Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 06.06.2022
UNITATEA DE INVATAMANT : Grădinița cu Program Prelungit nr. 45, Constanța
PROPUNĂTOR: Lupu Anamaria
GRUPA: Mare ”Albinuțe”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul om si societate- Activitate practica
TEMA PROIECTULUI : ,,Carnavalul Măștilor’’
TEMA ACTIVITATII: , ,,Măşti pentru carnaval’
MIJLOC DE REALIZARE: confecţionare
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Curiozitate, interes și inițiativă de învățare, finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activitate)
COMPORTAMENTE VIZATE: Realizează sarcinile de lucru cu consecvență și integrează ajutorul primit pentru realizarea sarcinilor de lucru la
care întâmpină dificultăți

TIPUL ACTIVITATII: Consolidare de priceperi și deprinderi


SCOPUL: Consolidarea deprinderii de a decupa după contur și de a lipi pe o suprafață dată a difertelor materiale.
Educarea gustului estetic și a capacității copiilor de a face aprecieri asupra propriilor lucrări, dar și asupra lucrărilor colegilor.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să denumească materialele puse la dispoziţie şi să le utilizeze;
 Să realizeze tema propusă folosind tehnici de lucru cunoscute: decupare după contur, lipire;
 Să evalueze propriile lucrări şi ale colegilor după criterii: corectitudinea execuţiei şi aspectul lucrării;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exercitiul.
Resurse materiale:ecusoane, cartoane colorate, foarfeci, lipici, diverse materiale decorative.
Forme de organizare: frontal, individual
Durata: 20 minute
BIBLIOGRAFIE:

***Curriculum pentru educație timpurie 2019


Metodica predării activităților practice în grădinița de copii, București, 1992
ETAPELE OB. CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGII EVALUARE
ACTIVITĂȚII OP. DIDACTICE
Metode și
procedee
I. MOMENT Se realizează:
ORGANIZATORIC
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea materialului demonstrativ și a mobilierului ;
- introducerea copiilor în sala de grupă.

II. CAPTAREA
ATENȚIEI Se va realiza prin împărțirea unor invitații speciale la Carnavalul -observarea Orală
Măștilor de către Zâna Florilor si prin observarea elementului -explicația Frontală
surpriza –masca Zânei . -conversația
Copiii vor fi anunțați că la sfârșit, după ce măscuțele sunt gata, o
paradă vom organiza pentru a le admira și măndri cu ele.

III. ANUNȚAREA Copiii vor fi anunțați că vor confecționa măști pentru Carnaval.
TEMEI ȘI A Se vor specifica obiectivele urmarite în realizarea lucrării:
OBIECTIVELOR - Să decupeze după contur -expunerea
- Să lipească elementele decorative - explicația
- Să respecte tema dată Frontal
- Să finalizeze lucrarea

IV. EXPLICAREA ȘI Prezentarea și analizarea modelului pe baza întrebărilor


DEMONSTRAREA educatoarei:
TEHNICII DE LUCRU - Ce este aceasta?
- Cu ce seamănă?
- Ce am lipit pe ele?

Intuirea materialului – Ce avem în coșulețele noastre?


Explicatia
Copiii descoperă materialele și le enumeră (măști, floricele) Conversatia
Cu aceste materiale veți realiza o mască pentru carnaval/paradă Demonstrația
Explicarea și demonstrarea modului de lucru și a etapelor. Frontal
Se va explica copiilor modul de realizare a temei propuse: Individual
 decupare după contur
 aplicarea lipiciului
 lipirea elementelor decorative

Se execută câteva mișcări pentru încalzirea mușchilor mâinii:


Batem palmele ușor
Batem palmele de zor
Un, doi, unu, doi
Toți acum suntem vioi

Închid pumnii și îi desfac


Degetelor fac pe plac
Unu, doi, unu, doi
Toți acum suntem vioi

La pian acum cântăm


Sssst! Să ascultăm
Plic, plac, plic, plac,
Melodiile îmi plac!

Spor la lucru, copii!

V. DESFĂȘURAREA Copiii încep lucrul la semnalul educatoarei având ca fundal muzică Itemi:
ACTIVITĂȚII lentă pentru relaxare. Explicația
Li se atrage atenția asupra utilizării corecte a obiectelor și siguranța Exercițiul 1.Decupeză după
fizică: poziția corpului, coordonarea acțiunii mâinii cu privirea. contur fără să
Se urmarește executarea corectă a tehnicilor de lucru, parcurgerea depășescă liniia.
etapelor și respectarea criteriilor de reușită. 2. Lipește cu
acuratețe
materialele
decorative.
3. Finalizează
lucrarea.

VI. OBȚINEREA Copiii trec la executarea lucrării conform indicațiilor date.


PERFORMANȚEI Voi sprijini/ajuta copiii care întâmpină dificultăți. Observarea

VII. EVALUAREA Se va organiza o expoziție a maștilor asemenea unei parade . Copiii


vor evalua și autoevalua lucrarile realizate pe baza criteriilor de Observarea Itemi:
reusită prezentate: Aplauze 1.Ce lucrare iți
-respectarea etapelor de lucru place?
-finalizarea lucrarii 2.De ce iți place
-acuratețe și originalitate aceasta lucrare?

VIII. ÎNCHEIEREA Se vor face aprecieri individuale și generale legate de participarea


ACTIVITĂȚII la activitate.
Copiii vor primi recompense.
Anexe: