Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA PORTOFOLIU

BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI

PORTOFOLIU

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR

PROFESOR COORD. STUDENTĂ:

LECT. UNIV. DR. VALERIU ȘTEFĂNESCU MOISOIU (RĂDVAN )NICOLETA


UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI

 Permanența educației permanente

”Omul cât trăiește, învață, și tot moare neînvățat!”


Copilul învață, este adevărat, de la naștere de la părinții lui, de la bunici, de la toți cei care-
l înconjoară, merge apoi la grădiniță, la școală, tânărul poate urma  învățământul superior, poate
face masterat, doctorat, diferite cursuri de specializare, pornind de la trunchiul comun de
discipline științifice abordat și absolvit în universitate sau în colegiu. Tânărul apoi adultul, vine
în contact cu instituții cultural-științifice, artistice, cu mijloacele mass-media, formația sa, ca
specialist și ca om, ca membru al unei comunități, al societății, fiind influențată, la aceste
niveluri, de altele decât școala.Dar influențele primite în formarea omului pentru viață nu se
limitează aici. Copilul, încă de la o vârstă frageda, apoi tânărul, adultul, vârstnicul, învață de la
natură, de la oamenii cu care vine in contact, fie și întâmplator, pentru scurt timp, de la vecini, de
la întregul anturaj, din ambianța socială, in mod spontan. Putem spune că învățăm unii de la alții,
părinții invață de la copiii lor, educatorii de la invățăceii lor.
           Educația primită în scoală rămâne de bază, până se va ajunge la stabilirea unor conținuturi
și a unor forme de organizare, potrivit cerințelor moderne ale educației permanente. Această
educație asigurată prin școală este formală, adică se bazează pe legi, regulamente și alte acte
normative și se desfășoară în instituții de
Învătțământ.Educația care se realizează de către alte instituții, asociații, firme etc., așa cum am
văzut mai sus, deși instituționalizată, nu se bazează pe norme obligatorii pentru beneficiari,
aceștia primind influențele în raport cu pregătirea, cu structura personalității și cu dorința
fiecăruia. Avem de a face, acum ,cu educația nonformala.
          Rămân infuențele primite nesistematic, intâmplător, spontan ,de la stradă, din mediul
înconjurător, adesea din surse neidentificate, neconștientizate. Astfel de influențe se constituie în
educația informală care nu trebuie să fie cu totul ignorată, multe idei, învățăminte, puncte de
sprijin pentru activitatea și orientarea noastră, putând fi reținute și de aici.
Educația permanentă apare, așadar, ca un fenomen complex,
putând fi:
- formală, nonformală și informală;
- școlară, extrașcolară și postșcolară;
- institutionalizată și neinstitutionalizată;
- directă și indirectă;
- explicită și implicită;
- pozitivă și negativă (prin ceea ce nu trebuie urmat);
- profilactică și terapeutică (sau proiectivă si corectivă).
UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI
(dupa Prof. univ.dr. Tiberiu Popescu, Permanența educației
permanente în Revista de pedagogie nr.3/1993). 
             Iată un poem ,în legatură cu tema noastra,
din folclorul norvegian:
Învață de la apa să ai statornic drum.
Învață de la flăcări că toate-s numai scrum.

Învață de la umbră să treci și să veghezi.


De la stancă-nvață cum neclintit să sezi.

Învață de la soare cum trebuie s-apui.


Învață de la vântul ce-adie pe poteci
Cum trebuie prin lume de liniștit să treci.

Învață de la toate, că toate-ți sunt surori,


Cum treci frumos prin viață, cum e frumos să mori.

Învață de la vierme că nimeni nu-i uitat.


Învață de la nufăr să fii mereu curat.

Învață de la flăcări ce-avem de ars in noi.


Învață de la ape să nu dai inapoi.

Învață de la umbă să fii smerit ca ea.


Învață de la stâncă să-nduri furtuna grea.

Învață de la soare ca vremea să-ți cunoști.


Învață de la stele ca-n cer sunt multe oști.

Învață de la greier, când singur ești, să cânți.


Învață de la luna să nu te înspăimânți.
UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI
Invata de la vulturi cand umerii ti-s grei
Si du-te la furnica si vezi povara ei.

Elevii trebuie învățați să citească imaginile, nu să le privească

Simțul văzului este cel mai complex sistem senzorial din corpul uman, dar și cel mai
puțin dezvoltat la naștere. Deși au structurile anatomice necesare vederii, bebelușii au nevoie de
expunerea la stimuli vizuali pentru a învăța și a dezvolta proprietățile necesare pentru calibrarea
completă a sistemului vizual.

În copilăria timpurie, sensibilitatea la stimuli vizuali este foarte bine dezvoltată. Acest
lucru se datorează faptului că alte tipuri de inteligență, cum ar fi cea verbală, nu este încă
utilizată pe deplin. Înainte de a vorbi, un bebeluș observă și atinge lumea. Pe baza acestor
experiențe senzoriale, se formează imagini, apoi, ajutați de adulții din jur, apar cuvintele care
definesc aceste imagini.Prin conversație și lecturare, bagajul verbal se încarcă , exprimarea este
mai clară, frustrările se diminuează, adaptarea la viața de zi cu zi este mai ușoară. În mod
paradoxal, achiziția a cât mai multor cuvinte definesc tot mai clar imaginile, insă expunerea
copilului la imagini derulate rapid pe tablet/ telefon/ tv, în mod constant, scad performanțele
achiziționării limbajului.
Pentru elevi, dar mai ales pentru școlarii mici, imaginile sunt un antren educativ datorită
mesajelor sublimale, capacitatea acestora de a le înțelege este limitată.
Simpla prezentare a imaginilor face ca perceperea lor să fie una sumară, nediferențiată. Pentru a
se asigura că elevii vor pătrunde mai adânc în acest proces în mod independent, cadrul didactic
trebui să exemplifice, să demonstrze mai întâi …atitudinea de a vedea imaginile, nu doar de a le
privi, hrănind instincul copilului prin întrebări.
Cadrul didactic trebuie să pună elevul în situația de a verbaliza ceea ce vede, de a traduce ceea ce
simte când vede. Acest lucru va dezvolta limbajul, va îmbogăți vocabularul elevului, vorbirea
fluentă și coerentă și corectă. Creativitatea îi este stimulată, exprimarea opiniei încurajată și
spiritualitaea hrănită.
UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI

Calculatorul, mijloc de învățământ?

În contextul societăţii moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume tinde să se

transforme într-o societate informatională, apare nevoia ca, înca de la cele mai fragede vârste,

copiii sa fie pregatiţi pentru un contact benefic cu lumea în care trăiesc, prin intermediul

calculatorului.

Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie.

Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capată deci un ritm

din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide,complete şi

corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie facută ferm, oportun şi

competent. Aceasta duce inevitabil, la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la

necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atât în viaţa

de zi cu zi cât şi în procesul instructiv-educativ.

Prin destinaţia şi funcţiile pe care le poate realiza, calculatorul constituie un mijloc distinct de

învăţământ.

Apariţia calculatorului în lumea educaţei a impus o nouă viziune pedagogică, cea exprimată cu

ajutorul sintagmei “informatizarea învăţământului”.

Această sintagmă include două laturi fundamentale:

1.) Introducerea învăţământului de informatică în şcoală


UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI
Este vorba de pregătirea şi instruirea elevilor în vederea utilizării calculatorului. Într-o societate

informatizată calculatorul va fi utilizat pe scară tot mai largă, profesiunile viitorului vor face apel

tot mai frecvent la această creaţie a ştiinţei şi tehnicile de manipulare şi utilizare a calculatorului

devine o practică curentă.

2.)A doua latură, care ne interesează aici, se referă la utilizarea calculatorului, ca mijloc de

învăţământ, în procesul didactic, în actul de predare-învăţare. În acest sens, calculatorul capătă o

destinaţie pedagogică, introducerea lui afectează, deopotrivă, activitatea de predare a

profesorului şi activitaea de învăţare a elevilor. Problematica pedagogică legată de această latură

este cuprinsă în formele de felul acesta: instrucţia asistată de calculator sau învăţarea asistată de

calculator . Cele două aspecte, instrucţia şi învăţarea, sunt de fapt correlative, prima îl vizează cu

precădere pe profesor, cea de a doua, pe elev.

Într-o exprimare condesată am putea spune că instruirea asistată de calculator este acea

modalitate în cadrul căreia interacţiunea dintre activitatea de predare şi cea de învăţare, dintre

profesor şi elevi, este mijlocită de prezenţa calculatorului, considerat ca auxiliar tehnic, destinat

să amplifice şi să optimizeze funcţiile predării, să funcţioneze receptarea şi preluarea

informaţiilor didactice de către elevi.

Deci, introducerea în şcoala a internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări

importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul

demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării

cu profesorul.

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizeaza urmatoarele obiective :

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi


UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI
3. Studiul individual

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea

calculatorului, de stilul profesorului, de numarul de elevi, de interesul, cunoştintele şi abilităţile

acestora, de atmosfera din clasa şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integreaza softul în

lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de

lucru elaborate.

BENEFICIILE FOLOSIRII CALCULATORULUI

Deoarece stim ca majoritatea copiilor petrec mult timp în fata calculatorului, haideti să vedem

partea bună a paharului și anume beneficiile folosirii lui:


UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI
1. Calculatorul este un mijloc mai eficient decat table sau foaia de hartie de

inregistrare a unor expresoii prin linii, forme, culori. Astfel, capacitatea de stocaj este nelimitata,

capacitatea de modificare este infinita, de aditionare, posibilitatea de a opta pentru instrumente

diferite de lucru ( dictionare, enciclopedii, pagini web personalizate, baze de date etc.);

2. Calculatorul asigura invatarea prin joc. Deoarece copiii invata cel mai usor

atunci cand se joaca si ,deoarece copiilor le place sa se joace pe computer, invatarea pe calculator

poate fi solutia ideala. Astfel, prin jocuri logice/ matematice/ “de programare”, prin animatii

explicative sau experimente interactive copiii inteleg notiunile din programa scolara in timp ce se

bucura de atractiile mediului online;

3. Întrucat acesta ofera suport vizual si auditiv si face posibila interactivitatea,

noțiunile noi sunt inteles e mai usor de catre copil. Astfel, copilul nu mai este nevoit doar sa

asculte informatiile pe care i le ofera cineva, ci le descopera el insusi si are posibilitatea de a

vedea “ce se intampla daca...”;

4. Ajuta la consolidarea informatiilor. Informatia teoretica nu este suficienta

pentru invatare, iar copilul are nevoie de situatii in care sa aplice cunostintele pe care le-a

invatat. De aceea, cele mai multe jocuri educationale contin o serie larga de exercitii prin

care copilul isi fixeaza cunostintele;

5. Posibilitatea testarii nivelului de cunostinte la care a ajuns copilul.

Rezultatele la test sunt furnizate in cateva secunde, de obicei insotite de recomandari privind

felul in care copilul isi poate imbunatati performanta. ;

6. Poate compensa cu succes dotarea insuficienta a laboratoarelor din scoli si


UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI
poate usur a intelegerea proceselor sau fenomenelor care nu sunt evidente. In plus, copilul

poate reface oricand si de oricate ori doreste experimentele de laborator, poate vizualiza

animatiile multimedia si poate simula diferitele fenomene naturale;

7. Poate compensa cu succes dotarea insuficienta a laboratoarelor din scoli si

poate usur a intelegerea proceselor sau fenomenelor care nu sunt evidente. In plus, copilul

poate reface oricand si de oricate ori doreste experimentele de laborator, poate vizualiza

animatiile multimedia si poate simula diferitele fenomene naturale;

8. Poate compensa cu succes dotarea insuficienta a laboratoarelor din scoli si

poate usur a intelegerea proceselor sau fenomenelor care nu sunt evidente. In plus, copilul

poate reface oricand si de oricate ori doreste experimentele de laborator, poate vizualiza

animatiile multimedia si poate simula diferitele fenomene naturale;

9. Faciliteaza rezolvarea de probleme. Prin intermediul testelor cu feedback,

care atunci cand copilul greseste, ii ofera indicii de rezolvare (atat indicii teoretice, cat si

sub forma unor probleme asemanatoare);

Evaluarea devine mai obiectivă eliberând elevul de emoțiile examinării

Atât teoria cât și practica educațională au demonstrat faptul că evaluarea în totalitate obiectivă
UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI
este foarte greu de realizat, dacă nu chiar imposibil, din cauza factorilor perturbatori și erorilor
care intervin în notare.
Examenele tradiționale, scrise sau orale, sunt încărcateatât cu emoțiile resimțite de elevi și cu
presiunea cadrului didactic.
Actul de evaluare vine la pachet și cu personalitatea cadrului didactic, o dată ca realizator al
programului de instruire, apoi ca examinator și prin trăsăturile sale de personalitate.
Ca realizator al programului de instruire, profesorul își pune amprenta asupra tuturor operațiilor
evaluării.
Personalitatea acestuia se răsfrânge asupra actului evaluativ prin instrumentele de evaluare
elaborate, în modul în care acțiunile evaluative sunt integrate în procesul de instruire și în
desfășurarea examinării.
Este dependentă de formarea sa profesională, de capacitatea de a extrage esențialul și de a
înțelege subiecții examinați.
Examinarea prin intermediul calculatorului reduce interacțiunea dintre profesor și elev, atât
rezultatele și progresul cât și notarea va fi mai obiectivă. Prin acest tip de evaluare elevul știe că
va fi apreciat corect, precis, fără ca personalitatea și atitudinile profesorului să întervină în actul
evaluativ și conștientizează, în același timp, că va trebui să trateze cu o mai mare responsabilitate
actul învățării deoarece nota nu mai poate fi pusă pe seama unor preferințe sau antipatii ale
profesorilor pentru anumiți elevi.
Realizarea unei evaluări obiective ar putea fi îndeplinită prin intermediul calculatorului, în
funcție de specificul disciplinelor. De exemplu, la științele exacte, evaluarea obiectivă poate fi
îndeplinită deoarece sarcinile profesorului pot fi preluate în totalitate. Nu se poate spune același
lucru la evaluarea în cazul științelor socio-umane deoarece calculatorul nu poate măsura
creativitatea sau originalitatea unui răspuns.
Avantaje :
Posibilitatea revenirii asupra lucrării și de a corecta eventualele greșeli.
Posibilitatea evaluării de la distanță.
Se reduce subiectivitatea în notare.
Feedback rapid.
Emoțiile examinării sunt diminuate.

Dezavantaje:
Cei care nu sunt obișnuiți cu lucrul pe calculator se vor mobiliza mai greu.
UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI
Imposibilitatea notării lucrărilor bazate pe creativitate, în lipsa factorului uman.

Beneficiile pe care le oferă folosirea calculatorului elevilor din școala


în care activezi.

Audiția unor texte pentru a-i învăța expresivitatea limbii


.
De multe ori audiția unor texte ajută copii să-ți însușească mult mai bine expresivitatea unei

limbi, mai ales în cazul limbilor străine. Este utilizată și pentru recitarea poeziilor, unde

expresivitatea rămâne aceeași, ori de câte ori s-ar repeta.

Ajutor în predarea materiei prin softurile educaționale folosite.

Calculatorul este un real ajutor datorită softurilor care întregesc activitatea la clasă. 

Antrenează simțul vizual și cel auditiv în egală măsură. În cazul audițiilor unor texte care sunt
însoțite de imagini, elevii vor percepe mai bine imaginea prezentată și vor întelege mai bine
textul.

NECESITATEA EXISTENȚEI CAPACITĂȚII DE CUNOȘTERE A ELEVILOR ȘI A


PARTICULARITĂȚILOR LOR DE VÂRSTĂ ȘI INDIVIDUALE PENTRU
PROIECTATEA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

În proiectarea didactică cadrul didactic trebuie să cunoască și să țină cont de


particularitățile psihofizice ale fiecărui elev astfel încât procesul instructiv educativ să se
desfășoare în concordanță cu particularitățile de vârstă și capacitățile de învățare proprii ale
acestora.
Cadrului didactic îi revine sarcina de a organiza și structura conținutul ce urmează a fi
prezentat elevilor astfel încât acesta să răspundă nevoilor educaționale și intereselor acestora.
UNIVERSITATEA PORTOFOLIU
BUCUREȘTI INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FILIALA FOCȘANI
Conținutul se va structura logic și se va particulariza ținându-se cont de nivelul general de
pregătire al elevilor, rezultatele și experiența cognitivă a  acestora, nivelul de cunoștințe,
abilitățile intelectuale și practice, capacitățile și competențele de care dispun elevii, precum și
interesul și motivația lor pentru învățare.
Toate acestea sunt necesare deoarece deși clasa de elevi, ca grup constituit mai ales pe
criteriul
vârstei care prezintă un anumit grad de omogenitate, nu toți răspund la fel în situația de învățare
la care sunt supuși. Astfel, nu trebuie să se piardă din vedere acele particularități individuale ce-i
deosebesc pe elevi unii de alții.
Printre acestea se numără nivelul de dezvoltare intelectuală, pregătirea anterioară a elevilor
( în funcție de frecventarea sau nu a grădiniței,  de școlarizarea târzie sau repetarea clasei)
motivația lor de a învăța, aptitudinile, capacitatea de efort și chiar starea de sănătate a acestora.
Deși este dificilă, respectarea particularităților individuale ale elevilor nu este imposibilă. Se
poate realiza prin acțiuni de diferențiere a modalităților de lucru, prin alternarea activităților
frontale cu cele individuale și pe grupe, activități independente cu sarcini diferențiate,
individualizare la nivelul unor secvențe ale lecțiilor.