, calitățile de
tracțiune, stabilitatea, maneabilitatea și durabilitatea.
3. Clasificare [1]
Clasificarea sistemului de suspensie se face după mai multe criterii:
a) După tipul dispozitivului de ghidare, suspensiile se împart în:
 suspensii dependente, caracterizate printr-o legătură rigidă între roțile aceleași
punți (între roțile din stânga și din dreapta), iar ridicarea sau coborârea unei roți,
produsă de denivelările căii de rulare, determină schimbarea poziției și pentru
cealaltă roată (Fig. 1.2 a);
 suspensii independente, la care lipsește legătura directă dintre roțile aceleași punți,
iar schimbarea poziției unei roți nu influențează și poziția celeilalte roți (Fig. 1.2
b, c, d). În funcție de planul în care se deplasează roata la ridicarea ei se
deosebesc: suspensii independente cu deplasarea roților în planul transversal, în
planul longitudinal sau concomitent în ambele plane precum și în plan vertical.

Fig. 1.2. Tipuri de suspensie pentru autovehicule [1]


Față de suspensia dependentă, suspensia independentă prezintă următoarele avantaje:
îmbunătățirea confortului prin reducerea masei nesuspendate, ținută de drum mai bună (deoarece
deplasările roților nu se mai influențează reciproc), reducerea oscilațiilor de ruliu ale caroseriei și
îmbunătățirea stabilității automobilului.
Opțiunea pentru o suspensie sau alta se face în funcție de tipul și destinația automobilului,
prin aprecierea cerințelor de confort, maniabilitate, stabilitate și costuri.
Prin legarea roților unei punți de cealaltă sau a roților de pe aceeași parte între ele se
obține suspensia cu interacțiune.
b) După tipul elementului elastic, suspensiile pot fi:
 Suspensii cu elemente metalice;
 Suspensii cu elemente nemetalice;
 Suspensii mixte;
c) După tipul caracteristicii elementelor elastice, suspensiile pot fi:
 Suspensii cu caracteristică liniară;
 Suspensii cu caracteristică neliniară în trepte;
 Suspensii cu caracterisitcă neliniară progresivă;
d) În funcție de comportamentul suspensie pot fi:
 Suspensie pasivă: Sub această denumire putem include toate sistemele de
suspensie convenționale / tradiționale. Principala caracteristică a acestora este
aceea că odată instalate pe mașină, parametrii suspensiei (duritate, garda la sol) nu
pot fi controlați din exterior. Toate arcurile și amortizoarele tradiționale sunt
considerate elemente de suspensie pasivă.
 Suspensii reactive: Toate sistemele de suspensie tradiționale sunt de asemenea
reactive. Când o roată trece peste o denivelare, schimbarea de poziție a acesteia
determină suspensia să se comprime sau să se extindă, ca răspuns. Într-un mod
asemănător, virarea, frânarea sau accelerația determina mișcări ale suspensiei,
permițând caroseriei să se încline lateral sau față/spate. În acest grup putem include
sisteme de suspensie ce sunt capabile să controleze garda la sol în funcție de
schimbările în greutate sau în forțele aerodinamice. Acest sistem este de asemenea
capabil să reacționeze la încărcări interne, precum balansul lateral, și să
contracareze efectele.
 Suspensie semi-activă: Principala caracteristică a sistemului semi activ o
reprezintă capacitatea suspensiei de a-și schimba continuu coeficientul de
amortizare, făcând amortizorul mai dur sau mai moale, în funcție de starea
drumului. Acest lucru se realizează prin conectarea la o unitate electronică de
control a 4 amortizoare cu coeficient de amortizare reglabil. Uneori, în afară de
soluția tandemului cu un arc tradițional, aceste amortizoare pot fi
combinate/împerecheate cu diferite soluții de reglare automată a gărzii la sol,
precum și cu sisteme tip Hydropneumatic, Hydrolastic, sau Hydragas.
Principalele avantaje ale suspensiei semi-activa sunt:
- garda la sol reglabilă, opimizată pentru confort și manevrabilitate
- posibilitatea de a regla tăria suspensiei
- suspensia se va regla automat în funcție de condițiile de drum
- dimensiuni similare cu sistemele de suspensie
 Suspensie activă: Sistemul de suspensie activa are capacitatea de a-și ajusta
parametrii de funcționare în mod continuu în funcție de condițiile de drum.
Sistemul monitorizează constant diferiți parametri și ii reglează singur. Sistemul
de suspensie activ are un computer care comanda către fiecare roata când, în ce
direcție, ce distanta și cit de repede sa se miște. Computerul ia aceste decizii prin
intermediul unei rețele de senzori care măsoară spre exemplu, viteza mașinii,
accelerările laterale și longitudinale și fortele de accelerare pe fiecare roata. Dupa
aceasta computerul trimite comanda la roata pentru a obține direcția ideala în
situația existenta.
e) După construcția sistemului de suspensie pot fi:
 Suspensie Tradițională: În această configurație amortizorul nu este o parte
structurală a sistemului de suspensie. Aceasta înseamnă că dacă ar fi stricat sau
chiar ar lipsi, este totuși posibil ca mașina să poată fi condusă până la primul
service pentru a fi reparată. În această situație poziția roții (dată de brațul inferior
și superior) precum și înălțimea sa și șosea (dată de arc ) va rămâne la fel. La
sistemul tradițional de suspensie amortizorul și arcul sunt întotdeauna montate
separat. Amortizorul folosit în acest sistem de suspensie se numește amortizor
tradițional. Cele mai des întâlnite soluții de fixare a amortizorului sunt:
1) Tip bucșă / bucșă
2) Tip bucșă / tijă filetată
3) Tip tijă filetată / tijă filetată
4) Tip tijă filetată / Tip suport U
 Suspensie MacPherson: Amortizoarele pot fi folosite la ambele punți ale
automobilului sau numai la puntea din față, soluția întâlnită mai ales la
autocamioane. Principiul de funcționare a amortizorului hidraulic se bazează pe
transformarea energiei mecanice a oscilației în energie termică. Majoritatea
amortizoarelor sunt cu dublă acțiune, lucrând în ambele sensuri, și anume la
apropierea roților caroserie opun rezistență mică, la depărtarea roților de caroserie
opun rezistență mai mare.

4. Părți componente [1], [4]


Sistemul de suspensie al automobilelor se compune din:
 elemente elastice
 dispozitive de ghidare
 elemente de amortizare
Elementele elastice contribuie la micșorarea sarcinilor dinamice verticale, provocând
oscilațiile caroseriei de amplitudine și frecvențe cât mai suportabile pentru pasageri și care să nu
dăuneze încărcăturii pe care o transportă.
Elementele elastice metalice ale suspensiei. Elementele elastice metalice întâlnite în
construcția de automobile pot fi:
 arcuri cu foi
 arcuri elicoidale
 bare de torsiune

Arcurile cu foi se folosesc atât la suspensia dependentă cât și la cea independentă,


deoarece asigură nu numai legatura elastică dintre cadru și roți, dar permit și transmiterea
forțelor de împingere și de frânare, respectiv a momentelor generate de aceste forțe asupra
cadrului. Ele pot fi dispuse longitudinal sau transversal pe cadrul automobilului.
Un arc cu foi se compune din: foaia principală, prevăzută cu ochiuri de articulație în care
se introduc fie bucșe de alunecare din bronz, fie bucșe din cauciuc vulcanizat, atât la foaia
principală cât și la bolțul de articulație; foile secundare; bridele de strângere; bulonul central.
Legătura dintre arcul cu foi și cadru, în cazul dispunerii longitudinale, depinde de
constructrucția punții respective, din punctul de vedere al preluării eforturilor de împingere și de
reacțiune al momentelor. În cazul când forțele de împingere și de reacțiune se preiau de arcurile
longitudinale, legătura arcurilor cu cadrul se poate realiza prin bolț de articulație fix, în față și
cercel deasupra, la spate (Fig. 1.3); prin bolț de articulație fix, în față și cercel dedesubt, la spate;
prin bolț de articulație fix, în față și sprijin cu alunecare, la spate.
Atunci când împingerea și reacțiunea sunt preluate de piese speciale, legătura dintre arc și
cadru se poate realiza: cu cercel la ambele capete, cu sprijin în blocuri de cauciuc la ambele
capete, cu sprijin cu alunecare la ambele capete.

Fig. 1.3. Suspensia cu arcuri în foi [1]

1 – articulație simplă; 2 – foi de arc; 3 – punte; 4 - roată motoare; 5 – bride de fixare;


6 – articulație mobilă; 7 – cadrul automobilului

Arcurile elicoidale. În cazul utilizării arcurilor elicoidale, ca elemente elastice ale suspensiei, în
construcția punții se prevăd elemente de ghidare, arcul elicoidal fiind capabil să preia numai
forțe ce acționează pe direcția axei sale.
În general, arcurile elicoidale lucrează prin comprimare. În acest caz, capetele arcului se
șlefuiesc plan și se reazemă pe piese de sprijin prevăzute cu locașuri cu diametru corespunzător,
iar în unele cazuri cu ghidaj interior.
Arcurile elicoidale se execută din bare de oțel înfășurate după o elice. Înfășurarea barei în
elice se poate face după un cilindru, în care caz se obțin arcuri elicoidale cilindrice sau după un
con, rezultând arcuri elicoidale conice.
Arcurile elicoidale se folosesc, mai ales, la suspensia cu roți independente. La acest tip de
arcuri nu mai apare frecarea internă ca la arcurile cu foi și din această cauză, suspensia cu arcuri
elicoidale necesită folosirea unor amortizoare. În funcție de construcția punții independente,
arcul elicoidal se dispune: între cadru și brațul superior (Fig. 1.4), între cadru și brațul inferior.

Fig. 1.4. Suspensie independentă cu arc elicoidal [4]

1 – arc elicoidal; 2 – amortizor telescopic; 3 – cadrul automibilului; 4 – articulație;

5 – braț superior; 6 – braț inferior; 7,8 – articulații cilindrice


La suspensiile dependente, arcul elicoidal se montează între cadru și punte și preia numai
forțele verticale ce apar între pneu și calea de rulare (Fig. 1.5).
În comparație cu arcurile cu foi, arcurile elicoidale ocupă un spațiu mai mic și au o
greutate mai redusă.

Fig. 1.5. Suspensie dependentă cu arc elicoidal [4]

1 – arcuri elicoidale; 2 – brațe laterale (elemente de ghidare); 3 – braț central (element de ghidare);
4 – amortizoare telescopice; 5 – limitatoare elastice; 6 – bară transversală stabilizatoare.

Bare de torsiune. Arcul bară de torsiune, folosit ca element elastic al suspensiei, asigură
acesteia o serie de avantaje ca: durabilitate ridicată, greutate mică a maselor nesuspendate,
distribuție mai avantajoasă a sarcinilor pe cadru, lipsa frecării interne. Aceste bare au insă un
proces tehnologic de execuție mai complicat, dispunerea pe automobil mai incomodă și necesită
lungimi mari de lucru.(Fig. 1.6)
Bara de torsiune nu preia forțele longitudinale și transversale, astfel încât folosirea acestor
elemente elastice necesită prezența elementelor de ghidare în suspensia automobilului.
Aceste arcuri se realizează în variantele: o singură bară de torsiune de secțiune circulară sau
dreptunghiulară; mai multe bare de torsiune de secțiune circulară sau din lamele suprapuse.
Barele de torsiune pot fi dispuse longitudinal sau transversal.
La majoritatea automobilelor, barele de torsiune se utilizează ca stabilizatoare, al căror rol este
acela de a micșora înclinările automobilului în jurul axei longitudinale.

Fig. 1.6. Bară de torsiune [5]

Elementele nemetalice ale suspensiei. Elementele elastice nemetalice folosite în


sistemul de suspensie al automobilelor sunt de tipul: arcuri din cauciuc, pneumatice și
hidropneumatice.
Arcurile din cauciuc se utilizează în suspensia automobilului fie ca tampoane limitatoare,
amortizoare de șocuri, fie ca elemente elastice suplimentare (folosirea lor ca elemente elastice
principale fiind mai rară).
Suspensia pneumatică s-a răspândit, în special, la autocamioane grele, la autotrenuri și la
autobuze. Elementul activ în acest caz este aerul închis în niște elemente elastice. Prin
modificarea presiunii aerului din elementele elastice, se reglează automat rigiditatea suspensiei,
astfel încât săgeata și frecvența oscilațiilor rămân constante, indiferent de valoarea sarcinii.
Suspensia hidropneumatică utilizează în locul aerului un lichid de lucru.

Amortizoarele suspensiei. Amortizoarele folosite în suspensia automobilelor disipează


rapid energia oscilațiilor verticale ale caroseriei și ale roților prin transformarea ei în energie
calorică cedată mediului ambiant.(Fig. 1.7)
Ele se montează în paralele cu elementele elastice principale ale suspensiei și reprezintă
un element de bază în asigurarea confortului și siguranței circulației.
Cele mai utilizate amortizoare sunt cele hidraulice telescopice. Principiul de funcționare
al amortizorului hidraulic este bazat pe strangularea unui lichid prin orificii calibrate. Principala
funcție a amortizoarelor este de a micșora vibrațiile caroseriei și ale roții, în acest mod menținând
un contact ferm și constant între roată și drum.
Amortizoarele pot fi folosite la ambele punți ale automobilului sau numai la puntea din față,
soluție întâlnită mai ales la autocamioane. Principiul de funcționare a amortizorului hidraulic se
bazează pe transformarea energiei mecanice a oscilației în energie termică, la trecerea forțată a
unui lichid special, dintr-o cameră a amortizatorului în alta, printr-un orificiu calibrat.
Majoritatea amortizatoarelor sunt cu dublă acțiune, lucrând în ambele sensuri, și anume: la
apropierea roților de caroserie opun rezistență mică; la depărtarea roților de caroserie opun
rezistență mai mare.
Fig. 1.7. Construcția amortizorului telescopic [7]
1. Capul inferior; 2. Corpul pistonului de comprimare; 3. Discurile pistonului de comprimare; 4.
Discul superior al pistonului de comprimare; 5. Arcul pistonului de comprimare; 6. Semisfera pistonului
de comprimare; 7. Discul rigid al pistonului de comprimare; 8. Piulița supapei de destindere; 9. Arcul
supapei de destindere; 10. Pistonul amortizatorului; 11. Discul de fixare a supapei de destindere; 12.
Discurile pistonului de destindere;13. Segmenții pistonului; 14. Șaiba piuliței pistonului de destindere;15.
Discul superior al pistonului de destindere;16. Discul supapei de comunicare; 17. Arcul supapei de
comunicare; 18. Discul limitator; 19. Rezervor; 20. Tijă; 21. Cilindru; 22. Tub rezervor; 23.
Bucșa de ghidare a tijei; 24. Inel de etanșare a rezervorului; 25. Discul sistemului de etanșare; 26.
Element de etanșare; 27. Garnitura inelului de siguranță; 28. Inel de siguranță; 29. Piulița rezervorului;
30. Capul superior; 31. Piulița de fixare a capului superior; 32. Groiver; 33. Discul pernei de fixare a
amortizatorului; 34. Perna (tampon); 35. Bucșă; 36. Tub; 37. Element de amortizare a tijei; 38. Bucșa de
fixare a capului inferior cu cauciuc.

Amortizorul bitubular

Fig.1.8. Amortizorul bitubular [2]

În figura 1.8 este prezentată schema de principiu a amortizorului hidraulic telescopic


bitubular. Capul superior 1, de care este fixată tija 2 cu pistonul 8, este prins de partea suspendată
a automobilului, iar capul inferior 13, solidar cu tubul rezervor 5, de partea nesuspendată. Tubul
interior 4 (cilindrul de lucru) este umplut cu lichid special pentru amortizoare. În cursa de
destindere, lichidul din partea superioară a pistonului 8 este comprimat și trimis prin supapa de
destindere 10 în partea inferioară. Volumul generat de piston la partea inferioară este mai mare
decât volumul lichidului împins în jos, cu volumul tijei care iese din tubul 4. Diferența se
completează cu lichidul din camera de compensare 14 (spațiul dintre tubul rezervor 5 și tubul
interior 4) care pătrunde prin supapa de admisie 11 datorită depresiunii creată sub piston și a
pernei de aer comprimat din partea superioară a camerei de compensare. În cursa de comprimare,
lichidul de sub piston trece prin supapa de comunicare 9 în partea superioară a tubului 4. O parte
din lichid (egală cu volumul tijei introdus în tubul 4) trece prin supapa de comprimare 12 în
camera de compensare 14. Tubul 6 servește la protecția tijei pistonului, iar inelul 3 la etanșarea
amortizorului.
5. Soluții constructive
Am ales să studiez trei sisteme de suspensie de pe trei autovehicule diferite, cu aceeași
capacitate cilindrică.
Caracteristici Audi A4 VW Passat Skoda Octavia II
tehnice 1.9 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI
Capacitate cilindrică 1896 1896 1896
3
cm
Putere 85/4000 74/4000 77/4000
kW
Cuplu 285/1900 250/1900 250/1900
Nm
Viteza maximă 201 191 192
Km/h
Greutatea proprie a 1390 1326 1285
autovehiculului
kg
Tipul sistemului de Independent, McPherson Multi-link Independent, McPherson
suspensie față Arcuri elicoidale Arcuri elicoidale Arcuri elicoidale

Fig. 1.9. Sistemul de suspensie McPherson [6]


Fig. 1.10. Sistemul de suspensie Multi-Link [8]

6.Principalele avantaje și dezavantaje ale ambelor sisteme


Punte rigidă
1 Avantaje

 Cost scăzut
 Durata de viață
2 Dezavantaje

 Direcție imprecisă
 Contact imperfect mai mare între roată și drum
Suspensie independentă
1 Avantaje

 Contact mult îmbunătățit între roată și drum


 Confort ridicat
2 Dezavantaje
 Cost mai mare
 Soluție constructivă mai complex
Principalele avantaje ale suspensiei semi-active sunt:

 Avantaje

 Dezavantaje

1. Gardă la sol reglabilă, optimizată pentru confort și manevrabilitate


2. Posibilitatea de a regla tăria suspensiei
3. Suspensia se reglează automat în funcție de condițiile de drum
4. Dimensiuni similare cu sistemele de suspensie tradiționale

7.Bibliografie

[1] Drăghici, I, Ivan, M, ș.a. Suspensii și amortizoare, Editura Didactică și Pedagogică,


București, 1985.

[2] Frăţilă, Gh. Calculul şi construcţia automobilelor, Editura Didactică şi Pedagogică,


Bucureşti, 1979.

[3] Rus, I Autovehicule Rutiere, Editura Sincron, Cluj-Napoca, 2002.

[4] Untaru, M. ş.a. Calculul şi construcţia automobilelor, Editura Didactică şi Pedagogică,


Bucureşti, 1982.

[5]***https://www.totalauto.ro%252Fwp-content%252Fuploads%252F2009%252F01%2
52Fantiruliu-volvo-xc90.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.club4x4.ro%252Farchi ve
%252 Findex.php%252Ft-47812.html%3B375%3B233\

[6]***https://www.autolatest.ro%252Fupl%252Fimgupl%252Fnews
%252F2009%252Fpopup%252Fsuspensia-mac-pherson-22146.jpg%3Bhttp%253A%252F
%252Fwww.autola test.ro%252Feditorial-auto%252Fsuspensia-mac-pherson
%3B778%3B583

[7]*** http://www.scribd.com/doc/56396211/SISTEMUL-DE-SUSPENSIE#scribd

[8]*** http://vwforum.auto-bild.ro/topic/98447-golf-vii-informatii-utile/

S-ar putea să vă placă și