Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Data: 26.05.2022

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10

Nivelul : II (grupa mare )

Propunător Sabou Anda Maria

Tema : Cine sunt/suntem?

Subtema : „Despre mine”

Domeniul experiențial:

1. Limbă și comunicare

2. Domeniul estetic si creativ

Categoria de activitate:

1. Activitate de educare a limbajului

2. Activitate artistico-plastica

Subiectul activității:

1. ,,Corpul meu”.

2. ,,Puzzle magic”

Mijloc de realizare:

1. Memorizare prin poezie

2. Activități artistico-plastice

1
Întâlnirea de dimineaţă

- Activitatea debutează prin intermediul salutului de dimineaţă: „Bună


dimineaţa, dragi copii !”.
- Se recită poezia „Ca să fiu copil voinic”, iar prin mişcările sugerate de text se
realizează gimnastica de înviorare.
- Calendarul Naturii: Cu ajutorul copiilor punem la punct data, ziua
săptămânii și fenomenele naturale caracteristice zilei.
- Împărtăşirea cu ceilalţi: Se realizează prin jocul: “Cum te simți astăzi?”. Pe
rând, fiecare copil, va spune cum se simte el în acel moment (supărat, fericit,
trist, furios etc.) şi cum se simte vecinul din dreapta.
- Rutine: Deprinderi de igienă personală şi colectivă, deprinderea de a mânca
frumos, deprinderea de a se comporta civilizat, deprinderea de a îndeplini
sarcini în cadrul grupului.
- Tranziţii: “Dacă vesel se trăiește!” – cântec

.
ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES

Centrul 1: Joc de masă (anexa 1,2)


Subiectul activității: ,,Fetite și băieți "
Mijloc de realizare: puzzle
Metode și procedee didactice: explicația, demonstrația, exercițiul
Materiale didactice: piese puzzle
Obiectiv operiațional: să realizeze imaginea unui copil, îmbinând piesele de puzzle puse la
dispoziție.
Desfășurarea activității: Copiii vor îmbina piesele puzzle pentru a realiza imaginea unui copil.
Se colorează cât mai asemănător cu înfățișarea acestora.
Evaluare: Realizarea în întregime a imaginii copilului

2
Centrul 2: Stiință (Anexa 2)
Subiectul activității: ,,Găsește perechea potrivită!"
Mijloc de realizare: Exercitiu cu material individual
Metode și procedee didactice: conversatia, explicatia, exercitiul
Materiale didactice: fise de lucru
Obiectiv operațional: sa potriveasca imginile de pe partea stanga a foii cu cele de pe partea
dreapta, trasand o linie intre ele
Desfășurarea activității: Copiii vor potrivi imginile de pe partea stanga a foii cu cele de pe partea
dreapta, trasand o linie intre ele.
Evaluare: Potrivirea imaginilor de pe partea stanga a foii cu cele de pe partea dreapta.

ACTIVITATEA PE DOMENII EXPERIENȚIALE ( A.D.E. )

Domeniul experiențial: Domeniul Limbă și Comunicare

Categoria de activitate: Activitate de educare a limbajului

Subiectul activității: ,, Corpul meu”.

Mijloc de realizare: Memorizare

Domenii de dezvoltare:

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI


SCRIERII

Dimensiuni ale dezvoltării:

1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare

Comportamente vizate:

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj în vederea înțelegerii și receptării lui

3
2.3 Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului

Obiective:

O1- să se descrie, enumerând cel puțin trei aspecte ale părților corpului

O2- să utilizeze independent în enunțuri proprii cuvintele „minunat”, „obrajori”, pe baza explicatiilor;

O3- să dovedească înțelegerea textului poeziei „Corpul meu” prin audierea acestuia;

O4- să recite conștient și expresiv poezia „ Corpul meu”, frontal, individual și pe grupe;

Bibliografie:

 Curriculum pentru educație timpurie-2019

Domeniul experiențial: Domeniul estetic si creativ

Categoria de activitate: Activitate artistico-plastica

Subiectul activității: ,,Puzzle interactiv”.

Mijloc de realizare: Puzzle

Domenii de dezvoltare: C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

Dimensiuni ale dezvoltării:

3. Activare și manifestare a potențialului creativ

Comportamente vizate:

3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații


și povestiri creative

Obiective:

O1- Să enumere corect materialele si tehnicile de lucru specifice activitatii ;

O2: sa enumere părțile corpului : ochi, urechi, nas, gura si par, colorându-le asemănător acestora

O3- Să aprecieze obiectiv lucrarile realizate, observandu-le si analizandu-le pe baza urmatoarelor


criterii: corectitudinea si estetica lucrarilor

Bibliografie:

4
 Curriculum pentru educație timpurie-2019

Activități liber alese 2

Subiectul : Dansul copiiilor flexibili.

Mijloc de realizare: Joc de mişcare

Obiective operaţionale:

O1- să perceapă componentele spațio-temporale (ritm, durata, distanta localizare);

O2- să respecte regulile jocului și ale competiției, folosindu-se de mișcare;

O3- să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție și fair-play.

Metode si procedee: Conversația, explicația, exercițiul,

Material didactic: foi colorate, boxă, recompense.

Desfăşurarea activitaţii

Copiii se adună în cerc în jurul unui voluntar ce va fi în mijlocul cercului. Aceștia spun
în cor ,,Mămăligă cu mălai, cum te pun așa să stai ‘’

Copilul din mijloc se pune într-o poziție la alegere iar ceilalți copii vor adopta mișcarea.
O modalitate distractivă de a ne explora corpul și flexibilitatea acestuia și totodată un mod
distractiv de a-și consuma energia pentru cei mici.

5
ANEXA 1

6
7
ANEXA 3

8
9
Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
Activități de procedee învățământ organizare
Obiective Conținutu esențial
învățare didactice
operaționale
O1- să se Exerciții Introducerea în Conversația
descrie activitate se va realiza
Dialog Cântec
enumerând cel sub forma unui cântec
provocat
puțin trei pentru copii despre
aspecte ale Cântec părțile corpului, urmat
părților informativ de un obiect surpriza –
corpului oglinda. Un copil va fi Frontal Acuratețea
invitat în fața colegilor răspunsurilor
Decor
pentru a se privi în surpriză
oglindă și a se descrie( ( oglinda)
,,Eu am capul rotund, Expunerea
părul blond, doua
urechi etc. ,, ). Mai
muți copii vor fi
chemați să facă
aceelași lucru.

Exercițiu de Anunțarea temei și a


O2- Să însușire a obiectivelor: ,, Am Conversația Frontal
utilizeze cuvintelor văzut cât de frumos v-
ati descris corpul, așa Expunerea
independent îm necunoscute / Audierea cu
enunțuri dezvoltarea că în continuare vom
atenție a
cuvinte vocabularului învăța o poezie despre
textului.
frumoase pe corp. Se numește –
baza Corpul meu - . ‘’
explicațiilor Recitarea model a Exercițiul
O3 – Să poeziei: ,, Corpul meu
Memorarea
dovedească e minunat/ Și știu din
Exerciții de ce este format/ Din
înțelegerea
audiere a mâini, picioare, trunch
textului poeziei
recitării model. și cap/ Nici de gât nu
model prin
audierea am uitat. / Un nas mic
acestuia eu am și roșii obrăjori/
Două urechiușe și doi
ochișori,/ Gura mă
ajută bine să vorbesc/
Tuturor din jur frumos
să le zâmbesc. ‘’

10
Recitarea model a
primei strofe – recit
model prima strofă de
două sau trei ori, rar și
expresiv. Memorarea
Recitarea de către Expunerea
copii împreună cu
mine – recit ămpreună Exercițiul
cu copiii prima strofă.
Recitarea primei
strofe doar de către
Exerciții de Frontal
copii – Copiii recită
recitare
singuri prima strofă. Individual Recitarea
corectă,
corectă a
O4 – să recite respectând Procedăm la fel vizavi Expunerea
poeziei
conștient și intonația. de a doua strofă.
expresiv
poezia, frontal , Exerciții de Reciatrea model a
individual, pe receptare a întregii poezii – recit
grupe. mesajului oral. poezia cap – coadă de
una singură, apoi
împreună cu cei mici,
ca mai apoi ei să o
recite fără mine. Cei
care doresc să recite
individual o vor face în
fața grupei.

Încheierea activității
– fac aprecieri ăn
legătură cu modul în
care copiii au recitat
poezia, atât individual,
cât și pe grupe.

Desfășurarea activității 1.

11
Obiective Activități de Conținut esențial Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
operaționale învățare procedee învățământ organizare
1.Moment organizatoriu –
Asigur condițiile optime
pentru buna desfășurare a
activității. Pregătirea
materialului didactic
necesar.
2.Captarea atenției – se va Explicația Cântec Frontal
face prin repetarea
cântecului de început
– ,,părțile corpului pe
înțelesul copiilor,,

3. Anunțarea temei și a
obiectivelor- ,, Am observat
că sunteți copii atenți și
descurcăreți, din acest motiv
am nevoie de ajutorul vostru
în realizarea unui puzzle,
pentru ca și alți copii să
învețe la fel de ușor și rapid
ca și voi. Ce ziceți, îi ajutăm
? ,,

O1- Să
enumere
Exerciții de Intuirea
corect
intuire a 4. Intuirea materialului- corectă a
materialele și Observația Fișe de lucru Frontal
materialelor de Copiii vor observa și materialelor
tehnicile de
lucru enumera materiașele de pe de lucru
lucru
folosite, cât masa de lucru – foi, lipici,
și ce părți ale foarfece, puzzle, creioane
corpului colorate
cuprinde
puzzle – ul

12
5. Demonstrarea și
explicația – Prezint copiilor
fișele de lucru, materialele și
ce vom face în continuare cu
acestea. Realizarea unui Demonstrașia Frontal,
puzzle – potrivirea corectă a individual
pieselor . Realizarea Explicația
corespondenței dintre umbră
si imiginea principală cât și
realizarea corespondenței
dintre diferite părși ale
corpului și simțurike
corespunzătoare acestora. Fișe de lucru, Realizarea
foi colorate, corectă și în
lipici, timp util a
6. Desfășurarea activității - foarfece etc. sarcinilor.
O2- Să Înaintea executării sarcinilor
realizeze vom realiza niște exerciții de
corect încălzirea mușchilor mâinii
Individual
puzzle- ul și – mimăm cântatul la pian, Exercițiul
exercițiile de închidem deschidem
pe fișele de pumnul, valurile mării. Mă
lucru asigur că fiecare copil are
materialele necesare și le
ofer ajutor în caz de nevoie.

Frontal
expoziția Aprecieri
7. Încheierea activității – verbale
Realizez o expoziție cu
lucrările copiilor, aprecieri
asupra modelui de realizare
a acestora. Copiii vor primi
recompense.

13

S-ar putea să vă placă și