Sunteți pe pagina 1din 5

SPEȚA NR.

Acest capat de cerere introdus impotriva domnului Halun care este acuzat de
„prozelitism„și „încercare de pervertire a minorilor”, este legal din punctual meu de vedere ,
deoarece un elev cu capacitate de exercitiu restransa nu poate distinge intre ceea ce este rau si
ceea ce este bine
Din acest motiv domnul Halun se foloseste de minori pentru strangerea semnaturilor ca
acest cult sa se studieze si el ca orele de religie obligatorii, acestia fiind vulnerabili si usor de
manipulat.
Insa ceea ce nu stim exact este perioada de cand acesta suferea de boala psihica. Daca
s-ar fi putut dovedi ca in momentul in care acesta ademenea elevii pentru a le explica elevilor
despre acest cult suferea de boala psihica, aceasta cerere nu ar mai putea avea temei legal.
Instanta a respins cererea domnului Halun cu privire la incalcarea drepturilor
recunoscute prin Conventia Europeana a Drepturilor Omului insa a procedat gresit deoarece
instantele normalandiene dupa 4 luni de internare ale domnului Halun au dispus ca masura
accesorie pe perioada internarii utilizarea casei de rugaciune a cultului Scifi drept centru de
informare asupra pericolelor cultelor sataniste.
In declaratia universal a drepturilor omului avem printre drepturile civile garantate,
viata private si inviplabilitatea locuintei.
In acest caz, instantele normalandiene au incalcat aceste drepturi ale lui Halun, prin
folosirea locuintei acestuia, avand in vedere ca aceasta masura s-a dispus dupa 4 luni, acesta
putea fi intrebat despre acest aspect sau s-ar fi putut folosi altfel de mijloc pentru a informa
oamenii, elevii asupra pericolelor acestui cult.
SPEȚA NR. 2

Întrucât cetățenii Matilda B., Emilio C., Gregorian F., Maxenția P. și Veronello B. sunt
cetățeni ai unui stat semnatar și au epuizat toate căile de apărare a drepturilor lor, sunt
îndreptățiți să adreseze o cerere individuală Curții Europene a Drepturilor Omului. Acțiunea lor
va fi îndreptată împotriva statului Armoria și ar cuprinde mai multe capete întemeiate pe
încălcarea mai multor drepturi, încălcare nesancționată de stat.
În primul rând statul Armoria este acuzat că în cazul celor doi elevi nu a respectat dreptul
la un proces echitabil, deoarece pentru sancționarea disciplinară inspectoratul școlar s-a folosit
de mărturia cadrelor didactice care s-au folosit de o identitate falsă pentru a intra în posesia
dovezilor și respingerea contestației a fost făcută fără a se da o justificare. Conform art. 6
paragraf 3 lit a) din Convenție, acuzații trebuie informați despre acuzațiile care li se aduc printr-o
informare detaliată ce trebuie făcută în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, conform art. 6
paragraf 3 lit c) inculpatul are dreptul de a se apăra el. În primul rând, elevilor sau
reprezentanților lor legali (în cazul în care sunt minori), nu li s-a adus la cunoștință faptul că
există o plângere împotriva lor la inspectoratul școlar înainte de a se lua decizia sancționării.
Elevii au fost sancționați în absență, acest lucru fiind considerat o ingerință disproporționată în
dreptul la apărare1. În al doilea rând, contestația depusă de elevi la inspectoratul școlar a fost
respinsă fără a se da o motivare, elevii neavând astfel dreptul la apărare.
Prin sancțiunea disciplinată aplicată, aceea de a fi transferați la un liceul cu profil
industrial, fără posibilitatea de revenire la colegiu, li se îngrădește elevilor dreptul la educație.
Potrivit art. 2 al Protocolului nr. 1 ”nimănui nu i se poate refuza dreptul la educație. Statul, în
exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și al învățământului, va
respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform
convingerilor lor religioase și filosofice”. Dreptul la educație constă într-o diversitate de drepturi

1
și libertăți ale părinților și copiilor, cărora le corespund o serie de obligații ale statului. Drepturile
ocrotite de prima propoziție a art. 22:
a) Dreptul la acces la instituții de învățământ existente la un moment dat;
b) Dreptul la o educație efectivă;
c) dreptul la recunoașterea oficială a studiilor încheiate
Prin transferul forțat la un liceu cu profil profesional, elevilor li s-a îngrădit dreptul de acces la
instituțiile de învățământ superior existente, deoarece în liceele cu profil profesional programa de
studii și curriculum este axata pe alte materii. Astfel, Matilda B. și Emilio C, nu vor mai putea
aprofunda materiile necesare examenelor de admitere în învățământul superior, îngrădind astfel
drepturile elevilor de a decide asupra educației lor viitoare.
Dreptul la educație efectivă este încălcat și prin faptul că Matilda B și Emilio C nu vor mai putea
să participe la olimpiadele naționale și să aibă rezultate deosebite din cauza curriculumului mult
mai succint al școlilor cu profil profesional. Din cauza diferențelor curriculare, Matilde B și
Emilio C nu vor putea achiziționa în timpul orelor de curs, cunoștințele achizitorii necesare
participării la olimpiade și concursuri naționale și internaționale.
Prin îngrădirea participării la olimpiade școlare naționale și internaționale Matilde B și
Emilio C nu vor mai putea accesa instituții de învățământ superior din alte state membre ale
Uniunii Europene și părți la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
În cazul d-lor profesori Gregorian F., Maxenția P și Veronel B, publicarea pozelor de
către bloguri ale unor jurnaliști cunoscuți afectează imaginea cadrului didactic, încălcând art. 8 al
Convenției. Dreptul la imagine este o componentă a respectului vieții private. Publicarea
imaginii unei persoane, fără consimțimântul acesteia, ar avea ca efect prejudicierea materială sau
morală a acesteia3. Fotografiile care apar în presa de senzație sunt adesea realizate într-un climat
de hărțuire continuă, antrenând pentru persoana respectivă un sentiment foarte puternic de
intruziune în viața sa privată și profesională și chiar de persecuție 4. Potrivit art. 8 al Convenției,
dreptul la viața privată garantează dreptul la intimitate, dreptul de a fi lăsat în pace. Reputația
unei persoane este protejată de art. 8 al Convenției în coroborare cu art. 10 alin (2) – libertatea de
exprimare a unei persoane pateu fi limitată atunci când aduce atingere reputației altuia.

4
2. Ce argumente ar putea aduce statul în favoarea lui?
Statul Armoria poate invoca în apărarea sa, procedurile care trebuie respectate în cazul
sancțiunilor disciplinare aduse elevilor. În primul rând, Matilde B și Emilio C, nu a respectat
Regulamentul de Organizare și Funcționare a învățământului preuniversitar și Regulamentul de
Ordine Interioară al Liceului nr 10 Bockenville, în care se stipulează că elevilor le este interzis să
se prezinte cu telefoane mobile la școală și să le folosească în timpul orelor de curs. Conform
Regulamentului de Organizare și Funcționare al învățământului preuniversitar, instituțiile
abilitate să sancționeze disciplinar elevii sunt unitățile de învățământ și inspectoratul școlar pe
raza căruia s-a comis indisciplina, conform procedurilor interne instituite de acestea.
Prin statutul lor de administratori ai grupului de pe facebook, Matilde B și Emilio C trebuiau să
monitorizeze discuțiile apărute în acest spațiu virtual, să șteargă mesajele jignitoare și să
atenționeze membrii grupului că spațiul facebook este un spațiu public. De asemenea, postarea
imaginilor fără acordul persoanelor respective reprezintă o faptă ilicită. Atât fotografiile, cât și
mesajele postate au lezat imaginea și reputația5 cadrelor didactice. Mesajele postate aveau un
caracter insultător, fiind astfel vorba de o formă de violență, lucru care încalcă principiile
sistemului de educație.
În ceea ce privește dreptul la educație, stipulat de art. 2 al Protocolului nr. 1 la Convenția
Europeană a Drepturilor Omului, statul Armora poate invoca faptul că elevii nu le-a fost interzis
să participe la educație, nu au fost exmatriculați sau excluși din învățământ, au fost transferați la
o altă instituție de învățământ. Chiar dacă au fost transferați, pot să studieze în continuare și pot
obține rezultate deosebite la olimpiade naționale și internaționale. Faptul că au fost transferați la
o altă instituție de învățământ nu le îngrădește dreptul de a alege instituția de învățământ superior
pe care doresc să o aleagă în viitor.
În ceea ce privește cererea d-lor profesori Gregorian F., Maxenția P și Veronello B, statul
Armoria, poate invoca art. 10 al Convenției, libertatea de exprimare. Conform Convenției,
libertatea de exprimare este un drept fundamental al oricărui stat democratic. ”În scopul unei
protecții eficiente a libertății de exprimare, statul nu are doar obligația generală negativă, de a se
abține de la orice îngrădire a acesteia, dar și obligația pozitivă să asigure libera circulație a
informației, să vegheze la menținerea caracterului pluralist al informației etc.”6Conform art. 10
alin. 1, libertatea de expresie include libertatea de opinie, precum și libertatea de informare,
informațiile vor proveni din diverse domenii și nu trebuie supune niciunui tip de cenzură.
5

6
Restrângerile aduse libertății de exprimare sunt excepții și au în vedere protecția morală,
apărarea ordinii, respectarea drepturilor celorlalți, siguranța națională.
Comisia de disciplina a liceului aplica sanctiunea disciplinara a transferului la un
liceu cu profil profesional , fara posibilitatea de a reveni la colegiu, fara temei legal deoarece
acesti elevi nu au facut publice imaginile cu respectivii profesori si in cazult celorlalti elevi
carora li s-a scazut media la purtare si sanctiunea avertismentului a fost nelegala aceasta decizie
Matilda B. cunoscuta drept administrator al grupului in cauza, ar putea argumenta in
fata Curtii de la Strasbourg , aducand dovezi ca acel grup a fost destinat doar elevilor si atinge
problem specific lor.
Acele comentarii pe baza comportamentelor profesorilor pot fi tratate ca niste
glume.
In cazul profesorilor, decizia lor de a da ziarul in judecata, pentru a interzice
publicarea lor si a obliga ziarul sa le plateasca despagubiri civile nu are temei legal
Instanta decide correct in privinta profesorilor, considerand ca acest subiect este de interes public
si decide ca interzicerea publicarii ar fi contrara libertatii de exprimare.

S-ar putea să vă placă și