Sunteți pe pagina 1din 8

Aplicatii practice

I. 1. Diagnosticul în asistenţa socială

Pag. 14
Scop:
 Formarea deprinderii de a identifica corect problema, scopul intervenţiei şi a de a stabilirii corecte a
sarcinilor.

Sarcini:
 Citiţi cu atenţie cazurile următoare şi răspundeţi la întrebări pentru fiecare caz în parte.

Cazul 1 Sunteţi asistent social într-un centru de plasament şi lucraţi pe consolidarea


relaţiei dintre o mamă adolescentă şi copilul plasat în centru.

Daţi două sarcini comportamentale mamei care să susţină scopul intervenţiei dvs.

Cazul 2 Adolescent care urmează să părăsească centrul de plasament.


Definiţi problema sau problemele care pot să apară şi indicaţi câteva obiectivele intervenţiei dvs.

I.3. Contractul în asistenţa sociala


Pag. 17
Exerciţiul 1
Reluând studiul de caz prezentat, şi utilizând cunoştinţele teoretice dobândite, răspundeţi la
următoarele întrebări. 1. Ce fel de tip de sarcini s-au trasat Nadiei prin contract?
2. Ce fel de tip de sarcini au fost stabilite pentru mama Nadiei?
3. Ce semnificaţie credeţi că are semnarea contractului de către cele două persoane asistate?
4. Ce calităţi a dovedit că posedă asistentului social care s-a ocupat de ceas? Argumentaţi.
5. Precizaţi dacă a avut loc o negociere a contractului şi care au fost efectele contractului.
6. Enumeraţi avantajele pe care contractul le-a avut pentru d-na G. şi Nadia.

II. COMUNICAREA ŞI ROLUL EMPATIEI


În continuare vor fi prezentate o serie de exerciţii prin care treptat, cursanţii/studenţii vor descoperi subtilităţile
răspunsurilor empatice.
Obiectivele exerciţiilor:
 deprinderea treptată a tehnicii răspunsurilor empatice
 învăţarea utilizării corecte a empatiei ca abilitate şi ca mod de a fi
 sesizarea diferenşei dintre empatia adecvată şi cea inadecvată

Sarcini:
 Studenţii vor citi cu atenţie ceea ce se cere la fiecare exerciţiu şi vor răspunde solicitărilor în consecinţă.
Exprimarea empatică

I. Discriminarea sentimentelor şi a conţinutului

Pag.21

1. Discriminarea pasivă
a). Discriminarea sentimentelor

Citiţi cu atenţie exerciţiile următoare şi pentru fiecare bifaţi două dintre sentimentele enumerate care vi se par
cele mai adecvate situaţiei prezentate

Exerciţiul 1 "Soţul meu şi cu mine am decis să divorţăm. Sincer, nu mă pot gândi la viitor, nici măcar la
urmările divorţului. Şi, cu adevărat, chiar că nu ştiu ce aştept. Sunt la o vârstă la care nu cred că un alt mariaj
ar mai fi posibil. Chiar că nu ştiu ce aştept."

Această persoană simte:


a). siguranţă e). curaj i). putere

b). tristeţe f). supărare j). depresie

c). descurajare g). plăcere m). furie

d). teamă h). deprimare n). resemnare

b). Discriminarea conţinutului


Reluaţi textul exerciţiilor anterioare şi bifaţi răspunsurile care vi se par cele mai adecvate conţinutului textului
prezentat şi sentimentului indicat în preambulul gamei de răspunsuri prezentate în continuare pentru fiecare
exerciţiu în parte. Optaţi pentru cel mult două răspunsuri.

Pag. 21- 22
Exerciţiul 1
Persoana este deprimată:
1. pentru că a realizat că şi-a ratat căsătoria
2. pentru că soţul ei a dezamăgit-o
3. pentru că viitorul este atât de incert
4. pentru că viaţa a fost aspră cu ea
5. pentru că nu ştie cum va controla timpul în continuare, timp pe care-l simte nefavorabil ei
6. dar poate să direcţioneze lucrurile cu puţin ajutor de la consilier
7. dar ea realizează că toţi suntem puşi la un moment dat la încercare de către viată.
2. Discriminarea activă a sentimentelor şi a conţinutului
Citiţi cu atenţie următoarele texte şi completaţi cu răspunsurile adecvate, indicând sentimentele cu care se
confruntă persoana din fiecare caz (discriminarea activă a sentimentelor) şi motivându-le pe baza textului
(discriminarea activă a conţinutului) :

Pag. 22
Exerciţiul 1
Consilier, 40 de ani, care lucrează într-un liceu, îi spune unui coleg de-al său: "Uneori
simt că trăiesc în minciună. Manifest un fals interes pentru liceeni. De fapt, ei mă
plictisesc. Aşa că, atunci când ei vin în biroul meu, nu fac prea multe ca să-i ajut. Însă.
lucrez aici de 12 ani, şi mă simt ca şi acasă. Nu ştiu cănd am devenit indiferent, sau
când a survenit schimbarea. În timp, am încercat să lucrez cu mai mult interes pentru
profesia mea, dar cu greu aş putea spune că am avut succes."

Persoana simte........................................................................................................ pentru


că....................................................................................................................................... ...
.............................................................................................................................

Pag. 22

Exerciţiul 2
Elevă, clasa a VII-a, îi spune dirigintelui dipă orele de curs: "Colegii mei nu mă plac; ei
bine, acum nu îi plac nici eu pe ei. De ce trebuie să fie atât de meschini? Râd de mine,
mă găsesc caraghioasă, găsesc amuzante hainele mele. Familia mea nu-si permite însă
să-mi cumpere altă îmbrăcăminte mai modernă. M-am săturat. Ei pot să nu mă placă,
dar aş dori să înceteze să mai râdă de mine."

Persoana simte........................................................................................................ pentru


că....................................................................................................................................... ........................................
..................................................................................................

II. Comunicarea empatică

1. Înţelegerea sentimentelor
Imaginaţi-vă că ascultaţi persoana din textul de mai jos. Încercaţi să comunicaţi cu persoana, înţelegându-i
sentimentele, folosind adjective sau fraze. Găsiţi un cuplu de adjective sau fraze pentru fiecare exerciţiu

Pag. 22-23
Exerciţiul 1
Adolescentă, 17 ani, către un consilier bărbat "Nu cred că pot să discut despre această
problemă aici. Ce s-a întâmplat între mine şi prietenul meu, şi între mine şi familia mea,
este prea personal. Dvs. sunteţi un străin pentru mine, iar eu nu discut despre lucrurile
personale cu străinii."

"Dumneavoastră vă simţiţi ..............................................................................................."


2. Înţelegerea conţinutului
Reluaţi textul anterior ( am pus textul mai jos), focalizându-vă pe comunicarea empatică, înţelegând
experienţele şi comportamentele care au dat naştere sentimentelor clienţilor dvs.

“Adolescentă, 17 ani, către un consilier bărbat "Nu cred că pot să discut despre această problemă aici. Ce s-a
întâmplat între mine şi prietenul meu, şi între mine şi familia mea, este prea personal. Dvs. sunteţi un străin
pentru mine, iar eu nu discut despre lucrurile personale cu străinii."

Pag. 23
Exerciţiul 1
"Te simţi refractară, nu vrei să vorbeşti despre problemele tale pentru
că ...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................."

3. Întelegerea empatică a mai mult de un sentiment şi a conţinutului aferent


În următoarea prezentare, vorbitorul expune mai mult decât un sentiment sau o emoţie. În răspunsul dvs.,
comunicaţi-i că înţelegeţi sentimentele vorbitorului, experienţele şi comportamentele care le-au dat naştere. Vă
rog utilizaţi formula:
"Dvs. simţiţi atât..................cât şi..................pentru că........................................."

Pag. 23
Exerciţiul 1
O mamă povestind despre fiul ei de 17 ani "El ştie că poate să obţină orice de la mine.
Dacă se opreşte brusc sau nu mai vrea să discute cumine, sau dacă e supărat o parte
din zi, eu simt că înnebunesc. El obţine tot ce vrea de la mine, iar eu ştiu că este numai
greşeala mea. Nu am încercat niciodată să-l opresc. Am nevoie de ei foarte mult."

"Dvs. simţiţi atât..................cât şi..................pentru că........................................."

III. Distincţia între nivelul primar şi cel adecvat de empatie

Incercaţi să vă imaginaţi că vorbiţi direct cu clienţii şi încercaţi să le răspundeţi empatic ajutându-i să aibă o
viziune cât mai largă asupra problemelor sale, să vadă implicaţiile şi concluziile logice asupra a ceea ce spune
sau este. Optaţi pentru una din cele două variante de răspuns oferite de consilier (asistent social) pentru fiecare
caz în parte şi argumentaţi alegerea făcută.

Pag. 23-24
Exercitiul 1.
Un bărbat, tată de familie, de 48 de ani Contextul:
Acest bărbat îşi explorează relaţiile sărace pe care le are cu familia sa (soţia si copiii). In
general el se simte victimizat, simte ca familia nu-l tratează cum ar trebui (corect). Nu a
încercat şi nu este pregătit să îşi exploreze /analizeze propriul comportament.

Clientul ii spune asistentului social (consilierului):


“Primesc multe încurajări la petreceri pentru că sunt spiritual. Aproape toata lumea râde
cu suflet de glumele pe care le spun. Eu cred ca oamenilor le face plăcere să mă
privească şi eu îi fac să se simtă bine. Dar atunci când ajung acasă se întâmplă exact pe
dos. Când încerc să fiu spiritual soţia şi copiii nu râd. Ei tot timpul înţeleg greşit totul şi
sunt nervoşi şi supăraţi. Acum vreau să mă văd pe mine in relaţia mea cu cei de acasă.

Răspunsul asistentului social


a). ”Ceea ce tu consideri ca fiind o bună distracţie nu se potriveşte şi acasă. Eşecul tău
poate te irită.
b). “Tu eşti iritat atunci când familia ta îţi răspunde atât de diferit. Se pare că ei nu vor să
te vadă ca pe cineva care să-i distreze acasă. Mă întreb dacă ei nu suferă cumva pentru
felul cum te porţi acasă şi dacă nu cumva ei preferă să te aibă pur şi simplu aşa cum eşti
tu?

Pag 24

Exerciţiul 2
Bărbat de 54 de ani Context :
Acest om are o varietate de probleme. Tendinţa lui este să îşi găsească frecvent
defectele.

Clientul către asistentul social:


“Ca să mă simt prost este suficient numai să revăd ce mi s-a întamplat în viaţa până acum. Anul trecut am avut
probleme cu alcoolul, de-a lungul anilor mi-am distrus familia, sunt despărţit de soţia mea, slujba mea nu este
cautată acum pe piaţa muncii. Nu ştiu ce abilităţi să îmi pun în evidenţă. Nu pot decât să mă uit numai la partea
negativă a vieţii mele, deoarece aceasta este cea mai semnificativă."
Răspunsul asistentului social:

a).”Când priveşti totul în general poate fi prea mult pentru tine."

b. “Lucrurile neplăcute în viaţa ta par să stea pe tine ca o stâncă. S-ar putea să îţi pară inutil să îţi contabilizezi
resursele şi posibilităţile."

III. BARIERE ÎN COMUNICARE


Aplicaţii practice
Scop:
 Sesizarea unor bariere în comunicare
 Conştientizarea modalui în care barierele în comunicare pot influenţa derularea interviului

Sarcini:
 Citiţi cu atenţie situaţiile prezentate mai jos
 Identificaţi dacă există bariere în comunicare
 Argumentaţi opiniile dvs. pentru fiecare situaţie în parte.

Pag. 25

Exerciţiul 1 Asistentul social al unui liceu, aşezat la birou aşteaptă ca clientul, un tânăr de 17 ani să i se adreseze.
Liceanul tace. Asistentul social priveşte pe geam, remarcă timpul frumos cu voce tare, apoi priveşte insistent
tânărul ca şi cum ar încerca să-l încurajeze să spună ceva. După 5 minute de tăcere, tânărul se ridică şi se
îndreaptă spre uşă. Asistentul social se ridică de la birou şi îl opreşte, rugându-l să se aşeze. Tânărul ezită, apoi
îşi reia locul şi aşteaptă întrebările asistentului social.
Pag. 26

Exerciţiul 2 Asistentul social, o proaspătă absolventă, repartizată la un centru de zi pentru


vârstnici, discută cu un bătrân, 65 ani.
A.S. – Spuneţi-mi mai multe despre dvs. De ce aţi venit la centru? De când frecventaţi
centrul?
Client – De două săptămâni.
A.S. – De ce aţi venit la centru?
Client – Am auzit de el şi am fost curios ce se întâmplă aici.
A.S. – Aţi auzit lucruri bune?
Client - …..
A.S. – Adică ce aţi auzit?
Client – Dar de ce ma întrebaţi?

V. FINALIZAREA PROCESULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ


Pag. 32-33

Aplicaţii practice
Scop:
- familiarizarea studentului cu diferitele modalităţi de finalizare a procesului de asistenţă socială
- studenta va observa importanţa relevării obstacolelor survenite pe parcursul procesului de asistenţă în
momentul finalizării intervenţiei

Sarcini ale studentului


- Citiţi cu atenţie următoarele exerciţii

Exerciţiul 1

În timpul evaluării finale, d-na S., o mamă tânără şi necăsătorită, îi spune asistentului social că
simte că "a crescut", că se simte mai puţin "copil" şi mult mai responsabilă. Raportându-se la fiul
său, ea şi-a pus foarte multe întrebări asupra modului în care îşi va creşte copilul şi asupra
nevoilor lui. Pe de altă parte, ea a putut să-şi reia legătura cu familia proprie, care a respins-o şi
nu au mai acceptat-o din momentul în care au aflat că este însărcinată. Reconcilierea cu părinţii
s-a articulat în jurul copilului nou născut; ea nu a reuşit să găsească la părinţii săi suportul şi
confortul pe care ea le-a aşteptat de la aceşţia pentru ea însăşi.

- Răspundeţi la următoarele întrebări:


1. Ce fază a procesului de asistenţă socială este prezentată în acest text?
2. Care sunt schimbările intervenite în situaţia clientei?
3. Ce tip de aspecte sunt evaluate?
Pag. 33

Exerciţiul 2 D-l şi d-na B. după ce au făcut evaluarea împreună cu asistentul social, printre numeroasele
schimbării pozitive în situaţia lor, au abordat problema organizării bugetului lor familial. Asupra acestui punct,
ei au lucrat, la cererea lor cu un consilier în economie falilială. Înainte de a începe efectiv să înveţe, la nivel
tehnic, diferite mijloace pentru a stăpâni planificarea cheltuielilor şi veniturilor lor, ei nu au putut de loc să se
organizeze faptic: datoriile continuă, cheltuielile neprogramate de asemenea, finalulrile de lună dificile, etc.
Plecând de la constatarea acestui eşec, d-l şi d-na B. se gândesc că în ciuda a tot ceea ce au învăţaţ, diferite
fapte sunt dificil de pus în aplicare: veniturile casei (totalizând o sumă foarte confortabilă) provin din patru
surse diferite- două salarii, alocaţiile familiale, pensie de invalidiate, şi sosesc la date diferite; ei sunt foarte
solicitaţi de consumurile zilnice şi la nivel material s-au obişnuit să trăiască de la o zi la alta; fiind tineri, ei au
suferit numeroase privări, pe care le-au retrăit atunci când au fost constrânşi şi încercau o organizare mai
raţională a bugetului lor.

- Pornind de la textul prezentat, precizaţi:


1. Au existat obstacole cu care s-a confruntat cuplul B.? (Dacă răspunsul este afirmativ indicaţi şi argumentaţi
obstacolul identificat.)
2. Ce fază a procesului de asistenţă socială este prezentată?
3. Relevaţi importanţa menţionării dificultăţilor intâmpinate de d-l şi d-na B.

Pag. 33

Exerciţiul 3 Te-ai ocupat de cazul unui vârstnic în cadrul unui centru de zi. Din motive independente de tine
urmează să-ţi schimbi locul de muncă.

1. Indicaţi forma de finalizare a intervenţiei


2. Pregătiţi clientul pentru această schimbare.

1 Observaţia
Pag. 45
Teme:
1.Observaţi modul în care în aceeaşi zi sunt îmbracate două persoane cu care interacţionaţi.
sarcini:a) evidenţiaţi avantajele utilizării metodei observaţiei ;
b) argumentaţi dacă aţi realizat sau nu o observare ştiinţifică;
2.Observaţi grupul de cogi de grupă într-o pauză sau în timpul unei sarcini de seminar pe care trebuie să o
realizaţi în comun, folosind :
a) observaţia participativă ,
b) observaţia neparticipativă.
3. Observaţi cum interacţionează colegii la un seminar:
sarcini:a) fără să folosiţi o grilă/fişă de observare,
b) folosind o grilă/fişă de observare,
c) comparaţi rezultatele.

2 Interviul
Pag. 48

Teme:
1. Comparaţi un interviu jurnalistic, o conversaţie între doi colegi într-o pauză şi un interviu folosit în asistenţa
socială la care aţi asistat în practică:
a) evidenţiaţi asemănările dintre aceste trei situaţii de comunicare,
b) evidenţiaţi deosebirile,
c)precizaţi specificul interviului de asistenţă socială.

Pag. 55-56
Teme:
1. Folosid tehnica jocului de rol, impreuna cu un coleg, realizaţi : 56
a) un interviu non-directiv,
b) un interviu semistructurat
c) un interviu narativ
d) comparaţi experienţele de interviu concentrându-vă pe specificitateafiecărui tip de interviu.
!!! Folosiţi informaţiile şi indicaţiile din suportul de curs, şi repetaţi interviul fiind o data în rolul de intervievat ,
o dată în cel de intervievator/asistent social.

Pag. 58
Temă:
1. Transcrieţi interviul centrat pe problemă exersat în jocul de rol, folosid una dintre metodele de transcriere
prezentate in suportul de curs.

III. Faza finală a intervievării

Pag. 70
Teme
1.Formulaţi un scop pentru un interviu de evaluare a situaţiei sociale a unui elev cu risc de abandon şcolar.
2. Construiţi apoi un ghid de interviu.
3. pe baza unitaţilor tematice din ghid, dezvoltaţi o listă de intrebări care să va permită parcurgerea fiecarei
unităţi tematice şi , astfel, atingerea scopului interviului.
4. prin joc de rol derulaţi interviul, cu ajutorul unui coleg .
5. Exersaţi pentru fiecare fază a interviului deprinderile specifice.

5. Ancheta social
Pag. 76
Temă
1.Analizaţi conţinutul unei anchete sociale pe baza unităţilor tematice care compun structura acesteia.
2. Identificaţi metodele de culegere a datelor folosite şi evidenţiaţi contribuţia fiecăreia la realizarea anchetei
sociale.

II. Abordarea rezolutivă (Problem solving)*


Pag. 92
Teme / exerciţii:
 Identificaţi în interiorul procesului rezolutiv, momentele esenţiale din cadrul fiecărei faze şi folosiţi în acest
sens un caz cunoscut de voi în urma practicii.

 Găsiţi şi analizaţi exemple / cazuri pentru a ilustra ideea că în cadrul abordării teoretico-metodologice
“problem-solving” cheia o constituie să privim problema clientului (individul şi/sau familia) din perspectiva
acestuia.

S-ar putea să vă placă și