Sunteți pe pagina 1din 739

Toma I.

Medicina muncii

COLECTIVUL DE AUTORI

1. Prof. univ. dr. Ion TOMA - medic primar medicina muncii,


Şeful disciplinei de medicina muncii, Universitatea de Medicină şi
Farmacie Craiova, şeful Clinicii de medicina muncii, Spitalul clinic
judeţean de urgenţă Craiova

2. Dr. Floarea TOMA - medic primar boli infecţioase şi


epidemiologie, Şef compartiment, Direcţia de Sănătate Publică Craiova

3. Dr. Maria Marina TĂNASIE - medic primar expert, doctor


în medicină, Oficiul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii
de Muncă Craiova

4. Dr. Iulia-Rahela MARCU – medic rezident, preparator


universitar, Catedra balneofizioterapie, recuperare medicală şi
kinetoterapie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova.

5. Dr. Marin-Bogdan TOMA - medic stomatolog

1
Toma I. Medicina muncii

CUPRINSUL

CUPRINSUL……………………………………………………………………………….2
PREFAŢĂ…………………………………………………………………………………10
CAPITOLUL 1. ELEMENTE FUNDAMENTALE PRIVIND
BOLILE PROFESIONALE (TOMA I.).…….………………….………….…………...11
1.1. MEDICINA MUNCII…………………………………………… …………….. 11
1.2. BOLILE PROFESIONALE………...………………………………… ………..21
1.3. ANAMNEZA PROFESIONALĂ…………………………………… ………..27
1.4. BOLILE LEGATE DE PROFESIE……………………………… ………….28
1.5. PSIHOLOGIA MUNCII………………………………………………………....31
1.6. SELECŢIA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ….………………………..…37
CAPITOLUL 2. BOLILE PROFESIONALE PRODUSE EXPUNERE
LA PULBERI ORGANICE (TOMA I.)………………………..………………….……..39
2.1. PNEUMOCONIOZELE………………………………..…………………..…….39
2.2. PNEUMOCONIOZE COLAGENE…………………….………………….…….52
2.2.1. SILICOZA………………………………………….…………………..…..52
2.2.2. AZBESTOZA……………………………………….…………………..….64
2.2.3. ALUMINOZA...…………………………………….……………………...74
2.3. PNEUMOCONIOZE MIXTE…………………………….……………………...77
2.3.1. PNEUMOCONIOZA MINERULUI LA CĂRBUNE (ANTRACOZA)…. 78
2.3.2. TALCOZA………………………………………….……………………...81
2.3.3. CAOLINOZA…………………….……………….……………………….82
2.3.4. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA MICĂ (MICATOZA)....83
2.4. PNEUMOCONIOZELE NECOLAGENE……………….……………………...83
2.4.1. PNEUMOCONIOZELE PRIN METALE DURE………………………....83
2.4.2. OLIVINOZA………………………………………………………….……84
2.4.3. PNEUMOCONIOZA PRIN NEFELINĂ-APATITĂ…………………..….84
2.4.4. SIDEROZA……………………………………………………………..….85
2.4.5. STANOZA………...……………………………………………………….86
2.4.6. ANTIMONIOZA…..……………………………………………………....86
2.4.7. BARITOZA (BARITINOZA)……………………………………………..86
2.4.8. ZEOLIŢII……..………………………………………………………. …..87
2.4.9. GRAFITUL………………………………………………………………...87
2.4.10. GIPSUL…………………………………………………………………...87
2.4.11. PNEUMOCONIOZA PRIN OXID DE CERIU………………………….87
2.4.12. PULBERILE DE CIMENT………………………………………….…...87
CAPITOLUL 3. BOLILE PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA
AGENŢI MULTIPLI (TOMA I.)…………………………….…………………………..89
3.1. RINITA ALERGICĂ PROFESIONALĂ……………………………………….89
3.2. ASTMULBRONŞIC PROFESIONAL………………………………………….92
3.3. BRONŞITA PROFESIONALĂ…………………………………………….….111
3.3.1. BRONŞITA ACUTĂ PROFESIONALĂ…………………………...…...111
3.3.2. BRONŞITA CRONICĂ PROFESIONALĂ………………………... ..…118

2
Toma I. Medicina muncii

CAPITOLUL 4. BOLILE PROFESIONALE PRODUSE PRIN


PULBERI ORGANICE (TOMA I.)…………………………………………………….132
4.1. ALVEOLITA ALERGICĂ EXTRINSECĂ……………………………..….….132
4.2. BISINOZA……………………………………………………………..……….140
CAPITOLUL 5. NOŢIUNI GENERALE DE
TOXICOLOGIE (TOMA I.)…………………………………….……………………...146
5.1. TOXICELE PROFESIONALE…………………………………………….146
CAPITOLUL 6. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU METALE ŞI
COMPUŞII LOR (TOMA I.)…………………………………………………………...163
6.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PLUMB……………………………..163
6.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TETRAETIL DE PLUMB…….….175
6.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MERCUR…………………………...180
6.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU COMPUŞI ORGANICI
AI MERCURULUI…………………………………………………………….188
6.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MANGAN……………………….….191
6.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CROM………………………………195
6.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CADMIU……………………………200
6.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BERILIU ŞI COMPUŞII SĂI……....205
6.9. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU NICHEL ŞI NICHEL CARBONIL…212
6.9.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU NICHEL……………………….212
6.9.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU NICHEL CARBONIL………...213
6.10. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ZINC…………………………….…216
6.11. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU VANADIU ŞI COMPUŞII SĂI…...219
6.12. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ALTE METALE…………………..222
6.12.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU STANIU……………………..222
6.12.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TALIU……………………….223
6.12.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BARIU……………………….224
6.12.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU COBALT…………………….226
6.12.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PLATINĂ……………………229
6.12.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU OSMIU……………………….229
6.12.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MAGNEZIU…………………230
6.12.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MOLIBDEN…………………230
6.12.9. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CARBONILI METALICI……230
CAPITOLUL 7. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU METALOIZI
ŞI COMPUŞII LOR (TOMA I.)………………………………………………………...231
7.1. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU ARSEN ŞI COMPUŞII SĂI………...231
7.2. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU HIDROGEN ARSENIAT…………..235
7.3. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU STIBIU………………………...……237
7.4. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU SELENIU………………………...…239
7.5. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU TELUR……………………………...242
7.6. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU BOR…………………………………243
7.7. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU FOSFOR ŞI COMPUŞII SĂI……….245
7.7.1. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU FOSFOR………………………245
7.7.1. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU HIDROGEN SULFURAT…….249
7.7.1. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU ALŢI
COMPUŞI AI FOSFORULUI…………………………………………...252
CAPITOLUL 8. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU
HIDROCARBURI (T0MA I.)………………..………………………………………....255
8.1. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU HIDROCARBURI ALIFATICE...….255
8.2. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU HIDROCARBURI AROMATICE….255
8.2.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BENZEN………………………256
8.2.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TOLUEN……………………...262
8.2.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU XILEN………………………...264
8.2.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU STIREN……………………….264
8.2.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETILBENZEN………………...265
8.2.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CUMEN……………………….265
8.2.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MESITILEN…………………..266

3
Toma I. Medicina muncii

8.2.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CIMEN………………………..266


8.2.9. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BUTILTOLUEN TERŢIAR….266
8.2.10. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU NAFTALEN…………………266
8.2.11. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TETRALINĂ………………...267
8.2.12. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU DECALINĂ………………….267
8.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HIDROCARBURI
DIN PETROL………………………………………………………………......267
8.3.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BENZINĂ……………………..268
8.3.2. ACŢIUNEA NOCIVĂ A ALTOR DERIVAŢI AI PETROLULUI……..271
8.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HIDROCARBURI HALOGENATE..272
8.4.1. TOXICOLOGIE GENERALĂ…………………………………………..272
8.4.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLORURĂ DE
METIL (MONOCLORMETAN)………………………….……………..276
8.4.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BROMURĂ DE
METIL (MONOBROMMETIL)…………………………………………279
8.4.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLORURA DE
METILEN (DICLORMETAN)………………………………………….281
8.4.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLOROFORM
(TRICLORMETAN)……………………………………………………..281
8.4.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLORURĂ DE
ETILEN (DICLORETAN)……………………………………………….282
8.4.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TRICLORETAN………………284
8.4.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TETRACLORETAN………….284
8.4.9. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PENTACLORETAN………….286
8.4.10. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU DICLORETILEN…………….286
8.4.11. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TETRACLORURĂ
DE CARBON……………………………………………………………286
8.4.12. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TRICLORETILENĂ…………292
8.4.13. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TETRACLORETILENĂ
PERCLORETILENĂ…………………………………………………..297
8.4.14. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HIDROCARBURI
ALIFATICE COMPLEXE HALOGENATE (FREONI)………………298
8.4.15. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLORNAFTALINE…………299
8.4.16. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLORDIFENILI……………..299
8.4.17. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLORURĂ DE VINIL………300
8.4.18. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HIDROCARBURI
HALOGENATE AROMATICE………………………………………303
8.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU COMPUŞI
ORGANICI AI AZOTULUI…………………………………………………...306
8.5.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU COMPUŞI NITROALIFATICI.306
8.5.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU COMPUŞI
NITROALIFATICI CLORURAŢI………………………………………308
8.5.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU COMPUŞI NITRO ŞI
AMINODERIVAŢI AI HIDROCARBURILOR AROMATICE………..309
8.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU COMPUŞI HETEROCICLICI
PIRIDINICI……………………………………………….……………………318
8.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ALŢI COMPUŞI ORGANICI
AI AZOTULUI………………………………………………………………...321
CAPITOLUL 9. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU FENOLI (TOMA I.)….324
9.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU FENOL……………………………...324
9.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PIROCATECHINĂ…………………328
9.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU REZORCINĂ……………………….328
9.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HIDROCHINONĂ………………….329
9.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CHINONĂ…………………………..329
9.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PIROGALOL………………………..330
9.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CREZOLI…………………………....331
9.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CREOZOT…………………………..332

4
Toma I. Medicina muncii

9.9. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HEXAHIDROFENOL………………332


9.10. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BISFENONOL……………………..333
9.11. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLORFENOLI……………………..333
CAPITOLUL 10. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU ALCOOLI (TOMA I.).335
10.1. GENERALITĂŢI……………………………………………………………..335
10.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ALCOOL METILIC……………….337
CAPITOLUL 11. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU GLICOLI
ŞI DERIVAŢII LOR (TOMA I.)………………………………………………………..342
11.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETILENGLICOL…………………..343
11.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU DIETILENGLICOL………………..344
11.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETILENGLICOL
MONOMETILETER…………………………………………………………..344
11.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETILENGLIGOL
MONOETILETER……………………………………………………………345
11.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU DIETILEN DIOXID……………….345
11.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETILEN OXID…………………….346
11.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TETRAHIDROFURAN…………...347
11.8. INTOXICAŢIA PROFRSIONALĂ CU ETILENCLORHIDRINĂ………....347
CAPITOLUL 12. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE
CU ALDEHIDE (TOMA I.)…………………………………………………………….349
12.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU FORMALDEHIDĂ………………..350
12.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU POLIMETILENI…………………..352
12.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACETALDEHIDĂ………………...352
12.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACROLEINĂ……………………...354
12.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ALDEHIDĂ CROTONICĂ……….355
12.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU GLICIDALDEHIDĂ………………356
12.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ALDEHIDĂ BUTIRICĂ…………..356
12.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU IZOBUTILALDEHIDĂ…………...356
12.9. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ALDEHIDĂ VANILICĂ………….356
12.10. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU DIALDEHIDE……………………356
12.10.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU GLIOXAN……………………...356
12.10.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU FURFURAL……………………357
12.10.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU METILAL………………………358
CAPITOLUL 13. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU ACIZI
ŞI DERIVAŢII LOR (TOMA I.)………………………………………………………..359
13.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACIZI ALIFATICI….……………...359
13.1.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACIZI
MONOCARBOXILICI SATURAŢI………………….…....…………...360
13.1.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACIZI
MONOCARBOXILICI NESATURAŢI……………………..…………361
13.1.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ALŢI
ACIZI MONOCARBOXILICI...……….…………………….………. ..361
13.1.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACIZI ALIFATICI
DICARBOXILICI……………………………………………………….361
13.1.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACIZI ACETICI
HALOGENAŢI…………………………………………………………363
13.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACIZI AROMATICI………………364
13.2.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACIZI NAFTICI……………..364
13.2.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACID SALICILIC…………....365
13.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ANHIDRIDE…...…………………..365
13.3.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ANHIDRIDA FTALICĂ…….365
13.3.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ANHIDRIDA MALEICĂ…....366
13.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU LACTONE…………………………366
13.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HALOGENURI ALE
ALE ACIZILOR ORGANICI………………………………………………...367
13.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU AMIDE ALE
ACIZILOR ORGANICI………………………………………………………367

5
Toma I. Medicina muncii

CAPITOLUL 14. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU ESTERI AI


ACIZILOR ORGANICI ŞI ANORGANICI (TOMA I.)……………………………...368
14.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ESTERI AI
ACIZILOR ANORGANICI…………………………………………………..368
14.1.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU SILICAT DE METIL………...368
14.1.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU SILICAT DE ETIL…………...369
14.1.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU DIMETIL SULFAT………….369
14.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ESTERI
AI ACIZILOR ORGANICI……………………………...…………………….370
14.2.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ESTERI
ALIFATICI MONOCARBOXILICI SATURAŢI..…………………….370
14.2.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ESTERI
ALIFATICI MONOCARBOXILICI NESATURAŢI…………………..372
14.2.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ESTERI
MONOCARBOXILICI HALOGENAŢI………………………………..372
14.2.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ESTERI AI
ACIZILOR AROMATICI………………………………………..……..372
CAPITOLUL 15. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU CETONE (TOMA I.)..373
CAPITOLUL 16. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU ETERI (TOMA I.)…..377
16.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETERUL METILIC…………….….377
16.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETERUL ETILIC……………….…377
16.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETERU IZOPROPILIC……………378
16.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETERUL N-BUTILIC……………..378
16.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETERUL DIVINILIC……………...378
16.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETERUL CLORMETILIC………...379
16.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETERUL DICLORACETIC……….379
16.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ALŢI ETERI……………………….379
CAPITOLUL 17. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU AMIDE
ŞI POLIAMIDE (TOMA I.)…………………………………………………………….381
17.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU AMIDE………………………...…..381
17.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU POLIAMIDE………………………384
CAPITOLUL 18. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE ÎN PRODUCŢIA
ŞI UTILIZAREA POLISTIRENILOR (TOMA I.)……………………………………386
CAPITOLUL 19. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE ÎN PRODUCŢIA
ŞI UTILIZAREA POLIURETANILOR (TOMA I.)…………………………………..388
19.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MONOMERI DIIZOCIANAŢI..…..388
19.1.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU 2,4-TOLUEN
DIIZOCIANAT…………………………………………………………389
19.1.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU DIFENIL-METAN-4,4-
DIIZOCIANAT……………………………….………………………...390
19.1.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HEXAMETILEN
DIIZOCIANAT………………………………….……………………...390
19.1.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU NAFTILEN
DIIZOCIANAT………………………………………………………....390
19.1.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU DIMETIL-3,3
DIAMINO-4,4DIFENIL-ETAN……..………...……………………....390
19.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU AMINE ŞI POLIAMINE…………..390
19.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU POLIALCOOLI…………………....390
19.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU COMPUŞI ORGANOSTANICI…. .391
19.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MORFOLINE……………………....391
19.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU SUBSTANŢE EXPANDABILE…...391
CAPITOLUL 20. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU
SULFURĂ DE CARBON (TOMA I.)……..…………………………………………....393
CAPITOLUL 21. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU
ASFINXIANTE CHIMICE (TOMA I.)………………………………………………..404
21.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MONOXID DE CARBON………...404
21.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ACID CIANHIDRIC

6
Toma I. Medicina muncii

ŞI COMPUŞI CIANICI………………………………………………………..415
21.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HIDROGEN SULFURAT…………423
CAPITOLUL 22. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU GAZE
ŞI VAPORI IRITANŢI (TOMA I.)…………………………………………………….424
CAPITOLUL 23. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU
PESTICIDE (TOMA I.)……………………………………………………………..….443
23.1. GENERALITĂŢI……………………………………………………………..443
23.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PESTICIDE
ORGANOFOSFORICE...…………………………………………………….447
23.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PESTICIDE
ORGANOCLORURATE……………………………………………………..454
23.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PESTICIDE CARBAMICE………..458
23.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PESTICIDE
ORGANOMERCURIALE……………………………………….…………...461
23.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PESTICIDE PE BAZĂ
DE NITRODERIVAŢI AI HIDROCARBURILOR AROMATICE…………463
23.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PESTICIDE ERBICIDE…………...464
CAPITOLUL 24. BOLILE PROFESIONALE PRIN ACŢIUNEA
FACTORILOR FIZICI (TOMA I.)…………………………………………………….468
24.1. ACŢIUNEA ZGOMOTULUIASUPRA ORGANISMULUI………………....468
24.2. ULTRASUNETELE…………………………………………………………..476
23.3. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA
TREPIDAŢII (VIBRAŢII)……………………………………………………478
23.3.1. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA TREPIDAŢII
CU FRECVENŢA PÂNĂ LA 2 HZ (KINETOZELE)…………………479
23.3.2. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA TREPIDAŢII
CU FRECVENŢA 2-20 HZ ...………………………..…………………480
23.3.3. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA TREPIDAŢII
CU FRECVENŢA 20-200 HZ (BOALA DE VIBRAŢII)……………...482
24.4. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA
MICROCLIMAT NEFAVORABIL…………………………………………490
24.4.1. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA
MICROCLIMAT CALD……….……………………..…………………490
24.4.2. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA
MICROCLIMAT RECE………………………………………………...508
24.5. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA RADIAŢII
ELECROMAGNETICE ………………….……………………………….….516
24.5.1. NOŢIUNI GENERALE………………………………………………...516
24.5.2. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNEREA LA RADIAŢII
ELECTROMAGNETICE DE HIPERFRECVENŢĂ (MICROUNDE)...518
24.5.3. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNEREA LA RADIAŢII
ELECTROMAGNETICE INFRAROŞII…………………………….…524
24.5.4. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNEREA LA RADIAŢII
ELECTROMAGNETICE VIZIBILE…………………………………...527
24.5.5. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNEREA LA RADIAŢII
ULTRAVIOLETE………………………………………………………531
24.5.6. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNEREA LA LASER…………...534
24.5.7. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNEREA LA RADIAŢII
ELECTROMAGNETICE IONIZANTE………………………………..537
24.6. BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNEREA LA PRESIUNE
ATMOSFERICĂ ANORMALĂ……………………………………………..552
24.6.1. PATOLOGIE PROFESIONALĂ LEGATĂ DE EXPUNEREA LA
PRESIUNE ATMOSFERICĂ CRESCUTĂ……………………..……..552
24.6.2. PATOLOGIE PROFESIONALĂ LEGATĂ DE EXPUNEREA LA
PRESIUNE ATMOSFERICĂ SCĂZUTĂ……………………………...569
CAPITOLUL 25. ELECTROPATOLOGIA (TOMA I.)…………………………...…573
CAPITOLUL 26. CANCERUL PROFESIONAL (TOMA I.)………………………...580

7
Toma I. Medicina muncii

CAPITOLUL 27. EFORTUL PROFESIONAL


(MARCU IULIA RAHELA, TOMA I.)……………………………..605
27.1. ELEMENTE DE FIZIOLOGIA MUNCII…………………………………….605
27.2. CAPACITATEA DE MUNCĂ ŞI FACTORII CARE O DETERMINĂ…….614
27.3. OBOSEALA ŞI SURMENAJUL ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ…..618
27.4. PROBLEME PRIVIND ADAPTAREA CAPACITĂŢII
DE MUNCĂ LA SCHIMBURI ALTERNANTE…………………………….624
27.5. EFORTUL FIZIC……………………………………………………………..635
27.6. EFORTUL VIZUAL………………………………………………………….643
27.7. MUNCA LA VIDEOTERMINALE………………………………………….646
27.8. SOLICITAREA (EFORTUL) NEUROPSIHICĂ…………………………….648
27.9. STRESUL PSIHIC PROFESIONAL…………………………………………655
27.10. BOLI PROFESIONALE PRIN SUPRASOLICITARE……………………..658
27.11. BOLI PROFESIONALE PRIN SUPRASOLICITAREA
APARATULUI LOCOMOTOR………………………………….. ………..660
27.12. BOLI PROFESIONALE PRIN SUPRASOLICITAREA
COMPONENTELOR PSIHOSENZORIALE………………………………682
27.12.1. BOLI PROFESIONALE PRIN SUPRASOLICITAREA
ANALIZATORULUI VIZUAL……………………………………….682
27.12.2. BOLI PROFESIONALE PRIN SUPRASOLICITAREA
ANALIZATORULUI AUDITIV…………………………..…………684
27.12.3. BOLI PROFESIONALE PRIN SOLICITAREA APARAULUI
VOCAL (LARINGELUI)……………………………………..………685
27.12.4. BOLI PROFESIONALE PRIN SUPRASOLICITAREA
SISTEMULUI NERVOS…………………………………………….687
27.12.5. BOLI PROFESIONALE PRIN SUPRASOLICITAREA
SISTEMULUI VENOS……………………………………………….690
CAPITOLUL 28. BOLI INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE
PROFESIONALE (TOMA FLOAREA, TOMA I.)………………………….………...692
CAPITOLUL 29. DERMATOZELE PROFESIONALE (TOMA I.)………………..702
CAPITOLUL 30. PROBLEME SPECIALE DE MEDICINA MUNCII (TOMA I.).714
30.1. FEMEILE ŞI MUNCA……………………………………………………….714
30.2. ADOLESCENŢII ŞI MUNCA……………………………………………….720
30.3. VÂRSTNICII ŞI MUNCA……………………………………………………726
30.4. STÂNGACII ŞI ACTIVITATEA PROFESIONALĂ………………………..730
30.5. VEDEREA MONOCULARĂ ŞI ACTIVITATEA PROFESIONALĂ……...732
30.6. EPILEPTICUL ŞI ACTIVITATEA PROFESIONALĂ……………………...734
30.7. TUBERCULOZA ŞI ACTIVITATEA PROFESIONALĂ…………………..735
30.8. DIABETUL ŞI ACTIVITATEA PROFESIONALĂ…………………………737
CAPITOLUL 31. ERGONOMIA (TOMA I.)………………………………………….740
CAPITOLUL 32. EVALUAREA EXPUNERII LA NOXE
PROFESIONALE PRIN EXAMEN HEMATOLOGIC (TOMA I.)…………………744
CAPITOLUL 33. PATOLOGIE PROFESIONALĂ
BUCO-DENTARĂ (TOMA M.B., TOMA I.)………………………………………….751
33.1 GENERALITĂŢI……………………………………………………………...751
33.2. MANIFESTĂRI BUCO-DENTO-MAXILARĂ ÎN MEDIUL
OCUPAŢIONAL CU NOXE…………………………………………………755
CAPITOLUL 34. RISCUL TOXIC ÎN MEDIUL SPITALICESC (TOMA I.,
TOMA FLOAREA)………….. ……………………………………………………..…..767
CAPITOLUL 35. CRITERII DE DIAGNOSTIC CLINIC,
DIAGNOSTIC FUNCŢIONAL ŞI DE EVALUARE A CAPACITĂŢII
DE MUNCĂ ÎN BOLILE PROFESIONALE (TĂNASIE MARIA MARIANA,
MARCU IULIA-RAHELA, TOMA I.).…………………….………………………769
35.1. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC
LA BOLNAVII CU AFECŢIUNI RESPIRATORII………………………….769
35.2. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC

8
Toma I. Medicina muncii

ÎN BOLILE CARDIO-VASCULARE………………………………………..780
35.3. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ÎN BOLILE RENALE……...785
35.4. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC
ÎN BOLILE DIGESTIVE……………………………………………………..789
35.5. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ÎN
BOLILE HEMATOLOGICE…………………………………………………790
35.6. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC
ÎN AFECŢIUNILE APARATULUI LOCO-MOTOR………………………..791
35.7. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ÎN
BOLILE NEUROLOGICE……………………………………………………792
35.8. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ÎN BOLILE PSIHICE………797
35.9. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ÎN BOLILE OCULARE……798
35.10. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOST ÎN BOLILE ORL…………….800

35.11. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ÎN


BOLILE NEOPLAZICE………………………………………………….….804
35.12. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ÎN BOLILE DE PIELE……804
35.13. CRITERIILE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ÎN
INTOXICAŢIILE PROFESIONALE……………………………………….805

Prefaţă

Sau cuvinte rostite în scris, înainte de a parcurge, avizi de noi formulări, de


noi concepte legislative, ceea ce înseamnă în zilele noastre medicina muncii. Primim cu
respect această lucrare, rod al unui efort profesional, redacţional care răpeşte
autorilor timp, experienţă, profesionalism. Dificultatea se regăseşte în intenţia ca
materialul de specialitate să stârnească interes cât mai larg, să depăşească nivelul unui
curs universitar şi postuniversitar şi să atragă atenţia specialiştilor din varii motive;
acest lucru a fost realizat cu succes.
Cine nu a publicat în domeniul specialităţii sale, nu ştie cât de preţios este
rezultatul final – cartea pe care o răsfoim.
Lucrarea realizată de colectivul de autori de la Universitatea de Medicină şi
Farmacie Craiova, este o carte pe care mi-o doresc la îndemână, oricând o problemă
profesională s-ar ivi. Şi ştim foarte bine, şi cei care lucrăm în prevenţie, şi cei care
îngrijim bolnavi cu patologie profesională, cât de important este ca să avem alături de
experienţa practică şi materiale complexe, actualizate, pe care să le consultăm. Şi
indiferent de vârstă şi vechimea în profesie ca medici de medicina muncii, recunoaştem
că ne retragem de multe ori din salonul cu bolnavi, din cabinetul de consultaţii, din
locurile de muncă cu factori de risc profesional pentru a răsfoi în grabă, dar cu
responsabilitate, un tratat de specialitate. Lucrarea de faţă este intenţia şi efortul

9
Toma I. Medicina muncii

colegilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova de a ne pune la dispoziţie


un astfel de material.
Este o lucrare complexă, uşor de abordat, cu clarităţi şi certitudini în
domeniul medicinii muncii. Structurat pe capitolele clasice cartea reuşeşte să acopere
problemele din curriculum-ul universitar şi postuniversitar, pregătind subiecte pentru
studenţi, rezidenţi de medicina muncii, de alergologie, de pneumoftiziologie, medici
specialişti şi primari. Sunt convinsă că o dată parcurs cuprinsul acestei lucrări
toxicologii, pneumologii, psihologii, ergonomii, hematologii, dermatologii, oncologii şi
nu numai, vor găsi subiecte interesante pentru formarea lor şi practica lor.
Din cele 35 de capitole prezentate se reţin intoxicaţiile profesionale,
pneumoconiozele, astmul bronşic profesional. Se remarcă în mod deosebit capitolele
legate de efortul profesional, probleme speciale de medicina muncii, riscul toxic în
mediul spitalicesc, patologie profesională buco-dentară, criterii de expertiza capacităţii
de muncă.
Mă aflu în situaţia privilegiată să prefaţez în doar câteva cuvinte şi să
recomand tuturor colegilor această carte reflectare preocupărilor şcolii craiovene de
medicina muncii.

Prof. univ. dr. Eugenia Naghi


Şeful Catedrei de Medicina Muncii din Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti
Şeful Clinicii de Medicina Muncii, Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti
Preşedintele Comisiei de Specialişti Medicina Muncii a Ministerului Sănătăţii

CAPITOLUL 1.

ELEMENTE FUNDAMENTALE PRIVIND BOLILE PROFESIONALE

1.1. MEDICINA MUNCII

1.1.1. Scurt istoric al medicinii muncii


Influenţa nocivă a factorilor de risc profesional asupra sănătăţii omului a fost
observată încă din antichitate. Hipocrate (460-377 î.e.n.) semnalează condiţiile grele din
mine şi bolile de care suferă minerii, fiind primul medic care pune problema relaţiei
omului cu mediul său. Hipocrate afirmă, pentru prima dată, că boala are cauze naturale.
Mai târziu, Galen (130-200 e.n.) se referă la unele profesiuni şi meserii care
constituie un risc pentru sănătate, citând profesiile de miner, tăbăcar, purtător de
greutăţi, gladiator şi marinar ca dăunătoare sănătăţii.
Deşi preocupările de medicina muncii sunt foarte vechi, creatorul medicinii
muncii, apare în persoana lui Bernardino Ramazzini, (1633-1714), născut în anul 1633
la Capri, profesor în anul 1671 la Modena şi în 1700 la catedra de medicină din Padova.
La vârsta de 67 ani, în anul 1700, el publică lucrarea „De morbis artificum diatriba”
(Despre bolile meseriilor), care cuprinde 12 capitole; fiecare capitol se ocupă de o
meserie (profesie) şi sfătuieşte pe medic să întrebe bolnavul nu numai cum prescrie
Hipocrate „de ce suferi, de câte zile îţi este înfundat stomacul şi ce ai mâncat dar în
special, nu trebuie să uite niciodată a întreba pe bolnav ce îndeletnicire sau ce profesie
exercită”. Această recomandare făcută de Ramazzini în urmă cu peste 300 de ani este în
prezent mai actuală ca oricând, precum actuale sunt şi multe din observaţiile sale asupra

10
Toma I. Medicina muncii

factorilor nocivi din mediul de muncă precum: plumbul, pulberile din mine, din mori,
brutării, ca şi efectul nociv al poziţiei ortostatice prelungite, şezândă etc.
Apariţia acestui studiu asupra bolilor profesionale pare că se datoreşte unei
zguduituri sufleteşti de natura acelora care zămislesc gânduri şi amintiri irezistibile. Pe
timpul când Ramazzini profesa la Modena în oraşul foarte populat, după regulile igienei
de atunci, haznalele conectate cu canalele străzilor, trebuiau să fie golite la fiecare casă
odată la 3 ani. Ramazzini scrie: „Cu o ocazie, când lucrul se făcea în casa noastră,
observai unul dintre lucrători făcând eforturi extraordinare pentru a termina mai repede
lucrul său. Mi se făcu milă de natura crudă a muncii sale şi-l întrebai de ce lucrează aşa
febril şi nu încearcă să evite epuizarea, lucrând cu un ritm mai încet la care bietul băiat,
ridicând ochii din canal, îi fixă asupra mea spunând: Nimeni care nu a încercat, nu poate
să ştie ce înseamnă să stai mai mult de patru ore într-un asemenea loc; este mai rău
decât să orbeşti”. Desigur că bietul lucrător se referea la extraordinar de dureroasă
conjunctivită, datorită hidrogenului sulfurat. Şocul resimţit de Ramazzini în faţa acelei
munci umile, a unui anonim muncitor, el, savantul european, amicul lui Leibnitz,
medicul aristocraţilor şi al oamenilor avuţi, singurii care la acea epocă aveau acces la
îngrijire medicală, rodeşte într-o activitate medicală încă necunoscută până atunci.
Ramazzini se dedică studiului meseriilor şi bolilor indivizilor unei clase care nu se
bucura de nici o asistenţă medicală. La vârsta de 50 ani, el umbla din atelier în atelier,
colinda nenorocitele văgăuni ale artizanilor din acea vreme, vizitând şi cele mai
mizerabile ateliere. El introduce termenul de „boală profesională”, fiind interesat de
aspectul curativ şi de profilaxia acestor afecţiuni. Tot el a preconizat legiferarea
prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale după criterii inspirate după din
legislaţia romană.
Epoca revoluţiei industriale, care începe în Anglia în secolul al XVII-lea şi se
extinde apoi în restul Europei în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea creează noi
probleme de sănătate, legate direct sau indirect atât de muncă cât şi de mediul de muncă
din industrie. În Anglia, în 1761, un autor afirma că 50% din populaţie murea înainte de
20 de ani şi că un important număr de boli se datorau condiţiilor rele de muncă.
La început medicina muncii s-a ocupat aproape în întregime de accidentele de
muncă şi de terapia lor, sarcina principală constând în repararea şi refacerea stării de
sănătate a accidentatului.
Medicina muncii intră într-o nouă fază de evoluţie în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, etapă care se extinde până la mijlocul secolului al XX-lea. În
această perioadă obiectivele medicinii muncii se lărgesc şi se caracterizează prin studiul
bolilor profesionale, stabilirea cauzelor lor, mecanismul de acţiune, simptome, terapie şi
profilaxie. Accidentele de muncă au rămas în continuare pentru un număr de industrii,
un obiect de studiu, o serie de cercetări referindu-se la cauzele accidentelor de muncă, la
rolul factorilor umani şi tehnici precum şi la aspectele psihologice şi tehnice de
prevenire şi securitate a muncii.
Cu ocazia creării în anul 1946, a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a fost
definit conceptul de sănătate, care a stat la baza stabilirii obiectivelor de medicina
muncii. Definirea în anul 1949 a conceptului de ergonomie a deschis calea abordării
pluridisciplinare a problemelor de medicina muncii.
Conceptul de medicina muncii care s-a impus mai ales după cel de-al 2-lea
război mondial, în locul celui de „Igiena muncii”, a fost adoptat şi în România. Acest
concept este sinonim cu cel de „sănătate ocupaţională” (Occpationel Health) sau de
„sănătate în muncă” (sante au travail).
În ţara noastră, în care industrializarea începe în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, încep de asemenea să se publice lucrări din domeniul medicinii muncii şi apar
diferite legi şi regulamente privind munca în industrie. Prima lucrare scrisă de un medic

11
Toma I. Medicina muncii

român datează din anul 1826 şi este opera lui Mihail Zotta (1800-1864) intitulată
„Colica saturnină”. Este o lucrare pentru diploma de doctor, publicată la Viena şi ea
prezintă cunoştinţele epocii cu privire la istoricul intoxicaţiei cu plumb, simptomele,
etiologia, tratamentul şi profilaxia.
În anul 1859 Dr. Iulius Barasch (1815-1863) publică în revista „Isis sau
Natura” două lucrări: „Bolile unor meserii” şi „Patimi produse de diferite munci”. Tot el
se ocupă de condiţiile de muncă ale muncitorilor din subteran.
Constantin Poenaru Căplescu (1874-1948), medic chirurg la spitalul
Brâncovenesc, ocupă postul de chirurg şef al Serviciului Accidentelor de muncă în
cadrul Asigurărilor Sociale. El publică în perioada anilor 1937-1948 articole referitoare
la lipsa ventilaţiei necesare eliminării pulberilor şi a toxicelor de la locul de muncă şi
lipsa echipamentului de protecţie. De asemenea, pune bazele învăţământului de igienă şi
Boli profesionale în cadrul Facultăţii de Medicină din Bucureşti, în anul 1919.
În anii din urmă, slujitorii medicinii muncii, sunt personalităţi de seamă: Prof.
Dr. Petru Manu, Prof. Dr. Toma Niculescu, Prof. Dr Eugenia Naghi (Bucureşti), Prof.
Dr. Ioan Suciu, Prof. Dr. Aristotel Cocârlă (Cluj-Napoca), Prof. Dr. Petru Ţurcan
(Timişoara), Prof. Dr. Grigorie Stavri, Prof. Dr. Ion Silion, Prof. Dr. Cornelia
Mihalache (Iaşi), Prof. Dr. Alexandru Dieneş (Tg. Mureş), Prof. Dr. Ioan Berilă
(Craiova), Prof. Dr Dorin Bardac (Sibiu).

1.1.2. Definiţie
Medicina muncii este o disciplină medicală care studiază relaţia fiziologică şi
relaţia patologică dintre organismul uman şi muncă, în vederea recomandării măsurilor
care să permită desfăşurarea activităţii profesionale în condiţii fiziologice şi igienice
pentru menţinerea capacităţii de muncă la un nivel ridicat şi pentru prevenirea bolilor
profesionale şi a bolilor legate de profesie.
Centrul preocupărilor disciplinei noastre îl formează „munca” (componentele
condiţiilor de muncă) ca factor etiologic principal sau favorizant (secundar) al multor
îmbolnăviri. Aşadar munca, străduinţa umană sub toate aspectele ei, manifestare
esenţială, caracteristică a fiinţei umane, care dă sens, valoare şi nobleţe existenţei
umane, este luată în considerare de cercetarea medicală şi este studiată în relaţiile ei cu
sănătatea omului .
A. Relaţia fiziologică dintre om şi muncă
Această relaţie presupune că munca este, poate, cel mai important factor de
sanogeneză, de generare şi menţinere a sănătăţii şi capacităţii de performare, prima
necesitate a omului sănătos. Aceasta cu condiţia ca munca să corespundă
particularităţilor morfofiziologice şi psihologice ale omului respectiv. În acest sens s-a
dezvoltat în cadrul medicinii muncii un capitol separat: fiziologia muncii şi partea ei
aplicată (fiziologia muncii aplicată), care poartă denumirea de ergonomie medicală.
B. Relaţia patologică dintre om şi muncă
Această relaţie presupune că munca poate deveni, în anumite condiţii, factor
etiologic determinant de îmbolnăvire sau factor favorizant al multor îmbolnăviri cu
caracter multifactorial.

1.1.3. Obiectivele medicinii muncii


Obiectivele medicinii muncii au fost stabilite de comisia mixtă de experţi a
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a Biroului Internaţional al Muncii din anul 1950,
Recomandarea nr. 112/1959 a Biroului Internaţional al Muncii (BIT) şi a Convenţiei nr.
161/1985 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, astfel:
- promovarea şi menţinerea la nivelul cel mai înalt al bunei stări fizice,
mentale şi sociale a muncitorului din toate profesiile;

12
Toma I. Medicina muncii

- să asigure protecţia muncitorilor împotriva oricărei lezări (vătămări) a


sănătăţii care ar putea rezulta din munca lor sau din condiţiile de muncă în care aceştia o
efectuează;
- să contribuie la plasarea şi menţinerea muncitorului într-un mediu de muncă
adaptat la posibilităţile sale morfofiziologice şi psihologice şi prin repartiţia
muncitorilor la muncile pentru care ei sunt apţi, pentru a putea realiza adaptarea muncii
la om şi a fiecărei persoane la meseria sa.
Se observă uşor că aceste obiective plasează medicina muncii printre
disciplinele cu caracter profilactic. Realizarea primului obiectiv starea de bine din punct
de vedere fizic, mental şi social („bien etre”, „well heing”) nu este posibilă fără
promovarea factorilor sanogeni, concomitent cu combaterea factorilor nocivi pentru
sănătate.
Pentru atingerea obiectivelor sale profilactice, medicina muncii acţionează în
două direcţii fundamentale, direcţii ce reprezintă şi domeniile de bază ale practicii
medicinii muncii, acestea fiind condiţiile de muncă şi starea de sănătate.
Metodologie - pentru realizarea acestor obiective se studiază: bolile
profesionale (etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic pozitiv şi diferenţial,
tratament şi profilaxie), bolile legate de profesie, bolile neprofesionale influenţate
nefavorabil de condiţiile de muncă neigienice; se elaborează criterii pentru menţinerea
şi promovarea stării de sănătate, a capacităţii de muncă prin măsuri profilactice tehnico-
organizatorice şi medicale.

1.1.4. Domeniile componente ale medicinii muncii


Ca şi alte discipline umane şi medicina muncii cuprinde o serie de domenii
specifice şi care necesită cunoaşterea temeinică a acestor domenii din partea medicului
specialist, şi care oferă competenţa şi în alte domenii.
De exemplu un cardiolog, un pneumolog, un neurolog, un hepatolog etc.,
trebuie să cunoască bine fiziologia aparatelor şi sistemelor respective. Orice manual sau
tratat de specialitate mai sus amintite începe cu un capitol despre fiziologia respectivului
aparat sau sistem, după cum orice curs, atât pentru studenţi, cât şi pentru medicii veniţi
la specializare începe cu fiziologia aparatului sau sistemului respectiv, deşi se ştie că
aceste capitole au fost predate şi însuşite şi la cursurile de fiziologie şi fiziopatologie.
Deci, un domeniu al medicinii muncii îl constituie fiziologia muncii.
De asemenea, este necesară cunoaşterea foarte temeinică a bolilor din
specialitatea respectivă, de fapt miezul specialităţii, aspectul clinic sub toate
componentele (etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnosticul pozitiv şi diferenţial,
examenele de laborator şi paraclinice, evoluţie, complicaţii, expertiza capacităţii de
muncă, tratament, profilaxie). Deci un domeniu al medicinii muncii, îl constituie bolile
profesionale şi bolile legate de profesie.
În sens mai larg, este domeniul supravegherii stării de sănătate care cuprinde
ansamblul activităţilor de urmărire activă a stării de sănătate în relaţie cu condiţiile de
muncă, prin examene medicale profilactice (la angajare, de adaptare, periodice şi la
reluarea muncii). În acest context, trebuie avut în vedere şi faptul că între persoane
există diferenţe în ce priveşte receptivitatea pentru anumite noxe şi boli, funcţie de
fondul genetic sau de factori individuali de viaţă şi muncă. O atenţie specială trebuie
acordată persoanelor hipersusceptibile sau hipersensibile la anumiţi agenţi nocivi,
femeilor, adolescenţilor, vârstnicilor, bolnavilor cronici, deficienţilor şi invalizilor.
O disciplină etiologică ca medicina muncii, ftiziologia, bolile infecţioase etc.,
cuprinde şi un domeniu de apreciere a condiţiilor în care poate apărea boala, în cazul
medicinii muncii este vorba de condiţiile de muncă, în special a condiţiilor de mediu
profesional.

13
Toma I. Medicina muncii

Supravegherea condiţiilor de muncă cuprinde recunoaşterea, evaluarea şi


controlul factorilor componenţi ai acestora şi mai ales a noxelor profesionale
(determinanţilor) cu efecte nefavorabile asupra organismului uman.
Scopul este dublu, atât prevenirea şi combaterea noxelor profesionale cât şi
promovarea factorilor sanogeni. Practica medicinii muncii, în faza actuală, vizează
aproape exclusiv noxele profesionale, promovarea factorilor sanogeni rămânând
deocamdată un deziderat.
Acest domeniu al medicinii muncii constituie ceea ce se numeşte igiena
muncii, deşi în general efectuarea propriu-zisă a acestor determinări (microclimat,
zgomot, toxice), pot fi făcute şi de alţi specialişti nemedicali (chimişti, fizicieni), dar
organizarea cercetării şi interpretarea rezultatelor este efectuată de medicul specialist de
medicina muncii, aşa cum analizele de laborator într-un spital sunt făcute de medicii de
laborator sau chimişti, dar când se recoltează sau se efectuează probele, interpretarea
finală este de competenţa medicului specialist care pune diagnosticul de risc profesional
şi recomandă măsurile de profilaxie.
Un alt domeniu important al medicinii muncii îl constituie legislaţia în
domeniul medicinii muncii, care uneori depăşeşte obişnuitele ordine şi instrucţiuni ale
Ministerului Sănătăţii şi cuprinde o întreagă legislaţie a muncii, de protecţia muncii şi
protecţie socială. Acest domeniu este valabil şi în alte specialităţi medicale dar în
medicina muncii, care are şi aspecte medico-legale, ca şi medicina legală, capătă
importanţă deosebită.
Un alt domeniu important al medicinii muncii îl constituie domeniul de
organizare şi funcţionare a medicinii muncii, atât pe plan internaţional cât şi pe plan
naţional, având în vedere faptul că în acest domeniu există o serie de Recomandări şi
Convenţii ale Biroului Internaţional al Muncii precum şi ale Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, dar şi de faptul că organizarea şi funcţionarea medicinii muncii într-o ţară este
strâns legată de dezvoltarea socio-economică a ţării respective precum şi de unele
tradiţii bune în acest domeniu.
Deci, în concluzie următoarele domenii definesc conţinutul medicinii muncii:
A. Fiziologia muncii aplicată - Ergonomie, ergonomia din punct de vedere al
medicinii muncii, psihologia muncii.
B. Bolile profesionale şi bolile legate de profesiune.
C. Aprecierea mediului de muncă şi recomandarea măsurilor de normalizare a
mediului de lucru (igiena muncii).
D. Legislaţia şi organizarea (organisme) în domeniul medicinii muncii.
Aceste domenii au o pondere diferită şi aplicabilă diferenţial după locul
concret de muncă (cabinet medical de întreprindere, cabinet de medicina muncii,
laborator de medicina muncii, secţie sau clinică de boli profesionale, institut de
cercetare ştiinţifică în domeniul medicinii muncii, disciplina de medicina muncii din
Universităţile de Medicină şi Farmacie şi Facultăţile de medicină).

1.1.5. Organizarea şi funcţionarea medicinii muncii


A. Legislaţia
a. pe plan naţional:
- Codul muncii - actualmente interesează în special timpul de muncă şi de
odihnă), protecţia muncii şi asigurării sociale, munca femeilor şi tinerilor. Aceste
prevederi trebuie să se găsească în contractele de muncă colective la diferite niveluri;
- Legea Protecţiei Muncii (nr. 90/1996);
- Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 615/2001 privind organizarea
serviciilor de medicina muncii
- Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministrului

14
Toma I. Medicina muncii

Sănătăţii şi Familiei nr. 508/933/2002, Normele Generale de Protecţia Muncii cuprind şi


instrucţiunile privind examenul medical la angajare, examenul medical în perioada de
adaptare, controlul medical periodic şi la reluarea muncii. Se reglementează aceste
examene profilactice atât pentru toţi salariaţii cât şi pentru cei expuşi la noxe
profesionale;
- Declararea, cercetarea şi evidenţa bolilor profesionale sunt incluse şi în
Legea nr. 90/1996;
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.2/1980 - Examenul medical la încadrare şi
periodic în mediul cu zgomot;
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 432/1983 - privind examenul medical la
încadrare şi controlul medical periodic al muncitorilor expuşi la risc pneumoconiogen,
precum şi pentru diagnosticul pneumoconiozelor;
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 188/2004 privind constituirea Registrului
operativ naţional al bolilor profesionale şi a Centrului naţional de coordonare
metodologică şi informare privind bolile profesionale;
- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor
minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi baremul
minimal de dotare a acestora;
- Legea nr. 346/2002 cu completările ulterioare privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi boli profesionale;
- Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
- Ordinele Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 944/2001 şi 1032/2002 pentru
aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor
expuse profesional la radiaţii ionizante;
- Ordinul comun al Ministrului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei şi
Ministrului Sănătăţii nr. 399/974/2004 pentru aprobarea instrucţiunilor privind
completarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă
indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de stat;
- Alte acte normative comune cu alte ministere.
b. pe plan internaţional:
- Recomandarea nr.112 din anul 1959 a Biroului Internaţional al Muncii
(BIT); la punctul 1 se arată scopurile unor servicii de medicina muncii.
- Convenţia nr. 161 din anul 1985 a Biroului Internaţional al Muncii (BIT),
care stabileşte, pe aceleaşi baze ca şi Recomandarea nr. 112/1959 scopurile, atribuţiile şi
organizarea serviciilor de medicina muncii. Deosebirea între o Recomandare şi o
Convenţie: Recomandarea este facultativă, pe când Convenţia, aprobată de parlamentul
ţării respective, şi care face parte din Organizaţia Mondială a Muncii devine obligatorie;
- Rezoluţia nr. 5 în domeniul „Armonizării măsurilor de protecţia sănătăţii
muncitorilor la un loc de muncă” emisă de Consiliul de Miniştrii al Consiliului Europei.
Având în vedere că există în fiecare ţară din Comunitatea Economică
Europeană o legislaţie şi o practică în domeniul medicinii muncii şi a securităţii muncii
diferită, această rezoluţie încearcă principial şi practic să armonizeze unele diferenţe
existente.
- Recomandări şi Convenţii pe diferite noxe profesionale, boli profesionale
sau ramuri de producţie, emise de BIT - Geneva sau OMS - Regiunea Europei -
Copenhaga.
B. Organizarea medicinii muncii
a. pe plan naţional:
- pe linie de asistenţă medicală:
* laboratoarele (serviciile) de medicina muncii din Direcţiile de Sănătate

15
Toma I. Medicina muncii

Publică judeţene;
* cabinetele de medicina muncii din policlinici, cabinetele private de
medicina muncii;
* laboratoarele de toxicologie industrială din Direcţiile de Sănătate Publică
judeţene;
* laboratoarele uzinale din întreprinderi;
* Serviciile de sănătate şi securitate în muncă (S. S. S. M.) organizate la
nivelul întreprinderilor, din care face parte, în mod necesar, şi medicul de medicina
muncii sau medicul care acordă asistenţă la locul de muncă (medicul de medicină
generală cu competenţă de medicină de întreprindere);
* secţii sau compartimente de boli profesionale din spitalele judeţene sau
municipale;
* laboratoarele de pneumoconioze din cadrul sectorului minier;
- pe linie de cercetare ştiinţifică:
* secţiile de medicina muncii din Institutul de Sănătate Publică din Bucureşti,
Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara.
- pe linie de învăţământ:
* disciplinele de medicina muncii din Universităţile de Medicină şi Farmacie
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Tg- Mureş, Craiova, din facultăţile de
medicină de stat şi particulare;
* clinicile de medicina muncii din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara,
Tg-Mureş, Craiova;
b. pe plan internaţional:
- Biroul Internaţional al Muncii, Geneva, serviciul medicina muncii;
- Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Geneva, serviciul de medicina
muncii;
- OMS - Regiunea Europa, Copenhaga, serviciul medicina muncii;
- Comisia Internaţională de Medicina Muncii (Internaţional Comission on
Occupaţional Health);
- EASOM - Asociaţia Europeană a disciplinelor de Medicina Muncii
(European Association of Schools Occupaţional Medicine).

1.1.6. Munca şi condiţiile de muncă


Munca reprezintă o activitate cu caracter conştient, care conduce la realizarea
de bunuri şi creaţii pentru satisfacerea necesităţilor materiale şi spirituale ale oamenilor.
Ea poate fi desfăşurată individual sau într-un colectiv, şi are totdeauna, direct sau
indirect, un caracter social.
Activitatea profesională se bazează pe exercitarea unei meserii sau profesii.
Profesia presupune însuşirea unor cunoştinţe teoretice şi practice care să
permită desfăşurarea muncii într-un anumit domeniu.
Meseria reprezintă o îndeletnicire ce se bazează pe o muncă manuală
calificată, cu scopul transformării sau prelucrării obiectului muncii sau prestării de
servicii.
Locul de muncă poate fi situat în încăperi sau în aer liber şi este definit de
spaţiile destinate muncii.
Asistenţa de medicina muncii necesită cunoaşterea structurii organizatorice şi
funcţionale a fiecărei unităţi economice sau instituţii.
Un sistem de muncă cuprinde subsistemele: omul (subiectul muncii), materia
primă (materialele care sunt prelucrate) şi produsele obţinute (obiectul muncii),
mijloacele de muncă (maşini, utilaje ş. a.), relaţiile interumane (relaţiile psihosociale).
În sensul de muncă (producţia materială şi munca intelectuală) sunt implicate

16
Toma I. Medicina muncii

şi elemente organizatorice (timpul de muncă, munca în schimburi, orar etc.) ca şi


spaţiile de muncă cu dotările necesare (instalaţii de iluminat, încălzit, sisteme de
ventilaţie ş. a.)
Nu munca ca atare devine factor de îmbolnăvire, ci anumite condiţii în care se
desfăşoară munca devin factori etiologici.
Condiţiile de muncă se definesc ca ansamblul factorilor care ţin de sistemul de
muncă, spaţiu şi organizarea muncii în cadrul unui anumit sistem.
Noţiunea de „condiţia de muncă” este constituită din patru factori:
- Factori fiziologici: (factori legaţi de sarcinile profesionale şi organizarea
muncii): intensitatea muncii fizice (musculo-osteo-articulare) sau neuro-psiho-
senzoriale, ritmul de muncă, regimul de muncă (raportul dintre perioadele de muncă şi
repaus în cursul schimbului de muncă), durata muncii, eforturi statice sau eforturi
dinamice, poziţia în timpul muncii, munca în schimburi alternante, munca automatizată
sau mecanizată, munca monotonă etc.
- Factori igienici: (factori ai mediului de muncă):
* factori fizici: microclimatul (temperatura, umiditatea, curenţii de aer,
radiaţia calorică), zgomotul, trepidaţiile, radiaţiile electromagnetice ionizante şi
neionizante, iluminatul etc.;
* factori chimici (substanţele chimice din procesul tehnologic);
* factori fizico-chimici (pulberile profesionale de natură minerală
(anorganice), vegetală, animală, (organice);
* factori biologici (bacterii, virusuri, paraziţi etc.);
- Factori ergonomici: (factori ce depind de relaţia om-maşină-mediul de
muncă): determinaţi la rândul lor de factori fiziologici şi igienici generaţi de maşină:
(tractorist-tractor, ţesătoare-războiul mecanic de ţesut, medicul radiolog-aparatul
Roentgen etc.).
- Factori psihosociali: (factori ce depind de relaţiile psihosociale dintr-un
colectiv de muncă şi de particularităţile psihice individuale): relaţiile dintre şef şi
subalterni, relaţiile dintre membrii unei echipe, prezenţa sau absenţa motivaţiei în
muncă, satisfacţii morale şi materiale în muncă etc.

1.1.7. Noxele profesionale


A. Definiţie
Noxele profesionale reprezintă acei factori din condiţiile de muncă care
influenţează negativ starea de sănătate a organismului personalului muncitor expus,
determinând sau favorizând starea de boală sau scăderea capacităţii de muncă.
Pentru ca un anumit factor component al condiţiei de muncă să devină noxă
profesională, el trebuie să depăşească un anumit prag (limită de expunere) şi să
acţioneze asupra organismului un anumit timp.
Rezultă necesitatea că, aşa cum au fost studiate bacteriile, virusurile etc., ca
factori etiologici ai diferitelor afecţiuni, tot aşa trebuie studiate noxele profesionale,
aprecierea lor ca factori etiologici determinanţi sau favorizanţi de boală sau de scădere a
capacităţii de muncă. Definiţia noxelor profesionale arată clar că sunt considerate noxe
profesionale nu numai factorii din condiţiile de muncă care determină sau favorizează
starea de boală, ci şi acei factori care scad capacitatea de muncă, fapt care trebuie să
stimuleze şi să oblige luarea tuturor măsurilor profilactice de diminuare a noxelor
profesionale.
B. Clasificarea noxelor profesionale
Noxele profesionale se pot clasifica după două criterii: al apartenenţei la
condiţiile de muncă şi al specificităţii factorilor de risc profesional.
a. Criteriul apartenenţei la cei patru factori componenţi ai noţiunii „condiţie

17
Toma I. Medicina muncii

de muncă”.
- Noxe profesionale ce aparţin organizării muncii, organizării neraţionale,
nefiziologice:
* intensitatea mare a efortului predominant musculo-osteo-articular (efort
fizic) sau neuropsihosenzorial;
* durata exagerată a muncii, peste durata normală a zilei de muncă, timp mai
lung sau mai puţin îndelungat;
* ritm de muncă nefiziologic (prea rapid şi o perioadă mare de timp);
* regim de muncă inadecvat (raportul dintre perioadele de muncă şi cele de
repaus necorespunzătoare din punct de vedere fiziologic);
* efort static prelungit a anumitor grupe musculare;
* poziţii vicioase sau forţate, prelungite;
* alternanţa necorespunzătoare fiziologic pentru anumite persoane - a celor
trei schimburi de muncă;
* muncă monotonă cu subsolicitări (subsolicitarea este tot aşa de nocivă ca
suprasolicitarea);
* munca mecanizată sau automatizată cu suprasolicitări.
În astfel de condiţii se depăşesc capacităţile adaptative normale
morfofuncţionale, fizice, senzoriale sau neuropsihice, determinând suprasolicitarea
organismului expus.
- Noxe profesionale ce aparţin mediului de muncă:
* factori fizici: temperatura ridicată sau scăzută, umiditate mare sau mică,
presiune ridicată sau scăzută, radiaţii electromagnetice cu energie mare şi expunere
prelungită (microunde, infraroşii, vizibile, ultraviolete, laser, ionizante), zgomot peste
limita admisibilă, trepidaţii etc.
* factori chimici: toate substanţele chimice din procesele tehnologice pot
deveni noxe (toxice) profesionale prin creşterea concentraţiilor lor peste limitele
admisibile: plumb, mercur, benzen, crom, gaze şi vapori iritanţi etc.
* factori fizico-chimici: toate pulberile de la locurile de muncă de natură
organică (vegetale sau animală), şi anorganică devin nocive prin creşterea
concentraţiilor lor peste normalităţile admise şi care pot acţiona fie prin proprietăţile lor
chimice, fie prin cele fizice.
* factori biologici: bacterii, virusuri, paraziţi, ciuperci patogene etc., prezente
la locul de muncă (brucele, leptospire, virusul hepatitic, bacilul Koch).
- Noxe profesionale ce aparţin relaţiei om-maşină-mediul de muncă sunt
datorate neconcordanţei între caracteristicile morfofuncţionale ale organismului şi cele
ale utilajelor, uneltelor, maşinilor şi instrumentelor de lucru.
Relaţia dintre om şi maşina pe care o supraveghează sau lucrează, poate
determina eforturi intense, chiar de scurtă durată, poziţii vicioase, suprasolicitări
neuropsihice şi senzoriale timp îndelungat. Totodată poate genera apariţia unor factori
de mediu nocivi (zgomot, trepidaţii, toxice etc.). Astfel de relaţii: tractorist-tractor,
medic radiolog-aparat Roentgen, medic stomatolog-aparatul dentar, ţesătoare-războiul
mecanic de ţesut etc.
- Noxe profesionale ce aparţin relaţiilor psiho-sociale dintr-un colectiv de
muncă (relaţia om-om):
* relaţii necorespunzătoare dintre un conducător (şef de echipă, secţie etc.) şi
colaboratorii săi sau relaţii necorespunzătoare între membrii unui colectiv de muncă;
* absenţa motivaţiei în muncă;
* lipsa unor satisfacţii morale sau materiale;
* acţiuni de inechitate la locul de muncă.
b. Criteriul specificităţii noxelor profesionale având în vedere apartenenţa lor

18
Toma I. Medicina muncii

la locul de muncă şi/sau mediul înconjurător general:


- noxe profesionale generate exclusiv la locurile de muncă, de anumite
procese tehnologice (laser, nichel-carbonil);
- noxe profesionale care sunt prezente şi în mediul înconjurător general dar
concentraţiile sau intensităţile lor sunt insuficient de mari pentru a putea produce
îmbolnăviri la persoanele neexpuse profesional, de exemplu: dioxidul de siliciu liber
cristalin se poate găsi şi în praful de pe stradă, dar concentraţia sa în asemenea praf nu
poate produce o silicoză la persoanele care trec pe stradă; alte exemple: mangan,
ultraviolete, ultrasunete etc;
- noxe profesionale prezente şi la locurile de muncă şi în mediul înconjurător
general, care pot genera îmbolnăviri şi la persoanele neexpuse profesional, la aceste
noxe; exemplu: monoxidul de carbon, plumbul, zgomotul, unii alergeni (ricin) etc.;
- noxe profesionale prezente predominant în mediul înconjurător general, dar
care mai pot constitui uneori şi o noxă profesională: agenţii etiologici ai bolilor
profesionale infecţioase sau parazitare.

1.1.8. Acţiunea noxelor profesionale


A. Factori etiologici principali ai bolilor profesionale.
Noxele profesionale pot acţiona ca factori etiologici principali, determinanţi,
producând boli profesionale. În aceste cazuri relaţia de cauzalitate dintre noxa
profesională şi efect (boală), este evidentă, directă, intervenind în geneza bolii în
totalitate: dioxid de siliciu liber cristalin - silicoză, vaporii sau pulberea de plumb -
intoxicaţia profesională cu plumb etc.
B. Factori etiologici favorizanţi ai bolilor profesionale şi/sau ai unor boli
neprofesionale.
Noxele profesionale pot interveni ca factori etiologici secundari, favorizanţi
în etiologia unor boli neprofesionale, unele de largă răspândire sau chiar a unor boli
profesionale, dar la care agentul etiologic principal este o altă noxă profesională. Astfel,
plumbul, monoxidul de carbon, sulfura de carbon, pot interveni în etiologia
aterosclerozei, cardiopatiei ischemice etc. Pulberile organice (animale şi vegetale) şi
minerale pot interveni în etiologia bronşitei cronice, emfizemului pulmonar etc;
eforturile fizice intense ale anumitor articulaţii, umiditate mare şi temperatură scăzută,
pot interveni în etiologia unor afecţiuni articulare, musculare etc. Oxizii de azot (noxă
profesională) pot interveni ca factori favorizanţi în etiologia silicozei, favorizând
acţiunea dioxidului de siliciu liber cristalin, care este factorul etiologic principal.
C. Factori de agravare a unor boli legate de profesie şi/sau a unor boli
neprofesionale.
Noxele profesionale pot agrava evoluţia unor boli de largă răspândire. Astfel,
pulberile de la un loc de muncă pot agrava evoluţia unei bronşite cronice preexistente,
de natură tabagică sau infecţioasă, sulfura de carbon poate agrava evoluţia unei
polinevrite alcoolice, sau tetraclorura de carbon a hepatitei cronice.
D. Factori ce împiedică vindecarea unor boli (legate de profesie sau
neprofesionale).
Astfel, tratamentul medicamentos corect prescris (diuretice, hipotensoare etc.)
şi regim igieno-dietetic adecvat nu sunt eficace dacă bolnavul hipertensiv, tratat
ambulatoriu continuă să lucreze într-un mediu cu zgomot intens sau dacă relaţiile cu
şeful direct sau cu colegii de muncă sunt încordate; aceeaşi situaţie a unui bolnav cu
bronşită cronică care continuă să lucreze într-un mediu cu pulberi.
Cunoaşterea clară a modalităţilor prin care o noxă profesională poate acţiona
asupra organismului permite medicului să efectueze corect examenul medical la
încadrarea în muncă, controlul medical periodic, dispensarizarea, examenul medical de

19
Toma I. Medicina muncii

adaptare al noilor încadraţi, precum şi să instituie un tratament eficace şi o profilaxie


corespunzătoare în orice boală, în general şi a bolilor profesionale în special.

1.2. BOLILE PROFESIONALE

1.2.1. Definiţie
Bolile profesionale sunt afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării unei
meserii sau a unei profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici,
caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe, aparate
sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
Sunt de asemenea considerate boli profesionale afecţiunile suferite de elevi,
studenţi şi ucenici în timpul efectuării practicii profesionale, produse în condiţiile
enunţate mai sus.

1.2.2. Etiologie
- de obicei un complex de factori etiologici, dar unde se disting:
* un factor etiologic principal, determinant;
* factori etiologici favorizanţi, secundari.
Factorii etiologici aparţin factorilor componenţi ai condiţiilor de muncă, când
devin noxe profesionale (vezi noxele profesionale).
1.2.3. Diagnosticul pozitiv
Diagnosticul unei boli profesionale se pune pe cunoaşterea a trei elemente de
bază:
A. Stabilirea expunerii profesionale prin:
a. subiectiv:
* anamneza profesională, care cuprinde date în legătură cu întregul trecut
profesional al muncitorului (profesiuni avute, locuri de muncă, riscuri profesionale
existente la fiecare loc de muncă, timpul exact de expunere de la intrare în producţie -
inclusiv practica în producţie şi perioada stagiului militar - până în momentul
examinării). Aceste date sunt relatate de bolnav, deci au un caracter declarativ (vezi:
Anamneza profesională).
b. obiectiv:
* documente oficiale (carnet de muncă, adeverinţe etc.) din care să reiasă
profesiunile şi durata lor la diferite locuri de muncă, care să confirme cele declarate de
bolnav;
* buletine de analiză privind determinarea noxelor incriminate la locul de
muncă, care să evidenţieze depăşirea substanţială a factorilor de risc profesional, sau
analiza ergonomică;
* în cazul internărilor în clinicele sau serviciile de medicina muncii, de un real
ajutor, uneori decisive sunt informaţiile transmise odată cu biletul de trimitere
(internare) de către medicii care asigură asistenţa medicală la locul de muncă (medici
specialişti de medicina muncii, sau medici de medicină generală cu competenţă de
medicină de întreprindere ).
B. Tabloul clinic:
a. simptome: rezultă din motivele internării şi istoricul bolii; se completează
cu antecedentele heredocolaterale şi personale fiziologice, patologice şi toxice, cu
precizarea cantitativă a fumatului şi abuzului de alcool. Sunt utile câteva menţiuni:
- simptomatologia din multe boli profesionale, mai ales în fazele de debut,
sunt subiective, de aceea prezenţa lor la un singur caz face dificil diagnosticul;
simptomele prezente la mai mulţi muncitori „subiectivul este obiectivat prin frecvenţă”

20
Toma I. Medicina muncii

(Denischiotu);
- la cele mai multe boli profesionale este absentă o simptomatologie specifică,
cu excepţia cazurilor de intoxicaţii acute profesionale. Bolile cronice sunt în mare parte,
exprimate prin simptome nespecifice, uneori până la internarea în spital ele putându-se
atenua până la dispariţie, de aceea pe biletul de trimitere a bolnavului este necesar să se
menţioneze simptomele prezentate, eventual şi alte date considerate necesare; s-ar putea
ca simptomele de la locul de muncă să nu aibă legătură cu boala profesională (exemplu
criza de astm bronşic la un bolnav atopic);
- simptomatologie legată de locul de muncă, ce apare în prezenţa factorului
etiologic determinant. În unele cazuri simptomatologia prezentată la locul de muncă să
nu aibă nici o legătură etiologică cu ambianţa profesională; exemplu o dermită a
mâinilor care se vindecă în timpul concediului medical şi recidivează după reluarea
lucrului poate fi dată de purtarea mănuşilor de protecţie din piele cromată de către un
subiect sensibilizat neprofesional la compuşii cromului sau recurgerii la mijloace
necorespunzătoare de curăţirea mâinilor la terminarea lucrului;
- periodicitatea simptomatologiei legată de exercitarea profesiei; periodicitate
ce poate zilnică (intoxicaţii uşoare cu monoxid de carbon sau cu solvenţi organici),
poate fi săptămânală (bisinoza) sau pe perioade mai lungi, luni de zile, cum este cazul
intoxicaţiilor cronice uşoare a căror simptomatologie dispare în timpul concediilor de
odihnă şi poate să reapară la un interval de la reluarea lucrului în aceleaşi condiţii.
b. semne: rezultă în urma examenului obiectiv al bolnavului, examen identic
cu cel efectuat în caz de boală neprofesională.
C. Examene de laborator şi paraclinice
Aceste examene pot fi clasificate, schematic, dar într-o ordine de priorităţi,
astfel:
a. indicatori de expunere:
- prezenţa toxicelor în organism (pentru toxicele care nu se metabolizează sau
se metabolizează lent): plumbemia (Pb-S); plumburia (Pb-U), mercuremia (Hg-S),
mercururia (Hg-U) etc.;
- prezenţa produşilor de metabolism (de biotransformare) a toxicelor (în
special cei ce aparţin chimiei organice) în organism: determinarea fenolilor în urină
pentru toxicele cu nucleu benzenic (benzen, nitro- şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor
aromatice), acid tricloracetic în urină pentru tricloretilenă, determinarea compuşilor
cloraţi în urină (reacţia Fujiwara), după expuneri la hidrocarburi clorate etc.;
b. indicatori de efect biologic:
- modificări de constante biochimice sau hematologice produse sub acţiunea
toxicelor: anemie (benzen, plumb etc.), hematii cu granulaţii bazofile (plumb), hematii
cu corpusculi Heinz (nitro- şi aminoderivaţii hidrocarburilor aromatice), alterarea
nucleului limfocitelor (radiaţii ionizante) etc.;
- modificări ale unor sisteme enzimatice: scăderea activităţii
acetilcolinesterazei în intoxicaţiile cu parathion, inhibarea ALA-dehidrazei în
intoxicaţia cu plumb etc.;
- modificări radiologice: pulmonare (pneumoconioze), osoase, (fluor,
trepidaţii etc.);
- modificări ale funcţiei unor aparate, sisteme şi analizatori: determinate prin
audiometrie, probe funcţionale respiratorii, electromiografie etc. în cazul expunerii
profesionale la respectiv: zgomot, pulberi silicogene, sulfură de carbon, tricloretilenă,
tetraclorură de carbon ş. a..

1.2.4. Erori de diagnostic


Erorile de diagnostic rezultă din:

21
Toma I. Medicina muncii

- necunoaşterea sau cunoaşterea superficială a expunerii profesionale care


poate duce la supra- sau subevaluarea expunerii;
- interpretarea greşită a manifestărilor clinice, anamnezei, istoricului bolii şi
examinarea obiectivă superficială;
- interpretarea eronată a datelor de laborator prin erori rezultate din recoltarea
incorectă a produselor biologice, determinări incorecte de laborator, erori în
interpretarea propriu-zisă a valorilor toxicului sau metaboliţilor săi.
Riscurile unui diagnostic eronat
- diagnosticarea unui caz de boală profesională acolo unde nu există, poate
duce la manifestări de revendicoză din partea bolnavului, posibil şi a altor muncitori de
la acelaşi loc de muncă, pe de o parte şi nediagnosticarea bolii de fond, reale, care
rămâne netratată, pe de altă parte;
- nediagnosticarea unei boli profesionale, duce la agravarea boli prin
continuarea expunerii profesionale şi neinsttuirea măsurilor de profilaxie tehnice şi
medicale, deci riscul şi posibilitatea de apariţie a altor noi cazuri.

1.2.5. Dificultăţi de diagnostic


Dificultăţile de diagnostic depind uneori şi de stadiul îmbolnăvirii,
menţionând în acest sens:
- formele de debut ale unei boli profesionale sunt mai greu de diagnosticat
decât cele avansate; o colică saturnină sau o nevrită radială pune mai puţine probleme
de diagnostic decât formele uşoare, de debut ale intoxicaţiei cu plumb; o silicoză cu
modificări de 3 r, ax este mai uşor de diagnosticat decât 1p;
- şi formele avansate sunt mai greu de diagnosticat, în cazul în care nu se
poate observa progresiunea bolii: un astm alergic profesional este mai uşor de
diagnosticat, ca profesionalitate, la început, decât mai târziu când intervine
polisensibilizarea, sau o cataractă prin microunde sau radiaţii infraroşii depistată în
stadiul final cu opacifierea întregului cristalin, fără a se putea observa localizarea de
debut a opacităţilor, la polul posterior al cristalinului.
Metode ajutătoare utile pentru a înlătura unele dificultăţi de diagnostic şi de a
evita unele erori:
- observarea simptomelor şi semnelor clinice chiar în timpul lucrului, dacă
acestea dispar la încetarea expunerii;
- proba locului de muncă în dublu sens: atenuarea sau dispariţia
simptomatologiei la încetarea expunerii profesionale sau/şi apariţia simptomatologiei la
contactul cu noxa profesională incriminată;
- tratamentul de probă, fie pentru boala profesională fie pentru o boală
neprofesională, care poate simula boala profesională (tratamentul tuberculozei în cazul
silicozei);
- intoxicaţia provocată: testul Almgren în cazul diagnosticului intoxicaţiei
cronice cu monoxid de carbon, administrarea de tiocianaţi pentru reproducerea
simptomatologiei unei intoxicaţii cronice cu compuşi cianici.
Diagnosticul de boală profesională este un element important de profilaxie,
mai ales în fazele de debut, deoarece el implică şi diagnosticul de nocivitate a
profesiunii şi locului de muncă respectiv, deci devine exponent al nocivităţii mediului
de muncă.

1.2.6. Tratamentul
Tratamentul în bolile profesionale, se bazează pe trei principii:
A. Tratamentul etiologic:

22
Toma I. Medicina muncii

a. întreruperea contactului cu noxa profesională respectivă, care se realizează:


- în caz de intoxicaţie acută prin:
* scoaterea rapidă din mediul nociv (în cazul absorbţiei toxicului pe cale
respiratorie);
* îndepărtarea hainelor şi spălarea (decontaminarea) tegumentelor şi
mucoaselor (când toxicul pătrunde pe cale cutanată);
* provocarea de vărsături şi spălătură gastrică, când calea de pătrundere a
toxicului este digestivă.
- în caz de intoxicaţie (îmbolnăvire) cronică prin:
* schimbarea temporară a locului de muncă;
* spitalizare; concediu medical;
b. eliminarea toxicelor acumulate în organism:
* administrarea de Edetamin (în intoxicaţia cu plumb), penicilamină
(Cuprenil) în intoxicaţia cu mercur etc.;
c. administrarea de antidoturi:
* kelocyanor în intoxicaţia cu acid cianhdric etc.;
B. Tratamentul patogenic:
a. vitaminoterapie: doze crescute şi spectru larg pentru normalizarea unor
nivele enzimatice (Pb, Hg, sulfură de carbon etc.);
b. reactivatori de enzime: toxogonina în intoxicaţia cu parathion etc.;
c. oxigenoterapie: intoxicaţia cu monoxid de carbon etc.;
d. desensibilizare specifică şi nespecifică: în afecţiuni profesionale cu
mecanism alergic.
C. Tratament simptomatic:
a. se adresează mecanismului de producere al simptomelor (în astmul bronşic,
bronhodilatatoare, plegomazin în colica saturnină etc.);
b. pur simptomatic (antialgice etc.).
În intoxicaţiile acute, urgenţe, ordinea efectuării tratamentului nu este
întotdeauna cea indicată mai sus; în prezenţa şocului, insuficienţei respiratorii,
convulsiilor, dezechilibrelor hidroelectrolitice, tratamentul simptomatic al acestora
trebuie să le preceadă pe celelalte sau se efectuează concomitent, la care se adaugă
prevenirea infecţiilor şi a altor complicaţii posibile.

1.2.7. Profilaxie
Profilaxia bolilor profesionale se realizează prin două grupe mari de măsuri:
tehnico-organizatorice şi medicale.
A. Măsuri tehnico-organizatorice
Măsurile tehnico-organizatorice, trebuie realizate într-o anumită ordine de
priorităţi în funcţie de eficienţa maximă şi sunt reprezentate de:
a. eliminarea noxei profesionale din procesul tehnologic prin înlocuirea
substanţelor sau a tehnologiilor nocive cu altele mai puţin nocive sau inofensive;
Dacă nu se poate realiza, se recurge la următoarea măsură, şi aşa mai departe.
b. izolarea aparaturii generatoare de noxe sau separarea proceselor
tehnologice nocive la locul unde lucrează muncitorii (automatizare, cabine speciale,
termoizolare, fonoizolare etc.);
c. împiedicarea pătrunderii noxei în aerul locului de muncă (ermetizare,
procedee umede pentru pulberi, ventilaţie locală etc.);
d. diminuarea concentraţiilor noxelor profesionale la locul de muncă sub
concentraţiile admisibile sau limitele maxime admise (ventilaţie generală, fonoabsorbţie
etc.);
e. împiedicarea acţiunii noxei profesionale asupra muncitorilor sau

23
Toma I. Medicina muncii

diminuarea acestei acţiuni prin:


* reducerea efortului fizic, a suprasolicitărilor fizice şi neuropsihice;
* reducerea duratei zilei de muncă;
* regim de muncă corespunzător;
* condiţii adecvate de odihnă în timpul pauzelor;
* folosirea echipamentului individual de protecţie (măşti, mănuşi, ochelari,
antifoane etc.);
* realizarea şi buna întreţinere şi funcţionare a anexelor igienico-sanitare
(duşuri, băi, vestiare, camere de igienă intimă a femeii etc.);
* asigurarea alimentaţiei de protecţie şi consumarea ei în întreprindere;
* efectuarea corectă a instructajului de protecţia muncii.
B. Măsuri medicale
a. recunoaşterea riscului profesional de îmbolnăvire prin:
- studiul proceselor tehnologice şi a condiţiilor de muncă;
- determinarea cantitativă a noxelor profesionale, studii epidemiologice;
Cunoaşterea riscului profesional este completat cu întocmirea următoarelor
evidenţe:
- catagrafia proceselor tehnologice cu risc profesional;
- catagrafia locurilor de muncă;
- catagrafia muncitorilor expuşi.
b. examenul medical la angajare:
- examinările clinice, paraclinice şi de laborator ce trebuie efectuate sunt
stipulate în reglementări ale Ministerului Sănătăţii pentru diverse noxe profesionale;
- examenul de adaptare al noilor încadraţi, în mod selectiv.
Examenul medical la angajare obişnuit, deci cel care se efectuează cu ocazia
oricărei angajări, la orice loc de muncă, indiferent de profesiune, comportă în mod
obligatoriu următoarele examinări:
* examinarea clinică a aparatelor şi sistemelor organismului (respirator,
cardiovascular, digestiv, renal, sistem nervos, endocrin, organe de simţ, tegumente şi
mucoase etc.);
* examinare radiologică pulmonară, prin radiografie pulmonară
posteroanterioară (RPA);
* examene de laborator (serologia pentru lues-VDRL);
* aprecierea stării fiziologice la femei (sarcină, alăptare).
Pe lângă examenele medicale obişnuite de angajare (la reluarea muncii şi
controlul medical periodic) se efectuează şi alte examene, în funcţie de noxa
profesională şi contraindicaţiile respective, în conformitate cu fişele de noxe
(actualmente conform Normelor generale de protecţia muncii, emise prin Ordinul
comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministrului Sănătăţii şi Familiei
nr. 508, respectiv 933/2002).
În completarea examenului medical la încadrare se va efectua şi examenul
medical de adaptare al noilor încadraţi în muncă după o metodologie specifică.
c. controlul medical periodic cuprinde:
- examinări clinice şi de laborator, în funcţie de noxele profesionale şi
intensitatea lor, care orientează şi periodicitatea examinărilor;
d. educaţia pentru sănătate, care însemnă informare şi formare, se adresează:
- cadrelor de conducere tehnice şi administrative pentru realizarea măsurilor
tehnico-organizatorice în condiţii eficiente şi în ordinea amintită;
- salariaţilor pentru respectarea regulilor de igienă individuală, purtarea
corectă a echipamentului individual de protecţie, diminuarea sau suprimarea consumului
de alcool şi a fumatului, cunoaşterea primelor simptome şi semne de intoxicaţie acută şi

24
Toma I. Medicina muncii

cronică profesională, acordarea primului ajutor, prezentarea la controlul medical


periodic etc.

1.3. ANAMNEZA PROFESIONALĂ (declarativ)

1. Profesiunea: denumirea cât mai exactă şi concretă: miner, vagonetar,


ţesătoare, filatoare, medic radiolog etc.
2. Calificarea: prin ce s-a obţinut: ucenicie la locul de muncă, şcoală
profesională etc.
3. Vechimea profesională: vechimea în profesiunea responsabilă de apariţia
bolii profesionale.
4. Vechimea la locul de muncă actual: vechimea la locul de muncă, care este
suspectat că a generat boala profesională.
5. Ruta profesională: amănunţit se vor nota toate locurile de muncă, profesiile,
unitatea şi perioada de lucru, de la începutul activităţii până la data examinării, inclusiv
perioada stagiului militar şi pregătirea practică; dacă este sau nu obiectivizată prin
documente.
6. Procesul tehnologic: cât mai amănunţit.
7. Operaţii îndeplinite de pacient în cadrul procesului tehnologic: ce face de la
intrarea până la ieşirea din schimbul de lucru.
8. Alte operaţii ce se mai efectuează în secţie în afara celor la care lucrează
bolnavul: cu eventuale repercursiuni asupra locului de muncă.
9. Caracteristicile locului de muncă: dimensiuni, alte caracteristici.
10. Noxe profesionale prevăzute la locul de muncă: în ordinea nocivităţii lor.
De exemplu: 1 - pulberi de SiO2 l.c.; 2 - zgomot profesional.
11. Număr de muncitori în secţie: număr total şi pe schimburi.
12. Mijloace de protecţie colectivă, eficienţa lor: ventilaţie locală sau
generală (existenţă, eficienţă), proces tehnologic automatizat, mecanizat.
13. Mijloace de protecţie individuală: dotarea, purtarea şi eficienţa lor.
14. Igiena individuală: posibilităţi materiale, utilizare (duşuri, spălătoare etc.),
materiale igienico-sanitare.
15. Simptomatologie subiectivă la locul de muncă.
16. Tulburări prezente la alţi muncitori din secţie.
17. Examen medical la încadrare în muncă şi control medical periodic:
rezultate.
18. Antecedente patologice profesionale.
19. Îmbolnăviri profesionale la alţi muncitori de la actualul şi vechiul loc de
muncă.
20. Schimbarea locului de muncă: data şi motivele medicale.
21. Pensionare: când, motivele medicale.
22. Obiectivizarea expunerii profesionale: documente oficiale şi/sau buletine
de analize medicale.
23. Epicriza anamnezei profesionale.
Pentru anumite boli profesionale şi în vederea trecerii datelor pe calculator se
utilizează datele de anamneză profesională codificat.

1.4. BOLILE LEGATE DE PROFESIE

1.4.1. Definiţie

25
Toma I. Medicina muncii

Bolile legate de profesie sunt boli cu determinare multifactorială


(plurifactorială), la care unii factori de risc sunt profesionali, fac parte din factorii
componenţi ai condiţiei de muncă.
În timp ce în cal bolide profesionale, factorii cauzali de la locul de muncă sunt
cauze exclusive sau care trebuie demonstrate ca fiind exclusive ori determinante, în
cazul bolilor legate de profesie, factorii etiologici legaţi de activitatea desfăşurată,
respectiv condiţiile ei, sunt contribuitori, fiind necesar ca această contribuţie să
reprezinte un procent semnificativ (peste 20%).
În „Raportul Comitetului Mixt – Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) şi
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)”, din anul 1989, se precizează că: „Pentru a
demonstra că o boală obişnuită progresează într-un grup de persoane expuse unui factor
profesional dat, trebuie efectuată o vastă anchetă, după un plan riguros. Acest ultim
imperativ presupune un minim de erori sistematice, ca cele de stabilire a eşantioanelor,
erori de clasificare nediferenţiată şi alte erori de evaluare”.
Trebuie subliniat, de la început, că apariţia şi evoluţia bolilor multifactoriale
(legată de profesie) este de cele mai multe ori complexă şi uneori cu mari dificultăţi în
stabilirea interacţiunii diferiţilor factori (esenţiali, de viaţă şi alimentaţie, profesionale
etc.) şi precizării de ce într-un caz sau altul interrelaţiile şi etiopatogenia sunt diferite.
Considerentele expuse atenţionează asupra faptului că evaluarea bolilor legate
de profesie (deşi pe baza formulelor statistice pare simplă) este mult mai greu de realizat
şi demonstrat concret, decât cercetarea cazurilor de boli profesionale.
Pe baza cercetărilor şi a experienţei practice şi orientaţi de Grupul de experţi
OIM/OMS, în Normele Generale de Protecţia Muncii din anul 2002, s-au stabilit bolile
legate de profesie şi principalele lor cauze
Evaluarea relaţiei cauzale demonstrative între factorii de risc profesionali şi
bolile luate în discuţie se poate face prin mai multe procedee.
Se pot lua în discuţie incidenţa apariţiei cazurilor (numărul cazurilor noi de o
anumită boală raportată la populaţia în studiu, într-un anumit interval de timp) sau
prevalenţa unui tip de îmbolnăvire într-o colectivitate (totalitatea cazurilor de boală
studiate la un moment dat sau într-o perioadă definită, la o anumită populaţie).
Se pot utiliza datele din perioada trecută (studii retrospective) sau o perioadă
care abia începe (studii prospective).
Deşi studiile prospective au garanţia unei mai mari validităţi, acestea sunt mai
greu de realizat, de aceea, mai frecvent, se utilizează studiile retrospective.

1.4.2. Calculul riscului relativ şi fracţiunii etiologice profesionale


Pe baza indicatorilor de frecvenţă a îmbolnăvirilor într-o colectivitate
profesională, în comparaţie cu date similare dintr-o colectivitate martor se stabileşte:
riscul relativ (RR) şi fracţiunea etiologică profesională (FEP).

incidenţ a în condi ţ ii de expunere p rofesională


Riscul relativ 
incidenţa bolii în lotul martor

Calculul fracţiunii etiologice profesionale (FEP) se bazează pe


datele de risc relativ, calculat după modelele enunţate astfel:

RR  1
FEP   100  20 %
R

26
Toma I. Medicina muncii

Indicatorii de incidenţă pot fi folosiţi, cu deosebire, în studiile


prospective.

Tabelul nr. 1
Bolile legate de profesie şi cauzele lor (Normele generale de
protecţia muncii, 2002)

Nr. Bolile legate de profesie Factorii cauzali potenţiali


crt.
1 Hipertensiunea arterială Zgomot, vibraţii, temperatură şi
radiaţii calorice crescute, distres ş.a.;
2 Afecţiunile respiratorii Pulberi, gaze iritante ş.a.;
nespecifice
3 Cardiopatia ischemică Solicitări crescute fizice şi psihice în
procesul muncii;
4 Afecţiuni musculo- Microclimat nefavorabil, vibraţii,
scheletice (lombalgii, efort fizic crescut, postură incomodă,
cervicoscapulalgii etc.) efect traumatic mecanic ş.a.;
5 Nevroze şi alte afecţiuni Zgomot, vibraţii, distres, noxe
neuropsihice chimice ş.a.;
6 Afecţiuni digestive Temperatură ridicată, zgomot, noxe
chimice ş.a.

Studiile retrospective folosesc date statistice extrase dintr-o


situaţie dată:
- se notează existenţa unui număr de bolnavi (de o boală
propusă ca boală legată de profesie) care au fost expuşi unor cauze
profesionale incriminate (A) şi numărul de persoane care, deşi expuse
aceluiaşi risc, nu au făcut boala (B);
- lotul martor este reprezentat de persoanele neexpuse la riscul
incriminat, care au boala luată în studiu (C) şi de cei care nu au făcut
boala respectivă (D).
- Calculând riscul relativ în acest mod rezultă:

A  D 1350  61
RR    9,08
C  B 7 1290

Concluzia, în acest caz, este că riscul de cancer pulmonar este de circa 9


ori mai mare între fumători decât la nefumători.

27
Toma I. Medicina muncii

9,08  1
FEP   100  88,98 %
9,08

Doll şi Hill (citaţi de G. E. Alan Dever, Ph. D. M. T.) dau


următorul exemplu (tabelul nr. 2), urmărind obiceiul fumatului la
bolnavii de cancer şi la alţi bolnavi.

Distribuţia afecţiunii la lotul expus şi lotul martor Tabelul nr. 2

Pacienţi cu cancer pulmonar Pacienţi cu alte boli (fără cancer)


Fumători (expuşi la risc) (A) (B) 1290
1350
Nefumător (neexpuşi la risc)(C) (D) 61
7

Exemplu:
La muncitorii expuşi la pulberi din secţia X a întreprinderii Y,
s-a depistat bronşita cronica de 4 ori mai mult decât la muncitorii
neespuşi din secţia X a întreprinderii Y (tabelul nr. 3).
Studiul efectuat a arătat :
- secţia B, întreprinderea Y, prevalenţa bronşitei cronice: 40%;
- secţia A, întreprinderea Y, prevalenţa bronşitei cronice: 10%.

Tabelul nr. 3
Distribuţia muncitorilor cu bronşită cronică la loturile expus şi martor

Muncitori cu bronşită Muncitori fără bronşită


Expuşi la pulberi: A = 80 B = 120
Neexpuşi la pulberi: C = 20 D = 180

80  180
RR  6
20 120

6 1
FEP   100  83,33 %
6

Loturile luate în studiu au avut procente identice sau apropiate


în ceea ce priveşte grupele de vârstă, grupele de vechime profesională,
fumători sau fost fumători, sex etc (au fost selectate pe criterii
reprezentative, identice).
Aşadar, 83,33% din bronşitele cronice observate la secţia B, întreprinderea Y,

28
Toma I. Medicina muncii

sunt datorită expunerii profesionale la pulberi. Limita inferioară care conferă dreptul de
a fi declarată ca „boală legată de profesie” este de 20%. În exemplul dat, 83,33% fiind
superioară lui 20%, bronşita cronică la acea secţie poate fi etichetată ca „boală legată de
profesie”. Deci:
- boala legată de profesie nu este etichetată pe un caz individual de boală ci pe
un colectiv expus la un anumit risc profesional, care poate acţiona alături de alte riscuri
neprofesionale;
- boala legată de profesiune nu poate fi etichetată ca atare decât în urma unui
studiu epidemiologic fiabil, care să respecte toate regulile unui studiu epidemiologic
corect;
- etichetarea unei boli la un grup de muncitori expuşi unui anumit risc
profesional ca „boală legată de profesiune”, are drept scop luarea de către angajator a
unor măsuri tehnico-organizatorice şi medicale corespunzătoare.
Condiţia esenţială care validează studiul este dată de o corelaţie strânsă între
datele grupului martor şi a celui studiat (ca vârstă, sex, obiceiuri, condiţii sociale etc.),
cu excepţia factorului de risc cercetat. De asemenea cunoaşterea exactă a expunerii
profesionale la cauza cercetată este o altă condiţie a studiului, luând în analiză, atât
prezentul, cât şi trecutul acesteia.
Lotul martor este bine şi mai simplu, a fi selectat dintr-o altă secţie sau unitate
apropiată, cu caracteristici comune (exceptând cauzalitatea cercetată) decât din rândul
populaţiei neactive sau din profiluri de activitate diferite (funcţionari), care pot avea mai
multe elemente diferite de lotul cercetat.
Grupul de experţi OIM/OMS estimează că fracţiunea etiologică profesională
poate fi validată (cu referire la bolile legate de profesie) cu atât mai mult, cu cât aceasta
depăşeşte 20%. Varietatea cauzalităţii, ca şi alte elemente de ordin statistic, fac
imposibilă demonstraţia de cauzalitate la procente mai mici.
Bolile legate de profesie, prin frecvenţa mai mare decât a bolilor profesionale,
reprezintă, în esenţă, o exprimare mai concludentă privind riscul profesional.
Bolile legate de profesie, spre deosebire de bolile profesionale, deşi nu este
legislativ reglementată situaţia lor, trebuie diagnosticate, tratate şi cunoscute ele
reprezentând un indicator de apreciere a impactului factorilor componenţi ai condiţiilor
de muncă asupra stării de sănătate.

1.5. PSIHOLOGIA MUNCII

1.5.1. Definiţii
Psihologia este o ştiinţă care studiază psihicul, legitatea proceselor psihice
(cognitive, afective, voliţionale) şi însuşirile psihice ale unei persoane (caracter,
temperament ş.a.)
Psihicul reprezintă ansamblul de stări, însuşiri, fenomene şi procese
subiective ce depind cu necesitate de mecanismele cerebrale şi de interacţiunea cu
lumea obiectivă, îndeplinind funcţii de raportare la lume şi la sine, prin orientare,
reflectare, planificare mentală şi acţiuni transformativ-creative.
Procesele psihice, în sistematica psihologiei, cuprind: senzaţia, percepţia,
reprezentarea, gândirea, memoria, imaginaţia, emoţia, voinţa. (Termenul de „proces
psihic” a înlocuit termenii de „funcţii psihice” sau de „facultăţi psihice”).
Atenţia şi limbajul nu sunt calificate drept procese psihice, deoarece au o
desfăşurare procesuală, nu posedă un conţinut specific.
Diferenţele dintre diversele procese psihice sunt relative, în realitate ele fiind
în continuă interacţiune şi interpenetraţie în cadrul sistemului integrativ al conduitei şi

29
Toma I. Medicina muncii

personalităţii.
Indiferent de definiţie, trebuie amintit că există mai multe ramuri ale
psihologiei.
Psihologia generală studiază legile generale ale proceselor psihice aşa cum se
manifestă ele la bărbatul adult. Există însă particularităţi psihice ale adolescentului,
vârstnicului, femeii.
De asemenea, există psihologia sportului, psihologia vârstelor, psihologia
judiciară, psihologia medicală, psihologia şcolară.
Psihologia muncii are ca obiectiv principal compatibilitatea sau adaptarea
reciprocă om-maşină-mediul de muncă, din punct de vedere psihologic.

1.5.2. Evoluţia psihologiei muncii


Psihologia muncii, în cursul evoluţiei sale, a prezentat următoarele etape:
1. Selecţia şi orientarea profesională: ordinea celor două noţiuni este corectă
deoarece s-a pus mai mult accent pe selecţie şi mai puţin pe orientarea profesională.
Acest punct de vedere corespunde teoriei tayloriene a organizării muncii,
după care „omul potrivit la locul potrivit” („right man in the right place”). Această
concepţie este socotită astăzi restrictivă, deoarece consideră o anumită muncă, o
anumită activitate profesională, ca ceva dat pentru totdeauna, nesusceptibilă de evoluţie,
de modificări.
Abordarea psihologică a selecţiei şi orientării profesionale îşi păstrează şi azi
valabilitatea cu toate limitele amintite.
2. Aptitudinea şi personalitatea
Aptitudinea reprezintă însuşirile psihice şi fizice relativ stabile care permit
omului să efectueze anumite forme de activitate.
Prin cercetări, s-au putut clarifica aspecte metodologice, adică realizarea unor
teste care să permită decelarea aptitudinilor. Aplicarea diagnosticului de aptitudine s-a
extins în aproape toate domeniile, deşi la început a fost utilizat în mod limitat. Pentru o
anumită activitate profesională şi la un anumit loc de muncă „diagnosticul de apt” sau
„inapt” este dat numai de medicul de medicina muncii.
Personalitatea este o problemă centrală a psihologiei, în general, şi a
psihologiei muncii în special. Poate fi definită ca o îmbinare unitară, nonrepetitivă a
însuşirilor psihice, care caracterizează mai pregnant şi cu un grad mai mare de
stabilitate, omul concret şi modalităţile sale de conduită.
Definirea personalităţii este importantă pentru funcţiile de mare
responsabilitate şi pentru rezolvarea ei se recurge la metode proiective şi utilizarea de
chestionare.
3. Dezvoltarea psihologiei muncii a început în jurul anului 1950, de când
psihologia muncii s-a confruntat cu mari probleme pe care a trebuit să le rezolve atunci
şi acum:
- relaţiile formale şi neformale dintr-o unitate ca factor de adaptare la viaţa
profesională (de fapt o psihologie socială);
- formarea şi perfecţionarea permanentă a personalului (gestiunea previzibilă
a personalului, trebuie să preceadă şi să provoace planul de formare a personalului);
considerarea muncii ca un sistem şi deci un permanent schimb de informaţie între cei
care lucrează şi ceea ce îi înconjoară.
4. A patra etapă, începută în jurul anului 1968 şi are probleme psihologice
legate de:
- relaţiile paritare şi condiţiile unui dialog real între conducătorii
întreprinderilor (manageri) şi reprezentanţii muncitorilor;
- participarea salariaţilor la luarea deciziilor;

30
Toma I. Medicina muncii

- evoluţia contradictorie între nivelele culturale ale salariaţilor, care


progresează şi exigenţele activităţii profesionale (funcţiile), care regresează, se
simplifică.

1.5.3. Obiectivele şi sarcinile actuale


Descrierea evoluţiei în timp a psihologiei muncii ajută la înţelegerea
obiectivelor şi sarcinilor actuale ale psihologiei muncii.
Trebuie menţionat şi faptul că există şi o evoluţie a modalităţilor de acţiune,
de intervenţie a psihologiei muncii, prin psihologii specializate, în sensul că:
- s-a evoluat de la abordarea individualistă a problemelor de psihologia
muncii la o abordare pluridisciplinară, deci colaborarea cu medicul de medicina muncii,
cu profesori de specialitate tehnică, cu conducătorii întreprinderilor (societăţi
comerciale, regii, instituţii etc.) şi ai reprezentanţilor muncitorilor (lideri sindicali);
- s-a evoluat de la psihologul generalist la psihologii specialişti în diferite
domenii; să amintim, după experienţa franceză câteva din aceste domenii de
specialitate: ergonomie, formarea şi perfecţionarea continuă a personalului, relaţiile
paritare dintre conducere şi salariat, politica socială a întreprinderii, gestionarea
previzională a personalului etc.
Psihologia muncii caută să optimizeze următoarele relaţii:
- particularităţile structural-fucţionale ale dimensiunii psihice a omului cu
schemele de construcţie şi indicii de funcţionare a maşinilor şi factorii mediului de
muncă (parametrii maşinilor şi ai mediului sunt etalon);
- particularităţile schemelor de construcţie şi a indicilor de funcţionare a
maşinilor şi factorilor de mediu cu particularităţile structural-fiziologice ale dimensiunii
psihice a omului (parametrii factorului uman sunt etalon).
Prima relaţie presupune rezolvarea următoarelor probleme:
- cunoaşterea solicitărilor psihice ale profesiunii sau locului de muncă;
- orientarea profesională;
- selecţia profesională;
- calificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale;
- aprecierea şi recompensa, promovările, cointeresarea personalului;
- protecţia împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
- expertiza şi recuperarea capacităţii de muncă;
- prevenirea oboselii şi a surmenajului;
- formarea grupurilor de muncă;
- sporirea competenţei psiho-sociale a managerilor.
A doua relaţie presupune rezolvarea următoarelor probleme:
- raţionalizarea surselor de informare a mecanismelor de efectuare a
gesturilor profesionale;
- raţionalizarea maşinilor şi a mobilierului (scaunul de lucru);
- raţionalizarea ambientului de muncă (condiţiile mediului de muncă);
- raţionalizarea regimului de muncă;
- elaborarea atestatului ergonomic pentru maşini, proces tehnologic.
În limbajul psihologic, pe lângă noţiunea de „psihologia muncii” există şi
noţiunea de „psihologie industrială” şi „psihologie inginerească” dar a căror diferenţiere
de psihologia muncii nu este clar definită.
Glosar:
Senzaţia: modalitatea de reflectare în creierul omului a însuşirilor obiectelor şi
fenomenelor lumii reale, care acţionează nemijlocit asupra analizatorilor.
Clasificarea senzaţiilor:
- senzaţii care reflectă mişcarea capului sau a unor părţi ale corpului

31
Toma I. Medicina muncii

(senzaţiile kinestezice, de echilibru) şi senzaţii care reflectă starea organelor interne


(senzaţii organice);
- senzaţii care reflectă însuşiri ale obiectelor şi fenomenelor lumii exterioare
(senzaţii vizuale, auditive, cutanate, olfactive şi gustative).
Percepţia: reflectarea obiectelor şi fenomenelor în momentul acţiunii lor
asupra receptorilor.
La baza percepţiei se află senzaţiile, care reflectă însuşiri izolate ale obiectelor
şi fenomenelor. Astfel, există percepţia mărimii obiectelor, a formei, percepţia
adâncimii şi distanţei unui obiect, localizarea vizuală şi auditivă a obiectelor în spaţiu,
percepţia timpului, a mişcării etc.
Iluzia este percepţia denaturată a unui obiect sau fenomen.
Diferenţa dintre senzaţie şi percepţie este aceea că senzaţia reflectă numai
însuşiri, pe când percepţia reflectă obiectele şi fenomenele în complexitatea însuşirilor
lor.
Deci, senzaţiile sunt cele mai simple procese psihice, percepţiile fiind la o
treaptă superioară, în practică fiind dificil de diferenţiat senzaţia de percepţie.
Observaţia este forma superioară a percepţiei, o percepţie premeditată,
dirijată, planificată şi selectivă, întreprinsă cu un anumit scop.
Reprezentarea este reflectarea sub formă de imagine intuitivă a unui obiect
sau fenomen, care în momentul respectiv, nu este perceput, dar care a acţionat în trecut
asupra analizatorilor (receptorilor). Există o diferenţă între percepţie şi reprezentare.
Reprezentarea este o imagine reprodusă, care se bazează pe experienţa perceptivă
trecută; este rezultatul unei prelucrări şi generalizări a experienţei percepţiei anterioare.
Memoria: întipărirea (memorarea), păstrarea, recunoaşterea şi reproducerea
experienţei cognitive, afective şi voliţionale a omului.
Gândirea: reflectarea generalizată şi mijlocită a obiectelor şi fenomenelor şi
a relaţiilor dintre ele.
La baza gândirii sunt: senzaţiile, percepţiile şi reprezentările care apar în
procesul activităţii practice a omului, ca efect a acţiunii obiectelor şi fenomenelor lumii
obiective asupra analizatorilor (receptorilor). Gândirea face trecerea de la senzaţie la
idee (noţiune).
Principalele operaţii mentale prin care se realizează gândirea sunt:
- analiza şi sinteza;
- abstractizarea şi generalizarea;
- concretizarea.
Prin experienţa noastră perceptivă noi cunoaştem obiectele şi fenomenele
individuale.
Prin gândire generalizăm această experienţă, generalizare care se fixează în
noţiuni (idei).
Imaginaţia: un proces de elaborare a unor reprezentări şi idei (noţiuni) noi,
prin combinarea într-o formă originală a datelor experienţei cognitive a omului.
Atenţia: orientarea selectivă şi concentrarea activităţii psihice asupra unor
obiecte sau fenomene, ceea ce are ca efect reflectarea lor mai clară şi mai completă,
precum şi creşterea eficienţei activităţii. Mecanismele neurofiziologice ale atenţiei nu se
limitează numai la nivelul cortical ci şi în formaţia reticulată a trunchiului cerebral, care
are un dublu rol: alertează scoarţa cerebrală pentru recepţionarea stimulilor din mediul
extern de muncă (pregăteşte scoarţa cerebrală), şi în acelaşi timp filtrează aceste
informaţii.
Calităţile principale ale atenţiei care au rol în desfăşurarea activităţii
profesionale sunt:
- menţinerea de durată a orientării şi concentrării asupra aceluiaşi obiect sau

32
Toma I. Medicina muncii

asupra aceleiaşi activităţi;


- volumul atenţiei (important în activitatea la tablourile de comandă,
activitatea dirijorului, activitatea de conducere a şoferului etc.);
- flexibilitatea atenţiei, înseamnă capacitatea de a deplasa atenţia de la un
obiect la altul;
- distribuţia atenţiei.
Importantă este şi problema distragerii atenţiei datorită unor condiţii de muncă
deosebite (intensitate mare a muncii predominant osteo-musculo-articulare, sau neuro-
psiho-senzoriale, existenţa unor toxice profesionale etc.).
Activitatea în psihologie: totalitatea manifestărilor de conduită, pe plan
concret sau mental, prin care omul acţionează asupra mediului şi asupra lui însăşi.
Aptitudinile reprezintă însuşirile psihice şi fizice relativ stabile, care îi permit
omului să efectueze anumite forme de activitate.
Aptitudinile pot fi generale şi speciale, dar fără a putea face o linie de
demarcaţie netă.
Aptitudinile generale: capacitatea de a învăţa, spiritul de observaţie, anumite
capacităţi ale memoriei, aptitudini intelectuale etc.
Aptitudinile speciale: pentru muzică, pentru pictură, pentru matematică etc.
Inteligenţa înseamnă aptitudinea sau capacitatea de a rezolva probleme noi,
caracterizate prin supleţe şi flexibilitate în operarea cu noţiuni şi procese simbolice.
Deprinderile: modul de acţiune care au devenit prin exerciţiu componente
automatizate ale activităţii. Au rol important în instalarea unei capacităţi de muncă
ridicate şi menţinerea ei.
Caracterul: individualitatea psihologică a unei persoane; ansamblul
trăsăturilor esenţiale şi calitativ specifice care se exprimă în activitatea omului în mod
stabil şi permanent.
Personalitatea reprezintă îmbinarea unitară nonrepetitivă a însuşirilor psihice
care caracterizează mai pregnant şi cu un grad mai mare de stabilitate, omul concret şi
modalităţile sale de conduită.
Însuşirile personalităţii sunt: afectivitatea, temperamentul şi caracterul.
Afectivitatea: ansamblul de emoţii, sentimente, dispoziţii, afecte şi pasiuni.
Senzaţiile, percepţiile, reprezentările, gândirea sunt însuşiri psihice cognitive,
care asigură cunoaşterea lumii reale. Dar omul reflectă în mod diferit realitatea. Atunci
când apare o situaţie sau reprezentarea acesteia, noţiunea corespunzătoare, care are o
anumită repercursiune asupra intereselor, necesităţilor, convingerilor sau obişnuinţelor
individului, fie în sensul că le împiedică desfăşurarea, fie în sensul că le oferă condiţii
optime de desfăşurare, iau naştere diferite procese afective sau emoţii.

1.5.4. Psihologia industrială


Psihologia industrială se bazează pe faptele, generalizările şi principiile
psihologice, folosind metodele experimentale de psihologie generală.
Deoarece psihologia industrială aplică tehnicile psihologiei în industrie şi se
confruntă cu probleme speciale, ea modifică aceste metode în funcţie de condiţiile pe
care le întâlneşte pe teren şi care trebuie să le studieze în totalitatea structurii sale.
Psihologia industrială, atât în aspectul ei teoretic cât şi aplicativ, practic, se preocupă de
două categorii de probleme:
a. probleme ce ţin de personalul muncitor:
- munca în funcţie de capacităţile şi limitele de activitate umană;
- orientarea profesională;
- selecţia profesională;
- plasarea în muncă;

33
Toma I. Medicina muncii

- pregătirea profesională şi problemele asociate.


b. probleme speciale:
- comportarea oamenilor şi a individului în cadrul organizaţiilor de diferite
tipuri;
- relaţia faţă de mediul fizic;
- relaţia om-maşină, echipament în general;
- manifestarea individului în cadrul contextului industrial.
În acest sens psihologia industrială se poate împărţi în:
- psihologia industrială personală;
- psihologia industrială socială.
Mecanizarea, automatizarea şi cibernetizarea din epoca modernă determină o
orientare cu un accent deosebit asupra aspectului secundar de psihologie socială, fără a
neglija prima parte. Buna funcţionare a întreprinderii şi realizarea optimă a muncitorului
depind astăzi, în cea mai mare parte de organizarea grupului de muncă, de colaborarea
dintre indivizi şi între grupuri, de sistemul de îndrumare şi supraveghere, de organizarea
comunicărilor direct între manageri şi salariaţi şi invers.
Începutul psihologiei industriale se consideră a fi în anul 1913, odată cu
publicarea lucrării „The phychology of industrial efficiency”. Evoluţia psihologiei
industriale a început cu selecţia profesională, combaterea accidentelor de muncă şi
colaborarea la raţionalizarea muncii. Testele au constituit procedeele de bază.
Astăzi se recomandă sistemul de consilierat, metoda consilierii (interviu) şi se
caută să se conştientizeze salariaţilor anumite realităţi, pentru a obţine o colaborare
directă în aplicarea principiilor psihologice în industrie.
Psihologia inginerească reprezintă o nouă ramură a psihologiei industriale şi
totodată o disciplină ergonomică, apărută în perioada postbelică, în legătură cu
automatizarea producţiei şi a transporturilor.
Dacă anterior se accentua adaptarea omului şi a activităţii sale la maşini şi
aparate, psihologia inginerească îşi propune să realizeze şi adaptarea maşinilor,
dispozitivelor tehnice, aparatelor de măsură şi comandă la om, cu posibilităţile sale,
considerate după un standard mediu.
Psihologia inginerească ia ca bază date antropometrice şi indici funcţionali ai
percepţiei, deciziei şi reglajului psihic etc. propune încă din faza de proiectare a
maşinilor şi dispozitivelor, să fie considerat factorul uman, asigurându-se condiţii pentru
o optimă interacţiune om-maşină în sistemele complexe de conducere. Pentru aceasta,
psihologia inginerească a ajuns să proiecteze iniţial însăşi activitatea cu sarcinile ei
recurgând în acest scop şi la analiza operaţională şi apoi să distribuie optim funcţiile
între om şi maşină, ţinând seama de realităţile informaţionale, de condiţiile deciziei, de
factorii de ambianţă etc. Axându-şi cercetările pe cibernetică, informatică, teoria
sistemelor, psihologia inginerească a reintegrat activitatea industrială într-o nouă
perspectivă, aducând imense servicii producţiei.

1.6. SELECŢIA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ

Selecţia ca noţiune generală: alegerea după unul sau mai multe criterii şi cu
un anumit scop.
Selecţia profesională: o alegere între indivizi, după criterii medicale
(anatomice, fiziologice, starea de starea de sănătate), criterii psihologice, criterii de
competenţă profesională, în scopul de a îndepărta (elimina) pe cei care nu îndeplinesc
cerinţele (calităţile) necesare executării unei anumite profesii şi la un anumit loc de
muncă.

34
Toma I. Medicina muncii

Selecţia profesională după criterii medicale, caută să aleagă pentru o anumită


profesiune şi un loc de muncă, persoana potrivită din punct de vedere anatomic,
fiziologic şi al stării de sănătate, şi să elimine pe cei care nu îndeplinesc aceste criterii
anatomice, fiziologice şi a stării de sănătate. Deci, alege şi elimină.
Această selecţie are ca punct de plecare, ca punct de referinţă, profesia ce va fi
exercitată la un anumit loc de muncă concret, în anumite condiţii de muncă concrete.
Selecţia medicală după criterii medicale, trebuie să fie efectuată competent, în
sensul că ea nu trebuie să dăuneze intereselor întreprinderii, dar în acelaşi timp să fie
umană deoarece, a declara pe cineva „inapt” este o decizie gravă, cu consecinţe
nebănuite. De aceea, pentru a declara apt sau inapt un muncitor pentru o anumită
profesie şi un anumit loc de muncă, este necesar ca medicul care ia o asemenea decizie
să fie bine pregătit profesional în acest domeniu, adică trebuie să fie un bun specialist în
medicina muncii.
Orientarea, ca noţiune generală: acţiunea de a orienta ceva sau pe cineva către
un anumit scop şi rezultatul acestei acţiuni. A orienta înseamnă şi a ,,aşeza” ceva într-o
anumită poziţie sau direcţie (de exemplu faţă de punctele cardinale sau alte puncte de
referinţă).
Orientarea profesională înseamnă a orienta un individ către o anumită
profesiune sau profesiuni, în conformitate cu criterii medicale (particularităţi anatomice,
fiziologice şi a stării de sănătate), criterii psihologice şi criterii de competenţă
profesională.
Orientarea profesională după criterii medicale caută, pentru un anumit
individ, ce profesiune sau ce profesiuni i s-ar potrivi cel mai bine, ţinând seama de
particularităţile sale anatomice, fiziologice şi a stării de sănătate.
Această orientare are ca punct de plecare, ca punct de referinţă individul cu
particularităţile sale anatomice, fiziologice şi a stării de sănătate.
Orientarea profesională trebuie să fie competent efectuată, deoarece a orienta
pe cineva către o anumită profesiune sau grup de profesiuni, cu ocazia înscrierii la
şcoală profesională, şcoală de ucenici, facultate etc., constituie un act de mare
responsabilitate ce trebuie efectuat de medicul de medicină şcolară cu competenţă în
medicina de întreprindere, împreună cu/sau de către medicul specialist de medicina
muncii.
Selecţia profesională pe criterii medicale (anatomice, fiziologice şi a stării de
sănătate) trebuie completată cu criterii psihologice (cel puţin pentru anumite profesiuni
sau locuri de muncă), deci este necesară colaborarea medicului de medicina muncii cu
psihologul competent în psihologia muncii.

35
Toma I. Medicina muncii

CAPITOLUL 2

BOLI PROFESIONALE PRODUSE DE PULBERILE ANORGANICE

2.1. PNEUMOCONIOZELE

2.1.1. Definiţie
Pneumoconiozele sunt boli pulmonare cronice caracterizate prin:
- acumularea pulberilor în plămâni;
- reacţiile tisulare pulmonare datorate acestor acumulări de pulberi;
Termenul provine din pneumos (plămân), conios (pulbere, praf) şi oză (sufix
utilizat adesea cu semnificaţia de inflamaţie cronică aseptică, sclerogenă) şi a fost
introdus în medicină de Proust în 1874.
Denumirea enunţată necesită următoarele precizări:
- termenul de „boală”, în contextul definiţiei, indică o manifestare precoce a
reacţiilor tisulare pulmonare, care nu duce în mod obligatoriu la invaliditate sau
scurtarea vieţii;
- pulberile sunt aerosoli de particule inerte. Noţiunea de „inert” indică faptul
că ele nu sunt microorganisme (microbi, virusuri, fungi) şi se referă la activitatea lor
biofizică sau biochimică asupra elementelor pulmonare, care poate fi foarte intensă;
- acumularea reprezintă mărirea progresivă a cantităţii de pulberi care se
depun în alveole şi/sau în interstiţiu (stromă) pulmonar; când se ajunge la o anumită
cantitate „acumulată”, încep procesele patologice specifice de exemplu: 300 mg SiO 2
l.c. (dioxid de siliciu liber cristalin), 500 mg azbest, pentru silicoză, respectiv pentru
azbestoză. Particulele care se solubilizează la nivelul alveolelor şi interstiţiului
pulmonar şi trec în circulaţia generală, deci nu se acumulează, nu produc
pneumoconioze (de exemplu pulberea de oxizi de plumb) putând produce în schimb
intoxicaţii generale.
- reacţiile tisulare pulmonare sunt reacţiile de la nivelul interstiţiului pulmonar
care, în cazul pneumoconiozelor, dau în special şi caracteristic fie reacţii de tip colagen
(proliferarea de fibroblaşti şi fibre de colagen) fie de tip reticulinic (proliferare de fibre
de reticulină).

2.1.2. Etiologie
A. Factorul etiologic principal: pulberile sunt aerosoli de particule inerte,
formate în cursul procesului tehnologic şi care sunt apoi inhalate de muncitori pe
parcursul activităţii profesionale. Prin aerosoli: sistem de particule solide care sunt
dispersate într-un mediu gazos (aerul atmosferic), capabile să rămână suspendate în
acest mediu mai mult timp (sunt relativ stabile) şi au o suprafaţă mare raportată la
volum.
Mecanismul de formare al puberilor, în principal poate fi prin:
- fragmentarea mecanică a unui corp solid: lovire, măcinare, frecare;
particulele rezultate au dimensiuni ce variază între 0,1-100 m.
- oxidarea vaporilor ce rezultă din volatilizarea unui corp solid (aerosoli de
oxizi metalici) prin încălzire sau combustie, în contact cu aerul, iar uneori din
sublimarea consecutivă evaporării. Particulele astfel produse au diametrul între 0,01-1

36
Toma I. Medicina muncii

m.
Proprietăţile principale (condiţiile de patogenitate) ale pulberilor cu rol
etiologic:
a. diametrul particulelor să fie mic, prin „mic” înţelegând particule cu
diametrul până în 3 µm, denumite şi fracţiunea respirabilă (cele sub 5 µm); particule ce
ajung în alveole şi interstiţiul pulmonar, cele peste 3 µm pot avea rol indirect prin
acţiunea lor asupra bronhiilor, împiedicând autoepurarea;
b. concentraţia pulberii să fie mare, adică să depăşească concentraţia maximă
admisă (CMA); această concentraţie este în funcţie de natura pulberilor şi se referă atât
la pulberea totală cât şi, dar în special, la fracţiunea respirabilă a prafului recoltat de
filtre;
c. compoziţia mineralogică a pulberilor: cele mai periculoase sunt cele cu
conţinut ridicat în pulberi fibrogene (SiO2 l.c., azbest etc.). . Pulberile trebuie să aibă
stabilitate în aer îi suprafaţă specifică mare (să fie fine), pentru contactul extins cu
structurile anatomice. Din punct de vedere chimic, pulberea trebuie să conţină
componente „biologic active” cum sunt de exemplu dioxidul de siliciu alomorf sau
anumite varietăţi de azbest sau cărbune. Anumite metale în cantităţi mici, cum sunt
cromul, nichelul sau manganul pot creşte patogenitatea componentei „biologic active”,
altele cum sunt fierul, unii silicaţi sau cărbunele pot diminua patogenitatea SiO 2 l. c. Au
importanţă şi proprietăţile fizice ca încărcătura electrică, forma particulelor, duritatea,
solubilitatea etc.
B. Factori etiologici favorizanţi
a. aparţinând de organismul uman:
- afecţiuni bronhopulmonare şi ale căilor aeriene superioare (rinite, bronşite
cronice, fibroze pulmonare etc. ce scad puterea de autoepurare, tuberculoza pulmonară,
pneumopatii repetate care modifică reacţia ţesutului pulmonar interstiţial), boli care
scad rezistenţa generală a organismului, starea anatomofuncţională a arborelui bronşic,
particularităţile genetice, starea sistemului nervos vegetativ, echilibrele electrolitic şi
acidobazic ale ţesutului pulmonar, reactivitatea imunologică nespecifică, starea
sistemului endocrin;
- particularităţi comportamentale: obiceiul de a fuma, consumul de alcool;
- vârsta: tinerii sunt mai vulnerabili;
- efortul fizic intens: creşte debitul respirator şi, concomitent, cantitatea de
pulberi inhalate;
b. aparţinând de condiţiile de mediu concomitente:
- prezenţa de gaze şi vapori iritante la care se adaugă temperatura scăzută
asociată cu umiditate crescută (favorizează afecţiuni „a frigore” ce îngreunează
clearance-ul pulmonar).
C. Timpul de expunere până la apariţia bolii: 15 ani în medie. Ca orice
fenomen biologic, repartizarea cazurilor de pneumoconioze după durata de expunere
îmbracă forma curbei Gaus: 15 ani reprezintă marea majoritate a cazurilor; dar există
cazuri care se plasează pe latura ascendentă a curbei (deci pneumoconioza apare după 4-
8 ani) sau pe latura descendentă a curbei (22-28 ani). De asemenea vârful curbei poate fi
localizat la dreapta sau la stânga duratei de 15 ani, în funcţie de natura pulberii dar şi de
procesul tehnologic concret (producţie mecanizată, automatizată etc.), eficienţa unor
măsuri tehnice de profilaxie (perforaj umed, sablaj hidraulic sau cu alice, ventilaţie etc.),
utilizarea corectă a mijloacelor individuale de protecţie, eficienţa unor măsuri medicale
(examen medical la angajare, control medical periodic etc.). Deci dacă o
pneumoconioză apare după o perioadă de expunere în jur de 15 ani, muncitorul îşi
începe activitatea la vârsta de 18-20 ani, deci pneumoconioza poate apare în jurul
vârstei de 33-35 ani, deci în plină maturitate, a experienţei profesionale şi cu multiple

37
Toma I. Medicina muncii

sarcini familiale.
Timpul de expunere - îmbracă trei noţiuni:
- timpul de expunere propriu-zis (expunere externă), reprezintă durata de la
începutul până la încetarea expunerii profesionale la pulberi pneumoconiogene, din care
se scad perioadele de întrerupere prin concedii etc.;
- timpul de retenţie (expunere internă), reprezintă durata de la începutul expunerii
profesionale la pulberi pneumoconiogene, până în momentul examinări;
- timpul de latenţă reprezintă durata de la începutul expunerii profesionale
până la stabilirea diagnosticului de pneumoconioză stadiul I, sau fibroză pulmonară de
urmărit (F. P. U.).
D. Locul de muncă, operaţiile tehnologice, profesiuni expuse (muncitori din
industria minieră, metalurgică, constructoare de maşini, cărămizi refractare,
hidrocentrale, cariere, explorări geologice etc); detalii la pneumoconiozele specifice.

2.1.3. Patogenia
Patogenie generală
Înţelegerea clară a mecanismului de producere a tuturor tipurilor de
pneumoconioze, deci a pneumoconiozei în general, presupune cunoaşterea modului de
pătrundere, depunerea iniţială (temporară), eliminarea şi reţinerea pulberilor în aparatul
respirator.
a. pătrunderea pulberilor în aparatul respirator şi depunerea lor temporară
(iniţială) la diferite nivele ale acestuia depind de factori externi şi interni.
Factorii externi aparţin pulberilor: diametrul aerodinamic, forma, densitatea,
duritatea, încărcătura electrică ş. a.
Factorii interni ţin de caracteristicele straturilor anatomice şi ale fluxului de
aer expirat: viteza şi schimbările bruşte de direcţie etc. Datele de anatomie şi fiziologie
au arătat că începând cu traheea, pe măsură ce se avansează în profunzime căile aeriene
îşi micşorează diametrul şi îşi măresc suprafaţa de secţiune, scăzând viteza aerului
inspirat.
Sistemul de căi aeriene, începând de la trahee:
- îşi măreşte suprafaţa de secţiune (2 cm2 la nivelul traheei, 100-200 cm2 la
nivelul bronhiilor terminale, 700-1000 cm2 la nivelul canalului alveolar);
- îşi micşorează diametrul (1 cm la nivelul bronhiei principale, 5 mm la
nivelul bronhiei terminale, 1 mm la nivelul canalului alveolar);
- scade viteza aerului inspirat (150 cm/sec. în trahee, scade uşor în bronhiile
principale şi lobare, scade accentuat în bronhiile segmentare, ajungând la 1-2 cm/sec.,
unde de fapt ventilaţia se face numai prin difuziune gazoasă).
Mecanismele de depunere influenţate de factorii externi şi interni sunt:
impactul inerţial (izbirea particulelor), precipitarea centrifugală, sedimentarea prin
gravitate şi difuziune.
Mecanismul de depunere a particulelor vehiculate de aerul inspirat este în
funcţie de viteza aerului în căile aeriene respiratorii şi de mărimea particulelor. Astfel la
viteze mari şi particule mari (circa 10 m diametru şi peste), depunerea se face prin
impact inerţial (izbire), precipitare centrifugală şi sedimentare datorită gravitaţiei.
Scăderea diametrului particulelor până la 2 m determină ca mecanismul principal de
depunere să fie prin sedimentare datorită gravitaţiei. Pentru particulele cu diametrul sub
0,5 m sedimentarea devine mai puţin importantă, iar sub 0,2 m neglijabilă,
principalul mecanism de depunere fiind cel prin difuziune. Sub 0,1 m, constanta de
difuziune este destul de importantă pentru a determina difuziunea tuturor particulelor
sub 0,3 m pe epiteliul bronşic.

38
Toma I. Medicina muncii

Mecanismele de clearance sunt dispuse succesiv de-a lungul aparatului


respirator ca nişte filtre la nivelul cavităţilor nazale, trahee şi bronhiilor, al broşiolelor şi
alveolelor. Intervenţia acestor filtre are drept rezultat reţinerea în plămân a numai 2-5%,
în medie, din cantitatea totală a pulberilor inhalate. Astfel:
- la nivelul cavităţii nazale şi a nazofaringelui particulele peste 10 µm se
depun temporar la acest nivel, fiind reţinute în totalitate, particulele de 5 µm sunt
reţinute circa 70%, restul de 30% trec mai departe către bronhii; particulele cu diametrul
mai mic de 5 µm sunt reţinute din ce în ce mai puţin, astfel că particulele de 1 µm nu
sunt reţinute deloc la acest nivel. Sinuozităţile căilor nazale acoperite cu un mucus
vâscos şi firele de păr reprezintă filtrul nazal ce reţine particulele şi le dirijează spre
nazo şi orofaringe. Depunerea la acest nivel se face datorită impactului inerţial,
precipitării centrifugale şi sedimentării datorită gravitaţiei;
- la nivelul bronhiilor şi bronhiolelor particulele între 10-3 µm se depun
temporar pe mucoasa acestora; se depun în totalitate sau în cea mai mare parte
particulele cu diametrul până la 2-3 µm prin sedimentare, de asemenea particulele sub
0,3 µm prin difuziune. Ele sunt reţinute de cel de-al doilea filtru, al căilor bronşice,
escalatorul mucociliar;
- la nivelul sacilor alveolari şi alveolelor pătrund şi se depun particulele între
3-0,5 µm, în marea lor majoritate, în alveole, stroma alveolară şi interstiţiul alveolar;
pătrunderea maximă o au particulele de 1-2 µm. De fapt este localizarea care
interesează cel mai mult, deoarece la acest nivel se face cel mai uşor pătrunderea
particulelor în interstiţiul pulmonar;
- particulele între 0,3-0,5 µm al căror diametru este la frontiera depunerii
dintre sedimentare datorită gravitaţiei şi depunerii prin difuziune, se depun cel mai puţin
în aparatul respirator, comparativ cu particulele de peste 10 µm care se depun 100% în
cavitatea nazală şi particulele sub 0,3 µm care se depun 100% pe peretele bronşic.
Depunerea temporară şi reţinerea pulberilor este influenţată şi de alţi factori şi
anume:
- modificarea mărimii particulelor în interiorul aparatului respirator:
particulele mici din aerul inspirat (din aerul locului de muncă, pe care le dimensionăm
în cursul aprecierii igienice a pulberilor din aer), cu proprietăţi higroscopice, pot să
devină mai mari prin aglutinarea lor, datorită condiţiilor pe care le întâlnesc în căile
aeriene superioare şi inferioare (umiditate crescută, temperatură ridicată etc);
- prezenţa fenomenelor bronhomotorii: brohodilatatoarele reduc depunerea
pulberilor în căile aeriene principale;
- frecvenţa respiratorie: respiraţiile rare şi profunde măresc depunerea
particulelor în căile aeriene superioare;
- forma particulelor: particulele cu forme mai ascuţite se reţin în procente mai
ridicate;
- pH-ul particulelor: particulele capabile să producă o reacţie acidă locală sunt
mai uşor reţinute.
b. eliminarea particulelor depuse iniţial (reţinute temporar) de la diferite
nivele ale aparatului respirator (cleareance-ului pulmonar):
- particulele depuse şi reţinute la nivelul cavităţii nazale, cu diametrul peste
10 µm („clearance-ul nazal”), ajunse în orofaringe trec în cavitatea bucală şi sunt
înghiţite cu saliva şi eliminate prin tubul digestiv sau expectorate;
- particulele depuse şi reţinute temporar pe mucusul bronşic şi bronşiolar
(majoritatea între 10-3 µm), preluate de escalatorul mucociliar (covorul rulant
mucociliar) sunt eliminate odată cu secreţiile traheobronşice în proporţie de 90% în
prima oră, apoi restul în 6-12 ore. Covorul rulant mucociliar (sistemul mucociliar)
reprezintă sistemul mecanic (fizic) de epurare, este format din trei componente:

39
Toma I. Medicina muncii

- mucusul (inclusiv sistemul muco-secretor);


- cilii vibratil (epiteliul ciliat);
- sistemul de coordonare a secreţiei de mucus şi a mişcării ciliare.
Atât secreţia de mucus cât şi dinamica cililor vibratili sunt stimulate în cea
mai mare parte de prezenţa particulelor pe mucoasă.
Mucusul este secretat de celulele mucipare şi glandele bronşice. El acoperă
epiteliul traheobronşic cu o grosime de 5-7 µm, este format din două straturi: unul
bazal, fluid seros, în faza de „sol” de circa 5 µm grosime, în care se mişcă cilii; altul
superficial, vâscos şi elastic, are o grosime de 1-2 µm, cu o structură fibriloreticulară,
care constituie de fapt „covorul rulant muco-ciliar”, în faza de „gel” tapetează partea
superioară (vârful) a cililor vibratili ai celulelor ciliate bronşice şi care prin mişcare
antrenează vârfurile cililor.
Mucusul este secretat de celulele mucipare şi de glandele bronşice, prin
excitaţia directă locală a particulelor depuse (pentru celulele mucipare) sau prin
excitaţie parasimpatică (pentru glandele bronşice). Se pare că există o specializare în
secreţia celor două faze: faza de sol este secretată de celulele de tip alveolar II şi
celulele Clare (Clara Cells), iar faza de gel de celulele în cupă (Goblet Cells) şi de
glandele bronşice submucoase.
Secreţia normală de mucus este de 10-100 ml în 24 ore; are o compoziţie
complexă, conţinând 90% apă şi în rest mucine, enzime, imunoglobulina A secretorie şi
mucopolizaharide (fucomucine, sialomucine, sulfomucine).
În afara funcţiei de clearance, secreţia mucoasei bronşice are şi alte funcţii:
protecţia epiteliului bronşic, întreţinerea umidităţii endobronşice, detoxifiere locală,
menţinerea echilibrului hidroelectrolitic local, menţinerea lumenului bronhiolelor
deschise, facilitarea bronhomotricităţii fiziologice.
Cilii vibratili aparţin celulelor ciliate ale epiteliului, fiecare celulă având 200
cili, cu lungimea de 5-7 µm. Aceştia sunt formaţi din filamente acţionate de energia
furnizată de ATP celular, determinând o mişcare în valuri, metacronal, adică un cil după
altul, printr-un ritm reglat şi coordonat de sistemul de coordonare a secreţiei de mucus
şi a mişcării cililor.
Mişcarea cililor este dinspre interior spre exterior, cu o frecvenţă de 20
cicli/sec. realizând astfel o deplasare de 0,1-0,4 mm/minut în bronhiolele distale,
crescând spre bronhiolele proximale la 1-5 mm/minut. Viteza depinde de calitatea
mucusului, vâscozitate, elasticitate, adezivitate şi integritatea funcţiei ciliare, încărcătura
de particule depuse pe covor. Normal, în prima oră, sunt eliminate circa 90% din
particulele depuse, eliminarea totală necesitând 6-12 ore. Mucusul cu încărcătura de
pulberi ajunge în cavitatea bucală, de unde este eliminat sau înghiţit. Sunt factori care
cresc şi ameliorează activitatea mucociliară şi alţii care o scad.
Factorii care cresc activitatea mucociliară prin păstrarea mucoasei bronşice
şi stimularea mişcării cililor: tusea (accelerează propulsia covorului de mucus şi
favorizează expulzarea secreţiilor bronşice cu încărcătura lor spre exterior, tusea făcând
partea din complexul sistemelor de epurare), expectoraţia, chinetoterapia prin
gimnastică respiratorie de tip abdominal, metilxantinele, adrenergicele agoniste,
colinergicele şi mucoliticele, ionii de calciu, potasiu, sodiu, aminele biologic active,
întreruperea fumatului.
Factorii care scad activitatea prin alterări ale homeostaziei mucoasei bronşice
şi mişcării cililor: fumatul are o acţiune net ciliotoxică nu prin nicotină, fenol sau
monoxidul de carbon, ci datorită conţinutului fumului de ţigară în substanţe ciliotoxice:
acroleină, cianură de hidrogen, formaldehidă, acetaldehidă, acetilenă, benzen,
benzaldehidă, catechol, izopren, clorură de metil, metacresol, resorcinol, acid formic,
acid acetic, acid propionic, acid benzoic, acid butiric, dioxid de azot, amoniac;

40
Toma I. Medicina muncii

hipovitaminoza A; temperatura (sub 5oC sau peste 43oC) şi umiditatea crescute sau
scăzute; deshidratarea căilor respiratorii creşte vâscozitatea mucusului, îngreunând
mişcarea cililor; bronşita cronică prin creşterea vâscozităţii mucusului; fibroza chistică
şi mucoviscidoza, prin creşterea vâscozităţii mucusului în faza de gel; inhalarea de
dioxid de sulf, dioxid de azot, scăderea pH-ului, bronhopneumoniile, unele
medicamente (opiacee, atropina), alcoolismul, infecţii respiratorii repetate.
Acest al doilea filtru este considerat un mecanism rapid de clearence,
secreţiile traheobronşice cu pulberile încorporate ajung la exterior în circa o oră
realizând clearance-ul mucociliar bronşic. Disfuncţionalităţi ale covorului rulant
mucociliar se întâlnesc la fumători, consumatori de alcool şi în infecţii bronşice, aşa
cum s-a mai menţionat.
- particulele depuse pe pereţii canalelor alveolare şi al alveolelor (cele cu
diametrul între 3-0,5 µm) se elimină prin mecanismul de clearance alveolar pe două
căi:
* unele se elimină pe calea covorului mucociliar bronşic prin al treilea filtru
constituit din surfactantul alveolar (un filtru foarte subţire de lichid tensioactiv) - cca
50% din pulberile ajunse aici;
* altele care ajung în stroma alveolară (interstiţiul pulmonar) se elimină pe
cale limfatică alcătuind clearance-ul alveolar. Particulele care ajung în lichidul limfatic
migrează către ganglionii limfatici locali, regionali şi hilari, unde se pot depozita,
perturbând astfel drenajul limfatic.
Factorii inhibitori ai clearance-lui alveolar: aportul insuficient de macrofage,
hipoxia, hipercapnia, imflamaţia locală, fumul, virozele, gazele şi vaporii iritanţi şi
deficitele fagocitare genetice.
Fagocitoza realizată de macrofage reprezintă o altă modalitate de
autoepurare, dar care nu este posibilă în cazul pulberilor cu conţinut de SiO 2 l.c.
Intervenţia sistemului macrofagic alveolar în mecanismele de clearance pulmonar este
cunoscut de multă vreme, sub numele de sistem reticulo-endotelial-Aschoff, în anul
1926, sau sistem reticulo-histiocitar-Thoma, în anul 1949. Macrofagul înglobează în
interiorul citoplasmei particulele care au ajuns în sacii alveolari şi alveole (macrofagul
are diametrul între 20-40 µm), prin constituirea unei vacuole de digestie (fagozom).
Particulele inerte (pulberile) nu pot fi distruse de echipamentul enzimatic lizozomal al
macrofagului, astfel că ele pot rămâne timp îndelungat împreună în ţesutul cicatricial
(postalveolita macrofagică) subpleural sau paraseptal.
Din punct de al clearance-ului alveolar, macrofagele cu particulele înglobate
pot lua cele două căi ale clearance-ului alveolar:
- calea covorului mucociliar rulant, unde ajunge transportat de surfactantul
alveolar sau prin mişcări ameboide ale macrofagului la escalatorul mucociliar;
- calea limfatică: macrofagul care a înglobat particulele, străbat peretele alveolei şi
ajung în interstiţiu pulmonar, apoi în lichidul interstiţial din care se formează limfa,
căile limfatice pulmonare, în ganglionii limfatici hilari (hilul pulmonar), apoi prin
marile căi limfatice ajung în circulaţia generală. O circulaţie pulmonară bună
favorizează o bună epurare a interstiţiului de particule, calea limfatică de epurare fiind
continuă şi lentă. Pe parcursul căilor limfatice o parte din particule sunt din nou
fagocitate la nivelul formaţiunilor reticulo-endoteliale de pe traiectul lor.
Din diferite motive, infecţii tbc sau nespecifice, emfizem etc. se poate produce
întreruperea circulaţiei pe căile limfatice, cu scăderea puterii de epurare din interstiţiul
pulmonar cu menţinerea îndelungată a particulelor în interstiţiul pulmonar (ani) unde îşi
exercită acţiunea nocivă (fibrogenă, cancerigenă etc.). Timpul de înjumătăţire pe cale
limfatică directă este de 3-10 zile.
Unele macrofage cu particule înglobate pot ajunge în limfaticele

41
Toma I. Medicina muncii

perivasculare, de unde nu au ieşire directă, ci doar prin distrucţie celulară, eliminarea


făcându-se şi de aici tot prin sistemul limfatic, dar pe o cale mai complicată şi cu un
timp de înjumătăţire lung, de 60-100 zile.
Există şi pentru clearance-ul alveolar factori care stimulează şi care diminuă
acest proces. Dintre factorii care diminuă clearace-ul fac parte: aportul insuficient de
macrofage, hipoxia, hipercapnia, inflamaţia locală, fumatul, virozele, gazele şi vaporii
iritanţi şi deficitele fagocitare genetice.
Schema generală a eliminării pulberilor este următoarea: cca 75% din pulberi
prin expiraţia care urmează imediat inspiraţiei fără a fi depuse; 50% se elimină prin
clearance-ul traheobronşic, 25% se depun în alveole, din care cca. jumătate sunt
preluate de covorul mucociliar, iar jumătate sunt reţinute pe traseul spre interstiţiul
pulmonar.
c) acumularea pulberilor în plămâni reprezintă diferenţa dintre particulele ce
s-au depus temporar şi particulele ce s-au eliminat prin fenomenele de clearance
pulmonar (bronşic şi alveolar) în decursul timpului de expunere profesională.
B. Patogenia specifică: este caracteristică fiecărei pneumoconioze.

2.1.4. Clasificarea pneumoconiozelor


Clasificarea actuală a fost adoptată la cea de a IV-a Conferinţă Internaţională
asupra pneumoconiozelor (Bucureşti, 1971).
Pneumoconiozele se clasifică după două criterii: anatomo-patologic şi
radiologic.
A. Clasificarea pneumoconiozelor după criteriul anatomopatologic are în
vedere reactivitatea arhitecturii alveolare, reacţia stromei şi tendinţa evolutivă. Din acest
punct de vedere pneumoconiozele pot fi: colagene, necolagene şi mixte.
a. Pneumoconiozele colagene - caracteristici:
- alterarea permanentă sau distrugerea structurii alveolare normale;
- reacţia interstiţiului pulmonar este de tip colagen (proliferare de fibroblaşti şi
neoformare de colagen);
- reacţia interstiţiului pulmonar este ireversibilă, evoluţia este continuă, chiar
după întreruperea expunerii profesionale.
Pneumoconiozele colagene pot fi induse de:
- pulberi fibrogene - pulberi care au proprietatea de a induce reacţii de tip
colagen;
- pulberi nefibrogene - pulberi care nu au proprietatea de a induce reacţii de
tip colagen, dar pot produce acest tip de reacţie datorită reactivităţii anormale a
plămânului.
Exemple de pneumoconioze colagene: silicoza, azbestoza, aluminoza.
b. Pneumoconiozele necolagene - caracteristici:
- structura alveolară rămâne intactă;
- reacţia interstiţiului pulmonar este de tip reticulinic (proliferare de fibre de
reticulină);
- reacţia interstiţiului pulmonar este potenţial reversibilă (modificările
radiologice vizibile la un moment dat, cu timpul pot dispare).
Exemple de pneumoconioze necolagene: sideroza, stanoza, baritoza,
olivinoza, caolinoza, pneumoconioza prin mică, pneumoconioza prin metale dure, prin
nefelină, prin apatită, titanioza, zirconioza, uranioza, antimonioza. Aceste
pneumoconioze prezintă mai mică importanţă pentru medicina muncii, întrucât nu au
consecinţe patologice grave, nu afectează capacitatea de muncă şi durata vieţii.
c. Pneumoconioze mixte sunt cele care pot fi necolagene şi colagene; altfel
spus prezintă în cursul evoluţiei lor un prim stadiu necolagen şi ulterior în unele cazuri

42
Toma I. Medicina muncii

un stadiu colagen. Exemple:


- antracoza (pneumoconioza minerului la cărbune) în forma simplă,
necomplicată este necolagenă, iar în forma complicată, de fibroză masivă progresivă
este colagenă (silico-antracoza);
- talcoza, în funcţie de conţinutul pulberii de talc în azbest, poate fi colagenă
sau necolagenă. De menţionat faptul că talcul industrial conţine o cantitate apreciabilă
de azbest.
B. Criteriul radiologic
Modificările radiologice pulmonare în pneumoconioze apar mult mai precoce
decât instalarea simptomelor clinice. Acest fapt a impus încă din 1930 valoarea
diagnostică a acestui examen, o primă clasificare de consens unanim fiind adoptată în
anul 1958 la Geneva. La a IV-a Conferinţă Internaţională asupra pneumoconiozelor de
la Bucureşti în anul 1971, s-a adoptat o nouă „clasificare internaţională a radiografiilor
în pneumoconioze ILO/UC”. Clasificarea radiografiilor în pneumoconioze a fost
adoptată de către Biroul Internaţional al Muncii în 1980 la propunerea comisiei de
experţi, în urma discuţiei şi acceptării sale la conferinţele de pneumoconioze, fiind
revizuite pe baza experienţei acumulate pe parcurs.
Există o clasificare extinsă şi o clasificare prescurtată.
Clasificarea extinsă se utilizează pe plan internaţional pentru cercetări
epidemiologice, atât pentru supravegherea medicală a muncitorilor expuşi cât şi în
scopuri clinice. Ea permite o mai bună comparare a statisticilor de pneumoconioză pe
plan internaţional.
Clasificarea prescurtată este pentru uzul curent.
Radiografia pulmonară standard reprezintă examenul de bază în diagnosticul
de pneumoconiozelor, cu respectarea tehnicii standardizate pe plan internaţional.
Interpretarea radiografiilor se face prin comparaţie cu radiografiile tip selectate de către
experţii OMS, conform clasificării internaţionale.
Calitatea tehnică a radiografiei pentru interpretare în pneumoconioză cuprinde
o scală cu patru puncte, astfel:
1. bună, fără defecte de expunere sau developare;
2. acceptabilă, fără defecte tehnice, susceptibile de a jena clasificarea;
3. unele defecte tehnice, dar încă acceptabilă pentru clasificare;
4. inacceptabilă, defecte multe, influenţează diagnosticul.
Elementele radiologice de bază în pneumoconioze sunt modificările
parenchimatoase sau opacităţile (anomaliile parenchimatoase), anomaliile pleurale şi
simbolurile suplimentare. Opacităţile (anomalii parenchimatoase) se apreciază după
dimensiune, aspect şi densitate.
După dimensiunea lor pot fi mici (până la 10 mm diametru), sau mari (peste
această dimensiune). Opacităţile mici pot fi rotunde şi neregulate. Dimensiunile şi
aspectul acestor opacităţi se caracterizează prin densitate (distribuirea statistică pe zona
pulmonară afectată) şi extindere (în funcţie de localizare).
a. Opacităţile mici, după:
- densitate (profunzime), pot fi:
0. absenţa opacităţilor mici;
1. puţine opacităţi mici, desenul pulmonar vizibil;
2 . numeroase opacităţi mici, desenul pulmonar începe să se şteargă;
3. foarte numeroase opacităţi, desenul pulmonar este şters (aprecierea se face
comparativ cu clişeul standard BIT).
- aspect:
* opacităţi rotunde:
p = diametrul sub 1,5 mm;

43
Toma I. Medicina muncii

q = diametrul între 1,5-3 mm;


r = diametrul între 3-10 mm.
* opacităţi neregulate:
s = lăţimea sub 1,5 mm;
t = lăţimea între 1,5-3 mm;
u = lăţimea între 3-10 mm.
Opacităţile pot fi localizate în plămânul drept (R, riqht) sau stâng (L, left), în
treimea superioară (U, upper), medie (M, middle) sau inferioară (P, power). Opacităţile
pot fi toate sau aproape toate rotunde (RR), predominant rotunde (RI), neregulate toate
sau aproape toate (II) şi predominant neregulate (IR).
b. Opacităţile mari (peste 10 mm) se diferenţiază prin caracterul net (Wd) sau
imprecis (id) al limitelor lor şi se clasifică: A, B, C.
A: o singură opacitate al cărei diametru mare este între 1-5 cm sau mai multe
opacităţi, fiecare cu diametru de peste 1 cm, suma lor nedepăşind 5 cm;
B: existenţa uneia sau mai multor opacităţi a căror suprafaţă totală nu
depăşeşte echivalentul zonei pulmonare superioare drepte (1/3 din plămânul drept);
C: suprafaţa totală a opacităţilor cu diametrul de peste 1 cm depăşeşte
echivalentul zonei pulmonare superioare drepte (1/3 din plămânul drept).
Sunt codificate şi alte modificări pulmonare sau cardio-diafragmatice, astfel:
Anomalii pleurale:
- pt = îngroşare pleurală;
- pc = calcificare pleurală.
Simboluri:
- ax = coalescenţa opacităţilor mici pneumoconiotice;
- bu = bule;
- ca = cancer pulmonar sau pleural;
- cn = calcificări ale opacităţilor mici pneumoconiotice;
- co = anomalii de volum ale siluetei cardiace;
- cp = cord pulmonar;
- cv = imagine cavitară;
- di = distorsiune marcată a organelor intratoracice;
- ef = revărsat pleural;
- em = emfizem;
- es = calcificări în coajă de ou ale ganglionilor limfatici hilari sau mediastinali;
- fr = fractură de coastă;
- hi = mărirea ganglionilor limfatici hilari sau mediastinali;
- ho = aspect de „fagure de miere”;
- id = diafragm prost delimitat;
- ih = silueta cardiacă prost delimitată;
- kl = liniile lui Kerley;
- od = alte anomali semnificative;
- px = pneumotorax;
- rp = pneumoconioză reumatoidă;
- tb = tuberculoză;
- rl = sindromul Caplan.
Dintre acestea cele mai frecvent întâlnite simboluri sunt: hi, tb, ax, es, em.
În România, este folosită clasificarea în funcţie de stadiul evolutiv, astfel:
- pneumoconioză absentă - absenţa modificărilor radiografice de
pneumoconioză;
- F. P. U. (fibroză pulmonară de urmărit) - 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u – la bolnavii la
care nu există radiografie pulmonară standard (RPS) anterioară.

44
Toma I. Medicina muncii

Tabelul nr. 4
Clasificarea internaţională - BIT 1980 - a radiografiilor de pneumoconioze
(clasificarea extinsă); Toma I. – Medicina muncii, vol. I, Ed. Reduta, Craiova, 1999.

Date Cod Definiţii


1 2 3 4
Calitatea 1 Bună
tehnică 2 Acceptabilă, fără defecte tehnice
susceptibile de a jena clasificarea
3 radiografiilor
Cu unele defecte tehnice dar încă
4 acceptabilă în vederea clasificării.
Inacceptabilă.
Anomalii Densitate Categoria de densitate se bazează pe
parenchi- evaluarea concentraţiei opacităţilor
matoase prin compararea cu filmul standard.
Opacităţi 0/- 0/0 Categoria 0: opacităţi mici absente
Mici 0/1 0/1 sau mai puţin numeroase ca limită
1/1 ½ inferioară a categoriei 1.
2/1 Categoriile 1, 2 şi 3 reprezintă o
2/2 2/3 densitate crescută a opacităţilor mici,
Situaţie 3/2 3/3 definite de filmul standard
3/+ corespunzător.
DS
DM DI Se vor nota regiunile unde se observă
SS SM opacităţile. Câmpul pulmonar drept
SI (D) şi stâng (S) sunt ambele divizate
în trei regiuni: superioară (S), medie
(M), inferioară (I).
Categoria de densitate este
Talie şi determinată considerând densitatea
formă pentru totalitatea plămânului, ca cea
rotunde constatată pe zonele afectate şi prin
comparaţie cu filmul standard.
medie (M), inferioară (I).

p/p q/q
r/r Literele p, q, r atestă prezenţa
opacităţilor mici rotunde. Cele trei
dimensiuni sunt definite prin
imaginile definite prin imaginile din
neregu- filmele standard.

45
Toma I. Medicina muncii

late p = diametrul până la 1,5 mm;


q = diametrul între 1,5-3 mm;
r = diametrul între 3-10 mm.
s/s t/t
u/u
Literele s, t, u atestă prezenţa
opacităţilor mici neregulate. Cele trei
dimensiuni sunt definite prin
imaginile din filmele standard.
1 2 3 4

46
Toma I. Medicina muncii

mixte /s p/t Pentru dimensiunile şi formele mixte


p/u p/q se vor nota mai întâi dimensiunea şi
p/r q/s forma predominantă. Prezenţa unui
q/t q/u număr semnificativ al unei alte
q/p q/r dimensiuni sau forme se vor nota
r/s r/t după bara oblică.
r/u r/p
r/q s/p
s/q s/r
s/t s/u
t/p t/q
t/r t/s
t/u u/p
u/q u/r
u/s u/t
Opacităţi
mari ABC Categoria A = o opacitate al cărui
diametru cel mai mare este între 10
mm şi 50 mm (1-5 cm), sau mai
multe opacităţi, fiecare cu diametrul
peste 10 mm, dar suma celor mai
mari diametre nu depăşeşte 50 mm
(5 cm).
Categoria B = una sau mai multe
opacităţi mai numeroase şi mai mari
decât cele de categoria A; suprafaţa
acestor opacităţi nu depăşeşte
echivalentul zonei superioare drepte
pulmonare.
Anomalii Categoria C = una sau mai multe
pleurale Tip opacităţi a cărei suprafaţă totală
Îngroşare depăşeşte echivalentul zonei
pleurală superioare drepte pulmonare.
-perete
toracic Sediu
DS Două tipuri de îngroşare pleurală ale
peretelui toracic sunt definite:
,,circumscrise" (plăci) şi ,,difuze".
Ambele tipuri pot fi prezente
simultan.
Îngroşarea pleurală a peretelui

47
Toma I. Medicina muncii

toracic se notează separat pentru


câmpul pulmonar stâng (S) şi drept
(D).

Grosime abc Măsurarea gradului de îngroşare


pleurală pe peretele toracic se face de
la limita interioară a peretelui până la
marginea internă a opacităţii în zona
unde limita pleuroparenchimatoasă
este cea mai clară (netă); grosimea
maximală este în mod obişnuit
constantă la limita internă a umbrei
costale la punctul extern;
a = grosimea sub 5 mm;

1 2 3 4
b = grosimea maximă între 5-10 mm
;
Vedere Da Nu c = grosimea maximă peste 10 mm.
din faţă Prezenţa unei îngroşări pleurale
văzută din faţa se notează de obicei
numai dacă ea este văzută şi din
profil. Dacă îngroşarea pleurală se
Întindere 123 vede numai din faţă, grosimea nu se
poate măsura în mod obişnuit.
Întinderea grosimii pleurale se
defineşte în termeni de înălţime
maximă a zonei pleurale considerate
sau ca suma lungimilor maximale ce
pot fi văzute din profil sau din faţă.
1 = lungimea totală echivalentă până
la ¼ din proiecţia peretelui toracic
lateral;
Prezenţă Da Nu 2 = lungimea totală cuprinsă între ¼
Diafragm şi jumătatea proiecţiei peretelui
Sediu DS toracic lateral;
3 = lungimea totală superioară
Prezenţă Da Nu jumătăţii proiecţiei peretelui toracic
Oblitera- O placă interesând pleura
rea un- diafragmatică se notează ca prezentă

48
Toma I. Medicina muncii

ghiului Sediu DS (Da) sau absentă (Nu) separat pentru


costodia- dreapta (D) şi stânga (S) a imaginii
fragmatic toracice.
Sediu Prezenţa (Da) sau absenţa (Nu) a
Calcifi- obliterării unghiului costo-frenic se
care pleu- Perete DS notează (independent de îngroşarea
rală toracic pleurală a altor zone) pentru partea
dreaptă (D) şi stângă (S) a toracelui.
Limita internă a acestei obliterări este
definită de filmul standard.
Sediul şi întinderea calcificării
pleurale se notează separat pentru cei
doi plămâni iar întinderea se
defineşte în termeni de dimensiune.

Diafrag. DS ,,alte localizări" înseamnă calcificări


Alte ale
localizări DS pleurei mediastinale sau pericardice.
Întindere 123 1 = o zonă a pleurei calcificate a
cărei diametru mare poate atinge 20
mm sau un număr de asemenea zone
a cărei sumă a diametrelor mari nu
depăşeşte 20 mm;
2 = o zonă a pleurei calcificate a
cărei diametru mare este între 20-
100 mm;
3 = o zonă a pleurei calcificate a
cărui diametru mare depăşeşte 100
mm sau un număr de asemenea zone
a cărei sumă depăşeşte 100 mm.

1 2 3 4
Simboluri Se admite ca fiecare simbol să fie
precedat de o expresie ca ,,aspect de”,
,,alterare sugerând...”, ,,opacitate
evocând” etc.
(Simbolurile sunt în text).

- pneumoconioză (pn) stadiul I - 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u - cu RPS


anterioară;
- pneumoconioză stadiul I/II - 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u;

49
Toma I. Medicina muncii

- pneumoconioză stadiul II - 3p, 3q, 3r, 3s, 3t, 3u;


- pneumoconioză stadiul II/III - ax;
- pneumoconioză stadiul III - A, B, C.
Funcţia respiratorie în pneumoconioze. Investigarea funcţiei respiratorii în
pneumoconioze serveşte la:
- stabilirea diagnosticului prin precizarea repercursiunilor funcţionale ale
leziunilor anatomice;
- precizarea gradului de invaliditate în expertiza capacităţii de muncă ;
- stabilirea diagnosticului prin precizarea repercursiunilor funcţionale ale
leziunilor anatomice;
- precizarea gradului de invaliditate în expertiza capacităţii de muncă ;
- aprecierea eficienţei terapiei instituite, mai ales în formele complicate;
- aprecierea evoluţiei în timp, a funcţiei respiratorii, pentru fiecare persoană în
parte şi pe grupe ocupaţionale cu expuneri diferite.
Motivaţia cunoaşterii pneumoconiozelor:
- sunt boli frecvente în colectivităţile profesionale expuse la pulberi, iar
numărul muncitorilor expuşi este mare;
- unele pneumoconioze sunt boli grave, prin însăşi evoluţia lor sau prin
complicaţiile pe care la pot genera: cord pulmonar cronic, emfizem, tuberculoză etc;
- aceste boli afectează muncitorii la o vârstă de maximă capacitate de muncă
şi experienţă profesională din sectoare importante ale economiei (minieră, siderurgică,
constructoare de maşini etc.).

2.2. PNEUMOCONIOZE COLAGENE

2.2.1. SILICOZA

2.2.1.1. Definiţie
Silicoza este o pneumoconioză colagenă provocată de particulele de dioxid de
siliciu liber cristalin.
Silicoza este o boală cronică pulmonară datorată acumulării particulelor de
dioxid de siliciu liber cristalin în plămân şi reacţiilor tisulare pulmonare datorate acestei
acumulări de pulberi, caracterizate prin:
- alterarea permanentă sau distrugerea structurii alveolare normale;
- reacţia interstiţiului pulmonar de tip colagen, de intensitate medie până la
maximă;
- reacţia interstiţiului pulmonar este ireversibilă.
Silicoza este considerată forma cea mai frecventă şi mai gravă dintre
pneumoconioze.
A fost descrisă prima dată de Visconti în 1870.

2.2.1.2. Etiologie
a. Factorul etiologic principal: - particulele de dioxid de siliciu liber cristalin
(SiO2 l.c.) conţinute în pulberile inhalate.
Pentru a fi silicogene pulberile trebuie să îndeplinească următoarele caracte-
ristici:
- diametrul particulelor să fie mic (sub 3 µm), denumite şi fracţiunea
respirabilă sau alveolară;
- concentraţia pulberii să fie mare, adică să depăşească concentraţia maximă
admisă. Această concentraţie maximă admisă este în funcţie de conţinutul (procentual)

50
Toma I. Medicina muncii

de SiO2 l.c. din pulbere, calculându-se după anumite formule şi care variază în jur de 1
mg/m3. Riscul silicogen începe de la circa 0,1 mg/m3 sau exprimat coniometric de la 40
particule/cm3.
- conţinutul mare de SiO2 l.c. în pulberile de la locul de muncă;
- varietatea alomorfică a SiO2 l.c. în ordinea crescândă a puterii silicogene:
cuarţ, tridinit, cristobalit. Ultimele două forme se obţin prin încălzirea cuarţului la
temperaturi de 870oC, respectiv 1470oC şi sunt mult mai agresive pentru organism.
Varietăţile amorfe sunt nefibrogene (sau foarte puţin fibrogene), dar, unele
dintre ele pot deveni fibrogene pentru că la anumite temperaturi cristalizează, deci devin
varietăţi cristaline, de exemplu pământul de diatomee (diatomita, făina fosilă) încălzit
la 1000-1100oC cristalizează în cristobalit.
Compoziţia chimică este importantă în primul rând prin forma dioxidului de
siliciu din pulberea respirabilă, care se poate determina prin metode sensibile ca
difracţia cu raze X sau absorbţia în infraroşu. Există şi alte componente importante,
unele care cresc patogenitatea ca sericita, alcalii, spatfluorul etc., iar alţii diminuă
acţiunea fibrogenă a dioxidului de siliciu (oxizii metalici, cărbunele, silicaţii, compuşii
calciului etc.).
Caracteristicile procesului tehnologic pot modifica patogenitatea specifică,
întrucât materialele supuse la diferite prelucrări îşi modifică proprietăţile fizico-chimice.
Astfel trebuie să cunoaştem dacă:
- perforajul rocilor se face prin metode uscate sau umede;
- locul de muncă este amplasat în aer liber, subteran, sau spaţiu închis;
- metoda de lucru este manuală, sau procesul tehnologic este mecanizat;
- perforajul rocii se face cu aer comprimat, care duce la degajarea de pulberi
fine, care ating concentraţii mari;
- curăţirea pieselor turnate se face prin sablaj cu nisip, alice sau hidraulic;
- materia primă care conţine 19-26% SiO2 e calcinată pentru transformarea ei
în ciment, excesul de substanţe bazice transformând în silicaţi nefibrogeni;
- pământul de diatomee este fuzicalcinat, caz în care cristobalitul creşte de la
0,3% la 35%, crescând şi puterea fibrogenă;
- şamota, cărămida refractară bazică ce conţine puţin SiO2 l.c., fiind încălzită
puternic, în contact şi cu materialul topit, transformă cuarţul în tridimit şi cristobalit;
- nisipul cuarţos de Aghireş şi Văleni, nepericulos prin particulele sale mari,
prin dezbaterea şi curăţirea pieselor turnate, devine periculos prin pulberile fine
degajate, şi prin conţinutul în tridimit şi critobalit, datorat încălzirii în contact cu metalul
topit.
B. Factori etiologici secundari (favorizanţi)
a. aparţinând de organismul uman;
b. aparţinând de mediul de lucru (sunt cei descrişi la pneumoconioze).
C. Timpul de expunere profesională la pulberi silicogene până la apariţia
bolii, diagnosticabilă radiologic este, în medie, de 15 ani.
În aprecierea timpului de expunere trebuie să se ţină seama de:
- timpul de expunere propriu-zis (expunere externă): durata de la începutul
activităţii profesionale în mediu cu pulberi până la încetarea activităţii profesionale în
acest mediu;
- timpul de retenţie (expunere internă): durata de la începutul activităţii
profesionale în mediul cu pulberi şi până în momentul examinării;
- timpul de latenţă reprezintă durata de la începutul activităţii profesionale în
mediul cu pulberi şi până în momentul când apar modificări radiologice de tip 1p.
D. Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- în subteran:

51
Toma I. Medicina muncii

* mineri din mine neferoase, de cărbuni superiori (grafit, antracit, huilă),


lucrările de înaintare în roca sterilă, de silicati (mică, talc, caolin, bentonită), ardezie,
spatfluor (apatită), prospecţiuni geologice, tuneluri de hidrocentrală, de căi ferate, în
roci silicioase); ca profesii: mineri, ajutori de mineri, vagonetari, mai puţin expuşi fiind
lăcătuşii, electricienii etc.
* muncitori de la prelucrarea materialelor extrase din lucrările miniere, în
special a celor cu conţinut semnificativ de SiO2 l.c. (instalaţii de antezdrobire,
concasare, măcinare uscată etc.);
* muncitori de la staţiile de flotaţie;
* muncitori de la carierele de materiale silicioase: cuarţ, gresie, granit, în care
roca este bogată în SiO2 l.c. precum şi prelucrarea mecanică a acestora; sau de la alte
cariere (marnă etc) în care sterilul conţine SiO2l.c.;
- la suprafaţă:
* muncitorii din industria metalurgică şi constructoare de maşini (turnătorii şi
curăţătorii): turnători, formatori, sablatori, dezbătători, polizatori, macaragii, sudori (în
turnătorii), şamotori;
* muncitorii de la fabricarea materialelor refractare acide şi semiacide
(cărămizi etc);
* muncitorii din industria sticlei, porţelanului, faianţei etc;
* muncitori de la fabricarea şi utilizarea materialelor abrazive cu conţinut de
SiO2 l.c.;
* repararea sau/şi demolarea unor cuptoare căptuşite cu materiale refractare;
* prelucrarea şi utilizarea materialelor abrazive (carborunduri) cu conţinut de
SiO2 l.c. (carbura de siliciu);
* prelucrarea mecanică a unor roci cuarţoase (gresie, granit);
* prelucrarea amestecurilor pulverulente detersive cu conţinut de SiO2 l.c.;
* în orice loc de muncă cu expunere la pulberi de SiO2 l.c.;
* smălţuirea uscată a metalelor cu pulberi conţinând SiO2 l.c.

2.2.1.3. Patogenie
A. Patogenie generală: comună tuturor pneumoconiozelor;
B. Patogenie specifică
- Elementul fundamental îl constituie moartea şi liza (necroza) macrofagelor
pulmonare care au fagocitat particulele de SiO2 l.c., fiind răspunzător de declanşarea
reacţiilor de tip colagen în plămâni.
- Al doilea element fundamental: citotoxicitatea selectivă a SiO2 l.c. pentru
macrofagele alveolare. Mecanismele, în curs de clarificare, sunt subsumate concepţiei
lizozomale privind fagocitarea de către macrofage a particulelor străine. În macrofag se
formează o vacuolă fagozomică ce conţine elementul fagocitat, de vacuolă alipindu-se
lizozomii care îşi varsă conţinutul enzimatic (fosfataza alcalină, ADN-eaza, ARN-aza,
proteaza acidă) în ea, pentru distrugerea elementelor fagocitate. Neputând fi distruse,
particulele de SiO2 l. c., ele atacă membrana vacuolei făcând-o permeabilă pentru
enzimele lizozomale pătrunse în citoplasma macrofagului, având loc un proces de
autoliză macrofagică. Particulele de SiO2 l.c. eliberate de macrofag pătrund într-un alt
macrofag, procesul perpetuându-se. Fiind insolubil, SiO2 l.c. va continua acţiunea de
distrugere a noi macrofage, plămânul devenind un „cimitir” de macrofage.
Deşi mecanismul citotoxicităţii asupra membranei nu este cunoscut, există
unele date experimentale care au demonstrat:
- formarea de punţi de hidrogen între grupările de hidrogen din stratul
lipoproteic al membranei (oxigen, azot, sulf);
- intervenţia peroxidazei lipidice ;

52
Toma I. Medicina muncii

- transferul de electroni de la particulele de SiO2 l.c. la membrana


macrofagului ;
- producerea unui flux de ioni de calciu dinspre exterior spre interiorul
macrofagului; acest aspect se pare că are rolul cel mai important.
Efectele distrugerii macrofagelor pulmonare are drept consecinţă apariţia de:
- fenomene nespecifice: prin eliberarea din macrofage a unui factor fibrogen
(fibrogenic factor) se produce proliferarea de fibroblaşti şi neoformare de colagen în
zonele de acumulare a particulelor, unde se formează granuloame macrofagice cu
procese de autoliză;
- fenomene specifice: apariţia de celule din seria plasmocitară în jurul
grămezilor de macrofage distruse, în ganglionii limfatici tributari şi apariţia depozitului
de substanţă hialină amorfă eozinofilă, diferită de hialinul obişnuit.
Apariţia fenomenelor specifice a fost explicată prin două teorii:
- teoria imunităţii specifice: SiO2 l.c. se comportă ca o haptenă sau este
capabil să transforme proteinele în autoantigen (teorie nedovedită);
- teoria imunităţii nespecifice: SiO2 l.c. se comportă ca un simplu adjuvant
imunologic cu activarea sistemului reticulo-endotelial şi creşterea producţiei de
anticorpi (admisă).

2.2.1.4. Anatomie patologică


Se descriu trei forme: forma nodulară, macronodulară (fibroza masivă
pseudotumorală) şi emfizemul.
* forma nodulară, nodulul silicotic, cu diametrul iniţial de 0,3-1,5 mm, având
sediul iniţial peribronşiolar, periarterial şi în formaţiunile limfatice până la ganglionii
hilari. Nodulul silicotic este leziunea specifică în silicoză. Acesta este constituit din
două zone:
1. zona centrală (hialină), formată din fascicule fibrohialine, aşezate
concentric; aici se pot găsi particule de SiO2 l.c. (zona areactivă);
2. zona periferică, compusă dintr-un halou de celule delimitat de centrul
hialin, cu fibroblaşti, macrofage, fibre de reticulină, plasmocite (zona reactivă). Întregul
mediu este acoperit de o capsulă hialină. După formare, acesta continuă să crească (de la
3-4 mm la 10 mm) prin depunerea succesivă de noi straturi de material hialin şi prin
mărirea volumului lor se apropie unii de alţii, se unesc (coalescenţă). Ei devin vizibili pe
filmul radiologic, când diametrul lor este suficient de mare şi poziţia în axul antero-
posterior.
- forma macronodulară (fibroză masivă pseudotumorală). Masele
pseudotumorale sunt formate prin aglomerarea nodulilor fibrohialini circumscrişi uniţi
printr-o masă hialină interstiţială. Apar mai întâi în zonele externe şi posterioare ale
lobilor superiori. Masele pseudotumorale cresc de la diametrul iniţial de 1-2 cm până la
dimensiunea a 3-4 spaţii intercostale.
Absenţa zonei reactive celulare relevă că nodulii silicotici sunt inactivi (noduli
stinşi). Retracţia acestor mase duce la apariţia bulelor de emfizem.
- emfizemul poate fi perifocal prin obstrucţia parţială a bronhiilor sau prin
existenţa diferenţelor de elasticitate între ţesutul normal şi cel silicotic, sau poate fi
bulos (vicariant), localizat în zonele inferioare, în faza pseudotumorală masivă. Prin
absenţa vascularizaţiei se pot produce necroze cu ramolisment în centrul maselor
tumorale, apărând escavaţia (leziuni cavitare), care nu este obligatoriu a fi însoţite de
prezenţa tuberculozei pulmonare.

2.2.1.5. Tabloul clinic

53
Toma I. Medicina muncii

Tabloul clinic se caracterizează prin faptul că:


- primele semne apar tardiv în raport cu debutul leziunilor anatomice sau a
imaginilor radiografice;
- nu există un paralelism între gravitatea simptomelor şi a semnelor cu
aspectul radiografic;
- nu este specific silicozei;
Simptomele sunt: dispneea, tusea şi durerea toracică.
- dispneea de efort, de obicei, este primul simptom, apoi de repaus. Acuzele
de oboseală sunt datorate dispneei, care apare fie prin scoaterea din funcţiune a unei
părţi din alveole prin distrugerea lor, fie prin emfizem;
- tuse uscată, mai frecventă în prezenţa unor iritanţi respiratori, sau la
contactul cu atmosfera exterioară şi la schimbarea de poziţie a corpului. Când este
însoţită de expectoraţie indică apariţia unei bronşite, iar striurile de sânge relevă ruperea
unor vase de neoformaţie din bronhii sau infecţia tuberculoasă;
- dureri toracice: parasternal bilateral sau interscapular, datorate hipertensiunii
în circulaţia mică sau bronhoconstricţia bronhiilor mari, uneori bazal (prin afectare
pleurală). Durerile pot fi puternice şi localizate în caz de pneumotorax spontan sau
fisură costală prin tuse puternică.
Acestea pot fi însoţite de: astenie, fatigabilitate, transpiraţii abundente,
tulburări de somn, pierdere moderată în greutate.
Semnele fizice sunt absente în faza iniţială, apoi apar semnele de emfizem
bazal, bronşită cronică, de hipertensiune în mica circulaţie cu accentuarea sau
dedublarea zgomotului II la focarul pulmonarei ş. a.

2.2.1.6. Diagnosticul pozitiv


Diagnosticul pozitiv se bazează pe integrarea celor trei elemente
fundamentale:
a) stabilirea expunerii profesionale la pulberi cu conţinut de SiO2 l.c. în
concentraţii mari şi pe o perioadă de timp semnificativă prin:
- subiectiv: anamneza profesională care să cuprindă ruta profesională, inclusiv
stagiul militar care eventuala fost efectuat într-un loc de muncă cu risc silicogen;
- obiectiv: documente oficiale de vechime în profesiunile şi la locurile de
muncă cu risc silicogen (carnetul de muncă, determinări de pulberi).
b) tabloul clinic - semne şi simptome clinice frecvent întâlnite în silicoză;
c) examene de laborator şi paraclinice:
1. Pentru diagnosticul de boală: radiografie pulmonară standard (RPS),
efectuată în condiţii tehnice ireproşabile şi standardizate (conform ord. M.S. 432/1983 –
normele tehnice privind examenul medical la încadrarea în muncă şi controlul medical
periodic al muncitorilor expuşi la risc pneumoconiogen precum şi pentru diagnosticul
pneumoconiozelor). Examenul radiologic presupune existenţa fenomenului de sumaţie;
invers un examen radiologic pozitiv poate fi consecinţa unei alte boli şi nu silicozei.
Iniţial: creşterea dimensiunii şi opacităţii hilurilor cu contur net, accentuarea
desenului bronhovascular (care devine mai dens şi cu contururi mai nete), lărgirea lui
până la periferie; uneori reticulaţie în zonele mijlocii îi externe. Leziunile bronşice pot fi
vizualizate radiologic la poziţia ortoroentgenogradă, cu apariţia de imagini rotunde cu
centrul clar şi circumferinţă îngroşată corespunzând peretelui.
Apar apoi modificări parenchimatoase cu prezenţa de opacităţi mici (p, q, r) şi
opacităţi mari (A, B, C), iniţial în zona medie dreaptă şi apoi stângă, sprijină
diagnosticul. Opacităţile mici au intensitate submediastinală. Pot fi întâlnite plicaturile
pleurale în „dâră de ploaie”.
Tomografia pulmonară este deseori necesară în cazurile de 3p, 3q, 3r sau ax,

54
Toma I. Medicina muncii

pentru a surprinde tendinţa de conglomerare sau chiar aspecte de conglomerate care nu


se pot vedea pe radiografia pulmonară standard.

2.2.1.7. Forme clinico-radiologice


În funcţie de etiologie şi aspectul radiologic întâlnim:
- silicoza ,,pură”: nodulaţie bogată, diseminată simetric, opacităţi bine
conturate, cu intensitate mare; imaginile pseudotumorale apar două în dreapta (deasupra
şi dedesubtul scizurii superioare) şi una în stânga, cu tendinţă la retracţie şi evoluţie
rapidă. Se datorează formelor cristaline de SiO2, polizării cu piatră naturală;
- silicoza mixtă: opacitate cu intensitate mai mică, cu contur slab, tendinţa la
aglomerare, masele pseudotumorale nu au tendinţă la retracţie. În etiologia acestei
forme intervin şi alţi agenţi ca fierul, cărbunele, mica.
- în silicoza prin pământ de diatomee fibroza este difuză şi anodulară, după o
expunere profesională îndelungată.
- silicoza din minele de fier sau din exploatările de pământuri colorate (ocru)
şi sectoarele de prelucrare a acestora este o sidero-silicoză.
2. Pentru diagnosticul funcţional: probe funcţionale ventilatorii (CV, VEMS,
IPB, opţional DME 25 - 75%/CV); în silicoză se înregistrează un sindrom restrictiv, deci
scade capacitatea vitală (cv).
3. Lavajul bronho-alveolar: număr crescut de macrofage, interleukină I,
fibroreactină, hemoglobine. Se pot detecta şi particule de cuarţ la microscopul cu lumină
polarizată.
4. Teste de inflamaţie nespecifice: V.S.H., fibrinogen, 2 globuline - arată
existenţa unor complicaţii.
5. Autoanticorpi, frecvent întâlniţi, chiar în absenţa sindromului Caplan.
Formularea diagnosticului cuprinde pe lângă denumirea bolii (silicoza) şi
următoarele date: stadiul bolii (I, I/II, II, II/III, III), codificarea imaginilor radiologice
parenchimatoase şi extraparenchimatoase, evaluarea funcţiei pulmonare (tipul şi gradul
disfuncţiei ventilatorii, complicaţiile bolii (enumerare) şi boli asociate.
Menţionăm că autorii anglo-saxoni definesc ca pneumoconioză simplă imaginea
radiologică cu opacităţi mici (stadiile I-II/III) şi ca fibroză pulmonară masivă ceea ce
noi clasificăm ca stadiul III.
Din punct de vedere al diagnosticului funcţional, precizăm că în stadiile iniţiale
valorile debitelor pulmonare sunt normale. În timp apar modificări privind complianţa
pulmonară şi alterarea transferului gazelor (mai ales monoxidul de carbon) prin
membrana alveolo-capilară. În stadii avansate scade capacitatea vitală şi capacitatea
pulmonară totală (CPT), care definesc sindromul restrictiv. Frecvent silicoza coexistă cu
o bronşită cronică sau emfizem pulmonar, în acest caz punându-se în evidenţă un
sindrom funcţional mixt.
Diagnosticul de silicoză se pune numai de comisiile de pneumoconioze de pe
lângă clinicele de boli profesionale, comisiile interjudeţene de pneumoconioze
acreditate şi din cadrul laboratoarelor de pneumoconioze din cadrul sectorului minier.

2.2.1.8. Diagnosticul diferenţial


Diagnosticul diferenţial este uneori dificil, mai ales când nu există date
precise; există peste 120 afecţiuni care pot genera modificări radiografice de aspect
reticulat, nodular sau pseudotumoral asemănătoare silicozei. În practică se face mai
frecvent cu:
- tuberculoza pulmonară, în special forma miliară, uşor de diferenţiat în
formele acute, dificil în formele miliare cronice;
- hemosideroza endogenă din stenoza mitrală şi hipertensiune în capilarele

55
Toma I. Medicina muncii

pulmonar: imaginea apare în urma unor microhemoragii endopulmonare şi stazei


limfatice care se produce la subiecţii cu stenoză mitrală strânsă; criteriile diferenţiale
sunt prezente în anamneză, mici episoade hemoptoice, la imaginile radiologice
(bombarea arcului mijlociu stâng) ale valvulopatiei, unde frecvent sunt prezente liniile
Kerley, se adaugă la auscultaţia cordului semnele de valvulopatie, prezenţa siderocitelor
în expectoraţie;
- sarcoidoza (boala Besnier): regresia opacităţilor nodulare la radiografii
succesive, localizarea leziunilor mai ales hilar cu hipertrofia ganglionilor şi leziuni
calcificate, reacţia Kveim, examene biologice (calcemia ş. a.), răspunsul favorabil la
corticoizi;
- pneumoconioze necolagene sau mixte: sideroza, talcoză, stanoză, baritoza,
pneumoconioza minerului la cărbune;
- neoplasm bronşic cu metastaze intrapulmonare sau alte diseminări
pulmonare ale unor carcinoame extrapulmonare, limfom malign, leucemii;
- manifestări pulmonare din unele colagenoze: sclerodermie, lupus eritematos,
dermatomiozita, periartrita nodoasă, granulomatoza Wegener;
- infecţii pulmonare: viroze, micoze, ricketsioze, afecţiuni parazitare
pulmonare (toxoplasmoza, chist hidatic etc);
- afecţiuni alergice: sindromul Loefler, sensibilizare la hidralazină;
- fibroza pulmonară idiopatică interstiţială Hamman-Rich. În formele de debut
înşelătoare şi lent progresive, caracterizate prin dispnee, cianoză şi cord pulmonar,
există o hiperplazie difuză conjunctivă a structurii interstiţiale pulmonare şi se manifestă
prin o precoce tulburare a difuziunii monoxidului de carbon prin peretele alveolo-
capilar (care nu se întâlneşte în silicoză);
- bronşite cronice cu peribronşită, bronşiectazii, fibroză postinfecţioasă,
pneumopatii cronice, fibroză postiradiaţie etc.
- bronşiolită obliterantă cu modificări cronice prin acţiunea gazelor şi
vaporilor iritanţi;
- manifestări pulmonare după un traumatism toracic prin revărsate sanguine
difuze cu depunere de fier local (hemosideroza posttraumatică).

2.2.1.9. Complicaţiile silicozei


Complicaţiile apar datorită evoluţiei fibrozei sau prin scăderea rezistenţei
organismului:
- tuberculoza pulmonară (silicotuberculoza) survine prin infecţia cu
Mycobacterium tuberculosis, uneori cu micobacterii atipice sau chiar cu bacili bovini,
care în mod normal nu sunt patogeni pentru om. Provenienţa bolnavului dintr-o zonă
endemică creşte riscul acestei complicaţii, având în vedere şi scăderea rezistenţei
organismului la aceste persoane, scăderea macrofagelor şi perioada mai mare de
supravieţuire a bacililor în macrofagele care au fagocitat particulele de SiO 2 l.c.
Leziunile de tuberculoză se instalează fie pe leziuni silicotice preexistente, fie evoluează
separat, făcând ca silicoza să ajungă rapid spre forme pseudotumorale. Evoluează
asociată sau de sine stătător cu semne clinice de impregnare bacilară (scădere marcată şi
rapidă în greutate, transpiraţii nocturne profuze, o diminuare a apetitului, tuse
productivă), umbre infiltrative apicale cu contur slab delimitat, opacităţi mai puţin nete,
cu intensitate crescută, unilateralizarea leziunilor, imagini cavitare la examenul
radiologic, bK în spută şi sucul gastric (la tubajul gastric) în cultură pe mediul
Loewenstein sau la examenul microscopic direct, creşterea moderată a VSH-ului,
creşterea 2-globulinelor, apariţia leucocitozei cu limfocitoză, creşterea cuprului şi
zincului seric, prezenţa anticorpilor fluorescenţi specifici, IDR la tuberculină pozitivă,
au importanţă pentru diagnostic doar corelate între ele.

56
Toma I. Medicina muncii

- cordul pulmonar cronic: prin obstrucţia parţială sau totală, ori distrugerea
vaselor pulmonare apare hipertensiune în circulaţia mică, cu creşterea travaliului
cordului drept. Clinic: dispnee, cianoză, edeme, hepatomegalie, jugulare turgescente,
întărirea sau dedublarea zgomotului doi la focarul pulmonarei, modificări
electrocardiografice de tipul R mai mare decât S în V 5 şi V6; S înalt în D1 sau bloc de
ramură incomplet, unda P peste 2 mm în D2, devierea la dreapta cu peste 110o a axei
electrice; inversarea undei T în V1-V4 sau în V1-V3, uneori modificări auxiliare ca R
înalt în V1, S profund în V6, segmentul ST subdenivelat în D2-D3 la VF. Radiologic,
hipertrofia ventriculului drept.
- emfizemul pulmonar: semne clinice, volum rezidual crescut, scintigrafia
pulmonară;
- bronşită cronică: tuse cu expectoraţie, accentuarea dispneei, tulburări de tip
obstructiv; apariţia este precipitată de infecţii respiratorii specifice şi nespecifice
supraadăugate şi fumat;
- complicaţii infecţioase pulmonare acute: bronhopneumopatii, supuraţii,
micoze, infecţii cu micobacterii netuberculoase etc.
- pneumotoraxul spontan apare prin ruperea unei bule de emfizem în formele
clinice cu aderenţe pleurale; se însoţeşte de colapsul plămânului;
- paralizii ale nervului frenic sau laringian;
- hernii hiatale;
necroza maselor pseudotumorale, radiologic apare ca o imagine hidro-aerică
ce simulează ă cavernă tuberculoasă;
- acţiunea cancerigenă a SiO2 l. c. este controversată în literatură. Riscul la
cancer este crescut în minele de aur, carierele de granit, expunerea la quartz (cancer
digestiv – Kukppa, şi pulmonar – Koskela);
- afectarea renală este rară. Sunt totuşi citate în literatură cazuri rare de
glomerulonefrite cu evoluţie rapidă în expunerea la pulberi cu SiO 2 l. c. şi efort fizic
crescut (Bank şi colab., Osario şi colab.).

2.2.1.10. Boli asociate


Silicoza asociată cu artrita reumatoidă, cunoscută sub numele de sindrom
Collinet-Caplan, asociere frecventă. La simptomele silicozei se adaugă fenomenele
articulare. Radiologic: opacităţi nodulare de câţiva centimetri, asimetrici, frecvent se
excavează. Imunologic: în ser factor reumatoid, anticorpi antiglobulină, anticorpi
antinucleari în sângele circulant
Silicoza şi sclerodermia – această asociere este mai rară. S-au pus în evidenţă
mai multe cazuri la minerii din minele de aur din Africa de Sud expuşi şi la SiO 2 l. c.
(Cowie).

2.2.1.11. Evoluţie
Evoluţia normală a silicozei este caracterizată prin:
- evoluţia lentă progresivă, într-un mare număr de cazuri, chiar dacă
expunerea profesională la pulberi silicogene este întreruptă;
- importanţa pozitivă, totuşi, a încetării profesionale asupra evoluţiei bolii;
- importanţa negativă a fumatului, alcoolismului, infecţiilor respiratorii,
microclimatului nefavorabil, efortului intens, gazelor şi vaporilor iritanţi, chiar în
condiţiile încetării expunerii profesionale la pulberi silicogene;
- importanţa timpului de expunere externă şi internă.
Evoluţia silicozei este mult încetinită dacă bolnavul nu mai este expus
pulberilor silicogene şi chiar rămâne staţionară, în funcţie de stadiul silicozei când se
întrerupe expunerea. Astfel:

57
Toma I. Medicina muncii

- jumătate până la o treime din cazuri rămân staţionare dacă încetarea


expunerii s-a făcut în stadiul de 1 sau 2 p, q, r;
- o treime din cazuri rămân staţionare dacă încetarea expunerii externe s-a
făcut în stadiul de 3 p, q, r;
- numai 1/10 din cazuri rămân staţionare dacă încetarea expunerii s-a făcut în
stadiul A, B,C.
Din aceste observaţii rezultă importanţa diagnosticului precoce şi consecinţa
lui, adică întreruperea expunerii la pulberi silicogene.
Evoluţia normală a silicozei este însă influenţată, în sensul agravării ei, de
apariţia complicaţiilor.

2.2.1.12. Expertiza capacităţii de muncă


În funcţie de:
- aspectul radiografic (aspect şi densitate);
- rezultatele probelor funcţionale ventilatorii;
- prezenţa complicaţiilor şi a bolilor asociate;
- timpul de expunere profesională (perioada de latenţă);
- vârsta bolnavului;
- situaţia actuală a riscului silicogen la locul de muncă. Astfel:
a. pacienţii cu: aspect radiologic pe RPS, 1p, 1q, 1r, fără complicaţii sau boli
asociate; fără deficienţă funcţională respiratorie sau cu deficienţă funcţională uşoară;
timpul de expunere profesională până la diagnosticarea silicozei este mai mare de 5 ani;
Se recomandă muncă cu expunere redusă la pulberi silicogene.
b. criteriile de la punctul a, dar dacă timpul de expunere profesională până la
diagnosticarea silicozei este mai mic de 5 ani, se recomandă muncă fără expunere la
pulberi silicogene, (deci va fi scos din mediul cu pulberi cu conţinut de SiO 2 l.c.).
c. aspectul radiografic este 2p, 2q, 2r, sau 3p, 3q, 3r, fără complicaţii sau boli
asociate;
- fără sau cu disfuncţie respiratorie uşoară;
Se recomandă muncă fără expunere la pulberi silicogene (schimbarea locului
de muncă).
d. aspect radiologic 2 sau 3 p, q, r, dar cu deficienţă respiratorie medie:
încadrarea în gradul III de invaliditate, lucrând pe locuri de muncă corespunzătoare, cu
solicitări energetice mici sau medii şi fără iritanţi bronhopulmonari;
e. aspect radiologic A, B, C, chiar şi în absenţa complicaţiilor, cu deficienţă
funcţională respiratorie medie: încadrarea în gradul III de invaliditate, lucrând fără
expunere la pulberi silicogene sau iritanţi respiratori.
f. silicoză, indiferent de aspectul radiologic cu deficienţă respiratorie
accentuată (cu deficienţă funcţională respiratorie accentuată şi/sau hipoxemie arterială
şi/sau cord pulmonar cronic cu decompensări repetate);
- silicoza complicată cu tuberculoza activă;
- silicoza asociată cu poliartrita cronică reumatoidă (sindrom Collinet-Caplan)
sau asociată cu sclerodermia progresivă;
Toţi aceşti bolnavi pot fi încadraţi în gradul II de invaliditate.
g. silicoza indiferent de aspectul radiologic, cu deficienţă respiratorie severă
(gravă), cu reducerea rezervelor ventilatorii şi/sau cord pulmonar cronic decompensat
ireductibil;
- silicoza asociată cu poliartrită cronică reumatoidă (sindrom Collinet-
Caplan) formă severă;
Aceşti bolnavi pot fi încadraţi în gradul I de invaliditate.

58
Toma I. Medicina muncii

2.2.1.13. Tratamentul
Se are în vedere tratamentul etiologic, patogen, simptomatic şi al
complicaţiilor.
A. Tratamentul etiologic: întreruperea expunerii externe la pulberile
silicogene. Tratamentul etiologic medicamentos se află încă în faza de validare clinică,
fiind încercate mai multe tipuri de substanţe ca de pildă:
- P-204 (PVPNO-polivinil-piridin-N-oxidril) aerosoli, inactivează particulele
de SiO2 l. c. prin reacţia oxigenului cu radicalii OH de pe suprafaţa cristalelor de SiO 2;
- Tetrandina (bis-benzil-izoquinolim) alcaloid extras din rădăcina plantei
Stephania tetrandra (China), se administrează per os;
- compuşi de aluminiu sub formă de lactat, clorhidroxialantoinat sau clorură,
administraţi sub formă de aerosoli, care degajă hidroxid de aluminiu ce acoperă
suprafaţa particulelor de cuarţ, protejând astfel macrofagul de acţiunea citotoxică.

Preparatele de tetrandină şi aluminiu au efect de scurtă durată, menţinându-se


doar în timpul administrării, pe când PVNO are efecte timp mai îndelungat.
B. Tratamentul patogenic prin corticoterapie creşte riscul deşteptării unor
focare de tuberculoza.
C. Tratamentul simptomatic
- ameliorarea simptomatologiei mai ales a dispneei prin reducerea efortului
fizic, bronhodilatatoare, expectorante, antialgice, combaterea tusei, gimnastică
respiratorie;
Tratamentul complicaţiilor
- bronşita acută: antibioterapie cu spectrul larg, pe o durată de 8 zile
minimum, fluidifianţi, mucolitice, antitusive, bronhodilatatoare (miofilin) pentru
sindromul obstructiv. De evitat simpaticomimeticele.
- silicoticii cu bronşită cronică vor fi dispensarizaţi, luându-se în considerare
şi examenul sputei, eventual cu antibiogramă, precum şi probele funcţionale ventilatorii;
- se au în vedere: prevenirea şi combaterea infecţiilor acute sau acutizate
(sinuzite, amigdalite).
- prevenirea şi tratarea tuberculozei. În formele rebele la tratament, cu bK
pozitiv sau nu, antibioterapie polivalentă cu durată lungă (luni, până la 2 ani), prin
reţeaua de pneumoftiziologie;
- prevenirea infecţiilor respiratorii (acutizări ale bronşitei cronice),
amigdalitele, sinuzitele etc;
- în decompensările ventriculare drepte: repaus, regim desodat, diuretice şi
tonicardiace;
- creşterea rezistenţei generale a organismului (vitaminoterapie,
imunostimulatoare, alimentaţie bogată şi echilibrată în principii nutritivi şi de bună
calitate, uşor asimilabili);
- cură pneumoterapică la sanatoriile de pneumoconioze (Căciulata, Avrig),
sau în staţiunile Govora şi Slănic Moldova.

2.2.1.14. Profilaxie
A. Măsuri tehnico-organizatorice
- înlocuirea unor tehnologii ce utilizează pulberi silicogene (turnare în
cochilie, turnare centrifugală, sablaj hidraulic etc);
- automatizarea şi mecanizarea proceselor tehnologice generatoare de pulberi,
în scopul îndepărtării muncitorilor din apropierea surselor de pulberi, reducerea
numărului de muncitori expuşi la pulberi silicogene, diminuarea efortului fizic şi deci a
ventilaţiei pulmonare;

59
Toma I. Medicina muncii

- utilizarea metodelor umede ca: perforajul umed cu apă sau substanţe


tensioactive care uşurează absorbţia apei pe particule (săpunuri, clorură de alchipiridină,
eter alchilpoliglicolic), pulverizatoare în turnătorii, utilizarea materialelor pulverulente;
- folosirea de perforatoare cu tăişuri ascuţite şi armate cu metal dur, pentru a
se rupe bucăţi mai mari de rocă, pe când tăişul tocit macină roca transformându-se în
praf;
- izolarea sau/şi etanşeizarea surselor de pulberi;
- izolarea secţiilor (atelierelor) generatoare de pulberi;
- ventilaţie locală şi generală;
- aglutinarea pulberilor în conglomerate de peste 5 µm prin utilizarea unor
lichide tensioactive
- purtarea echipamentului de protecţie individuală (măşti);
- amenajarea de locuri de odihnă, fără pulberi, în timpul pauzelor;
- scurtarea duratei zilei de muncă sau a săptămânii de lucru;
- ameliorarea condiţiilor de microclimat.
B. Măsuri medicale:
a) recunoaşterea riscului silicogen prin: determinări de pulberi, catagrafia
locurilor de muncă, profesiunilor şi muncitorilor expuşi, studii epidemiologice;
b) examenul medical la încadrarea în muncă (Ord. M.S. nr 432/1983 şi Ord.
nr. 508/933/2002 al MMSS şi MSF, fişa de noxe ) constă în:
- anamneză profesională amănunţită, bazată pe documente corespunzătoare
(carnet de muncă, acte administrative) pentru depistarea unor expuneri anterioare la
pulberi silicogene;
- antecedente heredocolaterale şi personale insistându-se asupra unor afecţiuni
pulmonare (bronşite cronice, emfizem, bronşiectazii) şi mai ales asupra tuberculozei
pulmonare;
- examinarea clinică a aparatelor şi sistemelor organismului insistându-se
asupra simptomatologiei aparatului respirator;
- serologia luesului;
- examinare radiologică pulmonară: radiografie pulmonară standard (RPS),
după o tehnică standardizată a MS şi ireproşabilă;
- probe funcţionale ventilatorii: CV, VEMS, IPB, opţional DME 25-75% CV;
- examen ORL efectuat de medicul specialist;
- intradermoreacţia (IDR) la tuberculină;
Contraindicaţii medicale:
- tuberculoza pulmonară activă sau sechele de tuberculoză pleuropulmonară,
cu excepţia complexului primar calcificat;
- tuberculoza extrapulmonară actuală sau sechele de orice fel;
- hiperergie la tuberculună;
- fibroze pulmonare de orice natură;
- bronhopneumopatii cronice, astm bronşic, în funcţie de rezultatele probelor
funcţionale ventilatorii;
- boli cronice ale căilor aeriene superioare, care împiedică respiraţia nazală,
rinite atrofice;
- boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardopatii;
- deformaţii mari ale cutiei toracice, afecţiuni ale diafragmului;
- boli cronice care scad rezistenţa generală a organismului: diabet, colagenoze
(poliartrită cronică evolutivă, sclerodermie, lupus eritematos diseminat etc.),
hipertiroidie;
c) controlul medical periodic care constă din:
- stabilirea muncii efectiv îndeplinite în intervalul de la încadrare sau de la

60
Toma I. Medicina muncii

controlul anterior şi aprecierea riscului pe baza determinărilor de pulberi cu conţinut de


SiO2 l.c.;
- anamneză privind afecţiunile intercurente pulmonare şi simptomatologia
respiratorie, apărute în intervalul respectiv;
- examen clinic general anual;
- radiografie pulmonară standard după 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3
ani;
- probe funcţionale ventilatorii din 2 în 2 ani.
- intradermoreacţia la tuberculină din 3 în 3 ani.
d) educaţia pentru sănătate cu accent pe: purtarea corectă a echipamentului
individual de protecţie, suprimarea sau măcar reducerea fumatului, tratarea corectă a
tuturor afecţiunilor acute ale căilor aeriene respiratorii şi a bronhopneumoniilor acute,
însuşirea respiraţiei abdominale, prevenirea contactului cu persoane cu tuberculoză.

2.2.2. AZBESTOZA

2.2.2.1. Definiţie
Azbestoza este o pneumoconioză colagenă produsă de fibrele de azbest.
Pentru a detalia termenul de pneumoconioză colagenă, o putem defini astfel:
Azbestoza este o boală cronică pulmonară datorată acumulării fibrelor de
azbest în plămâni şi reacţiilor tisulare pulmonare datorate acestei acumulări de fibre,
caracterizată prin:
- alterarea permanentă sau distrugerea structurii alveolare normale;
- reacţia interstiţiului pulmonar de tip colagen, de intensitate medie până la
maximă;
- reacţia interstiţiului pulmonar este ireversibilă.
Fibroza pulmonară interstiţială difuză este asociată frecvent cu afectarea
pleurală.

2.2.2.2. Etiologie
A. Factorul etiologic principal: fibrele de azbest;
Azbestul este denumirea generică dată unor silicaţi naturali cristalini cu
structură fibroasă. Denumirea vine de la grecescul „asbestos”, care nu stinge,
incombustibil, indestructibil. Fibrele de azbest sunt rezistente la acizi, baze, căldură,
bune izolatoare de căldură şi electricitate, cu multiple întrebuinţări industriale. După
compoziţia chimică şi modul de formare geologică fibrele se împart în două grupe:
- grupa serpentinei (de origine vulcanică): crisotilul (silicat de aluminiu
hidratat - Mg3Si2O5(OH)4 - cu fibre lungi până la 5 cm sau scurte submicronice; este
denumit şi azbestul alb;
- grupa amfibolilor (de origine sedimentară): crocidolit (silicat de sodiu şi
fier); amozit (silicat de magneziu şi fier), are culoare alb-gălbui sau brun şi are atât fibre
lungi, până la 30 cm, cât şi scurte dar dure şi casante; antofilit (silicat de magneziu),
tremolit, actinolit, toţi cu fibre scurte.
Pentru a fi azbestogene, fibrele de azbest din pulberea inhalată trebuie să
prezinte următoarele caracteristici:
- diametrul fibrelor să fie sub 3µm şi lungimea lor peste 5 µm, sau fibre cu
lungimea mai mare de 3 m şi diametrul mai mare de 0,5 m cu raportul
lungime/diametru 3/1 şi peste (fibre respirabile);
- concentraţia fibrelor la locul de muncă să fie mare, adică peste concentraţia
maximă admisă;

61
Toma I. Medicina muncii

- crisotilul este varietatea de azbest cea mai periculoasă.


Fibrele de azbest din atmosferă sedimentează în raport cu diametrul lor. Cele
cu lungimi de peste 200-300 m persistă timp îndelungat şi aglomerează uşor, nefiind
respirabile.
B. Factori etiologici secundari (favorizanţi)
a) aparţinând de organismul uman: afecţiuni bronhopulmonare, efort fizic
intens (debit respirator crescut), alcoolismul, fumatul;
b) aparţinând de condiţii de mediu concomitente: prezenţa de gaze iritante în
atmosfera ocupaţională, asocierea temperaturii scăzute cu o umiditate crescută, care
favorizează afecţiunile pulmonare intercurente „a frigore” ce îngreunează clearance-ul
pulmonar;
C. Timpul de expunere până la apariţia bolii este în medie de 15 ani,
corespunzând unui timp de retenţie variabil. Trebuie avuţi în vedere timpii de expunere
externă, internă şi de latenţă.
De menţionat faptul că pentru leziunile pleurale benigne sau maligne au fost
descrise cazuri cu o expunere foarte scurtă, de câteva luni, dar cu un timp de retenţie
foarte lung, de 15-20 ani. De aceea, este necesar ca la anamneza profesională să se
insiste pe expunerile foarte scurte la azbest.
D. Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- industria extractivă a azbestului: minerit (minerii) şi mai ales zdrobirea
(măcinarea - morarii) minereului, separare, sortare, transport;
- utilizarea azbestului pentru:
* industria azbocimentului: plăci, tuburi, dale, garnituri de frână, filtre pentru
industria chimică;
* industria materialelor izolante: cazane, ţevi, construcţii navale;
* confecţionarea produselor textile cu conţinut de azbest: îmbrăcăminte de
protecţie termoizolantă (pentru pompieri, laminorişti, cuptorari în turnătorii, operatori
cupole în industria aeronautică), a cortinelor de teatru;
* utilizarea produselor care sunt confecţionate din, sau care conţin azbest;
- repararea şi demolarea instalaţiilor care au în compoziţie azbest;
- fabricarea cartonului de azbest în amestec cu răşini, oxizi de zinc şi plumb;
- izolări termice, fonice, anticorozive;
- construcţii navale, lucrări de canalizare;
- confecţionarea de obiecte sanitare pe bază de azbest;
- fabricarea anvelopelor auto;
- azbestul poate fi, în cantităţi mici, utilizat în amestec cu alte produse cărora
le modifică proprietăţile: ciment, cauciuc, mase plastice.
Nu trebuie omis conţinutul în azbest al talcului industrial care poate ajunge la
50% (Selikoff).
Azbestul se răspândeşte în atmosfera din jurul exploatărilor miniere sau
întreprinderilor de prelucrare. Există şi soluri care conţin azbest, din care prin eroziune
se răspândeşte în atmosferă şi apă. Azbestul este prezent în aerul din marile oraşe, apa
potabilă, băuturi şi alimente. În România mine de azbest se găsesc în judeţul Mehedinţi.

2.2.2.3. Patogenie
A. Patogenie generală: comună tuturor pneumoconiozelor.
B. Patogenie specifică. Azbestul pătrunde în organism pe cale respiratorie.
Fibrele se dispun paralel cu direcţia curentului aerului inspirat, astfel grosimea lor
trebuie să fie mai mică decât a căilor respiratorii profunde pentru a putea ajunge în
alveole. În general, se admite că sunt respirabile fibrele al căror diametru nu depăşeşte 5
m şi au o lungime de 100-200 m. Cele mai agresive, care sunt reţinute în bronşiolele

62
Toma I. Medicina muncii

mici şi în alveole sunt cele cu o grosime de sub 3 m şi cu o lungime de 10-80 m.


Fibrele mai lungi şi ondulate de crisotil se opresc în bronşiolele mici de unde trec în
spaţiul interstiţial, în timp ce fibrele mai scurte şi rigide de amfiboli dar şi cele de
crisotil „inferior” ajung mai uşor în alveole.
Pătrunderea se mai poate face şi pe cale digestivă, străbate peretele
intestinului subţire şi colonului şi ajunge în circulaţia limfatică şi sanguină.
Pătrunderea pe cale cutanată, nu conduce la ajungerea fibrelor în circulaţie, ci
formează o reacţie granulomatoasă cu generarea verucilor de azbest, stigmat ce nu
malignizează niciodată. Fibrele dure şi ascuţite de azbest pot să se înfigă în epiderm,
mai ales pe faţa palmară a degetelor, dar şi în alte părţi ale corpului.
Patogenia specifică este insuficient clarificată. Au fost emise mai multe
ipoteze. Teoria chimică teoria solubilităţii azbestului consideră azbestoza ca o formă
particulară de silicoză. Fibra de azbest fagocitată ar suferi un proces de hidroliză cu
formare de acid silicic. Acesta ar provoca distrugerea macrofagului şi ar declanşa un
proces în lanţ, care se autoperpetuează, ca în silicoză. Teoria nu poate explica modul
deosebit de evoluţie a azbestozei, deşi se ştie că fibra de azbest exercită o acţiune toxică
asupra macrofagelor şi eritrocitelor, cu hemoliză.
După unii cercetători, azbestoza recunoaşte o patogenie mecanică,
caracterizată prin microleziuni şi microhemoragii produse prin microtraumatismul
tisular, legat de structura foarte fină fibrilară. Fibrele mai scurte de 3 µm nu au acţiune
fibrogenă.
Fibrele de azbest pătrunse în interstiţiul pulmonar provoacă o reacţie tisulară
care declanşează producerea de macrofage apoi fibroblaşti.
Macrofagele care au fagocitat fibrele de azbest modifică membrana fibrelor
dar nu sunt distruse. Fibrele lungi rămân libere sau sunt înconjurate de un conglomerat
celular mucoproteic, cu conţinut de fier, formând corpii azbestozici. Acţiunea azbestului
în producerea fibrozei azbestozice sau a cancerului apare, după unii autori, comparabilă
cu cea care se evidenţiază în ţesuturi după inserţia de discuri metalice sau material
plastic (efect Oppenheimer). Fibrele de azbest stimulează producţia de factor
fibrogenetic de către macrofagele pulmonare. Se formează radicali liberi din oxigenul
(OH) catalizat din aceste fibre, radicali liberi ce conduc la alterarea ADN celular, cu rol
în activitatea cancerogenetică a azbestului. Activitatea electrostatică a fibrelor de azbest
joacă rol în retenţia lor în organism şi proprietatea fibrogenetică.
Înainte de formarea corpilor azbestozici, se declanşează un aport crescut de
celule care o înconjoară, dar ea poate rămâne şi liberă. Agregatele celulare sunt prinse
într-o reţea de reticulină, pe acest fond, după distrugerile celulare, apare reacţia
colagenă. Fibrozarea pereţilor alveolari duce la apariţia blocului alveolo-capilar, iar
fibrozarea pereţilor vasculari scade irigaţia şi creşte presiunea în mica circulaţie.
Circulaţia pe alte căi a fibrelor este posibilă şi explică îngroşările pleurale
difuze, pe cale limfatică şi sanguină, afectarea peretelui toracic, a peritoneului şi splinei,
posibilitatea trecerii fibrelor din circulaţia generală prin bariera transplacentară.
Pleura viscerală este totdeauna interesată în azbestoză, într-un grad mai mare
decât în alte pneumoconioze, atât prin fibrozarea acinilor subpleurali, cât şi prin
migrarea particulelor de azbest în spaţiul subpleural, provocând îngroşarea difuză a
acesteia. Procesul de fibroză începe întotdeauna din lobii pulmonari inferiori şi
progresează ascendent. Acest fapt se explică prin posibilitatea redusă a fibrelor de
azbest de a urma traiectul curb al bronhiilor superioare, cât şi prin acţiunea favorizantă a
gravitaţiei.
Azbestul poate produce forme nosologice distincte, care pot apărea izolat sau
combinate:
- fibroză pulmonară cu localizare interstiţială (iniţial în lobii inferiori) sau/şi

63
Toma I. Medicina muncii

pleurală (plăci pleurale fibrohialine sau calcificate);


- neoplasm: carcinom bronşic, gastric şi laringian, mezoteliom pleural şi
peritoneal;
- alte localizări: faringian, ovarian, de penis (prin acţiunea locală a fibrelor de
azbest care se acumulează la nivelul prepuţiului (Raffn şi Kar Sgaard);
- bronşită cronică: prin iritaţie bronşică;
- pleurezie benignă: prin iritaţie pleurală;
- veruci azbestozice: prin iritaţie tegumentară produsă de fibrele de azbest
dure şi ascuţite înfipte în epidermă.
Asocieri: se citează cazuri de asociere a azbestozei cu lupusul eritematos.

2.2.2.4. Anatomie patologică


- în cazuri avansate plămânii sunt micşoraţi de volum şi rigizi, cu îngroşări
extinse subpleurale şi aderenţe;
- fibroza pulmonară difuză interstiţială, liniară, nu nodulară, determinând
îngroşarea atât a septurilor interalveolare cât şi interlobulare cu asocierea emfizemului
de tip focal. Este prezent procesul de alveolită descuamativă, cu infiltraţii celulare:
macrofage, eritrocite, fibroblaşti este prezentă fibroza peribronşiolară, cu implicarea
alveolelor înconjurătoare, obstruate prin fibre de colagen, ca şi fibroza perivasculară.
Procesul de fibroză, care debutează la nivelul septurilor interalveolare, are un caracter
difuz, progresând de-a lungul interstiţiilor interlobulare şi tecilor vasculare. Într-un
stadiu avansat, confluează într-o masă de scleroză cu bule de emfizem la periferie, apoi
şi central şi bronşiectazii, luând aspect tipic de fagure de miere.
- îngroşări fibrohialine subpleurale (pleura parietală), producând plăci
pleurale;
- leziunile fibrotice nu prezintă depozite de substanţă hialină;
- corpusculii azbestozici: (formă de haltere sau băţ de tobă): în interstiţiul
pulmonar, lumenul alveolar şi bronhiolelor.

2.2.2.5. Tabloul clinic


I. Azbestoza pulmonară
Debutul bolii este insidios şi se produce după un timp de retenţie direct
proporţional cu cantitatea de azbest reţinută în plămâni (cca 10-15 ani).
A. Simptome:
- dispneea progresivă: apare la început la eforturi energetice mari neprofesi-
onale, apoi devine constantă şi progresivă;
- tuse uscată, în faze avansate, cu expectoraţie vâscoasă, aderentă;
- dureri toracice;
- iritaţia căilor respiratorii;
- scăderea apetitului.
B. Semne:
- în faza iniţială semnele obiective lipsesc, apoi apar şi se pot pune în
evidenţă:
* limitarea expansiunii toracice;
* diminuarea murmurului vezicular;
* raluri crepitante la baza toracelui;
- în fază mai avansată: semne de bronşită cronică, emfizem, raluri fine
crepitante mai ales la bazele pulmonare şi frecături pleurale, hipertensiune în circulaţia
mică, hipocratism digital, nespecific, putând fi prezent în orice boală cronică
pulmonară, cianoza este frecvent prezentă, prezenţa tabloului din cordul pulmonar
cronic. Cracmentele bazale pot şi ele apare, dar sunt tot nespecifice, greu de diferenţiat

64
Toma I. Medicina muncii

de frecăturile pleurale, şi poate ţine şi de subiectivitatea examinatorului;


- verucile azbestozice digito-palmare, semn de expunere, lipsit de
semnificaţie.
C. Examene de laborator şi paraclinice:
a) indicatori de expunere: corpi azbestozici în spută;
b) indicatori de efect biologic:
- radiografia pulmonară standard la care se adaugă şi radiografia oblică
dreaptă (unghi de 45°) poate pune în evidenţă:
* opacităţi mici, neregulate, codificate internaţional s, t, u pe fondul unei
fibroze difuze bilateral, situată la lobii inferiori; apoi fibroza îmbracă aspect reticular
(fagure de miere, sticlă mată), cu localizare în 2/3 inferioare ale câmpului pulmonar, de
profunzime 1, apoi 2 şi 3;
- manifestări pleurale:
* îngroşări, obliterări, aderenţe, calcificări, codificate pt, pc; prin îngroşare
pleurală, imaginea radiologică pulmonară ia aspectul de „sticlă mată” sau „voal”. Pleura
diafragmatică şi a lobilor inferiori este întotdeauna interesată, prezentând îngroşări şi
aderenţe, cu închiderea sinusului costo-diafragmatic, şi scizurită interlobară. Afectarea
pleurei pericardice dă profilului cardiac aspect „zdrenţuit”, de „arici”.
* pleurezii serofibrinoase sau hemoragice;
- probe funcţionale ventilatorii: creşterea volumului rezidual (VR), scăderea
volumului pulmonar total (VRT), scăderea capacităţii vitale, scăderea VEMS (IPB
rămâne iniţial în limite normale).
Disfuncţia ventilatorie este predominant restrictivă, la care se asociază bloc
alveolo-capilar (Baader), cu scăderea şi a capacităţii de difuziune alveolo-capilară,
reducerea complianţei pulmonare şi a presiunii parţiale a oxigenului în sângele arterial.
O dată cu instalarea bronşitei cronice apare şi sindromul obstructiv, care se accentuează
şi datorită emfizemului, mai ales la fumători. În stadiile avansate, scade volumul
rezidual, apărând uneori hipoxie arterială (insuficienţă respiratorie) şi scăderea pH-ului
sanguin.

II. Azbestoza pleurală


Azbestoza pleurală este considerată o formă independentă de azbestoză
pulmonară şi apare după o perioadă foarte lungă, între 20-40 ani, atât la persoanele
expuse profesional cât şi neprofesional. Se caracterizează prin:
- îngroşări pleurale parietale hialine, apoi plăci pleurale calcificate, formând
straturi lamelare de colagen acoperite de mezoteliom indemn, de obicei bilateral, situate
frecvent pe versantul posterior al cupolei diafragmatice (radiografie pulmonară de
profil) pe pleura parietală în partea anterioară a toracelui, mai rar pe pleura mediastinală
sau interlobară, niciodată la nivelul sinusurilor costodiafragmatice. O placă poate atinge
un diametru de 1-2 cm şi o grosime de câţiva centimetri, plăcile putând conflua. Pentru
că ele nu dau manifestări clinice, pentru diagnostic fiind necesară radiografia
penetrantă.
Aceste modificări anatomopatologice pot produce disfuncţii ventilatorii
restrictive importante cu dispnee, chiar în absenţa fibrozei pulmonare.
- pleurezia azbestozică unilaterală mai des bilaterală poate fi:
* serofibrinoasă;
* serohemoragică.
Exudatul conţine albumină, reticulocite, eozinofile,
Diagnosticul diferenţial: cu pleurezia tbc şi pleurezia din mezoteliom.
Simptomatologia: comună pleureziilor neprofesionale.

65
Toma I. Medicina muncii

III. Carcinomul bronşic


- descris pentru prima dată în asociere certă cu azbestul de către Lynch şi
Smith în anul 1935, reprezintă forma cea mai frecventă de manifestare a efectului
carcinogen al azbestului şi este pe deplin confirmat prin studii epidemiologice şi
experimentale. Raportul dintre doză, răspuns şi timp de latenţă este linear ca şi la ceilalţi
carcinogeni cunoscuţi;
- acţiunea carcinogenă este cunoscută pentru crisotil, antofilit, crocidolit,
amozit, dar mecanismul patogenic nu este încă elucidat.
Anatomopatologic: adenocarcinom, carcinom cu celule scuamoase şi
anaplastic microcelular;
- localizat de obicei în lobii pulmonari inferiori, uneori periferic;
- evoluează multicentric, interesând rapid şi pleura;
- latenţă peste 15 ani, fumatul creşte considerabil riscul.

IV. Mezoteliomul difuz


- varietăţi carcinogene: crocidolit, antofilit;
- timp de expunere externă mic, la cantităţi mici de azbest;
- timp de latenţă mare, peste 30 ani;
- asocierea cu fumatul nu este obligatorie, apare deci şi la nefumători;
- frecvent se însoţeşte de pleurezie serohemoragică;
- în ordinea descrescândă a frecvenţei, se localizează pleural, peritoneal sau la
vaginala testiculară.
- prezenţa acidului hialuronic în lichidul pleural sugerează prezenţa
mezoteliomului.
Diagnosticul clinic şi radiologic se bazează pe existenţa pleureziei şi a
maselor tumorale cu punct de plecare pleural, şi se confirmă anatomopatologic.

2.2.2.6. Diagnosticul pozitiv


A. Stabilirea expunerii profesionale la fibre respirabile de azbest în
concentraţii peste concentraţia maximă admisă şi pe o durată de timp semnificativă,
pusă în evidenţă prin:
a) Subiectiv: anamneza profesională confirmă relaţia cauzală
b) Obiectiv: determinări de fibre de azbest în atmosfera de muncă; acte
doveditoare pentru vechimea în muncă cu expunere specifică.
B. Tabloul clinic: simptome şi semne clinice corespunzând celor din
azbestoză.
C. Examene de laborator şi paraclinice:
indicatori de expunere:
- prezenţa corpusculilor azbestozici în spută, lavaj bronhoalveolar şi ţesutul
pulmonar;
- prezenţa verucilor azbestozice.
b) indicatori de efect biologic:
- radiografia pulmonară standard efectuată după o tehnică standardizată şi
ireproşabilă (nu RFM, nu radioscopie pulmonară):
- opacităţi mici, neregulate, liniare: s, t, u;
- îngroşări şi calcificări pleurale: pt, pc;
- probe funcţionale ventilatorii: scăderea capacităţii vitale, volumului
expirator maxim pe secundă, indicelui de permeabilitate bronşică, tulburarea difuziunii
alveolocapilare a monoxidului de carbon, creşterea volumului rezidual, de obicei în
complicaţii sau asocierea cu bronşita cronică sau emfizem pulmonar.

66
Toma I. Medicina muncii

- complianţă scăzută;
- tomodensitometrie: creşterea densităţii pulmonare;
- PaO2 scăzută;
- sindrom de afectare a segmentului bronşic distal;
- testul difuziei monoxidului de carbon;
- creşterea concentraţiei acizilor aminaţi şi imunoglobulinelor serice (Ig A, Ig
G, Ig M);
- factor reumatoid, anticorpi antinucleari prezenţi în1/4 din azbestoze;
- intradermoreacţia la tuberculină arată anergie;
Diagnosticul de azbestoză se pune numai de comisiile de pneumoconioze de pe
lângă Clinicile de Medicina Muncii sau comisiile de pneumoconioze interjudeţene
acreditate, în conformitate cu Ord. Ministerului Sănătăţii nr. 432/1983 privind
pneumoconiozele.

2.2.2.7. Diagnosticul diferenţial


Diagnosticul diferenţial este dificil numai în cazurile incipiente când aspectul
radiografic este puţin caracteristic. Se face în principal cu:
- fibrozele postinfecţioase localizate bazal: de obicei unilaterale, însoţite de
modificări hilare;
- granuloame pulmonare de diverse cauze: alveolita alergică extrinsecă,
sarcoidoză, berilioză: prin anamneză, simptome, evoluţie diferită şi localizări;
- alte pneumoconioze colagene sau mixte: antracoză (pneumoconioza
minerului la cărbune), sideroza, talcoza etc - anamneza profesională, opacităţi mici,
rotunde;
- tuberculoza pulmonară: sindromul de impregnare bacilară, modificări
radiologice, bK în spută sau la examenul bacteriologic direct.
- alveolita fibroasă idiopatică Hamann-Rich;
- pentru pleurezie se face cu: pleurezia tuberculoasă şi pleurezia din
mezoteliom;
- azbestoza pleurală: tuberculoza, silicoza.

2.2.2.8. Complicaţiile azbestozei


Complicaţiile azbestozei constau în: bronşita cronică, cordul pulmonar cronic,
emfizemul pulmonar, bronşiectazia, cancer bronhopulmonar.

2.2.2.9. Evoluţie
- evoluţie lentă, progresivă, în medie după o perioadă de latenţă de 15 ani,
chiar după eliminarea expunerii profesionale;
- este grăbită de menţinerea bolnavului în mediu ocupaţional cu fibre de
azbest, gaze şi vapori iritanţi, nerenunţarea la fumat.

2.2.2.10. Expertiza capacităţii de muncă


Se face în funcţie de criteriile menţionate la silicoză şi capitolul de boli
respiratorii în raport cu gradul de afectare al funcţiilor cardiorespiratorii şi de
evolutivitatea bolii, şi anume:
- persoanele cu azbestoză începând cu stadiul iniţial în absenţa tulburărilor
funcţionale ori a complicaţiilor, au capacitatea de muncă păstrată şi vor lucra pe locuri
de muncă fără expunere la pulberi de azbest;
- bolnavii care prezintă deficienţă respiratorie medie cu reducerea rezervelor
ventilatorii, se pot propune pentru încadrarea în gradul al III-lea de invaliditate, lucrând

67
Toma I. Medicina muncii

pe locuri de muncă corespunzătoare (a se vedea criteriile de la bolile respiratorii);


- bolnavii cu deficienţă respiratorie accentuată cu reducerea rezervelor
ventilatorii sub 50% din valorile teoretice şi hipoxemie arterială în efort şi/sau cord
pulmonar cronic cu decompensări repetate, se pot propune pentru încadrarea în gradul al
II-lea de invaliditate; de asemenea forma complicată cu cancer pulmonar;
- bolnavii ce prezintă o deficienţă respiratorie severă, cu reducerea rezervelor
ventilatorii sub 30% din valorile teoretice şi hipoxemie severă şi/sau cord pulmonar
cronic decompensat ireductibil, se încadrează în gradul I de invaliditate; de asemenea
azbestoza complicată cu cancer pulmonar, cu insuficienţă respiratorie severă şi/sau cord
pulmonar cronic decompensat ireductibil, ca şi cea asociată cu mezoteliom pleural sau
peritoneal, se încadrează în gradul I de invaliditate.

2.2.2.11. Tratamentul
A. Tratamentul etiologic
- întreruperea expunerii profesionale la acţiunea fibrelor de azbest.
B. Tratamentul simptomatic: se adresează sindromului obstructiv, infecţiilor
intercurente şi în stadiile avansate cordului pulmonar cronic şi insuficienţei respiratorii
şi constă din:
- bronhodilatatoare, expectorante, gimnastică respiratorie, antialgice;
- prevenirea infecţiilor respiratorii (mai ales acutizarea bronşitei cronice);
- creşterea rezistenţei generale a organismului: vitaminoterapie, alimentaţia
bogată şi raţională, cure sanatoriale în staţiunile pentru pneumoconioze.

2.2.2.12. Profilaxie
A. Măsuri tehnico-organizatorice
- înlocuirea azbestului cu materiale cu proprietăţi asemănătoare, dar cu
nocivitate mai mică sau inofensive ca: fibre de sticlă şi fibre silico-aluminoase, cauciuc
siliconic, ceramică;
- automatizarea sau/şi mecanizarea unor procese tehnologice;
- utilizarea unor metode umede: nebulizare, măturatul umed;
- izolarea sau/şi etanşeizarea surselor generatoare de pulberi;
- amenajarea unor sisteme eficiente de ventilaţie generală şi locală;
- purtarea echipamentului de protecţie, inclusiv mască;
- dotarea cu anexe social sanitare (băi, duşuri, vestiare duble pentru separarea
completă a lenjeriei şi hainelor de lucru);
- interzicerea fumatului în timpul lucrului, în mediul cu risc azbestogen;
- regim de muncă adecvat.
B. Măsuri medicale
a) recunoaşterea riscului profesional prin: determinări de pulberi, catagrafia
locurilor de muncă, a profesiunilor expuse şi a muncitorilor expuşi;
b) examenul medical la încadrarea în muncă (examenele medicale
profilactice se efectuează conform fişei de noxe din Normele Generale de Protecţia
Muncii, adică Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi
Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 508/933/2002 şi Ord. Ministrului Sănătaţii nr.
432/1983), constă în:
- anamneza profesională amănunţită în vederea depistării unor expuneri
anterioare la condiţii cu risc la azbestoză;
- antecedente heredocolaterale şi personale - mai ales pentru aparatul
respirator, inclusiv tuberculoza pulmonară;
- examinarea clinică a aparatelor şi sistemelor organismului;
- serologia luesului;

68
Toma I. Medicina muncii

- examinarea radiologică pulmonară: radiografie pulmonară standard;


- probe funcţionale ventilatorii: CV (capacitatea vitală), VEMS (volumul
expirator maxim pe secundă), IPB (indicele de permeabilitate bronşică sau indicele
Tiffneau) şi opţional DEM25-75%/CV (debitul expirator maxim la jumătatea de mijloc a
capacităţii vitale).
Contraindicaţii medicale:
- tuberculoza pulmonară activă sau sechele pleuropulmonare, cu excepţia
complexului primar calcificat;
- bronhopneumopatiile cronice, inclusiv astmul bronşic, în funcţie de
rezultatele probelor funcţionale ventilatorii;
- boli care împiedică respiraţia nazală.
c) controlul medical periodic, constă din:
- stabilirea muncii efectiv îndeplinite în intervalul de la ultimul examen
medical (încadrare sau periodic) şi aprecierea riscului pe baza determinărilor efectuate;
- anamneză, insistând pe simptomatologia respiratorie;
- anual, examen clinic general şi probe funcţionale respiratorii;
- radiografie pulmonară standard la 5 ani de la încadrare apoi din 3 în 3 ani;
- examen citologic al sputei la 10 ani de la încadrare, apoi din 2 în 2 ani;
- determinarea de corpi azbestozici în spută la 5 ani de la angajare şi apoi
anual;
d) educaţia pentru sănătate, care se adresează:
- conducătorilor locurilor de muncă pentru realizarea măsurilor tehnico-
organizatorice;
- muncitorilor pentru conştientizarea riscului şi a necesităţii purtării
echipamentului de protecţie (cel puţin în momentele de maximă prăfuire);
- suprimarea sau cel puţin reducerea fumatului;
- tratarea corectă a tuturor afecţiunilor căilor aeriene superioare sau a oricărei
bronhopneumopatii acute.

2.2.3. ALUMINOZA

2.2.3.1. Definiţie
Aluminoza este o pneumoconioză colagenă provocată de inhalarea şi
acumularea pulberilor de aluminiu foarte fin divizate în plămâni şi reacţia tisulară
pulmonară datorată acestei acumulări.

2.2.3.2. Etiologie
Factorul etiologic principal: aluminiu (Al) este metalul cel mai răspândit din
scoarţa terestră, iar între elemente ocupă locul al treilea după oxigen şi siliciu. Este un
metal alb-cenuşiu, bun conducător termic şi electric, care se prelucrează uşor, având o
densitate mică. Oxigenul atmosferic determină acoperirea suprafeţei cu oxid de
aluminiu, foarte rezistent la coroziune.
În natură aluminiu nu se găseşte în stare pură ci întotdeauna în combinaţie cu
oxigenul, fluorul, siliciul şi mai ales sub formă de bauxită: oxizi de aluminiu hidrataţi în
amestec cu silicaţi şi oxizi de fier.
Pneumoconioza produsă de aluminiu este cauzată de inhalarea unor cantităţi
mari de pulberi de Al metalic cu o dispersie sub 5 µm, în concentraţii atmosferice ce
depăşesc normalităţile admise.
Factori etiologici favorizanţi: efort fizic crescut, temperatură ridicată,
afecţiuni ORL şi ale aparatului respirator, disfuncţionalitate în dotarea şi utilizarea

69
Toma I. Medicina muncii

echipamentului individual de protecţie.


Timpul de expunere probabil până la apariţia bolii:
- de obicei 10-15 ani, boala poate apărea mai repede, la 4-5 ani de la începerea
expunerii, uneori chiar după câteva luni.
Procese tehnologice, profesiuni şi locuri de muncă expuse:
- fabricarea bronzului din aluminiu;
- pirotehnie;
- utilizarea pulberilor de aluminiu la producerea materialelor de construcţii
(BCA - beton celular autoclavizat), producerea ceramicii;
- excepţional în turnătorii, curăţirea pieselor, polizarea sau şlefuirea lor;
- se găseşte în aliaje cu zinc, cupru, magneziu, mangan sau nichel
(duraluminiu). Din aliaje se fabrică tablă, foi, sârmă, care se utilizează în construcţia de
nave, avioane, automobile, cutii de conserve, recipiente, foiţe de ambalaj;
- în medicină, derivaţii de aluminiu (exemplu, hidroxidul de aluminiu, fosfatul
coloidal de aluminiu) sunt utilizaţi la prepararea de antidiareice şi antiacide.
Noi am diagnosticat şi declarat un caz de aluminoză la un muncitor cu o
expunere de 8 ani, la pulberi foarte fine de aluminiu utilizate la producerea materialelor
de construcţie la o întreprindere de prefabricate din beton (fabricarea BCA); muncitorul
avea locul de muncă la dozarea (buncărul) pulberilor de aluminiu pentru amestecul
utilizat la fabricarea produselor amintite.

2.2.3.3. Patogenie
Pe cale orală aluminiu pătruns în organism duce la creşterea excreţiei de
fosfaţi anorganici prin urină şi fecale. La animalele de experienţă depleţia de fosfaţi
adus la apariţia leziunilor întâlnite în rahitism. (Selon Ondreicka şi colab,). La om
utilizarea prelungită a medicamentelor pe bază de aluminiu produce efecte secundare
determinate de absorbţia crescută de aluminiu (Recker şi colab.). Se produc modificări
comportamentale (afectarea coordonării oculo-motorii, tulburări de memorie). Galle şi
colaboratorii au comunicat un caz de encefalopatie cu evoluţie rapidă. O asociere între
depozitele de aluminiu în creier şi demenţa senilă a fost sugerată mai de mult timp, dar
nu a fost confirmată (Pettegrew, Perk şi Brody).
Experimental s-au pus în evidenţă şi tulburări renale, ca şi agravarea unei
tuberculoze pulmonare.
Pulberea de aluminiu respirabilă inhalată, ajunge în căile aeriene profunde şi
produce lezarea epiteliului alveolar, cu descuamare celulară şi formarea de ţesut colagen
şi hialin. Mecanismul de acţiune este controversat. Ipoteza cea mai acceptată este cea a
lezării chimice a epiteliului alveolar de către hidratul de aluminiu (AlOH3), care ia
naştere prin solubilizarea particulelor inhalate (Jäger, Corrin). Intervenţia unui
mecanism imunologic a fost de asemenea incriminată cu inducerea sindromului astmatic
(Jamin, Jotten). S-a semnalat imflamaţia mucoasei bronşice cu bronhoconstricţie
(Simonsson). S-au descris crize nocturne de astm bronşic (prin mecanism
nonimunologic) la muncitorii care lucrau într-o uzină de fabricare a fluorurii de
aluminiu.
Anatomie patologică: fibroză pulmonară difuză în regiunile superioare şi
mijlocii. În cazurile avansate fibroza înlocuieşte complet parenchimul lobilor interesaţi.
Microscopic: pereţii alveolari îngroşaţi, fibrele elastice fiind înlocuite cu ţesut
conjunctiv sau hialin. În alveole se găsesc fagocite încărcate cu pulberi de aluminiu.
Sunt afectate de fibroză şi septurile interalveolare, cu distrugerea alveolelor (în cazurile
grave), ştrangularea bronşiilor şi formarea de bronşiectazii şi bule de emfizem.

2.2.3.4. Tabloul clinic

70
Toma I. Medicina muncii

Simptomatologia este nespecifică, apare după o perioadă de latenţă de 10-15


ani şi este caracterizată iniţial prin:
- tuse cu expectoraţie redusă;
- toracalgii;
- dispnee de efort.
Caracteristic pentru aluminoză:
- alterarea rapidă a stării generale, cu astenie marcată, inapetenţă şi pierderea
marcată în greutate.
Examenul obiectiv: la început modificările obiective lipsesc sau sunt minime.
De obicei se pun în evidenţă hipersonoritate bazală pulmonară şi raluri bronşice.
Frecvent sunt afectate căile aeriene superioare: rinită cronică, ulceraţii şi chiar perforaţii
ale septului nazal.
Pneumonia topitorilor de corindon (alumină sau oxid de aluminiu) este o
formă de aluminoză, care apare numai prin expunerea la fum de gamaalumină rezultat
din topirea bauxitei sub 960oC; nu apare la utilizarea pietrei de corindon sau a hârtiei
abrazive pentru polizare. Unii autori afirmă că ar lua naştere îi SiO2 l.c. care, împreună
cu silicatul de aluminiu rezultat din topire, ar contribui la apariţia bolii.
Paraclinic:
- RPS: - în stadiile iniţiale - fibroză reticulară fină;
* ulterior opacităţi rotunde, regulate (p, q, r) cu contur rău delimitat, bilateral,
care cruţă de obicei bazele şi periferia;
* hiluri mărite;
* pleura (interlobară, mediastinală, diafragmatică, pericardică) aproape
întotdeauna interesată;
* hipersonoritate pulmonară bazală.
- Probe funcţionale ventilatorii (PFV):
* reducerea capacităţii vitale (disfuncţie ventilatorie restrictivă);
- alterarea difuziunii gazelor respiratorii prin bloc alveolo-capilar.
- sângele periferic: limfocitoză (chiar 70%), eozinofilie moderată (4-7%);
- VSH în limite normale.

2.2.3.5. Diagnosticul pozitiv


Diagnosticul pozitiv se pune pe cele trei criterii de profesionalitate: expunerea
profesională, tabloul clinic, examene paraclinice (RPS etc.).

2.2.3.6. Diagnosticul diferenţial


Diagnosticul diferenţial se face cu: tuberculoza pulmonară (sindromul de
impregnare bacilară), alveolite alergice, fibroze interstiţiale (sindromul Hamman-Rich),
sarcoidoza, alte pneumoconioze (silicoză, azbestoză, sideroză) ş. a.

2.2.3.7. Evoluţie şi complicaţii


Evoluţia este de obicei rapidă şi malignă, leziunile continuând şi după
încetarea expunerii profesionale.
- dispneea se accentuează progresiv şi se instalează cordul pulmonar cronic cu
tendinţă la decompensare.
- pneumotoraxul spontan este frecvent, prin ruperea bulelor de emfizem
subpleural;
- suprainfecţii cu germeni banali.

2.2.3.8. Tratamentul
- scoaterea bolnavului din mediu, prin schimbarea definitivă a locului de

71
Toma I. Medicina muncii

muncă fără expunere la pulberi de aluminiu sau iritanţi respiratori;


- tratament simptomatic.

2.2.3.9. Expertiza capacităţii de muncă


Expertiza capacităţii de muncă are în vedere stadiul bolii (modificările
radiologice pe RPS), atingerea funcţională respiratorie, tendinţa evolutivă (criteriile de
la bolile pulmonare).

2.2.3.10. Profilaxie
a. Măsurile tehnico-organizatorice
- combaterea producerii şi răspândirii pulberilor fin divizate de aluminiu la
locul de muncă;
- adăugarea unei cantităţi de stearină la începutul procesului de fabricaţie a
bronzului de aluminiu (stearinarea), care reduce nocivitatea pulberilor;
- dotarea şi purtarea măştii de protecţie la locurile de muncă cu prăfuire
intensă (depăşiri ale CMA), sau în pirotehnie;
- măsuri generale de protecţia muncii: ventilaţie locală şi generală, izolarea
surselor generatoare de pulberi etc.
b. Măsurile medicale
- Examenul medical la încadrarea în muncă: (examenele medicale
profilactice se efectuează conform fişei de noxe din Normele Generale de Protecţia
Muncii, adică Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi
Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 508/933/2002) constă în:
- examen clinic general, insistându-se pe aparatul respirator;
- serologia luesului;
- probe funcţionale ventilatorii (CV, VEMS, IPB, DEM 25-75%/cv);
- radiografie pulmonară postero-anterioară.
Contraindicaţii medicale la încadrare: bronhopneumopatii cronice, astm
bronşic (în funcţie de rezultatul PFV), boli cronice ale căilor aeriene superioare, care
împiedică respiraţia nazală.
- Controlul medical periodic: examen clinic general anual, PFV, anual, RPA
la 5 ani de la încadrare şi apoi din 3 în 3 ani.
- Educaţia pentru sănătate specifică, asemănătoare ca la alte pneumoconioze.

2.3. PNEUMOCONIOZE MIXTE

Pneumoconiozele mixte se caracterizează prin aceea că pot produce reacţii


colagene şi necolagene pulmonare. Sunt produse de pulberi cu compoziţie mixtă
(pulberi fibrogene şi nefibrogene) sau de pulberi care se acumulează într-un plămân care
prezintă reacţii tisulare modificate prin infecţii specifice sau nespecifice. Exemplu de
pneumoconioze mixte: antracoza (cărbunele conţine SiO2 l.c.), coalinoza (coalinul poate
conţine SiO2 l.c.), talcoza (talcul conţine azbest).
Importanţa medicală a pneumoconiozelor mixte constă în aceea că ele pot
deveni colagene, trecând din forme simple în forme complicate cu fibrozare masivă;
este posibilă apariţia complicaţiilor: bronşite cronice, bronhopneumopatiile cronice
obstructive şi consecutiv cordul pulmonar cronic sau scăderea rezistenţei imunologice
locale cu posibila apariţia a altor infecţii specifice (tbc) sau nespecifice pulmonare.
Pneumoconiozele mixte în forma simplă nu se declară ca boli profesionale ele
se semnalizează (pe fişa BP1) şi numai dacă se transformă în forma colagenă se declară.

72
Toma I. Medicina muncii

2.3.1. PNEUMOCONIOZA MINERULUI LA CĂRBUNE


(ANTRACOZA)

2.3.1.1. Definiţie
Pneumoconioza minerului la cărbune (PMC) este o boală pulmonară cronică
ce apare în urma expunerii îndelungate la concentraţii crescute de pulberi de cărbune
(frecvent antracit şi huilă) prin inhalarea şi reţinerea acestora în plămâni şi care
determină o reacţie de răspuns particulară.
Pneumoconioza minerului la cărbune (antracoza) este o pneumoconioză
mixtă, ea putând trece din forma simplă în forma complicată cu fibrozare masivă. În
forma simplă nu se declară ca boală profesională, se semnalizează pe fişa BP 1 iar când
trece în forma colagenă se declară.

2.3.1.2. Etiologie
Factorul etiologic principal: pulberea de cărbune (antracit, huilă, lignit) cu
conţinut variabil de SiO2 l.c.
Pulberea de cărbune de antracit este mai nocivă decât cea de huilă sau lignit.
Factorii etiologici secundari sunt comuni pneumoconiozelor.
Locurile de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- minerit: extragerea cărbunelui mai ales în minele cu straturi de steril,
transportul şi măcinarea cărbunelui;
- industria grafitului artificial, electrozilor de cărbune;
- industria producătoare şi consumatoare de negru de fum, din cocserii etc.

2.3.1.3. Patogenie
Până în prezent s-au individualizat trei forme ala pneumoconiozei minerului la
cărbune în raport de conţinutul pulberilor de cărbune în SiO2 l.c.: antracoza pură,
fibroza masivă pulmonară şi silico-antracoza.
Antracoza pură
Acţiunea citotoxică asupra macrofagului a pulberilor de cărbune este mai
redusă, în comparaţie cu potenţialul pulberilor cu conţinut de SiO2 l.c. Pulberea sub 5
µm inhalată, şi ajunsă în alveole este fagocitată de macrofage unde formează insule
coniotice sau focare de praf, care se încorporează în pereţii bronhiolelor pulmonare şi a
alveolelor adiacente, formaţiuni denumite „macula de cărbune”. Acestea au o dispoziţie
periaxială, asemănătoare cu dispunerea mărgelelor pe un fir. Maculele de cărbune au
marginile neregulate, lipsite de capsulă, cu fibre de reticulină dispuse radial. Obstrucţia
bronşiolei de macula de cărbune şi ruperea ulterioară a pereţilor ei explică apariţia
emfizemului de focar, cea de-a doua leziune caracteristică a antracozei.
Fibroza masivă progresivă
Aproape o treime din cazurile de pneumoconioza minerului la cărbune
evoluează din forma simplă spre fibroză masivă progresivă, o formă colagenă a acestei
boli, denumită şi complicată, cu aceleaşi caractere de gravitate ca şi pneumoconiozele
colagene (silicoză, azbestoză).
Mecanismele sunt necunoscute, ipotezele incriminând.
- infecţia tuberculoasă, bazându-se pe prezenţa bacilului Koch la unele din
cazurile la care s-a efectuat necropsia, tuberculoza fiind un fenomen terminal al bolii şi
nu un agent cauzal;
- infecţia nespecifică de tip microbian şi viral explică apariţia bolii;
- teoria chimică prin prezenţa dioxidului de siliciu cristalin;

73
Toma I. Medicina muncii

- prezenţa fenomenelor imunologice, dar ele par a fi consecinţa


pneumoconiozei complicate;
- încărcarea cu praf a plămânului când depăşeşte o anumită limită ar favoriza
apariţia fibrozei masive progresive.
Silico-antracoza
Silicoantracoza apare la persoanele expuse concomitent sau succesiv la
pulberi de cărbune şi steril (minele în care straturile de cărbune de grosime mică sunt
încadrate de steril), mai ales peste 18% SiO2 l. c. Reacţia este asemănătoare cu cea din
silicoză, însă aspectele depind de proporţia de SiO2 şi cărbune.

2.3.1.4. Tabloul clinic


Forma simplă nu se exprimă clinic.
Forma complicată: tuse cu expectoraţie de culoare neagră caracteristică, dureri
toracice (mai ales datorită spondilozei şi nevralgiilor intercostale), dispnee de efort
progresivă, respiraţie şuierătoare când apare emfizemul perilezional.
Semne: motilitate cu diminuarea murmurului vezicular, hipersonoritate în
emfizemul perilezionar, raluri romflante şi sibilante.
Examene de laborator şi paraclinice:
Radiografic: opacităţi mici (maculele) de tip p, q sau r, localizate mai frecvent
în câmpurile pulmonare mijlocii; în pneumoconioza masivă progresivă pot apare
opacităţi mari de tip A, B, C, iniţial în zona superioară dreaptă, cu extindere ulterioară.
Probele funcţionale ventilatorii: creşterea volumului rezidual, scăderea
marcată a capacităţii vitale şi volumului expirator maxim pe secundă (VEMS); în forma
complicată se poate constata o tulburare a difuziunii alveolocapilare însoţită de scăderea
PaO2, putându-se ajunge la hipoxemie.

2.3.1.5. Diagnosticul pozitiv


În forma simplă pe: anamneza profesională, explorarea radiologică.
În forma complicată se adaugă: datele examenului clinic, investigaţiile
funcţionale ventilatorii.

2.3.1.6. Diagnosticul diferenţial


Se pune cu afecţiunile menţionate la silicoză.

2.3.1.7. Complicaţii
Complicaţiile antracozei: bronşita cronică datorită infecţiilor, fumatului şi
expunerii în continuare la pulberi de cărbune, bronhopneumonia cronică obstructivă,
tuberculoza pulmonară, emfizemul pulmonar, cord pulmonar cronic, insuficienţă
respiratorie.

2.3.1.8. Evoluţie
Cauzele de antracoză simplă evoluează benign timp îndelungat. Dacă
expunerea încetează leziunile pot prezenta o regresie parţială sau o tendinţă la
stabilizare. O parte din cazurile de pneumoconioza minerului la cărbune evoluează spre
forma complicată, colagenă - fibroză masivă progresivă (silico-antracoza), care
evoluează şi după încetarea expunerii profesionale, ca şi silicoza. Se poate asocia
poliartrita reumatoidă: sindromul Caplan (pneumoconioza reumatoidă).

2.3.1.9. Tratamentul
- întreruperea expunerii la pulberi de cărbune;
- tratamentul afecţiunilor generale, intercurente şi specifice aparatului

74
Toma I. Medicina muncii

respirator (antibioterapie);
- tratamentul bronşitei cronice: mucolitice, antibiotice, eventual
bronhodilatatoare.

2.3.1.10. Profilaxie
- măsuri tehnice care să conducă la normalizarea şi monitorizarea
concentraţiilor de pulberi în atmosfera de muncă;
- măsuri medicale: recunoaşterea riscului de îmbolnăvire; examenul medical
la încadrare (examenele medicale profilactice se efectuează conform fişei de noxe din
Normele Generale de Protecţia Muncii, adică Ordinul comun al Ministrului Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 508/933/2002).
Examenul medical la angajare:
- examen clinic general;
- serologia luesului;
- radiografie pulmonară standard;
- probe funcţionale ventilatorii (CV, VEMS, IPB, DEM 25-75%/cv).
Contraindicaţii medicale:
- tuberculoza pulmonară şi sechelară în afara complexului primar calcificat;
- bronhopneumopatiile cronice;
- astmul bronşic;
- afecţiunile care împiedică respiraţia nazală.
Controlul medical periodic:
- examen clinic general anual;
- radiografie pulmonară standard la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani;
- probe funcţionale ventilatorii anual.
Educaţia pentru sănătate pentru conştientizarea riscului de îmbolnăvire şi
necesitatea respectării măsurilor de profilaxie tehnică şi medicală.

2.3.2. TALCOZA

2.3.2.1. Definiţie
Talcoza este o pneumoconioză necolagenă produsă prin inhalarea şi reţinerea
timp îndelungat a pulberilor de talc.

2.3.2.2. Etiologie
Talcul este un polihidrosilicat de magneziu (Mg6(Si8O20)(OH4) cu structură
fibroasă (cea mai fibrogenă) sau granulară.
Talcoza apare după o expunere la concentraţii foarte mari de pulberi.
Talcul industrial poate conţine, în funcţie de zăcământul din care provine,
proporţii diferite de fibre de azbest (Miller şi colab.) sau de dioxid de siliciu liber
cristalin. În consecinţă, potenţialitatea patogenă a pulberii de talc este în a genera o
pneumoconioză necolagenă cu evoluţie lentă, sau o pneumoconioză mixtă (azbestoză
sau silicoză) în raport de procentul de SiO2 l. c. şi fibre de azbest.
Timpul de expunere până la apariţia îmbolnăvirii:
- perioadă lungă: peste 20 ani.
Locuri de muncă, profesiuni expuse, procese tehnologice

75
Toma I. Medicina muncii

- extragerea talcului din mine; măcinarea talcului; industria cosmetică;


- în anumite ramuri industriale unde talcul este utilizat ca aditiv: fabrici de
acumulatori, turnătorii, industria textilă, industria cauciucului, industria maselor
plastice, industria hârtiei.

2.3.2.3. Patogenie
Patogenia talcozei este incomplet cunoscută. S-a emis ipoteza acţiunii
mecanice a pulberii de talc acumulată în cantitate mare la nivelul interstiţiului
pulmonar, acţiunea fibrogenă fiind mai mare a talcului cu structură fibroasă,
determinând reacţii locale cu fibroză pulmonară difuză, noduli talcozici şi granuloame
pseudosarcoidozice (cu celule gigante şi celule epiteloide înconjurate de limfocite - la
examenul histologic). În interiorul granuloamelor se găsesc „corpi talcozici”, formaţiuni
de culoare brună, opace, alcătuite din pulbere de talc înconjurate de un inel fero-proteic,
cu diametrul sub 20 m înconjuraţi de macrofage, cu sau fără particule de talc
fagocitate.
Este afectată şi pleura, mai ales cea diafragmatică, alcătuind plăci fibroase.

2.3.2.4. Tabloul clinic


Debutul bolii este insidios.
Simptomatologia este nespecifică, apărută tardiv, după instalarea
modificărilor radiologice. Este reprezentată de tuse cu expectoraţie, dispnee progresivă,
aspect de pneumonie cronică. Prin conţinutul în azbest, studiile epidemiologice relevă
creşterea incidenţei neoplasmului pulmonar şi pleural, după un timp de latenţă mai mare
ca expunerea la azbest.

2.3.2.5. Evoluţie şi complicaţii


Evoluţia bolii este lentă, de lungă durată.
Complicaţii:
- cord pulmonar cronic indus de fibroza pulmonară progresivă;
- insuficienţa respiratorie latentă şi manifestă;
- dacă pulberea de talc conţine fibre de azbest: cancer bronhopulmonar şi
pleural (după un timp de latenţă mult mai mare ca în expunerea la azbest).

2.3.2.6. Examene paraclinice


- Examenul radiologic pulmonar prin radiografie pulmonară standard:
* opacităţi nodulare, cu posibilitatea formării unor mase pseudotumorale
(expunerea la talc cu structură granulară);
* opacităţi mici, neregulate, predominant bazal (asemănătoare ca în
azbestoză), în expunerea la talc cu structură fibroasă, situată în câmpurile pulmonare
inferioare;
* calcificări şi epanşamente pleurale şi pericardice;
* emfizem pulmonar (zone);
- Probe funcţionale respiratorii:
* perturbări respiratorii de tip restrictiv (cu scăderea CV şi CPT) sau
obstructiv (mai ales când bolnavul este şi fumător);
* diminuarea capacităţii de difuziune a monoxidului de carbon prin membrana
alveolo-capilară;
* scăderea complianţei pulmonare.
- Scintigrama pulmonară cu galiu şi dozarea enzimei de conversie a
angiotensinei: pot fi prezente modificări similare sarcoidozei, care oferă relaţii privind
evolutivitatea bolii.

76
Toma I. Medicina muncii

- În spută: prezenţa corpilor talcozici;


- Lichidul de lavaj bronho-alveolar: reacţie limfocitară moderată - la
examenul citologic.

2.3.2.7. Diagnosticul. Diagnosticul în talcoză se pune pe cele trei criterii de


profesionalitate comune bolilor profesionale.

2.3.2.8. Profilaxie
Normele generale de protecţia muncii din anul 2002, prevăd concentraţia
maximă admisă de 2 mg/m3, pulberi respirabile pentru talcul fără azbest; în caz contrar
se aplică normele pentru fibrele cu conţinut de azbest.

2.3.3. CAOLINOZA

Caolinoza este o pneumoconioză necolagenă de tip nodular, de gravitate


medie datorată inhalării timp îndelungat a pulberilor de caolin; acesta este un amestec
de alumino-silicaţi, cu peste 40 de varietăţi.
Locuri de muncă, profesiuni expuse la riscul de îmbolnăvire profesională:
industria extractivă a caolinului, utilizarea pulberii de caolin (argila) în construcţii,
industria ceramicii, industria porţelanului, industria cauciucului, industria materialelor
refractare.
Caolinul se acumulează în plămâni sub formă de depozite de praf, cu acţiune
iritativă şi mecanică.
Simptomatologia este reprezentată de dispnee progresivă şi tuse cu caracter
iritativ, cu asocierea bronşitei cronice.
Examenul radiologic relevă: în stadiile iniţiale accentuarea desenului
pulmonar, opacităţi nodulare („furtună de zăpadă”) cu tendinţă la confluare în mase
pseudotumorale (asemănătoare cu cele din silicoză).
Probele funcţionale respiratorii: sindrom restrictiv când apar conglomeratele
în parenchimul pulmonar.
Evoluţia este lentă, prognosticul este favorabil; poate evolua către forma de
pneumoconioză mixtă.

2.3.4. PNEUMOCONIOZA PRIN EXPUNERE LA MICĂ


(MICATOZA)

Micatoza este o pneumoconioză necolagenă datorată inhalării şi reţinerii


pulberilor de mica.
Mica este un alumino-silicat hidratat complex care are în compoziţia sa
cantităţi variabile de fier, magneziu, potasiu sau fluor; în funcţie de proporţia diferiţilor
componenţi există mai multe varietăţi, mai importante fiind muscovita, biotita (mica
neagră), flogopita şi sericita. Se găseşte sub formă de foiţe sau plăci care pot fi măcinate
şi transformate în pulberi.
Expunerea profesională la pulberi de mica
- extragerea, măcinarea şi sfărâmarea minereurilor de mica în mori;
- cernerea pulberilor de mica;
- industrii care utilizează mica datorită proprietăţilor ei (transparenţă,
termostabilitate, electroizolantă, rezistenţă la acizi): metalurgică, aeronautică, sticlei
(inclusiv vitralii la ferestre), ceramicii, electrotehnică, acoperirea cablurilor electrice.

77
Toma I. Medicina muncii

Minerii care lucrează la extragerea de mica sunt expuşi la pulberi mixte, care
conţin între altele cuarţ, feldspat şi silicaţi putând genera o silico-silicatoză sau silicoză
pură (în unele roci cantitatea de SiO2 l. c. se poate cifra la 60%).
Simptomatologie. Pulberea de mica produce la început simptome bronşitice
iritative, cu apariţia ulterioară a ralurilor bronşice.
Examenul radiologic: aspectul este al unei fibroze de tip interstiţial bilaterale.
Evoluţia este lentă, benignă, cu prognostic bun.

2.4. PNEUMOCONIOZELE NECOLAGENE

2.4.1. PNEUMOCONIOZELE PRIN METALE DURE

Sunt afecţiuni produse prin inhalarea pulberilor care conţin metale cu o


duritate extrem de mare - amestec de carbură de wolfram, carbură de titan, cobalt
metalic în anumite proporţii. Aceste amestecuri se folosesc la prelucrarea metalelor,
tăierea sticlei, perforarea rocilor.
Nu se cunoaşte dacă un anumit component este nociv sau pulberea în
totalitate.
Simptomatologie
- reacţii iritative la nivelul căilor aeriene: mucoasa rinofaringiană şi bronşică,
manifestate prin senzaţia de arsură, durere, iritaţie sau senzaţie de nod în gât, tuse seacă;
- pe tegumente pot să apară dermite şi eczeme.
Bronşita are o evoluţie gravă cu apariţia în timp a emfizemului.
Pe radiografia pulmonară standard: noduli în număr moderat, mai ales în
câmpurile medii şi superioare.
Afecţiuni de acest fel sunt: Titanioză, Zirconioza, Vanadioza ş.a.

2.4.2. OLIVINOZA

Olivinoza este o pneumoconioză necolagenă determinată de inhalarea


pulberilor de olivină. Olivina este un ortosilicat de magneziu şi fier şi face parte din
compoziţia unor roci, dar poate fi prezentă şi în deşeuri, ca de exemplu: zgura din
cuptoare, din furnale, rezultată la topirea feromanganului.
Simptomatologia apare, de regulă după o perioadă de expunere de cel puţin
doi ani şi este reprezentată de: tuse, fatigabilitate, dureri toracice, dispnee progresivă.
Frecvent, se pun în evidenţă la examenul obiectiv semnele clinice de bronşită cronică,
emfizem pulmonar cu insuficienţă ventilatorie. În cazurile avansate există modificări
electrocardiografice.
Examenul radiologic pulmonar (RPS) pune în evidenţă: fibroză difuză cu
formaţiuni mici, rotunde, regulate cu dimensiuni sub 3 mm, cu predominanţă în
câmpurile pulmonare mijlocii şi inferioare; uneori se înregistrează modificări pleurale.
Diagnosticul se stabileşte pe expunerea profesională, tabloul clinic şi
examenul radiologic pulmonar.
Evoluţia este lentă, prognosticul favorabil.

2.4.3. PNEUMOCONIOZA PRIN NEFELINĂ-APATITĂ

Apatita este un fosfat de calciu şi fluor care se găseşte alături de nefelină, este

78
Toma I. Medicina muncii

un alumino-silicat de sodiu şi potasiu.


Locuri de muncă, profesiuni expuse
Combinaţia nefelină-apatită se utilizează în:
- industria chimică pentru obţinerea fosforului, a acidului fosforic, la
fabricarea superfosfatului;
- industria metalurgică: obţinerea aluminiului;
- extragerea minereului.
Boala apare după o expunere profesională lungă, peste 5-15 ani, în
exploatările miniere.
Tabloul clinic
Simptomatologia este respiratorie, nespecifică, caracterizată prin: tuse, dureri
toracice, fatigabilitate, mai rar dispnee. Pulberile cu conţinut de fluor determină o
puternică iritaţie bronşică.
Examenul radiologic evidenţiază o fibroză reticulată, iar în expunerile masive
apar opacităţi nodulare pe ambele câmpuri pulmonare.
Evoluţia este lentă, prognosticul bun. Evoluţia afecţiunii după întreruperea
expunerii profesionale este foarte rară.
Apatitoza sau pneumoconioza prin apatită pură a fost descrisă la muncitorii
care îşi desfăşoară activitatea la concentrate de apatită.
Pe radiografia pulmonară standard se evidenţiază opacităţi mici, regulate, de
intensitate crescută, comparabilă cu cea a fierului, dispuse bilateral.

2.4.4. SIDEROZA

Sideroza este o pneumoconioză necolagenă determinată de inhalarea


prelungită a oxidului de fier sub formă de aerosoli de condensare sau particule
respirabile.
Locuri de muncă, profesiuni cu risc de expunere
- minele de fier - la extragerea minereului;
- fabricarea electrolitică a oxizilor de fier;
- sinterizarea din pulberi de fier;
- şlefuirea şi polizarea metalelor;
- turnătorii şi curăţitorii: topitori-turnători, oţelari, polizatori, sudori în
turnătorii etc.;
- curăţirea cazanelor;
- minele şi morile de ocra (argila ce conţine cuarţ şi oxid de fier hidratat);
- locuri de muncă unde există pulberi din rugină de fier etc.
În operaţiile de sudură există expunere şi la iritanţi: oxizi de azot, ozon,
aerosoli proveniţi din arderea glazurii electrozilor şi din impurităţile de pe suprafaţa
pieselor metalice. În turnătorii există expunerea concomitentă la pulberi cu conţinut de
SiO2 l.c. sau alţi silicaţi, răşini ureo- şi formaldehidice şi epoxidice.
Timpul de expunere până la apariţia modificărilor radiologice este cuprins
între 2-19 ani.
Patogenie. Particulele respirabile de fier (care urmează calea comună a
pulberilor în plămâni, inclusiv captarea lor de macrofage) sunt inerte, cu absenţa
reacţiilor fibroase semnificative. Opacităţile pulmonare care apar iniţial au aspect
reticular şi apoi reticulo-micronodular, de intensitate mare (tatuaj pulmonar dat de
oxidul de fier).
Tabloul clinic
Sideroza pulmonară nu determină o simptomatologie respiratorie

79
Toma I. Medicina muncii

semnificativă, capacitatea pulmonară nu este afectată.


Simptomatologia apare numai atunci când se produce silico-sideroza sau
sidero-silicoza. Pot apărea simptome şi semne clinice datorită expunerii concomitente la
alte noxe profesionale, sau prezenţa obiceiului de a fuma.
Diagnosticul pozitiv se pune pe baza:
- expunerea profesională la oxid de fier;
- tabloul clinic: absenţa simptomatologiei respiratorii accentuate;
- examenului radiologic: reticulaţie cu ochiuri mici şi mijlocii, cu
micronodulaţie discretă, de intensitate mare, localizată în zonele medii sau 2/3
inferioare ale câmpurilor pulmonare. Opacităţile nodulare sunt de tipul p, q fără să
ajungă la dimensiunea r; hilurile, desenul pulmonar şi pleura sunt normale.
- în spută: macrofage cu conţinut de fier.
Diagnosticul diferenţial se face cu:
- silicoza: opacităţi mici, regulate, nodulare, de intensitate mică, hiluri mărite
de volum;
- hemosideroza pulmonară la bolnavii cu stenoză sau boală mitrală, care
lucrează în locuri de muncă cu risc de expunere la oxizi de fier (lăcătuşi de mină,
vagonetari, turnători, lăcătuşi, morari la concasoare). Se adaugă simptomatologia
specifică: tuse cu expectoraţie, dispnee de intensitate rapid progresivă, uneori
hemoptizie, palpitaţii, dureri precordiale, extrasistole; în cazuri avansate apar semne de
decompensare cardiacă: dispnee paroxistică nocturnă, edem al membrelor inferioare,
hepatomegalie, turgescenţă jugulară.
La modificările radiologice pulmonare (cu predominanţă pe câmpurile
pulmonare externe), se adaugă congestia hilară, umplerea exagerată a arterelor
pulmonare, bombarea arcului mijlociu stâng.

2.4.5. STANOZA

Stanoza este o pneumoconioză rară şi benignă (tatuaj pulmonar după unii


autori) datorată inhalării dioxidului de staniu, prezintă o radioopacitate ridicată.
Locuri de muncă şi profesiuni expuse: extragerea şi prelucrarea minereului cu
staniu, industria metalurgică şi electrotehnică.
Aspectul radiologic: opacităţi mici, rotunde.

2.4.6. ANTIMONIOZA

Antimonioza este tot un tatuaj pulmonar, după unii autori.


Antimoniul (stibiul) se găseşte în minereuri ca stibina (sulfura) şi valurtinitul
(oxid).
Se produce la extragerea minereurilor, care însă pot conţine şi SiO2 l. c., care
să conducă la apariţia unei silico-antimonioză.

2.4.7. BARITOZA (BARITINOZA)

Baritoza (baritinoza) este o pneumoconioză necolagenă, benignă, care apare


mai ales la morarii de baritină.
În minele de barită există riscul de apariţie a unei silico-baritinoze, baritina
fiind însoţită de roci silicoase.

80
Toma I. Medicina muncii

Trebuie menţionat faptul că sărurile de bariu pot genera intoxicaţii cu bariu


caracterizate prin: greţuri, vărsături, scăderea apetitului, chiar anorexie, căderea părului,
hepatite toxice, hepatomegalie, cu scăderea rezistenţei organismului (Suciu şi colab.) şi
evoluţia mai rapidă a pneumoconiozei.

2.4.8. ZEOLIŢI

Zeoliţii sunt compuşi aluminosilicaţi hidrataţi având în structură tetraoxid de


aluminiu (AlO4) şi tetraoxid de siliciu (SiO4). Se prezintă în natură cu forme fibroase şi
nonfibroase.
Formele fibroase: mezoteliom pleural şi peritoneal şi cancer pulmonar (Baris
şi colb.) Se produce de asemenea, o fibroză asemănătoare cu cea din azbest.
Pulberile de zeoliţii sintetici, cu formă nonfibroasă, utilizate ca substituente ai
fosfaţilor în producerea detergenţilor sunt considerate mai puţin sau deloc agresive
(Gloxhuber şi colb.)

2.4.9. GRAFITUL

Grafitul este un cărbune cristalin, natural şi sintetic. Cel natural conţine 3-


10% silice. Are acţiune asupra parenchimului pulmonar, producând pneumoconioză
mixtă (grafit şi silice conţinute în pulberile minerale).

2.4.10. GIPSUL

Gipsul utilizat în principal în construcţii, conţine sub 1% siliciu. După mulţi


ani de expunere, apar discrete opacităţi pulmonare (pneumoconioză benignă).

2.4.11. PNEUMOCONIOZA PRIN OXID DE CERIU

Ceriul face parte din grupa pământurilor rare. Nu prezintă fenomene specifice.

2.4.12. PULBERILE DE CIMENT

Cimentul este un amestec de mai multe substanţe şi anume: oxid de calciu


(CaO) 60-70%, silice, trioxid de aluminiu 4-7%,oxid de fier 2-6%, oxid de magneziu
sub 5%.
Expunerea produce pneumoconioză benignă riscul la silicoză este eliminat
pentru că siliciu se află sub 1%.
Expunerea profesională produce: bronşită cronică, cu evidenţierea unui
sindrom obstructiv.
Prin conţinutul în crom hexavalent şi cobalt se produce eczema la ciment,
uneori perforaţia septului nazal.

2.5.5.13. Profilaxia pneumoconiozelor necolagene


a. Măsuri tehnico-organizatorice
Măsurile tehnico-organizatorice trebuie să realizeze scăderea nivelului de

81
Toma I. Medicina muncii

pulberi la locurile de muncă sub concentraţia maximă admisă, reducere ce se poate face
prin:
- automatizarea proceselor tehnologice generatoare de pulberi;
- perforajul umed pentru evitarea generării de pulberi;
- ventilaţie locală şi generală eficientă;
- aerajul minelor;
- dotarea şi purtarea echipamentului individual de protecţie adecvat (inclusiv
măşti cu aducţiune de aer) şi buna lui întreţinere;
- regim de muncă adecvat, care să micşoreze riscul de îmbolnăvire.
b. Măsuri medicale
- Recunoaşterea riscului de apariţie a unei pneumoconioze necolagene sau
mixte prin: studierea şi cunoaşterea proceselor tehnologice, determinări în atmosfera
locului de muncă, determinarea compoziţiei mineralogice a materialului prelucrat
(inclusiv determinarea conţinutului de SiO2 l. c. şi a azbestului).
- Examenul medical la încadrearea în muncă, după metodologia descrisă la
pneumoconiozele colagene (examenele medicale profilactice se efectuează conform
fişei de noxe din Normele Generale de Protecţia Muncii, adică Ordinul comun al
Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr.
508/933/2002), constă din:
- examen clinic general;
- serologia luesului;
- probe funcţionale ventilatorii;
- radiografie pulmonară standard (cu excepţia expunerii la pulberi de ciment);
în expunerea la pulberi de fier se efectuează RPA:
Contraindicaţiile medicale:
- tuberculoza pulmonară şi sechelară (excepţie, complexul primar calcificat),
- bronhopneumopatiile cronice, inclusiv astmul bronşic, în funcţie de
rezultatele probelor funcţionale respiratorii;
- afecţiuni care împiedică respiraţia nazală, bronhopneumopatia cronică
obstructivă.
- Controlul medical periodic constă din:
* examen clinic general, anual;
* radiografie pulmonară standard la 5 ani de la angajare apoi din 3 în 3 ani;
* probe funcţionale ventilatorii, anual.

CAPITOLUL 3

82
Toma I. Medicina muncii

BOLI PROFESIONALE PRODUSE PRIN AGENŢI MULTIPLI

3.1. RINITA ALERGICĂ PROFESIONALĂ

3.1.1. Definiţie
Este o rinopatie alergică profesională care apare ca urmare a expunerii
profesionale la pulberi organice sau unele substanţe chimice, agenţi ce pot determina şi
astmul bronşic profesional, fiind interesată mucoasa cavităţilor nazale şi a sinusurilor.

3.1.2. Etiologie.
Factorii etiologici principali: pulberile şi substanţele chimice (cele prezentate
la astmul bronşic)
Factorii etiologici secundari, care aparţin de organismul uman sunt
reprezentaţi de: rinita atrofică, obstrucţia nazală, care favorizează reţinerea pulberilor cu
diametrul peste 10 µm la nivelul nasului şi pătrunderea unei cantităţi mari de alergeni în
căile aeriene profunde, care determină sensibilizări de tipul astmului bronşic.

3.1.3. Patogenie
Mecanismul patogenic este prin sensibilizare de tip I, imediat, prin reacţia
dintre antigenul reaginic şi anticorpul specific.
Rinitele alergice pot fi clasificate în trei categorii:
- rinite periodice sau polinoze – polipoza, guturaiul de fân, febra de fân, coriza
sezonieră („hay-fener”, „rhume de foin”), apar într-o anumită perioadă a anului în
prezenţa polenului alergizant, mai rar la spori de fungi;
- rinite aperiodice: etiologie heterogenă, reprezentată de pneumoalergeni sau
endoalergeni microbieni, temperatura scăzută (rinita vasomotorie prin alergie la „frig”);
- rinite alergice infectate: infecţia apare în timp, semnele infecţioase
marchează semnele de alergie locală. Apar datorită inflamaţiei cronice a mucoasei, cel
mai frecvent în meatul mijlociu, mai rar în cel superior, niciodată în cel inferior şi dau
obstrucţie persistentă.

3.1.4. Tabloul clinic


- atac paroxistic cu strănut în salve, urmat de rinoree abundentă;
- prurit nazal;
- lăcrimare şi congestie conjunctivală;
- senzaţie de greutate la rădăcina nasului şi în masivul facial prin afectarea şi a
mucoasei sinusale.

3.1.5. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se pune pe:
- cunoaşterea expunerii profesionale, prin studiul locului de muncă;
- tabloul clinic;
- pe datele paraclinice: teste alergologice (eozinofilie şi Ig E în sânge şi
secreţia nazală, oculară şi bronşică, polinuclearele neutrofile se acumulează doar în caz
de suprainfecţie).
Diagnosticul diferenţial se face cu:
- rinita acută virală şi microbiană banală;
- rinita infecţioasă specifică (tuberculoza, lues etc.)
- rinita vasomotorie (alergia la „frig”);
- rinita cronică catarală, rinita cronică hipertrofică;

83
Toma I. Medicina muncii

- rinita metabolică şi endocrină;


- rinita atrofică. Ozena;
- rinita medicamentoasă (topică şi sistemică);
- rinoreea cerebrospinală;
- polipi nazali şi sinusali;
- deformaţii anatomice (deviaţia de sept nazal);
- rinita alergică nonprofesională;
- rinoreea de natură psihogenă, la emoţii, stress, inclusiv profesional, la
profesii intelectuale intens solicitante neuropsihic.

3.1.6. Evoluţie şi pronostic


Boala este cronică, cu perioade de exacerbare, la contactul cu alergenul
(sezonier sau peren).
Prognosticul este bun, dar vindecarea totală şi definitivă sunt rare.
Evoluţia este polisensibilizare, cu pierderea caracterului profesional şi
menţinerea unor modificări anatomofuncţionale nazosinusale şi în perioadele
intercritice.

3.1.7. Complicaţii
- rinita cronică hipertrofică . Rinita cronică atopică este rară, dar mai gravă;
- ozena, nu pare a avea un substrat alergic;
- hiposmia şi anosmia, frecvente;
- suprainfecţia grefată pe terenul alergic (virală sau bacteriană);
- dermita vestibulară şi perinazală, adesea iritativă prin umezeală şi ştergerea
permanentă a nasului;
- polipi nazali şi sinusali, ce se formează în timp, care permanentizează
obstrucţia nazală, impunând respiraţia orală, care va duce la faringo-laringo-traheită
cronică, prin iritaţia cronică a căilor respiratorii;
- astm bronşic în următorii ani.

3.1.8. Expertiza capacităţii de muncă


- alergia strict profesională impune schimbarea definitivă a locului de muncă,
recalificarea şi reorientarea profesională. Atenţie la alergiile înrudite, posibil a fi
întâlnite în cadrul aceleaşi familii de profesii.
- alergia mixtă (profesională şi neprofesională) necesită schimbarea temporară
a locului de muncă, care va elucida contribuţia factorului profesional la afecţiunea
alergică.

3.1.9. Tratamentul
- evitarea contactului cu antigenul dovedit;
- antihistaminice; stabilizatori de membrană (Cromoglicat disodic,
Nedocromil) înainte de contactul cu alergenul;
- corticoizi pe cale generală şi locală (hemisuccinat de hidrocortizon) cu
prudenţă numai la nevoie şi pe perioade scurte;
- vasoconstrictoare alfa adrenergice (nafazolină, efedrină), doar câteva zile,
risc de tahifilaxie sau dependenţă;
- vitamina A+D (în instilaţii);
- desensibilizare specifică şi nespecifică cu gamaglobuline, autohemoterapie;
- balneofizioterapie în staţiuni montane sau marine, cu ape bicarbonatate
cloruro-sodice (Slănic-Moldova) şi/sau sulfuroase (Herculane, Govora). Se mai
recomandă staţiunile Olăneşti, Borsec, Gioagiu şi altele;

84
Toma I. Medicina muncii

- saună, gimnastică medicală şi respiratorie, sporturi moderate (mers pe jos,


excursii);
- în caz de suprainfecţii (sinuzite purulente): antibioterapie locală şi generală
(după antibiogramă), inhalaţii, aerosoli, antipiretice şi în final puncţie sinuzală;
- regim alimentar necondimentat şi hipoalergen;
- tratament chirurgical: deviaţii de sept, polipi voluminoşi, rinită cronică
hipertrofică ireversibilă;
- evitarea eforturilor fizice mari, a iritanţilor respiratori şi a intemperiilor;
- acupunctură;
- psihoterapie.

3.1.10. Profilaxie
Măsuri tehnico-organizatorice
- eliminarea din procesul tehnologic a alergenului. Se va avea în vedere că
ventilaţia poate răspândi alergenul;
- reducerea sau eliminarea factorilor favorizanţi;
- automatizarea, etanşeizarea şi robotizarea operaţiilor, utilizarea unor
proceduri umede, ventilaţie locală, echipament individual de protecţie. Fiind o reacţie
calitativă pot declanşa criza şi concentraţiile de alergen sub concentraţia maximă
admisă.
Măsuri medicale
- Recunoaşterea riscului de îmbolnăvire prin identificarea locurilor de muncă
expuse şi monitorizarea lor;
- Examenul medical la angajare. Se va insista asupra terenului atopic şi a
afecţiunilor din sfera ORL;
- Controlul medical periodic.
La descoperirea unei alergii monoantigenice se poate încerca desensibilizarea.
- Educaţia pentru sănătate a patronatului şi salariaţilor cu rol în informarea
asupra riscurilor profesionale şi formarea lor prin antrenarea la acţiuni concrete de
prevenire şi respectarea normelor de medicina muncii.

3.2. ASTMUL BRONŞIC PROFESIONAL

3.2.1. Definiţie
Astmul bronşic profesional (ABP) este un sindrom caracterizat prin
bronhospasm reversibil cu wheezing care apare din cauza şi după o expunere
profesională la substanţe prezente la locul de muncă.
În 1992 reuniunea internaţională de experţi (International Consensus Report –
Bethesda) a modificat substanţial definiţia astmului bronşic şi a dat o definiţie de lucru.
Definiţia de la Bethesda este următoarea: „Astmul este o dezordine inflamatorie cronică
a căilor aeriene la care participă multiple celule, printre care mastocitele şi eozinofilele.
La persoanele susceptibile, această inflamaţie produce simptome care sunt de obicei
asociate cu obstrucţie difuză, dar variabilă, a căilor aeriene, adesea reversibilă spontan
sau prin tratament şi determină o creştere a reactivităţii căilor aeriene la o varietate de
stimuli”.
Astmul bronşic profesional apare mai frecvent şi după o perioadă mai scurtă
de expunere profesională la persoane atopice şi/sau cu hiperreactivitate bronşică la
stimuli variaţi.
Elementul negativ al definiţiei: nu este consecinţa unei afecţiuni
cardiovasculare. Din punct de vedere anatomic este o obstrucţie bronşiolară tranzitorie,

85
Toma I. Medicina muncii

cu restituţie ad integrum în perioada de acalmie.


Afectează vârsta tânără medie: 25-30 ani.

3.2.2. Etiologie
Factorii etiologici principali este reprezentat de (T. Niculescu):
a) alergeni profesionali:
- pulberi de origine vegetală: cereale, făină de cereale, ricin, bumbac, in,
cânepă, tutun, plante furajere, furaje concentrate, flori ornamentale, muşeţel, mentă,
aspergilus penicillium, actinomicite, lemn exotic (teck, palisandru, abanos), gumă
arabică, cafea etc;
- insecte şi ascarizi:
* paraziţi ai boabelor de cereale: Alternaria, Aspergillus;
* artropode: Ephestia;
* acarieni de depozite: Tyroghyphus pharine;
* resturi de insecte: Sitophilus granaris;
* paraziţi ai păsărilor: libarca.
- pulberi de origine animală: păr de animale, lână, scuame epidermice, pene,
dejecţii de păsări, făină de peşte, crustacee (dafnii), insecte (viermi de mătase, albine,
praf de sidef);
- produse biologice: antibiotice, hormoni extractivi, extract de pancreas,
tripsină, enzime proteolitice extrase din bacilus subtilis;
- compuşi chimici anorganici: metale şi sărurile lor (cobalt, crom, nichel,
platină, mercur, vanadiu, cobalt, beriliu);
- compuşi chimici organici parafenilendiamină (ursol), răşini epoxidice,
diizocianaţi, clorpromazină, sulfamide.
b) iritanţi profesionali: formaldehidă, aldehidă ftalică, cloramină, aldehidă
maleică (pot fi şi alergeni).
De fapt orice substanţă poate produce la anumite persoane sensibilizare, şi să
conducă astfel la apariţia astmului bronşic profesional.
Factori etiologici favorizanţi (secundari):
- terenul atopic - tendinţa de a dezvolta anticorpi de tip Ig E la alergeni din
mediu, printr-o sensibilizare naturală la care calea de intrare a alergenului este mucoasa;
- factori alergici extraprofesionali: polenurile, acarianul din praful de casă
(Dermatophagoides pteronyssinus), componente din pudra de faţă, fungi şi spori;
- condiţii psihosociale nefavorabile: episoade emoţionale, stări psihonevrotice
etc;
- condiţii de mediu nefavorabile: iritanţi respiratori, microclimat rece asociat
cu efort fizic;
- infecţii repetate ale căilor respiratorii, mai ales cu rino-, adenovirusuri,
mixovirusuri, micoplasme, bacterii (Haemophillus influenzae etc.
- factori endocrini: la pubertate, exacerbat cu 7-10 zile înaintea ciclului
menstrual, sarcina anulează astmul bronşic, estrogenii au acţiune vagomimetică (ca şi
hipertiroidia) favorizează astmul bronşic, distiroidia (mai ales hipertiroidia);
- iritanţii şi mirosurile: parfumuri, spray-uri, cosmetice, deodorante, fumul de
ţigară, mirosul de mâncare mai ales de grăsime fierbinte, vopsele, solvenţi de petrol,
pulberi, vapori;
Timpul de expunere profesională este în funcţie de puterea alergizantă a
produsului (făină: timp lung 15-20 ani; penicilină, ricin: timp scurt) şi de terenul atopic
sau nonatopic al persoanei expuse.
Locuri de muncă, procese tehnologice şi profesiuni expuse: brutari, morari,
agricultori, muncitori din silozuri, cultivatori de tutun şi ricin, filatoare, ţesătoare,

86
Toma I. Medicina muncii

sortatori şi ambalatori de plante medicinale (mentă, muşeţel), tipografi (gumă arabică),


muncitori din industria mobilei, instrumente muzicale (lemn exotic), polizatori de
podoabe, de butoni şi nasturi, tocilari, bibliotecari, arhivari, în industria parfumului,
coafori, îngrijitori de animale, crescători de păsări, viermi de mătase, surori medicale,
producţia şi utilizarea de detergenţi cu enzime proteolitice, în industria pielăriei,
vopsitori (parafenilendiamină), industria maselor plastice, îngrijitoare şi infirmiere
(cloramină), industria farmaceutică, blănari, industria cimentului, chimică, coloranţi etc.

3.2.3. Patogenie
În patogenia astmului bronşic profesional sunt acceptate două mecanisme
patogenice: alergic şi iritativ, elementul comun patogenic este hiperreactivitatea
bronşică la o multitudine de stimuli alergici şi nonalergici (hiperreactivitate
nespecifică). Ea poate fi definită ca un răspuns bronhoconstrictor important la un număr
mare de stimuli nespecifici, care nu au nici un efect sau un efect minim la persoanele
normale. Aceşti stimuli pot fi alergene, substanţe cu acţiune parasimpaticomimetică
(acetilcholină, methacholină), mediatori celulari (histamină, leucotriene etc.), produse
chimice (dioxid de sulf, crom), efort fizic intens, PGF2 alfa, hiperventilaţie, inhalare de
aer rece, pulberi, stres psihic, infecţii respiratorii etc. În astmul bronşic profesional,
hiperreactivitatea bronşică este permanentă, ceea ce permite diagnosticul pozitiv prin
teste de provocare a astmului bronşic în perioada dintre accese, dar gradul său se
corelează cu severitatea astmului.
Rezultă că mecanismul de hipersensibilizare alergică nu este singurul
responsabil de hiperreactivitatea bronşică. Au fost emise numeroase ipoteze patogenice
pentru hiperreactivitatea bronşică.
Rolul calibrului căilor aeriene. Rezistenţele căilor aeriene condiţionează
instalarea hiperreactivităţii bronşice şi sunt invers proporţionale cu raza bronşică la
puterea a patra când debitul aerian este de natură liminară. O diminuare a razei căilor
aeriene stă la baza unei creşteri a rezistenţelor aeriene cu atât mai mare cu cât raza era
iniţial mai mică. Totuşi această teorie este mai puţin veridică pentru că la unele
persoane cu o hiperreactivitate bronşică de importanţă variabilă au rezistenţe aeriene
iniţial similare, iar subiecţii care prezintă o infecţie virală a căilor aeriene superioare nu
au obstrucţie de căi aeriene, iniţial, dar au o creştere a reactivităţii bronşice destul de
evidentă.
Modificarea musculaturii bronşice sub influenţa alergenilor ar determina
hiperreactivitatea bronşică prin creşterea masei sau prin modificările caracteristicilor
sale.
Creşterea permeabilităţii bronşice, ca în cazul alergiei respiratorii, similar
poate favoriza trecerea substanţelor care nu sunt alergene dar care pot stimula mai uşor
receptorii iritanţi.
Altă ipoteză susţine că hiperreactivitatea bronşică rezultă din anomalii în
mecanismul care reglează tonusul musculaturii netede bronşice, fie prin reactivitatea
nervilor bronhoconstrictori, fie prin hiporeactivitatea celor bronhodilatatori. Din acest
punct de vedere, s-au emis numeroase ipoteze privind mecanismele intime: creşterea
sensibilităţii receptorilor vagali din căile aeriene (mecanisme reflexe) şi facilitarea
transmisiei sinaptice în sistemul nervos central sau în ganglionul eferent, care cresc
numărul impulsurilor prin nervii motori postganglionari; diminuarea inactivării
acetilcolinei care acţionează asupra receptorilor muscarinici din musculatura netedă
bronşică; implicarea tuturor stimulilor care pot acţiona asupra segmentelor nervilor
postganglionari; creşterea sensibilităţii colinergice postganglionare, ipoteză susţinută de
unele observaţii privind rolul sugestiei în declanşarea accesului, blocarea cu atropină a
bronhospasmului fiind o dovadă a medierii colinergice, iar acţiunea emoţiilor „via”

87
Toma I. Medicina muncii

sistemului nervos central dovedind hipersensibilitatea postganglionară colinergică;


pierderea de căldură în efortul fizic, ce ar putea elibera mediatori, sau ar putea creşte
activitatea parasimpatică reflexă; existenţa unor deficienţe în sistemul inhibitor
nonadrenergic; hiperreactivitatea alfaadrenergică; rolul hiperexcitabilităţii receptorilor
colinergici postganglionari, care explică răspunsul tardiv prin fenomene inflamatorii şi
hipersecreţie de mucus; rolul unor celule bazofile, macrofage alveolare sau trombocite,
atât în astmul alergic cât şi în cel nonalergic. Se evidenţiază rolul intricării diferiţilor
factori patogenici.
A. Mecanismul alergic - astmul extrinsec - alergenul pătrunde în organism pe
cale respiratorie, prin inhalare.
Substanţele prezente la locul de muncă şi care pot produce astm bronşic
profesional prin sensibilizarea organismului se numesc alergeni profesionali.
La persoanele atopice sensibilizarea se instalează după un timp scurt de
expunere, iar manifestările clinice, după contactul cu alergenul profesional sunt de tip
imediat (15-30 min. de la expunere).
La persoanele nonatopice sensibilizarea se instalează după un timp mai lung,
iar manifestările clinice, după contactul cu alergenul profesional sunt de tip
semiîntârziat (2-6 ore de la expunere) mai rar imediat sau îndepărtat (alergeni inhalaţi)
şi determină producerea de anticorpi denumiţi reagine (alergie de tip I). Reaginele (Ig E)
sunt fixate de mastocitele tisulare (cutanate, mucoasa bronşică) şi de polinuclearele
sanguine (bazofile, macrofage, eozinofile, limfocite şi plachete), ele fiind responsabile
de reacţiile alergice de tip imediat (tip I, după Gell şi Coombs).
În astmul bronşic profesional sediul reacţiei dintre antigenul profesional şi
anticorpii specifici IgE fixaţi pe mastocite este mucoasa bronşică.
Consecinţa reacţiei este distrugerea mastocitului (degranularea mastocitului)
cu eliberare de mediatori chimici (histamină, bradikinină, SRL, leucotriene etc) cu
acţiune pe receptorii bronşici receptivi ce pot avea o reactivitate normală sau pot fi
blocaţi.
La persoanele cu astm bronşic profesional (sau predispoziţie de a face astm
bronşic profesional) există o blocare a receptorilor 2-beta adrenergici (tip bronşic) fapt
care determină o predominanţă a alfareceptorilor, deci o predominanţă a
bronhoconstricţiei la acetilcolină.
Obstrucţia bronşică generalizată din timpul crizei de astm bronşic profesional
este consecinţa următoarelor fenomene:
- contracţia (spasmul musculaturii netede din pereţii bronşici);
- edemul mucoasei bronşice;
- hipersecreţia de mucus vâscos cu dificultatea eliminării lui din cauza
factorilor anteriori;
- creşterea presiunii expiratorii intrapulmonare, factor agravant al obstrucţiei
bronşice.
Aşadar, sub acţiunea mediatorilor chimici se produce permeabilizarea
membranelor celulare, edem, exudat şi contracţia musculaturii netede bronşice.
Se pot lua în discuţie patru mecanisme:
- mecanismul alergic cu Ig E circulante şi/sau reacţie cutanată imediată cu
alergie de tip I (după clasificarea Gell-Coombs), mecanism valabil pentru deşeuri sau
fanere de animale, produse vegetale;
- mecanism farmacologic direct cu efect histamină pentru pulberile de bumbac
şi cânepă;
- anomaliile epiteliului bronşic induse de iritanţi ca ozon, clor, oxizi de azot,
dioxid de sulf ş. a. care produc bronhospasm, reflex colinergic şi facilitează trecerea
unor antigene sau particule prin joncţiunile intercelulare („tight joncons”);

88
Toma I. Medicina muncii

- anomalii imunologice complexe induse de majoritatea produselor


incriminate, cu reacţii de tip I şi II (cu precipitine), ca în cazul izocianaţilor.
Mecanismele pot fi alergice; toxice, de pildă prin produşi de piroliză ai
plasticelor sau materialelor de sudură; farmacodinamice, prin amine, organofosforice
sau anticolinesterazice. Proteinele pot fi denaturate de substanţe chimice reactive fie
prin mecanisme fiziologice, ca în cazul izocianaţilor, fie antigenice, exemplul anhidridei
ftalice.
Astmul prin substanţe chimice apare cel mai des la nonatopici, putându-se
distinge patru forme profesionale de natură iritativă chimică:
- forma acută, prin inhalare masivă de substanţă;
- forma cronică (bronşita spastică), prin inhalări repetate sau prelungite, care
produc o sensibilizare primară.
Alergenii profesionali acţionează primar fără intervenţia, la începutul bolii, a
altui element, determinând sensibilizarea „pură” sau sensibilizarea „primară”. Această
acţiune este specifică alergenilor compleţi: făina, mătreaţă de animale, pene, sericina
etc.
- forma cu infecţie secundară, cu sau fără sensibilizare bacteriană, care se
manifestă în 1-4 săptămâni de contact cu iritantul.
- forma cu sensibilizare secundară când alergenii profesionali acţionează
secundar. La începutul bolii provoacă un efect puternic iritant (bronhopatie traumatică
nespecifică), apoi determină o sensibilizare „secundară” la aceeaşi substanţă (deci iritare
primară - sensibilizare secundară); caracteristic pentru alergenii incompleţi ca
formaldehida, aldehida ftalică, crom, nichel, compuşi cloraţi, dioxid de sulf,
acetilcolină, histamină, cobalt, platină, substanţe chimice organice etc., pe fondul unei
bronşite cronice neprofesionale, de pildă tabagică, sau al unei infecţii catarale banale.
Mecanismele menţionate pot exista fie separat, fie intricat în cazul astmului
iritativ chimic cu alergie veritabilă prin mecanism haptenic, inhibiţie enzimatică
specifică, şi acţiune asupra elementelor neurovegetative bronşice.
În testările cutanate, sediul reacţiei dintre antigenul profesional şi IgE
(anticorpi specifici) fixate pe mastocite este tegumentul; consecinţa este degranularea
mastocitului cu eliberare de mediatori chimici cu vasodilataţie, hiperemie etc. (test
cutanat pozitiv).
B. Mecanismul colinergic (iritativ)- astmul intrinsec - este urmarea acţiunii
unor iritanţi pe o mucoasă hiperreactivă sau după o intoxicaţie gravă cu iritanţi
respiratori. Prin acţiunea acestor iritanţi se produce o scădere netă a pragului colinergic
bronşic la persoanele cu sensibilizare respiratorie profesională ca la toţi astmaticii.
Întreruperea expunerii profesionale normalizează acest prag, reluarea
expunerii îl scade din nou.
În astmul alergic de tip I, în afara fenomenelor cunoscute cu vasodilataţie,
edem, bronhospasm, hipersecreţie şi infiltrate cu eozinofile, care au la bază contactul
alergenului cu IgE fixată pe mastocite şi bazofile, are loc şi o inflamaţie complexă, cu
aport de polinucleare cu activitate fagocitară perturbată, ceea ce explică scăderea
pragului colinergic, determinând şi o reacţie nespecifică la iritanţi, frig, efort, emoţii sau
infecţii. Atopicii sunt mai sensibili la stimuli nespecifici profesionali decât nonatopicii,
riscându-şi agravarea evoluţiei bolii.

3.2.4. Tabloul clinic


Este asemănător cu cel al astmului bronşic neprofesional. Trebuie reţinut că
„nu tot ce produce wheezing este astmă” (Swineford).
- debut cu rinită alergică (strănuturi în salve, rinoree apoasă);
- apariţia crizelor tipice de astm bronşic la expunerea profesională: dispnee

89
Toma I. Medicina muncii

expiratorie paroxistică, wheezing, tuse seacă apoi cu spută perlată;


- debutul crizelor: în plină sănătate sau după un episod infecţios respirator;
Obiectiv: torace imobilizat în inspir, hipersonoritate, raluri sibilante
diseminate inspiratorii şi expiratorii, raluri subcrepitante (hipersecreţie bronşică)
murmur vezicular păstrat, aspru sau diminuat (obstrucţie bronşică severă cu pericolul
instalării stării de rău asmatic) frecvenţa respiraţiei crescută, 20-30/minut. În afara crizei
examenul fizic poate fi normal.
- dependenţa crizelor de astm de expunerea profesională la începutul bolii;
ulterior se instalează polisensibilizarea, prin asocierea frecventă cu infecţii cronice ale
căilor respiratorii (rinite, sinuzite, bronşite etc.) şi crizele de astm nu mai sunt
dependente de expunerea profesională (apar şi la domiciliu).

Forme clinice
Astmul bronşic cu dispnee intermitentă
Simptomatologie:
* dispnee şuierătoare, rezolutivă, spontană, fără jenă respiratorie şi fără
semne funcţionale în afara crizelor;
* criza poate fi precedată de simptome de tip astenovegetativ (astenie,
fatigabilitate, anxietate), tulburări dispeptice sau tuse uscată chintoasă, însoţită uneori de
strănuturi în salvă şi hidrorinoree;
* debutul brutal cu respiraţie zgomotoasă (wheezing);
- dispnee uneori cu nuanţe dramatice (de la sete de aer la senzaţia de
asfixiere);
- bradipneea iniţială este înlocuită cu polipnee, cu ortopnee şi inversarea
ritmului respirator (inspiratie dificilă, expiraţie şuierătoare şi prelungită).
Semne:
- torace destins, blocat în inspiraţie, uneori hipersonor, raluri sibilante, fără
semne de insuficienţă cardiacă stângă;
- criza cedează în 1-2 ore, când apare sputa perlată (Laennec).
Accesul poate să apară ziua sau noaptea, cu o frecvenţă variabilă de la un
bolnav la altul. Un acces care durează mai mult de 24 ore sugerează o complicaţie. În
anumite perioade de exacerbare a bolii pot apărea accese subintrante denumite clasic
„atacuri de astm”, cu o durată de la câteva zile la câteva săptămâni.
Astmul bronşic moderat persistent
- simptome zilnic;
- dispneea este continuă diurnă şi nocturnă, fără să aibă o durată precisă, după
autorii francezi mai mare de o lună;
- exacerbările afectează activitatea fizică şi somnul;
- simptome nocturne mai mult de o dată pe săptămână;
- PEF sau VEMS între 60-85% din valoarea prezisă;
- variabilitate mai mică de 30%.
- este urmarea astmului intermitent sau îmbracă de la început acest aspect;
- dispneea este însoţită de o expectoraţie vâscoasă sau mucoasă, adesea franc
suprainfectată;
- stetacustic: numeroase raluri sibilante şi romflante;
- gradul de reversibilitate determinat terapeutic elimină diagnosticul de
bronhopatie cronică fixă cu sau fără emfizem;
Astmul bronşic sever (starea de rău asmatic)
- simptome continuie;
- exacerbări frecvente, severe;
- PEF sau VEMS mai mic de 60% din valoarea prezisă;

90
Toma I. Medicina muncii

- variabilitate mai mare de 30%.


Simptome:
- dispnee foarte intensă, cu polipnee superficială care duc la epuizare
(bolnavul nefiind capabil nici să vorbească, nici să facă cel mai mic efort), expectoraţia
fiind imposibilă;
- manifestări neurologice: somnolenţă, cu episoade de excitaţie, chiar şi
accese delirante;
Semne:
- torace blocat în inspiraţie forţată;
- linişte ascultatorie impresionantă: dispariţia murmurului vezicular, simpto-
matologia bronşică foarte diminuată, cu puţine raluri sibilante;
- respiraţie anarhică (uneori), cu pauze respiratorii;
- cianoza prezentă totdeauna;
- tahicardie: peste 130 pulsaţii/minut, frecvent puls paradoxal;
- este de o gravitate deosebită, punând în pericol viaţa.
Pot apărea semne de insuficienţă ventriculară dreaptă acută: tahicardie, galop
drept, hepatomegalie, reflex hepatojugular şi semne de cord pulmonar cronic, pe
electrocardiogramă.
Se poate ajunge la comă.
Variabilitatea zilnică a PEF. Se măsoară PEF (fluxul expirator de vârf) cu
debitmetrul de vârf (peakflow meter), zilnic la sculare şi apoi după 10-12 ore, putând
astfel aprecia în dinamică starea funcţională a astmaticului. Variabilitatea zilnică a
debitului expirator de vârf este sub 10% la persoanele sănătoase, în astm aceasta scade
cu valori mai mari, peste 15%, proporţional cu severitatea sa.
Variabilitatea zilnică oferă un indice rezonabil al stabilităţii şi/sau a severităţii
astmului. Se calculează după relaţia:
PEF (maxim) - PEF (minim)
Variabilitatea zilnica   100
PEF (maxim)

3.2.5. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se pune pe:
A. Stabilirea expunerii profesionale
a) subiectiv - anamneza profesională (cunoaşterea în detaliu a locului de
muncă, ritm şi perioade de activitate, schimbări ocazionale ale locului de muncă);
b) obiectiv - determinări de noxe în aerul locului de muncă;
- documente oficiale privind vechimea în profesia expusă
(carnet de muncă);
B. Examenul clinic:
a) istoricul bolii din care să reiasă:
- debutul bolii: rinita alergică, apariţia primelor crize de astm la locul de
muncă, durată, sezon;
- evoluţia bolii: locul şi timpul de apariţie a crizelor, perioadă, sezon, orar,
ritmicitate, influenţa încetării expunerii profesionale (concedii etc);
- tratamente efectuate: ca medicaţie, mod de administrare, continuitate,
discontinuitate, perioada, durata, data ultimei administrări.
b) anamneza neprofesională, cu accent pe:
- terenul atopic: antecedente heredocolaterale (părinţi, fraţi, copii cu
manifestări sau afecţiuni alergice);
- antecedente personale: manifestări alergice la alimente sau medicamente,
boli alergice, infecto-contagioase, metabolice, neuropsihice etc.;

91
Toma I. Medicina muncii

- prezenţa unor alergeni neprofesionali: acvarii (dafnii), laborator foto


(developare), plante ornamentale în casă, artă plastică, pictură, colecţionare de diferite
obiecte, condiţii de locuit (praf de casă, mucegai);
- existenţa unor stări conflictuale în familie sau la serviciu.
Condiţiile unei bune anamneze profesionale şi neprofesionale:
- răbdare, tact şi competenţă în discuţii;
- reluarea interogatoriului;
- să nu se influenţeze sau sugereze răspunsurile;
- interpretarea datelor obţinute cu prevalenţă datorate caracterului subiectiv,
uneori interesat;
- datele examenului fizic al aparatelor şi sistemelor.
C. Examene de laborator şi paraclinice
Au scopul de a preciza în contextul anamnezei profesionale şi a examenului
clinic:
- diagnosticul de profesionalitate;
- mecanismul de producere (alergic sau iritativ).
Diagnosticul de profesionalitate utilizează:
a) teste cutanate se efectuează cu:
- alergeni profesionali sugeraţi de anamneza profesională;
- cu alergeni neprofesionali.
Metode:
- cutireacţii:
* scarificare (scratch-test);
* înţepătură (prick-test);
- intradermoreacţii
- patch-test (epidermoreacţie);
b) teste epimucoase:
* testul conjunctival;
* testul endonazal;
c) teste bronhomotorii:
- nespecifice:
* bronhodilatatoare, pozitiv: creşterea VEMS cu peste 15% (Ventolin,
Alupent, Berotec etc.);
* bronhoconstrictoare, pozitiv: scăderea VEMS cu peste 15% (acetilcolina,
histamina, metacolina etc);
- specifice: cu alergenul incriminat, pozitiv - scăderea VEMS cu peste 15%
(este cel mai important test de profesionalitate);
d) proba locului de muncă
- testările pentru diagnosticul de profesionalitate (etiologic) trebuie efectuate
cât mai devreme, înaintea instalării:
* extinderea spectrului de sensibilitate;
* infecţiilor secundare;
* disfuncţiei respiratorii permanente;
e) probe funcţionale ventilatorii, care arată scăderea VEMS-lui şi a IPB-ului
(sindrom obstructiv), creşterea volumului rezidual şi a capacităţii reziduale pulmonare;
analiza gazelor sanguine este necesară în starea de rău asmatic sau astmul complicat.
Pentru precizarea mecanismului de acţiune alergică:
* eozinofilele în secreţii, în spută, sânge (eozinofilia crescută, peste
450/mm3);
* prezenţa cristalelor Charcot-Leyden, a spiralelor Curshmann şi corpi Creola

92
Toma I. Medicina muncii

în spută;
* testul latex-histamină (teren atopic);
* dozarea IgE (determinare dificilă şi nu întotdeauna concludentă), serice
specifice şi totale: reacţia RAST („radioallergosorbant-test”) şi respectiv reacţia
radioimunologică (PRIST – Paper-Radio Immuno-Sorbent-Test); IgE totale serice pot fi
crescute şi în unele parazitoze sau după infecţii virale respiratorii.
* testul de transformare limfoblastică a limfocitelor.
Uneori în accesul astmatic, pot creşte nespecific, transaminazele serice,
dehidrogenaza lactică, creatinfosfokinaza şi ornitin carbamil transferaza.
f) erori de diagnostic:
* necunoaşterea corectă a expunerii la alergeni profesionali şi neprofesionali,
interpretarea greşită a datelor anamnestice;
* interpretarea greşită a datelor clinice, diagnosticul diferenţial corect al
wheezing-ului. T. Niculescu şi colaboratorii menţionează cele mai frecvente erori de
diagnostic rezultate din interpretarea greşită a wheezing-ului: spasmofilia localizată pe
musculatura bronşică, dispneea paroxistică în astmul cardiac prin insuficienţă
ventriculară stângă şi bronşita cronică asmatiformă.
* interpretarea greşită a rezultatelor de laborator sau paraclinice;
* reacţii cutanate sau bronhomotorii fals-negative sau fals-pozitive.
Diagnosticul diferenţial
Diagnosticul diferenţial se face în principal cu: spasmofilie, astm cardiac
(insuficienţă cardiacă stângă), bronşită cronică astmatiformă, edemul pulmonar acut,
dischinezie traheobronşică hipotonă, hipocalcemii, poliradiculonevrite, nevroză
respiratorie (nu prezintă wheezing şi raluri sibilante).

3.2.6. Complicaţii
Complicaţii: infecţia bronşică, emfizem pulmonar, cordul pulmonar acut sau
cronic, pneumotoraxul, fracturile costale, atelectazia pulmonară, deformaţii toracice.

3.2.7. Expertiza capacităţii de muncă


- persoanele cu astm bronşic profesional, în absenţa tulburărilor funcţionale
respiratorii intercritice, au capacitatea de muncă păstrată şi vor lucra pe locuri de muncă
fără expuneri la alergeni respiratori ( atunci când nu se poate realiza o protecţie
respiratorie eficace sau când nu se poate face o hiposensibilizare specifică la alergenul
respectiv);
- bolnavii cu deficienţă respiratorie medie, predominant obstructivă, cu
reducerea rezervelor ventilatorii pot fi încadraţi în gradul al III-lea de invaliditate (a se
vedea criteriile de la bolile respiratorii);
- bolnavii cu deficienţă ventilatorie accentuată (cu reducerea rezervelor
ventilatorii sub 50% din valorile teoretice şi/sau hipoxemie arterială) şi/sau cord
pulmonar cronic cu decompensări repetate, pot fi încadraţi în gradul al II-lea de
invaliditate, ca şi cei cu stare de rău asmatic recidivantă;
- bolnavii cu astm bronşic forma intricată, cu deficienţă respiratorie severă (cu
reducerea rezervelor ventilatorii sub 30% din valorile teoretice şi hipoxemie arterială
severă) şi/sau cord pulmonar cronic decompensat ireductibil, se încadrează în gradul I
de invaliditate.

3.2.8. Tratamentul
A. Tratamentul etiologic
- înlăturarea alergenului responsabil sau întreruperea definitivă a expunerii la
alergeni sau iritanţi profesionali; mulţi autori recomandă cromoglicatul de sodiu (Intal)

93
Toma I. Medicina muncii

pentru funcţia sa de a împiedica degranularea mastocitelor.


B. Tratamentul patogenic
Tratamentul farmacologic al astmului bronşic cuprinde: medicaţie
bronhodilatatoare, medicaţie antiinflamatoare, altrenative terapeutice.
1. Medicaţia bronhodilatatoare este cea mai folosită şi cuprinde trei tipuri de
bronhodilatatoare, cu mecanisme de acţiune diferite.
Medicamentele agoniste beta-adrenergice sunt cele mai folosite şi cele mai
eficace în accesul astmatic, sunt trei grupe:
- cu durată scurtă de acţiune, în medie 2 ore: Izoproterenol, epinefrină;
- cu durată medie de acţiune, 4-6 ore: salbutamol, terbutalină (Bricanyl),
fenoterol (Berotec), metoproterenol, albuteral şi pirbuterol;
- cu durată lungă de acţiune, în medie 12 ore: salmeterol, formoterol.
În mod curent se folosesc agoniştii beta2 adrenergici cu durată medie de
acţiune.
Mecanismul de acţiune este variat şi are drept efect scăderea rapidă a
obstrucţiei bronşice prin:
- relaxarea fibrelor bronşice şi încetarea bronhospasmului;
- modularea (inhibarea) eliberării de mediatori din mastocite şi bazofile;
- inhibarea eliberării de acetilcolină din nervii colinergici;
- creşterea clearance-ului mucociliar.
Acţiunea principală este reprezentată de activarea beta2 receptorilor de pe
fibrele musculare netede bronşice şi de pe mastocite, deşi aceşti receptori se găsesc şi pe
epiteliul căilor aeriene, în peretele vascular şi pe glandele submucoase. Activarea
receptorilor beta2 adrenergici duce la activarea adenilciclazei şi creşterea concentraţiei
intracelulare de cAMP, care activează la rândul său, proteinkinaza A, iar aceasta inhibă
fosforilarea miozinei şi scade concentraţia intracelulară de Ca2+ inducând astfel
relaxarea. Relaxarea musculaturii căilor aeriene se produce indiferent de spasmogenul
implicat.
Beta2 agoniştii adrenergici blochează răspunsul imediat la alergeni (efect
bronhoprotectiv) dar nu au efect pe faza tardivă a răspunsului alergic şi pe
hiperreactivitatea bronşică (nu au efect inhibitor pe macrofage, eozinofile şi alte celule
inflamatorii).
Folosirea clinică. Administrarea beta2 agoniştilor adrenergici de regulă pe
cale inhalatorie, prin nebulizare sau în spray, foarte rar pe cale orală. În unele cazuri de
astm grav pot fi administrate pe cale parenterală, ca epinefrina şi izoproterenolul.
Prin presurizare, sub formă de puff se eliberează o cantitate fixă de substanţă
activă, se inhalează în timpul unei inspiraţii profunde, de către bolnavul în criză; pentru
un acces astmatic de gravitate medie sunt necesare două puffuri, administrate de bolnav
la interval de 3-5 minute, efectul instalându-se imediat, cu un vârf maxim la 30-60
minute şi o durată de eficienţă de 3 până la 6 ore. Efectul bronhodilatator prompt se
realizează numai dacă tehnica de administrare este corectă.
Beta2 agoniştii adrenergici inhalaţi reprezintă medicaţia de elecţie a accesului
de astm, fiind de obicei singura medicaţie în astmul cu accese sporadice sau în astmul
uşor sau mediu; în astmul cu accese mai frecvente, zilnice, se administrează în mod
repetat, de 2-4 ori pe zi, câte două pufuri.
Administrarea orală de beta simpatomimetice, se face de excepţie, din cauza
acţiunii bronhodilatatoare limitate, instalată mai lent, precum şi a efectelor adverse.
În administrarea cronică se recomandă folosirea dozelor inhalatorii cele mai
mici active, asociate cu medicaţie inhalatorie.
Efectele secundare depind de doză şi calea de administrare, fiind mai mari
după admnistrarea orală sau parenterală şi mai mici după inhalare. Se exprimă prin:

94
Toma I. Medicina muncii

tahicardie, palpitaţii, tremurături, nervozitate, aritmii, abuzul de agonişti beta


adrenergici putând induce instalarea stării de rău astmatic.
Metilxantinele au efect bronhodilatator mai slab decât al agoniştilor beta
adrenergici, cele folosite în mod curent sunt teofilina şi aminofilina, pe cale orală sau
intravenoasă.
Mecanismul de acţiune este necunoscut, dintre mecanismele prezumate a
realiza bronhodilataţia sunt menţionate:
- inhibarea producerii de fosfodiesterază şi creşterea indirectă a cAMP
intracelular;
- antagonizarea receptorilor de adenozină;
- inhibarea eliberării de Ca2+ intracelular şi stimularea eliberării de
catecolamine.
Se pare că o parte din mecanismele enunţate sunt efective numai la
concentraţii plasmatice mari de teofilină şi care nu se realizează în terapia astmului.
Teofilina are acţiune bronhodilatatoare medie, inhibă răspunsul imediat la
alergen şi parţial şi răspunsul tardiv, nu previne hiperreactivitatea bronşică ce urmează
expunerii la un alergen şi nici nu o reduce la bolnavii de astm. În ansamblu, acţiunea
teofilinei pe obstrucţia bronşică din astm este limitată.
Folosirea clinică. Efectul bronhodilatator se instalează după 10-15 minute
după administrarea teofilinei, după ce se realizează o concentraţie serică de 10-15
micrograme/ml. Efectul este mai evident dacă teofilina este administrată regulat
profilactic prin: stimularea epurării muco-ciliare, ameliorarea contractilităţii
diafragmului şi probabil a muşchilor respiratori, stimularea centrală a ventilaţiei.
Administrarea teofilinei, în astmul bronşic incomplet controlat cu beta2
agonişti inhalaţi sau/şi corticosteroizi: pe cale orală, în medie 10-13 mg/kg/zi în astmul
cronic şi aminofilină pe cale intravenoasă în accesele astmatice şi în astmul sever în
doză de 5,6-6 mg/kg.
Indiferent de calea de administrare, eficacitatea antiasmatică a teofilinei este
corelată cu nivelele sale plasmatice, deşi efectele adverse pot să apară la doze uzuale
când sunt prezente condiţii care modifică metabolismul teofilinei. Pentru a controla
acţiunea terapeutică a teofilinei trebuie monitorizată concentraţia plasmatică a acesteia.
Manifestările supradozajului sunt multiple şi variate: greaţă şi vărsături, apar
precoce, apoi cefalee, convulsii. La bolnavii cu hipoxemie sau/şi trataţi cu beta 2 agonişti
există riscul apariţiei aritmiei ventriculare gravă şi chiar moarte subită.
Teofilina poate fi folosită ca medicaţie complimentară în accesul astmatic, în
asociere cu beta2 agoniştii inhalatori; constituie medicaţie de bază în astmul cronic şi
este indispensabilă în starea de rău astmatic.
2. Medicaţia antiinflamatoare este indicată prin rolul central al inflamaţiei în
patogeneza bolii, fiind utilizate corticosteroizii, cromoglicatul disodic, nedocromil-ul
sodic şi alte alternative terapeutice aplicate mai recent, care au efect antiinflamator.
Medicaţia antiinflamatoare este folosită în principal pentru tratamentul de fond al
astmului cronic, ca medicaţie profilactică pentru prevenirea exacerbărilor, precum şi în
terapia astmului acut sever (starea de rău astmatic).
Corticosteroizii reprezintă cea mai eficientă medicaţie antiinflamatoare în
astmul bronşic, cu posibilitatea de administrare pe cale sistemică (per oral şi parenteral)
şi mai ales pe cale inhalatorie.
Mecanismul de acţiune al corticosteroizilor în astm este multiplu, ei
acţionează pe diversele componente ale răspunsului inflamator şi nu ca bronhodilatatori.
Mecanismele de acţiune sunt multiple:
- prevenirea migrării şi activării celulelor inflamatorii implicate în reacţia
astmatică;

95
Toma I. Medicina muncii

- reducerea producerii de citokine;


- interferarea cu metabolismul acidului arahidonic şi sinteza de leucotriene şi
prostaglandine;
- reducerea transudării microvasculare produsă de mediatorii inflamaţiei;
- modularea activităţii (acţiune permisivă) beta receptorilor.
Corticosteroizii inhibă eliberarea de mediatori din macrofage şi eozinofile,
deci reacţia tardivă la alergeni, precum şi hiperreactivitatea bronşică specifică, care se
face progresiv, în câteva luni, odată cu efectul antiinflamator deplin; ei nu inhibă
eliberarea de mediatori din mastocite, aşa cum fac agoniştii beta adrenergici, şi nu
previn reacţia imediată la alergen.
Mecanismul molecular al corticosteroizilor este corelat cu inducerea sintezei
intracelulare de lipocortine, care inhibă producerea de fosfolipază şi astfel descreşte
sinteza de leucotriene, prostaglandine şi PAF.
Folosirea clinică: efectele pozitive nu se pot obţine mai devreme de 6 ore (în
medie 10-12 ore), ceea ce impune asocierea corticosteroizilor la alte tipuri de medicaţie
antiasmatică în crizele acute, dar pot rămâne ca singura medicaţie în astmul cronic.
Terapia cu corticosteroizi pe cale sistemică este rezervată, mai ales, stării de
rău astmatic sau astmului sever care nu răspunde la bronhodilatatoare betaadrenergice.
Administrarea intravenoasă: în starea de rău astmatic şi în crizele severe de
astm. Scheme de tratament: hidrocortizon 4 mg/kg ca doză de încărcare, urmată de
administrare de 3 mg/kg la 6 ore, pentru următoarele 24-48 ore sau 15-20 mg metil
prednisolon la 6 ore; dozele mai mari nu au avantaje notabile.
După ce fenomenele obstructive severe se reduc, după 24-36 ore, se trece la
administrarea de corticosteroizi per oral în doze de 40-60 mg prednison pe zi, în două
prize.
Administrarea per oral de prednison, prednisolon, metil prednisolon în doze
echivalente se întinde pe perioade relativ scurte de timp (2-3 săptămâni), cu reducerea
dozelor la jumătate la cinci zile. Administrarea orală a corticosteroizilor, este
recomandat să se facă în dozele cele mai mici eficace, şi pe perioade de timp cât mai
scurte. Tratamentul oral trebuie înlocuit în scurt timp cu glucocorticoizi administraţi pe
cale inhalatorie.
Folosirea orală a corticosteroizilor: cazurile cu stare de rău astmatic, pe
perioade limitate, după tratamentul parenteral şi în astmul sever, până la reducerea
simptomelor şi controlul astmului cu beta agonişti sau alte medicaţii antiasmatice.
Uneori, în astmul cronic cu exacerbări acute repetate, sau în astmul corticodependent se
administrează corticoterapie pe perioade îndelungate, luni sau ani, caz în care doza de
prednison nu trebuie să depăşească 10 mg/zi, eventual administrate în zile alternative.
Efecte secundare: sindromul Cushing iatrogen, diabet steroid, hipertensiune
arterială, osteoporoză, hemoragii digestive superioare, miopatii, tulburări psihice ş.a.
Administrarea corticosteroizilor pe cale inhalatorie reprezintă un progres în
tratamentul astmului bronşic şi constituie o medicaţie indispensabilă în astmul cronic,
cu accese frecvente. Avantaje: efectul antiinflamator local, prin modificări în structura
de bază a moleculei glucocorticoide, şi absenţa efectelor sistemice şi de supresie
corticosuprarenală.
Preparate folosite pe cale inhalatorie: beclomethason dipropionat,
triamcinolon acetonid, flunisonide şi butesonide; au efect antiinflamator similar,
butesonid-ul, ultimul introdus, are cea mai mare activitate topică.
Administrare: de 2 ori pe zi, sau de 4 ori pe zi în astmul instabil. Dispozitivele
presurizate eliberează între 50 şi 200 mcg/puff triamcinolon acetonid sau beclomthason,
dozele zilnice fiind de 400-500 mcg, echivalente a 5-10 mg prednison pe zi. În
exacerbările astmatice sau în astmul grav se poate ajunge la 10 puffuri pe zi (2 mg),

96
Toma I. Medicina muncii

peste această doză pot să apară efectele sistemice. Este indicat, când este posibil, ca
dozele inhalatorii să fie reduse sub 500 mcg/zi.
Efectele adverse locale, în cazul utilizării prelungite: disfonie, candidoză
orofaringiană, uneori tuse prin iritarea căilor respiratorii. Prevenirea candidozei orale se
poate face printr-o igienă riguroasă a cavităţii bucale, după inhalare.
Răspunsul inadecvat la corticosteroizi se întâlneşte în unele situaţii incomplet
explicate, deşi majoritatea astmaticilor răspund la corticosteroizii administraţi pe cale
sistemică în 3-7 zile. Răspunsul inadecvat s-ar datora:
- administrarea unor doze insuficiente sau slaba aderenţă la medicaţie;
- expuneri excesive la alergeni sau iritanţi;
- inflamaţie bronşică excesivă sau hiperreactivitate bronşică ireversibilă;
- rezistenţă celulară rezultată dintr-o desensibilizare produsă de drog sau o
anomalie a receptorului de corticosteroid, genetică sau urmând procesului inflamator
(prin descreşterea densităţii receptorilor pentru corticosteroizi).
Cromoglicatul disodic (CGDS), antiinflamator nonsteroidian inhalator folosit
în special în prevenirea acceselor astmatice.
Mecanismul de acţiune este incomplet cunoscut: inhibă eliberarea de
mediatori din mastocite, explicând astfel capacitatea sa de a bloca răspunsul imediat la
alergen sau efort, inhibă reflexele neurale cu punct de plecare bronşic posibil pe fibrele
senzoriale C implicate în bronhoconstricţia neurală. Cromoglicatul inhibă atât reacţia
alergică imediată, cât şi pe cea tardivă, acţionând pe celulele inflamatorii implicate
(macrofage, eozinofile, neutrofile); previne bronhospasmul indus prin dioxid de sulf, aer
rece, efort, hiperventilaţie isocapnică, iar după administrare prelungită scade
hiperreactivitatea bronşică la persoanele atopice şi non atopice.
Administrare: prin dispozitiv special pentru pulbere inhalată, în doză de 20
mg de 2-4 ori pe zi. Nu este eficace în accesul astmatic, dar previne repetarea acceselor,
a astmului de efort, cel indus prin factori iritanţi. Reduce hiperreactivitatea bronşică
nespecifică şi astfel în astmul cronic poate avea un efect preventiv limitat, permiţând
reducerea sau chiar suprimarea dozelor de corticosteroizi. Dovada eficienţei drogului se
poate obţine după minimum trei săptămâni de tratament. Reacţiile adverse sunt puţine,
în special o uşoară sedare.
Nedocromil-ul sodic (Tilade), antiinflamator non steroidian, utilizat ca
tratament profilactic în astm; este de 4-10 ori mai activ decât cromoglicatul disodic, în
prevenirea unor forme de bronhoconstricţie acută, după expunerea la alergeni sau
stimuli non imunologici de tip efort, dioxid de sulf, adenosină.
Mecanismul de acţiune constă în inhibarea activării unui număr mare de
celule inflamatorii (neutrofile, eozinofile, mastocite, macrofage, plachete) şi previne
răspunsul bronhoconstrictor imediat şi tardiv la inhalarea de alergeni, reduce, după
administrare prelungită, hiperreactivitatea bronşică.
Administrare: pe cale inhalatorie, ca terapie continuă, 4 mg/zi; se foloseşte ca
medicaţie complementară în astmul corticodependent, pentru că ar permite scăderea
dozelor orale sau inhalatorii de corticosteroizi.
3. Terapia alternativă este constituită din medicamente cu acţiuni variate
(antiinflamatoare, imunomodulatoare, antialergice etc); se află în stadiul investigaţional
clinic, rezultate aşteptându-se, mai ales, în astmul cronic sever. Se poate încerca în
astmul cronic cu accese frecvente, în cel corticorezistent sau cel corticodependent, care
necesită doze mai mari de 10 mg prednison pe zi sau în astmul cu efecte adverse
medicamentoase importante.
Ketotifenul (Zaditenul), antihistaminic, cu acţiuni complexe, stabilizator de
membrane celulare, inhibând astfel eliberarea de mediatori din celulele inflamatorii,
inhibă receptorii de PAF, are acţiune antagonistă faţă de leucotriene şi probabil o

97
Toma I. Medicina muncii

activitate slabă antiserotoninică şi anticolinergică.


Administrare: doze de 2-3 mg/zi, în două prize, în astmul de severitate medie.
Efectele benefice apar după minim patru săptămâni de tratament şi se exprimă prin
reducerea numărului acceselor astmatice şi a medicaţiei antiastmatice concomitente.
Efectul secundar, somnolenţa, se reduce după 1-2 săptămâni de tratament.
Methotrexatul introdus recent în tratamentul astmului cronic sever, în special
la bolnavii trataţi cu corticosteroizi în doze mari sau corticodependenţi. De la tratament
se exclud persoanele tinere, cele cu afecţiuni renale sau hepatice importante, sau cei cu
imunodepresie sau discrazii sanguine.
Mecanismul de acţiune evidenţiat prin studii experimentale: inhibiţia
chemotactismului pentru polinucleare, inhibiţia activităţii interleukinei-1 şi inhibarea
eliberării de histamină din mastocite. În studii clinice, nu s-au găsit efecte
antiinflamatoare şi nici scăderea hiperreactivităţii bronşice.
Schema de tratament este similară cu cea folosită în poliartrita reumatoidă: 7,5
mg per os în prima săptămână şi apoi 15 mg pe săptămână (în 3 prize, la 12 ore
interval). Se poate folosi administrarea intramusculară, într-o singură doză săptămânal.
Durata tratamentului, minim 6 luni, sub control complet (hematologic, hepatic şi
pulmonar) la fiecare două luni. Efectele favorabile s-ar instala după câteva luni, cu
reducerea exacerbărilor astmatice şi a dozelor de corticosteroizi. La unii bolnavi, la
întreruperea tratamentului, se constată recurenţa simptomelor astmatice, iar alţii nu
răspund la terapia cu methotrexat.
Terapia imunomodulatoare, cu doze mari de gamaglobuline intravenos sau
administrarea de ciclosporină.

3.2.8.1. Alegerea terapiei, terapia în trepte


Este dificil de stabilit un plan standard de tratament în astmul bronşic
profesional din cauza diversităţii sale şi a factorilor individuali de răspuns. În ultimii ani
este recomandată „terapia în trepte” care are ca bază severitatea astmului şi tratamentul
actual al bolnavului. În fiecare treaptă, trebuie identificată terapia minimă care
controlează manifestările clinice astmatice, permite o activitate normală şi realizează un
PEF aproape normal. Trecerea la treapta următoare de tratament este indicată, dacă
controlul simptomelor nu se realizează cu treapta terapeutică actuală, corect aplicată.
Consensul de la Bethesda din anul 1992 a recomandat o variantă de terapie în
trepte, în raport cu criteriile de severitate a astmului (tabelele nr. 5 şi 6).

Tabelul nr. 5
Criterii pentru definirea severităţii astmului bronşic* (L. Gherasim, Medicină
internă, Editura medicală, Bucureşti, 1995)

Astmul uşor
- Accese de astmă rare, 1-2 pe săptămână;
- Astm nocturn, foarte rar, 1-2 pe lună;
- Pacient asimptomatic între accese;
- VEMS  80%;
- PEFR  20%.

Astm moderat
- Exacerbări ale astmului  1-2 pe săptămână;
- Exacerbările pot afecta afectivitatea şi somnul;
- Astmul nocturn  2 accese pe lună;

98
Toma I. Medicina muncii

- Simptome cronice, necesitând beta2-agonişti aproape zilnic;


- VEMS 60-80%;
- PEFR 20-30%.

Astm sever
- Exacerbări frecvente;
- Simptome respiratorii continui;
- Manifestări astmatice nocturne frecvente;
- Activitatea fizică limitată prin astm;
- VEMS  60%;
- PEFR  30%.

*Criteriile pentru definirea severităţii astmului sunt folosite pentru tratamentul


„în trepte” al bolii.
PEFR=varietatea nictemerală a PEF.

Tabelul nr. 6.
Terapia în trepte a astmului bronşic
(Bethesda 1992)
(L. Gherasim, Medicină internă, Editura medicală, Bucureşti, 1995)

Treapta I: Astm uşor


- beta2-agonişti inhalatori la nevoie, dar nu mai mult de 3 ori/săpt.;
- înaintea efortului sau expunere la un alergen cunoscut: beta2-agonişti
inhalatori sau cromoglicat.

Treapta II: Astm moderat


- Antiinflamatoare inhalatorii zilnic: corticosteroizi 200-500 mcg sau
cromoglicat (în special la copii) sau nedocromil;
- beta2-agonişti inhalatori, dar nu mai mult de 3-4 ori/zi;
- Dacă este necesar creşterea dozelor de corticosteroizi la 400-750 mcg/zi,
asociate sau nu cu cromoglicat sau nedocromil.

Treapta III: Astm moderat


- corticosteroizi inhalatori 800-1000 mcg/zi
plus
- Beta2-agonişti inhalatori, dar nu mai mult de 3-4 ori
plus
- Teofilină retard sau beta2-agonişti oral sau beta2-agonişti inhalatori cu
acţiune lungă (în special pentru controlul simptomelor nocturne);
- Eventual anticholinergice inhalatorii.

Treapta IV: Astm sever


- Corticosteroizi inhalatori 800-1000 mcg/zi
plus
- Beta2-agonişti inhalatori, dar nu mai mult de 3-4 ori pe zi
plus
- Teofilină retard sau beta2-agonişti oral sau beta2-agonişti inhalatori cu
acţiune lungă (în special pentru controlul simptomelor nocturne);
plus
- Corticosteroizi oral (doză zilnică unică sau în zile alternative).

99
Toma I. Medicina muncii

3.2.8.2. Tratamentul astmului acut grav (stare de rău astmatic)


Bolnavul cu stare de rău astmatic este urgenţă medicală, internarea este de
preferat să se facă într-o unitate de terapie intensivă, pentru a se putea efectua evaluarea
dinamică şi monitorizarea şi având în vedere complexitatea tratamentului iniţial.
Evaluarea clinică şi paraclinică va fi efectuată rapid şi cuprinde parametri
precişi: date de istoric, examenul clinic actual (pentru aprecierea parametrilor de
gravitate), medicaţia primită anterior, examen radiologic pulmonar (hiperinflaţie,
eventual pneumotorax sau condensări pulmonare), electrocardiogramă (în special peste
40 ani), examenul gazelor sanguine, electroliţii sanguini (hipokaliemie după medicaţie
beta agonistă), glicemie. Pot fi utile: examenul de spută, determinarea VEMS şi PEF.
Tratamentul astmului acut grav este în bună parte standardizat, trebuie
supravegheat continuu, având în vedere posibilele complicaţii sau eventualele schimbări
de plan terapeutic.
Oxigenoterapia pe sondă nazală sau mască, cu debit de 2-6 l/minut este
obligatorie, care să realizeze o SaO2 mai mare de 90% sau PaO2  80% mmHg. În
astmul bronşic profesional nu există riscul depresiei centrului respirator după
administrarea de oxigen, ca în insuficienţa respiratorie a bolnavilor pulmonari cronici.
Debite mai mari pot produce o oarecare iritaţie bronşică şi bronhoconstricţie.
Medicaţia bronhodilatatoare constă în:
- administrarea de beta2-agonişti inhalatori, prin nebulizare sau puffuri. Se
începe, de exemplu cu puffuri de terbutalină, metoproterenol sau albuterol, se repetă la
fiecare 20 minute, în prima oră apoi la fiecare oră. Se poate începe cu administrarea de
albuterol 5 mg prin nebulizare în 20 minute. În caz de evoluţie favorabilă, beta2
agoniştii vor fi administraţi la 4 ore, urmărindu-se eventualele efecte secundare (tremor,
aritmii).
Dacă răspunsul la tratamentul inhalator este mic, sau inhalarea nu este
tolerată, se pot administra beta agonişti s.c. sau i.m. (sulfat de terbutalină sau epinefrină
0,4 ml din sol 1/1 000). Administrarea intravenoasă poate produce mai multe efecte
secundare: tahicardie, aritmii, modificări electrocardiografice, efecte metabolice),
posibil cu o creştere a gradului de hipoxemie arterială.
- o alternativă de medicaţie bronhodilatatoare este alcătuită din combinaţia
inhalatorie de beta2 agonişti cu anticholinergic; ipratropium măreşte efectul
bronhodilatator al beta agoniştilor. Cele două medicamente se pot administra simultan
sau succesiv, dar nu se va începe cu ipratropium, a cărei acţiune începe mai lent.
- oxigenoterapia continuă pe tot timpul administrării medicaţiei
bronhodilatatoare.
Corticosteroizii: se administrează hidrocortizon sau metilprednisolon
intravenos în perfuzie sau în administrare intravenoasă la 4-6 ore, medicaţie esenţială în
tratamentul astmului sever, având în vedere componenta inflamatorie a acestuia.
Indicaţii: lipsa de răspuns rapid sau de o ameliorare esenţială sub beta
agonişti, instalarea stării de rău astmatic sub corticoterapie cronică sau agravări
anterioare a astmului care au necesitat corticoterapie orală.
Doze empirice standard: 200 mg hidrocortizon intravenos, la 4-6 ore, pentru
24-48 ore, şi apoi înlocuirea cu prednison oral 40-60 mg/zi.
Corticoterapia administrată intravenos nu produce ameliorări mai devreme de
4 ore, de aceea măsurile terapeutice anterioare, trebuie continuate energic.
Aminofilina este încă larg folosită în astmul bronşic grav, prin administrare
i.v. în bolus iniţial de 5,6 mg/kg şi apoi în infuzie continuă (medie 0,5 mg/kg/oră. Este
necesar monitorizarea concentraţiei serice de aminofilină (limite terapeutice 10-20
mcg/ml) şi apariţia semnelor clinice de supradozare. Entrofilina, un nou derivat

100
Toma I. Medicina muncii

xantinic, tinde să înlocuiască aminofilina i.v. în tratamentul astmului acut sever.


Alte măsuri terapeutice pot fi necesare în starea de rău astmatic:
- antibioterapia: spută purulentă (precedând astmul grav), complicaţii
pulmonare, intubaţie şi ventilaţie mecanică;
- hidratarea i.v. cu mari volume de lichid poate facilita eliminarea secreţiei
bronşice vâscoase;
- fizioterapia, pentru asistarea tusei şi expectoraţiei, poate fi utilă, în faza
imediată de recuperare, după un episod astmatic sever.
Erori terapeutice care trebuie evitate în îngrijirea bolnavului cu astm bronşic
grav:
- administrarea de sedative sau tranchilizante (în afara măsurilor de ventilaţie
mecanică);
- administrarea de mucolitice inhalatorii, care pot exacerba obstrucţia
bronşică;
- administrarea de corticosteroizi inhalatori sau cromoglicat (care nu sunt
activi în această situaţie).
Ventilaţia asistată, într-un serviciu specializat, rămâne o alternativă
terapeutică extremă. Intubarea şi ventilaţia mecanică sunt indicate în cazurile în care sub
terapie medicală corectă şi completă, nu se obţin ameliorare clinică substanţială li
parametri biologici acceptabili. Indicaţiile cele mai importante sunt:
-PaCO2  50 mmHg;
- PaO2  50-60 mmHg;
- pH  7,3;
- semne de deteriorare cardiovasculară: hipotensiune, tahicardie excesivă sau
aritmii;
- detresă respiratorie intolerabilă;
- alterări ale stării de conştienţă;
- barotraumă complicând astmul grav (exemplu pneumotorax).
Modalităţile tehnice de ventilaţie mecanică şi adăugarea sau nu de anestezice
şi miorelaxante sunt de competenţa medicului reanimator şi se efectuează într-un
serviciu bine dotat.

3.2.8.3. Imunoterapia
Imunoterapia specifică în astm, este o metodă terapeutică controversată.
Principiul metodei: administrarea, iniţial, o cantitate foarte mică de alergen
faţă de care pacientul este sensibilizat şi creşterea ulterior a dozei, în scopul producerii
unei interferări a reacţiei IgE-antigen, responsabilă de simptome. Doza de antigen
purificat se administrează subcutan, la intervale de timp de săptămâni sau lunar şi dacă
se obţin rezultate, tratamentul se menţine mai mulţi ani.
În timpul administrării injecţiilor, pacienţii trebuie să fie asimptomatici, iar
VEMS-ul să fie cel puţin 70% din valoarea prezisă. Rezultate favorabile se aşteaptă la
bolnavii cu alergen trigger bine definit.
Pot să apară reacţii locale imediate sau tardive, după 6-12 ore, sau sistemice
anafilactice (astm, hipotensiune, angioedem al căilor aeriene superioare etc). Reacţiile
generale trebuie tratate cu epinefrină 0,3-0,5 ml din soluţia 1/1 000 şi corticosteroizi pe
cale generală.

3.2.9. Profilaxie
A. Măsuri tehnico-organizatorice
- reducerea la minim a concentraţiilor de alergeni sau iritanţi profesionali în
aerul locului de muncă (nu se pune problema depăşirii sau nu a concentraţiilor

101
Toma I. Medicina muncii

admisibile pentru atopici, dar pentru nonatopici are importanţă mărimea concentraţiei;
- realizarea unor condiţii de confort termic şi respirator (absenţa substanţelor
iritative respirator).
B. Măsuri medicale
a) Recunoaşterea riscului de astm bronşic profesional prin:
- catagrafierea locurilor de muncă, profesiunilor şi muncitorilor expuşi;
- determinări de laborator pentru factorii de risc din atmosfera ocupaţională;
- studii epidemiologice.
b) Examenul medical la încadrarea în muncă
- depistarea persoanelor cu teren atopic (anamneză atentă, eventual teste
cutanate);
- excluderea sau urmărirea atentă a persoanelor cu teren atopic;
- examen clinic general, anual;
- examen radiologic pulmonar (RPA);
- serologia pentru lues;
- probe funcţionale ventilatorii.
Contraindicaţii medicale:
- antecedente alergice heredocolaterale sau/şi personale, boli cronice ale căilor
respiratorii superioare, bronhopneumopatiile cronice, astmul bronşic de orice etiologie,
hepatita cronică, boli cardiovasculare însoţite de hipertensiune pulmonară etc.
c) Controlul medical periodic
- examen clinic general, anual;
- probe funcţionale ventilatorii, anual. Acest examen trebuie să evidenţieze
rinita alergică sau/şi primele semne de astm bronşic profesional la locul de muncă
(diagnostic precoce).
d) Educaţia pentru sănătate
- prezentarea la medic, la primele semne de rinită alergică sau astm bronşic;
- renunţarea la fumat;
- întreruperea expunerii la alţi alergeni sau iritanţi respiratori (prin obiceiuri şi
ocupaţii extraprofesionale).

3.3. BRONŞITA PROFESIONALĂ

Bronşita profesională este una din problemele controversate, încă, în patologia


profesională, în special, când trebuie elucidat un caz individual şi nu grupe de
profesiuni, sau la locurile de muncă unde incidenţa acestei afecţiuni este mare, fără a
decela alţi factori etiologici în afara celor prezenţi la locul de muncă.
În condiţiile enumerate, diagnosticul de profesionalitate este mai uşor de
stabilit în cazul bronşitei acute decât în forma cronică a bolii.

3.3.1. BRONŞITA ACUTĂ PROFESIONALĂ

3.3.1.1. Definiţie
Bronşita acută, este o boală a căilor aeriene, cu debut recent şi durată scurtă,
cu fenomene inflamatorii a mucoasei bronşice, manifestată printr-un sindrom bronşitic
acut.

3.3.1.2. Etiologie
a. Factori etiologici principali

102
Toma I. Medicina muncii

Factorii de risc profesional sunt prezenţi în aerul locului de muncă şi pot


acţiona singular sau frecvent în asociaţie între ei, dar mai ales cu factorii etiologici
secundari.
- ambianţa termică nefavorabilă: microclimat excesiv de cald sau rece, însoţită
de curenţi de aer, variaţii bruşte ale temperaturii ambientale. În asemenea situaţii
frecvent se asociază factorii infecţioşi: virusuri, bacterii etc.;
- factorii fizico-chimici: pulberile profesionale anorganice sau organice
(vegetale şi animale), care induc procesul inflamator prin acţiunea directă iritativă sau
prin mecanism alergic;
- factorii chimici: majoritatea substanţelor chimice (toxice profesionale) pot
deveni iritanţi în contact cu mucoasa bronşică. Deşi majoritatea noxelor chimice sunt
iritanţi slabi sau moderaţi, unele noxe profesionale dau iritaţii marcate sau extrem de
severe (tabelul nr. 7) fiind necesare măsuri profilactice speciale atunci când se lucrează
cu astfel de substanţe.
Nivelul de acţiune al iritanţilor chimici respiratorii (după Hendersonn şi
Haggard, citaţi de Eugenia Naghi) este diferit:
* asupra căilor aeriene superioare, mai ales, datorită unor proprietăţi
organoleptice (olfactive) avertizoare, a unei iritaţii marcate cu inducerea unor reflexe
violente de autoapărare (spasm glotic, părăsirea imediată a locului de muncă) şi a
solubilităţii lor (NH3, HCl, H2S etc.);
* în special asupra căilor aeriene inferioare; pătrunderea în căile aeriene
respective datorită slabelor proprietăţi avertizoare şi a solubilităţii reduse: oxizii de azot
şi alte substanţe;
* pe întreg tractul respirator; clor, dioxid de sulf etc.;
* fără a urma această regulă: acroleina.

Tabelul nr.7
Toxice profesionale cu efect iritativ bronşic important (după Eugenia Naghi,
Patologia profesională a aparatului respirator, Ed. Universitară „Carol Davila”,
Bucureşti, 1997)

Toxice cu acţiune iritativă bronşică Toxice cu acţiune iritativă bronşică


marcată severă
Acetaldehida Acid azotic
Acetona Acidul clorhidric
Acidul acetic Acidul clorsulfonic
Acidul acrilic Acidul fluorhidric
Acidul azotic Acidul sulfuric
Acidul betamercaptopropionic Acidul sulfuros
Acidul oxalic Acizii acetici halogenaţi
Acidul salicilic Acroleina
Acidul tioacetic Amoniacul
Acidul tioglicolic Anhidrida ftalică
Alcoolul alilic Anhidrida maleică
Aldehida crotonică Butilamina
Beriliu 3-butin-2ona
Betapropriolactonă Cloroformiat de metil

103
Toma I. Medicina muncii

Brom Clor
Bromura de metil Clorura de alil
Butilmercaptan Clorura de cianuril
Cadmiu Diazometan
Cetone Dicetene
Clorcian Dimetilsulfat
1-cloro-nitropropan Dioxan
Clorura de fosforil Dioxid de clor
Clorura de zinc Dioxid de sulf
Clorurile de fosfor Eter dicloracetic
Cromul Eter dicloretilic
Diboranul Eter diclormetilic
Dietilamina Etilenclorhidrina
Diizocianaţii Etilendioxid
Diizopropilamina Etilenoxid
Dietilamina Fenol
Etanolamina Fluor
Eter diclorizopropilic Formaldehida
Eter n-butilic Hologenuri de stibiu
Etilmercaptan Hidrazina
Fluorvinilplaste Halogenul fosforat
Halogenuri de acizi organici Hidrogenul seneliat
0 1
Hidrogenul telurat Hidrogenul telurat
Hidrochinona Hidrogenul telurat
Iodura de metil Hidroxidul de sodiu
Metilamina Iodul
Metil-izopropinilcetona 3-pentin-2-ona
Osmiu Perclormetilmercaptan
Oxizii de azot Pirocatechina
Oxizii de fosfor Triclornitrometan
Ozonul Trioxidul de sulf
Paraquat Vanilina
Pentoxidul de vanadiu
Piperidina
Policlorbutadiena
Rezorcina
Stibiu
Sulfura de polietenă
Sulfura de fosfor
Toluen

104
Toma I. Medicina muncii

Tributil fosfat
Triclorura de bor
Trioxidul de crom
Uraniul natural
Xilen

De menţionat că, expunerea la concentraţii masive de substanţe toxice face


posibilă afectarea oricărui nivel al căilor aeriene.
b. factori etiologici secundari (favorizanţi)
- factori care ţin de organismul uman:
* rezistenţa scăzută la infecţii (deficit de IgA secretor);
* anomalii anatomo-patologice respiratorii: malformaţii, deformări ale cutiei
toracice, stenoze ale conductelor aeriene, sindromul cililor imobili, mucoviscidoza;
* infecţii cronice: sinuzite, rinofaringite, polipoza nazală, amigdalite, otite,
stomatite, bronşiectazii etc.;
* vârsta avansată: modificări regresive parenchimatoase pulmonare,
vasculare, imunologice;
* obiceiuri neigenice: fumat, alcoolism;
- factori care ţin de mediul de muncă:
* solicitări energetice însemnate de activitatea profesională;
* microclimat nefavorabil la locul de muncă;
* prezenţa concomitentă a altor iritanţi cu acţiune asupra căilor aeriene, sau cu
efect de potenţare prin acţiunea combinată a toxicelor.
c. timpul de expunere până la apariţia bolii: în raport cu intensitatea
expunerii;
d. locuri de muncă şi profesiuni expuse: sunt enumerate în tabelul de la
bronşita cronică.

3.3.1.3. Patogenie
Agentul etiologic profesional determină un proces inflamator al mucoasei
traheobronşice, de intensitate variabilă. Unii autori consideră că odată cu mucoasa
bronşică este interesată şi cea a traheii, de aceea este mai corect să vorbim de
traheobronşita acută (Rocoveanu, I. Matei). Procesul inflamator produce iritarea
terminaţiilor nervoase, care conduc şi se manifestă prin:
- fenomene dureroase şi fenomene reflexe motorii: tuse, bronhospasm şi
durere retrosternală prin excitaţie vagală;
- fenomene secretorii: hipersecreţie de mucus;
- fenomene vasculare: congestia şi edemul mucoasei bronşice.
Efectul iritativ puternic poate produce denudare pe arborele bronşic, cu
apariţia disfuncţionalităţii în clearance-ul pulmonar realizat de cilii vibratili şi
favorizează infecţiile bacteriene, iar edemul mucoasei bronşice alterează raportul
ventilaţie/perfuzie.

3.3.1.4. Tabloul clinic


Tabloul clinic este asemănător cu cel al bronşitei acute neprofesionale şi
anume:
- tuse seacă sau cu expectoraţie;
- raluri bronşice romflante şi sibilante în afectarea bronhiilor mari;
- raluri bronşice sibilante fine sau/şi subcrepitante sau crepitante fine în

105
Toma I. Medicina muncii

afectarea bronhiilor mici şi a bronşiolelor;


- subfebrilitate.
Totuşi, în funcţie de concentraţia factorului etiologic la locul de muncă, durata
de expunere, reactivitatea individuală bronşita acută profesională poate prezenta şi
forme mai severe:
- cu edem glotic, însoţit de grave tulburări respiratorii;
- cu edem intens traheobronşitic cu exudaţie fibrinoasă şi necroza mucoasei,
ceea ce favorizează infecţiile bacteriene.
În cazul afectării şi a bronhiilor mici şi a bronşiolelor pot apărea tulburări
respiratorii deosebit de grave, situaţii în care dispneea şi cianoza sunt totdeauna
prezente.
La tabloul clinic menţionat frecvent se pot întâlni diferite manifestări care
atestă localizarea inflamaţiei şi la nivelul căilor aeriene superioare extratoracice,
manifestări descrise succint şi la intoxicaţia profesională cu gaze şi vapori iritanţi.
Aceste manifestări pot apărea cu puţin timp înainte (1-3 zile) sau se pot
suprapune pe tabloul clinic al bronşitei acute profesionale.
a. Rinita
Rinita acută iritativă: înţepături nazale, strănut, senzaţie de uscăciune, de
arsură, obstrucţie nazală, rinoree, uneori epistaxis.
Iritanţii caustici pot da ulceraţii, pseudomembrane, decolări sau necroze ale
mucoasei nazale şi septului, chiar perforaţia septului nazal. Ulceraţia septului nazal
poate apare în expunerea la: crom, trioxid de crom, cadmiu, beriliu, nitrobenzen, acid
oxalic, anhidridă maleică, acid clorhidric, fluor, acid fluorhidric, oxizi de azot, stibiu,
nichel, aluminiu, trioxid de arsen.
Rinita alergică: prurit nazal, strănuturi în salvă, rinoree apoasă bogată în
eozinofile.
b. Sinuzita
Inflamaţia mucoasei sinusale produce: cefalee frontală, accentuarea
obstrucţiei nazale, senzaţia de „cap greu”.
c. Inflamaţia şi edemul glotic
Această afecţiune se manifestă prin: la început jenă în respiraţie, disfonie,
disfagie, senzaţia de uscăciune sau arsură în gât; apoi poate apare tusea uscată spastică
dureroasă, dispnee marcată cu pericol de asfixie, mai ales dacă se instalează şi
fenomenele alergice (anafilaxia, edemul Quincke).
d. Faringita acută iritativă
Clinic: senzaţia de uscăciune sau arsură în gât, odinofagie, tuse seacă, jenă în
respiraţie şi la vorbire.
Toxicele caustice pot da ulceraţii, necroze ale mucoaselor, sângerare.
e. Laringita acută
Manifestări clinice: disfonie accentuată, chiar afonie şi simptomele amintite
mai sus. În cazul alergiei şi a iritanţilor caustici apar edemul şi spasmul laringian cu
stridor, dispnee accentuată, cianoză, anxietate marcată.
f. Traheita acută
Tabloul clinic: senzaţia de uscăciune în gât, durere, dispnee, dureri
retrosternale, tuse spastică puţin productivă, uneori spută cu striuri sanghinolente.
Iritanţii puternici produc ulceraţii, pseudomembrane, necroze ale mucoasei, hemoragii.
Se mai pot asocia:
- sindrom iritativ cutaneo-mucos: afectarea mucoasei bucale şi conjunctivale;
- sindrom astenovegetativ şi/sau ebrionarcotic;
- sindrom digestiv: greaţă, vărsături, dureri abdominale, tulburări de tranzit
intestinal;.

106
Toma I. Medicina muncii

Examenele de laborator şi paraclinice sunt necesare, mai ales, pentru


diagnosticul unei complicaţii sau boli asociate, decât pentru diagnosticul pozitiv al
bronşitei acute.
Pentru bronşita acută sunt recomandate:
- examenul radiologic pulmonar - este mai sărac în date specifice;
- hemograma - nu aduce date importante pentru diagnostic;
* leucocitoză cu neutrofile (suprainfecţie);
* anemie (toxice sistemice);
* eozinofilie (alergie asociată);
- probe funcţionale ventilatorii şi analiza gazelor sanguine sunt indicate la
bolnavii cu obstrucţia căilor aeriene sau cei care prezintă cianoză şi dispnee;
- examenul sputei: cantitativ şi calitativ:
* cantitativ:
. expectoraţie foarte redusă în primele faze iritative;
. creşte în caz de suprainfecţie;
. mai mare în bronşită, mai ales, asociată cu bronşiectazii;
* aspectul expectoraţiei: seros, mucos, muco-purulent, cu striaţii
sanghinolente;
* mirosul
. fetid (suprainfecţie);
. de usturoi (intoxicaţie cu fosfor, telur, arsen);
. de migdale amare (intoxicaţie cu nitrobenzen);
. de „ou clocit”(expunere la hidrogen sulfurat);
. putred (expunere la unele amine, putresceină, cadaverină);
. acid;
. de amoniac etc.;
* culoarea:
. galbenă: nitro- şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor aromatice;
. negricioasă, închisă: la cei expuşi la pulberi;
. fluorescentă: în expunerea la fosfor etc.
* reacţii chimice: pentru depistarea unor iritanţi sau a metaboliţilor lor;
* pH-ul, ionograma etc.

3.3.1.5. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se stabileşte pe:
a. Stabilirea expunerii profesionale la factorul etiologic principal prin:
- anamneza profesională, rol important;
- determinări de noxe la locul de muncă; trebuie consemnate şi eventuale
incidente sau accidente cu degajări importante de factori de risc profesional în spaţiul de
lucru;
b. Tabloul clinic amintit;
c. Examene de laborator şi paraclinice: utile, mai ales, pentru diagnosticul
diferenţial;
Diagnosticul diferenţial se face cu:
- pneumonii virale sau bacteriene: stare generală alterată, febră, junghi toracic;
- bronşita acută infecţioasă sau alergică;
- bronşitele acute din cadrul unor boli infecţioase (rujeolă, varicelă,
mononucleoza infecţioasă etc);
- pneumonia acută atipică produsă de Mycoplasma pneumonie, care are aspect
clinic de traheobronşită, cu mascarea pneumoniei.
În cazul bronşitei acute profesionale, diagnosticul de multe ori se pune în

107
Toma I. Medicina muncii

cazul intoxicaţiei acute profesionale cu substanţa incriminată, figurând ca un sindrom


component al intoxicaţiei, alături de alte sindroame ce alcătuiesc tabloul clinic. De
exemplu: intoxicaţia profesională cu clor (bronşită acută, conjunctivită acută, rino-
faringo-laringită acută).
La stabilirea caracterului profesional trebuie avute în vedere şi următoare
aspecte:
- dacă bronşita cronică (din cadrul intoxicaţiilor profesionale acute) determină
incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, se declară şi ca accident de
muncă;
- boala este urmarea directă a expunerii profesionale la factorul etiologic
principal;
- afecţiunea s-a produs la toate sau aproape toate persoanele care au lucrat în
mediul de muncă respectiv (în special în caz de incidente sau accidente tehnologice).

3.3.1.6. Evoluţie
- traheobronşitele acute necomplicate, urmare a unei iritaţii moderate produse
de agentul etiologic duce la „restituţio ad integrum” în câteva zile, după încetarea
expunerii profesionale;
- cele determinate de iritaţie moderată, durata este scurtă, de 6-10 zile, după
scoaterea bolnavului din mediul nociv;
- dacă expunerea profesională se menţine, la concentraţii mici de toxic,
bronşita acută se poate croniciza.
De menţionat, că unele substanţe pot produce sensibilizare alergică secundară.

3.3.1.7. Complicaţii
- suprainfectarea: la tabloul clinic, care se prelungeşte se adaugă febră, posibil
frison, cefalee, starea generală se alterează, expectoraţia creşte cantitativ, devine muco-
purulentă, cu striuri sanghinolente, miros fetid;
- pneumonie, bronhopneumonie;
- edemul pulmonar acut în următoarele ore (până la 72 ore), uneori mai mult;
- bronşiolita obliterantă în următoarele 2-3 săptămâni, mai ales, în expunerea
la azot şi compuşi;
- bronşiectazii.

3.3.1.8. Tratamentul
Tratamentul bronşitei acute (traheobronşitei acute) cuprinde trei componente:
tratament etiologic, patogenic şi simptomatic.
Tratamentul etiologic constă în:
- scoaterea bolnavului din mediu pentru întreruperea contatului cu noxa
profesională;
- dacă substanţa chimică are şi acţiune iritativă cutaneomucoasă: spălarea
tegumentelor şi mucoaselor cu apă caldă şi săpun;
Tratamentul patogenic:
- oxigenoterapie în cazurile grave;
- bronhodilatatoare (eufilină, salbutamol) în sindromul obstructiv de căi
aeriene intrapulmonare, sau chiar hemisuccinat de hidrocortizon în cazurile grave;
Tratamentul simptomatic
- antialgice;
- antitusive când tusea este supărătoare (tuse iritativă uscată): codeină,
dionină, calmotusin etc.
Măsuri terapeutice generale:

108
Toma I. Medicina muncii

- îndepărtarea secreţiilor bronşice: bolnavul în decubit dorsal cu capul decliv:


aspiraţia secreţiilor, sau dacă nu există posibilităţi tehnice (în primul moment - loc de
muncă, dispensar medical etc.) se badijonează fundul gâtului cu degetul învelit într-o
compresă sterilă;
- antibioterapie pentru combaterea infecţiei;
- mucolitice, fluidizante ale sputei, expectorante când tusea devine productivă;
- combaterea obstrucţiei nazale: Bixtonim, Efedrină, Rinofug, Nafazolină etc.;
- tratarea prin consult de specialitate a iritaţiilor cutaneomucoase;
- hidratarea bolnavului.

3.3.1.9. Profilaxia
Măsuri tehnico-organizatorice
- realizarea măsurilor de ventilaţie locală şi generală, etanşeizarea,
mecanizarea şi robotizarea proceselor tehnologice sau operaţiilor cu risc crescut de
îmbolnăvire;
- dotarea şi purtarea obligatorie a echipamentului individual de protecţie:
măşti cu cartuşe filtrante specifice, măşti cu aducţiune de aer curat, cel puţin în
perioadele de degajări însemnate a factorului de risc în aerul locului de muncă;
- regim de lucru adecvat;
- crearea unui spaţiu de odihnă corespunzător igienic.
Măsuri medicale
Sunt cele generale cu accent pe respectarea contraindicaţiilor medicale la
încadrarea în muncă şi a măsurilor educaţionale de adoptare de către muncitori a unui
comportament specific, în raport cu situaţia tehnologică, a conştientizării riscului de
îmbolnăvire, a necesităţii purtării echipamentului individual de protecţie, a prezentării la
medic la apariţia primelor semne de boală, având în vedere potenţialitatea gravităţii
evoluţiei bronşitei acute profesionale.

3.3.2. BRONŞITA CRONICĂ PROFESIONALĂ

3.3.2.1. Definiţie
Definiţia bronşitei cronice profesionale se încadrează în primul rând în
definiţia bronşitei cronice în general.
Bronşita cronică este definită ca o afecţiune caracterizată prin tuse cronică sau
recurentă, cu expectoraţie, aproape zilnic, timp de cel puţin trei luni consecutive pe an,
cu o vechime de cel puţin 2-3 ani.
Boala afectează bronşiile mari şi mici, producându-se o inflamaţie cronică
nespecifică a peretelui bronşic, alterarea structurii mucosecretante (glandele
submucoase şi celulele caliciforme) şi mucociliare.
Inflamaţia produce hipersecreţia mucoasei bronşice, care determină tusea şi
expectoroţia.
Definiţia necesită precizarea că trebuie excluse alte afecţiuni
bronhopulmonare localizate sau generalizate, precum şi boli cardio-vasculare sau renale
ce pot condiţiona o tuse cronică: pneumonie, tuberculoză, dilataţii bronşice, cancer,
chiste aeriene, abcese, obstrucţii bronşice localizate de natură inflamatorie, tumorală sau
cicatricială, pneumoconioze, fibroze, colagenoze cu manifestări pulmonare, reticuloze,
boli metabolice, afecţiuni cardio-vasculare edematogene, leziuni ale cutiei toracice, boli
ale căilor respiratorii superioare, tulburări psiho-nevrotice etc. Nu se exclude
posibilitatea existenţei concomitente a bronşitei cronice cu una din afecţiunile
enumerate.

109
Toma I. Medicina muncii

3.3.2.2. Etiologie
a. Factori etiologici principali.
Rolul factorilor profesionali în etiologia bronşitei cronice a fost luată în
considerare de multă vreme, fiind sugerat de incidenţa crescută a bolii în cadrul
diverselor categorii ocupaţionale. Cei mai importanţi factori etiologici sunt reprezentaţi
de (tabelul nr. 8)
- microclimatul nefavorabil mai ales temperaturi scăzute şi umiditate crescută,
ambianţa termică excesiv de caldă, umiditate scăzută, variaţii bruşte de temperatură;
- pulberile de toate categoriile (anorganice şi organice);
- cea mai mare parte a substanţelor chimice, inhalate sub formă de gaze,
aerosoli, fumuri, vapori.
b. Factori etiologici secundari (favorizanţi)
- factori care aparţin de organismul uman:
* fumatul: vechimea şi intensitatea acestui obicei. Efectele fumului de tutun
asupra structurilor pulmonare sunt numeroase, dintre care enumerăm pe cele mai
importante:
. hipertrofia şi hiperplazia glandelor mucoase bronşice cu hipersecreţie de
mucus;
. alterarea clearance-ului pulmonar prin inhibarea mişcărilor cililor vibratili
(covorul mucociliar);
. diminuarea sau inhibarea activităţii macrofagelor alveolare cu rezultatul:
scăderea rezistenţei bronşice la infecţii;
. creşterea reactivităţii bronşice cu efect - bronhospasmul;
* afectează căile aeriene mici intrapulmonare;
* vârsta: mai frecvent întâlnită peste 40 ani;
* sexul: la bărbaţi evoluţia este mai severă;
* infecţii cronice şi recurente localizate: sinuzite, faringite;
* defecte genetice: deficit de alfa antitripsină, fibroza chistică;
* deformări ale cutiei toracice.
- factori care aparţin de factorii mediului de muncă sau de organizarea
procesului de producţie;
* ambianţa termică nefavorabilă;
* poluarea atmosferei.
c. Timpul de expunere până la apariţia îmbolnăvirii
- luni şi ani de zile în funcţie de intensitatea expunerii, prezenţa sau absenţa
factorilor etiologici favorizanţi.
d. Locuri de muncă şi profesiuni expuse sunt numeroase: fabrici de produse
refractare, de sticlă, industria lemnului, industria constructoare de maşini, siderurgie,
construcţia de drumuri, industria de morărit şi panificaţie, exploatarea carierelor de
materiale de construcţii etc. (tabelul nr.8)

3.3.2.3. Patogenie
a. Căile de pătrundere în organism: substanţele cu acţiune iritativă bronşică
pătrund prin inhalare, sau şi pe alte căi în cazul intoxicaţiilor cu substanţe chimice, unde
bronşita cronică este o componentă a tabloului clinic. Bronşita cronică este efectul unei
tulburări a echilibrului dintre factorii de agresiune şi mecanismele de apărare,
consecinţa acţiunii intense şi asocierii factorilor etiologici favorizanţi.
Mecanismele de apărare sunt mecanice şi imunologice.
Apărarea mecanică
- clearance-ul pulmonar este asigurat de: secreţiile de mucus bronşice, este

110
Toma I. Medicina muncii

puţin mobil, cu regenerare permanentă;


- covorul mucociliar, care transportă către exterior particulele inhalate
care au aderat la suprafaţa sa, precum şi celulele fagocitare participante la procesul de
apărare locală;
- surfactantul alveolar, care aduce de la alveole la covorul mucociliar,
depunerile alveolare.
Apărarea imunologică - al doilea mecanism de apărare, acţionează în strânsă
cooperare cu mecanismele mecanice. Aici deosebim:
- mecanisme imunologice nespecifice umorale: properdina, interferonul,
lizozimul, lactoferina;
- mecanisme imunologice nespecifice celulare: celulele fagocitare
(macrofage), neutrofile, eozinofile, histiocite;
- mecanisme imunologice specifice:
* componenta celulară: celule limfoplasmocitare;
* componenta umorală: imunoglobulinele (IgA, IgM, IgG).
Factorii de agresiune produc o alterare a structurilor bronşice şi anume:
- hipertrofia şi hiperplazia structurilor secretante: glandele mucoase şi celulele
caliciforme (goblet cells) cu hiperproducţie de mucus;
- datorită creşterii numărului şi dimensiunii celulelor secretoare de mucus,
creşte în grosime şi stratul glandular submucos din bronşiile mari cartilaginoase;
- la tulburările anterioare se adaugă paralizia cililor vibratili, cauzată de
aceiaşi factori iritativi, dar şi de hipersecreţie. Se realizează inflamarea cronică a căilor
aeriene cu fenomenele însoţitoare: edem al peretelui bronşic, celule inflamatorii în
mucoasă şi submucoasă, hipertrofia stratului muscular, ulterior fibroză peribronşică.
Efectele clinice sunt în special la nivelul bronşiilor mari, afectarea acestora participă la
constituirea tabloului clinic al bronşitei cronice, fără sindrom obstructiv.
Stagnarea mucusului facilitează întreţinerea unei infecţii latente, cu floră
banală, puţin patogenă, stabilindu-se astfel un echilibru cu mecanismele imunologice de
apărare. Echilibrul poate fi tulburat de persistenţa factorilor toxici şi iritativi, alteori de
infecţiile bacteriene şi virotice cu apariţia infecţiilor bronşice repetate - bronşita cronică
recurent purulentă (suprainfecţie bacteriană). Pe măsură ce leziunile progresează,
caracterul recurenţial ia aspectul de pusee cu frecvenţă tot mai mare, apoi se
permanentizează, expresie a prăbuşirii mijloacelor de apărare. În
această fază componentul secretor şi lactoferina scad în secreţii până la urme
nedozabile, fiind afectate şi proprietăţile rheologice ale secreţiilor bronşice. Sub
acţiunea proteazelor bacteriene şi celulare, ultimele rezultate ca o consecinţă a paraliziei
ciliare şi distrucţiei epiteliale, macrofagelor etc., se produce o dezorganizare a reţelei
fibrilare de mucine şi se tulbură raportul dintre sialomucine şi sulfomucine.
La o parte din bolnavi apare bronhospasmul episodic (bronşita cronică
asmatiformă).
Tabelul nr. 8
Agenţii etiologici, nivelul de acţiune, locuri de muncă, profesii expuse în
afecţiuni respiratorii (Toma I., Medicina muncii, Editura Reduta, Craiova 1999)

Tipul de afectare Factorii de risc profesional Profesii, locuri de muncă expuse


respiratorie
0 1 2

111
Toma I. Medicina muncii

SICAS Pulberi minerale: Industria minieră: extracţie, transport, fritare şi


Bronşita cronică - nisip; alte prelucrări ale minereurilor extrase);
- pietriş; Industria metalurgică: în turnătorii - sablatori,
-piatră măcinată; turnători-formatori, curăţitori;
Industria materialelor de construcţii şi lucrul pe
şantiere de construcţii: clădiri, drumuri şi poduri,
- praf; demolări) Pot fi afectaţi şi şoferii de pe mijloacele
- minereu (atât sterilul, de transport în cadrul şantierelor;
ganga, cât şi utilul); Sculptori în piatră;
- frite (amestec de nisip şi Femei de serviciu, măturători;
sodă din care se fabrică Agenţi de circulaţie. Vânzători la tarabe în aer
sticla); liber foarte poluat.
(ganga = minereu adesea Salvamarii, lucrătorii de pe plaje prin inhalarea
inutilizabil, ce se găseşte aerului încărcat cu particule de nisip;
alături de minereul util Perforatorii (cu pick-hammerul, cu burghiul etc.);
dintr-o mină). Sticlarii;
Extragerea, transportul, stocarea, manipularea,
tratamentul şi prelucrarea clorurii de potasiu;
Locuri de muncă cu expunere la sare pulverulentă:
mine de sare, transport, prelucrare, utilizare în
- pulberi de clorură de diverse industrii (cloro-sodică, alimentară etc.);
potasiu (KCl), în minele de Fabricarea şi utilizarea detergenţilor: producerea
potasiu; detergenţilor, spălătorii, curăţirea suprafeţelor,
- pulberi de sare, cristalină; infirmiere etc. Unii detergenţi au şi proprietăţi
toxice şi/sau enzimatice.

- pulberi de detergenţi şi
praf de
curăţat;

0 1 2

112
Toma I. Medicina muncii

SICAS Pulberi metalice: Industria extractivă de minereuri;


Bronşita cronică - metale pure (mai ales Industria metalurgică - mai ales la finisarea
Febra de metale dure cu densitatea pieselor metalice prin aşchiere, pilire, strunjire,
fum >7); polizare, rabotare;
- aliaje de metale; Perforare în suprafeţe metalice;
- compuşi metalici: zgura Îndepărtarea accidentală a straturilor protectoare
(mai ales granulată), antioxidante de pe vase, poduri, pereţi şi piese
carburi, oxizi etc. metalice (denichelare, decromare etc.)
Oxizii metalici dau mai ales Sculptură în metal (la finisaj);
febra de fum, dacă sunt Confecţionarea cheilor şi a altor obiecte metalice
uscaţi şi mai frecvent (artizanal);
SICAS şi bronşită cronică
în cazul când pulberea este
umedă;
- carburi metalice fritate
(fritaj = fritare = prăjirea Ascuţitorii (ascuţirea cuţitelor, topoarelor,
unor minereuri în industria foarfecilor etc.);
metalurgică şi de Îndepărtarea pulberilor metalice prin măturare sau
construcţii). aspirare;
Fibre minerale:
- azbest;
SICAS Industria extractivă a azbocimentului, zdrobirea,
Bronşită cronică măcinarea (mori de azbest), sortarea, transportul
Fibroză azbestului;
pulmonară Strunjirea materialelor de azbociment;
Afectare Demolarea construcţiilor ce conţin azbest;
pulmonară Curăţirea şi refolosirea ambalajelor în care a fost
specifică transportat azbestul;
azbestului (plăci Alte procese tehnologice în care se foloseşte
pleurale, - fibrele de sticlă, fibrele azbestul;
azbestoză, minerale artificiale (din Fabricarea fibrelor ceramice;
cancer bronho- roci, ceramică, sticlă topită, Fabricarea fibrelor optice pentru industria de
pulmonar, zgura de furnal); telecomunicaţii (telefonie etc.);
mezoteliom) - zeoliţii (lanţuri de silicaţi); Fabricarea de blue-jeans prespălaţi (din zeoliţi);
Utilizarea zeoliţilor ca depoluanţi;
Fabricarea de ţesuturi izolante în industrie (fibre de
1 sticlă tabulate cu filament continuu etc.)

113
Toma I. Medicina muncii

0 2
SICAS Fibre şi pulberi vegetale: Recoltarea, ambalarea, transportul, depozitarea,
Bronşită cronică - cereale; măcinarea, şi utilizarea cerealelor. Mai periculoase
Rinită alergică sunt operaţiile de treierat, vânturat, cernut. Sunt
Astm bronşic expuşi morarii, patiserii, brutarii, dar şi femeile de
Bisinoză serviciu, care mătură sau şterg făina şi praful;
Alveolită alergică Depunerea porumbului;
extrinsecă - mătase de porumb; Industria fibrelor textile (mai ales la bataj,
- fibre de bumbac, in, cardare, pieptănare - unde există multe reziduuri);
cânepă, sisal, iută; Încărcarea şi transportarea nutreţurilor pentru
- paie; animale;
Arderea reziduurilor agricole şi, în general,
vegetale;
SICAS Crescătorii şi îngrijitorii de animale,
Bronşită cronică Fibre animale: zootehnicienii, agricultorii;
Rinită alergică - lână; - tunderea oilor;
Astm bronşic - fire de păr de animal; - scărmănarea lânii;
Infecţii - praf rezultat din - ţesălarea cailor;
respiratorii prin pulverizarea aşternutului - perierea şi tunderea câinilor, pisicilor şi a altor
contaminare de la (păr, epitelii, dejecte animale cu blană;
animale animale); - veterinari;
Corpi intranazali - dresori;
din păr de animale - îngrijitori, femei de serviciu, laboranţi ce lucrează
cu animale, cei de la grădina zoologică;
SICAS - Avicultori;
Bronşită cronică - puf, fulgi, pene; - Confecţioneri de perne, plăpumi şi saltele din puf,
şi acută fulgi, pene, dar şi unele articole de îmbrăcăminte;
IACRS Profesii în aer liber:
- marinari, pescari, salvamari, hamali;
Ambianţă termică - alpinişti, meteorologi la munte;
necorespunzătoare - agenţi de circulaţie;
- curenţi de aer puternici; - vânzători la tarabe în aer liber;
- aer uscat; - agricultori; arheologi
- aer umed şi rece;
- variaţii bruşte de

Pneumonii şi temperatură (eventual prin - măturători stradali;

114
Toma I. Medicina muncii

bronhopneumonii trecerea din interiorul - muncitori şi şoferi din construcţii;


(a frigore) locuinţelor în aerul liber şi - mineri în mineritul de la suprafaţă.
invers)

Bronhospasmul, hipersecreţia de mucus filant produs de celulele caliciforme


şi edemul, declanşate de infecţie şi de alţi componenţi nespecifici rezultaţi din
distrucţiile celulare, ca şi prin inflamarea cronică a peretelui căilor aeriene mici duc la
instalarea unui sindrom obstructiv cronic progresiv şi puţin reversibil ce caracterizează
bronşita cronică în stadiul obstructiv.
Bronşita cronică a căilor aeriene mici distale, evoluează mult timp
asimptomatic, putând fi diagnosticată numai prin explorări funcţionale speciale (DEM 25-
75%/CV)
În evoluţia bolii se întâlnesc teritorii hipoventilate şi altele hiperventilate
compensator. Scăderea saturaţiei în oxigen a sângelui (SaO2), cu apariţia hipercapniei
nu se realizează decât în fazele avansate şi mai ales odată cu instalarea emfizemului
pulmonar.

3.3.2.4. Tabloul clinic


Formele clinice de bronşită cronică după recomandările metodologice
formulate de un grup de experţi de la The British Medical Research Concil's Committe
on Chronic Bronchites sunt:
a. Bronşita cronică simplă, caracterizată prin hipersecreţie de mucus, tuse cu
expectoraţie mucoasă sau chiar fără expectoraţie (unii bolnavi înghit sputa). Afectează
bronşiile de calibru mare până la primele subsegmentare şi evoluează fără sindrom
obstructiv.
Bolnavii care prezintă realmente secreţie sunt întâlniţi în primele luni de la
încadrare, până când „se acomodează” cu noile condiţii de muncă, după care nu mai
tuşesc. Dispneea este absentă, iar testele ventilatorii sunt normale. La examenul clinic al
bolnavului: raluri bronşice romflante, sibilante şi subcrepitante.
b. Bronşita cronică mucopurulentă: expectoraţia este de aspect mucopurulent,
intermitentă sau continuă, în absenţa unei afecţiuni bronhopulmonare localizate, cum ar
fi bronşiectazia sau abcesul pulmonar. Termenul de expectoraţie mucopurulentă
continuă este definit prin prezenţa acestui tip de expectoraţie în cel puţin o parte a zilei,
în fiecare zi, în decursul unui an, în contextul criteriului definitoriu al bronşitei cronice,
în general. Termenul de expectoraţie mucopurulentă intermitentă, presupune existenţa
acestei expectoraţii în cel puţin două episoade, fiecare cu o durată de minimum o
săptămână, în decursul a trei ani consecutivi. Expectoraţia poate fi şi purulentă, în
legătură, de cele mai multe ori cu infecţii respiratorii supraadăugate. Asocierea clinică a
sindromului obstructiv bronşic este rară şi posibilă în perioadele de acutizare bronşică.
Pentru partea clinică, dar mai ales pentru cercetări epidemiologice în teren, în funcţie de
aspectul macroscopic, sputa din aceste două forme clinice este clasificată în cinci
categorii:
- M1- spută pur mucoasă (fără urme de puroi);
- M2 - spută predominant mucoasă (cu suspiciune de puroi);
- P1 - spută mucopurulentă de gradul 1 (puroiul reprezintă mai puţin de 1/3 din
secreţia examinată);
- P2 - spută mucopurulentă de gradul 2 (puroiul reprezintă între 1/3 şi 2/3 din
secreţia examinată);
- P3 - spută mucopurulentă de gradul 3 (puroiul reprezintă peste 2/3 din
secreţia examinată).

115
Toma I. Medicina muncii

c. Bronşita cronică obstructivă: afectează bronşiile mici şi bronşiolele,


expectoraţia este mucoasă sau mucopurulentă asociată cu un sindrom obstructiv de căi
aeriene (bronşii mari şi mici) cronic şi progresiv.
Simptome şi semne clinice: dispnee progresivă, expir prelungit, raluri
sibilante numeroase, difuze şi wheezing bilateral (obstrucţie la nivelul bronşiilor mari),
raluri sibilante fine în expir şi raluri crepitante uscate în prima parte a inspirului sau în
expir (obstrucţie în bronşiile mici), semne de hiperinflaţie (hipersonoritate, murmur
vezicular diminuat), în sindromul obstructiv sever.
La examenul obiectiv se constată frecvent un bolnav subponderal, cu
hipotrofie musculară, hipocratism digitalic, cianoză, coastele au tendinţa la
orizontalizare, spaţiile intercostale apar lărgite. Poate fi întâlnită, deseori, asocierea
simptomelor de cord pulmonar cronic manifest, cu edeme, hepatomegalie, reflux
hepatojugular etc.
Se mai poate întâlni şi:
d. Bronşita cronică asmatiformă în care predomină fenomenele obstructive,
cu scăderea constantă şi progresivă a VEMS-ului. Se produce la persoanele cu
hiperreactivitate bronşică la stimuli iritanţi diferiţi, dar mai ales la cei cu infecţii acute
respiratorii.
Clinic se manifestă ca bronşita cronică mucopurulentă, sindrom obstructiv
asmatiform în perioada de acutizare, cu dispnee de efort între perioadele de recurenţă,
dispneea poate atinge gradul al III-lea sau al IV-lea. Sunt afectate căile aeriene mici.
Gradarea dispneei se face în patru trepte, care corespund la o anumită scădere
a VEMS şi la o speranţă de viaţă din ce în ce mai mică.
- dispneea de gradul I apare la eforturi mari (valoarea VEMS în
jur de 2 litri);
- dispnee de gradul al II-lea apare în cursul activităţii curente;
VEMS-ul este de aproximativ 1,2-1,5 litri, iar speranţa de viaţă este în
medie de 10 ani;
- dispneea de gradul al III-lea este percepută la eforturi mici
(spălat, îmbrăcat, în timpul mesei); VEMS este de aproximativ 1 litru,
iar speranţa de viaţă este de 4 ani;
- dispneea de gradul al IV-lea este o dispnee de repaus, cu
VEMS-ul scăzut către 0,5-0,75 litri, speranţa de viaţă este de 2 ani.

3.3.2.5. Explorări de laborator


- Examenul radiologic este normal în majoritatea cazurilor. Acest examen
urmăreşte excluderea în primul rând a unor afecţiuni pulmonare asociate bronşitei, sau
care se manifestă prin sindromul bronşitic (tuberculoză pulmonară, bronşiectazii, cancer
pulmonar, fibroze pulmonare şi alte pneumopatii).
În bronşită se pot întâlni la un număr de bolnavi opacităţi date de marginile
bronşiilor şi bronşiolelor şi a vaselor din câmpii pulmonari inferiori. Sunt prezente
opacităţi lineare plecând din hil spre regiunile inferioare pulmonare.
- Examenul citologic şi bacteriologic al sputei, în plus faţă de cele menţionate
la bronşita acută (este util în situaţii bine stabilite):
* celularitate:
. corpusculi azbestozici - indicatori de expunere la azbest;
. examen microscopic direct, frotiuri, culturi, inoculări la animale sau ouă
embrionate pentru excluderea unor infecţii, sau diagnosticul etiologic al acestor infecţii:

116
Toma I. Medicina muncii

bacilul Koch, pseudomonas, viroze etc.;


. spută vâscoasă, perlată, în cantitate mică, cu eozinofile, IgE, spirale
Curshmann, cristale Charcot-Leyden - se întâlneşte în astmul bronşic asociat (iritanţii
bronşici pot produce secundar, sau pot declanşa crize de astm bronşic);
- Probe funcţionale respiratorii necesare pentru diagnosticul şi aprecierea
stadiului şi evoluţiei bolii.
Până la apariţia sindromului obstructiv bronşic valorile înregistrate la probele
funcţionale respiratorii sunt normale.
În bronşita cronică obstructivă:
- capacitatea vitală: normală sau scăzută;
- capacitate pulmonară totală: normală;
- capacitate reziduală funcţională (CRF): normală sau crescută moderat;
- VE crescută moderat.
- VEMS rămâne metoda de bază; în prezenţa unei obstrucţii a căilor aeriene
scade cu mai mult de 20% din valoarea de predicţie;
- indicele de permeabilitate bronşică - IPB - (indicele Tiffneau - VEMS/CV x
100) este scăzut în raport cu limita inferioară a valorii sale normale în funcţie de vârstă,
în stadiul obstructiv;
- debitul expirator maxim la jumătatea de mijloc a capacităţii vitale (DEM25-
75%/CV), arată o afectare a căilor aeriene mici. Valorile sale sunt mai scăzute decât
valoarea medie a indicelui de permeabilitate bronşică;
- raportul complianţă dinamică/complianţă statică este un indice fidel de
obstrucţie şi reprezintă un test precoce de atingere bronşiolară, prin scăderea sa la
frecvenţe ventilatorii crescute;
- timpul de mixică crescut peste 240 secunde, arată alterarea distribuţiei
intrapulmonare a aerului inspirat, existenţa unor teritorii hipoventilate şi a altora
hiperventilate, influenţând negativ raportul normal ventilaţie/perfuzie;
- determinările gazometrice (calitatea schimburilor gazoase respiratorii), în
primele stadii de evoluţie a bronşitei cronice sunt normale;
- hemoleucograma - ca la bronşita acută;
- proba locului de muncă, oferă relaţii deosebit de utile în stabilirea
contribuţiei factorului profesional în etiologia şi evoluţia bronşitei cronice.

3.3.2.6. Diagnosticul pozitiv al bronşitei cronice


Diagnosticul bronşitei cronice se pune pe cele trei criterii, ca în oricare boală
profesională, dar mult mai dificil:
a. Stabilirea expunerii profesionale:
- subiectiv: relaţiile obţinute de la bolnav în cadrul anamnezei profesionale
(întrebările de la anamneză);
- obiectiv: existenţa determinărilor de factori de risc profesional în mediul de
muncă, cu valori în general peste concentraţia maximă admisă;
b. Tabloul clinic se pune în evidenţă printr-o anamneză completă, examen
obiectiv şi funcţional competent.
În majoritatea cazurilor bronşita cronică reprezintă o manifestare în cadrul
unui tablou clinic complet al diferitelor boli pulmonare, intoxicaţii cronice profesionale
ori complicaţii ale acestora.
c. Explorările de laborator şi paraclinice amintite.
Formularea diagnosticului va fi completată, incluzând pe lângă diagnosticul
clinic (după criteriile stabilite prin definiţia bronşitei cronice) pe cel funcţional şi al
complicaţiilor.
Anamneza profesională, cu ruta profesională, este importantă în decelarea

117
Toma I. Medicina muncii

factorilor etiologici principali şi secundari şi impune cunoaşterea locului de muncă al


bolnavului. Evidenţierea factorilor iritativi ocupaţionali este extrem de importantă, atât
pentru diagnostic cât şi în vederea schimbării locului de muncă (dacă situaţia bolnavului
o impune) şi aplicării unor mijloace tehnice profilactice în scopul ameliorării condiţiilor
de muncă, pentru reducerea efectelor nocive asupra sănătăţii şi capacităţii de muncă a
celorlalţi muncitori.
Pentru aprecierea profesionalităţii unei bronşite cronice pot fi luate în
considerare următoarele aspecte:
- expunerea profesională la concentraţii peste concentraţia maximă admisă
timp îndelungat la pulberi (organice şi anorganice) sau iritanţi chimici;
- fenomenele de bronşită cronică să fi apărut imediat după un episod de
intoxicaţie acută cu substanţe iritante (util mai ales în intoxicaţia acută);
- salariatul este nefumător (în trecut şi în prezent);
- la încadrare să nu fi avut diagnosticul de „bronşită cronică”;
- tusea cronică (cu sau fără expectoraţie) să fie mai accentuată la locul de
muncă;
- ameliorarea simptomatologiei respiratorii în perioada eliminării contactului
cu factorii de risc profesional (concedii de odihnă sau medical);
- prevalenţa bronşitei cronice printre muncitorii din aceeaşi profesie sau
aceeaşi secţie (loc de muncă), să fie mai mare decât prevalenţa bronşitei cronice în
rândul populaţiei neexpuse profesional la pulberi şi alte substanţe chimice iritante. Acest
aspect se poate aprecia prin doi indicatori specifici:
- riscul relativ (RR)  1;
- fracţiunea etiologică profesională (FEP) 20%;
Riscul relativ (RR) se stabileşte pe baza indicatorilor de incidenţă a
îmbolnăvirilor într-o colectivitate profesională, în comparaţie cu date similare dintr-o
colectivitate martor:
incidenţ a în condi ţ ii de expunere p rofesională
RR 
incidenţa în lotul martor
Indicatorii de incidenţă pot fi folosiţi cu deosebire, în studiile prospective. În
studiile retrospective se folosesc date statistice extrase dintr-o situaţie dată.
- se notează existenţa unui număr de bolnavi, care au bronşită cronică, ca
urmare a expunerii profesionale (A) şi numărul de persoane care, deşi expuse aceluiaşi
risc nu au făcut boala (B).
- lotul martor este reprezentat de persoanele neexpuse profesional (la riscul
incriminat), care au bronşită cronică (C) şi de cei care nu au făcut bronşită cronică (D);
AxD
RR  1
CxB

Calculul fracţiunii etiologice profesionale (FEP) se bazează pe datele de risc


relativ, calculat după modelele enunţate astfel:

FEP 
RR  1 x100  ...%
RR
Grupul de experţi ai Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) şi
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) estimează că FEP poate fi validată (cu referire
la bolile legate de profesie) cu atât mai mult, cu cât aceasta depăşeşte 20%.
Trebuie menţionat şi faptul că bolile legate de profesie au o frecvenţă mai
mare decât bolile profesionale şi reprezintă, în esenţă, o exprimare a riscului
profesional.

118
Toma I. Medicina muncii

3.3.2.7. Diagnosticul diferenţial


Bronşita cronică se pretează la diagnostic diferenţial cu două categorii de
afecţiuni: boli care se manifestă prin tuse şi expectoraţie şi boli care prezintă în
simptomatologie dispnee.
A. Boli care se manifestă şi prin tuse şi expectoraţie
1. Pneumopatii: tuberculoză pulmonară, neoplasm bronşic, insuficienţă
ventriculară stângă cu stază pulmonară, bronşiectazii;
2. Refluxul gastroesofagian cu aspirare de suc gastric în căile aeriene
respiratorii: examen radiologic baritat, date clinice;
3. Sinuzita cronică: accentuarea obstrucţiei nazale, rinoree cu episoade
purulente, date radiologice;
4. Fibroza chistică;
5. Unele boli ereditare: sindrom de dischinezie a cililor vibratili, alte
malformaţii.
B. Boli care se manifestă şi prin dispnee
1. Astmul bronşic;
2. Emfizemul pulmonar;
3. Insuficienţa ventriculară stângă cu stază pulmonară.

3.3.2.8. Complicaţii
- suprainfecţii cu frecvente recurenţe;
- pneumonie, bronhopneumonie;
- bronşiectazii, astm bronşic;
- emfizem, fibroză pulmonară;
- cord pulmonar cronic;
- bronhopneumopatie cronică obstructivă;
- cancer pulmonar - la unele noxe chimice, după o perioadă lungă de
expunere.

3.3.2.9. Expertiza capacităţii de muncă


Criteriile de evaluare a capacităţii de muncă şi eventual încadrarea în grade de
invaliditate sunt cele menţionate la bolile respiratorii.

3.3.2.10. Tratamentul
A. Diminuarea iritaţiei bronşice prin:
- întreruperea definitivă a expunerii la factori de risc profesional;
- renunţarea la fumat;
- eliminarea din mediul de viaţă a poluanţilor: praf şi diverse substanţe
chimice;
- creşterea rezistenţei specifice (prin vaccinări etc.) şi nespecifice a
organismului, tratarea corectă a focarelor de infecţie;
B. Antibioterapie cu spectru larg, pe baza antibiogramei (la nevoie) pentru
tratamentul episoadelor acute virale sau bacteriene. Tratamentul trebuie început la
apariţia primelor semne de infecţie acută respiratorie de căi aeriene superioare sau de
bronşită, deoarece numai un tratament precoce scurtează durata puseului bronşitic.
Durata tratamentului este de cel puţin 7-10 zile. Medicamente folosite curent în
suprainfecţiile bacteriene (Ampicilină, Amoxicilină, Eritromicină, Tetraciclină,
Doxacilină, Biseptol), antibiotice de rezervă: aminoglicozidele (gentamicină),
cefalosporinele sau cloranfenicolul.
C. Fluidificarea şi creşterea eliminării secreţiilor bronşice prin:

119
Toma I. Medicina muncii

- administrarea de mucolitice care ameliorează clearance-ul sputei, rup


dopurile de mucus şi reduc disconfortul toracic produs de tuse: acetil cisteina în aerosoli
sau per os, brofimenul sau bronhexinul în picături sau tablete, soluţie de bicarbonat de
sodiu în inhalaţii;
- expectorante: glicerolguaiacolat sau guaiafenezină (trecid soluţie sau tablete),
soluţie de iodură de potasiu (IK 10 g, apă 250 g, sirop 50 g, 3-4 linguriţe pe zi sau
iodură de potasiu soluţie saturată 10 pic.  3 ori pe zi); efectele sunt variabile, unele sunt
scumpe, iar altele toxice (soluţia saturată de iodură de potasiu);
- o hidratare corectă, de obicei per os, a bolnavului.
D. Combaterea îngustării calibrului bronşic prin administrarea de
bronhodilatatoare:
- medicaţie simpaticomimetică:
- orciprenalină (Asmopent), terbutalină (Bricanil), metaproterenol - medicaţie
de prima generaţie, folosite pe cale inhalatorie, de 4-6 ori pe zi;
- din a doua generaţie de tipul albuterol (Salbutamol, Ventolin, Sultanol) se
administrează în inhalaţii (0,1 mg/puff la 4-6 ore) sau în tablete (2 mg de 4-6 ori pe zi);
şi fenoterol (Berotec), inhalator 0,2 mg/puff de 4-6 ori pe zi;
- derivaţi de teofilină - cei mai indicaţi la majoritatea bolnavilor: miofilin (1f
= 0,240 g i. v.), la bolnavii cu sindrom obstructiv sever. Doza de încărcare este de 5-6
mg/kilocorp dacă bolnavul a mai luat teofilină anterior sau 2,5 mg/kg dacă bolnavul nu
a mai luat teofilină recent; se administrează i.v. lent în 30 minute.
Se mai pot administra miofilin, eufilin (preparate cu resorbţie rapidă) sau
teofilină retard (resorbţie lentă), per os; Doze iniţiale: 300-400 mg pe zi, crescându-se
cu 100 mg pe zi la 3 zile până la o doză maximă de 10 mg/kilocorp/24 ore. Preparatele
retard asigură bolnavului o protecţie mai bună pe perioada somnului de noapte.
- medicaţie anticolinergică - indicată pentru efectul său bronhodilatator şi de
reducere a secreţiei de mucus: exemplu - bromura de ipratropium (Atrovent), doza este
de 0,18 mg/puf, 2 pufuri x 4 ori/zi. Este bine tolerată şi de cei cu cardiopatie ischemică
sau cord pulmonar cronic.
E. Corticoterapia - numai la bolnavii cu bronşită cronică obstructivă, bronşită
cronică asmatiformă care au şi sindrom obstructiv sever, insuficienţă respiratorie cu sau
fără cord pulmonar cronic.
F. Kineziterapia - se aplică în tratamentul bronşitelor obstructive; se urmăreşte
îmbunătăţirea evacuării secreţiilor bronşice, fără a se urmări în mod special o ameliorare
a volumelor şi debitelor pulmonare. Se va forma deprinderea pacientului de a respira
într-un ritm mai lent, expirând cu gura semideschisă, modalitate prin care ameliorează
colapsul bronşiolar.
G. Oxigenoterapia indicată în cazurile asociate cu insuficienţă respiratorie
latentă sau manifestă.
H. Alimentaţia: alimentaţie echilibrată în principii nutritivi şi adaptată caloric
în funcţie de greutatea bolnavului, fără exces de hidraţi de carbon, care cresc cantitatea
de dioxid de carbon.

3.3.2.11. Profilaxie
a. Măsuri tehnico-organizatorice
- Reducerea concentraţiilor de pulberi, gaze şi vapori iritanţi sub concentraţia
maximă admisă, prin realizarea măsurilor privind existenţa şi funcţionalitatea eficientă a
sistemelor de ventilaţie mecanică locală şi generală;
- Etanşeizarea surselor generatoare de noxe cu tropism respirator;
- Robotizarea operaţiilor tehnologice;
- Reducerea cantităţii de pulberi pătrunse în organism şi a numărului de

120
Toma I. Medicina muncii

muncitori expuşi prin diminuarea efortului fizic, urmare a mecanizării, automatizării şi


robotizării unor procese sau operaţii tehnologice;
- Dotarea şi purtarea echipamentului individual de protecţie;
- Asigurarea unei ambianţe termice, conform normativelor în vigoare, în
zonele de lucru;
- Dotarea cu echipament de lucru corespunzător la muncitorii care lucrează în
aer liber, mai ales în sezonul rece.
b. Măsuri medicale
- Recunoaşterea riscului de îmbolnăvire prin studierea procesului tehnologic
şi depistare factorilor etiologici principali şi favorizanţi (secundari), catagrafierea
locurilor de muncă şi a muncitorilor expuşi, studii epidemiologice.
- Examenul medical la încadrarea în muncă, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare.
În anamneză se va insista asupra terenului atopic, alergic, obiceiului de a
fuma, de a consuma băuturi alcoolice, droguri, care pot produce sensibilizări ale
mucoasei nazale sau chiar alterări morfologice.
Se vor respecta contraindicaţiile medicale pentru fiecare noxă în parte.
- Controlul medical periodic: în funcţie de factorii de risc profesional.
În situaţia depistării unor afecţiuni respiratorii, inclusiv a bronşitei cronice:
luarea în evidenţă, tratamentul acestora, dispensarizarea, stabilirea diagnosticului clinic,
funcţional, evaluarea capacităţii de muncă şi la nevoie schimbarea locului de muncă.
- Educaţia pentru sănătate
* realizarea unor condiţii de muncă fiziologice prin îndeplinirea de către
factorii de răspundere a măsurilor tehnico-organizatorice;
* adoptarea unui comportament adecvat prin renunţarea la fumat, la consumul
de alcool, de alimente acide, prea calde sau prea reci, condimente;
* evitarea expunerii la condiţii de microclimat necorespunzătoare;
* prezentarea la medic pentru tratarea şi rezolvarea focarelor de infecţie
cronică, a devierii de sept nazal, a intercurenţelor respiratorii, otice şi stomatologice;
* folosirea factorilor fizici pentru creşterea rezistenţei organismului, inclusiv
prin cure balneare;
* la nevoie creşterea rezistenţei nespecifice a organismului prin imunoterapie
nespecifică (Polidin, gamaglobuline), sau specifică prin vaccinări, utilizarea unor
autovaccinuri, chimioprofilaxie.

121
Toma I. Medicina muncii

CAPITOLUL 4

BOLI PROFESIONALE PRODUSE PRIN PULBERI ORGANICE

4.1. ALVEOLITA ALERGICĂ EXTRINSECĂ

4.1.1. Definiţie
Alveolita alergică extrinsecă este o boală pulmonară şi de umplere alveolară
produsă prin inhalarea intensă şi prelungită a pulberilor organice vegetale şi animale,
sau de substanţe chimice, având la bază o hipersensibilizare complexă.
Sinonime: pneumopatie alergică extrinsecă, pneumopatie alergică cu
precipitine, granulomatoză pulmonară exogenă, pneumonie interstiţială granulomatoasă
prin hipersensibilizare.
Această afecţiune este un sindrom tipic clinic şi patologic, caracterizat prin
semne şi simptome de pneumonie acută sau subacută interstiţială, cu mai multe forme
clinice, dar unele caracteristici comune, şi anume:
- afectarea căilor aeriene periferice fără implicaţii sistemice, limfoadenopatie
hilară sau revărsate pleurale (ca în sarcoidoză);
- histologic sunt caracterizate prin infiltrate cu celule mononucleare alveolare
şi interstiţiale, adesea elementul histologic dominant fiind leziuni de tip „granulom”;
- existenţa unui număr mare de celule caracteristice morfofuncţional
macrofagelor alveolare activate;
- apariţia anticorpilor specifici de tip precipitine, cu titrul crescut;
- lipsa modificării activităţii complementului seric, deşi complementul poate fi
activat de agentul cauzal pe cale alternă;
- absenţa eozinofiliei, nivele normale de Ig E şi creşterea asociată a nivelului

122
Toma I. Medicina muncii

seric a Ig G, Ig A şi Ig M;
- posibilitatea reacţiei „in vitro” de hipersensibilitate mediată celular cu
producerea de limfokinine.
Afecţiunea este condiţionată de trei factori importanţi:
- reactivitatea imunologică a subiectului, care determină tipul sau tipurile de
sensibilizare induse;
- natura materialului inhalat, dimensiunea particulei şi factorii care
influenţează antigenitatea sa;
- timpul de expunere (continuă, intermitentă sau ambele).
Alte caracteristici:
- boala apare mai ales la persoanele nonatopice;
- unitatea diversităţii etiologice şi a complexităţii mecanismelor patogenice este
asigurată prin existenţa în toate formele de boală a unor similitudini în ceea ce priveşte
substratul tisular lezional, tabloul clinic, aspectul radiologic şi modificările funcţionale
respiratorii.

4.1.2. Etiologie
Factorii etiologici principali sunt reprezentaţi de inhalarea repetată şi
sensibilizarea repetată la o varietate de antigene (organice şi anorganice) profesionale,
extraprofesionale şi iatrogene provenind din agenţi microbieni (bacterii, fungi, amoebe),
proteine animale, substanţe cu greutate moleculară mică, medicamente:
- microorganisme:
* bacterii termofile: Micropolyspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris,
Thermoactinomyces sacchaei, Thermoactinomyces candidus;
* bacterii nontermofile: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Klebsiella oxytoca.
Sporii de actinomicete termofile, mai ales Micropolyspora faeni şi
Thermoactinomyces vulgaris, sunt antigeni de agresivitate cu totul deosebită; ei se
dezvoltă în mediul alcalin umed, cu temperaturi de 50-60oC şi umiditate de 50-60%,
condiţii care există în fânul mucegăit în timpul fermentării. Prin agitarea fânului în aer
se degajă spori, cei cu dimensiuni sub 5 µm ajungând prin inhalare în alveolele
pulmonare.
* fungi: Aspergillus clavutus, Penicillium casei, Penicillium frequentas,
Cryptostroma corticale, Aureoba sidium pullulans, Trichosporon cutaneum;
* Amoebe: Naegleria gruberi, Acanthamoeba polyphaga, Acanthamoeba
castellani;
- proteine animale: proteine aviare (urină, dejecte, pene), Sitophilius
granarium;
- substanţe chimice: toluillen diizocianat, difenilmetandiizocianat,
hexametilendiizocianat, anhidrida trimetilică, anhidrida ftalică, anhidrida
tetrahidroxiftalică, anhidrida himică, pyretroide;
- medicamente: amiodarona, procarbazina, sărurile de aur.
Factori etiologici favorizanţi
- care ţin de organismul uman: vârsta, reactivitatea imunologică a celor
expuşi, starea fiziologică;
- care ţin de mediul de muncă: caracteristicele expunerii, frecvenţa şi
intensitatea expunerii, folosirea protecţiei respiratorii, particularităţile geografice şi
sezoniere ale expunerii.

4.1.3. Patogenie
Imunopatogenia pneumoniei prin hipersensibilizare este încă o zonă de
investigaţie activă. Sau identificat mai multe antigene majore şi diferite benzi de

123
Toma I. Medicina muncii

proteină cu diverse tipuri electroforetice. Boala manifestă caracteristici atât ale unei
reactivităţi de tip III antigen-anticorp, cât şi a unui răspuns imun de tip IV de
hipersensibilizare întârziată, mediată celular.
Secvenţele imunologice nespecifice şi specifice implică:
- faza iniţială care nu este obligatorie: activarea specifică a Ig G şi bazofilelor
cu fenomene locale;
- faza ulterioară: activarea complementului pe cale alternă, nespecifică, cu
fenomene inflamatorii datorate atât clivării factorului C3 şi producerii de C3b şi factori
chemotactici care antrenează leziuni inflamatorii cu efecte în esenţă nespecifice dar şi
de adjuvanţi specifici. Este un mecanism de şuntare diferit de
Tabelul nr. 9
Formele etiologice (locurile de muncă, lobby-urile) ale alveolitei alergice extrinseci, antigenul şi
sursa de antigeni (Agripina Raşcu, în Patologia profesională a aparatului respirator, sub redacţia Eugenia Naghi,
1997), completat.

Nr.
Forme etiologice (locuri de muncă,
crt. Antigenul Sursa de antigen
hobby-uri)
0 1 2 3
1 Pneumopatia fermierilor - Actinomicete termofile Fân, paie, tutun, cereale, pasta
(Micropolyspora faeni, T. vulgaris, T. din sfecla de zahăr, contaminate
sacchari, T. candidus)
- Aspergillus flavus
2 Bagasosa* (pneumopatia celor care - Actinomicete termofile Bagasa contaminată
manipulează bagasa (T. vulgaris, T. sacchari)
3 Boala cultivatorilor de ciuperci - Actinomicete termofile Compost contaminat
(Micropolyspora faeni, T. vulgaris)
- Aspergillus spp.
4 Pneumopatia muncitorului de la - Aspergillus fumigatus Orz şi pulbere de malţ
prepararea malţului - Aspergillus clavutus contaminate
5 Boala cojitorilor de arţar - Cryptostroma corticale Scoarţa de arţar contaminată
- Coniosporium corticale
6 Suberoza (boala celor ce prelucrează - Penicillium frequenta Pluta contaminată
pluta)
7 Sequoioza - Graphium Rumeguş roşu de Sequoia
-Aureobasidium pullulans
8 Boala muncitorilor care prepară pasta de - Alternaria Pasta de lemn contaminată
lemn
9 Pneumopatia prin lemn exotic - Pulberea de lemn Rumeguşul de Sipo, de acajou, de
mahon
10 Pneumopatia celor care se întreţinerea - Actinomicete termofile Conducte ale sistemelor de
sistemelor de condiţionarea aerului, de (T. vulgaris, T. candidus) condiţionare şi de ventilaţie
ventilaţie şi a umidificatoarelor - Fungi (Aureobasidium pullulans) contaminate
- Amoebe (Naegieria gruberi)
11 Pulmonul muncitorului de paprica - Mucor stolonifer; Praf de paprika contaminat cu
- Penicillium rysopus mucegaiuri
12 Boala muncitorilor de la culesul şi - Neghina sorgului Sorgul contaminat
bătutul sorgului
13 Boala muncitorilor din industria - Suşe de Aspergillus Pulberi de tutun contaminate
tutunului
14 Boala culegătorilor şi gustătorilor de - Candida albicans Frunze de ceai contaminate
ceai
15 Boala muncitorilor din plantaţiile de - Pulberi din boabe de cafea Boabele de cafea verde
cafea şi de la prăjirea cafelei contaminate
16 Boala muncitorilor de sisal** - Necunoscut Planta de sisal contaminată
17 Plămânul muncitorilor din plantaţiile de - Necunoscut Nuca de cocs contaminată
cocos
18 Pneumopatia celor care fabrică sau - Streptomices albus Îngrăşăminte contminate
manipulează îngrăşăminte
19 Plămânul culegătorului de cartofi - Actinomicete termofile Muncegaiuri prezente pe cartofi
- Aspergillus

124
Toma I. Medicina muncii

0 1 2 3
20 Pneumopatia indigenilor din Noua - Saccharomonospora viridis Acoperişuri din fân, paie, frunze
Guinee - Streptomices olivaceus contaminate
21 Plămânul pasionaţilor de sauna - Suşe de cladosporium Mucegaiurile de pe plafon
22 Pneumonia reşedinţelor de vară (tip -Trichosporon cutaneum Praf de casă; dejecte de păsări
„vara” japoneză)
23 Lycoperdosa - Sporii de lycoperdon Ciuperca
24 Pneumonia „de Paulis” (boala - Componente antigenice ale reactivului Reactivul „Paulis”
laboranţilor ce folosescreactiv Paulis)
25 Boala podgorenilor - Botrytis cinerea Mucegaiul strugurilor
26 Pneumonia „coptica” (boala coptilor) - Necunoscut Învelişul textil al mumiilor
27 Pneumopatia crescătorilor de păsări (ca - Pulberi de dejecte, proteine serice, Porumbei, găini, curcani, raţe,
formă particulară febra raţelor) hematii, proteine din albuş, gălbenuş, gâşte, papagali, turturele, fazani
pene
28 Plămânul muncitorului din industria -Necunoscut Făina de peşte
peştelui
29 Plămânul blănarilor - Necunoscut Blănuri de vulpe oaie (astrahan)
30 Pneumopatia morarilor şi a treieratorilor - Sitophilus granarium Cereale şi făină infestate
- Tyroglyphus farinae
31 Boala spălătorilor de brânză - Penicillium casei Brânzeturi fermentate contamiate
- Acarus siro
32 Boala sortatorilor de pene - Proteine din pene Pene de raţă, gâscă
33 Pneumopatia prizatorilor de - Antigene hipofizare Hipofiza heterologă
retrohipofiză
34 Pneumopatia prin izocianaţi -Izocianaţi nepolimerizaţi Îzocianaţi din în industria
maselor plastice
35 Pneumopatia prin proteaze (plămânul - Bacillus subtilis Proteaze folosite la fabricarea
muncitorilor din fabricile de detergenţi) detergenţilor
36 Pneumopatia celor care îngrijesc -Necunoscut Crustele variolice
bolnavi de variolă
37 Pneumopatia la pyretroide - Pyrethrum Substanţele piretroide din
compoziţia insecticidelor

*Bagasa – resturi care rămân din trestia de zahăr după ce s-a extras zahărul.
În producerea bagasozei au fost incriminate atât fibrele de bagasa propriu-zise
cât şi silicia din reziduurile trestiei de zahăr.
**Sisalul – plantă utilizată în Mexic pentru ţesături şi confecţionare de sfori şi

cordaje.

calea clasică prin consum stric al fracţiunilor C3-C9 din ser, mediator pentru anticorpi de
tip Ig A şi unele tipuri de Ig G şi mecanism de apărare nespecifică, fără participarea
anticorpilor;
- stadiul următor: activarea macrofagelor pe trei căi posibile specifice şi
nespecifice:
* limfocitele B nesensibilizate şi plasmocitele secretă anticorpi, se formează
complexe imune fagocitate de macrofage, având ca rezultat eliberarea de enzime
lizozomale;
* limfocitele T sensibilizate secretă limfokine (MIF şi factor blastogenic) care
activează macrofagele;
* activarea în continuare a altor macrofage prin enzimele lizozomale eliberate
de macrofagele activate anterior.
În aceste secvenţe intervin şi caracteristicele imune locale pulmonare, uneori
şi factorii genetici; s-a dovedit de pildă existenţa unor antigene HLA ca HLAB8 în cazul
plămânului de fermier şi HLABW40 la boala crescătorilor de porumbei.

4.1.4. Anatomie patologică


Aspectul histologic este variabil în funcţie de stadiul bolii, existând două

125
Toma I. Medicina muncii

stadii.
Stadiul I, potenţial reversibil, din forme acute şi subacute, se caracterizează
prin:
- apariţia în primele două săptămâni a edemului şi infiltratelor cu limfocite,
plasmocite şi histiocite în pereţii alveolari;
- leziuni granulomatoase epiteloide de tip sarcoid în pereţii alveolelor şi
bronhiolelor. Granuloamele sunt formate din celule epiteloide şi celule de corp străin,
gigante şi Langerhans, înconjurate de limfoplasmocite şi fibroblaste cu o reacţie
colagenă în bandă îngustă;
- exudat alveolar cu macrofage şi celule spumoase;
- infiltrat limfoplasmocitar la nivelul bronhiolelor, cu leziuni de bronşiolită cu
hipertrofia fibrelor musculare şi endocite perivasculare;
- infiltrat interstiţial cu limfocite, plasmocite, macrofage prin resorbţia în 3-4
luni a granuloamelor, apariţia foliculilor limfoizi şi a fibrozei reticulo-colagenă.
Stadiul al II-lea, potenţial ireversibil, specific formei cronice caracterizat prin:
- fibroză interstiţială difuză;
- fenomene de bronşiolită diseminată la cca. 1/3 din cazuri;
- hipertrofia mediei arteriolare cu inducerea hipertensiunii pulmonare;
- leziunile granulomatoase dispar.
Anatomopatologic nu există aspect de vasculită.

4.1.5. Tabloul clinic


Boala îmbracă trei forme clinice: acută, subacută şi cronică.
Forma acută apare prin expunerea intermitentă, dar semnificativă la antigen,
este potenţial reversibilă.
Simptomatologia apare după 3-6 ore de expunere profesională, uneori mai
mult şi sugerează o infecţie respiratorie de tip gripal sau o pneumonie bacteriană sau
virală, prin tuse uscată, chintoasă, cu expectoraţie redusă (seromucoasă, mucopurulentă,
rar hemoptoică), dispnee manifestă la efort fizic, senzaţie de constricţie toracică,
astenie, frisoane, curbatură, cefalee, anorexie, insomnie.
La examenul obiectiv: febră uşoară sau marcată (39-40oC), polipnee,
tahicardie, cianoză caldă, submatitate bazală sau în zona medie, raluri umede crepitante
difuze, mai ales în zonele bazale pulmonare.
Sindromul de obstrucţie bronşică cu tabloul clinic corespondent poate apărea
în plămânul de fermier, plămânul crescătorilor de păsări, ce poate dura 12-36 ore sau
mai mult.
Forma subacută apare prin expunerea repetată la cantităţi mici de antigen,
după câteva săptămâni de expunere. Debutul este insidios cu dispnee cu caracter
progresiv, tuse chintoasă uscată, accese febrile vesperale, frecvent cianoză; în timp apar
şi persistă astenia fizică, inapetenţa, scăderea ponderală.
Simptomatologia dispare după 1-2 luni, după scoaterea din mediul nociv,
forma subacută fiind potenţial reversibilă.
Forma cronică apare în expunerea continuă sau intermitentă, timp îndelungat,
la cantităţi mici de antigen; este o formă ireversibilă. Este caracterizată prin episoade
scurte şi repetate de manifestări acute sau subacute, care prin sumare realizează
consecinţe identice formei cronice ca tablou clinic, sau prin evoluţie insidioasă, cu:
dispnee progresivă ce devine continuă, tuse cu expectoraţie mucopurulentă, astenie,
pierdere ponderală.
Examenul obiectiv: cianoză, tahicardie, hipocratism digital, raluri crepitante
inconstant.
Evoluează spre insuficienţă pulmonară cronică şi cord pulmonar cronic cu

126
Toma I. Medicina muncii

insuficienţă cardiacă congestivă, în stadiile avansate, care completează tabloul clinic.


Diagnosticul pozitiv se stabileşte pe cele trei elemente:
- stabilirea expunerii profesionale pe criterii subiective (anamneza
profesională) şi obiectiv (acte doveditoare privind vechimea la locul de muncă
respectiv, determinări de noxe);
- tabloul clinic;
- explorări de laborator şi paraclinice:
* Examenul radiologic (RPS şi tomografie computerizată) arată aspecte
diferite:
- în formele acute şi subacute: de la normal la reticulaţie sau opacităţi fine
(mici) nodulare sau reticulonodulare cu diametrul sub 4 mm, situate în zonele medii şi
inferioare, dând aspect de „sticlă pisată” sau de „miliara”; uneori fibroza este localizată
subclavicular şi are aspect infiltrativ. Se poate întâlni o creştere a densităţii pulmonare.
Fibroza pulmonară este în discordanţă cu severitatea tabloului clinic,
opacităţile dispărând în 2-3 săptămâni dacă sunt întinse, până la 6-12 luni dacă sunt fine.
- în formele cronice opacităţile apar în zonele pulmonare în special superioare
cu aspecte diferite, fiind uneori lineare;
- arcade difuze şi benzi fibroase care cuprind atât centrul cât şi periferia
plămânului;
- dacă această fibroză este extinsă pe arii mari, poate provoca tracţiuni de
trahee şi retracţii lobare;
- transparenţa crescută (modificări de tip emfizem) în zonele inferioare, uneori
apărând formaţiuni chistice mici;
- modificări pleurale;
- adenopatii hilare.
* Funcţia respiratorie, în deteriorare continuă prin trecere de la un stadiu la
altul, se exprimă prin:
- disfuncţie ventilatorie restrictivă, cu scăderea capacităţii pulmonare totale, a
capacităţii vitale, creşterea volumului rezidual şi a raportului volum rezidual/capacitate
pulmonară totală;
- scăderea compleanţei pulmonare;
- creşterea rezistenţei la flux (boala căilor aeriene mici, scăderea DEM25-
75%/cv);
- scăderea capacităţii de difuziune alveolo-capilare;
- hipoxemie de efort, eventual de repaus;
- hipercapnee.
În formele avansate de boală putem găsi şi modificări funcţionale de tip
obstructiv care coexistă cu cele de tip restrictiv.
* Testele imunologice
- precipitinele serice, considerate în trecut un criteriu cert pentru diagnostic,
reprezintă astăzi doar un test de expunere fără să confirme diagnosticul. Precipitinele
serice pot fi prezente la pacienţii fără simptomatologie, sau pot lipsi la pacienţii cu
manifestări clinice.
Deci, testele imunologice „in vitro” pentru depistarea anticorpilor specifici nu
sunt practicate în mod curent.
- testele cutanate, valoroase, mai ales în boala crescătorilor de păsări, dau
erori prin utilizarea unor extracte antigenice necorespunzătoare;
- reacţia de precipitare din serul bolnavului, reprezintă semn de expunere nu
de boală, dificil de executat, poate da erori din cauza necorespunzătoare a antigenului;
- testul de provocare bronşică cu antigen specific poate fi pozitiv după 4-8 ore,
cu prezenţa următorilor indicatori sugestivi:

127
Toma I. Medicina muncii

* temperatura corpului peste 37,2oC;


* neutrofilie circulantă peste 2500/mm3;
* creşterea frecvenţei respiratorii la efort cu peste 25%;
* leucopenie circulantă sub 500/mm3;
* capacitate ventilatorie maximă scăzută cu 15%.
* Lavajul bronhoalveolar
Lavajul bronho-alveolar reprezintă o tehnică de mare interes pentru
diagnosticul pozitiv al bolii. Lichidul de lavaj bronhoalveolar se caracterizează prin:
- limfocitoză, care poate persista ani de zile. Dintre subpopulaţiile limfocitare
se evidenţiază o creştere a limfocitelor „T supresor”, astfel raportul CD4/CD8 este sub
unu.
O creştere a fracţiunii CD57 este considerată marker pentru pneumonia
hipersenzitivă (când raportul CD4/CD8 este subunitar).
- creşterea numărului de mastocite, mai ales la simptomatici;
- eventuală neutrofilie (în formele acute);
- creşterea concentraţiei de IgG, IgM, IgA (mai pronunţată la nefumătorii cu
pneumonie hipersenzitivă).
* Scintigrafia pulmonară cu 99Tc DTPA
- poate fi un test sensibil pentru stadiile incipiente ale bolii;
- este cel mai sensibil test în detectarea distrugerilor alveolare din pneumonia
prin hipersensibilizare.
* Biopsia pulmonară
- se justifică la pacienţii la care diagnosticul este incert.
* Examenul hematologic nu este caracteristic, poate evidenţia:
- VSH crescută;
- uşoară leucocitoză polimorfonucleară, fără eozinofilie;
- factorul reumatoid poate fi prezent;
- angiotensinconvertaza poate prezenta valori moderat crescute (rar).
* Examenul sputei, nu este caracteristic macroscopic şi microscopic pentru
alveolita alergică extrinsecă. Prin cultură se pot evidenţia specii de Thermoactinomyces,
la cei expuşi la paie mucegăite.

4.1.6. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se bazează pe:
- stabilirea expunerii profesionale la antigenul incriminat;
- subiectiv prin anamneză meticuloasă privind expunerea profesională, hobby-
urile şi alte surse posibile la expunere;
- obiectiv prin determinări de noxe specifice la locul de muncă, acte
doveditoare privind vechimea la activităţile incriminate;
- tabloul clinic;
- explorările paraclinice amintite (lavajul bronhoalveolar, explorări
radiologice şi tomografie computerizată, probe funcţionale ventilatorii, testul
bronhomotor specific, dacă este posibil, determinarea anticorpilor precipitanţi, biopsia
pulmonară etc.).
Diagnosticul diferenţial
- Infecţii bacteriene cu febră şi simptomatologie respiratorie similară: *
bacteriene: tuberculoza miliară, pneumonie cu bacil Friedlander, bruceloza, tularemia,
infecţii cu Salmonella, infecţii cu Shigella, tusea convulsivă;
* micotice: histoplasmoza, coccidiodomiza, narcodioza, criptococoza,
manilioza, geotricoza, streptotricoza;
* virale: gripa, varicela, rujeola, febra hemoragică;

128
Toma I. Medicina muncii

* rickettsioze şi pararickettsioze: febra Q, ornitoza, febra pătătă a Munţilor


Stâncoşi;
- Infestaţii pulmonare: toxoplasmoza, schistosomiaza, bilhardioza;
- Afecţiuni produse prin inhalarea de gaze şi vapori iritanţi: bronşiolita
obliterantă, edemul pulmonar acut toxic;
- Boli granulomatoase pulmonare: sarcoidoza, berilioza, granulomatoze
eozinofilice, granulomatoze cu celule gigante;
- Boli de colagen cu manifestări pulmonare: sclerodermia, dermatomiozita,
lupusul eritematos, poliarterita nodoasă, granulomatoza Wegener;
- Fibroze pulmonare: fibroza pulmonară idiopatică, pneumoconioze colagene
şi necolagene (azbestoza, aluminoza, silicoza, talcoza, sideroza);
- Neoplazii: diseminări pulmonare ale unui cancer primar pulmonar sau
extrapulmonar;
- Pneumopatii alergice iatrogene: sulfamide, peniciline, metrotrexat, PAS,
pulberi de retrohipofiză, difenilhidantoină etc;
- Fibroze pulmonare iatrogene: Bleomicină, săruri de aur, Hexametoniu,
Mecanilamină etc;
- Alte afecţiuni pulmonare: astmul bronşic, bronhopneumopatia cronică
obstructivă.

4.1.7. Tratamentul
În stadiul I reversibil (forma acută şi subacută):
Tratament etiologic:
- întreruperea expunerii profesionale la agentul cauzal determină ameliorarea
şi chiar vindecarea.
În forma severă: corticoterapie (prednison sau prednisolon), în doze iniţiale de
30-60 mg/zi circa 2 săptămâni, apoi 20 mg/zi, până la vindecarea clinică şi radiologică.
În stadiul II pe lângă întreruperea expunerii profesionale se impune:
- tratamentul episoadelor acute cu corticoizi inclusiv sub formă de aerosoli
(Beclomethason etc.);
- administrarea concomitentă de cromoglicat disodic, Ketotifen;
- tratarea complicaţiilor bronhopulmonare şi cardiovasculare.

4.1.8. Expertiza capacităţii de muncă


Se impune reinserţia profesională prin reorientare profesională pentru că este
necesară schimbarea locului de muncă.

4.1.9. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice şi medicale sunt cele prevăzute la locurile de
muncă cu pulberi (de cereale din silozuri şi complexele de morărit).
Examenele medicale şi periodice sunt cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi
constau în principal în: examenul clinic general, probe funcţionale ventilatorii, examen
radiologic pulmonar.

4.2. BISINOZA

4.2.1. Definiţie
Bisinoza este o boală cronică pulmonară care apare datorită inhalării timp
îndelungat a pulberilor de bumbac, in, cânepă şi sisal.
Numele provine de la ,,bussos" = pânză fină (bumbac). A fost dat de Bouhuys

129
Toma I. Medicina muncii

(S.U.A.) în 1969 şi reuneşte manifestări respiratorii polimorfe consecutive inhalării de


pulberi vegetale, având ca expresie clinică un sindrom respirator obstructiv acut ce
survine la câteva ore de la reluarea activităţii profesionale, după o întrerupere a
expunerii la risc de cel mult 36 ore.
Primele studii epidemiologice cu privire la patologia respiratorie a muncitorilor
din industria textilă au fost făcute de Schillng, în anul 1950, în Anglia, la filaturile de
bumbac din Lancashire. Manifestări clinice similare celor descrise la personalul expus
la pulberi de bumbac au fost observate şi la croitorii care foloseau pânza de in,
afecţiunea fiind denumită iniţial „linoza” sau la muncitorii de la preparaţia cânepii, la
care s-a descris „canabioza”.

4.2.2. Etiologie
A. Factori etiologici principali
- pulberea de in, cânepă şi bumbac; recent s-a comunicat că şi prelucrarea
fibrelor de sisal, iută, kapok pot genera boala.
Riscul de îmbolnăvire creşte, când:
- calitatea bumbacului este inferioară: fibre scurte cu numeroase impurităţi;
- concentraţia de pulberi este mare;
- dimensiunea particulelor mică (sub 7 micrometri), cele mai nocive.
Frunzele şi seminţele plantelor respective nu au rol în producerea bolii.
B. Factori etiologici secundari (favorizanţi)
- factori care aparţin organismului uman: fumatul, infecţii respiratorii, alte
afecţiuni pulmonare;
- factori care aparţin mediului de muncă: microclimat rece şi umed, prezenţa
concomitentă a altor noxe cu tropism respirator.
C. Durata de expunere pentru apariţia bolii:
- luni-ani de zile în cazul inhalării fibrelor de in şi cânepă;
- peste 10 ani: pentru expunerea la pulberi de bumbac.
D. Locuri de muncă, procese tehnologice şi profesiuni expuse
- topitorii de in şi cânepă;
- filaturi de bumbac, in şi cânepă: operaţii de batere (bataj), de cardare, de
laminare, de tors la flyere, de tors la maşini cu inele (ring). Cel mai mare risc este la
bataj şi carde.
- prelucrarea puzderiei şi a bracteelor (combustibil, plăci aglomerate, ulei);
- secţiile de preparaţie ale inului (pânza de in), fabrici de frânghii şi sfoară;
- secţiile de preparare ale cânepii.

4.2.3. Patogenie
Factorii patogeni degajaţi din structura pulberilor vegetale inhalate produc
bronhospasmul, edemul şi congestia mucoasei bronşice printr-un mecanism incomplet
elucidat.
Fowler şi colab. în 1981, Mundie, Ziprin susţin eliberarea şi creşterea de
prostaglandine (Fg F2), leucotriene (LTB4), factori chemotactici (factorul chemotactic
pentru neutrofile-NCF) în plămân care ar avea ca rezultat creşterea chemotactismului
pentru polimorfonuclearele neutrofile şi eliberarea de radicali liberi şi tromboxani, în
special tromboxanul A2. Aceste fenomene se produc printr-o activare a macrofagelor
alveolare de către compuşii hidrosolubili ai pulberii de bumbac care determină şi
eliberarea de factor activator plachetar. Se produce astfel, contracţia musculaturii netede
şi creşterea rezistenţei căilor aeriene, creşterea permeabilităţii capilare cu aflux de celule
inflamatorii şi apariţia alveolitei. Substanţele bronhoconstrictoare se găsesc în resturile
pericarpului şi în frunzuliţele de la baza păpuşii de bumbac - extract apos din frunzele

130
Toma I. Medicina muncii

de bumbac. (Teoria inflamatorie).


Alţi autori susţin că manifestările din bisinoză se produc prin sensibilizarea
plămânului la constituenţi organici din fibrele vegetale sau la microorganisme
bacteriene (germeni gram negativi, în special Enterobacter) sau fungi care contaminează
fibrele vegetale, prin intermediul endotoxinelor pe care le eliberează. Se produce astfel
o activare a macrofagului şi a complementului (C3a şi C5a) responsabile la rândul lor de
stimularea secreţiei de histamină. (Teoria infecţioasă).
Unii autori (Antweiler, Elisalde şi Greenblatt) susţin existenţa unei substanţe
histamino-eliberatoare nonantigenice în cantităţi mari în impurităţile din praf (coji,
bractee) şi în mai mică măsură în fibra textilă, cu alterarea nivelului intracelular
pulmonar al AMP şi GMP ciclic (scade AMPc şi creşte GMPc). Se produce astfel,
contracţia musculaturii netede şi creşterea rezistenţei căilor aeriene. Substanţele
bronhoconstrictoare se găsesc în resturile pericarpului şi în frunzuliţele de la baza
păpuşii de bumbac. Tot aici se găseşte şi o substanţă care creşte permeabilitatea
capilară. (Teoria eliberării de substanţe farmacologice active).
Studiile lui Massoud şi colaboratorii au evidenţiat existenţa anticorpilor faţă de
un antigen extras din pulberea de bumbac în concentraţie mult mai ridicată la muncitorii
din industria bumbacului care nu suferă de bisinoză, faţă de populaţia generală. Kamat
şi colab. au evidenţiat o creştere a nivelului de IgG la bisinotici. Se poate afirma că în
bisinoză sunt prezenţi anticorpi precipitanţi de tipul IgG faţă de antigenele din pulberea
de bumbac. (Teoria imunologică).
Un studiu a evidenţiat creşterea frecvenţei mortalităţii prin cancer
orofaringian la muncitorii expuşi la pulberi de bumbac şi alte fibre textile (Moss şi Lee).
În rezumat, este posibil ca diverse mecanisme patogenice să intervină în
apariţia bisinozei. Eliberarea locală de histamină sau de prostaglandine printr-un
mecanism imunololgic sau farmacologic joacă un rol important.
Afecţiunea este mai frecventă la fumători decât la nefumători.

4.2.4. Tabloul clinic


Expunerea profesională la pulberi vegetale poate să determine manifestări
respiratorii polimorfe care fac necesar efectuarea unei anamneze profesionale
amănunţite, secvenţiale, capabile să precizeze instalarea simptomatologiei în timp şi
legătura ei cu locul de muncă.
După expunerea profesională la pulberi textile apar o serie de afecţiuni care
încadrează simptomatologia respiratorie ce poate să apară în legătură cu locul de muncă.
Aceste afecţiuni sunt:
Astmul bronşic la bumbac cu simptomatologia şi semnele clinice descrise la
astmul bronşic. Există de obicei un nivel al IgE specifice crescut, determinat prin tehnici
radioimunologice şi imunoenzimatice.
Alveolita alergică extrinsecă, descrisă la capitolul respectiv. Se pun în
evidenţă anticorpi precipitanţi în serul bolnavilor (în special în fazele iniţiale ale bolii),
lavajul bronhoalveolar cu reacţie limfocitară şi evoluţie spre fibroză pulmonară şi
insuficienţă respiratorie.
Febra filatorilor sau Febra de bumbac este o afecţiune care apare la
muncitorii proaspăt angajaţi, spre deosebire de febra de fum, care afectează muncitorii
expuşi la pulberi de bumbac, în general după mai mulţi ani (acesta fiind primul stadiu al
bisinozei).
Simptomatologie: cefalee, ascensiune febrilă, tuse seacă, simptomele
debutează în general în seara primei zile de expunere, şi se reproduc câteva zile până la
1-2 săptămâni, când apare o „de toleranţă”. Reacţia este atribuită endotoxinelor
bacteriene, produse de bacterii Gram-negative.

131
Toma I. Medicina muncii

Sindromul respirator obstructiv acut (dispneea de luni)


Se instalează un sindrom obstructiv acut manifestat prin crize de dispnee
paroxistică la reluarea expunerii profesionale după un interval de aproximativ 36 ore de
la întreruperea acestuia, fenomenele comportând o remisie completă după 3-6 ore.

4.2.5. Sindromul respirator obstructiv cronic


Se concretizează în prelungirea crizelor de dispnee, amintite la sindromul
acut, pe tot parcursul săptămânii de lucru, iar în final se îmbracă tabloul unei
bronhopneumopatii cronice obstructive cu evoluţie spre insuficienţă respiratorie
cronică.
Bisinoza este numită şi „sindromul de luni” pentru că simptomatologia apare
în prima zi de lucru după repausul săptămânal cu: opresiune toracică (constricţie
toracică), uşoară dispnee (mai ales de efort), tuse uscată, răguşeală, iritarea căilor
respiratorii. Simptomatologia se atenuează şi dispare spre sfârşitul zilei; poate persista
ani de zile fără a se agrava, iar dacă expunerea se întrerupe, fenomenele respiratorii
dispar. Altfel, simptomatologia apare şi în celelalte zile ale săptămânii (marţi, miercuri
etc), cu diminuarea lor în intensitate către sfârşitul săptămânii.
Ele sunt însoţite de un sindrom funcţional respirator (scăderea VEMS-ului cu
cel puţin 10% după 6 ore lucru faţă de valoarea iniţială de la intrarea în tură) şi de raluri
sibilante.
Radiografia pulmonară nu arată modificări specifice.
Evoluţia bisinozei a fost clasificată în patru stadii (clasificarea Schilling):
- stadiul 1/2 - simptomatologia apare ocazional (din când în când), în prima zi
a săptămânii de lucru;
- stadiul 1 - opresiune toracică şi/sau dispnee în fiecare primă zi a săptămânii
de lucru;
- stadiul 2 - aceleaşi simptome în prima zi şi alte zile ale săptămânii de lucru;
- stadiul 3 - simptomele anterioare (stadiul 2) se însoţesc de afectarea
capacităţii de muncă prin diminuarea toleranţei la efort şi/sau reducerea capacităţii
ventilatorii. Suferinţa este permanentă şi asociată cu bronşita cronică, emfizemul şi
cordul pulmonar.

4.2.6. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se pune pe:
A. Stabilirea expunerii profesionale:
a. subiectiv - anamneza profesională;
b. obiectiv - determinarea pulberilor respective în aerul locului de muncă (in,
cânepă, bumbac, sisal);
- documente oficiale privind vechimea în profesia expusă.
B. Examenul clinic - punerea în evidenţă a „sindromului de luni” prin examen
anamnestic, efectuat cu ajutorul unei fişe-chestionar. În stadiile avansate -
diagnosticarea fenomenelor de bronşită cronică, emfizem, cord pulmonar cronic.
C. Examene de laborator şi paraclinice
- probe funcţionale ventilatorii (PFV) efectuate la începutul şi sfârşitul
programului de lucru (PEF, VEMS) în primele patru zile ale unei săptămâni; se
evidenţiază o scădere a PEF-ului şi a VEMS-ului semnificativă pe parcursul zilei de
lucru. Concomitent cu volumului expirator pe secundă poate să se reducă şi indicele de
permeabilitate bronşică (IPB).
Diagnosticul diferenţial
- boli cronice obstructive ale aparatului respirator (acestea nu prezintă
exacerbări la începutul săptămânii de lucru).

132
Toma I. Medicina muncii

4.2.7. Expertiza capacităţii de muncă


- bolnavilor de bisinoză cu scăderea volumului expirator maxim pe secundă
sub 80% din valoarea iniţială, schimbarea locului de muncă este obligatorie; cei cu
bisinoză în stadiile 2 şi 3 ca şi cei cu bronşită, bronşită asmatiformă şi astm bronşic
declarate boli profesionale pot fi propuşi pentru pensionare;
- persoanele cu bisinoză stadiul 2, chiar în absenţa complicaţiilor, vor fi scoase
din mediul de expunere la pulberi textile vegetale (in, cânepă, sisal etc.) şi vor lucra în
locuri de muncă corespunzătoare;
- bolnavii cu bisinoză stadiile 2 şi 3, complicată cu bronşita cronică, cu
reducerea rezervelor respiratorii, se pot propune pentru încadrare în gradul al III-lea de
invaliditate, lucrând pe locuri de muncă corespunzătoare (a se vedea criteriile de la
bolile respiratorii);
- bolnavii cu bisinoză stadiul 3, cu deficienţă respiratorie accentuată (cu
reducerea rezervelor ventilatorii sub 50% din valorile teoretice şi/sau hipoxemie
arterială) şi/sau cord pulmonar cronic cu decompensări repetate, se pot încadra în gradul
al II-lea de invaliditate;
- bolnavii cu bisinoză stadiul 3, cu deficienţă respiratorie severă (cu reducerea
rezervelor ventilatorii sub 50% din valorile teoretice şi/sau hipoxemie arterială severă)
şi/sau cord pulmonar cronic decompensat ireductibil, se încadrează în gradul I de
invaliditate.

4.2.8. Tratamentul
A. Tratamentul etiologic: întreruperea expunerii la pulbere vegetale, mai
eficace în stadiile incipiente ale bolii, când duce la dispariţia simptomelor.
B. Tratamentul simptomatic
- aerosoli bronhodilatatori: orciprenalină 1,5 mg (spray) - Alupent; fenoterol -
Berotec;
- tratamentul complicaţiilor survenite în evoluţia bisinozei şi a proceselor
infecţioase acute respiratorii şi inflamatorii cronice din sfera ORL.

4.2.9. Profilaxie
A. Măsuri tehnico-organizatorice
- reducerea concentraţiilor de pulberi vegetale la locul de muncă;
- mecanizarea şi etanşeizarea unor operaţii tehnologice - mai ales bataj, carde;
- realizarea unor sisteme de ventilaţie mecanică locală şi generală;
- separarea secţiilor şi atelierelor generatoare de pulberi de restul secţiilor;
- echipament de protecţie adecvat (măşti împotriva pulberilor).
B. Măsuri medicale
a) recunoaşterea riscului de bisinoză la locurile de muncă:
- catagrafierea locurilor de muncă, a profesiunilor expuse şi a muncitorilor (şi
în gospodăriile personale); studii epidemiologice.
b) examenul medical la încadrarea în muncă:
- examenele medicale obişnuite plus probe funcţionale ventilatorii (VEMS)
(examenele medicale profilactice se efectuează conform fişei de noxe din Normele
Generale de Protecţia Muncii, adică Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii
Sociale şi Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 508/933/2002).
Contraindicaţiile medicale: boli cronice ale căilor respiratorii,
bronhopneumopatiile cronice, astm bronşic.
c) controlul medical periodic: anual, examenul clinic general şi probe
funcţionale ventilatorii.

133
Toma I. Medicina muncii

d) educaţia pentru sănătate: pune accent pe conştientizarea necesităţii purtării


măştilor împotriva prafului, a cunoaşterii simptomatologiei şi prezentare la examenele
medicale.

CAPITOLUL 5

NOŢIUNI GENERALE DE TOXICOLOGIE PROFESIONALĂ

5.1, TOXICELE PROFESIONALE

5.1.1. Definiţie
R. Truhaut, renumit profesor de toxicologie la Facultatea de Farmacie din
Paris consideră că toxicologia profesională care studiază interrelaţiile complexe şi

134
Toma I. Medicina muncii

dinamice în cadrul sistemului om-mediu toxic contribuie ca munca să fie inofensivă


pentru viaţă şi să păstreze viaţa pentru muncă.
Toxicul este definit de Fabre şi Truhaut ca fiind o substanţă chimică ce
pătrunde în organism indiferent pe ce cale, fie într-o cantitate relativ mare în doză unică
sau în doze repetate la intervale foarte scurte, fie în cantităţi mici dar repetate în timp,
provocând în mod tranzitoriu sau durabil, tulburări mai mult sau mai puţin grave a uneia
sau mai multor funcţii, putând provoca chiar moartea.
Toxicele profesionale (TP) sunt acele substanţe chimice utilizate sau care apar
în cursul procesului tehnologic şi care, pătrunzând în organismul muncitorilor în timpul
activităţi profesionale, perturbă starea de sănătate şi/sau capacitatea de muncă.
„Utilizate” înseamnă că substanţele sunt cunoscute din reacţiile normale ale
procesului tehnologic;
Care „apar” înseamnă că apar accidental sau ca deşeuri (întâmplător).
Reactivitatea umană s-a dovedit a fi în general nonadaptativă faţă de
substanţele toxice aflate în anumite concentraţii în atmosfera locurilor de muncă.
Intoxicaţia este îmbolnăvirea provocată de un toxic; după împrejurările în care
are loc, intoxicaţia poate fi accidentală, voluntară sau profesională.
Toxicologia este ştiinţa care se ocupă cu studierea substanţelor chimice din
mediul extern, care pot avea acţiune toxică asupra organismului, identificarea, izolarea
şi determinarea lor cantitativă, efectele asupra organismului, mijloacele de prevenire şi
combatere a intoxicaţiilor. Născută iniţial din necesităţi medico-legale, pentru dovedirea
crimei prin otrăvire, toxicologia şi-a extins treptat preocupările în domeniile
farmaceutic, sanitar (toxicele din aer, apă şi alimente) şi industrial.
Toxicologia profesională se ocupă cu etiologia, patogenia, clinica,
diagnosticul, tratamentul şi profilaxia intoxicaţiilor din mediul de muncă (intoxicaţiile
profesionale). Principalele noţiuni generale în toxicologia profesională se referă la
etiologia, patogenia şi tratamentul intoxicaţiilor, riscul toxic şi evaluarea lui, precum şi
limitele de expunere.
Acţiunea toxicului asupra organismului se poate exprima prin apariţia unor
forme clinice de boală, a unor tulburări funcţionale sau modificări biologice critice,
alterarea unor funcţii normale cu caracter permanent sau la intervale de timp variabile
în funcţie de intensitatea expunerii, modificări care exprimă afectarea stării de sănătate
şi capacităţii de muncă.
5.1.2. Etiologia intoxicaţiilor profesionale
5.1.2.1. Clasificarea toxicelor profesionale se face după mai multe criterii:
A. Criteriul tehnologic
- toxice profesionale (substanţe chimice) ce reprezintă materia primă;
- toxice profesionale ce reprezintă produsele finite;
- toxice profesionale intermediare ce se adaugă sau care apar în timpul
reacţiilor chimice sau în cursul transformării materiilor prime în produse finite;
- toxice profesionale ce apar întâmplător, datorită prezenţei lor ca impurităţi în
materia primă, în diverşi reactivi sau folosirii lor din necesităţi momentane (lipsa de
substanţe folosite în mod curent);
- toxice profesionale ce apar ca deşeuri (arderea combustibilului);
- toxice profesionale utilizate drept catalizatori, activatori etc.
B. Criteriul stării de agregare
- substanţe solide: posibilitatea măcinării sau topirii lor: plumb, crom;
- lichide: concentrate sau diluate, volatile sau greu volatile: benzen, anilină,
solvenţi organici;
- gaze: oxid de carbon, oxizi de azot;
- vapori: oxizi de plumb.

135
Toma I. Medicina muncii

C. Criteriul acţiunii asupra organismului


- acţiune generală: iritantă, necrotică, asfixiantă, alergizantă, teratogenă,
cancerigenă;
- acţiune specifică: neurotoxice, hematotoxice, hepatotoxice, nefrotoxice.
D. Criteriul gravităţii efectelor asupra organismului; după experţii OMS şi
Biroului Internaţional al Muncii (BIT) toxicele pot fi:
- nepericuloase, cu efecte reversibile;
- cu efecte fără stare patologică precisă;
- cu efecte de intoxicaţie reversibilă sau ireversibilă, mergând uneori până la
moarte.
E. Criteriul structurii chimice, toxicele pot aparţine diferitelor clase de
substanţe anorganice sau organice.
Structura chimică conferă anumite caracteristici care ţin de grupările chimice,
structura stereochimică, densitatea electronilor, distanţa intramoleculară, greutatea
moleculară, dimensiunea moleculară şi forma moleculelor. Între structura chimică a
unei substanţe organice şi toxicitatea sa există o relaţie, care poate fi stabilită prin
metoda lui Hansch, oferind posibilitatea de a prevedea efectele farmacologice şi toxice
ale unui compus organic, pe baza unei formule care ia în consideraţie proprietăţile
hidrofobice, electronice şi sterice ale moleculelor. ,,Quantitative Multiple Parameter
Approach to Structure-Activity Relationship” (QSAR).
Proprietăţile fizico-chimice care prezintă importanţă pentru riscul toxic sunt:
starea de agregare, mărimea particulelor toxice, starea de ionizare, pH-ul, capacitatea de
hidroliză cu formare de coloizi, volatilitatea, solubilitatea în apă şi grăsimi, conţinutul în
impurităţi, concentraţia în aer şi interacţiunea dintre toxice.
Volatilitatea unui toxic cu cât este mai mare cu atât substanţa chimică este
mai periculoasă; aceasta rezultă de exemplu din calculul toxicităţii bifazice (după
formula lui Lehman), exprimată prin produsul dintre toxicitatea monofazică şi
volatilitatea relativă.
Tetracloretanul, de pildă, are toxicitatea monofazică 9,1 iar volatilitatea
relativă 0,2; rezultă o toxicitate bifazică de 1,8. Cloroformul are toxicitatea monofazică
2,2, iar volatilitatea relativă 6,3; rezultă o toxicitate bifazică de 13,9. Deşi toxicitatea
monofazică a cloroformului este mai mică decât a tetracloretanului, este evident că
volatilitatea mult mai mare a cloroformului duce la creşterea toxicităţii bifazice a
acestuia comparativ cu cea a tetraclormetanului.
Lipofilia uşurează pătrunderea toxicului prin membrana lipidică.
Hidrofilia uşurează difuziunea în apa citoplasmatică. Toxicitatea este
influenţată de raportul de repartiţie lipide/apă (coeficientul Owerton-Mayer), acest
raport trebuind să fie, normal, nici prea mare dar nici prea mic.
Interacţiunea dintre toxice se evidenţiază când la un loc de muncă avem două
sau mai multe toxice; în aceste cazuri acţiunea toxicelor asupra organismului uman
expus se apreciază prin efectul cumulat, prin efectul combinat, prin acţiunea cumulată a
toxicelor profesionale. Acţiunea combinată a noxelor chimice poate fi de trei feluri:
indiferent, sinergică şi antagonică.
Efectul indiferent este atunci când toxicele respective nu se influenţează
reciproc (exemplu dacă avem doua toxice A şi B).
Efectul antagonic când toxicele (A şi B) acţionează în sens contrar, efectul lor
cumulat fiind micşorat, nul sau inversat. Cu alte cuvinte, efectul lor cumulat este mai
mic decât suma efectelor lor luate separat (A+BAB); este cazul, de exemplu, acizilor şi
bazelor.
Efectul sinergic îl întâlnim atunci când toxicele (A şi B) acţionează în acelaşi
sens. Efectul sinergic poate fi de două feluri: aditiv şi de potenţare.

136
Toma I. Medicina muncii

Efectul aditiv sau prin sumaţie se manifestă la substanţele care acţionează


asupra aceluiaşi tip de receptori; efectul cumulat fiind aproximativ egal cu suma
efectelor substanţelor A şi B, adică (A+B=AB); aşa este cazul tetraclorurii de carbon şi
dicloretanul, au efect aditiv.
Efectul aditiv prin potenţare este întâlnit când substanţele acţionează unor
receptori de tip diferit, sau au acelaşi mecanism de acţiune. Efectul cumulat, global este
mai mare decât de suma efectelor luate separat (A+BAB); acţionează în acest sens
cianamida calcică cu alcoolul etilic, sau malationul cu dipterexul, monoxidul de carbon
cu oxizii de azot.
Importanţa practică a cunoaşterii clasificării toxicelor profesionale:
- necesitatea cunoaşterii complete, detaliate a procesului tehnologic;
- cunoaşterea căilor posibile de pătrundere a toxicelor în organism;
- cunoaşterea corectă a factorului etiologic principal şi a factorilor etiologici
favorizanţi.

5.1.3. Patogenia intoxicaţiilor profesionale


Patogenia intoxicaţiilor profesionale poate fi bine înţeleasă dacă este abordată
la nivel molecular, prin prisma toxicologiei moleculare. Mecanismele patogene se
desfăşoară în două faze: toxicochinetică şi toxicodinamică.
A. Faza toxicochinetică cuprinde două categorii de procese, considerate
efecte ale acţiunii organismului asupra toxicelor: distribuţia toxicelor şi metabolismul
lor.
a. Distribuţia toxicelor în organism se referă la pătrundere, absorbţie,
transport, depozitare şi excreţie. Distribuţia este condiţionată de proprietăţile chimice şi
fizico-chimice ale toxicelor, cât şi de structura şi proprietăţile membranelor celulare.
Structura membranelor celulare. Membrana citoplasmatică (de la exteriorul
celulei) şi membranele diferitelor organite celulare (din interiorul celulei) sunt
asemănătoare în ceea ce priveşte conţinutul lor în lipide şi proteine (teoria „unităţii
structurale de membrană”-Robertson). În general membrana conţine 60% proteine şi
40% fosfolipide, însă raportul acesta variază în diferite membrane celulare. Membrana
cuprinde o foiţă bimoleculară de lipide (fosfolipide, glicolipide, colesterol etc.), aşezate
spate în spate, astfel încât capetele lor hidrofilice formează exteriorul şi interiorul
membranei, iar capetele lor hidrofobice sunt orientate în mijlocul membranei. Foiţa
bimoleculară de lipide este încadrată de două straturi monomoleculare de proteine
fibrilare. Deci membrana, cuprinde o zonă centrală hidrofobă, încadrată de două zone
hidrofile, una spre exterior şi alta spre interior, cu grupări polare sau ionizate puternic
hidratate. Membrana, traversată de pori umpluţi cu apă.
Membrana nu reprezintă o structură statică ea putând fi uşor restructurată în
ceea ce priveşte conţinutul în lipide şi proteine, ca şi în ceea ce priveşte funcţionalitatea
porilor.
Difuziunea toxicelor prin membrană este diferită de la un toxic la altul: unele
toxice o traversează uşor, altele mai greu, după o prealabilă dizolvare, iar altele deloc.
Transportul transmembranar are loc prin două feluri de procese:
- procese pasive: difuziune prin pori, difuziune prin dizolvarea toxicului în
constituenţii membranei şi prin difuziune facilitată (favorizată) sau catalizată;
- procese active: transport activ şi prin pinocitoză.
Procesele pasive
Difuziunea prin pori (filtrarea) permite trecerea ionilor şi moleculelor mici
hidrofile, inclusiv apei; porii nu sunt în mod necesar canale fixe, membrana răspunzând
la schimbări de mediu prin deschiderea sau închiderea anumitor pori, a căror
dimensiune variază. În anumite cazuri, suprafaţa internă a porilor poate fi încărcată

137
Toma I. Medicina muncii

electric datorită prezenţei lanţurilor polare ale proteinelor. De aceea porii mici pot fi
foarte selectivi, permiţând doar trecerea ionilor de semn contrar. Cu creşterea
dimensiunii porilor, filtrarea se petrece datorită gradientului osmotic, gradientului de
concentraţie sau presiunii hidrostatice.
Substanţele nepolare străbat uşor membrana datorită liposolubilităţii lor în
stratul lipidic sau se pot acumula în ea.
Difuziunea simplă este o modalitate de transport caracteristică substanţelor
organice neîncărcate electric, stratul lipidic din membrane constituie singura barieră.
Substanţele cu coeficientul mare de repartiţie lipide/apă difuzează cel mai rapid. Viteza
de transport este direct proporţională cu gradientul de concentraţie, o cinetică lineară.
Difuziunea facilitată sau catalizată se face cu ajutorul unei substanţe vector
(cărăuş sau „carrier”), probabil o moleculă proteică („permeaze”).
Procese active
Transportul activ este caracteristic pentru ionii minerali, la care membranele
biologice sunt slab permeabile; este important în absorbţia intestinală, în ce priveşte
toxicele, el este întâlnit mai ales în excreţia renală şi biliară a acestora. Transportul activ
constă din trecerea fluxului de ioni din mediul cu concentraţie mai mică în mediul cu
concentraţie mai mare, deci împotriva gradientului de concentraţie; se realizează cu
ajutorul vectorilor, necesitând un consum energetic, furnizat probabil de ATP (pentru
acest fapt ATP-aza este considerată o enzimă vector).
Endocitoza (pinocitoza şi fagocitoza) reprezintă un caz special de transport
activ, fiind întâlnită în cazul micilor picături sau particule. Acestea sunt aduse în
interiorul celulei prin invaginaţii ale membranei citoplasmatice, care înglobează fluide
extracelulare sau particule care se fixează pe receptorii membranari (pinocitoză),
formând mici vacuole în interiorul celulei, materialul fiind transportat prin celulă sau
digerat în interiorul ei (fagocitoză).
În intoxicaţia profesională, importanţă majoră o reprezintă difuziunea simplă
şi difuziunea facilitată.

5.1.3.1. Pătrunderea toxicelor în organism


În ordinea importanţei lor, în condiţiile activităţii concrete profesionale, căile
de pătrundere sunt:
A. Calea respiratorie:
- marea majoritate a toxicelor profesionale se găsesc în aerul locului de muncă
(pulberi, vapori, gaze), de unde pot fi inhalate permanent;
- suprafaţa mare de absorbţie pe care o oferă plămânul cca 100 m2 (în
inspiraţie profundă), reţeaua de capilare pulmonare de cca 2000 km;
- grosimea membranei alveolo-capilare de numai 0,25-2,5 µm, deci între
mediul extern şi intern este doar un strat subţire de perete alveolar;
- toxicul trece direct în sânge, distribuindu-se în circa 23 secunde în tot
organismul, nu se interpune nici un alt organ specializat pentru metabolizarea şi
biotransformarea toxicului, cum este ficatul pentru calea digestivă. De aceea, datele de
toxicitate pe cale inhalatorie, pentru doze echivalente, sunt în general cu mult mai
ridicate decât în cazul căii digestive.
- buna distribuţie a capilarelor, oferă posibilitatea pătrunderii în mod uniform
decât pe alte căi;
- debitul pulmonar mare, plămânul fiind singurul viscer pentru care debitul de
perfuzie este egal cu debitul cardiac (6-7 l/min.).
Comportamentul gazelor şi vaporilor în aparatul respirator depinde de doi
factori: solubilitatea în apă şi lichide şi reactivitatea chimică a toxicului.
Hidrosolubilitatea are importanţă mai ales la nivelul căilor aeriene superioare, pe când

138
Toma I. Medicina muncii

liposolubilitatea, la nivelul căilor profunde şi alveolelor, cu pătrundere prin membrana


celulară. Absorbţia toxicului în sânge depinde şi de hidrosolubilitatea lui, importantă
pentru gazele şi vaporii inerţi.
Toxicele sub formă de gaze inerte trec din aerul alveolar în circulaţia generală
conform legii lui Henderson şi Haggard (aplicarea specifică a legii lui Henry care se
referă la dizolvarea gazelor în lichide; creşterea mai mare a concentraţiei gazului din
aerul de deasupra unui lichid - aerul alveolar - determină şi o dizolvare mai mare a
acelui gaz în lichidul respectiv - sângele arterial pulmonar). Substanţele intens reactive
(iritante, acizi, baze etc) acţionează prin hidrosolubilitatea lor mai ales la nivelul căilor
aeriene, fără a atinge saturaţia în sânge. Particulele toxice, în afara solubilităţii şi
reactivităţii, dispun şi de capacitatea de a fi pinocitate.
Pătrunderea toxicelor profesionale pe cale respiratorie în condiţiile concrete
ale activităţii profesionale este condiţionată şi de:
- ventilaţia pulmonară;
- circulaţia pulmonară;
- efortul fizic profesional, care influenţează direct factorii anteriori;
- suprafaţa alveolară existentă;
- talia individului.
B. Calea cutanată
Pielea reprezintă o barieră fiziologică faţă de particulele şi moleculele chimice
străine, prevenind pătrunderea acestora în organism. Această consideraţie este pe deplin
valabilă pentru electroliţii anorganici, agregatele moleculare şi moleculele cu greutate
moleculară mare. Pentru aceste substanţe chimice caracteristica de impermeabilitate a
pielii este condiţionată de integritatea morfofuncţională a celor trei straturi ce interferă
cu pasajul transcutan al moleculelor:
1. stratul de emulsie lipide-apă, cu pH acid (4,5-6), eliberat de celulele
keratinizate, glandele sebacee şi sudoripare, strat care furnizează pătrunderea
substanţelor liposolubile (pesticide, nitro- şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor aromatice),
dar poate tompona bazele slabe (fenoli, crezoli, amine etc.). Acest strat este uşor
denaturat prin detergenţi, solvenţi organici sau hidrocarburi;
2. stratul granular, situat sub cel keratinizat, alcătuit din celule dens
aglomerate şi strâns unite. Este aproape impermeabil pentru substanţele hidrosolubile,
dar permeabil pentru substanţele nepolare liposolubile. Integritatea sa poate fi alterată
de o serie de agenţi chimici, ca de exemplu dimetilsulfoxidul;
3. câmpul electric negativ orizontal, aflat tot la acest nivel, care se opune
penetraţiei substanţelor cationice.
Substanţele liposolubile neionizabile, cum ar fi tetraclorura de carbon sau
anilina, penetrează tot atât de uşor pielea, ca şi alte căi de absorbţie cu mai puţine
mecanisme de protecţie. Cităm câteva particularităţi ale căii cutanate:
- valabilă pentru toxicele în stare lichidă, dar uneori şi pentru gaze sau vapori
(HCN, H2S);
- suprafaţa de absorbţie este mai mică (normal tegumentele mâinii, ale
braţelor, feţei, picioarelor şi gambelor sunt de cca 0,25 m2 faţă de întreaga suprafaţă
tegumentară de 1,5 m2;
- toxicele profesionale pentru a traversa bariera cutanată trebuie să fie lipo- şi
hidrosolubile;
- solvenţii utilizaţi; exemplu, dimetilformamida favorizează absorbţia
transcutană a diverselor substanţe dizolvate în acest solvent.
Integritatea morfofuncţională a tegumentelor limitează în multe cazuri
pătrunderea substanţelor toxice, dar pesticidele organo-fosforice, nitro- şi aminoderivaţii
hidrocarburilor aromatice, tetraetilul de plumb, solvenţii organici cloruraţi pătrund şi

139
Toma I. Medicina muncii

prin tegumentele intacte. Absorbţia prin piele este condiţionată şi de concentraţia


substanţelor chimice la suprafaţa cutanată.
Pătrunderea toxicelor profesionale pe cale cutanată în condiţiile reale ale
activităţii profesionale este condiţionată şi de existenţa unor mici excoriaţii ale pielii,
vasodilataţie cutanată datorită microclimatului cald, spălarea tegumentelor cu solvenţi
organici care înlătură filmul lipidic protector (tabelul nr.10).
Contactul cu mucoasa conjunctivală a unor noxe chimice, în special a
substanţelor lipofile (de exemplu, pesticide organofosforice) poate să ducă la absorbţia
unor cantităţi suficiente pentru a produce efecte sistemice.
C. Calea digestivă
Tractul digestiv are variate posibilităţi de absorbţie, la diferitele sale nivele,
începând de la nivelul mucoasei bucale (alcooli, aldehide, cetone, cianuri, arsine şi
derivaţi organici de arsen, nitroderivaţi, pesticide organofosforice etc.) până la nivelul
mucoasei rectale (paraldehidă, barbiturice).
Cea mai importantă zonă de absorbţie este, însă, mucoasa intestinului subţire,
datorită următoarelor caractere:
- dimensiunile reduse ale mucoasei unistratificate;
- contactul intim cu vasele capilare şi cu chiliferul vilozităţilor intestinale;
- motilitate digestivă;
- suprafaţă mare de contact;
- pH-ul apropiat de cel fiziologic;
- acţiunea unor enzime din tractul gastro-intestinal asupra substanţelor
chimice.
- conţinutul chimului intestinal în substanţe emulgatorii.
În concluzie, calea digestivă în patologia profesională nu trebuie neglijată
deoarece prezintă:
- rol minor, dar nu de neglijat;
- este reprezentată de cavitatea bucală, stomac, intestinul subţire;
- toxicele ajung aici prin mari carenţe în comportamentul igienico-sanitar
(fumatul şi mâncatul la locul de muncă cu mâinile murdare, consumul de alimente sau
băuturi contaminate cu toxicul prin păstrarea lor în atelierul de lucru etc);
- absorbite, trec obligatoriu prin ficat (funcţie antitoxică).
Ficatul, organ cu funcţie majoră de detoxifiere metabolică, este ultima barieră
înaintea distribuirii toxicului în circulaţia sistemică. Şuntarea ficatului, la bolnavii
cirotici, prin anastomoze portocave, are ca efect accelerarea distribuţiei toxicului,
creşterea concentraţiilor sanguine şi accentuarea toxicităţii lor.
Pentru penetrabilitatea prin mucoasa digestivă, de mare importanţă este gradul
de liposolubilitate a substanţei, iar pentru toxicele hidrosolubile, proporţia formei
neionizate, absorbabile. În cazul substanţelor polare, liposolubile, prezenta de factori
emulsionanţi de tipul sărurilor biliare şi a esterilor colesterolului, accelerează net
procesul de absorbţie digestivă. La fel acţionează alcoolul şi ceilalţi solvenţi organici.
Procesul de reabsorbţie poate fi, de asemenea, accelerat de prezenţa lipidelor în
conţinutul alimentelor din intestin.
De aceea este contraindicat administrarea de lapte, ulei sau purgative uleioase
în intoxicaţiile acute cu substanţe liposolubile (exemplu pesticide orgonofosforice etc.),
deoarece atât grăsimile cât şi albuminele (din lapte de pildă) din constituţia lor pot
constitui factori vehiculanţi sau emulgatori.
În cazul pătrunderii toxicului în organism pe cale digestivă înlăturarea
contactului cu toxicul, trebuie să respecte anumite precauţiuni şi anume:
- lavajul gastric trebuie efectuat cu aspiraţie concomitentă; altfel toxicele
lichide sau sub formă de emulsie sunt favorizate în depăşirea pilorului;

140
Toma I. Medicina muncii

- alcalinizarea lichidului din lavajul gastric, atunci când este contraindicată,


poate neutraliza complet aciditatea gastrică şi favoriza creşterea proporţiei de substanţă
neionizată a bazelor slabe (alcaloizi, amine, stricnină etc.) fracţiune rapid resorbită;

Tabelul nr.10
Noxe profesionale cu pătrundere cutanată

Clasa Substanţa Efecte majore


0 1 2
Acizi Acid formic Şoc, convulsii, comă
Acid azotic Necroză
Acid clorhidric Şoc algic
Acid fosforic
Acid sulfuri

Alcooli Alcool etilic Ulceraţii, hepatotoxic


Alcoolmetilic (metanol) Tulburări vizuale

Acid cianhidric şi compuşi Acid cianhidric acrilo- Comă, convulsii, stop respiratot
cianici nitrilul
Clorura de cianogen Insuficienţă respiratorie
Acetocianhidrina

Cloraţi Cloraţi de Na, K şi amoniu Ulceraţii, şoc algic


Inflamabilitate spontană
Compuşi organici ai Acetat de fenilmercur Necroze
mercurului Borat de metilmercur Tremor
Clorură de etilmercur Convulsii
Clorură de metilmercur Intoxicaţie cronică
Clorură de dietilmercur
Hidroxid de etilmercur
Iodură de etilmercur
Nitrat de metilmercur
Oleat de fenilmercur etc.

Solvenţi organici halogenaţi Cloroform Obnubilare


Clorura de vinil Necroză
Tricloretilena Şoc
Tricloretanul Comă
Dicloretilena Hepatonefrotoxicitate
Tetraclorura de carbon
Clormetani
Cloropentafluoroetanul
Cloropilena
Nichel carbonil Clorobenzenul
Necroză, ulceraţii, hepatonefro-
toxicitate

0 1 2

141
Toma I. Medicina muncii

Pesticide Organofosforice (Etilparation, Tremor, bronhospasm, convulsii,


Malation, mioză, edem pulmonar,
Parathion etc.) bradicardie, comă, insuficienţă
cardiacă
Compuşii organici ai Tetraetilul de plumb Neurotoxic, confuzie, delir, comă,
plumbului nefrotoxic
Nitro- şi aminoderivaţi ai Anilina Methemoglobinemie
hidrocarburilor aromatice Clornitrobenzen Convulsii
Dimetilanilină Comă
Dinitrobenzen Insuficienţă cardio-
Dinitrat de etilenglicol Respiratorie
Dinitrocrezoli
Dinitrofenoli
Nitrobenzen
Fenilhidroxilamină
Nitrat de metil
Nitroglicerină
Toluidină
Xilidină
Nitroanilină
Pentaclorofenaţi

- lipsa alcalinizării lichidului de lavaj gastric în cazul ingestiei de acizi slabi


(acid salicilic, acid picric, pesticide organofosforice ş. a.), creşte fracţiunea solvită
neionizată şi, implicit, resorbţia substanţei.
Importanţa practică a cunoaşterii căilor de pătrundere a toxicelor:
a) profilactic:
- necesitatea reducerii concentraţiei toxicelor sub concentraţiile admisibile
(calea respiratorie);
- purtarea echipamentului de protecţie cutanată şi respiratorie (mănuşi, măşti);
- respectarea regulilor de igienă: spălarea mâinilor înainte de luarea mesei,
interzicerea păstrării alimentelor şi servirii mesei la locul de muncă, a fumatului, cu
mâinile murdare, recomandarea de alimente bogate în pectine (calea digestivă).
b) terapeutic:
- întreruperea imediată a căilor de pătrundere a toxicelor profesionale:
* scoaterea imediată din mediul toxic (dacă toxicul a pătruns pe cale
respiratorie);
* spălarea minuţioasă a tegumentelor (calea cutanată);
* provocarea de vărsături, plus spălătură gastrică (calea digestivă).

5.1.3.2. Factori de condiţionare a absorbţiei şi acţiunii toxicelor


profesionale
- genetici: carenţe enzimatice de glucozo-6 fosfat dehidrogenază în cazul
substanţelor methemoglobinizante. Capacitatea de acetilare a aminelor aromatice şi
derivaţilor de hidrazine este sub control genetic. La persoanele la care capacitatea de
acetilare este diminuată poate să apară o neuropatie periferică în tratamentul cu
izoniazidă (Cohen şi Weber)
- fiziologici: vârstă, sex (absorbţia de cadmiu şi plumb este mai mare la femei
decât la bărbaţi; biotransformarea substanţelor chimice este mai rapidă la bărbaţii adulţi
decât la femei), stări fiziologice particulare (perioada de creştere, de maturitate,
oboseală, transpiraţia extremă etc.), greutatea corporală (clorura de metilen are o rată de

142
Toma I. Medicina muncii

reţinere în organism proporţională cu masa ţesutului adipos);


- patologici: disfuncţii hepatice (afectarea hepatică este însoţită de reducerea
capacităţii de metabolizare – biotransformare, excreţie – a substanţelor nocive), renale,
corticosuprarenale, tiroidiene etc.;
- comportamentali: deprinderi eronate de muncă: alimentaţie, consumul de
tutun, alcool etc.;
- factori ambientali profesionali: disconfortul termic, efortul fizic crescut,
asocierea de toxice etc.

5.1.3.3. Circulaţia toxicelor în organism


Transportul toxicelor în organism se face sub formă de molecule sau ioni, prin
sânge şi mai puţin prin limfă. Unele toxice sunt hidrolizate, sau polimerizate sub formă
de particule coloidale.
- răspândirea se face în întregul organism prin circulaţia generală în cca 60
secunde;
Circulaţia toxicelor în organism se face diferit:
- legat de hematii: plumbul anorganic, mercurul organic, cromul hexavalent şi
cesiul; şi alte toxice au afinitate pentru eritrocite: monoxidul de carbon pentru hem,
arsenul pentru globină;
- liber sub formă de gaze şi vapori dizolvate în lichidul plasmatic (alcool
metilic), ca particule nedisociate, fie fixate pe proteinele plasmatice: albumine,
globuline, fibrinogen (mercurul anorganic, benzenul, dieldrinul ş.a.), prin formare de
complexe cu acizi organici (lactic, glutamic sau citric), prin chelare de către anumiţi
constituenţi ai plasmei.
Dintre proteinele plasmatice, albumina este cel mai important mijloc de
transport al toxicelor, prin formarea de legături de diferite tipuri cu cationi, anioni sau
molecule neutre ale toxicelor (prin forţe Van der Walls), atracţie de ioni, asociere între
grupe polare şi nepolare, punţi de hidrogen şi legături covalente.
Moleculele mici, ionii unor metale (cupru, zinc, fier) şi toţi coloizii, se pot
lega de globulinele alfa şi beta, ca şi de moleculele foarte mici de fibrinogen, iar
substanţele lipofile, de lipoproteine.
Metalele alcalinoteroase, metalele rare şi anumite elemente grele, pot forma
complexe cu acizii organici, complexe care sunt difuzibile şi deci uşor de eliminat din
ţesuturi şi organe.
Anumiţi ioni sunt legaţi de chelanţi naturali. Între proteinele plasmatice şi
eritrocite poate apare o competiţie pentru legarea anumitor substanţe chimice. Afinitatea
mare a unor toxice pentru constituenţii sângelui poate explica persistenţa uneori
îndelungată a lor în organism.

5.1.3.4. Distribuţia şi depozitarea toxicelor în organism


Distribuţia toxicelor în organism este influenţată de concentraţia toxicului în
sânge, debitul sanguin local, capacitatea de penetrare prin membranele celulare şi de
afinitatea toxicului pentru diferite situs-uri de legătură. O anumită fracţiune din toxic îşi
exercită acţiunea la nivelul receptorilor, iar o alta se poate depozita provizoriu în
anumite ţesuturi. Pot exista mai multe forme de distribuţie şi depozitare:
- unele se distribuie uniform în toate ţesuturile: cationi de litiu, cesiu sau
rubidiu sau cu anioni de clor, crom, poloniu;
- depozitarea este în funcţie de proprietăţile fizico-chimice ale toxicului şi
ţesuturilor, de irigaţia ţesuturilor; substanţele liposolubile (benzen) se depozitează în
ţesuturile bogate în lipoizi: sistem nervos, măduvă osoasă, ţesut adipos, glande
endocrine ş.a.;

143
Toma I. Medicina muncii

- există şi o depozitare selectivă în anumite organe: (arsenul în ficat, mercurul


anorganic în creier) şi ţesuturi (plumbul în oase);
- depozitare în sistemul reticulo-endotelial, ca în cazul coloizilor;
- depozitarea în oase: unele elemente uşoare, metale alcalineteroase şi anumiţi
coloizi, prin schimb ionic cu calciu (din hidroxiapatită), cu anioni fosfat, OH ş.a.
Este important de cunoscut circulaţia şi depozitarea toxicelor profesionale
pentru alegerea metodelor de analiză în ser, plasmă, hematii, sânge total etc. şi explică
acţiunea toxică selectivă la nivelul unor sisteme şi organe (organe ţintă).

5.1.3.5 Biotransformarea toxicelor profesionale


Biotransformarea (metabolizarea) toxicelor profesionale reprezintă totalitatea
proceselor biochimice şi biofizice pe care le suferă toxicele profesionale în organism.
Este un proces fiziologic deosebit de complex cu o amplă participare enzimatică
(esteraze, citocromoxidaze, aminooxidaze, reductaze, citocromul P -450 etc.), prin care
toxicele profesionale sunt transformate în metaboliţi în general, mai puţin toxici cu un
grad mai crescut de ionizare şi mai uşor eliminaţi din organism. Acest proces evoluează
în două faze:
Faza I
Au loc trei reacţii principale: oxidare (paration-paraoxon), reducere
(nitroderivaţi-hidroxilamină), hidroxilare (degradarea butiraţilor în alcool). Cel mai
frecvent proces este oxidarea, aceasta poate fi însă concomitent cu unul sau cu ambele
celelalte procese; pentru un anumit toxic, dominant rămâne însă un anumit mecanism.
Rezultă trei serii de metaboliţi:
a) metaboliţi mai toxici sau tot aşa de toxici ca toxicul iniţial absorbit (ex.
alcoolul metilic prin oxidare se transformă în acid formic, formaldehidă; benzenul în
fenoli şi difenoli);
b) metaboliţi netoxici sau mai puţini toxici decât toxicul iniţial (alcoolul etilic
prin oxidare se transformă în apă şi dioxid de carbon);
c) metaboliţi care posedă radicali activi (-OH, -COOH, -SH, -NH2) şi pot
astfel intra în reacţie cu o serie de substanţe întâlnite în faza a II-a a procesului de
biotransformare (benzenul trece în fenol, care posedă radicalul activ OH şi astfel se
poate conjuga cu acidul glucuronic - produs netoxic glucuronoconjugat şi eliminat astfel
din organism.
Transformările au loc cel mai adesea la nivelul reticulului endoplasmatic
microzomal.
Faza II
În această fază au loc patru reacţii principale: conjugare, sinteză, metilare,
acetilare prin care gruparea reactivă din faza I se combină cu substanţele pe care le
furnizează organismul: hidraţi de carbon (acidul glucuronic), aminoacizi (cisteina,
metionina, glicocol), sulful anorganic.
Enzimele care asigură aceste reacţii (glucuronoconjugare-fenol-,
sulfoconjugare-mercur-, glicocolconjugare-acizi-, acetilare-amine aromatice-, metilare-
arsen- etc.) au nevoie şi de participarea unor nucleotide intermediare.
Cea mai răspândită reacţie este glucuronoconjugarea, acidul glucuronic fiind
sintetizat mai ales din glicogen, în microsomii hepatici, din reacţie rezultând glicuronide
polare şi hidrosolubile, uşor excretabile.
Grupările OH libere din monoalcooli şi fenoli, precum şi carboxilii fixaţi pe
nucleul aromatic, carbociclu sau carbonul terţiar formează O-glicuronide.
Grupările SH duc la formare de S-glicuronide, iar grupările NH2 formează N-
glicuronide.
Sulfoconjugarea detoxifică în special oxidrilul fenolic (alcoolic), aminele

144
Toma I. Medicina muncii

aromatice, tiofenolii (tioalcoolii) cu formare de sulfaţi, sulfonaţi, tiosulfaţi. Sulful


provine din metionină, cisteină, şi în mică măsură din sulful mineral. Sulfoconjugaţii
sunt puternic acizi, uşor excretabili. Conjugarea se mai poate face: cu acidul
mercapturic, compusul final fiind uneori mai toxic dar mai rapid excretabil; cu
glicocolul, cu care se combină de pildă acidul benzoic, formându-se acid hipuric; cu
glutamina.
Acetilarea este conjugarea specifică compuşilor cu grupări aminice (amine
aromatice), are loc în celulele sistemului reticuloendotelial.
Metilarea se face pe unii metaloizi minerali ca arsen, seleniu sau telur sau pe
grupări OH ale unor acizi fenolici.
Transulfurarea ionului cian duce la formarea de tiocianat netoxic şi
excretabil.
Procesele de biotransformare din această fază au loc în diferite organe şi
ţesuturi dar în principal în ficat (în reticulul endoplasmatic al celulelor hepatice), rinichi
(conjugarea mercapturică), celulele sistemului reticulo-endotelial (acetilarea), intestin,
plămâni, tegumente.
Bilanţul general al biotransformării toxicelor profesionale este detoxifierea
organismului.

5.1.3.6. Eliminarea toxicelor profesionale din organism


Eliminarea depinde de proprietăţile toxice, de concentraţiile şi de legăturile
lor în diferite compartimente ale organismului; poate exista un schimb rapid sau unul
lent. Schimbul rapid, reprezentând circa 30% din totalul schimbului, are loc în cazul
plasmei şi lichidelor organismului, iar schimbul lent în cazul ţesutului adipos, rinichilor,
fluidului celular, sistemului osos şi organelor în general. În ordinea descrescândă a
ponderii lor, căile de eliminare a toxicelor sunt: rinichii, bila, aerul expirat, intestinul,
saliva, laptele matern, tegumentele, părul, placenta.
Căile principale de eliminare
- calea renală - se elimină toxice sub formă nemetabolizată sau metabolizată
(Pb, Hg, Cr, fenoli etc.). Eliminarea se realizează prin filtrare glomerulară, transport
activ şi difuziune pasivă tubulară. La nivel glomerular, se produce un ultrafiltrat
plasmatic care conţine substanţe nocive şi metaboliţii lor a căror concentraţie este în
funcţie de nivelul din plasmă; complexele în care sunt incluse şi substanţele chimice
prin diverse procese de disociere devin filtrabile. Transportul activ este întâlnit la
nivelul tubilor proximali pentru anionii acizi şi cationi bazici organici, iar difuzia pasivă
la nivelul tubilor distali pentru toxicele liposolubile şi cu molecule mai puţin polare.
Eliminarea renală este influenţată de afinitatea plasmatică a toxicului, pH-ul urinar şi
integritatea funcţiei renale. Această cale este importantă prin cantitatea eliminată şi prin
uşurinţa de recoltare a urinei în vederea analizării ei.
Calea digestivă (bucală, biliară şi intestinală): As, Pb, Hg, Ni (în special
metale grele);
- calea biliară, este a doua cale de eliminare ca importanţă, fiind utilizată de
substanţele puternic polare, compuşii cu greutate moleculară peste 300-400,
combinaţiile anionice şi cationice ale toxicelor, legate de proteinele plasmatice;
eliminarea se face prin transport activ. Compuşii care prin hidroliză dau naştere la
produşi mai puţin polari, sunt uşor resorbiţi în intestin (circulaţia entero-hepatică);
- calea respiratorie: prin aerul expirat se elimină vaporii, gazele (CO, H2S),
metaboliţii gazoşi, sau prin covorul rulant mucociliar (pulberile care nu sau solubilizat).
Căile secundare de eliminare
- tegumente şi fanere: calea cutanată utilizează transpiraţia ca mijloc de
eliminare a unor toxice (metale grele); prin păr se elimină unele metale grele (plumb,

145
Toma I. Medicina muncii

arsen, titan, cadmiu), arsenul ş.a.


- calea salivară - metale grele: Pb, Cu, Hg, As, Cd difuziunea fiind pasivă;
- calea intestinală este minoră. Compuşii chimici ionizaţi la pH-ul intestinal
(5,3) difuzează din plasmă în intestin în funcţie de gradientul de concentraţie.
- laptele matern - substanţele liposolubile: metale grele (plumb, arsen,
mercur), pesticide, solvenţi organici şi metaboliţii lor;
- calea transplacentară: gaze şi lichide volatile (alcool, eter), substanţe
hidrosolubile (săruri de Pb şi alte metale grele), unele substanţe liposolubile (benzen,
benzină etc.). Eliminarea se face prin difuziune pasivă şi activă.
Importanţa practică a cunoaşterii căilor de eliminare a toxicelor profesionale:
- diagnostică: determinarea concentraţiei toxicelor profesionale în urină, aer
expirat, fanere;
- profilactică: cunoaşterea nivelului fiziologic al căilor de eliminare şi
urmărirea periodică a funcţionalităţii acestora - la încadrare şi control medical periodic,
mai ales funcţia renală, interzicerea lucrului în mediul toxic a femeilor gravide şi care
alăptează.

B. Faza toxicodinamică cuprinde mecanismele de acţiune alee toxicelor


asupra organismului, mecanisme intim cunoscute doar pentru puţine toxice. Principalele
mecanisme sunt: mecanismele enzimatice, mecanismul de alterare a unor constituenţi
celulari, mecanism imunologic, mecanism neuroreflex, mecanism neuroendocrin.

5.1.3.7. Mecanismele de acţiune a toxicelor profesionale


Studiile privind toxicitatea unor substanţe chimice au stabilit modalităţile de
acţiune chimice şi biologice sale acestora, s-au definit mecanismele de acţiune,
structurile morfgologice afectate iniţial (efectele critice) responsabile de perturbările
fiziologice şi anatomopatologice observate în timpul intoxicaţiei.
A. Mecanismele enzimatice primare se întâlnesc în cazul mai multor toxice,
rezultatul fiind inhibarea sau stimularea enzimatică.
Inhibiţia enzimatică este mai frecventă; ea poate fi reversibilă sau ireversibilă,
specifică sau nespecifică; toxicul profesional inhibă acţiunea unor enzime necesare
metabolismului celular, producând o scădere a acestuia sau chiar distrugerea celulelor.
Inhibiţia enzimatică se poate produce prin:
a) combinarea directă a toxicului cu radicalul activ al enzimei:
- Pb, Hg se combină cu radicalul tiol (SH) al unor enzime (codehidraze);
- ionul cian (CN) se combină cu radicalul activ din citocromoxidază;
- organofosforicele produc o inhibiţie specifică enzimatică prin competiţie cu
substratul (acetilcolina) pentru centrii activi ai acetilcolinesterazei;
- fluorul - cu radicalul activ din fosfoglucomutază etc.
b) chelarea de către toxic a unor oligoelemente (Zn, Cu, Mg, etc.) absolut
necesare funcţionării sistemelor enzimatice (sechestrarea sau eliminarea lor):
ditiocarbamaţii şi tiazolidonele provenite din biotransformrea sulfurii de carbon care
chelează zincul;
Stimularea enzimatică (inducţia enzimatică) a fost demonstrată doar la
bacterii şi ciuperci. Poate fi exemplificată prin:
- sinteza letală: o enzimă poate acţiona asupra toxicului pătruns în organism şi
să producă un metabolit mult mai toxic, capabil de a distruge celula în care s-a sintetizat
(fluoroacetatul de sodiu, din rodenticide intră în ciclul Krebs şi-l blochează în urma
trecerii în fluorocitrat). Sinteza letală face parte din mecanismele de interferenţă cu
căile metabolice vitale, grup care include şi acţiunea antimetabolică a unor toxice care
interferă cu vitaminele, coenzimele, aminoacizii, pirimidina sau purina. Efectele pot fi

146
Toma I. Medicina muncii

multiple: inhibarea catabolismului şi stocarea catecolaminelor (implicate sunt MAO şi


OCMT-catecolamino-O-metiltransferaza); prin distrugerea de vitamine; competiţia între
ioni; decuplarea fosforilării oxidative (ca în cazul dinitrofenolilor); interferenţa cu
fluxurile ionice (pesticidele organoclorurate); producerea de alchilări (iperită,
nitroamine); declanşarea de procese cancerigene.
B. Mecanism de alterare structurală a unor constituenţi celulari: în mod
special interesează acizii nucleici (ARN, ADN), care, datorită echipamentului lor
informaţional pot produce modificări cromozomiale, cu consecinţe mutagene sau
teratogene.
C. Mecanism prin interferarea sistemelor imunitare. Acest mecanism este
consecinţa interferenţei substanţelor chimice cu sistemul imunitar, reacţii ce se pot
grupa în trei categorii: imunodepresie, imunostimulare şi răspuns anormal în bolile
alergice.
Imunodepresie: toxice industriale (hidrocarburi aromatice policiclice etc.),
azbest ş.a. exercită o acţuine imunodepresivă cu creşterea riscului la infecţie şi cancer.
Este posibil ca această acţiune să favorizeze iniţierea unor maladii autoimune prin
interferenţa activităţii limfocitelor T supresoare.
Imonostimulare: acţiune la nivelul sistemului reticuloendotelial şi prin
mecanisme nespecifice interferează cu metabolismul hepatic al substanţelor chimice.
Apariţia unor afecţiuni poate fi prezentă prin imunostimularea mecanismelor autoimune
(aplazia medulară).
Mecanismul alergic: comportarea toxicului ca un alergen sau mai ales ca o
haptenă (Cr, Ni, răşini epoxidice etc.). Bolile alergice sunt rezultatul unui răspuns imun
anormal, clasificat în patru tipuri de hipersensibilitate (clasificarea lui Gell şi Coombs).
D. Mecanism nervos-reflex: prin excitarea terminaţiilor nervoase în mod
anormal determină o serie de reflexe motorii, secretorii, vasculare, cu consecinţe în
funcţia organului respectiv (gazele iritante etc.).
E. Mecanism neuroendocrin: lezarea funcţională sau organică, a sistemului
nervos central sau endocrin, cu rol important în coordonare şi control, cu implicarea de
pildă a suprarenalei, hipofizei şi hipotalamusului în cazul tetraclorurii sau sulfurii de
carbon .
F. Mecanism prin interferenţa cu transportul şi utilizarea oxigenului
- acţiunea asupra hemoglobinei: monoxidul de carbon formează
corboxihemoglobina, iar nitro- şi aminoderivaţii hidrocarburilor aromatice
methemoglobina, cu scăderea cantităţii de oxigen transportată;
- ionul CN acţionează cu citocromoxidaza şi blochează respiraţia celulară
(mitocondrială), împiedicând astfel utilizarea oxigenului.

5.1.4. Relaţia expunere-efect şi relaţia expunere-răspuns


A. Relaţia expunere-efect
Relaţia care există între expunerea la un toxic profesional şi gravitatea unui
efect definit cantitativ la un individ: creşterea acidului delta-aminolevulinic la un
muncitor expus la plumb.
Depinde de: concentraţia substanţei în zona de muncă, durata de expunere,
variabilitatea individuală, condiţiile locale etc.
B. Relaţia expunere-răspuns
Relaţia care există între expunerea la un toxic profesional şi numărul relativ
de persoane procentual, care într-un grup expus prezintă un anumit efect, definit
cantitativ; exemplu: din 100 muncitori expuşi la plumb, câţi prezintă creşterea acidului
delta-aminolevulinic peste limita normală.
Relaţia poate fi:

147
Toma I. Medicina muncii

- lineară - răspunsul este direct proporţional dozei (benzen);


- nonlineară - răspunsul nu este direct proporţional dozei (CO);
- totul sau nimic - când un singur prag de doză trebuie să fie atins pentru a
exista un răspuns (plumb anorganic).
Deci, relaţia „expunere-efect” se referă la modificările ce apar la un individ
expus la un toxic profesional, iar relaţia „expunere-răspuns” se referă la procentul de
persoane ce prezintă aceste modificări la un grup de indivizi expuşi acelui toxic.

5.1.5. Indicatori de expunere şi efect biologic


A. Indicatori de expunere
a. toxicul respectiv în umorile organismului (sânge, urină etc.);
b. metaboliţii unor toxice în umorile organismului (sânge, urină etc.).
B. Indicatori de efect biologic
a. modificări de constante biochimice sau hematologice, produse sub acţiunea
toxicelor: anemie (benzen, plumb etc), hematii cu granulaţii bazofile (Pb), hematii cu
corpusculi Heinz (nitro- şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor aromatice);
b. modificări ale unor sisteme enzimatice (scăderea activităţii
acetilcolinesterazei în intoxicaţia cu pesticide organofosforice, inhibarea activităţii
ALA-dehidrazei în intoxicaţia cu Pb);
c. modificări radiologice: pulmonare (pneumonie chimică), osoase (intoxicaţie
cu fluor);
d. modificări ale funcţiei unor aparate, sisteme şi analizatori, determinate prin
audiometrie, probe funcţionale respiratorii, electromiograma etc. în cazul expunerii
profesionale sulfură de carbon etc.

5.1.6. Limite de expunere


Această noţiune caută să înlocuiască noţiunea de concentraţie maximă
admisibilă utilizată încă în ţara noastră.
Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Solidarităşii Sociale şi Ministrului
Sănătăţii şi Familiei nr. 505/933/2002 Normele Generale de Protecţia Muncii conţin
„concentraţiile admisibile de substanţe toxice în atmosfera zonelor de muncă.
În manualele de lucrările practice sunt tratate noţiunile privind concentraţia
admisibilă pe 8 ore (medie), concentraţia admisibilă pe 15 minute (de vârf), calculul şi
încadrarea normativă.
Compararea concentraţiilor de toxic real găsite la locul de muncă cu
concentraţiile admisibile medii sau de vârf, se exprimă fie procentual (cu cât la sută a
depăşit concentraţia admisibilă medie sau de vârf) sau de câte ori a depăşit aceste
concentraţii.
În unele ţări determinările de gaze şi vapori se exprimă în părţi per milion
(ppm), care reprezintă unităţi de volum gaz la un milion volume de aer corectat la 25 gr
Celsius şi 760 mm Hg.
Transformarea ppm în mg/mc se face utilizând formulele:

24,45 x mg/mc
ppm  ;
M
în care M = greutatea moleculară a substanţei toxice considerate.

ppm  M
mg/mc 
24,45

148
Toma I. Medicina muncii

Cu cât concentraţia în aer şi solubilitatea în sânge şi ţesuturile vii a unui gaz


sau vapori sunt mai ridicate, cu atât este mai mare absorbţia substanţei în organism.

5.1.7. Toxicitatea şi riscul toxic


Prin toxicitate se înţelege gradul de incompatibilitate a unui toxic cu viaţa
unui organism.
Riscul toxic este posibilitatea ca un toxic să producă intoxicaţii, depinzând de
toxicitate şi de alţi factori.
Toxicitatea unei substanţe depinde de caracteristicele sale chimice şi fizico-
chimice, fiind strâns legată de mecanismele de acţiune ale toxicului şi poate fi stabilită
prin toxicometrie, la animalul de experienţă.
Toxicitatea unei substanţe se exprimă prin parametrii de toxicitate, cei mai
importanţi fiind:
- doza sau concentraţia letală 50 (DL 50), care omoară, în condiţii stabilite,
50% din animalele de experienţă (vezi pesticidele);
- pragul de efect acut integrat, bazat pe aprecierea stării de sănătate a
animalelor;
- pragul de efect acut specific, bazat pe aprecierea stării unui sistem, organ,
ţesut sau a unor celule;
- indicele de cumulare sau pragul de efect cronic, prin expunere repetată.
Se pot stabili şi parametri derivaţi: zonele de efecte acute, specifice sau
cronice, coeficientul de intoxicaţie potenţială prin inhalare, coeficientul de siguranţă şi
altele.
Riscul toxic este în funcţie de trei factori: caracteristicele toxicului,
particularităţile organismului şi factorii de mediu.
Pentru a putea stabili corect diagnosticul, tratamentul şi profilaxia intoxicaţiei
cu o anumită substanţă, trebuie cunoscuţi şi factorii etiologi secundari sau favorizanţi
care pot aparţine de organismul uman şi de mediul de muncă.
Factorii care ţin de organismul uman:
- specia;
- vârsta (fetusul, nou-născutul şi persoanele vârstnice sunt mai sensibili, din
cauza capacităţii mai scăzute de detoxifiere a organismului);
- sexul, femeia fiind mai sensibilă, mai ales în perioada de sarcină, atât din
cauza scăderii citocromului P450, enzimă importantă în eliminarea toxicului, cât şi
creşterii progesteronului, care scade nivelul enzimelor cu rol în detoxifiere;
- starea psihică; stările patologice, mai ales hepatice şi renale;
- starea alimentaţiei şi nutriţiei şi ritmul circadian;
- factorii genetici (deficitul de glucozo-6-fosfatdehidrogenază creşte de
exemplu sensibilitatea la intoxicaţia cu nitro- şi aminoderivaţi ai hidrocarburilor
aromatice).
Factorii care aparţin mediului de muncă cei mai importanţi sunt:
- temperatura aerului, care creşte volatilitatea lichidelor toxice, influenţând
uneori şi metabolizarea unor noxe chimice;
- umiditatea aerului, care poate modifica unele caracteristici de toxicitate;
- curenţii de aer, care pot transporta gazele, vaporii sau pulberile toxice de la
o zonă la alta;
- zgomotul, care poate influenţa metabolizarea;
- disconfortul ambiental prin cumulul mai multor factori ş.a.

149
Toma I. Medicina muncii

CAPITOLUL 6

INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU METALE ŞI COMPUŞII LOR

6.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PLUMB

Saturnismul este una dintre principalele boli profesionale cunoscute


(colica saturnină a fost descrisă de Hipocrate în sec. al II-lea î.e.n.), ocupând un loc
important în patologia profesională, datorită multiplelor utilizări ale plumbului în
industrie.

6.1.1. Etiologie
A. Factorul etiologic principal: plumbul (Pb).
Plumbul este un metal alb-argintiu, moale, din grupa a IV-a principală. Nu se
găseşte ca atare în stare naturală ci numai în minereuri. Cel mai important minereu de
plumb este galena (sulfura de plumb), din care se extrage plumbul metalic. Galena
conţine sulfuri şi alte metale, ca blenda (sulfura de zinc), pirita (sulfura de fier), arsen,
antimoniu, argint, cupru, staniu etc., formând minereuri complexe. Exemple de
minereuri complexe: sulfatul de plumb (PbSO4) sau anglezita.
Plumbul se extrage din minereu printr-un procedeu pirometalurgic în care
intervin operaţiile de prăjire, aglomerare, topire, reducere şi rafinare.
Constituie un bun absorbant pentru radiaţiile ionizante - gamma şi neutroni.
a. Plumbul metalic - caracteristici fizice: se topeşte la 327oC, dar emite vapori
la 450oC; cu cât creşte temperatura plumbului topit, cu atât creşte cantitatea de vapori
emisă. Plumbul rezistă la acţiunea acidului sulfuric, este solubil în acizi organici (acidul
acetic etc.)
Importanţa practică:
- plumbul topit, lichid, putând fi folosit pentru formarea de diferite obiecte
prin turnare să nu depăşească temperatura de 450oC pentru a nu emite vapori;
- formează numeroase aliaje în combinaţie cu alte metale; aliaj cu 14-16%
antimoniu, aşa numitul „plumb tare”, spre deosebire de „plumbul moale” care este
plumb rafinat 50%.
De reţinut că in locurile de muncă unde se formează şi/sau se topesc, se
recuperează aliaje din plumb, există risc de intoxicaţie cu Pb, deoarece topirea celorlalte
metale componente ale aliajului (stibiu, zinc etc.) necesita temperaturi peste 500oC, deci
valori la care Pb emite vapori.
- cu apa potabilă, care conţine carbonaţi acizi de calciu şi magneziu, precum şi
sulfaţi, formează la suprafaţa de contact un strat subţire şi dur, protector de carbonat şi
sulfat de Pb. insolubil, care împiedică dizolvarea sau antrenarea sa.
b. Compuşii anorganici ai Pb:
- oxizii de Pb foarte pulverulenţi, sunt de 800-900 ori mai solubili în plasma
sanguină decât în apă şi sunt după carbonatul bazic de plumb compuşii cei mai toxici. Ei
formează la suprafaţa metalului topit o peliculă subţire „zgura", importantă sursă de
poluare a zonei de lucru, pentru că fiind foarte pulverulentă se împrăştie cu uşurinţă în

150
Toma I. Medicina muncii

atmosfera de lucru:
* monoxidul de Pb (PbO), litargă sau masicat (galben);
* tetraoxidul de Pb (Pb3O4), miniu de Pb (roşu);
- săruri anorganice de Pb:
* carbonatul de Pb (Pb CO 4), ceruzita;
* carbonatul bazic de Pb (2PbCO3 + Pb(OH) ), ceruza (plumbul alb);
* cromatul de Pb (PbCr2O3) - galben;
* azida de Pb (Pb(N3)2);
* arseniatul de Pb (Pb3(AsO3)2, verde de Paris;
* vanadatul de Pb, vanadinita.
c. compuşii organici ai Pb:
* tetraetil de Pb (Pb(C2H5)4);
* stearatul de Pb;
* naftenatul de Pb.
Riscul toxic depinde în afară de proprietăţile chimice şi de forma fizică,
concentraţie, dispersie, solubilitate, calea de pătrundere în organism, factori etiologici
favorizanţi.
Forma fizică: aerosolii şi ceţurile pătrund în organism pe cale respiratorie şi
sunt cele mai periculoase.
Aerosolul de condensare (fumurile) provin din vaporii oxidaţi în aer.
Pulberea fină (aerosolul de dispersare) apare în diferite operaţii cu plumb
metalic sau cu compuşi fini prin: măcinare, pilire, polizare, strujire, răzuire sau simpla
manipulare.
Ceaţa rezultă prin pulverizarea unor soluţii care conţin Pb la operaţii de
metalizare sau vopsire cu pistolul pneumatic. Sărurile nepulverulente ca acetatul,
carbonatul şi azotatul de Pb deşi toxice, nu creează risc important pe cale respiratorie.
Riscul creşte odată cu creşterea concentraţiei şi dispersiei în aer.
Hidrosolubilitatea reprezintă condiţia esenţială pentru toxicitate, compuşii
insolubili ca silicaţii sau galena nefiind toxici.
B. Factori etiologici favorizanţi (secundari)
a. Aparţinând de organismul uman: efort fizic intens, surmenaj, subnutriţie,
alcoolism, viroze, apariţia unei acidoze metabolice, femeile, adolescenţii şi tinerii.
b. Aparţinând mediului de muncă sau unor aspecte organizatorice: spaţii
închise neventilate, ventilaţie deficitară, nerespectarea igienei individuale şi regulilor de
protecţie a muncii, nefolosirea echipamentului individual de protecţie specific.
C. Timp de expunere probabil până la apariţia intoxicaţiilor: 2-3 luni, până la
2-3 ani (funcţie de cantitatea de plumb absorbită şi de particularităţile individuale -
prezenţa factorilor favorizanţi).
D. Locuri de muncă, operaţii tehnologice, profesiuni expuse
a . Plumbul metalic şi oxizii de Pb:
- extragerea Pb din minereuri (minele de plumb şi zinc);
- topirea şi turnarea Pb şi a aliajelor de Pb;
- recuperarea deşeurilor de Pb;
- industria de acumulatori şi repararea lor;
- industria chimică: folosirea Pb ca material anticorosiv (ţevi, cazane);
- fabricarea cristalului;
- folosirea ca ecran de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante;
- industria tipografică.
b. săruri anorganice de Pb şi oxizi de Pb (colorate):
- fabricarea lacurilor, glazuri, vopsele, emailuri pe bază de Pb;
- industria ceramicii, porţelanului, teracotei etc. pe bază de Pb;

151
Toma I. Medicina muncii

- industria explozibililor (azida de Pb).


- producerea de pesticide (insecticide): arseniat de plumb cu risc de intoxicaţie
cu plumb şi arsen.
c . săruri organice de Pb:
- etilarea benzinei;
- prepararea stearatului şi naftenatului de Pb;
- industria maselor plastice, unde se utilizează stearat de Pb.
Pot exista locuri de muncă al căror risc toxic este ignorat, de pildă topirea
sticlei sau prelucrarea unor aliaje cu conţinut de plumb necunoscut.
În condiţii neprofesionale se pot produce intoxicaţii la persoanele care
consumă ţuică (băuturi alcoolice distilate) produsă în recipiente confecţionate artizanal
(căzănel), cu suduri cu staniu.

6.1.2. Patogenia
A. Căile de pătrundere în organism
a. Calea respiratorie - calea principală în mediul industrial pentru aerosoli,
ceţuri, pulberi de Pb. Transferul plumbului din aerul intraalveolar în sânge se
efectuează, în principal prin difuziune după disoluţia particulelor.
b. Calea digestivă - rol secundar în condiţii profesionale (alimente, tigări,
ingestie directă de plumb prin nerespectarea regulilor elementare de igienă), absorbţia
intestinală a plumbului făcându-se printr-un mecanism de difuziune pasivă şi prin
mecanism de transport activ;
c. Calea cutanată - numai pentru compuşii organici: tetraetil de plumb,
stearaţi, naftenaţi, compuşi alchilici (liposolubili).
B. Circulaţia Pb în organism
După absorbţie, circulă legat de hematii, fixat pe lipoproteinele membranei
(95-98%) şi 2-5% în plasmă. De aceea plumbemia (Pb-S) se face din sângele total, deci
recoltarea sângelui se face în eprubete pe anticoagulant (heparina sau fluorura de sodiu).
Distribuţia şi depunerea Pb în organism se face în două etape:
- iniţială: în ţesuturile organelor parenchimatoase (ficat, rinichi, splină,
miocard, ţesutul gras) de unde poate fi mobilizat;
- secundară: în traveele spongioase ale osului de unde poate fi mobilizat;
depozitarea definitivă fără posibilităţi de mobilizare ulterioară - în compacta osului.
Mobilizarea este posibilă în infecţii, scăderea calciului, creşterea
parathormonului ş. a. Între cantitatea de Pb din ţesuturile moi şi cea din sânge se
stabileşte un echilibru, plumbemia reflectând concentraţia tisulară şi reprezintă un
indicator al absorbţiei externe recente, de câteva zile.
Plumburia reprezintă oscilaţii zilnice mai mari decât plumbemia.
C. Eliminarea din organism:
- principală: pe cale renală, atât prin filtrare glomerulară cât şi prin excreţie
tubulară, in medie 75-80% (importanţă diagnostică şi terapeutică). Cantitatea de plumb
eliminată prin urină depinde de plumbemie, existând variaţii circadiene în raport cu
debitul urinar, ingestia de lichide şi starea funcţiei renale. Nivelul eliminărilor
plumbului pe 24 ore este mai constant decât valorile pe spoturi, aspect ce impune
corecţia după densitatea urinei si a exprimării pe gram de creatinină.
- secundară: * gastro-intestinală;
* fanere (firul de păr - importanţă diagnostică);
* laptele matern (importanţă diagnostică);
* transplacentară (importanţă profilactică).
D. Mecanisme de acţiune:
a. Mecanism enzimatic de inhibiţie prin acţiune asupra unor enzime ce

152
Toma I. Medicina muncii

intervin în sinteza hemului şi posibil globinei: dehidraza acidului delta aminolevulinic,


care transformă acidul delta aminolevulinic în porfobilinogen,
coproporfirindecarboxilaza, cu rol în transformarea coproporfirinei III în protoporfirina
IX, hemsintetaza cu rolul de a introduce Fe în nucleul protoporfirinei pentru formarea
hemului (protoporfirina rămâne liberă în hematie sau se combină cu zincul, formând
zincprotoporfirina), dezaminaza porfobilinogenului, ALA dehidraza eritrocitară, enzimă
care are rolul de a transforma ALA în uroporfibilinogen, codehidraza I si II.
Consecinţe: creşterea acidului delta aminolevulinic în sânge şi consecutiv
creşte şi eliminarea sa urinară, coproporfirinei urinare (nu este specifică plumbului, pot
fi prezente şi după o singură ingestie de băuturi alcoolice, în puseu termic sau în
perturbări ale funcţiei hepatice), protoporfirinei IX liberă eritrocitară (protoporfirina
eritrocitară liberă (PEL), normalizarea nivelului său, după încetarea expunerii, este mai
lentă decât alţi indicatori, căpătând astfel o valoare clinică şi medica-legală în aprecierea
expunerii într-o perioadă anterioară), sideremiei, porfobilinogenului, anemie, creşterea
bilirubinei indirecte, a hematiilor cu granulaţii bazofile; inhibă succinoxidaza, scade
arginaza hepatică, conduce la fixarea Pb pe grupările SH-.
Există şi alţi indicatori de laborator care însă, până în prezent nu s-au dovedit
a fi utili pentru diagnostic: creşterea raportului Ca/P în plasmă şi hematii, creşterea
raportului Na/K în eritrocite, scăderea ATP-azei membranare eritrocitare, având ca efect
alterarea permeabilităţii membranei, cu pierderea K din celulă şi scurtarea vieţii
hematiilor.
b. Mecanism hemolitic: hemolize intravasculare;
c. Lezarea sistemului vascular producând constricţia (spasmul) musculaturii
netede vasculare si intestinale (leziuni renale, cerebrale).
E. Absorbţia fiziologică de Pb
Pb este un element răspândit peste tot intrând în componenţa solului, apei şi
atmosferei de unde este preluat de plante şi animale. Zilnic în organism se absoarbe
fiziologic o cantitate de 0,5 mg Pb prin apă, aer, alimente etc.

6.1.3. Tabloul clinic


Plumbul anorganic produce o intoxicaţie cronică în care se pot distinge mai
multe sindroame: (Pb. este un toxic cumulativ).
A. Sindromul asteno-vegetativ, apare cel mai precoce;
- simptomele sunt nespecifice, în majoritate subiective: astenie, fatigabilitate,
slăbiciune musculară, cefalee, ameţeli (la schimbări bruşte de poziţie), nervozitate,
transpiraţii, tulburări de somn şi memorie, precordialgii, palpitaţii, diminuarea
apetitului, scăderea libidoului, labilitatea pulsului şi tensiunii arteriale, cu hipertensiune
arterială şi bradicardie.
B. Sindromul digestiv, cu două forme clinice: cronică şi acută.
a. Manifestarea cronică: diminuarea apetitului, saţietate rapidă, gust dulceag,
sialoree, balonare, pirozis, greţuri, vărsături, meteorism, dureri epigastrice, constipaţie,
lizereu gingival Burton (o dungă de culoare albăstrie-cenuşie, net delimitată de 1-2 mm
lăţime, pe marginea liberă a gingiei în jurul coletului dentar, atât pe faţa jugală cât şi
linguală (apare în ordinea: la nivelul premolarilor, primilor molari, incisivi, canini
inferiori, mai rar la cei superiori). Apare la cei cu o igienă bucală deficitară din
combinarea hidrogenului sulfurat rezultat din descompunerea proteinelor, cu plumbul şi
formând sulfura de plumb insolubilă care se depune pe peretele capilar.
b. Manifestarea acută, este numită colica saturnină:
- simptome: dureri puternice, colicative, periombilical, anorexie, greţuri,
vărsături, uneori până la intoleranţă gastrică, frecvent halenă fetidă, mialgii, artralgii,
parestezii;

153
Toma I. Medicina muncii

- constipaţie rebelă şi completă, pentru gaze şi materii fecale, tenace şi nu


răspunde la tratamentele obişnuite;
Lipsa constipaţiei în simptomatologia unui bolnav expus la plumb, cu dureri
abdominale puternice, face dubios diagnosticul de colică saturnină. Încetarea
constipaţiei, coincide cu încetarea colicii abdominale.
- bradicardie, creşterea tensiunii arteriale, poziţia bolnavului „cocoş de
puşcă”;
- semne: abdomen normal conformat sau uşor escavat, fără contractură sau
apărare musculară; durerea cedează la presiunea profundă a abdomenului. La palpare se
costată o sensibilitate periombilicală, epigastrică sau pe cadrul colic care prezintă zone
spastice alternând cu zone destinse.
Radiologic: segmente spastice alternând cu altele atone, uneori şi imagini
hidroaerice
Relaţii între plumb şi afecţiuni ale tubului digestiv
Relaţia plumb-gastrită. Gastrita este frecvent întâlnită în cursul intoxicaţiei,
dar nu poate fi diferenţiată de cea provocate de alte cauze (alcoolism, munca în
schimburi, cauze alimentare ş. a.). Secreţia şi motilitatea gastrică sunt frecvent tulburate
prin creşterea tonusului vagal, dar modificările secreţiei gastrice nu sunt caracteristice;
în egală măsură se întâlnesc hipoaciditate sau hiperaciditate. Deci existenţa unei gastrite
saturnine nu este suficient dovedită.
Relaţia plumb-ulcer gastric sau duodenal. Experimental s-a constatat apariţia
de eroziuni şi ulceraţii ale mucoasei gastrice în urma administrării de plumb, la animale,
dar studiile statistice nu au găsit o asociere frecventă. S-au semnalat, totuşi cazuri de
ulcere gastrice sau duodenale apărute la câteva săptămâni după colica saturnină.
Relaţia plumb-colită spastică. Cercetările efectuate în acest sens consideră
colita cronică spastică o manifestare posibilă în cadrul sistemului digestiv.
Relaţia plumb-ficat. Experiment, numai unele săruri organice (stearatul şi
acetil-salicilatul de plumb) au provocat leziuni hepatice de tipul degenerescenţă grasă şi
tendinţa sclerogenă. La om nu s-au semnalat semne de suferinţă hepatică în intoxicaţia
profesională cu plumb, cu excepţia asocierii consumului de băuturi alcoolice distilate
artificial (căzănel).
C. Sindromul nervos. Plumbul are efect atât asupra sistemului nervos periferic cât
şi central.
a. Neuropatia periferică: pareza sau paralizia nervului radial (cel mai frecvent,
la membrul solicitat profesional), scăderea vitezei de conducere motorie în fibrele lente
ale nervilor cubital, median si peronier (Cattou).
Neuropatia este exclusiv motorie, fără tulburări de sensibilitate. Sunt mai
multe forme clinice:
- forma tipică, tip Remak, a antebraţului, paralizie de nerv radial: slăbiciune,
neîndemânare, furnicături, niciodată dureri. Paralizia afectează extensorul comun al
degetelor, la început nu atinge extensorul propriu al indexului şi degetului mic. Extensia
degetelor: bolnavul ridică numai indexul şi degetul V (face coarne sau cap de melc).
Paralizia progresează lent şi cuprinde toţi muşchii extensori ai degetelor; nu este afectat
lungul supinator care este muşchiul flexor;
- paralizia tip Duchenne-Erb, adică a grupului muşchilor superiori;
- paralizie de tip Aran-Duchenne, cu mâna în gheară, atrofia eminenţei tenare şi
hipotenare (mâna plată, cu atrofia muşchilor interosoşi), cu imposibilitatea de a
îndepărta degetele;
- paralizia peronierilor: paralizia antero-posterioară a gambei, ca o polinevrită
alcoolică, cu mici fenomene senzitive (contradicţie cu alte localizări).
- paralizie laringiană cu afonie, foarte rar, apare iritabilitate în cursul unei

154
Toma I. Medicina muncii

encefalopatii.
Leziunile nervilor periferici se datorează aşa cum s-a putut evidenţia la
microscopul electronic, degenerescenţa axonului (Sempson, Delwade, Buchtal), posibil
şi unui blocaj perisimpatic şi nu demielinizării tecilor de mielină.
b. Encefalopatia saturnină, rar întâlnită profesional mai frecvent la cei ce
consumă ţuică poluată cu Pb. Se manifestă prin: spasm vascular cu amauroză, surditate,
afazie, în general benigne, durând câteva ore (mica encefalopatie a lui Duvoir) şi/sau
trei sindroame: delirant, convulsivant şi comatos, simptomele predominante fiind:
cefalee, halucinaţii, delir (marea encefalopatie a lui Duvoir).
Encefalopatia minor poate fi socotită ca stadiu prodromal al encefalopatiei
clasice şi cuprinde în plus simptome care atenţionează asupra unei grave atingeri a
sistemului nervos central: cefalee intensă, tremurături accentuate ale mâinilor,
pleoapelor şi limbii, tulburări de echilibru, halucinaţii, agitaţie, depresiune.
Consumul de alcool are un rol favorizant în apariţia encefalopatiei saturnine
prin lezarea sistemului nervos central, contribuind la apariţia sechelelor psihice.
D. Sindromul pseudoreumatismal: mioartralgii nemeteorosensibile în special
la membrele inferioare. Apariţia durerilor este legată de efectuarea activităţii
profesionale, sunt accentuate de mişcări şi diminuează la presiune.
Obiectiv nu se constată modificări ale aparatului locomotor.
E. Sindromul anemic: facies palid specific (palid-cenuşiu murdar), ameţeli,
astenie.

6.1.4. Diagnosticul pozitiv


A. Stabilirea expunerii profesionale la Pb
a. subiectiv - anamneza profesională;
b. obiectiv: - determinări de Pb în aerul locului de muncă ce arată
depăşirea concentraţiilor admisibile;
- documente oficiale privind vechimea profesională (cu expunere
la Pb.).
B. Tabloul clinic: prezenţa unuia, mai multor, sau a tuturor sindroamelor
clinice amintite.
C. Examene paraclinice şi de laborator
a. Indicatori de expunere. Experţii OMS au elaborat un tabel sintetic (tabelul
nr. 11 ) privind nivelurile diferiţilor indicatori care pot servi drept ghid pentru practica
curentă.
- plumbemia (Pb-S), peste 70 micrograme/100ml. Plumbemia este considerată
cel mai bun indicator de expunere, reflectând corect expunerea în momentul recoltării
probei de sânge. Dacă expunerea se modifică atingerea noului echilibru între sânge şi
ţesuturi necesită circa două luni. Încetarea expunerii profesionale conduce la un timp de
înjumătăţire de 2-4 săptămâni, revenirea la nivelul fiziologic făcându-se într-un timp
mai îndelungat.

Tabelul nr. 11
Relaţia aproximativă dintre expunerea la plumb, indicatorii de expunere şi de
efect biologic (OMS, 1975)

Expunerea Pb- Pb- Coproporfirine ALA Scăderea Protoporfirina


profesională emia uria urinare g/l urinar ALA- eritrocitară
g/100 g/l mg/l dehidraza g/100ml
ml %
Neexpuşi 10-20 50 150 5 0 50

155
Toma I. Medicina muncii

Expunere 15-40 120 150 10 70 60


Uşoară
Expunere 40-70 100- 100-300 10-20 60-90 50-200
Moderată 200
Expunere 70 150 200 10 90 100
excesivă

- plumburie (Pb-U), peste 200 micrograme/litru. Plumburia este de dorit să fie


măsurată în urina din 24 ore pentru atenuarea variaţiei circadiene şi corectată la
densitate sau gram de creatinină.
- concentraţia Pb în păr - peste 6 ng Pb/cm fir de păr. Părul trebuie spălat
pentru îndepărtarea plumbului depus la exteriorul său.
b. Indicatori de efect biologic:
- acidul deltaaminolevulinic (ALA-U) în urină peste 20 mg/l;
- coproporfirine in urină (CP-U) peste 300 micrograme/l;
- protoporfirina liberă eritrocitară (PEL) peste 50 micrograme/100 ml
eritrocite; este un indicator cu valoare clinică şi medico-legală retrospectivă,
normalizarea sa după întreruperea expunerii fiind lentă.
- ALA dehidraza eritrocitară: activitate minimă acceptabilă 30 unităţi;
- porfobilinogen, peste 2,5 mg/l;
- bilirubinemia indirectă moderat crescută;
- Hb scăzută: - sub 11 g % la femei;
- sub 12 g % la bărbaţi.
Anemia este normocromă sau uşor hipocromă.
- hematii cu granulaţii bazofile (HGB) normal: sub 500 HGB la 1 milion
hematii; sigur intoxicaţie cu Pb, peste 5000 HGB la 1 milion hematii;
- reticulocitoză, peste 1,5%;
- sideremia, peste 140 micrograme/100ml;
- scăderea vitezei de conducere motorie în nervul radial sub 50 m/s.
c. proba eliminării de Pb provocată de Edetamin (eliminare totală pe 5 zile,
corectată la diureza normală). Se administrează i.v. 2 g/zi, un gram la 12 ore (dimineaţa
şi seara) timp de 5 zile. În acest interval se determină zilnic plumburia în urina din 24
ore. În funcţie de cantitatea totală de plumb eliminată în cele 5 zile de tratament,
interpretarea se face astfel:
- normal, sub 2 mg Pb-U;
- absorbţie crescută, 2-10 mg Pb-U;
- intoxicaţie cu Pb, peste 12 mg Pb-U.
Erori de diagnostic
- necunoaşterea adecvata a expunerii profesionale;
- interpretarea greşită a manifestărilor clinice şi/sau examinarea superficială a
bolnavului;
- interpretarea eronată a datelor de laborator sau recoltarea ori determinarea
superficială a probelor de laborator.

6.1.5. Diagnosticul diferenţial


* Sindromul asteno-vegetativ: cu alte sindroame astenice datorate altor cauze:
surmenaj fizic şi intelectual, elemente conflictuale, debutul unor maladii grave;
* Colica saturnină: abdomenul acut chirurgical (colică hepatică, ocluzie
intestinală, ulcer gastric sau duodenal perforat, apendicita acută, colică renală,
pancreatită acută etc.). Elementele majore de diagnostic diferenţial: constipaţia
completă şi tenace, bradicardia, creşterea tensiunii arteriale, localizarea şi iradierea

156
Toma I. Medicina muncii

durerii, aspectul abdomenului şi starea peretelui abdominal, leucocitoza;


* Sindromul anemic: alte anemii (sângerări, stomac rezecat etc.), hepatita
virală, anemia hemolitică de altă natură cu icter; în saturnism anemia este
hipersideremică în lipsa unei depleţii de fier asociate (melene, meno-metroragii etc.);
* Encefalopatia saturnină: alte encefalopatii (hipertensivă, uremie, tumori
cerebrale, unele meningite şi encefalite, inclusiv encefalita Wernicke cu delirium
tremens).

6.1.6. Sechele intoxicaţiei profesionale cu plumb


Sechelele intoxicaţiei cronice cu plumb sunt alterări ireversibile, care nu
dispar după încetarea expunerii profesionale sau în alte cazuri, au un caracter net de
progresivitate.
- nefroza cronică, morfologic: fibroză interstiţială intensă, atrofie glomerulară
şi degenerescenţă hialină a vaselor, cu reducerea debitului de filtrare, prin acţiunea
dublă a plumbului vasculară şi renală.
Paraclinic: albuminurie, cilindrurie, aminoacidurie.
- arterioscleroza, cu alteraţii ale vaselor cerebrale, miocardice, periferice;
- hipertensiunea arterială prezentă la unii bolnavi s-ar datora fie unei
vasculopatii generalizate, fie arteriosclerozei renale. Creşteri pasagere ale tensiunii
arteriale se întâlnesc frecvent în cursul colicii;
- creşterea incidenţei miocardiopatiilor şi a bolii coronariene;
- alte efecte: asupra fertilităţii masculine si feminine. La femei plumbul
acţionează asupra ovulaţiei (cicluri anovulatorii şi cicluri cu anomalii luteinice) şi mai
rar avorturi sau mortinatalitate. La bărbaţi: astenospermie, hipospermie, teratospermie.
Experimental: afectare tiroidiană prin depresia captării iodului de către glanda tiroidă;
- efecte teratogene: anomalii congenitale la descendenţii muncitorilor expuşi
la plumb,
- efecte mutagene: anomalii cromozomiale. Experimental s-a dovedit inhibiţia
sintezei ADN in vitro de clorura de plumb;
- efecte cancerigene. Experimental la animale s-a arătat că unii compuşi ai
plumbului (acetat, subacetat, fosfat), provoacă tumori maligne au benigne. Studii
epidemiologice (Cooper) au pus în evidenţă creşterea mortalităţii prin cancer pulmonar
la muncitorii de la topirea secundară a plumbului.
În evoluţia intoxicaţiei cronice profesionale cu plumb se pot distinge patru
stadii:
- stadiul I, caracterizat prin simptome reversibile ale unei intoxicaţii
incipiente;
- stadiul al II-lea, intoxicaţie severă cu simptome prelungite;
- stadiul al III-lea, sechele cronice de intoxicaţie cu plumb;
- stadiul al IV-lea, modificări organice decompensate.
În fiecare din aceste patru stadii ale intoxicaţiei se pot distinge mai multe
forme sub clinice şi clinice ale bolii.

6.1.7. Tratamentul
Tratamentul etiologic
a. Întreruperea contactului profesional cu Pb prin scoaterea bolnavului din
mediu; în cazul pătrunderii toxicului pe cale digestivă lavaj gastric cu o soluţie care
precipită plumbul sub formă de sulfat insolubil, ca de exemplu:
- sulfat de sodiu
- sulfat de magneziu aa 40 g
- apă ad 1 litru.

157
Toma I. Medicina muncii

b. Administrarea de medicamente care accelerează eliminarea Pb din organism:


- Edetamin, (EDTA Na2Ca - sarea monocalcică disodică a acidului
etilendiaminotetraacetic): 2 fiole (2 g) i.v. lent dimineaţa şi seara, 5 zile consecutiv,
timp în care se strânge urina şi se determină cantitatea totală de Pb eliminată pe toată
durata;
- pauză 3 sau 5 zile;
- se repetă cura cu 2 fiole/zi timp de 5 zile când cantitatea totală de Pb eliminată pe
această perioadă depăşeşte 12 mg, la prima descărcare.
Înainte de începerea tratamentului cu Edetamin se face controlul funcţiei
renale: creatinina, ureea sanguină, sumar de urină. În caz de existenţă a unei deficienţe
funcţionale renale, tratamentul se face cu 1g/zi (1 fiolă/zi) timp de 10 zile şi se
urmăreşte evoluţia funcţiei renale (creatinina sau ureea sanguină).
EDTA Na2Ca formează cu plumbul complexe stabile, excretabile pe cale
renală. Chelatorul nu penetrează intracelular, iar scăderea plumbului din hematii,
ţesuturi moi şi sistemul nervos central se realizează prin reechilibrarea cu plumbul din
compartimentul extracelular. Creşte eliminarea plumbului la nivel urinar de 20-50 ori.
Edetaminul produce şi depleţie de zinc. Efectele adverse vizează rinichiul, producând la
doze mari lezare proximală.
Dimercaptopropanolul (DMP; dicaptol) este contraindicat, complexul care se
formează cu plumbul este toxic, tratamentul cu acest produs putând agrava
simptomatologia sau chiar produce manifestări severe (colică, encefalopatie).
- Penicilamina (clorhidratul de D-penicilamină) - Cuprenil - rar utilizat, fiind
nefrotoxic şi alergic, are acţiune de chelare a Pb. Doza: 1-1,5 g/zi (cp. - 250 mg) în cure
de 10 zile.
Tratamentul patogenic: vitaminoterapie (se adresează mecanismului de
acţiune enzimatic): C, PP, B1, B2, B6 în cantităţi mari.
Tratamentul simptomatic:
- pareze, paralizii: vitamine B1, B6, balneofizioterapie.
Manifestările acute: encefalopatia şi colica, impun tratament de urgenţă.
- encefalopatia: edetamin 2 g/zi (1g la 12 ore) în soluţii de glucoză 0,4% sub
formă de perfuzii şi în paralel după necesitate aport hidric, caloric, sedative (diazepam,
clordelazin, etc.), anticonvulsivante (fenobarbital), puncţie lombară decompresivă la
nevoie;
- colica saturnină: se începe cu edetamin ca în forma cronică, ganglioplegice,
clorpromazină (plegomazin) 1-2 fiole de 25 mg i. m. repetat la 4-6 ore sau perfuzii cu
glucoză 0,4% în care sau introdus 50 mg plegomazin;
- hipertensiune paroxistică: tratament hipotensor.
Opiaceele şi antispasticele sunt contraindicate întrucât accentuează pareza
intestinală, iar purgativele nu sunt necesare.

6.1.8. Expertiza capacităţii de muncă


- schimbarea locului de muncă până la dispariţia simptomatologiei şi
revenirea la nivele acceptabile a indicatorilor de expunere şi efect biologic;
- formele grave (encefalopatii, paralizii) sau sechelare (nefropatii cronice,
hipertensiune arterială) contraindicaţii absolute pentru activităţi cu expunere la Pb.
Astfel:
- persoanele cu saturnism stadiul al II-lea (fără leziuni organice), vor fi
repartizate temporar pe locuri de muncă fără expunere la plumb până la normalizarea
indicatorilor biotoxicologici;
- persoane care prezintă numeroase episoade de saturnism stadiile I şi al II-lea
vor fi schimbate din locurile de muncă cu expunere la plumb;

158
Toma I. Medicina muncii

- bolnavii cu saturnism stadiul al III-lea, complicat cu lezare renală persistentă


şi/sau cu arterioscleroză sistemică, şi/sau cu pareză radială, se pot încadra în gradul al
III-lea de invaliditate, conform criteriilor de la bolile respective, până la recuperarea
capacităţii de muncă;
- bolnavii cu saturnism stadiul al IV-lea (cu modificări organice
decompensate: paralizii, tulburări psihice permanente după encefalopatie saturnină,
anemie degenerativă, insuficienţă renală), se propun pentru încadrarea în gradul al II-lea
de invaliditate.

6.1.8. Profilaxie
A. Măsuri tehnico-organizatorice:
- înlocuirea Pb şi compuşilor anorganici cu alte substanţe mai puţin toxice
(silicaţi de Pb netoxici în locul oxizilor de Pb la smălţuire, oxidul de Fe ca anticorosiv în
locul miniului de Pb etc.).
Legislaţia în vigoare (Legea protecţiei muncii) interzice vopsirea prin
pulverizare cu tetraoxid de Pb (miniu).
- mecanizarea cât mai completă a procesului de producţie, care să excludă
operaţiile manuale;
- etanşeizarea proceselor de topire, rafinare, măcinare etc. pentru a împiedica
astfel vaporii sau pulberea de Pb să ajungă în aerul locului de muncă;
- automatizarea unor procese tehnologice care să îndepărteze pe muncitori de
la sursele de emisie a vaporilor sau pulberilor de Pb;
- ventilaţie generală şi locală, utilizarea de procedee umede pentru diminuarea
concentraţiei de Pb în atmosfera ocupaţională;
- în turnătorii, precum şi la toate operaţiile cu plumb topit, temperatura de
încălzire nu trebuie să depăşească 500o C, acolo unde natura procesului tehnologic nu
reclamă temperaturi mai înalte;
- evitarea prelucrării uscate a produselor de plumb care degajează praf;
- operaţiile de decapaj prin ardere cu flacăra a vopselelor care conţin plumb
trebuie înlocuite prin decapaj cu solvenţi chimici sau prin metode mecanice umede;
- atelierele sau locurile de muncă unde se lucrează cu plumb sau cu compuşi
ai plumbului vor fi izolate de restul locurilor de muncă;
- se recomandă ca pereţii atelierelor să fie netezi şi vopsiţi cu ulei pentru a
putea fi uşor curăţaţi prin spălare cu apă;
- podeaua la locurile de muncă trebuie să fie fără fisuri, din ciment sau din alt
material uşor lavabil;
- este interzisă măturarea uscată a atelierelor;
- separarea în încăperi izolate şi împiedicarea răspândirii zgurii;
- împiedicarea sau diminuarea acţiunii plumbului asupra muncitorilor prin:
* reducerea efortului fizic;
* reducerea timpului de lucru la 6 ore/zi în cazul unor concentraţii crescute de
Pb;
* regim de muncă corespunzător (succesiunea perioadelor de muncă şi repaus)
cu condiţii de repaus corespunzătoare;
* realizarea şi buna întreţinere a anexelor social-sanitare (vestiare duble,
duşuri, WC-uri) pentru o igienă individuală corectă;
* alimentaţie echilibrată şi de creştere a rezistenţei organismului;
* instructaj eficient de protecţia muncii şi respectarea disciplinei tehnologice.
Măsurile tehnice au ca scop principal realizarea unor concentraţii de Pb în
aerul locurilor de lucru sub cele admisibile.
Concentraţia admisibilă de Pb şi compuşi anorganici:

159
Toma I. Medicina muncii

- concentraţia admisibilă medie (pe 8 ore sau pe schimbul de lucru): 0,05


mg/m3;
- concentraţia admisibilă de vârf (pe 15 minute): 0,1 mg/m3;
B. Măsuri medicale
- Recunoaşterea şi aprecierea riscului de intoxicaţie profesională cu plumb
prin: cunoaşterea proceselor tehnologice cu precizarea formelor chimice de plumb
(oxizi, carbonat bazic etc.) şi a stării de agregare (vapori, pulberi), catagrafia profesiilor,
locurilor de muncă şi a muncitorilor expuşi, studii epidemiologice;
- Examenul medical la încadrare (examenele medicale profilactice se
efectuează conform fişei de noxe din Normele Generale de Protecţia Muncii, adică
Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministrului Sănătăţii şi
Familiei nr. 508/933/2002) constă din:
* examenele obişnuite pentru orice loc de muncă (examen clinic general,
examen radiologic pulmonar (RPA), serologia pentru lues);
* determinarea hematocritului şi hemoglobinei;
* examenul sumar de urină;
* creatinină sanguină;
* coproporfirinele urinare.
Contraindicaţiile medicale, pentru locurile de muncă unde concentraţiile
admisibile sunt depăşite, deci nu simplist unde se lucrează cu plumb:
- boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiunea arterială;
cardiopatie ischemică;
- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic;
- afecţiuni psihice;
- porfirii;
- nefropatii cronice;
- femei în perioada de fertilitate, adolescenţi;
- anemii (la bărbaţi: hematocrit sub 40%, Hb sub 12 gr.; la femei: hematocrit
sub 35%, Hb sub 11 gr.).
- Control medical periodic
* examen clinic general, semestrial;
* acid deltaaminolevulinic sau protoporfirina liberă eritrocitară, semestrial;
* plumbemie/plumburie, semestrial;
* hemogramă, anual;
* electromiograma, la indicaţia medicului de medicina muncii, anual;
* creatinina sanguină, semestrial/anual sau când consideră medicul de
medicina muncii.
La locurile de muncă unde se depăşesc limitele admisibile, examinările
prevăzute (eventual Pb-S) se vor efectua la intervale mai scurte care vor fi stabilite de
medicul de medicina muncii, în funcţie de dimensiunea riscului.

Clasificarea absorbţiei de plumb Tabelul nr.12.

Nr. Denumirea bolii Pb.-S Pb.-U ALA-U CP-U


crt. g/l g/l mg/l g/l
1 Absorbţie ≤20 ≤50 ≤5 ≤150
fiziologică
2 Absorbţie uşor 21-40 51-120 6-10 151-200
crescută

160
Toma I. Medicina muncii

3 Absorbţie medie 41-70 121-200 11-20 201-300


4 Absorbţie excesivă 70 200 20 300

- Educaţia pentru sănătate


* pentru cadrele tehnice şi administrative: în vederea realizării măsurilor
tehnico-organizatorice;
* pentru muncitori se vor avea în vedere în special respectarea regulilor de
igienă individuală şi adoptarea unui comportament adecvat: să nu fumeze, să nu
mănânce, să nu bea în timpul lucrului şi la locul de muncă; spălarea unghiilor, mâinilor
şi dinţilor înainte de fiecare masă sau fumat; curăţirea foselor nazale la sfârşitul
schimbului cu bumbac umed, respectarea igienei individuale la terminarea programului
(duş, schimbarea hainelor şi lenjeriei după lucru). Este important ca alimentul de
protecţie (laptele) să fie consumat în timpul schimbului. Se va insista pe diminuarea
consumului de alcool (mai ales ţuica de la producătorii particulari-conţine Pb),
cunoaşterea primelor semne de boală, prezentarea la examenul medical periodic etc.

6.2. INTOXICAŢIA ACUTĂ PROFESIONALĂ


CU TETRAETIL DE PLUMB

6.2.1. Etiologie
A. Factorul etiologic principal este reprezentat de tetraetilul de plumb.
Tetraetilul de plumb (TEP) este un lichid incolor, uleios, dulceag, foarte
volatil, cu miros aromatic, agreabil, solubil în solvenţi organici şi grăsimi. Se evaporă la
temperatura obişnuită, iar vaporii sunt de 11 ori mai grei decât aerul.
Tetraetilul de plumb se amestecă cu hidrocarburi clorurate şi bromate
(dibromura de etilen, naften clorat etc.) pentru a forma lichidul de etil (LE). Lichidul de
etil se introduce în benzină pentru a forma benzina etilată, Premium (1‰, deci, 1 ml
lichid etil la un litru benzină). În aer se descompune lent, lumina solară şi căldura
accelerând mult descompunerea, rezultând cristale de trietil, dietil şi monoetil de plumb,
substanţe iritante pentru tegumente şi mucoase, proprietate „avertizoare”; în final
rezultă etan şi oxizi de plumb.
Lemnul, tencuiala, betonul, linoleumul şi alte materiale poroase absorb
tetraetilul de plumb, de unde nu mai poate fi îndepărtat decât foarte greu. Ambii
compuşi alchilici, tetraetilul şi tetrametilul de plumb sunt insolubile în apă, dar solubili
în orice proporţie în solvenţi organici inclusiv în benzină.
B. Factori etiologici favorizanţi
a. Aparţinând de organism: tineri, femei, cei cu afecţiuni psihice, neurologice,
renale, subnutriţie, alcoolism;
b. Aparţinând de mediul de muncă sau unor aspecte organizatorice: ventilaţie
deficitară, neutilizarea echipamentului individual de protecţie, nerespectarea regulilor de
protecţia muncii, temperatură ridicată în încăperea în care s-a vărsat lichidul etil,
contactul lichidului cu flacăra etc.
C. Timpul probabil până la apariţia intoxicaţiei
Simptomatologia apare după o perioadă asimptomatică, a cărei durată, în
funcţie de intensitatea absorbţiei şi susceptibilitatea individuală, este cuprinsă între 6 ore
şi 18 zile.
D. Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- fabricarea tetraetilului de plumb (excepţional) şi a lichidului etil (foarte rar);
- prepararea benzinei etilate prin introducerea lichidului etil în benzină (foarte
rar). Toate aceste operaţii sunt efectuate în sistem închis şi automatizat.

161
Toma I. Medicina muncii

- curăţirea rezervoarelor, cisternelor şi a altor recipiente (butoaie, canistre etc.)


care au conţinut benzină etilată;
- manipularea benzinei etilate.
Circumstanţe etiologice neprofesionale - mai frecvente actualmente:
- ingerarea accidentală a tetraetilului de plumb sau lichidul etil datorită
confuziei cu o băutură alcoolică (lichior);
- utilizarea tetraetilului de plumb sau lichidul etil drept ,,raticid ,,;
- utilizarea tetraetilului de plumb sau lichidul etil drept ,,vopsea,, datorită
colorantului conţinut;
- călcarea hainelor spălate cu benzină într-un spaţiu închis (evaporare forţată);
- folosirea benzinei etilate sau a petrolului depozitat în butoaie metalice care
au conţinut benzină etilată la încălzirea locuinţei, în sobe cu arzătoare pentru petrol
(pune în libertate şi bromura de etilen, dicloretan şi sulfat de plumb);
- manipularea tetraetilului de plumb sau lichidul etil este luat fraudulos pentru
a fi introdus în benzină pentru mărirea cifrei octanice;
- spargerea accidentală a unei sticle cu conţinut de tetraetilului de plumb sau
lichidul etil.

6.2.2. Patogenie
A. Căi de pătrundere în organism
- calea respiratorie;
- calea cutanată şi mucoase chiar intacte, singurul compus al plumbului care
poate pătrunde uşor pe această cale, frecvent calea principală;
- pătrunderea pe cale digestivă este accidentală.
B. Circulaţie, distribuţie, localizare (organe ţintă): difuzează rapid în ţesuturi
şi umori şi se depozitează în special în creier, ficat, muşchi şi ţesut adipos, datorită
liposolubilităţii sale.
C. Biotransformare: este metabolizat în ficat şi se descompune în trietil şi
trimetil de plumb, care sunt mai toxici decât tetraetilul de plumb. Plumbul anorganic
rezultat are soarta cunoscută a compuşilor anorganici.
D. Eliminarea din organism: se face pe cale renală.
E. Mecanismul de acţiune. Radicalii alchilici uşurează pătrunderea şi fixarea
accelerată a plumbului în celulele sistemului nervos central, acţiunea aparţinând ionilor
de plumb.
Mecanismul de acţiune este enzimatic, inhibă glicoliza, monoaminoxidaza şi
sinteza acidului adenozintrifosforic (ATP) celulei nervoase, favorizând astfel, printre
altele, creşterea serotoninei, determinând grave dezordini la nivel neuronal cerebral
deci, acţiune directă asupra sistemului nervos, nu prin acţiune indirectă - leziunea
vasculară datorată tulburărilor de circulaţie cerebrală asupra celulei nervoase ca în cazul
encefalopatiei datorată Pb metalic şi compuşilor anorganici.
Anatomopatologic: leziuni degenerative intense în creier, mai ales în cortex,
talamus şi hipotalamus, dar şi în substanţa albă, precum şi focare congestive şi
hemolitice, stază şi tromboză în capilare.

6.2.3. Tabloul clinic


Este complet diferit de cel produs de plumbul metalic, oxizi de plumb sau
compuşi anorganici ai plumbului.
A. Manifestări prodromale: insomnie sau somn agitat (simptom precoce) cu
vise terifiante, cefalee, astenie, ameţeli, stare de depresiune sau invers de agitaţie,
tremurături, manifestări digestive (anorexie matinală, greţuri, tulburări de tranzit
intestinal). Încă din această perioadă apar: bradicardia, hipotensiunea, hipotermia,

162
Toma I. Medicina muncii

transpiraţii.
B. Perioada de stare
- accentuarea manifestărilor prodromale;
- instalarea unei psihoze acute: dezorientare, confuzie, agitaţie cu accese
maniacale, acte de violenţă extremă, halucinaţii vizuale, auditive, tactile, senzaţia de
corp străin pe limbă (păr, viermi). Frecvent aceşti bolnavi ajung în servicii de psihiatrie
(fiind etichetaţi ca „nebuni,,).
Tekeli distinge trei forme simptomatologice: delirantă, maniacă şi
schizofrenică.
Semnele clinice caracteristice în perioada de stare: hipotermie (chiar sub
35oC), hipotensiune (până la 80/40 mmHg), bradicardie (30-50 pulsaţii/minut),
hipotonie, sialoree şi transpiraţii (hiperexcitaţie vagală), manifestări neurologice, ca
tremurături şi tresăriri musculare, hiperreflexivitate osteotendinoasă, tulburări de mers şi
echilibru. Bolnavul scade rapid în greutate.
În final convulsii, comă şi posibil exitus.
Evoluţia este diferită
- moartea: în 2-8 zile prin agitaţie, hipertermie (43oC), sinucidere sau rănire
mortală, complicaţii grave hepato-renale sau pulmonare;
- forma medie, remisiune treptată a manifestărilor în 2-4 săptămâni şi o
convalescenţă lungă de 2-3 luni-1 an.
Forma cronică nu este admisă de toţii autorii.
Clinic se aseamănă ca intoxicaţia cu plumb anorganic, însă predomină
simptomele psihice, cefaleea, insomnia, astenia şi pierderea în greutate.
Important: creşterea bruscă a absorbţiei de toxic la un intoxicat cronic poate
declanşa rapid o intoxicaţie acută.

6.2.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se pune pe:
A. Expunerea profesională (sau accidentală) stabilită prin:
a. subiectiv: - anamneza profesională;
b. obiectiv: - determinarea tetraetilului de plumb sau lichidul etil în aerul
locului de muncă;
- determinarea tetraetilului de plumb sau lichidul etil în lichidul
vărsat, ingerat, în vărsătură.
B. Tabloul clinic
- insomnie, agitaţie, halucinaţii tactile (păr pe limbă), tendinţă la suicid,
hipotermie, hipotensiune şi bradicardie.
C. Examene de laborator: Pb-U în concentraţii foarte mari (500-1000 g/litru
în mod spontan), Pb-S poate fi crescută până la 160 g/100 ml sânge.
Datorită timpului scurt în care se instalează intoxicaţia indicatorii de efect
biologic privind modificări în sinteza hemului nu pot surveni la punerea diagnosticului
în primele zile; ele apar la câteva săptămâni de la debutul intoxicaţiei acute.
Diagnosticul diferenţial
Când expunerea nu poate fi precizată (bolnavul este inconştient sau confuz,
ori nu cunoaşte compoziţia chimică a substanţei cu care a venit în contact), se face cu:
- schizofrenia;
- mania acută;
- delirium tremens;
- encefalite;
- alte intoxicaţi acute (CO, alcool metilic, benzină etc).

163
Toma I. Medicina muncii

6.2.5. Expertiza capacităţii de muncă


- bolnavii cu psihoze reziduale de tip schizofren, delirant, maniacal, se
încadrează în gradul de invaliditate potrivit criteriilor de la bolile psihice.

6.2.6. Tratamentul
A. Tratamentul etiologic
- întreruperea absorbţiei toxicului în continuare pe cale respiratorie, digestivă,
cutanată sau mucoasă, în funcţie de calea de pătrundere (îndepărtarea din mediu de
expunere, respectiv a hainelor contaminate, spălarea tegumentelor şi mucoaselor,
preferabil baie generală, provocarea de vărsături dacă toxicul a fost ingerat);
- Edetamin: 2 g/zi timp de 10 zile (sub controlul ureei sau creatininei
sanguine);
B. Tratamentul patogenic
- vitaminoterapie cu spectru larg şi doze mari.
C. Tratamentul simptomatic
- repaus în camere liniştite;
- supraveghere continuă zi şi noapte pentru evitarea traumatismelor,
sinuciderilor etc.;
- aport hidric şi caloric suficient şi reechilibrare hidroelectrolitică;
- sedare promptă: barbiturice în forme uşoare, clordelazin (Plegomazin), sulfat
de magneziu în formele grave.
Atenţie: la hipotensivi.
Contraindicaţii: morfina, scopolamina, cloral, pot produce depresia centrului
respirator, hipotensiune, retenţie de urină etc.
Tratamentul formei cronice: asemănător ca în intoxicaţia cu Pb anorganic.

6.2.7. Profilaxie
A. Măsuri tehnico-organizatorice
- eliminarea toxicului din procesele tehnologice;
- automatizarea şi ermetizarea proceselor de fabricare a tetraetilului de plumb,
a lichidului etil, a benzinei etilate operaţiile efectuându-se pe cât posibil în aer liber;
- purtarea echipamentului de protecţie: măşti filtrante sau izolante, costume de
culoare albă, pentru ca stropirea să fie observată imediat, mănuşi şi cizme de cauciuc;
- măsuri speciale la curăţirea rezervoarelor care au conţinut benzină etilată:
spălarea rezervoarelor, neutralizarea reziduurilor cu permanganat de potasiu, clorură de
var sau cloramină; muncitorii intră în rezervor cu echipament de protecţie izolant,
confecţionat din material impermeabil, mănuşi, cizme şi mască izolantă, cu aport de aer
sub presiune. Decontaminarea echipamentului este obligatorie după terminarea lucrului.
Concentraţia admisibilă a tetraetilului de plumb:
* concentraţia admisibilă pe schimbul de lucru (medie): 0,01 mg/mc;
* concentraţia admisibilă pe 15 minute (de vârf): 0,03 mg/mc.
Are indicativul P.
B. Măsuri medicale:
a. recunoaşterea şi dimensionarea riscului de intoxicaţie cu tetraetilului de
plumb sau lichidul etil;
b. examenul medical la încadrarea în muncă (examenele medicale profilactice
se efectuează conform fişei de noxe din Normele Generale de Protecţia Muncii, adică
Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministrului Sănătăţii şi
Familiei nr. 508/933/2002) constă din:
- examen clinic general;
- radiografie pulmonară postero-anterioară;

164
Toma I. Medicina muncii

- serologia pentru lues;


- examen neurologic (efectuat de medicul specialist);
- examen psihiatric (efectuat de medicul specialist).
Contraindicaţii: boli cronice ale sistemului nervos central, epilepsia, boli
psihice, inclusiv nevroze manifeste, hepatita cronică, dermatoze.
c. controlul medical periodic cuprinde:
- examen clinic general, semestrial;
- examene neurologic (efectuat de specialist) şi psihiatric, anual sau imediat
după o expunere severă accidentală;
- plumb total, plumb dietil în urină, semestrial sau imediat după o expunere
accidentală.
d. educaţia pentru sănătate:
- informarea şi conştientizarea pericolelor profesionale şi neprofesionale la
care sunt expuşi cei care manipulează aceste produse;
- informarea asupra simptomatologiei de debut şi a primului ajutor
(dezbrăcare, spălare etc).

6.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MERCUR (Hg)

6.3.1. Etiologie
A. Factorul etiologic principal
Mercurul (Hg) se poate găsi ca atare în stare naturală (geode de mercur nativ)
sau în compoziţia unor minereuri.
Cel mai important minereu de mercur este cinabrul (sulfura de mercur) din
care se extrage mercurul metalic. Principalele state producătoare de mercur sunt Spania,
Italia, Serbia, Rusia, Japonia şi Statele unite.
a. Mercurul metalic:
- este singurul metal lichid la temperatura obişnuită a aerului din încăperile de
lucru;
- emite vapori la temperatura obişnuită de la locurile de muncă, chiar şi la
0oC, creşterea temperaturii aerului duce la creşterea concentraţiei de vapori în aer;
- este un metal alb, lucios ca argintul, cu densitatea vaporilor mai grei decât
aerul (se acumulează în zonele inferioare ale încăperii de lucru);
- insolubil în apă, solubil în acid nitric diluat, liposolubil;
- are tensiunea superficială mare, ceea ce determină dispersia mercurului în
picături fine când se varsă pe suprafaţa mesei de lucru, pe podea etc., oferind în acest
mod o suprafaţă foarte mare de evaporare şi posibilitatea ca aceste picături să pătrundă
în crăpături şi orificii mici ale mesei de lucru, podelei, pereţilor.
Formează aliaje cu multe metale: uşor cu Na, K, Ag, Au, mai greu cu Zn, Cd,
Sn, Pb, Cu, nu formează cu Fe, Co, Ni, Mn. Aliajele sunt denumite „amalgame”.
Amalgamarea se produce prin simplul contact al metalelor, de obicei la rece.
Proprietăţile compuşilor mercurului sunt diferite, existând diferenţe de
toxicitate între ele. Deosebiri importante sunt şi în ceea ce priveşte simptomatologia,
evoluţia, prognosticul, tratamentul şi profilaxia. Deşi nu este o delimitare netă, se
deosebesc două forme de intoxicaţii profesionale:
- cu mercur metalic (elementar) şi cu sărurile sale anorganice;
- cu sărurile organice ale mercurului.
b. Sărurile anorganice de mercur:
- combinaţii mercuroase (formula brută Hgx):
* clorura mercuroasă (calomel): Hg2Cl2;

165
Toma I. Medicina muncii

* azotatul mercuros: Hg(NO3)22H2O;


* carbonatul mercuros: HgCO3;
* iodura mercuroasă.
- combinaţii mercurice (formula brută Hgx2 ):
* clorura mercurică (sublimatul corosiv): HgCl2;
* bromura (HgBr2), iodura (HgI2), fluorura mercurică (HgF2);
* sulfatul mercuric;
* cianura de mercur şi potasiu;
* arseniatul mercuric;
* tiocianatul mercuric etc.
Combinaţiile mercurice - ionul mercuric - sunt mai toxice decât combinaţiile
mercuroase.
În general sărurile (combinaţiile) anorganice nu sunt stabile, în anumite
condiţii ele putându-se descompune, dând naştere la Hg metalic stabil, crescând în acest
fel riscul toxic.
c. Sărurile organice de mercur: compuşi alchilici şi compuşi arilici.
Ca şi pentru sărurile de plumb (TEP), intoxicaţiile cu săruri organice de
mercur au un aspect particular.
B. Factori etiologici favorizanţi (secundari)
a. Aparţinând de organismul uman: efortul fizic intens prin mărirea debitului
respirator, afecţiuni renale care favorizează acumularea toxicului în organism printr-o
eliminare insuficientă, stări de surmenaj, consumul de alcool, traume psihice,
alimentaţie neraţională, subnutriţia, adolescenţi, tineri, femei (grupe mai vulnerabile).
b. Aparţinând unor condiţii de mediu concomitente sau unor aspecte
organizatorice: temperatura crescută a aerului la locul de muncă, prezenţa altor toxice
profesionale neurotrope sau neurotoxice, ventilaţie deficitară, spaţii închise neventilate,
neasigurarea condiţiilor minime necesare pentru o bună igienă individuală.
C. Timp de expunere probabil până la apariţia intoxicaţiei
- câteva luni - câţiva ani funcţie de cantitatea de Hg absorbită şi de prezenţa
factorilor favorizanţi.
D. Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- industria extractivă şi prelucrătoare a Hg (extragerea minereului şi a Hg din
minereu - prăjirea cinabrului);
- curăţirea mercurului la rece prin filtrare sau la cald prin distilare;
- utilizarea pompelor de vid cu Hg;
- industria metalurgiei neferoase (extragerea aurului şi argintului);
- fabricarea şi repararea aparatelor de măsură cu Hg: tensiometre, termometre,
barometre, manometre, debitmetre, anemometre etc.;
- industria clorosodică (Hg - electrod);
- sinteza acidului acetic şi aldehidei (Hg catalizator, acetilenă ca materie
primă);
- prepararea compuşilor mercuriali organici şi anorganici;
- prepararea şi utilizarea vopselelor pe bază de Hg: vopsirea vaselor maritime
(partea de sub apă) cu cinabru (culoare roşie) este toxic pentru plantele şi animalele
maritime care ar creşte pe suprafaţa de sub apă a vaselor şi ar încărca mult greutatea
acestora;
- industria electrotehnică: fabricarea lămpilor fluorescente, redresoare,
stabilizatoare, pile electrice, anumite întrerupătoare şi acumulatoare;
- industria explozibililor (fulminat de Hg);
- fabricarea fetrului de pălării;
- laboratoare unde se utilizează aparatură cu Hg etc.;

166
Toma I. Medicina muncii

- gravarea şi brumarea oţelului;


- industria chimică farmaceutică: unguente şi medicamente pe bază de mercur,
calomelul, preparate antiseptice, prepararea amalgamului dentar;
- taxidermie, arta împăierii vertebratelor în vederea expunerii în muzee,
naturalizare;
- decorarea porţelanului (clorura mercuroasă);
- fabricarea de artificii;
- aurirea la foc, care volatilizează prin încălzire amalgam de aur, creşte, astfel
concentraţia de mercur.
Concentraţii admisibile: - pe schimbul de lucru (medie): 0,05 mg/mc;
- pe 15 minute (de vârf): 0,15 mg/mc.
Are indicativul P (pătrunde prin piele).

6.3.2. Patogenie
A. Căi de pătrundere în organism în condiţii profesionale:
- calea respiratorie, cea mai importantă;
- calea cutanată: poate pătrunde prin tegumentele intacte prin combinarea sa
cu acizii graşi din straturile superficiale cutanate;
- calea digestivă - mai puţin importantă.
B. Circulaţie, distribuţie, localizare (organe ţintă)
După absorbţie este oxidat în mercur ionizat. Circulă fixat de radicalii tiolici
ai proteinelor plasmatice, deci, afinitate mai mare pentru plasmă decât pentru eritrocite
(invers ca plumbul), o parte, şi sub formă dizolvată în lipoizii sângelui (formă de
transport pentru ţesuturile bogate în lipoizi - creier).
Se depune în sistemul nervos central (creier), rinichi, ficat, mucoasa tubului
digestiv, glande salivare, placentă.
C. Biotransformare - nu suferă procese de biotransformare.
D. Eliminare din organism
- calea renală, principală, importanţă diagnostică;
- căi secundare:
* glandele mamare (laptele matern, importanţă profilactică)
* aparat digestiv, glande salivare;
* Hg poate trece bariera placentară (importanţă profilactică).
E. Mecanism de acţiune
- mecanism enzimatic (insuficient cunoscut) de tip inhibitor, prin acumulări
selective în sistemul nervos central şi rinichi şi producerea unor leziuni la nivelul
acestor formaţiuni anatomice. Ionul de mercur are afinitate pentru gruparea SH, fiind,
deci, posibile diferite perturbări enzimatice prin acest mecanism. S-a emis ipoteza
formării unor complexe metalotioneide (biocomplexe de Hg), formă ce ar proteja
rinichiul de acţiunea toxică a ionilor de Hg.
S-au semnalat şi inhibări ale succindehidrogenazei şi monoaminoxidazei.
F. Absorbţia fiziologică de Hg
Ca şi în cazul plumbului, mercurul este un constituent natural al organismului,
fiind încorporate zilnic cantităţi mici (5-20 micrograme) prin apă şi alimente, cantitate
dependentă de zona geografică (existenţa surselor de impurificare cu Hg); peştele
conţine concentraţii mari de Hg.

6.3.3. Tabloul clinic


A. Intoxicaţia acută: rară, dar posibilă în condiţii profesionale. Ea se
datorează inhalării unei cantităţi mari de vapori de mercur în scurt timp (spargerea
accidentală a unui recipient cu Hg) operaţia de aurire, explozia unei cantităţi mari de

167
Toma I. Medicina muncii

fulminat de Hg.
Se poate produce şi o intoxicaţia neprofesională prin ingerarea de săruri
solubile de Hg (mai ales clorură mercurică - sublimat corosiv).
Clinic:
- sindrom iritativ: rinofaringită, laringită, bronşită, bronşiolită obliterantă şi
pneumonie chimică cu febră, disfonie, dispnee, senzaţie de constricţie toracică (Mathes,
Lorenz, Burke);
- stomatită ulcero-necrotică;
- enterocolită acută: dureri puternice abdominale, diaree profuză,
sanghinolentă;
- nefroză toxică: poliurie în prima fază, apoi oligurie până la anurie,
albuminurie, hematurie, cilindrurie, semne de insuficienţă renală acută;
- dermatite (eritem, prurit intens, edem, papule, pustele şi ulceraţii profunde)
datorită eliminărilor în cantităţi mari prin glandele sudoripare.
B. Intoxicaţia subacută, rară, dar posibilă în condiţii profesionale,
simptomatologia similară celei acute (mai atenuată) la care se adaugă fenomene
neuropsihice:
- tremor;
- instabilitate emoţională;
- tulburări ale analizatorilor auditiv şi vizual.
C. Intoxicaţia cronică este cea mai frecvent întâlnită în condiţii profesionale
Hg fiind un toxic cumulativ. Simptomele şi semnele formei cronice se pot grupa în
următoarele sindroame:
a. Sindromul asteno-vegetativ: astenie, cefalee, ameţeli, tulburări de somn
(somnolenţă la debut, apoi, insomnii), somn neliniştit cu vise terifiante, coşmaruri,
tulburări vegetative (labilitate de puls şi tensiune, transpiraţii diurne, dermografism roşu
accentuat etc.);
b. Sindromul neuropsihic reprezintă o formă mai avansată:
- tremorul mercurial: intenţional, fin, ritmic, debutează la nivelul pleoapelor,
buzelor, limbii, degetelor mâinii, apoi se extinde la musculatura braţului şi antebraţului.
Iniţial nu este perceput de bolnav, dar în timp devine perceptibil deoarece apare la
mişcări care necesită controlul şi coordonarea unor grupe musculare. Se accentuează în
timpul mişcărilor cu o anumită intenţie (scris, bărbierit etc.) în stări emotive (când sunt
observaţi), noaptea dispare. Este un tremor cerebelos tipic şi i se poate asocia asinergie,
adiadococinezie, mers cerebelos, nistagmus. Frecvenţa tremorului este de 5-8 cicli/sec.
Unii autori au descris şi un tremor parkinsonian, denumit astfel după
caracterul tremurăturii şi asocierea cu amimie, facies parkinsonian, mers nesigur
balansat, vorbire sacadată, greutate în vorbire la începutul frazelor, dificultate de
pronunţare, stâlcire uşoară şi moderată a cuvintelor, vorbire înceată monotonă,
hipertonie muscular (fenomenul de roată dinţată), exagerarea reflexelor de postură;
- eretismul mercurial: anxietate, timiditate, nesiguranţă, iritabilitate
(hiperexcitabilitate) tendinţa de izolare (autism). În cazuri grave se adaugă tulburări de
memorie, halucinaţii, melancolie suicidă şi chiar psihoză maniaco-depresivă;
- polinevrita mercurială: tulburări senzitive (parestezii, hipoestezie sau
anestezie tactilă, termică şi dureroasă); tulburări motorii (pareză, exagerarea reflexelor
osteotendinoase) ale nervilor periferici; interesarea nervilor cranieni: optic, acustico-
vestibular, olfactiv, cu tulburări de adaptabilitate lumină-întuneric, respectiv ameţeli,
nistagmus, hipoacuzie şi tulburări de miros;
c. Sindromul digestiv: gust dulceag metalic, ptialism (bolnavul udă perna în
somn), lizereu gingival mercurial, gingivită, stomatită, hipertrofia glandelor salivare,
pierderea progresivă a dinţilor (molari, incisivi, canini); în lipsa igienei bucale apare, ca

168
Toma I. Medicina muncii

şi în cazul plumbului, lizereul gingival (lizereul lui Gilbert), prin depunerea de sulfură
de mercur în capilarele gingivale, fenomene de gastrită sau/şi gastroduodenită cronică
(inapetenţă, dureri abdominale difuze, greţuri, vărsături, alternanţa de diaree cu
constipaţie);
d. Sindromul renal - poate căpăta două aspecte:
- tubulopatia proximală (ca şi în intoxicaţia cu Pb, Cr etc.) relevat numai
biochimic: proteinurie (lizozim, imunoglobuline, beta 2 microglobuline), care poate
evolua către sindromul Toni-Debre-Fanconi (diabet renal, hipercalciurie cu calcemie
normală, hiperfosfaturie, aminoacidurie);
- glomerulopatia extramembranoasă (GEM) cu aspecte clinice şi histologice
identice cu GEM de alte etiologii (sindrom nefrotic, depozite pe suprafaţa externă a
membranei bazale glomerulare de Ig G şi C3 );
e. Sindromul de iritaţie a mucoasei căilor aeriene superioare: rinite şi
laringite cronice, sinuzite (Muică).
Alte manifestări patologice: modificări în campimetria la culori, tulburări
tiroidiene, hipoacuzie, creşterea numărului de hematii cu granulaţii bazofile,
limfocitoză, tulburări ale ciclului menstrual, avort, impotenţă sexuală, dermatoze,
impregnarea cu particule de mercur a capsulei anterioare sau posterioare a cristalinului
fără afectarea vederii („mercuria lentis”) evidenţiate prin examen cu lampa cu fantă..

6.3.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se bazează pe:
A. Stabilirea expunerii profesionale la mercur:
a. subiectiv: - anamneză profesională;
b. obiectiv: - determinări de Hg în aerul locului de muncă cu depăşirea
concentraţiilor admisibile de Hg;
- documente oficiale privind vechimea profesională.
B. Tabloul clinic: prezenţa unuia, mai multor sau tuturor sindroamelor
descrise mai sus.
C. Examene de laborator şi paraclinice
a. indicatori de expunere:
- Hg-U (mercururia): peste 200 g /litru sprijină diagnosticul;
- Hg-S (mercuremia): peste 10 g/100 ml.
b. indicatori de efect biologic:
- examen de urină: decelarea proteinei şi în special beta2-microglobuliele;
- proba scrisului: bolnavul va scrie, sub dictare un text sau va desena un obiect
(o casă), acestea vor fi cu linia şi mâna tremurândă;
- proba index-nas: bolnavul cu ochii închişi va fi pus să ducă vârful indexului
la vârful nasului, pe care nu-l va nimeri;
- proba paharului cu apă: bolnavul va fi rugat să bea apă sau să dea un pahar
cu apă; aceste ultime trei probe evidenţiază prezenţa tremorului;
- campimetria vizuală;
- examenul cristalinului;
- reflexograma achiliană;
- audiometria;
- leucograma, hematii cu granulaţii bazofile;
- stabilometria;
- testări ale comportamentului psihic prin teste psihologice; - proba eliminării
provocate (proba de descărcare) cu edetamin, penicilamină sau unithiol; pentru a sprijini
diagnosticul, eliminările trebuie să crească de 8 ori faţă de eliminările spontane. Nu s-au
putut stabili relaţii precise între manifestările clinice şi eliminări, totuşi la valori sub

169
Toma I. Medicina muncii

150-200 g/l intoxicaţia este rară.


Erori de diagnostic pot apărea prin interpretarea inadecvată a criteriilor de
diagnostic de boală şi profesionalitate, fie în sensul supraevaluării sau subestimării
acestora.
Diagnosticul diferenţial
- sindromul vegetativ de: alte suprasolicitări nervoase (sesiune de examene,
elemente conflictuale în familie sau la locul de muncă etc.);
- sindromul neuropsihic:
* tremorul tiroidian (basedowian): metabolism crescut, tremor de repaus, mai
fin, nonintenţional, cu frecvenţă mai mare (16-20 oscilaţii/secundă);
* tremorul parkinsonian: interesează întreaga musculatură a corpului, asociere
cu amimie, vorbire sacadată, înceată şi monotonă, dificultate la începutul frazelor, mers
nesigur, balansat, tremor de repaus;
* tremorul alcoolic: tremor de repaus accentuat de mişcări şi emoţie, cu o
frecvenţă mică (8-10/sec), localizat la degetele de la mâini (poate cuprinde şi faţa), mai
accentuat dimineaţa, înainte de masă, diminuă după ingestia de alcool.

6.3.5. Tratamentul
Tratamentul este etiologic, patogenic şi simptomatic.
A. Tratamentul etiologic: întreruperea expunerii profesionale, administrarea
de antidoturi şi chelanţi.
- întreruperea contactului profesional cu mercur (temporar sau definitiv);
- utilizarea de antidoturi şi chelanţi:
* administrarea de penicilamină (Cuprenil): 1,5 gr/zi (1 cp de 250 mg; 1
capsulă de 150 mg) timp de 10 zile pentru eliminarea Hg din organism, după o
prealabilă testare, pauză 10 zile ]i repetarea curei la necesitate. Sau
* administrarea de Edetamin: 2 gr/zi timp de 10 zile, pauză 5 zile; se repetă
cura de 2 gr/zi timp de 10 zile, după necesitate. Mai puţin eficace ca în intoxicaţia cu
plumb.
În intoxicaţia acută cu clorură mercurică se poate administra
Dimercaptopropanol (DMP), Dimercaprol (BAL), acesta fiind insuficient în cazul
intoxicaţiei cu mercur metalic. Doze: în formele uşoare 2,5 mg/Kg corp (3-4 mg/kg
corp), intramuscular, la interval de 6 ore în prima zi şi de 12 ore în următoarele zile,
timp de o săptămână, de obicei, funcţie de starea bolnavului. Dacă tractusul digestiv
permite se administrează pe cale orală în doză de 30 mg/kg corp.
Vitaminele C şi K cresc toleranţa dimercaptopropanol. La doze mai mari de 5
mg mulţi bolnavi pot manifesta vomă, convulsii şi chiar comă.
În forma cronică se pot utiliza şi:
- N-acetil-DL-penicilină: aceiaşi acţiune, dar după unii autori mai eficace.
Doza: 25 mg de 4 ori pe zi, timp de 10 zile, 2-3 cure de tratament despărţite de perioade
de 15-20 zile.
- Unithiol (Dimercapto-2,3-propansulfan) derivat hidrosolubil de BAL, mai
eficace în ceea ce priveşte metabolizarea Hg şi spre deosebire de BAL nu redistribuie
Hg în creier.
B. Tratamentul patogenic: vitaminoterapie pentru protecţia celulei nervoase
(B1, B6, C etc.).
C. Tratamentul simptomatic: antiparkinsoniene (pentru tremor), tratamentul
stomatitei, tranchilizante, tratamentul tulburărilor digestive.
În cazul ingestiei de Hg metalic, prin retenţia mai îndelungată în stomac a
toxicului poate rezulta clorura mercurică toxică, de aceea bolnavul trebuie ţinut sub
observaţie.

170
Toma I. Medicina muncii

6.3.6. Expertiza capacităţii de muncă


- după dispariţia completă a simptomatologiei bolnavul îşi poate continua
activitatea profesională, dar după o întrerupere a expunerii de 4-6 săptămâni;
- dacă are o afecţiune ce poate fi agravată prin expunerea la Hg, sau tremorul
persistă: schimbarea definitivă a locului de muncă sau pensionarea.

6.3.7. Profilaxia
A. Măsuri tehnico-organizatorice
- eliminarea mercurului din procesele tehnologice sau înlocuirea lui cu
substanţe mai puţin toxice;
- automatizarea unor procese tehnologice care să îndepărteze pe muncitori de
sursele de emisie a vaporilor de Hg;
- izolarea aparaturii şi/sau a proceselor tehnologice generatoare de Hg la locul
(postul) de muncă;
- împiedicarea pătrunderii vaporilor de Hg în aerul locului de muncă
(reducerea concentraţiei de Hg) prin etanşeizare, ventilaţie locală, menţinerea sub strat
de apă, ulei, parafină sau glicerină a Hg. în cazul vărsării accidentale a Hg, acesta va fi
imediat strâns, fie prin aspiraţie, fie cu substanţe de congelare sau amalgamare (pudră
de cupru, de zinc, etc.). Asigurarea temperaturii în ambianţa de lucru sub 18oC, spălarea
mesei de lucru, a pavimentului, pereţilor la sfârşitul fiecărui schimb de lucru,
confecţionarea corespunzătoare a mesei de lucru, pavimentului şi pereţilor (pentru a nu
permite picăturilor fine de Hg să pătrundă în fisuri, crăpături, porozităţi de unde să se
evaporă continuu);
- instalarea sistemelor de ventilaţie mecanică generală va fi la nivelul solului
(per descensum); vaporii de mercur au o densitate mai mare decât cea a aerului şi se
acumulează în părţile declive;
- împiedicarea sau diminuarea acţiunii Hg asupra muncitorilor prin:
* reducerea efortului fizic;
* regim de muncă corespunzător cu condiţii de petrecere a pauzelor în spaţii
nepoluate;
* construirea şi buna funcţionare a anexelor social-sanitare (vestiare, duşuri,
spălătoare, WC-uri etc.) Igiena individuală va fi întreţinută cu săpun sulfuros;
* reducerea duratei zilei de muncă, în anumite cazuri la 6 ore pe schimb;
* alimentaţie raţională şi de creştere a rezistenţei organismului;
* echipament de protecţie: mănuşi, halate, bonete care vor fi denocivizate în
unitate. În caz de intervenţie - măşti cu piroluzite sau aducţiune de aer;
* instructaj de protecţia muncii şi respectarea disciplinei tehnologice.
Măsurile tehnice au rol principal în realizarea unor concentraţii de Hg în aerul
locului de muncă, sub concentraţiile admisibile:
- concentraţia admisibilă: - pe 8 ore 0,05 mg/mc;
- pe 15 minute: 0,15 mg/mc.
Are indicativul P.
B. Măsuri medicale
a. Recunoaşterea riscului de intoxicaţie cu Hg în întreprindere prin studiul
atent al procesului tehnologic, cunoaşterea formei chimice de Hg, concentraţia lui în
aerul locului de muncă, catagrafia locurilor de muncă, a profesiilor şi muncitorilor
expuşi, studii epidemiologice.
b. Examen medical la încadrarea în muncă (examenele medicale profilactice
se efectuează conform fişei de noxe din Normele Generale de Protecţia Muncii, adică
Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministrului Sănătăţii şi

171
Toma I. Medicina muncii

Familiei nr. 508/933/2002), constă din:


- examen clinic general (cu atenţie la sistemul nervos central şi periferic,
starea psihică, tiroidă, cavitatea bucală);
- radiografie pulmonară postero-anterioară;
- serologia pentru lues;
- creatinina sanguină.
Contraindicaţii medicale:
- boli cronice ale sistemului nervos central şi periferic;
- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste;
- boli endocrine ca: hipertiroidia şi hipoparatiroidia;
- nefropatii cronice;
- stomatite.
c. Control medical periodic:
- anual, examen clinic general;
- determinarea mercurului în urină, semestrial;
- mercurul în sânge, semestrial;
- examen stomatologic (specialist) din 2 în 2 ani;
- examen neurologic (specialist), din 2 în 2 ani doar la indicaţia medicului de
medicina muncii (şi nu din 2 în 2 ani, ci atunci când consideră acesta că este necesar).
d. Educaţia pentru sănătate: pentru cadrele tehnice şi administrative în
vederea realizării măsurilor tehnice; pentru muncitori: igienă individuală înainte de
luarea meselor, consumarea alimentaţiei de protecţie la lucru, diminuarea consumului de
alcool, respectarea normelor de protecţia muncii.

6.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU COMPUŞI ORGANICI AI


MERCURULUI

6.4.1. Etiologia.
A. Factorul etiologic principal este reprezentat de:
- compuşi alchilici: Hg cu hidrocarburi alifatice: metil mercur, etil mercur,
dimetil mercur, dietil mercur, clorura de etil mercur, oxietil (upsulum), cianura de
mercur-crezol (gernusan), silicat de metaoximetil mercur (lunsilicat), dicianoamida de
metil mercur, tioacetamida de metil mercur etc.; sunt cei mai toxici.
- compuşi arilici: Hg cu hidrocarburi arilice (cu nucleu benzenic aromatic):
fenil mercur, nitrofenil mercur, nitratul bazic de fenil mercur şi alţi; aceşti compuşi au o
toxicitate mai redusă. Compuşii alchil-oxi-alchil-mercur sunt de asemenea toxici.
Substanţele active cu care se prepară produsele de lucru se prezintă sub formă
pulverulentă sau lichidă. Lichidele au o toxicitate diferită: compuşii etil şi metil, dimetil
şi dietilmetoxietil mercur sunt volatile, pe când compuşii fenil, tolil şi dicianoamida de
etil mercur sunt slab volatili, în afara organismului legătură C-Hg fiind stabilă.
Observarea unor recipiente, saci etc., pe care este înscrisă o formulă chimică
cu „Hg,, în compoziţia ei este o hidrocarbură aciclică (alchilică) sau ciclică (arilici),
atrage atenţia asupra acestui risc profesional, diferitele denumiri comerciale neputând să
sugereze de multe ori compoziţia chimică (la controalele în întreprindere, depozite din
agricultură, sau producători particulari).
B. Factori etiologici favorizanţi: vezi mercurul.
C. Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- prepararea compuşilor organomercuriali alchilici sau arilici;
- utilizarea lor ca: fungicide, germicide, dezinfectante, tratarea seminţelor,
controlul seminţelor tratate, experienţe de laborator etc.;

172
Toma I. Medicina muncii

- conservarea pastei de hârtie şi a hârtiei;


- impregnarea lemnului;
- conservarea vopselelor, a cleiurilor organice.

6.4.2. Patogenia
- pătrund în organism pe cale respiratorie şi prin tegumentele intacte; calea
digestivă este posibilă dar puţin importantă în condiţii profesionale;
- circulă în sânge legat de hematii;
- compuşii alchilici se acumulează în sistemul nervos central (creier), această
cantitate rămânând în cea mai mare parte nemetabolizată;
- compuşii arilici se depozitează iniţial în ficat, tub digestiv şi hematii,
acumularea ulterioară fiind asemănătoare cu cea a mercurului anorganic.
Metabolizarea constă în scindarea legăturii C-Hg, viteza acestei scindări fiind
diferită de la un compus la altul. Scindarea rapidă duce la scăderea toxicităţii specifice
compuşilor organomercuriali. Fenilmercurul şi metoxietilmercurul se scindează rapid
efectele fiind similare cu cele ale mercurului anorganic. Dintre compuşii alchilici
metilmercurul se scindează mai greu, fiind cel mai toxic.
Eliminarea: prin urină.
Mecanismele de acţiune nu sunt cunoscute, dar se cunosc leziunile pe care le
determină diferiţi compuşi. Compuşii de metil şi etil sunt toxici puternici ai sistemului
nervos central, ei distrug în diferite grade neuronii cortexului cerebral, mai ales în
cortexul vizual, precum şi ai stratului granular al cerebelului. Relatările privind leziunile
nervilor periferici sunt discordante.

6.4.3. Tabloul clinic


Compuşii alchilici provoacă intoxicaţii generale.
Compuşii arilici nu produc intoxicaţii generale, ci numai leziuni tegumentare.
A. Intoxicaţia acută
- se manifestă prin tulburări nespecifice: iritaţia căilor aeriene superioare
(faringită, laringită), vezicule în cavitatea bucală, conjunctivită, tulburări de deglutiţie şi
vorbire, greaţă, dureri abdominale, oboseală, cefalee, uneori frison, febră, mialgii.
În formele mai grave: semne de iritaţie meningeală, edem inflamator al
faringelui, parestezii la nivelul membrelor inferioare şi superioare.
Evoluţia este în general bună, vindecarea fiind posibilă şi completă în circa 6
săptămâni.
B. Intoxicaţia cronică: apare după o expunere de lungă durată, luni, uneori
câţiva ani. Se manifestă prin:
- sindrom astenic: astenie, fatigabilitate, cefalee, diminuarea memoriei,
imposibilitatea de concentrare, ameţeli;
- sindrom nervos: parestezii ale buzelor, limbii, apoi membrelor, după care se
instalează semnele caracteristice:
* disartrie, disfagie, ataxie a membrelor inferioare şi superioare -
imposibilitatea de coordonare a mişcărilor (afectarea cerebelului), manifestări
coreiforme şi atetozice;
* tulburări vizuale: îngustarea concentrică a câmpului vizual mergând până la
cecitate;
* diminuarea auzului;
* diminuarea simţului olfactiv (până la anosmie).
Pot apărea şi semne şi simptome întâlnite la intoxicaţia cu Hg metalic: tremor
mercurial, instabilitate emoţională sau chiar eretism mercurial, sindrom digestiv (gust
dulceag, stomatită, colită), diminuarea sensibilităţii profunde şi superficiale, chiar

173
Toma I. Medicina muncii

pareze, rar paralizii ale extremităţilor, afectare renală.


Compuşii alchilici şi arilici dau şi leziuni tegumentare:
- acute: arsuri (cu flictene fără nici un simptom iniţial);
- cronice: dermite cronice - hiperemie, prurit, descuamare.

6.4.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se stabileşte pe:
A. Expunerea profesională - uneori dificilă datorită tulburărilor de vorbire şi
necunoaşterea toxicului cu care a venit în contact:
a. subiectiv: - anamneza profesională;
b. obiectiv: - determinarea de toxic în aerul locului de muncă;
- documente oficiale de vechime în profesia expusă.
B. Tabloul clinic: dominat în intoxicaţia cronică de parestezii, ataxie, lezarea
nervilor optic şi auditiv.
C. Examene de laborator
a. indicatori de expunere: - Hg-U peste 600 micrograme/litru;
- Hg-U: peste 10 micrograme/100 ml.
b. indicatori de efect biologic:
- lichidul cefalorahidian: hipertensiv, cu albumine şi Hg;
- semne de atingere renală, examen sumar de urină: proteinurie, hematurie,
cilindrurie.
Prognostic: - 1/3 din cazuri - letale;
- 1/3 din cazuri se vindecă;
- 1/3 din cazuri rămân cu sechele.
Diagnosticul diferenţial
- nevroza astenică (la debutul bolii);
- encefalita virotică;
- tumoră cerebrală în formele avansate.

6.4.5. Tratamentul
- întreruperea contactului cu toxicul;
- administrare de penicilamină (Cuprenil); administrarea de Edetamin dă
rezultate inconstante;
- administrarea de BAL;
- tratament simptomatic.
Tratamentul leziunilor cutanate acute:
- spălarea imediată a tegumentului, care a venit în contact cu toxicul, cu multă
apă şi săpun;
- tratamentul arsurii în funcţie de gradul ei;
- se sparg veziculele pentru că au în conţinut Hg;
- dermita cronică necesită întreruperea temporară a expunerii profesionale.
Sau mai experimentat: administrarea odată cu alimentele a unei răşini cu
polistiren cu grupări SH fixe, pentru captarea mercurului eliminat prin bilă, fenobarbital
care creşte excreţia biliară, complexarea regională extracorporală şi hemodializa.

6.4.6. Expertiza capacităţii de muncă


- bolnavii care au fost intoxicaţi cu compuşi alchil mercurici şi au ataxie,
ambliopie, cecitate, surditate se încadrează în grade de invaliditate potrivit criteriilor de
la bolile neurologice, oftalmologice şi ORL.

6.4.7. Profilaxia

174
Toma I. Medicina muncii

A. Măsurile tehnico-organizatorice: trebuie să conducă la împiedicarea


pătrunderii substanţelor în cantitate mare în organism pe cale respiratorie, cutanată şi
digestivă şi constau din:
- înlocuirea compuşilor alchilici cu cei arilici (mai puţin toxici) în limitele
posibilităţilor tehnice şi de eficienţă;
- izolarea operaţiilor tehnologice nocive;
- ventilaţie mecanică locală şi generală;
- ermetizarea instalaţiilor;
- dotarea cu echipament de protecţie şi purtarea obligatorie a acestuia;
- construirea şi întreţinerea funcţională a anexelor social-sanitare (vestiare
separate, spălătoare, duşuri, materiale igienico-sanitare etc.);
- realizarea măsurilor de igienă individuală.
B. Măsuri medicale
- Recunoaşterea riscului de intoxicaţie cu compuşi organo-mercuriali;
- Examen medical la încadrarea în muncă, contraindicaţiile medicale,
controlul medical periodic (examenele medicale profilactice se efectuează conform fişei
de noxe din Normele Generale de Protecţia Muncii, adică Ordinul comun al Ministrului
Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 508/933/2002) sunt
cele menţionate la mercurul metalic.
- Educaţia pentru sănătate se adresează factorilor de decizie şi muncitorilor.

6.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MANGAN

6.5.1. Etiologie
Factorul etiologic principal
Manganul (Mn) este un metal alb-murdar, relativ sfărâmicios, răspândit în
natură mai ales în rocile silicioase, însoţind fierul. Importante mine de mangan se găsesc
în Rusia, India, Australia şi Mexic.
Minereurile cele mai răspândite sunt sub formă de:
- oxizi: piroluzita (Mn O3), braunita (Mn2O3), hausmanita (Mn3O4), hematita
(Mn2O4);
- carbonaţi: rodocrozita (MnCO3);
- silicaţi: rodonita (MnSiO2), tefroitul (Mn2SiO4).
Timpul de expunere până la apariţia bolii: câteva luni-10-15 ani.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- exploatările miniere (abataje), transportul minereului, staţii de îmbogăţire,
măcinare, cuptoare;
- în siderurgie: la producerea fierului şi diferitelor sale aliaje, mai ales la
fabricarea fontei şi oţelurilor unde are rol de dezoxidare şi desulfare;
- fabricarea bateriilor uscate cu piroluzită;
- fabricarea electrozilor, ca element component al glazurii;
- tăbăcitul pieilor (acetatul), vopsire;
- producerea de îngrăşăminte, catalizatori;
- industria chimică şi farmaceutică (proprietăţi oxidante);
- fabricarea derivaţilor organici de mangan.

6.5.2. Patogenie
Căile de pătrundere în organism: respiratorie (principală), calea digestivă prin
nerespectarea normelor elementare de igienă (mâini, salivă, apă, alimente impurificate).
Circulaţia. Manganul circulă în plasmă legat de beta-1-globuline sub formă

175
Toma I. Medicina muncii

trivalentă. în hematie manganul a fost găsit sub forma unui compus, legat puternic,
probabil de porfirină. Părăseşte repede curentul sanguin şi se acumulează în ficat unde
se conjugă cu sărurile biliare, encefal, hipofiză, pancreas, rinichi, plămân, oase,
intestinul gros şi păr (în special în cel de culoare închisă).
Pentru om manganul constituie un element esenţial, la o persoană de 70 kg
fiind în jur de 10-20 mg. Participă la multe reacţii enzimatice, fie ca un factor disociabil
necesar activităţii enzimei, fie integrat în structura intimă a enzimei ca arginaza
hepatică, piruvatdecarboxilaza, prolidaza, succinoxidaza ş.a.
Are rol major în sinteza mucopolizaharidelor, formarea ţesutului conjunctiv.
Mecanismele de acţiune sunt incomplet elucidate. La nivelul creierului
reţinerea şi efectele manganului asupra structurilor şi multiplelor segmente este diferită,
zonele bogate în substanţă cenuşie din hipotalamus, lobul olfactiv, cortex şi corp striat
fiind cele cu concentraţia manganului cea mai mare, fapt ce ar putea explica marea
varietate a manifestărilor nervoase.
S-a evidenţiat, concomitent, un deficit dopaminergic în corpul striat şi
scăderea zincului în hipotalamus.
Excesul manganului în tubul digestiv se pare că produce perturbări în
absorbţia fierului, ceea ce conduce la apariţia anemiei hipocrome în primele două ale
intoxicaţiei cu mangan.
Eliminarea din organism: în principal prin bilă şi fecale, mai puţin prin urină.
Manganemia normală înregistrează variaţii largi, în general sub 2 µg/100 ml
sânge, manganuria 2µg (gama)/l.
Anatomopatologie: leziuni difuze în corpul striat, cortexul cerebral, tuberculii
cvadrigemeni.
Manifestările clinice şi modificările electroencefalografice se corelează cu
leziunile lobilor frontali, care totdeauna sunt bilaterale şi simetrice.

6.5.3. Tabloul clinic


Manganul este un toxic cumulativ şi acţionează timp îndelungat asupra
sistemului nervos central şi periferic determinând diferite manifestări predominant
nervoase.
Clinic se poate prezenta sub două forme: intoxicaţia acută (manifestări
digestive şi pneumonia chimică) şi intoxicaţia cronica unde se întâlneşte şi
silicomanganioza. Tabloul clinic a fost descris de Flinn, Rodier şi Penalver.
Intoxicaţia acută
Manifestări digestive: edem al glotei, vărsături;
Pneumonia manganică, este o formă particulară de pneumonie, care apare pe
fondul unei intoxicaţii cronice, având o evoluţie rapidă spre exit dacă nu se intervine
rapid şi masiv cu antibiotice, ducând la scăderea rezistenţei la infecţii şi perturbând
mecanismele de apărare imunologică.
La muncitorii expuşi la zgura Thomas (conţine până la 10% mangan) în afară
de pneumonie, a fost semnalată şi creşterea generală a incidenţei afecţiunilor
respiratorii, a pneumoniei şi a astmului bronşic.
Intoxicaţia cronică. Debutul bolii poate avea loc şi după un interval mai lung
de la încetarea expunerii profesionale, chiar 11 ani (Muller, Tissle). Evoluează în patru
stadii:
Stadiul I, este o nevroză de tip astenovegetativ cu: astenie, cefalee,
nervozitate, somnolenţă, amorţeli, furnicături în membrele inferioare, scădere
ponderală, tulburări psihice de afectivitate şi comportament, depresie psihică, psihoză
maniaco-depresivă, tulburări de memorie.
Sistemele nespecifice de activare ale cortexului sunt cele mai afectate, cu

176
Toma I. Medicina muncii

efecte asupra reacţiilor vizual-motorii, funcţiei perceptive şi memoriei operative, cu


scăderea capacităţii asociative şi de corelare, care influenţează negativ procesele de
cunoaştere.
Examenul medical obiectiv este negativ, afectarea putând fi evidenţiată prin
examene şi teste psihologice.
Stadiul al II-lea, apare sindromul extrapiramidal, cu fenomene de roată
dinţată, semnul lui Noica, manifestări ce se adaugă la simptomatologia din stadiul I
amplificată.
Apar: tulburări de mers, cu mers nesigur, propulsat, mers de cocoş (bolnavii
calcă pe marginea externă, internă, pe vârful degetelor sau călcâie), mersul înapoi nu
este posibil, faţa imobilă ca o mască, tremor parkinsonian de amplitudine mică, mai ales
la membrele superioare, tulburări de vorbire cu voce monotonă, rară, şoptită, bradilalică,
bradipsihie.
Semnul roţii dinţate şi semnul lui Noica devin pozitive, sindrom de neuron
motor periferic evidenţiabil pe electromiogramă.
La semnele extrapiramidale se pot asocia semne piramidale, cu semnele
Babinski şi/sau Rossolimo pozitive, clonus al piciorului şi/sau rotulei, diminuarea
reflexelor abdominale, tulburări diencefalice cu polifagie şi polidipsie.
Stadiul al III-lea. Semnele de manganism din stadiile anterioare sunt mai
pronunţate şi apar în plus tulburări cerebeloase cu astazie, hepatită necrotică asociată cu
degenerescenţă lenticulară ca în boala lui Wilson, infiltrate bronşice şi fibroză
pulmonară.
Stadiul al IV-lea, simptomele amintite mai sus se accentuează, apar caşexia şi
polinevrita toxică.
Silicomanganioza apare datorită cantităţilor mari de SiO2 l. c. prezent în
pulberi şi se poate asocia intoxicaţiei cronice.
Factorii etiologici favorizanţi: fumatul, alcoolul, regimul alimentar
neechilibrat etc.
Evoluţia este mai accentuată decât a silicozei pure.
Alte efecte ale expunerii la mangan au fost puse în evidenţă prin observaţii
clinice şi experimentale:
- hipotensiune arterială sistolică cu tensiune arterială diastolică normală;
- leziuni metabolice hepatice cu scăderea oxidării mitocondriale şi a altor
enzime, producând citoliză până la hepatită cronică cu degenerescenţă grasă
hepatocitară şi infiltraţii interstiţiale, urmate de un proces de scleroză hepatică,
modificări ale proteinogramei, colinesterazei şi catalazei;
- afectarea sistemului endocrin cu punct de plecare hipotalamo-hipofizar,
interesarea corticosuprarenalei, manifestată prin astenie, hipotermie, scăderea 17-
cetosteroizilor urinari şi hipoglicemie reacţională la testul toleranţei la glucoză,
afectarea tiroidei cu scăderea sintezei tiroxinei şi hipotiroidie, afectarea glandelor
sexuale oprind activitatea germinativă ş. a.:
- efecte asupra sistemului hematopoetic cu stimularea seriei eritrocitare (în
intoxicaţia severă se constată anemie), inhibarea seriei granulocitare cu leucopenie şi
scăderea polinuclearelor.
Unele dintre aceste manifestări pot fi prezente şi în intoxicaţia cronică.

6.5.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se pune expunerea profesională, tabloul clinic, explorări
de laborator şi paraclinice:
- nivele normale de mangan: manganemia 2-8 µg/100 ml sânge, manganuria
10 µg/ urină. Nu există o corelaţie directă între manganemie şi manganurie şi vechimea

177
Toma I. Medicina muncii

expunerii.
Eliminările urinare de mangan pot fi influenţate de consumul de alcool, boli
hepatice, renale, infecţii cronice, deficienţă nutriţională.
- manganul în păr: peste 4 mg/kg;
- manganul în fecale: 60-100 mg/kg.
- explorări radiologice şi ventilatorii pulmonare;
- explorări hepatice;
- teste psihologice pentru investigarea funcţiilor cognitive;
- electroencefalogramă şi electromiogramă.
Diagnosticul diferenţial se face cu boala Parkinson, boala Wilson, sindroame
piramidale şi extrapiramidale de altă etiologie.
Evoluţia: ireversibilă chiar după întreruperea expunerii profesionale. Starea
generală rămâne bună, în general, viaţa fiind posibilă dacă nu intervin complicaţii.
Expertiza capacităţii de muncă
- prezenţa şi persistenţa tulburărilor clinice şi de laborator impune întreruperea
temporară a contactului cu manganul;
- apariţia manifestărilor nervoase de tip nevroză astenică impune schimbarea
locului de muncă.

6.5.5. Tratamentul
Tratamentul trebuie instituit înainte de instalarea leziunilor ireversibile şi
constă din:
- tratament etiologic:
* întreruperea contactului cu manganul, prin scoaterea bolnavului din mediul
toxic;
* descărcarea cu Edetamin, 1 fiolă/zi 5 zile, eliminările urinare cresc de 2-3
ori.
- tratament patogenic:
* glucoză şi vitamina C pentru stimularea corticosuprarenalei;
* vitaminoterapie cu B6 şi B12 pentru prevenirea demielinizării;
* L-Dopa pentru scăderea hipertoniei, contracturii musculare şi tulburărilor de
vorbire.
- în pneumonia chimică: antibioterapie şi tratament simptomatic.

6.5.6. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice:
- perforaj umed pentru prevenirea formării şi degajării pulberilor;
- ventilaţie generală şi locală pentru combaterea pulberilor în suspensie şi
vaporilor toxici;
- protecţie individuală prin utilizarea măştilor de protecţie cu circuit închis;
- igienă individuală riguroasă, alimentele nu se vor depozita şi nu se va mânca
la locul de muncă, spălarea mâinilor şi dinţilor înainte de masă etc.
Măsurile medicale:
- recunoaşterea riscului de îmbolnăvire prin depistarea surselor generatoare de
mangan, catagrafierea locurilor de muncă cu risc de îmbolnăvire şi a muncitorilor
expuşi, determinări toxicologice;
- examen medical la angajare, conform fişei noxei, inclusiv examen
neurologic, efectuat de specialist; contraindicaţii medicale: boli cronice ale sistemului
nervos central şi periferic;
- control medical periodic: examen clinic general, anual, examen neurologic,
efectuat de specialist, doar la indicaţia medicului de medicina muncii când se consideră

178
Toma I. Medicina muncii

necesar; determinarea manganului în urină;


- educaţia pentru sănătate: igienă riguroasă, să nu mănânce, să nu fumeze la
locul de muncă şi înainte de a s spăla pe mâini, dinţi etc.

6.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CROM

6.6.1. Etiologie
A. Factori etiologici principali
Cromul este un metal răspândit în natură numai sub formă de combinaţii (nu
se găseşte liber). Cele mai importante minereuri: cromitul (FeO·Cr2O3) (oxidul de crom
şi fier), crocoit [{Fe·Mg)Cr2O4] (cromit de plumb), magnocromitul (Pb-PbCrO4) (oxid
de fier, crom şi magneziu), picotitul [Fe·Mg)Cr·Al)2O4] (oxidul de fier, crom,
magneziu şi aluminiu etc.
a. Cromul - metal greu de culoare alb strălucitoare, greu fuzibil, maleabil,
ductil, foarte rezistent la coroziune.
Este utilizat la producerea oţelurilor speciale în combinaţie cu alte metale.
b. Compuşii de crom:
- compuşii bivalenţi (cromoşi) se oxidează rapid şi dau compuşi trivalenţi;
- compuşi de crom trivalent (cromici): oxidul de crom (Cr2O3), crom
sesquioxid, sulfatul cromic {Cr2(SO4)3;
- compuşi de crom hexavalent (cromaţii): bicromatul de sodiu
(Na2Cr2O7·2H2O), bicromatul de potasiu (K2Cr2O7), trioxidul de crom sau anhidrida
cromică, denumită şi „acid cromic”.
Mai există şi alţi compuşi insolubili de plumb (PbCrO4), de calciu
(CaCr2O4·2H2O) şi de zinc (ZnCrO4).
B. Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- metalurgia cromului, cuprinde două faze:
a. fabricarea oxidului de crom, etapă în care se formează cromat şi bicromat
de potasiu (cristale solide);
b. obţinerea cromului metalic prin reducerea oxidului prin diferite procedee:
aluminotermie (reducere cu aluminiu), silicotermie (cu silice) sau prin electroliză;
- metalurgia oţelurilor şi fontelor speciale: adăugarea la oţelul obişnuit a unor
metale (Cr, Ni, Ti, Co, Cu) ce oferă metalului calităţi speciale. Utilizând ferocromul
(feroaliaj cu conţinut de 60-70% Cr) ca adaos, metalul capătă duritate şi rezistenţă
crescute la rupere şi la coroziune, devine antiacid, inoxidabil, termostabil şi refractar;
- fabricarea unor aliaje cu proprietăţi speciale ca de exemplu: cromelul utilizat
la fabricarea termocuplelor şi rezistenţelor electrice, nimonicul folosit la fabricarea
paletelor turbinelor motoarelor cu reacţie şi vitalium-ul, la fabricarea pieselor
motoarelor avioanelor cu reacţie;
- industria de preparare a cromaţilor şi bicromaţilor alcalini, a anhidridei
cromice: risc mare de impurificare a atmosferei de lucru, cu degajare de pulberi şi
vapori („ceaţa de crom”);
- producerea pigmenţilor anorganici: cromat de plumb, cromat de zinc, oxid
verde de crom;
- industria chimică: producerea de fluoroglucinol, acid nicotinic, prin oxidarea
picolinei, a antracenului, prin oxidarea trinitrotoluenului;
- fabricarea unor catalizatori cu conţinut de acid cromic;
- industria bateriilor electrice;
- secţiile de cromaj electrolitic (acoperiri metalice), procedeu frecvent utilizat
pentru a conferi pieselor cromate rezistenţă la coroziune, prin adăugarea de anhidridă

179
Toma I. Medicina muncii

cromică în băile de tratare, cu degajări importante de vapori de apă care antrenează şi


anhidrida („ceaţa de crom”);
Riscul toxic creşte de „cromajul moale”, în strat subţire, utilizat pentru obiecte
casnice, instrumente medicale şi piese auto, la „cromajul dur” în strat gros, pentru
scăderea coeficientului de fricţiune la cilindrii motoarelor cu explozie, tijele de pompe
şi ţevile armelor de foc.
- în atelierele grafice, unde se foloseşte cromatul şi bicromatul de potasiu
pentru prepararea cromgelatinei sensibile la lumină, folosită în litografii;
- tăbăcării, la tăbăcitul chimic cu bicromaţi sau alaun de crom, precipitanţi
puternici ai proteinelor;
- fabricarea materialelor refractare crommagnezice, utilizate la căptuşirea
cuptoarelor cu arc pentru elaborarea oţelurilor;
- manipularea cimentului cu conţinut în săruri de crom hexavalent, în
construcţii;
- colorarea textilelor, fabricarea sticlei colorate;
- industria cauciucului;
- medicină nucleară.

6.6.2. Patogenie
Cromul este un oligoelement esenţial prezent în organism sub formă
trivalentă. În practică toxicitatea sistemică a cromului este data mai ales de cromul
hexavalent, fiind nociv însă şi cel trivalent.
A. Căi de pătrundere în organism: pe cale respiratorie, în principal, digestivă
şi cutanată (în condiţii profesionale).
B. Circulă legat de hematii de care este transportat spre diverse organe:
rinichi, ficat, splină, tegumente, plămâni.
Toxicitatea metalului şi a compuşilor săi depinde esenţial de proprietatea
oxidantă a cromului hexavalent, care este iritant, cu acţiune toxică (necrozantă) şi cu
proprietăţi mutagene. Compuşii trivalenţi sunt mai puţin toxici pentru organism.
Deci, cromul are o acţiune generală, după absorbţia lui şi locală, pe tegumente
şi mucoase (iritativă sau ortoergică şi sensibilizantă), iar în timp acţionează ca factor
cancerigen.
Acţiunea iritantă este datorată sărurilor hidrosolubile sub formă de soluţii
concentrate sau de pulberi care, pătrunzând în corpul mucos malpighian al epidermului
şi în derm, produc leziuni necrotice de coagulare şi reacţie inflamatorie cu infiltrate
limfocitare şi proliferare fibroblastică, putându-se ajunge uneori la ulceraţii.
Acţiunea sensibilizant alergică este datorată cuplării cromului ca haptenă, cu o
proteină, rezultând o cromoproteină antigenică; conform clasificării lui Gell-Coobs,
reacţia antigen-anticorp este de tip IV, cu apariţia unei dermatoze eczematiforme,
descuamativă şi ulcerativă.
C. Eliminarea din organism - se face lent pe cale renală, digestivă, posibil şi
pe cale tegumentară.

6.6.3. Tabloul clinic


Se descriu forme acute şi forme cronice.
A. Intoxicaţia acută
- se produce la stropirea sau inhalarea de crom hexavalent;
- prezintă manifestări din partea:
* aparatului respirator: strănut, rinoree, leziuni ale septului nazal, iritaţia şi
hiperemia faringelui, laringite, dureri retrosternale, dispnee, raluri bronşice, chiar
bronhospasm generalizat cu crize tipice de astm bronşic şi edem pulmonar acut toxic;

180
Toma I. Medicina muncii

* tegumentelor: arsuri de diferite grade;


* manifestări nefrotoxice: dureri violente în regiunea lombară, albuminurie,
oligurie, chiar anurie, prin necroză tubulară.
Ingestia de crom produce inflamaţia masivă a tubului digestiv cu producerea
de necroze de la nivelul cavităţii bucale la jejun. Poate evolua către deces prin colaps
circulator. Dacă evoluţia nu este fatală, după 12-24 ore manifestările clinice sunt date de
necroza hepatică şi renală (necroză tubulară).
B. Forma cronică se manifestă prin sindrom cutaneomucos (ulcer tegumentar,
dermită, ulceraţie de sept nazal, rinită, faringită, laringită, bronşită, astm bronşic,
conjunctivită), cancer etc.
Sindromul cutaneomucos este caracterizat de:
a. Ulcerul tegumentar: ulceraţie caracteristică „ochi de pasăre”
(„piogeanneau”) o mică escoriaţie, fisură, flictenă sau papulă, care se necrozează şi
rezultă o ulceraţie rotundă sau ovalară, de mărimea unui bob de mazăre, roşie, profundă,
cu fund neregulat, cu marginile tăiate drept acoperite de o crustă brună, aderentă, cu un
chenar violaceu. Localizarea este de regulă pe faţa dorsală a degetelor sau a mâinilor,
spaţiile interdigitale; sunt în general nedureroase, dar pot fi şi dureroase. Evoluţia este
lentă. Leziunea netratată poate progresa prin ţesuturile moi până la os, vindecându-se
greu, cu cicatrice atrofică.
b. Dermitele prin crom:
- dermitele ortoergice, prin efect iritativ, apar la locul de contact cu toxicul,
uneori prin intermediul îmbrăcămintei (gât, pumn). Se întâlneşte în industria de
producere a cromaţilor şi bicromaţilor, manipularea cimentului (eczema la ciment);
- dermitele alergice, datorită sensibilizării la compuşii cromului hexavalent.
Evoluează de la eritem, papule, la formă numulară, eczematiformă. O caracteristică a
dermitei cronice este vindecarea lentă şi posibilitatea recidivei ei. Se pune în evidenţă
reacţia antigen-anticorp, prin testele cutanate.
c. Ulceraţia septului nazal, datorat pătrunderii pulberii la nivelul septului
nazal. Începe prin fenomene de rinită, hemoragii nazale la presiune, continuă cu formare
de cruste galbene în partea anterioară cartilaginoasă a septului, în regiunea avasculară
Kiesselbach sau Little, ulceraţii ale cartilagiului nazal şi perforaţia septului, după circa 3
luni de expunere. Cicatricea este descoperită la examenele medicale, ea nu este sesizată
de bolnav pentru că nu afectează mirosul.
Leziunile ulceroase cutanate şi nazale nu malignizează.
d. Manifestările digestive (enteropatia cromică): ingerarea cromului şi a
compuşilor săi prin mâini murdare, fumat şi eliminarea pe cale digestivă a toxicului
(Brard). Simptomatologia este a unei colite spastice şi uşoare alterări funcţionale
hepatice. Ulceraţiile gastrice şi duodenale pot fi diagnosticate prin gastrofibroscopie.
e. Rinita cronică, apare la expuneri intense şi de durată, este o rinită atrofică cu
hipo- sau anosmie, asociată sau nu cu sinuzita cronică şi rar, polipi nazali.
f. Faringite şi rar laringite, cu ulceraţii faringiene şi laringiene, rar poate apare
polip al corzilor vocale..
g. Bronşita cronică însoţită de un emfizem pulmonar obstructiv secundar poate
să apară în expunerea îndelungată la concentraţii semnificative de crom.
h. Astmul bronşic alergic poate avea o dublă componentă alergico-
microbiană şi prin crom.
i. Iritaţia mucoasei conjunctivale, rar cu ulceraţii ale conjunctivei palpebrale
sau ale corneei, ducând la cicatrici indelabile.
j. Cancerul pulmonar este un efect tardiv al expunerii la crom, având
incidenţa crescută la fabricarea bicromaţilor. Cel mai atins este plămânul drept, lobul
inferior. Histologic predomină carcinomul epitelial plat, faţă de adenocarcinom.

181
Toma I. Medicina muncii

k. Modificări sanguine: uşoară anemie, leucocitoză cu neutrofilie, creşterea


VSH, şi gamaglobulinemie

6.6.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se stabileşte pe criteriile de profesionalitate, şi anume:
a. Expunerea profesională la crom şi compuşi:
- subiectiv: anamneza profesională;
- obiectiv: documente oficiale cu vechimea la expunere şi determinări ale
cromului în aer şi urină.
B. Tabloul clinic caracteristic: ulceraţiile, dermitele, eczemele, ulceraţiile şi
perforaţiile de sept nazal, sindromul de iritaţie a căilor aeriene superioare, cancerul
pulmonar.
c. Examene de laborator şi paraclinice
- indicatori de expunere: cromuria peste 15 g/l sau 5 g/gr de creatinină;
- indicatori de efect biologic:
* examenul citologic al secreţiei bronşice;
* dozarea betaglucuronidazei în urină (normal nu se dozează), a enzimelor
care indică lezarea celulelor tubilor renali;
* radiografie pulmonară;
* gastrofibroscopie;
* examen ORL şi examen oftalmologic.

6.6.5.Tratamentul
a. Tratamentul etiologic: întreruperea expunerii la crom, compuşi de crom şi
obiecte tratate sau cu conţinut de crom (piele cromată, metale cromate, lucrări dentare
cu viplă, aliaj de crom);
b. Tratamentul patogenic: aplicarea unui pansament antiseptic, în cazul
ulceraţiilor cutanate, badijonări cu soluţie de nitrat de argint 3%, apoi pomadă
cicatrizantă, sau creme Dalibour, ultraviolete, chiuretajul, unguente cu Edetamin 10%:
ulceraţia de sept nazal: unguente cu Edetamin 5%.

6.6.6. Expertiza capacităţii de muncă


- bolnavii cu enteropatie cromică cu sindrom de malabsorbţie, scădere ponderală,
cancere şi dermite se încadrează în grade de invaliditate, conform criteriilor de la bolile
digestive, cancere profesionale, boli cutanate.

6.6.7. Profilaxie
A. Măsuri tehnico-organizatorice
- conduc la scăderea concentraţiei de toxic din aerul locului de muncă, prin:
* etanşeizarea proceselor tehnologice;
* ventilaţie locală şi generală;
* acoperirea cu straturi protectoare a băilor de galvanizare;
* dotări igienico-sanitare (vestiare, duşuri, grupuri sanitare);
* echipament individual de protecţie.
B. Măsuri medicale
a. Recunoaşterea riscului de intoxicaţie cu crom prin: cunoaşterea exactă a
procesului tehnologic (existenţa cromului în cantităţi chiar mici sau în unele substanţe),
catagrafia locurilor de muncă şi muncitorilor, studii epidemiologice.
b. Examenul medical la încadrarea în muncă: examenele obişnuite la care se
adaugă: hemoglobină şi probe funcţionale ventilatorii.
Contraindicaţii:

182
Toma I. Medicina muncii

- boli cronice ale căilor aeriene superioare (rinite, laringite etc.);


- bronhopatiile cronice (inclusiv astmul bronşic) în funcţie de rezultatele
probelor funcţionale ventilatorii);
- boala ulceroasă şi colita cronică;
- boli cronice ale parenchimului hepatic;
- anemiile (aceleaşi criterii ca la plumb);
- dermatozele.
c. Controlul medical periodic:
- anual: examenul clinic general şi cromuria, probe funcţionale ventilatorii;
- examen ORL inclusiv laringoscopia efectuat de specialist, la 3 ani de la
angajarea apoi anual;
- după 10 ani de la încadrare examen citologic al sputei, apoi din 3 în 3 ani.
d. Educaţia pentru sănătate:
- comportamentul igienico-sanitar pentru evitarea contactului cu mâinile şi
mucoasa nazală a cromului şi compuşi sau îndepărtarea acestora prin: spălarea cu grijă a
tegumentelor după contactul cu crom, evitarea oricărei lezări sau transpiraţii ale pielii,
aplicarea profilactică a unor creme cu conţinut de EDTA.

6.7. INTOXICA|IA PROFESIONALĂ CU CADMIU

6.7.1. Etiologie
Factorul etiologic principal: cadmiu (Cd) este un metal alb-albăstriu, moale,
maleabil, ductil, insolubil în apă şi solvenţi organici obişnuiţi, solubil în acizi. Este
relativ volatil, chiar în stare solidă degajă vapori la temperaturi cu mult inferioare
punctului de fierbere (765oC).
Este un metal rar, puţin răspândit în natură, fiind prezent în minereurile de
zinc: greanochit, ca sulfură de cadmiu (CdS), otawit, carbonat de cadmiu (CDCO 3) şi
monteponit, oxid de carbon (CdO).
Cadmiul este obţinut ca un coprodus la rafinarea zincului şi a altor metale, în
special a cuprului şi plumbului, precum şi prin recuperarea sa din fumul degajat de la
turnătoriile de plumb şi cupru şi în timpul distilării şi rafinării zincului.
Compuşii săi cei mai periculoşi sunt: stearatul de cadmiu, sulfura de cadmiu,
sulfoseleniura de cadmiu, clorura de cadmiu.
Formează aliaje cu multe metale: Cu, Ag, Pb etc. Se utilizează la acoperiri de
protecţie împotriva coroziunii produselor din oţel (cadmiere).
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse, unde există risc de
îmbolnăvire sunt multiple:
- industria zincului şi extracţia cadmiului;
- cadmiere (galvanizare) pentru protecţia anticorozivă a oţelului, fierului şi a
unor piese de motoare;
- stabilizarea plasticelor din policlorură de vinil, ca stearat de cadmiu;
- fabricarea pigmenţilor galbeni şi roşii din sulfura şi sulfoseleniura de
cadmiu, utilizaţi în industria plasticelor şi a coloranţilor;
- fabricarea celulelor foto şi solare din sulfura de cadmiu;
- producerea unor filme fotografice (clorura de cadmiu);
- industria cernelii, smălţuire (oxidul de cadmiu);
- fabricarea acumulatorilor alcalini cu performanţe superioare acumulatorilor
cu plumb;
- în tehnica nucleară, mai ales la barele de control, a reacţiilor nucleare;
- confecţionarea de bijuterii din aliaj Cd-Ag;

183
Toma I. Medicina muncii

- elaborarea aliajului Wood (Bi, Pb, Sn, Cd), utilizat la confecţionarea


modulelor uşor fuzibile pentru turnătorii şi fabricarea unor dispozitive de alarmă contra
incendiilor etc.
- fabricarea cablurilor electrice pentru tramvaie, troleibuze, legături telefonice
ş. a., cu rezistenţă crescută la tracţiune, la rupere.

6.7.2. Patogenie
Cadmiul este un component al organismului, aportul zilnic fiind de 5-40 mg,
care 60-80 µg sunt aport alimentar.
Căile de pătrundere în organism:
- calea respiratorie, absorbţia pulmonară fiind de 20-50% din pulberea sau
fumul inhalate; prin fumul unei ţigări se inhalează 0,1-0,2 µg cadmiu;
- calea digestivă: pulberea înghiţită, prin intermediul mâinilor murdare,
alimente impurificate la locul de muncă. La persoanele cu deficit de fier (feritina serică
scăzută) absorbţia cadmiului creşte la 20% din cantitatea de cadmiu ajunsă în tubul
digestiv, faţă de cei fără această deficienţă de 2-6%;
Circulaţia. Cadmiul este transportat în organism prin eritrocite 2/3 şi prin
plasmă 1/3.
Depozitarea şi metabolizarea. Cea mai mare parte se depozitează în ficat şi
rinichi, apoi pancreas, splină, inimă, timus, testicule şi creier.
În hepatocit se combină cu tioneina, proteină cu greutate moleculară mică,
bogată în cisteină, deci în grupări SH şi formează un complex cadmiutioneină
(metalotioneină). Acest complex ajuns în rinichi este filtrat prin glomerul şi apoi
readsorbit din urina primară la nivelul tubului proximal. În celulele tubului renal
proximal are loc o metabolizare cu punerea în libertate a ionilor de cadmiu, care
formează din nou la acest nivel complexul cadmiu-tioneină. Formarea de complexe
metalotioneine are loc şi cu alţi cationi ca Zn, Cu, Hg ş. a. Poate apare o competiţie între
diferiţi ioni metalici pentru locurile de legare la grupările SH ale proteinelor. Există în
organism Cd-Zn, zincul având un efect antagonist în ceea ce priveşte acumularea şi
distribuţia cadmiului.
Formarea complexului cadmiu-tioneină ar putea avea un rol antitoxic prin
scăderea ionilor liberi de cadmiu, competiţia însă dintre diferiţi ioni de oligoelemente
poate să deregleze mecanismele de absorbţie, transport şi îndeplinire a rolului normal al
oligoelementelor respective.
Cadmiu are efect iritativ, acţionând la nivelul mucoasei nazale, arborele
respirator şi tub digestiv fiind responsabil de acţiunea acută. Este şi un toxic sistemic
prin interferarea cu metabolismul altor metale (cobalt, zinc), inhibând anhidraza
carbonică (enzimă cu zinc) din rinichi, eritrocit, Na-K-ATP-aza tubulară, interferă cu
activitatea vitaminei D, diminuă absorbţia intestinală a calciului, poate reduce
fosforilarea oxidativă la nivelul macrofagului alveolar.
Eliminarea cadmiului se face:
- în principal lent prin urină determinând acumularea treptată a toxicului în
organism proporţional cu vârsta şi vechimea profesională;
- prin fecale, salivă, păr.

6.7.3. Tabloul clinic


Se întâlnesc două forme clinice de intoxicaţie: acută şi cronică.
Intoxicaţia acută: se manifestă prin pneumonie chimică sau, în caz de
expunere intensă, prin edem pulmonar acut toxic.
Pneumonia chimică se manifestă clinic după o perioadă de latenţă de 1-8 zile
de la expunere cu o simptomatologie asemănătoare gripei sau febrei de fum (febră,

184
Toma I. Medicina muncii

frison, cefalee, fenomene gripale, apoi după o posibilă perioadă de latenţă dispnee,
cianoză, tuse, alterarea stării generale).
Prognosticul este rezervat, moartea putând surveni între a 4-7-a zi de la debut.
La animalele de experienţă s-au evidenţiat şi leziuni endocrine la nivelul
hipofizei şi testiculului, la om nesemnalate până în prezent.
Intoxicaţia cronică se manifestă prin nefropatie, emfizem pulmonar,
simptome generale, tulburări digestive, anemie şi osteopatie cadmică.
Nefropatia cadmică apare după o expunere îndelungată la concentraţii mici de
toxic, în aer sau în aliment. Se manifestă prin:
- proteinurie, ce apare iniţial, din cauza scăderii reabsorbţiei proteinelor din
urina primară a unor proteine cu greutate moleculară mică (proteiurie tubulară) ca
lizozimul, ribonucleazele, catenele sau fragmentele de catene L a imunoglobulinelor şi
mai ales a beta2 microglobulinelor. Ulterior scade şi reabsorbţia altor substanţe ca
aminoacizi, glucoză şi minerale, mai ales fosfor şi calciu, care se elimină prin urină (în
Japonia a fost descrisă boala „itai-itai”, atribuită absorbţiei excesive de cadmiu).
Hipercalciuria şi hiperfosfaturia ar putea explica frecvenţa litiazei calcice şi
nefrocalcinozei, care pe lângă tubulopatia proximală, ar putea duce şi la o tubulopatie
distală, asociată celei proximale.
Cadmiu inhibă şi 2,5 dichodecalciferolsintetaza şi astfel (ca şi subnutriţia sau
tratamentul antiepileptic) poate facilita evoluţia tubulopatiei proximale către un sindrom
Toni-Debre-Fanconi cu diabet renal, hiperfosfaturie şi aminoacidurie. Prin pierderi
mari de calciu şi fosfor poate să apară osteomalacia.
Pierderi de beta2 microglobuline, componente ale antigenului de
histocompatibilitate (HLA) se poate modifica statusul imun, prin perturbări în sistemul
limfocitar. Depresia sistemului imun a fost demonstrată experimental, asocierea
plumbului putând avea efecte aditive.
În final, s-ar putea ajunge la insuficienţă respiratorie cronică cu toate
consecinţele sale.
Emfizemul pulmonar a fost semnalat peste 60-70% din muncitorii expuşi la
cadmiu, după o perioadă de 28 ani, deci apare destul de frecvent. Emfizemul cadmic se
dezvoltă insidios, bolnavii prezintă o dispnee progresivă, uneori chiar după 1-2 ani de
expunere, de regulă însă mai târziu. Preexistenţa unor fenomene bronşitice nu este
obligatorie. Spre deosebire de emfizemul obstructiv, emfizemul cadmic nu scade
capacitatea pulmonară totală şi timpul de mixică. Evoluţia emfizemului este deseori
gravă, spre cord pulmonar cronic şi deces prin decompensarea acestuia. Poate evolua
până la emfizem bulos, din punct de vedere anatomopatologic.
Forma cu manifestări generale, apare după 7-8 ani de expunere, deci foarte
târziu şi constă în: astenie, fatigabilitate crescută, cefalee, ameţeli insomnii, paloare,
scădere ponderală, care în cazuri grave evoluează până la caşexie.
Tulburările digestive: diminuarea apetitului, greţuri însoţite uneori de
vărsături, colici abdominale, meteorism şi mai ales o diaree greu influenţabilă de
tratament. Fenomenele digestive persistă mult timp şi după întreruperea expunerii
profesionale la toxic pentru că acesta continuă să se elimine pe cale digestivă.
Anemia este moderată, fără modificări ale leucocitelor, creşterea VSH-ului,
uneori până la 80 mm/oră .şi uşoară hipergamaglobulinemie. Anemia are semnele
caracteristice anemiei feriprive: hipocromă, microcitară, hiposideremie. Antagonismul
Cd-Fe produce depleţia bioelementelor Fe şi Cu. Cuprul este indispensabil pentru
absorbţia fierului, mobilizarea lui din depozite şi pentru sinteza hemului. Deci, carenţa
de cupru şi fier are rol în apariţia anemiei din intoxicaţia profesională cu cadmiu.
Experimental, pe animal, s-a obţinut şi o lezare hepatică.
Osteopatia cadmică este manifestarea cea mai tardivă din intoxicaţia cu

185
Toma I. Medicina muncii

cadmiu, după cum consideră autorii francezi. Se produce după o expunere profesională
de 12-14 ani, când apar dureri osoase progresive, cu caracter lancinant, în coloana
vertebrală, bazin şi epifizele oaselor membrelor inferioare, ducând la tulburări grave de
mers.
Radiologic, un sindrom Milkman: osteoporoză cu fisuri trasversale flancate de
două benzi de osteocondensare (omoplaţi, ramurile ischiopubiene ale coxalelor, colul
femural şi platoul tibial; ele nu duc niciodată la formarea de condensări şi nici la fracturi
spontane. Patogenia acestor modificări nu se cunoaşte, valorile caliului, fosforului şi
fosfatazei fiind normale.
Unele observaţii au arătat o asociere între expunerea la cadmiu şi creşterea
incidenţei cancerului de prostată, cancerul căilor respiratorii, hipertensiunea arterială şi
atrofia testiculului.

6.7.4. Diagnosticul
Diagnosticul se pune pe baza:
- expunerii profesionale la cadmiu şi compuşii lui prin: anamneza
profesională, documente care atestă vechimea profesională cu expunere la cadmiu,
determinări de cadmiu în aerul locului de muncă,
- tabloul clinic, caracteristic, al intoxicaţiei acute şi cronice,
- examene de laborator şi paraclinice:
- indicatori de expunere:
* cadmiemia, cel mai bun indicator de expunere pentru ultimele luni de
expunere. Cadmiemia nu depăşeşte 10 nanograme/ml;
* cadmiuria normală nu depăşeşte 3 g/l putând sprijini diagnosticul de
intoxicaţie, condiţia ca expunerea să nu fi fost întreruptă.
- indicatori de efect biologic:
* apariţia în urină a beta2 microglobulinelor cu valori între 0,5-2 g/24 ore
(afectare renală precoce);
* hipercalciurie, hiperfosfaturie, glicozurie şi aminoacidurie, denotă instalarea
sindromului Toni-Debre-Fanconi;
* scăderea funcţiei ventilatorii, în emfizemul pulmonar;
* anemia feriprivă: moderată, hipocromă, microcitară, hiposideremie,
hipocupremie;
*viteza de sedimentare crescută;
* uşoară hipergamaglobulinemie;
* alterarea probelor hepatice, nu obligatoriu;
* examenul radiologic de coloană, bazin, extremităţile superioare ale
membrelor inferioare evidenţiază sindromul Milkman.
Diagnosticul diferenţial se face cu: emfizemul pulmonar, nefropatia şi rinita
de altă etiologie.

6.7.5. Prognosticul
Prognosticul intoxicaţiei acute, quodam vitam, este rezervat din cauza
procentului relativ mare de cazuri letale. Prognosticul îndepărtat: rezervat pentru că
apare fibroza pulmonară cu insuficienţă respiratorie şi cord pulmonar cronic.
Prognosticul intoxicaţiei cronice este sever, fiind posibil decesul prin emfizem
pulmonar, cord pulmonar decompensat, insuficienţă renală cronică.

6.7.6. Expertiza capacităţii de muncă


Bolnavii cu afectare pulmonară prin emfizem pulmonar cu insuficienţă
respiratorie şi insuficienţă renală sunt propuşi pentru încadrarea în diferite grade de

186
Toma I. Medicina muncii

invaliditate.

6.7.7. Tratamentul
În intoxicaţia acută:
- tratament etiologic prin: întreruperea expunerii profesionale, descărcarea cu
Edetamin în doze mici 1-2 g/zi timp de 10 zile;
- tratamentul pneumoniei chimice şi a edemului pulmonar acut toxic.
Dimercaptopropranolul este contraindicat.
În intoxicaţia cronică:
- tratament etiologic: întreruperea definitivă a expunerii profesionale la
cadmiu, iritanţi respiratori şi toxice renale; descărcare cu Edetamin 1-2 g/zi, 3-4 cure a
câte 10 zile, cu pauze de 10-15 zile între cure cu supravegherea funcţiei renale;
Tratamentul simptomatic pentru manifestările generale, respiratorii şi
digestive, administrarea de vitamina D2 şi calciu gluconic pentru tulburările osteopatice;
- tratamentul şi profilaxia infecţiilor respiratorii;
- interzicerea fumatului.

6.7.8. Profilaxie.
Măsurile tehnico-organizatorice constau în:
- eliminarea procedeelor periculoase, de exemplu cadmierea prin suflare;
- operaţiile tehnologice vor fi ermetizate şi etanşeizate;
- amenajarea unor sisteme de ventilaţie mecanice locală şi generală;
- datarea şi purtarea echipamentului individual de protecţie (măşti pentru
aerosoli sau cu aducţiune de aer, pentru că măştile obişnuite de praf nu au eficienţă);
- asigurarea unor anexe social-sanitare funcţionale pentru asigurarea igienei
individuală şi colectivă.
Măsurile medicale urmăresc:
- recunoaşterea riscului de intoxicaţie cu cadmiu, deoarece cunoaşterea
expunerii profesionale este adesea trecută cu vederea;
- examenul medical la angajare, conform fişei noxei, în afara examinărilor
comune, se vor efectua hematocritul, hemoglobina, examenul sumar de urină şi probe
funcţionale ventilatorii.
Contraindicaţiile: nefropatiile cronice, anemii, la bărbaţi hematocritul sub
40% şi hemoglobina sub 13 g, iar la femei hematocritul sub 35% şi hemoglobina sub 12
g, boli cronice ale căilor respiratorii, bronhopneumopatiile cronice, inclusiv astmul
bronşic, în funcţie de rezultatul probelor funcţionale ventilatorii, emfizemul pulmonar;
- controlul medical periodic: examen clinic general, hematocrit, hemoglobină,
examen sumar de urină, incluzând proteinuria sau beta2 microglobulinele, dacă medicul
de medicina muncii consideră necesar, test cu acid tricloracetic, probe funcţionale
respiratorii, toate anual, cadmiuria, semestrial.
- educaţia pentru sănătate: igienă individuală riguroasă, purtarea
echipamentului individual de protecţie.

6.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BERIULIU ŞI COMPUŞII SĂI

6.8.1. Etiologie
Factorii etiologici principali
- beriliu (Be) este un metal rar, puţin răspândit în natură şi foarte dispersat,
uşor, elastic, greu fuzibil, foarte rezistent la rupere, tracţiune şi coroziune, bun
conducător de electricitate şi permeabil la razele X. Denumirea actuală derivă de la

187
Toma I. Medicina muncii

beryl, mineral în care beriliu se află sub formă de silicat dublu de aluminiu şi beriliu
(3BeO6SiO2Al2O3). Formează aliaje cu un număr de metale: Ni, Mg, Zn, Al, Cu). Unele
varietăţi naturale sunt cunoscute din antichitate şi utilizate ca materiale de ornament:
smaraldul şi acvamarinul.
Beriliu este responsabil de numeroase intoxicaţii produse în anii 40, la debutul
în industrie a fabricării tuburilor fluorescente cu conţinut de beriliu.
Există şi alte minerale cu conţinut de Be: fenacitul, crisoberiliul, bertranditul.
- oxidul de beriliu (BeO): pulbere albă, amorfă;
- fluorura de beriliu (BeF2): compus cu stare de agregare solidă, higroscopic;
- clorura de beriliu (BeCl2): cristale albe, sau uşor gălbui;
- nitratul de beriliu [(BeNO3)2.3 H2O] se prezintă sub formă de cristale;
- nitrura de beriliu (Be2N2): cristale albe;
- sulfat hidratul de beriliu (BeSO4.4 H2O) este sub formă de cristale incolore.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- extracţia beriliului;
- fabricarea instrumentelor care nu trebuie să emită scântei (aliaj Be-Cu,
denumit de bronz de beriliu); arcuri de ceas, comutatoare, izolatori ş. a.;
- construcţia reactorilor nucleari ca moderator şi reflector de neutroni, pentru a
le conferi rezistenţă mecanică şi la coroziune;
- construcţia reactorilor pentru propulsarea submarinelor atomice;
- fabricarea ferestrelor pentru tuburile de raze X, pentru că are o înaltă
permeabilitate la radiaţiile Roentgen;
- construcţia rachetelor şi a avioanelor supersonice (aliaj cu nichel sau
aluminiu, denumit aliaj lockolloy);
- metalurgia pulberilor pentru obţinerea unor semiprefabricate cilindrice sau
prismatice, utilizate la obţinerea unor piese finite;
- în industria ceramicelor (creuzete ceramice), tuburi catodice, materiale
refractare, unde este utilizat BeO;
- fabricarea beriliului metalic: din fluorura şi clorura de beriliu, sulfat hidratul
de beriliu;
- ca reactiv chimic şi la călirea metalelor: nitratul de beriliu;
- în reacţiile nucleare, inclusiv pentru producerea carbonului radioactiv C 14:
nitrura de beriliu.

6.8.2. Patogenie
Beriliul nu se găseşte în organismul uman, nu există o absorbţie fiziologică şi
nu se găseşte în alimente.
Căile de pătrundere în organism:
- calea respiratorie: unii compuşi, ca oxizii de beriliu, persistă în plămâni o
lungă perioadă de timp;
- calea digestivă, puţin importantă, datorită precipitării beriliului de către
fosfaţii inhalaţi.
Circulă în plasmă legat de fosfaţii anorganici. Se depozitează în mod principal
în sistemul osos.
Mecanismul de acţiune: iritativ şi imunologic.
Mecanismul iritativ: iritaţia se produce la nivelul căilor aeriene până la nivel
alveolar.
Mecanismul imunologic: incomplet, dar susţinut de numeroase argumente ca:
- afectarea de berilioză cronică doar a unor muncitori expuşi profesionale,
debutul tardiv al bolii;
- răspunsuri la testele cutanate, leziunea granulomatoasă caracteristică;

188
Toma I. Medicina muncii

- răspuns favorabil la tratamentul cu corticoizi;


- hipergamaglobulinemie, transformarea blastică a limfocitelor, reacţie
pozitivă pentru factorul de inhibare a migrării macrofagelor (MIF);
Antigenul berilic nu a fost încă identificat, presupunându-se că beriliul ar avea
loc de haptenă, iar anticorpii umorali specifici nu au fost puşi în evidenţă.
- asupra tegumentelor, sărurile acide de beriliul pot produce dermita de
contact alergică, pe teren atopic sau prin dezvoltarea unei stări de hipersensibilitate:
Dermita de contact poate fi însoţită de conjunctivită şi edem periorbitar sever.
- ulcer cutanat, prin pătrunderea beriliului în tegumente printr-o fisură sau
eroziune cutanată, sau subunghial;
- acţiune cancerigenă, dovedită experimental: carcinom pulmonar sau
osteosarcom;
- inhibă unele enzime activate de magneziu: fosfataza alcalină,
fosfogliceromutaza, tiofosfatdehidrogenaza şi alfacetoglutaratdehidrogenaza.

6.8.3. Tabloul clinic


Intoxicaţia profesională cu beriliul prezintă două forme clinice: acută şi
cronică.
Berilioza acută este produsă de cele mai multe ori prin expunere unică sau
repetată la oxid de beriliu (extragerea de minereuri, metalurgia aliajelor cu beriliu,
industria chimică) mai rar prin inhalarea aerosolilor de fluorură, clorură, sulfat sau
hidroxid de beriliu.
Se manifestă sub trei forme: rinofaringită, traheobronşită şi pneumonie
chimică.
Rinofaringita berilică: tumefierea şi hiperemia mucoasei nazale şi faringiene,
sângerări, fisuri, chiar ulceraţie şi perforaţie de sept nazal. Vindecarea se obţine în 3-6
săptămâni după întreruperea expunerii profesionale.
Traheobronşita berilică: tuse seacă, dureri toracice retrosternale, dispnee
moderată, raluri bronşice.
Examenul radiologic pulmonar: accentuarea desenului bronhopulmonar.
Vindecarea este posibilă după 1-4 săptămâni de la întreruperea expunerii
profesionale.
Pneumonia chimică independentă sau consecutivă unui edem pulmonar acut
toxic, evoluează trifazic:
- prima fază: simptomele şi semnele febrei de fum;
- perioada de latenţă de 24-48 ore, când simptomatologia dispare;
- faza a III-a îmbracă tabloul clinic al unei pneumonii toxice cu:
* tuse seacă, element important de diagnostic, care se accentuează progresiv şi
devine chinuitoare;
* dispnee de efort la început, apoi de repaus;
* senzaţia de constricţie toracică şi arsură retrosternală;
* uneori expectoraţie puţin abundentă, mucoasă şi striată sanghinolentă;
* stare generală alterată, slăbiciune musculară, anorexie.
Semne obiective: tahipnee, cianoză, tahicardie, febră moderată, raluri
bronşice, predominant sibilante şi crepitante mai ales în regiunile bazale.
Anatomopatologic: alveolita exudativă cu plasmocite şi limfocite, blocarea
bronhiolelor prin exudat, infiltraţie fibrobalstică interstiţială (septurile interalveolare şi
bronhiole).
Evoluţia a fost mult ameliorată prin introducerea corticoterapiei, aceasta
aducând vindecarea fără sechele în câteva săptămâni, luni, până la maxim un an.
Destul de rar poate rămâne o fibroză pulmonară.

189
Toma I. Medicina muncii

Intoxicaţia cronică (Berilioza)


Berilioza este produsă de inhalarea oricărui compus de beriliu, cu excepţia
beryl-ului.
După o perioadă lungă de latenţă de 10-15 ani de la ultima expunere
profesională, uneori mai mult (până la 30 ani) boala debutează cu simptome generale,
slăbiciune, fatigabilitate şi scădere ponderală, după care apar semnele respiratorii. De
obicei simptomele se declanşează după o altă boală, intervenţie chirurgicală, naştere
prematură, când bolnavul acuză tuse seacă, dispnee de efort.
Examenul radiologic de rutină nu descoperă semne pulmonare.
Există patru variante clinice: asimptomatică, uşoară, medie şi gravă.
Forma asimptomatică: poate fi depistată numai radiologic.
Forma uşoară: tuse seacă, dispnee la eforturi mari, dureri articulare şi
slăbiciune.
Evoluţia este stabilă mulţi ani, dar poate duce cu timpul la apariţia
insuficienţei pulmonare sau cardiace. Bolnavii pot avea calculi renali şi perioade de
hipercalciurie (complicaţie).
Forma medie (moderat severă): tuse chinuitoare, dispnee, pierdere progresivă
în greutate, artropatii, hepatomegalie, splenomegalie, leziuni spontane ale tegumentelor
asemănătoare celor din boala Boeck. În cazurile cu evoluţie îndelungată se instalează o
bronhopneumopatie cronică obstructivă, la persoanele care nu au fumat niciodată.
Supravieţuirea poate fi îndelungată, prin tratament corticoid, cu perioade lungi
de remisiune.
Forma gravă prezintă simptomele menţionate la forma medie, dar cu o
intensitate mai mare, la care se adaugă: caşexie accentuată, semne de insuficienţă
cardiacă dreaptă şi pneumotorax ca şi complicaţie frecventă. Pot apare episoade febrile,
cu frison, fenomene ce agravează evoluţia bolii.
Boala evoluează chiar după întreruperea expunerii profesionale şi instituirea
corticoterapiei, uneori cu opriri în evoluţie şi chiar remisiuni parţiale. Cordul pulmonar
cronic decompensat este de obicei ireversibil; sunt şi alte situaţii ce pot produce decesul:
inaniţia, insuficienţa respiratorie, pneumotorax incontrolabil, mai rar, insuficienţa renală
sau miocardică. Prin diseminarea toxicului din focarele pulmonare pot apare
granuloame berilice şi în alte organe.

Afecţiuni cutanate produse de beriliu


Dermita ortoergică (iritativă), sub formă de arsuri de gradul I sau II, apare în
primele 3-10 zile de la începerea expunerii profesionale, interesează tegumentele
descoperite: mâini, antebraţe, faţă, gât. Întreruperea expunerii profesionale duce la
vindecarea în 7-14 zile, altfel evoluează către ulcerul berilic.
Dermita alergică apare la 7-14 zile de la expunerea profesională iniţială, sub
forma unei erupţii eritemato-edematoase, foarte pruriginoasă, poate evolua către o
erupţie papulo-veziculoasă (eczemă). Se localizează în zonele descoperite, dar şi la
distanţă în regiunea genito-crurală, membrele inferioare sau se pot generaliza. Este
confirmată prin test cutanat.
Ambele tipuri de dermită (de iritaţie şi alergică) de obicei sunt asociate cu o
conjunctivită sau rinofaringită.
Ulcerul berilic: pătrunderea toxicului în tegumente printr-o soluţie de
continuitate. La contactul cutanat se pot produce ulceraţii indolore, cu evoluţie torpidă,
cu formarea de granuloame subcutanate formate din celule epiteliale tipice, limfocite,
histiocite cu o stromă fibroasă; evoluţia este spre cazeificare.
La contactul cutanat se pot produce ulceraţii indolore, cu evoluţie torpidă, cu

190
Toma I. Medicina muncii

formarea de granuloame subcutanate formate din celule epiteliale tipice, limfocite,


histiocite cu o stromă fibroasă.
Evoluţia este spre cazeificare.
Granulomul berilic exogen apare după implantarea subcutanată a unui produs
insolubil de beriliu. Centrul supurează, supuraţia aseptică durând luni şi chiar ani, cu
alternanţă de închidere şi redeschidere. În interiorul leziunilor beriliu poate fi pus în
evidenţă cu ajutorul metodei spectrografice.
Efectul cancerigen la om este controversat, deşi observaţiile au arătat
carcinoame bronşice la persoanele expuse la beriliu.

6.8.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se pune pe baza a trei elemente:
- expunerea profesională la beriliu, compuşii săi sau materiale care conţin
beriliu;
- tabloul clinic;
- examene de laborator şi paraclinice. În cadrul examenelor de laborator şi
paraclinice menţionăm:
- indicatorii de expunere care se practică rar şi sunt neconcludenţi:
* beriluria, normală până la 10 g/l;
* prezenţa beriliului în ţesutul pulmonar sau cutanat prin puncţie bioptică, deşi
valoroasă este dificil de practicat. valori normale până la 0,05 g/100 g ţesut.
- indicatorii de efect biologic. În intoxicaţia acută:
* leucocitoză moderată, 10.000-15.000/mm3, cu neutrofilie;
* creşterea alfa2 globulinelor în ser;
* albuminurie, mai rar;
* teste epicutane la beriliu pozitive;
* la probele funcţionale ventilatorii, disfuncţie ventilatorie mixtă predominant
restrictivă, uneori şi insuficienţă respiratorie, după circa o săptămână de la debut;
* examenul radiologic este de mare importanţă diagnostică: voalarea difuză
bilaterală a câmpurilor pulmonare, apoi opacităţi infiltrative în ambele arii pulmonare
care, după circa trei săptămâni de la debut devin opacităţi mici nodulare diseminate,
care pot conflua în cazurile grave;
* bronhoscopia: congestie intensă a mucoasei, cu tendinţă la sângerare şi
ulceraţii.
Testele cutanate nu au valoare diagnostică.
În intoxicaţia cronică, formele medii şi grave:
* hiperproteinemie, cu hipergamaglobulinemie;
* probe funcţionale hepatice pozitive;
* creşterea hematocritului;
* hipercalciurie, hiperuricemie;
* disfuncţie ventilatorie uşoară sau absentă, dar cu tulburări în difuziunea
alveolo-capilară a gazelor;
* examenul radiologic pulmonar: semne nespecifice fără corelaţie cu aspectul
clinic, sub formă de opacităţi lineare, micronodulare sau nodulare, bilateral şi simetric,
emfizem, adenopatie hilară la circa 1/3 din bolnavi, fibroză pulmonară putând lipsi chiar
şi în fazele avansate ale bolii;
* puncţia bioptică pulmonară: leziuni de tip granulomatos în septurile
alveolare, centrul granulomului conţinând monocite mari şi celule gigante de tip
Langhans, capilarele de neoformaţie lipsesc, coalescenţa granuloamelor fiind doar
marginală.
Diagnosticul diferenţial

191
Toma I. Medicina muncii

Diagnosticul diferenţial al formei cronice se face cu:


- sarcoidoza (boala Besnier-Boeck-Schaumann), cu care se aseamănă, unde:
* adenopatia hilară este fără interesarea parenchimului pulmonar (în primul
stadiu al sarcoidozei), leziuni oculare, interesarea glandelor salivare, chisturi osoase
multiple, mai ales în falange.
În general, localizările extrapulmonare sunt frecvente, extinse şi multiple.
* testul Kveim este pozitiv în 90% din cazuri;
* regresiunea spontană a leziunilor pulmonare este frecventă şi adesea
completă;
* granuloamele, se deosebesc ca localizare şi aspect morfologic: localizarea în
sarcoidoză în foliculii limfatici şi mai puţin în teritoriul alveolar; centru granulomului
are şi celule epiteloide, iar la periferie predomină limfocitele cu prezenţa capilarelor de
neoformaţie; granuloamele prezintă tendinţă la conglomerare.
Fibroza pulmonară este extinsă, emfizemul lipseşte, se găseşte hiperplazie a
ţesutului limfoid.
- alte boli cu care se face diagnosticul diferenţial: tuberculoza miliară,
pneumoconioze colagene şi necolagene (silicoză, azbestoză, talcoză, sideroză,
aluminoză), hemosideroza pulmonară endogenă din stenoza mitrală, micoze pulmonare,
mai ales histoplasmoza, carcinomatoza miliară, proteinoza alveolară, sindromul
Hamman-Rich, localizări pulmonare ale bolilor de colagen, alte fibroze pulmonare.

6.8.5. Tratamentul
Tratamentul. În berilioza acută:
- repaus absolut la pat în perioada iniţială;
- respiraţie asistată şi oxigenoterapie, după caz;
- bronhodilatatoare, antihistaminice, combaterea tusei;
- instituirea imediată a tratamentului cu corticoizi: prednison 60 mg/zi în
primele 5-6 zile, scăzând apoi progresiv până la 15 mg/zi şi menţinând această doză 5-6
săptămâni;
- antibioterapie, profilactic, pentru prevenirea complicaţiilor infecţioase
pulmonare;
- diuretice şi strofantină, sau alt tonic cardiac, la apariţia primelor semne de
decompensare cardiacă..
Experimental s-au mai administrat:
- acidul aurintricarboxilic drept chelator: 5 mg/kg corp în primele 8-10 ore de
la expunere (2-3 injecţii i.v.) apoi încă 2-3 zile câte o injecţie/zi;
- salicilat de sodiu în doze mari, 8-10g/zi, i.v. în primele ore de la expunere.
Ambele medicamente probabil inactivează beriliul.
În berilioza cronică:
- întreruperea definitivă a expunerii la beriliu, iritanţi şi alergeni respiratori;
- prevenirea infecţiilor respiratorii;
- corticoterapie, ca tratament de bază (introdus de Kennedy şi colab. şi
Ordstrand) sub formă de prednison administrat cât mai precoce, înaintea instalării
blocului alveolo-capilar), în cure lungi şi repetate la intervale de 4-6 luni, până la
obţinerea unei ameliorări evidente.
Dozele iniţiale de prednison, sau prednisolon sunt de 60 mg/zi, scăzând
treptat până la 15 mg/zi, doza totală pe cură fiind de 1500-1800 mg.
- corticoterapia necesită protecţie metabolică şi antiinfecţioasă;
- administrarea de bronhodilatatoare;
- tratamentul insuficienţei respiratorii şi cordului pulmonar cronic, după caz;
- suprimarea fumatului.

192
Toma I. Medicina muncii

În leziunile cutanate: întreruperea expunerii, pansamente umede, unguente cu


hidrocortizon 2,5%, loţiuni antipruriginoase.
Ulcerul berilic: chiuretare, pentru a îndepărta incluziile de toxic, după care
vindecarea este rapidă, în 2-3 săptămâni; excizie largă în caz de leziuni vechi indurate
sau granulom (se suprimă riscul de diseminare a metalului).

6.8.6. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice au în vedere:
- etanşeizare şi ventilaţie locală pentru prevenirea pătrunderii vaporilor sau
pulberilor de beriliu în atmosfera locului de muncă;
- dotarea şi purtarea corectă a echipamentului individual de protecţie;
- asigurarea condiţiilor pentru realizarea unei bune igiene individuale după
lucru (duş etc);
- păstrarea în unitate a hainelor de lucru şi de protecţie şi denocivizarea lor.
Măsurile medicale constau în:
- recunoaşterea riscului de îmbolnăvire acută sau cronică cu beriliu, printr-o
bună cunoaştere a procesului tehnologic, determinări de toxic în atmosfera locului de
muncă, catagrafierea muncitorilor expuşi, studii epidemiologice;
- examenul medical la angajare: cele comune, în plus se efectuează probe
funcţionale ventilatorii.
Contraindicaţii: conjunctivite şi cheratite cronice, boli cronice ale căilor
aeriene superioare, bronhopneumopatiile cronice şi astmul bronşic (în funcţie de
rezultatul probelor funcţionale ventilatorii), dermatoze.
- controlul medical periodic: examenul medical general, dozarea beriliului în
urină, ambele anual, probe funcţionale ventilatorii, semestrial, test de sensibilizare la
beriliu, din 2 în 2 ani, radiografie pulmonară posteroanterioară, din 3 în 3 ani;
- educaţia pentru sănătate: igienă individuală corporală riguroasă, purtarea
echipamentului de protecţie, reducerea sau renunţarea la fumat, conştientizarea asupra
necesităţii prezentării la controlul medical periodic sau oricând apar fenomene generale
sau cutanate ce ar putea fi datorate beriliului.

6.9. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU NICHEL ŞI NICHEL-CARBONIL

Se deosebesc două forme de intoxicaţie profesională: cu nichel metalic şi cu


nichel-carbonil.

6.9.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU NICHEL

193
Toma I. Medicina muncii

6.9.1.1. Etiologie
Factorul etiologic principal. Nichelul (Ni) este un metal alb-argintiu, dur,
maleabil prin retopire, ductil, rezistent la acizi, săruri, alcali şi la coroziunea provocată
de apă.
Surse naturale. În stare liberă se găseşte în meteoriţi. În minereuri se găseşte
combinat cu sulful sub formă de milerită, pentlandită, pirotită, cu arsenul sub formă de
cupfernichel şi araeniură.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- fabricarea aliajelor de nichel, a oţelurilor inoxidabile;
- ca anticorosiv în industria de automobile şi obiecte de uz casnic;
- la operaţiile de nichelare cu săruri sau cu nichel în compoziţia anodului;
- fabricarea acumulatorilor alcalini (cu nichel-cadmiu), nichelul intrând în
compoziţia anozilor;
- hidrogenarea uleiurilor cu nitrat, sulfat şi formiat de nichel;
- industria ceramică, a emailurilor, coloranţilor, cernelurilor, vopselelor,
magneţilor;
- sinteza esterilor acrilici necesari pentru producerea maselor plastice.

6.9.1.2. Patogenie.
Căile de pătrundere în organism: calea respiratorie pentru nichel şi sărurile
sale; calea digestivă este posibilă. Excreţia se face în principal prin urină cu un timp de
înjumătăţire de 17-39 ore (Tossavainen şi colab).
Contactul direct cu tegumentul al elementelor cu conţinut de nichel prin
bijuterii, brăţări de ceas, viplă, dar şi în condiţii profesionale poate provoca iritaţie sau
sensibilizare, probabil prin reacţia nichelului cu cheratinele.

6.9.1.3. Tabloul clinic


Tabloul clinic este în funcţie de calea de pătrundere sau de contactul direct cu
tegumentul.
Manifestările cutanate. Nichelul are acţiune iritativă şi uneori alergică asupra
structurilor cu care vine în contact (părţile descoperite, mâini, faţă, gât), extinzându-se
uneori şi la părţile acoperite (la distanţă), mai ales la nichelatori.
Dermatitele la nichel au aspect clinic de la eritem, papule, microvezicule,
pustule şi ulceraţii până la eczemă umedă.
Patch-testul cu sulfat de nichel 2,5% este pozitiv, demonstrând mecanismul
sensibilizant alergic
Deoarece nichelul se găseşte combinat cu crom, cobalt şi alte elemente în
multe cazuri se constată că testele epicutane sunt pozitive şi pentru crom sau cobalt fără
să fie o imunitate încrucişată.
Manifestările respiratorii. Pătrunderea pe cale respiratorie (pulberi sau
aerosoli) poate determina modificări iritative începând de la căile aeriene superioare
până la alveole: rinită catarală cronică uscată anterioară preatrofică, polipoză nazală,
eroziuni de sept, faringită preatrofică şi atrofică, laringită cronică, hiposmie până la
anosmie, edem pulmonar acut toxic sau subacut, uneori pneumoconioză.
S-a semnalat şi cancer al cavităţilor nazale, sinusurilor (sinus etmoidal),
laringian şi chiar pulmonar. Studiile experimentale au confirmat cancerogenitatea la
nichelul administrat prin inhalaţie.

6.9.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU NICHEL-CARBONIL

194
Toma I. Medicina muncii

6.9.2.1. Etiologia
Factorul etiologic principal. Nichel-carbonilul [Ni(CO)2], lichid incolor sau
uşor gălbui, foarte volatil, inflamabil, putând forma cu aerul amestecuri detonante. La
60oC se descompune în monoxid de carbon şi nichel fin divizat. Poate apare şi
accidental, prin contactul monoxidului de carbon cu un compus de nichel.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- fabricarea nichelului prin procedeul Mond;
- industria maselor plastice prin utilizarea nichelului drept catalizator;
- metalizarea de contacte în circuitele electronice.

6.9.2.2. Patogenie
Căile de pătrundere în organism: calea respiratorie, în principal; se poate
absorbi şi pe cale cutanată.
Mecanismele de acţiune sunt necunoscute fiind presupuse: formarea de
mercaptide cu grupări SH din substratul proteic al surfactantului alveolar determinând
manifestările pulmonare.
Efectul toxic asupra sistemului nervos s-ar datora combinării monoxidului de
carbon rezultat cu hemoglobina şi formarea de carboxihemoglobină.
Nichel-carbonilul şi alţi compuşi carbonil-metalici au şi acţiune directă asupra
bronhiolelor respiratorii şi sistemului alveolar, provocând edem peribronşic şi
perialveolar, edem pulmonar subacut şi acut, cu producerea unor leziuni irevesibile, care
cedează greu sau deloc la tratament, ducând în mod rapid la exitus.
Anatomopatologic: hemoragii în creier şi meninge, leziuni pulmonare cu
vasodilatatoare, hemoragii, atelectazii, necroze şi infiltrate perialveolare.
El se elimină în principal pe cale renală, prin urină, sub formă de nichel
anorganic şi o parte prin aerul expirat.

6.9.2.3. Tabloul clinic


Se întâlnesc două forme clinice de intoxicaţie: acută, subacută şi cronică.
Intoxicaţia acută debutează brusc cu cefalee pulsatilă, nervozitate, vertij,
astenie, uneori somnolenţă. Această fază este trecătoare şi dispare treptat după
întreruperea contactului cu noxa şi s-ar datora intoxicaţiei cu monoxid de carbon.
După această fază apar manifestările digestive: apetit diminuat, greţuri, uneori
vărsături, mai rar diaree.
Manifestările respiratorii sunt dominante şi grave. Sunt exprimate prin:
senzaţie de constricţie toracică, dispnee progresivă, însoţită de tuse seacă, uneori
disfonie.
Edemul pulmonar acut toxic este anunţat de alterarea progresivă a stării
generale, apariţia cianozei, respiraţie şuierătoare, raluri crepitante de la bază la vârf,
spută rozacee, accentuarea zgomotului II în focarul arterei pulmonare, semn de
hipertensiune în circulaţia mică. Starea generală se alterează, apar obnubilare, convulsii
tonico-clonice şi chiar comă. Dacă nu se intervine imediat apar leziuni miocardice, cu
dilatarea cordului drept cu insuficienţă cardiacă, fibrilaţie sau stop cardiac.
Intoxicaţia subacută evoluează trifazic:
- simptomatologia generală din intoxicaţia acută (cefalee, nervozitate,
astenie);
- o perioadă de acalmie de 24-72 ore după scoaterea din mediu. Halena are un
miros caracteristic datorită eliminărilor de nichel-carbonil prin plămâni;
- semnele şi simptomele pneumoniei chimice sau edemului pulmonar acut
toxic: dureri retrosternale, senzaţia de constricţie toracică, tuse, dispnee, cianoză,
hemoptizie, frison, transpiraţii, hiperemie ale mucoselor conjunctivală şi faringiană.

195
Toma I. Medicina muncii

Poate evolua cu delir, convulsii şi colaps circulator.


Este necesară supravegherea bolnavului 2-3 zile după întreruperea expunerii
profesionale.
Intoxicaţia cronică: se evidenţiază reducerea activităţii monoaminaxidazei
serice şi anomalii electroencefalografice.
Clinic: nervozitate, insomnii, cefalee, vertij, tulburări de memorie, senzaţie de
constricţie toracică, transpiraţii.
Pneumoconioza necolagenă la nichel este produsă de pulberea de nichel
inhalată, care determină fibroză pulmonară şi noduli fini.
Cancerul pulmonar apare prin perturbarea sintezei de acid ribonucleic (ARN)
şi inhibarea enzimei ARN polimerază (Sunderman şi colab.).

6.9.2.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se pune pe:
a. stabilirea expunerii profesionale la nichel şi nichel-carbonil prin metode
subiective şi obiective;
b. tabloul clinic;
c. determinări de laborator şi explorări paraclinice prin:
- indicatori de expunere:
* nichelemia, valoarea normală nu depăşeşte 10 g/100ml sânge;
* nicheluria, valori normale până la 30 g/24 ore.
- indicatori de efect biologic:
* examen hematologic: leucocitoză cu neutrofilie, hematii uşor crescută,
fenomen de compensare faţă de hipoxia instalată, hematocritul uşor scăzut, VSH uşor
crescută;
* proteinograma: creştere a alfa2 globulinelor;
* bilirubina indirectă crescută (hemoliza), bilirubina directă creşte dacă se
instalează leziunile hepatice;
* corboxihemoglobina înregistrează valori crescute;
* electrocardiograma: modificări de încărcare a inimii drepte, unda P ascuţită,
uneori semne de afectare miocardică;
* modificări ale electroencefalogramei în cazul apariţiei simptomatologie din
partea sistemului nervos;
* probe funcţionale ventilatorii: capacitatea vitală scade rapid în intoxicaţia
profesională subacută, VEMS rareori scăzută;
* PaO2 scade rapid în edemul pulmonar acut toxic;
* radiografia pulmonară: desen peribronhovascular accentuat, opacităţi
micronodulare şi nodulare în 1/3 inferioară şi mijlocie, în unele cazuri atelectazii
lineare.
Diagnosticul diferenţial
- edemul pulmonar acut toxic cu edemul pulmonar de altă etiologie:
hipertensiunea arterială, afecţiuni vasculare, embolie vasculară etc.;
- convulsiile tonico-clonice cu: epilepsia, tumori cerebrale, intoxicaţia
profesională cu tetraetil de plumb, solvenţi organici, pesticide;
- dermatozele: cu dermite de altă etiologie.

6.9.2.5. Evoluţia
Edemul pulmonar toxic acut şi subacut are evoluţie gravă, decesul putând
apare după 4-11 zile precedat de manifestări gastrointestinale, cianoză, convulsii,
confuzie mentală, delir.
Incidenţa prin cancer este de 5 ori mai mare ca în populaţia generală.

196
Toma I. Medicina muncii

6.9.2.6.Tratamentul
- întreruperea contactului cu noxa prin scoaterea bolnavului din mediu înainte
de apariţia semnelor grave de boală:
- descărcarea cu DMP (dimercaptopropranol) în doză de 2,5 mg/kg corp la
interval de 12 ore în primele 3 zile şi odată pe zi în următoarele 6 zile;
- supravegherea medicală a bolnavului timp de 2-3 zile, pentru un eventual
edem pulmonar acut sau subacut toxic;
- administrarea de dietilditiocarbamat de sodiu (chelator eficace) în primele
ore; în cazurile grave se administrează pe cale intravenoasă 25 mg/kg corp, doza totală
putând atinge în primele 24 ore 100 mg/kg;
- oxigenoterapie şi/sau respiraţie asistată, după caz;
- convulsiile tonico-clonice se combat prin administrare de barbiturice;
- hemisuccinat de hidrocortizon în doză de 20-50 mg la interval de 4-6 ore,
dacă apar îngroşări perialveolare care însoţesc edemul, probabil prin mecanism alergic.

6.9.2.7. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice urmăresc:
- ventilaţie locală, folosirea de electrofiltre, ventilaţie generală, operaţii de
etanşeizare a instalaţiilor;
- mecanizarea şi automatizarea manoperelor de încărcare-descărcare a pieselor
din baia de nichelare;
- determinări de nichel în atmosfera ocupaţională:
- utilizarea echipamentului individual de protecţie, inclusiv măşti.
Măsurile medicale sunt diferenţiate pentru nichel şi nichel-carbonil.
Nichel şi compuşi (în afară de nichel-carbonil):
- examenul medical la angajare, în afara celor comune se efectuează probele
funcţionale ventilatorii.
Contraindicaţii: boli cronice ale căilor respiratorii superioare,
bronhopneumopatiile cronice obstructive, astmul bronşic (în funcţie de rezultatul
probelor funcţionale ventilatorii), dermatozele.
- controlul medical periodic: examen clinic general, determinarea nichelului
în urină, probe funcţionale ventilatorii, toate anual, radiografia pulmonară
posteroanterioară, la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani, examenul citologic al
sputei la muncitorii de la rafinăriile de nichel, la 10 ani de la angajare şi apoi din 2 în 2
ani, examen ORL, din 3 în 3 ani, doar la indicaţia medicului de medicina muncii.
Nichel carbonil şi alţi compuşi metalici:
- examenul medical la angajare, cuprinde examenele comune, hematocritul şi
hemoglobina.
Contraindicaţiile medicale: boli cronice ale căilor respiratorii superioare,
bronhopneumopatiile cronice obstructive, astmul bronşic, (în funcţie de rezultatul
probelor funcţionale ventilatorii), cardiopatii cronice, anemia, boli organice ale
sistemului nervos central, epilepsia.
- controlul medical periodic: examen clinic general, determinarea nichelului în
urină, hematocrit, hemoglobină, probe funcţionale ventilatorii, toate anual, radiografie
pulmonară posteroanterioară, la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani.
Educaţia pentru sănătate va urmări adoptarea unui comportament adecvat
expunerii profesionale.

6.10. INTOXICAŢIA OROFESIONALĂ CU ZINC

197
Toma I. Medicina muncii

6.10.1. Etiologie
Factorul etiologic principal. Zincul (Zn) este un metal alb-albastru, cu punct
de topire 419oC.
În natură se găseşte sub formă de combinaţii: sulfură de zinc (blenda) sau
carbonat de zinc (smitsonit).
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- extragerea minereului de zinc;
- obţinerea metalurgică a zincului;
- topirea şi turnarea aliajelor care conţin zinc: alama-aliaj de Zn-Cu şi alpaca-
aliaj de Zn-Cu-Ni;
- sudarea sau tăierea cu flacăra a unor aliaje cu zinc sau a metalelor zincate
(tablă galvanizată ş.a.);
- tăierea cu flacăra a unor obiecte metalice vopsite cu alb de zinc;
- zincarea cu pistolul Schoop.
Zincul are punctele de topire şi fierbere relativ joase, fapt ce explică
volatilitatea sa în cantităţi mari, care prin combinare cu oxigenul din aer dă naştere
aerosolului de oxid de zinc sub formă de fum alb; particulele aerosolului floculează
destul de rapid, rezultând particule mari.

6.10.2. Patogenie
Zincul este un oligoelement care intră în componenţa unor enzime ca
anhidraza carbonică, catalaza şi insulina. Aportul alimentar zilnic de zinc este de 10-15
mg.
Fiziologie. În organism zincul se combină cu două tipuri de proteine:
- metaloenzimele care necesită prezenţa zincului pentru acţiunea lor:
anhidraza carbonică, carboxipeptidaza , alcooldehidrogenaza, lacticdehidrogenaza,
dehidrogenaza glutamică (Vallee).
- proteinele care au rol în transportul zincului.
Căile de pătrundere în organism este cea respiratorie, particulele
submicronice ale fumului alb proaspăt format ajung până în alveolele pulmonare, nivel
la care sunt reţinute în proporţie de circa 90%. Particulele mari rezultate prin floculaţie
sunt reţinute la nivelul căilor aeriene superioare.
Circulă legat de eritrocite în proporţie de 90%, restul circulă în plasmă. În
plasmă o treime din zinc este legat de o proteină (metaloproteină) cu nivel menţinut
constant, pe când două treimi are legătură laxă, explicându-se variaţiile nivelului
plasmatic al metalului.
Mecanismele de acţiune ale zincului în patogenia febrei de fum sunt similare
cu cel al altor metale (Ag, Be, Cd, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Hg, Ni, Pb) sau metaloizi (As,
Se, St, Te) inhalaţi sub formă de aerosoli proaspăt formaţi, sau cu ale aerosolilor de
politetrafluoroetilen (teflon), polimer din seria plasticelor. Particulele sunt fagocitate de
către macrofagele epiteliului alveolar şi transportate în capilarele pulmonare unde sunt
fagocitate de granulocitele neutrofile, granulaţiile acestora diminuând până la dispariţie.
Degranularea neutrofilelor duce probabil la eliberarea unor substanţe pirogene care
acţionează asupra centrilor termoreglatori din hipotalamus. Expunerea repetată la fum la
intervale scurte duce la instalarea unei rezistenţe, care se pierde în 1-2 zile.
Zincul are acţiune astringentă, corosivă pentru tegumente, iritant pentru
mucoasa tractului digestiv.
Eliminarea din organism:
- pe cale digestivă, prin fecale, în principal;
- pe cale renală, prin urină; în febra de fum eliminarea urinară a zincului

198
Toma I. Medicina muncii

creşte, ca urmare a creşterii nivelului acestuia în sânge.

6.10.3. Tabloul clinic


Tabloul clinic, îmbracă forma accesului de febra de fum.
Debutează cu simptome premonitorii: gustul dulceag-amărui, usturimi la
nivelul ochilor, uscăciune faringiană, senzaţie de arsură retrosternală cu constricţie
toracică şi tuse seacă iritativă.
Accesul apare la 1-5 ore după întreruperea contactului cu noxa chimică prin:
- curbatură, cefalee şi frison cu durata de la 20 minute până la 1-2 ore;
- frisonul poate fi însoţit de greţuri şi vărsături, mialgii exacerbate către
sfârşitul frisonului;
- ascensiunea termică poate ajunge la 40oC, fatigabilitate, dureri articulare şi
toracice, dispnee şi uneori delir şi convulsii. Durata accesului este de 6-12 ore, uneori
până la 24 ore, şi sfârşeşte printr-o transpiraţie profuză şi stare de astenie persistentă
după efervescenţa de 2-3 zile. Se poate întâlni albuminurie, leucocitoză cu eozinofilie,
limfocitoză care persistă încă 12 ore după dispariţia hipertermiei.
La examenul obiectiv: polipnee, 30-40 respiraţii/minut, raluri crepitante şi
sibilante diseminate, tahicardie şi uneori creşterea tensiunii arteriale.
Dacă expunerea se repetă la intervale scurte, accesele se repetă cu o intensitate
din ce în ce mai redusă, până la instalarea la trei sferturi din bolnavi a unei rezistenţe.
Această rezistenţă dispare rapid în 1-2 zile, în aşa fel încât după repausul săptămânal de
1-2 zile accesele reapar cu aspectul fenomenului de „luni”. La 1/5 din persoane există o
rezistenţă constituţională şi aceştia nu fac febră de fum niciodată,
Evoluţia febrei de zinc este benignă, rareori poate apare o pneumonie
microbiană.
De menţionat că febra de fum, prin cadmiu şi beriliu poate fi prima fază a unei
pneumonii chimice grave, iar cea produsă de mercur, arsen, seleniu sau telur poate fi
urmată de o intoxicaţie acută generală, de aici necesitatea supravegherii medicale
ulterioară accesului; oxidul de mangan poate fi implicat şi în apariţia unei pneumonii
microbiene.
Tulburări cutanate: oxidul de zinc (ZnO) poate bloca glandele sebacee,
produce leziuni papuloase şi pustule, chiar ulcer cutanat.
Reacţia anafilactică poate fi imediată sau tardivă cu urticarie, edem Quincke,
la aceste manifestări se adaugă simptome pseudo-gripale

6.10.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se pune pe: stabilirea expunerii profesionale, tabloul
clinic, explorări de laborator şi paraclinice.
Indicatori de expunere:
- zincemia: peste valorile normale de 100-140 g/100ml sânge în plasma şi de
circa 10 ori mai mult pentru hematii;
- zincuria: valori normale între 300-500 g/l urină;
Indicatori de efect biologic:
- leucocitoza 12.000-16.000/mm3, uneori peste 30.000/mm3, cu neutrofilie de
80-85%, care persistă 24-48 ore după defervescenţă;
- hiperglicemie şi glicozurie tranzitorie.
Pot să apară şi:
- scăderea capacităţii vitale chiar până la 50%, cu revenire la normal în 12-15
ore după acces;
- examenul radiologic pulmonar: uşoară accentuare a desenului
bronhovascular.

199
Toma I. Medicina muncii

Diagnosticul diferenţial
Diagnosticul diferenţial se face cu accesul malaric, gripa, bronşita acută,
debutul unei pneumonii, debutul unui proces septic.
Încălzirea clorurii de zinc degajă un fum care inhalat poate produce edem
pulmonar acut toxic. Edemul pulmonar al unui sudor care a lucrat în spaţiul închis poate
fi datorat oxizilor de azot, dar aerosolul de sudură conţine uneori şi oxizi de zinc.

6.10.5. Tratamentul
În faza prodromală accesul poate prevenit prin:
- întreruperea contactului cu aerosolul prin părăsirea locului de muncă şi
trecerea bolnavului într-o cameră cu aer umed şi cald;
- administrarea de chelatori: dimercaptopropranol şi edetamin.
In acces se adaugă:
- repaus la pat;
- tratament simptomatic cu: aspirină şi codeină, ingestie de lichide fierbinţi şi
alimentaţie uşoară;
- inhalaţii sau aerosoli bronhodilatatori pentru combaterea fenomenelor
traheobronşice, după caz.
Expunerea la oxizi care pot da edem pulmonar acut toxic, pneumonie chimică
sau intoxicaţie generală se impune supravegherea medicală după acces pentru depistarea
şi tratarea la timp şi corectă a acestora.
- oxigenoterapie, în cazul inhalării concomitente a vaporilor de acid
fluorhidric şi a fumului de teflon pentru prevenirea edemului pulmonar acut toxic.

6.10.6. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice: mecanizarea operaţiilor de turnare, ventilaţie
locală, utilizarea măştilor cu filtre pentru aerosoli, iar în cazul unor expuneri mari şi
inevitabile, măşti cu aducţiune de aer exterior, curat, interzicerea fumatului la locul de
muncă mai ales în cazul teflonului, întrucât chiar particulele mari pot fi arse şi inhalate
cu fumul de ţigară.
Măsurile medicale sunt cele comune, atât la examenul medical la angajare cât
şi periodic, cu atenţie asupra examenului tegumentelor şi aparatului respirator.
Contraindicaţiile medicale: conjunctivite şi cheratite cronice, boli cronice ale
căilor respiratorii superioare, bronhopneumopatiile cronice, inclusiv astmul bronşic, în
funcţie de rezultatul probelor funcţionale ventilatorii, dermatozele.

6.11. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU VANADIU ŞI COMPUŞII SĂI

6.11.1. Etiologie
Factorul etiologic principal. Vanadiul (Va) este un metal de culoare alb-gri.
În natură se găseşte sub formă de minereuri ca: patronita (sulfura) şi
vanadinita (compus cu plumb şi clor). Vanadiul se găseşte în cantităţi variabile în
petrol, prin ardere transformându-se în pentaoxid.
Este un oligoelement cu importanţă vitală discutabilă. În corpul uman se
găseşte în cantităţi mici în special în ţesutul adipos şi în sânge.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- prepararea ferovanadiului şi a altor oţeluri inoxidabile;
- industria coloranţilor unde sulfatul şi tetraclorura de vanadiu sunt utilizaţi ca
mordanţi;
- catalizator la producerea acidului sulfuric şi anhidridei ftalice;

200
Toma I. Medicina muncii

- utilizarea silicaţilor de vanadiu drept catalizatori;


- fabricarea sticlei şi revelatori în industria fotografică;
- curăţirea cazanelor, coşurilor de ardere, caloriferelor şi a arzătoarelor
încălzite cu petrol, funinginea de petrol conţinând pentoxid de vanadiu.

6.11.2. Patogenie
Calea de pătrundere în organism este cea respiratorie pentru pulberi şi
fumuri. Căile cutanată şi digestivă nu prezintă importanţă. Circulă în sânge, unde apare
după 6 ore de la absorbţie. Se depozitează în măduva osoasă, schelet şi în alte organe,
de unde se elimină lent. Eliminarea: pe cale digestivă, prin fecale (87%) sub formă de
vanadiu neabsorbit, restul pe cale renală.
Mecanismele de acţiune. Experimental s-a constatat că vanadiul intervine în
sinteza fosfolipidelor. Produce probabil o activare a monoaminoxidazei cu creşterea
urinară de acid 5-hidroxiindolacetic, metabolitul serotoninei. Inhibă enzimele
membranare (Na + K)-ATPaze şi (Ca + Mg)-ATPaze (Robinson) Vanadiu este toxic
pentru macrofagele pulmonare. În expuneri intense este posibilă necroza hepatică şi
renală. Mobilizează fierul din ficat şi splină, are acţiune asupra tioaminoacizilor cu
scăderi ale cisteinei în păr şi eliminări de vanadiu şi sulf, scăderi ale colesterolului,
eliminări crescute de cetoacizi, sinteza colesterolului putând fi afectată prin utilizarea
scăzută a cetoacetatului.
Unele efecte au fost evidenţiate şi la persoanele expuse profesional.
Discutată este şi relaţia dintre arterioscleroză şi lipsa vanadiului din sol.
Anatomopatologic. Experimental la animale: congestie cerebrală, hepatice cu
hepatocitoliză, renale cu leziuni tubulare, pneumonii şi bronhopneumonii, leziuni ale
sistemului nervos central ce pot explica depresiile, splenomegalie, vasoconstricţie
zonală.

6.11.3. Tabloul clinic


Se pot produce două forme de intoxicaţie: acută şi cronică.
Intoxicaţia acută se manifestă printr-un sindrom iritativ şi unul digestiv.
Sindromul iritativ:
- lăcrimare şi usturimi oculare cu iritaţie conjunctivală;
- rinoree cu strănut şi epistaxis; dureri şi arsuri rinofaringiene;
- dispnee, tuse seacă şi dureri toracice;
- în majoritatea cazurilor se întâlneşte bronşita cu raluri romflante şi sibilante,
care durează de la câteva zile la două luni;
- pneumonia sau bronhopneumonia chimică, ce se pot instala în câteva ore de
la expunere, se manifestă prin: dispnee, dureri toracice, tuse, hemoptizii, bronhospasm,
accentuarea desenului pulmonar.
Sindromul digestiv:
- coloraţie verzui-negricioasă a limbii, datorată reducerii pentoxidului la
trioxid;
- fenomene de gastrită cu dureri epigastrice, greţuri şi vărsături, uneori
enterocolită cu colici şi diaree posibile;
- splenomegalie uşoară.
Intoxicaţia cronică debutează prin:
- simptome premonitorii: nervozitate, cefalee, ameţeli şi depresiune psihică;
- semne cardiovasculare: palpitaţii, extrasistole şi creşterea progresivă a
tensiunii arteriale;
- iritaţie tegumentară, urmată de dermită alergică localizată la faţă, mâini şi
degete cu prurit, papule până la eczeme;

201
Toma I. Medicina muncii

- pulmonar: tuse cu expectoraţie şi raluri bronşice (bronşite); se poate produce


astm bronşic profesional;
- tulburările nervoase apar în expunerile excesive la vanadiu, sunt datorate
inhibiţiei de Na+/K+ ATP-ase membranare şi se exprimă clinic prin tulburări psihice
maniaco-depresive.
Evoluţia. Formele uşoare de intoxicaţie retrocedează în câteva săptămâni.
Bronhopneumopatiile şi pneumoniile pot avea o evoluţie gravă.

6.11.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se pune pe cele trei elemente: stabilirea expunerii
profesionale subiectiv şi obiectiv, tabloul clinic, explorări de laborator şi paraclinice.
In intoxicaţia acută:
- creşterea transaminazelor prin citoliză hepatică;
- modificări radiologice şi funcţionale în pneumonie şi pneumonie.
În intoxicaţia cronică:
- indicatori de expunere: vanaduria, valori normale 20-30 g/l;
- indicatori de efect biologic: scăderea cisteinei în păr, scăderea colesterolului,
eliminări urinare crescute de sulf şi cetoacizi, patch-test pozitiv la vanadat de sodiu 2%
în dermita alergică.

6.11.5. Tratamentul
În intoxicaţia acută: cortizon sau hemisuccinat de hidrocortizon, vitamina C în
doze mari.
În intoxicaţia cronică:
Dermita: unguent cu cortizon, fluocinolon sau sinalar.
Astmul bronşic profesional: cel menţionat la astmul bronşic profesional.
Dimercaptopropranolul şi edetaminul au efecte slabe.

6.11.6. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice vizează: utilizarea măştilor cu filtre speciale
pentru reţinerea pulberilor, echipament individual de protecţie pentru protejarea
tegumentelor şi ochilor.
Măsurile medicale au în vedere prevederile din fişa de noxe specifică.
Examenul medical la angajare cuprinde examenele medicale comune şi în
plus probele funcţionale ventilatorii.
Contraindicaţiile medicale: conjunctivite şi cheratite cronice, boli cronice ale
căilor respiratorii superioare, bronhopneumopatiile cronice, inclusiv astmul bronşic, în
funcţie de rezultatul probelor funcţionale ventilatorii, dermatozele.
Controlul medical periodic: examenul clinic general, probe funcţionale
ventilatorii, anual, radiografie pulmonară posteroanterioară la 5 ani de la încadrare apoi
din 3 în 3 ani.

6.12. INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU ALTE METALE

6.12.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU STANIU

6.12.1.1. Etiologie
Factorul etiologic. Staniu (Sn), cunoscut şi sub numele de cositor, se găseşte
în cantitate mică în scoarţa terestră. Principalul minereu din care se extrage este
casiteritul; SiO2.

202
Toma I. Medicina muncii

Este un metal greu, de culoare alb-albăstrui, moale, cu rezistenţă scăzută,


foarte ductil, ceea ce permite laminarea lui în foiţe foarte subţiri.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- în industria alimentară pentru confecţionarea de ambalaje sau cutii de
conserve (cositorire), nu modifică gustul alimentelor, la producerea de „staniol” (azi
mai puţin) utilizat pentru ambalarea de alimente şi medicamente;
- elaborarea de aliaje (bronzuri: cupru şi staniu), aliaje de tip babbit pentru
cuzineţi (Sn, St, Cu), aliaj de lipit (vase de bucătărie);
- în electrotehnică şi radiotehnică;
- la fabricarea semiconductorilor;
- în industria maselor plastice, ca stabilizator (compuşii organici alchilici);
- ca pesticide, utilizându-se tot compuşii organici alchilici.

6.12.1.2. Patogenie
Staniu metalic nu este toxic, compuşii organici alchilici sunt toxici. Acţiunea
este enzimatică de tip inhibitor, inhibând citocromoxidaza (compuşii dialchilici),
ducând la acumularea de piruvat, inhibă fosforilarea oxidativă din mitocondrii
(compuşii trialchilici) ca şi compuşii tetraalchilici, transformaţi în ficat în compuşi
trialchilici.
Compuşii dialchilici au acţiune veziculantă asupra tegumentelor.
În general compuşii alchilici au o acţiune toxică asupra sistemului nervos
central.

6.12.1.3. Tabloul clinic


Inhalarea de tetrametil-staniu [Sn(C2H5)4] produc encefalopatie cu edem,
cefalee puternică, aritmie respiratorie, bradicardie, colaps ortostatic, cu evoluţie gravă
către moarte sau cu sechele neurologice (paraplegie). Lezarea ficatului este posibilă dar
este mai puţin gravă.

6.12.1.4. Tratamentul
Tratamentul: administrarea de clorpromazină (plegomazin) şi sulfat de
magneziu intravenos. La necesitate se poate recurge trepanare decompresivă.
Măsurile profilactice medicale sunt cele comune atât la angajare cât şi la
controlul medical periodic. Contraindicaţii medicale: boli organice ale sistemului nervos
central.

6.12.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂCU TALIU

6.12.2.1. Etiologie
Factorul etiologic principal. Taliu (Tl) este un metal alb-argintiu mai moale
decât plumbul. Este conţinut în cantităţi mici în blende, pirite, galene, calcopirite.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse:
- fabricarea şi utilizarea sulfatului de taliu ca raticid şi a trioxidului de taliu ca
fungicid;
- prepararea soluţiilor organice pentru separarea prin flotaţie a diamantelor.
Risc mai slab este la prepararea altor compuşi şi utilizarea lor în
electrotehnică, detectarea şi măsurarea radiaţiilor ionizante, semiconductorilor,
fabricarea termometrelor de temperatură scăzută (măsoară până la –59oC), sticle optice,
metalurgia taliului.

203
Toma I. Medicina muncii

6.12.2.2. Patogenie
Calea de pătrundere în organism este cea respiratorie, pentru pulberi şi
aerosoli; secundar pe cale digestivă prin înghiţirea toxicului inhalat.

6.12.2.3. Tabloul clinic


Nu s-au semnalat cazuri de intoxicaţie acută.
Intoxicaţia cronică se caracterizează prin:
- debutează cu astenie, insomnie marcată, semnul cel mai precoce este
colorarea în negru a rădăcinii părului, urmată de alopecie în luminişuri, rareori totală, la
sprâncene şi cap;
- polinevrita mixtă, mai ales la membrele inferioare cu tulburări senzitive şi
motorii până la pareze şi paralizii, debutul fiind cu dureri nevralgice şi exagerarea
reflexelor osteotendinoase;
- nevrită optică retrobulbară cu ambliopie;
- lezarea vagului, în forma gravă, cu semne de simpaticotonie (predominanţa
simpaticului): tahicardie, hipertensiune arterială moderată, vasoconstricţie cutanată,
hiperglicemie, leziuni miocardice difuze;
- accese epileptice şi mai rar tulburări de comportament cu caracter isteroid;
- tulburări digestive: colici abdominale, constipaţie rebelă;
- leuconichie striată (unghii cu striaţii alb transversale);
- piele atrofică şi uscată, prin lezarea glandelor sebacee şi sudoripare;
- impotenţă sexuală la bărbaţi şi tulburări de ciclu menstrual la femei;
- modificări hematologice necaracteristice, în special limfocitoză-limfopenie;
Evoluţia: poate avea loc vindecarea în 6-8 luni. Frecvent dă sechele
neurologice, ca atrofie optică, paralizii de nerv sciatic popliteu extern.
Cazurile letale sunt rare şi se produc prin paralizii ascendente (sindrom
Landry) sau prin complicaţii infecţioase.

6.12.2.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se bazează pe expunerea profesională, tabloul clinic
(caracteristic alopecia, polinevrita), examene de laborator.
Indicatorii de expunere:
- evidenţierea taliului în sânge, urină, păr;
- albuminurie, hematurie, cilindrurie, creşterea coproporfirinei III în urină;
- alte modificări specifice în funcţie de forma clinică.
Diagnosticul diferenţial se face cu:
- intoxicaţii profesionale cu plumb, arsen (benzile unghiale Mees–striaţii alb-
cenuşii);
- poliradiculonevrite: Guillain-Barre, diabetică;
- periarterita nodoasă (biopsie musculară) şi porfiriile.

6.12.2.4. Tratamentul
Tratamentul constă din:
- întreruperea expunerii profesionale, imediată şi definitivă;
- descărcare cu EDTA;
- administrarea de cisteamină (0,2 g i.v. de 4-5 ori/zi) şi hiposulfit de sodiu;
- vitaminoterapie cu B1, B2, B12, gluconat de calciu şi iodură de sodiu.

6.12.2.5. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice
- înlocuirea pesticidelor cu taliu cu altele mai puţin toxice (seria cumarinei);

204
Toma I. Medicina muncii

- combaterea producerii pulberilor şi aerosolilor de taliu;


- amenajarea unor sisteme de ventilaţie mecanică locală şi generală;
- dotarea şi purtarea echipamentului de protecţie individuală.
Măsurile medicale
La angajare pe lângă examenele medicale comune (cu atenţie asupra
sistemului nervos central şi periferic) se face şi examen sumar de urină pentru glucoză.
Contraindicaţiile medicale: bolile cronice ale sistemului nervos central şi
periferic, etilismul cronic, hipertensiune arterială, cardiopatia ischemică, diabetul şi
hipertiroidia.
Controlul medical periodic: examen clinic general (cu atenţie asupra
sistemului nervos central şi periferic), dozarea glucozei şi taliului în urină, şi
electroencefalograma, toate anual.

6.12.3. INTOXICAŢIA PROFERSIONALĂ CU BARIU

6.12.3.1.Etiologie
Factorul etiologic principal. Bariul (Ba) este un metal alb-argintiu, foarte
maleabil. În natură se găseşte sub formă de combinaţii chimice ca: sulfatul de bariu,
BaSO4 (baritina) şi carbonatul de bariu, BaCO3 (witeritul). Bariul metalic se poate
aprinde spontan în aer, în prezenţa unui amestec care conţine hidrogen.
Importanţa toxicologică au numai compuşii solubili: clorura, nitratul şi
hidroxidul de bariu.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- fabricarea pigmenţilor de clorură de bariu (BaCl2.2H2O), vopsirea şi
finisarea ţesăturilor;
- pirotehnie şi industria electronică, unde se utilizează nitratul de bariu
[Ba(NO2)2];
- industria sticlei, vulcanizarea cauciucului sintetic, lubrefiant, pesticid,
industria zahărului, rafinarea uleiului mineral şi vegetal, fabricarea bombelor incendiare,
prin utilizarea hidroxidului de bariu [Ba(OH)2];

6.12.3.2. Patogenie
Calea de pătrundere în organism este cea respiratorie pentru pulberile formate
în procesul de măcinare a compuşilor solubili.
Au o acţiune puternică şi prelungită asupra tuturor muşchilor, striaţi li netezi,
crescând în mod marcat contractilitatea. Asupra inimii, contracţiile neregulate pot fi
urmate de fibrilaţie, la nivelul vaselor determină vasoconstricţie inclusiv coronariană,
creşterea peristaltismului intestinal, contracţia vezicii urinare, creşterea tonusului în
musculatura generală.
Au de asemenea, efecte iritante asupra mucoaselor şi ochiului.

6.12.3.3. Tabloul clinic


- fenomene iritative la nivelul analizatorului vizual şi căilor aeriene superioare
(nazale, faringiene) şi cutanate;
- la nivelul aparatului digestiv: hipersalivaţie, vărsături, colici abdominale,
diaree;
- manifestări cardio-vasculare: tulburări de ritm cardiac cu bradicardie
semnificativă (40-50 pulsaţii/minut), tahicardie, frecvent aritmii (extrasistole şi risc de
fibrilaţie ventriculară), creşterea tensiunii arteriale, uneori cianoză şi dispnee;
- alte manifestări: midriază însoţită de tulburări de acomodare, mioclonii care

205
Toma I. Medicina muncii

se pot transforma în convulsii sau/şi paralizie flască a musculaturii respiratorii;


Tabloul clinic poate imita sindromul Guillain-Barre cu evoluţie rapidă.
În formele grave apar fenomene neurologice: somnolenţă, confuzie, decesul
putându-se produce prin colaps vascular, fibrilaţie ventriculară sau stop respirator.
Biochimic, se poate observa hipopotasemie importantă cu acidoză.
Compuşii instabili (sulfatul) pot produce o pneumoconioză.

6.12.3.4. Tratamentul
- dacă toxicul a pătruns pe cale digestivă: administrarea de sulfat de magneziu
sau sodiu pentru a precipita bariul în sulfat insolubil;
- combaterea spasmelor musculare prin administrare de atropină;
- administrarea de nitroglicerină pentru combaterea cardiopatiei ischemice şi a
creşterilor de tensiune arterială;
- administrarea de sulfat de chinidină pentru prevenirea fibrilaţiei ventriculare;
- oxigenoterapie în cazul apariţiei tulburărilor respiratorii;
- corectarea acidozei hipokaliemice prin administrarea de clorură de potasiu,
2-3 g/zi, întrucât modificările electrocardiografice sunt similare cu cele din
hipopotasemie.

6.12.3.5. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice urmăresc reducerea concentraţiilor
compuşilor de bariu la locul de muncă.
Măsurile medicale vor avea în vedere fişa noxei pentru compuşii solubili ai
bariului. La angajare se va efectua şi electrocardiograma.
Contraindicaţiile medicale: cardiopatii cronice, hipertensiunea arterială,
dermatozele, conjunctivitele şi cheratitele cronice, bolile cronice ale căilor aeriene
superioare, boala ulceroasă.
La controlul medical periodic se vor efectua examenul clinic general şi
electrocardiograma, anual.

6.12.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU COBALT

6.12.4.1. Etiologie
Factorul etiologic principal: cobaltul (Co) este un metal de culoare cenuşie,
cu o bună permeabilitate magnetică, maleabil şi ductil, bivalent în cea mai mare parte a
compuşilor.
Se prezintă sub formă de combinaţii: cobaltină (sulfoarseniură de cobalt şi
fier) şi smaltină (arseniură de cobalt). Zairul este principalul producător.
Cobaltul este un oligoelement esenţial în hematopoeză, fiind component al
ciancobalominei (vitamina B12).
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
Cobaltul are numeroase utilizări:
- fabricarea magneţilor permanenţi sub formă de aliaje almico (Al-Ni-Co),
- fabricarea de aliaje speciale cu crom, nichel, cupru, beriuliu, molibden,
utilizate în industria electrotehnică, de automobile şi avioane, turbine de gaz, motoare
cu reacţie, rachete, scule cu care se lucrează la temperaturi ridicate, unelte cu carbură de
tungsten (metale dure);
- sursă de radiaţie în defectoscopie şi tratamentul tumorilor (Co50);
- fabricarea îngrăsămintelor minerale cu cantităţi mici de săruri de cobalt;
- ca pigment (cobaltul galben) în industria sticlei şi olăritului, industria

206
Toma I. Medicina muncii

fotografică, galvanizare şi cernelii invizibile, emailuri şi pahare, fabricarea de pigment;


octohidratul de cobalt [CO3(PO4)2.8H2O] este folosit pentru colorarea în albastru,
nitratul, care prin încălzire degajă oxid de azot;
- agent de înălbire şi catalizator (acetatul de cobalt);
- industria maselor plastice şi catalizator: cobalt tetracarbonul [Co2(CO)8] şi
cobalt tetracorbonilhidro (C4HcoO4).
Pe lângă cobalt fumurile şi pulberile pot conţine şi alte componente ca arsen,
nichel, monoxid de carbon, în timpul fierberii şi hidrogen sulfurat (H 2S) folosit pentru
precipitarea cuprului, la concentrarea minereului de cobalt.
- la fabricarea uneltelor din metale dure, pot apare şi pulberi de tungsten, titan,
tantal şi aluminiu.
- mulaje chirurgicale şi dentare (aliaje cu nichel, crom şi molibden).
În diagnosticul intoxicaţiilor trebuie să se ţină seama de toate aceste
combinaţii posibile.

6.12.4.2. Patogenie
Acţiunea toxică la animal:
- produce policitemie prin eliberarea unui factor care stimulează formarea de
eritropoetină;
- acţiune reversibilă asupra celulelor pancreatice cu hiperglicemie;
- pătrunderea cobaltului pe cale inhalatorie produce fenomene iritative ale
căilor respiratorii care pot evolua spre pneumonie chimică;
- se poate produce degenerescenţă miocardică;
- are acţiune cancerigenă (cancer pulmonar, rhabdomiofibrosarcom);
- inhibă enzimele microsomale oxidative şi diminuă concentraţia citocromului
P-450.
Intoxicaţiile nonprofesionale se manifestă prin degenerescenţă miocardică
survenită la băutorii de bere belgiană şi canadiană atribuită adausului de cobalt în bere,
practică abandonată astăzi.
Clinic se manifestă prin decompensare cardiacă dreaptă şi stângă, lichid
pericardic, galop cardiac, hipotensiune şi şoc.
Calea de pătrundere în organism în condiţii profesionale este cea respiratorie
pentru pulberi şi fumuri.
Mecanisme de acţiune: Are efecte locale şi generale, acute şi cronice. Este
iritant pentru tegumente şi mucoase, acţionând şi prin mecanism alergic, cobaltul
acţionând ca o haptenă.
Acţionează şi prin mecanism enzimatic de tip inhibitor asupra enzimelor care
decarboxilează şi dehidrează cetoacizii, inhibându-se astfel transformarea lor oxidativă,
perturbă metabolismul catecolaminelor, în special al noradrenalinei, modificări ale
membranei lizozomale la nivelul miocardului.

6.12.4.3. Tabloul clinic


Tabloul clinic este reprezentat de manifestări generale şi locale.
Manifestările generale: cardiopatia cobaltică, fenomene iritative la nivelul
căilor aeriene, oculare, tegumentare şi digestive.
Cardiopatia cobaltică debutează cu discrete dureri precordiale, apoi
tahicardie, hipertrofie cardiacă şi insuficienţă circulatorie.
La acestea se asociază: tulburări vegetative, hiposmie până la anosmie, rinită
atrofică cronică.
Manifestările respiratorii sunt de patru tipuri:
- manifestări tranzitorii: dispnee, iritaţie faringiană, tuse seacă;

207
Toma I. Medicina muncii

- tabloul clinic al unei rinite spasmodice sau astm bronşic profesional clasic,
probabil de origine imunologică;
- alveolită alergică: dispnee, frison, febră, raluri crepitante;
- alveolită descuamativă cu celule gigante multinucleate (celule alveolare de
tip II şi macrofage) evoluează progresiv către o fibroză interstiţială difuză, caracterizată
clinic prin dispnee de efort progresivă; funcţional se evidenţiază un sindrom restrictiv cu
diminuarea transferului de monoxid de carbon, iar pe radiografia pulmonară se pun în
evidenţă imagini reticulomicronodulare. Celulele gigante multinucleate se decelează în
lichidul lavajului bronhoalveolar.
La fabricarea carburii cobaltice s-a semnalizat o formă particulară de
pneumoconioză necolagenă, care se aseamănă cu berilioza.
Astmul bronşic poate să apără în expunerea la pulberi de cobalt.
Riscul la cancer pulmonar creşte când expunerea la cobalt se asociază cu
expunerea la alţi agenţi cancerigeni (nichel, arsenic, fumatul).
Manifestările locale. Dermita alergică localizată mai ales în regiunile de
fricţiune, la plici (plica cotului). Această afecţiune apare prin sensibilizarea la proteinele
dermului denaturate prin toxic (similare cu eczemele la crom şi nichel). Pot apare şi
erupţii urticariene papulo-eritematoase. Întrucât cantităţi mici de cobalt pot produce
sensibilizarea, alergia la cobalt poate fi întâlnită în multe profesii din metalurgie, olărit,
vopsire, industria textilă, la contactul cu cimentul care conţine cobalt.
Tulburările digestive: dureri epigastrice şi hematemeză.

6.12.4.4. Diagnosticul
] Diagnosticul se pune pe baza expunerii profesionale, tabloul clinic,
determinări de laborator şi explorări paraclinice.
Explorările de laborator şi paraclinice:
- tulburarea metabolismului lipidelor şi hidraţilor de carbon (proba
hiperglicemiei provocate);
- modificări ale electrocardiogramei de segment ST şi unda T modificări de
repolarizare în partea finală a complexului ventricular) şi hipertrofie a ventriculului
drept;
- inhibarea lacticodehidrogenazei şi creatinfosfochinazei;
- teste alergice: cutanate, bronhomotorii etc.;
- în pneumoconioză pe RPS: conglomerate nodulare pulmonare, cu infiltraţie
peribronşică, modificări ce pot fi reversibile.

6.12.4.5. Tratamentul
Tratamentul: nu există antidot specific, deci tratamentul este simptomatic.
Cardiopatia ischemică necesită o combinaţie dintre Retabolit (o injecţie pe
săptămână timp de 4 săptămâni) cu un betablocant, săruri de potasiu, diuretice.
Tonicardiacele sunt de mică utilitate.

6.12.4.6. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice cuprind acţiuni care să conducă la diminuarea
concentraţiei cobaltului la locurile de muncă.
Măsurile medicale au în vedere prevederile din fişa specifică de noxe şi sunt
cele comune pentru orice încadrare.
Contraindicaţiile medicale: boli cronice ale căilor aeriene superioare,
bronhopneumopatiile cronice şi astmul bronşic (în funcţie de rezultatele probelor
funcţionale ventilatorii), dermatozele şi alte boli alergice.
La controlul medical periodic se vor avea în vedere: examenul clinic general,

208
Toma I. Medicina muncii

determinarea cobaltului în urină şi sânge, toate anual, examenul ORL (specialist), din
doi în doi ani şi test cutanat de sensibilizare la cobalt.

6.12.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PLATINĂ (Pl)

Platina este un metal alb, ductil, foarte dur.


Riscurile profesionale se întâlnesc la:
- folosirea sărurilor complexe solubile de tetra sau hexaclorplatinaţii alcalini
pentru prepararea buretelui de platină folosit drept catalizator;
- fabricarea hârtiei fotografice şi a tuburilor fluorescente;
- fabricarea aliajelor cu platină, a bijuteriilor;
- utilizarea în industria electrică şi electrotehnică.
Calea de pătrundere: respiratorie pentru pulberi sau aerosoli.
Mecanismul de acţiune: dezvoltă, în funcţie de terenul individual,
sensibilizare respiratorie, acţionând şi prin iritaţie.
Tabloul clinic este al unei rinite alergice sau vasomotorie sau al unui astm
bronşic: dispnee, tuse, raluri sibilante, senzaţie de constricţie toracică, cianoză.
- contactul cutaneo-mucos determină fenomene iritative conjunctivale şi
nasofaringiene, dermite alergice cu erupţii cutanate foarte pruriginoase, cu evoluţie către
eczemă. Testul prin scarificare este pozitiv la hexaclorură de platină 1%.
Întreruperea expunerii duce la dispariţia simptomatologiei cu sau fără
pierderea treptată a sensibilizării.
- poate fi întâlnită afectarea hepato-renală.
Tratamentul: antihistaminice, corticosteroizi, bronhodilatatoare.
Din măsurile profilactice medicale subliniem: la încadrarea în muncă
efectuarea probelor funcţionale ventilatorii.
Contraindicaţiile medicale: boli cronice ale căilor aeriene superioare,
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronşic, în funcţie de rezultatele probelor
funcţionale ventilatorii), dermatoze.
La controlul medical periodic se vor efectua: examen clinic general şi probe
funcţionale ventilatorii, ambele anual şi radiografie pulmonară posteroanterioară, la 5
ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani..

6.12.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU OSMIU (Os)

Agentul etiologic principal este reprezentat de tetraoxidul de osmiu (OsO4),


care ia naştere prin încălzirea la roşu, în aer, a pulberii fine de osmiu, este foarte volatil
chiar la temperatura camerei. Dizolvat în apă este folosit pentru colorarea preparatelor
histologice.
Tabloul clinic. Osmiul produce iritaţii acute şi cronice:
- la nivelul ochilor produce cheratoconjunctivite cu tulburări de vedere,
cefalee frontală;
- la nivelul căilor respiratorii, rareori ajungându-se la bronşiolită şi edem
pulmonar acut toxic.
Măsurile medicale profilactice sunt cele comune, efectuându-se în plus probe
funcţionale ventilatorii. Contraindicaţii: conjunctivite şi cheratite cronice, boli cronice
ale căilor aeriene superioare, bronhopneumopatiile cronice, astmul bronşic şi
dermatozele. Controlul medical periodic: examen radiologic pulmonar (RPA) şi probe
funcţionale ventilatorii, adăugate la examenul clinic general.

209
Toma I. Medicina muncii

6.12.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MAGNEZIU

Magneziu (Mg) este toxic prin monoxidul de magneziu nativ inhalat în


cantitate mare.
Locuri de muncă cu risc: fabricarea de diferite aliaje pentru construcţia de
avioane, utilaje, în industria farmaceutică, utilizat împreună cu beriliu la fabricarea
reactorilor atomici.
Tabloul clinic: produce febra de fum.
Impurificarea plăgilor cu magneziu sau aliaje care îl conţin provoacă
inflamaţii cronice cu tumefacţii crepitante (se formează gaz în ţesuturile moi) şi tendinţă
foarte slabă la vindecare.
Mecanismul formării de gaz este reprezentat de reacţia magneziului cu
lichidul tisular dând naştere la hidrogen şi hidroxid de magneziu care are acţiune
necrozantă, necroza fiind factor favorizant al suprainfecţiei.

6.12.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MOLIBDEN

Molibdenul (Mb) este cel mai slab toxic utilizat în industrie.


Locuri de muncă cu risc: producerea lămpilor radio, fabricarea de diferite
aliaje şi diferiţi compuşi utilizaţi în industria coloranţilor, la sinteza amoniacului,
catalizator etc. Este un oligoelement esenţial constituent a diferitelor oxidaze.
Are acţiune iritantă asupra mucoaselor bucală şi respiratorie, mai ales
molibdaţii alcalini.
Experimental la animale molibdenul hexavalent s-a dovedit a fi foarte toxic,
prin inhibarea fosfatazei alcaline, oprirea creşterii şi deformări osoase.

6.12.9. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CARBONILI METALICI

Carbonilii metalici au efect iritant şi sistemic, efect la care se poate adăuga şi


efectul monoxidului de carbon care rezultă din descompunerea lor.

CAPITOLUL 7

210
Toma I. Medicina muncii

INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU METALOIZI ŞI COMPUŞII LOR

7.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ARSEN ŞI COMPUŞII SĂI

7.1.1. Etiologie
Factorii etiologici principali
- Arsenul (As) are două forme alotropice; arsenul metalic este alb-cenuşiu,
lucios şi arsenul galben, moale.
Arsenul metalic sublimează la 635oC sub formă de vapori care prin răcire
bruscă dau naştere la arsenul galben. La temperatura camerei prin oxidare se acoperă cu
un strat subţire de oxid.
În natură se găseşte sub formă de minereuri: reaglar (AsS), auripigment şi
arsenolit (As2O3). Rareori se găseşte sub formă liberă sau ca trioxid. Sub formă de
component secundar se găseşte în: arsenoperită (FeAsS), lollingita (FeAs2), smaltita
(CoAs2), cobaltina (CoAsS), nichelina (NiAs), proustita (Ag3AsS).
- Compuşii chimici ai arsenului: bisulfura sau realgarul (AsS2), trisulfura
(As2S3) sau auripigmentul, trioxidul de arsen (As2O3) sau arsenolitul, acidul arsenios
(H3AsO3), acidul arsenic (H3AsO4), pentoxidul de arsen (As2O5), hidrogenul arseniat
(AsH3), tricloridul de arsen (AsCl3) lichid uleios, incolor, iritant, tricalciu-orto-
arseniatul (Darsin) [Ca3(AsO4)2+3H2O], arseniaţii de plumb (PbAsO4), de sodiu
(Na2HAsO4), de calciu (Ca3AsO4) şi de cupru [Cu3(AsO3)2].
Arsenul elementar în stare pură nu este toxic, dar toate combinaţiile, practic,
pot fi considerate toxice.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- mineritul, prăjirea minereurilor de arsen sau cu conţinut de arsen;
-rafinarea cuprului, plumbului, zincului şi cobaltului;
- industria chimică la fabricarea acidului sulfuric; la curăţirea filtrelor şi
sudarea camerelor de plumb;
- fabricarea aliajelor cu adaos de arsen;
- industria sticlei (operaţia de clarificare) şi ceramicii (smalţ);
- industria pielăriei la epilare şi conservare;
- fabricarea şi utilizarea coloranţilor: acetoarsenitul de cupru sau verde de
Paris [(Cu(CH3COOH)23Cu(AsO2)2], verdele Schweinfurt, verdele lui Scheele
(arsenitul de cupru);
- fabricarea şi folosirea pesticidelor (mai rar astăzi).
Este o eroare de a se confunda insecticidele organofosforice (Parathionul,
Ecatoxul) cu verdele de Paris.

7.1.2. Patogenie
Căile de pătrundere în organism:
- calea respiratorie, principală, în condiţii profesionale prin inhalarea de
pulberi şi vapori;
- calea digestivă, accidentală sau în cazul nerespectării regulilor elementare de
igienă individuală;
- calea cutanată cu importanţă secundară; se produce prin impurificarea
tegumentelor în timpul muncii.
Circulaţie. Circulă în sânge legat de hematii şi de alfa-1-globuline.
Acumularea se face în primul rând în piele, fanere, apoi se depozitează în ficat, rinichi şi
sistem osos.
Eliminarea se face prin urină şi bilă (ciclul enterohepatic), valorile fiind în

211
Toma I. Medicina muncii

funcţie şi de alimentaţie.
Mecanismele de acţiune sunt multiple:
- enzimatic de tip inhibitor: inhibă mecanismele respiraţiei celulare, produce
blocarea grupărilor sulfhidrice, inhibă enzimele: citocromoxidaza,
lacticodehidrogenaza, alfaglicerofosfatdehigrogenaza, piruvatoxidaza, intervine în
ciclul Krebs-Syent-Gyorgyi prin blocarea enzimelor de decarboxilare a acidului piruvic
şi încorporarea acetil-coenzimei A, tulburări în sinteza ATP-ului din ADP, blochează
adenozintrifosfataza membranei celulare cu tulburări în metabolismul Na/K;
- perturbă metabolismul lipidelor şi glucidelor;
- este hepatotoxic, capilarotoxic şi acţionează direct asupra sistemului nervos
central,
- acţiune iritativă locală pentru tegumente şi mucoase atât prin contact cât şi
postresorbtiv, prin eliminare.

7.1.3.Tabloul clinic
Tabloul clinic se prezintă sub trei forme: acută, subacută şi cronică.
Intoxicaţia acută profesională este rară, cel mai frecvent fiind neprofesională.
După 1-2 ore mai rar 6 ore de latenţă de la expunere apar (în funcţie de calea
de pătrundere în organism):
- alterarea stării generale, gust metalic, iritaţie faringiană, dureri retrosternale,
tuse, dispnee;
- dureri epigastrice, greţuri, vărsături şi diaree;
- din cauza hipersudoraţiei şi deshidratării, apar crampe în membrele
inferioare, apoi iritaţie conjunctivale, cianoză (prin efect paralizant al arsenicului asupra
capilarelor), vertij, delir, pierderea conştienţei, colaps cu posibil exitus. Moartea poate
surveni şi în convalescenţă, după un efort.
Complicaţii: atrofia galbenă a ficatului, polinevrita senzitivo-motorie,
hipercheratoză şi melanodermie, caşexie în cazuri grave, tulburări neurologice tardive la
membrele superioare sub formă de parestezii, mai rar paralizii.
Pătrunderea noxei pe cale respiratorie este urmată de manifestări din partea
aparatului respirator:
Intoxicaţia subacută este, de asemenea rară, simptomele apar insidios, fără
semne alarmante.
Debutul este insidios cu iritaţie conjunctivală, nazală şi faringiană, gust
metalic, adinamie accentuată, greţuri, cefalee, diaree, tenesme, frecvent febră,
parestezii.
Evoluează spre caşexie, paralizii rareori, moartea este posibilă.
Intoxicaţia cronică este forma clinică pe care de obicei o întâlnim profesional.
După o perioadă de latenţă de luni sau ani, tabloul clinic polimorf poate fi grupat în
câteva sindroame: iritativ, digestiv, nervos, cutanat etc.
Sindromul iritativ: rinită, faringită, laringită, ulceraţii ale mucoasei nazale,
perforaţia septului nazal, uscăciunea mucoaselor, tuse, răguşeală, iritaţie conjunctivală.
Sindromul digestiv: enterocolită cronică cu diaree ce alternează cu constipaţie,
ulcer gastric, hepatită toxică cu hepatomegalie ce poate evolua uneori până la atrofia
galbenă a ficatului. Sunt prezente tulburările metabolismului lipidic şi protidic.
Sindromul nervos: polinevrită de obicei senzitivă şi simetrică, rar motorie, cu
diminuarea reflexelor, uneori cu „anestezie dureroasă”, mai rar nevrită optică şi acustică
sau zona zoster pe fond neurotoxic.
Consumul de alcool agravează manifestările neurologice.
Tulburările psihice se întâlnesc, mai frecvent, în cazul expunerii la doze mici
de arsen timp îndelungat.

212
Toma I. Medicina muncii

Sindromul cutanat îmbracă aspect polimorf: eriteme localizate, rar difuze, cu


descuamare, papule şi vezicule, leziuni ulcerative dureroase, hipercheratoză palmară şi
plantară, veruci arsenicale, melanodermie generală sau punctiformă, alopecie, pe unghii
benzile transversale Mees. Dermitele şi simptomele tegumentare pot imita orice
afecţiune dermatologică: psoriazis, eriteme difuze sau localizate etc.
Pot fi prezente modificări hematologice: anemie hipercromă, mai rar
hipocromă, alterări ale eritroblastelor, neutropenie sau/şi limfopenie, trombocitopenie,
modificări mitotice.
Aparatul cardiovascular mai rar interesat: acrocianoză, alungirea intervalului
Q-T şi tulburări de repolarizare.
Afecţiuni endocrine sub forma bolii Addison.
Efectul cancerigen: cancer cutanat, mai rar bronşic şi hepatic (angiosarcomul
hepatic), de vezică urinară, rinichi, prostată.

7.1.4. Diagnosticul
Diagnosticul se pune pe cele trei elemente: expunerea profesională, tabloul
clinic şi explorările de laborator şi paraclinice.
Indicatori (teste) de expunere:
- arsenul în păr; limita fiziologică este de 80 g/gram. Părul axilar se pare că
ar reflecta mai bine expunerea. Valoarea retrospectivă a acestui test a fost atestată în
1963, prin dozarea arsenului în părul lui Napoleon, prin care s-a stabilit diagnosticul
real de intoxicaţie cu arsen;
- arsenuria, limite fiziologice 15-100 g/l; în intoxicaţie se poate ajunge la
1000 g/l. Se poate apela la proba de descărcare cu DMP, când se obţin rezultate mai
reale;
- arsenemia, limita maximă fiziologică 10 g/100 ml. Nivelul scade după trei
zile, dar se menţine peste limita fiziologică până la trei luni;
- în ţesuturi, concentraţia fiziologică: 10-35 g/100g ţesut, în intoxicaţie
creşte de 10-15 ori.
Indicatori de efect biologic
- evidenţierea hipercheratozei şi a liniilor Mees prin folosirea prin folosirea
ultraviolete;
- perturbarea metabolismului lipidic, proteic şi glucidic;
- teste cardiovasculare şi probe hepatice;
- examene hematologice, endocrine etc.
Diagnosticul diferenţial se face cu: enterocolita acută, intoxicaţia cu ciuperci
(Amanita faloides), holera, uremia extrarenală, stări icterice de altă etiologie, atrofia
hepatică acută de altă etiologie, afecţiuni cutanate de alte cauze.

7.1.5. Prognosticul
In intoxicaţiile acute depinde de doză, prim ajutor şi complicaţii.
In intoxicaţiile cronice cu fenomene iritative, prognosticul este relativ bun;
interesarea sistemului nervos, ficatului şi miocardului au un pronostic rezervat sau grav.

7.1.6. Tratamentul
În intoxicaţiile acute: Dimercaptopropranolul (DMP, BAL, Sulfactin) 5 mg/kg
corp doză iniţială, injecţii intramusculare profunde, apoi 3 mg/kg corp timp de trei zile,
la interval de 4 ore,
- hemisuccinatul de hidrocortizon 50-200 mg i.v., în cazuri grave;
- în cazuri de ingerare (pătrundere pe cale digestivă): lavaj gastric cu cărbune

213
Toma I. Medicina muncii

activ şi magnezia usta, urmată de administrarea pe sondă de tiosulfat de sodiu 10%


circa 100 ml;
- tiosulfat de sodiu 10-20%, 20-40 ml i.v., administrat concomitent cu
spălătura gastrică;
- rehidratarea bolnavului prin administrare de clorură de sodiu 10% i.v. şi
eventual potasiu (conform ionogramei);
- noradrenalină, în cazuri grave.
În intoxicaţiile subacute şi cronice
- dimercaptopropanol, administrat zilnic în doză de 500 mg per os favorizează
eliminarea arsenicului;
- tiosulfat de natriu 20 ml i.v.;
- vitaminoterapie: vitamine B1, B6 (în caz de polinevrite), vitamine B12 şi C
(în caz de anemie macrocitară);
- tratament simptomatic pentru aparatul cardiovascular şi sistem nervos;
- unguent cu dimercaptopropanol 3-10% în afectarea cutanată.

7.1.7. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice urmăresc:
- interzicerea folosirii arsenului ca insecticid si colorant;
- amenajarea unor sisteme de ventilaţie locală şi ermetizare pentru reducerea
concentraţiei toxicului sub normalităţile admise;
- dotarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie, inclusiv măşti;
.- respectarea riguroasă a regulilor de igienă individuală.
Măsurile medicale vor ţine cont de fişa noxei referitoare la arsen, arseniaţi şi
arseniţi.
Se va avea în vedere în plus faţă de prevederile comune: contraindicaţiile la
angajare sunt nefropatiile cronice, afecţiunile cronice hepatice, bolile cronice ale
sistemului nervos central şi periferic, bronhopneumopatiile cronice, inclusiv astmul
bronşic, în funcţie de rezultatul probelor funcţionale ventilatorii, anemia, conjunctivitele
şi cheratitele cronice, dermatozele.
La controlul medical periodic: examen clinic general, anual, dozarea arsenului
urinar, semestrial.
Educaţia pentru sănătate: conştientizarea asupra necesităţii respectării de
protecţia muncii, adoptarea unui comportament igienic, prezentarea la controalele
medicale periodice.

7.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HIDROGEN ARSENIAT

7.2.1. Etiologie
Factorul etiologic principal. Hidrogenul arseniat (AsH3) este un gaz de 2,7
ori mai grei decât aerul, inodor, neiritant, în umiditate crescută se descompune, în
amestec cu aerul putând căpăta un miros de usturoi, fapt ce ajută la recunoaşterea lui.
Se formează accidental în prezenţa arsenului şi hidrogenului în „status
nascendi” la tratarea minereurilor care pe lângă Pb, Zn, Cd, Fe, Se, Ag conţin şi arsen.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- prepararea nămolurilor şi reziduurilor de minereu;
- extragerea şi izolarea metalelor Pb, Se, Zn, Cu, Sb;
- în industria chimică unde se adaugă hidrogen în stare născândă;
- curăţirea recipientelor şi ţevilor de metal cu acizi;
- fabricarea şi repararea acumulatorilor (plumbul conţine cantităţi mici de

214
Toma I. Medicina muncii

arsen);
- laboratoarele chimice, unde arsenul se poate afla ca impurităţi cu alte
metale;
- la generatoarele de acetilenă: carbidul de calciu conţine urme de arsen.

7.2.2. Patogenie
Calea de pătrundere în organism: calea respiratorie.
Circulă legat de proteinele din plasmă.
Mecanismele de acţiune sunt:
- enzimatic de tip inhibitor prin blocarea catalazei sanguine cu acumulare de
apă oxigenată;
- scăderea glutamatului din eritrocite cu formare de methemoglobină şi
producerea de hemoliză când glutationul scade cu 40% faţă de valoarea iniţială.
Se produc leziuni grave, hepatice, miocardice şi în capilare datorate acţiunii
directe a toxicului şi prin hipoxie accentuată.

7.2.3. Tabloul clinic


Sunt două forme de intoxicaţie: acută şi cronică.
Intoxicaţia acută. La concentraţie mare se poate produce imediat moartea. La
concentraţii subletale debutul este după un timp de latenţă de 4-8 ore cu: adinamie
marcată, urmată de frisoane, din cauza hemolizei, acrocianoză (semn caracteristic),
hematurie masivă, urina are o culoare roşie închisă. Treptat se instalează hematurie,
anurie urmată de uremie cu toate semnele şi consecinţele sale. Cauza uremiei este
precipitarea hemoglobinei în tubii renali.
Apare icter cu hepato şi splenomegalie cu icter (în a 2-3-a zi), anemie.
Simptomatologia este completată cu cefalee, vertij, frison, greaţă, vărsături, dureri
abdominale. Moartea se poate produce prin uremie şi edem pulmonar acut toxic, la
expuneri masive exit-usul se poate produce în câteva minute.
În cazul reinstalării funcţiei tubulare ameliorarea este foarte lentă, durează
luni de zile.
Se poate produce tulburări grave cardiace şi edem pulmonar acut toxic.
Intoxicaţia cronică. Debutul este insidios, cu semne clinice asemănătoare ca
în intoxicaţia acută, dar mai puţin atenuate.
Bolnavii acuză cefalee, ameţeli, greţuri, palpitaţii, senzaţie de „lipsă de aer”,
conjunctivită, parestezii.
La examenul obiectiv se constată: anemie, subicter la nivelul sclerelor şi
tegumentelor, edem palpebral, hepatomegalie, urină roşietică.
Anatomopatologic: leziuni grave tubulare renale, miocardice, hepatice şi
hemoliză.

7.2.4. Diagnosticul
Diagnosticul se pune pe cele trei elemente: stabilirea expunerii profesionale,
tabloul clinic, examene de laborator.
Examenele de laborator şi paraclinice
- indicatori de expunere: arsenuria, cu valori crescute.
- indicatori de efect biologic: hematurie, cilindrurie, albuminurie, urina
puternic acidă, anemie, bilirubinemie indirectă, neutrofilie, transaminaze uşor sau
crescute prin lezare hepatică, acidoză şi azotemie, tulburări de repolarizare pe ecg, care
evidenţiază lezarea miocardului.
Diagnosticul diferenţial se face cu: hepatite toxice sau virale, toxiinfecţii
alimentare, hemoglobinurii paroxistice, anemii acute, anemii hemolitice microbiene,

215
Toma I. Medicina muncii

parazitare, medicamentoase, gastrite acute, intoxicaţii cu solvenţi organici cu acţiune


hematotoxică şi asupra măduvei hematoformatoare (benzen şi derivaţi).

7.2.5. Prognosticul
În intoxicaţiile acute depinde de promptitudinea şi calitatea intervenţiei, de
gravitatea leziunilor renale. Dacă bolnavul supravieţuieşte primelor 24 ore, prognosticul
este funcţie de gravitatea leziunilor renale.
În intoxicaţia cronică, prognosticul este în funcţie de rapiditatea,
corectitudinea diagnosticului şi tratamentul instituit.

7.2.6. Tratamentul
Tratamentul este în funcţie de forma clinică:
- administrarea de bicarbonat de potasiu sub formă orală sau intravenoasă
100-200 ml din soluţia 2-4%, pentru alcalinizare şi prevenirea precipitării hemoglobinei
în tubii renali;
- tratament specific cu dimercaptopropanol;
- administrare de sânge proaspăt, chiar exanghinotransfuzie;
- în cazurile grave administrare de hemisuccinat de hidrocortizon şi
noradrenalină;
- reechilibrare hidroelectrolitică, cu administrare de vitamina C;
- rinichi artificial, cu heparinizare regională;
- repaus absolut 3-4 săptămâni;
-administrarea de BAL în caz de intoxicaţie acută, dar şi pentru prevenirea
efectelor tardive.

7.2.7. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice vor fi aplicate la toate locurile de muncă
unde se presupune posibilitatea apariţiei gazului prin prezenţa celor două gaze arsen şi
hidrogen în stare născândă.
Măsurile medicale vor avea în vedere prevederile fişei noxei hidrogen arseniat
şi stibiat.
La încadrare se vor efectua în plus examen sumar de urină, şi hemoglobină.
Contraindicaţiile medicale sunt reprezentate de anemia, hepatopatii cronice,
nefropatii cronice.
La controlul medical periodic: examen clinic general, hemogramă şi
reticulocite, examen sumar de urină (urobilinogen), TGO, TGP, gama GT, creatinina
din sânge, dozarea urinară a arsenului sau stibiului, toate anual.

Intoxicaţia cu trimetilarsen
Este un gaz utilizat în industria electronică (fabricarea de semiconductori).
Manifestările în intoxicaţia acută sunt esenţialmente neurologice.

7.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU STIBIU (Sb)

7.3.1. Etiologie
Factorul etiologic principal. Stibiul sau antimoniu este un metaloid înrudit cu
arsenul, cu aspect de metal alb-argintiu. În natură se găseşte în numeroase minereuri în
combinaţii cu alte elemente, mai ales sub formă de sulfură, denumit stibină (Sb 2S3). Prin
ardere se degajă oxid de stibiu de culoare albă. Formează compuşi toxici, cei mai
importanţi, în ordinea toxicităţii fiind: trisulfura (Sb 2S3), pentasulfura (Sb2S5),

216
Toma I. Medicina muncii

trioxidul(Sb2O3), pentaoxidul (Sb2O5).


S-a dovedit experimental că stibiul pur are o toxicitate are o toxicitate proprie
moderată.
Locuri de muncă, procese tehnologice:
- minele de stibină la extragerea minereului;
- operaţiile de concasare şi prăjire a minereurilor;
- cuptoarele de afinare;
- turnătoriile de aliaje; aliajelor le conferă mai multă duritate, rezistenţă
mecanică şi la coroziune: cu Pb (ţevi, plăci de acumulator), cu Pb şi Sn (litere de tipar),
fiind expuşi zeţarii şi linotipiştii din tipografii, cu Pb, St şi Cu (lagăre şi cuzineţi), cu
indiu (materiale folosite în industria electronică);
- sudura cu materiale care conţin stibiu;
- producerea vopselelor, lacurilor şi chibriturilor;
- fabricarea smalţurilor ceramice.

7.3.2. Patogenie
Căile de pătrundere în organism: calea respiratorie, principală, căile digestivă
şi cutanată sunt secundare.
Stibiul în sânge circulă legat de hematii, este distribuit în tot organismul, dar
mai ales în tiroidă, paratiroide şi suprarenale
Cea mai mare parte din cantitatea de stibiu pătrunsă în organism este
metabolizată în primele 24 ore. Are acţiune iritantă asupra mucoaselor şi tegumentelor;
au fost semnalate modificări ale electrocardiogramei şi creşteri ale tensiunii arteriale.
Se elimină pe cale renală şi digestivă.

7.3.3. Tabloul clinic


Intoxicaţia profesională cu stibiu are două forme clinice: acută şi cronică.
Intoxicaţia acută este mai rară; se manifestă prin fenomene iritante la nivel
digestiv şi respirator:
- sindrom digestiv: iritarea gurii, a tractului digestiv, vărsături, scaune
sanguinolente;
- sindrom respirator: iritarea căilor aeriene superioare, mai ales a nasului,
respiraţie superficială, lentă, cu evoluţie către comă. Este posibilă apariţia febrei de fum.
Intoxicaţia cronică este caracterizată de o simptomatologie, grupată astfel:
- sindrom astenic: oboseală, ameţeli, cefalee, insomnii, scădere ponderală;
- sindrom digestiv: inapetenţă, greţuri, vărsături, dureri epigastrice;
- fenomene iritative: conjunctivită şi rinită cronică, perforaţie de sept,
faringită, bronşită cronică.
Se mai întâlnesc modificări pe electrocardiogramă, creşteri ale tensiunii
arteriale.

7.3.3.1. Particularităţi ale unor compuşi ai stibiului


- hidrogenul antimoniat (SbH3): determină, ca şi hidrogenul arseniat, hemoliză
cu apariţia icterului, hemoglobinurie, anurie şi blocaj renal;
- oxidul de antimoniu (Sb2O3): produce o iritare mai slabă ca stibiul
elementar, toxicitatea sistemică fiind principala manifestare;
- trisulfura, pentaclorura şi fluorura sunt foarte toxice, iritante şi corosive;
- pentaoxidul şi pentasulfura sunt toxice slabe.

7.3.4. Diagnosticul
Diagnosticul se pune pe: stabilirea expunerii profesionale: subiectiv şi

217
Toma I. Medicina muncii

obiectiv, tabloul clinic şi explorări paraclinice şi de laborator: stibiuria peste 20 gama/l,


ce poate ajunge la expuşi la sute sau chiar mii de gama/l.

7.3.5. Tratamentul
- întreruperea expunerii profesionale;
- descărcarea cu DMP în aceleaşi doze ca în intoxicaţia cu arsen;
- medicaţie protectoare hepatică.

7.3.6. Profilaxia
Măsurile tehnico-organizatorice pun accentul pe:
- eliminarea pulberilor şi vaporilor în toate fazele de tratament industrial prin
stropirea cu apă a materialelor, etanşeizarea utilajelor, ventilaţie eficace;
- asigurarea echipamentului de protecţie: mănuşi, haine etanşe, ochelari;
- o bună igienă corporală la locul de muncă.
Măsurile medicale. În cadrul supravegherii medicale se va pune accent pe
examinarea aparatelor respirator, digestiv, cardiovascular, tegumente, sistem nervos.
Se vor respecta contraindicaţiile medicale: boli cronice ale căilor aeriene
superioare, conjunctivite şi cheratite cronice, polinevrite, astmul bronşic,
bronhopneumoniile cronice obstructive (în funcţie de rezultatele probelor funcţionale
ventilatorii).
Controlul medical periodic: examen clinic general, examen sumar de urină
(urobilinogen), probe funcţionale ventilatorii, dozarea stibiului în urină,
electrocardiogramă, toate anual, radiografie pulmonară posteroanterioară, la 5 ani de la
angajare şi apoi din 3 în 3 ani.

7.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU SELENIU

7.4.1. Etiologie
Factorul etiologic principal. Seleniul (Se) este un metaloid care se găseşte în
cantităţi mici în numeroase minereuri sulfuroase şi sulful vulcanic. Se extrage din
nămolul rezidual de la producerea electrolitică a cuprului, unde se află până la 15%.
Există sub trei forme alotropice: pudră roşie amorfă, roşu cristalin şi cenuşiu cristalin.
Compuşii principali ai seleniului sunt:
- dioxidul de seleniu (SeO2), pudră albă cristalină, cu apa formează acidul
selenios;
- trioxidul de seleniu (SeO3), pudră alb-gălbuie, formează cu apa acidul
selenic, corosiv;
- selenitul de sodiu, pudră şi selenatul de sodiu, ambele solubile în apă;
- clorura de seleniu (Se2Cl2) lichid stabil, bun închis, se hidrolizează în aerul
umed în Se, SeO2 şi HCl;
- oxiclorura de seleniu (SeOCl2) lichid galben clar, foarte vezicant;
- hidrogenul seleniat (H2Se), gaz incolor cu miros neplăcut, iritant.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- cuptoarele de prăjire a minereurilor de fier, cupru, zinc;
- curăţirea camerelor de desprăfuire;
- turnarea aliajelor cu seleniu; ambalarea compuşilor solubili;
- fabricarea redresorilor şi condensatorilor de seleniu la depunerea seleniului
prin evaporare şi la tăierea plăcilor când rezultă SeO2;
- în industria sticlei, la decolorarea ei, la obţinerea sticlei transparente sau cu
nuanţă roşietică;

218
Toma I. Medicina muncii

- în metalurgie la obţinerea oţelului inoxidabil;


- adjuvant la fabricarea cauciucului natural şi sintetic;
- fabricarea vopselelor, utilizat ca pigment, fabricarea unor pesticide şi a
celulelor fotoelectrice;
- în medicină (investigarea pancreasului) prin explorarea radioactivă cu Se75.
Seleniul elementar nu este toxic, compuşii săi sunt însă toxici.

7.4.2.Patogenie
Căile de pătrundere în organism: respiratorie principală, digestivă şi
tegumentul lezat, căi secundare.
Circulă legat de hematii şi se depozitează în glanda tiroidă, rinichi, ficat,
splină, pancreas, gonade, muşchi, păr; depunerea în oase este redusă.
Metabolizarea are loc în ficat, unde este metilat, rezultând dimetil de seleniu
care dă mirosul aliaceu respiraţiei şi transpiraţiei.
Eliminarea din organism este pe cale renală.

7.4.3. Tabloul clinic


Tabloul clinic se poate prezenta sub formă acută şi cronică.
Intoxicaţia acută este rară, apare în urma inhalării de cantităţi mari de vapori
de seleniu, hidrogen arseniat sau pulbere de dioxid de seleniu. Se manifestă prin iritaţii
puternice a mucoaselor cu senzaţie de arsură în nas, uscăciunea gâtului, fenomene de
conjunctivită acută, tuse spastică. Este posibilă evoluţia către febra de fum sau edemul
pulmonar acut toxic.
Datorită fenomenelor puternic iritative ce survin muncitorii părăsesc rapid
locul de muncă.
Intoxicaţia cronică se manifestă prin sindrom iritativ, sindrom astenic,
sindrom digestiv şi fenomene cutanate.
Semnele precoce: - mirosul aliaceu al halenei şi transpiraţiei (caracteristic),
miros ce poate persista câteva luni după încetarea expunerii profesionale;
- apariţia unui gust metalic.
Sindromul iritativ: rinită, traheobronşită, conjunctivită.
Sindromul astenic: oboseală, cefalee, ameţeli, depresiuni, iritabilitate, scădere
ponderală.
Sindromul digestiv: inapetenţă, pirozis, greţuri, vărsături, epigastralgii, colici
abdominale, diaree. Este posibilă afectarea hepatică cu hepatită toxică, icter şi evoluţie
spre ciroză cu splenomegalie şi hemoragii gastrointestinale.
Examenul obiectiv: hipotensiune arterială, anemie moderată, hepatomegalie.

Manifestările cutanate: arsuri de gradul III, foarte dureroase şi greu


vindecabile, dermite la nivelul articulaţiilor mâinilor şi la gât cu extindere la braţe, faţa
şi partea superioară a toracelui, perionixis, sensibilizări alergice mai ales la pleoape
(„ochi roz”).
Dintre explorările paraclinice pot fi utile:
- selenemia (valori normale sub 50 g/100 ml) şi selenuria (valori normale
sub 100 g/l);
- anemia, prin explorări hematologice, limfocitoză relativă, coproforfinurie
crescută;
- teste hepatice pozitive.

7.4.4. Diagnosticul se pune pe cele trei elemente de profesionalitate.

219
Toma I. Medicina muncii

7.4.5. Tratamentul
In intoxicaţia acută:
- respiraţie asistată şi administrarea de oxigen în caz de necesitate;
- arsurile vor fi spălate cel puţin 5 minute cu soluţie apoasă 10% tiosulfat de
sodiu;
- durerile unghiale se combat prin tăierea scurtă a acestora şi perierea cu apă şi
săpun şi aplicarea unui unguent cu tiosulfat de sodiu 10%;
În intoxicaţia cronică:
- în cazul pătrunderii SeO3 în ochi: spălarea cu apă şi o soluţie de tiosulfat.
Ochiul roz se tratează prin aplicarea pe pleoape a unui unguent cu tiosulfat de sodiu.
- administrarea de diuretice pentru grăbirea eliminării toxicului;
- dietă hiperproteic;
- medicaţie de protecţie hepatică şi administrarea de vitamina C.

7.4.6. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice vizează:
- amenajarea unor sisteme de ventilaţie mecanică locală şi generală;
- echipament individual de protecţie: salopetă etanşe, mănuşi, ochelari de
protecţie chimică şi mască cu cartuş filtrant sau aducţiune de aer la necesitate;
- mecanizarea, automatizarea şi comanda de la distanţă a operatorilor.
Măsurile medicale vor avea în vedere cele stipulate în fişa noxelor respective.
Pentru seleniu şi compuşi, cu excepţia hidrogenului seleniat la angajare:
examenele medicale comune, hemogramă, examen sumar de urină (urobilinogen) şi
probe funcţionale ventilatorii.
Contraindicaţii medicale: conjunctivite şi cheratite cronice, hipertiroidismul,
bronhopneumopatiile cronice, inclusiv astmul bronşic, în funcţie de rezultatele probelor
funcţionale ventilatorii, anemia, hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermatoze.
Controlul medical periodic: examen clinic general, TGO, TGP, gama GT,
examen sumar de urină, urobilinogen, coproporfirine, probe funcţionale ventilatorii,
seleniul în urină, toate anual, radiografie pulmonară posteroanterioară, la 5 ani de la
angajare şi apoi din 3 în 3 ani.
Hidrogenul seleniat şi telurat: la angajare se efectuează examenele comune şi
probe funcţionale ventilatorii.
Contraindicaţii: bronhopneumopatiile cronice inclusiv astmul bronsic, în
funcţie de rezultatele PFV, hepatopatiile cronice.
La controlul medical periodic: examen clinic general, TGO, TGP, gama GT,
examen sumar de urină (urobilinogen), probe funcţionale ventilatorii, toate anual,
radiografie pulmonară, la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3 ani.
Educaţia pentru sănătate: adoptarea unui comportament igienic, unghiile vor
fi tăiate scurt, la terminarea lucrului perierea unghiilor cu apă şi săpun şi aplicarea unui
unguent cu tiosulfat de sodiu 10%.

7.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TELUR

Etiologie. Factorul etiologic principal. Telurul (Te) este un element greu, sub
formă de cristale hexagonale sau ca pudră amorfă. Arde degajând vapori albi de oxid de
telur, puţin solubile în apă. Se extrage din nămolul de la rafinarea electrolitică a
cuprului.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- în metalurgie pentru obţinerea unor aliaje cu cupru, staniu, bronz;

220
Toma I. Medicina muncii

- industria şi vulcanizarea cauciucului pentru reducerea timpului de întărire,


creşterea rezistenţei la căldură şi roadere;
- prepararea glazurilor ceramice;
- la fabricarea redresorilor metalici şi a becurilor de iluminat cu vapori de
telur (industria electronică).
Telurul, ca element este toxic slab, dar dioxidul, hidrogenul telurat şi teluritul
de potasiu sunt toxici, însă mai puţin decât seleniţii.
Căile de pătrundere în organism: respiratorie, digestivă şi cutanată.
Eliminarea se face prin aerul expirat, transpiraţie, urină şi fecale.
Tabloul clinic se exprimă prin forma acută şi forma cronică.
Intoxicaţia acută poate să apară după o expunere unică inhalatorie sau
expuneri scurte şi minore de compuşi de telur. Se exprimă prin miros aliaceu al halenei
şi transpiraţiei, gust metalic, suprimarea transpiraţiei, greţuri, somnolenţă.
Dioxidul de telur născând poate produce febra de fum.
Intoxicaţia cronică: mirosul aliaceu al halenei, uscăciunea gurii, gust metalic,
somnolenţă, miros de usturoi al transpiraţiei, diminuarea apetitului, greţuri.
Hidrogenul telurat este un gaz incolor, cu miros neplăcut, dă un tablou clinic
asemănător hidrogenului seleniat.
Tratamentul
Tratamentul intoxicaţiei cu compuşi de telur este asemănător cu cel al
intoxicaţiei prin compuşi de seleniu.
Se procedează la scoaterea bolnavului din mediu, dacă eliminările urinare de
telur sunt crescute, până la eliminarea toxicului din organism. Administrarea de
vitamina C nu este oportună pentru că suprimă mirosul aliaceu şi creează dificultăţi de
diagnostic.
Expertiza capacităţii de muncă. Halena aliacee şi creşterea eliminărilor
urinare de telur peste 50 g/l impun schimbarea temporară a locului de muncă.
Profilaxie. Măsurile tehnico-organizatorice constau în:
- ventilaţie locală (aspirare) la locul de degajare a compuşilor de telur sau la
manipularea telurului pulbere;
- dotarea şi purtarea echipamentului individual de protecţie, bluză, mănuşi şi
măşti de protecţie;
- rotirea la 14 zile a muncitorilor care manipulează telur, perioada de expunere
se va stabili în funcţie de intensitatea halenei aliacee.
Măsurile medicale sunt conform fişei specifice de noxă. La angajare se
efectuează examenele comune.
Contraindicaţii: bolile cronice ale sistemului nervos central şi dermatozele.
Controlul medical periodic: examen clinic general şi determinarea telurului în
urină, ambele anual.

7.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BOR

7.6.1. Etiologie
Factorii etiologici principali. Borul (B) metaloid sub formă de brun-boraxul,
fluorura şi clorura de bor.
Boranii (hidruri de bor) sunt combinaţii ale borului cu hidrogenul.
Importanţa toxicologică au: diboranul (B2H6), pentaboranul-9 (B5H14) şi
decaboranul (B10H14).
Diboranul este un gaz cu miros respingător, pentaboranul cu miros dulceag,
iar decaboranul este solid, cu miros de ciocolată.

221
Toma I. Medicina muncii

Locuri de muncă cu risc:


- fabricarea carburanţilor cu energie mare pentru turboreactoare şi rachete;
- industria farmaceutică şi a parfumurilor; a cauciucului şi vulcanizare;
- industria metalurgică, la acoperirea metalelor cu un strat dur şi inoxidabil de
borură, industria farmaceutică (acidul boric).

7.6.2. Patogenie
Căile de pătrundere în organism: respiratorie principală, digestivă, cutanată şi
mucoase, secundare. Toxicitatea cea mai mare o are pentaboranul.
Acţiunea este de natură iritativă pentru tegumente şi mucoase; creează şi risc
de explozie şi incendiu.

7.6.3. Tabloul clinic


Cei trei compuşi ai borului prezintă manifestări diferite.
Diboranul poate produce o intoxicaţie acută şi una cronică.
Intoxicaţia acută se manifestă ca febra de fum, care se instalează rapid sau cel
mult în 24 ore şi durează câteva zile.
Intoxicaţia cronică se manifestă prin iritaţii, cefalee, ameţeli, slăbiciune,
oboseală musculară, uneori şi fibrilaţii musculare localizate.
Pentaboranul-9 are acţiune neurotoxică. Produce intoxicaţie acută, variabilă
ca gravitate: uşoară, medie şi gravă.
Forma uşoară se manifestă prin greţuri şi somnolenţă.
Forma medie: cefalee, ameţeli, excitabilitate nervoasă, sughiţ, dureri
musculare, mioclonii la faţă şi extremităţi.
Forma gravă apare după 40-48 ore cu contracturi clonice generalizate în
accese repetate, incapacitate de concentrare, incoordonare şi dezorientare, agitaţie,
fotofobie şi mialgii în intervalul dintre convulsii, uneori cu pierderea conştienţei.
Simptomele şi semnele de vârf durează până la 24 ore, dar cefaleea şi confuzia mentală
pot persista până la o săptămână.
Decaboranul: cefalee, greţuri, ameţeli, somnolenţă. Semnele neurologice sunt
asemănătoare cu cele întâlnite la pentaboran, dar de intensitate mai mică.
Pentru ambele intoxicaţii s-au semnalat: hipertensiunea arterială moderată,
modificări ale electroencefalogramei, creşterea azotului neproteic în sânge, teste
funcţionale hepatice pozitive, iritaţii oculare severe până la necroze,
cheratoconjunctivite cu ulceraţii şi opacităţi corneene.
Evoluţia intoxicaţiei este, de obicei, cu recuperare completă în 7-10 zile.

7.6.4. Tratamentul
Tratamentul: întreruperea contactului cu toxicul, îndepărtarea hainelor şi
spălarea tegumentelor şi mucoaselor cu apă.
Pentru diboran: tratament ca în edemul pulmonar acut toxic.
Pentru pentaboran şi decaboran: tratament simptomatic (fenobarbital şi
clorpromazină) şi tratament protector hepatic.

7.6.5. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice:
- toate operaţiile cu borani se vor face cu instalaţii şi utilaje ermetic închise.
- excluderea surselor de foc din apropiere;
- dotarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie: ochelari, mănuşi,
salopete etanşe; asigurarea unor măşti cu cartuş filtrant, hopcalit, silicagel, cărbune
activat, aparat cu aport de aer exterior sau aparate de respirat automate pentru degajări

222
Toma I. Medicina muncii

importante de borani;
- amenajarea unor sisteme de ventilaţie locală şi generală eficiente;
- utilizarea detectoarelor acustice sau optice pentru scăpările de toxic;
- automatizarea proceselor de producţie;
Boranii ajunşi pe tegumente şi echipament vor fi neutralizate cu o soluţie de
amoniac 3%.
Măsurile medicale. În afara celor comune, conform fişei noxei, constau în: la
încadrarea în muncă pentru decaborani şi pentaborani se efectuează şi transaminazele,
proteinograma, examen sumar de urină, examen neuropsihic. Contraindicaţii: afecţiunile
cronice hepatice, boli organice ale sistemului nervos central. La controlul medical
periodic: examen clinic general, proteinograma, transaminazele şi examenul
neuropsihic.
Pentru diboran: la încadrare şi probe funcţionale ventilatorii. Contraindicaţii:
afecţiunile cronice ale căilor aeriene superioare, bronhopneumopatiile cronice
obstructive, inclusiv astmul bronşic, cardiopatiile. Controlul medical periodic: examen
clinic general, probe funcţionale ventilatorii, examen radiologic pulmonar.

7.6.6. Alţi compuşi ai borului


Acidul boric (H2BO3) şi boraxul (Na2B4O7.10H2O) sunt folosiţi la fabricarea
emulsiilor, tratamente ignifuge, în tăbăcării, tratamente aseptice, fabricarea sticlei şi
ceramice, imprimerii, vopsitorii şi pictură.
Pătrunderea în organism se face pe cele trei căi: respiratorie, digestivă şi
cutanată (prin arsuri şi tegumente intacte).
Produc iritaţie respiratorie cu atrofie şi modificări ale mucoasei respiratorii.
Intoxicaţia generală nu este de natură profesională ci accidentală şi se manifestă prin:
tulburări digestive cu greţuri, vărsături adesea hemoragice, dureri abdominale, diaree,
cefalee, astenie şi erupţie eritematoasă urmată de descuamaţie..
În cazuri grave se poate instala starea de şoc, cu căderea tensiunii arteriale,
tahicardie şi cianoză.
Fluorura de sodiu (BF3) lichid incolor cu miros acru şi sufocant. Este utilizat
drept, ca fondant pentru magneziu şi ca fumigant. Produce iritaţie acută a mucoasei
aparatului respirator, uscăciune şi sângerări nazale şi a ochilor.
Clorura de bor (BCl3) lichid incolor, emite vapori la temperaturi joase,
hidrolizează la umezeală cu formare de acid clorhidric şi alte compuşi.
Este utilizat drept catalizator în reacţii chimice.
Are acţiune puternic iritantă şi corosivă.
Tratamentul intoxicaţiei cu compuşii borului menţionaţi, se face după caz:
- spălătură gastrică în caz de ingestie;
- dermitele vor fi tratate cu produse pe bază de cortizon;
- combaterea iritaţiei provocate de acizii clorhidric şi fluorhidric rezultaţi.
Profilaxie va avea în vedere cele expuse la bor. Se va pune accent pe educaţia
pentru sănătate:
- interzicerea consumului de alimente, băuturi şi fumatul la locul de muncă;
- spălarea mâinilor înainte de masă şi fumat;
- duş sau baie generală la sfârşitul schimbului de lucru.

7.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU FOSFOR ŞI COMPUŞII SĂI

În secolul al XIX-lea au existat numeroase intoxicaţii date de fosforul utilizat


la fabricarea chibriturilor. În primele decenii ale secolului al XX-lea când, în urma unor

223
Toma I. Medicina muncii

convenţii internaţionale, s-a trecut la fabricarea chibriturilor cu fosfor roşu şi apoi cu


sesquisulfura de fosfor (relativ nepericuloasă) intoxicaţiile au devenit rare. În ultimul
război mondial, prin utilizarea bombelor cu fosfor, au apărut din nou numeroase cazuri
de intoxicaţie prin fosforul absorbit din arsuri. Importanţa actuală din punct de vedere
toxicologic ţine mai mult de compuşii săi organici (vezi pesticidele).

7.7.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU FOSFOR

7.7.1.1. Etiologie
Factorii etiologici principali. Fosforul (P) are cinci forme alotropice: alb,
galben, roşu, violet şi negru. Dintre aceştia doar primele trei forme prezintă importanţă
pentru industrie.
Fosforul alb este solid, transparent, de aspect ceros şi strălucitor la întuneric.
Fosforul alb expus la lumină devine galben. În aer se aprinde la 34oC, deci şi la
contactul cu corpul uman, provocând arsuri, incendii şi explozii, de aceea este necesară
păstrarea lui sub apă, se topeşte la 44oC.
Fosforul galben încălzit la 300oC devine roşu, mai puţin toxic şi care nu
străluceşte la întuneric.
Fosforul se găseşte în natură numai sub formă de compuşi în organismele
vegetale şi animale şi rocile fosforoase (apatite) mai ales în Africa şi America.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- prepararea fosforului roşu;
- prepararea şi utilizarea compuşilor cu fosfor (acidul fosforic şi derivaţii săi,
fosfuri metalice);
- tratarea seminţelor (sesquisulfură, derivaţi coloraţi, compuşi organici);
- obţinerea bronzului fosforos (adaus la bronz şi fier);
- fabricarea unor raticide cu 1% fosfor galben (Franţa, America de Sud);
- fabricarea unor explozivi, substanţe incendiare (napalm), bombe fumigene;
- utilizarea pentru analiza unor gaze;
- fabricarea unor îngrăşăminte fosforate, fosforul fiind un coprodus
intermediar.

7.7.1.2. Patogenie
Căile de pătrundere în organism sunt:
- respiratorie, sub formă de vapori care se produc chiar la temperatura
obişnuită;
- digestivă odată cu alimentele;
- cutanată prin arsuri.
Absorbţia în organism se face activ, cu consum energetic, cu ajutorul unor
transportori, care pot enzime, vectorul refăcându-se după eliberarea intracelulară a
fosforului.
Metabolizarea are loc parţial, prin oxidare, formându-se acidul fosforos şi
acidul fosforic, care se elimină prin urină sub forma sărurilor alcaline respective. O altă
parte din fosfor circulă sub formă elementară prin sistemul ficat-bilă-intestin, prin aerul
expirat şi transpiraţie, acestea căpătând miros aliaceu.
Mecanismul de acţiune intim nu se cunoaşte; s-a evidenţiat că:
- fosforul, reducător puternic, interferează procesele oxidative celulare,
producând hipoxie şi tulburări ale contractilităţii musculare;
- inhibă unele procese enzimatice din ficat, frânând depunerile de glicogen în
ficat şi muşchi;

224
Toma I. Medicina muncii

- poate produce acidoză şi steatoză hepatică.


Fosforul roşu, mai puţin toxic, nu trebuie, totuşi, considerat inofensiv. El
poate produce pneumopatii acute şi perturbări în metabolismul P/Ca cu tetanie.
Eliminarea se face pe cale digestivă prin bilă şi intestin, prin aerul expirat şi
transpiraţie, cu miros aliaceu, în mod lent, acumulându-se în organism dacă absorbţia
continuă.
Experimental la animale, fosforul a produs anemie hipocromă, leucocitoză
moderată, trombocitopenie. După intoxicaţie au apărut ciroze hepatice, iar la animalele
tinere modificări în metafizele osoase.
Anatomopatologic. În cazuri acute grave s-au evidenţiat: atrofie acută galbenă
a ficatului, leziuni cu distribuţie predominant centrolobulară, hemoragii în cord, rinichi,
muşchi.
În intoxicaţia cronică: modificări endoteliale la nivelul capilarelor din oase, cu
trombozare şi necroză osoasă, însoţită de distrugerea osteoblastelor şi tulburarea
metabolismului calcic.

7.7.1.3. Tabloul clinic


Fosforul dă două forme de intoxicaţie: acută şi cronică.
Intoxicaţia acută, mai ales accidentală, rar profesională, poate apare prin
absorbţia toxicului la nivelul arsurilor după 1-3 zile, se manifestă prin iritaţie severă
gastro-intestinală cu vărsături, diaree, hepatită toxică, cu icter şi hepatalgii, care poate
evolua spre comă hepatică şi nefrită toxică cu evoluţie către insuficienţă renală acută cu
uremie.
Pot apare hemoragii, encefalopatie toxică, ischemie miocardică (evidenţiabilă
pe electrocardiogramă) până la infarct.
Evoluţia letală, în cazurile grave, are loc în 5-10 zile, cazurile mai uşoare se
pot vindeca cu sau fără sechele (ciroză).
Intoxicaţia cronică reprezintă forma profesională obişnuită şi se datorează
cumulului de toxic, cu manifestări caracteristice la nivelul sistemului osos.
Simptomatologia precoce: mirosul aliaceu (de usturoi) al respiraţiei, dureri
abdominale moderate, subicter.
Osteopatia este sistemică, se exercită asupra întregului sistem osos, se pare
prin îngroşarea pereţilor canalelor haversiene, cu ischemie concomitentă, endotelită
vasculară cu tromboze secundare, urmate de necroză. Debutul este o reacţie periostală
generală cu hiperostoză. După 6 luni apare osteoporoză, iar la persoanele tinere apar
linii tranversale puternic calcificate în zona liniei epifizară (liniile lui Michaelis).
Necroza osoasă se poate localiza şi la nivelul maxilarelor, mai ales la
mandibulă, favorizată de infecţii (carii, granuloame).
Necroza maxilară se poate manifesta diferit: prin întârzierea postextracţie cu
supuraţie locală, care evoluează cu ulceraţie gingivală sau abces dentar trenant.
În absenţa extracţiei apar dureri dentare iradiate în maxilar sau dureri strict
osoase, sialoree, edem dur şi dureros al gingiei, apoi fluctuaţie, supuraţie, trimus,
adenopatie, eventual fistulizare facială. Procesul se poate delimita prin eliminarea unui
sechestru urmat de vindecare.
Evoluţia supuraţiei se poate face şi către o artrită temporomandibulară, la
sinusuri, bolta şi baza craniană, orbită şi chiar endocranian, septicemie şi amiloidoză.
Pot exista şi alte manifestări:
- tulburări dispeptice (putând să apară înaintea manifestărilor osoase): fetor
aliaceu, inapetenţă, greţuri, vărsături, episoade diareice cu scaune fosforescente (în caz
de ingestie), sau diaree cronică, scădere ponderală până la caşexie;
- astenie, insomnie până la obnubilare şi fenomene psihice, accese de tetanie;

225
Toma I. Medicina muncii

- hepatalgii, subicter sau icter, timp de coagulare prelungit cu tendinţă la


hemoragii, anemie hipocromă, albuminurie;
- bronşite, bronhopneumopatii.
Arsurile prin fosfor pot fi de diferite grade, cel mai frecvent profunde şi
dureroase, trenante, lăsând cicatrici întinse şi inestetice; pot interesa şi mucoasele.
Arsurile au un dublu mecanism: termic prin combustia dată de fosforul aprins
şi chimic prin acidul fosforic format.

7.7.1.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se sprijină pe:
- cunoaşterea expunerii profesionale la toxic;
- tabloul clinic (mirosul aliaceu, fosforescenţa vărsăturilor şi scaunelor la
întuneric, modificările osoase);
- examene de laborator şi paraclinice:
* indicatori de expunere:
- fosforemia, creşte la dublu faţă de normal;
- fosfaturia, normal 10-12 mg/kg corp/zi sub formă de fosfor normal, creşte
dar nu semnificativ.
* indicatori de efect biologic:
- probele hepatice: scăderea protrombinei, creşterea transaminazelor şi
bilirubinei.;
- probe ce explorează funcţia renală;
- dozarea calciului şi fosforului (în forma cronică);
- examenul radiologic al sistemului osos.
Diagnosticul diferenţial se face cu osteomielita stafilococică în care sechestrul
este format din os dur, alb, bine calcificat, care se elimină rapid.

7.7.1.5. Prognosticul
În forma acută rezervat, evoluţia fiind către exitus; în forma cronică mai bun,
intervenţia în timp util imprimă un prognostic benign.

7.7.1.6. Tratamentul
În forma acută: se instituie tratamentul intensiv al insuficienţei hepatorenale,
cu evitarea medicamentelor care conţin fosfor, precum şi alte tratamente în funcţie de
manifestările clinice.
În intoxicaţia cronică se instituie tratament etiologic prin întreruperea
expunerii profesionale, în fazele precoce, ce duce la vindecare chiar fără tratament.
- administrarea de Ca şi vitamina D2;
- antibioterapie intensivă şi precoce în necroza de maxilar;
- eradicarea focarului (la nevoie prin rezecţie osoasă subperiostală
economică, evitarea extracţiilor care nu sunt absolut necesare.
În caz de arsuri:
- stingerea fosforului aprins în apă şi îndepărtarea îmbrăcămintei impurificată;
- regiunea arsă se introduce într-o soluţie de 5% bicarbonat de sodiu pentru
neutralizarea acidului fosforic şi expunerea intermitentă la aer pentru a grăbi oxidarea
fosforului rămas (până dispare mirosul aliaceu şi fosforescenţa la întuneric);
- particulele de fosfor se îndepărtează cu o soluţie de 2-5% de sulfat de cupru,
care formează un compus neinflamabil;
- după caz, debridarea arsurilor sub lavaj continuu cu apă caldă şi excizarea
zonelor arse.

226
Toma I. Medicina muncii

7.7.1.7 Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice principale sunt:
- restrângerea utilizării fosforului galben;
- păstrarea fosforului sub apă, în locuri izolate, răcoroase, ventilate, departe de
agenţi oxidanţi şi razele solare directe;
- manipularea se va face cu dispozitive mecanizate şi etanşeizate;
- strângerea imediată a fragmentelor scăpate şi introducerea lor sub apă;
- amenajarea unor sisteme mecanice de ventilaţie locală şi generală;
- echipament individual de protecţie, la necesitate mască cu cărbune activat şi
permanganat de potasiu;
- asigurarea unei igiene individuale perfectă, inclusiv igiena gurii, spălarea
mâinilor înaintea meselor şi baia la sfârşitul schimbului de lucru, prevenirea şi tratarea
imediată a leziunilor dentare, gingivale şi maxilare.
Măsurile medicale au în vedere fişa de noxe pentru fosfor şi compuşii
anorganici.
La examenul medical la încadrare se vor efectua pe lângă examenele comune:
hemogramă, examen sumar de urină, urobilinogen, TGO, TGP; gama GT şi
electroforeză. Contraindicaţii medicale: boli cronice ale căilor aeriene superioare,
hematopatii cronice, nefropatii cronice, hipertiroidie manifestă, ulcer gastric şi
duodenal, colită cronică, stomatite ulcerative, osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei.
Controlul medical periodic: examen clinic general, hemogramă, probe
funcţionale ventilatorii, examen sumar de urină, toate anual, TGO, TGP, gama GT,
creatinina sanguină, toate semestrial, radiografie dentară şi a mandibulei, examen
stomatologic (specialist) din 3 în 3 ani, radiografie pulmonară posteroanterioară la 5 ani
de angajare şi apoi din 3 în 3 ani.
Educaţia pentru sănătate va pune accent pe igiena individuală.

7.7.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂCU HIDROGEN FOSFORAT

7.7.2.1. Etiologie
Factorul etiologic principal este hidrogenul sulfurat (trihidrura de fosfor sau
fosfina (PH3), gaz incolor, mai greu decât aerul, cu miros specific de peşte stricat, de
usturoi sau carbid; aceste caractere organoleptice apar numai la concentraţii mai mari de
1 mg/m3, concentraţie mult superioară celei admise.
Este instabil, descompunându-se uşor sub influenţa căldurii, a oxigenului şi
halogenilor. În aer se poate aprinde spontan existând riscul de incendiu.
Locuri de muncă şi circumstanţe cu risc de îmbolnăvire:
- utilizarea ca insecticid sau raticid (rar) la „fumigarea” cerealelor, respectiv
distrugerea rozătoarelor. În aceste situaţii prin reacţia dintre fosfura de aluminiu şi apă,
hidrogenul sulfurat apare intempestiv şi accidental, ca produs nedorit, foarte periculos,
cu risc deosebit de îmbolnăvire;
- atacarea fosforului de către baze sau contactul fosforului cu acizii cu
producerea de hidrogen „născând”;
- contactul fosfurilor metalice cu apa în timpul măcinării;
- sudura autogenă, care necesită adăugarea de apă peste carbid (carbură de
calciu), care conţine impurificări de fosfură de calciu, pentru formarea de acetilenă;
- repararea generatoarelor de acetilenă în spaţii închise;
- umezirea varului care conţine carbid şi ciment impurificate cu fosfură de
calciu;
- în pirotehnie prin utilizarea fosfurii de calciu şi umezirea ei;

227
Toma I. Medicina muncii

- utilizarea fosfurii de zinc, prepararea fosforului roşu şi galben, a


explozibililor pe bază de fosfor, a sesquisulfurii de fosfor;
- la prepararea hidrogenului;
- manipularea unor compuşi care conţin fosfor: acid fosforic fierbinte, fosfat
de aluminiu depozitat inadecvat în condiţii de umezeală, manipularea reziduurilor şi a
noroaielor în industria chimică;
- depozite de şpanuri metalice;
- prelucrarea fierului tratat cu magneziu, umezirea unor aliaje ca fero- şi
mangano-siliciu sau silicocalciu;
- „stingerea” cu apă a unor aliaje cu conţinut de fosfor;
- utilizarea fosfatului trisodic în operaţii de electroliză în tratarea suprafeţelor
metalice pentru protecţia anticorosivă;
- utilizarea acidului sulfuric pentru curăţirea la cald a unor piese metalice;
- fabricarea îngrăşămintelor la manipularea zgurii feroase.
Intoxicaţiile cu hidrogen fosforat reproduc deci circumstanţele etiologice ale
intoxicaţiei cu hidrogen arseniat. De altfel cele două gaze apar deseori simultan, mai
ales când sunt produse de impurităţile ferosiliciului.

7.7.2.2. Patogenie
Pătrunderea în organism se face prin inhalare şi eliminarea se realizează tot pe
cale respiratorie. Metabolismul lui este necunoscut, se pare că este oxidat rapid, Muller
îl consideră un toxic cumulativ.
Este un iritant pulmonar sever, are o acţiune toxică deosebit de ridicată,
probabil metabolic, prin intermediul sistemului nervos central, pe care, într-o primă fază
îl excită apoi îl inhibă.
Anatomopatologic s-au evidenţiat leziuni necaracteristice: hiperemie marcată
în creier, ficat rinichi, plămâni, edem cerebral şi pulmonar, vacuolizarea celulelor
hepatice. Pielea, viscerele, sângele şi lividităţile cadaverice au o culoare roşie deschisă.

7.7.2.3. Tabloul clinic


Intoxicaţia profesională prezintă două forme clinice: acută şi cronică.
Intoxicaţia acută este rar întâlnită astăzi. Simptomatologia apare după un
interval liber de câteva ore, uneori corespunde aproximativ cu cel dat de hidrogenul
arseniat, dar fără semne de hemoliză. Tabloul clinic este asemănător cu cel produs de
toxicele anticolinesterazice şi constă din:
- manifestări digestive: sialoree, greţuri, vărsături, diaree, deshidratare cu sete
intensă, colici abdominale cu tenesme rectale. Intoxicaţia poate evolua subacut cu
semne de insuficienţă hepatică şi renală, deci evoluţie mai prelungită;
- manifestări respiratorii: dureri toracice, uneori cu caracter anginos,
opresiune toracică, dispnee, bronhoree, edem pulmonar acut sever însoţit de febră şi
frison, cianoză, insuficienţă respiratorie şi posibil exitus în 24-48 ore;
- manifestări nervoase: astenie, cefalee, ameţeli, stare generală alterată,
parestezii, criestezie, acufene, transpiraţii reci, mialgii, tulburări de echilibru cu mers
ebrios, ataxie, obnubilare, fasciculaţii şi tresăriri musculare, tremor intenţional,
convulsii tonico-clonice, tulburări oculare (diplopie, midriază sau mioză), agitaţie,
comă.
Intoxicaţia cronică apare în urma expunerii repetate care nu provoacă
manifestări acute. Este o formă clinică rară, asemănătoare cu cea provocată de fosforul
elementar, dar cuprinde şi alte manifestări în afară celor osoase şi hepatice, în special
bronşita cronică hemoptoică (hemoptiziile fiind datorate atât necrozei locale cât şi
insuficienţei hepatice), epistaxis, anemie, iritaţie conjunctivală şi edem palpebral,

228
Toma I. Medicina muncii

tahicardie, constipaţie, meteorism, căderea dinţilor, scădere ponderală, manifestări


nervoase (ameţeli, tulburări vizuale, de vorbire şi de mers).

7.7.2.4. Evoluţie
Evoluţia depinde de forma clinică:
- formele uşoare se vindecă fără sechele;
- formele subacute pot evolua prin apariţia icterului şi a insuficienţei hepato-
renale;
- formele foarte grave pot fi fulgerătoare cu moarte rapidă, cele grave cu edem
pulmonar acut toxic, colaps şi comă.

7.7.2.5. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv are în vedere stabilirea expunerii profesionale, tabloul
clinic şi explorările paraclinice. Determinarea toxicului în sânge este greoaie, dar
posibilă. Fosforemia este puţin utilă, din cauza oxidării rapide a fosforului în organism.
Diagnosticul diferenţial:
- formele uşoare cu virozele respiratorii, toxiinfecţiile alimentare,
salmonelozele.
- edemul pulmonar acut toxic cu cel produs de cauze circulatorii; pneumonia
acută severă este eliminată prin radiografie pulmonară.
Intoxicaţia cu hidrogen fosforat se asociază frecvent cu cea cu hidrogen
arseniat, prezenţa icterului hemolitic fiind un argument în acest caz.

7.7.2.6. Prognosticul
În formele grave: moartea prin edem pulmonar, colaps, comă; formele uşoare
se recuperează rapid, fără sechele.

7.7.2.7. Tratamentul
În formele acute:
- întreruperea contactului cu noxa, prin scoaterea bolnavului din mediul toxic,
de către salvatori echipaţi cu măşti cu aducţiune de aer;
- spitalizare cu repaus absolut la pat;
- supravegherea bolnavului cel puţin 72 ore, deoarece este posibil un atac
tardiv de edem pulmonar acut toxic sever;
- oxigenoterapie, corticoterapie;
- exanghinotransfuzia în caz de necesitate.
Unii autori recomandă un tratament similar celui aplicat n intoxicaţia cu
pesticide organo-fosforice.

7.7.2.8. Profilaxia
Măsurile tehnico-organizatorice
- avertizarea asupra posibilelor pericole la locurile de muncă unde se
utilizează fosfor şi compuşi care conţin fosfor;
- evitarea contactului cu apa şi umezeala a compuşilor cu fosfor şi a celor
presupuşi a conţine fosfor, sau cu substanţe oxidante; păstrarea acestor compuşi într-un
spaţiu uscat, răcoros şi izolat;
- ferosiliciul industrial va fi expus în aer liber, înainte de utilizare;
- controlul proporţiei maxime de fosfor tolerată ca impuritate în carbura de
siliciu (carbid) utilizat la prepararea acetilenei;
- prelucrarea şi tratarea adecvată a „noroaielor” chimice şi reziduurilor;
- etanşeizarea operaţiilor periculoase unde este posibilă degajarea toxicului,

229
Toma I. Medicina muncii

amplasarea sistemelor de ventilaţie „per descensum”;


- utilizarea detectoarelor de „alarmă” cu hârtie îmbibată cu nitrat de argint sau
biclorură de mercur, care interferă cu atât cu hidrogenul fosforat cât şi cu cel arseniat
sau sulfurat;
- utilizarea echipamentului individual de protecţie compus din măşti cu
cărbune activ îmbibat cu nitrat de argint, pentru concentraţiile joase, şi costum complet
de protecţie cu ochelari şi aparatură autonomă pentru protejarea respiraţiei.
Măsurile medicale vor avea în vedere prevederile din fişa noxei.
Recunoaşterea riscului de îmbolnăvire prin cunoaşterea amănunţită a
procesului tehnologic şi depistarea tuturor locurilor de muncă unde există riscul
potenţial de îmbolnăvire;
Examenul medical la angajare, cuprinde pe lângă examenele comune şi
examenul sumar de urină (urobilinogen), probe funcţionale respiratorii,
pseudocolinesteraza serică. Contraindicaţiile medicale: bronhopneumopatiile cronice,
astmul bronşic, afecţiuni hepatice cronice, boli cronice ale SNC.
Controlul medical periodic impune examen clinic general, examen sumar de
urină (urobilinogen), pseudocolinesteraza serică, probe funcţionale ventilatorii, toate
anual, radiografie pulmonară posteroanterioară, la 5 ani de la angajare şi apoi din 3 în 3
ani.
Educaţia pentru sănătate vizează informarea organizatorilor proceselor de
producţie asupra necesităţii realizării măsurilor tehnico-organizatorice şi reducerea
riscului de îmbolnăvire şi a salariaţilor expuşi în scopul adoptării unui comportament
adecvat riscului.

7.7.3. INTOXICAŢII PROFESIONALE CU ALŢI COMPUŞI AI


FOSFORULUI

Fosfinele se obţin prin înlocuirea hidrogenului din molecula hidrogenului


fosforat cu o grupare alchil. Se utilizau în agricultură dar datorită toxicităţii lor mari,
asemănătoare cu cea a hidrogenului fosforat nu se mai folosesc.
Fosfurile metalice au o toxicitate proprie redusă, dar în contact cu apa şi
vaporii de apă pun în libertate hidrogen fosforat. Sunt utilizate în metalurgie la
prepararea unor aliaje, precum şi ca pesticide, în special fosfura de zinc; se utiliza la
distrugerea hamsterului, dezinsecţia boabelor de grâu şi a tutunului, sub formă de
fosfură de aluminiu.
Acidul fosforic (H3PO4) se prezintă sub formă de cristale puternic
higroscopice, miscibil cu apa în orice proporţie, puternic toxic, dar mai slab decât acizii
sulfuric şi azotic, iritant şi corosiv. Se foloseşte la fabricarea îngrăşămintelor
superfosfatice şi la decaparea metalelor, unde este posibilă şi formarea hidrogenului
fosforat.
Pentoxidul de fosfor (anhidrida fosforică) se prezintă ca pulbere albă,
cristalină care apare prin arderea fosforului în aer sau oxigen. Are o mare afinitate
pentru apă, cu care formează acidul fosforic. Este puternic iritant pentru mucoase şi
tegumente, la nivelul cărora formează acid fosforic. Iritaţia oculară este severă, cu
lăcrimare, fotofobie şi blefarospasm. Prin inhalare poate determina edem pulmonar acut
toxic. Este utilizat ca deshidratant.
Clorurile de fosfor. Triclorura de fosfor este lichid incolor, care reacţionează
puternic cu bazele, creând risc de incendiu şi explozie. În contact cu aerul umed fumegă
şi degajă acid fosforic şi o ceaţă albă de acid clorhidric. Este utilizat ca agent de
clorurare, inclusiv pentru prepararea pentaclorurii de fosfor şi la operaţii de

230
Toma I. Medicina muncii

„metalizare”.
La nivelul tegumentelor şi mucoaselor are acţiune iritantă datorată reacţiei cu
apa tisulară, rezultând acizi fosforic şi clorhidric, cu generarea de căldură. Lichidele
provoacă arsuri severe ale mucoaselor, tegumentelor şi ochilor.
Vaporii pot intoxicaţie acută şi cronică.
Forma acută se exprimă prin fenomene iritative: conjunctivită dureroasă,
fotofobie, iritaţii nazale cu strănut şi rinoree, bronşită acută cu bronhospasm şi
opresiune toracică, febră şi neutrofilie moderată. Edemul pulmonar acut toxic este
posibil să apără după o perioadă de latenţă de 2-6 ore, uneori de 12-24 ore, în expuneri
moderate.
Forma cronică se manifestă prin: cefalee, simptome de iritaţie a mucoaselor,
tuse, dispnee nocturnă şi de efort. Obiectiv: semne de bronşită cu bronhospasm şi
emfizem pulmonar; nu se ajunge la fibroză pulmonară.
Tratamentul este de urgenţă:
- întreruperea contactului cu agentul etiologic, îndepărtarea hainelor
impurificate spălarea abundentă cu apă la locul de muncă pentru a preveni arsurile
oculare şi cutanate;
- spitalizarea pentru a surprinde un eventual edem pulmonar acut iritativ şi a-l
trata.
Profilaxia: costume de protecţie cu ochelari şi mănuşi, mască, iar la operaţiile
cele mai periculoase, aparatul izolant; amenajarea unor puncte pentru spălarea ochilor şi
duşuri de urgenţă.
Pentaclorura (perclorura) de fosfor (PCl5). Este o substanţă cristalină de
culoare albă sau gălbuie, cu miros înţepător neplăcut. În contact cu apa sau prin
încălzire se descompune cu formare de acid fosforic şi ceaţă de acid clorhidric (fumegă
la aer umed). Se utilizează în industria chimică ca agent de clorurare şi catalizator (la
fabricarea acetilcelulozei). Acţiunea iritantă se exercită asupra mucoaselor oculare şi
respiratorii, la expuneri severe putând apare edem pulmonar acut toxic. S-au citat cazuri
de bronşită.
Oxiclorura de fosfor sau clorura de fosforil (POCl3): lichid incolor sau slab
gălbui, care fumegă, cu miros de mucegai. În contact cu apa hidrolizează dând acid
fosforic şi acid clorhidric, printr-o reacţie puternic exotermă.
Aspectele clinice sunt asemănătoare de triclorură şi pentaclorură: arsuri,
conjunctivite cu „lipirea ochilor” prin secreţii uscate, bronşite cu spasm bronşic, edem
pulmonar acut cu o posibilă perioadă de latenţă 12-24 ore. Este posibilă şi o
simptomatologie dispeptică (inapetenţă, greţuri, vărsături) sau astenică (cefalee,
ameţeli). În cazul stropirii ochilor, se vor spăla cu apă din abundenţă şi se va efectua
examen oftalmologic.
Sulfurile de fosfor. Trisulfura de fosfor (sesquisulfura) (P4S3) este o substanţă
cristalină gălbuie, insolubilă în apă rece, solubilă în solvenţi organici, se descompune în
apă fierbinte. Se utilizează la fabricarea capetelor de chibrituri, a pastei de fricţiune de
pe cutii, la prepararea uleiului pentru gresaj la temperaturi înalte, şi sub formă de soluţie
uleioasă la sporirea capacităţii adezive şi liante a asfaltului.
Este iritantă pentru mucoasa oculară (conjunctivită, fotofobie), tegumente cu
dermite eczematiforme la pleoape, plici, faţă şi regiunea genitală, care se pot generaliza
şi evolua sever cu edem, prurit intens, senzaţie de arsură, sau infecta. Testele cutanate
sunt pozitive. Sindroamele astenic şi digestiv (greţuri, vărsături, mobilitatea dinţilor)
sunt incerte.
Pentasulfura de fosfor (persulfura) este o substanţă gălbuie, se utilizează la
fabricarea chibriturilor şi la operaţiile de sulfurare. La umezeală, inclusiv la contactul cu
mucoasele, se hidrolizează, dând naştere la acid fosforic şi hidrogen sulfurat. Este un

231
Toma I. Medicina muncii

iritant al ochilor, aparatului respirator şi tegumentelor. Dacă expunerea a fost severă,


există posibilitatea apariţiei edemului pulmonar acut toxic tardiv, de aici necesitate
spitalizării şi supravegherii medicale de 72 ore. La sindromul iritativ se pot adăuga
sindroamele dispeptic şi astenic. Nu este exclusă şi acţiunea toxică a hidrogenului
sulfurat.
Măsurile de profilaxie medicală vor avea în vedere prevederile din fişa noxei
referitoare la triclorură, pentaclorură, pentasulfura de fosfor şi alţi compuşi.
La încadrarea în muncă, pe lângă examenele comune, se vor efectua şi probe
funcţionale ventilatorii.
Contraindicaţiile medicale: conjunctivitele şi cheratitele cronice, bolile
cronice ale căilor aeriene superioare, bronhopneumopatiile cronice, dermatozele.
Controlul medical periodic: examen medical, examen radiologic pulmonar,
probe funcţionale ventilatorii cu o anumită periodicitate.

CAPITOLUL 8

INTOXICAŢIILE PROFESIONALE CU HIDROCARBURI

8.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HIDROCARBURI ALIFATICE

8.1.1 Seria metanului


Seria metanului cuprinde hidrocarburi saturate aciclice numite şi alcani sau
parafine, care au formula generală CnH2n+2. Sunt hidrocarburi saturate aciclice. Primii
patru omologi ai seriei (omologii inferiori): metan (se găseşte şi în minele de cărbuni),
etan, propan şi butan sunt gaze la temperatura obişnuită; se degajă în cantităţi
importante din sondele de petrol şi gaze naturale. Următorii patru omologi ai seriei:
pentan, hexan, heptan, octan se prezintă sub formă de lichide volatile. Parafinele
superioare octanului nu constituie în mod obişnuit un risc, deoarece au punctul de
fierbere prea ridicat pentru a degaja vapori în cantitate mare la temperatura obişnuită.
Locurile de muncă cu risc de intoxicaţie sunt: sondele de petrol şi gaze
naturale, prepararea şi manipularea diferitelor amestecuri de combustibili, prepararea
unor coloranţi utilizând diferiţi solvenţi cu hidrocarburi, prepararea unor pesticide şi
mase plastice, degresarea şi curăţirea cu solvenţi a unor piese, utilizarea unor
hidrocarburi ca materii prime pentru diferite sinteze organice, utilizarea ca propelanţi
sau refrigerenţi.
Toxicitatea compuşilor creşte odată cu creşterea greutăţii moleculare.
Compuşii inferiori au toxicitate foarte mică la presiunea obişnuită, ei producând numai
efecte indirecte, prin scăderea presiunii parţiale a oxigenului când se găsesc în
concentraţii ridicate (scăderea conţinutului în oxigen al aerului). Compuşii superiori au
o acţiune narcotică, narcoza poate fi profundă, însoţită de convulsii generalizate iar

232
Toma I. Medicina muncii

moarte se datorează paraliziei respiratorii; diferenţa dintre doza narcotică, cea


convulsivantă şi cea letală fiind mici. Compuşii superiori octanului nu provoacă
intoxicaţii decât în spaţii închise, neventilate şi suprasaturate cu vapori (au punct de
fierbere prea ridicat iar la temperatura obişnuită au volatilitate mică).
Hidrocarburile din seria metanului nu prezintă procese de biotransformare în
organism şi nu dau decât intoxicaţie acută.

8.1.2. Seria naftenelor


Seria naftenelor cuprinde hidrocarburi saturate ciclice numite cicloalcani,
cicloparafine sau naftene, cu formula generală C nH2n şi sunt reprezentate de:
ciclopropan, ciclopentan, ciclohexan, metilciclopentan, metilciclohexan, etilciclohexan
ş. a. Sunt componenţi ai petrolului şi fracţiunilor sale de distilare. Se utilizează ca
solvenţi şi materii prime în industria chimică şi ca materii prime în sinteze organice.
Au acţiune narcotică şi iritativă, ca şi cea a parafinelor, dar acţiunea narcotică
este mai puternică.
Profilaxia medicală sunt specificate în fişa de noxe (inclusiv pentru decalină,
tetralină etc.).
Examenul medical la angajare cuprinde examenele comune, cu atenţie asupra
tegumentelor şi aparatului respirator. Contraindicaţii: conjuctivite şi cheratite cronice,
boli cronice ale căilor respiratorii superioare, bronhopneumopatii cronice, inclusiv
astmul bronşic (în funcţie de rezultatele funcţionale ventilatorii), dermatoze.
Controlul medical periodic: examen clinic general (atenţie la tegumente,
aparat respirator) şi electrocardiogramă, anual.

8.1.3. Intoxicaţia profesională cu hidrocarburi alifatice nesaturate


Sunt compuşi ai etilenei, butadienei şi acetilene.
Etilena şi compuşii săi denumiţi alchene sau olefine, se găsesc în gazele de
cracare ale petrolului, benzinele de cracare şi gazul de iluminat. Etilena, propilena şi
butilena sunt utilizate la sinteza polimerilor pentru răşini, materiale plastice şi cauciuc
sintetic.
Seria butadienei cuprinde alcadiene şi diolefine ca: 1,3-butadiena, 2-metil-
1,3-butadiena (izoprenul) constituenţii principali ai cauciucului sintetic. Aceşti compuşi
au acţiune narcotică mai puternică decât parafinele corespunzătoare şi acţiune moderată
iritativă. La concentraţii moderate, repetate nu s-a înregistrat nici o acţiune nocivă.
Acetilena este un gaz cu miros caracteristic datorat impurităţilor, în special
hidrogenului fosforat. Este utilizată la sudura autogenă, tăierea metalelor cu flacără,
materie primă pentru sinteze chimice la fabricarea cauciucului sintetic, eterilor vinilici,
clorurii de vinil, acetaldehidei, acetonei, tricloretilenei etc.
Are acţiune narcotică, la concentraţii relativ ridicate (peste 15%), întâlnite
doar în avarii, în industrie. În spaţii închise şi neventilate, în sudura autogenă şi la
generatoarele de acetilenă, poate apare şi hidrogen sulfurat, şi în proporţii mai mici
hidrogenul arseniat şi hidrogen seneliat (în proporţii mai mici).

8.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU HIDROCARBURI


AROMATICE

8.2.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BENZEN

8.2.1.1. Etiologie
A. Factorul etiologic principal: benzenul (C6H6), hidrocarbură aromatică, produs

233
Toma I. Medicina muncii

de distilare a gudronului de cărbune.


Este un lichid incolor, volatil (explică prezenţa vaporilor în aerul încăperilor
de lucru), emite vapori mai grei decât aerul, liposolubil şi hidrosolubil, cu miros
aromatic, plăcut (muncitorii nu părăsesc locul de muncă în prezenţa lui în aer,
constituind chiar risc de benzenomanie).
În practică el se găseşte în amestecuri de solvenţi organici, dar unde frecvent
nu este menţionat; sunt menţionaţi în schimb omologii săi (toluen şi xilen); deci, risc
neprevăzut, deoarece benzenul fiind mai volatil decât ei, raportul dintre substanţe în
soluţie nu se menţine şi în aer, raportul fiind în aer în favoarea benzenului.
Aşadar, este necesar de a se cunoaşte prezenţa şi procentul benzenului într-un
solvent sau diluant.
B. Factori etiologici favorizanţi
- aparţinând de organismul uman: afecţiuni hepatice cronice, afecţiuni
hematologice, alcoolism, subnutriţia, adolescenţi, femei;
- aparţinând de condiţii concomitente de mediu şi unor deficienţe
organizatorice: temperatură ridicată în încăperea de lucru, prezenţa concomitentă a altor
toxice pentru sistemul nervos central şi hematopoetic, ventilaţie deficitară, lipsa
echipamentului de protecţie.
C. Timp de expunere probabil până la apariţia intoxicaţiei: câteva ore sau zile,
în intoxicaţia acută, câteva luni - ani, în intoxicaţia cronică.
D. Locuri de muncă, operaţii tehnologice, profesiuni expuse
- producerea benzenului: distilarea uscată a cărbunelui, rafinării (cantităţi
mari, dar instalaţii ermetice: risc de intoxicaţie acută, în special, prin avarii);
- folosirea benzenului: materie primă sau intermediară în industria chimică de
sinteză, farmaceutică, coloranţilor, explozibililor;
- procese tehnologice în care benzenul este folosit ca solvent sau diluant:
industria cauciucului, a vopselelor şi lacurilor celulozice, a celuloidului, linoleumului,
substanţelor adezive, extracţia grăsimilor, degresarea pieilor, fibrelor textile, industria
tipografică, optică, impermeabililor, industria de încălţăminte şi jucării, prepararea
soluţiilor de lipit, aplicarea lacurilor cu aerograful. În aceste utilizări se adaugă cantităţi
mici de benzen, existând riscul de producere a intoxicaţiilor cronice, deoarece aici
instalaţiile, de obicei, nu sunt etanşe.

8.2.1.2. Patogenie
A. Pătrunderea în organism: pe cale respiratorie (principală) şi cutanată
(secundară).
B. Circulaţie, distribuţie, localizare (organe ţintă):
- circulă în sânge legat de lipoproteine; este distribuit în organism mai mult în
ţesuturile bogate în lipide: sistemul nervos central şi măduva osoasă.
C. Biotransformare: sub acţiunea oxidazelor hepatice se oxidează, cu formare
de benzen-epoxid, apoi puntea epoxidică este hidrolizată, rezultând fenoli şi difenoli,
substanţe mai toxice, care se concentrează în măduva osoasă unde îşi exercită acţiunea;
fenolii rezultaţi se elimină sub formă sulfo- şi glucuronoconjugaţi (în 2-3 zile, 80%).
Studii cu C14 au pus în evidenţă şi alţi metaboliţi, în cantităţi mai reduse, ca dioxid de
carbon, difenoli de tipul hidrochinonei şi pirocatechinei, acid 1-fenilmercapturic şi acid
transmuconic, sigurul metabolit cu lanţ deschis.
Intensificarea proceselor de sulfoconjugare duce la o pierdere de sulf a
organismului expus cu următoarele consecinţe:
- scăderea rezervelor de sulf a organismului, necesar pentru sinteza unor
aminoacizi: important în special la adolescenţi, tineri şi femei gravide (importanţă
terapeutică şi profilactică);

234
Toma I. Medicina muncii

- scăderea raportului:
sulf anorganic
sulf total (anorganic şi organic)
prin creşterea numitorului,
sulful organic fiind reprezentat de sulful conjugat de fenoli, eliminaţi în cantităţi
crescute (scade sulful anorganic).
Valoarea normală a acestui raport: peste 0,8 (indicele sulfat-index).
- scăderea vitaminei C: fenolii blochează grupele SH, deci şi glutationul, cu
rol în reducerea acidului ascorbic, care este activ numai sub formă redusă. La rândul ei
scăderea vitaminei C are drept consecinţă hipovitaminoze B2, B6, P, tulburări în sinteza
corticosteroizilor.
D. Eliminarea din organism
- se elimină ca atare pe cale respiratorie şi urinară şi sub formă de fenoli liberi
şi/sau conjugaţi.
În ţesuturi rămâne puţin toxic nemetabolizat, dar se pot găsi metaboliţi
E. Mecanisme de acţiune
- în intoxicaţia acută: acţiune narcotică şi iritantă;
- în intoxicaţia cronică: alterarea gravă a sintezei de acid dezoxiribonucleic, de
către benzen-epoxid (nu şi de fenolul sau difenolii) în celulele tinere cu potenţial de
diviziune (celule stem din seria eritrocitară, granulocitară, trombocitară). Perturbarea
mitozei duce la modificări cantitative şi calitative ale celulelor, anomalii ale nucleilor,
dezorganizări ale profazei şi metafazei, gigantism celular, atipie şi degenerări nucleare.
Atingerea mielotoxică hipoplastică sau aplastică poate interesa o singură serie cu
leucopenie, trombocitopenie sau anemie, poate interesa în diferite combinaţii şi grade,
doua serii sau pe toate. Acţiunea toxică asupra hematopoezei este sporită şi de scăderea
concentraţiei de glutation, a vitaminelor B, B, C, substanţe cu rol în formarea şi
maturarea celulelor sanguine tinere. Trombocitopenia este însoţită şi de o alterare
funcţională a trombocitelor (scade trombasteina S, proteina contractilă de pe suprafaţa
plachetelor, în timp ce trombasteina C, citoplasmică este normală), apărând astfel
tulburări ale aglutinabilităţii şi adezivităţii trombocitare. Se realizează şi o atingere
toxică a endoteliului vascular, cu scăderea rezistenţei capilare, toate contribuind la
producerea sindromului hemoragipar.
Potenţialul toxic se menţine timp îndelungat, chiar după încetarea activităţii
profesionale, afecţiunile produse având un prognostic rezervat.
Alte modificări induse: modificări cromozomiale numerice şi/sau structurale,
efect cancerigen. Uneori apar şi reacţii proliferative, explicate prin apariţia de clone
anormale de tip leucemoid sau poliglobulie, mai rar ajungându-se la leucoze acute sau
cronice, prin mutageneză şi cancerogeneză, de tip mieloid sau limfatic, eritroleucemii şi
eritroblastoze, foarte rar

8.2.1.3. Anatomie patologică


- în forma acută: congestie şi edem hemoragic în plămâni, degenerescenţă
grasă a ficatului şi a tubilor contorţi renali, infiltraţie grasă a celulelor endoteliului
vascular, edem pericapilar în măduva spinării, miros intens de benzen al organelor;
- în forma cronică: modificări în măduva osoasă şi sângele periferic, asociate
cu manifestări hemoragipare.

8.2.1.4. Tabloul clinic


Tabloul clinic îmbracă două forme clinice: acută şi cronică.
A. Intoxicaţia acută - foarte rar, după inhalarea unor concentraţii crescute de
toxic (curăţirea unor rezervoare, vopsirea în spaţii închise fără măsuri adecvate de

235
Toma I. Medicina muncii

protecţie):
- sindrom iritativ al căilor respiratorii superioare;
- sindrom ebrionarcotic: iniţial apare o stare de euforie, fapt ce conduce la
neglijarea pericolului şi continuarea expunerii; în formele grave apar cefalee, ameţeli,
excitaţie psihomotorie, palpitaţii, tulburări de ritm (extrasistole, flutter, fibrilaţie atrială),
greţuri, vărsături, delir, halucinaţii, incoordonare, urmate de pierderea conştienţei,
convulsii, paralizii, abolirea reflexului fotomotor. Coma se poate prelungi câteva zile.
Exitusul prin: colaps periferic, fibrilaţie ventriculară sau paralizia centrului
respirator.
Dacă bolnavul îşi revine pot persista sau apare cefalee, ameţeli, acufene,
nistagmus, astenie, tulburări de somn, pareze spastice, modificări pe
elecroencefalogramă, cu ritm tetha iritativ difuz sau localizat. În formele uşoare şi
medii, revenirea este rapidă şi totală după întreruperea contactului cu factorul etiologic
profesional.
B. Intoxicaţia cronică - apare în urma absorbţiei timp îndelungat a unor
concentraţii uşor crescute de toxic, prezentând o periculoasă discordanţă între
simptomatologia cu evoluţie insidioasă a intoxicaţiei profesionale şi gradul lezării
măduvei hematoformatoare. Manifestările mielotoxice nu sunt precedate de
simptomatologia astenică şi neurovegetativă a encefalozei toxice.
Poate exista, totuşi, faza de prebenzinism: macrocitoză, semn precoce însoţit
de reticulocitoză şi eritrocite nucleate în sângele periferic, semne de eritropoeză
hiperreactivă.
Manifestarea cronică (benzinismul propriu-zis) evoluează prin:
- manifestări de tip astenic şi neurovegetativ: ameţeli, greţuri, palpitaţii, stare
ebrioasă şi euforie, transpiraţii, semne ce apar în formele uşoare de intoxicaţie.
În timp apar fenomene mai grave, realizând tabloul de encefaloză toxică: la
simptomatologia enunţată se adaugă cefalee, insomnii, acufene, inapetenţă, astenie
fizică şi psihică, scădere ponderală, tulburări de dinamică sexuală, intoleranţă la alcool.;
- sindrom infecţios (datorat leucopeniei, deci scăderii sau lipsei de apărare a
organismului): infecţii ale mucoaselor şi îndeosebi ale cavităţii bucale, care pot evolua
spre necroză cu invazie bacteriană intensă;
- sindrom hemoragipar (trombocitopenie): purpură, epistaxis, menoragii şi
metroragii, gingivoragii, peteşii, echimoze, hematemeză, melenă, hemoptizie,
hematurie, sângerări în seroase, hemoragie cerebrală sau retiniană etc.;
- sindrom anemic: anemie, cefalee, inapetenţă, dispnee, oboseală, tegumente
şi mucoase palide.
C. Alte manifestării cronice: anemie aplastică, leucemii mieloide, acute sau
cronice, eritroleucemii sau eritroblastoze.
Evoluţia este variabilă, fie spre deces, chiar după încetarea expunerii
profesionale, fie spre vindecare lentă şi oscilantă, cu anomalii persistente ulterioare.

8.2.1.5. Diagnosticul pozitiv


A. Stabilirea expunerii profesionale la benzen
a. subiectiv:- anamneza profesională;
b. obiectiv: - determinări de benzen în aerul locului de muncă;
- documente oficiale privind vechimea în profesia expusă.
B. Tabloul clinic: - simptome şi semne din sindroamele amintite.
C. Examene de laborator şi paraclinice:
a. indicatori de expunere:
- creşterea fenolilor în urină peste: fenoli liberi: 14 mg/24 ore, fenoli

236
Toma I. Medicina muncii

conjugaţi (sulfo- şi glucuronoconjugare), 10-20 mg/24 ore; fenoli totali: 40 mg/24 ore;
- scăderea sulfat-indexului sub 0,8, la sfârşitul schimbului sau săptămânii de
lucru;
- aberaţii cromozomiale.
Diagnosticul de intoxicaţie este susţinut de valori de peste 100 mg fenoli totali
urinari.
Pentru aprecierea corectă a expunerii, recoltarea urinei se face imediat după
terminarea schimbului. Se va avea în vedere şi consumul de alimente afumate (care
conţin fenoli) şi medicamente care conţin fenoli.
b. indicatori de efect biologic:
- hemograma: macrocitoză, hipercromie, eritrocite nucleate, poliglobulie
tranzitorie, reticulocitoză, indicator de regenerare a măduvei (prebenzinism);
* anemie: marcată poate ajunge sub un milion hematii/mm3;
* leucopenie importantă cu nivele şi sub 1.000 leucocite/mm3;
* trombocitopenie: valori şi sub 50.000 trombocite/mm3;
- timpi coagulare şi sângerare, prelungiţi;
* testul Rumpell-Leede (testul garoului), pozitiv (fragilitate capilară).
- mielograma arată fenomene hiperplazice pe seria roşie şi la nivelul
sistemului reticulo-endotelial, urmate foarte curând de aspecte de mielopatie involutivă.
Se poate recurge eventual la testul cu Pyrifer: lipsa creşterii leucocitelor până la
12.000/mm3, sau chiar scăderea lor la acest test, denotă insuficienţă medulară.
Diagnosticul diferenţial
Diagnosticul diferenţial se face cu: anemii, leucopenii, trombocitopenii de altă
natură: toxice (aur, cloramfenicol, antidiabetice, fenilbutazonă, sulfamide, citostatice
etc.) radiaţii ionizante, stări de hipersplenism, anemia pernicioasă, ciroza hepatică cu
macrocitoză.

8.2.1.6. Expertiza capacităţii de muncă


- un intoxicat cu benzen nu mai poate lucra niciodată expus la benzen;
- bolnavii cu insuficienţă medulară (anemie, neutropenie, trombocitopenie)
şi/sau hemoblastoze (leucoze şi eritroleucoze) se pot încadrează în grade de invaliditate,
conform criteriilor de la bolile hematologice.

8.2.1.7. Tratamentul
A. În intoxicaţia acută, urgenţă medicală:
- întreruperea definitivă a contactului cu benzen prin scoaterea bolnavului din
mediu impurificat, îndepărtarea hainelor şi spălarea tegumentelor;
- dezobstruarea căilor aeriene;
- oxigenoterapie;
- respiraţie asistată dacă ventilaţia alveolară este insuficientă;
- stimulente ale centrului respirator;
- administrarea de antiaritmice, în caz de extrasistole sau fibrilaţie atrială
(perfuzii cu xilină sau propranolol);
- menţinerea echilibrului hidroelectrolitic;
- antibiotice pentru prevenirea complicaţiilor infecţioase, în funcţie de starea
şi evoluţia bolnavului.
B. În intoxicaţia cronică nu există până în prezent o medicaţie specifică şi
constă din:
- tratament etiologic: întreruperea contactului cu benzenul;
- tratament patogenic:
* medicamente de protecţie a celulei hepatice, pentru buna desfăşurare a

237
Toma I. Medicina muncii

proceselor de sulfo- şi glucuronoconjugare: silimarină, aspatofort etc.;


* vitaminoterapie: B1, B6, B12, C, PP;
* medicamente cu conţinut de sulf: hiposulfit de sodiu, cisteină, metionină;
* antibioterapie, pentru combaterea complicaţiilor infecţioase;
* în anemii grave: transfuzii repetate, masă trombocitară, uneori transplant
medular (P.Manu);
- tratament simptomatic.
Sunt contraindicate medicamentele mielotoxice ca fenilbutazona,
cloranfenicolul, sulfamidele ş.a.

8.2.1.8. Profilaxie
A. Măsuri tehnico-organizatorice
- eliminarea benzenului din procesele tehnologice şi înlocuirea lui unde este
posibil cu substanţe ce prezintă proprietăţi fizico-chimice asemănătoare dar mai puţin
toxice (solvenţi organici: toluen, xilen, ciclohexan, tricloretilenă etc.) Legea nr. 90/1996
privind protecţia muncii interzice folosirea benzenului şi a produşilor conţinând benzen,
ca solvenţi şi diluanţi cu excepţia operaţiilor efectuate în recipiente închise sau prin alte
procedee prezentând aceleaşi condiţii de securitate.
- izolarea şi ermetizarea instalaţiilor în care se foloseşte benzen;
- dacă ermetizarea nu este posibilă, absorbţia per descensum a vaporilor de la
locul lor de degajare, cât şi ventilaţie generală care să ducă la scăderea concentraţiilor
de benzen;
- utilizarea echipamentului de protecţie;
- respectarea restricţiilor privind utilizarea benzenului ca agent de curăţire
pentru tegumente (mâini), haine etc.
Concentraţiile admisibile:
- pe schimbul de lucru (pe 8 ore): 15 mg/m3;
- pe 15 minute (de vârf): 30 mg/m3.
Are indicativul pC şi P.
B. Măsuri medicale
Recunoaşterea riscului de intoxicaţie cu benzen, determinarea concentraţiilor
în atmosfera de lucru, catagrafia locurilor de muncă, a profesiilor şi a muncitorilor
expuşi, determinarea indicatorilor de expunere.
Examenul medical la angajarea în muncă (examenele medicale profilactice se
efectuează conform fişei de noxe din Normele Generale de Protecţia Muncii, adică
Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministrului Sănătăţii şi
Familiei nr. 508/933/2002) constă din: examinările obişnuite pentru orice loc de muncă
la care se adaugă: hemogramă (hematocrit, hemoglobină, număr hematii, trombocite,
leucograma), timp sângerare (TS), timp coagulare (TC), testul Rumpell-Leede.
Contraindicaţii medicale: afecţiuni hematologice, sindroame hemoragipare,
boli cronice ale parenchimului hepatic, boli ale sistemului nervos central, stomac
operat, cei expuşi anterior la alte toxice medulotrope sau radiaţii ionizante, afecţiuni
endocrine sau cei cu intoxicaţie cu benzen în antecedente.
Controlul medical periodic: examen clinic general, anual, testul Rumpell-
Leede, fenoli liberi şi totali şi sulfat indexul la sfârşitul schimbului de lucru,
hemoleucogramă, numărătoare de hematii, trombocite, constante eritrocitare, timp de
sângerare, timp de coagulare, acid S fenilmercapturic urinar, toate semestrial.
Educaţia pentru sănătate
- pentru organele tehnice în vederea realizării măsurilor de normalizare a
condiţiilor de muncă;
- pentru muncitori: respectarea regulilor de igienă individuală la locul de

238
Toma I. Medicina muncii

muncă, evitarea spălării mâinilor şi echipamentului de protecţie cu benzen, alimentaţie


raţională şi bogată în vitamine, purtarea corectă a echipamentului de protecţie,
conştientizarea necesităţii prezentării la medic la apariţia unor tulburări subiective,
atenţionarea medicului de către pacient a faptului că a lucrat sau lucrează cu benzen.

8.2.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TOLUEN

8.2.2.1. Etiologie
Factorul etiologic principal. Toluenul (metilbenzenul: (C6H5-CH3) este un
lichid incolor, de două ori mai puţin volatil decât benzenul.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse sunt în general
identice cu cele ale benzenului, toluenul înlocuind benzenul ca solvent mai puţin toxic,
se utilizează la sinteza coloranţilor sau explozibililor. Se găseşte în benzenul comercial
(benzol), după cum toluenul comercial conţine şi benzen în proporţie de până la 15%.

8.2.2.2. Patogenie
Calea de pătrundere în organism este cea respiratorie; din cantitatea inhalată,
este absorbită 40-60%, iar cca. 84% este metabolizată. Calea principală de metabolizare
este oxidarea lui în acid benzoic şi conjugarea cu glicocolul; acidul hipuric rezultat se
elimină prin urină.
Glucuronoconjucarea şi eliminarea sub formă de acid benzoilglucuronic
reprezintă o cale secundară de detoxifiere. Se elimină parţial nemodificat pe cale
respiratorie şi parţial ca acid hipuric prin urină.

8.2.2.3. Tabloul clinic


Se înregistrează forme acute şi cronice de boală.
Intoxicaţia acută se caracterizează prin fenomene narcotice şi iritative;
- în cazurile uşoare: fenomene prenarcotice cu tulburări de care generează
riscul de accidente;
- la concentraţii identice toluenul este mai toxic decât benzenul, dar, fiind mai
puţin volatil, provoacă mai rar intoxicaţii grave.
- manifestări clinice narcotice: cefalee, ameţeli, greaţă, dezorientare şi
confuzie mintală, areflexie osteotendinoasă, midriază, reflex leneş la lumină, tulburări
vestibulare;
- fenomene iritative: ale căilor aeriene superioare şi bronşice.
Intoxicaţia cronică: nu prezintă particularităţi, manifestându-se prin simptome
iritative, mai ales la nivel conjunctival şi căi aeriene superioare, astenie, fenomene
digestive, digestive şi altele.
În expuneri semnificative, Unguari şi colab. şi Szilard au descris
hepatomegalie şi creşteri a TGO, iar la puncţia bioptică hepatică modificări patologice
la nivelul ribozomilor şi mitocondriilor, o vacuolizare a reticulului endoplasmatic.

8.2.2.1. Diagnosticul
Diagnosticul se bazează pe expunerea profesională, tabloul clinic şi dozarea
acidului hipuric urinar, care normal are valori între 400-1400 mg/l, în medie 400 mg/l,
acidului hipuric în ser, toluenului în sânge şi în aerul expirat, a o-creolului urinar (valori
normale sub 0,3 mg/l).

8.2.2.1. Tratamentul
Tratamentul constă în întreruperea expunerii profesionale, tratament

239
Toma I. Medicina muncii

simptomatic. În forma acută tratamentul este similar cu cel aplicat în intoxicaţia cu


benzen.

8.2.2.1. Profilaxia
Profilaxia tehnică este identică cu cea recomandată la alţi solvenţi organici.
Măsurile medicale (pentru întregul grup) sunt prevăzute în fişa de noxe pentru
hidrocarburi aromatice.
Examenul medical la angajare cuprinde examenele comune pentru orice
încadrare şi în plus hemograma.
Contraindicaţiile: boli hematologice, boli cronice ale sistemului nervos central
şi cataracta pentru naftalen.
Controlul medical periodic constă din: examen clinic general, determinarea
acidul hipuric şi/sau orto-creol în urină pentru toluen, pentru xilen determinarea acidului
metilhipuric în urină, examen oftalmologic (specialist) pentru naftalen şi
hemoleucogramă, toate anual.

8.2.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU XILEN

Xilenul sau dimetilbenzenul [C6H4 (CH3)2] se prezintă sub trei izomeri: orto-,
meta- şi para-; produsul comercial este un amestec al acestora în principal
metadimetilbenzen..
Utilizări: ca şi toluenul, izomerul para fiind utilizat ca materie primă în
industria maselor plastice.
Căile de pătrundere în organism: respiratorie, calea principală, cutanată
secundară. Xilenii sunt metabolizaţi la nivel hepatic prin oxidare rezultând acid toluic
(metilbenzoic), care se conjugă cu glicocolul şi este eliminat ca acid toluric
(metilhipuric), excreţia atinge valori maxime la sfârşitul orelor de lucru; parţial este
hidrolizat până la xinololi, metaboliţii secundari.
Tabloul clinic al intoxicaţiei acute cu xilen este similar cu cel produs de
toluen. Xilenul are o volatilitate mică ceea ce face ca intoxicaţiile să fie uşoare.
Forma cronică este asemănătoare cu cea dată de toluen, xilenul fiind însă mai
iritant pentru tegumente decât benzenul şi toluenul. Expunerea cronică nu produce
atingeri ale măduvei hematogene.
Testul biologic de expunere este acidul metilhipuric excretat prin urină,
determinarea necesitând a fi făcută în spotul de la sfârşitul schimbului de lucru; este util
determinarea xilenului în sânge şi în aerul expirat.

8.2.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU STIREN

Stirenul (C5H5CH=CH2), sinonim cu vinil benzenul, stirenul monomer,


feniletilenul, cinamenul. Se prezintă ca un lichid incolor sau gălbui cu miros iritant,
insolubil în apă dar solubil în alcool etilic, eter şi cetone; dizolvă substanţe organice şi
polimeri. Dubla legătură din gruparea vinil îi conferă o mare reactivitate; este uşor
supus hidratării, oxidării, halogenării sau polimerizării, mai ales la căldură şi lumină.
Polimerizarea poate fi prevenită în timpul transportului şi depozitării prin adăugare de
hidrochinonă 3%.
Utilizări şi riscuri de îmbolnăvire: producerea unei game largi de polimeri
(polistirenul), a elastomerilor, a cauciucului butadien-stiren prin copolimelizare cu 1,3-

240
Toma I. Medicina muncii

butadiena şi a cauciucului acrilonitril-butadien-stiren prin copolimelizare cu


acrilonitrilul, la producerea răşinilor poliesterice, exemplu a plasticelor transparente.
Căile de pătrundere în organism: respiratorie şi cutanată, producând saturarea
organismului în 30-40 minute. Metabolizarea are loc la nivel hepatic rapid prin oxidarea
grupării vinil, rezultând acid hipuric sau mandelic. Stiren-oxidul, este mai toxic decât
stirenul. are acţiune mutagenă, reacţionează cu microzomii, proteinele şi acizii nucleici
din celulele hepatice.
Eliminarea se face rapid, 85% în 24 ore, pe cale respiratorie şi urinară ca acid
hipuric sau mandelic.
Este iritant acut şi cronic mai slab decât etilbenzenul, efectul narcotic este mai
slab, dă tulburări de ovulaţie şi menstruale, este embriotoxic.
Tabloul clinic este asemănător cu cel întâlnit în intoxicaţia cu etilenbenzen.

8.2.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU ETILBENZEN

Etilbenzenul (C6H5C2H5) sau feniletanul este un lichid incolor, cu miros


înţepător puternic, insolubil în apă, solubil în alcool etilic şi eter.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse: materie primă sau
intermediară în sinteze organice, pentru producţia de stiren şi cauciuc sintetic, ca solvent
sau diluant, producţia acetatcelulozei. Este un component al benzinelor auto şi pentru
avioane.
Căile de pătrundere în organism: respiratorie şi cutanată. În circa 30-40
minute saturează organismul, este distribuit în organe şi eliminat rapid prin urină în cea
mai mare parte şi prin aerul expirat.
Eliminarea prin urină se face sub formă de acid hipuric sau mandelic, produşi
de oxidare ai grupului vinilic, acid fenilacetic, alfa-feniletilalcool şi acid benzoic.
Are acţiune iritantă pentru tegumente şi mucoase şi narcotică; produce
intoxicaţii acute şi cronice.
Histologic principalele modificări: edemul cerebral şi pulmonar, necroza
epitelială ale tubilor renali, degenerescenţă hepatică.
Intoxicaţia acută se manifestă prin fenomene iritative (ochi, mucoasa bucală,
mucoasa căilor respiratorii) ebrio-narcotice, contracturi musculare şi moarte prin
paralizia centrului respirator. În cazuri grave rămân sechele ca encefalopatia şi hepatita
toxică.
Intoxicaţia cronică: iritaţia căilor aeriene superioare, tulburări funcţionale ale
sistemului nervos, modificări hematologice cu leucopenie şi limfocitoză, tulburări
hepatice (hepatita toxică) şi ale căilor biliare.

8.2.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CUMEN

Cumenul sau izopropilbenzenul (C6H5-CH(CH3)2), se prezintă ca un lichid


incolor, cu miros iritant, volatil. Se găseşte în numeroase produse de distilare ale
petrolului.
Utilizări: solvent, diluant, prepararea fenolului şi cetonei.
Căile de pătrundere în organism: respiratorie, rapid pe cale cutanată, digestivă
(accidental).
Metabolismul său, la om, este incomplet cunoscut, din ţesuturi fiind izolaţi
compuşi fenolici incomplet identificaţi. Experimental s-a dovedit că este oxidat la fenil-
propanol-2 şi fenil-2-propanol-1, aceştia fiind transformaţi în acid hidratropic, care se

241
Toma I. Medicina muncii

conjugă cu glicocolul sau cu acidul glicuronic, metabolit care se elimină prin urină.
Experimental, pe animale, s-a dovedit acţiunea toxică depresivă asupra
sistemului nervos central, mai accentuată decât a benzenului şi toluenului, cu o durată
mai lungă a efectului, lezări hepatice şi atingeri tubulare renale; fără efecte mielotoxice.

8.2.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU MESITILEN

Mesitilenul sau trimetilbenzenul (C6H3(CH3)2), este un lichid incolor, volatil,


cu miros aromatic.
Este folosit ca solvent, în amestecuri de hidrocarburi solvente.
Pătrunde în organism prin aerul inspirat, se metabolizează prin oxidare,
ajunge la acid mesitilenic şi fenoli; se elimină pe cale renală sub formă de acid
mesitilenic, fenoli liberi şi sulfoconjugaţi, care pot constitui indicatori de expunere. O
parte se elimină pe cale respiratorie.
Experimental, pe animale: acţiune iritantă asupra mucoaselor respiratorii,
acţiune depresivă asupra sistemului nervos central şi asupra sistemului hematopoetic.
Tabloul clinic. Intoxicaţia acută, în funcţie de intensitatea expunerii: anxietate,
tuse, dispnee asmatiformă, anemie, tulburări de coagulare.
Intoxicaţia cronică: conjunctivite cronice, bronşită cronică asmatiformă.

8.2.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CIMEN

Cimenul (CH3-C6H4-CH(CH3)2) sau p-metil-zopropilenbenzen, paracimol se


prezintă ca un lichid incolor, volatil, cu miros aromatic.
Este utilizat ca solvent (înlocuieşte terebentina) şi este compusul de bază al
mai multor terpene.
Pătrunde în organism pe cale respiratorie, este metabolizat prin oxidare la acid
cumic, care se conjugă cu glicocolul şi se elimină prin urină, iar cea mai mare parte se
elimină nemodificat prin aerul expirat .
Are acţiune narcotică (la concentraţii mari), iritantă asupra tegumentelor şi
mucoaselor, acţiune toxică asupra măduvei hematogene (experimental), hepatotoxică şi
nefrotoxică (suspiciune, la om).
Tabloul clinic. Intoxicaţia acută: sindrom ebrionarcotic, urmat de convulsii şi
comă cu posibil exitus.

8.2.9. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BUTIL-TOLUEN


TERŢIAR

Butil-toluenul terţiar (CH3C6H4C(CH3)3) este un solvent utilizat la prepararea


răşinilor sintetice, în industria chimică de sinteză.
Toxicologic este asemănător toluenului, dar nu s-au comunicat până în
prezent intoxicaţii profesionale.
Experimental s-a dovedit acţiunea toxică pentru sistemul nervos central, iniţial
acţiune cerebrală marcată, urmată de depresiune profundă; au fost descrise leziuni
hepato- şi nefrotoxice.

8.2.10. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU NAFTALEN

242
Toma I. Medicina muncii

Naftalenul (C10H8) se extrage din gudronul de cărbune şi se găseşte ca produs


secundar în industria cocsului.
Este utilizat în industria coloranţilor, industria chimică de sinteză, ca
insecticid pentru molii, pentru conservarea lemnului şi a altor materiale.
Pătrunde şi organism pe cale respiratorie, suferă procese de biotransformare
oxidativă rezultând acid 1-alfanaftil-mercapturit şi apoi sulfo şi glicuronoconjugat,
forma de eliminare urinară.
Intoxicaţia acută se manifestă prin: cefalee, confuzie, greaţă, transpiraţii
profuze, iritaţie conjunctivală şi a căilor respiratorii; la concentraţii mari poate apare
hematurie, şi uneori nevrită optică.
Intoxicaţia cronică se exprimă prin dermită iritativă sau alergică prin contact
direct, foarte rar cataractă.

8.2.11. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TETRALINĂ

Tetralina sau tetrahidronaftalina (C10H12) se obţine prin hidrogenarea


catalitică a naftalenului.
Utilizări: solvent pentru uleiuri, răşini, ceruri, asfalt, cauciuc, substituent al
terebentinei în diverse lacuri, vopsele de ulei, larvicid pentru ţânţari.
Tabloul clinic: cefalee, greţuri, iritaţie oculară, nazală, faringiană şi
tegumentară sub formă de dermite.
Experimental, inhalarea toxicului s-au evidenţiat modificări grave: pneumonie
toxică, leziuni severe hepato-renale.

8.2.12. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU DECALINĂ

Decalina sau decahidronaftalină (C10H18), produce numai dermatoze


eczematiforme.

Profilaxia intoxicaţiilor cu hidrocarburi aromatice altele decât benzenul sunt


cele descrise la toluen.
Măsurile tehnico-organizatoricei sunt similare cu cele menţionate la
intoxicaţia cu benzen.
Măsurile medicale vor ţine cont de fişa noxei sunt cele menţionate la
intoxicaţia cu toluen.

8.3. INTOXICAŢIA PEOFESIONALĂ CU HIDROCARBURI DIN PETROL

Petrolul brut sau ţiţeiul este un amestec complex de hidrocarburi în diferite


proporţii: alcani, cicloalcani (naftene) şi hidrocarburi aromatice: mai conţine în cantităţi
mici, circa 1%, derivaţi oxigenaţi (acizi naftenici, fenoli), sulfuraţi (mercaptani, derivaţi
al tiofenului) şi azotaţi (derivaţi heterociclici), în funcţie de atât de provenienţă cât şi de
procedeul de prelucrare, distilare sau cracare.
Prin distilare, metoda principală de prelucrare a petrolului, se obţin
următoarele fracţiuni:
- benzina obţinută între 25-100oC sau 300oC, după scopul la care serveşte,
conţine hidrocarburi C5-C10;
- petrolul lampant, între 170-270oC, se compune din hidrocarburi C10-C15;

243
Toma I. Medicina muncii

- motorina, obţinută între 220-300oC, conţine hidrocarburi C12-C20.


După distilare rămâne, rămâne reziduul distilării sau păcura, 40-50% din
ţiţeiul iniţial, din care fabrică parafina, uleiurile de uns şi asfaltul.
Benzina de cracare este obţinută din fracţiunile mai grele de petrol (petrol
lampant motorină, păcură parafinoasă). Aceasta se deosebeşte de benzina de distilare
directă, prin conţinutul ei în alchene, iar benzina obţinută prin cracare în faza de vapori
conţine şi hidrocarburi aromatice cu număr octanic mare.

8.3.1. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BENZINĂ

8.3.1.1. Etiologie
Benzina de cracare, amestec de hidrocarburi aromatice, peste 20%, precum şi
olefine, cicloolefine şi parafine cu lanţuri laterale. Benzina folosită drept combustibil
pentru motoare, conţine, pe lângă hidrocarburile respective şi unele substanţe aditive, ca
hidrocarburi uşoare pentru sporirea volatilităţii (izobutan, izopentan), benzen, xilidină,
cathecol, etil-benzen, cumen, pentru creşterea indicelui octanic, tetraetil de plumb sau
alţi compuşi organo-metalici ca antidetonanţi.
Industrii, locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- în rafinării, unde riscul este mai redus căci procesele de producţie sunt
ermetice, operaţiile sunt mecanizate, iar instalaţiile sunt situate în aer liber, putând
creşte doar în avarii;
- la utilizarea ca solvent pentru cauciuc, grăsimi, uleiuri, lacuri, cleiuri, unele
mase plastice;
- combustibil pentru motoare cu explozie (muncitori din garaje, staţii de
benzină, etc.;
- degresanţi în industria constructoare de maşini;
- diluarea unor solvenţi mai costisitori, pentru lacuri şi vopsele;
- curăţirea unor rezervoare, cisterne sau tancuri unde a fost depozitată
benzina;
- folosirea benzinei în încăperi mici şi fără ventilaţie, la traversarea ei în
depozite subterane neventilate.
Benzina prezintă şi risc de incendiu şi explozie.

8.3.3.2. Patogenie
Calea de pătrundere în organism este respiratorie, calea cutanată fiind fără
importanţă practică. Există şi pericolul aspiraţiei benzinei lichide în căile respiratorii,
accidental, cu ocazia sifonării benzinei cu gura, la trecerea dintr-un recipient în altul.
Nu se cunosc fenomene de biotransformare a benzinei, eliminarea are loc
predominant pe cale respiratorie, nemodificată, în timp scurt, 12 ore-3 zile; aerul expirat
are miros de benzină.
Mecanismele de acţiune depind de compoziţia chimică; principalele acţiuni
aparţin parafinelor şi cicloparafinelor, constituente în mod principal, deci efecte
ebrionarcotice şi iritante la nivel conjunctival, mucoasei căilor respiratorii,
tegumentelor. Expunerea prelungită poate duce la creşterea concentraţiei sanguine a
grăsimilor neutre, ale colesterolului liber şi a fosfolipidelor; după unii autori lipemia ar
scădea. La acestea se adaugă efectele specifice ale unor componente: modificări
hematologice, la un conţinut de benzen de peste 6%, methemoglobinurie, lezare
hepatică, anemie moderată, la benzinele cu adaos de xilidină (la curăţirea rezervoarelor
de benzină, unde xilidina pătrunde şi prin piele).

244
Toma I. Medicina muncii

8.3.3.3. Tabloul clinic


Tabloul clinic se caracterizează prin trei forme clinice: acută, subacută şi
cronică.
Intoxicaţia acută apare în urma inhalării unor concentraţii foarte mari de
benzină; după gravitate poate fi mortală, severă şi moderată.
Forma mortală poate apare rapid, cu pierderea bruscă a conştienţei, comă şi
moarte prin paralizia centrului respirator sau prin fibrilaţie ventriculară.
Forma severă apare prin expunerea la concentraţii mari, care determină „beţia
hidrocarburică” asemănătoare intoxicaţiei (beţiei) acute cu alcool etilic. Clinic:
debutează ca o stare de excitaţie cu locvoree, euforie, râs nemotivat (ca o stare
ebrioasă), cefalee, ameţeli, greţuri, vărsături, mers nesigur, ataxie, tulburări de vorbire şi
deglutiţie, după care apare delir, convulsii şi comă care se poate prelungi mai multe zile.
La examenul obiectiv: tremor al mâinilor, midriază, diminuarea sau abolirea
reflexului fotomotor, cianoză (prin respiraţie superficială), tahicardie, hipotensiune,
hipotermie (în cazurile grave), uneori fibrilaţie ventriculară. Există posibilitatea
complicaţiei cu o pneumonie intercurentă. După intoxicaţii acute grave cu comă
prelungită pot apare sechele: nevrite retrobulbare, modificări ale intelectului şi
memoriei, accese convulsive.
Forma moderată se manifestă prin simptome şi semne asemănătoare dar mai
diminuate, care dispar totdeauna fără sechele.
Intoxicaţia subacută: rezultă în urma inhalării unor concentraţii mai joase de
benzină decât în formele precedente, este mai frecventă ca forma acută. Se manifestă
prin fenomene prenarcotice: cefalee, ameţeli, palpitaţii, transpiraţii abundente, tulburări
de vedere, disfonie, lăcrimare, edem palpebral; la unele persoane provoacă
benzenomanie (prin euforie), tulburări de comportament mai ales irascibilitate.
Intoxicaţia cronică apare în urma inhalării unor concentraţii joase (peste
CMA) timp îndelungat. Simptomatologia este nespecifică: astenie, irascibilitate,
nelinişte, tulburări de somn, inapetenţă, pierdere în greutate, tremurături ale degetelor şi
mâinilor, slăbiciune musculară, senzaţie de greutate şi dureri în membre, tahicardie,
hipotensiune arterială, transpiraţii abundente. Această simptomatologie poate fi
interpretată greşit ca fiind de natură nevrotică. La acestea se pot adăuga semne de
iritaţie sub formă de conjunctivită, faringită, traheită sau bronşită. Simptomatologia
poate persista şi în afara expunerii profesionale la toxic zile şi chiar săptămâni. Uneori
prin contact direct şi repetat, pot apare dermite ortoergice sau eczematiforme.
Pneumopatia benzenică este urmarea aspirării în căile aeriene a benzinei în
stare lichidă, dar şi a altor derivaţi de petrol (petrol lampant, motorină etc.). Profesiunea
de şofer este cea mai expusă, aspirarea se face în momentul sifonării prin aspirare cu
gura a benzinei, la trecerea benzinei din rezervo în canistre etc.
Tabloul clinic. Pătrunderea bruscă a lichidului respectiv în nazofaringe,
declanşează un reflex de tuse, însoţit de mişcări respiratorii profunde, in cursul cărora
mici cantităţi de lichid pot ajunge până în alveole.
Primul simptom este tuse chinuitoare care durează 20-30 minute, însoţită
uneori de vărsături cu miros de benzină şi dureri epigastrice. După 2-3 ore apare un
junghi în jumătatea inferioară a hemitoracelui drept, exacerbat de mişcările respiratorii,
însoţit de cefalee, frison, senzaţie de arsură retrosternală, dureri în epigastru, eructaţii cu
miros de benzină; tusea persistă şi poate fi cu expectoraţie sanguinolentă.
După 8-10 ore apare febra (38oC), care se ridică progresiv, cianoză, tahipnee,
respiraţie superficială.
Examenul obiectiv: submatitate la baza hemitoracelui drept, diminuarea
murmurului vezicular la acest nivel, raluri subcrepitante, frecături pleurale. După 2-3
zile de evoluţie: matitate netă cu aceeaşi localizare, suflu tubar, posibil exudat pleural.

245
Toma I. Medicina muncii

Evoluţia este de obicei favorabilă, cu atenuarea treptată a simptomatologiei la


circa 7 zile, fără defervescenţă.
Complicaţii: revărsat pleural, hemoptizii, rar pneumotorax sau abcedare
propriu-zisă.
Motorina, păcura şi benzina de uleiuri grele produc forme mai grave, frecvent
cu tendinţa la cronicizare.
Examenul radiologic: modificările apar destul de precoce, după 3 ore de la
accident prin opacităţi unilaterale, situate predilect în lobul inferior drept, expresie ai
unei atelectazii primitive produsă de obstruare bronhiei prin mucus şi epiteliu
descuamat; imagini de bloc pneumonic lobar, opacităţi multiple estompate de tip
congestiv, sau imagini „în ciorchine” de bronho-alveolită.

8.3.3.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv se pune pe baza expunerii profesionale, obiectivizare,
mirosul de benzină al aerului expirat constituie indicator de expunere, tabloul clinic,
examene de laborator şi paraclinice. În intoxicaţia prin inhalarea de vapori examenul
hematologic poate evidenţia uşoară anemie hipocromă, leucocitoză cu limfocitoză sau
neutrofilie, mai intense în cazul benzinei de cracare cu conţinut mai mare în benzen.
În pneumonia prin aspiraţie: examenul radiologic, examen de laborator:
leucocitoză cu neutrofilie, VSH moderat crescută.
Diagnosticul diferenţial:
- coma de alte cauze: din intoxicaţia cu monoxid de carbon, alcoolică,
diabetică ş. a.:
- în cazul intoxicaţiei cronice: nevroza cenestopată, alcoolism cronic etc.

8.3.3.5. Prognosticul
Prognosticul: în general favorabil, atât în intoxicaţiile acute, subacute şi
cronice, încetarea expunerii la benzină ducând la dispariţia simptomatologiei. În
pneumonia prin aspirare incapacitatea temporară de muncă poate dura 3-4 săptămâni.
Prognosticul este mai rezervat în cazul aspirării de motorină sau alţi derivaţi de petrol
grei.

8.3.3.6. Tratamentul
În intoxicaţia acută:
- scoaterea bolnavului din mediul toxic;
- oxigenoterapie, favorizează eliminarea benzinei;
- respiraţie artificială, dacă există hipoventilaţie alveolară.
În caz de comă: tratamentul comelor prin narcotice.
În intoxicaţia cronică: schimbarea temporară sau definitivă a locului de
muncă, tratament simptomatic.
În pneumonia chimică: oxigenoterapie, sedarea tusei, antibioterapie pentru
prevenirea infecţiei, corticoterapie pentru combaterea spasmului bronşic. Spălătură
gastrică la câteva ore de la ingestia de benzină, cu prudenţă şi atenţie pentru a evita
pătrunderea conţinutului gastric în căile respiratorii prin efortul de vomă.

8.3.3.7. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice: ermetizarea proceselor tehnologice,
ventilaţie, folosirea de benzine cu conţinut mai scăzut de benzen, curăţirea rezervoarelor
cu precauţii similare celor pentru prevenirea intoxicaţiei cu tetraetil de plumb
(insuflarea de aer şi abur în rezervor înainte de intra muncitorii, pătrunderea cu mască
cu cartuş filtrant eficient şi mai bine cu furtun cu aducţiune de aer, dotarea cu

246
Toma I. Medicina muncii

dispozitive de scoatere imediată în caz de accident, lucru în echipă). Aspirarea cu gura a


benzinei trebuie interzisă.
Măsurile medicale constau în:
- recunoaşterea riscului de intoxicaţie cu benzină;
- examen medical la încadrarea în muncă, când se vor efectua examinările
obişnuite.
Contraindicaţiile medicale sunt: conjunctivite şi cheratite cronice, boli cronice
ale sistemului nervos central, boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste, etilismul
cronic, dermatozele.
- controlul medical periodic constă din: examen clinic general, TGO, TGP,
gama GT, toate anual;
- educaţia pentru sănătate specifică.
Dacă conţinutul în benzen este peste 6% măsurile medicale profilaxie sunt
aceleaşi ca şi în cazul expunerii la benzen.

8.3.2. ACŢIUNEA NOCIVĂ A ALTOR DERIVAŢI AI PETROLULUI

Alţi derivaţi ai petrolului pot determina ţi alte stări patologice în afara celor
provocate de benzină.
Petrolul lampant, uleiurile minerale şi fracţiunile de distilare mai înaltă a
petrolului, produc frecvent leziuni de acnee oleică. Păcura, parafina şi vaselina pot
cauza sensibilizarea tegumentului şi apariţia dermitelor alergice. După contact prelungit,
de mai mulţi ani, eventual cu dermite repetate, mai mulţi compuşi pot cauza proliferări
verucoase, din care unele se pot maligniza. Sunt posibile melanodermii toxice.
Hidrocarburile policiclice aromatice care apar la distilarea gudroanelor,
cărbunelui, ţiţeiului si a şisturilor bituminoase sunt antracenul şi benzantracenul, 3,4
benzspirenul, metilcolantrenul ş. a.
Reglementările în vigoare stabilesc monitorizarea stării de sănătate prin
elaborarea unei fişa de noxă.
La încadrarea în muncă se fac examenele medicale obişnuite şi PFV.
Contraindicaţiile medicale: dermatozele, bronhopneumopatiile cronice
obstructive, astmul bronşic, bolile cronice ale căilor aeriene superioare.
Controlul medical periodic: examen clinic general, radiografie pulmonară şi
probe funcţionale ventilatorii şi examen citologic al sputei cu o anumită periodicitate.

8.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALEĂ CU HIDROCARBURI HALOGENATE

8.4.1. Toxicologie generală

8.4.1.1. Etiologie
Hidrocarburile clorurate rezultă din înlocuirea unuia sau mai multor atomi de
hidrogen din molecula unor hidrocarburi alifatice cu atomi de clor, fluor, brom sau iod.
Cei mai mulţi derivaţi sunt cloruraţi, se prezintă la temperatura obişnuită, sub formă de
lichide, incolore, excepţie clorura de metil care este gaz, cu miros caracteristic dulceag
eterat, volatili. Compuşii monohalogenaţi sunt mai uşori decât apa, ceilalţi sunt mai grei
decât apa. Punctul de fierbere şi densitatea cresc odată cu numărul atomilor substituiţi.
Sunt insolubili în apă, solubili în majoritatea solvenţilor organici şi la rândul lor solvenţi
excelenţi ai grăsimilor, cauciucului şi celulozei; sunt neinflamabili proprietate ce
explică larga lor utilizare industrială.

247
Toma I. Medicina muncii

Toxicitatea este dependentă de proprietăţile fizice, cele mai importante fiind


volatilitatea şi liposolubilitatea, explicând afinitatea pentru ţesuturile bogate în grăsimi.
Toxicitatea poate fi influenţată şi de alţi factori ca: impurităţile unui compus,
descompunerea la lumină şi căldură, particularităţile mediului de muncă, toxicitatea
crescând în încăperi mici şi neventilate, cu temperatură crescută, fără curenţi de aer,
activităţi ce impun efort fizic crescut etc.
Hidrocarburile halogenate se pot clasifica în trei categorii: derivaţi ai
hidrocarburilor clorurate, derivaţi ai hidrocarburilor aromatice şi derivaţi complecşi.
Cei mai răspândiţi derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor alifatice sunt: clorura
de metil, clorura de metilen, cloroformul, tetraclorura de carbon, pentacloretanul,
dicloretilena, tricloretilena, tetracloretilena, clorura de vinil, diclorpropanul şi bromura
de metil.
Cei mai răspândiţi derivaţi cloruraţi ai hidrocarburilor aromatice sunt:
monoclorbenzenul, diclorbenzenul, triclorbenzenul, clornaftalinele, clordifenolii.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
Hidrocarburile clorurate au numeroase utilizări:
- solvenţi utilizând fie un amestec de izomeri ai aceluiaşi compus fie un
amestec de compuşi diferiţi;
- industria chimică: materie primă, catalizatori în industria cauciucului,
extracţia grăsimilor, uleiurilor şi răşinilor, rafinarea petrolului, agenţi de clorurare,
prepararea de siliconi şi metilceluloză, agenţi de răcire în instalaţii frigorifice;
- industria lacurilor şi vopselelor;
- fabricarea antibioticelor;
- utilizarea ca extinctori, sunt neimflamabili;
- solvenţi pentru unele pesticide, mai ales insecto-fungicide;
- în operaţiile de degresare, curăţirea ţesăturilor, blănurilor, pieilor, metalelor.

8.4.1.2. Patogenie.
Căile de pătrundere în organism sunt: respiratorie, cutanată (datorită
liposolubilităţii), calea digestivă este posibilă în condiţii neprofesionale.
Biotrasformarea nu este încă elucidată. În general, ei sunt supuşi în organism
unor intervenţii enzimatice complexe, care tind să îi transforme în metaboliţi polari, mai
puţin toxici şi mai uşor excretabili. Biotransformarea, conform schemei lui Williams,
are loc prin reacţii de oxidare, reducere sau hidroliză, compusul transformându-se într-o
substanţă nouă, care din punct de vedere toxic poate fi activă sau inactivă; ulterior,
printr-o reacţie de conjugare, acesta trece într-un nou compus inactiv toxic. Locul
metabolizării poate fi ficatul, tegumentul, rinichiul, plămânul, intestinul, plasma,
celulele reticuloendoteliale etc.
Factorii care influenţează biotransformarea: specia, rasa, vârsta, sexul, stările
patologice, starea de nutriţie, regimul alimentar, ritmul circadian, consumul de alte
substanţe chimice.
Eliminarea se face pe căi diferite: respiratorie, renală, prin transpiraţii etc.

8.4.1.3. Tabloul clinic


Tabloul clinic cuprinde intoxicaţiile acute şi cronice.
Formele acute se pot manifesta prin mai multe sindroame: iritativ,
ebrionarcotic, hepatic, renal ş. a.
Sindromul iritativ este de diferite grade, de la forme uşoare la forme grave:
arsuri tegumentare, dermite, blefarospasm, iritaţii ale căilor aeriene superioare.
Sindromul ebrionarcotic este comun acestor compuşi, a cărui intensitate
creşte cu numărul atomilor de halogeni; tetraclorura de carbon este un agent narcotic

248
Toma I. Medicina muncii

potent, cu efect depresiv pentru sistemul nervos central, mai puternic decât cloroformul
şi clorura de metilen, narcotice puternice sunt şi tricloretilena, pentacloretanul,
diclorpropanul şi percloretilena putându-se ajunge la pierderea conştienţei şi moarte.
Formele cronice sunt nespecifice, cu manifestări din partea sistemului nervos
central, ficatului, rinichiului.
Fenomenele nervoase sunt: depresiune, iritabilitate, cefalee, vertij, scăderea
memoriei, interesarea sistemului nervos periferic prin neuropatie periferică.
Hepatotoxicitatea reprezintă manifestarea a trei componente distincte, care se
dezvoltă paralel: dilatarea reticulului endoplasmatic, cu dezorganizare consecutivă,
steatoză şi necroză; tetraclorura de carbon poate fi luată ca substanţă de referinţă pentru
hepatotoxicitatea hidrocarburilor clorurate.
Nefrotoxicitatea prezentă în diferite grade de toxicitate, interesează îndeosebi
tubii renali, putându-se ajunge la insuficienţă renală acută sau cronică.
Există şi efecte specifice unor compuşi:
- clorura de metilen, tetraclorura de carbon, diclormetanul şi cloroformul pot
produce carboxihemoglobină;
- tetraclorura de carbon, diclormetanul şi cloroformul au efecte cardiotoxice
prin sensibilizarea miocardului la acţiunea catecolaminelor endogene;
- tetraclorura de carbon, cloroformul, dicloretanul, tricloretilena şi
percloretilena şi-au dovedit experimental efectele mutagene, teratogene şi cancerigene.

8.4.1.4. Diagnosticul
Diagnosticul intoxicaţiei cu hidrocarburi clorurate se bazează pe:
- expunerea profesională la unul sau mai toxice din grupul hidrocarburilor
clorurate prin anamneză (subiectiv), pe documente care atestă timpul de expunere, pe
determinările de toxic în aerul încăperilor de lucru (obiectiv);
- suspiciunea clinică de boală profesională: sindromul de iritaţie a căilor
aeriene superioare, tegumentelor şi mucoaselor, sindromul ebrionarcotic, afectare
hepato-renală, tulburări cardiovasculare etc.;
- examene de laborator şi paraclinice:
* indicatori de expunere: determinarea toxicului în aerul expirat, sânge, urină
prin reacţii comune grupului cât şi reacţii specifice (prin metode analitice şi/sau
cromatografice);
* determinarea de metaboliţi în umorile organismului: în cazul expunerii la
tricloretilenă se dozează în urină acidul tricloracetic şi tricloretanolul; în cazul
tetracloretilenei şi pentacloretanului reacţia Fujiwara este pozitivă în urină.

8.4.1.5. Tratamentul
Tratamentul intoxicaţiei acute cu hidrocarburi clorate constă în:
- întreruperea contactului cu substanţa nocivă în funcţie de calea de pătrundere
în organism:
* îndepărtarea subiectului din mediul poluat cu agentul etiologic principal;
* îndepărtarea hainelor, spălarea tegumentelor şi ochilor;
- oxigenoterapie pentru prevenirea deprimării respiraţiei şi circulaţiei;
- respiraţie artificială la necesitate;
- drenaj postural şi aspirarea mecanică a secreţiilor pentru prevenirea
obstruării căilor aeriene;
- repaus la pat într-o încăpere în care temperatura să nu depăşească 18oC,
pentru a nu solicita mecanismele de termoreglare;
- supraveghere medicală de cel puţin 24-48 ore, pentru a preveni sau trata
eventualele complicaţii;

249
Toma I. Medicina muncii

- alimentaţie bogată în vitamine: tiamină şi piridoxină în tulburări neurologice;


- tratarea hepatitei şi nefritei toxice;
- este indicat a se diferenţia tratamentul în funcţie de faza acută, de latenţă şi
cea a tulburărilor hepato-renale (ultimele pot apărea după o perioadă de ameliorare de 8-
10 zile).
Sunt contraindicate adrenalina şi substanţele înrudite.
Tratamentul intoxicaţiei cronice este diferenţiat după natura şi gravitatea
manifestărilor locale şi generale.

8.4.1.6. Profilaxie
Profilaxia presupune îmbinarea măsurilor medicale şi a celor tehnico-
organizatorice.
Măsurile tehnico-organizatorice vor avea în vedere:
- înlocuirea produselor foarte toxice cu acelea cu o toxicitate mai mică;
- standardizarea compoziţiei solvenţilor pentru amestecurile care conţin
diferite impurităţi care le cresc toxicitatea;
- etanşeizarea aparaturii, mecanizarea operaţiilor de muncă;
- ventilaţie generală şi locală per descensum, vaporii fiind mai grei decât
aerul;
- echipament de protecţie individuală compus din salopetă, şorţ, mănuşi,
măşti;
- controlul prezenţei noxelor în atmosfera de lucru prin determinări
toxicologice.
Măsurile medicale constau din:
- recunoaşterea riscului de îmbolnăvire prin depistarea surselor generatoare de
agenţi nocivi, catagrafierea surselor, locurilor de muncă şi muncitorilor expuşi;
- examenul medical la angajare, conform fişei noxei respective; pe lângă
examinările obişnuite se vor determina creatinina sanguină, TGO, TGP, gama GT,
examenul sumar de urină (urobilinogenul).
Contraindicaţii medicale: afecţiuni ale sistemului central, boli psihice,
hepatopatii cronice, boli renale cronice, dermatoze, moicardopatii cronice, alcoolismul
cronic.
- controlul medical periodic cuprinde examene clinice şi paraclinice al căror
conţinut şi periodicitate sunt în funcţie de intensitatea expunerii şi tipul de hidrocarbură
clorată: examen clinic general, examen sumar de urină şi urobilinogen, reacţia Fujiwara
în urină pentru tetracloretilenă şi pentacloretan, transaminaze (TGO, TGP, gama GT),
proteinogramă, creatinină în sânge, teste de expunere specifice solventului respectiv
(exemplu, determinarea acidului tricloracetic şi tricloretanolul în expunerea la
tricloretilenă, dozarea acidului trifluoroacetic în urină pentru halotan, dozare de
hexaclorbenzen în ser pentru hexaclorbenzen, dozarea hexaclorciclohexanului în sânge
pentru gama-hexaclorciclohexan ), toate anual;
- educaţia pentru sănătate: conştientizarea riscului, necesitatea purtării
echipamentului individual de protecţie, cunoaşterea primelor semne de boală, acordarea
primului ajutor.

8.4.2. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLORURĂ DE METIL

250
Toma I. Medicina muncii

(MONOCLORMETAN)

8.4.2.1. Etiologie
Clorura de metil sau monoclormetanul (HC3Cl) este un gaz incolor, inodor,
mai greu decât aerul, hidrosolubil, solubil în alcool şi etileter. Este fabricat din acid
clorhidric şi metanol la 100-150oC în prezenţa catalizatorului. În contact cu flacăra
generează fosgen şi acid clorhidric, iar la 400oC acid clorhidric şi clor. Prezintă pericol
de incendiu şi explozie.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- fabricarea şi utilizarea ca refrigerent în industria frigotehnică şi medicină;
- industria chimică şi de sinteze organice ca agent de metilare şi clorurare;
- la fabricarea metilcelulozei, siliconilor şi tetrametilului de plumb;
- ca solvent şi catalizator în industria cauciucului sintetic‚ în rafinarea
petrolului, la extracţia uleiurilor, grăsimilor, răşinilor, parfumurilor şi a produselor
sensibile la căldură;
- în industria materialelor colorate, în boiangerii, la solvirea hormonilor
vegetali;
- ca propulsor pentru aerosoli, ca antiseptic, ca solvent al insectofungicidelor,
la conservarea unor produse biologice.

8.4.2.2. Patogenie
Absorbţia în organism se face exclusiv pe cale respiratorie. Dispare rapid din
sânge fixându-se în ţesuturi. Biotransformarea nu este elucidată, probabil se
hidrolizează generând metanol. Eliminarea se face prin plămâni şi urină, aceasta
conţinând formiaţi, acetonă şi coproporfirine în exces. Susceptibilitatea pentru
intoxicaţie depinde de specie şi particularităţile individuale. Agresiunea multiorganică
se datorează combinării cu grupările SH ale unor enzime, inclusiv cu enzimele care
participă la biosinteza protoporfirinelor, cu inhibiţie consecutivă.
Acţionează asupra sistemului nervos central şi produce manifestări narcotice,
encefaloză şi psihoză; la nivelul sistemului nervos periferic produce tulburări nevritice.
Iritarea mucoaselor determină fenomene oculare, respiratorii şi digestive. În cursul
evoluţiei pot fi afectaţi: ficatul (hepatită acută toxică), rinichii (tubulonefroza toxică),
sângele (anemie hemolitică, leucocitoză, coproporfirinurie) şi miocardul.

8.4.2.3. Tabloul clinic


Tabloul clinic poate îmbrăca forma acută şi forma cronică.
Intoxicaţia acută după gravitate poate fi gravă, medie şi uşoară.
Forma gravă, supraacută, este excepţională, apare la expuneri la concentraţii
foarte mari şi se manifestă prin narcoză cu pierderea conştienţei, convulsii
epileptiforme, cianoză, tulburări respiratorii, febră, stare de şoc, stupoare, comă.
Recuperarea victimei depinde de intervenţia terapeutică rapidă, intensivă, competentă.
Vindecarea survine cu sechele nervoase: amnezie, modificări de caracter, ataxie, tremor,
tulburări vizuale, care cu timpul se atenuează.
Forma medie are evoluţie trifazică: debutul, interval de latenţă, perioada de
stare.
Debutul se face cu acuze iritative conjunctivale şi respiratorii.
Intervalul de latenţă variabil de la 1-24 ore, în raport cu intensitatea expunerii.
Perioada de stare:
- tulburări digestive (primele care apar) cu jenă bucofaringiană, greţuri,
vărsături, colici, eventual diaree;
- manifestări nervoase: cefalee, ameţeli, vertij, stare ebrioasă, tulburări de

251
Toma I. Medicina muncii

vorbire şi de echilibru, hipotonie, exagerarea reflexelor tendinoase, Babinski pozitiv,


fasciculaţii musculare;
- manifestări oculare: tulburări de acomodare şi oculomotorii, diplopie,
mioză, nistagmus;
- manifestări psihice: tulburări de memorie, depresiune, apatie sau excitaţie,
agitaţie, dezorientare şi confuzie;
- tulburări respiratorii: miros dulceag, asemănător cloroformului sau
dezagreabil (ca de formaldehidă), care persistă câteva zile, rar poate surveni edemul
pulmonar acut toxic.
Pot fi prezente manifestări mai severe de tipul: tahicardie, hipotensiune,
paloare, cianoză şi febră. Paloarea, coloraţia icterică, cianoza, febra ridicată sunt semne
de pronostic sever.
Forma uşoară se manifestă prin cefalee, ameţeli, mers ebrios, greţuri,
vărsături
Dacă forma uşoară se prelungeşte, există pericolul evoluţiei spre leziuni
miocardice permanente cu risc de moarte subită, sau spre leziuni ale sistemului nervos
central sub formă de encefalopatie toxică cu tulburări de personalitate, depresiune,
iritabilitate, halucinaţii vizuale şi auditive ocazionale.
Indiferent de forma de intoxicaţie la unele cazuri, după primele zile, pot să
apară:
- suferinţe hepatice: subicter, hiperbilirubinemie, citoliză, creşterea în urină a
pigmenţilor biliari, urobilinogenului şi uroporfirinelor;
- afectare renală: hematurie, proteinurie, cilindrurie, oligurie, chiar anurie
pasageră;
- suferinţe sanguine: anemie hemolitică moderată, uneori leucocitoză.
Intoxicaţia cronică este determinată prin expuneri uşoare repetate. Poate trece
neobservată din cauza acuzelor fruste: cefalee, greaţă, discretă stare ebrioasă la sfârşitul
schimbului, fenomene ce dispar de obicei spontan după încetarea expunerii
profesionale. Cu timpul se poate contura un sindrom astenic permanent şi posibil o
nefrită cronică.

8.4.2.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv al intoxicaţiei acute se stabileşte prin:
- stabilirea expunerii profesionale la toxic pe relaţii da la locul de muncă şi
circumstanţele de apariţie a intoxicaţiei;
- tabloul clinic caracteristic cu evoluţie trifazică, tulburări digestive, nervoase,
oculare, psihice şi respiratorii cu afectarea ulterioară hepato-renală;
- examene de laborator şi paraclinice:
* indicatori de expunere: punerea în evidenţă a toxicului în aerul expirat şi
urină.
Evidenţierea toxicului în aerul expirat se face printr-o reacţie calitativă
comună tuturor hidrocarburilor clorate, simplu şi uşor de realizat: după barbotarea
aerului expirat prin alcool absolut, în câteva picături din acest alcool se introduce şi se
lasă până la răcire un fir de cupru incandescent; firul este apoi încălzit în porţiunea
incoloră a flăcării unui bec Bunsen; colorarea în verde sau albastru a flăcării indică
prezenţa halogenului.
Detectarea lui în urină se bazează pe reacţia piridinică Fujiwara, comună
organocompuşilor cloraţi, pozitivă în primele ore după inhalarea toxicului.
* indicatori de efect biologic: detectarea lezării ficatului şi rinichiului.
Diagnosticul intoxicaţiei cronice se stabileşte pe cunoaşterea expunerii
profesionale şi acuze de encefaloză toxică.

252
Toma I. Medicina muncii

Diagnosticul diferenţial este circumscris de criteriul expunerii profesionale.


Când anamneza profesională este efectuată superficial şi se ignoră expunerea
profesională, diagnosticul diferenţial se poate face cu encefalopatia virotică, hepatita
acută virală, etilismul cronic, botulismul, debutul unei peritonite acute ş. a.

8.4.2.5. Evoluţia şi prognosticul


Intoxicaţia acută, forma gravă supraacută este, de regulă, letală; cea acută
uşoară evoluează constant spre vindecare. Forma medie cu afectare hepato-renală, se
vindecă încet în câteva săptămâni sau luni. Sunt posibile sechele nervoase (ataxie,
tremor, stare ebrioasă, sindrom Parkinson, tulburări de vedere, uneori nevrită
retrobulbară), sau psihice (amnezie, modificări de caracter şi comportament). Acestea
sunt cu timpul parţial reversibile. În cazuri rare, la 2-3 săptămâni după vindecare poate
surveni moartea subită.
Intoxicaţia cronică, vindecabilă după încetarea expunerii profesionale, este
grevată de riscul unei nefrite cronice.

8.4.2.6. Tratamentul
În intoxicaţia acută: întreruperea expunerii profesionale, oxigenoterapie la
cazurile grave, terapie intensivă dacă apar semne de edem pulmonar acut toxic,
spitalizare cu repaus la pat, combaterea agitaţiei şi convulsiilor cu administrare de
paraldehidă şi barbiturice cu acţiune scurtă; tulburările neurologice se combat prin
administrarea de vitamine neurotrofice (vitamine din grupul B). Regimul alimentar va fi
echilibrat în principii nutritivi şi bogat în vitamine. Cazurile cu interesare hepatică sau/şi
renală se tratează patogenic şi simptomatic, funcţie de forma clinică, alimentaţie, aport
hidroelectrolitic adecvat.

8.4.2.7. Profilaxie
Dintre măsurile tehnico-organizatorice în atenţie vor fi: înlocuirea cu alţi
compuşi mai puţin toxici, la producţia şi utilizarea clorurii de metil se vor folosi
aparatură şi instalaţii etanşe, ventilaţie locală şi generală eficientă „per descensum”,
monitorizarea concentraţiilor toxicului în mediul de muncă prin determinări
toxicologice, odorizarea toxicului pentru detectarea scăpărilor, utilizarea măştii de
protecţie cu aducţiune de aer, la nevoie.
Măsurile medicale. Examenul medical la angajare va avea în vedere
contraindicaţiile relative: afecţiuni neuropsihice, hepatice, renale, miocardice, sanguine,
dermatoze şi etilism cronic. La controlul medical periodic: examen medical general
anual, examen sumar de urină, urobilinogen, creatinina sanguină, transaminaze,
proteinogramă, examen neurologic în funcţie de dimensiunea riscului.

8.4.3. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU BROMURĂ DE METIL


(MONOBROMMETAN)

8.4.3.1. Etiologie
Bromura de metil sau monobrommetanul (CH3Br) este un gaz incolor, inodor,
mult mai greu decât aerul. Prin piroliză rezultă produse iritante: Br, HBr, COBr 2.
Bromura de metil nu are calităţi avertizoare, se dispersează lent, este foarte
toxic, cel mai toxic halogen, una din cele mai agresive substanţe din industrie.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni cu risc: industria vopselelor
pe bază de anilină unde se utilizează ca solvent, folosirea ca refringent, extinctor,
fumigant şi erbicid.

253
Toma I. Medicina muncii

8.4.3.2. Patogenie
Pătrunderea în organism se face pe cale respiratorie. Prin procesul de
biotransformare se ajunge la acid bromhidric şi metanol, apoi la formaldehidă, acid
formic şi metilformiat. Eliminarea are loc prin aerul expirat sub formă ca atare şi pe cale
urinară, fracţiunea hidrolizată, sub formă de bromuri.
Mecanismele de acţiune, cu efecte sistemice, constau în penetrarea
intracelulară, cu efect de bromism prin inhibiţie enzimatică ireversibilă şi perturbări
metabolice. Leziunile metabolice predomină în sistemul nervos central, dar pot apare şi
în plămâni, sânge, inimă, ficat, rinichi, uneori splina şi suprarenale.

8.4.3.3. Tabloul clinic


Tabloul clinic se prezintă sub două forme clinice: acută şi cronică.
Intoxicaţia acută rezultă, de obicei, în urma unei expuneri însemnate unice, cu
o perioadă de latenţă de la câteva ore la câteva zile. Poate evolua ca o formă supraacută
sau acută obişnuită.
Forma supraacută debutează cu pierderea conştienţei şi convulsii, urmate
rapid de comă şi edem pulmonar acut toxic, cu febră înaltă, până la 41,9oC, prin
dereglarea mecanismelor homeostaziei termice diencefalice. Această fază este precedată
uneori de ameţeli, parestezii la membrele superioare, tulburări de mers, slăbiciune,
somnolenţă, cefalee, vomă şi delir, însoţite de semne subiective cu dizartrie şi chiar
afazie, midriază, reflex pupilar fotomotor diminuat, reflexe osteotendinoase exagerate,
semne piramidale cu clonus rotulian, semnul Babinski pozitiv şi pareze ale
extremităţilor. Apare iritaţia conjunctivală şi lezarea tegumentelor expuse, cu eritem,
vezicule şi bule. Supravieţuirea este excepţională şi este grevată de sechele cerebrale
permanente.
Forma acută obişnuită este în funcţie de intensitatea expunerii şi reactivitatea
individuală; se manifestă sub trei forme din punct de vedere al gravităţii: uşoară, medie
sau gravă.
În formele uşoară şi medie, după un interval de latenţă variabil apar: greţuri,
inapetenţă, vărsături, cefalee, tulburări vizuale (diplopie, cecitate), acufene, ameţeli,
somnolenţă, lipotimie.
În forma gravă apar în plus: tulburări respiratorii, tremor, fasciculaţii care
preced convulsiile iniţial jacksoniene apoi generalizate, confuzie, dezorientare, agitaţie,
delir, apoi inconştienţă; unele cazuri pot prezenta hepatită toxică sau tubulonefroză cu
oligoanurie.
Intoxicaţia cronică se exprimă clinic prin tabloul unei encefaloze toxice.

8.4.3.4. Diagnosticul
Diagnosticul pozitiv. Intoxicaţia acută: stabilirea expunerii profesionale
coroborată cu tabloul clinic cu debut după un interval de latenţă, determinări de
laborator; broumuria ,în funcţia de durata expunerii, de la câteva, la sute de mg/100 mi
sânge. Bromul poate fi detectat chiar după 10-12 zile după sistarea expunerii, dat fiind
eliminarea sa lentă. Indicatori de efect biologic: lichid rahidian hipertensiv şi
sanguinolent (lezarea meningelui), în hemogramă, frecvent leucocitoză.
În intoxicaţia acută: criteriul expunerii profesionale şi encefaloza toxică.
Diagnosticul diferenţial se face cu: encefalite de altă etiologie, formele
sechelare, de scleroza în plăci.

8.4.3.5. Evoluţia şi prognosticul


Formele grave supraacute au, de obicei, un sfârşit letal, prin acces convulsiv,

254
Toma I. Medicina muncii

edem pulmonar acut toxic, insuficienţă circulatorie. Dacă bolnavul supravieţuieşte,


vindecarea este lentă şi anevoioasă, frecvent lasă sechele psihice şi neurologice cu
perioade lungi cu incapacitate temporară de muncă.

8.4.3.6. Tratamentul
Tratamentul începe cu acordarea primului ajutor la locul de muncă prin
scoaterea victimei la aer curat, îndepărtarea hainelor, spălarea tegumentelor cu soluţie
de bicarbonat de sodiu 2% şi mucoaselor, spitalizarea bolnavului este obligatorie,
oxigenoterapie şi hemisuccinat de hidrocortizon, în edemul pulmonar acut toxic,
paraldehidă şi barbiturice pentru combaterea agitaţiei şi convulsiilor.
Cazurile grave impun monitorizare biologică şi terapie intensivă de reanimare.
Tulburările neuropsihice din perioada de convalescenţă beneficiază de
vitaminoterapie neurotrofică.

8.4.3.7. Profilaxie.
Măsurile tehnico-organizatorice au în vedere: ermetizarea şi izolarea tuturor
fazelor proceselor tehnologice de producere şi utilizare a bromurii de metil, ventilaţie
locală „per descensun”, dotarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie,
inclusiv mască cu aducţiune de aer la presiune pozitivă, mănuşi impermeabile, cizme de
cauciuc, anexe social-sanitare funcţionale adecvate şi pentru cazurile de urgenţă,
monitorizarea emisiilor de toxic.
Măsurile medicale sunt cele menţionate la intoxicaţia cu monoclormetan.

8.4.4. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLORURĂ DE METILEN


(DICLORMETAN)

Etiologie. Factorul etiologic principal este reprezentat de clorura de metilen


(metilenbiclorid) sau diclormetanul (CH2Cl2) este un lichid incolor, cu miros dulceag,
solubil în apă, etanol, etileter, acetonă, alcooli., neinflamabil în condiţii obişnuite.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse sunt reprezentate de
utilizările diclormetanului ca solvent pentru celuloză, grăsimi, uleiuri, răşini şi cauciuc,
mai ales în industria cauciucului.
Patogenie. Calea de pătrundere în organism este respiratorie, se absoarbe
rapid pe cale pulmonară, este stabil în sânge, circulând nemodificat. Metabolismul său
nu este elucidat. Eliminarea are loc ca atare prin aerul expirat şi urină. Este cel mai puţin
toxic dintre derivaţii cloruraţi ai metanului, aspect ce îl recomandă să înlocuiască, la
nevoie, cloroformul şi tetraclorura de carbon. Este iritant pentru tegumente şi are
acţiune narcotică.
Tabloul clinic este reprezentat de fenomene iritative uşoare tegumentare şi
sindromul ebrionarcotic, acesta fiind dominant, la concentraţii mari putându-se ajunge
la comă.
S-au mai semnalat: creşteri ale carboxihemoglobinei, encefalopatie toxică,
edem pulmonar acut toxic, modificări comportamentale, scăderi ale hemoglobinei şi
hematocritului. Experimental s-au evidenţiat afecţiuni cutanate, hepatită şi nefrită.
Diagnosticul se bazează pe: expunerea profesională la diclormetan subiectiv
şi obiectiv, suspiciunea clinică de boală profesională (sindrom iritativ al căilor aeriene
superioare, al ochilor, sindrom ebrionarcotic, tulburări hepato-renale, dermatoză),
determinarea clorurii de metil în aerul expirat, sânge, urină, analitic sau
gazcromatografic.
Tratamentul este cel menţionat la partea generală, iar măsurile de profilaxie

255
Toma I. Medicina muncii

sunt aceleaşi cu cele descrise la dicloretan.

8.4.5. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLOROFORM


(TRICLORMETAN)

8.4.5.1. Etiologie
Factorul etiologic principal este cloroformul (CHCl3), sinonim cu triclor
metanul, metenil-triclorid, metil-triclorid este un lichid incolor, clar, puţin solubil în
apă, miscibil cu alcoolul, dietileterul, benzenul, solventul nafta şi uleiurile volatile.
Cunoscut şi sub denumirea de freon-20, se descompune încet la expuneri prelungite la
lumina solară în prezenţa sau absenţa aerului, iar la întuneric în prezenţa aerului. Este
oxidat de agenţi puternici ca acidul cromic, cu degajare de fosgen şi clor gazos;
reacţionează cu agenţi de clorurare sau agenţi de halogenare, dând diferiţi compuşi, cu
aminele primare formează izonitrili, cu fenolii, în soluţie alcalină, formează aldehide
aromatice hidroxisubstituite.
Locurile de muncă, procesele tehnologice, profesiunile expuse sunt
reprezentate de: utilizarea ca solvent pentru uleiuri, grăsimi, răşini, ceruri, gutapercă,
iod şi alcaloid, sinteze chimice, industria medicamentelor, agent de refrigerare. Nu se
mai utilizează pentru anestezie, din cauza efectelor toxice asupra miocardului, ficatului
şi rinichilor.

8.4.5.2. Patogenie
Cloroformul pătrunde în organism pe cale respiratorie, cutanată şi accidental
pe cale digestivă. Circulă vehiculat pe eritrocite şi combinat cu lipidele plasmatice. Se
depozitează în ţesuturile bogate în lipide, cu predilecţie în lipidele perirenale, bulb,
măduva osoasă, creier, ficat rinichi şi muşchi. Biotransformarea duce la formarea
acidului formic, aceasta având loc la nivel hepatic, acţiunea hepatotoxică fiind similară
cu cea a tetraclorurii de carbon; la nivel cardiac induce extrasistole ventriculare, dar şi
fibrilaţie ventriculară; la nivelul rinichiului efectul nefrotoxic este localizat la cortexul
renal. Cloroformul este un puternic depresant al sistemului nervos central, anestezic şi
narcotic. Eliminarea se face în cea mai parte prin expiraţie (peste 90%), restul pe cale
renală.

8.4.5.3. Tabloul clinic


Intoxicaţia acută se manifestă prin sindrom iritativ la nivelul ochilor şi a
căilor respiratorii superioare, prin sindrom ebrionarcotic, cu evoluţie către moarte prin
paralizia centrului respirator şi stop cardiac.
Intoxicaţia cronică evoluează cu:
- manifestări astenovegetative: ameţeli, slăbiciune, iritabilitate, cefalee,
insomnie, scăderea puterii de concentrare, nevralgii, halucinaţii, delir;
- sindromul iritativ: blefarospasm, iritaţie conjunctivală, afectarea epiteliului
cornean (care însă generează rapid), deshidroză, cruste cutanate şi dermatoze.
Experimental s-a evidenţiat potenţialul mutagen, cancerigen, teratogen al
cloroformului; la animale s-au produs tumori hepatice, renale şi tiroidiene.

8.4.5.4. Diagnosticul se bazează pe expunerea profesională, tabloul clinic şi


determinarea cloroformului în aerul expirat, sânge şi urină, analitic sau
gazcromatografic.
Tratamentul şi profilaxia sunt comune cu cele descrise la partea de
toxicologie generală a hidrocarburilor halogenate.

256
Toma I. Medicina muncii

8.4.6. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU CLORURĂ DE ETILEN


(DICLORETAN)

8.4.6.1. Etiologie
Factorul etiologi principal este reprezentat de clorura de etilen sau
dicloretanul (C2H4Cl2), lichid incolor, uleios, slab solubil în apă, solubil în majoritatea
solvenţilor organici, volatil, degajă vapori mai grei decât aerul. Este stabil la
temperatura obişnuită şi aer uscat. La temperatura de 600oC se descompune în clorură
de vinil, acid clorhidric şi acetilenă. În prezenţa aerului, umezelii şi luminii şi
temperatura obişnuită se închide la culoare; este rezistent la oxidare. Nu corodează
metalele.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse: sinteze chimice, în
special pentru obţinerea clorurii de vinil; la curăţirea chimică, ca agent de fumigare, în
industria maselor plastice, în industria cauciucului etc.

8.4.6.2. Patogenie
Pătrunde în organism pe căile respiratorie şi digestivă; calea cutanată este de
mică importanţă şi improbabilă în condiţii profesionale. Metabolismul este puţin
cunoscut, se transformă probabil în glicoli şi acid oxalic. Eliminarea se face în cea mai
mare parte prin aerul expirat şi în cantitate mică prin urină; este menţionată şi
eliminarea prin laptele matern. Acţiunea clorurii de etilen este iritantă pentru
conjunctive şi mucoase, produce deprimarea sistemului nervos central şi tulburări
digestive, leziuni hepatice şi mai ales renale.
Experimental, la iepurii intoxicaţi acut s-a evidenţiat o scădere a lipidelor
leucocitare, fără modificarea polizaharidelor sau a dezoxiribonucleazei.

8.4.6.3. Tabloul clinic


Tabloul clinic cuprinde intoxicaţia acută şi cronică.
Intoxicaţia acută debutează cu simptome prenarcotice: somnolenţă, oboseală,
cefalee, nervozitate, tremor. Urmează faza narcotică: encefalopatie toxică şi neuropatii
prin posibile demielinizări medulare şi ale nervilor periferici. În evoluţia intoxicaţiei se
va avea în vedere existenţa, după faza narcotică, a unei remisiuni, după care urmează
determinările organice.
Intoxicaţia cronică se manifestă prin oboseală, cefalee, insomnie, tulburări
vegetative, nefrită toxică, afectare hepatică, neuropatie periferică şi dermatoze.
Experimental s-au produs leziuni neoplazice: sarcom pulmonar, cancer
gastric, hemangiosarcoame ş. a.

8.4.6.4. Diagnosticul pozitiv se bazează pe:


- expunerea profesională la dicloretan stabilită prin anamneza profesională,
documente care atestă timpul de expunere, valorile determinărilor anterioare ale
dicloretanului în atmosfera de muncă;
- simptomatologia clinică: sindromul iritativ al căilor aeriene superioare,
sindrom ebrionarcotic, icter, tulburări dispeptice, dermatoze;
- examene de laborator şi paraclinice:
* indicatori de expunere: determinarea dicloretanului în aerul expirat, sânge,
urină, analitic sau gazcromatografic, reacţia Fujiwara pozitivă în urină;
* indicatori de efect biologic: urobilinogen, creatinină, transaminaze,
proteinogramă, examen sumar de urină.

257
Toma I. Medicina muncii

8.4.6.5. Tratamentul
Tratamentul va urmări cele trei faze evolutive şi constă în:
- întrerupere contactului cu agentul nociv în funcţie de calea de pătrundere în
organism, prin scoaterea bolnavului din mediul toxic, dacă pătrunderea s-a făcut pe cale
respiratorie;
- îndepărtarea hainelor şi spălarea tegumentelor şi mucoaselor cu cantităţi
mari de apă, în utilizarea de către toxic a căii cutanate;
- în caz de ingestie, spălătură gastrică cu suspensie de cărbune activat, după
care se introduce pe sonda gastrică un purgativ salin;
- spitalizare cu supraveghere medicală obligatorie într-un serviciu de
specialitate unde se va trata, după caz, sindromul plurivisceral: gluconat de calciu şi
vitamine, medicaţie hepatoprotectoare, corticoterapie în doze antiinflamatorii,
acetilcisteina pentru prevenirea tulburărilor hematopoezei şi a celor de coagulare, regim
alimentar bogat în calciu şi hidraţi de carbon.

8.4.6.6. Profilaxie
Măsurile tehnico-organizatorice presupun:
- etanşeitatea optimă a instalaţiilor prin care se vehiculează clorura de etilen;
- amenajarea sistemelor de ventilaţie in spaţiile de lucru şi amplasarea „per
descensum” a acestora:
- mecanizarea operaţiilor pentru reducerea efortului fizic, reducerea numărului
de muncitori expuşi, reducerea contactului direct tegumentar cu substanţa chimică;
- măsuri riguroase de protecţie la intervenţii în rezervoare sau în caz de avarii
prin utilizarea măştilor cu aducţiune de aer sau cu cartuş filtrant, utilizarea centurii de
siguranţă, ancoraţi şi supravegheaţi din exterior;
- utilizarea echipamentului individual de protecţie compus din salopete,
şorţuri, mănuşi, cizme şi ochelari, bine întreţinut;
- igienă individuală şi colectivă riguroasă prin asigurarea anexelor social-
sanitare dotate cu băi, duşuri, vestiare duble pentru separarea îmbrăcămintei de protecţie
de cea de stradă
- asigurarea materialelor sanitare.
Măsurile medicale vor urmări:
- contraindicaţiile medicale: nefropatii cronice, afecţiuni cronice ale
parenchimului hepatic, boli cronice ale sistemului nervos central, boli psihice,
miocardiopatii cronice, dermatoze, etilismul cronic;
- controlul medical periodic: examen clinic general, examen sumar de urină şi
urobilinogen, creatinină în sânge, transaminaze şi proteinograma.

8.4.7. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TRICLORETAN

Tricloretanul sau etandicloridul (C2H3Cl3) are două forme izomerice: 1,1,1-


tricloretan şi 1,1,2-tricloretan. Primul compus este netoxic, cel de al doilea este toxic la
concentraţii mari, determinând tulburări de echilibru şi de coordonare a mişcărilor.

8.4.8. INTOXICAŢIA PROFESIONALÎ CU TETRACLORETAN

8.4.8.1. Etiologie
Factorul etiologic principal: Tetracloretanul (Cl2CH-CHCl2) sau tetraclorura

258
Toma I. Medicina muncii

de acetilenă se prezintă ca un lichid incolor, cu miros de cloroform, puţin solubil în apă,


miscibil cu alcool şi eter, neinflamabil şi neexploziv.
Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse:
- fabricarea tricloretilenei şi percloretilenei unde apare ca produs intermediar;
- utilizarea lui ca solvent de extracţie (din ce în ce mai puţin), de exemplu în
industria farmaceutică;
- fabricarea măştilor de gaze; fabricarea mătăsii artificiale.

8.4.8.2. Patogenie
Căile de pătrundere în organism: respiratorie, principală, cutanată mai puţin
importantă pentru că pătrunde greu, digestivă accidental. Suferă un proces de
biotransformre şi se transformă în tricloretilenă şi acid clorhidric, în cantitate
importantă, cu potenţial lezional hepatic. Este cea mai toxică hidrocarbură clorurată,
acţionând asupra sistemului nervos central, prin efectul narcotic, sistemului nervos
periferic, determinând polinevrite, ficatului, rinichiului, miocardului, tegumentelor şi
mucoaselor, prin efect iritant.

8.4.8.3. Tabloul clinic


Tabloul clinic este determinat de intoxicaţiile acută, subacută şi cronică.
Intoxicaţia acută evoluează cu forme grave şi medii.
. Forma acută gravă debutează cu iritaţia ochilor (lăcrimare), a căilor aeriene
superioare, apoi apar manifestări digestive (greţuri, vărsături), fenomene nervoase cu
somnolenţă, pierderea conştienţei, cianoză, areflexie, comă şi moarte prin paralizia
centrului respirator.
Forma acută medie bolnavii sunt conştienţi, semnele de debut se remit
spontan, dar după o perioadă de latenţă de 2-3 săptămâni, apar simptomele şi semnele
de hepatită toxică şi nefroză toxică, deosebit de grave, care pot evolua către coma letală.
În unele cazuri pot să apară semne nervoase cu polinevrită mixtă senzitivo-motorie,
sanguine (monocitoză şi trombocitopenie). Au fost semnalate cazuri de
hipersensibilitate, apariţia unei noi îmbolnăviri (intoxicaţii) fiind fatală.
Intoxicaţia subacută: efecte narcotice de intensitate variabilă, până la
pierderea conştienţei care se pot emite spontan. După o perioadă de latenţă de 2-3
săptămâni apar şi simptomele şi semnele de hepatită şi nefroză cronică toxică, cu
evoluţie variabilă, spre vindecare sau moarte.
Intoxicaţia cronică este posibilă după expuneri repetate, timp îndelungat la
concentraţii mici, dar peste concentraţia maximă admisă; se manifestă prin: leziuni ale
sistemului nervos central (tremor, psihoze) şi periferic (polinevrite, atrofia muşchilor
interosoşi ai mâinilor şi picioarelor), simptome şi semne de hepatită cronică şi
glomerulonefrită cronică cu sindrom nefrotic, modificări hematologice cu monocitoză şi
dermatoze de la eritem la eczemă.

8.4.8.4. Tratamentul
Tratamentul intoxicaţiei acute este identic cu cel din intoxicaţia cu tetraclorură
de carbon. Din cauza evoluţiei fazice spitalizarea este obligatorie şi urmărirea funcţiilor
hepatice şi renale.

8.4.9. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU PENTACLORETAN

Etiologie. Factorul etiologic principal pentacloranul (C2HCl5), etanul


pentaclorat sau pentalinul este un lichid incolor, cu miros asemănător camforului,

259
Toma I. Medicina muncii

solubil în alcool şi eter, insolubil în apă, emite vapori mai grei decât aerul.
Utilizări: solvent în industrie, intermediar în sinteze chimice.
Pătrunde în organism pe toate căile. Biotransformarea, distribuţia şi
eliminarea nu sunt cunoscute.
Experimental s-a dovedit narcotic, hepatotoxic şi nefrotoxic mai slab decât
tetracloretanul.
Tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia sunt asemănătoare cu ale
intoxicaţiei cu tetraclorura de carbon.

8.4.10. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU DICLORETILENĂ

Etiologie. Factorul etiologic principal (C2H2Cl2), etilendidicloratul sau dielina


are doi izomeri de poziţie: 1,1-dicloretilena şi 1,2-dicloretilena, este un lichid foarte
volatil, vaporii sunt mai grei decât, formează cu aerul amestecuri explozive; se
descompune prin piroliză.
Utilizări: solvent organic utilizat la degresarea pieselor metalice, la
decafeinizarea cafelei, la extragerea uleiurilor, grăsimilor, coloranţilor, parfumurilor etc.
Patogenie. Pătrunde în organism pe toate căile: respiratorie, cutanată şi
digestivă.
1,1-dicloretilena este un toxic hepatic, similar tetraclorurii de carbon, 1,2-
dicloretilenă este mai puţin hepatotoxic, în special în forma tras.
Tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia sunt asemănătoare cu ale
intoxicaţiei cu tricloretilenă.

8.4.11. INTOXICAŢIA PROFESIONALĂ CU TETRACLORURĂ DE


CARBON

8.4.11.1. Etiologie
A. Factorul etiologic principal: tetraclorura de carbon (CCl4). Sinonime:
tetraclormetan, perclormetan, tetraclorcarbon etc.
Denumiri comerciale: benzinoform, freon 10, tetraform, tetrafinol ş.a.
Este un lichid incolor, miros dulceag de cloroform, solubil în grăsimi, uleiuri
volatile, miscibil în alcool etilic, dietieleterul, cloroformul, benzenul şi solventul nafta,
slab solubil în apă. Se evaporă uşor la temperatura obişnuită, vaporii sunt mai grei decât
aerul. În contact cu flacăra deschisă sau cu suprafeţe metalice fierbinţi emite vapori
generatori de fosgen, clor şi acid clorhidric.
B. Factori etiologici favorizanţi: leziuni hepatorenale preexistente expunerii,
diabet, alcoolism, obezitate, subnutriţie.
C. Locuri de muncă, procese tehnologice, profesiuni expuse
- produs intermediar în industria chimică (de exemplu, fabricarea
hidrocarburilor şi compuşilor cu fluor);
- fabricarea refrigerenţilor (freoni, freon 10);
- degresant şi decapant, în amestec cu alte substanţe pentru a reduce
inflamabilitatea;
- agent de fumigaţie în agricultură;
- solvent pentru uleiuri, cauciuc, mase plastice, esteri ai acidului poliacrilic,
lacuri cu polistirol, polivinilacetat, acetilceluloză şi benzilceluloză;
- în industria mătăsii;
- în industria pesticidelor şi solvent pentru insecticide;

260
Toma I. Medicina muncii

- utilizarea în laboratoarele de cercetări;


- industria cernelii de heliogravură şi în heliogravură.
A fost redusă utilizarea substanţei pentru degresarea şi curăţirea ţesăturilor,
pieilor, blănurilor şi metalelor, fiind înlocuită cu tricloretilena. S-a interzis utilizarea
tetraclorurii de carbon ca agent extinctor, din cauza degajării de fosgen şi clor, precum
şi coafură sub formă de tincturi sau loţiuni.

8.4.11.2. Patogenia
A. Pătrunderea în organism
- pe cale respiratorie, în principal;
- calea cutanată este posibilă, dar nesemnificativă.
B. Circulaţie, distribuţie, localizare (organe ţintă)
- după inhalare, din sânge, trece imediat în grăsimi, ficat, măduvă osoasă,
creier, rinichi, inimă, splină, muşchi.
C. Biotransformare
Tetraclorura de carbon se metabolizează în ficat, pe două căi:
- dehalogenare neenzimatică, stimulată de compuşi tiolici;
- biotransformare enzimatică la nivelul reticulului endoplasmatic pe cale
oxidativă şi neoxidativă:
* pe cale oxidativă - formare de dioxid de carbon,
* pe cale neoxidativă - formare de radicali liberi ca pentadienil, ce se
formează în fracţiunea microzomică, radicali ,,epoxi,,, care se leagă ireversibil de
aminoacizi, triclormetil (care duce la formarea altor radicali liberi), care prin condensare
se transformă în triclorină de carbon (izolat).
Radicalii liberi se combină cu acizii graşi nesaturaţi ai lipidelor reticulului
endoplasmatic, ducând în final la descompunerea peroxidativă a lipidelor explicând
acţiunea necrotică hepatică, acţiune asupra secvenţei enzimatice NADPH - citocrom
P450 (teoria radicalilor liberi şi a peroxidaţiei lipidice).
D. Eliminare din organism:
- pe cale respiratorie sub formă nemodificată, în cea mai mare parte;
- prin urină, metaboliţi neidentificaţi;
- pe cale digestivă prin fecale.
E. Mecanisme de acţiune
Toxicitatea este predominant asupra sistemului nervos central, ficatului,
rinichiului şi plămânului:
- la nivelul sistemului nervos central tetraclorura de carbon este un toxic
narcotic puternic, cu efect puternic depresiv, mai intens decât al cloroformului sau
clorurii de metilen.
Anatomopatologic: hemoragii perivasculare şi edem al substanţei albe în
cerebel, trunchi cerebral şi punte, iar uneori demielinizări şi necroze cu degenerescenţa
celulelor Purkinje.
- afectarea hepatică este importantă, tetraclorura de carbon având o acţiune
selectivă asupra ficatului, tabloul modificărilor structurale fiind luat drept referinţă
pentru întregul grup al hidrocarburilor halogenate. Acţionează prin diferite mecanisme
patogenice: alterarea metabolismului fosfolipidelor, acţiune asupra mitocondriilor,
hipersecreţie de catecolamine, tulburări ale secreţiei de trigliceride de la nivelul celulei
hepatice, inhibiţia sintezei de proteine, alterarea metabolismului calciului cu tulburări
membranare. Cuprinde trei componente distincte, care se dezvoltă paralel şi anume:
lezarea reticulului endoplasmatic, steatoza şi necroza hepatică
* lezarea reticulului endoplasmatic: dilatarea reticulului endoplasmatic, cu
dezorganizarea sa consecutivă. Evoluează în cinci faze şi au la bază dezorganizări

261
Toma I. Medicina muncii

enzimatice, scăderi ale glucozo-6-fosfatazei, NADP-reductazei şi pirofosfatazei.


Faza I se produce în primele trei ore de la pătrunderea tetraclorurii de carbon
în hepatocit, alterările apărând exclusiv la nivelul ribozomilor şi membranei
ergatoplasmei, în reticulul endoplasmatic din zona centrolobulară apărând o dispersie a
ribozomilor, vacuole şi tumefiere.
La 3-6 ore de la intoxicare (faza a II-a): dispersia ribozomilor se extinde din
zona centrală spre cea mijlocie, intensificarea fenomenului de tumefiere în celulele din
zona mijlocie şi apar agregate tubulare.
Între 6-12 ore (faza a III-a): apar celule necrozate în zona centrală, alterări în
morfologia mitocondriilor şi alterări ale materialului nuclear.
Faza a IV-a apare la 12-24 ore: numeroase celule cu dezorganizare celulară,
rămânând şi celule cu deformarea agregatelor de ribozomi şi mărirea nucleilor.
După 24 ore (faza a V-a): ultimele celule care mai persistă regenerează lobulii
hepatici cu diviziune rapidă.
În primele 24 ore, în zona periportală se constată doar dezorganizări
ribozomale, celulele Kupfer şi ale canalelor hepatice fiind intacte. Evoluţia ulterioară
are loc fie spre steatoză fie spre narcoză.
* steatoză prin scăderea excreţiei lipidelor intrahepatocitare către exterior.
Lipidele acumulate în celulele hepatice sunt în majoritate trigliceride, care se
acumulează în celula hepatică nu prin creşterea sintezei de trigliceride şi nici prin
scăderea catabolismului (prin betaoxidare) a acizilor graşi în ficat. Steatoza este datorată
unei glicoproteine, prezentă obişnuit în fracţiunea globulinică şi care are un rol activ în
transportul trigliceridelor din celula hepatică în spaţiul extracelular, glicoproteină
denumită PAL (lipid acceptor protein), cu receptori specifici pentru lipide.
Acumularea de trigliceride în hepatocit este determinată de: inhibiţia sintezei
de PAL, inhibiţia procesului de cuplare între trigliceride, fosfolipide pe de o parte şi
PAL pe de altă parte, pentru a forma complexul lipoproteic capabil să părăsească celula
hepatică şi împiedicarea excreţiei lipoproteinei nou formate de a părăsi hepatocitul.
Acumularea de lipide în celula hepatică un rol important îl are, în prima fază
şi acţiunea radicalilor liberi proveniţi din biotransformarea tetraclorurii de carbon, iar în
fazele următoare, inhibiţia sintezei de proteine.
Propranololul inhibă acumularea lipidelor în celulă prin blocarea lanţului
transportor de electroni microzomiali, pe când estrogenii şi citocromul P450 intensifică
acumularea lipidelor în celulă, ei fiind agenţi inductori ai enzimelor oxidoreducătoare
microzamale.
* necroza - urmare a inhibiţiei sintezei de proteine, alterării membranare ale
organitelor celulare şi celulei, ruperea lizozomilor cu eliberarea enzimelor litice.
Inhibarea sintezei proteinelor are loc prin mai multe mecanisme, mecanismul intim fiind
necunoscut. Citoliza poate fi urmarea ieşirii din celulă prin leziunile membranare,
leziuni datorate legării radicalilor liberi de lipidele microzomiale şi peroxidaza lipidică,
mai ales de fosfolipide, care sunt constituenţi esenţiali ai membranelor organitelor şi
celulei. Alterările membranei progresând se rup şi lizozomii, eliberându-se astfel
enzimele litice care produc necroza celulară. Din cauza membranei duble şi a
conţinutului bogat în substanţe antioxidante, care se opun peroxidaţiei lipidice,
distrugerea mitocondriilor are loc mai târziu. Reducerea consecutivă a sintezei de ATP
la nivelul lor, determină agravarea permeabilităţii de membrană, cu intensificarea
consecinţelor lezionale.
Radicalii liberi ai toxicului se leagă nu numai de lipide ci şi de proteine, cu
consecinţe necrotice. Localizarea centrolobulară a necrozei este explicată prin
metabolizarea preponderentă a toxicului la acest nivel.
- acţiune nefrotoxică: lezarea până la necroză a celulelor epiteliale ale

262
Toma I. Medicina muncii

nefronului (porţiunea ascendentă a ansei Henle şi tubului distal) prin acţiunea directă a
radicalilor liberi