Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Clasa: I
Propunător:
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Subiectul lecției: Sunetul și litera f, F de mână
Forma de realizare: activitate integrată
Domenii integrate: Dezvoltare personală
Matematică și explorarea mediului
Tipul lecției: predare de noi cunoștințe
Timp: 2 ore
Competențe specifice:
Comunicare în limba română:
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate;
2.1 Formularea unor enuțuri proprii în diverse situații de comunicare;
3.1 Citirea unor cuvinte și propziții scurte scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1 Scrierea literelor de mână;
Dezvoltare personală:
2.1 Asocierea emoțiilorde bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
Matematică și explorarea mediului:
1.1 Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100;
1.2 Ordonarea numerelor în concentrul 100.

Obiective operaționale:
O1 Să citească corect, coerent și expresiv anumite cuvinte și propoziții;
O2 Să despartă în silabe cuvintele date;
O3 Să identifice perechi de cuvinte cu înțeles opus;
O4 Să ordoneze cuvinte pentru a obține o propoziție corectă din puncr de vedere lexical;
O5 Să identice locul literei f, F mare de tipar în cuvinte și propoziție;
O6 Să scrie litera f, F de mână prin unirea corectă a elementelor grafice din care sunt compuse;
O7 Să scrie caligrafic litera f, F de mână respectând rândurile, liniile și spațiile dintre litere;

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, exercițiul, metoda fonetică analitico-sintetică, joc didactic;
Mijloace de învățare: Calendarul naturii, jetoane, ghicitori, fișe de lucru, planșă litere de tipar și de mână.
Forme de organizare: frontal, individual.
Evaluare: observarea sistemică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluare orală, evaluare scrisă.

Bibliografie:
M.E.N. – „Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română – clasa pregătitoare, clasa I și clasa a-II-a„ , București 2013
Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici„ , 2013.
Desfășurarea activității

Etapele lecției Conținutul informațional al lecției Strategii didactice Evaluare


Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățare organizare
1.Moment Se creează condițiile optime pentru buna desfășurare a Observare
organizatoric activității propuse. Pregătirea materialelor didactice. Conversația Calendarul Frontal sistematică
Întâlnirea de dimineață, salutul. naturii Aprecieri
Se face prezența, elevul de serviciu va completa Jetoane verbale
Calendarul naturii (ziua, data, luna, anul, anotimpul)

2.Verificarea Se verifică tema elevilor cantitativ și calitativ, timp în Explicația Fișă de lucru Individual Evaluare
temei care elevii vor avea de rezolvat o fișă de lucru. orală
3.Captarea Se prezintă elevilor ghicitori, a căror răspunsuri vor fi Conversația Ghicitori
atenției nume de flori. Vom purta o discuție despre anotimpul
primăvara și flori. Se desprinde din vorbire propoziția: Frontal
Primăvara sunt multe flori. Explicația Evaluare
Se reprezintă grafic propoziția. Se realizează analiza orală
fonetico-analitico-sintetică a propoziției. Metoda Aprecieri
Se analizează: numărul cuvintelor din propoziție; fonetico- verbale
identificarea cuvintelor care conțin sunetul f; despărțirea analitico-
cuvintelor în silabe; localizarea sunetului în silabe. sintetică
Se cere elevilor să spună și alte cuvinte care încep, conțin
și se termină cu f.
4.Anunțarea Se anunță elevilor tema lecției și modul de desfășurare al
temei și a orei. Planșa cu Observarea
obiectivelor Se prezintă elevilor planșa cu litera f, de tipar și de mână, Conversația litere de tipar Frontal sistematică
planșa va fi expusă la tablă pentru o mai bună vizualizare. și de mână
La ora de Scriere vom scrie litera de mână, vom citi și
vom scrie silabe, cuvinte, propoziții.
5.Dirijarea Prezentarea literei f de mână
învățării Se analizează elementele grafice din care este alcătuită
litera. Explicația
Se intuiește litera și se identifică elementele componente: Observare
buclă mare suprarând, linie verticală subrând și o linie Observația Frontal sistematică
ușor îndoită.
Se scrie pe tablă litera mai întâi elementele componente și
apoi litera întreagă. Exercițiul
Elevii scriu în aer , pe bancă cu degetul apoi titlul în
caiete.
Se fac exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii:
„Bate palmele ușor,/Bate palmele de zor!/Unu, doi,
trei,/Unu, doi, trei/Eu strâng pumnii și-i desfac/Degetelor Poezie
fac pe plac/ Unu, doi, unu doi/ Toți suntem acum vioi!„
Se reamintește elevilor despre poziția corectă în timpul
scrierii. Se reactualizează cunoștințele despre încadrarea
corectă în pagină: data, spațiul dintre litere.
Elevii vor scrie în caietul de clasă 2-3 rânduri cu litera
nouă. Elevii care au scris corect continuă, ceilalți mai Individual
exersează, sunt ajutați, li se explică..
6.Obținerea Elevii vor primi o fișă de lucru , în care vor avea de scris
performanței două rânduri cu litera nou învățată, vor transcrie o Conversația Fișă de lucru
propoziție în care litera f apare în diferite ipostaze și Individual Aprecieri
realizarea jocului didactic: Piramida cuvintelor în care vor Explicația verbale
trebui să completeze cu cuvinte care conțin litera nou
învățată și care au o silabă, două silabe, trei silabe, patru
silabe.
7.Fixarea Se va realiza o mică dictare pe caietul de clasă. Individual Dictare
cunoștințelor Care a fost litera nouă învățată? Conversația
Care sunt elementele grafice care alcătuiesc litera f? Frontal
8.Încheierea și Se fac precizări asupra modului în care elevii au participat Conversația Frontal Aprecieri
evaluarea la oră. Se stabilește tema pentru acasă Explicația verbale
activității

Ora 2
Strategii didactice
Metode și Mijloace de Forme de
Etapele lecției Conținutul informațional al lecției Evaluare
preocedee învățare organizare
1.Moment Se creează condițiile optime pentru buna
organizatoric desfășurare a activității propuse. Pregătirea Frontal
materialelor didactice.

2.Verificarea și Se vor cere elevilor să dea exemple de cuvinte Conversația


reactualizarea care conțin litera f, cuvinte care se termină cu
cunoștințelor litera f. Frontal
Joc didactic Eu spun una, tu spui multe. Joc didactic
3.Captarea atenției Pe tablă vor fi scrise diferite numere pare și Observare
impare, fiecărui număr îi corespunde o literă. sistematică
Elevii trebuie să aranjeze în ordine descrescătoare Frontal
numerele pare, ei vor descoperii un nume de băiat Conversația
(„fănică„); numerele impare trebuie să le aranjeze
în ordine crescătoare, ei vor descoperii un nume
de fată („florina„). Ei vor trebui să identifice
greșeala de scriere. Evaluare
Ce reprezintă aceste cuvinte? orală
Sunt scrise corect?
Când folosim literele mari în scriere? Metoda
Se realizează analiza fonetico-analitico-sintetică a fonetico-
celor două nume și cu ajutorul lor vom alcătui analitico-
propoziții. sintetică
4.Anunțarea temei și Se anunță elevilor tema lecției și modul de
a obiectivelor desfășurare al orei. Planșa cu litere Observarea
Se prezintă elevilor planșa cu litera F, de tipar și Conversația de tipar și de Frontal sistematică
de mână, planșa va fi expusă la tablă pentru o mai mână
bună vizualizare.
La ora de Scriere vom scrie litera de mână, vom
citi și vom scrie silabe, cuvinte, propoziții.
5.Dirijarea învățării Prezentarea literei F de mână
Se analizează elementele grafice din care este Prezentare
alcătuită litera. Explicația
Se intuiește litera și se identifică elementele Frontal Observarea
componente: un bastonaș pe două spații cu Observația sistematică
întorsătura în partea stângă jos, o linie ondulată
sus și o liniuță ondulată la mijlocul literei.
Se scrie pe tablă litera mai întâi elementele
componente și apoi litera întreagă.
Elevii scriu în aer , pe bancă cu degetul apoi titlul
în caiete.
Se fac exerciții de încălzire a mușchilor mici ai Exercițiul
mâinii:
„Bate palmele ușor,/Bate palmele de zor!/Unu,
doi, trei,/Unu, doi, trei/Eu strâng pumnii și-i
desfac/Degetelor fac pe plac/ Unu, doi, unu doi/ Poezie
Toți suntem acum vioi!„
Se reamintește elevilor despre poziția corectă în
timpul scrierii. Se reactualizează cunoștințele Frontal
despre încadrarea corectă în pagină: data, spațiul
dintre litere.
Elevii vor scrie în caietul de clasă 2-3 rânduri cu
litera nouă. Elevii care au scris corect continuă,
ceilalți mai exersează, sunt ajutați, li se explică..
6.Obținerea Se propune elevilor să scrie și să despartă în Exercițiul Individual Observare
performanței silabe cuvintele: Florentin, Felicia, Finlanda. sistematică
Să transcrie propoziția Florina face fotografii.
Să unească perechile de cuvinte cu înțeles opus
frumos fricos
trist urât
neînfricat fericit
7.Încheiere și Se fac precizări asupra modului în care elevii au Conversația Frontal Aprecieri
evaluarea activității participat la oră. Se stabilește tema pentru acasă. Explicația verbale

S-ar putea să vă placă și