Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data: 22. 01. 2021 Data: 22. 01. 2021


Liceul Teoretic C-tin Angelescu-Ianca Liceul Teoretic C-tin Angelescu-Ianca
Clasa: I Clasa: a III-a
Prof. înv. primar : Basaiac Luminița Elena Prof. înv. primar: Basaiac Luminița Elena
Aria curriculară: Arte şi Tehnologii Aria curriculară: Educaţie fizică, sport şi sănătate + Arte
Disciplina: Muzică şi mişcare Disciplina: Muzică şi mişcare
Subiectul lecţiei: Omul de zăpadă Subiectul lecţiei: Omul de zăpadă
Tipul lecţiei: predare-consolidare a cunoştinţelor Tipul lecţiei: predare-consolidare a cunoştinţelor

Competențe specifice: Competențe specifice:


1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO 1–DO2, 2.1 Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor
alcătuite din formule ritmico-melodice simple şi repetate; elemente de mişcare şi a acompaniamentului instrumental;
2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi
de ritm;
Competențe integrate: Competențe integrate:
CLR LLR
2.3 Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de 1.4 Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte
comunicare familiare
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, AVAP
fenomene, evenimente familiare 2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcţie de proprietăţi
AVAP ale acestora şi de tehnici de lucru adecvate;
2.3. Realizarea de obiecte /constucții/obiecte/folosind materiale uşor de
prelucrat şi tehnici accesibile;

Obiective operaţionale: Obiective operaţionale:


 să răspundă corect întrebărilor referitoare la anotimpul iarna;  să răspundă corect întrebărilor referitoare la anotimpul iarna;
 să execute corect exerciţiile de încălzire şi omogenizare a vocii  să execute corect exerciţiile de încălzire şi omogenizare a vocii

1
păstrând ritmul, durata, înălţimea sunetelor; păstrând ritmul, durata, înălţimea sunetelor;
 să-și însușească corect elemente de tehnică vocală (respirație, emisie,  să-și însușească corect elemente de tehnică vocală (respirație, emisie,
dicție); dicție);
 să interpreteze cântecul, jocul muzical, individual, dialogat sau în  să interpreteze cântecul, jocul muzical, individual, dialogat sau în
grup, acompaniaţi sau nu de CD; grup, acompaniaţi sau nu de CD;
 să coloreze fișele primite;  să coloreze fișele primite;
 să adopte o poziţie corectă în timpul cântecului;  să adopte o poziţie corectă în timpul cântecului;
 să participe cu plăcere și interes la activitate, trăind din plin emoțiile  să participe cu plăcere și interes la activitate, trăind din plin emoțiile
sugerate de textul studiat; sugerate de textul studiat;

Strategii didactice: Strategii didactice:


 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,  Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
interpretarea individual și în grup a cântecului; interpretarea individual și în grup a cântecului;
 Mijloace de învăţământ: rebus, planşe didactice în format electronic,  Mijloace de învăţământ: rebus, planşe didactice în format electronic,
laptop. laptop.
 Forme de organizare: frontală, individuală.  Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi
 Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului  Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului
elevilor, aprecieri verbale și individuale. elevilor, aprecieri verbale și individuale.
Bibliografie Bibliografie
 Programa şcolară pentru clasa I, nr. 3418 /19.03.2013  Programa şcolară pentru clasa a III-a , nr. 5003 /02.12.2014
 Motora-Ionescu, Ana, „Îndrumător pentru predarea muzicii la  Motora-Ionescu, Ana, „Îndrumător pentru predarea muzicii la
clasele I-IV”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1978 clasele I-IV”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1978

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
ACIVITATE COMUNĂ

Etapele instruirii și Conținutul informativ al lecției Strategii didactice


dozarea
Activitatea profesorului Activitatea Metode Mijloace de Forme de Forme de
elevilor învățământ organizare evaluare
1. Moment Se asigură condiţiile optime Exercițiul
organizatoric desfăşurării lecţiei. organizatoric Frontal

2. Captarea Se realizează printr-un rebus ce are Elevii rezolvă


atenției rezolvare pe coloana A-B: cuvântul rebusul. Conversația Fișe cu rebus Frontal
IARNA. (Anexa 1 clasa I) În perechi
(Anexa 2 clasa a III-a)
Se poartă discuţii despre anotimpul
iarna.
3. Reactualizarea Cer elevilor să repete cântecul „Iarna Elevii repetă Explicația Frontal Observarea
cunosțințelor veselă” însoţit de mişcările sugerate cântecul învățat sistematică a
de versuri. (Anexa 3) anterior. elevilor
4. Anunțarea temei Le comunic elevilor că azi la ora de Explicația Frontal
și a obiectivelor Muzică și Mișcare, vom învăța un nou
cântec și anume: Omul de zăpadă. Exercițiul

5. Dirijarea Mai întâi se vor face exerciții de Conversația


învățării încălzire și omogenizare a vocilor: Elevii vor executa
- suflăm fulgii din palmă; exercițiile de
- umflăm un balon; încălzire și de
- imităm trompeta: ta, ta, ta… omogenizare a
- imităm mașina: ti,ti,ti… vocilor.

3
- imităm trenul: u,u,u…
Exerciţii de dicţie:
„Rici, rici, măi arici, scoate ţepele de-
aici”,
„Buş-buş,cărăbuş ieşi afară din
culcuş.”
Elevii vor viziona un material ppt. cu
textul și melodia cântecului „Omul de
zăpadă”, urmând ca apoi să-l Demonstrația Laptop
interpreteze și ei, asociind corect
mișcările cu versurile. (Anexa 4)

6. Obținerea Se va face un concurs de interpretare Copiii vor recita Conversația și Frontal Aprecieri
performanței între echipe. cântecul învățat. explicația verbale

7. Activități în Elevii vor primi fișe și vor colora. Copii vor colora Fișe de lucru
completare (Anexa 5) fișele primite.

8. Încheierea Se vor face aprecieri generale și Elevii vor asculta Frontal Aprecieri
activității individuale asupra participării elevilor aprecierile făcute. generale și de
la lecție, precum și asupra grup
comportamentului lor pe parcursul
orei.

4
Anexa 1

5
Anexa 2

Un anotimp … friguros!
12

4           1. Ultima lună a anului


11 A   2. Apă … tare, lunecoasă !
3. Pârtie de …
1                    
4.  « Fluturi » care cad iarna !
2             5                 5. Prima lună a anului
6. Frig … foarte mare !
  6        
7. Copiii se dau cu ea pe derdeluş.
  7             8. Nea, omăt sau …
  8               9. Vânt puternic care spulberă zăpada.
10.Alunecă pe gheaţă
  B 9             11.Locul unde se dau copiii cu săniile
  10             12.Ultima lună a iernii
3        

Anexa 3

6
Iarna vesela Clopoteii vor suna

  Si pe noi ne-or bucura.

Iarna a sosit in zori

Iarna a sosit in zori Refren:

La fereastra ne-a pus flori. Cat de veseli suntem noi,

A sosit cu gerul ei, Că ne-aduce bulgări moi

Cu zapada si polei. Cu zapada ne jucam

Si cu bulgari aruncam.

Refren:

Cat de veseli suntem noi, Iarna, iarna esti frumoasa

Că ne-aduce bulgări moi Cand nu esti prea friguroasa,

Cu zapada ne jucam Ca ne-aduci nameti de nea

Si cu bulgari aruncam. Si plimbari cu sania.

Saniuta va pleca, Refren:

Si pe partii va zbura. Cat de veseli suntem noi,

7
Că ne-aduce bulgări moi

Cu zapada ne jucam

Si cu bulgari aruncam.

Anexa 4
Refren:
Omul de zăpadă
Cat de veseli suntem noi, 1. Ce-i atâta gălăgie
Colo-n margine de sat
Că ne-aduce bulgări moi
Chiuind de bucurie,
Cu zapada ne jucam Mulți copii s-au adunat.

Ref: Ia te uită, toți grămadă


Si cu bulgari aruncam.
Nalță omul de zăpadă. bis

2. Din cărbuni
I-au pus doi ochi, o tichie cenușie
Ține loc de pălărie
Și o țoală e cojocul.

Ref: E hazliu, bată-l norocul,

Parcă-ar fi o jucărie. Bis

8
3. Haide, hai, veniți copii
Și mai mari și princhidei
Și cu toții împreună
Să-nvârtim o horă mare.

Ref: Omul nostru de zăpadă

Vesel vrea ca să ne vadă. bis

9
Anexa 5

10