Sunteți pe pagina 1din 24

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Republicii

Moldova
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Științe Economice
Departamentul Business și Administrare

Lucrul Individual
La disciplina „Managementul Inovational”
Tema: “PRODUCEREA
MATERIALELOR TERMO SI
FONOIZOLATOARE ECOLOGICE DIN LANA DE OAIE”

Elaborat: Gruscean Sergiu , Anul III, gr.BA1801


Verificat: Sperelup Liliana

Chișinău, 2020
CUPRINS
REZUMAT...............................................................................................................Pag.3

1.Descrierea Proiectului........................................................................................... Pag.6

2.Produsul Inovational.Descrierea Acestuia.............................................................Pag.7

3.Piata si Stategia Vanzarilor

3.1 Analiza Pietii................................................................................................ ..Pag.9

3.2 Clientii(consumatorii).....................................................................................Pag.11

3.3 Concurentii......................................................................................................Pag.11

3.4 Strategia de Marketing....................................................................................Pag.12

4.Organizarea Producerii...........................................................................................Pag.14

5.Conducerea Proiectului..........................................................................................Pag.15

6.Planul Financiar......................................................................................................Pag.17

7.Riscurile Posibile si rezultatele Proiectului............................................................Pag.21

8.Concluzii referitoare la Proiectul Inovational.........................................................Pag.23

2
Rezumat
Denumirea proiectului: “ ECOLOG-SAB ”
Scopul: Producerea unor materiale termo- și fonoizolatoare naturale și ecologice .

Obiectivele:

N/o Obiective Perioada de


realizare
1. Să găsim potențialii fumizori de lînă 1 mai - 30 iulie
de oaie
> Să cercetăm piața;
> Să încheiem contracte cu fumizorii;

2. Să stabilim cantitatea necesară de lînă 15 iulie - 5


pentru fabricarea ulterioara a produselor august
termo- și fonoizolatoare
> Să efectuăm analize referitoare la
conținutul de lînă utilizat in
producerea unei saltele;
> Să efectuăm calcule privitor la
cantitatea de lînă folosită la
fabricarea unei plăci termo- si
fonoizolante;

3. Să cercetăm cererea produselor 10 iulie- 10


respective pe piața națională august
> Să efectuăm sondaje referitoare la
utilitatea produselor;
> Să stabilim care este marja de
întrebuințare a produselor;

3
4. Să achiziționăm aparetele, 1 august - 20 august
instrumentele și materialele necesare
pentm începerea procesului de producție
> Să găsim cele mai avansate si
modeme utilaje de lucru, la cel mai
avantajos preț;
> Să procurăm instrumentele și
echipamentele pentm muncitori;
pînă în noiembrie
> Să procurăm în a doua jumatate a 2017
anului un al doilea utilaj de
prelucrare a lînei (darac de lînă.

5. Să realizăm primul lot de materiale 20 august - 21


termo- și fonoizolatoare în decurs de o septembrie
lună

6. Să ocupăm o poziție semnificativă pe pînă la finele anului


piață 2017
> Să evidențiem avantajele
întrebuințării materialelor
termoizolatoare;
> Să căpătăm încrederea
consumatorilor, transformîndu-i în
clienți permanenți și fideli;

Produsele termo și fonoizolatoare din lînă de oaie reprezintă cea mai bună si eficientă altemativă de
înlocuire a produselor izolatoare clasice, fabricate din fibre de sticlă ce se obțin din materiale pe bază de
silicați, nisip, calcar, dolomit si derivați ai petrolului, benzinei si cărbunelui (plasticul).

Lîna este un material izolator care își păstrează forma. Un material termoizolator care elimină
formaldehida din aer. Un produs natural pentru confortul Dvs.

Conductivitate excelentă de numai Ă. = 0.0356 W / mK.

Un produs tratat si ignifugat. Un material termoizolator ușor de montat.

In natură, lîna nu numai ca protejează oile pe pășuni de sute de ani, dar și omul și-a dat seama de
proprietățile naturale și sănătoase ale lînei, recunoscînd avantajele acesteia.

Din punct de vedere al întrebuințării lînei de oaie ca material izolant, acesta prezintă urmatoarele
avantaje:

■ Material izolator performant, natural;


4
■ Ușor de montat, fara iritații sau praf;
■ Fara materiale periculoase sănătății;
■ Izolator fonic si termic;
■ Cu capacitatea de a lega formaldehida din aer;
■ Cu capacitatea de a înmagazina umiditatea din aer.

Lîna și căldura: Proprietatile excelente de izolare termica a lanei se pastreaza chiar si in stare umedă.
Prin absorbția și cedarea rapidă a umidității atenuează excelent variațiile extreme de temperatura, de
exemplu la acoperișul casei. Lîna își păstrează forma. Datorita fixarii genetice a fibrelor lîna revine mereu
la grosimea si densitatea originală.

Lîna si zgomotul: O proprietate careia se acordă uneori prea puțină atenție: Lîna posedă și capacitatea
de a reduce zgomotul. S-a dovedit a fi un foarte bun absorbant fonic atît la pereți cît și la tavane.

Lîna absoarbe materiile poluante din aer: Lîna poate elimina formaldehida și alți poluanți din aer.
Acest efect se bazează pe compoziția chimică a lânei. Produsele de reacție sunt foarte stabile și nu se mai
emană formaldehidă.

Piața națională reprezintă un areal destul de potrivit pentru desfașurarea unei asemenea activități
pentru început. Este foarte important ca în cursul apariției pe piață și a dezvoltării ulterioare să dăm
dovadă de siguranță si accesibilitate pentru a cîștiga încrederea consumatorilor, facîndu-i clienți
permanenți.

Domeniul construcțiilor în țara noastră este în permanentă dezvoltare. în toate orașele, dar și în sate,
se optează pentru infrastructură modemă și durabilă. De aceea, fiecare companie de construcții necesită
inovații și posibilități noi de valorificare a produselor si serviciilor prestate. Apariția produselor noastre
pe piață vor atrage atenția respectivelor persoane, convingindu-i în privința utilității materialelor
termoizolatoare naturale.

Proiectul respectiv reflectă o nouă perspectiva în dezvoltarea economiei naționale. Produsele


propuse reprezintă o soluție ecologică, mai ieftină și mai ușor de practicat, pentru materialele
termoizolatoare clasice, existente în prezent pe piață.

Pentru începerea demarării proiectului inovațional respectiv va fi necesară o echipă formată din persoane
competente, calificate, domice de a realiza lucruri inovative și capabile să perceapă cît de necesar este
pentm o companie să-și valorifice activitatea și să ocupe o poziție favorabilă pe piață, devenind lider.

Ca pentru orice alt proiect, inovațional sau nu, sunt necesare resurse financiare cosiderabile
pentru:

> procurarea materiei prime;


> achiziționarea utilajelor, instrumentelor de lucru;
> remunerarea salariaților;

5
> efectuarea reclamelor, publicității.

Principalele surse de fmanțare vor fi creditele bancare, obținerea unui grant și atragerea de investiții
străine.

Realizarea acestui proiect aduce cu sine și o serie de riscuri, dar care prin gestionarea eficientă a
resurselor financiare, a celor umane și materiale vor deveni posibil de prevenit si de evitat. Cîteva din
riscurile care pot stagna derularea proiectului pot fi:

■ lipsa sau insuficiența resurselor bănești;


■ cererea scăzută pe piață;
■ lipsa materiei prime;
■ modificările permanente ale pieței;
■ riscuri privind clienții (vânzarea pe credit, apariției unor nemulțumiri privind produsul oferit);
■ riscuri privind personalul (necalificarea acestuia, furtul);
■ dezastrele naturale (cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, furtunile putemice etc.).

CAPITOLUL I: DESCRIEREA PROIECTULUI


Prin mediu înconjurător sau mediu ambiant se înțelege ansamblul de elemente și fenomene naturale și
artificiale de la exteriorul Terrei, care condiționează viața în general și pe cea a omului în special.

Bineînțeles că starea mediului înconjurător, ce depinde numai și numai


de fiecare dintre noi, ne afectează în mod direct viața și sănătatea noastră. Am
ajuns să trăim într-un mediu din ce în ce mai poluat, de aceea este nevoie să ne
unim forțele și să contribuim împreună la îmbunătățirea a tot ceea ce ne
înconjoară, pentru că asta suntem noi și asta înseamnă viața.
Proiectul reprezintă încă un pas important în soluționarea problemelor mediului în
care trăim. Acesta presupune producerea materialelor termo- și fonoizolatoare din
lînă de oaie, cu proprietăți ecologice, mult mai eficiente și mai puțin costisitoare.

Un concept din natură, care abia trebuie îmbunătățit: izolația naturală din fibre de lîna. Este un
produs unic pe piață cu trăsături excelente de termo- si fonoizolare.
Un material izolator care își păstrează forma, Un material termoizolator care elimină formaldehida din

6
aer. Un produs natural pentru confortul Dvs.
Conductivitate excelentă de numai X = 0.0356 W / mK.
Un produs tratat si ignifugat. Un material termoizolator ușor de montat.
In natură, lîna nu numai că protejează oile pe pășuni de sute de ani, dar și omul și-a dat seama de
proprietățile naturale și sănătoase ale lînei, recunoscînd avantajele acesteia.
Materialele respective au o întrebuințare vastă și anume pentru:
1. Izolarea caselor pe structură de lemn sau caramidă;
2. Izolarea podurilor, a acoperișului;
3. Izolația sub parchet;
4. Izolația fonică între nivele; căptușeala saltelelor, etc.
Respectivele materiale termoizolatoare și fonoizolatoare vor fi utilizate pe scară largă, în special, în
domeniul construcțiilor.

PRODUSUL INOVATIONAL

Proiectul presupune fabricarea materialelor termoizolatoare si fonoizolatoare. Acestea au o serie de


proprietăți ce atestă nivelul lor înalt de calitate, cum ar fi:

> Proprietăți excelente de izolare termică;

> Proprietăți de izolare fonică;

> Permeabilă la vapori;

> Utilizare multiplă;

> Eficiență, ușor de aplicat;

> Produs cu capacitate de difuzie, adică nu influențează cedarea umidității;

> Fabricat din ingrediente naturale.

In funcție de tipul construcției, lîna poate fi montata intr-un singur strat


sau un mai multe straturi, de diverse grosimi. Montată la acoperiș între căpriori,
aceasta se va tăia la dimensiuni adecvate, iar capsele se vor aplica la
aproximativ 15 cm.

Lîna aplicată in pereții desparțitori (gips-carton si suport din metal), poate fî pur și
simplu lipită de gips carton (cu adeziv aplicat cu pensula sau cu rola). La proeminențe se

7
fixeaza cu suruburi, iar la gips carton pur si simplu cu capse.

De asemenea, aceasta poate fi utilizată la izolarea sub parchet și desigur la izolatrea fonică între nivele.

Pentru a trăi cu adevărat confortabil în casele noastre, avem nevoie de pace și liniște. Așadar,
izolarea fonică este indispensabilă.

Materialele de construcții folosite la casele noastre, trebuie să atenueze


transmiterea zgomotului provenit din exterior. Urechea umană percepe
schimbări de 10 dB dublu la fel de tare sau jumătate la fel de tare, în
funcție de direcția schimbării. în cazul în care, de exemplu, renovarea
acoperișului schimbă diferența dintre zgomotul exterior și interior de la
34 dB la 46 dB, impresia noastră subiectivă ne spune: măsurile luate au
redus nivelul de zgomot cu 50 la sută.

Produsele nu au nici un miros, au un aspect plăcut, și montarea lor se face foarte simplu, cu o foarfecă și
un capsator. Datorita texturii sale moi, lana poate fi introdusă foarte simplu in orice tip de constructie.
Indiferent de montajul vertical sau înclinat, capsarea sau lipirea materialului conferă stabilitate.

Lana 3 Lana 3
‘D30’ ‘D40’ Lana 3 ‘D50’

Grosime 3 cm 3 cm 5 cm
___60-120-200 __60-120-200 _60-120-200
Lățime cm____________ cm cm_

Lungime rolouri 10 m rolouri 10 m rolouri 10 m


Alte mărimi la comandă
disponibile

Densitatea in vrac 50,5 Kq/m3 40 Kq/m3 40 Kq/m3

Conductivitatea 0.0339 0.0346


termică W/mK W/mK 0.0346 W/Mk
2,3 p 2,3 p 2,3 p
Coeficientul de
difuzie a vaporilor
de apă
Indicile de 54 dB 54 dB
reducere a
sunetului
Coeficientul de 0,60 aw 0,60 aw 0,60 aw
absorbție acustică
ponderat

Căldura specifică 1987 J/kq K 1987 J/kqK 1987 J/kqK

8
A se evita cu TINNEOLA”
Determinarea
rezistenței la contactul “bisselliells
insecte
100% lînă de oaie crescută
Origine pură în Moldova

Prețul lânii variază în funcție de grosimea păturii de izolație. Cea mai ieftină pătură de lână, de 30
de milimetri (3cm) grosime are un preț de 6 euro (130 lei) metrul pătrat, 5 cm - 10 euro (210 lei), și poate
ajunge la 16 euro (330 lei) metrul pătrat pentru izolația cu o grosime de 100 de milimetri (10 cm).

Pentru protejarea invenției de la copierea acestuia de către concurenți este necesar de a recurge la
măsuri eficiente de securizare a dreptului de autor al produselor inovaționale. Drepturile asupra unei
invenții sunt obținute și apărate pe teritoriul Republicii Moldova prin acordarea unui brevet de către
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). AGEPI reprezintă oficiul național în domeniul
protecției proprietății intelectuale și este unică autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova
protecție juridică invențiilor.

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita un brevet prin depunerea la AGEPI a unei cereri de
brevet.

O copie autentificată a hotărârii judecătorești se va prezenta la AGEPL Hotărârea instanței judecătorești


se va înscrie în Registrul Național de Cereri de brevete de invenție și se va publica în BOPI (Buletinele
Oficiale de Proprietate Industrială).

Inventator este persoana fizică care prin munca sa creatoare a realizat invenția. Dreptul moral al
inventatorului este un drept personal inalienabil, imprescriptibil și protejat fară termen. Deținătorul
brevetului va fi și însuși autorul .

PIATA SI STRATEGIA VANZARILOR

3.1. Analiza pieței

Este imposibil pentru companiile de astăzi să mulțumească toți cumpărătorii de pe piață sau, cel
puțin nu-i pot mulțumi pe toți in aceeași măsura. Cumparatorii sunt prea numeroți, impraștiați pe o
suprafață geografică prea mare și au nevoi si obiceiuri mult prea variate. In plus companiile insele diferă
foarte mult in ceea ce privește capacitatea de a satisface nevoile unui segment de piață. Decît să încerce să
concureze cu o intreagă piață, uneori împotriva unei concurențe care este superioară, fiecare companie
trebuie sa identifice segmente de piață pe care le poate servi cel mai bine și cu cel mai mare profit.

Pentru produsul inovațional pe care îl propunem, segmentul de piață spre care ne vom orienta va fi,
inițial, unul de proporții mici, ce va viza companiile din domeniul construcțiilor. Potențialii clienți vor fi
și persoanele fizice, care vor achiziționa materialele termoizolatoare și fonoizolatoare pentru propriile
case.

9
Fiecare din noi este conștient de gama largă de produse, dăunătoare sănătății, existente pe piață.
Dorința consumatorilor de a le procura pe cele mai ecologice este în creștere.

înlocuirea termoizolatoarelor clasile cu cele produse din lînă de oaie resprezintă o adevarată inovație.
Materialele respective vor căpăta în scurt timp o importanță deosebită.

Soluția izolării locuinței cu lână este nouă pentru Moldova. Lâna se montează ca și vata bazaltică,
fie între pereți de rigips, fie de OSB prin capsare. Se întinde și se capsează foarte ușor. Pricipalul avantaj
al lânii: este un material ecologic. Pe lângă faptul că este un material ecologic, lâna fabricată pentru
izolarea termică a casei este ignifugă, are un comportament foarte bun la umiditate, este rezistentă
împotriva dăunătorilor de origine animală și la mucegai.

Varietatea produsele similare existente pe piață este mare.


Acestea sunt:

Polistiren expandat - extrudat;

 Plasa pentru termosistem


Dibluri pentru termosistem;

Adeziv pentru termosistem;

 Colțare cu plasa din aluminiu, PVC pentru termosistem;

 Profile de soclu si lacrimare pentru termosistem;

Lîna oferă un coeficient termic de 0,039 W/mK, în timp ce celelalte materiale folosite la termoizolare au
coeficienți termici între 0,3 și 0,4 W/mK. O altă calitate a lânii se referă la înmagazinarea căldurii latente.

 Un dezavantaj al lânii este acela că specialiștii nu o recomandă a se monta la exterior. Poate fi


montată și la exterior, dar trebuie montată în așa fel încât să nu ajungă apa la ea. Alt dezavantaj ar fi
acela că izolația de lână nu poate fi montată pe perete de cărămidă. Trebuie construit un cadru de
lemn.

 Pentru termoizolarea casei pe piață mai sunt existente 3 soluții: vata bazaltică, polistirenul și celuloza.
Ca și coeficient termic, toate cele trei materiale au aceleași valori, între aproximativ 0,3 și 0,4 W/mK.

 Potrivit constructorilor, alte cele mai eficiente materiale izolatoare, cu cel mai mare coeficient de
izolare, sunt cele cu polistiren. Sistemul poate fi montat atât la exterior cât și la interior. Plăcile de
polistiren ofera o termoizolare cu unu coeficient termic de 0.041 W/mK Prețul pentru izolarea unui
metru pătrat de perete costă între 160 și 180 de lei, cu tot cu manoperă și materiale.

 Pe locul doi ca și valoare a coeficientului termic oferit se regăsește vata bazaltică, care are 0.039
W/mK. Termoizolarea unei case cu vată bazaltică costă în jur de 100 de lei pentru fiecare metru
10
pătrat, manopera fiind inclusă în preț.

 Ultima soluție termoizolantă pentru locuință este cea a celulozei (hârtiei). Spre exemplu, dacă o casă
este din caramidă, se poate construi un perete fals din OSB sau din rigips. între peretele acesta și
peretele din caramidă se suflă fibrele de celuloză cu un aparat special. Prețul pentru izolare cu hârtie
este de 100 de lei metrul pătrat, cu tot cu manoperă.

însă, la nivel mondial, izolațiile din lână sunt la mare căutare și oferă nu doar un confort termic, dar și
unul fonic. Un alt aspect important pentru care acest material biodegradabil este popular este faptul că nu
prezintă nici un risc pentru sănătate.

Odată cu satisfacerea la cel mai înalt nivel al necesităților consumatorilor, imaginea companiei va
spori considerabil. Ocuparea unei poziții avantajoase pe piață ne va permite să diversificăm activitatea pe
care o desfașurăm și să acăparăm noi segmente de piață.

în următorii 5 ani se preconizează stabilirea în medie a 10 clienți permanenți cărora să le fumizăm


necesarul de materiale termo- și fonoizolatoare, și anume agențiilor imobiliare.

3.2. Clieții (Consumatorii)

în prezent, clienții sunt mai exigenți ca niciodată. Ei pot opta dintr-o mare diversitate de furizori și
beneficiază de tot mai multe instrumente de achiziționare. Pretențiile clineților sunt tot mai mari,
solicitînd informații exact atunci cînd au nevoie și utilizînd metoda pe care o preferă - prin telefon, prin
Intemet etc.

Fiecare companie urmărește să atragă tot mai mulți consumatori, satisfacîndu-le necesitățile, astfel
aceștea pot deveni clienți fideli.entitatea are același scop și tinde să ofere potențialilor clienți materiale
termo- și fonoizolatoare cu diverse domenii de intrebuințare.

Principalii clienți vor fi companiile din domeniul construcțiilor imobiliare. Termoizolațiile din lînă de
oaie vor reprezenta pentru ei un instrument de atragere a mai multor clienți, deoarece în perioada actuala
oamenii sunt cointeresați de locuințe construite cu materiale ecologice ce le vor garanta o viață sănătoasă
și un trai liniștit.

3.3. Concurenții

In Republica Moldova există producători de termoizolații cu o poziție semnificativă pe piață. Cei


mai importanți dintre aceștia sunt: Compass S.R.L., Metru Patrat S.R.L., Dezvolt activ S.R.L., Poliuretan-
izo S.R.L., Pagma S.A.

Agenții economici respectivi oferă o gamă largă de produse, cum ar fi:

11
> Termoizolații la mansardă și acoperiș
> Termoizolații pe fațade
> Mat termoizolant cu folie din aluminiu armat
> Plăci din polistiren expandat cu nuturi și laminat cu folie PE
> Plăci pentru termoizolație din polistiren extrudat
> Folie din polietilenă expandată cu folie aluminizată

Asortimentul mare de produse/materiale termo- și fonoizolatoare prezintă un avantaj major pentru


companiile concurente, însă nu trebuie să uităm de compoziția acestor materiale, nocive organismului
uman.

Principalii Politica de preț Cota de Descrierea avantajelor oferite


piață
concurenți de cătreconcurenți
Compass Prețuri 18% Preț accesibil la procurarea
S.R.L. promoționale termoizolațiilor traniționale
Prețuri 17% Preț accesibil la montarea
Metru Patrat promoționale termoizolațiilor
Prețuri 15% Preț avantajos
Dezvolt activ promoționale
Poliuretan-izo Prețuri 21% Preț accesibil la procurarea și la
S.R.L. promoționale montarea termoizolatoarelor

Prin existența unor pagini oficiale, companiile oferă o demonstrare amănunțită și accesibilitate
consumatorilor, de a face cunoștință cu produsele și serviciile propuse (începînd de la proprietățile
materialelor, caracteristici generale, prețuri și mod de utilizare).
Companiile respective activează de ani de zile pe piața naționala, ceea ce le-a permis să cîștige
încrederea clienților și să avanseze sau să-și mențină poziția pe piață.

3.4. Strategia de marketing

Orice produs nou, lansat pe piață pentru prima dată, necesită o atenție deosebită din punct de vedere al
promovării. Desigur că prețurile și organizarea procesului de distribuire au și ele o importanță deosebită.
Strategia de • Smîntînirea prețului (lansez produsul cu
prcț prețul mare, apoi scădem prețul treptat)
Strategia de
• Distribuție intensă
distribuire
Strategia de
• Reclamele:
promovare si
■ afișele stradale/billboard-uri
reclamă
■ reclame plasate în mijloace de transport
La stabilirea prețului vom ține cont de faptul ca produsul este nou, deși există și alte produse

altemative. Mai întîi de toate vom utiliza strategia de Smîntînire a prețului. Materialele termoizolatoare

12
vor avea urmatoarele prețuri:

• Pentru un metru pătrat de placă de lînă cu grosimea de 3 cm - 145 lei;

• Pentru un metm pătrat de placă de lînă cu grosimea de 5 cm - 220 lei;

• Pentm un metru pătrat de placă de lînă cu grosimea de 10 cm - 340 lei.

O altă startegie de preț va fi cea a Prețului psihologic. Prețul respectiv, cu cifră impară, crează

impresia unui preț mic/redus. Conform strategiei respective vom stabili urmatoarele prețuri:

• Pentm un metm pătrat de placă de lînă cu grosimea de 3 cm - 131 lei;

• Pentm un metm pătrat de placă de lînă cu grosimea de 5 cm - 211 lei;

• Pentm un metm pătrat de placă de lînă cu grosimea de 10 cm - 333 lei.

Pe parcursul activității noastre, mai exact în al doilea an de activitate, vom opta pentm alte strategii de

preț, cum ar fi Prețul magic sau Prețul promoțional. Desigur că vor fi binevenite și ofertele pe care le vom

aduce clienților și anume la procurarea unui număr anumit de plăci termoizolatoare se va beneficia gratis

de serviciile de montare a acestora.

Ca strategie de distribuire vom aplica distribuție intensă care constă în plasarea produselor prin toate

mijloacele avute la dispoziție, pentru a avea un grad de acoperire a pieții cât mai mare.

Promovarea produsului reprezintă una din cheile spre succesul companiei. Din momentul fabricării

produsului, cei mai mult se investește in promovarea acestuia.Entitatea va opta pentm reclamele afișelor

stradale.

Un panou publicitar în centru orașului Chișinău se încadrează în prețul de 300-400 euro, pentru un
termen de 2 luni.

Flyerele sunt cel mai des utilizate, deoarece costurile lor sunt relativ mici față de aite materiale
publicitare, însă impactul pe care îl produc este destul de mare. Utilizarea lor pe scară largă sa intensificat
odată cu răspândirea sistemelor de publicitate exterioară. Fly-erele cu dimensiuni de 1/3
dinA4(100x210mm), pentru 1000 buc.-720 lei.

13
ORGANIZAREA PRODUCERII

Fabrica va prelucra lîna pentru izolare termică si fonică pentru acoperișuri, pereți interiori si
exteriori, tavane si podele sub formă de role sau saltele impachetate in saci PE.

Proprietățile excelente de izolare termică a lînei se păstrează chiar și în stare umedă. Prin absorbția și
cedarea rapidă a umidității atenuează excelent variațiile extreme de temperatură, de exemplu la acoperișul
casei.

Datorită fixării genetice a fibrelor, lîna revine mereu la grosimea și densitatea originală, își

păstrează forma. O proprietate căreia se acordă uneori prea puțină atenție: lîna posedă și capacitatea de a
reduce zgomotul. S-a dovedit a fi un foarte bun absorbant fonic atît la pereți cît și la tavane. Izolația din
lîna este rezistentă față de molii, mucegai si gîndaci.

Izolația din lîna de oaie este fabricată din materii prime naturale, regenerabile, cu efect zero asupra
stratului de ozon, iar după terminarea ciclului de viață, izolația de lîna se poate refolosi sau este
14
biodegradabilă.

Izolația de lîna se poate monta fară echipament de protecție, poate fi instalată de meșteri sau chiar de
utilizatorul final, nu produce iritații la piele, la ochi sau căile respiratorice. Nu conține substanțe
periculoase sau praf, deci nu reprezintă un pericol pentru lucrătorii sau locuitorii casei.

Prelucrarea materialului este simpla si consta in presarea mecanică a lînii. Aceste fibre de lână sunt
ținute împreună fîe mecanic, fie folosind maxim 12% fibre de poliester, pentru a forma plăci/saltele
semirigide sau role.

In procesul de producție avem nevoie de utilaj: mașina pentru torsul lînei. Mai întîi de toate lîna
trebuie să fie spălată apoi aceasta urmează a fi pusă spre prelucrarea.

Dintr-un kg de lînă spălată rămîne 800 g de fir (tors). Se mai poate face caier (pentru plapuma) dintr-
un Ikg ramane 800g. Acest caier se poate folosi si la izolare (se poate prelucra în diferite grosimi în
funcție de cerere culori alb natural, gri natural (un amestec de negru cu alb). Cu ajutorul unei asemenea
mașini, zilnic, pot fi prelucrate pînă la 50 kg pe zi (fir).

Fumizorii de materie primă utilizată în procesul de fabricare a termoizolațiilor din lînă de oaie sunt
fermierii din Moldova (crescătorii de ovine) din Sărata Galbenă din raionul Hâncești, Cârpești din raionul
Cantemir.

 Un kg de lînă ajunge să coste 12-14 lei, respectiv o tonă - 12000 lei.

 Pentru 1 metru pătrat de placă din lînă, cu grosimea de 3 cm, se vor folosi aproximativ 1,5 kg de lînă.

 Deci, dintr-o tonă de lînă, vor putea fi fabricare în jur de 650 metri pătrați.

 Costul materialelor pentru un mentru pătrat de lînă va fî de aproximativ 20 lei

Conducerea Proiectului

Structura de conducere (funcțională) reprezintă ansamblul membrilor de conducere și al


compartimentelor (tehnice, economice și administrative), modul de constituire și grupare al acestora,
precum și relațiile dintre ele, necesare desfașurării corespunzătoare a procesului managerial și de
execuție. Proiectul va avea o structură de conducere nu foarte vastă. Aceasta va fi următoarea:

15

 Departamentul de aprovizionare și producție va fi responsabil de aigurarea procesului de producție cu


toate materialele necesare (lînă, instrumente de lucru, etc.). De activitatea acestui departament va fi
responsabilă o singură persoană, care, desigur, va avea în subordine altele două.

 Departamentul financiar-contabil va purta răspundere pentru toate tranzacțiile efectuat de către


întreprindere. Persoana responsabilă de aceste acțiuni va fi un contabil.

 Departamentul de Resurse Umane va fi însărcinat cu recrutarea, selecția și angajarea personalului,


precum și cu alte activități ce vizează personalul.

 Autorul proiectului este și deținătorul dreptului de autor al invenției, Pavlov Victor . Dînsul va
coordona întreaga activitate a proiectului și va urmări îndeplinirea scopurilor și realizarea tuturor
obiectivelor.

 Deși proiectul este unul cu potențial mare, echipa ce se va ocupa de realizarea lui nu va fi formată din
multe persoane. Fabricarea termoizolațiilor din lînă de oaie nu presupune implicarea unui număr mare
de muncitori.

Membrii echipei de realizare a proiectului vor fi prezentați in tabelul de mai jos:

16
Remunerarea persoanelor implicate in derularea proiectului este prezentată în următorul table

17
PLANUL FINANCIAR

Pentru desfașurarea procesului de producție avem nevoie de materiale necesare pe care le vom
achiziționa de la furnizorii care ne garantează calitate, durabilitate și preț avantajos. Informația referitoare
la investițiile propuse va fi prezentată în urmatorul tabel:

Obiectul Furnizor_____ Valoarea Durata de amortizare


Lînă de oaie Sărata
investiției 12 000 lei
estimată -(ani)
(11) (Ițl____ Galbenă
Cârpești .12 000 lei____ -
România,
Darac de lînă 33 000 lei x 2 1
Tîrgu Jiu
Alte intrumente Supraten 3 000 lei 1

Viitorul activității proiectului nostu depinde de volumul vînzărilor pe care îl vom înregistra anual.
în prima jumatate a anului preconizăm vînzarea a 4 420 metri patrați de material termoizolator. însă, în a
doua jumătatea volum vînzărilor se va dubla. Deci, la finele anului vom înregistra o cantitatea a vînzărilor
de 13 260 metri patrați. Prognova volumui vînzărilor în lei, este prezentată în urmatorul tabel:

Vînzări prognozate Suma, lei Ponderea în vînzările


Vînzări de materiale 3 200 000 88,88
Prestare de servicii 400 000 11,12
Total 3 600 000 100

Totalul din vînzările anuale prognozate va constitui suma de 3 600 000 lei. La formarea acestei sume
ponderea cea mai mare o dețin vînzările de materiale, de 88,88 %, adică 3 200 000 lei. O pondere mai
puțin semnificativă o are prestarea de servicii, de 11,12 %, ceea ce constituie 400000 lei.

După cum am menționat anterior, în primul an de activitate vor fi fabricate 13 260 metri patrați de
material termoizolator. Acesta va fi vîndut cu 240 lei, în medie, pentru un metru patrat. Respectiv, vor fi
încasați 3 200 000 lei. Pe lîngă activitatea de producție, vom presta și servicii de montare a
termoizolațiilor. Montarea unui metru patrat de placă de lînă va costa 30 lei. Deci, pentru montarea a 13
260 metri patarți vor fî încasați 400 000 lei.

Indicatori N N+ N+2 N+
trimestrial 1 3
Profitul brut 3 600 000
cumulativ
Venit din vânzări 3 600 000
Produsul 1 3.200.000
Serviciul 1 400.000

18
Alte venituri
Total Venit 3 600 000
Cheltuieli directe de
102 600
productie
Materie primă 24 000

Materiale auxiliare 3000


Combustibile și 30030000 3
energie 3 600

Personalul dc
producere 133800.

Altele
Cheltuieli indirecte
222 200
de producție
Cheltuieli general si
130 800
administrative
Cheltuieli de transport 42000

Paza 33 600

Cheltuieli de 54 000
întreținere a personalului
administrativ
Cheltuieli de regie

Arenda

Servicii de promovare 8900


Amortizarea/uzura 6900
Alte cheltuieli
indirecte
Total cheltuieli de 54 000
întreținere a personalului
administrativ
Cheltuieli de
66 000
investiției
Utilaj 66.000

Echipament

Altele

Profit brut 3 209 200

Impozitul pe venit 468 000

Profitul net 2 741 200

Rentabilitatea 102,5
vânzărilor (proflt
19
Termenul de
răscumpărare a investiției

In tabelul următor va fi prezentată prognoza fluxului mijloacelor bănești.


Primul an Ani Total

Indicatori
N N N+
trimestrial +2 +3 4
60 000
Soldul mijloacelor bănești la
începutul perioadei
încasări bănești din vânzări 3 600000

încasări sub formă de credit


bancar

Alte încasări
Total încasări 3 600 000

Plata pentru
Plăți fumizorilor 24 000
Plăți bănești salariaților 340 200
Plata dobânzii bancare
Plăți bănești privind creditul
Plata impozitului pe venit 468 000

Alte plăți 81 500

20
Total plăți 913 700
2 746 300
Soldul mijloacelor bănești la
sfârșitul perioadei

Pe parcursul primului an de activitatea vom avea o serie de acțiuni de îndeplinit. Acțiunile respective
vor fi prezentate în ordinea următoare:

Acțiunea 1: Cercetarea pieței.

Acțiunea 2: Depistarea potențialilor fumizori.

Acțiunea 3: Să efectuăm calcule referitoare la cantitatea necesară de lînă ce va fi implicată în procesul de


producție.

Acțiunea 4: Să achiziționăm utilajele de lucru, echipamente și alte materiale necesare.

Acțiunea 5: Să realizăm primul lot de produse în decurs de o lună (850 metri patrați).

Acțiunea 6: Să achiziționăm al doilea darac de lînă.

Acțiunea 7: Să mărim volumul de producție cu 50 la sută.

Cu ajutorul diagramei GANTT vom prezenta acțiunile ce trebuie îndeplinite în decurs de un an.
Acesta constituind planul de realizare.

21
RISCURILE POSIBILE SI REZULTATELE

Orice întreprindere, indiferent de genul de activitate și de mărimea acesteia, se poate confrunta cu o


mulțime de riscuri. Dacă aceste riscuri nu sunt prevăzute, ele pot afecta situația companiei, aducîndu-i
pierderi semnificative. De aceea, trebuie în permanență de întreprins măsuri de protecție și de prevenire a
riscurilor.

Activitatea de producere a termoizolațiilor din lînă de oaie a proiectului poate întîlni o serie de
riscuri cu un grad de probablitate și impact divers. Cîteva din riscurile la care este expus proiectul
respectiv vor fi prezentate în matricea riscurilor.

Descrierea Probabilitatea (mic-1; Impact (mic-1;mediu- Scor total:


riscului 2;mare-3)
mediu-2; mare-3)
_ 1. Lipsa pieței de
desfacere .1_____________ 2 3

2. Apariția
concurenților 1 1 2

3. Incendii 1 2 3
_4. Riscurile privind
clienții_____________ 2 1 3

5. Riscurile privind
personalul 1 1 2

Modificările permanente ale pieței creează premisele pentru apariția unor riscuri privind piața de
desfacere, și anume lipsa acesteia.

Concurenții au fost dintotdeauna unul dintre cele mai semnificative riscuri, deoarece zi de zi pe piață
apar o mulțime de producători cu idei inovative, a căror produse pot foarte ușor să le substituie pe cele
propuse pieței de către tine.

Incendiile reprezintă situații de risc care se produc frecvent. Protecția presupune atît măsuri de
complexe de prevenire cît și asigurarea.

Riscurile privind clienții se referă la vînzarea pe credit, cînd clintul rău-platnic refuză să plătească
produsul achiziționat, și la posibilitatea apariției unor nemulțumiri privind produsul oferit sau serviciile
conexe prestate.

Riscurile privind personalul se referă la furturi sau la falsuri realizate de către propriii angajați ai
întreprinzătorului. Cauzele țin atît de neselectarea corespunzătoare a persoanelor angajate, cît și de mediul
22
intem al organizației (relațiile dintre angajați și angajator, politica salarială și asteptările angajaților,
sistemul de control intem al afacerii și procedurile în cazul unor situații negative).

In ceea ce privește gestionarea riscului, există cîteva posibilități de acțiune:

> Evitarea situațiilor de risc;


> Prevenirea riscurilor. Atunci cînd riscurile nu pot fi eliminate, întreprinzătorul trebuie să încerce să
reducă probabilitatea de apariție a unor astfel de situații;
> Transferul riscurilor asupra altei organizații companii, prin intermediul asigurării;
> Asumarea riscurilor, atunci cînd celelalte metode nu pot fi aplicate. întreprinătorul își constituie un
fond de risc pentru acoperirea pierderilor potențiale, bineînțeles, pentru cazul unor pierderi de
dimensiuni destul de reduse.

CONCLUZII

Materialele izolante tradiționale, utilizate pe scară largă datorită prețului scăzut, prezintă un pericol pentru
sănătate, în timp ce cantități considerabile de lâna de oi rămân nevalorificate. Izolația din lână este un
produs din clasa premium, sută la sută ecologic, care are capacitatea de a purifica aerul și o durabilitate de
până la 100 de ani.

Materialele termoizolatoarea au de asemenea și capacități fonoizolatoare. Contribuie la îndeplinirea


criteriilor de izolare fonică, cu privire la amortizarea zgomotelor produse de aer și de pași din interiorul
construcțiilor.

Pentru a trăi cu adevărat confortabil în casele noastre, avem nevoie de pace și liniște. Așadar,
izolarea fonică este indispensabilă. Materialele de construcții folosite la casele noastre, trebuie să
atenueze transmiterea zgomotului provenit din exterior.

23
Urechea umană percepe schimbări de 10 dB dublu la fel de tare sau jumătate la fel de tare, în funcție
de direcția schimbării. în cazul în care, de exemplu, renovarea acoperișului schimbă diferența dintre
zgomotul exterior și interior de la 34 dB la 46 dB, impresia noastră subiectivă ne spune: măsurile luate au
redus nivelul de zgomot cu 50 la sută.

Termoizolațiile din lînă de oaie nu sunt ușor inflamabile. Lîna de oaie suferă schimbări la
temperatura de 250 ° C și poate lua foc la o temperatură de 660 ° C.

24