Sunteți pe pagina 1din 13

Învățător: Țulea Olga

PROIECT DIDACTIC LA DIRIGENȚIE


Subiectul: Limba noastră-i o comoară

1 septembrie 2017
Clasa: a IV-a
Clasa: a IV-a
Învățător: Țulea Olga
Subiectul: Limba noastră-i o comoară
Strategia didactică:
a)Metode și procedee: audiere meditativă, asocierea, descoperirea, asaltul de idei,
brainstorming, diamantul, PRES, Declar lumii întregi, prezentarea, lectura meditativă.
b)Mijloace instrucționale: pungi, coș, oglinda tablei, razele soarelui, frunze, flori, casetofon,
planșe, fișe, sipețel.
Bibliografie:
1. Stratan, Ec., Balan, Al., Dirigenție, clasa a IV-a, Editura Poligraf-Design, 2009;
2. Revista Învățătorul modern, Nr. 4 august, 2015;
3. https://1md.online/ro/moldova/cultura/106-alexei-mateevici-limba-noastra

Motivație Condiții Obiective operaționale


prealabile
Elevii vor fi motivați să Elevii vor veni O1 - să formuleze subiectul lecției în baza mesajului propus;
conștientizeze că e de cu poezii, cântece O2– să relateze în baza imaginilor și a cugetărilor propuse
neconceput copilăria în afara despre țară, limbă, despre frumusețea și dragostea față de limba română;
familiei, a școlii și a societății părinți etc.
O3 – să deducă importanța implicării fiecărui cetățean în
în care se formează ca
Oameni. Patriotismul, prosperarea țării noastre;
dragostea de limbă și de țară O4 – să manifeste dorința de a păstra, a valorifica și de a
le întregesc copilăria. îmbogăți tezaurul național;
O5 – să coopereze activ cu învățătorul și cu colegii în cadrul
lecției.
Etapele Activitatea elevilor și a dirigintelui Strategia
activității didactică
EVOCAREA Pe un fundal muzical citesc poezia: Frumoasă-i limba noastră, Anexa 1
versuri: Grigore Vieru. Audiere meditativă
- Astăzi e prima zi de școală. Trei luni de vacanță s-au spulberat ca un
vis. V-ați odihnit, ați crescut mai mari, frumoși și cred că doar dorul de
școală v-a adus înapoi în clasă. Mă bucur să vă revăd în Țara
Cunoștințelor! Anexa 2
- Priviți atent oglinda tablei și spuneți cu ce puteți asocia imaginea Oglinda tablei:
acestei comori? imaginea unei comori
- O pasăre măiastră a adus subiectul orei de astăzi. Să-l descoperim. Asocierea
(În cioc este un sul de hârtie pe care e scris subiectul. Se desface
și se citește.) Asaltil de idei
- Oare de ce limba română este comparată cu o comoară? Argumentarea
- Din ce poezie e acest vers și cine a scris-o?
- Astăzi vom vorbi despre o temă dragă sufletului nostru, despre o Anexa 3
comoară ce ne aparține și suntem datori să o apărăm și să o Banca de informații
transmitem generațiilor ce urmează. PPT
Informații despre Alexei Mateevici.
REALIZAREA  Se propune elevilor să continuie fraza: Îmi iubesc limba
SENSULUI română, deoarece... . Brainstorming oral
 Elevii sunt stimulați și se acceptă toate răspunsurile. (frontal)
Vocabular: comoară, șirag, moșie, zbucium, luceferi, sfeșnici,
cazanii, vatra. Lectura
Lectura poeziei.
Lectura selectivă.
1.Descoperim şi explicăm. Explozia stelară
Cum înţelegeţi expresia: Un șirag de piatră rară...
2. Întrebăm şi răspundem în baza textului.
- Ce sentimente v-a trezit lectura poeziei?
- Cu ce este comparată limba română?
- Ce ne învață această poezie? lucrul în grup
3.Creăm şi dezvoltăm

I gr. Scriitorii. diamantul


Alcătuiţi două enunțuri cu cuvântul limba ca să aibă alte sensuri (pe niște
frunze). acrostih
Anexa 4
II gr. Analiştii. cercetare
Creaţi diamantul limbii române.
creatorii
III gr. Exploratorii.
Citiți mesajul punguței. Creați un acrostih cu literele din cuvântul de Prezentarea
bază.

IVgr. Cercetaşii.
Identificați în text 3 figuri de stil şi le plasaţi pe razele soarelui.

V gr. Creatorii.
Pe petalele florii scrieți însușiri pentru limba română.

Elevir prezintă produsele echipei.


REFLECȚIA Se comentează motto-ul: Limba, istoria și pământul sunt trei piloni
care țin o națiune. (Ion Druță) Asaltul de idei
Un neam are o istorie și o limbă comună, are aceleași tradiții și frontal
obiceiuri, aceeași credință și același destin în fața lui Dumnezeu și
trăiește pe un pământ moștenit de la strămoși. Limba română este limba
strămoșilor tăi, a părinților tăi, este limba ta… . E cea mai frumoasă Expunerea
limbă dintre toate, căci în ea vorbești cu mama și cu tata, cu frățiorul și
surioara, cu pădurea și izvorul. Dar pentru ca ea să fie frumoasă, trebuie
s-o vorbim corect. Declar lumii întregi
5. Deducem idei, gânduri.,,Declar lumii întregi,că... Anexa 5 PRES
6. Apreciem. Susținem un punct de vedere. Anexa 6
Fiecare elev primește căte o imagine-diamant pe care va trebui să - și
scrie care este comoara sa, apoi punând-o într-o lădiță fermecată.
Doritorii argumentează cele scrise.
Impresiile lecţiei (sipeţelul)
Azi la lecţie am învăţat...
Mi-a fost uşor...
Mi-a plăcut..
Am întâlnit greutăţi…
Am înţeles…

EXTENSIA Redactați un eseu în baza unei cugetări: Limba este Patria mea!
Limba străbună este cea mai mare bogăție; Toată înțelepciunea se învață
prin limbă.
Anexa 1

Frumoasă-i limba noastră


Versuri: Grigore Vieru

Pe ramul verde tace  De-ar spune şi cuvinte 


O pasăre măiastră,  Când cântă la fereastră, 
Cu drag şi cu mirare  Ea le-ar lua, ştiu bine, 
Ascultă limba noastră.  Din, sfânta, limba noastră.
Anexa 2

Anexa 1. OGLINDA TABLEI

Limba noastră-i o comoară


Anexa 3

Poetul erou, Alexei Mateevici, desi a trait numai 29 de ani, apare in contextul literaturii române ca o figură
luminoasă. A participat, ca preot militar, la luptele de la Marasesti, stingându-se din viată în 1917.
Poezia este un elogiu adus limbii române și un îndemn pentru prețuirea ei.
,,Limba noastră" este o poezie scrisă de Alexei Mateevici (sau Alexie) (1888-1917), cuprinzând 12 strofe de
câte patru versuri.  Versurile acestui imn au fost scrise de Alexie Mateevici la Congresul Scriitorilor din
Basarabia unde s-a hotărât trecerea la alfabetul latin și alte reforme importante. Mateevici a contribuit
substanțial la emanciparea națională a Basarabiei.
Scrisă la Chișinău, poezia limba Limba noastră a fost publicata în ,,Cuvântul moldovenesc" din 2 iunie
1917. Pusă pe muzică de Al. Cristea (1890-1942), această poezie a devenit un fel de imn național, cântecul
de slavă închinat limbii române și poporului care a născut-o și a înveșnicit-o. Imn, dar în același timp odă și
elegie, poezia ,,Limba noastră" dă glas sentimentelor nereținute de dragoste, de prețuire, de respect și de
admirație ale poetului față de graiul neamului.
Titlul, constituit din substantivul "limba" urmat de adjectivul pronominal posesiv "noastră'", evidențiază dintr-
un început intenția poetului de a defini limba româneasca, dar și identificarea lui cu rostirea străbună și, prin
ea, cu viața, lupta și aspirațiile tuturor românilor, caci limba este ,,a noastră", deci a tuturor și a poetului.
,,O patrie fără de nume nu este o patrie. Limba română este patria mea "  (Nichita Stanescu)
Din 1995 ,,Limba noastră" devine imnul de stat al Republicii Moldova. Anterior Republica Moldova a avut
același imn de stat ca și România - imnul „Deșteaptă-te, române!”.
 

Limba noastră, Alexei Mateevici


Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde


Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i frunză verde,


Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.

Limba noastra-i limbă sfânta,


Limba vechilor cazanii,
Care o plâng şi care o cântă
Pe la vatra lor ţăranii.

Răsări-vă o comoară
În adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.
Anexa 4

U N U I

E L E V

C O M O A R A
Anexa 5

P Susținerea propriului punct de vedere


(Consider că …)
R Enunțarea motivului / argumentului
(Îmi susțin punctul de vedere, deoarece am
următoarele argumente: …)
E Oferirea unui exemplu (Îmi susțin
argumentul cu următoarele exemple: …)
Rezumatul punctului de vedere (A fost
S un comportament corect și bine chibzuit
din partea…)
Anexa 6

S-ar putea să vă placă și