Sunteți pe pagina 1din 1

cc 


  
m
Caracterele generale ale contracţiilor uterine sunt:
* involuntare;
* dureroase (este singurul fenomen fiziologic dureros);
* ritmice;
* intermitente.

Contracţiile uterine au trei caracteristici specifice:


1. Intensitate
- 30 - 40 mm Hg la începutul travaliului
- 50 - 80 mm Hg în faza de expulzie
2._Durată
- 20 - 30 sec. la începutul travaliului
- 60 - 70 sec. în faza de expulzie
Sunt definite ca slabe dacă durează 10 - 20 sec.
Sunt definite ca fiind puternice dacă durează > Imin.
3. Frecvenţă
- o contracţie la 10 min. la începutul travaliului
- o contracţie din trei în trei min. (sau mai frecvent) în faza de expulzie.
 m
[m Ú mÚm m
Úm Ú mm mmmm
Ôm î m m m Ú m m Úm m  Úm m m Ú m
Ú m m  m  !î "m
[m Ú m Úm m Úm  m Ú m  m m  Ú m m ÚÚ Úm #m î m
 Ú "m
Ôm  mÚ m Ú m mÚÚ Úmm$mm#m î mm#%mÚ mm
 & m m  m Ú m #m m Ú î "m ' Ú & m (Ú m m m
 m )mmÚÚ Ú m Ú "m  mÚ)m Ú Ú m
 &m
 m  m mÚ î "m
Ôm  m Ú m m Ú Ú m î m *m m Ú m #m m Ú m Úm îÚm
 Ú m mÚ mm Úm mmÚÚ mÚ "m
[m  m ÚîÚ mÚm Ú mÚm m m m Ú m m m
ÚîÚ m Ú Úmm mmÚm Úm "m+Úm m Úîmm Ú Ú m#m
Ú Ú m m îm m m Ú m  m î m Úm  Ú m m m m Úm
 m !m ) m , î m Ú m &î Ú Úm îm m ,Úm  m m Ú"m -Úm
m m mÚm(Ú m .mÚm mm Ú Ú m#mÚ Ú m m
 Ú m  m
m Ú"m /m m m Ú m &  m m
Úm m m  m
îÚ mÚ"m
m