Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare sumativă

1. Este un cetățean al lumii persoana care: 


-nu se implică în rezolvarea problemelor
-prețuiește diversitatea culturală
-dovedește solidaritate față de semeni
-promovează moștenirea culturală
2. A trăi într-o societate interculturală presupune: 
-să ne cunoaștem propriile origini culturale
-să acceptăm diversitatea culturală
-să nu fim onești față de ceilalți
-să impunem cultura proprie în detrimentul altor culturi
3. O persoană nu beneficiază de dreptul *
-de a avea o identitate culturală
-de a-și afirma și dezvolta propria cultură
-de a se bucura de propriile creații culturale
-de a manifesta lipsă de respect față de alți oameni și alte culturi
4. Corelați câte o responsabilitate pentru fiecare din următoarele drepturi: dreptul
la educație, dreptul la sănătate, dreptul la protecție împotriva violenței.

5. Scrie o compunere de aproximativ o pagină în cadrul căreia să incerci să


prezinți modul în care ți-ai dori să arate societatea umană atunci când vei fi adult.
Urmărește ca, în cadrul compunerii să utilizezi ceea ce ai învățat de-a lungul
anului școlar, ținând cont și de ceea ce îți sugerează imaginile de mai jos. Oferă
un titlu adecvat compunerii tale.