Sunteți pe pagina 1din 6

Detaliile clasei

Profesor: Clasa: a VI-a B Nr de elevi Timp


Vlasceanu Marius Data:21.10.2020 inscrisi: 12 45 min.

Topic/Unitate de Titlul: Tipul lectiei: Forma de


invatare ’Concepte de baza in Fizica Lectie de organizare: frontal,
‚Concepte de baza in Fizica’ -Recapitulare-’ recapitulare si individual.
sistematizare
Contextul clasei
Obiective de invatare Competente derivate:
Elevii studiază concepte si marimi
Competenţe specifice şi exemple de 1. Cognitive
fizice de baza in studiul disciplinei
activităţi de învăţare: a) Identificarea importantei
si in viata cotidiana necesare
cunoasterii marimilor
avansarii in cunoasterea Fizicii.
-1.1. Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice, a unitatilor de
fizice în cadrul unor investigaţii simple; masura si a Elevii provin in majoritate din
instrumentelor de familii cu probleme (divorturi,
- evocarea de cunoştinţe şi de observaţii cu privire familii monoparentale in urma
masura;
la mărimi fizice, măsurare, instrumente de decesului unui parinte, familii
b) Identificarea importantei
măsură, unităţi de măsură care nu au studiat sau care nu s-
transformarii dintr-un
- observarea şi descrierea unor fenomene şi submultiplu intr-un au descurcat in a-si supraveghea
proprietăţi fizice observate în activitatea cotidiană multiplu si invers. si ajuta copiii.)Un elev are
(de exemplu: mişcarea autoturismelor, topirea, probleme de sanatate la nivel
2. Procedurale cerebral (spectru autist). Dintre
dilatarea etc.) a) Transformarea dintr-o acestia exista un elev motivat, doi
-generalizarea şi comunicarea rezultatelor unitate de masura in alta care se straduiesc si reusesc
investigaţiilor in cadrul aceleiasi marimi sporadic sa faca fata cerintelor,
fizice(I); cativa care sunt dornici dar cand
2.1. Identificarea în natură și în aplicații tehnice
3. Atitudinale parasesc clasa se demotiveaza si
uzuale a fenomenelor fizice studiate
a) dezvoltarea gândirii nu reusesc un progres prea mare.
- recunoaşterea corpurilor, proprietăţilor fizice, critice și a capacității de Nu o interactiune apreciabila cu
substanţelor, unităţilor de măsură, instrumentelor generalizare; mediul inconjurator si experiente
de măsură, fenomenelor fizice din natură şi din ce asigura intelegerea mai facila a
procese tehnologice; lucrurilor din Fizica.
3.3. Formularea unor concluzii simple cu privire
la datele obţinute şi la evoluţia propriei
experienţe de învăţare

- formularea răspunsurilor la întrebări simple


adresate de profesor, de tipul: “Ce am făcut?”,
„Ce am observat?”, „Ce a fost greu?”, „Ce a fost
uşor?”, „De ce?”, „Ce am învăţat?”, „Unde putem
aplica ceea ce am învăţat” etc
Metode folosite:

- problematizarea;
- conversatia euristica;
- conversatia catihetica;
- conversatia de consolidare.

LESSON ACTIVITIES
Timp Activitatea de invatare Activitatea elevilor Resurse

1. Comunicarea așteptărilor: Elevii vor fi Elevii vor comunica starea lor Tabla & marker
informați că profesorul lor se așteaptă ca
Moment Manualul
elevii să asculte ceea ce se discută în clasă
organi- și să își exprime liber punctul de vedere,
Elevii vor asculta așteptările pe care Laptop
profesorul le are de la ei și își vor formula
zatoric  comunicând și vorbind pe rând, pentru a Videoproiector
la rândul lor așteptări de la oră;
(5 min) îndeplini obiectivele;
Captarea atentiei: se va face vizionand un
Elevii sunt atenti la video si isi scriu in
scurt video
caiet o idee legata de ceea ce au vazut.
https://www.youtube.com/watch?
v=E1jHWqyErHA
Prezentarea titlului noii lecții: acesta va fi Elevii vor nota în caiete titlul noii lecții;
notat pe tablă de către profesor dupa ce se
face captarea atentiei.
Prezentarea obiectivelor si a importanței Elevii vor fi informati despre obiectivele
lecției: Elevii vor fi informati despre lectiei, vor asculta activ si vor definitiva
obiectivele lectiei iar importanta lectiei se ultimele activitati inainte de inceperea
va deduce în urma conversației euristice efectiva a lectiei.
inițiată de către profesor. Elevii vor afla ce
anume pot face cu informatiile primite.

Cunoaştere (8min) Competente cf Ce fac eu? Ce facem Ce fac elevii?


2. taxonomiei lui impreuna?
Recapitularea Bloom
cunoştinţelor
de bază ale
temei
studiate
a cita,a defini,a Sa descrie din ce este Derulez Parcurgem Raspund la
alcatuit Universul, prezentarea impreuna Intrebari.
descrie, materia, corpurile. Power-Point. prezentarea
a enumera,a găsi, Sa enumere starile de Ghidez prin Power-Point
a identifica,a lista, agregare. intrebari clarificand
a eticheta,a Sa defineasca starea procesul unele
unui corp, fenomenul euristic astfel aspecte care
localiza,a potrivi,a fizic, experimentul. incat sa se nu s-au
memora,a numi, Sa defineasca realizeze inteles
a recita,a proprietatile fizice si treptat foarte bine.
marimile fizice. Sa transferul
recunoaşte,a descrie o marime fizica mecanismului
consemna,a prin identificarea catre
repovesti, componentelor. cunoasterea
a repeta,a raporta, unei alte
marimi fizice
a remedia,a (Intensitatea
specifica, curentului
a declara,a electric)
cataloga
3. Înţelegere Ce fac eu? Ce facem Ce fac elevii?
Sistematizarea impreuna?
(9 min)
şi
generalizarea
cunoştinţelor
a clarifica,a Sa clasifice Derulez Parcurgem Raspund la
proprietatile fizice. prezentarea impreuna Intrebari.
confirma Sa distinga Power-Point. prezentarea Sunt atenti si
a apăra,a discuta,a proprietatile fizice Ghidez prin Power-Point se gandesc la
distinge, a masurabile de cele intrebari clarificand cum sa faca o
exemplifica. nemasurabile. procesul unele corespondenta
Sa deduca euristic astfel aspecte care intre ceea ce
a explica,a instrumentul de incat sa se nu s-au cunosc si ceea
exprima,a masura pentru realizeze inteles ce este nou.
extinde,a ilustra,a Intensitatea curentului treptat foarte bine. Exprima ideile
de-duce,a electric, multipli si transferul notate in
submultipli Amperului. mecanismului sectiunea
interpreta,a lo- catre ‚,Captarea
caliza,a parafraza,a cunoasterea atentiei’’.
re-lata,a raporta,a unei alte
marimi fizice
repro-duce,a
(Intensitatea
spune din nou, curentului
a revedea,a alege,a electric)
traduce, a înţelege
4. Aplicare(6 min) Ce fac eu? Ce facem Ce fac elevii?
Realizarea impreuna?
feedback-ului.
a aplica,a calcula,a Sa transforme dintr-o Invit elevii sa Elevii Efectueaza
unitate de masura in propuna o efectueaza transformari in
desfăşura,a alege, alta unitate de masura transformare transformari caiete si apoi
a demonstra,a in cadrul aceleiasi in cadrul la tabla. la tabla.
dramatiza,a marimi fizice unitatilor de Raspund la
folosi,a estima, (Intensitatea curentului masura eventualele
electric). pentru neclaritati,
a executa,a Itensitatea intervin in
experimenta,a curentului caz de
ilustra,a electric. nevoie.
implementa,a
face,a modela,a
modifica,a opera,a
îndeplini,a
practica,a
programa,a arăta,a
simula
a schiţa,a rezolva,a
folosi
Ce fac eu? Ce fac elevii?
Analiză (5min) Sa emita o ipoteza Invit elevii sa Emit o ipoteza
pentru a putea emita o pentru a putea
a analiza,a aprecia, determina un posibil determina un
ipoteza
a aranja,a atribui,a nume pentru pentru a posibil nume
ca-tegorisi,a instrumente de putea pentru
clasifica, a masura. Sa faca determina un instrumente
schema unitatilor de posibil nume de masura.
compara,a masura cu multipli si pentru Realizeaza la
conecta, a submultipli Amperului. instrumente tabla o schema
contrasta,a decide, de masura. Sa a unitatilor de
a deforma,a faca schema masura cu
unitatilor de multipli si
detecta, masura cu submultipli
a determina,a multipli si Amperului.
schematiza,a submultipli
Amperului.
diferenţia,a discri-
mina,a diseca,a
distinge
a examina,a
generaliza,
a grupa,a emite o
ipo-teză,a
imagina,a inspec-
ta,a inventaria,a
ordona,a
organiza,a
prezenta,a
examina,a întreba,
a alege,a separa,a
rezu-ma,a testa
Sinteză(5 min) Ce fac eu? Ce facem Ce fac elevii?
impreuna?
a actualiza,a Invit elevii sa Sintetizam Raspund la
sintetizeze toate datele intrebari.
asambla, toate datele noi la care Noteaza la
la care s-a am ajuns. tabla si in
a amesteca,a ajuns folosind caiete.
compune, urmatoarele
a pregăti,a intrebari:
construi, Care este o
marime fizica
a concepe,a crea,a ce
con-cepe,a caracterizeaza
dezvolta,a pro- curentul
iecta,a formula,a electric? Ce
unitate de
gene-ra,a masura in
incorpora,a Sistem
integra, international
are? Care sunt
a inventa,a face,a
multipli si
modi-fica,a iniţia,a submultipli
plănui, Amperului?
a produce,a Care este
instrumentul
propune, de masura?
a rearanja,a
înlocui,
a transforma

5. Evaluare(5 min) Ce fac eu? Ce facem Ce fac elevii?


impreuna?
Concluzii
a aprecia,a Sa formuleze Invit elevii sa Stabilim cat Raspund la
raspunsuri la raspunda la mai multe intrebari.
disputa,a evalua,a intrebarie: urmatoarele avantaje ale
verifica,a con- “Ce am făcut?”, „Ce am intrebari: “Ce cunoasterii
chide,a convinge,a observat?”, „Ce a fost am făcut?”, marimilor
cri-tica,a deduce,a greu?”, „Ce a fost „Ce am fizice si a
uşor?”, „De ce?”, „Ce observat?”, celorlalte
apăra, am învăţat?”, „Unde „Ce a fost concepte de
a evalua,a emite o putem aplica ceea ce greu?”, „Ce a baza din
ipoteză ,a judeca,a am învăţat” fost uşor?”, Fizica.
rândui, „De ce?”, „Ce
am învăţat?”,
a evalua,a „Unde putem
recomanda, aplica ceea ce
a revizui,a scruta,a am învăţat”
sus-ţine,a evalua,a
cântări
6. Inchidere
(2min) Profesorul noteaza elevii activi.
Tema pentru acasa: Efectuati 5
transformari care sa contina multipli si
submultipli ai Amperului.

*Captarea atentiei se afla aici iar traducerea se afla mai jos. 


https://www.youtube.com/watch?v=E1jHWqyErHA
’’Primul drum electrificat din lume care incarca bateriile vehiculelor aflate in
miscare folosind un brat flexibil a fost inceput in Suedia. 2km de sina a fost
incorporata intr-un drum langa Stockholm. A costat in jur de 1 milion de dolari
pentru a se face 1km de drum electrificat, dar se spune ca este de 50 de ori mai
ieftin decat daca s-ar construi 1km de linie de tramvai.
Cateva alte sisteme eco-friendly(prietenoase) au fost utilizate in jurul lumii.
In 2013 Coreea de Sud a construit 12 km de asfalt carosabilcu cabluri electrice
pentru a se crea un camp electromagnetic pentru incarcarea wireleess a
autobuzelor cu pasageri aflate in miscare.
China testeaza o autostrada inteligenta care foloseste panouri solare pentru a
genera electricitate si a reduce emisiile de CO2 din sectorul transporturilor.
Oare vom vedea noi curand noi tari care sa se prinda de acest trend
inconjurator prietenos?’’

S-ar putea să vă placă și