Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de lucru_Categorii de activități_Educarea limbajului

Categoria de Concepte Caracteristici Scopuri sau Efecte Etape specifice Aspecte


activitate cheie generale funcții îndeplinite formative de realizare a particulare
activității de
menționat
Convorbirea -preupune un - este o activitate -are scopul de a Desfășurându-se în
dialog complexă de evaluare a trezi interesul exclusivitate pe
limbajului;
educatoare- - se bazează pe
asupra unei teme plan verbal,
copil, copil- cunoştinţe însuşite prin intermediul convorbirea
copil anterior în alte activităţi; unui set de contribuie la
-se foloseşte cu întrebări; consolidarea,
precădere metoda
conversaţiei, pe o durata
- are rolul de ai aprofundarea și
mai lunga, fără suport determina pe sistematizarea
intuitiv; copii, la un cunoștințelor
- prin aceasta activitate moment dat să dobândite de
se actualizează si
sistematizează facă propriile preșcolar în
cunoştinţele, se dezvolta plimbări, în contextul
la copii capacitatea de a- universul diferitelor tipuri de
și ordona și sistematiza
cunoașterii, să activități.
reprezentările despre
lumea reală; relizeze legăturile
- convorbirea prilejuieşte necesare dintre
afirmarea opiniei, cunoștințe care ar
contribuie la dezvoltarea
capacităţii de a exprima
putea conduce la
și de a susţine părerile cunoașterea
proprii în cadrul adevărului.
colectivului.

Memorizare
a
Lectura după
imagini
Povestea
educatoarei
Jocul
didactic